Diễn đàn Lê Quý Đôn
https://diendanlequydon.com/

List đam mỹ cổ đại hoàn + Ebook [Update 13/06/2020]
https://diendanlequydon.com/viewtopic.php?t=411984
Trang 1/1

Người gởi:  Ngọc Hân [ 19.08.2018, 13:11 ]
Tiêu đề:  List đam mỹ cổ đại hoàn + Ebook [Update 13/06/2020]

Chú thích: ED = Edit, XB = Xuất bản, TST = Tự sáng tác, ST = Sưu tầm.

Bạn muốn tìm truyện nào thì bấm Ctrl + F hoặc F3, gõ tên truyện và nhấn Enter là được.
images images images
Ách ba - Thụy Giả – Cổ đại - 43 chương - ST - CML

Ách thê - Thiên Sứ J – Cổ đại - 43 chương - ST

Cực phẩm thái tử lưu luyến hồng trần - Phong Gian Danh Hương - Xuyên không - 2 phần (123 chương) - ST

Dị giới chi nông gia kí sự - Lãng Lãng Minh Nhật - Xuyên không - 125 chương - ST

Đường lang quân - Địa Phủ Tiểu Khuyển - Xuyên không - 12 chương - ST

Giáo chủ dữ phong tử - Biên Tưởng - Giang hồ - 29 chương + 2 PN - ST

Hai lão yêu quái - Tranh Giáo Tiêu Hồn - Huyền huyễn - 14 chương - ST

Hệ thống, chạy mau!!!! - Hậu Duệ Tiểu Bảo - Cổ đại - 31 chương + PN - ST

Kết tóc làm phu thê - Nhan Ly Noãn - Cổ đại - 42 chương + 2 PN - ST

Khác thủ tiên quy - Đông Lai Bất Tự Bồng Lai Viễn - Xuyên không - 253 chương + 1 PN - ST

Kiếp trạng nguyên - Đông Trùng - Cổ đại - 42 chương - ST

Lang vẫn (Mõm sói) - Đông Phương Kì - Cổ đại - 130 chương - ST

Loạn thế khuynh quốc - Trần Ấn (Thiên Thương) - Cổ đại - 41 chương - ST

Lưu thủy kim triêu - Tinh Khiết - Xuyên không - 20 chương - ST

Nhất đao xuân sắc - Trần Tiểu Thái - Cổ đại - 80 chương + PN - ST

Tầm y ký - Dạ Dạ Bất Tẩy Táo - Cổ đại - 4 chương - ST

Thiên toán (Thiên tính) - Cổ Kính - Xuyên không - 86 chương + 1 PN - ST

Thú y - Lạc Tân - Xuyên không - 99 chương + 1 PN - ST

Trùng sinh mạt thế chi mệnh chủ Thanh Long - Tứ Hỉ Thang Viên - Cổ đại - 110 chương - ST

Về việc tại sao lăng gia tuyệt tự - Huyền Huyền Vu Thư - Cổ đại - 123 chương - ST

Xuyên việt chi pháo hôi nam xứng - Diệp Ức Lạc - Cổ đại - 390 chương - ST

Lung Linh Ảnh - Phong Nguyệt Tam Canh - Cổ đại - ST
SỐ
100 loại phương pháp nghiền ép phàm nhân - Ẩn Không Nhân – Cổ Đại – 85 chương - ST - CMLimages
Ách ba - Thụy Giả – Cổ đại - 43 chương - ST - CML

Ác Huynh Tại Bên (Ác Huynh Bên Người) - Lililicat - Cổ đại - 197 chương - ST

Ác long cùng công chúa – Homi – Dị giới – 14 chương + 6 PN - ST – CML

Ách nô – Phấn Đào Báo – Cổ Đại – 53 chương - ST – CML

Ách thê - Thiên Sứ J – Cổ đại - 43 chương - ST

Ai dám nói xấu sư huynh – Cổ Ngọc Văn Hương – Xuyên Không – 88 chương + 4 PN – ST – CML

Ái nhân - Hoàng Thùy – Cổ đại - Đoản văn –ST

Ái như xuân phong – Mưu Khinh Trần – Cổ Đại – 10 chương – ST - CML

Âm hồn khúc – Hi Lộ Phù Tư Chiến Kí – Cổ Đại – 11 chương – ST

Ám dạ thự quang - Quân Mặc Ngôn – Cổ Đại – 55 chương + ST - CML

Ảm dạ Ly Du - Thủy Thiên Nhất Sắc – Xuyên không – 126 chương – ST - CML

An sinh - Lục Lục Thuận – Cổ Đại – 31 chương – ST – CML

Anh Đào truyện – Xạ Hương Oán Đậu – Cổ Đại – 49 chương – ST – CMLimages


Bá đạo vương gia điêu ngoa công tử – A Tạc – Cổ đại – 20 chương – ST  - CML

Bá tình thủ ái - Nam Quân – Cổ Đại - 65 chương + 12 PN - ST – CML

Bách Lý Tiểu Kê lịch hiểm ký – Tự Từ - Cổ Đại – 102 chương – ST – CML

Bách thảo chiết – Ám Vi Dạ Nguyệt – Xuyên Không – 4 quyển + PN – ST – CML

Bạch công tử bị yêu quái bắt đi rồi! - Tả Nhị Nương – Nhân thú – 22 chương +4 ngoại truyện – ST – CML

Bạch Liên Hoa nghịch tập – Tuế Nguyệt Đại Đao Lưu – Mạt Thế - 82 chương - ST – CML

Bạch Vũ một thạch lăng - Arams - Cổ đại - 56 chương – ST - CML

Bàn về phương pháp ăn kim đan chuẩn khỏi chỉnh – Thịnh Trang Vũ Bộ  - Tu Tiên – 103 chương + PN – ST – CML

Bản ghi chú hàng ngày (Khởi cư chú) - Hàn Y - Cổ Đại - 10 chương + 2 PN - ST – CML

(Bàng Sách) Tích niên hoán – Ngân Sắc Hải – Cổ Đại – 37 chương + PN – ST – CML

Bảng luyến – Hỏa Lạp Tử - Cổ Đại – 11 chương – ST – CML

Bánh trung thu nhân thịt, bánh Thuận Tử - Hoài Dực - Nhân Thú - 10 chương - ST – CML

Bảo bối– Neleta – Cổ đại – 120 chương – ST – CML

Bạo quân – Mạn Mạn Hà Kỳ Đa – Trùng Sinh – 110 chương + 1 PN - ST – CML

Bát nguyệt quế hoa lạc - Sơ Lâu Lưu Nguyệt - Đồng nhân - 5 chương - ST

Bát tại tường đầu đẳng hồng hạnh – Chuẩn Nghĩ Giai Kỳ - Cổ đại - 97 chương – ST – CML

Bất cẩn cái chọc thủng trời – Long Thất – Trùng Sinh – 78 chương + 11 PN – ST – CML

Bệnh khí mười năm – Hiểu thái gia – Cổ Đại – 33 chương – ST - CML

Bi Thiên - Thước – Cổ Đại – 25 chương + 4PN – ST - CML

Bồi giá– Lam Sát – Cổ đại – 11 chương – ST - CML

Bội đức chi kiếm – Killer - Cổ Đại - 12 chương + 1PN – ST - CML


imagesCấm cung- Mạt Hồi - Cổ đại - 26 chương - ST – CML

Cầm hóa Nhiếp Bất Phàm - Tuyết Nguyên U Linh – Cổ Đại - 105 chương + 7 PN – ST – CML

Cẩm sắt – Priest – Cổ đại – 81 chương – ST – CML

Câu hồn tình nhân - Thẩm Vũ – Cổ Đại - 10 chương – ST – CML

Cầu vồng loang - Triệt Dạ Lưu Hương – Cổ đại – 9 chương – ST - CML

Cầu hoàng - Lãnh Mị - Cổ Đại - 1 Mở đầu + 13 chương – ST - CML

Cẩu nô cung đình sinh hoạt - Dailyowl - Cổ Đại - 83 chương - ST – CML

Cố nhân thán chi long phi phương hệ thán cố nhân - Bạch Đậu Phụ Lang Thang – Cổ đại - 18 chương - ST - CML

Cố sự điều giáo đạo sĩ của hồ yêu – Hoài Dực – Cổ Đại – 28 chương + PN – ST – CML

Công chúa tha mạng - Phượng Khi Vũ - Bách Hợp - Xuyên Không - 113 chương - 7 PN - ST – CML

Công chúa, tiểu tăng hữu lễ! - Hàn Thất Tửu - Bách Hợp - Cổ Đại - 99 chương - 3 PN - ST - CML

Công giá – Lạc Băng Băng – Cổ Đại – 94 chương + PN – ST – CML

Chất tử điện hạ– Đái Văn Hi – Xuyên không – 4 quyển – ST - CML

Chỉ diên (Con diều) - Phong Khởi Liên Y - Cổ Đại - 18 chương - ST – CML

Chiêu Tài – Chu Tiểu Man – Cổ Đại – 36 chương - ST - CML

Chiêu tuyết - Bạc Mộ Băng Luân – Cổ Đại - 40 Chương - ST - CML – CML

Chiết chi - Khốn Ỷ Nguy Lâu – Cổ Đại - 20 Chương - ST – CML

Chủ tử – Phong Lộng – Cổ đại – 2 quyển + 3 PN – ST – CML

“Chức nữ” bị hãm hại – Huyền huyễn – 8 chương – ST – CML

Cô dâu giả - Tử Nguyệt - Cổ Đại - 11 chương - ST - CML

Cô Nhiên tùy Phong - Neleta - Cổ đại - 52 chương + 12 ngoại truyện - ST – CML

Cổ mộ có một ổ xà - Cô Trọng Nhiễm – Cổ đại - 118 chương – ST - CML

Cổ mộ kì duyên - Lê Hoa Vũ Yên - Cổ đại - 41 chương - ST - CML

Con đường nghịch tập của vật hi sinh - Mao Điểu – Cổ Đại - 71 chương + 1PN – ST

Con yêu thú này ta muốn - Quân Tuyết Trần – Cổ Đại – 7 chương - ST – CML

Công tử nhà giàu lấy kiều lang - Minh Thủy – Cổ Đại – 106 chương – ST - CML

Cùng quân hoan hảo - Mặc Hắc Hoa - Cổ Đại - 40 chương – ST

Cuộc sống xuyên việt khoái hoạt của nông phu – Lục Sắc Xác – Xuyên không – 72 chương – ST – CML

Cung khuynh - Minh Dã - Bách hợp - Cổ đại - 123 chương - ST  - CML

Cung nghiệt - Điển Y - Cổ đại - 2 bộ + 4 PN - ST

Cực phẩm thái tử lưu luyến hồng trần - Phong Gian Danh Hương - Xuyên không - 2 phần (123 chương) - ST

Cưng chiều ngươi không đủ– Thiên Phật Nhân – Cổ đại – 52 chương – ED - CML

Cưới ma đầu về sống qua ngày – 5 Ngốc – Cổ Đại – 57 chương – ST – CML

Cương thi vương gia - Thi Hoa La Phạm - Xuyên không - 22 chương – ST - CML

Cửu ái phong vân - Hữu Hữu Đại - Cổ đại - 37 chương - ST

Cửu cung tế - Hồng Nhận - Cổ đại - 31 chương - ST

(Cửu giới hệ liệt) Thất lạc phong ấn – Tô Du Bính – Cổ Đại – 71 chương – ST - CML

Cửu liên hoàn - Thành Trùng - Cổ Đại - 50 chương - ST – CML

Cửu môn ký sự – Sát Na Thất Công Tử - Xuyên Không – 141 chương + 51 PN – ST - CML

Cửu thiên liên sinh - Vạn Diệt Chi Thương - Xuyên Không – ST – CML

Cửu vạn phong - Hứa Duy Hạ - Cổ đại - 59 chương - ST - CML

Cửu vương gia yêu triều Vạn Quán – VAINY – Cổ Đại – 29 chương – ST

Cựu nhân - Công Tử Hoan Hỉ - Cổ Đại - 10 chương + vĩ thanh + 1 PN + 1 đặc điển - STimagesDạ thâm thiên trướng đăng - Kathyand - Cổ Đại - 69 chương - ST – CML

Dã thú ngửi tường vi – Nguyệt Hạ Kim Hồ - Trùng Sinh – 81 chương - ST – CML

Dẫn ly tôn – Tùy Phong Phi – Cổ đại – 32 chương + 6 ngoại truyện – ST - CML

Dẫn ta bỏ trốn được không? – Summerbreeze – Cổ Đại - 15 chương + 3 PN - ST – CML

Dây dưa cùng người bên nhau trọn đời - Bỉ Ngạn Tiêu Thanh Mạc – Cổ Đại – Bách hợp  – 30 chương - ST - CML

Di thu - Phong Kinh Dương - Cổ đại - 107 chương + kết cục - ST - CML

Dị giới chi nông gia kí sự - Lãng Lãng Minh Nhật - Xuyên không - 125 chương - ST

Dị giới điền viên phong tình – Bắc Lại Lại – Cổ Đại – 75 chương – ST – CML

Dị thế chi thành thần lộ – Quyết Tuyệt – Xuyên Không – 109 chương + 3 PN – ST – CML

Dị thế chi tuyệt thế vô song- Kinh Hồng - Xuyên không - 229 chương – ST – CML

Dị thế Đế Vương luyến – Lãnh Dạ Minh Hoàng – Xuyên Không – 47 chương + 2 PN – ST – CML

Dị thế tình duyến - Phong Duy (Niu Niu) - Cổ Đại - 38 chương – ST

Dị thế trùng sinh chi mạc nguyệt - Anh Tuyết Dực - Trùng Sinh – 83 chương – ST - CML

Diễm luyến tàn đồng – Duật Dương – Cổ đại – 43 chương – ED

Diệp quải đông nam chi- Phù Noãn – Bách Hợp - Cổ Đại – 71 chương + 2PN – ST - CML

Du long tùy nguyệt - Nhĩ Nhã – Cổ Đại – 141 chương + 11 PN – ST - CML

Dụ Đồng – Neleta – Xuyên không – 127 chương + 15 ngoại truyện – ST - CML

Dụ hồ nhập hổ khẩu - Thiên Nham - Huyễn huyễn - 40 chương + 2 ngoại truyện - ST - CML

Dư Hòa và Bắc Mộc – Hoa Khai Thiên Niên Úy – Cổ đại – 9 chương – ST - CML

Dữ tích thù – Thanh Câm Hòa – Đồng Nhân – 76 chương – ST - CML

Dữ nhữ Cuồng Ca – Bất Nguyện Thành Song - Cổ đại - ST

(Dựng quỷ) Cha ta không phải người - Sinh Thần - Cổ Đại - 60 chương - ST - CML

Dương hoàng đế vs sáu con lang đại thần - Thần Luyến Phong - Xuyên Không - 15 Chương – ST - CML

Dương Thư Mị Ảnh (Quyển 1) - Nam Phong Ca - Cổ đại - 115 chương + 4 ngoại truyện - ST - CML

Dương Thư Mị Ảnh (Quyển 2) - Nam Phong Ca - Cổ đại - 98 chương + ngoại truyện - ST - CML

Dương Thư Mị Ảnh (Quyển 3) – Nam Phong Ca – Cổ đại – 100 chương + ngoại truyện – ST - CML

Đại giá huynh trưởng - Thiên Vạn Biệt Quải Khoa - Cổ Đại - 11 chương + 3 PN - ST - CML

Đại giá quý phi – Nãi Chủy Ma Qủy Ngư – Cổ Đại – 70 chương + 4 PN – ST - CML

Đại hiệp– Vân Tuyên – Cổ đại – 10 chương – TST

Đại phách quan - Trần Tiểu Thái - Cổ Đại - 49 chương – ST

Đại thúc có yêu khí - Huyết Lạc Oán - Xuyên Không - 212 chương – ST

Đại thú tân nương - Lạc Khuynh - Bách Hợp - 96 chương – ST

Đảo môi tiểu bảo bối nhi - Bạc Vụ Vũ Hà - Cổ đại - 20 chương – ST

Đãi trọng đầu - Tạm Xuyên Mã Giáp - Đồng Nhân - 35 chương + 2 PN - ST – CML

Đan vu thưởng thân– Vạn Ngữ – Cổ đại – 10 chương – ST - CML

Đăng cơ sinh tử - Nguyên Sang – Cổ đại – 5 chương – ST - CML

Đằng nhi – Mê Mộng – Cổ Đại – Đoản Văn – ST - CML

Đào hoa – Ánh Nhật Cô Yên – Cổ đại - 94 chương - ST - CML

Đào hoa mãn lâu - M và Nguyệt - Cổ đại - 63 chương - ST - CML

Đào nguyệt - Nguyệt Vũ - Cổ đại - 62 chương - ST – CML

Đạp tuyết tìm mai– Mộc Vũ Linh Âm – Cổ đại – 10 chương – XB - CML

Đế hỏa - Tô Du Bính – Cổ đại - 130 chương – ST - CML

Đế hồn lạc– Live – Huyền huyễn – 21 chương – ST - CML

Đế trường trạch – Đế Hưu – Cổ Đại – 49 chương + PN – ST - CML

Đích tử nan vi - Thạch Đầu Dữ Thủy - Cổ đại - 199 chương – ST - CML

Điên phong đối quyết – Vân Quá Thị Phi – Trùng Sinh – 50 chương – ST - CML

Đoàn Dự đích ngạc mộng nhân sinh- Thẩm Lệnh Trừng - Đồng nhân - 58 chương + 2 ngoại truyện - ST - CML

Đoạn tình kết - Thập Thế - Cổ đại – 105 chương + 5 ngoại truyện – ST

Độc nhất mỹ nam tâm - Lăng Báo Tư – Cổ Đại – 11 chương – ST

Độc sủng yêu tinh - Mộng Hi Tuyệt Luyến - Xuyên Không - 75 chương - ST - CML

Độc thủ diêm vương lệnh - Bùi Lễ - Cổ đại – 21 chương + 3 ngoại truyện – ST – CML

Đối diện tương tư - Khốn Ỷ Nguy Lâu - Cổ đại - 33 chương - ST – CML

Đông phong hí liễu (Gió đông vờn liễu) - Huyết Sắc Bách Hợp - Cổ đại - 10 chương – ST - CML

Đông Phương Bất Bại chi ám dạ ôn nhu – Ám Dạ Tranh Nanh – Đồng nhân – 68 chương + 3 ngoại truyện – ST - CML

Đông Phương Bất Bại chi đông quân quy điền - Yên Ba Giang Nam – Cổ Đại – 69 chương – ST – CML

Đông Phương Bất Bại chi nhu tình chướng - Phi Huyên - Cổ đại - 40 chương - ST - CML

Đông Phương Bất Bại chi noãn dương – Nguyệt Hạ Điệp Ảnh – Xuyên Không – 70 chương + 2 PN – ST - CML

Đông Phương Bất Bại chi quân tử Mãn Lâu – Trà Thụ Cô – Đồng nhân – 75 chương – ST – CML

Đông Phương Bất Bại chi tái thế tình nhân – Nhất Phiến Phù Vân – Đồng nhân – 53 chương – ST - CML

Đông Phương Bất Bại chi tổng quản - Lưỡng Chích Lưu Lãng Miêu – Đồng nhân - 60 chương – ST - CML

Đông Phương Bất Bại chi tự dưỡng ngạo kiều nữ vương – Bán Thanh – Cổ đại – 25 chương + 2 ngoại truyện – ST

Đông Phương Bất Bại đồng nhân chi 'Liên' ái Đông Phương - Thập Thế - Xuyên không - 82 chương – ST

Đừng nói hoàng đế vô tình – Đông Trùng – Cổ đại – 9 chương – ST – CML

Đương niên ly tao – Hà Hán – Trùng sinh – 70 chương + 2 ngoại truyện – ST – CML

Đương ngưu lang xuyên việt biến thành tiểu quan – Đào Đào – Xuyên không – 42 chương + ngoại truyện – ST - CML

Đương pháp y xuyên việt thành ngỗ tác - Á Mạnh Ngốc - Xuyên không - 65 chương + 2 ngoại truyện - ST – CML

Đường lang quân - Địa Phủ Tiểu Khuyển - Xuyên không - 12 chương - STimages
images


Gia hữu đại giá lang - Thanh Tranh - Xuyên không - 71 chương + PN - ST - CML

Giai nhân là trộm – Khinh Sa Mặc Vũ – Xuyên Không – 113 chương + PN – ST - CML

Gian tặc, hoàn ngã thân thể – Phù Đằng Huyễn Tuyết – Cổ Đại – 51 chương + 3 PN - ST - CML

Gián điệp ma giáo mỗi ngày đều sơ hở – Lữ Thiên Dật – Cổ Đại – 47 chương – ST - CML

Giang hồ biến địa thị kì ba - Ngữ Tiếu Lan San - Xuyên không - 171 chương - ST - CML

Giang nam - Mạt Hồi – Cổ Đai – 22chương + 2PN - ST - CML

Giang sơn dịch - Lữ Hi Thần – Cổ Đại – 20 chương – ST - CML

Giang sơn tác giá – Kim Đao Đao Đao Đao – Cổ Đại – 9 chương – ST

Giang sơn tống đế - Thiệu Hưng Thập Nhất - Xuyên không - 133 chương - ST - CML

Giang sơn không yêu, yêu thái giám – Tiểu Tiểu Chu Trợ – Cổ đại – 40 chương – ST - CML

Giáo chủ của ta sao có thể đáng yêu như thế! – Tam Tam Tổng Công - Cổ đại - 59 chương - ST - CML

Giáo chủ dữ phong tử - Biên Tưởng - Giang hồ - 29 chương + 2 PN - ST

Gió đông tiều tụy - Lưu Thủy Vô Tình/Lưu Thủy Sàn Sàn - Cổ đại - 33 chương - ST - CML


images


Hạ tân lang - Công Tử Hoan Hỉ - Cổ đại - 21 chương + PN - ST - CML

Hạc minh giang hồ – Diệp Mạch – Cổ đại – 71 chương - ST - CML

Hai ba chuyện ở dược vương cốc – Thương Nhĩ – Cổ đại – 16 chương + ngoại truyện - ST - CML

Hai lão yêu quái - Tranh Giáo Tiêu Hồn - Huyền huyễn - 14 chương - ST

Hàng ma tháp - Công Tử Hoan Hỉ - Cổ Đại – 19 chương + 1PN - ST

Hắn là vương phi của ta – Ngọc Gió Cô Đơn – Cổ đại – 57 chương + 4 ngoại truyện – ST - CML

Hảo thụ thừa song Khiếu Ngã Tiểu Nhục Nhục – Cổ Đại – 96 chương + 7 PN - ST - CML

Hậu ái – Cố Sở - Cổ Đại – 7 chương – ST - CML

Hệ thống, chạy mau!!!! - Hậu Duệ Tiểu Bảo - Cổ đại - 31 chương + PN - ST

Hiền thần nan vi - Mục Bạch – Cổ Đại - 92 chương - ST - CML

Hoa diễm vô song - Lăng Báo Tư - Cổ đại - 10 chương - ST - CML

Hoa hướng dương tinh và tiểu đạo sĩ - Lữ Thiên Dật – Cổ Đại – 6 chương - ST - CML

Hoa nguyệt ngân - Phạm Thiên – Cổ Đại – 58 chương - ST

Hoa Vũ Doanh Ca - Mặc Nguyệt Nghê Thường - Cổ đại - 20 chương 1 pn - ST

Hoa tàn hoa khai – Swjsai – Cổ Đại -113 chuong + 11PN – ST

Hoàn châu y chi tiên ca ca - Ta Cũng Không Được Rõ A - Cổ đại - 59 chương - ST

Hoàng đế của hoàng đế - IK Lương - Cổ đại - 37 chương + PN - ST

Hoàn châu y chi tiên ca ca - Ta Cũng Không Được Rõ A - Cổ đại - 59 chương - ST

Hoàn khố tử đệ giá đáo (Con nhà giàu đến) – Tế Dương Phi Vũ – Cổ Đại – 217 chương - ST

Hoàn thị thỉnh nhĩ ngạ trứ ba - Triệu Tiểu Miêu - Cổ trang - 166 chương – ST

Hoạn dưỡng thạch đầu đích tiểu hồ ly - Bổn Điểu Tiên Phi - Thần Tiên - 5 chương - ST

Hoàng Bán Tiên - Nhĩ Nhã – Cổ đại – 104 chương + 5 ngoại truyện – ST

Hoàng cung – Đạm Ngọc – Cổ Đại – 26 chương + PN - ST

Hoàng đế không làm đi làm thái giám - Chi Chi – Cổ Đại - 10 chương + PN - ST

Hoàng đế là gã đại lưu manh - Lục Lăng Linh - Cổ đại - 21 chương - ST

Hoàng đế nan vi - Thạch Đầu Dữ Thủy - Cổ đại - 233 chương - ST

Hoàng hậu của trẫm – Văn Thư Mặc – Cổ Đại – 43 chương – ST

Hoàng huyết khúc chi tiêu dao nhạc - Sắc Như Không - Cổ đại - 50 chương - ST

Hoàng Huynh Tại Thượng - Phù Lương Mỹ Nhân - Cổ đại - 28 chương - ST

Hoàng quân - Tiêu Dao Nhân - Xuyện không - 8 chương - ST

Hoàng thượng dụ dỗ thị vệ – Vạn Ngữ – Cổ đại – 10 chương – ED

Hoàng thượng vạn tuế – Khôi Hài – Xuyên Không – 133 chương - ST

Hoàng tộc bại hoại – Hôi Hồ - Cổ đại – 68 chương – ST

Hồ giá – Tính Hầu Đích – 87 chương - ST

Hồ ly hồ đồ – Mê Dương – Huyền Huyễn – 10 chương + PN - ST

Hổ lạc bình dương vi khuyển thê – Lê Hoa Yên Vũ – Huyền Huyễn – 10 chương + 1 PN - ST

Hổ môi – Thập Phương – Xuyên không – 5 chương – ED

Hổ nô - Tiểu Thập Tứ - Cổ Đại - 10 chương - ST

Hồng phúc dao - Neleta - Cổ đại - 41 chương - ST - CML

Hồng tuyến ký- Vong Khước Đích Du – Cổ đại – 57 chương – ST

Hủ mộc sung đống lương – Tô Du Bính – Cổ Đại – 90 chương – ST

Hựu nhất xuân - Đại Phong Quát Quá – Cổ Đại – 54 chương - ST

Hủy tâm chú - Tùy Phong Phi – Cổ Đại – 10 chương - ST

Huyễn Phượng khúc – Huyền Tử Phách – Cổ đại – 35 chương + 1 ngoại truyện – ST

Huyện luyện rất bận! – Tế Dương Phi Vũ – Xuyên Không – 79 chương + 8 PN – ST


Người gởi:  Lily_Carlos [ 20.08.2018, 10:53 ]
Tiêu đề:  Re: List đam mỹ cổ đại hoàn + Ebook


images


Kế hoạch xuyên không của nhân vật hy sinh: Cải tạo nhân vật phản diện – Sát Tiểu – 106 chương – ED

Kết tóc làm phu thê - Nhan Ly Noãn - Cổ đại - 42 chương + 2 PN - ST

Khả liên trùng đích hạnh vận - Thụy Giả - Cổ Đại – 11 chương - ST

Khác thủ tiên quy - Đông Lai Bất Tự Bồng Lai Viễn - Xuyên không - 253 chương + 1 PN - ST

Khang Hi trùng sinh dưỡng thái tử - Phong Tăng - Cổ đại - 77 chương - ST - CML

Khắp chốn giang hồ đều là thổ hào - Ngữ Tiếu Lan San - Cổ đại - 189 chương + 18 ngoại truyện - ST

Khi nhân vật chính đồng nhân xuyên vào nguyên tác - Chung Hiểu Sinh - Phản Xuyên - 97 chương + PN - ST

Khiếu kiếm chỉ giang sơn – Tử Vũ Nguyệt Diên – Cổ Đại – 105 chương - ST

Khiêu lương tiểu sửu hỗn thế ký hệ liệt - Dịch Nhân Bắc - Tu Tiên - 17 quyển - ST

Không thể buông tha – ??? – Cổ đại – 14 chương – ST

Không thể không yêu ta - Yêu Là Duy Nhất – Xuyên không – 50 chương + 3 ngoại truyện – ST

Khuynh tẫn triền miên - Vô Hoan Dã Tiếu -Xuyên việt - 289 chương + PN - ST

Khuynh thành lạc cửu tiêu - Hỏa Ly – Cổ đại - 314 Chương + 12 ngoại truyện – ST

Khuynh thế - Thiên hạ duy song – Tự Thủy Kiêu Dương – Giang Hồ - 205 chương + 2 PN – ST

Kiếm ảnh trọng lâu - Mẫn Chúng Sinh - Cổ đại - 51 chương - ST

Kiếm tu lãnh loại tốc thần pháp - Khải Tát Nguyệt – Cổ Đại - 65 chương - 3 PN - ST

Kiếp duyên – Neleta – Cổ đại – 49 chương + 5 ngoại truyện – ST

Kiếp trạng nguyên - Đông Trùng - Cổ đại - 42 chương - ST

Kim tịch hà tịch - Lâm Hàn Yên Khanh – Cổ Đại - 72 chương - ST

Kinh đô đào hoa nguyên - Lạc Phong Cô Vân - Xuyên không - 13 chương - ST - CMLimages
La phù vãng sự hệ liệt – Thụy Giả - Huyền Huyễn – 36 chương – ST

Lạc mai phong – Nguyệt Bội Hoàn – Cổ Đại – 9 chương + 2 PN - ST

Lạc tuyết thành bạch – Bunny – Huyền huyễn – 11 chương – ST

Lam điền nhật noãn ngọc sinh yên - Luyến Tố Bạch - Đồng nhân - 47 chương - ST

Lam nhan “bất” bạc mệnh - Alpha - Xuyên không - 2 quyển - ST - CML

Làm nhân vật phản diện cũng phải nổi tiếng khắp tu chân giới - Tử Dạ Nguyệt – Cổ đại - 108 chương - ST - CML

Lang Nha – Netela – Huyền huyễn – 10 chương – ED

Lang vẫn (Mõm sói) - Đông Phương Kì - Cổ đại - 130 chương - ST

Lãng đãng giang hồ hệ liệt (Triệu Tiểu Xuân lịch hiểm ký) - Tự Từ - Kiếm Hiệp - 3 quyển - ST - CML

Lãng nguyệt tiếu trường không - Nhĩ Nhã – Cổ Đại – 117 chương - ST - CML

Lãnh cung – WaWa – Cổ đại – 17 chương – ST - CML

Lãnh khốc vương phi - Sắc Vi - Xuyên không - 18 chương - ED

Lãnh mạc giáo chủ cùng 2B đại hiệp – Nhất Bôi Nhị Oa Đầu – Cổ đại – 47 chương – ST - CML

Lạnh lùng tể tướng liệt hỏa hoàng đế - Phong Thụ - Cổ Đại - 14 chương - ST - CML

Lão bà nô – Lê Hoa Yên Vũ – Cổ đại – 8 chương – ST - CML

Lão gia luyện công ký - Diễm Tuyết Tuyết - Cổ đại - 23 chương - ST - CML

Lê Dạ - Tịch Linh - Xuyên Không - 15 chương - ST - CML

Lệ ngọc – Lăng Nặc – Huyền huyễn – 16 chương – ED - CML

Liễm mi - Khốn Ỷ Nguy Lâu – Cổ đại – 10 chương + 1 ngoại truyện – ST - CML

Liệt tâm - Khốn Ỷ Nguy Lâu – Cổ Đại – 37 chương - ST - CML

Liêu nhiễu kình thương - Vô Thố Thương Hoàng – Cổ Đại – 16 chương - ST - CML

Lộ hành phân vân – Bất Dịch – Cổ đại – 57 chương – ST - CML

Loạn thế khuynh quốc - Trần Ấn (Thiên Thương) - Cổ đại - 41 chương - ST

Long vũ phi thiên - Kì Thỉ Nhân - Xuyên không - 126 chương - ST - CML

Long Uyên – Cá Mè Hoa Ưu Thương – Cổ Đại – 40 chương – ST - CML

Luận giáo hoàng tìm chết sử - Hạm Tiếu – Cổ Đại – 57 chương + 1PN - ST - CML

Luận như thế nào dụ dỗ sai cách giáo chủ Ma giáo - Nhất Chích Đại Nhạn – Cổ đại - 87 chương - ST

Lục hào – Priest – Tiên Hiệp - 112 chương – ST

Lục Tiểu Phụng đồng nhân - Tư Hương Minh Nguyệt – Kiếm hiệp – 89 chương – ST

(Lục Tiểu Phụng đồng nhân) Tiên hoa mãn lâu – Du Du Tiên - Cổ Đại – 55 chương + 1 PN – ST

Lục Tử Hề – Hoàng Ninh – Cổ Đại- 33 chương – ST

Lương chúc tân truyền - Tiêm Chỉ Giáp – Cổ Đại – 11 chương - ST

Lưu lạc quân tâm (Tần lâu lộng ngọc) - Tinh Kiều - Cổ Đại - 29 chương + PN - ST

Lưu luyến - Thuỵ Thuỵ Thuỵ Uyên - Dị giới - 14 chương + 3 PN - ST - CML

Lưu ly toái - Đào Yêu - Cung đình - 12 chương - ST - CML

Lưu thủy kim triêu - Tinh Khiết - Xuyên không - 20 chương - ST - CML

Ly Uyên - Ciel Mu - Cổ Đại - 23 chương - STimages
Ma chi luyến - Mê Dương - Huyễn huyễn - 4 chương - ST

Ma đầu - Vân Quá Thị Phi - Cổ đại - 68 chương + 1 ngoại truyện - ST

Ma đạo tổ sư  Mặc Hương Đồng Khứu – Cổ Đại - 113 chương + 7 PN - ST

Ma vũ đại lục hành ký – Linh Thệ - Xuyên Không – 90 chương + 3 PN – ST

Ma vương ta muốn công ngươi – Quỷ Thiên Tài – Huyền huyễn – 73 chương – ST

Mã phu – Dịch Nhân Bắc – Cổ đại – 51 chương + 3 ngoại truyện – ST

Mặc Ái - Ssy124 - Xuyên Không - 40 chương + 9 PN - ST

Mặc sắc liên y - Lâu Liên Thanh – Cổ đại – 87 chương + 10 ngoại truyện – ST

Mạch - Thanh - Huyễn Ái Vô Ái - Xuyên Không - 105 chương + 1 chung chương - ST

Mại nhục- Nhậm Chi - Cổ Đạ i- 50 chương - ST

Mại thái lang - Băng Đế - Cổ Đại - 81 chương - ST

Mang theo linh tuyền xuyên thành nông dân – Xuân Chí Thì Hòa – Điền Văn – 146 chương – ST

Manh quân – Nam Hương Tử - Cổ đại – 10 chương – ST

Mặt nạ hoàn mỹ - Thu Thủy Mặc Liên – Xuyên không – 139 chương + 4PN - ST

Mẹ nó à! Em thật mạnh mẽ - Yêu Điện Hạ - Cổ đại - 6 chương - ST - CML

Mê thất tùng lâm – Quất Tử - Xuyên không – 66 chương + 5 ngoại truyện – ST

Miêu cương kỳ tình hệ liệt - Miêu Báo Tư - Huyền Huyễn - 90 chương - ST

Minh Hà chi Cao Sí – Thiên Khỏa Thụ - Trùng sinh – 88 chương + 2 ngoại truyện – ST

Minh kính đài – Neleta – Cổ Đại – 52 chương + 2 PN - ST

Minh nguyệt chiếu nghê thường - Mộc Vũ Linh Âm – Cổ Đại – 10 chương - ST

Minh nguyệt thiên lý - Bồ Đề Lưu Ly - Đồng nhân - 32 chương - ST - CML

Mộ khuynh cuồng kiêu - Ám Nhật Long Hoa (Vạn Diệt Chi Thương) – Cổ đại – 58 chương + 3 ngoại truyện – ST

Mộ sắc tịch hoa – Phương Tại Giang Hồ - Cổ Đại – 108 chương – ST

Mỗi ngày không đến mấy phát cúc hoa liền ngứa – Tây Tây Đặc – Cổ Đại – 71 chương + 6 PN - ST

Mỗi ngày thức dậy đều thấy giáo chủ đang uống thuốc - Chung Hiểu Sinh – Cổ Đại – 99 chương - ST

Mộng - Xielinfen0109 - Xuyên không - 34 chương + 4 PN - ST - CML

Mộng đại lục hệ liệt chi tam: Vong tích - Tô Du Bính – Dị giới - 120 chương – ST

Mộng Tuyết Nguyệt - Ngự Tà - Cổ đại - 11 chương - ST

Mộng xuân tùy tâm sở dục - Vân Thăng - Cổ Đại - 9 chương - ST

Một nửa lưu manh - Hà Giang Nữ Hiệp – Xuyên không – 31 chương + 3 ngoại truyện – ST

Một phần cày cấy, một phần thu hoạch - Nhân Sinh Giang Nguyệt - Điền Văn - 63 chương + 2 PN - ST

Mua nam thê - Lão Miêu – Cổ Đại - 1 Tiết Tử + 82 chương + 33PN - ST

Muôn hoa tàn phai biết nơi nào – Ngữ Tiếu Lan San – Cổ Đại – 10 chương – STimages


Nam nô – Lê Hoa Yên Vũ – Xuyên Không – 78 chương – ST

Nam phi 'hoặc' chủ - Lăng Thần Vị Hiểu – Cổ Đại – 158 chương + 15 PN – ST

Nam phụ mới thật là tuyệt sắc - Thẩm Hề Hòa - Xuyên thư - ST

Nam sủng của tướng quân – Tiêu Tiêu – Cổ Đại – 27 chương + 4 PN – ST

Nam thê của tể tướng - Mạc Tà – Cổ Đại – 84 chương + 2PN – ST

Nam thiếp - Tử Vũ – Cổ Đại -79 chương + PN - ST

Nam sủng vô diệm ngốc nghếch – Y Tư Đa Duy Nhĩ – Cổ đại – 18 chương – ST

Nam vu – Lai Tự Viễn Phương – Xuyên không – 76 chương – ST

Ngã đích đa đa dữ tiểu đa đa nhị tam sự - Phi Ngữ - Cổ Đại - 5 chương + PN - ST

Ngây ngốc làm ruộng - Cẩm Tú Vân Nhiên – Cổ Đại - 90 chương – ST

Ngắm một trời xuân - Tiêu - Hiện đại - 12 chương - ST - CML

Ngộ ma - Tô Đặc - Huyễn huyễn - 35 chương - ST

Ngọc tiêu hồn - La Liên - Huyền Huyễn - 10 chương + PN - ST

Ngọc toái cung khuynh – Thiên Nhai Khách – Cổ Đại – 30 chương – ST

Ngọc vô hà – Trần Sắc – Cổ Đại – 29 chương – ST

Ngốc lư biệt truy – Hoa Luyến Vân – Cổ Đại – 21 chương + 2 PN - ST

Ngốc ngốc tiểu thần bộ - Nhĩ Nhã - Cổ đại - 98 chương + 9 PN – ST

Ngự hoàng - Lạc Dận - Cổ đại - 255 chương + 14 PN – ST - CML

Ngự tiền thị vệ của trẫm - Hương Phẩm Tử Hồ – Cổ Đại - 29 chương + 7PN – ST

Ngưu ma vương cật Văn Tử - Ô Mông Tiểu Yến - Cổ Đại - 10 chương – ST

Nguyên nhược ngữ - Diệp Cảnh - Xuyên Không - 80 chương – ST

Nguyệt hạ triền miên/Xuyên việt chi nguyệt hạ ca- Thủy Ẩn Vô Trần – Xuyên không - 142 chương + 4 ngoại truyện – ST

Nhặt được Cúc Thái Lang - Mê Dương - Cổ Đại - 12 chương + PN – ST - CML

Nhạn độ thủy nhu tình – Hân Ngữ – Cổ đại – 10 chương – ED

Nhân thần - Lê Hoa - Cổ trang - 17 chương + 2 PN – ST - CML

Nhân vật phản diện mỉm cười tà mị - Tây Tử Tự - Xuyên qua - 97 chương + 6PN - ST - CML

Nhập cốt tương tư – Khốn Ỷ Nguy Lâu – Cổ Đại – 39 chương – ST - CML

Nhập cung vi tặc – Đào Hoa Tam Lưỡng Chi – Cổ đại – 71 chương – ST
     
Nhập vọng – Ô Kiểm Đại Tiếu – Cổ Đại – 66 chương + PN – ST

Nhất chỉ hoang đường mộng - Thiên Hà - Cổ Đại - 51 Chương + Kết thúc + PN - ST

Nhất chích linh dương Lưỡng Chích Lang – Lê Hoa Yên Vũ – Cung Đấu – 55 chương – ST

Nhất chiến thành công - Mê Dương - Cổ Đại - 26 chương - ST

Nhất diệp chướng mục – Mi Vu Nữ - Cổ Đại – 70 chương – ST - CML

Nhất đao xuân sắc - Trần Tiểu Thái - Cổ đại - 80 chương + PN - ST

Nhất kiến chung tình - Huyền Dạ Khinh Ẩn - Cổ đại - 87 chương - ST - CML

Nhất mộng nhất giang hồ hệ liệt chi – Ngữ Tiếu Lan San – Cổ Đại – 70 chương + 4 PN – ST - CML

Nhất thế khuynh tình – Yên Thị – Cổ trang – 86 chương – ED

Nhất thống thiên hạ - Vụ Dung - Cổ Đại - 24 chương - ST - CML

Nhất thực thiên hạ - Khuynh Mộ Thanh Mộc – Xuyên không – 61 chương – ST - CML

Nhất túy hứa phong lưu – Hỏa Ly – Huyền Huyễn – 207 chương + PN – ST - CML

Nhất chỉ hoang đường mộng - Thiên Hà – Cổ Đại - 51 Chương + Kết thúc + Ngoại truyện – ST - CML

Nhị đại Khai Phong phủ - Huyền Kazumi - Đồng nhân - 5 chương – ST

Nho nhỏ miêu lang quân- Ôn Nhu Tiểu Sương - Cổ Đại - 53 chương – ST - CML

Như lâm đại địch - Khốn Ỷ Nguy Lâu – Cổ Đại – 35 chương - ST - CML

Như nguyệt như thu - Tịch Mạc - Xuyên không - 70 chương - ST - CML

Những năm tháng ta làm thuộc hạ ở ma cung - Vi Vũ Hạnh Hoa Quân - Cổ đại - 8 chương – ST

Niên thiếu vô tình (Phương Vô) – Diễm Ảnh Khuynh Thành – Cổ Đại – 3 bộ - ST

Niết bàn chi khuynh phúc – Tiểu Trư Tước – 95 chương – ST

Nịnh thần – Địch Khôi – Cổ Đại – 98 chương + 2 PN - ST

Nịnh thần Lăng Tiêu – Mạn Mạn Hà Kỳ Đa – Xuyên Không – 116 chương – ST - CML

Nô tài - Phong Lộng - Cổ Đại - 60 chương + PN - ST - CML

Nô tài tình nhân - Lăng Báo Tư – Cổ Đại – 10 chương – ST - CML

Nương tử đừng chạy - Văn Phi Mộng – Cổ Đại - 75 chương + 3 PN - ST - CML

Nương tử, ta yêu em – Xích Ma ĐL – Xuyên Không – 19 chương + 3 PN – ST - CML


imagesOan gia? Không, chủ nợ! – Đoàn Tranh Tử - Cổ đại – 69 chương – ST

Ô long kỳ duyên - Tự Băng Tự Thủy – Cổ Đại - 65 chương - ST


imagesPhá quán tử phá suất - Phi Thiên Dạ Tường – Xuyên không – 72 chương + 2 ngoại truyện – ST

Phản chuyển thú nhân - Ta Không Phải Là Thụ - Thú nhân - 61 chương - ST

Phản tướng - Thủy Hồng Phi – Cổ đại – 10 chương + 2 ngoại truyện – ST

Phật môn ác thê Kim Nguyên Bảo - Xuyên Không - 350 chương - ST - CML

Phi tử của hoàng thượng cưới vợ - Hùng Lão Gia - Bách Hợp - 96 chương - ST - CML

Phi hồ - Mạt Hồi - Cổ đại - 25 chương - ST - CML

Phi vân độ - Lưu Thủy Vô Tình - Cổ Đại - 42 chương + PN - ST

Phiêu bạc phụ tình - Đào Yêu - Cổ Đại - 21 chương - ST

Phò mã cũng là hoa nhi - Hồ Ly Đại Quân - Xuyên Không - 85 chương - ST - CML

Phong quá vũ Lưu Vân - Tử Vũ Nguyệt Diên - Xuyên không - 81 chương + 11 PN - ST - CML

Phong cuồng đích mộc đầu – Bảo Ngư – Cổ Đại – 13 chương - ST - CML

Phong khởi lan thành tẫn phi hoa – Phiền Lạc – Cổ Đại – 2 quyển + PN – ST - CML

Phong quá thiên phàm - Hạ Thứ Hạ Chí - Cổ Đại - 52 chương - ST - CML

Phong thả đình trú - Sắc Như Không – Cổ đại – 58 chương – ST - CML

Phong tuyết dạ quy nhân - Thuỵ Giả - Cổ Đại - 1 Tiết Tử + 11 chương - ST - CML

Phu nhân ngươi hảo bình tĩnh! – Cổ Ngọc Văn Hương – Xuyên Không – 58 chương – ST - CML

Phù sinh mộng chi tịch tuyệt - Trần Ấn, Thiên Thương - Cổ Đại - 14 chương - ST - CML

Phược long - Khốn Ỷ Nguy Lâu/Khốn Khốn – Cổ Đại - 34 chương + 1PN - ST - CML

Phương pháp chăn nuôi phượng hoàng - Đại Phong Quát - Huyễn huyễn - 6 chương - ST - CML

Phượng hậu – Tĩnh Ngôn – Cổ Đại – 31 chương – ST - CML

Phượng hoàng đồ đằng - Hoài Thượng - Cổ Đại - 65 chương - ST - CML

Phượng hoàng nghịch ngợm động tâm - Tịch Ngư - Huyền Huyễn - 44 chương - ST - CML

Phượng huyền cung thương – Vân Bổn Vô Tâm – Cổ Đại – 120 chương + 2 PN – ST - CML

Phượng Ly Thiên – Lục Dã Thiên Hạc – Cổ Đại – 112 chương – ST - CML

Phượng quy vân - Hương Phẩm Tử Hồ - Cổ Đại - 10 chương + PN - ST - CML

Phượng tần – Như Băng Như Thủy – Xuyên không – 67 chương + 4 PN – ST - CML

Phượng vu cửu thiên (Quyển 1) - Phong Lộng - Xuyên không - 22 chương - ST - CML

Phượng vu cửu thiên (Quyển 2) – Phong Lộng – Xuyên Không – 26 chương - ST - CMLimages


Qua ngày - Diệp Thị - Cổ đại - 25 chương - ST - CML

Quản gia ký sự lục – Tiểu Trư Tước – Cổ đại – 51 chương – ST - CML

Quân giáo sinh - Điệp Chi Linh – Tương lai - 119 chương + 5 PN - ST - CML

Quân tâm ngã tâm – Nhất Diệp Tiêu Diêu – Cổ Đại – 12 chương - ST - CML

Quân tri hiểu - Kết Kết – Cổ đại – 10 chương + 2 ngoại truyện – ST - CML

Quân vi hạ - Lục Dã Thiên Hạc - Cổ đại – 102 chương - ST - CML

Quân vương - Duật Kiều - Cổ Đại - 32 chương - ST - CML

Quân y khó làm (Quân y nan vi) - Không Lương Đích Thành - Cổ Đại - 45 chương - ST - CML

Quẩn quanh nhân gian - Biên Tưởng – Cổ Đại – 45 chương + 6PN -ST - CML

Quốc tướng gia thần toán - Nhĩ Nhã - Cổ trang – 95 chương - ST - CML

Qúy ngọc – A Đậu – Cổ Đại – 43 chương – ST - CML

(Qủy dị tạp đàm hệ liệt) Đệ nhị thoại - Long quyết – Thu Chí Thủy – Huyền Huyễn – 88 chương – ST - CML

Quỷ hành thiên hạ – Nhĩ Nhã – Cổ đại – 4 quyển – XB

Quỷ thê – Mạt Hồi – Huyền huyễn – 30 chương - ED

Qủy ba ba - Tiểu Tiểu Mê Hồ - Cổ Đại – 66 chương - ST - CML

Quỷ đoạn tình thương - Hồng Hà – Cổ Đại -16 chương - ST - CML

Quỳnh châu toái viên - Thiên Phàm Vũ Điệu –Cổ Đại – 60 chương - ST - CML

Quỳnh thương - Thiên Lại Chỉ Diên – Cổ Đại – 62 chương - ST - CML
Người gởi:  Lily_Carlos [ 21.08.2018, 14:14 ]
Tiêu đề:  List đam mỹ cổ đại hoàn + Ebook [Update 13/08/2018]

images


Ràng buộc chi gông xiềng (Gông xiềng ràng buộc) - Hoán Nguyệt  - Xuyên Không - 111 chương - ST - CML


images


Sa lạp - Bùi Lễ - Cổ Đại - 14 chương – ST - CML

Sa lậu - Bùi Lễ - Cổ Đại - 13 chương – ST - CML

Sắc giới - Mê Mang – Cổ Đại – 49 chương + 6PN - ST - CML

Sắc lang phụ thân – Băng Băng – Cổ đại – 40 chương - ST - CML

Sát nhân vô xá - Phàn Lạc – Cổ Đại - 1 mở đầu + 113 chương + Kết thúc + 5 PN – ST - CML

Sát phá lang – Priest – Cổ Đại - 128 chương – ST - CML

Sát tính đại phát - Miên Âm – Cổ Đại - 62 chương - ST - CML

Sau khi xuyên thành đệ đệ - Thiên Ngân Nhất Nguyệt - Trùng Sinh – 67 chương + 2 PN - ST - CML

Say rượu tình ý – Bích Dao – Cổ đại – 6 chương – ST - CML

Si tình đích nhân luyến lạc thường - Tiểu Liên - Cổ Đại - 48 chương + 2 PN - ST - CML

Sinh nhật Thích Bánh Bao - Không Biết - Cổ đại - 6 chương - ST

Sinh ý nhân - Nhan Lương Vũ – Cổ Đại – 73 chương + 9 PN - ST - CML

Sổ tay chăn nuôi hung thú - Trạch Nữ Nhất Chi Hoa - Trùng Sinh – 18 chương - ST - CML

Sở sở - Hiên Viên Huyền - Cổ Đại - 40 chương - ST - CML

Sở tiêu – Nguyệt Vũ Dạ – Cổ đại – 20 chương – ST - CML

Sớm tối say cùng rượu với thơ – Nhan Nghiêu – Cổ Đại – 47 chương + 4 PN – ST - CML

Sơn hà nhật nguyệt - Mộng Khê Thạch/ Cổ Kính – Cổ đại - 158 chương + 4 ngoại truyện – ST - CML

Sơn hữu mộ hề mộ hữu long - Tô Du Bính - Thần Quái - 14 chương + PN - ST - CML

Song tu - Thất Nguyệt Thịnh Hạ - Tu Tiên - 38 chương - ST

Sư tôn tổng tưởng tái bổ cứu hạ – Mộc Tử Mặc Bạch – Xuyên Không – 93 chương + PN – ST

Sử tiền nam thê hàm ngu phiên thân ký – Đại Thúc Vô Lương – Xuyên không, NP – 186 chương – ST

Sủng đa (Sủng cha) – Lạc Dận – Xuyên Không – 284 chương + 34 PN – ST - CML

Sủng vật yêu tinh- Tiểu Hoa Cửu Cửu – Cổ đại – 40 chương – ST - CML

Sương hoa dạ ngâm - Tập Thế - Đồng nhân - 65 chương + PN - ST - CML

Sửu hoàng - Dịch Nhân Bắc - Cổ đại - 35 chương - ST - CML

Sửu nương nương - Vân Quá Thị Phi - Cổ đại - 80 chương + 4 ngoại truyện - ST - CML

Sửu thụ ngự phu - Vainy - Cổ Đại - 40 chương - ST - CML

Sửu tiểu xà - Lililicat – Huyền huyễn – 93 chương + 2 ngoại truyện – ST - CMLimages
Ta có kỹ năng đặc biệt cao lãnh – Tây Tử Tự - Kiếm Hiệp – 83 chương + 6 PN – ST - CML

Ta không muốn sinh hài tử - Nhân Sinh Giang Nguyệt – Xuyên không – 71 chương +3 ngoại truyện – ST - CML

Ta nghe thấy – Nhất Oản Trúc – Cổ đại – 41 chương – ST - CML

Tái thế vi xà – Phi Ngữ – Cổ đại – 11 chương – ST - CML

Tam nhật triền miên – Mặc Vũ Yên Dạ - Cổ đại – 116 chương – ST - CML

Tam thập niên nhất mộng giang hồ – Âm Sí Thịnh – Cổ đại – 134 chương – ST - CML

Tâm quân gia quá hắc - Lữ Thiên Dật - Cổ đại - 9 chương - ST - CML

Tầm định nhâm tiêu dao – Thiên Nham – Cổ đại – 10 chương – ST - CML

Tầm hung sách – Lương Thiền – Cổ đại – 7 phần – ST - CML

Tầm y ký - Dạ Dạ Bất Tẩy Táo - Cổ đại - 4 chương - ST

Tân hoan - Công Tử Hoan Hỉ - Cổ đại - 20 chương + 3 PN – ST - CML

Tần ca - Tồn Tại Tương Giác - Cổ đại - 100 chương + 7 ngoại truyện – ST - CML

Tàng tình- Nga Phi – Cổ đại - 49 chương  + 2 ngoại truyện – ST - CML

Tàng yêu – Neleta – Cổ đại – 28 chương + PN - ST - CML

Tập hợp đoản văn ngọt về Thử Miêu - Thử Miêu Vương Đạo - Đồng nhân - ST - CML

Tập hợp tản văn Long Đồ và Quỷ hành - Fans Thử Miêu Nhĩ Nhã - Đồng nhân - 8 chương - ST - CML

Tây lam yêu ca – Du Mộng Y Nhiên – Cổ đại – 275 chương + 3 ngoại truyện – ST - CML

Tê phượng hàng phong - Phi Chuyên - Cổ đại - 10 chương – ST - CML

Thái giám - Lê Hoa Yên Vũ - Cổ đại - 47 chương – ST - CML

Thâm tỉnh băng - Thương Bạch Bần Huyết – Cổ đại – 77 chương – ST - CML

Thân thân ngô hoàng – Tiểu Hắc Tử - Cổ đại – 11 chương – ST - CML

Thần điêu chi văn quá thị phi – Y Tỳ - Đồng nhân – 81 chương + 6 ngoại truyện – ST - CML

Thần mộc cào hoài không hết – Lục Dã Thiên Hạc – Trùng sinh – 126 chương + 3 PN – ST - CML

Thần tiên thú – Đại Phong Quát – Huyền huyễn – 6 chương – ST - CML

Thần y, ngươi thật cao lãnh! – Cổ Ngọc Văn Hương – Cổ đại – 63 chương – ST - CML

Thanh ca chi dận nhưng - Thiên Khỏa Thụ - Cổ đại - 78 chương - ST - CML

Thanh Huyền - Kawalu - Cổ đại - 12 chương - ST - CML

Thanh mai sự - Đông Tiểu Thụ - Cổ đại - 25 chương - ST - CML

Thanh ngọc án - Tiểu Bộ - Cổ đại – 60 chương – ST - CML

Thanh thanh tử câm - Thụy Gỉa - Cổ đại - 10 chương – ST - CML

Thanh xuyên – A Đậu – Cổ đại – 35 chương + PN – ST - CML

Thanh xuyên chi mãn hán toàn tịch - Nguyệt Phi Phàm - Xuyên không - 77 chương - ST - CML

Thành đôi – Đông Qua Trà Tiên Nhân – Tiên hiệp – 8 chương – ST - CML

Thảo long nương tử – Lê Hoa Yên Vũ – Dị giới – 12 chương – ST - CML

Thập lý hồng liên diễm tửu - Thiên Lại Chỉ Diên – Cổ đại – 86 chương – ST - CML

Thập thế luân hồi chi thương hải trường ca- Thập Thế - Xuyên không - 147 chương - ST - CML

Thập thế giáp trùng - Úc Tạp Đức - Huyền huyễn - 11 chương – ST - CML

Thất gia Priest – Cổ đại – 75 chương + 4 ngoại truyện – XB - CML

(Thất nguyên giải ách hệ liệt) Thiên mục cùng - LIVE - Huyền huyễn - 2 quyển – ST - CML

Thê vi thượng – Lục Dã Thiên Hạc – Trùng sinh – 105 chương + 3 PN – ST - CML

Thệ tử tương tùy (Thề sống chết có nhau) - Ssy124 - Cổ đại - 82 chương - ST - CML

Thị ngược thành tính – Đệ Lục – Xuyên không – 193 chương + 4PN – ST - CML

Thị vệ sinh bánh bao - Côi Tự - Cổ đại - 60 chương + 9PN - ST - CML

(Thích Cố và Thiết Cố) Mộng lý phù sinh - Lộ Tiểu Tuyến - Xuyên không - 2 quyển - ST - CML

Thiên hạ đệ nhất - Thanh Lam - Cổ đại - 7 chương + 1 PN - ST

Thiên hạ đệ nhất ảnh vệ - Lililicat - Cổ đại - 241 chương - ST - CML

Thiên hạ đệ nhất sủng- Vũ Duy – Cổ đại – 107 chương - ST - CML

Thiên hạ tuyệt chi chậm độc - Lâm Bội - Cổ đại - 11 chương – ST - CML

Thiên hoàng quý trụ - Mạn Mạn Hà Kỳ Đa - Cung đấu - 116 chương – ST - CML

Thiên hữu - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh – Xuyên không - 76 chương + 3 ngoại truyện – ST

Thiên luyến cấm thủy - Phong Khinh Dương - Cổ đại - 34 chương - ST

Thiên nguyệt chi mi – Tử Sắc Mộc Ốc – Huyền huyễn – 280 chương – ST

Thiên nhai lộ vi ương - Thủy Gian Bố Oa Oa - Cổ đại - 10 chương - ST

Thiên nhai khách – Priest – Cổ Đại - 77 chương + 2PN - ST

Thiên niên lệ – Nam Cung Dao – Cổ đại – 10 chương – ST

Thiên sơn khán tà dương - Mãn Tọa Y Quang Thắng Tuyết - Xuyên không - 2 bộ - ST

Thiên thu - Mộng Khê Thạch - Huyền Huyễn - 128 chương – ST

Thiên toán (Thiên tính) - Cổ Kính - Xuyên không - 86 chương + 1 PN - ST

Thiên tuyết - Mộng Hóa Yên - Huyền Huyễn - 19 chương – ST

Thiếp cư noãn các – Võng Ly – Cổ đại – 43 chương – ST

Thiết lập này hỏng rồi - Nhất Thế Hoa Thường - Xuyên thư - 224 chương + 5 PN – ST - CML

Thiêu lai đích tức phụ - Lại Kỷ - Điền Văn - 38 chương - ST - CML

Thiếu niên du - Mạc Hồi – Cổ đại – 55 chương + 4 ngoại truyện – ST - CML

Thổ long truyền thuyết- Úc Tạp Đức – Huyền huyễn – 52 chương – ST - CML

Thổ phỉ công lược – Ngữ Tiếu Lan San – Cổ đại – 194 chương + 1 ngoại truyện – ST - CML

Thoái vị hoàng đế - Quýnh Hoa - Cổ Đại - 10 chương + PN – ST - CML

Thoại hồ- Phù Phong Lưu Ly – Huyền huyễn – 67 chương + 6 ngoại truyện – ST - CML

Thu phong triền – Thập Thế - Xuyên không – 79 chương + ngoại truyện – ST - CML

Thú nhân bộ lạc chi ngã thị nam nhân - Thanh Sắc Vũ Dực - Dị giới - 75 chương + 3 PN – ST - CML

Thú nhân chi hàm công đích xuân thiên  – Y Lạc Thành Hỏa – Xuyên không – 79 chương – ST - CML

Thú nhân chi đặc chủng binh xuyên việt – Trinh Nam Diệp Tử - Xuyên Không – 128 chương - ST

Thú nhân chi luyến sủng – Phi La – Xuyên không – 70 chương – ST - CML

Thú nhân chi Tư Văn - Điệp Cẩm – Xuyên không – 76 chương – ST  - CML

Thú nhân tinh cầu – Phong Chi Vạn Lý – ST - CML

Thú nô – Tình Nam – Xuyên không – 48 chương – ST - CML

Thú sủng – Nhan Thiếu – Xuyên không – 68 chương – ST - CML

Thú thế chi quân gia biến hoàng phu - Túy Hoa Ngọa Tuyết – Cổ đại – 53 chương – ST - CML

Thú y - Lạc Tân - Xuyên không - 99 chương + 1 PN - ST

Thử sinh vi quân lưu - Tuyết Huyễn Hồ - Cổ đại – 50 chương + 5 ngoại truyện – ST - CML

Thùy Chủ Trầm Phù - Thiên Thương - Cổ đại - ST

Thừa tướng gia thuần phục lão công (Tướng gia tuần phu) - Ti Trúc Vô Âm - Cung đấu - 56 chương + 7 PN – ST - CML

Thực ảnh - Nhã Kỳ - Cung đấu - 33 chương - ST - CML

Thực hồn đồ – Kim Cương Quyển – Linh dị - 60 chương – ST - CML

Thương hành thiên hạ - Cửu Vũ Thiên Dạ - Xuyên không – 96 chương – ST - CML

Thủy nhân duyên - Phong Ẩm – Xuyên không – 24 chương – ST - CML

Tịch chiếu huề phương điện- Tiêu Đường Đông Qua – Cổ đại – 51 chương – ST - CML

Tiệm quan tài số 7 – Thính Phong Mãn Lâu, Niệm Tiểu Duễ - Cổ đại - 89 chương - ST

Tiền đồ vô lượng – Sắc Như Không – Cổ đại – 68 chương – ST

Tiên giới tẩu tư phạm – Lý Tùng Nho – Huyền huyễn – 120 chương ST

Tiên liêu vi kính - Thanh Đoan - Cổ đại - 59 chương + 5 PN - ST

Tiên mãn cung đường – Lục Dã Thiên Hạc – Cổ đại – 138 chương – ST

Tiêu tương thủy sắc – Neleta – Cung đấu – 59 chương + 8 PN – ST

Tiểu Bồ Đào truy phu ký - Thập Thế - Cổ đại - 20 chương - ST

Tiểu "đệ đệ" của hoàng đế – Ám Vi Dạ Sắc – Huyền huyễn – 35 chương – ST - CML

Tiểu lâu thính vũ - Thập Thế - Cổ đại - 10 chương + PN - ST - CML

Tiểu lâu truyền thuyết - Lão Trang Mặc Hàn - Xuyên không - 5 quyển – ST - CML

Tiểu mỹ nhân khó nuôi – Minh Tử - Cổ đại - 24 chương - ST - CML

Tiểu nhân nan dưỡng – Thương Tố - Xuyên Không – 60 chương + 3 PN – ST - CML

Tiểu phì thu chủ luôn muốn ăn ta – Nhu Nhu A – Cung đấu – 68 chương + 1 PN – ST - CML

Tiểu thư cưới vợ - Cửu Viên – Cổ đại - 265 chương  + 23 PN - ST - CML

Tiểu trượng phu - Đọa Thiên - Cổ đại - 61 chương – ST - CML

Tinh linh trên vai dã thú – Du Du Tiên – Huyền huyễn – 63 chương – ST - CML

Tình nan tự chế - Tiểu Thập Tứ - Cổ đại - 10 chương – ST - CML

Tình Phi đắc dĩ – Băng Lương Tử – Xuyên không – 110 chương – ST

Tỉnh vị trì – Diệp Phi Bạch – Cổ đại – 50 chương + 3 ngoại truyện – ST

Tịnh thủy hồng liên – Cuồng Ngôn Thiên Tiếu – Xuyên không – 210 chương – ST - CML

Tỏa ưngLăng Lệ Phong – Cổ đại – 8 chương + 1 PN – ST

Tố trung tình chi hồ li tiểu bảo bối - Mặc Thanh - Cổ đại - 29 chương – ST

Tôi là người đứng đắn - Tràng Vị Bất Thích Giả - Cổ đại – 51 chương + 1PN – ST

Tống hồ nhập khẩu lang – Thiên Nham – Cổ đại – 41 chương – ST

Trầm nịch – Neleta – Cổ đại – 137 chương – ST

Trẫm chính là không dám thú ngươi a! - Nhất Hạc Trù - Cổ đại - 45 chương - ST

Trẫm luôn cảm thấy có gì đó không đúng - Thanh Sắc Vũ Dực – Cổ đại – 64 chương + ST

Trẫm muốn xử lý nhiếp chính vương – Tửu Linh – Xuyên Không – 64 chương – ST

Trọng quang (Thần ma hệ liệt) - Thập Thế - Huyền huyễn - 51 chương + 3 PN - ST - CML

Trùng sinh chi đích tử – Vân Quá Thị Phi – Cổ đại – 62 chương – ST

Trùng sinh chi oan gia ngõ hẹp - Tịch Mộc - Cổ đại - 152 chương - ST - CML

Trùng sinh chi bạo quân – Thì Bất Đãi Ngã – Trùng Sinh – 83 chương – ST

Trùng sinh chi man phu lang - Tiêu Hồ Điệp - Trùng sinh – 24 chương - ST - CML

Trùng sinh chi đích trưởng ung chủ - Nhã Mị - Cổ đại - 126 chương - ST

Trùng sinh chi hệ thống tự cứu của nhân vật phản diện - Mặc Hương Đồng Khứu - Trùng sinh – 98 chương - ST

Trùng sinh chi kim sinh vô hối - Tử Thần Nhược Hy – Cổ đại – 69 chương - ST

Trùng sinh chi nghiệt nô ngược bạo quân - Mai Qủa - Trùng sinh – 488 chương - ST

Trùng sinh chi sủng nhĩ nhập hoài – Thuần Bạch, Xuẩn Bạch - Hiện đại – 74 chương - ST

Trùng sinh chi trứ ma – Thân Đồ Thử Phi – Trùng sinh – 109 chương – ST

Trùng sinh chi lãnh quân noãn tâm - Hiên Viên Quỷ Hồ - Trùng sinh – 82 chương + 2 ngoại truyện – ST

Trùng sinh chi quy linh – Y Đình Mạt Đồng – Trùng sinh – 86 chương + 5 PN - ST - CML

Trùng sinh chi Thiên Hạ – Bách Dạ - Xuyên không – 176 chương - ST - CML

Trùng sinh chi thú hồn – Hưởng Nguyệt – Xuyên không – 122 chương – ST

Trùng sinh chi sủng nhĩ bất cú – Tố Ái Tiểu Miêu Miêu – Cổ đại – 56 chương ST

Trùng sinh chi tiểu gia bất tý hậu – Bích Thủy Mai Lạc – Cổ đại – 79 chương – ST

Trùng sinh chỉ thuộc về hoàng hậu – Tử Nguyệt Sa Y – Trùng sinh – 110 chương + PN – ST

Trùng sinh dân quốc chí tử - Tú Vu Lâm - Trùng sinh – 87 chương + PN – ST

Trùng sinh mạt thế chi mệnh chủ Thanh Long - Tứ Hỉ Thang Viên - Cổ đại - 110 chương - ST - CML

Trùng sinh thành Liệp Báo – Lại Tự Viễn Phương – Xuyên không – 140 chương + PN - ST

Trùng sinh thành thái tử phi - Phong Xuy Tiễn Vũ - Cổ đại - 113 chương - ST

Trưởng công chúa trùng sinh - Shu - Bách Hợp - 75 chương + PN - ST

Truyền thuyết chi chủ đích phu nhân – Doãn Gia – Xuyên việt – 713 chương + 18 PN – ST

Tu đạo - kameless - Huyền huyễn - 15 chương - ST

Tu tiên chi ma thể – Nam Chi – Cổ đại – 86 chương – ST

Tú sắc – Sisimo – Xuyên không - 82 chương - 2 PN - ST

Tù binh - Lê Hoa Yên Vũ - Cổ đại - 55 chương + 2 ngoại truyện - ST

Tù nhân – Lăng Báo Tư – Cổ đại – 10 chương – ST

Tù phi - Đoạn Tàn Phi - Cổ đại - 22 chương - ST

Tứ hồn chi Nguyệt Lão (Chiến Quốc Thiên) - Sở Ngạo Tuyết - Đồng nhân - 140 chương + PN - ST

Túy hồng y – Mạc Thiên Thiên – Cổ đại – 4 quyển + 10 PN - ST

Túy nhược thành hoan - Trần Sắc - Cổ đại - 49 chương - ST

Túy tỉnh mại thân - Nga Phi – Cổ đại – 40 chương + 2PN - ST

Túy trường sinh - Diệp Phi Bạch - Xuyên không - 52 chương + ngoại truyện - ED - CML

Tuyết hồ - Huyền Tử Phách - Huyền huyễn - 87 chương - ST

Tuyệt kiếm lộng phong – Ma Yên – Cổ đại – 116 chương + PN – ST

Tuyệt ngạo diễm thần - Thi Nhã - Cổ đại - 10 chương - ST

Tuyệt sắc tai tinh – Lăng Báo Tư – Cổ đại – 11 chương – ST

Tư quân nhập mộng – Thất Lý Hồng Trang – Cổ đại – 29 chương - ST

Tứ phương - Vô Danh - Cổ đại - 15 chương - ST

Tử Lê - A Mặc Nhi - Cổ đại - 20 chương - ST

Tử tâm thế thân - Nô Ngọc - Cổ đại - 11 chương - ST

Tử trì liên hoa - Biên Tưởng - Cổ đại - 10 chương - ST

Tử Việt Lan San – Ngữ Tiếu Lan San – Cổ đại – 62 chương + 5 ngoại truyện – ST      

Tương kiến hoan – Phi Thiên Dạ Tường – Cổ đại – 228 chương – ST

Tương quân phối – Tiếu Tiếu Dương – Cổ đại – 32 chương – ST

Tướng quân ghẹo quốc cữu – Tiêu Diêu Hầu – Cổ đại – 10 chương – ST

Tướng quân, nhĩ định trụ – Long Ngâm Cô Khốc – Xuyên không – 65 chương – STimages
U lan lộ – Hiên Viên Hoa Tế - Cổ đại – 57 chương – ST

Úc Nhiễm Trần – Tần Tử Độc Sư – Cổ đại - 66 chương – ST

Uyên bão uyên - Cẩm Quan Thái Nhân – Cổ đại – 44 chương – STimages
Ván cược – Dịch Nhân Bắc - Cổ đại – 29 chương - ST

Văn tuyết vô song - Thập Thế - Cổ đại - 21 chương - ST

Vân Hách Liên Thiên – Ly Chi Nhược Tố - Cổ đại – 54 chương – ST

Vân tâm vô hối - Tiểu Ly - Cổ đại, đồng nhân - 3 chương - ST

Vầng sáng bạch hóa của nhân vật phản diện – Hảo Đại Nhất Quyển Vệ Sinh Chỉ - Cổ đại – 113 chương – ST

Về cổ đại làm đầu bếp - Mộc Dao - Xuyên không - 53 chương + 2 PN - ST

Về việc tại sao lăng gia tuyệt tự - Huyền Huyền Vu Thư - Cổ đại - 123 chương - ST

Vi nhĩ lưu tình - Ly Trần Tiếu - Cổ đại - 2 quyển 40 chương - ST

Vi thần rất bận - Nguyên Dĩ Thành Tích - Cổ đại - 15 chương + KTT - ST

Viên ngọc kề bên - Khốn Ỷ Nguyên Lâu - Cổ đại - 57 chương - ST

Viên tam công tử trùng sinh - Mạc Chu - Trùng sinh – 54 chương + 4 PN - ST

Viễn phương – Yên Thủy Tinh – Xuyên không – 43 chương + PN – ST

Võ lâm minh tư mật ký sự - Lâm Ngôn – Cổ đại - 55 chương - ST

Võ lâm oai hiệp truyện – Tiêu Đường Đông Qua – Xuyên không – 85 chương + 1 PN – ST

Vô diêm nam tình sự - Hữu Hạ - Cổ đại - 67 chương - ST

Vô năng vi phượng – Nguyệt Danh – Cung đấu – 40 chương – ST

(Vô xá hệ liệt) Nhiễm huyết Qúy công tử – Vô Thố Thương Hoàng – Huyền Huyễn – 144 chương – ST

Vũ lâm lâm – Diệp Hoa – Cổ đại – 60 chương – ST

Vụ cốc – Hoàng Hoa – Xuyên không – 71 chương – ST

Vương gia chạy trốn  – Âu Dương Vân – Cổ đại – 10 chương TST - CML

Vương gia, đi thong thả  - Dịch Lâm An - Bách hợp - Cổ đại - 112 chương - ST

Vương gia yếu đọa lạc - Vân Thượng Gia Tử - Cổ đại - 4 chương + PN - CML

Vườn trẻ thiên đình – Lục Dã Thiên Hạc – Tiên hiệp – 27 chương + 2 PN – STimages
Xà yêu – Quân Phu Nhân – Cổ đại – 21 chương + ngoại truyện – ST - CML

Xuân lai hồ thủy lục như lam - Tội Hóa (Vương Thập Nhất) – Cổ đại – 68 chương + 1 ngoại truyện – ST

Xuân phong độ – Thập Thế - Cổ đại – 3 quyển + 10 PN - ST

Xuân sơn nặng mấy vạn - Na Khả Lộ Lộ - Cổ đại - 14 chương - ST - CML

Xuất giá nam nhân - Thiên Phi Phi - Cổ đại - 25 chương - ST

Xung quan nhất nộ vi lam nhan - Dịch Nhân Bắc - Cổ đại - 47 chương + 3 PN - ST

Xuyên đến cánh đồng lúa xanh xanh - Kim Nghêu - Điền văn - 189 chương - ST

Xuyên thành pháo hôi nam xứng - Đường Nhất Trương - Xuyên không - 28 chương - ST

Xuyên việt chi gia hữu hiền thê - Lãng Hoa Điểm Điểm – Cổ đại – 84 chương - ST

Xuyên việt chi pháo hôi nam xứng - Diệp Ức Lạc - Cổ đại - 390 chương - ST

Xuyên việt chi thú nhân dã sinh oa – Thanh Sa Ti Lũ – Xuyên không – 99 chương – ST

Xuyên việt chi viễn sơn trà nông - Phong Hương - Cổ đại - 120 chương - ST

Xúi quẩy tìm ai người nấy chịu - A Thất – Cổ đại - 23 chương - ST

Xuyên hồi cổ đại Chủng Bao Tử - Huyền Lâu Trọng Tiêu - Xuyên không - 66 chương + ngoại truyện - ST

Xuyên qua hoang dã – Linh Thệ – 73 chương – Xuyên không – ST

Xuyên qua nhà có tiểu phu lang - Dạ Du - Cổ đại - 130 chương + 9 ngoại truyện - ST

Xuyên thành áo lót của nam chính thì biết mần sao? - Khung Liệt – Xuyên không - 80 chương + 8 ngoại truyện – ST

Xuyên việt chi ký sự tiểu thú nhân nhát gan tìm công – Mộc Dương Tử - Xuyên không – 73 chương – ST

Xuyên việt chi dị thế hồ khẩu - 75D - Xuyên Không - 77 chương + 2 PN - ST

Xuyên việt chi đại luyện đan sư - Hạ Nhất Dạ - Xuyên không - 95 chương- ST

Xuyên việt chi quy đồ - Bích Thủy Mai Lạc - Cổ đại - 125 chương - STimages
Yên ba hạo miểu (Sương khói mênh mông) – Tiểu Mô Tiểu Dạng – Cổ đại – 64 chương – ST - CML

Yên vũ nguyệt sắc – Bích Thủy Tiên Âm – Cổ đại – 59 chương – ST - CML

Yên vũ xuân phong tẫn dư hoan – Hoài Lăng – Cung đấu – 20 chương + PN – ST - CML

Yến - Lãnh Liệt Phiêu Vũ - Xuyên không - 53 chương - ST - CML

Yến hoài tích - Vi Tiếu Đích Miêu - Xuyên không - 44 chương + 2 PN - ST - CML

Yêu quái y quán – Tái Xuyến - Cổ đại – 6 chương - ST - CML

Yêu thô nhân - Đông Trùng – Cổ đại – 30 chương – ST - CML


Trang 1/1 Múi giờ = Giờ VN (UTC+7)
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/