Diễn đàn Lê Quý ĐônTạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 753 bài ] 

Tiểu lâu truyền thuyết - Lão Trang Mặc Hàn

 
Có bài mới 16.06.2018, 18:05
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 23.05.2018, 21:00
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 4941
Được thanks: 4201 lần
Điểm: 10.48
Có bài mới [Đam mỹ - Xuyên không] Tiểu lâu truyền thuyết - Lão Trang Mặc Hàn - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


images


TIỂU LÂU TRUYỀN THUYẾT

Tác giả:Lão Trang Mặc Hàn

Editor: Yển/ Độc Ảnh

Thể loại:Đam Mỹ, Xuyên Không, Hài Hước, Cổ Đại, Ngược

Nguồn
: https://thuyluunien.wordpress.com

Trạng thái:Full

Sơ lược
[Tiểu Lâu Truyền Thuyết] gồm

Quyển 1 - Tiếu Ngữ Khinh Trần
Quyển 2 - Thả Dung Thiên Hạ
Quyển 3 - Bích Huyết Hán Khanh(Gồm 3 quyển nhỏ)
Quyển 4 - Phong Trung Kính Tiết
Quyển 5 - Phong Vân Tế Hội

MỤC LỤC

Giới thiệu - Q1-Chương 1_1 - Q1-Chương 1_2 - Q1-Chương 2
Q1-Chương 3 - Q1-Chương 4 - Q1-Chương 5 - Q1-Chương 6
Q1-Chương 7  - Q1-Chương 8 - Q1-Chương 9

Q2-Chương 1 - Q2-Chương 2  - Q2-Chương 3  - Q2-Chương 4 - Q2-Chương 5 -

Q2-Chương 6 - Q2-Chương 7 - Q2-Chương 8 -  Q2-Chương 9-Q2-Chương 10

Q2-Chương 11-Q2-Chương 12 - Q2-Chương 13 - Q2-Chương 14 - Q2-Chương 15

Q2-Chương 16 - Q2-Chương 17 - Q2-Chương 18 - Q2-Chương 19 - Q2-Chương 20

Q3.1-Chương 01 - Q3.1-Chương 02 - Q3.1-Chương 03 - Q3.1-Chương 04 - Q3.1-Chương 05
Q3.1-Chương 06 - Q3.1-Chương 07 - Q3.1-Chương 08 - Q3.1-Chương 09 - Q3.1-Chương 10
Q3.1-Chương 11 - Q3.1-Chương 12 - Q3.1-Chương 13 - Q3.1-Chương 14 - Q3.1-Chương 15
Q3.1-Chương 16 - Q3.1-Chương 17 - Q3.1-Chương 18 - Q3.1-Chương 19 - Q3.1-Chương 20
Q3.1-Chương 21 - Q3.1-Chương 22 - Q3.1-Chương 23 - Q3.1-Chương 24 - Q3.1-Chương 25
Q3.1-Chương 26 - Q3.1-Chương 27 - Q3.1-Chương 28 - Q3.1-Chương 29 - Q3.1-Chương 30
Q3.1-Chương 31 - Q3.1-Chương 32 - Q3.1-Chương 33 - Q3.1-Chương 34 - Q3.1-Chương 35
Q3.1-Chương 36 - Q3.1-Chương 37 - Q3.1-Chương 38 - Q3.1-Chương 39

Q3.2-Chương 01-Q3.2-Chương 02-Q3.2-Chương 03 - Q3.2-Chương 04 - Q3.2-Chương 05
Q3.2-Chương 06 - Q3.2-Chương 07 - Q3.2-Chương 08 - Q3.2-Chương 09
Q3.2-Chương 10 - Q3.2-Chương 11 - Q3.2-Chương 12 - Q3.2-Chương 13 - Q3.2-Chương 14
Q3.2-Chương 15 - Q3.2-Chương 16 - Q3.2-Chương 17 - Q3.2-Chương 18
Q3.2-Chương 19 - Q3.2-Chương 20 - Q3.2-Chương 21 - Q3.2-Chương 22 - Q3.2-Chương 23
Q3.2-Chương 24 - Q3.2-Chương 25- Q3.2-Chương 26 - Q3.2-Chương 27
Q3.2-Chương 28 - Q3.2-Chương 29 - Q3.2-Chương 30 - Q3.2-Chương 31 - Q3.2-Chương 32
Q3.2-Chương 33 - Q3.2-Chương 34 - Q3.2-Chương 35 - Q3.2-Chương 36 - Q3.2-Chương 37

Q3.3-Chương 01 - Q3.3-Chương 02 - Q3.3-Chương 03 - Q3.3-Chương 04 - Q3.3-Chương 05

Q3.3-Chương 06 - Q3.3-Chương 07 - Q3.3-Chương 08 - Q3.3-Chương 09 - Q3.3-Chương 10

Q3.3-Chương 11 - Q3.3-Chương 12 - Q3.3-Chương 13 - Q3.3-Chương 14 - Q3.3-Chương 15

Q3.3-Chương 16 - Q3.3-Chương 17 - Q3.3-Chương 18 - Q3.3-Chương 19 - Q3.3-Chương 20

Q3.3-Chương 21 - Q3.3-Chương 22 - Q3.3-Chương 23 - Q3.3-Chương 24 - Q3.3-Chương 25

Q3.3-Chương 26 - Q3.3-Chương 27 - Q3.3-Chương 28 - Q3.3-Chương 29 - Q3.3-Chương 30

Q3.3-Chương 31 - Q3.3-Chương 32 - Q3.3-Chương 33 - Q3.3-Chương 34 - Q3.3-Chương 35

Q3.3-Chương 36 - Q3.3-Chương 37 - Q3.3-Chương 38 - Q3.3-Chương 39 - Q3.3-Chương 40

Q3.3-Chương 41  -Q3.3-Chương 42 - Q3.3-Chương 43 - Q3.3-Chương 44 - Q3.3-Chương 45

Q3.3-Chương 46 - Q3.3-Chương 47 - Q3.3-Chương 48 - Q3.3-Chương 49 - Q3.3-Chương 50

Q3.3-Chương 51 - Q3.3-Chương 52 - Q3.3-Chương 53 - Q3.3-Chương 54 - Q3.3-Chương 55

Q3.3-Chương 56 - Q3.3-Chương 57 - Q3.3-Chương 58 - Q3.3-Chương 59 - Q3.3-Chương 60

Q3.3-Chương 61 - Q3.3-Chương 62 - Q3.3-Chương 63 - Q3.3-Chương 64 - Q3.3-Chương 65

Q3.3-Chương 66 - Q3.3-Chương 67 - Q3.3-Chương 68 - Q3.3-Chương 69 - Q3.3-Chương 70

Q3.3-Chương 71 - Q3.3-Chương 72 - Q3.3-Chương 73 - Q3.3-Chương 74-
Q3.3-Chương 75

Q3.3-Chương 76 - Q3.3-Chương 77 - Q3.3-Chương 78 - Q3.3-Chương 79 - Q3.3-Chương 80

Q3.3-Chương 81 - Q3.3-Chương 82 - Q3.3-Chương 83 - Q3.3-Chương 84 - Q3.3-Chương 85

Q3.3-Chương 86 - Q3.3-Chương 87 - Q3.3-Chương 88 - Q3.3-Chương 89 - Q3.3-Chương 90

Q3.3-Chương 91 - Q3.3-Chương 92 - Q3.3-Chương 93 - Q3.3-Chương 94 - Q3.3-Chương 95

Q3.3-Chương 96 - Q3.3-Chương 97 - Q3.3-Chương 98 - Q3.3-Chương 99
Q3.3-Chương 100 - Q3.3-Chương 101 - Q3.3-Chương 102 - Q3.3-Chương 103 - Q3.3-Chương 104
Q3.3-Chương 105 - Q3.3-Chương 106 - Q3.3-Chương 107 - Q3.3-Chương 108
Q3.3-Chương 109 - Q3.3-Chương 110 - Q3.3-Chương 111 - Q3.3-Chương 112 - Q3.3-Chương 113
Q3.3-Chương 114_1 - Q3.3-Chương 114_2 - Q3.3-Chương 115 - Q3.3-Chương 116 - Q3.3-Chương 117_1 - Q3.3-Chương 117_2 - Q3.3-Chương 118_1 - Q3.3-Chương 118_2 - Q3.3-Chương 119
Q3.3-Chương 120 - Q3.3-Chương 121 - Q3.3-Chương 122 - Q3.3-Chương 123 - Q3.3-Chương 124
Q3.3-Chương 125 - Q3.3-Chương 126 - Q3.3-Chương 127 - Q3.3-Chương 128
Q3.3-Chương 129 - Q3.3-Chương 130 - Q3.3-Chương 131 - Q3.3-Chương 132
Q3.3-Chương 133 - Q3.3-Chương 134 - Q3.3-Chương 135 - Q3.3-Chương 136

Q4-Chương 1_1 - Q4-Chương 1_2 - Q4-Chương 02 - Q4-Chương 03 - Q4-Chương 04
Q4-Chương 05 - Q4-Chương 06 - Q4-Chương 07 - Q4-Chương 08 - Q4-Chương 09
Q4-Chương 10 - Q4-Chương 11 - Q4-Chương 12 - Q4-Chương 13 - Q4-Chương 14
Q4-Chương 15 - Q4-Chương 16 - Q4-Chương 17 - Q4-Chương 18 - Q4-Chương 19
Q4-Chương 20 - Q4-Chương 21 - Q4-Chương 22 - Q4-Chương 23 - Q4-Chương 24
Q4-Chương 25 - Q4-Chương 26 - Q4-Chương 27 - Q4-Chương 28 - Q4-Chương 29
Q4-Chương 30 - Q4-Chương 31 - Q4-Chương 32 - Q4-Chương 33 - Q4-Chương 34
Q4-Chương 35 - Q4-Chương 36 - Q4-Chương 37 - Q4-Chương 38 - Q4-Chương 39
Q4-Chương 40 - Q4-Chương 41  -Q4-Chương 42 - Q4-Chương 43 - Q4-Chương 44
Q4-Chương 45 - Q4-Chương 46 - Q4-Chương 47  - Q4-Chương 48 - Q4-Chương 49
Q4-Chương 50 - Q4-Chương 51 - Q4-Chương 52 - Q4-Chương 53 - Q4-Chương 54
Q4-Chương 55 - Q4-Chương 56 - Q4-Chương 57 - Q4-Chương 58 - Q4-Chương 59
Q4-Chương 60 - Q4-Chương 61 - Q4-Chương 62 - Q4-Chương 63 - Q4-Chương 64
Q4-Chương 65 - Q4-Chương 66 - Q4-Chương 67 - Q4-Chương 68 - Q4-Chương 69
Q4-Chương 70 - Q4-Chương 71 - Q4-Chương 72 - Q4-Chương 73 - Q4-Chương 74
Q4-Chương 75 - Q4-Chương 76 - Q4-Chương 77 - Q4-Chương 78 - Q4-Chương 79
Q4-Chương 80 - Q4-Chương 81 - Q4-Chương 82 - Q4-Chương 83 - Q4-Chương 84
Q4-Chương 85 - Q4-Chương 86 - Q4-Chương 87 - Q4-Chương 88
Q4-Chương 89 - Q4-Chương 90 - Q4-Chương 91 - Q4-Chương 92
Q4-Chương 93 - Q4-Chương 94 - Q4-Chương 95 - Q4-Chương 96

Q5-Chương 1_1 - Q5-Chương 1_2 - Q5-Chương 02 - Q5-Chương 03 - Q5-Chương 04
Q5-Chương 05 - Q5-Chương 06 - Q5-Chương 07 - Q5-Chương 08 - Q5-Chương 09
Q5-Chương 10 - Q5-Chương 11 - Q5-Chương 12 - Q5-Chương 13 - Q5-Chương 14
Q5-Chương 15 - Q5-Chương 16 - Q5-Chương 17 - Q5-Chương 18 - Q5-Chương 19
Q5-Chương 20 - Q5-Chương 21 - Q5-Chương 22 - Q5-Chương 23 - Q5-Chương 24
Q5-Chương 25 - Q5-Chương 26 - Q5-Chương 27 - Q5-Chương 28 - Q5-Chương 29
Q5-Chương 30 - Q5-Chương 31- Q5-Chương 32 - Q5-Chương 33 - Q5-Chương 34
Q5-Chương 35 - Q5-Chương 36 - Q5-Chương 37 - Q5-Chương 38 - Q5-Chương 39
Q5-Chương 40 - Q5-Chương 41  -Q5-Chương 42 - Q5-Chương 43 - Q5-Chương 44
Q5-Chương 45 - Q5-Chương 46 - Q5-Chương 47 - Q5-Chương 48 - Q5-Chương 49
Q5-Chương 50 - Q5-Chương 51 - Q5-Chương 52 - Q5-Chương 53 - Q5-Chương 54
Q5-Chương 55- Q5-Chương 56 - Q5-Chương 57 - Q5-Chương 58 - Q5-Chương 59
Q5-Chương 60 - Q5-Chương 61 - Q5-Chương 62 - Q5-Chương 63 - Q5-Chương 64
Q5-Chương 65 - Q5-Chương 66 - Q5-Chương 67 - Q5-Chương 68 - Q5-Chương 69
Q5-Chương 70 - Q5-Chương 71 - Q5-Chương 72 - Q5-Chương 73 - Q5-Chương 74
Q5-Chương 75 - Q5-Chương 76 - Q5-Chương 77 - Q5-Chương 78 - Q5-Chương 79
Q5-Chương 80 - Q5-Chương 81 - Q5-Chương 82 - Q5-Chương 83 - Q5-Chương 84
Q5-Chương 85 - Q5-Chương 86 - Q5-Chương 87 - Q5-Chương 88 - Q5-Chương 89
Q5-Chương 90 - Q5-Chương 91 - Q5-Chương 92 - Q5-Chương 93 - Q5-Chương 94
Q5-Chương 95 - Q5-Chương 96 - Q5-Chương 97 - Q5-Chương 98 - Q5-Chương 99

Q5-Chương 100 - Q5-Chương 101 - Q5-Chương 102 - Q5-Chương 103 - Q5-Chương 104
Q5-Chương 105 - Q5-Chương 106 - Q5-Chương 107 - Q5-Chương 108 - Q5-Chương 109
Q5-Chương 110 - Q5-Chương 111 - Q5-Chương 112 - Q5-Chương 113 - Q5-Chương 114
Q5-Chương 115 - Q5-Chương 116 - Q5-Chương 117 - Q5-Chương 119 - Q5-Chương 120
Q5-Chương 121 - Q5-Chương 122 - Q5-Chương 123 - Q5-Chương 125 -

Q5-Chương 127 - Q5-Chương 128 - Q5-Chương 129 - Q5-Chương 130 - Q5-Chương 131
Q5-Chương 132 - Q5-Chương 133 - Q5-Chương 134 - Q5-Chương 135 - Q5-Chương 136
Q5-Chương 137 - Q5-Chương 138 - Q5-Chương 139 - Q5-Chương 140 - Q5-Chương 141
Q5-Chương 142 - Q5-Chương 143 - Q5-Chương 144 - Q5-Chương 145 - Q5-Chương 146
Q5-Chương 147 - Q5-Chương 148 - Q5-Chương 149 - Q5-Chương 150 - Q5-Chương 151
Q5-Chương 152 - Q5-Chương 153 - Q5-Chương 154 - Q5-Chương 155- Q5-Chương 156
Q5-Chương 157 - Q5-Chương 158 - Q5-Chương 159 - Q5-Chương 160 - Q5-Chương 161
Q5-Chương 162 - Q5-Chương 163 - Q5-Chương 164 - Q5-Chương 165 - Q5-Chương 166
Q5-Chương 167 - Q5-Chương 168 - Q5-Chương 169 - Q5-Chương 170 - Q5-Chương 171 - Q5-Chương 172
Q5-Chương 173 - Q5-Chương 174- Q5-Chương 175 - Q5-Chương 176 - Q5-Chương 177
Q5-Chương 178 - Q5-Chương 179 - Q5-Chương 180 - Q5-Chương 181 - Q5-Chương 182
Q5-Chương 183 - Q5-Chương 184 - Q5-Chương 185 - Q5-Chương 186 - Q5-Chương 187
Q5-Chương 188 - Q5-Chương 189 - Q5-Chương 190 - Q5-Chương 191 - Q5-Chương 192
Q5-Chương 193 - Q5-Chương 194 - Q5-Chương 195 - Q5-Chương 196 - Q5-Chương 197
Q5-Chương 198 - Q5-Chương 199 - Q5-Chương 200 - Q5-Chương 201 - Q5-Chương 202
Q5-Chương 203 - Q5-Chương 204 - Q5-Chương 205 - Q5-Chương 206 - Q5-Chương 207
Q5-Chương 208 - Q5-Chương 209 - Q5-Chương 210 - Q5-Chương 211 - Q5-Chương 212
Q5-Chương 213 - Q5-Chương 214 - Q5-Chương 215 - Q5-Chương 216 - Q5-Chương 217
Q5-Chương 218 - Q5-Chương 219 - Q5-Chương 220 - Q5-Chương 221 - Q5-Chương 222
Q5-Chương 223 - Q5-Chương 224 - Q5-Chương 225 - Q5-Chương 226 - Q5-Chương 227
Q5-Chương 228 - Q5-Chương 229 - Q5-Chương 230 - Q5-Chương 231 - Q5-Chương 232
Q5-Chương 233 - Q5-Chương 234 - Q5-Chương 235 - Q5-Chương 236 - Q5-Chương 237
Q5-Chương 238 - Q5-Chương 239 - Q5-Chương 240 - Q5-Chương 241  -Q5-Chương 242
Q5-Chương 243- Q5-Chương 244 - Q5-Chương 245 - Q5-Chương 246 - Q5-Chương 247
Q5-Chương 248 - Q5-Chương 249 - Q5-Chương 251 - Q5-Chương 252 - Q5-Chương 253
Q5-Chương 254 - Q5-Chương 255 - Q5-Chương 256 - Q5-Chương 257 - Q5-Chương 258
Q5-Chương 259 - Q5-Chương 260 - Q5-Chương 261 - Q5-Chương 262 - Q5-Chương 263
Q5-Chương 264 - Q5-Chương 265 - Q5-Chương 266 - Q5-Chương 267 - Q5-Chương 268
Q5-Chương 269 - Q5-Chương 270 - Q5-Chương 271 - Q5-Chương 272 - Q5-Chương 273
Q5-Chương 274  -Q5-Chương 275 - Q5-Chương 276 - Q5-Chương 277 - Q5-Chương 278
Q5-Chương 279 - Q5-Chương 280 - Q5-Chương 281 - Q5-Chương 282 - Q5-Chương 283
Q5-Chương 284 - Q5-Chương 285 - Q5-Chương 286 - Q5-Chương 287 - Q5-Chương 288
Q5-Chương 289 - Q5-Chương 290 - Q5-Chương 291 - Q5-Chương 292 - Q5-Chương 293
Q5-Chương 294 - Q5-Chương 295 - Q5-Chương 296 - Q5-Chương 297 - Q5-Chương 298
Q5-Chương 299 - Q5-Chương 300 - Q5-Chương 301 - Q5-Chương 302 - Q5-Chương 303
Q5-Chương 304 - Q5-Chương 305 - Q5-Chương 306 - Q5-Chương 307 - Q5-Chương 308
Q5-Chương 309 - Q5-Chương 310 - Q5-Chương 311 - Q5-Chương 312 - Q5-Chương 313
Q5-Chương 314 - Q5-Chương 315 - Q5-Chương 316 - Q5-Chương 317 - Q5-Chương 318
Q5-Chương 319  - Q5-Chương 320 - Q5-Chương 321 - Q5-Chương 322 - Q5-Chương 323
Q5-Chương 324 - Q5-Chương 325 - Q5-Chương 326 - Q5-Chương 327 - Q5-Chương 328
Q5-Chương 329 - Q5-Chương 330 - Q5-Chương 331 - Q5-Chương 332 - Q5-Chương 333
Q5-Chương 334 - Q5-Chương 335 - Q5-Chương 336 - Q5-Chương 337 - Q5-Chương 338
Q5-Chương 339 - Q5-Chương 340 - Q5-Chương 341  -Q5-Chương 342 - Q5-Chương 343
Q5-Chương 344 - Q5-Chương 345 - Q5-Chương 346 - Q5-Chương 347 - Q5-Chương 348
Q5-Chương 349 - Q5-Chương 350 - Q5-Chương 351  - Q5-Chương 352 - Q5-Chương 353
Q5-Chương 354 - Q5-Chương 356 - Q5-Chương 357 - Q5-Chương 358
Q5-Chương 359 - Q5-Chương 360 - Q5-Chương 361 - Q5-Chương 362 - Q5-Chương 363
Q5-Chương 364 - Q5-Chương 365 - Q5-Chương 366 - Q5-Chương 367 - Q5-Chương 368
Q5-Chương 369 - Q5-Chương 370 - Q5-Chương 371  - Q5-Chương 372 - Q5-Chương 373
Q5-Chương 374 -Q5-Chương 375 - Q5-Chương 376 - Q5-Chương 377 - Q5-Chương 378
Q5-Chương 379 - Q5-Chương 380 - Q5-Chương 381 - Q5-Chương 382 - Q5-Chương 383
Q5-Chương 384 - Q5-Chương 385 - Q5-Chương 386 - Q5-Chương 387  - Q5-Chương 388
Q5-Chương 389 - Q5-Chương 390 - Q5-Chương 391 - Q5-Chương 392 - Q5-Chương 393
Q5-Chương 394 - Q5-Chương 395 - Q5-Chương 396 - Q5-Chương 397 - Q5-Chương 398
Q5-Chương 399 - Q5-Chương 400 - Q5-Chương 401 - Q5-Chương 402
Q5-Chương 403 - Q5-Chương 404 - Q5-Chương 405 - Q5-Chương 406
Q5-Chương 407  -Q5-Chương 408 - Q5-Chương 409 - Q5-Chương 410
Q5-Chương 411 - Q5-Chương 412 - Q5-Chương 413 - Q5-Chương 414Đã sửa bởi The Wolf lúc 26.06.2018, 19:50, lần sửa thứ 3.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 16.06.2018, 18:42
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 23.05.2018, 21:00
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 4941
Được thanks: 4201 lần
Điểm: 10.48
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Xuyên không] Tiểu lâu truyền thuyết - Lão Trang Mặc Hàn - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


QUYỂN 1 - TIẾU NGỮ KHINH TRẦN

Sơ lược

Y được mọi người xem là một học sinh hư tùy hứng, quyết tuyệt trong mắt giáo sư; y, luân hồi vạn trượng hồng trần bốn đời chỉ vì tìm kiếm tình yêu hoàn mỹ trong suy nghĩ; y, kim điện moi tim để chứng minh sự trong sạch…

Đời này, y là Sở quốc Trấn Quốc hầu, Phương Khinh Trần…

Luận đề: Luận tình yêu hoàn mỹ của đế vương cổ đại.

Chương 1-1: Tổng tự


Tiểu Lâu, không hề là một tòa lâu.

Tiểu Lâu là một sơn cốc nằm sau rừng rậm, sâu trong Vạn Sơn.

Đó vốn là một nơi hoang vắng, non sâu rừng rậm, hầu như không người hay biết, chỗ non sâu nhất rừng rậm nhất, có một sơn cốc lớn như vậy.

Hết thảy nguyên từ một trường truy sát cũ rích tột cùng. Võ lâm chính tà phân tranh, vô số cao thủ võ lâm vây tiễu một đại ma đầu nào đó, đại ma đầu trốn vào sâu trong núi rừng, cao thủ các phái liên thủ truy vào, sau đó không còn ra nữa. Các môn các phái hơn mười năm không ngừng phái người tìm kiếm, vô số tinh anh, tiến vào sâu trong núi rừng, đều như trâu đất xuống biển, không còn tung tích.

Cho đến khi các đại môn phái không thể chịu đựng tổn thất nữa, lặng lẽ liệt chỗ núi rừng kia vào cấm địa.

Rất nhiều rất nhiều năm sau, đại ma đầu bỗng nhiên xuất hiện trên giang hồ. Mọi người hỏi y việc năm đó, y chỉ mỉm cười đáp, những người đó quấy rầy sự yên tĩnh của Tiểu Lâu, cho nên không có cơ hội ra khỏi Tiểu Lâu nữa.

Đại ma đầu rất nhanh chóng lại biến mất khỏi giang hồ, không ai có thể tìm được y, cũng như không ai biết vì sao sơn cốc kia tên là Tiểu Lâu, trong Tiểu Lâu rốt cuộc có bí mật gì, trong Tiểu Lâu, lại rốt cuộc có người nào?

Qua vài can niên* nữa, lại là một trường truy sát cũ rích tột cùng, võ lâm ma trưởng đạo tiêu. Chính đạo cao thủ mất mát hầu như không còn, vài người sót lại liều chết xông vào rừng rậm, xông đến võ lâm cấm địa được gọi là Tiểu Lâu kia.

Ma giáo ma công cái thế, Phích Lịch đường hỏa khí vô song, Đường môn thiện dùng độc dược và ám khí, tinh anh lên hết, liên thủ giết tới, tiếp đó liền im ắng không còn phần sau.

Thế lực tà đạo vì vậy bị áp chế mạnh, giang hồ chính đạo thừa thế mà lên, cuối cùng xua hết tà ma.

Vì thế, truyền thuyết về Tiểu Lâu, càng ngày càng huyền bí, càng ngày càng quỷ dị. Mọi người nói, Tiểu Lâu có vô số bí kíp tuyệt thế, bất cứ một người nào trong Tiểu Lâu ra đây, đều đủ để thiên hạ vô địch.

Mọi người nói, Tiểu Lâu lấy hoàng kim lót nền, lưu ly làm ngói, tất cả bảo vật hiếm quý, đều tầm thường như ngói vụn cát bụi.

Có người nói, Tiểu Lâu là nơi thần tiên thanh tu, phàm nhân xâm nhập, vốn nên nhận lấy trời phạt.

Có người nói, tất cả nữ tử Tiểu Lâu, đều là mỹ nhân như tiên tử, thế gian khó gặp.

Có người nói…

Trong dòng năm tháng như nước, truyền thuyết về Tiểu Lâu càng ngày càng thần kỳ, càng ngày càng huyền diệu.

Triều nào đó đời nào đó năm nào đó, tái ngoại man tộc ồ ạt xâm lược, triều đình Trung Nguyên ám nhược, vô lực chống trả, từng bước lùi lại, nửa bên non sông sa vào tay dị tộc.

Đại quân man tộc vừa vặn đi đến bên ngoài Vạn Sơn, đế vương man tộc vừa vặn nghe nói chuyện về Tiểu Lâu, nghĩ đến vô số trân bảo minh châu, mỹ nữ lệ thù trong truyền thuyết, y cao giọng cười to, “Chỗ cô quăng roi, sông cũng phải ngừng chảy, huống chi dải núi rừng con con này.”

Vì thế, mười vạn đại quân, xâm nhập sâu trong núi rừng, tìm kiếm Tiểu Lâu trong truyền thuyết kia.

Sau đó, mười vạn sinh linh, lặng lẽ im tiếng biến mất khỏi nhân thế.

Triều đình Trung Nguyên dễ như trở bàn tay thu hồi đất đã mất, phản công man tộc, man tộc tinh nhuệ mất sạch, mấy vương tử trong nước tranh vương vị đến tối sầm trời đất, vô lực chống cự bên ngoài, cúi đầu xưng thần nhận thua.

Từ đó, đại sơn tùng lâm Tiểu Lâu sở tại, bị triều đình vạch làm thánh địa, đời đời tế bái.

Thời gian trôi qua, thiên hạ hợp lâu mà phân, phân lâu mà hợp. Phân tranh bao nhiêu, căn nguyên không tuyệt.

Cũng từng có đế vương anh vĩ, chinh phục tứ phương, cũng từng có một đời kiêu hùng, chấn nhiếp thiên hạ. Nhưng chỉ cần có hướng về, có không phục, có ý thăm dò với Tiểu Lâu thần bí kia, vậy thì bất kể họ cẩn thận cỡ nào, bất kể họ phái ra bao nhiêu nhân tài, kết quả đều chỉ có im tiếng biến mất.

Có người từng châm lửa đốt núi, muốn đốt sạch toàn bộ khu rừng rậm yểm hộ Tiểu Lâu, xem thử chân diện mục Tiểu Lâu, nhưng ngay lúc nổi lửa, trời giáng mưa to, lửa tắt thì mưa ngừng, khi lửa cháy lại, mưa to lại hạ. Tuần hoàn lặp lại, vậy mà hơn một năm trời, tất cả quân đội, quan viên tham gia không ai không tin chắc có thần linh bảo hộ, thà rằng kháng chỉ cũng không dám phụng mệnh nữa.

Có người từng phá núi dẫn nước, muốn lấy vạn trượng sóng cả dìm ngập Tiểu Lâu. Há ngờ được nửa đêm giang hà đổi dòng, mấy ngàn dặm đất màu, biến thành bưng biền.

Từ sau đó, không ai dám nói hai chữ “Tiểu Lâu” nữa, không ai dám động tâm tư với Tiểu Lâu nữa.

Cho dù là đế vương một phương, hào cường cái thế, chỉ cần hơi có tâm ngấp nghé Tiểu Lâu, trung bộc thuộc hạ thân nhân bên cạnh, không ai không liều chết lực gián, trên sử sách, thậm chí có đại thần vì ngăn Hoàng đế phái binh dò xét Tiểu Lâu, mà đâm chết trên kim giai.

Từ đó, Tiểu Lâu, trở thành cấm địa của toàn thiên hạ. Không ai dám đến gần đại sơn nọ, không ai dám bước vào dải rừng rậm nọ.

Mặc hồng trần biến ảo, nhân thế phân tranh, Tiểu Lâu lại cách biệt ngoài thế sự, yên lặng nhìn nhân gian bi hoan hỉ lạc, phân phân hợp hợp.

Tiểu Lâu đại sự thời gian biểu

Tiểu Lâu năm đầu, giáo sư Trang từ thế giới tương lai dẫn theo hai mươi học sinh sắp sửa tham gia mô phỏng khảo thí, ngồi trên máy thời không khổng lồ, đến thế giới này. Sâu trong Vạn Sơn, lấy cự hạm họ xuyên qua thời không làm căn cứ, kiến lập Tiểu Lâu.

Tiểu Lâu năm 50, kỳ tu chỉnh chuẩn bị kết thúc, các học trò Tiểu Lâu trước sau lũ lượt vào đời.

Tiểu Lâu năm 50, A Hán tại Ly quốc thác sinh làm con bần dân.

Tiểu Lâu năm 53, có nhân vật chính đạo vây tiễu một ma đầu tà giáo, vào nhầm Vạn Sơn, từ đó mất tích.

Tiểu Lâu năm 54, Kính Tiết thác sinh vào một nhà nhiều đời hành y ở Ly quốc.

Tiểu Lâu năm 55, A Hán 5 tuổi, bị bán vào nam xướng quán.

Tiểu Lâu năm 62, A Hán 12 tuổi, gặp được Địch Phi.

Tiểu Lâu năm 63, Tiểu Dung lấy tên Dung Tu, thác sinh vào dân gian Cảnh quốc.

Tiểu Lâu năm 66, A Hán 16 tuổi, tái ngộ Địch Phi, bởi vì thủ tín bảo hộ y mà bị hình cầu đến tàn phế.

Tiểu Lâu năm 68, A Hán 18 tuổi, bị Địch Phi đưa cho Bạch Kinh Hồng, sơ tẩy mà chết.

Tiểu Lâu năm 72, ma đầu tà giáo phục hiện nhân gian, tên của Tiểu Lâu bắt đầu được người đời biết đến.

Tiểu Lâu năm 83, Khinh Trần đầu thai Khánh quốc nhà thế gia đại tộc, nhiều đời quan hoạn quyền quý, Phương gia xuất sinh.

Tiểu Lâu năm 89, Kính Tiết 35 tuổi, hành y nổi danh, được Ly vương triệu làm Ngự y.

Tiểu Lâu năm 92, Kính Tiết 38 tuổi, bị vu oan bỏ tù, bị độc chết trong ngục.

Tiểu Lâu năm 93, Tu La giáo thành lập.

Tiểu Lâu năm 94, Cảnh vương băng hà, Dung Tu (Tiểu Dung) 31 tuổi, nhận ủy thác trọng trách, nắm quyền cử quốc.

Tiểu Lâu năm 96, cao thủ tà đạo vây tiễu tàn dư chính đạo vào Vạn Sơn, mọi người từ đấy mất tích.

Tiểu Lâu năm 98, Khinh Trần 15 tuổi, cùng hoàng thái nữ Khánh quốc 12 tuổi thành thân.

Tiểu Lâu năm 99, Trương Sở Thần làm Tể tướng Ly quốc.

Tiểu Lâu năm 99, Hoàng đế Khánh quốc băng hà, hoàng thái nữ kế vị, Khinh Trần thành nam hậu Khánh quốc, lấy thân phận Tương vương lý chính.

Tiểu Lâu năm 104, Tu La giáo bị vây quét, Địch Phi ra tay tương cứu, bị thương nặng mà chết, lập lời truyền thừa Tu La giáo. Ly vương băng hà, Trương Sở thần nhận ủy thác trọng trách, người đương thời song song luận y và Dung Tu, cùng xưng nam bắc Ám đế.

Cùng năm, tại Khánh quốc dưới sự nghi kỵ của nữ vương, Phương Khinh Trần tuổi 21 uất ức mà chết.

Tiểu Lâu năm 107, Dung Tu (Tiểu Dung) 43 tuổi, trả chính cho Cảnh đế, gặp phải sự loại trừ của quần thần và sự khắt khe của Hoàng đế.

Tiểu Lâu năm 113, Trương Sở Thần soán vị đăng cơ thành Hoàng đế Ly quốc.

Tiểu Lâu năm 114, Dung Tu (Tiểu Dung) 51 tuổi, tại nông thôn chết vì bần bệnh cô tịch.

Đến đây, đời thứ nhất của mọi người trong Tiểu Lâu, lũ lượt trải hết quay về.

Tiểu Lâu năm 128, A Hán một mộng sáu mươi năm, bị đánh thức, xem Địch Phi một màn, tiếp tục đi ngủ.

Tiểu Lâu năm 178, A Hán lại ngủ 50 năm, tỉnh dậy. Kính Tiết, Khinh Trần, Tiểu Dung thiết kế dung mạo tuyệt thế cho y.

Tiểu Lâu năm 200, A Hán lại vào đời, lấy thân tuyệt mỹ, làm đứa trẻ bị vứt bỏ xuất hiện giữa núi rừng.

Tiểu Lâu năm 205, Tiểu Dung sinh ra tại Duyên quốc.

Tiểu Lâu năm 206, Kính Tiết sinh ra trong dòng dõi thư hương Đạm quốc.

Tiểu Lâu năm 210, Khinh Trần sinh ra tại dân gian phổ thông Khánh quốc.

Tiểu Lâu năm 211, A Hán 11 tuổi, nhảy xuống vách núi mà chết.

Tiểu Lâu năm 230, Khinh Trần gặp phải nữ vương Khánh quốc đi săn bị hành thích.

Tiểu Lâu năm 231, Khinh Trần thành nam hậu Khánh quốc.

Tiểu Lâu năm 232, Tiểu Dung 27 tuổi, tại Duyên quốc nhận mệnh ủy thác.

Tiểu Lâu năm 233, Khinh Trần 23 tuổi, tự thiêu mà chết.

Tiểu Lâu năm 235, Kính Tiết 29 tuổi, làm Khâm thiên giám.

Tiểu Lâu năm 239, Kính Tiết 33 tuổi, bởi không chịu làm ngụy chứng chỉ chứng phế Thái tử mà bị giết.

Tiểu Lâu năm 244, Tiểu Dung 39 tuổi, bị tiểu Hoàng đế mình nuôi nấng độc chết.

Tiểu Lâu năm 247, Hoàng đế Duyên quốc mở quan tài lục thi Tiểu Dung, giết hết thân tộc.

Tiểu Lâu năm 263, đế vương man tộc xâm lược Trung Nguyên phát mười vạn đại quân tấn công Tiểu Lâu, tất cả binh tướng toàn bộ mất tích, Tiểu Lâu được Trung Nguyên các quốc bái thành thánh địa.

Tiểu Lâu năm 310, A Hán lấy thân tuyệt mỹ, sinh ra ở Đới quốc, làm trưởng tử của Đới vương.

Tiểu Lâu năm 330, A Hán nhảy xuống thành tự tận.

Tiểu Lâu năm 350, Kính Tiết thác sinh vào nhà đại nho Lỗ quốc.

Tiểu Lâu năm 370, Kính Tiết 20 tuổi, lấy văn danh vào Hàn lâm viện Lỗ quốc.

Tiểu Lâu năm 391, Kính Tiết 41 tuổi, do không chịu tham dự văn tự ngục mà bị liên lụy xử tử.

Tiểu Lâu năm 410, Tiểu Dung thác sinh vào nhà danh sĩ Tài quốc.

Tiểu Lâu năm 421, A Hán lấy thân tuyệt mỹ, sinh ra tại nhà trung lưu Động quốc.

Tiểu Lâu năm 435, Khinh Trần sinh tại nhà cùng khổ Yên quốc, thân thiết với Yên Ly.

Tiểu Lâu năm 436, A Hán cha mẹ đều mất.

Tiểu Lâu năm 437, A Hán 16 tuổi, cứu Địch Tĩnh.

Tiểu Lâu năm 438, A Hán 17 tuổi, bị Địch Tĩnh hút cạn nội lực, nhốt ở nơi không thấy mặt trời.

Tiểu Lâu năm 440, A Hán 19 tuổi, Địch Tĩnh thất đạo bị diệt, ăn tươi máu thịt A Hán, tinh thần lực của A Hán mất khống chế, hóa thành tro bụi.

Tiểu Lâu năm 444, Tiểu Dung 34 tuổi, được Tài vương ủy thác.

Tiểu Lâu năm 457, Khinh Trần 22 tuổi, Yên Ly kim điện bị hành thích, Khinh Trần lấy thân bảo vệ, trọng thương mà chết.

Tiểu Lâu năm 458, Tiểu Dung 48 tuổi, Tài vương 16 tuổi tự mình chấp chính, Tiểu Dung giao ra quyền bính, thoái ẩn núi rừng.

Tiểu Lâu năm 459, Tài vương đem Tiểu Dung đã thoái ẩn một năm hạ ngục, tịch biên diệt tộc, chém ngang lưng giữa chợ.

Tiểu Lâu năm 500, Kính Tiết sinh ra ở nhà võ tướng Ngô quốc.

Tiểu Lâu năm 526, Kính Tiết 26 tuổi, bái chức Đại tướng quân.

Tiểu Lâu năm 531, Kính Tiết 31 tuổi, do không chịu tham dự đoạt vị đảng tranh mà bị hại.

Tiểu Lâu năm 540, A Hán lấy dung mạo trung bình, thác sinh trong nhà trung lưu.

Tiểu Lâu năm 557, A Hán 17 tuổi, trở về Tiểu Lâu, mã hóa quá trình mô phỏng, ngoại trừ giáo sư thì không ai được biết.

Tiểu Lâu năm 650, Kính Tiết thác sinh tại danh môn vọng tộc Vệ quốc.

Tiểu Lâu năm 660, A Hán lấy dung mạo trung bình, thác sinh trong nhà trung lưu.

Tiểu Lâu năm 699, A Hán 39 tuổi, trở về Tiểu Lâu, mã hóa quá trình mô phỏng, ngoại trừ giáo sư thì không ai được biết.

Tiểu Lâu năm 695, Kính Tiết từng làm Tể tướng một nước bần bệnh cùng đến, chết ở nơi lưu đày.

Tiểu Lâu năm 793, Tiểu Dung thác sinh vào nhà trọng thần Yên quốc, làm độc tử, cha mẹ mất sớm.

Tiểu Lâu năm 795, Kính Tiết thác sinh tại sa mạc biên cảnh Trần Triệu, làm độc tử, cha mẹ mất sớm.

Tiểu Lâu năm 799, Khinh Trần thác sinh nhà quan hoạn Sở quốc, làm độc tử.

Tiểu Lâu năm 800, A Hán lại vào đời.

Tiểu Lâu năm 815, Kính Tiết thành người giàu nhất Triệu quốc, dựng lâm viên, định cư Tế Huyện.

Tiểu Lâu năm 817, A Hán 17 tuổi, được Địch Tuyệt ủy thác, thành Tu La giáo chủ. Phong Kính Tiết bất kham rước họa, lần đầu gặp Lư Đông Ly (Phong Kính Tiết 22 tuổi, Lư Đông Ly 23 tuổi).

Tiểu Lâu năm 818, A Hán tuần tra thiên hạ, tại phủ Đại Danh gặp được Phong Kính Tiết đang bảo vệ bên cạnh Lư Đông Ly, tại kinh thành Yên quốc gặp được Tiểu Dung đã nhận sự ủy thác của Yên vương.

Khinh Trần 19 tuổi, lần đầu gặp Sở Nhược Hồng 8 tuổi.

Tiểu Lâu năm 819, Phương Khinh Trần vì bảo vệ Sở Nhược Hồng mà bị trượng trách, gần như mất mạng.

Tiểu Lâu năm 820, Phong Kính Tiết tan hết gia tài, kháng kích Trần quân, rơi vào quân tịch, thành thiên tướng cấp thấp ở Định Viễn quan.

Nửa năm sau, Lư Đông Ly làm tuần phủ sứ tiết, gặp lại Phong Kính Tiết tại Định Viễn quan.

Tiểu Lâu năm 821, Lư Đông Ly làm chủ soái Định Viễn quan, Phong Kính Tiết làm tướng, hai người cùng thủ non sông.

Tiểu Lâu năm 822, Sở cung kịch biến, Khinh Trần huyết chiến một ngày một đêm, trọng thương suýt chết, bảo được tính mạng Sở Nhược Hồng. Sở Nhược Hồng kế vị Sở vương, phong Phương Khinh Trần làm Hộ Quốc đại tướng quân, Trấn Quốc hầu, quản lý đất Sở, biên cảnh kinh thành, hai bên bôn ba.

Tiểu Lâu năm 823, Thụy vương muốn thu Phong Lư, bị cự.

Tiểu Lâu năm 825, Tần quân công Sở rất cấp, Phương Khinh Trần đích thân ra tiền tuyến thường trú chỉ huy.

Tiểu Lâu năm 826, Phong Kính Tiết bị chém đầu. Ngày hôm sau, Phương Khinh Trần tâm tàn ý lạnh, kim điện moi tim.

Tiểu Lâu năm 827, Địch Cửu phản xuất Tu La giáo, dưới lưu ly ốc, A Hán bị một kiếm xuyên tim.

Tiểu Lâu năm 829, Phong Kính Tiết tỉnh lại trong Tiểu Lâu, vứt bỏ thành tích, vào đời tìm lại Lư Đông Ly.

Tiểu Dung bị Yên Lẫm xử lăng trì.

Tu La giáo cùng chính phái sống mái, A Hán thương nặng hấp hối, hiểu lầm lại bị Địch Cửu phản bội, tự mình thương tổn rơi vào giấc ngủ sâu.

Khinh Trần lấy nguyên thân vào đời.

Phong Kính Tiết chữa thương cho Tiểu Dung.

Địch Nhất Địch Tam cùng Địch Cửu ẩn cư chăm sóc A Hán.

Tiểu Lâu năm 830, Phương Khinh Trần tụ Sở quân, đàm phán với Tần quân, cùng Tần Húc Phi trò chuyện rất vui.

Phong Kính Tiết và Lư Đông Ly nhận nhau.

Tiểu Lâu năm 832, Tần Húc Phi dẫn binh về Tần cứu loạn.

Tiểu Dung và Yên Lẫm trùng phùng.

Sở Nhược Hồng thanh tỉnh, đâm Phương Khinh Trần, Phương Khinh Trần trọng thương bỏ đến chân trời.

Trường săn kinh biến, thân thể Tiểu Dung tan tành, Kính Tiết từ Triệu quốc chạy đến cứu.

Phương Khinh Trần nhập Tần tương trợ Tần Húc Phi.

Địch Cửu mang theo A Hán xông vào Tiểu Lâu. Phương Khinh Trần rời Tần ngăn trở, cuối cùng trợ vào Tiểu Lâu.

A Hán thanh tỉnh, nhìn lịch thế chân tình.

Tiểu Dung làm lễ đội mũ cho Yên Lẫm.

Tinh thần lực của A Hán bùng nổ, dẫn phát thời không loạn lưu.

Tất cả học trò Tiểu Lâu còn trên đời khẩn cấp quay về Tiểu Lâu thương nghị.


Đã sửa bởi The Wolf lúc 21.06.2018, 18:44.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn The Wolf về bài viết trên: Tranthayday
Có bài mới 16.06.2018, 18:43
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 23.05.2018, 21:00
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 4941
Được thanks: 4201 lần
Điểm: 10.48
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Xuyên không] Tiểu lâu truyền thuyết - Lão Trang Mặc Hàn - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 1-2: Nhược Hồng tim này


“Ra ngoài, tất cả ra ngoài hết cho ta.” Thanh âm non nớt của thiếu niên mang theo sự phẫn nộ không gì sánh được.

“Chúng thần một tấm lòng trung, xin Hoàng thượng nghĩ lại.” Chúng cựu thần tóc bạc dập đầu trước thềm, đập đến đổ máu trán cũng không ngừng lại.

Thiếu niên phẫn nộ cầm kim ấn trên bàn lên, vung tay định ném. Đưa mắt chỉ thấy máu tươi trước thềm hết sức nổi bật, thiếu niên cắn răng, giận giữ buông kim ấn. Hắn một mực nỗ lực, muốn làm một Hoàng đế tốt, muốn danh truyền hậu thế, muốn trị quốc an bang, đối mặt với ngần ấy thần tử khổ gián, đối mặt với huyết lệ của lão thần tam triều, nếu hắn giận dữ, vết nhơ trên sách sử nhất định vĩnh viễn không thể xóa đi.

Cho nên, hắn chỉ có thể cắn răng, bình tĩnh, nuốt hết hận khí trong lòng: “Tại sao các ngươi đều phải bức trẫm, Khinh Trần là công thần của trẫm, là người trẫm tín nhiệm nhất, y sẽ không phản quốc, y sẽ không bán đứng trẫm, vĩnh viễn không!”

“Hoàng thượng, chúng thần không phải không tín nhiệm Phương hầu, nhưng mọi chuyện đều có nguyên nhân, thám tử quân ta đã tra được chứng cứ y cùng địch quốc thông tín, chúng ta chí ít phải triệu Hầu gia về kinh hỏi thử, thỉnh y tạm thời giao binh quyền, đây cũng là vì tốt cho Phương hầu. Hoàng thượng, quốc gia đại sự, thiên hạ an nguy, nhất thiết không thể coi như trò đùa.”

“Trẫm không thể đối xử với y như vậy.” Mắt thiếu niên đế vương cũng đỏ lừ. “Y ở biên cảnh tận lực kháng địch binh, nhiều lần dâng tấu chương nói quân tình khẩn cấp, y không thể rời khỏi quân đội một bước, nếu trẫm lâm trận đổi soái, y sẽ nghĩ sao, quân đội nghĩ sao?”

Lão thần cao tuổi lão lệ tung hoành: “Hoàng thượng, thiên hạ làm trọng.”

Tân quý trẻ tuổi giận dữ góp lời: “Thiên hạ là thiên hạ của thiên tử, chẳng phải thiên hạ của Phương Khinh Trần y, người thiên hạ nhìn thế nào, triều đình bá quan nghĩ thế nào, xã tắc làm sao mới an bình, những điều này có điều nào không quan trọng hơn cách nghĩ của Phương hầu y. Về phần quân đội, quân đội phục tùng rốt cuộc là Hoàng thượng, hay là Phương hầu?”

Lời nói lạnh lùng sắc bén quá mức, sắc bén tới độ khiến Hoàng đế Sở quốc trẻ tuổi toàn thân run lên, hung tợn trừng người góp lời một cái, lại không nói được lời phản bác, chỉ hổn hển từ ngự tọa đi xuống, quay người hướng về phía Ngự thư phòng.

Mấy thần tử quỳ xuống ngăn trước mặt. Thiếu đế Sở Nhược Hồng rốt cuộc bất chấp phong nghi đế vương, đưa chân đá mấy đại thần ngã trái ngã phải, cứ thế rảo bước chạy ra ngoài.

Hắn phóng như bay trên ngự đạo, lớn tiếng khiển trách mọi người tránh xa, không chút cố kỵ mà ngẩng đầu, cao giọng hô lên: “Khinh Trần, Khinh Trần, Khinh Trần…” Cúi đầu, có mấy giọt lóng lánh trong gió im tiếng rơi xuống.

Khinh Trần, mau trở lại đi, nói cho đám lão hồ đồ tiểu hỗn đản này biết, ngươi không hề phản quốc, mau trở lại đi, đừng để ta một mình đối mặt với ngần ấy kẻ như lang tựa hổ.

Lách qua hồi lang, vòng qua đình đài, bên một gốc liễu đại thụ, hắn dựa cây ngồi xuống. Cạnh ao liễu lả lướt, dưới ao nước trong vắt, hắn ngơ ngẩn nhìn khuôn mặt đau đớn của mình dưới dòng nước trong veo.

Người dưới ao bất lực bi thống là như vậy, hệt như hài tử nhu nhược vô lực rất nhiều năm trước kia. Khi bi thương vô trợ, chỉ biết trốn trong một góc hoàng cung khóc một mình.

Cho đến một ngày ánh dương rực rỡ nọ, có người ở phía sau hỏi: “Tiểu điện hạ, vì chuyện gì mà thương tâm như vậy?”

Hắn quay đầu, trông thấy vẻ tươi cười mà hắn vĩnh viễn sẽ không quên được.

Mà nay, có người nói: “Hoàng thượng, Phương Khinh Trần cậy Hoàng thượng tin sủng, độc lãm đại quyền, ức hiếp bá quan, mong Hoàng thượng tra rõ?”

Rất lâu rất lâu về trước, khi người nọ mới gặp hắn, hắn chỉ là một hoàng tử do một cung nữ thừa hạnh sinh ra, chưa từng có người quan tâm, chưa từng có người yêu quý, các huynh trưởng người người năng văn năng võ, vây cánh đông đúc, mà hắn thì ngay cả quyền lực để đến Thái y quán triệu một y quan đến xem bệnh cho Triệu công công từ nhỏ chăm sóc mình cũng không có.

Thiếu niên tướng quân kia cứ thế đến bên cạnh hắn, khi hắn không có bất cứ quyền thế gì, mạo hiểm can hệ tày trời, bảo hộ hắn, chăm sóc hắn, dạy hắn làm một nam tử hán thế nào, kiên cường đối mặt với thất bại thế nào, tay nắm tay dạy hắn luyện võ cường thân, tứ xứ giúp hắn tìm kiếm đại nho làm lão sư thế nào.

Khi đó, những thần tử trung quân ái quốc, nghĩa chính từ nghiêm này, đang ở đâu?

Khi mọi người quên hắn, lạnh nhạt hắn, Phương Khinh Trần mỉm cười cho hắn sự ấm áp. Hắn đơn thuần quyến luyến Phương Khinh Trần như vậy, lần lượt hỏi y: “Ngươi sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh ta sao?”

Mà y thì vĩnh viễn mỉm cười trả lời: “Nếu như điện hạ cần.”

“Phương Khinh Trần võ tướng tham gia chính sự, trong mắt không có Thánh thượng, gặp vua không quỳ, không có lễ bề tôi, phải bị phạt nặng.”

Hắn cho y quyền gặp vua không quỳ, hắn để y gặp vua không cần tháo kiếm, đối mặt với ngần ấy chính sự, ngần ấy thị phi, khi hắn hoảng sợ vô thố, luôn tín nhiệm y, chờ y đến ra chủ ý cho mình.

Vì thế, đây đã thành tội chứng để y bị cả triều văn võ chỉ trích.

“Phương Khinh Trần ủng binh tự trọng.”

“Phương Khinh Trần ý đồ phản loạn.”

“Phương Khinh Trần có tâm đoạt chính.”

Những lời đồn nhảm như vậy không bao giờ ngừng, hắn lại chỉ nhớ, khi chư vị hoàng huynh tranh đến ngươi chết ta sống, trong hậu cung giết người như cỏ không nghe tiếng, người nọ mất vô số tâm huyết, gánh vô tận áp lực bảo vệ hắn. Một trường cung đình binh biến, mưa máu gió tanh kia, quân đội đã xông vào hoàng cung, các nữ nhân hậu cung nhao nhao tự sát, chúng vương tử hoàng tộc kêu khóc xin tha, nơi nơi là đao quang kiếm ảnh, nơi nơi là tiếng hô giết, chỉ có Phương Khinh Trần, bảo hộ hắn một bước không lùi.

Võ công của Phương Khinh Trần, có thể trong quân vạn mã, mở đường máu mà đi, lại vì hắn mà bị vây chặt, bản lĩnh của Phương Khinh Trần, có thể giữa vô số cường địch vây công, đi về như thường, lại lần lượt vì cứu hắn mà bị thương.

Hắn còn nhớ Phương Khinh Trần đã dùng ngực mình chặn đao cho hắn, hắn còn nhớ Phương Khinh Trần đã dùng cánh tay mạnh mẽ kéo kẻ đến cả sức để đứng cũng không có là hắn.

Hắn còn nhớ giữa vô số tiếng gào thét la giết, Phương Khinh Trần quay đầu tươi cười, vẫn ấm áp như ánh dương: “Đừng sợ, chỉ cần ta còn sống, không ai chạm được một đầu ngón tay ngài.”

Phương Khinh Trần bảo vệ hắn, cầm cự một ngày một đêm trong hoàng cung, cho đến khi viện quân vào cung phản quân tháo chạy, mới thoát lực ngất đi, khoảnh khắc cuối cùng ấy còn ngẩng đầu mỉm cười với hắn: “Đừng lo lắng, ta chỉ ngủ một lúc, sẽ nhanh chóng tỉnh lại.”

Hắn nhớ hắn đã cao giọng khóc lóc bên cạnh Phương Khinh Trần, hắn nhớ hắn đã giữ chặt vạt áo nhuốm máu của Phương Khinh Trần, mười mấy cung nhân dùng hết sức lực cũng không thể kéo hắn ra.

Hắn nhớ hoàng huynh lớn tuổi đều bị tam hoàng huynh phản loạn giết chết, sau khi tam hoàng huynh nhận tội, phụ hoàng cũng vì một trường kinh khủng này mà chết, chỉ có hắn tuổi trẻ, bỗng dưng trở thành quân chủ quốc gia.

Khi bước lên ngự tọa, nhìn vô số danh nho trọng thần, cảm nhận được vẻ lạnh lùng cùng coi thường trong mắt họ, mà bấy giờ, Phương Khinh Trần mang thương, đi đến bên cạnh, vẻ tươi cười nhè nhẹ, làm hắn thẳng lưng, vững vàng đi lên thềm ngự cao cao, quay đầu đối mặt với vô số thần tử cúi đầu.

Đạo ý chỉ thứ nhất của hắn, là phong thưởng cho Phương Khinh Trần.

Hộ quốc đại tướng quân, Trấn quốc hầu, chưởng tam quân, tham chính sự, đeo kiếm lên điện, gặp vua không quỳ. Đủ loại long ân thù ngộ, khiến gần như tất cả thần tử đều quỳ xuống khổ gián không thể.

Mà hắn chỉ lạnh lùng hỏi, ngày ấy binh biến, các ngươi đã đi đâu?

Dưới thềm ngự, Phương Khinh Trần ngưng mắt nhìn hắn, ánh mắt mấy phần không tán đồng, thế nhưng cuối cùng vẫn không hề cự tuyệt phong thưởng. Quốc sự khó phân, hắn tuổi nhỏ, chân tay luống cuống, không thể ứng đối, chỉ có thể cầu trợ Phương Khinh Trần. Hắn hoàn toàn tín nhiệm Phương Khinh Trần, tất cả quốc sự, chỉ cần Phương Khinh Trần nói được, hắn cả nhìn cũng không nhìn đã cười mà dùng ấn.

Lúc ấy, ai dám nói Phương Khinh Trần một chữ không? Những danh nho trọng thần ấy, những kẻ thiết cốt boong boong trước mắt, hở ra là trở ngại, sẽ tử gián ấy, lúc đó lại ở đâu?

Cho tới khi cường địch xâm phạm biên giới, Phương Khinh Trần dẫn binh cự địch, trường thủ biên quan, rời xa triều đình, tất cả chỉ trích, tất cả tội danh, tất cả không phải, đều lao ra như mưa.

Phản loạn, bất kính, cậy quyền dâm loạn vợ con người, đủ loại tội danh không thể tưởng tượng bị nhất nhất kể ra. Lúc mọi người chỉ trích y, đều nghĩa chính từ nghiêm, hệt như chân lý nắm chắc trong tay họ.

Sở Nhược Hồng phẫn nộ, khiển trách, xử phạt, đình trượng, giáng cấp, biếm quan, có thể làm hắn đều đã làm. Nhưng mà, sớ tham tấu Phương Khinh Trần vẫn càng ngày càng nhiều, tiến ngôn khuyên hắn triệu hồi Phương Khinh Trần vẫn càng ngày càng nhiều.

Hắn có thể làm gì đây?

Giết người sao?

Không, quân vương nếu cầm đồ đao với thần tử tiến gián, vậy quốc gia sẽ cách suy bại không xa.

Cho dù bị bức đến đỉnh điểm, Sở Nhược Hồng vẫn nhớ rõ rất lâu về trước, Phương Khinh Trần đã dạy bảo hắn.

Hắn tận lực chống đỡ, chẳng sợ cả triều chê trách.

Chúng thần tử nói Phương Khinh Trần quyền lực quá lớn, hoàng thất tông thân nói quân đội chỉ nghe quân lệnh của Phương Khinh Trần mà coi nhẹ quân lệnh của Hoàng đế. Đến cả thái hậu thái phi trong cung, cữu cữu biểu ca bên ngoại cũng bắt đầu lần lượt góp lời, Phương Khinh Trần cậy thế lực của Hoàng đế, làm xằng làm bậy ra sao.

Hắn cắn răng nghe, nén giận nhìn tấu chương, bất kể bao nhiêu người chê trách, hắn đều không quan tâm, hắn đều không tin.

Khinh Trần, Khinh Trần, kỳ thật ta còn muốn triệu ngươi trở về hơn bất kỳ ai. Ta khát vọng ngươi lúc này ở bên cạnh ta biết bao. Ta đã thân là Hoàng đế, tại sao vẫn cảm thấy vô trợ như ấu thời thế này, nếu ngươi có thể ở bên cạnh cho ta sức mạnh thì tốt biết mấy. Ta hiện giờ tiền hô hậu ủng, nhưng không có ngươi, còn cô đơn hơn ấu thời.

Khinh Trần, ta rất muốn ngươi trở về, không phải bởi vì ba người thành hổ, không phải bởi vì tin vào lời đồn, vẻn vẹn chỉ bởi vì, ta nhớ ngươi.

Nhưng ta vĩnh viễn nhớ rõ, ngươi từng nói, quốc sự làm trọng, ta vĩnh viễn nhớ rõ, ta đã chính miệng đáp ứng ngươi, không để ngươi có bất cứ nỗi lo nào ở nhà, toàn lực ủng hộ ngươi ở tiền phương, tận tâm vệ quốc hộ dân.

Khinh Trần, ta nhớ ngươi.

Ngươi có biết, ta một mình chống cự mệt mỏi lắm rồi. Rất nhiều lúc ta cũng muốn dứt khoát như một bạo quân, phàm những người góp lời không hợp tâm ý toàn bộ giết hết, như một hôn quân, không để ý quốc gia gì đó, bách tính gì đó, tương lai gì đó nữa. Ta chỉ muốn bảo vệ ngươi, như ngươi từng bảo vệ ta vậy.

Thế nhưng, ta là Hoàng đế, ngươi từng dạy ta vô số lần, lấy quốc gia làm trọng, ta đáp ứng ngươi vô số lần, phải làm một Hoàng đế tốt.

Khinh Trần, ta nên làm gì đây?

Khinh Trần, ngươi có biết không, có người tra ra chứng cứ ngươi cùng địch quốc thông tín, tất cả thần tử liên danh yêu cầu ta triệu ngươi trở về, giải trừ binh quyền của ngươi. Những lão nhân tóc trắng xóa ấy, quỳ trên thềm đá, dưới đại thái dương, cả ngày không chịu đứng dậy, Ngự sử lấy chính trực văn danh kia trực tiếp đâm đầu lên tường kim giai, máu chảy đầy đất.

Thái hậu tuy không phải sinh mẫu của ta, dù sao cũng là trưởng bối, bà cũng bức ta nhất định phải triệu ngươi về thẩm vấn, nếu không sẽ không ăn một hạt gạo.

Khinh Trần, ta sắp không cầm cự được nữa, Khinh Trần, tại sao ngươi không ở bên ta.

Hoàng đế Sở quốc mười sáu tuổi, bên gốc liễu nơi sơ ngộ Phương Khinh Trần, phát ra gào thét không tiếng.

Sau đó từ từ nắm chặt nắm đấm thiếu niên, trên mặt dần hiện ra vẻ kiên nghị.

“Khinh Trần, bất kể thế nào, ta đều sẽ bảo vệ ngươi, như ngươi đã bảo vệ ta, ta cũng tuyệt không vứt bỏ ngươi.”

Thiếu niên quân vương lặng lẽ thề trong lòng, lúc này, hắn thật sự tin mình có thể thực hiện lời hứa ấy, lúc này, hắn tin, trời có thể sập, đất có thể nứt, Khinh Trần của hắn sẽ không phản hắn phụ hắn. Biển có thể cạn đá có thể mòn, cho dù thế giới đổi thay, cho dù bằng chứng như núi, lòng tin của hắn với Khinh Trần cũng tuyệt không lung lay.

Lúc này, hắn thật sự cho là như thế.

Lúc này, hắn thật sự tin chắc như thế.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn The Wolf về bài viết trên: Tranthayday
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 753 bài ] 
 Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - Hoàn

1 ... 229, 230, 231

2 • [Hiện đại - Quân nhân] Cô dâu của trung tá - Hồ Ly

1 ... 138, 139, 140

3 • [Hiện đại] Quân hôn Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch

1 ... 137, 138, 139

4 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 36, 37, 38

5 • [Hiện đại] Vợ yêu con cưng của tổng tài - Thượng Quan Nhiêu

1 ... 77, 78, 79

6 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

7 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 230, 231, 232

8 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 214, 215, 216

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 138, 139, 140

10 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

13 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư

1 ... 38, 39, 40

14 • [Cổ đại - Trùng sinh] Ngày mai liền hòa ly - Hải Lí Khê

1 ... 32, 33, 34

15 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

16 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 53, 54, 55

17 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

18 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 78, 79, 80

19 • [Hiện đại] Đồng phục cùng áo cưới - Lục Dược

1 ... 25, 26, 27

20 • [Cổ đại tiên hiệp] Tiên vốn thuần lương - Chính Nguyệt Sơ Tứ

1 ... 245, 246, 247Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 768 điểm để mua Đá hoa xanh
Sunlia: Vào link này xem cách đăng truyện nhé b  viewtopic.php?style=2&t=320999&tn=quy-dinh-cua-chuyen-muc-truyen-tu-edit-sang-tac
Shop - Đấu giá: MarisMiu vừa đặt giá 354 điểm để mua Bé lá
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 242 điểm để mua Ốc sên khoe kẹo
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 590 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 367 điểm để mua Ngôi sao đen
Viên Băng Băng: Cho mình hỏi muốn đăng truyện thì vào đâu ạ??
Meolun: Cảm ơn Sunlia nhiều nhé !
Sunlia: Đổi tiêu đề truyện thành [thể loại] Tên truyện - Tên tác giả (Hoàn) là mod sẽ tự chuyển, hoặc b nhắn cho mod cx đc
Meolun: Cho mình hỏi nếu truyện sáng tác hoàn rồi thì có cần tìm đến Mod nhờ chuyển về box hoàn không ạ ? Hay họ sẽ tự chuyển giúp mình vậy các bạn ?
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 248 điểm để mua Infiniti
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Giường đôi
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 256 điểm để mua Chim xanh líu lo trước tổ
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 248 điểm để mua Navbits Start
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 248 điểm để mua Mèo mang phao
Shop - Đấu giá: Hạ Thanh Thần vừa đặt giá 200 điểm để mua Chim cánh cụt xanh
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 360 điểm để mua Bông tuyết
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 289 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 447 điểm để mua Hamster nhõng nhẽo
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 531 điểm để mua Hamster làm xiếc
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 504 điểm để mua Hamster làm xiếc
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 424 điểm để mua Hamster nhõng nhẽo
Shop - Đấu giá: Hạ Thanh Thần vừa đặt giá 200 điểm để mua Gấu Pooh ngớ ngẩn
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 479 điểm để mua Hamster làm xiếc
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 402 điểm để mua Hamster nhõng nhẽo
Shop - Đấu giá: Hạ Thanh Thần vừa đặt giá 226 điểm để mua Teddy ôm bé
Lily_Carlos: cái đó là chống copy nhé, bạn bỏ tích ở ô chống copy bài viết nếu không thích bị hiện ảnh
Meolun: À hôm qua mình thấy bộ truyện mình đang viết tự nhiên bị biến thành nội dung ảnh nhưng mình đã tìm cách sửa lại, nên chỉ muốn hỏi là tại sao bị như vậy thôi ạ
Konami1992: truyện thanh xuân vườn trường, trùng sinh nhé
Konami1992: truyện chăm chỉ học tập, ngày ngày yêu đương

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.