Diễn đàn Lê Quý Đôn
https://diendanlequydon.com/

[Game] ? = ? + ? [Đã có kì II](New - Luật mới)
https://diendanlequydon.com/viewtopic.php?t=408531
Trang 6/7

Người gởi:  Mèo.....Lười [ 31.12.2017, 20:41 ]
Tiêu đề:  Re: [Game] ? = ? + ? [Đã có kì II](New - Luật mới)

1. Sóc chuột
Con sóc + Con chuột
Miêu tả : Là con sóc mà nhìn như con chuột mà cũng giống con sóc lại cùng họ hàng chuột mà có lông con sóc.


Người gởi:  Rachel mun [ 02.01.2018, 14:46 ]
Tiêu đề:  Re: [Game] ? = ? + ? [Đã có kì II](New - Luật mới)

2, con heo mèo = con heo + con mèo
miêu tả : là con thú to béo như heo lại có lông , vuốt như mèo có cả râu như mèo để ngửi nữa và cái mũi giống heo ( mọi người tưởng tượng xem nó thế nào nhé)

Người gởi:  yang_yang [ 06.01.2018, 17:08 ]
Tiêu đề:  Re: [Game] ? = ? + ? [Đã có kì II](New - Luật mới)

1. Đại Báo = Báo đốm + đại bàng
Miêu tả: báo đốm có thêm đôi cánh và con mắt bén nhọn của chim đại bàng

Người gởi:  Luna [ 06.01.2018, 18:37 ]
Tiêu đề:  Re: [Game] ? = ? + ? [Đã có kì II](New - Luật mới)

1. Cá Mèo
Con cá + Con mèo
Miêu tả : Con cá có đuôi và mắt giống mèo

Người gởi:  Thế giới cỏ [ 07.01.2018, 20:33 ]
Tiêu đề:  Re: [Game] ? = ? + ? [Đã có kì II](New - Luật mới)

1, sư ưng = sư tử + đại bàng
    miêu tả :  là con thú có đầu và cánh đại bàng , thân và đuôi của sư tử

Người gởi:  Rachel mun [ 07.01.2018, 20:47 ]
Tiêu đề:  Re: [Game] ? = ? + ? [Đã có kì II](New - Luật mới)

3, cáo công = con cáo + con công
chính là con cáo có cái đuôi xinh đẹp của con công

Người gởi:  yang_yang [ 10.01.2018, 15:00 ]
Tiêu đề:  Re: [Game] ? = ? + ? [Đã có kì II](New - Luật mới)

2. Gấu mèo = gấu + mèo
Miêu tả: con mèo có thân hình to lớn của gấu, và đi bằng 2 chân

Người gởi:  Rachel mun [ 10.01.2018, 20:10 ]
Tiêu đề:  Re: [Game] ? = ? + ? [Đã có kì II](New - Luật mới)

4, gà vịt = con gà + con vịt
mtả : là con gà có đôi cánh và mỏ giống con vịt

Người gởi:  yang_yang [ 11.01.2018, 08:57 ]
Tiêu đề:  Re: [Game] ? = ? + ? [Đã có kì II](New - Luật mới)

3. Công két = con công + con két
Miêu tả: con két có cái đuôi xòe ra như con công

Người gởi:  Rachel mun [ 22.01.2018, 20:24 ]
Tiêu đề:  Re: [Game] ? = ? + ? [Đã có kì II](New - Luật mới)

5. ruồi muỗi = con ruồi + con muỗi
mtả- chính là con ruồi biết hút máu a

Trang 6/7 Múi giờ = Giờ VN (UTC+7)
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/