Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 7 bài ] 

Nhạc Hoa

 
Có bài mới 22.04.2018, 12:33
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 14.06.2017, 10:32
Bài viết: 50
Được thanks: 19 lần
Điểm: 3.22
Có bài mới [Lời bài hát] Nhạc Hoa - Điểm: 10
1.说散就散  Nói xa là xa
JC


抱一抱 就当作从没有在一起                  Bào yī bào  jiù dàng zuò cóng méi yǒu zài yī qǐ
好不好 要解释都已经来不及                 Hǎo bù hǎo  yào jiě shì dōu yǐ jīng lái bu jí
算了吧 我付出过什么没关系                 Suàn le ba wǒ fù chū guò shèn me méi guān xì
我忽略自己 就因为遇见你                 Wǒ hū lüè zì jǐ jiù yīn wèi yù jiàn nǐ

没办法 好可怕 那个我 不像话                 Méi bàn fǎ hǎo kě pà nà gè wǒ bù xiàng huà
一直奋不顾身 是我太傻                     Yī zhí fèn bù gù shēn shì wǒ tài shǎ

说不上爱别说谎 就一点喜欢                 Shuō bu shàng ài bié shuō huǎng jiù yī diǎn xǐ huān
说不上恨别纠缠 别装作感叹                 Shuō bu shàng hèn bié jiū chán bié zhuāng zuò gǎn tàn
就当作我太麻烦 不停让自己受伤            Jiù dàng zuò wǒ tài má fan bù tíng ràng zì jǐ shòu shāng
我告诉我自己 感情就是这样                 Wǒ gào sù wǒ zì jǐ gǎn qíng jiù shì zhè yàng
怎么一不小心太疯狂                          Zěn me yī bù xiǎo xīn tài fēng kuáng

抱一抱 再好好觉悟不能长久                  Bào yī bào zài hǎo hǎo jué wù bù néng cháng jiǔ
好不好 有亏欠我们都别追究                  Hǎo bù hǎo yǒu kuī qiàn wǒ men dōu bié zhuī jiù
算了吧 我付出再多都不足够                 Suàn le ba wǒ fù chū zài duō dōu bù zú gòu
我终于得救 我不想再献丑                 Wǒ zhōng yú dé jiù wǒ bù xiǎng zài xiàn chǒu

没办法 不好吗 大家都 不留下                 Méi bàn fǎ bù hǎo ma dà jiā dōu bù liú xià
一直勉强相处 总会累垮                    Yī zhí miǎn qiáng xiāng chǔ zǒng huì lèi kuǎ

说不上爱别说谎 就一点喜欢             Shuō bu shàng ài bié shuō huǎng jiù yī diǎn xǐ huān
说不上恨别纠缠 别装作感叹             Shuō bu shàng hèn bié jiū chán bié zhuāng zuò gǎn tàn
就当作我太麻烦 不停让自己受伤     Jiù dàng zuò wǒ tài má fan bù tíng ràng zì jǐ shòu shāng
我告诉我自己 感情就是这样             Wǒ gào sù wǒ zì jǐ gǎn qíng jiù shì zhè yàng
怎么一不小心太疯狂                     Zěn me yī bù xiǎo xīn tài fēng kuáng

别后悔 就算错过                          Bié hòu huǐ jiù suàn cuò guò
在以后 你少不免想起我                   Zài yǐ hòu nǐ shào bù miǎn xiǎng qǐ wǒ
还算不错                                      Hái suàn bù cuò
当我不在你会不会难过                  Dāng wǒ bù zài nǐ huì bù huì nán guò
你够不够我这样洒脱                    Nǐ gòu bù gòu wǒ zhè yàng sǎ tuō

说不上爱别说谎 就一点喜欢            Shuō bu shàng ài bié shuō huǎng jiù yī diǎn xǐ huān
说不上恨别纠缠 别装作感叹            Shuō bu shàng hèn bié jiū chán bié zhuāng zuò gǎn tàn
将一切都体谅 将一切都原谅           Jiāng yī qiè dōu tǐ liàng jiāng yī qiè dōu yuán liàng
我尝试找答案 而答案很简单           Wǒ cháng shì zhǎo dá àn ér dá àn hěn jiǎn dān
简单得很遗憾                                Jiǎn dān dé hěn yí hàn
因为成长 我们逼不得已要习惯          Yīn wéi chéng zhǎng wǒ men bī bù dé yǐ yào xí guàn
因为成长 我们忽尔间说散就散        Yīn wéi chéng zhǎng wǒ men hū ěr jiān shuō sàn jiù sàn
                       *************************
2.追光者  Người đuổi theo ánh sáng
岑宁儿 Yoyo Sham


如果说你是海上的烟火            Rú guǒ shuō nǐ shì hǎi shàng de yān huǒ
我是浪花的泡沫                      Wǒ shì làng huā de pào mò
某一刻你的光照亮了我              Mǒu yī kè nǐ de guāng zhào liàng le wǒ

如果说你是遥远的星河             Rúg uǒ shuō nǐ shì yáo yuǎn de xīng hé
耀眼得让人想哭                     Yào yǎn dé ràng rén xiǎng kū
我是追逐着你的眼眸                 Wǒ shì zhuī zhú zhe nǐ de yǎn móu
总在孤单时候眺望夜空              Zǒng zài gū dān shí hòu tiào wàng yè kōng

我可以跟在你身后                    Wǒ kě yǐ gēn zài nǐ shēn hòu
像影子追着光梦游                     Xiàng yǐng zi zhuī zhe guāng mèngy óu  
我可以等在这路口                      Wǒ kě yǐ děng zài zhè lù kǒu
不管你会不会经过                    Bù guǎn nǐ huì bù huì jīng guò

每当我为你抬起头               Měi dāng wǒ wèi nǐ tái qǐ tóu
连眼泪都觉得自由               Lián yǎn lèi dōu jué dé zì yóu
有的爱像阳光倾落                Yǒu de ài xiàng yáng guāng qīng luò
边拥有边失去着                  Biān yǒng yǒu biān shī qù zhe

如果说你是夏夜的萤火         Rú guǒ shuō nǐ shì xià yè de yíng huǒ
孩子们为你唱歌                  Hái zǐ men wèi nǐ chàng gē
那么我是想要画你的手         Nà me wǒ shì xiǎng yào huà nǐ de shǒu

你看我多么渺小一个我         Nǐ kàn wǒ duō me miǎo xiǎo yī gè wǒ
因为你有梦可做                    Yīn wèi nǐ yǒu mèng kě zuò  
也许你不会为我停留          Yě xǔ nǐ bù huì wèi wǒ tíng liú
那就让我站在你的背后         Nà jiù ràng wǒ zhàn zài nǐ de bèi hòu

我可以跟在你身后                  Wǒ kě yǐ gēn zài nǐ shēn hòu
像影子追着光梦游                  Xiàng yǐng zi zhuī zhe guāng mèngy óu  
我可以等在这路口                     Wǒ kě yǐ děng zài zhè lù kǒu
不管你会不会经过                 Bù guǎn nǐ huì bù huì jīng guò

每当我为你抬起头               Měi dāng wǒ wèi nǐ tái qǐ tóu
连眼泪都觉得自由                Lián yǎn lèi dōu jué dé zì yóu
有的爱像大雨滂沱                  Yǒu de ài xiàng dà yǔ pāng tuó
却依然相信彩虹                Què yī rán xiāng xìn cǎi hóng

我可以跟在你身后                Wǒ kě yǐ gēn zài nǐ shēn hòu
像影子追着光梦游                Xiàng yǐng zi zhuī zhe guāng mèngy óu  
我可以等在这路口                   Wǒ kě yǐ děng zài zhè lù kǒu
不管你会不会经过                 Bù guǎn nǐ huì bù huì jīng guò

每当我为你抬起头            Měi dāng wǒ wèi nǐ tái qǐ tóu
连眼泪都觉得自由              Lián yǎn lèi dōu jué dé zì yóu
有的爱像大雨滂沱               Yǒu de ài xiàng dà yǔ pāng tuó
却依然相信彩虹               Què yī rán xiāng xìn cǎi hóng

           **************************************
3.等你下课 Đợi Em Tan Học
周杰伦 & 杨瑞代 Châu Kiệt Luân & Dương Thụy Đại

(周)
你住的巷子里 我租了一间公寓     Nǐ zhù de xiàng zi lǐ wǒ zū le yī jiàn gōng yù
为了想与你不期而遇                 Wèi le xiǎng yǔ nǐ bù qī ér yù
高中三年 我为什么                  Gāo zhòng sān nián wǒ wèi shé me
为什么不好好读书                          Wèi shé me bù hǎo hǎo dú shū
没考上跟你一样的大学          Méi kǎo shàng gēn nǐ yī yàng de dà xué

我找了份工作 离你宿舍很近          Wǒ zhǎo le fèn gōng zuò lí nǐ sù shè hěn jìn
当我开始学会做蛋饼                 Dāng wǒ kāi shǐ xué huì zuò dàn bǐng
才发现你不吃早餐                    Cái fā xiàn nǐ bù chī zǎo cān
喔 你又擦肩而过                    ō nǐ yòu cā jiān ér guò
你耳机听什么 能不能告诉我          Nǐ ěr jī tīng shén me néng bù néng gào sù wǒ

(合)
躺在你学校的操场看星空         Tǎng zài nǐ xué xiào de cāo chǎng kàn xīng kōng
教室里的灯 还亮着你没走        Jiào shì lǐ de dēng hái liàng zhe nǐ méi zǒu
记得我写给你的情书                Jì dé wǒ xiě gěi nǐ de qíng shū                    
都什么年代了                 Dōu shén me nián dài le
到现在我还在写着                Dào xiàn zài wǒ hái zài xiě zhe

总有一天 总有一年 会发现          Zǒng yǒu yī tiān zǒng yǒu yī nián huì fā xià
有人默默的陪在你的身边            Yǒu rén mò mò de péi zài nǐ de shēn biān
也许我不该在你的世界                 Yě xǔ wǒ bù gāi zài nǐ de shì jiè
当你收到情书                                Dāng nǐ shōu dào qíng shū
也代表我已经走远                      Yě dài biǎo wǒ yǐ jīng zǒu yuǎn

(杨)
学校旁的广场 我在这等钟声响     Xué xiào páng de guǎng chǎng wǒ zài zhè děng zhōng shēng xiǎng
等你下课一起走好吗                  Děng nǐ xiàkè yīqǐ zǒu hǎo ma
(合)
弹著琴 唱你爱的歌 暗恋一点都不痛苦   Dàn zhuó qín chàng nǐ ài de gē àn liàn yī diǎn dōu bù tòng kǔ
痛苦的是你根本没看我                 Tòng kǔ de shì nǐ gēn běn méi kàn wǒ

我唱这么走心 却走不进你心里            Wǒ chàng zhè me zǒu xīn què zǒu bù jìn nǐ xīn lǐ
在人来人往找寻着你 守护着你不求结局   Zài rén lái rén wǎng zhǎo xún zhe nǐ shǒu hù zhe nǐ bù qiú jié jú
喔 你又擦肩而过                                ō nǐ yòu cā jiān ér guò
我唱告白气球 终于你回了头          wǒ chàng gào bái qì qiú zhōng yú nǐ huí le tóu

躺在你学校的操场看星空        Tǎng zài nǐ xué xiào de cāo chǎng kàn xīng kōng
教室里的灯 还亮着你没走        Jiào shì lǐ de dēng hái liàng zhe nǐ méi zǒu
记得我写给你的情书              Jì dé wǒ xiě gěi nǐ de qíng shū                    
都什么年代了                        Dōu shén me nián dài le
到现在我还在写着                  Dào xiàn zài wǒ hái zài xiě zhe

总有一天 总有一年 会发现           Zǒng yǒu yī tiān zǒng yǒu yī nián huì fā xià
有人默默的陪在你的身边            Yǒu rén mò mò de péi zài nǐ de shēn biān
也许我不该在你的世界                Yě xǔ wǒ bù gāi zài nǐ de shì jiè
当你收到情书                                Dāng nǐ shōu dào qíng shū
也代表我已经走远                      Yě dài biǎo wǒ yǐ jīng zǒu yuǎn

            ***********************************

4.我们不一样 Chúng Ta Không Giống Nhau
大壮 Đại Tráng


这么多年的兄弟  有谁比我更了解你      Zhè me duō nián de xiōng dì yǒu shéi bǐ wǒ gèng liǎo jiě nǐ
太多太多不容易  磨平了岁月和脾气      Tài duō tài duō bù róng yì mó píng le suì yuè hé pí qì
时间转眼就过去  这身后不散的筵席      Shí jiān zhuǎn yǎn jiù guò qù zhè shēn hòu bú sàn de yán xí
只因为我们还在                                   Zhǐ yīn wèi wǒ men hái zài
心留在原地 张开手 需要多大的勇气      Xīn liú zài yuán dì zhāng kāi shǒu xū yào duō dà de yǒng qì
这片天 你我一起撑起                           Zhè piàn tiān nǐ wǒ yī qǐ chēng qǐ
更努力 只为了我们想要的明天           Gèng nǔ lì zhǐ wèi le wǒ men xiǎng yào de míng tiān
好好的 这份情好好珍惜                     Hǎo hǎo de zhè fèn qíng hǎo hǎo zhēn xī

我们不一样  每个人都有不同的境遇     Wǒ men bù yī yàng měi gè rén dōu yǒu bù tóng de jìng yù
我们在这里  在这里等你                     Wǒ men zài zhè lǐ zài zhè lǐ děng nǐ
我们不一样  虽然会经历不同的事情     Wǒ men bù yī yàng suī rán huì jīng lì bù tóng de shì qíng
我们都希望 来生还能相遇             Wǒ men dōu xī wàng lái shēng hái néng xiāng yù

这么多年的兄弟  有谁比我更了解你      Zhè me duō nián de xiōng dì yǒu shéi bǐ wǒ gèng liǎo jiě nǐ
太多太多不容易  磨平了岁月和脾气      Tài duō tài duō bù róng yì mó píng le suì yuè hé pí qì
时间转眼就过去  这身后不散的筵席      Shí jiān zhuǎn yǎn jiù guò qù zhè shēn hòu bú sàn de yán xí
只因为我们还在                                   Zhǐ yīn wèi wǒ men hái zài
心留在原地 张开手 需要多大的勇气      Xīn liú zài yuán dì zhāng kāi shǒu xū yào duō dà de yǒng qì
这片天 你我一起撑起                       Zhè piàn tiān nǐ wǒ yī qǐ chēng qǐ
更努力 只为了我们想要的明天              Gèng nǔ lì zhǐ wèi le wǒ men xiǎng yào de míng tiān
好好的 这份情好好珍惜                    Hǎo hǎo de zhè fèn qíng hǎo hǎo zhēn xī
我们不一样  每个人都有不同的境遇        Wǒ men bù yī yàng měi gè rén dōu yǒu bù tóng de jìng yù
我们在这里  在这里等你                     Wǒ men zài zhè lǐ zài zhè lǐ děng nǐ
我们不一样  虽然会经历不同的事情         Wǒ men bù yī yàng suī rán huì jīng lì bù tóng de shì qíng
我们都希望 来生还能相遇                   Wǒ men dōu xī wàng lái shēng hái néng xiāng yù
我们不一样  每个人都有不同的境遇       Wǒ men bù yī yàng měi gè rén dōu yǒu bù tóng de jìng yù
我们在这里  在这里等你                      Wǒ men zài zhè lǐ zài zhè lǐ děng nǐ
我们不一样  虽然会经历不同的事情               Wǒ men bù yī yàng suī rán huì jīng lì bù tóng de shì qíng
我们都希望 来生还能相遇                    Wǒ men dōu xī wàng lái shēng hái néng xiāng yù
我们不一样  虽然会经历不同的事情        Wǒ men bù yī yàng suī rán huì jīng lì bù tóng de shì qíng
我们都希望  来生还能相遇                    Wǒ men dōu xī wàng lái shēng hái néng xiāng yù
我们都希望  来生还能相遇                    Wǒ men dōu xī wàng lái shēng hái néng xiāng yù

               ******************************
5.小幸运 May Mắn Bé Nhỏ
田馥甄 Hebe


我听见雨滴 落在青青草地          Wǒ tīng jiàn yǔ dī luò zài qīng qīng cǎo dì
我听见远方 下课钟声响起          Wǒ tīng jiàn yuǎn fāng xià kè zhōng shēng xiǎng qǐ
可是我没有听 见你的声音           Kě shì wǒ méi yǒu tīng jiàn nǐ de shēng yīn
认真呼唤我姓名                    Rèn zhēn hū huàn wǒ xìng míng

爱上你的时候 还不懂感情          Ài shàng nǐ de shí hòu hái bù dǒng gǎn qíng
离别了 才觉得刻骨铭心             Lí bié le cái jué dé kè gǔ míng xīn
为什么没有发现 遇见了你          Wèi shé me méi yǒu fā xiàn yù jiàn le nǐ
是生命最好的事情                   Shì shēng mìng zuì hǎo de shì qíng

也许当时忙着微笑和哭泣            Yě xǔ dāng shí máng zhe wéi xiào hé kū qì
忙着追逐天空中的流星              Máng zhe zhuī zhú tiān kōng zhōng de liú xīng
人理所当然的忘记                       Rén lǐ suǒ dāng rán de wàng jì
是谁风里 雨里 一直默默守护在原地     Shì shuí fēng lǐ yǔ lǐ yī zhí mò mò shǒu hù zài yuán dì

原来你是 我最想留住的幸运          Yuán lái nǐ shì wǒ zuì xiǎng liú zhù de xìng yùn
原来我们 和爱情曾经靠得那么近     Yuán lái wǒ men hé ài qíng céng jīng kào dé nà me jìn
那为我对抗世界的决定                  Nà wèi wǒ duì kàng shì jiè de jué dìng
那陪我淋的雨                           Nà péi wǒ lín de yǔ
一幕幕都是你 一尘不染的真心      Yī mù mù dōu shì nǐ yī chén bù rǎn de zhēn xīn

与你相遇 好幸运                       Yǔ nǐ xiāng yù hǎo xìng yùn
可我已失去 为你泪流满面的权利     Kě wǒ yǐ shī qù wèi nǐ lèi liú mǎn miàn de quán lì
但愿在我看不到的天际                  Dàn yuàn zài wǒ kàn bù dào de tiān jì
你张开了双翼                              Nǐ zhāng kāi le shuāng yì
遇见你的注定....她会有多幸运          Yù jiàn nǐ de zhù dìng.... Tā huì yǒu duō xìng yùn

青春是段跌跌撞撞的旅行          Qīng chūn shì duàn dié dié zhuàng zhuàng de lǚ xíng
拥有着后知后觉的美丽             Yǒng yǒu zhe hòu zhī hòu jué dì měi lì
来不及感谢 是你给我勇气          Lái bu jí gǎn xiè shì nǐ gěi wǒ yǒng qì
让我能做回我自己                   Ràng wǒ néng zuò huí wǒ zì jǐ

也许当时忙着微笑和哭泣                 Yě xǔ dāng shí máng zhe wéi xiào hé kū qì
忙着追逐天空中的流星                     Máng zhe zhuī zhú tiān kōng zhōng de liú xīng
人理所当然的忘记                            Rén lǐ suǒ dāng rán de wàng jì
是谁风里 雨里 一直默默守护在原地     Shì shuí fēng lǐ yǔ lǐ yī zhí mò mò shǒu hù zài yuán dì

原来你是 我最想留住的幸运            Yuán lái nǐ shì wǒ zuì xiǎng liú zhù de xìng yùn
原来我们 和爱情曾经靠得那么近      Yuán lái wǒ men hé ài qíng céng jīng kào dé nà me jìn
那为我对抗世界的决定                   Nà wèi wǒ duì kàng shì jiè de jué dìng
那陪我淋的雨                                 Nà péi wǒ lín de yǔ
一幕幕都是你 一尘不染的真心       Yī mù mù dōu shì nǐ yī chén bù rǎn de zhēn xīn

与你相遇 好幸运                          Yǔ nǐ xiāng yù hǎo xìng yùn
可我已失去 为你泪流满面的权利     Kě wǒ yǐ shī qù wèi nǐ lèi liú mǎn miàn de quán lì
但愿在我看不到的天际                Dàn yuàn zài wǒ kàn bù dào de tiān jì
你张开了双翼                              Nǐ zhāng kāi le shuāng yì
遇见你的注定....她会有多幸运          Yù jiàn nǐ de zhù dìng.... Tā huì yǒu duō xìng yùn

            *********************************
6.刚好遇见你 Đúng Lúc Gặp Gỡ Người
李玉刚 Lý Ngọc Cương


我们哭了 我们笑着               Wǒ men kū le wǒ men xiào zhe
我们抬头望天空               Wǒ men tái tóu wàng tiān kōng
星星还亮着几颗               Xīng xīng hái liàng zhe jǐ kē

我们唱着 时间的歌               Wǒ men chàng zhe shí jiān de gē
才懂得相互拥抱               Cái dǒng de xiāng hù yǒng bào
到底是为了什么               Dào dǐ shì wèi le shén me

因为我刚好遇见你               Yīn wèi wǒ gāng hǎo yù jiàn nǐ
留下足迹才美丽               Liú xià zú jì cái měi lì
风吹花落泪如雨               Fēng chuī huā luò lèi rú yǔ
因为不想分离                    Yīn wéi bù xiǎng fēn lí

因为刚好遇见你               Yīn wèi gāng hǎo yù jiàn nǐ
留下十年的期许               Liú xià shí nián de qí xǔ
如果再相遇                    Rú guǒ zài xiāng yù
我想我会记得你               Wǒ xiǎng wǒ huì jì de nǐ  

我们哭了 我们笑着               Wǒ men kū le wǒ men xiào zhe
我们抬头望天空               Wǒ men tái tóu wàng tiān kōng
星星还亮着几颗               Xīng xīng hái liàng zhe jǐ kē

我们唱着 时间的歌               Wǒ men chàng zhe shí jiān de gē
才懂得相互拥抱               Cái dǒng de xiāng hù yǒng bào
到底是为了什么               Dào dǐ shì wèi le shén me

因为我刚好遇见你               Yīn wèi wǒ gāng hǎo yù jiàn nǐ
留下足迹才美丽               Liú xià zú jì cái měi lì
风吹花落泪如雨               Fēng chuī huā luò lèi rú yǔ
因为不想分离                    Yīn wéi bù xiǎng fēn lí

因为刚好遇见你               Yīn wèi gāng hǎo yù jiàn nǐ
留下十年的期许               Liú xià shí nián de qí xǔ
如果再相遇                    Rú guǒ zài xiāng yù
我想我会记得你               Wǒ xiǎng wǒ huì jì de nǐ

       ***************************
7. 突然好想你 Đột Nhiên Rất Nhớ Em
五月天 Mayday


最怕空气突然安静                         Zuì pà kōng qì tú rán ān jìng
最怕朋友突然的关心                      Zuì pà péng yǒu tú rán de guān xīn
最怕回忆 突然翻滚绞痛著不平息      Zuì pà huí yì tú rán fān gǔn jiǎo tòngzhe bù píng xí
最怕突然 听到你的消息                 Zuì pà tú rán tīng dào nǐ de xiāo xī
想念如果会有声音                          Xiǎng niàn rú guǒ huì yǒu shēng yīn
不愿那是悲伤的哭泣                     Bù yuàn nà shì bēi shāng de kū qì
事到如今 终于让自己属于我自己      Shì dào rú jīn zhōng yú ràng zì yǐ shǔ yú wǒ zì yǐ
只剩眼泪 还骗不过自己                 Zhǐ shèng yǎn lèi hái piàn bù guò zì jǐ

突然好想你 你会在哪里                Tú rán hǎo xiǎng nǐ  Nǐ huì zài nǎ lǐ
过得快乐或委屈                             Guò de kuài lè huò wěi qu
突然好想你 突然锋利的回忆           Tú rán hǎo xiǎng nǐ  Tú rán fēng lì de huí yì
突然模糊的眼睛                           Tú rán mó hú de yǎn jīng

我们像一首最美丽的歌曲             Wǒ men xiàng yī shǒu zuì měi lì de gē qǔ
变成两部悲伤的电影                    Biàn chéng liǎng bù bēi shāng de diàn yǐng
为什么你 带我走过最难忘的旅行     Wèi shé me nǐ dài wǒ zǒu guò zuì nán wàng de lǚ xíng
然后留下 最痛的纪念品                Rán hòu liú xià zuì tòng de jì niàn pǐn

突然好想你 你会在哪里                 Tú rán hǎo xiǎng nǐ  Nǐ huì zài nǎ lǐ
过得快乐或委屈                           Guò de kuài lè huò wěi qu
突然好想你 突然锋利的回忆            Tú rán hǎo xiǎng nǐ  Tú rán fēng lì de huí yì
突然模糊的眼睛                             Tú rán mó hú de yǎn jīng

我们 那么甜那么美那么相信          Wǒ men nà me tián nà me měi nà me xiāng xìn
那么疯那么热烈的曾经               Nà me fēng nà me rè liè de céng jīng
为何我们还是要奔向                 Wèi hé wǒ men hái shì yào bēn xiàng
各自的幸福和遗憾中老去          Gè zì de xìng fú hé yí hàn zhōng lǎo qù

突然好想你 你会在哪里              Tú rán hǎo xiǎng nǐ  Nǐ huì zài nǎ lǐ
过得快乐或委屈                           Guò de kuài lè huò wěi qu
突然好想你 突然锋利的回忆           Tú rán hǎo xiǎng nǐ  Tú rán fēng lì de huí yì
突然模糊的眼睛                            Tú rán mó hú de yǎn jīng

最怕空气突然安静                          Zuì pà kōng qì tú rán ān jìng
最怕朋友突然的关心                      Zuì pà péng yǒu tú rán de guān xīn
最怕回忆 突然翻滚绞痛著不平息      Zuì pà huí yì tú rán fān gǔn jiǎo tòngzhe bù píng xí
最怕突然 听到你的消息                   Zuì pà tú rán tīng dào nǐ de xiāo xī

最怕此生 已经决心自己过没有你      Zuì pà cǐ shēng yǐ jīng jué dìng zì jǐ guò méi yǒu nǐ
却又突然 听到你的消息                   Què yòu tú rán tīng dào nǐ de xiāo xī

       ****************************
8. 像风一样 Như Một Cơn Gió
薛之谦 Tiết Chi Khiêm


我等的模样好不具象               Wǒ děng de mú yàng hǎo bù jù xiàng
用皮肤感受你的流向               Yòng pí fū gǎn shòu nǐ de liú xiàng
你竟然能做到带走阳光            Nǐ jìngrán néng zuò dào dài zǒu yáng guāng
我一味的跟随过了量               Wǒ yī wèi de gēn suí guò le liàng

像风一样你靠近云都下降          Xiàng fēng yī yàng Nǐ kàojìn yún dōu xià jiàng
你卷起千层海浪                   Nǐ juǎn qǐ qiān céng hǎi làng
我躲也不躲往里闯               Wǒ duǒ yě bù duǒ wǎng lǐ chuǎng

你不就像风一样                      Nǐ bù jiù xiàng fēng yī yàng
侵略时沙沙作响                      Qīn lüè shí shā shā zuò xiǎng
再宣布恢复晴朗                      Zài xuān bù huī fù qíng lǎng
就好像我们两个没爱过一样          Jiù hǎo xiàng wǒ men liǎng gè méi ài guò yī yàng

曲折的夕阳负责格挡               Qū zhé de xī yáng fù zé gé dǎng
让委屈的感官无法释放          Ràng wěi qu de gǎn guān wú fǎ shì fàng
最近我的伤口没生长               Zuì jìn wǒ de shāng kǒu méi shēng zhǎng
因为我躲在没风的地方          Yīn wèi wǒ duǒ zài méi fēng dì dì fāng

像风一样  你靠近云都下降          Xiàng fēng yī yàng Nǐ kào jìn yún dōu xià jiàng               
你卷起千层海浪                   Nǐ juǎn qǐ qiān céng hǎi làng
我躲也不躲往里闯                   Wǒ duǒ yě bù duǒ wǎng lǐ chuǎng

你不就像风一样                       Nǐ bù jiù xiàng fēng yī yàng
侵略时沙沙作响                       Qīn lüè shí shā shā zuò xiǎng
再宣布恢复晴朗                       Zài xuān bù huī fù qíng lǎng
就好像我们两个没爱过一样          Jiù hǎo xiàng wǒ men liǎng gè méi ài guò yī yàng

你像风一样  触摸时温柔流淌          Nǐ xiàng fēng yī yàng chù mō shí wēn róu liú tǎng
席卷我所有抵抗不急着要我投降     Xí juǎn wǒ suǒ yǒu dǐ kàng bù jí zhuó yào wǒ tóu xiáng

你不就像风一样                      Nǐ bù jiù xiàng fēng yī yàng
掠夺时沙沙作响                      Lüè duó shí shā shā zuò xiǎng
可惜我自投罗网                      Kě xí wǒ zì tóu luó wǎng
你也就没什么可骄傲的地方          Nǐ yě jiù méi shén me kě jiāo'ào dì dì fāng

和风一样 你离开不声不响          Hé fēng yī yàng nǐ lí kāi bù shēng bù xiǎng
我喜欢这种收场                        Wǒ xǐ huān zhè zhǒng shōu chǎng
看上去谁也不曾亏欠过对方          Kàn shàng qù shéi yě bù céng kuī qiàn guò duì fāng

              *****************************
9. 暧昧 Mập Mờ
薛之谦 Tiết Chi Khiêm


反正现在的感情 都暧昧               Fǎn zhèng xiàn zài de gǎn qíng dōu ài mèi
你大可不必为难 找般配               Nǐ dà kě bù bì wéi nán zhǎo bān pèi
付出过的人排队 谈体会               Fù chū guò de rén pái duì tán tǐ huì
趁年轻别害怕一个人睡               Chèn nián qīng bié hài pà yī gè rén shuì
可能是现在感情 太昂贵               Kě néng shì xiàn zài gǎn qíng tài áng guì
让付出真心的人 好狼狈               Ràng fù chū zhēn xīn de rén hǎo láng bèi
还不如听首情歌 的机会 忘了谁          Hái bù rú tīng shǒu qíng gē de jī huì wàng le shuí

感情像牛奶一杯 越甜越让人生畏     Gǎn qíng xiàng niú nǎi yī bēi yuè tián yuè ràng rén shēng wèi
都早有些防备 润色前的原味          Dōu zǎo yǒu xiē fáng bèi rùn sè qián de yuán wèi
所以人们都拿起咖啡                   Suǒ yǐ rén men dōu ná qǐ kā fēi
把试探放在两人位                       Bǎ shì tàn fàng zài liǎng rén wèi
距离感一对 就不必再赤裸相对     Jù lí gǎn yī duì jiù bùbì zài chì luǒ xiāng duì

反正现在的感情 都暧昧               Fǎn zhèng xiàn zài de gǎn qíng dōu ài mèi
你大可不必为难 找般配               Nǐ dà kě bù bì wéi nán zhǎo bān pèi
付出过的人排队 谈体会               Fù chū guò de rén pái duì tán tǐ huì
弃之可惜 食而无味                    Qì zhī kě xí shí ér wú wèi
可能是现在感情 太昂贵               Kě néng shì xiàn zài gǎn qíng tài áng guì
让付出真心的人 好疲惫               Ràng fù chū zhēn xīn de rén hǎo pí bèi
谁不曾用过卑微的词汇 想留住谁     Shuí bù céng yòng guò bēi wéi de cí huì xiǎng liú zhù shuí

还贪恋着衣衫昂贵                        Hái tān liàn zhuó yī shān áng guì
却输给了廉价香水                         Què shū gěi le lián jià xiāng shuǐ
他先诱你入位 还刻意放低了分贝        Tā xiān yòu nǐ rù wèi hái kè yì fàng dī le fēn bèi
可感情越爱越妩媚 像烂掉的苹果一堆   Kě gǎn qíng yuè ài yuè wǔ mèi xiàng làn diào de píng guǒ yī duī
连基因都不对 还在意什么鱼腥味        Lián jī yīn dōu bù duì hái zài yì shén me yú xīng wèi

反正现在的感情 都暧昧               Fǎn zhèng xiàn zài de gǎn qíng dōu ài mèi
你大可不必为难 找般配               Nǐ dà kě bù bì wéi nán zhǎo bān pèi
何必给自己沉迷 的机会               Hé bì jǐ zìjǐ chén mí de jī huì
不如用误会来结尾                            Bù rú yòng wù huì lái jié wěi     
反正现在的我们 算暧昧               Fǎn zhèng xiàn zài de wǒ men suàn ài mèi
我愿意给的感情 请浪费               Wǒ yuàn yì gěi de gǎn qíng qǐng làng fèi
反正流过的眼泪 难收回               Fǎn zhèng liú guò de yǎn lèi nán shōu huí
就别再安慰                                   Jiù bié zài ān wèi
看你入眠的侧脸 有多美               Kàn nǐ rù mián de cè liǎn yǒu duō měi
和你丢下的一切 好匹配               Hé nǐ diū xià de yī qiè hǎo pǐ pèi
我还以为我能 多狼狈                    Wǒ hái yǐ wéi wǒ néng duō láng bèi
我自以为                                  Wǒ zì yǐ wéi

       *******************************
10.演员 Diễn Viên
薛之谦 Tiết Chi Khiêm


简单点 说话的方式简单点          Jiǎn dān diǎn shuō huà de fāng shì jiǎn dān diǎn
递进的情绪请省略                     Dì jìn de qíng xù qǐng shěng lüè
你又不是个演员                        Nǐ yòu bù shì gè yǎn yuán
别设计那些情节                        Bié shè jì nà xiē qíng jié

没意见 我只想看看你怎么圆          Méi yì jiàn wǒ zhǐ xiǎng kàn kàn nǐ zěn me yuán
你难过的太表面 像没天赋的演员     Nǐ nán guò de tài biǎo miàn xiàng méi tiān fù de yǎn yuán
观众一眼能看见                         Guān zhòng yī yǎn néng kàn jiàn

该配合你演出的我 演视而不见     Gāi pèi hé nǐ yǎn chū de wǒ yǎn shì'ér bù jiàn
在逼一个最爱你的人 即兴表演     Zài bī yī gè zuì ài nǐ de rén jí xìng biǎo yǎn
什么时候我们开始 收起了底线     Shén me shí hòu wǒ men kāi shǐ shōu qǐ le dǐ xià
顺应时代的改变 看那些拙劣的表演     Shùn yìng shí dài de gǎi biàn kàn nà xiē zhuō liè de biǎo yǎn

可你曾经那么爱我 干嘛演出细节     Kě nǐ céng jīng nà me ài wǒ gàn ma yǎn chū xì jié
我该变成什么样子 才能延缓厌倦     Wǒ gāi biàn chéng shén me yàng zi cái néng yán huǎn yàn juàn
原来当爱放下防备后的这些那些     Yuán lái dāng ài fàng xià fáng bèi hòu de zhè xiē nà xiē
才是考验                                      Cái shì kǎo yàn

没意见 你想怎样我都随便          Méi y ìjiàn nǐ xiǎng zěn yàng wǒ dū suí biàn
你演技也有限 又不用说感言          Nǐ yǎn jì yě yǒu xiàn yòu bù yòng shuō gǎn yán
分开就平淡些                                Fēn kāi jiù píng dàn xiē

该配合你演出的我 演视而不见     Gāi pèi hé nǐ yǎn chū de wǒ yǎn shì'ér bù jiàn
在逼一个最爱你的人 即兴表演     Zài bī yī gè zuì ài nǐ de rén jí xìng biǎo yǎn
什么时候我们开始 收起了底线     Shén me shí hòu wǒ men kāi shǐ shōu qǐ le dǐ xià
顺着别人的谎言 被动就不显得可怜     Shùn zhe bié rén de huǎng yán bèi dòng jiù bù xiǎn dé kě lián

可你曾经那么爱我 干嘛演出细节     Kě nǐ céng jīng nà me ài wǒ gàn ma yǎn chū xì jié
我该变成什么样子 才能延缓厌倦     Wǒ gāi biàn chéng shén me yàng zi cái néng yán huǎn yàn juàn
原来当爱放下防备后的这些那些     Yuán lái dāng ài fàng xià fáng bèi hòu de zhè xiē nà xiē
都有个期限                                    Dōu yǒu gè qí xiàn

其实台下的观众就我一个          Qí shí tái xià de guān zhòng jiù wǒ yī gè
其实我也看出你有点不舍          Qí shí wǒ yě kàn chū nǐ yǒu diǎn bù shě
场景也习惯我们来回拉扯          Chǎng jǐng yě xí guàn wǒ men lái huí lāchě
还计较著什么                            Hái jì jiào zhù shén me

其实说分不开的也不见得          Qí shí shuō fēn bù kāi de yě bù jiàn dé
其实感情最怕的就是拖着          Qí shí gǎn qíng zuì pà de jiù shì tuō zhe
越演到终场戏越哭不出了          Yuè yǎn dào zhōng chǎng xì yuè kū bù chū le
是否还值得                               Shì fǒu hái zhí dé

该配合你演出的我 尽力在表演     Gāi pèi hé nǐ yǎn chū de wǒ jìn lì zài biǎo yǎn
像情感节目里的嘉宾 任人挑选     Xiàng qíng gǎn jié mù lǐ de jiā bīn rèn rén tiāo xuǎn
如果还能看出我有爱你的那面          Rú guǒ hái néng kàn chū wǒ yǒu ài nǐ dì nà miàn
请剪掉那些情节 让我看上去体面     Qǐng jiǎn diào nà xiē qíng jié ràng wǒ kàn shàng qù tǐ miàn
可你曾经那么爱我 干嘛演出细节     Kě nǐ céng jīng nà me ài wǒ gàn ma yǎn chū xì jié
不在意的样子是我最后的表演          Bù zài yì de yàng zi shì wǒ zuì hòu de biǎo yǎn
是因为爱你我才选择表演 这种成全     Shì yīn wèi ài nǐ wǒ cái xuǎn zé biǎo yǎn zhè zhǒng chéng quán

           *****************************
11. 体面 Thể Diện
于文文 Vu Văn Văn


别堆砌怀念让剧情变得狗血          Bié duī qì huái niàn ràng jù qíng biàn dé gǒu xuè
深爱了多年又何必毁了经典          Shēn ài le duō nián yòu hé bì huǐ le jīng diǎn

都已成年不拖不欠               Dōu yǐ chéng nián bù tuō bù qiàn
浪费时间是我情愿               Làng fèi shí jiān shì wǒ qíng yuàn
像谢幕的演员                    Xiàng xiè mù de yǎn yuán
眼看着灯光熄灭               Yǎn kàn zhe dēng guāng xí miè

来不及再轰轰烈烈                   Lái bu jí zài hōng hōng liè liè
就保留告别的尊严                   Jiù bǎo liú gào bié de zūn yán
我爱你不后悔也尊重故事结尾          Wǒ ài nǐ bù hòu huǐ yě zūn zhòng gù shì jié wěi

分手应该体面 谁都不要说抱歉     Fēn shǒu yīng gāi tǐ miàn shuí dōu bù yào shuō bào qiàn
何来亏欠 我敢给就敢心碎          Hé lái kuī qiàn wǒ gǎn gěi jiù gǎn xīn suì
镜头前面是从前的我们          Jìng tóu qián miàn shì cóng qián de wǒ men
在喝彩 流着泪声嘶力竭          Zài hè cǎi liú zhe lèi sheng sī lì jié

离开也很体面 才没辜负这些年     Lík āi yě hěn tǐ miàn cái méi gū fù zhè xiē nián
爱得热烈 认真付出的画面           Ài dé rè liè rèn zhēn fù chū de huà miàn
别让执念 毁掉了昨天                  Bié ràng zhí niàn huǐ diào le zuó tiān
我爱过你 利落干脆                  Wǒ ài guò nǐ lì luò gān cuì

最熟悉的街主角却换了人演          Zuì shú xī de jiē zhǔ jiǎo què huàn le rén yǎn
我哭到哽咽心再痛就当破茧          Wǒ kū dào gěng yàn xīn zài tòng Jiù dāng pò jiǎn
来不及再轰轰烈烈                   Lái bu jí zài hōng hōng liè liè
就保留告别的尊严                   Jiù bǎo liú gào bié de zūn yán
我爱你不后悔也尊重故事结尾          Wǒ ài nǐ bù hòu huǐ yě zūnzhòng gù shì jié wěi

分手应该体面 谁都不要说抱歉     Fēn shǒu yīng gāi tǐ miàn shuí dōu bù yào shuō bào qiàn
何来亏欠 我敢给就敢心碎          Hé lái kuī qiàn wǒ gǎn gěi jiù gǎn xīn suì
镜头前面是从前的我们             Jìng tóu qián miàn shì cóng qián de wǒ men
在喝彩 流着泪声嘶力竭             Zài hè cǎi liú zhe lèi sheng sī lì jié

离开也很体面 才没辜负这些年     Lík āi yě hěn tǐ miàn cái méi gū fù zhè xiē nián
爱得热烈 认真付出的画面          Ài dé rè liè rèn zhēn fù chū de huà miàn
别让执念 毁掉了昨天                  Bié ràng zhí niàn huǐ diào le zuó tiān
我爱过你 利落干脆                   Wǒ ài guò nǐ lì luò gān cuì
再见 不负遇见                         Zài jiàn bù fù yù jiàn

        ****************************
12. 带你去旅行 Đưa Em Đi Du Lịch
校长 Hiệu Trưởng


今天妆令人特别着迷               Jīn tiān zhuāng líng rén tè bié zhuó mí
Oh 我说 baby                         Oh wǒ shuō baby
出门前换上新的心情               Chū mén qián huàn shàng xīn dí xīn qíng
Oh 我的 lady                         Oh wǒ dè lady

你喜欢有小情绪                Nǐ xǐ huān yǒu xiǎo qíng xù
像晴天的乌云                    Xiàng qíng tiān dí wū yún

头发长见识短的惊奇               Tóu fā cháng jiàn shí duǎn dí jīng qí
表情丰富令人着迷                   Biǎo qíng fēng fù líng rén zhuó mí
你的一切我都好奇像秘密          Nǐ dí yī qiē wǒ dū hǎo qí xiàng mì mì
安全带系好带你去旅行           Ān quán dài xì hǎo dài nǐ qù lǚ xíng
穿过风和雨                           Chuān guò fēng hé yǔ

我想要带你去浪漫的土耳其          Wǒ xiǎng yào dài nǐ qù làng màn dè tǔ ěr qí
然后一起去东京和巴黎               Rán hòu yī qǐ qù dōng jīng hé bā lí
其实我特别喜欢迈阿密               Qí shí wǒ tè bié xǐ huān mài ā mì
和有黑人的洛杉矶                    Hé yǒu hēi rén dè luò shān jī

其实亲爱的你不必太过惊奇          Qí shí qīn ài dí nǐ bù bì tài guò jīng qí
一起去繁华的上海和北京          Yī qǐ qù fán huá dí shàng hǎi hé běi jīng
还有云南的大理保留着回忆          Huán yǒu yún nán dí dà lǐ bǎo liú zhuó huí yì
这样才有意义                              Zhè yàng cái yǒu yì yìĐã sửa bởi yang_yang lúc 11.06.2018, 13:07.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân

Có bài mới 20.05.2018, 20:09
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 14.06.2017, 10:32
Bài viết: 50
Được thanks: 19 lần
Điểm: 3.22
Có bài mới Re: [Lời bài hát] Nhạc Hoa - Điểm: 10
13. 漂向北方Phiêu bạt về phương Bắc
黄明志& 王力宏 Hoàng Minh Chí ft. Vương Lực Hoành

飄向北方 別問我家鄉
Piāo xiàng běifāng bié wèn wǒ jiāxiāng
高聳古老的城牆 擋不住憂傷
Gāosǒng gǔlǎo de chéngqiáng dǎng bù zhù yōushāng

我飄向北方 家人是否無恙
Wǒ piāo xiàng běifāng jiārén shìfǒu wúyàng
肩上沉重的行囊 盛滿了惆悵
Jiān shàng chénzhòng de xíngnāng shèng mǎnle chóuchàng

有人說他在老家欠了一堆錢 需要避避風頭
Yǒurén shuō tā zài lǎojiā qiànle yī duī qián xūyào bì bìfēng tóu
有人說他練就了一身武藝卻沒機會嶄露
Yǒurén shuō tā liàn jiùle yīshēn wǔyì què méi jīhuì zhǎn lù

有人失去了自我 手足無措四處漂流
Yǒurén shīqùle zìwǒ shǒuzúwúcuò sìchù piāoliú
有人為了夢想為了三餐為養家糊口
Yǒurén wéi le mèngxiǎng wèile sān cān wèi yǎngjiā húkǒu

他住在燕郊區 殘破的求職公寓
Tā zhù zài yànjiāo qū cánpò dì qiúzhí gōngyù
擁擠的大樓裡 堆滿陌生人都來自外地
Yǒngjǐ de dàlóu li duī mǎn mòshēng rén dōu láizì wàidì

他埋頭寫著履歷 懷抱著多少憧憬
Tā máitóu xiězhe lǚlì huáibàozhe duōshǎo chōngjǐng
往返在九三零號公路 內心盼著奇蹟
Wǎngfǎn zài jiǔsān líng hào gōnglù nèixīn pànzhe qíjī

忍著淚 (不聽也不想 不敢回頭望的遺憾)
Rěnzhe lèi (bù tīng yě bùxiǎng bù gǎn huítóu wàng de yíhàn)
掩著傷 (扛下了夢想 要毅然決然去流浪)
Yǎnzhe shāng (káng xiàle mèngxiǎng yào yìrán juérán qù liúlàng)

抬頭看 (卸下了自尊 光環 過去多風光)
Táitóu kàn (xiè xiàle zìzūn guānghuán guòqù duō fēngguāng)
著斜陽 (就算再不堪 敗仗 也不能投降)
Zhe xiéyáng (jiùsuàn zài bu kān bàizhàng yě bùnéng tóuxiáng)

親愛的 (再見了南方 眺望最美麗的家鄉)
Qīn'ài de (zàijiànle nánfāng tiàowàng zuì měilì de jiāxiāng)
在遠方 (椰子樹搖晃 夢境倒映著的幻象)
Zài yuǎnfāng (yē zǐ shù yáohuàng mèngjìng dàoyìngzhe de huànxiàng)

這城市 (霧霾太猖狂 不散 都看不清前方)
Zhè chéngshì (wù mái tài chāngkuáng bú sàn dōu kàn bù qīng qiánfāng)
太迷網
Tài mí wǎng

我飄向北方 別問我家鄉
Wǒ piāo xiàng běifāng bié wèn wǒ jiāxiāng
高聳古老的城牆 擋不住憂傷
Gāosǒng gǔlǎo de chéngqiáng dǎng bù zhù yōushāng

我飄向北方 家人是否無恙
Wǒ piāo xiàng běifāng jiārén shìfǒu wúyàng
肩上沉重的行囊 盛滿了惆悵
Jiān shàng chénzhòng de xíngnāng shèng mǎnle chóuchàng

也是最後寄望 回不去的遠方Oh
Yěshì zuìhòu jì wàng huí bù qù de yuǎnfāng Oh
空氣太髒 太混濁 他說不喜歡
Kōngqì tài zāng tài húnzhuó tā shuō bu xǐhuan

車太混亂 太匆忙 他還不習慣
Chē tài hǔnluàn tài cōngmáng tā hái bù xíguàn
人行道一雙又一雙 斜視冷漠眼光
Rénxíngdào yī shuāng yòu yī shuāng xiéshì lěngmò yǎnguāng

他經常將自己灌醉 強迫融入 這大染缸
Tā jīngcháng jiāng zìjǐ guàn zuì qiǎngpò róngrù zhè dà rǎngāng
走著腳步蹣跚 二鍋頭在搖晃
Zǒuzhe jiǎobù pánshān èrguōtóu zài yáohuàng

失意的人啊偶爾醉倒在那胡同陋巷
Shīyì de rén a ǒu'ěr zuì dào zài nà hútòng lòuxiàng
咀嚼爆肚涮羊 手中盛著一碗熱湯
Jǔjué bàodǔ shuài yáng shǒuzhōng shèngzhe yī wǎn rètāng

用力地 溫暖著 內心裡的不安
Yònglì dì wēnnuǎnzhe nèixīn lǐ de bù'ān
忍著淚 (不聽也不想 不敢回頭望的遺憾)
Rěnzhe lèi (bù tīng yě bùxiǎng bù gǎn huítóu wàng de yíhàn)

掩著傷 (扛下了夢想 要毅然決然去流浪)
Yǎnzhe shāng (káng xiàle mèngxiǎng yào yìrán juérán qù liúlàng)
抬頭看 (卸下了自尊 光環 過去多風光)
Táitóu kàn (xiè xiàle zìzūn guānghuán guòqù duō fēngguāng)

著斜陽 (就算再不堪 敗仗 也不能投降)
Zhe xiéyáng (jiùsuàn zài bu kān bàizhàng yě bùnéng tóuxiáng)
親愛的 (再見了南方 眺望最美麗的家鄉)
Qīn'ài de (zàijiànle nánfāng tiàowàng zuì měilì de jiāxiāng)

在遠方 (椰子樹搖晃 夢境倒映著的幻象)
Zài yuǎnfāng (yē zǐ shù yáohuàng mèngjìng dàoyìngzhe de huànxiàng)
這城市 (霧霾太猖狂 不散 都看不清前方)
Zhè chéngshì (wù mái tài chāngkuáng bú sàn dōu kàn bù qīng qiánfāng)

太迷網
Tài mí wǎng
我飄向北方 別問我家鄉
Wǒ piāo xiàng běifāng bié wèn wǒ jiāxiāng

高聳古老的城牆 擋不住憂傷
Gāosǒng gǔlǎo de chéngqiáng dǎng bù zhù yōushāng
我飄向北方 家人是否無恙
Wǒ piāo xiàng běifāng jiārén shìfǒu wúyàng

肩上沉重的行囊 盛滿了惆悵
Jiān shàng chénzhòng de xíngnāng shèng mǎnle chóuchàng
就像那塵土飄散隨著風向 誰又能帶領著我一起飛翔
Jiù xiàng nà chéntǔ piāosàn suízhe fēngxiàng shuí yòu néng dàilǐngzhe wǒ yīqǐ fēixiáng

我站在天壇中央閉上眼 祈求一家人都平安
Wǒ zhàn zài tiāntán zhōngyāng bì shàng yǎn qíqiú yījiārén dōu píng'ān
我飄向北方 別問我家鄉
Wǒ piāo xiàng běifāng bié wèn wǒ jiāxiāng

高聳古老的城牆 擋不住憂傷
Gāosǒng gǔlǎo de chéngqiáng dǎng bù zhù yōushāng
我飄向北方 家人是否無恙
Wǒ piāo xiàng běifāng jiā rén shìfǒu wúyàng

肩上沉重的行囊 盛滿了惆悵
Jiān shàng chénzhòng de xíngnāng shèng mǎnle chóuchàng
我站在天子腳下 被踩得喘不過氣
Wǒ zhàn zài tiānzǐ jiǎoxià bèi cǎi de chuǎn bùguò qì

走在前門大街 跟人潮 總會分歧
Zǒu zài qiánmén dàjiē gēn réncháo zǒng huì fēnqí
或許我根本不屬於這裡 早就該離去
Huòxǔ wǒ gēnběn bù shǔwū zhèlǐ zǎo jiù gāi lí qù

誰能給我致命的一擊 請用力到徹底
Shuí néng gěi wǒ zhìmìng de yī jī qǐng yònglì dào chèdǐ
這裡是夢想的中心 但夢想都遙不可及
Zhèlǐ shì mèngxiǎng de zhōngxīn dàn mèngxiǎng dōu yáo bùkě jí

這裡是圓夢的聖地 但卻總是撲朔迷離
Zhèlǐ shì yuánmèng de shèngdì dàn què zǒng shì pūshuòmílí
多少人敵不過殘酷的現實 從此銷聲匿跡
Duōshǎo rén dí bùguò cánkù de xiànshí cóngcǐ xiāoshēngnìjì
多少人陷入了昏迷 剩下一具 空殼屍體
Duōshǎo rén xiànrùle hūnmí shèng xià yī jù kōng ké shītǐ


Đã sửa bởi yang_yang lúc 27.06.2018, 09:14.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 21.05.2018, 20:57
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 14.06.2017, 10:32
Bài viết: 50
Được thanks: 19 lần
Điểm: 3.22
Có bài mới Re: [Lời bài hát] Nhạc Hoa - Điểm: 10
14. 哑巴Người Câm
薛之谦Tiết Chi Khiêm

我们都迁就嘴巴             Wǒmen dōu qiānjiù zuǐbā
我们都憋著真话             Wǒmen dōu biēzhe zhēn huà
我们都让爱先发芽          Wǒmen dōu ràng ài xiān fāyá

我们会接受惩罚             Wǒmen huì jiēshòu chéngfá
有一个变成哑巴             Yǒu yīgè biàn chéng yǎbā
越退让越不会表达          Yuè tuìràng yuè bù huì biǎodá

所有的安静都是人造的冷清     Suǒyǒu de ānjìng dōu shì rénzào de lěngqīng
所有的杂音在安慰后平静       Suǒyǒu de záyīn zài ānwèi hòu píngjìng
我不需要证明                     Wǒ bù xūyào zhèngmíng
我不需要声音                     Wǒ bù xūyào shēngyīn

我就像一个哑巴一样          Wǒ jiù xiàng yīgè yǎbā yīyàng
你翻译不了我的声响          Nǐ fānyì bùliǎo wǒ de shēngxiǎng
怕腻烦过量                           Pà nìfán guòliàng
我举止要限量                  Wǒ jǔzhǐ yào xiànliàng

你可以当我哑巴一样          Nǐ kěyǐ dāng wǒ yǎbā yīyàng
你不会看见我的抵抗          Nǐ bù huì kànjiàn wǒ de dǐkàng
请别怕我受伤                   Qǐng bié pà wǒ shòushāng
我自己会圆场                   Wǒ zìjǐ huì yuánchǎng

我们会接受惩罚             Wǒmen huì jiēshòu chéngfá
有一个变成哑巴             Yǒu yīgè biàn chéng yǎbā
越退让越不会表达          Yuè tuìràng yuè bù huì biǎodá

所有的安静都是人造的冷清     Suǒyǒu de ānjìng dōu shì rénzào de lěngqīng
所有的杂音在安慰后平静     Suǒyǒu de záyīn zài ānwèi hòu píngjìng
我不需要证明                   Wǒ bù xūyào zhèngmíng
我不需要声音                   Wǒ bù xūyào shēngyīn

我就像一个哑巴一样          Wǒ jiù xiàng yīgè yǎbā yīyàng
你翻译不了我的声响          Nǐ fānyì bùliǎo wǒ de shēngxiǎng
怕腻烦过量                          Pà nìfán guòliàng
我举止要限量                  Wǒ jǔzhǐ yào xiànliàng

你可以当我哑巴一样          Nǐ kěyǐ dāng wǒ yǎbā yīyàng
你不会看见我的抵抗          Nǐ bù huì kànjiàn wǒ de dǐkàng
请别怕我受伤                  Qǐng bié pà wǒ shòushāng
我自己会圆场                   Wǒ zìjǐ huì yuánchǎng

我就像一个哑巴一样          Wǒ jiù xiàng yīgè yǎbā yīyàng
反正我也不擅长抵抗          Fǎnzhèng wǒ yě bù shàncháng dǐkàng


15.   天后 Thiên Hậu

薛之謙 Tiết Chi Khiêm

终于找到借口趁着醉意上心头  Zhong yu zhao dao jie kou chen zhe zui yi shang xin tou
表达我所有感受                     Biao da wo suo you gan shou

寂寞渐浓 沉默留在舞池角落    Ji mo jian nong chen mo liu zai wu chi jiao luo
你说的太少或太多                 Ni shuo de tai shao huo tai duo

都会让人更惶恐                      Dou hui rang ren geng huang kong
谁任由谁放纵 谁会先让出自由 Shui ren you shui fang zong shui hui xian rang chu zi you

最后一定总是我                       Zui hou yi ding zhong shi wo
双脚悬空 在你冷酷热情间游走  Shuang jiao xian kong zai ni leng ku re qing jian you zou

被侵占所有还要笑着接受          Bei qing zhan suo you hai yao xiao zhe jie shou
我嫉妒你的爱 气势如虹               Wo ji du ni de ai qi shi ru hong
像个人气高居不下的天后         Xiang ge ren qi gao ju bu xia de tian hou
你要的不是我 而是一种虚荣      Ni yao de bu shi wo er shi yi zhong xu rong

有人疼才显得多么出众           You ren teng cai xian de duo me chu zong
我陷入盲目狂恋的宽容             Wo xian ru mang mu kuang lian de kuan rong
成全了你万众宠爱的天后       Cheng quan le ni wan zong cong ai de tian hou
若爱只剩诱惑 只剩彼此忍受      Ruo ai zhi sheng you huo zhi sheng bi ci ren shou

别再互相折磨                Bie zai hu xiang zhe mo
因为我们都有错           Yin wei wo men dou you cuo

推开苍白的手 推开苍白的厮守  Tui kai cang bai de shou tui kai cang bai de si shou
管你有多么失措                       Guan ni you duo me shi cuo

别再叫我 心软是最致命的脆弱  Bie zai jiao wo xin ruan shi zui zhi ming de cui ruo
我明明都懂却仍拚死效忠      Wo ming ming dou dong que reng ping si xiao zhong

我嫉妒你的爱 气势如虹        Wo ji du ni de ai qi shi ru hong
像个人气高居不下的天后      Xiang ge ren qi gao hu bu xia de tian hou

你要的不是我 而是一种虚荣      Ni yao de bu shi wo er shi yi zhong xu rong
有人疼才显得多么出众         You ren teng cai xian de duo me chu zong

我陷入盲目狂恋的宽容           Wo xian ru mang mu kuang lian de kuan rong
成全了你万众宠爱的天后      Cheng quan le ni wan zong cong ai de tian hou

若爱只剩诱惑 只剩彼此忍受     Ruo ai zhi sheng you huo zhi sheng bi ci ren shou
别再互相折磨                        Bie zai hu xiang zhe mo

因为我们都有错               Yin wei wo men dou you cuo
如果有一天爱不再迷惑      Ru guo you yi tian ai bu zai mi huo

足够去看清所有是非对错        Zhu gou qu kan qing suo you shi fei dui cuo
直到那个时候 你在我的心中      Zhi dao na ge shi hou ni zai wo de xin zhong

将不再被歌颂 把你当作天后  Jiang bu zai bei ge song ba ni dang zuo tian hou
不会再是我                           Bu hui zai shi wo


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 11.06.2018, 13:07
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 14.06.2017, 10:32
Bài viết: 50
Được thanks: 19 lần
Điểm: 3.22
Có bài mới Re: [Lời bài hát] Nhạc Hoa - Điểm: 10
16. 不愛我就拉倒 Không Yêu Tôi Thì Thôi
周杰伦 Châu Kiệt Luân


寒流來了 剛好
Hán liú lái le gang hǎo
剛好可以 把你手放外套
Gāng hǎo kě yǐ bǎ nǐ shǒu fàng wài tào
把安全帽戴好
Bǎ ān quán mào dài hǎo
不讓你在 愛情路上跌倒
Bù ràng nǐ zài ài qíng lù shàng dié dǎo

加速狂飆 你說不要
Jiā sù kuáng biāo nǐ shuō bu yào
愛的險你不想冒
Ài de xiǎn nǐ bù xiǎng mào
不想被套牢
Bù xiǎng bèi tào láo
他的懷抱 真比我好?
Tā de huái bào zhēn bǐ wǒ hǎo?
你幸福就好
Nǐ xìng fú jiù hǎo

不愛我就拉倒
Bù ài wǒ jiù lā dǎo
離開之前
Lí kāi zhī qián
不要愛的抱抱
Bù yào ài de bào bào
反正 我又不是沒有人要
Fǎn zhèng wǒ yòu bù shì méi yǒu rén yào
哥練的胸肌
Gē liàn de xiōng jī
如果你還想靠
Rú guǒ nǐ hái xiǎng kào
好膽你就麥造
Hǎo dǎn nǐ jiù mài zào

寒流來了 剛好可以 把你手放外套
Hán liú lái le Gāng hǎo kě yǐ bǎ nǐ shǒu fàng wài tào
把安全帽戴好 不要在愛情路上跌倒
Bǎ ān quán mào dài hǎo Bù ràng nǐ zài ài qíng lù shàng dié dǎo
加速狂飆 你 你說不要
Jiā sù kuáng biāo nǐ  nǐ shuō bu yào
愛的險你不想冒 不想被我給套牢
Ài de xiǎn nǐ bù xiǎng mào Bù xiǎng bèi wǒ gěi tào láo
反正我又不是沒有人要
Fǎn zhèng wǒ yòu bù shì méi yǒu rén yào
哥練的胸肌如果你還想靠
Gē liàn de xiōng jī Rú guǒ nǐ hái xiǎng kào
算了 你幸福你幸福就好
Suàn le nǐ xìng fú nǐ xìng fú jiù hǎo

寒流來了 剛好
Hán liú lái le gang hǎo
剛好可以 把你手放外套
Gāng hǎo kě yǐ bǎ nǐ shǒu fàng wài tào
把安全帽戴好
Bǎ ān quán mào dài hǎo
不讓你在 愛情路上跌倒
Bù ràng nǐ zài ài qíng lù shàng dié dǎo

加速狂飆 你說不要
Jiā sù kuáng biāo nǐ shuō bu yào
愛的險你不想冒
Ài de xiǎn nǐ bù xiǎng mào
不想被套牢
Bù xiǎng bèi tào láo
他的懷抱 真比我好?
Tā de huái bào zhēn bǐ wǒ hǎo?
你幸福就好
Nǐ xìng fú jiù hǎo

不愛我就拉倒
Bù ài wǒ jiù lā dǎo
離開之前
Lí kāi zhī qián
不要愛的抱抱
Bù yào ài de bào bào
反正 我又不是沒有人要
Fǎn zhèng wǒ yòu bù shì méi yǒu rén yào
哥練的胸肌
Gē liàn de xiōng jī
如果你還想靠
Rú guǒ nǐ hái xiǎng kào
好膽你就麥造
Hǎo dǎn nǐ jiù mài zào

你幸福就好
Nǐ xìng fú jiù hǎo

不愛我就拉倒
Bù ài wǒ jiù lā dǎo
離開之前
Lí kāi zhī qián
不要愛的抱抱
Bù yào ài de bào bào
反正 我又不是沒有人要
Fǎn zhèng wǒ yòu bù shì méi yǒu rén yào
哥練的胸肌
Gē liàn de xiōng jī
如果你還想靠
Rú guǒ nǐ hái xiǎng kào
好膽你就麥造
Hǎo dǎn nǐ jiù mài zào[/size]

17. 那是你離開了北京的生活 Đó là cuộc sống khi em rời xa Bắc Kinh
薛之謙 Tiết Chi Khiêm


[size=150]試著留盞燈假裝陪伴失眠的我
Shì zhe liú zhǎn dēng jiǎ zhuāng péi bàn shī mián de wǒ

窗口就有等待的效果
Chuāng kǒu jiù yǒu děng dài de xiào guǒ
已經習慣擺放好兩人份的餐桌
Yǐ jīng xí guàn bǎi fàng hǎo liǎng rén fèn de cān zhuō
這樣看上去就不寂寞
Zhè yàng kàn shàng qù jiù bù jì mò
那是你離開了北京的生活
Nà shì nǐ lí kāile běi jīng de sheng huó

街上的人偶爾會模仿你小動作
Jiē shàng de rén ǒu'ěr huì mó fǎng nǐ xiǎo dòng zuò
輕而易舉就能將我擊破
Qīng 'ér yì jǔ jiù néng jiāng wǒ jí pò
那些承諾提起人是你 還是我
Nà xiē chéng nuò tí qǐ rén shì nǐ hái shì wǒ
那是你離開了北京的生活
Nà shì nǐ lí kāi le běi jīng de sheng huó

我以為我愛了 就會留下些什麼 紀念那些曲折
Wǒ yǐ wéi wǒ ài le jiù huì liú xià xiē shén me jì niàn nà xiē qū zhé
我們快樂的 爭吵的 不捨的 分分合合
Wǒ men kuài lè de zhēng chǎo de bù shě de fēn fēn hé hé
我還是撐著 不說 我應該平靜的
Wǒ hái shì chēng zhe bù shuō wǒ yīng gāi píng jìng de
面對你離開了北京的生活
Miàn duì nǐ lí kāi le běi jīng de shēnghuó

是否有人在對街窺探我的生活
Shì fǒu yǒu rén zài duì jiē kuī tàn wǒ de sheng huó
督促我別過的不快樂
Dū cù wǒ bié guò de bù kuài lè
一晃而過看不清的是你 還是我
Yī huàng ér guò kàn bù qīng de shì nǐ hái shì wǒ
那是你離開了北京的生
Nà shì nǐ lí kāi le běi jīng de sheng huó

我以為我瘋了 你在提醒我什麼 別再故意招惹
Wǒ yǐ wéi wǒ fēng le nǐ zài tí xǐng wǒ shén me bié zài gù yì zhāo rě
那些愛過的 美好的 快樂的 不是施捨
Nà xiē ài guò dì měi hǎo de kuài lè de bù shì shī shě
我還是撐著 不說 我可以平靜的
Wǒ hái shì chēng zhe bù shuō wǒ kě yǐ píng jìng de
接受你離開了北京的生活
Jiē shòu nǐ lí kāi le běi jīng de sheng huó

我以為是規則 失去最愛的一個 才能記憶深刻
Wǒ yǐ wéi shì guī zé shī qù zuì ài de yī gè cái néng jì yì shēn kè
那些 幼稚的 輕狂的 勇敢的 從此收著
Nà xiē yòu zhì de qīng kuáng de yǒng gǎn de cóng cǐ shōu zhe
我還在羨慕什麼 街上哭的那個
Wǒ hái zài xiàn mù shén me jiē shàng kū dì nà gè
你卻無比希望他抱住另一個
Nǐ què wú bǐ xī wàng tā bào zhù lìng yī gè

那是你離開了北京的生活
Nà shì nǐ lí kāi le běi jīng de sheng huó


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 27.06.2018, 09:34
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 14.06.2017, 10:32
Bài viết: 50
Được thanks: 19 lần
Điểm: 3.22
Có bài mới Re: [Lời bài hát] Nhạc Hoa - Điểm: 10
18.光年之外Light Years Away
G.E.M (Đặng Tử Kỳ)

gǎn shòu tíng zài wǒ fà duān de zhǐ jiān
rú hé shùn jiān dòng jié shí jiān
jì zhù wàng zhe wǒ jiān dìng de shuāng yǎn
yě xǔ yǐ jīng méi yǒu míng tiān

miàn duì hào hàn de xīng hǎi
wǒ men wēi xiǎo dé xiàng chén āi
piāo fú zài yī piàn wú nài

yuán fèn ràng wǒ men xiàng yù luàn shì yǐ wài
mìng yùn què yào wǒ men wēi nán zhōng xiàng ài
yě xǔ wèi lái yáo yuǎn zài guāng nián zhī wài
wǒ yuàn shǒu hòu wèi zhī lǐ wéi nǐ děng dài

wǒ méi xiǎng dào wéi le nǐ wǒ néng fēng kuáng dào
shān bēng hǎi xiào méi yǒu nǐ gēn běn bú xiǎng táo
wǒ de dà nǎo wéi le nǐ yǐ jīng fēng kuáng dào
mài bó xīn tiào méi yǒu nǐ gēn běn bú zhòng yào

yī shuāng wéi zài wǒ xiōng kǒu de bì wān
zú gòu dǐ dǎng tiān xuán dì zhuǎn
yī zhǒng zhí mí bú fàng shǒu de juè qiáng
zú yǐ diǎn rán suǒ yǒu xī wàng
gèng duō gèng xiáng jìn gē cí zài

yǔ zhòu páng bó ér lěng mò
wǒ men de ài wēi xiǎo què shǎn shuò
diān bò què rú cǐ wàng wǒ

yuán fèn ràng wǒ men xiàng yù luàn shì yǐ wài
mìng yùn què yào wǒ men wēi nán zhōng xiàng ài
yě xǔ wèi lái yáo yuǎn zài guāng nián zhī wài
wǒ yuàn shǒu hòu wèi zhī lǐ wéi nǐ děng dài

wǒ méi xiǎng dào wéi le nǐ wǒ néng fēng kuáng dào
shān bēng hǎi xiào méi yǒu nǐ gēn běn bú xiǎng táo
wǒ de dà nǎo wéi le nǐ yǐ jīng fēng kuáng dào
mài bó xīn tiào méi yǒu nǐ gēn běn bú zhòng yào

yě xǔ háng dào yǐ wài shì xǐng bú lái de mèng
luàn shì yǐ wài shì chún cuì de xiàng yōng

wǒ méi xiǎng dào wéi le nǐ wǒ néng fēng kuáng dào
shān bēng hǎi xiào méi yǒu nǐ gēn běn bú xiǎng táo
wǒ de dà nǎo wéi le nǐ yǐ jīng fēng kuáng dào
mài bó xīn tiào méi yǒu nǐ gēn běn bú zhòng yào

xiàng yù luàn shì yǐ wài wēi nán zhōng xiàng ài
xiàng yù luàn shì yǐ wài wēi nán zhōng xiàng ài


19. 魔鬼中的天使 Vị Thiên Sứ Trong Đám Ma Quỷ
田馥甄  Hebe tian


把太细的神经割掉
Ba tai xi de shen jing ge diao
会不会比较睡得着
Hui bu hui bi jiao shui de zhao
我的心有座灰色的监牢
Wo de xin you zuo hui se de jian lao
关著一票黑色念头在吼叫
Guan zhe yi piao hei se nian tou zai hou jiao

*
把太硬的脾气抽掉
Ba tai ying de pi qi chou diao
会不会比较被明了
Hui bu hui bi jiao bei ming liao
你可以重重把我给打倒
Ni ke yi chong chong ba wo gei da dao
但是想都别想我求饶
Dan shi xiang dou bie xiang wo qiu rao

[Chorus]
你是魔鬼中的天使
Ni shi mo gui zhong de tian shi
所以送我心碎的方式
Suo yi song wo xin sui de fang shi
是让我笑到最后一秒为止
Shi rang wo xiao dao zui hou yi miao wei zhi
才发现自己胸口插了一把刀子
Cai fa xian zi ji xiong kou cha le yi ba dao zi
你是魔鬼中的天使
Ni shi mo gui zhong de tian shi
让恨变成太俗气的事
Rang hen bian cheng tai su qi de shi
从眼里流下谢谢两个字
Cong yan li liu xia xie xie liang ge zi
尽管叫我疯子 不准叫我傻子
Jin guan jiao wo feng zi bu zhun jiao wo sha zi

Repeat *

Repeat Chorus

随人去拼凑我们的故事
Sui ren qu pin cou wo men de gu shi
我懒得解释 爱怎么解释
Wo lan de jie shi ai zen me jie shi
当谁想看我碎裂的样子
Dang shei xiang kan wo sui lie de yang zi
我已经又顽强
Wo yi jing you wan qiang
重生一次
Chong sheng yi ci


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 13.07.2018, 12:07
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 14.06.2017, 10:32
Bài viết: 50
Được thanks: 19 lần
Điểm: 3.22
Có bài mới Re: [Lời bài hát] Nhạc Hoa - Điểm: 10
20.平凡的一天 Một Ngày Bình Thường
毛不易Mao Bất Dịch

每个早晨七点半就自然醒     
Měi gè zǎo chén qī diǎn bàn jiù zì rán xǐng
风铃响起又是一天云很轻     
Fēng líng xiǎng qǐ yòu shì yī tiān yún hěn qīng
晒好的衣服味道很安心     
Shài hǎo de yī fú wèi dào hěn ān xīn
一切都是柔软又宁静          
Yī qiè dōu shì róu ruǎn yòu níng jìng

每个路口花都开在阳光里     
Měi gè lù kǒu huā dū kāi zài yang guāng lǐ
小店门前传来好听的恋曲     
Xiǎo diàn mén qián chuán lái hǎo tīng de liàn qū
不用太久就能走到目的地     
Bù yòng tài jiǔ jiù néng zǒu dào mù dì de
人来人往里满是善意          
Rén lái rén wǎng lǐ mǎn shì shàn yì

这是最平凡的一天啊          
Zhè shì zuì píng fán de yī tiān a
你也想念吗               
Nǐ yě xiǎng niàn ma
不追不赶慢慢走回家          
Bù zhuī bù gǎn màn man zǒu huí jiā
就这样虚度著年华 没牵挂     
Jiù zhè yàng xū dù zhe nián huá méi qiān guà
只有晚风轻拂著脸颊          
Zhǐ yǒu wǎn fēng qīng fú zhe liǎn jiá

日落之前斜阳融在小河里     
Rì luò zhī qián xié yáng róng zài xiǎo hé lǐ
逛了黄昏市场收获很满意     
Guàng le huáng hūn shì chǎng shōu huò hěn mǎn yì
朋友打来电话说他在等你
Péng yǒu dǎ lái diàn huà shuō tā zài děng nǐ
见面有聊不完的话题          
Jiàn miàn yǒu liáo bù wán de huà tí

餐桌摆在开满花的院子里     
Cān huō bǎi zài kāi mǎn huā de yuàn zi lǐ
微微酒意阵阵欢歌笑语     
Wéi wéi jiǔ yì zhèn zhèn huān gē xiào yǔ
从不考虑明天应该去哪里     
Cóng bù kǎo lǜ míng tiān yìng gāi qù nǎ lǐ
因为今夜的风太和煦          
Yīn wéi jīn yè de fēng tài hé xù

这是最平凡的一天啊          
Zhè shì zuì píng fán de yī tiān a
你也想念吗               
Nǐ yě xiǎng niàn ma
不追不赶慢慢走回家          
Bù zhuī bù gǎn màn man zǒu huí jiā
就这样虚度著年华 没牵挂     
Jiù zhè yàng xū dù zhe nián huá méi qiān guà
只有晚风轻拂著脸颊          
Zhǐ yǒu wǎn fēng qīng fú zhe liǎn jiá

这是最平凡的一天啊          
Zhè shì zuì píng fán de yī tiān a
你也想念吗               
Nǐ yě xiǎng niàn ma
生活可以不那么复杂          
Shēng huó kě yǐ bù nà me fù zá
就这样虚度著年华 没牵挂     
Jiù zhè yàng xū dù zhe nián huá méi qiān guà
只有晚风轻拂著脸颊          
Zhǐ yǒu wǎn fēng qīng fú zhe liǎn jiá
总有一天 我们会找到她     
Zǒng yǒu yī tiān wǒ men huì zhǎo dào tā

21. 扶摇 Phù Dao  (Phù Dao OST)
Mạc Văn Úy (Karen Mok)


飞花起舞影绰绰     
Fēi huā qǐ wǔ yǐng chuǒ chuǒ
何事春色入江河     
Hé shì chūn sè rù jiāng hé
无他 为 顺水逐波     
Wú tā wèi shun shuǐ zhú bō
何故琴曲断离歌     
Hé gù qín qǔ duàn lí gè

无我天地间寂寞     
Wú wǒ tiāndì jiān jìmō
心在 穹苍断崖处静默     
Xīn zài qióng cāng duàn yá chù jìng mò
天杯地盏 日月盈怀     
Tiān bēi di zhǎn rì yuè yíng huái
何以得世间大自在     
Hé yǐ dé shì jiān dà zì zài

自心中无有惧怕     
Zì xīn zhōng wú yǒu jù pà
情深不藏 情真不荒     
Qíng shēn bù cáng qíng zhēn bù huāng
万古千秋 幽梦余辉     
Wàn gǔ qiān qiū yōu mèng yú huī
何以历沧桑而明媚     
Héyǐ lì cāngsāng ér míngmèi

自心中无有挣扎     
Zì xīn zhōng wú yǒu zhēng zhá
扶风摇曳 自如纵横     
Fú fēng yáo yè zì rú zòng héng
潇洒入梦 惊鸿          
Xiāo sǎ rù mèng jīng hóng
鸾漂凤泊更天各     
Luán piào fèng pō gèng tiān gè

何时素衣染浓墨     
Hé shí sù yī rǎn nóng mò
情在 得 絃歌不辍     
Qíng zài dé xián gē bù chuò
何妨归来仍是客     
Hé fáng guī lái réng shì kè
濯濯开阖动声色     
Zhuó zhuó kāi hé dòng sheng sè

意在 得 率性而活     
Yì zài dé shuài xìng ér huó
天杯地盏 日月盈怀     
Tiān bēi de zhǎn rì yuè yíng huái
何以得世间大自在     
He yǐ dé shì jiān dà zì zài
自心中无有惧怕     
Zì xīn zhōng wú yǒu jù pà

情深不藏 情真不荒     
Qíng shēn bù cáng qíng zhēn bù huāng
万古千秋 幽梦余辉     
Wàn gǔ qiān qiū yōu mèng yú huī
情深不藏 情真不荒     
Hé yǐ lì cāng sāng ér míng mèi
自心中无有挣扎     
Zì xīnzhōng wú yǒu zhēngzhá

自心中无有挣扎     
Fú fēng yáo yè zì rú zòng héng
潇洒入梦 惊鸿
Xiāo sǎ rù mèng jīng hóng
天杯地盏 日月盈怀
Tiān bēi de zhǎn rì yuè yíng huái
何以得世间大自在
Heyǐ dé shìjiān dà zìzài

自心中无有惧怕
Zì xīn zhōng wú yǒu jù pà
情深不藏 情真不荒
Qíng shēn bù cáng qíng zhēn bù huāng
万古千秋 幽梦余辉
Wàn gǔ qiān qiū yōu mèng yú huī
何以历沧桑而明媚
Hé yǐ lì cāng sāng ér míng mèi

自 心中无有挣扎
Zì xīn zhōng wú yǒu zhēng zhá
扶风摇曳 自如纵横
Fú fēng yáo yè zì rú zòng héng

22. 血如墨Huyết Như Mặc (Phù Dao OST)
张碧晨Trương Bích Thần


我不懂雁的迁徙 鱼的游历
Wǒ bù dǒng yàn de qiān xǐ yú de yóu lì
草木山水孤寂
Cǎo mù shān shuǐ gū jì
循着自己心意
Xún zhe zì jǐ xīn yì
一步一步 向前走去
Yī bù yī bù xiàng qián zǒu qù
伤情怯意 破碎带来新的生机
Shāng qíng qiè yì pò suì dài lái xīn de sheng jī
我担得起 无所畏惧
Wǒ dān dé qǐ wú suǒ wèi jù
参不透命运 背离我的初心
Cān bù tòu mìng yùn bèi lí wǒ de chū xīn
生死往来如浮萍
Shēng sǐ wǎng lái rú fú píng
我拼上所有 换心中无虑
Wǒ pīn shàng suǒ yǒu huàn xīn zhōng wú lǜ
过关斩将 所向披靡
Guān zhǎn jiàng suǒ xiàng pī mí

就算我不知道 时光的剑如何拔
Jiù suàn wǒ bù zhī dào shí guāng de jiàn rú hé bá
命运的风如何刮 英雄如何变神话
Mìng yùn de fēng rú hé guā yīng xióng rú hé biàn shén huà
荆棘给我的挣扎 我咬牙 还给他
Jīng jí gěi wǒ de zhēng zhá wǒ yǎo yá hái gěi tā
烽火狼烟 我接下 一言不发
Fēng huǒ láng yān wǒ jiē xià yī yán bù fā

就算我不知道 岁月的马如何下
Jiù suàn wǒ bù zhī dào suì yuè de mǎ rú hé xià
梦里颜色如何浮夸 枝桠如何沐芳华
Mèng lǐ yán sè rú hé fú kuā zhī yā rú hé mù fāng huá
爱恨赐我的天涯 我轻踏 作潇洒
Ài hèn cì wǒ de tiān yá wǒ qīng tà zuò xiāo sǎ
血如墨书写牵挂 忘留下
Xuè rú mò shū xiě qiān guà wàng liú xià

23. 一爱难求Tình Yêu Khó Cầu (Phù Dao OST)
徐佳莹Từ Giai Oánh


你懂什么 三界有什么好
Nǐ dǒng shén me sān jiè yǒu shé me hǎo
若无贪嗔 若并无烦恼
Ruò wú tān chēn ruò bìng wú fán nǎo
又怎能叫我 一步三回头
Yòu zěn néng jiào wǒ yī bù sān huí tóu
为爱愁为恨求 为情把魂魄都丢掉
Wèi ài chóu wèi hèn qiú wéi qíng bǎ hún pò dōu diū diào
要我爱的那个爱我 只要那一个爱我
Yào wǒ ài dì nà gè ài wǒ zhǐ yào nà yī gè ài wǒ

你用什么 换这一爱难求
Nǐ yòng shén me huàn zhè yī ài nán qiú
若无病弱 若永无苍老
Ruò wú bìng ruò ruò yǒng wú cāng lǎo
又怎叫花火 孤身逐星斗
Yòu zěn jiào huā huǒ gū shēn zhú xīng dǒu
为人瘦为心留 为梦把运气都赶跑
Wéi rén shòu wéi xīn liú wèi mèng bǎ yùn qì dōu gǎn pǎo
要我美的夺他魂魄 一直在他心里闪烁
Yào wǒ měi de duó tā hún pò yī zhí zài tā xīn lǐ shǎn shuò

有道说 此生所求 不过翻云覆雨厮守
Yǒu dào shuō cǐ shēng suǒ qiú bù guò fān yún fù yǔ sī shǒu
求若不得 执念悬心 眉头紧锁
Qiú ruò bù dé zhí niàn xuán xīn méi tóu jǐn suǒ
有道说 来世若求 唯愿寒蝉仗马参透
Yǒu dào shuō lái shì ruò qiú wéi yuàn hán chán zhàng mǎ cān tòu
梦为心囚 赐我爱着 半生着落
Mèng wéi xīn qiú cì wǒ ài zhe bàn shēng zhuó luò

你拿什么 来对这诗一首
Nǐ ná shén me lái duì zhè shī yī shǒu
若无坎坷 若不曾跌落
Ruò wú kǎn kě ruò bù céng dié luò
又怎能得自我 不顾他人说
Yòu zěn néng dé zì wǒ bù gù tā rén shuō
为自守为己谋 为云烟过眼都可抛
Wèi zì shǒu wéi jǐ móu wèi yún yān guò yǎn dōu kě pāo
要他眼里心里的我 绝无可能再有一个
Yào tā yǎn lǐ xīn lǐ de wǒ jué wú kě néng zài yǒu yī gè

有道说 此生所求 不过翻云覆雨厮守
Yǒu dào shuō cǐ shēng suǒ qiú bù guò fān yún fù yǔ sī shǒu
求若不得 执念悬心 眉头紧锁
Qiú ruò bù dé zhí niàn xuán xīn méi tóu jǐn suǒ
有道说 来世若求 唯愿寒蝉仗马参透
Yǒu dào shuō lái shì ruò qiú wéi yuàn hán chán zhàng mǎ cān tòu
梦为心囚 赐我爱着 半生着落
Mèng wéi xīn qiú cì wǒ ài zhe bàn shēng zhuó luò

有道说 此生所求 不过翻云覆雨厮守
Yǒu dào shuō cǐ shēng suǒ qiú bù guò fān yún fù yǔ sī shǒu
求若不得 执念悬心 眉头紧锁
Qiú ruò bù dé zhí niàn xuán xīn méi tóu jǐn suǒ
有道说 来世若求 唯愿寒蝉仗马参透
Yǒu dào shuō lái shì ruò qiú wéi yuàn hán chán zhàng mǎ cān tòu
梦为心囚 赐我爱着 半生着落
Mèng wéi xīn qiú cì wǒ ài zhe bàn shēng zhuó luò


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 16.10.2018, 18:55
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 14.06.2017, 10:32
Bài viết: 50
Được thanks: 19 lần
Điểm: 3.22
Có bài mới Re: [Lời bài hát] Nhạc Hoa - Điểm: 10
24.胡志明的雨 (Hu Zhi Ming De Yu) / Saigon Mưa Rơi
Namewee 黃明志 , Hồ Quang Hiếu


那一夜妳不告而別
Nà yīyè nǎi bù gào ér bié
That night you left in silence
只留下了遺忘
zhǐ liú xiàle yíwàng
and took away everything from me
搗碎了幸福的假象 帶走虛幻美滿
dǎo suìle xìngfú de jiǎxiàng dài zǒu xūhuàn měimǎn
You destroyed all my illusions of happiness and joy
整顆心懸掛在風裡飄盪
zhěng kē xīn xuánguà zài fēng lǐ piāodàng
My broken heart drifted along the wind
失去重力的身軀在搖晃
shīqù zhònglì de shēnqū zài yáohuàng
My soulles body falling helplessly
怎麼捨得我受傷
zěnme shědé wǒ shòushāng
You hurt me so bad
怎麼妳都不管
zěnme nǎi dōu bùguǎn
How could you do that to me?

迷失在慌亂的城市
míshī zài huāngluàn de chéngshì
I'm drowning in this flurried city
探索妳的去向
tànsuǒ nǎi de qùxiàng
searching around for you
身邊的行人太匆忙
shēnbiān de xíngrén tài cōngmáng
People rushing on the street,
誰會聽見迷惘
shuí huì tīngjiàn míwǎng
would they even notice my confusion?
或許我不該再勉強奢望
huòxǔ wǒ bù gāi zài miǎnqiáng shēwàng
Perhaps I shouldn't have expected it to come
或許我早該將自己埋葬
huòxǔ wǒ zǎo gāi jiāng zìjǐ máizàng
Maybe I should've just burried my heart in deep
過去快樂的時光 就當作夢一場
guòqù kuàilè de shíguāng jiù dàng zuò mèng yīchǎng
I'll take all the beautiful memories as a sweet dream

那一場胡志明的大雨
nà yīchǎng húzhìmíng de dàyǔ
That heavy raindrops in Ho Chi Minh City
淋濕了我的心
lín shīle wǒ de xīn
showered my painful heart
妳的身影消散在風裡
nǎi de shēnyǐng xiāosàn zài fēng lǐ
The figure of you disappeared in the wind
那一場胡志明的大雨
nà yīchǎng húzhìmíng de dàyǔ
That heavy raindrops in Ho Chi Minh City
聽不見的抽泣
tīng bùjiàn de chōuqì
burried the sound of my sobs
讓我化作路邊的泥濘
ràng wǒ huà zuò lù biān de nínìng
Just let me turn into the muds by the roadside

Chiều mưa tầm tã em không một lời, lặng lẽ cứ thế xa rời
It was a rainy evening, you left without a word
Dường như ngày tháng mình cùng với nhau, chỉ là yêu thương nhất thời
It seems that our moments together were nothing but elated feelings
Nghe đâu đây đâu đây trong gió tiếng lòng vỡ tan
I could hear the cracking of my heart in the wind
Như dư âm dư âm trong trái tim anh mang
which echoed around me
Một tình yêu chắc không thể quên, đến khi tim này ngừng đập
It's an unforgettable love which will never stop till the end of my life

Giờ mình anh quay cuồng trong cơn mưa, giữa một thành phố xa lạ
Now I'm wandering in the rain of a strange and unknown city
Liệu trong dòng xe đang lao vội vã, có lúc nào anh nhớ ra
Looking at the busy street, wondering if I could recall any piece of memory
Vì điều gì điều gì mà em phải cách xa
Why are you so far away from me?
Rồi một ngày một ngày nào đó em thứ tha
Perhaps one day I'll just let it go
Tình yêu kia lẽ nào chỉ là, chỉ là gió bay thoáng qua
Is my love to you nothing but just a short wind in your life?Sài Gòn mưa rơi rơi rơi nhanh rất buồn
Raindrops fell so heavily with full of sadness in Ho Chi Minh City
Con tim anh nơi đây vẫn luôn
I just want you to know, my love to you remains the same
Vẫn cứ nhớ em khôn nguôi, tình làm sao buông
I miss you badly, I can't afford to lose you
Sài Gòn mưa rơi rơi rơi nhanh rất buồn
Raindrops fell so heavily with full of sadness in Ho Chi Minh City
Con tim anh nơi đây nhớ thương
I just want you to realize how much I miss you
Giờ anh Ước tan thành khói mây bay theo em
I wish I could be the dust and flies with you forever

在哪裡? 在哪裡?
zài nǎlǐ? zài nǎlǐ?
Where are you? Where are you?
人群裡是否曾有妳的蹤跡
Rénqún lǐ shìfǒu céng yǒu nǎi de zōngjī
Will there be any traces of you in the busy crowds?

Có cách nào, cho hai ta
You and I, is there any chances left?
Bắt đầu lại bao yêu thương ấy như ngày là ngày đầu
I hope we could go back and start all over again

那一場胡志明的大雨
nà yīchǎng húzhìmíng de dàyǔ
That heavy raindrops in Ho Chi Minh City
淋濕了我的心
lín shīle wǒ de xīn
showered my painful heart
妳的身影消散在風裡
nǎi de shēnyǐng xiāosàn zài fēng lǐ
The figure of you disappeared in the wind

回憶當初妳說要餘生共度 再辛苦
huíyì dāngchū nǎi shuō yào yúshēng gòng duò zài xīnkǔ
I remembered your promise to live together no matter how tough it will be
卻拋下了一切讓我墜入一片愁雲慘霧
què pāo xiàle yīqiè ràng wǒ zhuì rù yīpiàn chóuyúncǎnwù
Yet you gave up and left me in such distressing misery
夜幕 低垂我隻身在狂風暴雨痛哭
yèmù dī chuí wǒ zhīshēn zài kuángfēng bàoyǔ tòngkū
As night falls, I cried lonely in the cruel storm
煙霧 瀰漫我只能用菸草麻醉痛楚
yānwù mímàn wǒ zhǐ néng yòng yāncǎo mázuì tòngchǔ
As the smog arise, I drug myself away from pain with smoke

借宿 在陌生的國度 踏上了不歸路
jièsù zài mòshēng de guódù tà shàng liǎo bù guī lù
Trying to survive in this unfamiliar country, I know there's no turning back
就像個孤行僧千里迢迢經歷磨難無數
jiù xiàng gè gūxíng sēng qiānlǐ tiáotiáo jīnglì mónàn wúshù
Just like a long and lonely journey with all the challenges ahead
守候著妳的回覆 寧願答案更殘酷
shǒuhòuzhe nǎi de huífù nìngyuàn dá'àn gèng cánkù
I'm still waiting for you here, no matter how cruel your answer would be
讓我清醒覺悟
ràng wǒ qīngxǐng juéwù
Please wake me up for once and all

Giờ anh Ước tan thành khói mây bay theo em
I wish I could be the dust and flies with you forever


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 7 bài ] 
 Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 24, 25, 26

2 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 5, 6, 7

3 • [Hiện đại] Ông xã là trung khuyển - Thập Vĩ Thố

1 ... 8, 9, 10

4 • [Hiện đại] Đại thần em muốn sinh 'khỉ con' cho anh - Hàn Mạch Mạch

1 ... 9, 10, 11

5 • [Hiện đại - Sắc] Cam tâm tình nguyện lên thuyền giặc - Mộc Tâm

1 ... 6, 7, 8

[Cổ đại - Trùng sinh] Tiểu độc phi khuynh thành - Bình Quả Trùng Tử

1 ... 38, 39, 40

7 • [Cổ đại] Buông gian thần của trẫm ra! - A Tiều

1 ... 34, 35, 36

8 • [Hiện đại] Ngọt ẩn - Hứa Sâm Nhiên

1 ... 5, 6, 7

9 • [Hiện đại] Nhật ký theo đuổi Lâm cô nương - Kim Bính

1 ... 7, 8, 9

10 • [Hiện đại] Đừng nói với anh ấy tôi vẫn còn hận - Lục Xu

1 ... 5, 6, 7

11 • [Hiện đại] Anh trai nhỏ - Phong Hà Du Nguyệt

1, 2, 3, 4

12 • [Hiện đại showbiz] Đẹp trai là số 1 - Lục Manh Tinh

1 ... 5, 6, 7

13 • [Hiện đại] Nhà có chồng ngoan - Kim Đại

1 ... 6, 7, 8

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 56, 57, 58

15 • [Hiện đại] Cô dâu mười chín tuổi - Minh Châu Hoàn

1 ... 9, 10, 11

16 • [Xuyên không - Điền văn - Tùy thân không gian] Sống lại thập niên bảy mươi - Mộ Thủy Chi Ngư

1 ... 7, 8, 9

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Hào môn Làm con dâu cả thật là khó! - Ân Ngận Trạch

1 ... 32, 33, 34

18 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 72, 73, 74

19 • [Xuyên không - Nữ tôn - Điền văn] Cuộc sống cầu nhỏ nước chảy - Lan Nhân Hiểu Nguyệt

1 ... 7, 8, 9

20 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 37, 38, 39Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 700 điểm để mua Diamond Heart
Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 246 điểm để mua Teddy for tình nhân
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 671 điểm để mua Ma Kết Nữ
Shop - Đấu giá: Thải Nhi vừa đặt giá 250 điểm để mua Bạch Tuyết
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 365 điểm để mua Tiên nữ hoa sen
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 230 điểm để mua Giường thiên nhiên
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 342 điểm để mua Dù tình yêu may mắn
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 267 điểm để mua Giường thỏ hồng
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 480 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 357 điểm để mua Nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Mèo mang phao
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 346 điểm để mua Tiên nữ hoa sen
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 328 điểm để mua Tiên nữ hoa sen
Shop - Đấu giá: Thải Nhi vừa đặt giá 311 điểm để mua Tiên nữ hoa sen
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 295 điểm để mua Tiên nữ hoa sen
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 999 điểm để mua Nhẫn kim cương xoay
vovanlocpro: Hello
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 838 điểm để mua Nhẫn kim cương xoay
Shop - Đấu giá: Thải Nhi vừa đặt giá 280 điểm để mua Tiên nữ hoa sen
Shop - Đấu giá: Nguyetvansuong vừa đặt giá 533 điểm để mua Bé Bean
Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 340 điểm để mua Garu và Pucca che dù
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 487 điểm để mua BMW
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 503 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 342 điểm để mua Tiên xanh
Shop - Đấu giá: truong phi yen vừa đặt giá 1700 điểm để mua Ngọc xanh lá
Vũ Trung Anh: Trong truyện buông gian thần của trẫm ra
Vũ Trung Anh: Cho mình hỏi Lưu Chân là con của lưu lăng hay lưu ký vậy mn
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Máy chụp hình
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 279 điểm để mua Chiếc Ô màu xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 1000 điểm để mua Ngọc xanh lá

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.