Diễn đàn Lê Quý ĐônLời bài hát 

Lạc Hoa Tình - Tiểu Nhu


Hình đại diện của thành viên

Người gởi: Cơ Tố Linh

Đã gởi: 16.08.2016, 09:57

Dung lượng: 8.19 MiB

Nghe: 1077

Downloads: 0

Cảm nhận: 4

Gởi thiệp nhạc: 0

Lạc Hoa Tình
Trình bày: Tiểu Nhu
Sáng tác: 7Sense

Yī zhǒng xiāng sī huā zì piāo líng shuǐ zì liú
Liǎng chǔ xián chóu dú zì jì mò shàng xīn tóu
Mèng huí qīng qīng chí pàn huí yì dēng huǒ lán shān
Yī bēi kǔ jiǔ qià sì luò huā qíng jǐ shí xiū

Wèn jūn jǐ duō chóu tàn xī shuāng lèi liú
Zhuó jiǔ yī bēi zěn zhī xīn zhōng wú shù de kǔ yú chóu
Cháng yè màn màn mèng nán qiú xiāng sī lí chóu
Liú liàn chǔ nǐ wǒ mò rán huí shǒu
Dàn yuàn rén cháng jiǔ huí yì mén qiān liǔ
Gǎn wèn shéi néng nài hé wú jǐn rén jiān de qù yǔ liú
Míng yuè bù zhī lí bié kǔ huà zuò xiāng sī hé yǐ jiě yōu chóu

Tàn xī ér nǚ qíng yòu rú hé qiān lǐ wàn lǐ cháo nǐ bēn zǒu
Yáo wàng míng yuè shān cháng shuǐ kuò
Wéi yǒu niǎo yǔ huā xiāng diǎn diǎn jiāng fēng yú huǒ
Shuì mèng lǐ xín tā qiān bǎi dù
Huà zuò cháng'é piān piān qǐ wǔ
Wéi yǒu luò piàn piàn suí shuǐ bō zhú liú

Yī zhǒng xiāng sī huā zì piāo líng shuǐ zì liú
Liǎng chǔ xián chóu dú zì jì mò shàng xīn tóu
Mèng huí qīng qīng chí pàn huí yì dēng huǒ lán shān
Yī bēi kǔ jiǔ qià sì luò huā qíng jǐ shí xiū

Nǐ hǎo sì yī piàn luò huā jìng jìng piāo líng zài jiǎo luò
Yòu yǒu duō shǎo rén zhī xiǎo jiā rén mèng lǐ yǎn lèi liú
Wéi yǒu kàn luò huā zhuì luò qīng fǔ yǎn jiǎo lèi huá guò
Yī bēi kǔ jiǔ tàn xī shān cháng shuǐ kuò

Tàn xī ér nǚ qíng yòu rú hé qiān lǐ wàn lǐ cháo nǐ bēn zǒu
Yáo wàng míng yuè shān cháng shuǐ kuò
Wéi yǒu niǎo yǔ huā xiāng diǎn diǎn jiāng fēng yú huǒ
Shuì mèng lǐ xín tā qiān bǎi dù
Huà zuò cháng'é piān piān qǐ wǔ
Wéi yǒu luò piàn piàn suí shuǐ bō zhú liú

Yī zhǒng xiāng sī huā zì piāo líng shuǐ zì liú
Liǎng chǔ xián chóu dú zì jì mò shàng xīn tóu
Mèng huí qīng qīng chí pàn huí yì dēng huǒ lán shān
Yī bēi kǔ jiǔ qià sì luò huā qíng jǐ shí xiū

Gǎn wèn cāng tiān míng yuè shuí zhī jiā rén děng le jǐ gè qiū
Huā kāi huā luò zhī hèn nián shǎo qīng kuáng yǔ tiān jìng zì yóu
Duō shǎo lèi hén huá luò qīng fǔ jì mò gōng míng yù zhuī qiú
Wéi yǒu tàn xī luò huā zhuī mèng zhuī zì yóu
Yǎng wàng cāng tiān hé míng yuè shì fǒu zhī xiǎo wǒ de míng tiān
Yī bēi kǔ jiǔ zěn néng zhī xiǎo huā kāi huā luò de jì jié
Wǒ tàn xī zhāo míng tiān huí yì zhāo mèng lǐ dēng huǒ lán shān
Yòu yǒu duō shǎo yǎn lèi qīng qīng de huá luò zài qīng qīng de chí pàn
Zhè yī gè huā luò shí jié kàn bù qīng yǎn jiǎo yǎn lèi
Nǐ wǒ xiāng liàn què biàn chéng guò qù de guò qù de míng tiān
Luò huā wú qíng què zhǐ néng yáo wàng jiāng huǒ diǎn diǎn luò huā piàn piàn
Jìng jìng de tàn xī liú shuǐ de wú yì yǔ luò huā de shāng gǎn

Gởi cảm nhận về bài hát  [ 4 bài ] 
Cảm nhận: Lạc Hoa Tình 
Gởi bài Đã gởi: 17.08.2016, 12:35 bởi: Tiếu Khuynh Vũ
Tem nhé a Linh
Hình đại diện của thành viên

Tải nhạc lên: 16
Cảm nhận: 1194
Gởi bài Đã gởi: 17.08.2016, 16:58 bởi: An Bi Nhi
PR vô đọc truyện đi, có chương mới nha
Cao thủ "đổi đen thay trắng" - Phong Lưu Thư Ngốc
Hình đại diện của thành viên

Tải nhạc lên: 9
Cảm nhận: 66
Gởi bài Đã gởi: 17.08.2016, 17:40 bởi: Lục Tiểu Thanh
đẹp w chứ
Hình đại diện của thành viên

Tải nhạc lên: 15
Cảm nhận: 3774
Gởi bài Đã gởi: 17.08.2016, 19:41 bởi: Cơ Tố Linh
^^
Hình đại diện của thành viên

Tải nhạc lên: 15
Cảm nhận: 37
Gởi cảm nhận về bài hát  [ 4 bài ] 

Tải nhạc lên


Tìm theo:


Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 257 điểm để mua Nữ hoàng phù thủy
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Bánh sinh nhật 5 đèn
Viễn Giả Lai Ni: viewtopic.php?t=412603&p=3450071#p3450071
Tuyền Uri: Cầm thú trả bà 10 điểm mau :slap: ai thiếu nợ em mau trả 1 năm dồi  :hixhix:
mymy0191: Hi
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 774 điểm để mua Mèo con ngủ trên trăng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 450 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 712 điểm để mua Cặp nhẫn kim cương
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 431 điểm để mua Bông tuyết
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 427 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 405 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 312 điểm để mua Thiên thần 3
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 384 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Couple 7
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 3424 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 364 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 345 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 327 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 310 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 294 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 279 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 264 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 250 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 1285 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 1222 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 1162 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 333 điểm để mua Mashimaro ăn cà rốt
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Vịt Daisy
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Giày đen 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 1105 điểm để mua Anh bộ đội

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.