Diễn đàn Lê Quý Đôn

Vật phẩm đang chờ đấu giá 
# Tên vật phẩm Người chiến thắng Cảm nhận Giá của bạn (150 Điểm)
 1  Dây chuyền đá Amethyst & Citrine Dây chuyền đá Amethyst & Citrine
Giá: 421 Điểm
Hạn dùng: 180 Ngày
0
 2  Bông tai đá Citrine Bông tai đá Citrine
Giá: 302 Điểm
Hạn dùng: 180 Ngày
0
 3  Mề đay đá Garnet 1 Mề đay đá Garnet 1
Giá: 495 Điểm
Hạn dùng: 180 Ngày
0
 4  Ngọc xanh 2 Ngọc xanh 2
Giá: 652 Điểm
Hạn dùng: 180 Ngày
0
 5  Ngọc đỏ 2 Ngọc đỏ 2
Giá: 607 Điểm
Hạn dùng: 180 Ngày
0
 6  Đá hoa xanh Đá hoa xanh
Giá: 541 Điểm
Hạn dùng: 180 Ngày
0
 7  Đá garnet Đá garnet
Giá: 394 Điểm
Hạn dùng: 180 Ngày
0
 8  Nhẫn đá Amethyst 2 Nhẫn đá Amethyst 2
Giá: 275 Điểm
Hạn dùng: 180 Ngày
0
 9  Nhẫn đá Amethyst 1 Nhẫn đá Amethyst 1
Giá: 380 Điểm
Hạn dùng: 180 Ngày
0
 10  Hamster chạy bộ Hamster chạy bộ
Giá: 200 Điểm
Hạn dùng: 180 Ngày
0
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.