Diễn đàn Lê Quý Đôn

Vật phẩm đang chờ đấu giá 
# Tên vật phẩm Người chiến thắng Cảm nhận Giá của bạn (150 Điểm)
 1  Ngọc xanh 7 Ngọc xanh 7
Giá: 608 Điểm
Hạn dùng: 180 Ngày
0
 2  Đá quý hình tim Đá quý hình tim
Giá: 709 Điểm
Hạn dùng: 180 Ngày
0
 3  Mề đay đá Citrine 2 Mề đay đá Citrine 2
Giá: 285 Điểm
Hạn dùng: 180 Ngày
0
 4  Nhẫn kim cương xoay Nhẫn kim cương xoay
Giá: 587 Điểm
Hạn dùng: 180 Ngày
0
 5  Nhẫn đá Amethyst 3 Nhẫn đá Amethyst 3
Giá: 372 Điểm
Hạn dùng: 180 Ngày
0
 6  Diamond Heart Diamond Heart
Giá: 483 Điểm
Hạn dùng: 180 Ngày
0
 7  Nhẫn đá Topaz xanh London 3 Nhẫn đá Topaz xanh London 3
Giá: 399 Điểm
Hạn dùng: 180 Ngày
0
 8  Hồng ngọc Hồng ngọc
Giá: 612 Điểm
Hạn dùng: 180 Ngày
0
 9  Nhẫn kim cương Nhẫn kim cương
Giá: 479 Điểm
Hạn dùng: 180 Ngày
0
 10  Nhẫn đá Topaz xanh London 2 Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Giá: 334 Điểm
Hạn dùng: 180 Ngày
0
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.