Diễn đàn Lê Quý Đôn
Vật phẩm đang đấu giá - Trợ giúp 
# Tên vật phẩm Người đặt giá Lượt đấu Giá của bạn (150 Điểm)
 1  Mề đay đá Citrine 1 Mề đay đá Citrine 1
Giá: 260 Điểm
Hạn dùng: 180 Ngày
Lục Bình
14.08.2022, 20:54
1
 2  Mề đay đá Peridot 2 Mề đay đá Peridot 2
Giá: 234 Điểm
Hạn dùng: 180 Ngày
Lục Bình
14.08.2022, 20:54
1
 3  Dây chuyền đá Peridot Dây chuyền đá Peridot
Giá: 396 Điểm
Hạn dùng: 180 Ngày
Lục Bình
14.08.2022, 20:55
1
 4  Nhẫn cặp cho tình nhân Nhẫn cặp cho tình nhân
Giá: 295 Điểm
Hạn dùng: 180 Ngày
Lục Bình
14.08.2022, 20:55
1
 5  Cặp nhẫn kim cương Cặp nhẫn kim cương
Giá: 293 Điểm
Hạn dùng: 180 Ngày
Lục Bình
14.08.2022, 20:55
1
 6  Mề đay đá Amethyst 3 Mề đay đá Amethyst 3
Giá: 363 Điểm
Hạn dùng: 180 Ngày
Lục Bình
14.08.2022, 20:55
1
 7  Chuồn chuồn Citrine Chuồn chuồn Citrine
Giá: 207 Điểm
Hạn dùng: 180 Ngày
Lục Bình
14.08.2022, 20:55
1
 8  Mề đay đá Citrine 5 Mề đay đá Citrine 5
Giá: 214 Điểm
Hạn dùng: 180 Ngày
Lục Bình
14.08.2022, 20:55
1
 9  Ngọc xanh 5 Ngọc xanh 5
Giá: 265 Điểm
Hạn dùng: 180 Ngày
Lục Bình
14.08.2022, 20:55
1
 10  Đá Amethyst Đá Amethyst
Giá: 514 Điểm
Hạn dùng: 180 Ngày
Lục Bình
14.08.2022, 20:55
1
 11  Mề đay đá Oval Mề đay đá Oval
Giá: 223 Điểm
Hạn dùng: 180 Ngày
Lục Bình
14.08.2022, 20:56
1
 12  Trái tim đá xanh Trái tim đá xanh
Giá: 426 Điểm
Hạn dùng: 180 Ngày
Lục Bình
14.08.2022, 20:56
1
 13  Ngọc trai đen 2 Ngọc trai đen 2
Giá: 336 Điểm
Hạn dùng: 180 Ngày
Lục Bình
14.08.2022, 20:56
1
 14  Ngọc tím 3 Ngọc tím 3
Giá: 415 Điểm
Hạn dùng: 180 Ngày
Lục Bình
14.08.2022, 20:56
1
 15  Nhẫn nam Nhẫn nam
Giá: 201 Điểm
Hạn dùng: 180 Ngày
Lục Bình
14.08.2022, 20:56
1
 16  Mề đay đá Amethyst 2 Mề đay đá Amethyst 2
Giá: 403 Điểm
Hạn dùng: 180 Ngày
Lục Bình
14.08.2022, 20:56
1
 17  Tim đỏ Tim đỏ
Giá: 364 Điểm
Hạn dùng: 180 Ngày
Lục Bình
14.08.2022, 20:56
1
 18  Vòng tay đá quý Vòng tay đá quý
Giá: 327 Điểm
Hạn dùng: 180 Ngày
Lục Bình
14.08.2022, 20:56
1
 19  Dây chuyền đá Garnet và Citrine Dây chuyền đá Garnet và Citrine
Giá: 399 Điểm
Hạn dùng: 180 Ngày
Lục Bình
14.08.2022, 20:56
1
 20  Nhẫn đá Citrine 2 Nhẫn đá Citrine 2
Giá: 200 Điểm
Hạn dùng: 180 Ngày
Lục Bình
14.08.2022, 20:56
1

Vật phẩm đang chờ đấu giá 
# Tên vật phẩm Người chiến thắng Cảm nhận Giá của bạn (150 Điểm)
 1  Mèo tặng bông Mèo tặng bông
Giá: 219 Điểm
Hạn dùng: 180 Ngày
0
 2  Mề đay đá Citrine 3 Mề đay đá Citrine 3
Giá: 346 Điểm
Hạn dùng: 180 Ngày
0
 3  Hồng ngọc 3 Hồng ngọc 3
Giá: 467 Điểm
Hạn dùng: 180 Ngày
0
 4  Giày xinh Giày xinh
Giá: 200 Điểm
Hạn dùng: 180 Ngày
0
 5  Ly nước Cool Day Ly nước Cool Day
Giá: 200 Điểm
Hạn dùng: 180 Ngày
0
 6  Bút lông xanh Bút lông xanh
Giá: 200 Điểm
Hạn dùng: 180 Ngày
0
 7  Bộ xương Dancing Bộ xương Dancing
Giá: 200 Điểm
Hạn dùng: 180 Ngày
0
 8  Happy Ghost Happy Ghost
Giá: 200 Điểm
Hạn dùng: 180 Ngày
0
 9  Mèo trắng ngủ gật Mèo trắng ngủ gật
Giá: 200 Điểm
Hạn dùng: 180 Ngày
0
 10  Mèo con ngủ trên trăng Mèo con ngủ trên trăng
Giá: 201 Điểm
Hạn dùng: 180 Ngày
0
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.