Diễn đàn Lê Quý Đôn

Vật phẩm đang chờ đấu giá 
# Tên vật phẩm Người chiến thắng Cảm nhận Giá của bạn (150 Điểm)
 1  Hồng ngọc Hồng ngọc
Giá: 648 Điểm
Hạn dùng: 180 Ngày
0
 2  Nhẫn đá Topaz xanh London 3 Nhẫn đá Topaz xanh London 3
Giá: 423 Điểm
Hạn dùng: 180 Ngày
0
 3  Nhẫn kim cương xoay Nhẫn kim cương xoay
Giá: 621 Điểm
Hạn dùng: 180 Ngày
0
 4  Nhẫn đá Peridot 3 Nhẫn đá Peridot 3
Giá: 298 Điểm
Hạn dùng: 180 Ngày
0
 5  Lắc tay đá Sapphire Lắc tay đá Sapphire
Giá: 200 Điểm
Hạn dùng: 180 Ngày
0
 6  Mề đay đá Topaz xanh London 2 Mề đay đá Topaz xanh London 2
Giá: 378 Điểm
Hạn dùng: 180 Ngày
0
 7  Mề đay đá Amethyst 1 Mề đay đá Amethyst 1
Giá: 630 Điểm
Hạn dùng: 180 Ngày
0
 8  Mề đay đá Citrine 2 Mề đay đá Citrine 2
Giá: 297 Điểm
Hạn dùng: 180 Ngày
0
 9  Nhẫn kim cương Nhẫn kim cương
Giá: 504 Điểm
Hạn dùng: 180 Ngày
0
 10  Mề đay đá Peridot 1 Mề đay đá Peridot 1
Giá: 407 Điểm
Hạn dùng: 180 Ngày
0
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.