Diễn đàn Lê Quý Đôn

Vật phẩm đang chờ đấu giá 
# Tên vật phẩm Người chiến thắng Cảm nhận Giá của bạn (150 Điểm)
 1  Hồng ngọc Hồng ngọc
Giá: 654 Điểm
Hạn dùng: 180 Ngày
0
 2  Mề đay đá Peridot 1 Mề đay đá Peridot 1
Giá: 411 Điểm
Hạn dùng: 180 Ngày
0
 3  Nhẫn kim cương xoay Nhẫn kim cương xoay
Giá: 627 Điểm
Hạn dùng: 180 Ngày
0
 4  Nhẫn đá Topaz xanh London 3 Nhẫn đá Topaz xanh London 3
Giá: 427 Điểm
Hạn dùng: 180 Ngày
0
 5  Mề đay đá Amethyst 1 Mề đay đá Amethyst 1
Giá: 636 Điểm
Hạn dùng: 180 Ngày
0
 6  Ngọc xanh đen Ngọc xanh đen
Giá: 631 Điểm
Hạn dùng: 180 Ngày
0
 7  Ngọc đen Ngọc đen
Giá: 495 Điểm
Hạn dùng: 180 Ngày
0
 8  Mề đay đá Topaz xanh London 2 Mề đay đá Topaz xanh London 2
Giá: 381 Điểm
Hạn dùng: 180 Ngày
0
 9  Nhẫn kim cương Nhẫn kim cương
Giá: 509 Điểm
Hạn dùng: 180 Ngày
0
 10  Lắc tay đá Sapphire Lắc tay đá Sapphire
Giá: 200 Điểm
Hạn dùng: 180 Ngày
0
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.