Diễn đàn Lê Quý Đôn

Vật phẩm đang chờ đấu giá 
# Tên vật phẩm Người chiến thắng Cảm nhận Giá của bạn (150 Điểm)
 11  Dây chuyền đá ruby Dây chuyền đá ruby
Giá: 321 Điểm
Hạn dùng: 180 Ngày
0
 12  Mề đay đá Garnet 2 Mề đay đá Garnet 2
Giá: 343 Điểm
Hạn dùng: 180 Ngày
0
 13  Mề đay đá Citrine 3 Mề đay đá Citrine 3
Giá: 264 Điểm
Hạn dùng: 180 Ngày
0
 14  Nhẫn đá Peridot 2 Nhẫn đá Peridot 2
Giá: 231 Điểm
Hạn dùng: 180 Ngày
0
 15  Nhẫn đá Topaz xanh London 1 Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Giá: 351 Điểm
Hạn dùng: 180 Ngày
0
 16  Mề đay đá Oval Mề đay đá Oval
Giá: 201 Điểm
Hạn dùng: 180 Ngày
0
 17  Vòng tay đá quý Vòng tay đá quý
Giá: 263 Điểm
Hạn dùng: 180 Ngày
0
 18  Nhẫn đá Citrine 1 Nhẫn đá Citrine 1
Giá: 200 Điểm
Hạn dùng: 180 Ngày
0
 19  Cặp nhẫn kim cương Cặp nhẫn kim cương
Giá: 241 Điểm
Hạn dùng: 180 Ngày
0
 20  Nhẫn ngọc trai Nhẫn ngọc trai
Giá: 201 Điểm
Hạn dùng: 180 Ngày
0
 21  Trái tim đá xanh Trái tim đá xanh
Giá: 323 Điểm
Hạn dùng: 180 Ngày
0
 22  Nhẫn đá Citrine 2 Nhẫn đá Citrine 2
Giá: 200 Điểm
Hạn dùng: 180 Ngày
0
 23  Tim đỏ Tim đỏ
Giá: 276 Điểm
Hạn dùng: 180 Ngày
0
 24  Mề đay đá Citrine 5 Mề đay đá Citrine 5
Giá: 200 Điểm
Hạn dùng: 180 Ngày
0
 25  Dây chuyền đá Garnet và Citrine Dây chuyền đá Garnet và Citrine
Giá: 291 Điểm
Hạn dùng: 180 Ngày
0
 26  Mề đay đá Citrine 1 Mề đay đá Citrine 1
Giá: 200 Điểm
Hạn dùng: 180 Ngày
0
 27  Nhẫn cặp cho tình nhân Nhẫn cặp cho tình nhân
Giá: 245 Điểm
Hạn dùng: 180 Ngày
0
 28  Dây chuyền đá Peridot Dây chuyền đá Peridot
Giá: 293 Điểm
Hạn dùng: 180 Ngày
0
 29  Ngọc xanh Ngọc xanh
Giá: 429 Điểm
Hạn dùng: 180 Ngày
0
 30  Ngọc trai đen 2 Ngọc trai đen 2
Giá: 255 Điểm
Hạn dùng: 180 Ngày
0
 31  Nhẫn nam Nhẫn nam
Giá: 201 Điểm
Hạn dùng: 180 Ngày
0
 32  Chuồn chuồn Citrine Chuồn chuồn Citrine
Giá: 201 Điểm
Hạn dùng: 180 Ngày
0
 33  Mề đay đá Peridot 2 Mề đay đá Peridot 2
Giá: 200 Điểm
Hạn dùng: 180 Ngày
0
 34  Cọp vàng lắc lư Cọp vàng lắc lư
Giá: 201 Điểm
Hạn dùng: 180 Ngày
0
 35  Túi đựng tim Túi đựng tim
Giá: 201 Điểm
Hạn dùng: 180 Ngày
0
 36  Bé nấm Bé nấm
Giá: 201 Điểm
Hạn dùng: 180 Ngày
0
 37  Xử Nữ Nữ Xử Nữ Nữ
Giá: 201 Điểm
Hạn dùng: 180 Ngày
0
 38  Hà mã lười Hà mã lười
Giá: 200 Điểm
Hạn dùng: 180 Ngày
0
 39  Cún con say ngủ Cún con say ngủ
Giá: 201 Điểm
Hạn dùng: 180 Ngày
0
 40  Khỉ buồn ngủ Khỉ buồn ngủ
Giá: 200 Điểm
Hạn dùng: 180 Ngày
0
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.