Diễn đàn Lê Quý Đôn

Vật phẩm đang chờ đấu giá 
# Tên vật phẩm Người chiến thắng Cảm nhận Giá của bạn (150 Điểm)
 11  Mề đay đá Citrine 2 Mề đay đá Citrine 2
Giá: 287 Điểm
Hạn dùng: 180 Ngày
0
 12  Mề đay đá Amethyst 1 Mề đay đá Amethyst 1
Giá: 600 Điểm
Hạn dùng: 180 Ngày
0
 13  Nhẫn đá Amethyst 3 Nhẫn đá Amethyst 3
Giá: 375 Điểm
Hạn dùng: 180 Ngày
0
 14  Lắc tay đá Sapphire Lắc tay đá Sapphire
Giá: 200 Điểm
Hạn dùng: 180 Ngày
0
 15  Nhẫn hồng ngọc Nhẫn hồng ngọc
Giá: 564 Điểm
Hạn dùng: 180 Ngày
0
 16  Nhẫn kim cương xoay Nhẫn kim cương xoay
Giá: 592 Điểm
Hạn dùng: 180 Ngày
0
 17  Đá quý hình tim Đá quý hình tim
Giá: 716 Điểm
Hạn dùng: 180 Ngày
0
 18  Dây chuyền đá quý Dây chuyền đá quý
Giá: 201 Điểm
Hạn dùng: 180 Ngày
0
 19  Diamond Heart Diamond Heart
Giá: 487 Điểm
Hạn dùng: 180 Ngày
0
 20  Hamster chạy bộ Hamster chạy bộ
Giá: 266 Điểm
Hạn dùng: 180 Ngày
0
 21  Bông tai đá Topaz xanh London Bông tai đá Topaz xanh London
Giá: 478 Điểm
Hạn dùng: 180 Ngày
0
 22  Cún trắng Cún trắng
Giá: 200 Điểm
Hạn dùng: 180 Ngày
0
 23  Cún đen Cún đen
Giá: 201 Điểm
Hạn dùng: 180 Ngày
0
 24  Đôi bướm xanh Đôi bướm xanh
Giá: 200 Điểm
Hạn dùng: 180 Ngày
0
 25  Dây chuyền đá ruby Dây chuyền đá ruby
Giá: 297 Điểm
Hạn dùng: 180 Ngày
0
 26  Mề đay đá Garnet 2 Mề đay đá Garnet 2
Giá: 319 Điểm
Hạn dùng: 180 Ngày
0
 27  Mề đay đá Citrine 3 Mề đay đá Citrine 3
Giá: 248 Điểm
Hạn dùng: 180 Ngày
0
 28  Dây chuyền đá Garnet và Citrine Dây chuyền đá Garnet và Citrine
Giá: 275 Điểm
Hạn dùng: 180 Ngày
0
 29  Dây chuyền đá Peridot Dây chuyền đá Peridot
Giá: 277 Điểm
Hạn dùng: 180 Ngày
0
 30  Nhẫn đá Citrine 2 Nhẫn đá Citrine 2
Giá: 200 Điểm
Hạn dùng: 180 Ngày
0
 31  Cặp nhẫn kim cương Cặp nhẫn kim cương
Giá: 225 Điểm
Hạn dùng: 180 Ngày
0
 32  Nhẫn đá Citrine 1 Nhẫn đá Citrine 1
Giá: 200 Điểm
Hạn dùng: 180 Ngày
0
 33  Mề đay đá Oval Mề đay đá Oval
Giá: 201 Điểm
Hạn dùng: 180 Ngày
0
 34  Nhẫn cặp cho tình nhân Nhẫn cặp cho tình nhân
Giá: 229 Điểm
Hạn dùng: 180 Ngày
0
 35  Chuồn chuồn Citrine Chuồn chuồn Citrine
Giá: 201 Điểm
Hạn dùng: 180 Ngày
0
 36  Mề đay đá Peridot 2 Mề đay đá Peridot 2
Giá: 200 Điểm
Hạn dùng: 180 Ngày
0
 37  Nhẫn nam Nhẫn nam
Giá: 201 Điểm
Hạn dùng: 180 Ngày
0
 38  Mề đay đá Citrine 1 Mề đay đá Citrine 1
Giá: 200 Điểm
Hạn dùng: 180 Ngày
0
 39  Mề đay đá Citrine 5 Mề đay đá Citrine 5
Giá: 200 Điểm
Hạn dùng: 180 Ngày
0
 40  Nhẫn đá Topaz xanh London 1 Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Giá: 327 Điểm
Hạn dùng: 180 Ngày
0
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.