Diễn đàn Lê Quý Đôn


Gởi cảm nhận về ảnh  Xem ảnh  [ 13 bài ] 
Cảm nhận: 10 năm mới dc trở lại ^^ 
Hình đại diện của thành viên

Người gởi: winbo

Đã gởi: 26.03.2009, 07:09

Xem: 891

Cảm nhận: 13

Người gởi Nội dung
Hình đại diện của thành viên

Ngày tham gia: 25.09.2008, 12:30
Tải ảnh lên: 0
Cảm nhận: 32
Gởi bài Đã gởi: 28.03.2009, 06:52
2 much make up but still look pretty
Hình đại diện của thành viên

Ngày tham gia: 06.11.2005, 10:29
Tuổi: 30 Chưa rõ
Tải ảnh lên: 12
Cảm nhận: 82
Điện thoại: ....
Gởi bài Đã gởi: 28.03.2009, 10:18
@davick912 : well, no comment but thanx hahaha
Hình đại diện của thành viên

Ngày tham gia: 19.05.2006, 04:47
Tuổi: 31 Nam
Tải ảnh lên: 13
Cảm nhận: 355
Điện thoại: 10a13 11a14 12a13
Gởi bài Đã gởi: 30.03.2009, 04:32
wow...how did u get that lens ^^!
Hình đại diện của thành viên

Ngày tham gia: 07.06.2007, 22:04
Tuổi: 29 Nam
Tải ảnh lên: 13
Cảm nhận: 63
Điện thoại: 10A1,11A1,12A2
Gởi bài Đã gởi: 02.04.2009, 15:10
where r u live? i mean state.... ........
Hình đại diện của thành viên

Ngày tham gia: 17.01.2009, 19:59
Tải ảnh lên: 0
Cảm nhận: 7
Gởi bài Đã gởi: 02.04.2009, 17:20
u r beautiful man, how old r u girl?:D
Hình đại diện của thành viên

Ngày tham gia: 25.05.2007, 11:10
Tuổi: 27 Nữ
Tải ảnh lên: 0
Cảm nhận: 146
Điện thoại: II
Gởi bài Đã gởi: 04.04.2009, 14:02
i love ur eyes :)wat did u use?liquid eyeliner?
Hình đại diện của thành viên

Ngày tham gia: 06.11.2005, 10:29
Tuổi: 30 Chưa rõ
Tải ảnh lên: 12
Cảm nhận: 82
Điện thoại: ....
Gởi bài Đã gởi: 05.04.2009, 09:35
@Kid0111 : i make it happen lolz
@youcanseemevSv : OC, CA =)
@yowassup : i wise man would never ask a woman how old she is. lolz
@w3ndii3 :i used to use liquid eyeliner but im into cream eyeliner rite now =)
Hình đại diện của thành viên

Ngày tham gia: 14.05.2008, 06:37
Tuổi: 28 Nam
Tải ảnh lên: 0
Cảm nhận: 15
Điện thoại: 10A13
Gởi bài Đã gởi: 06.04.2009, 11:19
i heard u from  OC huh? Im from OC too we can meet sometimes
Hình đại diện của thành viên

Ngày tham gia: 14.05.2008, 06:37
Tuổi: 28 Nam
Tải ảnh lên: 0
Cảm nhận: 15
Điện thoại: 10A13
Gởi bài Đã gởi: 06.04.2009, 11:19
i heard u from  OC huh? Im from OC too we can meet sometimes
Hình đại diện của thành viên

Ngày tham gia: 06.11.2005, 10:29
Tuổi: 30 Chưa rõ
Tải ảnh lên: 12
Cảm nhận: 82
Điện thoại: ....
Gởi bài Đã gởi: 10.04.2009, 13:58
@kvinh : LOLZ may b dat was y u saw meh somewhere around OC =P
Hình đại diện của thành viên

Ngày tham gia: 25.09.2008, 12:30
Tải ảnh lên: 0
Cảm nhận: 32
Gởi bài Đã gởi: 12.04.2009, 11:40
OC=?
Hình đại diện của thành viên

Ngày tham gia: 25.09.2008, 12:30
Tải ảnh lên: 0
Cảm nhận: 32
Gởi bài Đã gởi: 12.04.2009, 11:54
i get it oc=orange county but wat city?
Hình đại diện của thành viên

Ngày tham gia: 06.11.2005, 10:29
Tuổi: 30 Chưa rõ
Tải ảnh lên: 12
Cảm nhận: 82
Điện thoại: ....
Gởi bài Đã gởi: 13.04.2009, 02:52
@ davick912 : take a good guess lolz
Gởi cảm nhận về ảnh  Xem ảnh  [ 13 bài ] 
Tải ảnh lên


Tìm theo:


LogOut Bomb: thuyvu115257 -> ú nu ú nù
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 340 điểm để mua Garu và Pucca che dù
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> HauLeHuyenCa
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 342 điểm để mua Harris Spin
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 796 điểm để mua Ngọc đỏ 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 312 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 339 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 248 điểm để mua Couple Bear
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 244 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 236 điểm để mua Giỏ gấu tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 259 điểm để mua Kẹo trái tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 226 điểm để mua Kem dâu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 364 điểm để mua Xe buýt tình yêu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 328 điểm để mua Mashimaro học yêu
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 278 điểm để mua Cung Song Tử
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 316 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 300 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 433 điểm để mua Lá may mắn
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 468 điểm để mua Tách trà xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 234 điểm để mua Giỏ đôi gấu trắng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 242 điểm để mua Cung Bảo Bình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 333 điểm để mua Tiên xanh
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 450 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 417 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 396 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 364 điểm để mua Mề đay đá Citrine 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 444 điểm để mua Dây chuyền đá ruby
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 501 điểm để mua Mèo trắng gãi đầu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.