Diễn đàn Lê Quý Đôn


images

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 46 bài ] 

List truyện ngôn tình hoàn + Ebook

 
Gởi bài 13.07.2012, 18:21
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Quỷ Hồ Bang Cầm Thú
Bang Chủ Quỷ Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 39256
Được thanks: 34138 lần
Điểm: 8.91
Tài sản riêng:
Gởi bài List truyện ngôn tình hoàn + Ebook (update 15/4) - Điểm: 10
List btruyện ngôn ftình hoàn fa+ Ebook


Chú 47thích: click 7cvào tên a5truyện. 4b © DiendanLeQuyDon.comTruyện mới esẽ được d3để ở 9đầu list.
EDIT 9MỚI = Truyện 8aừa edit 1oàn. BETA 2fỚI = đã ddit hoàn 6à mới được 1feta lại. f8 © DiendanLeQuyDon.comBOOK = truyện e8ừa có ebook. c2 © DiendanLeQuyDon.comBOOK MỚI 0e= đã có 6book nhưng abđược beta 3ại và làm 57book mới.

Lưu f3ý: 96ạn nào 0eùng opera 05ini mà bị 7ỗi chữ c3ố khi đọc 03ruyện ở 26iễn đàn, chì hãy vào 93etting (cài 4đặt) của dpera mini, 80ỏ phần 7bhuyên xem 29ho điện bhoại (off baingle column fiew), lưu 7(save) lại, 6eload page dà xem được. c © DiendanLeQuyDon.comòn dùng 9dC thì vào bcetting chọn 57browse mode, berồi chọn 76zoom mode, 4sau đó reload 3page lại 4blà được. 32 © DiendanLeQuyDon.comNếu không 9được thì ehãy nâng c9cấp phiên b2bản mới erồi làm 1cnhư trên. f © DiendanLeQuyDon.comNếu bị f3lỗi mất 8chữ thì d6vào setting, benable javascript 1là được.

NEW


Anh 85hùng thời 6loạn 87- Đinh Mặc 8e- Viễn tưởng 9- 65 chương 3b+ 5 ngoại a9truyện - Link eebook f7(EBOOK)

Nghịch 2alửa 47- Phong Tử 3Tam Tam - 6Hiện đại c1- 69 chương 0+ 6 ngoại 9truyện (EDIT 2MỚI)

Nửa a5đời sau 4fcủa ta 8- Ta Không 6Phải Thiên ebSứ Của 4Ngươi - 03Xuyên không 06- 42 chương ad+ 10 ngoại aetruyện - Link efebook 4(EBOOK)

Sủng 9phi bướng 1bỉnh của 9Vương gia c- Mễ Lộ bLộ - Cổ 33đại, H ff- 10 chương c9- Hệ liệt eLong phượng 66cát tường 1- Link 3ebook ab(EBOOK)

Thanh 4Liên Phượng 9aDẫn d- Mạt Trà 43Khởi Ti c- Huyền 6huyễn - 2f57 chương 30+ 6 ngoại 0truyện (EDIT f2MỚI)

Tổng dgiám đốc, btôi không 3bán f- Yên Vũ 33Tiểu Ốc ef- Hiện đại 95- 252 chương 2b+ 25 ngoại edtruyện - Link 2ebook 4c(EBOOK)

Vợ 35yêu khó ccthuần phục 8c- Thanh Thần 0Vi Dương f- Hiện đại e0- 120 chương 7(EDIT MỚI)


images


Ác 1nương tử ae- Nguyên 1Nhu – Xuyên f6không  - 610 chương 5– Hệ liệt 5dTrời giáng asứ mạng 8- Link 7ebook

Ác cnữ vương 2phách lối 2– Mễ Lộ 65Lộ - Hiện e7đại, sắc  – b10 chương 8b- Link c9ebook

Ái ephi, nghe 1nói nàng 0fmuốn trèo 4tường c- Thiên Lạc faHọa Tâm 9- Xuyên không, 1esắc - 233 46chương, 313 ngoại 5btruyện

Ái 0fphi trẫm 7là đặc ecông 81- Dương 6Giai Ny - 01Xuyên không d3-199 chương 4a- Link 7ebook

Ái 5thiếp của 8bối lặc 3d- Tiểu Đào 9b- Xuyên không a- 10 chương 8- Link debook

Ám 4adạ ma vương 52- Cô Quang 1Tàn Chiếu 7a- Đam mỹ, ccổ đại, e4ngược – 0820 chương

Anh 85cả không 5alàm không ecông 3- Tạ Thượng 3Huân - Hiện 2đại - 8 3chương

Anh 7hùng thời 21loạn 4- Đinh Mặc 6d- Viễn tưởng d- 65 chương 1+ 5 ngoại 5truyện - Link 89ebook

Áp 6btrại tiểu anha hoàn 5f– Tứ Nguyệt 28– Cổ đại, 4sắc –10 6chương – 1Hệ liệt 79Sơn đại a5vương - Link 5ebook

Áp 0btrại tiểu e5phu nhân f4– Tứ Nguyệt f5– Cổ đại, asắc – 7710 chương a8– Hệ liệt fSơn đại 10vương - Link a7ebook

Áp ctrại tiểu ctình nhân da– Tứ Nguyệt 2c– Cổ đại, fsắc – 9710 chương b– Hệ liệt dSơn đại 0vương - Link 6ebook

Áp atrại tiểu avương phi 48- Tứ Nguyệt e- Cổ đại, f9sắc – 7110 chương b0– Hệ liệt 9Sơn đại 02vương - Link b5ebook

Âm 7emưu của 9tổng giám 99đốc 7- Mai Tử 69- Hiện đại e- 10 chương


images


choàng dụ a4lãnh phi 7- U Nguyệt 0Như Yên 8d- Xuyên không 54– 134 chương b+ 1 ngoại 4truyện - Link 7febook

emai điểm 0sai bài 5- Chu Ánh 9bHuy - Cổ e3đại - 18 44chương - 1Hệ liệt 4Đâm lao aphải theo 7dlao

9xã chớ begiở trò 4b– Tạp edNhi – Hiện 31đại – 0c10 chương 30– Hệ liệt d0Ngũ trọc 2các ma - Link 7bebook

39xã của dhắn thật betham ăn d6- Lương fcHải Yến da- Hiện đại d- 10 chương

26xã keo kiệt 7chống lại 1tiền nợ 9- An Tĩnh bc- Hiện đại, 1csắc - 9 6dchương + c2 ngoại dtruyện - Link 31ebook

eyêu mưu 6tình c- Hân Hân 5dHướng Vinh e- Hiện đại d3- 61 chương a+ 2 ngoại cdtruyện - Link 6ebook

Bạn aNhi đùa axuân cf- Quý Ly 7- Trùng sinh, c8cổ đại, 9sắc - 10 30chương

Bang 2bchủ dụ 9aphi 88- Lam Cầm 68- Cổ đại 89- 10 chương 0- Hệ liệt fKhéo đùa 07thê tử fhoàng đế 9- Link 6ebook

Bảo 4Bối Lên 3Nhầm Giường c- Tạp Nhi 0- Hiện đại 70- 10 chương d1- Hệ liệt 0Ngũ trọc 5ác ma

Bảo bbối trong 2lòng phúc 2hắc tổng 11giám đốc 8– Đào 7Nhạc Tư 4– Hiện c8đại – 010 chương 9– Hệ liệt 7dKhinh thục 94nữ chính b0kháng - Link 7bebook

Bắc 4Cung Huyền 72 71– Thủy a5Ngân – 4Cổ Đại fa– 10 chương 9– Hệ liệt 1Vân cung 2tứ đường fc- Link c8ebook

Bắt 4được người eđàn ông 48lưu manh 36- Chử Nguyệt 37- Hiện đại, fdsủng - 10 97chương - bHệ liệt 74Bắt được c3tình yêu d- Link eebook

Bắt 9alấy người 0đàn ông cblạnh lùng 5- Chử Nguyệt 87- Hiện đại, 6sủng - 10 cchương - 4Hệ liệt f8Bắt được dtình yêu 7d- Link 5ebook

Bất 0angờ lên 6làm Thế btử phi 0- Thiển f7Thảo Mạt efLy - Cổ 2đại - 10 56chương - 0Hệ liệt dTam long đấu 4oan gia - Link aebook

Bẫy eTình 74- Lam Bạch 6Sắc - Hiện d7đại - 36 83chương + 332 ngoại 5truyện

5Cưng Của 2Học Trưởng 17- Chanh Bảo 2Bảo - Hiện 90đại - 10 bdchương - Link 7ebook

Bẻ eem không eathương lượng 5- Tuyết 47Mặc – dHiện đại, asắc -38 2chương

98kíp theo d4đuổi vợ eacủa tổng 0giám đốc 2c- Quý Nhu 0- Hiện đại 8c- 10 chương 2- Link d0ebook

2mật của 0đại tiểu bthư 2- Y Phương 68- Hiện đại, 2sắc - 10 70chương

4mật của 6nương tử b- Mạc Nhan 7b- Cổ đại 7- 20 chương

4mật của bftổng giám eđốc a8- Nhạc Nhan 81- Hiện đại 5- 10 chương

BLOOD fcX BLOOD 6-Yêu Chu 9- Dị thế, bvampire - 160 chương

Bỏ crơi vương 81gia d7- Trạm Lộ 5d- Cổ đại e- 10 chương 2- Hệ liệt 82Cưỡng hôn

Bỏ f6vợ, không 2có cửa 2đâu a3- Kim Tinh 9- Hiện đại ef- 10 chương

Boss 9yêu nghiệt, ccchớ mập 2mờ b6- Sơ Thần 2c- Hiện đại, adsắc - 200 cchương, 894 ngoại btruyện - Link 8ebook

Bộ 5Bộ Liên f0Hoa 2- Thanh Ca abNhất Phiến 73- Xuyên không, 3H - 89 chương

Bối 77lặc gia eetác tình 62– Mạn 3Ny – Cổ c5đại, sắc d– 9 chương, e6phần 2 tự 45sáng tác: Link 5ebook

Bốn dmiệng ăn 6Dịch gia f1- Sở Nguyệt e3- Hiện đại 83- 10 chương, 832 ngoại btruyện - b8Hệ liệt cNữ trên 64nam dưới 30- Link debook

Bức 1hôn tổng bgiám đốc d9– Yến f2Ngữ Yên a5Nhiên – 3Hiện đại e2– 53 chương


images


Cả 8đêm nghiệt ftình: Tổng cagiám đốc, 1xin anh nhẹ 18một chút! 4e- Quai Quai 9fBăng - Hiện ecđại - 276 2chương - Link 0ebook

Cách 27cách cát 2tường b7- Trịnh 6Viện - Cổ 1fđại - 10 2chương

Cạm 92bẫy hôn 84nhân: Sự e9trả thù 9ccủa tổng 06giám đốc 9- Lưu Lãng 0Hồng Tường ddVi - Hiện 8đại - 247 fachương - Link 1ebook

Cao cđiệu ái ethê đại 58trượng 7phu f- Giản Anh 78- Hiện đại f4– 10 chương 6e– Hệ liệt 4Kháng phu 0Link 8eebook

Cát 7Tường 27– Giản 8eAnh - Cổ cađại – 4510 chương a– Hệ liệt eTứ hỉ 79lâm môn bLink 06ebook

Cắn f6anh không dhề sai b- Ôn Tâm ea- Hiện đại 9- 10 chương

Cặp abkè với dtổng giám 6đốc 3- Điển aĐiển - aHiện đại 2c- 10 chương ff- Hệ liệt e5Người yêu 8tổng giám eđốc của 0tôi

Cần 7cù bù ngốc 10nghếch 0- Lâu Vũ 2dTình - Hiện bđại - 10 5chương - bHệ liệt 3Tình quan

Cần 9agì quá đa 79tình 0- Cúc Tử 8- Hiện đại 12- 37 chương a7+ 3 ngoại 0ctruyện - Link 8ebook

Cấp 5ctrên muốn dcưới tôi 5– Kim Huyên f– Hiện 7đại, sủng 8– 10 chương 36– Hệ liệt eTình nhân 1hoàn mỹ fcủa tôi b7- Link eebook

Cấp 2trên, xin bbao nuôi d- Bát Trà 66Hương - dHiện đại 8- 52 chương 37+ 2 ngoại 99truyện - Link 01ebook

Câu 7được anh etrai thân 40yêu d- Dư Phàm 1- Hiện đại 5d- 10 chương f7- Hệ liệt 8Chuyên câu 1drể rùa 9vàng - Link 59ebook

Câu 8được hoa 5hoa công atử ba- Dư Phàm b3- Hiện đại 5- 9 chương ca- Hệ liệt eChuyên câu 1rể rùa evàng - Link 6eebook

Câu 6được tổng 9giám đốc elạnh lùng 98- Dư Phàm 03- Hiện đại 4d- 10 chương 1- Hệ liệt cChuyên câu 74rể rùa 1dvàng

Câu dđược trùm 3xấu xa 78- Dư Phàm 8e- Hiện đại f3- 10 chương a- Hệ liệt 9Chuyên câu brể rùa c7vàng

Cha 7Con Tranh daSủng: Mẹ! 3bCha Không 7dPhải Người f- Náo Náo 1c- Hiện đại 54- 111 chương 57- Link ceebook

Cha 0tới rồi, emẹ chạy 7mau!! eb- Ngũ Nguyệt 5Thất Nhật 3- Hiện đại ac- 361 chương 9- Link 2eebook

Chàng damù, hóa 8era em thật adyêu anh 54- Mộc Phù 3Sinh - Hiện 2đại – 413 chương edLink 27ebook

Chàng 48ngốc 3- Quả Lệ e- Hiện đại 50- 10 chương

Chàng 5rể hồ btiên 7- Tử Văn d- Huyền 2fhuyễn - f918 chương

Chặn flại quý 1công tử 1btoàn diện c- Đồng 7Đồng - 3Hiện đại 47- 10 chương d- Hệ liệt eKhông vào 64hào môn 3rất khó 8sống

Chặt 99đứt đường cđào hoa 30- Tứ Nguyệt c- Hiện đại, asắc - 10 e8chương

Chân 85mệnh Thiên 6Nữ 00- Kiều Hiên 7-  Nữ 84tôn – 10 bdchương

Chỉ 8cho em cưng 9chiều anh 3e- Đường e6Nhã - Hiện 7đại, H e2- 15 chương a3- Link 7ebook

Chỉ 7quan tâm 3đến em 6a– Thiên 7Thảo – 98Hiện đại 7f– 10 chương 78– Hệ liệt 2Mỹ mỹ 3chi âm - Link 5aebook

Chỉ e8số nóng 7bỏng 100% 34- Xuân Thu e- Hiện đại, esắc - 10 bchương

Chiếc fabông tai 0định ước 5- Bích Diệp 5cPhi Tuyết 3b- Hiện đại 9d– 20 chương

Chiếm f0Đoạt Em 12Dâu e8- Thịnh 1Hạ Thái 48Vi - Hiện 77đại - 84 4chương + c10 ngoại 8truyện

"Chiến" d8chiếm hữu 8- Tỏa Nhiên 4Vô Cốt 3- Hiện đại, c3sắc - 55 38chương + b2 ngoại etruyện - Link 7ebook

Chiến 0lợi phẩm fcủa Liệp 65Vương a- Tứ Nguyệt 3d- Hiện đại, bbH - 10 chương a- Link 9ebook

Chiêu 5quân săn 0chồng 74- Phức Mai 2- Cổ đại 3- 10 chương ef- Hệ liệt 2fĐàm gia 2atam mỹ

Chinh f6phục tổng egiám đốc 9lạnh lùng: 26Ông xã trí 7emạng của btiểu ma dnữ 7- Mộc Yêu 8d- Hiện đại c8- 192 chương

Chọc baphải người 3ađàn ông 9fháo sắc 56- Tả Ninh 4b- Hiện đại 28- 10 chương 4- Hệ liệt 24Phải lòng

Chọc 4phải người 2đàn ông bhồ ly 1- Tả Ninh 9b- Hiện đại, e7sắc - 10 dchương - 65Hệ liệt 16Phải lòng c- Link b0ebook

Chọc cbphải người 30đàn ông e3lưu manh 8c- Tả Ninh 82- Hiện đại, asắc - 10 3chương - 2Hệ liệt 7Phải lòng e- Link 0ebook

Chọc 90phải người 7đàn ông aenóng nảy 75- Tả Ninh 82- Hiện đại, 57sắc - 10 3chương - 3Hệ liệt ePhải lòng

Chồng 4bấm giường d- Giản Huân 10- Hiện đại 3e– 10 chương 26– Hệ liệt 3Bích hoa 29cũng có f9mùa xuân

Chồng ekhờ không 55nghe dạy 8- Quý Vũ 1dLương - dHiện đại cd- 10 chương

Chồng atrước đuổi 62tới cửa c- Bố Đinh 2- Hiện đại, 4sắc - 10 fchương

Chớ 98nói "xử" bcvới tôi 3- Liễu Liễu f4Là Ta - Hiện 87đại, trùng 4sinh - 71 bbchương + 025 ngoại 5truyện - Link 1ebook

Chơi 51đùa em đến 2nghiện 03- Lăng Hề 75Hề - Hiện 6đại, sắc 6– 10 chương f– Hệ liệt fcNgười yêu f3không ngoan 36- Link 6ebook

Chủ 7nhân, xin 6chào 1- Nguyên 8aViện - Hiện 2ađại, sắc 9- 10 chương

Chủ d9tịch hiểu eelầm lớn c- Vu Trinh 1- Hiện đại 9- 10 chương 6- Hệ liệt 49Chủ tịch 0fthật có 4clỗi - Link cebook

Chung f5Cư Hạnh 7cPhúc: Tổng 68giám đốc 8d- Kim Huyên d- Hiện Đại f– 9 chương 26– Hệ liệt 8Công ngụ a8 tầng

Chuyến d5tàu tình 1yêu của 15trùm xã 3hội đen 7– Túc Vân e– Hiện cđại – 010 chương

Chuyện 6tình của fctổng giám dbđốc 1b- Giản Phàm cf- Hiện đại 1- 10 chương

Chưa a6Đủ 4- Bàn Tơ bf- Hiện đại, 3H - 10 chương 2- Link d5ebook

1con chó nhỏ f0tên Du Hoan cHoan 4- Du Hoan ebHoan - Hiện 3đại - 11 a8chương

81vương gia c1mới dám flớn tiếng 88– Tứ Nguyệt 0– Xuyên abkhông, sắc bc– 10 chương 3d– Hệ liệt fĐến đâu 1cũng được bnhư ý

Con 26gái yêu 6của ác 54ma 72- Điển bTâm - Hiện eđại - 9 08chương - 44Hệ liệt 2Đảng ác 13ma - Link bebook

Con 88thứ 8- Nhạc Nhan 3d- Cổ đại 2- 10 chương 5- Hệ liệt cĐại trạch 81môn - Link 5ebook

90bé lọ lem 1của lão bđại f6- Nhạc Nhan 81- Hiện đại, 7sắc - 10 2bchương - Link 4ebook

ddbé lọ lem ccủa tổng 0giám đốc ebá đạo 02- Lạc Vi efNhi - Hiện 2đại - 166 bdchương - Link 2ebook

7dbé lọ lem f6đá hoàng 5tử 0- Khải Ly 6– Hiện 5đại – d10 chương f4- Link cebook

1dâu 17 tuổi 5- Giản Huân 2b- Hiện đại 54– 10 chương 45- Hệ liệt 4Cô dâu nhỏ

6dâu không 03nên là em 19- Phong Quang 5b- Hiện đại d- 10 chương 0- Hệ liệt 5Đổi chú erể

4adâu nhỏ e8của tổng egiám đốc d- Lâm Thiên fSắc - Hiện 17đại - 10 47chương - Link 9ebook

77gái nhà 0agiàu theo cđuổi tình eyêu 6- Mạn Lục ca- Hiện đại, fH - 9 chương

90gái thích dckhóc 7- Kỷ Nhạc 2eVân - Hiện dđại - 10 achương - Link 5ebook

7gái xinh 8đẹp và a8thiên sứ b0đen 5- Lam Chi 9Vũ - Hiện 54đại - 10 9chương

38nàng đáng 3yêu của 34tổng giám 4đốc chung c5tình dd- Hoàng Phủ aVũ Nguyệt f1- Hiện đại 2- 12 chương

6nàng xinh f7đẹp của 1bá tước 61- Thần Hi 5- Hiện đại 5- 10 chương 9- Hệ liệt 1dCô nàng etrốn hôn

4nàng xinh 14đẹp của cegiáo phụ 6- Thần Hi f- Hiện đại 95- 10 chương f- Hệ liệt 6Cô nàng 5atrốn hôn

70nàng xinh fđẹp của 38môn chủ 1- Thần Hi 2- Hiện đại 6- 10 chương 2a- Hệ liệt caCô nàng 15trốn hôn

31nàng xinh f9đẹp của 1tổng giám 0bđốc 9- Thần Hi f- Hiện đại ac- 10 chương 0- Hệ liệt 7Cô nàng d2trốn hôn

0nương, nàng 3thật khó dtheo đuổi 34- Phỉ Phỉ 9- Xuyên không 4- 8 chương ad+ kết thúc

bvợ bé nhỏ 0của tổng 6giám đốc 3dbăng hỏa 8- Ái Ước 8f- 99 chương

dfvợ bỏ 3ftrốn e- Tiểu Đào 2- Hiện đại 31- 10 chương

5vợ giả b6của tổng 76giám đốc 1- Thanh Đình 12- Hiện đại, 1trùng sinh e- 170 chương

4vợ trẻ 2con của atổng giám edđốc 5- Mộ Dung e5Tuyết Anh 04- Hiện đại c8– 81 chương

Công bbchúa, chớ c6đi 0- Tác Đông 7Lan - Cổ ađại - 10 22chương

Công echúa dã e8man 2e- Nhạc Nhan 90- Cổ đại c7- 10 chương

Công cachúa nhỏ a5phúc hắc: 9cha trước, 8cách mẹ 00xa một chút! 47- Hinh Như 7Chỉ Thủy 4a- Hiện đại 4- 101 chương c7+ 9 ngoại 3truyện - Link 3ebook

Công 0echúa nếm 8dtrái cấm 83– Kim Huyên 67– Hiện 5đại - 10 7chương – 73Hệ liệt 8Tỷ muội

Công cchúa thất c7sủng, ta f9muốn ngươi fd- Mộng Yểm b- Cổ đại c- 136 chương 3- Link 9ebook

Cục 7cưng bé 56nhỏ yêu fbạo quân 2e– Tứ Nguyệt a7– Hiện a1đại, sắc c– 10 chương b- Link ddebook

Cục cbcưng phúc 85hắc: Mẹ avẫn còn 87rất thuần 0khiết 5a- Đồng dNiên - Hiện 8đại - 247 d4chương

Cung 0chủ đùa 8phi 6- Lam Cầm a- Cổ đại 8- 10 chương 4e- Hệ liệt 4Khéo đùa 55thê tử achoàng đế

Cuộc d5đấu tình 2yêu tàn 1khốc 5– Mai tử 8- Hiện đại 0– 9 chương 0e- Link 4ebook

Cuồng 7thú 8- Nhạc Nhan 60- Hiện đại, b7sắc - 10 7echương

Cưng bà, cưng f6chiều anh 80nữa đi! f- Nguyên 1Viện - Hiện bđại - 10 95chương - 7Hệ liệt 4Nguyệt lão 2hơi bận

Cưng dà, đừng c4vờ đứng 1cđắn nữa 1- Nguyên 0Viện - Hiện 5đại, H c1- 10 chương b8- Hệ liệt 0Nguyệt lão ehơi bận

Cưng fchiều: Bảo 8hộ vợ 2yêu f- Tịch Mộng 7- Hiện đại, 6sủng - 188 bchương

Cười 3hỏi sinh 40tử duyên 50– Cổ Linh 93– Hiện fđại - 10 achương - 8Hệ liệt 85thất tu 5bla

Cưới 0trước yêu 3sau 3- Giản Anh 4f- Hiện đại 89- 10 chương

Cưới 94vợ trước cso chiêu d– Trạm 4aLượng – 7aHiện đại 7– 10 chương

Cưỡng 12chiếm giường 3dvua: Bạo bquân, thỉnh eban cho bổn 2cung a1– Nại aTiểu Nhàn 5– Xuyên 4không - 135 82chương

Cướp 8Tân Lang 40- Akiaki - 76Cổ đại 33- 10 chương af- Link 3ebook

Cửu 4Vĩ Miêu 37Yêu 5- Tâm Tuyền 9Thủy Toản 6d- Huyền 9huyễn, hiện 1eđại - 71 3bchương


images


3vương phi 6từ trên 9atrời rơi dxuống 4- Giang Chỉ 5aLam - Xuyên fkhông - 9 8chương

Dám 1yêu dám 64lên fb- Kagen no f3Ju - Hiện 5đại - 44 8chương - Link 8ebook

Dạy e6dỗ ác ma 0- Lộ Khả 9dKhả - Hiện 7đại - 8 51chương

Dạy 7Dỗ Bà Xã 9Của Mình 05- Kim Tinh b- Hiện đại e7- 10 chương 4- Link 90ebook

Dâu dctrưởng 3f- Nhạc Nhan 7- Cổ đại, 7sắc - 10 bchương - 5Hệ liệt dĐại trạch b9môn - Link 7ebook

4eác đánh 31sói 4f– Cổ Linh 3– Cổ đại ba– 9 chương, ae1 hồi kết 3eLink 90ebook 1 c- Link febook 2

Diễm 3bcơ của 6bá vương f– Vu Linh 3– Xuyên d8không – 810 chương 9Link 9ebook

Diễm aLuyến Tàn 5Đồng 8- Duật Dương 5- Đam mỹ, 5cổ đại, ccường thủ 6hào đoạt 5f– 40 chương

Dính 3anàng thật 48chặt 6- Tử Tâm d- Xuyên không 29- 10 chương 7- Hệ liệt adĐiều kiện 26của ma nữ

Dụ 50chàng cắn acâu 5– Cổ Linh f– Cổ Đại 65– 8 chương

ecđau vẫn 5byêu em 6- Quý Khả 3Tường - 4aHiện đại 56- 10 chương

Dục dvọng của 7dkẻ chinh 3phục 7a- Đinh Mặc 5- Viễn Tưởng 5- 101 chương bb- Link 4ebook

Dùng dchết đời 4fđể yêu 9a– Vu San dd– Hiện 71đại – 2d73 chương 9- Link 7ebook

Duyên a5đến 0– Kim Huyên 59– Xuyên ekhông - 10 d4chương – 7dHệ liệt eRơi vào 16biển thời c0gian

Dưa cGang nhỏ 1acủa tôi d5- Nhạc Nhan 1- Hiện đại, 7cH - 10 chương

Dược eyêu 11- akiaki - 3Cổ đại 2- 14 chương

Đại eca si tình 2- Quý Ly 15- Hiện đại 3- 10 chương

Đại 2lục thất 5lạc 07- Đa Mộc 2Mộc Đa 2- Nhân thú 9f- 62 chương ac+ 3 ngoại 1atruyện

Đại b8quản gia 62tiểu nương 8btử 3- Nữ Vương 7Không Ở 18Nhà - Cổ abđại - 94 44chương + 2c1 ngoại 8etruyện - Link f0ebook

Đại 0tiểu thư c8của tôi b9- Đường fQuả - Hiện 5đại, sắc 2- 10 chương

Đánh 29ngã nữ fbchính, cự 3tuyệt làm e9vật hy sinh 4- Khí Khanh 6Mộc tiểu aJJ - Xuyên akhông - 46 cbchương + f2 ngoại etruyện - Link 4ebook

Đào 51hôn tám 8trăm năm 5- Dư Uyển 6cUyển -  Cổ cđại, hiện 1đại – 422 chương 34+ 2 ngoại 5truyện - Link cebook

Đặt 19bút thành 7hôn 9- Hân Hân d1Hướng Vinh b- Hiện đại a- 45 chương 0- Link c5ebook

ĐCHH: cNữ đặc 03công xuyên a7qua thành 9thiên kim 48thủ phú f- Hoa Vô 25Tâm - Xuyên 26không - Phần 31: 250 chương b3+ Phần 2: 4128 chương 8- Link cdebook

Đế danghiệp như cbhọa b6- Mộ Dung 0Nhân Nhi 98- Cổ đại 9- 30 chương

Đế fvương bạc 58tình 03- Minh Tinh eb- Cổ đại 01- 10 chương d- Hệ liệt d3Bí mật 6không tốt 3acủa người 63ấy - Link febook

Đêm 4mất hồn acủa tổng 30giám đốc a1- Bảo Bối c- Hiện đại 9- 8 chương 9c- Link cebook

Đêm 55săn xuân d1sắc b- Kim Bích 13- Hiện đại, esắc - 10 c9chương

Đi 4xem mắt e- Tát Không 7dKhông - Hiện eđại - 73 9chương + 9c1 ngoại 0truyện - Link eebook

Định 3nghĩa độc 4nhất vô a9nhị 02- Hương d0Nam Thảo 1- Hiện đại 8– 18 chương, 79 ngoại e4truyện – Link aaebook

Độc 48chiếm quân 5sủng, hoàng 1chậu không adễ chọc 8- Mèo Bị 6Cá Ăn - 8eXuyên không 2- 152 chương

Độc b1sủng thiên 33kim nô 8- Vu Linh 7- Xuyên không 4- 9 chương 1b– Hệ liệt dSong long 1giành châu e6- Link d6ebook

Động fphòng hoa 8fchúc trễ 48mười năm 2– Minh Tinh 7f– Cổ Đại, b4hài, sủng 2– 10 chương 37– Hệ liệt dTình đẹp 75thành đôi 2- Link debook

Đông 08phương thần b7long 5- Thủy Ngân e- Cổ đại 37- 10 chương 0– Hệ liệt 1Vân cung 4ctứ đường c9- Link 56ebook

Đuổi 6bTheo Trái 5Tim 6- Phương 5Tiểu Á d- Hiện đại 23- 10 chương

Đừng 44như vậy, 0dngười ta 23vẫn còn 86là học dcsinh đấy! 63- Hồng Cửu d- Hiện đại e- 70 chương c7+ 1 ngoại 7atruyện - Link e0ebook

Đừng 6nói hoàng 86đế vô dftình 6- Đông Trùng 56- Đam mỹ, e0cổ đại 38- 9 chương

Đường 6achim bay e- Cuồng 9Ngôn Thiên 2Tiếu - Hiện dđại, hắc 4bang - 58 9chương + 19 ngoại ftruyện - Link 04ebook

Đương 2bgia cách 6cách44Dương Quan 2Tình Tử d- Cổ đại 6– 10 chương 0– Hệ liệt cCông chúa febang - Link c7ebook

Đường 3Tâm thục 03nữ a6- Điển fTâm - Hiện 77đại, sắc b- 10 chương 9- Hệ liệt 8Thục nữ


images


Em fdám nói cem không 32tính phúc 0e- Hốt Nhiên d8Chi Gian - c5Hiện đại 1– 63 chương, 6f4 ngoại 3ctruyện

Em 48đã nghe 3thấy chưa? 3- Tâm Thường 0- Hiện đại d4- 53 chương 3+ 1 ngoại 25truyện - Link 8debook

Em 1ekhông yêu 1tôi 39- Khải Ly d7- Hiện đại, 0sắc – f9 chương, ekết thúc 5– Hệ liệt a6Ngược luyến 7tình thâm


images


Gặp ddgỡ tổng c5giám đốc 4tuyệt tình etàn khốc 74- Tuyết 8eSắc Đồ cMi - Hiện 63đại, sắc 0f- 266 chương a+ 2 ngoại 2truyện - Link 9debook

Gần 4nhau lúc 9phồn hoa 7tan mất 6- Thủy Dạ fLam - Xuyên b3không - 72 80chương, f05 ngoại 3truyện - Link aebook

Gấp agáp để ccmắt nhà btù vàng 57- Đồng 6Đồng - 9Hiện đại f5- 10 chương 56- Hệ liệt fKhông vào bhào môn 1rất khó 5bsống - Link 3ebook

Giả dlàm người 8tình xã 02hội đen e- Tạp Nhi 1c- Hiện đại d- 10 chương 5c- Link 2ebook

Gia 3fmặt sẹo b- Nguyên 59Nhu - Xuyên bkhông – 710 chương d- Hệ liệt 4Trời giáng 5fsứ mạng 4- Link 03ebook

Gia 1sư có vấn bđề 07- Tử Tuyền e- Hiện đại 9- 10 chương e+ 1 kết 1thúc - Link 9febook

Giang fhồ kỳ 07cục d- An Tư Nguyên 6b- Cổ đại, 41hài - 45 83chương + ff1 kết thúc

Giang 2nam mỹ nương 9btử d- Vân Nhạc 5- Cổ đại, 6sắc – b10 chương 89– Hệ liệt 2Giang Nam enương tử 5a- Link a3ebook

Giao 2dịch tình 4nhân 15- Liên Trân ed- Hiện đại 4- 10 chương

Giáo d6sư, em có dthể tốt e8nghiệp chưa? 9- Kiêu Dương f4Noãn Noãn 6- Hiện đại f- 62 chương 49+ 1 ngoại etruyện - Link 4eebook

Giấc f3mộng của canh, chính 3là em b- Ninh Mông ff- Võng du, 3hiện đại 28- 39 chương b- Link 7ebook

Giờ 2lành trộm 9cyêu dc- Cổ Tâm 58- Xuyên không, 1bsắc - 10 dfchương


images


Hai 15'cầm' cùng ecvui 85- Đông Bôn adTây Cố 57- Hiện đại 3- 58 chương c- Link 0ebook

Hải 27Vương a- Minh Tinh a- Cổ đại 1- 10 chương c8- Hệ liệt 71Chí tôn 9hoàn lương 6- Link 5eebook

Hạnh 95Phúc, không 0bbắn không e6trúng bia! 5- Mộc Thanh 44Vũ - Hiện eđại, quân adnhân - 71 5dchương + fe3 ngoại 35truyện - Link eebook

Hành 0trình nắm 0giữ Nguyệt f- Hân Hân 0Hướng Vinh f5- Xuyên không f- 56 chương f+ 1 ngoại cetruyện

Hạt ctiêu nhỏ 1ftrên bàn 99cơm 3- Liên Liên 2- Hiện đại da- 9 chương 3- Hệ liệt 9aLà lạ một a0nhà thân

Hãy a8nhớ, anh 55yêu em a9- Giản Huân 1c- Hiện đại 72- 10 chương

Hắc 2la sát c- Đan Phi 52Tuyết - aCổ đại 69– 10 chương 8eLink 1febook

Hoa c8đào khuynh 0cquốc e- Trạm Lộ 9f- Cổ đại 6- 17 chương 58- Hệ liệt 7Nguyện làm e3phu nô - Link 6ebook

Hoa 7Khai c- Giản Huân 1c- Cổ đại 17- 10 chương 93- Hệ liệt a9Tứ hỉ b8lâm môn 0- Link debook

Hoa 6khôi nắm 5quyền: Vương fgia người cthật xấu!! 9- Dạ Vũ 6Khuynh Thành 0- Xuyên không dc- 207 chương 7- Link 5ebook

Hoa abtâm tổng c4giám đốc b2- Vân Thanh 5- Hiện đại f- 127 chương

Hoàng 56Hậu Ác fĐộc 1- A Đậu c8- Huyền cfhuyễn, cổ 7đại - 13 5chương - Link 6ebook

Hoàng 7hậu bị 3vứt bỏ 0c- Minh Tinh 6- Cổ đại 41- 10 chương f- Hệ liệt 2Ác thê tới d0cửa

Hoàng f8hậu sát ethủ ec- akiaki - f4Xuyên không db- 12 chương

Hoàng 6ahậu xinh 7đẹp ác b0độc e- Vũ Cách 93Nguyệt - 34Trọng sinh 3- 22 chương b- Link 89ebook

Hoàng dekhông hư, 1bphi không dthương fc- Tô Nguyệt 1eVân - Xuyên fkhông - 167 b3chương - Link 42ebook

Hoàng d5Phi lính dđặc công: dPhượng fmưu thiên fhạ db- Dương 9Giai Ny - bXuyên không e- 551 chương

Hoàng 0athượng aadụ dỗ 8thị vệ 6- Vạn Ngữ 8- Đam mỹ, bdcổ đại 52– 10 chương

Hoàng dtước kỷ 40sự 3e- Song Mục d– Cổ đại caLink 5ebook

Hồ aly! Muốn 3cchờ ta bao clâu? ef- Mật Trầm d6Trầm - Huyền f3huyễn – 6a62 chương, 624 ngoại 70truyện - Link 8ebook

Hổ 2Môi d- Thập Phương 9c- Đam mỹ, dxuyên không 54- 5 chương

Hôm 89nay em phải 9gả cho anh c– Lục bPhong Tranh c0– Hiện 4eđại, sủng 2b– 10 chương 8c– Hệ liệt 85A phiêu tiểu 1tình ca - Link 0ebook

Hôn 2mê liền 3cưới 0b- Kagen no 7Ju - Hiện c7đại, sủng a2– 39 chương ad+ 5 ngoại 8truyện - Link debook

Hôn 2nhân đại 17sự 09- Tử Trừng 3- Hiện đại 6- 11 chương fc- Hệ liệt 75Chỉ yêu 9em thôi

Hợp c2đồng 77 87ngày: Ông 02xã bá đạo 32đứng sang 7bên 7- Bách Lý 12Yêu Yêu 6- Hiện đại 1- 45 chương e- Link 5febook

Hợp 2đồng tình 7yêu nguy 6dhiểm 1f- Mạc Nhan a– Hiện 2đại – 8110 chương 2Link 2ebook

Hợp bpháp tình cnhân 2– Sugar 71- Hiện đại, 9csắc – 3b10 chương 6- Hệ liệt 29Tàng xuống 57tình nhân

Hương 93thơm băng cđá như bxưa f- Mễ Lạp 1bPhấn - Hiện 99đại - 35 9chương - Link 66ebook

Hương 51thơm mê 8hoặc của 7hoàng hậu c– Chu Tiếu 4cY – Cổ beđại – 1c32 chương 7- Link 5ebook


images


Kẻ cgian tuyệt bđối phải 8fcáo trạng 9etrước bf– Tả Vân 1– Hiện a9đại – 110 chương b- Link bebook

Kẹo a7đã mở 7không thể 19trả lại 9- Nguyên aViện - Hiện 1cđại, sắc 0- 10 chương a5- Hệ liệt 5Nguyệt lão d7hơi bận

Kết 2hôn rồi cyêu 5- Chu Khinh 9- Hiện đại, 55sắc - 10 f0chương - Link 6febook

Kết 9hôn với 1tổng giám acđốc ac- Điển aĐiển - 3cHiện đại f- 10 chương 5- Hệ liệt fNgười yêu atổng giám ađốc của 99tôi - Link aebook

Khách dequan, không 3thể được 26- Lam Bạch aSắc - Hiện e6đại - 45 e4chương + 1d2 ngoại 6truyện - Link bebook

Khách 3trọ, đừng 73như vậy 1- Lam Bạch 30Sắc - Hiện dđại - 47 26chương + 9f3 ngoại 6truyện - Link bfebook

Khát fbthú a6- Nhạc Nhan b- Hiện đại 3b- 10 chương

Khẩu 87vị nặng 8- Tửu Tiểu 0Thất - Hiện 3ađại, hài a- 48 chương 8- Link 6ebook

Khéo bdụ nữ 3tổng giám e7đốc 0b- Đan Tinh c- Hiện đại 9a- 10 chương

Khi 8ác thiếu 2xuyên qua athành hoa 66khôi 2- Tiêu Bạch 8Luyện - 38Xuyên không c- 88 chương

Khí f8phi khuynh f9thành của 1bVương gia 13- Vân Thiên cThiếu - 71Xuyên không be- 168 chương 59- Link 8ebook

Khí 11phi tái giá: 3Quân thần 4phân tranh 45- Lam Tử 0a- Xuyên không 87- 156 chương 9+ 3 ngoại 6truyện

Khi c3phụ nữ a3xuyên đến 7fthế giới fthú nam 3- Tư Đồ a2Yêu Yêu a- Xuyên không, bngười thú 32- 78 chương f7+ 5 ngoại 7truyện

Khi dphúc hắc cbgặp biến 2thái 54– Lãnh bbTúy – Xuyên 9Không, hài de– 39 chương 70- Link f9ebook

Khi 94quân hôn 3agặp gỡ 5tình yêu 3c- Thanh Xuân b8Tiểu Biến 67Thái -Hiện a9đại – 743 chương bf– Hệ liệt 8Ái ái bảo 7bối - Link febook

Không 5acẩn thận 6đụng phải 5tổng giám d6đốc ce- Khiết cTâm - Hiện 0fđại - 10 1chương - 1Hệ liệt 1Cổ tích 6phi thường 0fcủa tôi

Không 9cẩn thận 7nhặt được 3aông chủ fblớn b2- Khiết 16Tâm - Hiện 1eđại - 10 69chương - eHệ liệt 1bCổ tích 9ephi thường 1của tôi

Không 8được giật 6chồng tôi 8- Mạn Ny ae- Hiện đại a9- 10 chương

Không 24sợ làm 7chư em 3a- Thạch 3Tú - Hiện 5đại - 10 9chương - Link ffebook

Không fthị tẩm, d3chém! a– Lam Ngả 2Thảo – 1Cổ đại, achài, phúc fhắc – 8647 chương, d04 ngoại 4truyện – Link 7ebook

Khúc 1giao hưởng d7quân hôn f- Vitamin 2eABC - Hiện 2đại - 49 achương

Kích dTình Tuyết bSắc 9- Quý Sa 14- Hiện đại, dasắc – c810 chương 50- Link 41ebook

Kiêu 3Sủng 1- Đinh Mặc 9- Viễn tưởng 2- 90 chương a+ 14 ngoại 3truyện - Link 19ebook

Kiều 4thê lạc efđường a– Lăng 4Trúc – 4Cổ Đại 4– 10 chương 6e– Hệ liệt 2aHuyền cốc 5tứ thánh

Kim e2chủ định eđoạt 14- Tả Vân 4- Hiện đại 2– 10 chương, 5kết thúc b- Link c9ebook

Kim 2dcương cấp 1dphá sản dcnữ 3- Minh Tinh 2f– Hiện d3đại – 3610 chương cLink 4ebook


images


Lạc 6Đường 3e- Dạ An d9- Xuyên không a- 25 chương ec+ 3 ngoại dtruyện - Link 4ebook

Lạc 46mất tình 0yêu: Linh 2dhồn của 16tội lỗi 8- Hạ Vũ 8a- Hiện đại, 9trùng sinh 36- 45 chương 50+ 2 ngoại 6ctruyện

Lạc 6bTuyết Thành 0Bạch 0b- Bunny - b0Đam mỹ 92- 7 chương, a1 ngoại 2truyện

Làm anhục ca c2ca 71- Lam Cầm d- Cổ đại 5, sắc – 09 chương, a1 kết thúc 3- Link 8cebook

Làm 94phiền huyện 3ethái gia 97- Mai Bối 5Nhĩ - Cổ cađại – c10 chương 7c- Link 1ebook

Lãng 4tử phụ c9tình 1c- Đường 9dTâm - Hiện 63đại, trùng 0asinh - 10 2bchương

Lang 6Nha ad- Neleta - 1Đam mỹ, e3cổ đại d- 10 chương

Lãnh 0thiếu truy 40thê 0- Hoa Điền 29Bắc - Hiện bđại – 3e45 chương, 55 ngoại 5truyện – Link cebook

Lão 96bà tiểu 0dbạch của asắc lang ftổng giám eđốc 06- Y Nắng 9Tình + Tyna 31Trần - Hiện 7đại, H 3b- 10 chương  

Lâm 66Giang Tiên 66- Hồ Điệp 9SEBA - Xuyên ekhông - 56 fchương - Link 1febook

Lấy 3nhầm anh 5chồng nhiều 87tiền 3- Phong Quang a5- Hiện đại 18- 10 chương e9- Hệ liệt 3eĐổi chú bbrể

Lệ 4ngọc 7f– Lăng 8Nặc – fĐam mỹ 0- 16 chương

Lên 51giường ftrước ly f0hôn 77- Diệp Tình b3- Hiện đại bf- 9 chương

Lên 65Nhầm Giường? 7b- Akiaki - 9Xuyên không 04- 10 chương

Lên 41Nhầm Kiệu 9dHoa 8- akiaki - c4Cổ đại e- 18 chương

Loạn fathế khuynh 26ca 6– hoatranh f- Xuyên không, ftự sáng f0tác – 59 6chương, 8a4 ngoại 88truyện

Lỡ 72yêu thanh dmai trúc ee 9- Nhược 26Tinh - Hiện 97đại, sắc 5d- 9 chương

Lửa badục khó bnhịn f3- Tinh Hồng d- Hiện đại, 0aH mạnh - c10 chương e- Hệ liệt fHộ vệ etuyệt sắc a1- Link 9ebook

Ly 38hôn không dchia tay f4- Quan Dĩnh 82- Hiện đại 3- 33 chương

Ly 62hôn rồi 4yêu 57- Dạ Ngưng b5Tử - Hiện 24đại - 22 fchương - Link 79ebook


Được thanks
Xem thông tin cá nhân YIM
Gởi bài 13.07.2012, 23:17
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Quỷ Hồ Bang Cầm Thú
Bang Chủ Quỷ Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 39256
Được thanks: 34138 lần
Điểm: 8.91
Tài sản riêng:
Gởi bài List truyện dài hoàn + Ebook - Điểm: 10
Chú athích: click bvào tên 84truyện. 46 © DiendanLeQuyDon.comTruyện mới bdsẽ được cđể ở 4ađầu list.

Lưu 81ý: 4Bạn nào adùng opera c9mini mà bị blỗi chữ bố khi đọc 95ruyện ở ciễn đàn, bhì hãy vào abetting (cài ađặt) của 5pera mini, 8bỏ phần 7chuyên xem e4ho điện 7hoại (off 0ingle column b9iew), lưu 3(save) lại, feload page 0à xem được. 26 © DiendanLeQuyDon.comòn dùng 20C thì vào 44etting chọn arowse mode, d8ồi chọn 6zoom mode, dau đó reload 50age lại 9aà được. 63 © DiendanLeQuyDon.comếu không 62được thì 50ãy nâng cfấp phiên 0ản mới 72ồi làm fahư trên. 8 © DiendanLeQuyDon.comếu bị 3ỗi mất dhữ thì d9ào setting, 1nable javascript 05à được.

images


Mang 73Theo Cục 9aCưng Chơi 66Game 9- Trang Cầu 49Đích Bình dTử - Võng f7Du – 24 8echương, f3 ngoại 45truyện - Link 2ebook

May e8mắn được 52chàng yêu 78– A Đồng d– Cổ đại, 06sắc – 6410 chương fa- Link 37ebook

Mặt 11trắng nhỏ eđứng sang 3bên! 3- Vân Cát 6Cẩm Tú 7- Hiện đại c- 49 chương 9b+ 3 ngoại 6truyện

Mẹ, cchúng con 93muốn cha: cbảo bối 3Mật Đường e- Đan Thanh b9Mộng - Hiện 22đại - 144 8bchương - Link b0ebook

Mẹ e6của đứa 1etrẻ đừng 1chạy c- Tâm Đào fd- Hiện đại f- 151 chương 14- Link febook

08hoặc song 37vương 16- Thánh Yêu f2- Xuyên không 1- 102 chương

Mị 47hậu hí 9elãnh hoàng a- Sở Thanh 2- Xuyên không ea- 495 chương

Minh etinh kiêm 7btổng giám 00đốc 4- Đạm Mạc eĐích Tử 7Sắc - Hiện 71đại - 84 90chương - Link 5bebook

Môn afchủ đùa 5phi f8- Lam Cầm 0- Cổ đại 50- 10 chương 8- Hệ liệt aKhéo đùa f1thê tử 2hoàng đế

Một a8đêm một d2ngày một eđời 1a- Phù Tô cfLục - Hiện 8eđại, ngược cfluyến tình 3thâm – 722 chương

Một 1mình đấu 4với lưu 25manh eb- Thần Vân a- Hiện đại 6- 10 chương

Một 55ngày làm 8thầy, cả ceđời làm 6chồng d- Hồ Ly 85Đi Ngang fQua - Hiện 02đại - 58 00chương + 371 ngoại 2truyện - Link 2ebook

Mua eem một trăm 4đêm 0- Nghê Tịnh b2- Hiện đại, 8H - 20 chương 02- Link 6ebook

Mùa 7hoa rơi gặp clại chàng 4f- Thục Khách 88– Huyền 2bhuyễn – 6d47 chương 40Link 0ebook

Mua d1thê tử 2e- akiaki - 56Cổ đại a- 12 chương

Mỹ daNhân Phu e7Quân 6- Lạc Thần 50Hoa - Cổ cđại - 172 70chương

Mỹ fcvị se duyên 5anh với 99em 75- Hàn Liệt bc- Hiện đại c– 42 chương b– Hệ liệt bQuyến luyến 90giữa răng 58môi - Link cebook


images


Nam 18cương trực e4sợ nữ 4dây dưa b- Chanh Tinh 38- Hiện đại b– 10 chương, 12 kết thúc cb- Link 0ebook

Nạm 9vàng ăn 4cỏ nam c- Mễ Bao 12- Hiện đại 8a- 10 chương c– Hệ liệt 62Đại “Trạch” 11môn – Link 9ebook

Này! 6Mau Buông 78Cô Ấy Ra 3- Ức Cẩm dd- Hiện đại 57- 57 chương a+ 1 ngoại c7truyện

Năm eemươi thước 8thâm lam f– Ba Nữu 6– Hiện 88đại – 675 chương

Năm 4năm sau kéo f9em lên giường 3f- An Tĩnh ea- Hiện đại, 1esắc - 15 ffchương - Link 82ebook

Nắm 5tay người, e9kéo người eđi 85- Thiên Hạ 6Vô Bệnh e- Xuyên không 8- 82 chương e1+ 7 ngoại 0truyện - Link 35ebook

Nắm 4tay nhau đi b7khắp nhân 19gian 0- Ly Trần 0Nhất Tiếu 17- Cổ đại 16- 24 chương

Ngài bchủ tịch 0ác liệt eb- Vu Trinh 10- Hiện đại 8- 10 chương 77- Hệ liệt 35Chủ tịch 1fthật có 72lỗi

Ngại cgì lên giường 3- Lưu Tam f9Tam - Hiện 1đại - 73 3chương + 410 ngoại d5truyện

Nghịch dlửa 64- Phong Tử fTam Tam - 1Hiện đại 3- 69 chương 5+ 6 ngoại 1truyện

Ngoài 3bdự đoán amọi người 6- Tát Không 98Không -  Hiện b7đại – 610 chương

Ngọt fbngào đùa 4tình c- Lâm Hiểu 1Quân - Hiện 5đại - 10 bchương

Ngọt b9ngào với 7tổng giám 3đốc 29- Điển dfĐiển - f0Hiện đại 71- 10 chương 80- Hệ liệt e5Người yêu b1tổng giám 1đốc của btôi

Ngốc dthê lưu dlạc giang 5hồ 6- Mạc Nghiên c9Yên - Xuyên 27không - 164 75chương + 43 ngoại 44truyện - Link a6ebook

Ngồi 9hưởng tám 43chồng 21- Giản Hồng 14Trang - Xuyên 8không, NP 6d- 203 chương e+ 10 ngoại 3ctruyện

Ngủ 4bên cạnh egiáo sư 4– Mộc 9Không Bách e- Hiện đại a2- 48 chương 5d+ 2 ngoại 7truyện - Link eebook

Ngự 7hoàng c- Minh Tinh 8- Cổ đại 36– 10 chương 6– Hệ liệt 3Chí tôn 2hoàn lương 3- Link abebook

Ngự 87thú nữ dvương 20- Luyến c6Nguyệt Nhi a3- Xuyên không 9d- 183 chương 6+ 2 ngoại etruyện - Link e6ebook

Người 9bên gối 2elạnh lùng 57- Đình Nghiên d- Hiện đại, 50H - 10 chương 16- Hệ liệt 74Liệt Nam aTruy Tập 3Lệnh

Người c6đàn ông 2dkiêu ngạo 0fchớ phiền 2tôi 80- Tử Tiệp 98- Hiện đại a- 10 chương

Người bgiám hộ 2ctà ma d- Đình Nghiên d6- Hiện đại, dH - 10 chương a- Hệ liệt 01Liệt Nam 1Truy Tập 21Lệnh - Link e0ebook

Người 9giám hộ 0ưu tú 88- Trinh Tử 35- Hiện đại, a2sắc - 10 bchương - fHệ liệt eNuôi quỷ 76nhỏ

Người 84Hầu Kiếm 48Thánh db- Cần Thái 53- Cổ đại, 90sắc – f610 chương 4- Hệ liệt dVạn Thiên 7Sủng Ái

Người 6kia, thiếu 3gia ! ce- Kim Huyên 3- Hiện đại 8d- 10 chương 6- Hệ liệt 68quán cà d5phê hạnh aphúc – Link 93ebook

Người 7bkia, tổng 4giám đốc 60! 3- Kim Huyên 9- Hiện đại 6- 10 chương 4- Hệ liệt 7equán cà 45phê hạnh 97phúc – Link 4eebook

Người bthiếp bị 1abỏ của avương gia 8emãnh tướng 5- Hồ Ly 20- Cổ đại, engược – c109 chương

Người b6tình của các ma 1c- Hạ Điệp 6- Hiện đại a- 9 chương f6- Link eaebook

Người 04tình nguy chiểm 58– Mạc 2aNhan – Hiện 7đại – ee10 chương 4b- Link 0ebook

Người 68yêu "anh 23em" của 6ctôi 57- Nhược cTinh - Hiện 16đại, sắc e8- 10 chương

Người eyêu bị 8nguyền rủa 2- Tứ Nguyệt c8- Cổ đại, 5H - 10 chương

Người 7yêu của 5tổng giám 82đốc xã 35hội đen 4b- Quân Tử bHữu Ước 7- Hiện đại c- 110 chương 3+ 3 ngoại 5truyện - Link 7febook

Người d8yêu đào 58hoa của 39tôi e- Liên Liên 4- Hiện đại e– 10 chương 1– Hệ liệt 0Đang len b7lén yêu 44đương

Người 91yêu ngây 93thơ của 8tôi 2– Liên 3eLiên – 4Hiện đại e– 10 chương b– Hệ liệt 12Đang len 35lén yêu 81đương

Người 86yêu ngốc 8nghếch của 5tổng giám 3cđốc 49- Cung Ninh 1c- Hiện đại 95- 10 chương

Người 5yêu ơi, 5đi nào! a- Nhất Độ 1Quân Hoa 2- Huyền ahuyễn - 8b66 chương 8- Link 2eebook

Nha 0hoàn 84- Trịnh 6Viện - Cổ 50đại - 20 93chương

Nha a7hoàn không 8chịu gả 3b- Trạm Lượng dd- Cổ đại ba- 10 chương 61- Hệ liệt a7Quẻ hồng cloan tinh d0động

Nhà btù nóng 84bỏng: Tổng 86giám đốc a5tha cho tôi 4đi 2- Ái Tình 70Hoa Viên 8- Hiện đại 9- 132 chương 5+ 24 ngoại 5etruyện

Nhạn 0Độ Thủy 2bNhu Tình 9- Hân Ngữ b- Đam mỹ, 30cổ đại f- 10 chương

Nhận bbtội với 7em 4- Mạc Nhan 87- Hiện đại da- 10 chương

Nhập b 13- Donggua1986 83- Đam mỹ, aehiện đại, btrọng sinh 2d– 75 chương

Nhật cký thăng 8cấp ở eehậu cung 7của nữ 5phụ fe- Cửu Nguyệt 5Vi Lam - Xuyên ckhông, cung 7đấu - 89 d0chương

Nhật cbký tìm chồng 39của mẹ 55hồ đồ 18- Mính Hương ceHoa Hồn 9- Hiện đại b0- 100 chương

Nhật 5eký trưởng 33thành của 4bảo mẫu db- Hàn Liệt  - feHiện đại- 010 chương

Nhất fthế khuynh ctình 5c- Yên Thị b- Đam mỹ, dcổ đại, d7sắc – b956 chương

Nhị 97kiến khiêu ctình 9- Mễ Nhạc 6- Hiện đại, 2sắc – 7010 chương 87– Hệ liệt 61Thời kỳ 3eyêu thử 7b- Link 2ebook

Nhím 62con, em đừng 3esợ! b- Hoàng Phủ 4Vũ Nguyệt c- Hiện đại 9b- 8 chương 83- Link 3ebook

Nhu 3bHoàng Ngự 4bẢnh 5- Quý Ly 79- Cổ đại, 17sắc - 10 e0chương - 35Hệ liệt 8eLòng chàng danhư sắt

Như 9dÝ 4- Kim Huyên 65- Cổ đại 54- 10 chương 88- Hệ liệt eTứ hỉ calâm môn 8- Link 5ebook

Nhược 6Phi 26- akiaki - 86Cổ đại bf- 10 chương

Nịnh b7vương 1- Trạm Lộ e- Cổ đại b3– 9 chương e– Hệ liệt 55Quan trường 7dchơi thật cvui – Link cebook 1 6e- Link c2ebook 2

Nóng edlòng chữa 6ftrị bậy 18- Mộc Tú 1- Cổ đại b- 9 chương f+ 1 ngoại c8truyện

Nợ 46chồng f3- Chu Khinh 9- Hiện đại, c1H - 10 chương 0- Link 73ebook

Nợ 5phong lưu 0của công 0dchúa b6- Phức Mai fd- Cổ đại 8– 10 chương 60– Hệ liệt c4Thành thân c7thật là 8khó - Link d4ebook

Nuôi 1anh là họa 96– Cốc dNguyệt Ưu f3– Đam mỹ, c8hiện đại  – 4d10 chương

Nuôi 2bdưỡng thỏ cftiểu thư 86- Cầu Mộng 2- Hiện đại e- 10 chương

Nữ 42giúp việc b7của thái c7tử phúc e8hắc 9- Thiên Lại 4dThần Thoại 18- Hiện đại 2- 176 chương 52- Link 74ebook

Nữ 63phụ là 1cvô tội 7- Tiểu Cô e8Tử - Xuyên 3không - 78 8chương

Nữ e8phúc khí d4của tửu e4vương f- Minh Tinh 7– Cổ đại b– 11 chương 3– Hệ liệt aƯớc định cthủy tinh 0- Link debook

Nữ 17vương của 72tể tướng 1- Nhược 8aTinh - Cổ 3đại, sắc a3- 10 chương c0- Hệ liệt 9eTrộm gạt 93giành lừa

Nữ 52vương dã eman của 93tổng giám 3cđốc d- Quan Tĩnh 3e- Hiện đại c7- 9 chương c6- Link 6ebook

Nửa 9đời sau 5fcủa ta 3- Ta Không ePhải Thiên 9Sứ Của f8Ngươi - 5bXuyên không 39- 42 chương b+ 10 ngoại 4dtruyện - Link 7ebook

Nương 3nương rất 1khí phách: 6aChỉ cưng 4fchiều Thái aTử Phi bướng 91bỉnh f- An Thuần fNguyệt - 3Xuyên không a6- 140 chương 62- Link 9debook

Nương 2tử bán 66thân 34- Chanh Tinh cf- Cổ đại c- 10 chương 9- Link 95ebook


images


Ồn dào nhỏ cf- Tát Không c9Không - Hiện dđại - 74 4chương + 85 ngoại dtruyện - Link 8cebook

Ông 6xã ăn vụng dxin chùi dmép 8- Lăng Hề aaHề - Hiện 1eđại, sắc b- 14 chương 3- Hệ liệt fYêu lớn b5hơn tiếng 7nói

Ông 4xã của 5tôi là xã 1hội đen 0- a3Thanh Âm 2Thiên Sứ f- Hiện đại 3– 69 chương a9- Link 1ebook

Ông 6xã dân chơi 06không yêu 1btôi 7- Lâu Doanh 5Doanh - Hiện 69đại - 15 2chương

Ông 7fxã quái 4quỷ, xem 9ai sợ ai 7- Cổ Nại a0- Hiện đại aa- 152 chương 0- Link f0ebook

Ông bbxã Satan 9ađến gõ 7cửa af- Thất Niệm a0An - Hiện 9đại - 199 0dchương

Ông 5xã tuyệt 0ekhông phải 33cực phẩm d1- Tạ Thượng 2Huân - Hiện 4đại - 10 17chương - 9Hệ liệt bTình duyên 3thai long 0phượng

95Chung YES, 96Kết Hôn 43NO 17- Ngải Mân 44– Hiện 1đại - 10 21chương


images


Pa cPa 17 tuổi 87- Hương 6Chương Thụ 36Đích Ảnh 81Tử - Tuổi 9Teen – 52 9achương

Phế 6Tích b7- Cuộc Sống 0cThật TMD fTịch Mịch cfNhư Máu b- Võng Du, a2hài – 31 1fchương

Phi b1tử điêu 8ngoa của 2Hoàng đế d3- Mễ Lộ 52Lộ - Cổ 3đại, H 7- 10 chương f9- Hệ liệt 0Long phượng 6acát tường 15- Link 7eebook

Phong belưu đấu eoan gia 1e- Trạm Lượng f- Hiện đại 7- 10 chương

Phong e5Vũ Thanh 4eTriều 1 7- VMT - Cổ f5đại, kiếm fhiệp, 60 5chương

Phong fVũ Thanh 1cTriều 2 2- VMT - Kiếm a1hiệp - 109 fchương

Phu 22quân của 3giáo chủ 3f- akiaki - 1Cổ đại 56- 20 chương

Phu 1eQuân Xấu eXa b- Điển 5bTâm - Cổ dđại - 10 1chương – afHệ liệt 9Gia tộc 54keo kiệt

Phú ccQuý 7- Ký Thu 3- Cổ đại d5- 10 chương 0b- Hệ liệt e0Tứ hỉ 88lâm môn

Phúc 7hắc cũng 29phải biết 2cách 7- Thu Thủy 50Y Nhân - dHiện đại, c1quân nhân 9- 59 chương

Phượng 8cẩn thiên 36hạ 24- Nguyệt 2Xuất Vân 9- Cổ đại 56- 167 chương 27- Link b0ebook

Phượng 4mị 3- hoatranh d- Nữ tôn, fatự sáng atác – 10 fchương, c74 ngoại btruyện


images


Quản 1agia 7- Kha Hải aTình - Đam e8mỹ, hiện cđại - 6 6chương, cd3 ngoại 16truyện

Quản 40gia công ecứng nhắc c5- Lê Tiêm c7- Hiện đại 25– 10 chương 9– Hệ liệt 59Diệu quản 20gia

Quán 4rượu nhỏ c1yêu nhau e- Đan Phi 85Tuyết – 0Hiện đại de– 10 chương 0- Link b2ebook

Quân echủ chọc 56phi 6- Lam Cầm 28- Cổ đại 15- 10 chương c3- Hệ liệt 93Khéo đùa bthê tử 3hoàng đế

Quần 1lụa a- Nhạc Nhan 8- Cổ đại, ceH - 10 chương 7+ 1 ngoại 7truyện - 0Hệ liệt a3Đại trạch 36môn - Link debook

Quân bvương đoạt 29phi f- Lam Cầm 2d- Cổ đại 2c- 10 chương 4- Hệ liệt 7Khéo đùa f5thê tử 6hoàng đế

Quý f5công tử 4ngang ngược ac- Tứ Nguyệt 5- Hiện đại, 5H - 10 chương 3d- Link febook

Quỷ belinh tinh 7- Mai Bối e5Nhĩ - Cổ 02đại – 3b9 chương

Qủy cathê 0– Mạt 2Hồi – 4eĐam mỹ, 9kỳ bí – f830 chương

Quỷ 0eThần Y 06- Lâm Uyển 23Du - Cổ 4đại, sắc df– 10 chương 7– Hệ liệt 0bMa mỵ tứ 1fcông tử

Quyện 13tầm phương a- Hồ Điệp 2Seba - Cổ 95đại - 31 9chương


images


Rất 4dyêu tướng 6công f5– Ngụy eQuân – e5Cổ đại d– 10 chương 07Link 5ebook


images


Sau cKhi Nữ Vương 85Thất Tình a- Kim Huyên 59-  Hiện 2đại – c10 chương 82- Hệ liệt atỷ muội

Sắc 7Màu Ấm 9- Phong Tử 4Tam Tam - 36Hiện đại 5b- 77 chương ed+ 12 ngoại 3etruyện - Link 5bebook

Sầu 1triền miên c- Đạm Mạc fĐích Tử 82Sắc - Xuyên 5không – 966 chương

Scandal 86Đình Đám f- An Tư Nguyên d5- Hiện đại dc- 77 chương f4+ 1 ngoại 0truyện

‘Sex’, flà điều 4cực phiền 6toái! b- An Tình ba- Hiện đại, aH - 10 chương 23- Link febook

Sống fchung với 7bá tước b6- Hai Viên 2Đường 4Bách Thảo 1- Hiện đại 3- 57 chương

Sống clại thành aMục Niệm cTừ c- Trần Lan c- Trọng 0sinh, đồng fnhân Kim 53Dung - 72 3chương - Link eebook

Sống 22riêng không 6đơn giản f9– Đào 7aNhạc Tư 6f– Hiện 7fđại – 0a10 chương d– Hệ liệt 5Bảo bối 76thật xin 4lỗi – Link 0ebook

Sống 59thử thì 8có gì đâu dghê gớm 8- Tử Trừng 68- Hiện đại 86- 10 chương 8- Hệ liệt bChỉ yêu 8em thôi

Sủng 3Em Đến dfTận Trời 1a- Đan Phi eTuyết - c6Hiện đại 5– 10 chương

Sủng 03em không 0atốt sao be– Hận 07Điệp – 6Hiện đại, 88sủng – e75 chương 3- Link 1bebook

Sủng 0ephi bướng 7bỉnh của 61Vương gia 77- Mễ Lộ 9Lộ - Cổ dđại, H 8- 10 chương 5- Hệ liệt 0Long phượng dcát tường 8a- Link 4cebook

Sự 6bdịu dàng 82đáng ghét 0- Hốt Nhiên bfChi Gian - 56Hiện đại 9- 88 chương 5+ 1 ngoại a1truyện

Sự ffmềm mại afdưới quân 2btrang 96- Chiết 9Chỉ Mã 9Nghĩ - Hiện 22đại - 56 dcchương + a05 ngoại bdtruyện - Link 6ebook

Sửu 14nữ cũng 6fkhuynh thành- 81Ẩn Hình 17Đích Xí 3Bàng - Cổ 5đại - 82 achương


images


0Lang Quân 94- Lâm Uyển edDu - Cổ 2đại, sắc 31– 10 chương 4c– Hệ liệt 2bMa mỵ tứ 53công tử

c1Y 6- Nguyên 15Viện - Xuyên 69không - 10 7chương - eeHệ liệt 2Hậu cung 6sinh hoàn 1truyện

Tái 22giá c- Nhạc Nhan 0c- Cổ đại, e9H - Hệ liệt a8Đại trạch 7môn - Link 0ebook

Tái 8eThế Vi Xà 1– Phi Ngữ 8Đam mỹ, aCổ trang 14– 10 chương, ff1 ngoại 22truyện

Tam ecthiếu cứu 1vớt cô danàng mồ 2côi d- Thần Tâm 55- Hiện đại b- 10 chương 44- Link 9ebook

Tăng 8sản báo 9aquốc fa- Kí Thu a- Hiện đại 8- 10 chương d2- Link 0bebook

Tất ccả mọi fngười đều 08yêu tổng 3giám đốc f- Trạm Thanh f3- Hiện đại 5- 10 chương a- Link 3bebook

Tây 1Môn Bạch 1Hổ ad- Thủy Ngân 0- Cổ đại 97- 10 chương 75– Hệ liệt aVân cung 35tứ đường 6- Link 4ebook

Thạch e5đến vận 2bchuyển e- Mai Bối eNhĩ – Xuyên 6không – 0210 chương 8Link 6febook

Thái btử cũng 6xưng thần 4- Lưu Phong 63- Cổ đại e– 8 chương

Thái 85tử phi d- Nhạn nhan 60- Cổ đại 07- 10 chương 8f- Hệ liệt bĐại trạch bemôn - Link a5ebook

Thanh fLiên Phượng f6Dẫn 06- Mạt Trà a8Khởi Ti 60- Huyền 77huyễn - 8b57 chương 9+ 6 ngoại 7ctruyện

Thanh 01Mai nghi kỵ 7aTrúc Mã 7f- Tọa Hóa 1cBồ Đề 0- Hiện đại, 7chài, sủng 17- 48 chương 3- Link 4ebook

Thay 3tim a- Lâu Vũ 7Tình - Hiện d3đại, huyền a3huyễn - 1510 chương 6+ 4 ngoại 0truyện

Thâu 1tâm tiểu 10xà tiên e6- Vũ Thần 1Hoàn - Đam 91mỹ , hiện 74đại – cd10 chương

Theo e0dòng tình 0yêu 1- Sói Xám 99Mọc Cánh 3- Hiện đại, 0csắc - 78 b1chương + 27 ngoại ectruyện

Thê 5bằng tử dquý 7– Mai Bối 07Nhĩ – Cổ 0đại – ed9 chương

Thế 7cthân thì bcó làm sao 6- Trạm Lượng c- Hiện đại 4b– 10 chương, 12 ngoại 0truyện – Link bebook

Thê 2atử bỏ 2trốn 4- akiaki - 0aCổ đại 89- 18 chương 1+ 4 ngoại d6truyện

Thê aTừ Chỉ d4Phúc Vi Hôn 1- akiaki - 4Cổ đại 5- 10 chương

Thiên bđường 9cquá xa, nhân 1egian thì agần 49- Quất Tử e3Thụ - Hiện 3đại - 48 97chương + 03 ngoại 9atruyện

Thiên 2fhạ đệ 7nhất trang e- Đường cNhân - Cổ 5đại - 10 4bchương

Thiên 16Nga Đen Bị 9Phản Bội e6- Ký Thu 8- Hiện đại 5- 10 chương 42- Link 3ebook

Thiên aNiên Lệ 3a- Nam Cung 39Dao - Đam 3mỹ, 10 chương

Thiên bTung xinh 44đẹp 71- Lí Tẫn d8Hoan - Xuyên 7không - 113 2echương - Link 09ebook

Thiếu 1echủ hắc bfđạo 4- Nghê Tịnh b- Hiện đại b- 8 chương

Thiếu e4nữ dệt 13mộng e- Lăng Trúc 8- Hiện đại 5- 10 chương 6d- Hệ liệt 00Thiên Địa d9môn

Thoát 1không khỏi fôn nhu của eanh c- Diệp Lạc 5Vô Tâm - 8cHiện đại 5d– 15 chương avà kết 81thúc

Thời 5dgian nhiệt 8eluyến a- Tử Văn 8b- Hiện đại ef- 20 chương

"Thú" 7Y c7– Hidden eb- Đam mỹ, 1hiện đại, 5dhài – 25 9chương

Thú fdnam và tiểu 34bạch 6a- Ngũ Canh 1Vũ - Hiện eđại - 53 15chương + 74 ngoại 00truyện - Link bebook

Thuần fphục cô 75vợ bé nhỏ: 76Tổng giám 14đốc hư 48hư hư 05- Bắc Minh 9- Hiện đại 0- 158 chương ae- Link 7ebook

Thuần b2phục vợ ftrên giường 8- Lâu Doanh 65Doanh - Hiện 6đại, trùng 3sinh - 10 achương + 81 ngoại 87truyện

Thục fanữ nghịch 5lửa 4c- Điển 03Tâm - Hiện ađại - 10 dchương - eHệ liệt 7Thục nữ 8c- Link e2ebook

Thuê 9boss làm 1bạn trai b6- Hỉ Cách 0bCách - Hiện 7đại - 10 14chương

Thư 7fkí không 8lên giường 55- Tống Vũ 39Đồng - 5Hiện đại 9- 10 chương

Thượng cCung a- Vân Ngoại 8Thiên Đô 9- Cổ đại, 5cung đấu 09- 46 chương 2a+ 2 ngoại c2truyện - Link dcebook

Thương bchoa tiếc 1cngọc cf- Thập Tứ aLang - Xuyên 43không -45 0chương

Thường dgiáo sư 6ôn nhu f- Kim Huyên 6- Hiện đại 1– 10 chương 8- Hệ liệt 1Một nửa 27khác của dtôi

Thượng 1tướng tà 9ác, hôn dnhẹ nhàng fthôi! a- Lưu Niên 9Vô Ngữ 8c- Hiện đại d- 181 chương

Ti aTi cài tình 8- Vũ Hân 4f- Hiện đại b- 10 chương

Tiền 8đặt cược 3của tổng 14giám đốc 1- Quý Anh b- Hiện đại d1- 10 chương

Tiếu 92diện vương fgia, lạnh 42nhạt vương 40phi 89- Nam Cung 4cDao - Xuyên 4không, hài f7- 41 chương d+ 6 ngoại 8truyện

Tiểu 63nương tử a9bướng bỉnh f3- Kim Huyên b- Cổ đại 3- 10 chương

Tiểu enương tử 2anhà thợ bbsăn 7- Nữ Vương 4Không Ở 8Nhà - Cổ 7cđại - 89 9chương - Link ccebook

Tiểu 5quy mô chiến 7tranh e– Ngân aSâm - Đam 7mỹ, hiện afđại - 22 dchương

Tiểu 9Thiếp 4f- Nhạc Nhan 6- Cổ đại e6- 10 chương 13- Hệ liệt 3Đại trạch 9môn - Link f9ebook

Tiểu bthư, ăn 48xong xin thanh f5toán a0- Lăng Hề 8Hề - Hiện cđại, sắc 1- 12 chương 7b- Hệ liệt 6Yêu lớn 7hơn tiếng fcnói

Tiếu dThường bNhac e7- Hạ Oa 9a-Cổ đại 45– 10 chương 92– Hệ liệt e7Vương triều 3Đại Đông 70- Link 7cebook 1 d- Link 0ebook 2

Tiểu byêu tinh 44họa thủy: cXem trẫm athu phục bnàng 7- Chiêu Hạ a- Xuyên không 7- 254 chương d+ 21 ngoại 7etruyện

Tìm 38sói để 9gả bc- Liễu Doanh 49– Xuyên 5Không – c12 chương 72- Link 0ebook

Tinh fẤn Online b- Thính Khanh bfNhất Ngữ 47- Đam mỹ, 3fvõng du - 2323 chương

Tinh 61linh tuyết 9- akiaki - c6Cổ đại 0- 10 chương

Tình 92nhân giao 3bdịch 75- Lệ Lỵ ac- Hiện đại 6– 10 chương c9– Hệ liệt 6Tứ thiên 7kim

Tình 8fyêu ban đầu, 9tình yêu ccuối cùng 81- Mai Tử e1Hoàng Thì 1Vũ – Hiện bđại – e925 chương, 6d4 ngoại ctruyện – Link bebook

Tôi 6bmuốn chàng 7nam sủng e9này 85- Chu Khinh 5- Hiện đại, fbsắc - 10 0chương, c3 ngoại 4truyện - Link debook

Tôi amuốn làm 54phu nhân f- Kim Huyên d7- Hiện đại 82- 10 chương 6- Hệ liệt 7fBốn mùa 12cuồng tưởng 4khúc

Tối 1Nay Muốn 6fLên Giường 1- Lam Mân e- Hiện đại, d0huyền huyễn, 6sắc - 10 aechương

Tôi 30yêu nhân dedân tệ 38- Trùng Tiền 87Hữu Điểu 5- Hiện đại 9- 44 chương d- Link 8eebook

Tổng dagiám đốc ac& Cô b4thư ký 0- Đỗ Nhâm 34- Hiện đại 8- 10 chương 02- Link afebook

Tổng agiám đốc ccấp trên 72OUT 06- An Nhiễm 3aNhiễm - 8Hiện đại f- 287 chương c- Link 8ebook

Tổng 63giám đốc, eacho tôi mượn 0sinh em bé 9f- Noãn Đường 8- Hiện đại 60- 83 chương

Tổng 69giám đốc 6châu Âu 5- Chử Nguyệt 68- Hiện đại f- 10 chương 6- Hệ liệt 1fĐàn ông bnước ngoài d9giàu có

Tổng egiám đốc 12châu Úc ab- Chử Nguyệt 01- Hiện đại f9- 10 chương 4- Hệ liệt 52Đàn ông 69nước ngoài 5dgiàu có

Tổng 6giám đốc 3fchung nhà, 8xấu xa 2a– Cầu 1Mộng – aHiện đại 6– 10 chương 6- Link a3ebook

Tổng egiám đốc 6đào hoa cxin cẩn 01thận: Con cdâu xã hội 5eđen nuôi 26từ bé 6- Tiền Tiểu 08Bạch - Hiện 4đại - 258 6dchương

Tổng 0giám đốc 5đừng thế 34mà! a- Lương 5Hải Yến a- Hiện đại, 9csắc - 8 dchương

Tổng fgiám đốc 92gạt cưới 32– Cầu 0Mộng - Hiện 9đại – 310 chương

Tổng fgiám đốc fgặp nạn 9- Mạc Thần c2- Hiện đại 15- 10 chương 3d- Hệ liệt 4Công tử 2gặp nạn b2- Link 54ebook

Tổng fgiám đốc 8không biết 2tốt xấu 1- Đường c3Quân - Hiện f7đại - 8 7chương

Tổng 4cgiám đốc 8không tốt b8- Nhiếp bThiểu Trăn 37- Hiện đại e- 10 chương

Tổng 10giám đốc 6lạnh lùng 7- Cổ Tâm 3- Hiện đại a6- 10 chương

Tổng 1giám đốc 62lạnh tình 1- Khải Tâm 00- Hiện đại 9- 10 chương c- Hệ liệt f0Tổng giám eđốc cay 9nghiệt

Tổng e3giám đốc alên giường d4đi 5c- Bố Đinh 67- Hiện đại 2c- 28 chương 4- Link debook

Tổng 5giám đốc eclừa đảo 4- Quý Hồng 22- Hiện đại 7- 10 chương 9- Hệ liệt fcTập đoàn 6gạt tình

Tổng 94giám đốc 8bmuốn làm 21thuê 73- Hồng Hạnh 9- Hiện đại 5d- 10 chương 2- Hệ liệt 30Mua một a1người tình dlàm bạn

Tổng 0agiám đốc 0athật lạnh dlùng bb- Mạnh Ny b- Hiện đại c- 10 chương

Tổng begiám đốc 6dtỏ ra uy 90phong f- Lê Liêm cc- Hiện đại f2- 10 chương

Tổng 8giám đốc, b6tôi không fbán 6- Yên Vũ f5Tiểu Ốc e- Hiện đại 35- 252 chương 66+ 25 ngoại 07truyện - Link 6ebook

Tổng fgiám đốc 6tuyệt tình cc- Khải Tâm 4- Hiện đại e- 10 chương 6- Hệ liệt 09Tổng giám cfđốc cay 1nghiệt

Tổng b1giám đốc 1và người dtình hung e8dữ 9- Thát Bạt cNguyệt Lượng 76- Hiện đại 5c- 10 chương

Tổng d3giám đốc afyêu Thủy 02Tinh 3- Thiên Nhan 50- Hiện đại, 3H - 10 chương

Trái c7Cấm Thơ d5Ngây d- Đường 6eY - Hiện 6đại, H 6- 10 chương c- Link 50ebook

Tráo 89đổi vương 9phi e7- akiaki - f8Cổ đại 85- 20 chương b3+ 1 ngoại atruyện

Trâu a1Già ‘Gặm’ 4Cỏ Non 9- Thương 8Tố Hoa - 8Hiện đại 7- 66 chương

Tri dhuyện bị fép lấy 18chồng 64- Vũ Anh 0Tuyết - dCổ đại, 7sắc – c610 chương 80Link 1ebook

Trò 4đùa của 2Nguyệt Lão f- Chu Ánh 5eHuy - Cổ 04đại – d810 chương 0– Hệ liệt eLỡ rồi 6cứ liều

Trọng 2cSinh Chi Nịch 23Ái a3- Hoàn Hoàn b- Đam mỹ, 71Hiện Đại f– 54 chương

Trộm 6sói f- Mạc Nhan b7- Cổ đại 8- Hệ liệt eTuần phu

Trời 7csáng nói ctạm biệt  - 7Đường c7Nhã - Hiện 3đại, H 6- 8 chương

Trời 9Sinh Chính 98Là Mệnh 0eHoàng Hậu 6- Thiển aThảo Mạc 7fLy - Cổ 2đại - 10 a9chương - 4Hệ liệt 38Tam long đấu 83oan gia - Link aebook

Truy 81phu 2- akiaki - 0cCổ đại 6- 10 chương ef- Link 5ebook

Truyền 5fthuyết yêu 3nghiệt 0- Nhất Độ 9fQuân Hoa 20- Huyền a3huyễn - 6b90 chương f9+ 2 ngoại 85truyện - Link 1ebook

0cầu mèo e8– Phức f1Mai – Cổ cđại – c10 chương 4– Hệ liệt fHồng nương 68khác loài 2Link 84ebook 5- Link 7ebook 2

ehồn 32– Minh Tinh 8– Cổ đại, 7thâm tình c2– 10 chương 4– Hệ liệt b4Hắc sơn 48chi thần ab- Link 5ebook

Túc bVương thiên 0tuế f- Cầu Mộng 31– Cổ đại, esủng – 2d10 chương 0- Link aaebook

Tuyến aethời gian a- Lăng Thục e6Phân - Hiện bđại, sủng f- 10 chương 5- Link 8ebook

Tuyệt 62sắc truyền 86kỳ: Nguyệt elạc hồng 06trần b- Lâm Vũ a1Phàm -Xuyên 5không – 160 chương e- Link abebook

Tứ 48Đại Gia bTộc, bản cbtình ca của a0Vương tử 36- Ngưng Mâu 7Nhất Thuấn c- Hiện đại 5- 133 chương

6dniệm thành fthành b- Quân Tử 3Dĩ Trạch 9- Hiện đại a7- 27 chương

Từ cdnô tì thành 4hoàng hậu: 1Cùng múa 9với sói 0d- Quả Đào d3Đáng Yêu 8- Xuyên không 55– 107 chương

Từ avợ tướng aquân trở fdthành hoàng 23hậu: lên c7nhầm kiệu cdhoa 12- Hoả Hồng a4– Cổ đại 17- 452 chương e- Link 1ebook

Tướng 1công đòi 3ecưới 9d- Nguyên d8Nhu – Cổ fđại – b10 chương fLink 65ebook

Tướng cecông không 17xuất gia 2- Trạm Lượng 73- Cổ đại 55- 10 chương

Tướng 5công thật 8bvô lý 3- Nhược 0Hoan - Cổ bđại, H a- 10 chương

Tướng 30công, thỉnh 1dùng chậm 1- Lăng Hi f0- Xuyên không 6- 10 chương e- Link 23ebook

Tướng 9Gia Ái Thê f4- Cần Thái 42- Cổ đại, 66sắc - 10 dchương

Tương 0tư cơm nắm d- Điển 17Tâm - Hiện 5đại – 79 chương, 62kết thúc 3e– Hệ liệt 4ePhúc Nhĩ 1Ma Sa – Link bebook

Tương a9tư cùng 1quân tuyệt e- Nguyên 1bViện - Cổ 0bđại, H 70- 10 chương 01– Hệ liệt 8bKhuynh quốc


images


U 1linh sơn 0trang 4- Tứ Mộc 8- Cổ đại, 27điều tra 46- 12 chương 87- Link b3ebook

Ưng f5Vương Đoạt 75Ái e– Tứ Nguyệt db- Cổ đại, c9H - 10 chương


images


Vật ecưng của ecthiếu gia 2– Hồng 37Sầm – 8Hiện đại, 48sủng, sắc cb– 10 chương

Vị bhôn phu tuyệt bdchẳng phải engười lương ebthiện b- Tạ Thượng 6Huân - Hiện 3đại - 8 79chương - 8Hệ liệt 67Tình duyên 1fthai long 2phượng 0- Link b6ebook

9sao hạ lạnh e– Cố Tây e5Tước – 1Hiện đại, 1sủng – 0526 chương

Võng 85du chi gia 2hữu quai 8sủng 9- Nhu の 97Thiên Vũ d6- Đam mỹ, 47võng du - 079 chương

Vọng d9Giang Nam d- Hồ Điệp 7dSEBA - Xuyên ckhông - 28 5cchương - Link 23ebook

f5cùng mập dVô cùng bgầy d0- Mễ Lạp 6Phấn - Hiện dđại - 45 9chương - Link cebook

4ediệm xinh d8đẹp 60– Lâm Gia bThành – aXuyên không, 9eđấu trí b3– 230 chương

Vợ c7lạnh lùng bkhông sợ 4tôi 0d- Ngũ Vi 9- Hiện đại f- 10 chương c- Link afebook

Vợ fngốc 1- A Bối c- Hiện đại 55- 40 chương 83+ 4 ngoại 1btruyện

Vợ a8trước mập b3mạp 3- Giản Huân 7f- Hiện đại f- 10 chương 0c- Link debook

Vợ 7dyêu của ebtổng giám 9đốc xã 35hội đen 10- Quân Tử cHữu Ước f7- Hiện đại a- 123 chương 12+ 3 ngoại dtruyện - Link febook

Vợ 85yêu khó 0ethuần phục 35- Thanh Thần 8Vi Dương 76- Hiện đại 53- 120 chương

Vợ fyêu gây 5họa 54- Thần Hi 2- Hiện đại ac- 10 chương 0b- Hệ liệt fBà xã vô 6ccùng phiền 4toái - Link cebook

Vợ 0yêu thích 9tán gái 0-  Cầu 7Mộng – 9Hiện đại fb– 9 chương f5- Link 5eebook

cem siêu cấp: 5Tướng công 0ethật hung amãnh d6- Lam Tiểu d3Uất - Xuyên 47không, sắc b– 184 chương, 1b25 ngoại 0truyện - Link f7ebook

16Khuynh Thành 1- Nam Cung dcDao - Xuyên 6không, tự c9sang tác 6- 70 chương

Vừa 05gặp đã 68yêu a- Hắc Khiết 7Minh - Hiện efđại - 10 echương

Vừa 67ý quý công 3tử 7– Thủy 6Lam – Hiện 3đại – 0e10 chương ad- Link b1ebook

Vương 03gia chạy dtrốn 5f- Âu Dương 6Vân - Đam d2mỹ, cổ 95đại - 10 1chương

Vương fgia giá lâm 2c- Tứ Nguyệt f1- Xuyên không, bsắc – 5110 chương, 7kết thúc 5– Hệ liệt 8Đến đâu 6cũng được 22như ý

Vương 0agia, hãy e5để ta bảo 8vệ ngươi 2- crazyhuyen 6b- Xuyên không 83- 40 chương 6f+ 2 ngoại 3truyện

Vương a9gia lạnh 9lùng chỉ bsủng vương dphi bị bỏ a9- Lộ Dung a4Thuỷ Tích 38- Xuyên không 1- 100 chương 58- Link 5ebook

Vương 1aGia Lấy c0Vợ 4b- Trạm Lộ ba- Cổ đại 2- 10 chương 5e- Hệ liệt 57Hoa gả sai

Vương b5gia, nhà fcủa em chính 51là phủ 03của anh 57– Tứ Nguyệt a– Hiện 0đại, sắc 2– 10 chương b– Hệ liệt aĐến đâu ccũng được b4như ý

Vương bgia sợ vợ c- Cầu Mộng 5d- Cổ đại 52- 10 chương f- Link bebook

Vương dgia ta biết 3sai rồi 9- Loan Loan 0e- Xuyên không d3- 128 chương 5- Link 22ebook

Vương 8cgia tóc trắng: 09Vương phi dfsi ngốc 97không dễ 0chọc e- Nha Tiểu 23Quyển - 5dXuyên không 9- 204 chương

Vương 67phi của 0fyêu tinh advương 7d- Trúc Quân 6- Xuyên không 0b- 10 chương


images


d2quân đùa 2hậu ad- Trúc Quân f- Xuyên không e7- 10 chương f6- Link 48ebook

Xuân 9mang lưu 20luyến e- Tự Thị 52Cố Nhân cLai - Trùng bsinh, H - dd80 chương

Xuân b8tình nhộn 0cnhạo 9- Tinh Hồng 36- Hiện đại, 0H mạnh - e410 chương 1- Hệ liệt cHộ vệ ftuyệt sắc

Xin bchào, con 90mèo của 4tôi! 28- Môi Quả 2- Hiện đại 5a- 190 chương d- Link 86ebook

Xuyên 29Qua Bộ Bộ eKinh Tâm c6Ta Là Minh 9aTuệ 81- Hưu Luyến fThệ Thủy f2- Đồng 49nhân, xuyên fkhông - 45 46chương

Xuyên 0qua mĩ nam atóc trắng: 1Công tử fHuyền Tuyết 85Y c2- Bùi Thị 7Thúy Vân a4- Xuyên không

Xuyên 3equa thời 52không giả 4bộ vô tội a- Tứ Nguyệt d- Xuyên không, aH - 10 chương 2- Hệ liệt cÔng trời fdđùa giỡn

Xuyên equa thời fkhông tìm a4tình lang 5- Tứ Nguyệt 5- Xuyên không, cH - 10 chương c- Hệ liệt 3Ông trời 27đùa giỡn

Xuyên cviệt cự 4dnhân quốc 1độ 5- Thi Chức 3- Đam mỹ f– 27 chương

Xử 8nữ đoạt c3tình 5c- Ngải Đông d- Hiện đại e- 10 chương


images


Y bSinh Thế 9Gia b- Điệp 2Chi Linh - 38Đam mỹ, 2hiện đại 1e- 76 chương a+ 2 ngoại btruyện

0Thiên chi f2Lâm Cửu 8- Thập Nguyệt 83Trùng - Xuyên 0dkhông, đồng dnhân - 40 4echương

Yêu 1anh đừng c9nên bỏ f9rơi anh b- Trạm Lượng 8- Hiện đại 61- 9 chương 6- Link b9ebook

Yêu dem lần nữa, a8được không aaanh? 2- Nguyên aViện - Hiện eđại, trùng 7csinh, H - 810 chương

Yêu eeđương với 8etổng giám 9đốc 8- Điển 5Điển - 6bHiện đại a- 10 chương 3- Hệ liệt 05Người yêu edtổng giám 8đốc của 3tôi

Yêu c3giả, thích dathật: Điện 4chạ, người c4thật là a c5- Nhất Phu f- Hiện đại b- 144 chương 68- Link a8ebook

Yêu b9kiều đùa 5lang quân 1b– Tần cPhương Ngọc e– Cổ đại 3– 10 chương 3Link 9ebook

Yêu 1mị hồ 83- Mạc Nhan 88- Huyền 50huyễn – cd10 chương 96Link 1ebook

Yêu 3cphải nha 3đầu hai 7mặt c0- Kim Huyên 7- Hiện Đại f6– 10 chương 6– Hệ liệt f9Cô dâu tuyển 1chồng


Được thanks
Xem thông tin cá nhân YIM
Gởi bài 14.07.2012, 00:09
Hình đại diện của thành viên
Hộ Pháp Tiềm Long Bang Cầm Thú
Hộ Pháp Tiềm Long Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 16.08.2011, 10:02
Bài viết: 1092
Được thanks: 1725 lần
Điểm: 9.46
Tài sản riêng:
Gởi bài Re: List truyện dài hoàn + Ebook - Điểm: 3
Cho ta quảng cáo ké cái list đang lập của nhà ta nhé, cũng hơi bị đầy đủ đó *PR xí* ^^
http://lachoacung.wordpress.com/list-truyen/ngon-tinh-da-hoan/. Có link ebook và số chương truyên kèm theo, truyện nào ta đọc rồi thì có chia thể loại kỹ nữa, mại zô, mại zô. :bighug:


Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Gởi bài 14.07.2012, 09:41
Hình đại diện của thành viên
♥•.ღ°• lãnh khốc •.ღ°•♥
♥•.ღ°• lãnh khốc •.ღ°•♥
 
Ngày tham gia: 01.08.2011, 12:51
Bài viết: 1794
Được thanks: 3335 lần
Điểm: 9.54
Gởi bài Re: List truyện dài hoàn + Ebook - Điểm: 2
Ta cũng bày đặt bon chen làm một cái đây, cho quảng cáo hộ cái nhé
https://huyenbibo.wordpress.com/list-truyen-dai-hoan/


Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Gởi bài 14.07.2012, 10:17
Hình đại diện của thành viên
Lớp phó văn thể mỹ
Lớp phó văn thể mỹ
 
Ngày tham gia: 06.06.2012, 21:34
Tuổi: 18 Nữ
Bài viết: 175
Được thanks: 1120 lần
Điểm: 8.99
Gởi bài Re: List truyện dài hoàn + Ebook - Điểm: 3
Cho em xin một chân.
https://thuytamcung.wordpress.com/list-truyen-dai-hoan/


Được thanks
Xem thông tin cá nhân WWW
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 46 bài ] 
       


Điều hành 

Editor


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm

Chuyển đến:  
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Thành viên nổi bật 
Yến My
Yến My
thatthuong28
thatthuong28
Yến Yến
Yến Yến

MiuLinh: vk bé
Lê Yến: Chúc mọi người trưa mát mẻ ! ^^~
tieudaohongtran: các bạn cho mình hỏi luôn muốn cập nhật thêm nghĩa cho QT thì làm cách nào vậy, mình thử search trên gôgle mà vẫn ko làm dc., update vào rồi thoát QT ra vô lại nghĩa vẫn như cũ T_T
nhoktouch: sisGấu ơi hôm nay cn vợ trước được mấy chương vậy?
tieudaohongtran: thanks bạn nhé ^^!
MiuLinh: @tieudao Mình nghĩ là khởi khởi đó bạn
tieudaohongtran: 绮绮 ai giúp mình dịch từ này với, QT của mình dịch thành khỉ khỉ @@( này là tên của 1 tác giả)
MiuLinh: Ấy. M g đâu hết r ta
HoàngPhủVũNguyệt: OMG, truyện mình hoàn gần cả nửa năm mà hôm nay mới có bạn comment *chấm chấm nước mắt*
Thiến Tiếu Tiếu: Buổj ság tốt làh nghen cả nhà
~mèo xinh~: chào buổi sáng mọi người. . hnay thức đêm đọc truyện a~ ngược tâm nam9 a~ thỏa mãn. . hắc hắc. . 6h kém. ta đi ngủ ~~~~
Windy.Cool: chán quá điiiiii
Yến My: Công nhận nàng chịu đi thiệt :))
LogOut Bomb: Juillet01 -> akinomi
akinomi: ha...ha..ha tính ta ham vui mà...mấy thằng trong lớp cứ chọc....trai đẹp trong lớp ko ôm đi ôm cột điện....
akinomi: Dù ngày mai có lết ta vẫn cứ đi chơi....
Yến My: Hihihi :))
akinomi: ta sống với phương châm chính là " khi thức dậy thì phải tận dụng cho hết 1 ngày đó và vui vẻ hết cỡ có thể..." vì cuộc đời ôi quả thạt là ngắng. Sống cho bản thân trước khi sóngcho người khác...
Yến My: Phù.. Sức khỏe vậy tốt. Chứ ta mà giống nàng thì chỉ có nằm 1 đóng ra
akinomi: hồi có băng nẹp mà ta còn đi mà...he...he...
akinomi: @My:gì chứ sức trâu ta có thừa....năng lượng khá dư dả.....tháo băng là ta đi mát trời....
Yến My: Hỏng nghỉ ngơi cho khoẻ. Nàng chịu đi quá àh
Yến My: @aki: hazz gặp ta chắc mằm cả đóng ở nhà. Công nhận nàng khoẻ thiệt :))
akinomi: có điều giờ há miệng to là lại đau...he..he... đầu vẫn còn sưng....mũi vẫn rất đau.... nhìn sơ thì ko thấy có vấn đề...vấn đề là nội thương bên trong....he...he...
akinomi: nhằm nhò gì...hôm trước bị hôm sau ta còn lếtđi thi được mà...
Yến My: Eo. Vậy mà kg sao. Khâu đến 10 mũi. Xỉu
Yến My: @aki: đợi vài bữa nữa đi
akinomi: @My: ta không sao...chỉ bị rách xiu da đầu may 10 mũi gãy cái mũi xinh mất nữa lít máu.....
Yến My: @aki: ta cũng 2 đầu bị hành thôi. Nhưng buổi sáng nay ta mới treo cờ :))
akinomi: @My:Iu nàng nhất.......


DiendanLeQuyDon | ddLQD | Phong thu am | studio | YeuCaHat
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.