Diễn đàn Lê Quý Đôn


images


Tuyển người sửa lỗi truyện. Xin liên lạc email ngocquynh520@gmail.comTạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 57 bài ] 

List truyện ngôn tình hoàn + Ebook

 
Có bài mới 13.07.2012, 18:21
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Quỷ Hồ Bang Cầm Thú
Bang Chủ Quỷ Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 33962
Được thanks: 40348 lần
Điểm: 9.83
Tài sản riêng:
Có bài mới List truyện ngôn tình hoàn + Ebook (update 22/7) - Điểm: 10
List 07truyện ngôn e1tình hoàn 4+ Ebook


Chú 3thích: click b9vào tên 78truyện. c © DiendanLeQuyDon.comTruyện mới esẽ được ceđể ở fdđầu list.
EDIT bMỚI = Truyện 26ừa edit 16oàn. BETA 2ỚI = đã fdit hoàn 53à mới được 0eta lại. 9 © DiendanLeQuyDon.comBOOK = truyện 9ừa có ebook. 2e © DiendanLeQuyDon.comBOOK MỚI 8= đã có 7book nhưng 0được beta 30ại và làm bbook mới.

Lưu f0ý: 65ạn nào aaùng opera 9ini mà bị 4dỗi chữ 7ố khi đọc 54ruyện ở 0iễn đàn, c2hì hãy vào 84etting (cài 01đặt) của 6pera mini, f0ỏ phần d1huyên xem 9ho điện 6hoại (off 8ingle column 6iew), lưu 4c(save) lại, 1eload page 43à xem được. c © DiendanLeQuyDon.comòn dùng 67C thì vào 01etting chọn 7browse mode, 6erồi chọn 9zoom mode, 1csau đó reload 8page lại dlà được. 7 © DiendanLeQuyDon.comNếu không 5được thì 2hãy nâng bcấp phiên 90bản mới f0rồi làm fnhư trên. 9 © DiendanLeQuyDon.comNếu bị a7lỗi mất 8cchữ thì dvào setting, 97enable javascript 63là được.

NEW


Anh 2cả không 6làm không 9công 8- Tạ Thượng aHuân - Hiện 4đại - 8 echương - Link 9ebook b4(EBOOK)

Cắn 0anh không 34hề sai b- Ôn Tâm 5- Hiện đại d6- 10 chương 0- Link fbebook ab(EBOOK)

30nàng xinh 5đẹp của 1giáo phụ 0b- Thần Hi 7- Hiện đại 5a- 10 chương a- Hệ liệt 8Cô nàng e1trốn hôn df- Link 0febook 3(EBOOK)

Cưỡng 84ép cô nàng 6nằm vùng dclàm vợ c4- Trần Tiểu 1Na - Hiện dđại - 91 echương (EDIT eMỚI)

Dưa 35Gang nhỏ bcủa tôi e- Nhạc Nhan 1a- Hiện đại, 7bH - 10 chương a- Link 63ebook 3(EBOOK)

Mạnh 9eCó Kiếp 8Thiên Thiên 3- Lục Xu 35- Hiện đại 0- 48 chương 48+ 1 ngoại 57truyện - Link febook 02(EBOOK)

Một cmình đấu 13với lưu ccmanh 7- Thần Vân ab- Hiện đại f- 10 chương e- Link 03ebook 47(EBOOK)

Mời e8tân lang 55lên kiệu 7ahoa b5- Mai Bối 56Nhĩ - Cổ 9đại - 10 b0chương (EDIT e9MỚI)

Mưu csắc 3- Dạ Chi fcDạ - Cổ 7đại - 49 89chương (EDIT 5aMỚI)

Phu ffQuân Xấu 5cXa 7c- Điển 0Tâm - Cổ 5đại - 10 dchương – 66Hệ liệt f8Gia tộc 20keo kiệt 46- Link 6ebook 5(EBOOK)

Thiên fkim làm vợ bkế f- Tô Diệu 0Thủ - Cổ 7đại - 72 b9chương (EDIT 0MỚI)

Thư 1ký trẻ 8nóng bỏng c- Mộc Dung da- Hiện đại, b5H - 10 chương e2(EDIT MỚI)

Tôi 5muốn nổi 65tiếng 1- Mộng Chân b- Hiện đại 9- 48 chương f(EDIT MỚI)

Trả 14thù tổng 4giám đốc eaác độc 0f- Nhật Dạ 4An Nhiên e1- Hiện đại 0- 89 chương a+ 3 ngoại 2truyện - Link febook 19(EBOOK)

Vợ 9phúc hắc 78của Đế aVương Hắc aĐạo 18- Thiên Thượng bLam Cẩn ad- Hiện đại b- 110 chương 06(EDIT MỚI)

Vợ dtrước giá 2trên trời bcủa tổng bgiám đốc 2- Phần b2 84- Hàn Trinh a1Trinh - Hiện 9đại - 616 2chương + 4213 ngoại d9truyện (EDIT dMỚI)

Vương 1gia giá lâm 8- Tứ Nguyệt 10- Xuyên không, 5esắc – 810 chương, 93kết thúc 3– Hệ liệt fĐến đâu d3cũng được fdnhư ý - Link f8ebook 3e(EBOOK)

Yêu a1Hận Triền aMiên f- Thịnh 29Hạ Thái 03Vi - Hiện cđại - 98 45chương + 4c4 ngoại ctruyện - Link dcebook b(EBOOK)


images


Ác 4cnương tử 9- Nguyên 6Nhu – Xuyên 4không  - 3010 chương 1– Hệ liệt 24Trời giáng e8sứ mạng 6- Link 3eebook

Ác 6bnữ vương dphách lối 4– Mễ Lộ 9Lộ - Hiện fdđại, sắc  – 910 chương 6a- Link fcebook

Ai 8nói tôi ckết hôn a0- Thương 2Tố Hoa - bcHiện đại, 9H - 54 chương 11+ 1 ngoại 23truyện - bfHệ liệt 7Chuyện rối 6erắm trước 34sau hôn nhân

Ái a3phi, nghe 1bnói nàng 3amuốn trèo 46tường f- Thiên Lạc aHọa Tâm 69- Xuyên không, 06sắc - 233 9chương, 3513 ngoại dbtruyện

Ái 8phi trẫm dlà đặc 9công b4- Dương e1Giai Ny - f2Xuyên không d8-199 chương 1d- Link cebook

Ái 7cthiếp của 18bối lặc 0- Tiểu Đào a- Xuyên không c- 10 chương 79- Link 7ebook

Ám 36dạ ma vương a- Cô Quang 4Tàn Chiếu 1- Đam mỹ, bcổ đại, 0ngược – e020 chương

Anh 7cả không 3làm không dcông d- Tạ Thượng 2Huân - Hiện 05đại - 8 7chương - Link 47ebook

Anh 1adám lấy fdtôi dám 06gả 7- Hân Hân c5Hướng Vinh 90- Hiện đại, 3H - 63 chương bc+ 4 ngoại fctruyện

Anh 38Em 9- Cúc Tử c- Hiện đại c- 84 chương

Anh 35hùng thời 0loạn 7- Đinh Mặc b- Viễn tưởng 89- 65 chương 9+ 5 ngoại 26truyện - Link f1ebook

Áp 3trại tiểu 90nha hoàn 3– Tứ Nguyệt 3– Cổ đại, 0sắc –10 echương – 5Hệ liệt 06Sơn đại avương - Link 7cebook

Áp 71trại tiểu 6phu nhân a– Tứ Nguyệt 5– Cổ đại, 5sắc – fe10 chương 40– Hệ liệt eaSơn đại 1vương - Link 80ebook

Áp 8trại tiểu atình nhân 2– Tứ Nguyệt b3– Cổ đại, 01sắc – b10 chương a– Hệ liệt 5Sơn đại 8vương - Link 9ebook

Áp dtrại tiểu 4bvương phi 2- Tứ Nguyệt f8- Cổ đại, 14sắc – b10 chương b– Hệ liệt 7Sơn đại 27vương - Link 40ebook

Âm dbmưu của d8tổng giám fđốc bc- Mai Tử 63- Hiện đại 81- 10 chương


images


42hoàng dụ b8lãnh phi 9- U Nguyệt cNhư Yên e- Xuyên không 36– 134 chương cb+ 1 ngoại e5truyện - Link 6eebook

amai điểm esai bài 2b- Chu Ánh d6Huy - Cổ f4đại - 18 achương - f6Hệ liệt 64Đâm lao c2phải theo 8lao

cxã chớ 7bgiở trò 3– Tạp 9Nhi – Hiện 03đại – 810 chương ba– Hệ liệt 94Ngũ trọc bác ma - Link cebook

9xã của 1hắn thật 5tham ăn a7- Lương 7Hải Yến d6- Hiện đại f0- 10 chương

dxã keo kiệt achống lại c7tiền nợ 83- An Tĩnh 7- Hiện đại, fsắc - 9 d8chương + b02 ngoại 2truyện - Link 91ebook

7xã gây phiền f0toái 9- Thần Hi 7- Hiện đại 1- 10 chương 84– Hệ liệt cBà xã vô 1ecùng phiền ctoái

39xã nghịch engợm bc- Lâm Phỉ a2- Hiện đại 9- 10 chương

d9yêu mưu 44tình 2- Hân Hân 1Hướng Vinh 19- Hiện đại f- 61 chương b+ 2 ngoại b4truyện - Link f1ebook

Bạn dgái cũ của btổng giám 4eđốc 30- Liên Liên 06- Hiện đại, 7H - 10 chương

Bạn 28giường 9dmười triệu 9ccủa tổng cfgiám đốc 79- Quế Tiểu 5bVăn - Hiện 5cđại, H 99- 10 chương e- Hệ liệt aÔng chủ elớn tập e8hợp đặc cbiệt  

Bạn 86Nhi đùa 5dxuân 8- Quý Ly 2- Trùng sinh, a4cổ đại, csắc - 10 8chương

Bang 3fchủ dụ aphi 9- Lam Cầm 9- Cổ đại 7- 10 chương 8- Hệ liệt dKhéo đùa 7ethê tử fhoàng đế 9- Link a8ebook

Bảo 6bBối Lên adNhầm Giường 4- Tạp Nhi da- Hiện đại 5a- 10 chương 79- Hệ liệt 1aNgũ trọc b0ác ma

Bảo 5abối trong flòng phúc 7hắc tổng 94giám đốc 1– Đào 3bNhạc Tư 49– Hiện e1đại – a10 chương c5– Hệ liệt 33Khinh thục 8nữ chính 9kháng - Link 4ebook

Bảo 3vệ tân 88hôn 5 năm e0- Đường 05Quân - Hiện 7đại - 15 6chương - Link 6ebook

Bắc f7Cung Huyền 04 79– Thủy bNgân – 78Cổ Đại 5– 10 chương 30– Hệ liệt 44Vân cung etứ đường 96- Link f3ebook

Bắt 4được người e9đàn ông 09lưu manh f- Chử Nguyệt 2- Hiện đại, 74sủng - 10 2fchương - 5fHệ liệt 9bBắt được 4tình yêu d- Link 39ebook

Bắt 27lấy người 84đàn ông 8lạnh lùng 49- Chử Nguyệt b2- Hiện đại, 1sủng - 10 f0chương - 4aHệ liệt 3Bắt được atình yêu 4a- Link aeebook

Bất 2ngờ lên 75làm Thế 38tử phi 2- Thiển cThảo Mạt c8Ly - Cổ 9đại - 10 3achương - c2Hệ liệt 3Tam long đấu eoan gia - Link 9ebook

Bẫy dTình 7- Lam Bạch 0Sắc - Hiện 5đại - 36 1chương + e12 ngoại 3truyện - Link 5bebook

5Cưng Của 7bHọc Trưởng d- Chanh Bảo eBảo - Hiện 25đại - 10 echương - Link debook

Bẻ 0em không 81thương lượng 35- Tuyết a0Mặc – eHiện đại, d1sắc -38 1chương

fkíp theo c4đuổi vợ 4của tổng 4giám đốc 4- Quý Nhu 8- Hiện đại 7- 10 chương 87- Link aebook

93mật của 7đại tiểu 43thư f- Y Phương 14- Hiện đại, esắc - 10 bchương

1mật của 60nương tử 5a- Mạc Nhan 1- Cổ đại 83- 20 chương

03mật của a9tổng giám 44đốc 9- Nhạc Nhan 4- Hiện đại 3- 10 chương

BLOOD 52X BLOOD 19-Yêu Chu 8- Dị thế, f0vampire - fc60 chương

Bỏ 8rơi vương 57gia 2- Trạm Lộ a0- Cổ đại c- 10 chương 7- Hệ liệt d1Cưỡng hôn

Bỏ 2fvợ, không ccó cửa 3đâu 8e- Kim Tinh c- Hiện đại 00- 10 chương 58- Link 2ebook

Boss 1yêu nghiệt, achớ mập f3mờ fe- Sơ Thần 6- Hiện đại, 1sắc - 200 echương, 14 ngoại 0truyện - Link cdebook

Bộ a8Bộ Liên 7Hoa 45- Thanh Ca 9Nhất Phiến 1- Xuyên không, 2cH - 89 chương

Bối d9lặc gia d9tác tình d1– Mạn bNy – Cổ 4đại, sắc 2– 9 chương, 97phần 2 tự 2sáng tác: Link 4ebook

Bốn 3miệng ăn fDịch gia 4- Sở Nguyệt 0- Hiện đại 02- 10 chương, 22 ngoại 2truyện - 0Hệ liệt c3Nữ trên anam dưới a1- Link cebook

Bức 4hôn tổng 7giám đốc 3b– Yến 1Ngữ Yên 98Nhiên – 00Hiện đại 3– 53 chương


images


Cả 9đêm nghiệt batình: Tổng 7giám đốc, 90xin anh nhẹ 1một chút! f- Quai Quai 79Băng - Hiện 8đại - 276 b0chương - Link 4febook

Cách 2cách cát 72tường 8d- Trịnh 0Viện - Cổ 2đại - 10 37chương

Cạm 9bẫy hôn ffnhân: Sự c3trả thù 0bcủa tổng 35giám đốc 51- Lưu Lãng 7Hồng Tường b9Vi - Hiện 9đại - 247 7chương - Link dcebook

Cách fMạng Bà 7 5- Tử Trừng 0- Hiện đại f- 8 chương 01- Link febook

Cách cxa ngựa fdđực, tự 2ta làm lên f- Khí Khanh 20Mộc Hữu ccTiểu JJ 3- Trùng sinh e- 48 chương

Cao bđiệu ái athê đại 3trượng aphu 15- Giản Anh 7- Hiện đại 34– 10 chương 1a– Hệ liệt c0Kháng phu 36Link 4ebook

Cát 0Tường c9– Giản 2Anh - Cổ 2đại – f710 chương b5– Hệ liệt 69Tứ hỉ 7dlâm môn 5Link c5ebook

Cắn 41anh không a2hề sai 0b- Ôn Tâm 58- Hiện đại 8e- 10 chương 0- Link febook

Cặp 68kè với 68tổng giám 36đốc 4c- Điển 6Điển - 05Hiện đại ca- 10 chương 4- Hệ liệt 0Người yêu c3tổng giám 24đốc của 9tôi

Cần eecù bù ngốc d8nghếch 38- Lâu Vũ 3dTình - Hiện 53đại - 10 f3chương - 3Hệ liệt bbTình quan

Cần 4bgì quá đa 2atình 2- Cúc Tử a3- Hiện đại 3- 37 chương b2+ 3 ngoại 7truyện - Link bdebook

Cấp c0trên muốn 3cưới tôi 17– Kim Huyên 4– Hiện 6đại, sủng d2– 10 chương c– Hệ liệt b5Tình nhân 9hoàn mỹ 59của tôi 2- Link d9ebook

Cấp 3trên, xin 9bao nuôi 86- Bát Trà e2Hương - d0Hiện đại 58- 52 chương 5+ 2 ngoại btruyện - Link 1ebook

Câu 25được anh 6trai thân aeyêu 96- Dư Phàm 66- Hiện đại c- 10 chương bd- Hệ liệt c5Chuyên câu 3rể rùa fcvàng - Link 1bebook

Câu 2dđược hoa bfhoa công 5tử d7- Dư Phàm d7- Hiện đại 3- 9 chương 87- Hệ liệt 3Chuyên câu erể rùa 65vàng - Link 16ebook

Câu c6được tổng agiám đốc 87lạnh lùng 6- Dư Phàm e- Hiện đại 93- 10 chương 7- Hệ liệt 6Chuyên câu arể rùa e9vàng

Câu 12được trùm 67xấu xa 2d- Dư Phàm b- Hiện đại 9f- 10 chương 43- Hệ liệt d7Chuyên câu dfrể rùa 7vàng

Cấu 1Kết 3- Tâm Thường 70- Hiện đại d5- 77 chương

Cha 0Con Tranh 85Sủng: Mẹ! b0Cha Không 0Phải Người 92- Náo Náo 80- Hiện đại 3- 111 chương 33- Link b0ebook

Cha 6tới rồi, 16mẹ chạy b0mau!! c5- Ngũ Nguyệt 8Thất Nhật 3b- Hiện đại dd- 361 chương 8- Link acebook

Chán 93ghét cô 3đơn mới byêu anh 90- An Tĩnh 9- Hiện đại, 22H - 10 chương 6e+ 1 ngoại 3truyện

Chàng c7mù, hóa 86ra em thật dyêu anh 7- Mộc Phù 52Sinh - Hiện e4đại – 7e13 chương 9fLink 7ebook

Chàng 5ngốc e7- Quả Lệ c3- Hiện đại 4- 10 chương

Chàng d1rể hồ 7tiên 7- Tử Văn f- Huyền eahuyễn - 5e18 chương

Chặn 8lại quý 0công tử 2toàn diện 53- Đồng 4bĐồng - bHiện đại 0- 10 chương c- Hệ liệt 0Không vào b9hào môn f1rất khó 4dsống

Chặt 6đứt đường bđào hoa 70- Tứ Nguyệt 0f- Hiện đại, dfsắc - 10 3chương - Link 22ebook

Chân 30mệnh Thiên c4Nữ 51- Kiều Hiên f-  Nữ dtôn – 10 echương

Chỉ 8bcho em cưng 6chiều anh 1- Đường 82Nhã - Hiện 6đại, H 01- 15 chương 4- Link 3ebook

Chỉ 21quan tâm 8đến em 4– Thiên eThảo – cHiện đại 3– 10 chương a– Hệ liệt 6Mỹ mỹ echi âm - Link f7ebook

Chỉ 0‘Sex’ 91không ‘Yêu’ 5a- Hồ Ly 4- Hiện đại f1- 104 chương

Chỉ 40số nóng 8bỏng 100% bf- Xuân Thu 7e- Hiện đại, c8sắc - 10 2chương

Chỉ ayêu chiều 3thế tử 45phi 7f- Mại Manh 0Miêu - Trùng 5sinh - 116 9chương - Link 9ebook

Chiếc 4bông tai 4định ước ce- Bích Diệp 2dPhi Tuyết c5- Hiện đại 9– 20 chương

Chiếm 25Đoạt Em aDâu 4- Thịnh a8Hạ Thái 90Vi - Hiện bđại - 84 a4chương + 010 ngoại 2truyện

"Chiến" 81chiếm hữu b- Tỏa Nhiên a1Vô Cốt 9- Hiện đại, dsắc - 55 0bchương + ca2 ngoại 3truyện - Link bebook

Chiến dlợi phẩm 0của Liệp dVương 1- Tứ Nguyệt 3e- Hiện đại, 36H - 10 chương bb- Link cbebook

Chiêu dcquân săn a6chồng 6e- Phức Mai 3d- Cổ đại 5- 10 chương f0- Hệ liệt 73Đàm gia 42tam mỹ

Chinh 3phục tổng 4giám đốc c1lạnh lùng: 92Ông xã trí a3mạng của 4tiểu ma enữ 3- Mộc Yêu 3d- Hiện đại 8- 192 chương 7- Link 19ebook

Chọc c3phải người bđàn ông 0háo sắc f- Tả Ninh f0- Hiện đại 74- 10 chương 19- Hệ liệt 1Phải lòng

Chọc 44phải người 71đàn ông f4hồ ly 18- Tả Ninh 7- Hiện đại, 43sắc - 10 cchương - f2Hệ liệt ePhải lòng 1- Link 2aebook

Chọc 1aphải người 9đàn ông 48lưu manh 7d- Tả Ninh b- Hiện đại, 7sắc - 10 1cchương - 1Hệ liệt bPhải lòng 7- Link bcebook

Chọc b1phải người fađàn ông 8nóng nảy 8- Tả Ninh 6- Hiện đại, 7asắc - 10 d5chương - e8Hệ liệt aPhải lòng

Chồng 41ấm giường d7- Giản Huân 5d- Hiện đại b8– 10 chương 6– Hệ liệt 4Bích hoa ecũng có bmùa xuân 2- Link 27ebook

Chồng 1khờ không 58nghe dạy 67- Quý Vũ 5Lương - 49Hiện đại e- 10 chương 6- Link eebook

Chồng 0dtrước đuổi 6tới cửa 4e- Bố Đinh 7- Hiện đại, 0bsắc - 10 07chương - Link 4ebook

Chớ 0nói "xử" devới tôi f2- Liễu Liễu 17Là Ta - Hiện 9dđại, trùng 2sinh - 71 echương + 205 ngoại dctruyện - Link 4ebook

Chơi 65đùa em đến 4nghiện 5- Lăng Hề 25Hề - Hiện a1đại, sắc d4– 10 chương 3d– Hệ liệt 5Người yêu 5không ngoan 2- Link 3ebook

Chủ 0nhân, xin 0bchào b- Nguyên 5Viện - Hiện 40đại, sắc 2c- 10 chương

Chủ 4tịch hiểu 11lầm lớn 03- Vu Trinh 4e- Hiện đại b- 10 chương 2- Hệ liệt fChủ tịch cthật có 8lỗi - Link 32ebook

Chung bCư Hạnh ffPhúc: Tổng a0giám đốc 12- Kim Huyên c3- Hiện Đại 83– 9 chương 2c– Hệ liệt fCông ngụ 28 tầng

Chuyến 1tàu tình dyêu của 1trùm xã 6hội đen fe– Túc Vân e6– Hiện 45đại – dd10 chương

Chuyện 3tình của 3tổng giám 09đốc 8- Giản Phàm c1- Hiện đại e- 10 chương

Chưa 5Đủ b- Bàn Tơ 4- Hiện đại, 5eH - 10 chương e- Link febook

8con chó nhỏ 71tên Du Hoan dHoan 41- Du Hoan 02Hoan - Hiện bđại - 11 9chương

03vương gia 45mới dám elớn tiếng 1– Tứ Nguyệt f3– Xuyên 9ekhông, sắc 4– 10 chương d– Hệ liệt 3Đến đâu acũng được 9như ý

Con 7gái yêu 6của ác 54ma 3- Điển 3Tâm - Hiện 0đại - 9 1chương - aHệ liệt 5Đảng ác 6ma - Link bebook

Con 6thỏ nhỏ engoan ngoãn b- Luyện 06Nghê Thái 8- Hiện đại 2- 10 chương

Con 66thứ 52- Nhạc Nhan 4- Cổ đại f- 10 chương 6- Hệ liệt f3Đại trạch a7môn - Link 9ebook

2bé lọ lem acủa lão c6đại c- Nhạc Nhan 36- Hiện đại, 5sắc - 10 4chương - Link 1ebook

1bé lọ lem 6ecủa tổng adgiám đốc 62bá đạo 5- Lạc Vi 80Nhi - Hiện 8cđại - 166 bechương - Link 3ebook

5ebé lọ lem e1đá hoàng 50tử 2- Khải Ly a– Hiện 35đại – d10 chương a7- Link 8bebook

0dâu 17 tuổi 6e- Giản Huân 10- Hiện đại 37– 10 chương 56- Hệ liệt 1cCô dâu nhỏ

1fdâu không cnên là em e1- Phong Quang 2- Hiện đại 36- 10 chương 36- Hệ liệt 7Đổi chú crể

83dâu nhỏ 7của tổng 5dgiám đốc 4- Lâm Thiên bSắc - Hiện a9đại - 10 7chương - Link cebook

7gái nhà f0giàu theo 5bđuổi tình 1yêu dc- Mạn Lục 21- Hiện đại, 8H - 9 chương

cgái thích ckhóc 57- Kỷ Nhạc 80Vân - Hiện e6đại - 10 cchương - Link 92ebook

bgái xinh 4ađẹp và bthiên sứ eđen 80- Lam Chi 7Vũ - Hiện 2đại - 10 2chương

26nàng đáng fyêu của 7tổng giám c3đốc chung 0tình 93- Hoàng Phủ 9eVũ Nguyệt 5- Hiện đại 9- 12 chương

9nàng xinh ađẹp của 7bá tước 7- Thần Hi 6- Hiện đại 00- 10 chương 1- Hệ liệt 8Cô nàng 3trốn hôn

8nàng xinh 5bđẹp của cgiáo phụ 0- Thần Hi 1- Hiện đại 4- 10 chương a- Hệ liệt 82Cô nàng fctrốn hôn ce- Link 6ebook

2nàng xinh 96đẹp của bfmôn chủ 6c- Thần Hi 5- Hiện đại 19- 10 chương 97- Hệ liệt bCô nàng ftrốn hôn

5nàng xinh cđẹp của 23tổng giám b7đốc 3c- Thần Hi ed- Hiện đại a- 10 chương e- Hệ liệt 3Cô nàng 9btrốn hôn

7nương, nàng 95thật khó d7theo đuổi 64- Phỉ Phỉ 4- Xuyên không bf- 8 chương b+ kết thúc

cvợ bé nhỏ 4dcủa tổng agiám đốc 0băng hỏa 18- Ái Ước 8- 99 chương

54vợ bỏ b6trốn 8a- Tiểu Đào b5- Hiện đại 6c- 10 chương

1dvợ giả dcủa tổng 1agiám đốc 9f- Thanh Đình c- Hiện đại, 2trùng sinh 2- 170 chương

bvợ nhỏ 1ctrẻ trung 73- Cổ Lăng da- Hiện đại 76- 10 chương

2vợ trẻ eecon của d3tổng giám 45đốc 6- Mộ Dung 66Tuyết Anh 5c- Hiện đại d– 81 chương

5vợ trẻ b9con mười btriệu của 28tổng giám 1f- Quế Tiểu bVăn - Hiện 99đại, H 8- 10 chương ce- Hệ liệt faÔng chủ clớn tập 7hợp đặc 74biệt

Công fchúa, chớ 2đi a- Tác Đông 9fLan - Cổ acđại - 10 d0chương

Công 3achúa dã d9man b9- Nhạc Nhan c- Cổ đại e- 10 chương

Công 12chúa nhỏ baphúc hắc: eecha trước, 9cách mẹ 81xa một chút! 8- Hinh Như 6eChỉ Thủy e- Hiện đại e- 101 chương 33+ 9 ngoại fftruyện - Link febook

Công 5chúa nếm 5trái cấm 23– Kim Huyên b– Hiện 99đại - 10 46chương – 4Hệ liệt eTỷ muội

Công ffchúa thất 7sủng, ta 8amuốn ngươi 8- Mộng Yểm 9e- Cổ đại 5- 136 chương a- Link c9ebook

Cục 4cưng bé 6nhỏ của ctổng giám 5bđốc hai 99mặt 85- Bàng Đô cĐô - Hiện dfđại, NP d- 192 chương

Cục 26cưng bé 6nhỏ yêu 4bbạo quân 4– Tứ Nguyệt c1– Hiện 2đại, sắc 51– 10 chương d8- Link 13ebook

Cục 4dcưng của ftổng giám cđốc c- Tô Lâm 36- Hiện đại, eH - 10 chương

Cục cbcưng phúc 9chắc: Mẹ 1vẫn còn crất thuần 53khiết c- Đồng bNiên - Hiện 7đại - 247 e5chương

Cung eachủ đùa 28phi be- Lam Cầm 7- Cổ đại 8- 10 chương c- Hệ liệt d2Khéo đùa bdthê tử cchoàng đế 7- Link 6ebook

Cùng bmúa với 4bsói 5- Quả Đào 65Đáng Yêu e9- Xuyên không d– 107 chương 62- Link 89ebook

Cuộc dchiến trạch efnam 1- Mễ Bao c- Hiện đại e- 10 chương 8c– Hệ liệt b3Đại “Trạch” f0môn – Link 75ebook

Cuộc 0đấu tình 60yêu tàn dkhốc 0– Mai tử 60- Hiện đại 5– 9 chương 9c- Link 9ebook

Cuồng 9thú b- Nhạc Nhan a- Hiện đại, bsắc - 10 1chương

Cưng 5à, cưng b3chiều anh 0nữa đi! c- Nguyên 9Viện - Hiện 83đại - 10 achương - f4Hệ liệt bNguyệt lão 2ahơi bận

Cưng dfà, đừng 1fvờ đứng eđắn nữa 4- Nguyên 4fViện - Hiện 1eđại, H 73- 10 chương 98- Hệ liệt 35Nguyệt lão ahơi bận

Cưng echiều: Bảo fehộ vợ cbyêu f- Tịch Mộng b- Hiện đại, 7sủng - 188 5chương

Cười b5hỏi sinh 7tử duyên 2– Cổ Linh 0e– Hiện 2cđại - 10 9chương - f5Hệ liệt 6thất tu 4la

Cưới ctrước yêu ccsau 7- Giản Anh 3- Hiện đại d- 10 chương

Cưới 2avợ trước aso chiêu 35– Trạm fLượng – 8cHiện đại a4– 10 chương

Cưỡng adchiếm giường cvua: Bạo 3quân, thỉnh 42an cho bổn 9fcung 16– Nại 9Tiểu Nhàn 3– Xuyên d7không - 135 6chương

Cưỡng c9ép cô nàng 6cnằm vùng 2làm vợ a- Trần Tiểu d2Na - Hiện fđại - 91 5chương

Cướp 1dTân Lang 4- Akiaki - 0Cổ đại 5- 10 chương 2a- Link dfebook

Cửu a5Vĩ Miêu 1Yêu e- Tâm Tuyền 45Thủy Toản 13- Huyền 8huyễn, hiện 40đại - 71 75chương


images


18vương phi 4từ trên f2trời rơi 4xuống 50- Giang Chỉ 13Lam - Xuyên 25không - 9 eechương

Dám fyêu dám celên 73- Kagen no 0Ju - Hiện 1đại - 44 6chương - Link cebook

Dạy 6dỗ ác ma 7- Lộ Khả 2eKhả - Hiện c3đại - 8 85chương

Dạy a3Dỗ Bà Xã 7Của Mình 82- Kim Tinh a- Hiện đại f- 10 chương a5- Link bebook

Dâu 92trưởng a6- Nhạc Nhan 94- Cổ đại, ddsắc - 10 achương - 5Hệ liệt 9Đại trạch 70môn - Link 5ebook

c2ác đánh dsói d– Cổ Linh 79– Cổ đại 98– 9 chương, 11 hồi kết 8Link 80ebook 1 00- Link 19ebook 2

Diễm 90cơ của 4bá vương f5– Vu Linh 8– Xuyên 7bkhông – 4c10 chương cLink febook

Diễm b6Luyến Tàn 5bĐồng 6e- Duật Dương f2- Đam mỹ, 9fcổ đại, 4cường thủ 3hào đoạt b– 40 chương

Dính c7nàng thật cchặt 9- Tử Tâm a1- Xuyên không b- 10 chương 54- Hệ liệt 3Điều kiện e5của ma nữ

Dụ 82chàng cắn ccâu 6– Cổ Linh 4– Cổ Đại b4– 8 chương

76đau vẫn 3yêu em 38- Quý Khả aeTường - dHiện đại 20- 10 chương

Dục 32vọng của dkẻ chinh 73phục 8- Đinh Mặc 9- Viễn Tưởng 8- 101 chương b- Link 40ebook

Dùng 34hết đời 9để yêu 4– Vu San b– Hiện d7đại – 073 chương c7- Link 5ebook

Duyên 9eđến b– Kim Huyên 4– Xuyên 54không - 10 5chương – 2aHệ liệt 8Rơi vào 56biển thời 3fgian

Duyên bđến khó 0dthoát 5d- Thương 5Tố Hoa - 6Hiện đại, eH - 58 chương 80- Hệ liệt 0fChuyện rối 7rắm trước bsau hôn nhân

Dưa fbGang nhỏ 1của tôi 2- Nhạc Nhan 09- Hiện đại, 4H - 10 chương 36- Link 1ebook

Dược 6yêu 8- akiaki - eeCổ đại 4- 14 chương

Đại dca si tình 7c- Quý Ly 9c- Hiện đại 5- 10 chương

Đại 92lục thất 43lạc c0- Đa Mộc 8Mộc Đa 8c- Nhân thú b8- 62 chương a0+ 3 ngoại 5truyện

Đại 2dquản gia 16tiểu nương a0tử d- Nữ Vương 71Không Ở 2Nhà - Cổ eađại - 94 9achương + 791 ngoại ftruyện - Link eebook

Đại 1tiểu thư 3của tôi 6c- Đường bQuả - Hiện bđại, sắc 9e- 10 chương

Đánh 4mất tình f0yêu c- Lam Bạch 66Sắc - Hiện dđại - 64 achương + b2 ngoại etruyện

Đánh 3ngã nữ bechính, cự 72tuyệt làm 1vật hy sinh fe- Khí Khanh 8Mộc tiểu 6JJ - Xuyên e1không - 46 45chương + 12 ngoại f8truyện - Link bebook

Đào 0hôn tám 5trăm năm 3- Dư Uyển 6Uyển -  Cổ 29đại, hiện 0đại – 322 chương 4+ 2 ngoại 9truyện - Link a7ebook

Đặt 2bút thành 5hôn 11- Hân Hân 4Hướng Vinh 0d- Hiện đại 64- 45 chương 4- Link a4ebook

ĐCHH: 7Nữ đặc 39công xuyên 3qua thành 4thiên kim 9thủ phú 6b- Hoa Vô 9Tâm - Xuyên d2không - Phần fa1: 250 chương 8+ Phần 2: c7128 chương 0- Link 8febook

Đế 6cnghiệp như 2họa a3- Mộ Dung f6Nhân Nhi bc- Cổ đại 7- 30 chương

Đế 2vương bạc 7tình 5e- Minh Tinh da- Cổ đại 2- 10 chương f6- Hệ liệt eBí mật 74không tốt 3của người 33ấy - Link f1ebook

Đêm amất hồn 02của tổng fgiám đốc b- Bảo Bối c9- Hiện đại c- 8 chương 73- Link e4ebook

Đêm c5mưa: Chọc 2phải tổng bgiám đốc 8ctrí mạng d- Tử Thu 6- Hiện đại c1- 233 chương 5f+ 33 ngoại 5truyện

Đêm c3săn xuân fsắc 9- Kim Bích 3- Hiện đại, 8esắc - 10 e7chương

Đi 1xem mắt ef- Tát Không 1Không - Hiện dđại - 73 achương + e41 ngoại btruyện - Link 5ebook

Địa engục cấm dái: I love 4bmy sister 8b- Tử Thiên 30Băng - Hiện 8eđại - 27 c3chương + 92 ngoại ctruyện

Địch 9hậu 30- Kiều Ninh 8- Cổ đại, eH - 16 chương 60- Hệ liệt 1eTruyện sống a2còn ở hậu fcung

Định fnghĩa độc 1nhất vô 5nhị 0- Hương e3Nam Thảo f2- Hiện đại e2– 18 chương, ca9 ngoại 4truyện – Link 2ebook

Độc 6echiếm quân 8bsủng, hoàng 8hậu không 43dễ chọc d4- Mèo Bị e0Cá Ăn - 12Xuyên không 9- 152 chương a- Link aebook

Độc 7sủng thiên f6kim nô e- Vu Linh ab- Xuyên không 6- 9 chương 1– Hệ liệt 68Song long 0giành châu 5- Link debook

Động c3phòng hoa bchúc trễ bmười năm f0– Minh Tinh a– Cổ Đại, 01hài, sủng e– 10 chương 6d– Hệ liệt 8aTình đẹp 3thành đôi c4- Link 22ebook

Đông 4phương thần 6long 2- Thủy Ngân f2- Cổ đại e0- 10 chương 54– Hệ liệt 1Vân cung 77tứ đường 02- Link eebook

Đuổi bfTheo Trái 69Tim 02- Phương 45Tiểu Á a- Hiện đại d9- 10 chương

Đừng dnhư vậy, angười ta cvẫn còn dlà học 06sinh đấy! c- Hồng Cửu 7- Hiện đại 5d- 70 chương b+ 1 ngoại e0truyện - Link a8ebook

Đừng 8nói hoàng ađế vô 1ftình 3f- Đông Trùng 03- Đam mỹ, ccổ đại ec- 9 chương

Đường achim bay 63- Cuồng 3fNgôn Thiên b7Tiếu - Hiện 27đại, hắc 1bang - 58 bchương + 899 ngoại 9truyện - Link f6ebook

Đương 3gia cách 4cách73Dương Quan 85Tình Tử ca- Cổ đại c9– 10 chương 8b– Hệ liệt a5Công chúa b8bang - Link cfebook

Đường cTâm thục 21nữ 51- Điển 4Tâm - Hiện 46đại, sắc 7- 10 chương 5f- Hệ liệt 67Thục nữ


images


Em 2dám nói 6eem không 2tính phúc 95- Hốt Nhiên f8Chi Gian - bHiện đại a– 63 chương, e4 ngoại 35truyện

Em 2đã nghe 1thấy chưa? 96- Tâm Thường 6- Hiện đại b2- 53 chương 7+ 1 ngoại 7truyện - Link c3ebook

Em 5không yêu fatôi 23- Khải Ly c5- Hiện đại, asắc – 29 chương, b9kết thúc e– Hệ liệt 08Ngược luyến 2tình thâm


images


Gặp 41gỡ tổng 53giám đốc 7tuyệt tình 6tàn khốc 6d- Tuyết e7Sắc Đồ dMi - Hiện 8dđại, sắc 18- 266 chương 30+ 2 ngoại 38truyện - Link cebook

Gần 3nhau lúc eephồn hoa ftan mất a- Thủy Dạ 0Lam - Xuyên c6không - 72 bchương, 95 ngoại dtruyện - Link 74ebook

Gấp 7gáp để 2dmắt nhà atù vàng 17- Đồng 81Đồng - fHiện đại 7- 10 chương f- Hệ liệt fKhông vào e1hào môn 67rất khó dasống - Link c4ebook

Giả 8elàm người dtình xã 0ehội đen f- Tạp Nhi cd- Hiện đại 01- 10 chương d- Link bebook

Gia 2bmặt sẹo 80- Nguyên abNhu - Xuyên 7không – 7210 chương 0- Hệ liệt 6bTrời giáng 91sứ mạng ca- Link 4ebook

Gia 6sư có vấn 2đề 2- Tử Tuyền f- Hiện đại 08- 10 chương e+ 1 kết 2thúc - Link 2ebook

Giang 05hồ kỳ 2ecục 3- An Tư Nguyên 2e- Cổ đại, fhài - 45 6chương + a1 kết thúc

Giang 6nam mỹ nương fbtử 19- Vân Nhạc 4- Cổ đại, asắc – d210 chương 4– Hệ liệt fGiang Nam a4nương tử c1- Link 7cebook

Giao 53dịch tình 4nhân 5- Liên Trân ed- Hiện đại 6a- 10 chương

Giáo 08sư, em có 58thể tốt 56nghiệp chưa? a- Kiêu Dương 3Noãn Noãn f5- Hiện đại a4- 62 chương af+ 1 ngoại ctruyện - Link 0ebook

Giấc 94mộng của 69anh, chính elà em 8- Ninh Mông e- Võng du, 51hiện đại 9- 39 chương e1- Link 1ebook

Giờ 12lành trộm 1yêu a- Cổ Tâm 9- Xuyên không, csắc - 10 8bchương

Gỗ ebmục không eethể đẽo 38- Dạ Lễ 2Phục Mông fDiện - Hiện 3đại - 35 bdchương


images


Hai d'cầm' cùng 56vui 17- Đông Bôn 0bTây Cố b- Hiện đại 2- 58 chương 0- Link 56ebook

Hải 6Dương 33- Hắc Khiết 1Minh - Hiện 7dđại - 10 77chương

Hai 9người đấu 7hư giường 9a- Thương cTố Hoa - 7dHiện đại, 54H - 51 chương ec+ 2 ngoại 7truyện - cHệ liệt fChuyện rối 2rắm trước f0sau hôn nhân

Hải c6Vương 32- Minh Tinh cf- Cổ đại 9c- 10 chương 80- Hệ liệt e3Chí tôn 1hoàn lương e3- Link baebook

Hạnh b1Phúc, không 4bbắn không 9trúng bia! 92- Mộc Thanh e5Vũ - Hiện 30đại, quân 7nhân - 71 1chương + 53 ngoại 1dtruyện - Link 6eebook

Hành 1trình nắm 7giữ Nguyệt 71- Hân Hân 8Hướng Vinh 1- Xuyên không 63- 56 chương 1+ 1 ngoại 96truyện

Hạt 4tiêu nhỏ atrên bàn 7cơm 0- Liên Liên 6b- Hiện đại f2- 9 chương 9d- Hệ liệt 52Là lạ một fnhà thân 83- Link febook

Hãy 24nhớ, anh 8yêu em 8- Giản Huân 7- Hiện đại 8- 10 chương

Hắc 12la sát 20- Đan Phi 50Tuyết - 98Cổ đại a9– 10 chương fLink 0cebook

Hoa 22đào khuynh 2bquốc 4- Trạm Lộ 9f- Cổ đại e- 17 chương 7- Hệ liệt 0Nguyện làm 61phu nô - Link febook

Hoa 53Khai d- Giản Huân 1- Cổ đại f- 10 chương 9- Hệ liệt eTứ hỉ 8lâm môn f- Link 8ebook

Hoa b2khôi nắm e1quyền: Vương egia người 7ethật xấu!! ec- Dạ Vũ 0Khuynh Thành 8e- Xuyên không ef- 207 chương 58- Link f0ebook

Hoa dtâm tổng egiám đốc 6- Vân Thanh ae- Hiện đại 09- 127 chương

Hoàng 8bHậu Ác dĐộc d- A Đậu 55- Huyền fhuyễn, cổ 6đại - 13 4dchương - Link 4ebook

Hoàng 7hậu bị 4vứt bỏ b- Minh Tinh 3- Cổ đại a- 10 chương 0- Hệ liệt 87Ác thê tới 1cửa

Hoàng 7hậu sát b1thủ 81- akiaki - 8Xuyên không 7- 12 chương

Hoàng 4hậu xinh b1đẹp ác 1độc 68- Vũ Cách 8Nguyệt - 8Trùng sinh a- 22 chương 2- Link 8ebook

Hoàng fkhông hư, 5phi không 6thương 03- Tô Nguyệt 65Vân - Xuyên 41không - 167 dchương - Link debook

Hoàng 2Phi lính fđặc công: 6Phượng 54mưu thiên 55hạ a- Dương c5Giai Ny - 2Xuyên không c4- 551 chương

Hoàng 2thượng 95dụ dỗ athị vệ 1d- Vạn Ngữ 80- Đam mỹ, 0cổ đại 2– 10 chương

Hoàng 4ctước kỷ 57sự 35- Song Mục 9d– Cổ đại 90Link febook

Hồ 94ly! Muốn 3chờ ta bao 14lâu? 9- Mật Trầm 5Trầm - Huyền 15huyễn – 462 chương, 114 ngoại 6truyện - Link 1ebook

Hổ 14Môi e- Thập Phương a- Đam mỹ, 82xuyên không 6- 5 chương

Hôm enay em phải 5gả cho anh f3– Lục cPhong Tranh 2a– Hiện b0đại, sủng b– 10 chương 3– Hệ liệt 91A phiêu tiểu 51tình ca - Link 7aebook

Hôn 77mê liền 8cưới 1b- Kagen no f9Ju - Hiện 49đại, sủng 9f– 39 chương ed+ 5 ngoại 1atruyện - Link 12ebook

Hôn 2nhân 88 tỷ a1- Mễ Nhạc e- Hiện đại f5- 10 chương

Hôn 89nhân đại a4sự f- Tử Trừng e- Hiện đại 0d- 11 chương e8- Hệ liệt 5Chỉ yêu c1em thôi

Hợp 1đồng 77 8ngày: Ông 3xã bá đạo cđứng sang e2bên 89- Bách Lý 8Yêu Yêu ae- Hiện đại 66- 45 chương 7- Link cebook

Hợp 2đồng tình dyêu nguy 9hiểm 85- Mạc Nhan 0– Hiện cfđại – ac10 chương a5Link 7ebook

Hợp 0dpháp tình bnhân 06– Sugar 74- Hiện đại, ffsắc – c310 chương f- Hệ liệt 8eTàng xuống 7ctình nhân

Hương cbthơm băng 1đá như 5xưa 21- Mễ Lạp dfPhấn - Hiện 94đại - 35 c9chương - Link 7ebook

Hương 2bthơm mê 7hoặc của choàng hậu 6– Chu Tiếu cY – Cổ 1bđại – 132 chương 3a- Link f7ebook


images


Kẻ c4gian tuyệt 8đối phải 62cáo trạng bctrước 5– Tả Vân db– Hiện 46đại – d10 chương 6- Link ddebook

Kẹo 8đã mở ekhông thể ftrả lại 6- Nguyên 68Viện - Hiện fađại, sắc a- 10 chương 56- Hệ liệt fNguyệt lão 05hơi bận

Kế 11hoạch theo 3đuổi vợ 8của Dạ 6tiên sinh 50- Lộ Khả cfKhả - Hiện 2đại - 8 c9chương

Kết ahôn rồi 0yêu 69- Chu Khinh 8- Hiện đại, 62sắc - 10 29chương - Link 0ebook

Kết 81hôn với 3tổng giám eeđốc 4- Điển eĐiển - f4Hiện đại 7e- 10 chương 06- Hệ liệt 5Người yêu btổng giám 52đốc của 37tôi - Link 40ebook

Khách 63quan, không 9thể được 05- Lam Bạch 4Sắc - Hiện 1đại - 45 fchương + b92 ngoại ftruyện - Link 1ebook

Khách ectrọ, đừng bnhư vậy 8- Lam Bạch 5Sắc - Hiện 8dđại - 47 bchương + 4c3 ngoại 85truyện - Link 02ebook

Khát 6thú e- Nhạc Nhan c- Hiện đại 88- 10 chương

Khẩu 1vị nặng ff- Tửu Tiểu 6cThất - Hiện fdđại, hài 48- 48 chương 3f- Link 0ebook

Khéo a8dụ nữ f1tổng giám fdđốc 7f- Đan Tinh 1e- Hiện đại 88- 10 chương

Khi 2các thiếu 1xuyên qua 83thành hoa 9khôi a- Tiêu Bạch 13Luyện - f4Xuyên không 37- 88 chương

Khí 0phi khuynh 5thành của 8Vương gia 3- Vân Thiên bThiếu - 6Xuyên không 33- 168 chương e- Link eebook

Khí 5ephi tái giá: fQuân thần 1phân tranh d- Lam Tử 76- Xuyên không e2- 156 chương cb+ 3 ngoại atruyện

Khi 77phụ nữ exuyên đến 58thế giới fthú nam 1- Tư Đồ 1Yêu Yêu 20- Xuyên không, 07người thú 4- 78 chương 7e+ 5 ngoại etruyện

Khi 5cphúc hắc dgặp biến 0thái b4– Lãnh 39Túy – Xuyên 2dKhông, hài 48– 39 chương 6- Link e1ebook

Khi equân hôn egặp gỡ dbtình yêu 51- Thanh Xuân 27Tiểu Biến d3Thái -Hiện a7đại – 3b43 chương 3– Hệ liệt 9Ái ái bảo 8ebối - Link 4ebook

Khiêu 5khích mất d5khống chế: 9Gặp gỡ 6fnhân vật 8clớn cực 2cphẩm 3- Nhật Lạc eCách Tang fHoa - Hiện fđại - 143 fchương

Không 87cẩn thận 1bđụng phải 8dtổng giám 2đốc 0- Khiết 5Tâm - Hiện 6đại - 10 achương - 9Hệ liệt 7Cổ tích bphi thường 9dcủa tôi

Không 5cẩn thận 18gặp phải dnhân vật 22lớn c0- Khiết 4dTâm - Hiện bdđại - 10 cchương - e7Hệ liệt a9Cổ tích d0phi thường bccủa tôi

Không 7cẩn thận 8nhặt được 6ông chủ 6flớn 5- Khiết bTâm - Hiện ađại - 10 76chương - eHệ liệt 8Cổ tích fphi thường ffcủa tôi

Không 44được giật dchồng tôi 16- Mạn Ny 78- Hiện đại 5f- 10 chương

Không d6nhận người 92tình cũ 8- Dư Mật 59- Hiện đại d5- 10 chương

Không dfsợ làm a1hư em d- Thạch e2Tú - Hiện 6đại - 10 fchương - Link f1ebook

Không 23thị tẩm, cchém! a– Lam Ngả 6Thảo – 9Cổ đại, 9dhài, phúc behắc – 2c47 chương, c4 ngoại etruyện – Link 59ebook

Khúc 0giao hưởng 1quân hôn 6d- Vitamin 2ABC - Hiện 3đại - 49 bchương

Kích c1Tình Tuyết 45Sắc 11- Quý Sa 2- Hiện đại, f0sắc – 8910 chương b- Link 24ebook

Kiêu b5hoa của 6bảo chủ 7- Liên Liên 58- Cổ đại, cH - 10 chương

Kiêu f0Sủng 31- Đinh Mặc 93- Viễn tưởng 9- 90 chương 8+ 14 ngoại d2truyện - Link 0cebook

Kiều 8thê lạc 0đường d– Lăng 36Trúc – 29Cổ Đại 17– 10 chương bc– Hệ liệt 7Huyền cốc dtứ thánh

Kiều 6thê, xem fengươi chạy 6hướng nào 19- Quế Tiểu 6fVăn - Hiện 1đại - 8 5bchương

Kim 1cchủ định 1đoạt a9- Tả Vân 9- Hiện đại e– 10 chương, 55kết thúc 22- Link 6debook

Kim 2cương cấp 0phá sản 8nữ 9d- Minh Tinh a– Hiện 35đại – 7410 chương fLink 3ebook

Kim 3Nhật Kim 62Sinh d- Thử Khởi cfBỉ Phục 7- Đam mỹ, 52hiện đại a- 9 chương


images


Lạc 7Đường f- Dạ An 1- Xuyên không 37- 25 chương 41+ 3 ngoại fctruyện - Link deebook

Lạc 31mất tình dyêu: Linh bfhồn của ctội lỗi d- Hạ Vũ 48- Hiện đại, 6trùng sinh 5a- 45 chương 65+ 2 ngoại f2truyện

Lạc 97Tuyết Thành a5Bạch 5- Bunny - 3Đam mỹ 70- 7 chương, 821 ngoại ftruyện

Làm fnhục ca 55ca 0d- Lam Cầm 7- Cổ đại f0, sắc – b39 chương, 571 kết thúc 2- Link 54ebook

Làm bphiền huyện cthái gia 1b- Mai Bối 1Nhĩ - Cổ c6đại – 910 chương d- Link 3ebook

Lãng 4atử phụ etình c- Đường fTâm - Hiện fđại, trùng e0sinh - 10 0echương

Lang 0Nha 3- Neleta - bĐam mỹ, 4ecổ đại 9- 10 chương

Lãnh dthiếu truy 63thê b4- Hoa Điền 5Bắc - Hiện c8đại – 845 chương, f5 ngoại ctruyện – Link 4ebook

Lão 9dbà tiểu abạch của 42sắc lang 99tổng giám dđốc e- Y Nắng 9Tình + Tyna 2Trần - Hiện 7cđại, H 8c- 10 chương  

Lâm 8cGiang Tiên 63- Hồ Điệp 55SEBA - Xuyên ddkhông - 56 fchương - Link 0debook

Lấy 95nhầm anh 8chồng nhiều 2btiền de- Phong Quang 4b- Hiện đại 81- 10 chương 6b- Hệ liệt 27Đổi chú drể - Link 30ebook

81Hoa Khuynh 9Quốc 2- Lê Chi 2fChi - Huyềnh d3huyễn - de17 chương

Lệ 6ngọc 6d– Lăng 5fNặc – eĐam mỹ d5- 16 chương

Lên cgiường 36trước ly 8hôn 9- Diệp Tình 7- Hiện đại 5- 9 chương cb- Link b1ebook

Lên 2Nhầm Giường? 89- Akiaki - d6Xuyên không f9- 10 chương

Lên 3bNhầm Kiệu 3Hoa 2- akiaki - 25Cổ đại a- 18 chương

Loạn 9thế khuynh 0ca aa– hoatranh a- Xuyên không, 29tự sáng 9tác – 59 1chương, ea4 ngoại 2truyện

Lỡ feyêu thanh 6mai trúc 9 e1- Nhược fTinh - Hiện cđại, sắc 3- 9 chương

Lửa d2dục khó fnhịn 2b- Tinh Hồng aa- Hiện đại, 5H mạnh - b10 chương 1- Hệ liệt 3bHộ vệ 7tuyệt sắc f3- Link 6ebook

Ly 4hôn không 5chia tay ba- Quan Dĩnh 94- Hiện đại 8- 33 chương

Ly ehôn rồi 0yêu a- Dạ Ngưng 72Tử - Hiện 3đại - 22 5dchương - Link 3ebook


Được thanks
Xem thông tin cá nhân YIM
Có bài mới 13.07.2012, 23:17
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Quỷ Hồ Bang Cầm Thú
Bang Chủ Quỷ Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 33962
Được thanks: 40348 lần
Điểm: 9.83
Tài sản riêng:
Có bài mới List truyện dài hoàn + Ebook - Điểm: 10
Chú 5thích: click evào tên 1truyện. c © DiendanLeQuyDon.comTruyện mới 1sẽ được 8để ở 9đầu list.

Lưu c5ý: 8cBạn nào 8dùng opera 8bmini mà bị 7lỗi chữ fố khi đọc 4fruyện ở 53iễn đàn, 2hì hãy vào 60etting (cài 6đặt) của 3pera mini, 72ỏ phần 2huyên xem eaho điện 0hoại (off 50ingle column 32iew), lưu a(save) lại, 3aeload page fbà xem được. 4 © DiendanLeQuyDon.comòn dùng eC thì vào 2etting chọn acrowse mode, 32ồi chọn f2zoom mode, d4au đó reload 9age lại f4à được. 2 © DiendanLeQuyDon.comếu không c9được thì b0ãy nâng 4ấp phiên 8ản mới 7ồi làm 3hư trên. 2 © DiendanLeQuyDon.comếu bị 1ỗi mất b9hữ thì 66ào setting, fnable javascript 5à được.

images


fmi! Mau về 0nhà thôi d- Trần Duy a- Hiện đại 0- 53 chương e6+ 1 ngoại 5truyện - Link febook

Mang 95Theo Cục eCưng Chơi dGame 5b- Trang Cầu 9Đích Bình 64Tử - Võng aDu – 24 1chương, 93 ngoại b6truyện - Link aebook

Mạnh e5Có Kiếp 4eThiên Thiên 13- Lục Xu f1- Hiện đại 96- 48 chương 0+ 1 ngoại 7atruyện - Link 4ebook

Mãnh 37nam đầu eegỗ theo 2dđuổi cô 5dâu 2a- Hắc Khiết 54Minh - Hiện 7đại - 10 25chương - 1Hệ liệt cCity Hunter

May 8mắn được e8chàng yêu b1– A Đồng f– Cổ đại, 82sắc – 310 chương 50- Link 7ebook

Mặt 85trắng nhỏ 8cđứng sang 0bên! 8- Vân Cát 3aCẩm Tú bc- Hiện đại f- 49 chương 32+ 3 ngoại 3truyện

Mấy 8đêm cũng 8là đêm 4cđầu b- Nghệ Tịnh 8c- Hiện đại cc- 10 chương

Mẹ, bchúng con acmuốn cha: 25bảo bối 8Mật Đường c4- Đan Thanh a4Mộng - Hiện 2cđại - 144 c5chương - Link 6ebook

Mẹ dcủa đứa 1trẻ đừng 9chạy 4- Tâm Đào 3- Hiện đại 7a- 151 chương 4- Link d2ebook

Mẹ 14mạnh mẽ bmua một 26tặng hai 1- Anh Vũ 5ePhiêu Linh 63- Hiện đại 8- 188 chương 4f- Link 87ebook

d5hoặc song 5vương 0f- Thánh Yêu 21- Xuyên không 0- 102 chương

Mị 85hậu hí 9lãnh hoàng d- Sở Thanh 0e- Xuyên không 9- 495 chương

Minh 0tinh kiêm btổng giám 7đốc 5d- Đạm Mạc 5Đích Tử 0Sắc - Hiện 44đại - 84 dchương - Link bebook

Môn b9chủ đùa bphi e- Lam Cầm 8- Cổ đại 82- 10 chương 2- Hệ liệt 5aKhéo đùa 3thê tử 3choàng đế 8- Link 55ebook

Một 5đêm một 93ngày một 6ađời 9- Phù Tô 4Lục - Hiện 65đại, ngược 5luyến tình athâm – 922 chương

Một 89mình đấu c7với lưu 0manh 1- Thần Vân ab- Hiện đại 06- 10 chương 5- Link 1ebook

Một e5ngày làm 3dthầy, cả ađời làm 95chồng b- Hồ Ly 15Đi Ngang 0Qua - Hiện 6đại - 58 achương + 8b1 ngoại atruyện - Link 5ebook

Mời bctân lang 2flên kiệu 3hoa ff- Mai Bối 5aNhĩ - Cổ 0đại - 10 9achương

Mua eem một trăm 5đêm 7- Nghê Tịnh e0- Hiện đại, 0H - 20 chương 7f- Link 6eebook

Mùa 82hoa rơi gặp 5lại chàng ba- Thục Khách a– Huyền ehuyễn – b47 chương 3Link 95ebook

Mua dthê tử b1- akiaki - cCổ đại 58- 12 chương

Mười d4dặm gió cxuân không 5bằng em be- Mộc Thanh 29Vũ - Hiện e9đại - 64 dchương + fc3 ngoại 7truyện - Link 46ebook

Mướn bphòng rồi 9lên giường b0- Thương cTố Hoa - 0Hiện đại, eH - 37 chương- 5Hệ liệt 5aChuyện rối afrắm trước 7sau hôn nhân

Mưu dsắc 94- Dạ Chi 4Dạ - Cổ cđại - 49 6chương

Mỹ 8Nhân Phu dQuân db- Lạc Thần fHoa - Cổ b2đại - 172 dcchương

Mỹ 4vị se duyên 5anh với aem bb- Hàn Liệt e- Hiện đại 2– 42 chương 7– Hệ liệt 42Quyến luyến f1giữa răng 52môi - Link 7ebook


images


Nam 0dcương trực 0sợ nữ 6dây dưa e- Chanh Tinh 12- Hiện đại 08– 10 chương, 142 kết thúc 2c- Link aebook

Này! aMau Buông 91Cô Ấy Ra 3- Ức Cẩm 3- Hiện đại e- 57 chương 2+ 1 ngoại 4truyện

Năm 38mươi thước 8thâm lam 6– Ba Nữu 8– Hiện a6đại – 375 chương

Năm 0năm sau kéo 7em lên giường 2- An Tĩnh e- Hiện đại, eesắc - 15 09chương - Link 1ebook

Nắm 0atay người, 0ekéo người 0đi a- Thiên Hạ 80Vô Bệnh 5- Xuyên không 9e- 82 chương 8+ 7 ngoại 8btruyện - Link 3ebook

Nắm abtay nhau đi 7dkhắp nhân 1gian c- Ly Trần 2Nhất Tiếu df- Cổ đại ea- 24 chương

Ngài 4dchủ tịch c7ác liệt 8d- Vu Trinh ca- Hiện đại b- 10 chương af- Hệ liệt 6Chủ tịch cthật có 1clỗi

Ngại 7gì lên giường e- Lưu Tam 6aTam - Hiện 9đại - 73 2chương + 210 ngoại adtruyện

Ngạo 34thế tuyệt 08trần 77- Tuyệt cTrần Tử 9Thương - 2aXuyên không, 0dị giới 8- 81 chương

Nghịch elửa 4d- Phong Tử 45Tam Tam - 8Hiện đại d8- 69 chương 7+ 6 ngoại fbtruyện

Ngoài 0dự đoán emọi người a- Tát Không faKhông -  Hiện 8đại – 0710 chương

Ngọt cngào đùa 75tình 1- Lâm Hiểu cQuân - Hiện ađại - 10 5chương

Ngọt 9ngào với e1tổng giám 2đốc cf- Điển 4fĐiển - 8Hiện đại 2- 10 chương 6- Hệ liệt 75Người yêu e0tổng giám bfđốc của 5tôi

Ngốc 5thê lưu 61lạc giang bdhồ 4d- Mạc Nghiên 5Yên - Xuyên 57không - 164 8chương + e3 ngoại 9truyện - Link d9ebook

Ngồi 46hưởng tám 5chồng e- Giản Hồng 6Trang - Xuyên ffkhông, NP 8- 203 chương 90+ 10 ngoại dtruyện

Ngủ 95bên cạnh 1giáo sư e– Mộc 24Không Bách e- Hiện đại 0- 48 chương df+ 2 ngoại ctruyện - Link 11ebook

Nguyện dước trọn 0đời- 5Lục Xu - 3Hiện đại 8- 88 chương e+ 1 ngoại 06truyện

Nguyệt 9Quang 8- Hắc Khiết eMinh - Hiện 5cđại - 10 bchương

Ngự cehoàng e- Minh Tinh 5f- Cổ đại c7– 10 chương 0– Hệ liệt b6Chí tôn 7hoàn lương 7- Link 3eebook

Ngự 3dthú nữ 7vương 73- Luyến ccNguyệt Nhi 3e- Xuyên không d- 183 chương 87+ 2 ngoại a8truyện - Link 70ebook

Người 5anh yêu chính 8là em 97- Trinh Tử 2e- Hiện đại, 7H - 10 chương 9b- Hệ liệt 2Nuôi quỷ 95nhỏ - Link 9bebook

Người ebên gối 6lạnh lùng c6- Đình Nghiên 2- Hiện đại, 2H - 10 chương e6- Hệ liệt dbLiệt Nam 8Truy Tập 5Lệnh

Người 5đàn ông 06kiêu ngạo 52chớ phiền 50tôi 0- Tử Tiệp 6- Hiện đại e- 10 chương

Người a4đàn ông edxấu hiếm a be- Kiều Ninh a- Hiện đại, 8H - 10 chương

Người f5giám hộ 1ctà ma 0- Đình Nghiên 94- Hiện đại, 7H - 10 chương 8- Hệ liệt c0Liệt Nam bTruy Tập a4Lệnh - Link 57ebook

Người 2bgiám hộ 82ưu tú f8- Trinh Tử d- Hiện đại, 8sắc - 10 0chương - feHệ liệt 71Nuôi quỷ bfnhỏ

Người 10Hầu Kiếm abThánh 6- Cần Thái 8- Cổ đại, c3sắc – c410 chương 1f- Hệ liệt b5Vạn Thiên fSủng Ái

Người bkia, thiếu 04gia ! 8- Kim Huyên e- Hiện đại d- 10 chương 1- Hệ liệt aquán cà 28phê hạnh 9phúc – Link 9bebook

Người ckia, tổng 3giám đốc 00! 07- Kim Huyên 1- Hiện đại 85- 10 chương a- Hệ liệt 2quán cà 5phê hạnh 4phúc – Link bebook

Người 25ở chung 96cuồng ngạo 7- Đình Nghiên 5- Hiện đại b- 10 chương 71- Hệ liệt d1Liệt Nam fTruy Tập 61Lệnh

Người 6thiếp bị 3bỏ của 88vương gia d1mãnh tướng 9- Hồ Ly 76- Cổ đại, 2ngược – 6109 chương

Người 97tình của 0ác ma d7- Hạ Điệp f- Hiện đại f3- 9 chương 2b- Link e3ebook

Người e0tình nguy b6hiểm ca– Mạc eNhan – Hiện 85đại – 910 chương 9- Link 0ebook

Người 3yêu "anh dem" của btôi ed- Nhược 3Tinh - Hiện 5cđại, sắc 8- 10 chương

Người 3yêu bị 86nguyền rủa cf- Tứ Nguyệt 21- Cổ đại, fH - 10 chương

Người 86yêu của 63tổng giám 3đốc xã 3hội đen 3- Quân Tử abHữu Ước 18- Hiện đại 4- 110 chương d+ 3 ngoại 0truyện - Link 35ebook

Người 5yêu đào dbhoa của ftôi 38- Liên Liên 9- Hiện đại 1f– 10 chương 8c– Hệ liệt 90Đang len 5alén yêu feđương - Link 1aebook

Người 7eyêu ngây 0thơ của 87tôi 6– Liên fdLiên – 9Hiện đại b– 10 chương 4– Hệ liệt b2Đang len 4lén yêu 4fđương

Người 23yêu ngốc fnghếch của betổng giám 90đốc 4- Cung Ninh 4- Hiện đại 2- 10 chương

Người 5yêu ơi, dđi nào! 3- Nhất Độ ddQuân Hoa 39- Huyền bhuyễn - 3d66 chương 3c- Link debook

Nha 5bhoàn d0- Trịnh 5Viện - Cổ fđại - 20 f2chương

Nha 2hoàn không 9chịu gả 8- Trạm Lượng 8- Cổ đại e- 10 chương f- Hệ liệt dQuẻ hồng faloan tinh 4động

Nhà fftù nóng 4bỏng: Tổng 73giám đốc 86tha cho tôi fđi ac- Ái Tình 72Hoa Viên ec- Hiện đại 3e- 132 chương 51+ 24 ngoại c8truyện

Nhạn 59Độ Thủy f7Nhu Tình b- Hân Ngữ ef- Đam mỹ, ecổ đại a2- 10 chương

Nhặt 58được ông 2xã sĩ quan d- Mặc Hạp 4Thiển Trà f- Hiện đại c- 56 chương ce+ 4 ngoại 0truyện - Link 6ebook

Nhận e3tội với e4em cc- Mạc Nhan f- Hiện đại 9- 10 chương

Nhập 7 b7- Donggua1986 d0- Đam mỹ, 5hiện đại, btrọng sinh 1– 75 chương

Nhật 7ký thăng ccấp ở dahậu cung c1của nữ fphụ ff- Cửu Nguyệt bVi Lam - Xuyên e6không, cung fđấu - 89 68chương

Nhật cký tìm chồng acủa mẹ f9hồ đồ 96- Mính Hương 2fHoa Hồn 3- Hiện đại 5d- 100 chương

Nhật 8fký trưởng 5thành của 6bảo mẫu e4- Hàn Liệt  - 7fHiện đại- b10 chương

Nhất 67thế khuynh 1ftình 7a- Yên Thị 0a- Đam mỹ, acổ đại, 23sắc – bc56 chương

Nhị 2kiến khiêu 1tình 1d- Mễ Nhạc 55- Hiện đại, 5sắc – 210 chương 9– Hệ liệt bcThời kỳ 24yêu thử 0- Link 48ebook

Nhím 8con, em đừng fcsợ! b4- Hoàng Phủ 5Vũ Nguyệt 5- Hiện đại 5- 8 chương 2- Link 9ebook

Nhu fHoàng Ngự aaẢnh 7- Quý Ly 1b- Cổ đại, 7bsắc - 10 dachương - 4Hệ liệt bLòng chàng ednhư sắt

Như 1Ý 9- Kim Huyên c1- Cổ đại d1- 10 chương c2- Hệ liệt 2Tứ hỉ flâm môn 0f- Link bebook

Nhược c4Phi 3- akiaki - dCổ đại 44- 10 chương

Nịnh 25vương 0- Trạm Lộ 4c- Cổ đại 7d– 9 chương 0– Hệ liệt cQuan trường 52chơi thật evui – Link c7ebook 1 e- Link dcebook 2

Nóng 9alòng chữa cbtrị bậy 8- Mộc Tú 1- Cổ đại 4- 9 chương b4+ 1 ngoại d7truyện

Nợ 3chồng 5e- Chu Khinh 02- Hiện đại, 8H - 10 chương 8- Link 0aebook

Nợ 9phong lưu 4của công 8chúa 3- Phức Mai 3- Cổ đại c– 10 chương b– Hệ liệt 8dThành thân 17thật là 5ekhó - Link c5ebook

Nuôi 3anh là họa 9– Cốc 5Nguyệt Ưu 9e– Đam mỹ, bhiện đại  – 3410 chương

Nuôi 9dưỡng thỏ 84tiểu thư a- Cầu Mộng 85- Hiện đại 0- 10 chương

Nữ 2giúp việc 8của thái 0tử phúc afhắc 18- Thiên Lại c5Thần Thoại 7- Hiện đại 3a- 176 chương c3- Link debook

Nữ 1phụ là e4vô tội a- Tiểu Cô a6Tử - Xuyên bkhông - 78 bchương

Nữ ephúc khí ccủa tửu c2vương a5- Minh Tinh 5– Cổ đại 4b– 11 chương d– Hệ liệt e8Ước định 0thủy tinh 8- Link 6bebook

Nữ c4tặc trộm 5btim 2- Ngải Đông 8c- Hiện đại 0- 10 chương f1- Hệ liệt cdHồ sơ Ngục aaThiên

Nữ bvương của 1tể tướng c- Nhược e6Tinh - Cổ 2ađại, sắc 7- 10 chương 2a- Hệ liệt 1Trộm gạt 2cgiành lừa

Nữ 0vương dã 63man của eatổng giám eđốc 4- Quan Tĩnh 99- Hiện đại a- 9 chương c3- Link febook

Nữ 71vương lạnh 1lùng, Vạn dvạn tuế! 9- Thiên Nhan 0e- Hiện đại, a1H - 10 chương

Nửa fđời sau 4của ta ea- Ta Không 1bPhải Thiên 81Sứ Của bNgươi - bXuyên không 8- 42 chương 8+ 10 ngoại f7truyện - Link 78ebook

Nương 7nương rất aakhí phách: 94Chỉ cưng 0bchiều Thái 40Tử Phi bướng 8bỉnh 6- An Thuần beNguyệt - 2Xuyên không 9- 140 chương 2- Link 29ebook

Nương detử bán 9thân 2- Chanh Tinh d1- Cổ đại 7- 10 chương a- Link 8ebook


images


Ồn b7ào nhỏ 1d- Tát Không 4Không - Hiện 2đại - 74 fbchương + e5 ngoại ftruyện - Link 38ebook

Ông 2xã ăn vụng cdxin chùi fmép 25- Lăng Hề 65Hề - Hiện ađại, sắc 1c- 14 chương 7- Hệ liệt 1Yêu lớn 4hơn tiếng 84nói

Ông 97xã, chúng 0ata cùng nhau 88làm ruộng 2đi d- Cửu Nguyệt fBảo Bối c- Xuyên không, 8hiện đại 7- 68 chương 4e+ 1 ngoại 9truyện - Link 8febook

Ông 94xã của 24tôi là xã ahội đen cb- b2Thanh Âm 45Thiên Sứ 5- Hiện đại 9– 69 chương 70- Link 4ebook

Ông 47xã dân chơi ekhông yêu 50tôi 9- Lâu Doanh 03Doanh - Hiện 56đại - 15 b7chương - Link 0ebook

Ông 0xã không 0thể nuông 72chiều b- Lâm Phỉ 0- Hiện đại, bH - 10 chương

Ông 9bxã là giáo 9 b- Tử Tuyền 7- Hiện đại b- 10 chương

Ông 16xã quái 3quỷ, xem 3ai sợ ai f- Cổ Nại b- Hiện đại 09- 152 chương b- Link 2ebook

Ông 4xã Satan 0fđến gõ cdcửa 2- Thất Niệm 53An - Hiện dđại - 199 fchương - Link 5ebook

Ông a6xã tuyệt 8không phải 99cực phẩm 35- Tạ Thượng 1Huân - Hiện e2đại - 10 adchương - acHệ liệt 6Tình duyên d0thai long b7phượng

bfChung YES, cKết Hôn bbNO 5- Ngải Mân 1– Hiện dđại - 10 5chương


images


Pa 2Pa 17 tuổi 0- Hương cChương Thụ aeĐích Ảnh 7Tử - Tuổi 1bTeen – 52 cchương

Phế 0Tích 51- Cuộc Sống 8cThật TMD dTịch Mịch fNhư Máu 0- Võng Du, 59hài – 31 c9chương

Phi 3tử điêu a1ngoa của 3Hoàng đế af- Mễ Lộ 4Lộ - Cổ ccđại, H 64- 10 chương d- Hệ liệt 3eLong phượng 0cát tường b- Link 2ebook

Phong d3lưu đấu aoan gia c- Trạm Lượng 9- Hiện đại ef- 10 chương 6- Link 34ebook

Phong 7Vũ Thanh eTriều 1 2- VMT - Cổ 3đại, kiếm 4hiệp, 60 3chương

Phong e9Vũ Thanh efTriều 2 a- VMT - Kiếm 8hiệp - 109 1chương

Phù 5quang 0a- Mạt Hồi 4- Đam mỹ, behiện đại 8- 8 chương a+ 1 ngoại atruyện

Phu 9cquân của 6giáo chủ 6- akiaki - 7Cổ đại 6- 20 chương

Phu a0Quân Xấu cdXa fc- Điển 1dTâm - Cổ 32đại - 10 dcchương – cHệ liệt cGia tộc e5keo kiệt b- Link 4eebook

Phú 8dQuý a5- Ký Thu 8- Cổ đại b- 10 chương 7- Hệ liệt e2Tứ hỉ 1blâm môn

Phúc 2hắc cũng 1dphải biết aecách e3- Thu Thủy 0Y Nhân - 5Hiện đại, bquân nhân 4b- 59 chương d8- Link 34ebook

Phượng 2ẩn thiên 1hạ 60- Nguyệt bXuất Vân e- Cổ đại d- 167 chương e0- Link 2ebook

Phượng 78mị e- hoatranh 05- Nữ tôn, 0tự sáng 6tác – 10 b0chương, 44 ngoại 0truyện


images


Quản a0gia e- Kha Hải fTình - Đam 4mỹ, hiện 0đại - 6 dachương, d93 ngoại 47truyện

Quản 9gia công 8cứng nhắc 66- Lê Tiêm 77- Hiện đại 98– 10 chương 5– Hệ liệt b3Diệu quản 27gia

Quán 1rượu nhỏ 7yêu nhau 3- Đan Phi 4Tuyết – eHiện đại 51– 10 chương e- Link c2ebook

Quan ftỳ dc- Mễ Lộ aLộ - Cổ 9dđại, H f9- 10 chương 87+ 2 ngoại 7truyện - d3Hệ liệt eeTruyện sống d4còn ở hậu 2cung

Quần 30áo xốc 9xếch ba- Thương 87Tố Hoa - 07Hiện đại, eH - 56 chương 3+ 2 ngoại 6truyện - 80Hệ liệt deChuyện rối b0rắm trước 6bsau hôn nhân

Quân dfchủ chọc fcphi f- Lam Cầm 8- Cổ đại f4- 10 chương 66- Hệ liệt bKhéo đùa 73thê tử a2hoàng đế 4- Link 7debook

Quấn e6lấy em đến athê thảm 8- Trạm Lượng a0- Hiện đại 5- 10 chương

Quần c8lụa d- Nhạc Nhan 30- Cổ đại, 7H - 10 chương b+ 1 ngoại 0etruyện - 7Hệ liệt 3bĐại trạch a4môn - Link 9bebook

Quân 18sủng 01- Sâm Trung ddNhất Tiểu edYêu - Hiện cđại - 56 bchương + d15 ngoại c4truyện

Quân f2vương đoạt dfphi 6- Lam Cầm c3- Cổ đại 1- 10 chương 6- Hệ liệt 74Khéo đùa 20thê tử eahoàng đế 0- Link 74ebook

Quý 8công tử 41ngang ngược 6- Tứ Nguyệt c7- Hiện đại, eH - 10 chương b- Link aebook

Quỷ flinh tinh 8f- Mai Bối b4Nhĩ - Cổ 4dđại – 659 chương

Qủy 6ethê c– Mạt aHồi – 1Đam mỹ, 5dkỳ bí – df30 chương

Quỷ 4Thần Y 9- Lâm Uyển 6Du - Cổ fđại, sắc c8– 10 chương d– Hệ liệt aMa mỵ tứ bbcông tử

Quyện 8tầm phương 6- Hồ Điệp 9Seba - Cổ 4đại - 31 f6chương


images


Rất 6yêu tướng 2công 1– Ngụy edQuân – 21Cổ đại b0– 10 chương 8Link 60ebook


images


Sau 0aKhi Nữ Vương e5Thất Tình 94- Kim Huyên c5-  Hiện 74đại – 410 chương 4f- Hệ liệt 25tỷ muội

Sắc 9Màu Ấm 27- Phong Tử 5Tam Tam - 3Hiện đại ca- 77 chương c+ 12 ngoại b3truyện - Link 0ebook

Sầu 7triền miên 5a- Đạm Mạc 0Đích Tử 8Sắc - Xuyên 65không – d66 chương

Scandal 31Đình Đám 8- An Tư Nguyên 5- Hiện đại 8e- 77 chương a+ 1 ngoại eetruyện - Link e8ebook

‘Sex’, 7là điều 3cực phiền atoái! f- An Tình b8- Hiện đại, 2H - 10 chương 24- Link a1ebook

Sống 4bchung với 76bá tước 13- Hai Viên a8Đường b9Bách Thảo 1- Hiện đại 8- 57 chương

Sống elại thành 2Mục Niệm 5Từ d- Trần Lan 0- Trùng sinh, cađồng nhân c1Kim Dung - 172 chương 46- Link 41ebook

Sống efriêng không 6dđơn giản 89– Đào 4Nhạc Tư 7a– Hiện dđại – df10 chương d– Hệ liệt cBảo bối 08thật xin blỗi – Link 1ebook

Sống fthử thì ecó gì đâu 7ghê gớm 1- Tử Trừng a- Hiện đại f4- 10 chương 43- Hệ liệt d1Chỉ yêu 0em thôi

Sợ e2cô quạnh dbmới yêu 44anh bc- An Tĩnh 9- Hiện đại, cH - 10 chương

Sở eaTiêu e- Nguyệt cVũ Dạ - 38Đam mỹ, 17cổ đại d- 20 chương

Sủng 0Em Đến f4Tận Trời 5- Đan Phi 1Tuyết - 6cHiện đại 28– 10 chương

Sủng fem không 41tốt sao 8– Hận dĐiệp – 35Hiện đại, 90sủng – 175 chương f1- Link eebook

Sủng 3phi bướng 70bỉnh của a5Vương gia 27- Mễ Lộ 1Lộ - Cổ e6đại, H f1- 10 chương 8- Hệ liệt 6Long phượng 5ecát tường 1- Link bebook

Sự cdịu dàng cđáng ghét 4b- Hốt Nhiên 1Chi Gian - bHiện đại 1e- 88 chương f+ 1 ngoại 3atruyện

Sự 8mềm mại 5dưới quân atrang 2- Chiết aChỉ Mã b2Nghĩ - Hiện fđại - 56 7chương + 25 ngoại 5truyện - Link 2ebook

Sự 93tỏ tình ccủa tổng cgiám đốc 80máu lạnh 2- Ni Nam - 4fHiện đại 01- 10 chương

Sửu 1nữ cũng dkhuynh thành- 4bẨn Hình 6Đích Xí b7Bàng - Cổ 8đại - 82 4chương


images


Ta cLà Minh Tuệ 4- Hưu Luyến 71Thệ Thủy d- Đồng 39nhân, xuyên 5không - 45 0chương + 161 ngoại 2truyện - Link 77ebook

dLang Quân 6f- Lâm Uyển 5cDu - Cổ 2đại, sắc 0– 10 chương d– Hệ liệt 2Ma mỵ tứ fcông tử

beY cd- Nguyên 0eViện - Xuyên 4dkhông - 10 8echương - 9Hệ liệt 3aTruyện sống 1còn ở hậu bcung - Link 3ebook

Tái 1giá c- Nhạc Nhan b- Cổ đại, a4H - Hệ liệt 1Đại trạch 38môn - Link adebook

Tái bThế Vi Xà 3– Phi Ngữ 40Đam mỹ, aCổ trang 35– 10 chương, 21 ngoại 1atruyện

Tam 5thiếu cứu bvớt cô fanàng mồ a0côi f9- Thần Tâm c8- Hiện đại e3- 10 chương 9- Link f1ebook

Tăng 49sản báo 0quốc 0- Kí Thu 6b- Hiện đại 6- 10 chương 7- Link 21ebook

Tất 5ecả mọi cngười đều 2yêu tổng 7egiám đốc ae- Trạm Thanh 7- Hiện đại 9d- 10 chương 6- Link 2ebook

Tây 60Môn Bạch 7Hổ f9- Thủy Ngân 2- Cổ đại 4- 10 chương 9– Hệ liệt 78Vân cung batứ đường b9- Link 77ebook

Thạch fđến vận 86chuyển 1d- Mai Bối bNhĩ – Xuyên f6không – ad10 chương f5Link 9ebook

Thái edtử cũng 9cxưng thần 8- Lưu Phong d- Cổ đại 6f– 8 chương

Thái dtử phi 9- Nhạn nhan 0- Cổ đại e1- 10 chương b- Hệ liệt 6Đại trạch 77môn - Link 4ebook

Thanh 6Liên Phượng fDẫn e- Mạt Trà fKhởi Ti 7- Huyền fhuyễn - a57 chương 73+ 6 ngoại 5truyện

Thanh 3Mai nghi kỵ 4fTrúc Mã f- Tọa Hóa cBồ Đề ed- Hiện đại, f0hài, sủng 3- 48 chương 64- Link aaebook

Thanh 0mai trúc emã đến ftuổi có 3thể cưới 69- Ái Phiêu 3Đích Dạ 5- Hiện đại 13- 65 chương

Thay d2tim e- Lâu Vũ 4aTình - Hiện 3đại, huyền b6huyễn - e710 chương 6+ 4 ngoại 1btruyện

Thâu dtâm tiểu exà tiên 3- Vũ Thần 9aHoàn - Đam a7mỹ , hiện aađại – 8c10 chương

Thầy 3giáo sói d0hoang và 8học sinh 5fcừu nhỏ 8- Mê Đồ 2Vong Giả f5- Hiện đại, 6H - 40 chương 4a+ 2 ngoại 43truyện

Theo acdòng tình 3cyêu e6- Sói Xám e7Mọc Cánh a- Hiện đại, asắc - 78 6chương + 117 ngoại d9truyện

Thê 2cbằng tử 7quý 70– Mai Bối bNhĩ – Cổ f5đại – a9 chương

Thế 9thân thì 52có làm sao a7- Trạm Lượng f- Hiện đại 66– 10 chương, 3d2 ngoại ddtruyện – Link b5ebook

Thê e1tử bỏ 4trốn 9- akiaki - deCổ đại f7- 18 chương 7a+ 4 ngoại 2truyện

Thê cdTừ Chỉ edPhúc Vi Hôn 1- akiaki - 23Cổ đại 8f- 10 chương

Thiên 1đường 78quá xa, nhân 9egian thì 0fgần e8- Quất Tử aThụ - Hiện dđại - 48 47chương + d83 ngoại 4truyện

Thiên a8hạ đệ a7nhất trang 9- Đường b9Nhân - Cổ fđại - 10 9achương

Thiên 25kim làm vợ dkế d1- Tô Diệu e4Thủ - Cổ 2đại - 72 6echương

Thiên 89Nga Đen Bị cPhản Bội 94- Ký Thu 7- Hiện đại 26- 10 chương 6- Link 4ebook

Thiên 60Niên Lệ 2- Nam Cung 5Dao - Đam 4mỹ, 10 chương

Thiên 5Tung xinh 73đẹp d- Lí Tẫn 2Hoan - Xuyên 2không - 113 bchương - Link 9ebook

Thiếu e0chủ hắc 99đạo 5- Nghê Tịnh 3- Hiện đại 0- 8 chương

Thiếu bfnữ dệt f4mộng 2b- Lăng Trúc 4a- Hiện đại 8a- 10 chương a- Hệ liệt c9Thiên Địa 5môn

Thiếu cnữ giựt 10tiền e9- Lăng Trúc 2- Hiện đạ 46- 10 chương

Thoát 8không khỏi bdôn nhu của banh a1- Diệp Lạc 1Vô Tâm - 8Hiện đại 69– 15 chương 1và kết 4cthúc

Thời degian nhiệt 6luyến 3- Tử Văn 3c- Hiện đại e6- 20 chương cd- Link 6ebook

"Thú" 2Y eb– Hidden 4- Đam mỹ, fehiện đại, 0hài – 25 7cchương

Thú bnam và tiểu dbạch 4- Ngũ Canh 9fVũ - Hiện 4đại - 53 89chương + 394 ngoại 9truyện - Link 9ebook

Thuần 5bphục cô 50vợ bé nhỏ: b5Tổng giám 64đốc hư f3hư hư 36- Bắc Minh 2- Hiện đại a- 158 chương 08- Link 5ebook

Thuần 90phục vợ ctrên giường 6- Lâu Doanh 78Doanh - Hiện 1đại, trùng bsinh - 10 bchương + 31 ngoại b4truyện - Link bebook

Thục 0nữ nghịch 2dlửa 2- Điển 7Tâm - Hiện 3đại - 10 8chương - 17Hệ liệt 3Thục nữ 3- Link 2eebook

Thuê eeboss làm 4bạn trai 0- Hỉ Cách e2Cách - Hiện 4ađại - 10 e8chương

Thứ 68đế f- Kim Cát 5- Cổ đại, f5H - 24 chương 8- Hệ liệt fTruyện sống 7còn ở hậu b8cung

Thư 0kí không 7lên giường 8- Tống Vũ 8Đồng - 6Hiện đại ad- 10 chương

Thư 87ký trẻ 03nóng bỏng 0- Mộc Dung 73- Hiện đại, 68H - 10 chương

Thượng aCung 77- Vân Ngoại cThiên Đô df- Cổ đại, 5cung đấu 6e- 46 chương 88+ 2 ngoại c2truyện - Link 2eebook

Thương 5hoa tiếc bbngọc b1- Thập Tứ 7eLang - Xuyên fkhông -45 61chương

Thường 57giáo sư 9ôn nhu 0- Kim Huyên 60- Hiện đại 1d– 10 chương 60- Hệ liệt 3fMột nửa 1khác của 0etôi

Thượng ftướng tà 5ác, hôn 6nhẹ nhàng 4thôi! 79- Lưu Niên dVô Ngữ 3- Hiện đại b0- 181 chương

Ti fTi cài tình 9b- Vũ Hân ca- Hiện đại 7- 10 chương

Tiền 8đặt cược f3của tổng 6giám đốc 9- Quý Anh 3- Hiện đại e- 10 chương

Tiếu ddiện vương egia, lạnh 93nhạt vương 59phi b- Nam Cung 85Dao - Xuyên e1không, hài 3c- 41 chương 7b+ 6 ngoại b6truyện

Tiểu 6nương tử 2bướng bỉnh 00- Kim Huyên 3- Cổ đại 3- 10 chương

Tiểu 3dnương tử efđào hôn b- Mạn Lục e0- Cổ đại 3- 10 chương

Tiểu 0cnương tử cnhà thợ 83săn 7- Nữ Vương 01Không Ở c5Nhà - Cổ 05đại - 89 b1chương - Link aaebook

Tiểu cquy mô chiến 6tranh fb– Ngân 77Sâm - Đam eemỹ, hiện dđại - 22 48chương

Tiểu 9Thiếp 09- Nhạc Nhan bf- Cổ đại a- 10 chương d- Hệ liệt 79Đại trạch amôn - Link 20ebook

Tiểu 16thôn cô 2mang theo b0bánh bao 0atung hoành 7cthiên hạ f9- Thượng e5Quan Hinh 1- Xuyên không f- 198 chương f+ 1 ngoại 5ftruyện

Tiểu 40thư, ăn b6xong xin thanh dtoán b1- Lăng Hề d2Hề - Hiện 1đại, sắc 5d- 12 chương 3- Hệ liệt fbYêu lớn 35hơn tiếng enói

Tiếu 5Thường a7Nhac 1- Hạ Oa 73-Cổ đại 45– 10 chương 97– Hệ liệt 3cVương triều 38Đại Đông a- Link 8ebook 1 0- Link 3cebook 2

Tiểu 0yêu tinh 4họa thủy: 76Xem trẫm cthu phục 40nàng fc- Chiêu Hạ a4- Xuyên không 7f- 254 chương ea+ 21 ngoại 98truyện

Tìm 3sói để cgả 0- Liễu Doanh 46– Xuyên 7dKhông – 412 chương c- Link febook

Tinh 1Ấn Online 3- Thính Khanh 65Nhất Ngữ 7- Đam mỹ, e3võng du - 3623 chương

Tinh felinh tuyết 87- akiaki - 6Cổ đại 14- 10 chương

Tình 10nhân giao a1dịch e- Lệ Lỵ 9- Hiện đại b– 10 chương de– Hệ liệt 8Tứ thiên 7fkim

Tình 1yêu ban đầu, ctình yêu 29cuối cùng b- Mai Tử fHoàng Thì 1Vũ – Hiện a7đại – c25 chương, e04 ngoại 3ftruyện – Link 5ebook

Tôi 6muốn chàng 2nam sủng 10này 9- Chu Khinh 5- Hiện đại, 67sắc - 10 73chương, 263 ngoại ctruyện - Link e3ebook

Tôi dmuốn làm 5phu nhân f- Kim Huyên 3- Hiện đại f- 10 chương 8- Hệ liệt 0Bốn mùa 1ecuồng tưởng 4khúc

Tôi dmuốn nổi f6tiếng 7- Mộng Chân 1- Hiện đại 6- 48 chương

Tối dNay Muốn 1Lên Giường c- Lam Mân f1- Hiện đại, 1bhuyền huyễn, 5sắc - 10 6chương

Tôi dyêu nhân ffdân tệ f- Trùng Tiền 3Hữu Điểu f6- Hiện đại 59- 44 chương 9- Link 6ebook

Tổng 5dgiám đốc d& Cô 0thư ký 1- Đỗ Nhâm 2- Hiện đại 15- 10 chương b- Link 4bebook

Tổng 7giám đốc 1cấp trên eOUT b- An Nhiễm aNhiễm - 67Hiện đại 4c- 287 chương 2- Link 18ebook

Tổng b6giám đốc, acho tôi mượn 5sinh em bé 06- Noãn Đường a0- Hiện đại b- 83 chương

Tổng 5giám đốc 8châu Âu ac- Chử Nguyệt c- Hiện đại 56- 10 chương 0- Hệ liệt 7eĐàn ông 45nước ngoài 3giàu có

Tổng 36giám đốc 47châu Úc 86- Chử Nguyệt 6- Hiện đại 9- 10 chương f1- Hệ liệt fĐàn ông e3nước ngoài fgiàu có

Tổng 30giám đốc 01chung nhà, 7xấu xa 7– Cầu 1Mộng – 5Hiện đại a9– 10 chương 3- Link 47ebook

Tổng egiám đốc ađào hoa fxin cẩn 7thận: Con 66dâu xã hội b3đen nuôi ftừ bé c4- Tiền Tiểu eBạch - Hiện 7đại - 258 bchương - Link 78ebook

Tổng 78giám đốc 94đói bụng: cThỏ trắng 06mở cửa bđi 0- Yêu Yêu 8eĐào Chi 9- Hiện đại 79- 185 chương 35+ 1 ngoại 47truyện

Tổng bfgiám đốc bđừng thế a8mà! f- Lương 0eHải Yến c0- Hiện đại, 1sắc - 8 88chương

Tổng 6giám đốc cgạt cưới eb– Cầu 0Mộng - Hiện eđại – 810 chương

Tổng dgiám đốc agặp nạn 38- Mạc Thần 86- Hiện đại e- 10 chương 6- Hệ liệt 0Công tử 6gặp nạn 73- Link 2ebook

Tổng 8giám đốc 5dkhông biết 61tốt xấu 63- Đường eQuân - Hiện 7ađại - 8 0chương

Tổng 2giám đốc fckhông tốt 5- Nhiếp 1Thiểu Trăn f- Hiện đại e- 10 chương

Tổng 62giám đốc 1lạnh lùng 5- Cổ Tâm 3- Hiện đại 67- 10 chương

Tổng 4giám đốc 43lạnh tình 3b- Khải Tâm 7- Hiện đại 1f- 10 chương 3d- Hệ liệt cTổng giám 0đốc cay 64nghiệt

Tổng 9giám đốc 81lên giường 0đi c6- Bố Đinh a- Hiện đại 7- 28 chương c3- Link 1ebook

Tổng 8egiám đốc 5lừa đảo b- Quý Hồng a- Hiện đại 6- 10 chương d8- Hệ liệt a7Tập đoàn 70gạt tình

Tổng 3giám đốc 4fmuốn làm 8thuê 99- Hồng Hạnh 96- Hiện đại ee- 10 chương e8- Hệ liệt 49Mua một 1engười tình 2làm bạn

Tổng fgiám đốc dthật lạnh 10lùng 6- Mạnh Ny d2- Hiện đại 42- 10 chương

Tổng 5giám đốc 2tỏ ra uy c6phong 69- Lê Liêm 13- Hiện đại b6- 10 chương

Tổng 0giám đốc, 0tôi không adbán 7- Yên Vũ b8Tiểu Ốc 2e- Hiện đại 6f- 252 chương c8+ 25 ngoại ftruyện - Link 4ebook

Tổng 4dgiám đốc atuyệt tình a9- Khải Tâm 6e- Hiện đại 1- 10 chương 9- Hệ liệt 14Tổng giám eđốc cay fnghiệt

Tổng 8giám đốc 14và người a9tình hung bdữ b- Thát Bạt 60Nguyệt Lượng 3- Hiện đại 6- 10 chương

Tổng 8giám đốc 6yêu Thủy bcTinh 64- Thiên Nhan 14- Hiện đại, 4H - 10 chương

Trả 23thù tổng 7giám đốc 6ác độc e- Nhật Dạ 2An Nhiên a- Hiện đại 9- 89 chương 35+ 3 ngoại 5truyện - Link 6ebook

Trái e2Cấm Thơ 41Ngây 2- Đường aaY - Hiện ađại, H 7- 10 chương ff- Link f5ebook

Tráo 6đổi vương cphi 2- akiaki - 8Cổ đại e8- 20 chương 41+ 1 ngoại 57truyện

Trâu 4Già ‘Gặm’ 81Cỏ Non 1- Thương eeTố Hoa - eaHiện đại ed- 66 chương f- Hệ liệt cChuyện rối 1rắm trước bsau hôn nhân

Tri 2huyện bị 1eép lấy 9achồng 1- Vũ Anh 7Tuyết - c6Cổ đại, 56sắc – d10 chương

Trò fđùa của 4aNguyệt Lão a- Chu Ánh 5Huy - Cổ 8đại – 9a10 chương a1– Hệ liệt fLỡ rồi 26cứ liều

Trọng 6Sinh Chi Nịch e4Ái 2- Hoàn Hoàn da- Đam mỹ, aHiện Đại da– 54 chương

Trộm dasói b- Mạc Nhan 5- Cổ đại 1- Hệ liệt 6Tuần phu

Trốn 4hôn gặp 3phải tình 0yêu 5a- Kim Huyên d- Hiện đại c- 10 chương

Trời dsáng nói 4tạm biệt  - 2Đường d0Nhã - Hiện 44đại, H 5- 8 chương 3- Link 3febook

Trời 7Sinh Chính 40Là Mệnh 8aHoàng Hậu d9- Thiển eThảo Mạc 9Ly - Cổ d0đại - 10 fchương - 0Hệ liệt cTam long đấu 2foan gia - Link 83ebook

Trung 5dkhuyển cắn 6engược f8- Nguyên a6Viện - Cổ c2đại - 10 3chương + 61 ngoại 9truyện

Truy bphu 9- akiaki - 9Cổ đại 3- 10 chương 68- Link eebook

Truyền 95thuyết yêu f7nghiệt e- Nhất Độ 0Quân Hoa 9- Huyền 99huyễn - 2e90 chương 1+ 2 ngoại 50truyện - Link 8bebook

Trừ b0em ra còn 77có ai a- Lâu Vũ cTình - Hiện 2đại - 10 d2chương

bbcầu mèo b– Phức 8bMai – Cổ a2đại – ba10 chương 7– Hệ liệt 18Hồng nương 18khác loài 12Link 70ebook 3- Link deebook 2

ahồn 14– Minh Tinh af– Cổ đại, 9thâm tình d– 10 chương 0– Hệ liệt 8Hắc sơn 9chi thần 7- Link b8ebook

Túc bVương thiên 8tuế 33- Cầu Mộng 70– Cổ đại, d6sủng – 110 chương 7- Link 6eebook

Tuyến 5cthời gian d7- Lăng Thục dPhân - Hiện 0đại, sủng d- 10 chương f- Link 2aebook

Tuyệt 0esắc truyền 5ekỳ: Nguyệt 0lạc hồng 8ftrần a- Lâm Vũ c5Phàm -Xuyên 98không – 6360 chương b- Link e0ebook

Tứ edĐại Gia 0Tộc, bản 8tình ca của 6Vương tử 5e- Ngưng Mâu aNhất Thuấn a- Hiện đại 38- 133 chương

aniệm thành 73thành 0c- Quân Tử cDĩ Trạch 7- Hiện đại b4- 27 chương

Từ 3vợ tướng 8quân trở e8thành hoàng 86hậu: lên anhầm kiệu 9hoa c3- Hoả Hồng 3– Cổ đại fd- 452 chương f0- Link 5ebook

Tướng acông đòi dfcưới 1- Nguyên 5Nhu – Cổ 8đại – ed10 chương 46Link cebook

Tướng decông không 2xuất gia 84- Trạm Lượng 2- Cổ đại 1- 10 chương

Tướng 89công thật 8vô lý 1- Nhược fHoan - Cổ 8đại, H 3- 10 chương

Tướng b2công, thỉnh 8dùng chậm 6- Lăng Hi 3- Xuyên không d- 10 chương f3- Link cebook

Tướng 9aGia Ái Thê 47- Cần Thái 5- Cổ đại, 39sắc - 10 bcchương

Tương fbtư cơm nắm ba- Điển 5Tâm - Hiện 02đại – 19 chương, b0kết thúc 8– Hệ liệt 5Phúc Nhĩ cMa Sa – Link 6ebook

Tương 3tư cùng cquân tuyệt 3- Nguyên cViện - Cổ 1đại, H a- 10 chương e– Hệ liệt 77Khuynh quốc

Tỳ 8nữ vương 5cphi 3- Lữ Nhan 8b- Xuyên không dc- 92 chương


images


U 9linh sơn f2trang f- Tứ Mộc 1- Cổ đại, 2điều tra 5b- 12 chương 6- Link 3debook

Ưng eVương Đoạt aÁi e5– Tứ Nguyệt df- Cổ đại, 68H - 10 chương


images


Vật 5cưng của ethiếu gia c– Hồng a2Sầm – eHiện đại, 8sủng, sắc 4– 10 chương

Vị 9ahôn phu tuyệt 4bchẳng phải dfngười lương d0thiện 8- Tạ Thượng bHuân - Hiện 8đại - 8 cchương - aHệ liệt eTình duyên dfthai long cphượng e9- Link 0ebook

5sao hạ lạnh b8– Cố Tây 5fTước – 9Hiện đại, 9sủng – 5226 chương

Võng cdu chi gia 7dhữu quai 7sủng 3- Nhu の 8dThiên Vũ 1- Đam mỹ, dvõng du - 279 chương

Võng d2du chi thủy 30hỏa giao adung f7- Tiên Nữ eHạ Phàm 8Ưng Sát 10- Đam mỹ f8- 44 chương 0e+ 1 ngoại 5truyện

Võng 39du chi trận 1tiện thiên 6nhai 8- Tử Ai 5Mạt Lỵ 24- Võng du 8- 42 chương

Vọng 5bGiang Nam ba- Hồ Điệp d4SEBA - Xuyên 41không - 28 5chương - Link 7ebook

acùng mập 4Vô cùng 8cgầy 1- Mễ Lạp d4Phấn - Hiện 9đại - 45 69chương - Link 7aebook

cdiệm xinh 7đẹp 92– Lâm Gia d4Thành – fXuyên không, bdđấu trí 65– 230 chương 81- Link 9ebook

Vợ 91có thai mười 1triệu của fbphó tổng 3- Quế Tiểu 4Văn - Hiện a2đại, H 8- 10 chương cc- Hệ liệt 7Ông chủ e3lớn tập dhợp đặc 7biệt

Vợ eđẹp trộm ftim: Đại fthiếu phúc 5hắc đừng bbphách lối 7- Ưu Thương 10Nhĩ Hoàn 06- Hiện đại 92- 218 chương

Vợ 0lạnh lùng 6akhông sợ 5tôi 6e- Ngũ Vi 8- Hiện đại d- 10 chương 4- Link d6ebook

Vợ 33ngốc 8- A Bối a- Hiện đại 4- 40 chương a+ 4 ngoại 0truyện

Vợ 8phúc hắc 1của Đế a8Vương Hắc 5eĐạo 5- Thiên Thượng 46Lam Cẩn 6- Hiện đại d- 110 chương

Vợ 0trước giá 36trên trời b4của tổng agiám đốc 6- Phần 52 32- Hàn Trinh 0Trinh - Hiện f1đại - 616 37chương + 7013 ngoại 23truyện

Vợ 8btrước mập 4cmạp c- Giản Huân 63- Hiện đại a- 10 chương a1- Link 1ebook

Vợ cfyêu của c6tổng giám 68đốc xã 5chội đen 6b- Quân Tử 3dHữu Ước 0- Hiện đại 52- 123 chương b+ 3 ngoại 4truyện - Link 9ebook

Vợ 37yêu khó d3thuần phục 59- Thanh Thần aVi Dương da- Hiện đại 69- 120 chương

Vợ 9yêu gây 4họa e- Thần Hi 6- Hiện đại 1- 10 chương 1c- Hệ liệt 3bBà xã vô 5bcùng phiền ftoái - Link aebook

Vợ 4yêu thích 5tán gái de-  Cầu 55Mộng – 5bHiện đại df– 9 chương 38- Link 8ebook

5dem siêu cấp: 9Tướng công 7thật hung bmãnh f- Lam Tiểu d9Uất - Xuyên 5không, sắc 9– 184 chương, f525 ngoại fdtruyện - Link 27ebook

5fKhuynh Thành b- Nam Cung aDao - Xuyên e2không, tự 5sang tác a9- 70 chương

Vừa 7gặp đã 37yêu fd- Hắc Khiết 98Minh - Hiện 6đại - 10 64chương

Vừa cbý quý công 69tử ae– Thủy 9dLam – Hiện 5đại – 810 chương 05- Link 7ebook

Vương 11gia chạy 3trốn 9- Âu Dương 5Vân - Đam 3mỹ, cổ 7bđại - 10 96chương

Vương 1gia giá lâm 9- Tứ Nguyệt d- Xuyên không, 14sắc – 210 chương, 8akết thúc 8– Hệ liệt 03Đến đâu ccũng được 5dnhư ý - Link 69ebook

Vương agia, hãy acđể ta bảo 2vệ ngươi 05- crazyhuyen 69- Xuyên không a- 40 chương 2+ 2 ngoại 7truyện

Vương fgia lạnh 49lùng chỉ 3sủng vương 8dphi bị bỏ 7- Lộ Dung f9Thuỷ Tích 7f- Xuyên không b2- 100 chương c2- Link 23ebook

Vương bGia Lấy 4Vợ bb- Trạm Lộ f- Cổ đại e3- 10 chương 95- Hệ liệt 21Hoa gả sai a- Link 03ebook

Vương 9egia, nhà 81của em chính 2dlà phủ cbcủa anh f– Tứ Nguyệt 48– Hiện 49đại, sắc b– 10 chương b– Hệ liệt 98Đến đâu f9cũng được fnhư ý

Vương dgia sợ vợ 00- Cầu Mộng 25- Cổ đại d4- 10 chương d2- Link aebook

Vương 4gia ta biết asai rồi f- Loan Loan 01- Xuyên không d- 128 chương ab- Link 78ebook

Vương bgia tóc trắng: 1bVương phi 1dsi ngốc 9bkhông dễ 8chọc c- Nha Tiểu bQuyển - 7Xuyên không 9- 204 chương 54- Link debook

Vương 76phi của 9yêu tinh f4vương d- Trúc Quân 4- Xuyên không 1b- 10 chương


images


8quân đùa 86hậu 5- Trúc Quân 1- Xuyên không 8- 10 chương fb- Link 1ebook

Xấu d5phi 8- Trinh Tử 6- Xuyên không, bH - 15 chương 23- Hệ liệt 6fTruyện sống 8còn ở hậu 8cung

Xuân fmang lưu f9luyến 65- Tự Thị eCố Nhân 3Lai - Trùng 6sinh, H - bd80 chương 92- Link 47ebook

Xuân 0atình nhộn cdnhạo 37- Tinh Hồng 5f- Hiện đại, 7H mạnh - 6d10 chương 6- Hệ liệt fHộ vệ 7tuyệt sắc

Xí, ađồ tiện e5nhân f- Thương 5aTố Hoa - 80Trùng sinh, aH - 57 chương

Xin 59chào, con 7mèo của 1tôi! 0f- Môi Quả 9e- Hiện đại e- 190 chương 9c- Link 2ebook

Xin bchào, trung 68tá tiên 39sinh 3- Mạc Oanh 9- Hiện đại e5- 71 chương 1+ 1 ngoại ctruyện

Xuyên 0qua làm tình b3nhân của 6ahoàng đế! 77- Lạc Nhật 7aBầu Bạn 76- Xuyên không 1b- 138 chương 9b+ 1 ngoại 4btruyện

Xuyên bqua mĩ nam btóc trắng: e9Công tử b1Huyền Tuyết 1cY d- Bùi Thị 53Thúy Vân f1- Xuyên không

Xuyên 0dqua thời 5ekhông giả 2bộ vô tội 1- Tứ Nguyệt b3- Xuyên không, bcH - 10 chương 5- Hệ liệt 08Ông trời 8đùa giỡn

Xuyên 3fqua thời 5không tìm 5tình lang 6- Tứ Nguyệt 15- Xuyên không, 9H - 10 chương 8- Hệ liệt 48Ông trời 4đùa giỡn

Xuyên 7việt cự 0nhân quốc fđộ ca- Thi Chức 8b- Đam mỹ 1– 27 chương

Xử 7nữ đoạt 5tình b5- Ngải Đông 20- Hiện đại 2- 10 chương 4f- Hệ liệt 8fHồ sơ Ngục aThiên


images


Y 3fSinh Thế 04Gia 51- Điệp 69Chi Linh - cbĐam mỹ, 3hiện đại 8- 76 chương 13+ 2 ngoại dtruyện

3Thiên chi 1Lâm Cửu 4- Thập Nguyệt dTrùng - Xuyên 7không, đồng aenhân - 40 bchương

Yêu f8anh đừng enên bỏ 0rơi anh f- Trạm Lượng 4- Hiện đại a- 9 chương 48- Link febook

Yêu 6fanh, thật 6đau lòng 23- Mạc Lâm c- Hiện đại 62- 10 chương

Yêu 2em lần nữa, 00được không 2anh? f- Nguyên aViện - Hiện 50đại, trùng 6dsinh, H - 310 chương

Yêu 2đương với 64tổng giám dđốc ea- Điển 6Điển - 30Hiện đại 2f- 10 chương 1- Hệ liệt 40Người yêu 18tổng giám 1đốc của adtôi

Yêu 3egiả, thích 3thật: Điện 79hạ, người 1thật là b6 49- Nhất Phu ad- Hiện đại e- 144 chương 8e- Link 8ebook

Yêu fHận Triền fMiên 46- Thịnh dHạ Thái 1bVi - Hiện 5đại - 98 1dchương + 44 ngoại 1etruyện - Link d8ebook

Yêu 1kiều đùa 90lang quân 02– Tần 9Phương Ngọc 77– Cổ đại 55– 10 chương 06Link 5ebook

Yêu 5mị hồ 3a- Mạc Nhan dd- Huyền abhuyễn – 6010 chương 51Link 4ebook

Yêu cphải cô 9nàng hai 5dmặt a- Kim Huyên 11- Hiện Đại 5– 10 chương 4– Hệ liệt c8Cô dâu tuyển c8chồng - Link 4debook


Được thanks
Xem thông tin cá nhân YIM
Có bài mới 14.07.2012, 00:09
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor
Cựu Editor
 
Ngày tham gia: 16.08.2011, 10:02
Bài viết: 1087
Được thanks: 1947 lần
Điểm: 9.37
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: List truyện dài hoàn + Ebook - Điểm: 4
Cho ta quảng cáo ké cái list đang lập của nhà ta nhé, cũng hơi bị đầy đủ đó *PR xí* ^^
http://lachoacung.wordpress.com/list-truyen/ngon-tinh-da-hoan/. Có link ebook và số chương truyên kèm theo, truyện nào ta đọc rồi thì có chia thể loại kỹ nữa, mại zô, mại zô. :bighug:


Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 14.07.2012, 09:41
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor
Cựu Editor
 
Ngày tham gia: 01.08.2011, 12:51
Bài viết: 1804
Được thanks: 4052 lần
Điểm: 9.6
Có bài mới Re: List truyện dài hoàn + Ebook - Điểm: 2
Ta cũng bày đặt bon chen làm một cái đây, cho quảng cáo hộ cái nhé
https://huyenbibo.wordpress.com/list-truyen-dai-hoan/


Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 14.07.2012, 10:17
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor
Cựu Editor
 
Ngày tham gia: 06.06.2012, 21:34
Tuổi: 18 Nữ
Bài viết: 161
Được thanks: 1179 lần
Điểm: 9.09
Có bài mới Re: List truyện dài hoàn + Ebook - Điểm: 3
Cho em xin một chân.
https://thuytamcung.wordpress.com/list-truyen-dai-hoan/


Được thanks
Xem thông tin cá nhân WWW
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 57 bài ] 
       Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm

Chuyển đến:  
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Thành viên nổi bật 
tudiemto
tudiemto
Thi Ca
Thi Ca
HoaHoaTựVũ
HoaHoaTựVũ

Tiểuhàn: Nói cũng phải đó má hay là con với mèo cân nhắc nhỉ
tudiemto: cháu nội sam, bà nội vào đây la thật lớn chứ có lén lút làm đâu mà xấu

đây là nói công khai chứ không phải nói xấu
ღ Tử Sam ღ: Ba noi nguoi that phu phang OoO
tudiemto: tiểu hàn với mèo hoang làm 1 cặp được đó
cặp đôi bị vợ bỏ =))
ღ Tử Sam ღ: Oa Anh re mun e goi ty ty vao cho a chu gi....Ty ty oi ty dang o dau mau vao day phu Sam :o
tudiemto: ta có ý kiến
Tiểuhàn: Haizz nhanh kêu tỷ em vào lấp đi nào không là . . . .
ღ Tử Sam ღ: Lap
lap
lap
....
lap nua
k pik du chua ta
ღ Tử Sam ღ: Vay thi phai lap
lap
lap
....
....
Lap no lai k de me Xi thay la Sam hat bai dua be lun a
Tiểuhàn: Em dâu nói thế khác nào  em đang phang phui sự thật a
ღ Tử Sam ღ: >o< Ba noi vs ba In cau ket lam chuyen xau....con chup man hinh roi nhaaaaaa.....
linh ỉn: má mà hiền dịu thì  on cũng nết na à nha
linh ỉn: ô kê má hãy đợi con a * dáo dác* may quá k có đạo trưởng ở đây a * hét to* con sẽ cướp minh ngọc về tay con a
tudiemto: nhẫn cặp của VC người ta

con chia tay với vợ con đi, con đạp lão đạo trưởng đi rồi cướp minh ngọc là má tặng cho con :D
tudiemto: có trong "  " hay không thì cũng vậy thôi, má vẫn hiền diệu như thườg
linh ỉn: èo má có thấy là con để từ đó trong " " cái này k? oa má đặt hai cái luôn à, cho ta một cái đi
tudiemto: đúng đúng, ta rất hiền nha
Cua Rang Me: tại má chơi sang đó
người ta keu 1 cái nhẫn
tự dưng đặt luon 2 cái
linh ỉn: taị má từ "hiền lành" quá mà
Tiểuhàn: Haizz khổ thân má a
tudiemto: lão đạo trưởng đin đin đó mèo :((
mèohoanglạcbước: Hử? Ai cả gan vậy
tudiemto: bị cường háo ác bá bóc lột
mèohoanglạcbước: bị gì vậy má từ
tudiemto: đã thành tầng lớp vô sản

đi cày tiếp thôi
tudiemto: ta vừa mới bị bóc lột sức lao động
Cua Rang Me: má: vâng
tudiemto: hôm bữa má đăng ký bên box của Q, link má gởi í
tudiemto: box này tuyển lung tung quá, má không biết
Cua Rang Me: má ơi, cái này viewtopic.php?style=2&p=1946398#p1946398 thì có giong tmod k?


DiendanLeQuyDon | ddLQD | Phong thu am | studio | YeuCaHat
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.