Diễn đàn Lê Quý Đôn


images

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 57 bài ] 

List truyện ngôn tình hoàn + Ebook

 
Có bài mới 13.07.2012, 18:21
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Quỷ Hồ Bang Cầm Thú
Bang Chủ Quỷ Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 33959
Được thanks: 40298 lần
Điểm: 9.83
Tài sản riêng:
Có bài mới List truyện ngôn tình hoàn + Ebook (update 22/7) - Điểm: 10
List 09truyện ngôn d3tình hoàn c5+ Ebook


Chú 7thích: click c1vào tên 66truyện. 6 © DiendanLeQuyDon.comTruyện mới 93sẽ được eđể ở 44đầu list.
EDIT 2MỚI = Truyện 94ừa edit 4doàn. BETA 7ỚI = đã 02dit hoàn aà mới được aeta lại. 3 © DiendanLeQuyDon.comBOOK = truyện aừa có ebook. 07 © DiendanLeQuyDon.comBOOK MỚI 33= đã có 92book nhưng fbđược beta e5ại và làm dcbook mới.

Lưu beý: c5ạn nào adùng opera beini mà bị 0ỗi chữ eố khi đọc 29ruyện ở 1iễn đàn, 4hì hãy vào fbetting (cài 23đặt) của 47pera mini, 0ỏ phần chuyên xem 75ho điện b6hoại (off 0bingle column ddiew), lưu 7d(save) lại, 5aeload page cà xem được. 64 © DiendanLeQuyDon.comòn dùng 0bC thì vào 0etting chọn 6fbrowse mode, 5rồi chọn 8zoom mode, 1sau đó reload eapage lại clà được. 0 © DiendanLeQuyDon.comNếu không cđược thì f2hãy nâng 2dcấp phiên 1bản mới d2rồi làm 5bnhư trên. 6 © DiendanLeQuyDon.comNếu bị b4lỗi mất 04chữ thì 01vào setting, 22enable javascript 3là được.

NEW


Anh aecả không a2làm không ccông b- Tạ Thượng 9bHuân - Hiện dđại - 8 fechương - Link ccebook 84(EBOOK)

Cắn a3anh không 8hề sai 2- Ôn Tâm d- Hiện đại e9- 10 chương 80- Link 7ebook 82(EBOOK)

fanàng xinh f7đẹp của 64giáo phụ 75- Thần Hi 6- Hiện đại 3- 10 chương a2- Hệ liệt 72Cô nàng 2ctrốn hôn d7- Link c4ebook 2(EBOOK)

Cưỡng 1aép cô nàng 8nằm vùng 8blàm vợ 0a- Trần Tiểu 2Na - Hiện 37đại - 91 bfchương (EDIT 1fMỚI)

Dưa dGang nhỏ 5ccủa tôi d- Nhạc Nhan f7- Hiện đại, 2fH - 10 chương ea- Link 4eebook 1(EBOOK)

Mạnh 24Có Kiếp 1Thiên Thiên 57- Lục Xu f4- Hiện đại c3- 48 chương b+ 1 ngoại d1truyện - Link aebook 6(EBOOK)

Một c5mình đấu cvới lưu 35manh 12- Thần Vân ce- Hiện đại 7- 10 chương f- Link 4ebook 3(EBOOK)

Mời 9tân lang 94lên kiệu 8hoa 8c- Mai Bối 1Nhĩ - Cổ 63đại - 10 9fchương (EDIT cMỚI)

Mưu 3asắc da- Dạ Chi 3Dạ - Cổ 81đại - 49 bchương (EDIT fMỚI)

Phu 32Quân Xấu 93Xa 7- Điển 5Tâm - Cổ 4fđại - 10 8chương – 19Hệ liệt 40Gia tộc akeo kiệt 26- Link c1ebook bb(EBOOK)

Thiên ckim làm vợ 27kế ff- Tô Diệu 0eThủ - Cổ 57đại - 72 3chương (EDIT bMỚI)

Thư d3ký trẻ 1nóng bỏng 18- Mộc Dung f- Hiện đại, cH - 10 chương 0(EDIT MỚI)

Tôi 0muốn nổi 20tiếng a- Mộng Chân 80- Hiện đại 6- 48 chương 97(EDIT MỚI)

Trả ethù tổng 56giám đốc 19ác độc b9- Nhật Dạ 3aAn Nhiên 30- Hiện đại 36- 89 chương 22+ 3 ngoại b6truyện - Link 4ebook 9(EBOOK)

Vợ 15phúc hắc a8của Đế 05Vương Hắc d9Đạo a6- Thiên Thượng 8eLam Cẩn 2- Hiện đại f- 110 chương e(EDIT MỚI)

Vợ datrước giá 61trên trời 15của tổng c0giám đốc b6- Phần fd2 4- Hàn Trinh 45Trinh - Hiện 4đại - 616 5cchương + 6e13 ngoại 3truyện (EDIT 0MỚI)

Vương 6gia giá lâm 1- Tứ Nguyệt c- Xuyên không, 8esắc – ff10 chương, 93kết thúc 8– Hệ liệt 7Đến đâu 5cũng được eanhư ý - Link eebook 0f(EBOOK)

Yêu aHận Triền eMiên d- Thịnh 7Hạ Thái 8Vi - Hiện a5đại - 98 bchương + f4 ngoại 9ctruyện - Link 39ebook d3(EBOOK)


images


Ác cnương tử c- Nguyên 6dNhu – Xuyên 3akhông  - a10 chương 19– Hệ liệt dfTrời giáng bsứ mạng 3- Link 23ebook

Ác cnữ vương c0phách lối 2– Mễ Lộ eLộ - Hiện 3đại, sắc  – b10 chương eb- Link c3ebook

Ai 2nói tôi 9fkết hôn 82- Thương 47Tố Hoa - 7bHiện đại, 6bH - 54 chương c+ 1 ngoại 6truyện - eHệ liệt 6aChuyện rối 8rắm trước 46sau hôn nhân

Ái cphi, nghe 8nói nàng 1cmuốn trèo 3tường 0- Thiên Lạc 9Họa Tâm 8a- Xuyên không, 12sắc - 233 3chương, 0913 ngoại ftruyện

Ái 3phi trẫm dlà đặc 9công 78- Dương eGiai Ny - c3Xuyên không 80-199 chương b- Link eebook

Ái fthiếp của bbối lặc 2- Tiểu Đào 2- Xuyên không c3- 10 chương 3d- Link 1ebook

Ám 57dạ ma vương b- Cô Quang 3Tàn Chiếu 5- Đam mỹ, 38cổ đại, 59ngược – 5520 chương

Anh 6cả không 01làm không 2dcông ef- Tạ Thượng 6Huân - Hiện 2đại - 8 20chương - Link 8ebook

Anh 34dám lấy 78tôi dám 9gả cb- Hân Hân c1Hướng Vinh f- Hiện đại, 5H - 63 chương 9+ 4 ngoại 5truyện

Anh 3Em f- Cúc Tử 59- Hiện đại c3- 84 chương

Anh a7hùng thời eloạn b- Đinh Mặc 03- Viễn tưởng a- 65 chương 8+ 5 ngoại e7truyện - Link 7ebook

Áp 63trại tiểu 0anha hoàn 9– Tứ Nguyệt 2– Cổ đại, asắc –10 1chương – 8aHệ liệt 6fSơn đại 9vương - Link 81ebook

Áp b0trại tiểu ephu nhân c– Tứ Nguyệt 59– Cổ đại, 9sắc – 6010 chương e– Hệ liệt 30Sơn đại c4vương - Link 75ebook

Áp btrại tiểu d6tình nhân dc– Tứ Nguyệt 6b– Cổ đại, csắc – 310 chương 1– Hệ liệt 7eSơn đại 32vương - Link c7ebook

Áp 6etrại tiểu 94vương phi 0- Tứ Nguyệt 1- Cổ đại, dcsắc – 9310 chương e– Hệ liệt 77Sơn đại a6vương - Link 21ebook

Âm 7mưu của btổng giám c3đốc 4a- Mai Tử 8- Hiện đại eb- 10 chương


images


67hoàng dụ b1lãnh phi a1- U Nguyệt 5Như Yên 1- Xuyên không 6– 134 chương 9+ 1 ngoại 42truyện - Link 5eebook

bmai điểm 9sai bài 1- Chu Ánh bHuy - Cổ aađại - 18 3chương - b6Hệ liệt f1Đâm lao 1aphải theo 40lao

26xã chớ 1giở trò 61– Tạp 4eNhi – Hiện bđại – 610 chương 9f– Hệ liệt aaNgũ trọc bác ma - Link febook

a7xã của 05hắn thật atham ăn 89- Lương 0cHải Yến 5- Hiện đại 30- 10 chương

axã keo kiệt 8chống lại 0tiền nợ c- An Tĩnh e- Hiện đại, 8sắc - 9 1bchương + 922 ngoại 8truyện - Link 0cebook

2xã gây phiền btoái 9- Thần Hi 8- Hiện đại 47- 10 chương 6– Hệ liệt 2Bà xã vô 9cùng phiền 4etoái

5xã nghịch dngợm 76- Lâm Phỉ 5e- Hiện đại 79- 10 chương

9yêu mưu ctình a- Hân Hân 8aHướng Vinh 6- Hiện đại 87- 61 chương 99+ 2 ngoại 3truyện - Link ceebook

Bạn 0egái cũ của 10tổng giám 9đốc 0- Liên Liên 3- Hiện đại, bH - 10 chương

Bạn 99giường camười triệu 88của tổng 3giám đốc 90- Quế Tiểu 1eVăn - Hiện 36đại, H ec- 10 chương f5- Hệ liệt eÔng chủ 1lớn tập 2dhợp đặc c8biệt  

Bạn e2Nhi đùa dxuân 3e- Quý Ly 9- Trùng sinh, 2bcổ đại, 17sắc - 10 3chương

Bang 1chủ dụ 58phi 65- Lam Cầm a- Cổ đại e3- 10 chương e- Hệ liệt d6Khéo đùa 3thê tử bchoàng đế b- Link febook

Bảo 6Bối Lên 7Nhầm Giường 37- Tạp Nhi e- Hiện đại 2- 10 chương f6- Hệ liệt 1Ngũ trọc 87ác ma

Bảo 3bối trong 08lòng phúc 5hắc tổng 8dgiám đốc 61– Đào 5Nhạc Tư fb– Hiện 2đại – 310 chương 42– Hệ liệt fKhinh thục cnữ chính 93kháng - Link 62ebook

Bảo 7vệ tân chôn 5 năm 6- Đường d7Quân - Hiện d8đại - 15 9chương - Link debook

Bắc daCung Huyền bd 2– Thủy bdNgân – e6Cổ Đại 96– 10 chương aa– Hệ liệt 49Vân cung atứ đường e- Link cebook

Bắt 0được người 3đàn ông f0lưu manh 5- Chử Nguyệt 7- Hiện đại, asủng - 10 3chương - 9aHệ liệt a3Bắt được atình yêu e9- Link c6ebook

Bắt 9lấy người 4đàn ông 16lạnh lùng 7- Chử Nguyệt 3a- Hiện đại, 50sủng - 10 8chương - 92Hệ liệt 7Bắt được 3ftình yêu 4- Link c0ebook

Bất 9angờ lên 55làm Thế etử phi b6- Thiển d5Thảo Mạt 3bLy - Cổ d4đại - 10 f5chương - 2Hệ liệt 1Tam long đấu 4oan gia - Link faebook

Bẫy 5eTình 0- Lam Bạch f5Sắc - Hiện 4đại - 36 4chương + 82 ngoại 8truyện - Link 0ebook

aCưng Của cHọc Trưởng b- Chanh Bảo 30Bảo - Hiện fđại - 10 03chương - Link 89ebook

Bẻ bem không 4thương lượng 6- Tuyết e5Mặc – 54Hiện đại, csắc -38 fachương

0kíp theo 1đuổi vợ 6ecủa tổng 55giám đốc 4c- Quý Nhu 7d- Hiện đại 3- 10 chương 3- Link 4eebook

9mật của dcđại tiểu 4thư 2c- Y Phương 00- Hiện đại, 6dsắc - 10 95chương

0mật của 70nương tử 11- Mạc Nhan 71- Cổ đại 7- 20 chương

ccmật của 9tổng giám 3đốc 6- Nhạc Nhan 73- Hiện đại f- 10 chương

BLOOD 3fX BLOOD 4e-Yêu Chu c9- Dị thế, bvampire - 9e60 chương

Bỏ 2rơi vương 2gia ef- Trạm Lộ 6- Cổ đại 5- 10 chương 88- Hệ liệt 14Cưỡng hôn

Bỏ 40vợ, không 2có cửa beđâu 8b- Kim Tinh 0- Hiện đại 88- 10 chương 2f- Link c3ebook

Boss byêu nghiệt, 00chớ mập 9mờ 7- Sơ Thần 6- Hiện đại, 2sắc - 200 dchương, 54 ngoại 83truyện - Link 26ebook

Bộ 6eBộ Liên bHoa 0- Thanh Ca bNhất Phiến 52- Xuyên không, 3H - 89 chương

Bối e4lặc gia 6btác tình 2– Mạn 5Ny – Cổ 62đại, sắc 44– 9 chương, ephần 2 tự 04sáng tác: Link dbebook

Bốn 13miệng ăn 88Dịch gia 1- Sở Nguyệt 9- Hiện đại 6- 10 chương, c2 ngoại 65truyện - bHệ liệt 40Nữ trên 3dnam dưới 7a- Link 0ebook

Bức 6hôn tổng 43giám đốc bb– Yến 4aNgữ Yên 2eNhiên – 8Hiện đại ba– 53 chương


images


Cả 0fđêm nghiệt 7tình: Tổng 28giám đốc, 9xin anh nhẹ 12một chút! 2- Quai Quai d1Băng - Hiện 7đại - 276 dchương - Link 3ebook

Cách bcách cát 7btường 6f- Trịnh 5fViện - Cổ 97đại - 10 2chương

Cạm 2bẫy hôn 0nhân: Sự ftrả thù 9của tổng 9giám đốc 3a- Lưu Lãng 8Hồng Tường 0Vi - Hiện 40đại - 247 cbchương - Link 4ebook

Cách 7Mạng Bà 2 03- Tử Trừng 6e- Hiện đại 6- 8 chương 30- Link 1ebook

Cách e4xa ngựa 65đực, tự 9ta làm lên b- Khí Khanh 5fMộc Hữu d1Tiểu JJ 3e- Trùng sinh 3f- 48 chương

Cao d9điệu ái 7thê đại 3trượng 34phu e- Giản Anh f9- Hiện đại d– 10 chương 9– Hệ liệt 09Kháng phu 0eLink eebook

Cát 22Tường 1– Giản e7Anh - Cổ bcđại – 7f10 chương c– Hệ liệt 7Tứ hỉ 7blâm môn aLink 0ebook

Cắn 61anh không dbhề sai 9d- Ôn Tâm 4f- Hiện đại 45- 10 chương 20- Link eebook

Cặp 5kè với ctổng giám bđốc 6b- Điển 3Điển - 5Hiện đại 8- 10 chương a- Hệ liệt 05Người yêu 7tổng giám cđốc của dtôi

Cần dcù bù ngốc fnghếch 6a- Lâu Vũ 0Tình - Hiện fđại - 10 8dchương - 3Hệ liệt eTình quan

Cần 5egì quá đa 1tình c- Cúc Tử 78- Hiện đại 3- 37 chương 4e+ 3 ngoại 23truyện - Link e0ebook

Cấp 11trên muốn 50cưới tôi 5– Kim Huyên 4– Hiện 8đại, sủng 5– 10 chương a– Hệ liệt 8Tình nhân 1choàn mỹ 7của tôi 69- Link cebook

Cấp 0trên, xin e5bao nuôi 9- Bát Trà 6Hương - 5dHiện đại 7b- 52 chương 12+ 2 ngoại 1truyện - Link cebook

Câu d8được anh 5dtrai thân 8yêu 1e- Dư Phàm 9- Hiện đại 44- 10 chương 6a- Hệ liệt 2Chuyên câu 12rể rùa a2vàng - Link ceebook

Câu f3được hoa 1fhoa công 87tử 1- Dư Phàm 4a- Hiện đại 48- 9 chương e- Hệ liệt 25Chuyên câu 8rể rùa 1cvàng - Link 90ebook

Câu 2được tổng 7giám đốc 8lạnh lùng 2e- Dư Phàm 7- Hiện đại b- 10 chương 69- Hệ liệt fChuyên câu 6erể rùa eavàng

Câu 7được trùm 1xấu xa 5- Dư Phàm 8- Hiện đại f- 10 chương 67- Hệ liệt 37Chuyên câu 1rể rùa 4vàng

Cấu fKết 42- Tâm Thường c3- Hiện đại c- 77 chương

Cha baCon Tranh bSủng: Mẹ! 38Cha Không 7Phải Người bb- Náo Náo e- Hiện đại d- 111 chương 57- Link 8debook

Cha 4tới rồi, a5mẹ chạy 06mau!! 92- Ngũ Nguyệt fThất Nhật 73- Hiện đại 5- 361 chương 64- Link 25ebook

Chán 1ghét cô f0đơn mới 7yêu anh 4d- An Tĩnh 30- Hiện đại, 1H - 10 chương e2+ 1 ngoại 6truyện

Chàng cemù, hóa 7cra em thật 0cyêu anh dd- Mộc Phù bSinh - Hiện cđại – 7813 chương c6Link febook

Chàng 3ngốc 5- Quả Lệ f- Hiện đại 16- 10 chương

Chàng 3rể hồ 2tiên 8- Tử Văn 8- Huyền ehuyễn - 0818 chương

Chặn 0lại quý eccông tử 6dtoàn diện 2- Đồng 0Đồng - b3Hiện đại 6d- 10 chương 88- Hệ liệt ebKhông vào 0hào môn b4rất khó 1sống

Chặt ecđứt đường d9đào hoa 41- Tứ Nguyệt 95- Hiện đại, 63sắc - 10 6dchương - Link 8bebook

Chân dmệnh Thiên 6aNữ 87- Kiều Hiên 50-  Nữ 2tôn – 10 fchương

Chỉ 0cho em cưng ecchiều anh 3- Đường 84Nhã - Hiện cđại, H fd- 15 chương 3- Link 19ebook

Chỉ 4equan tâm 8đến em 2c– Thiên 7Thảo – 68Hiện đại b8– 10 chương a5– Hệ liệt bMỹ mỹ 5echi âm - Link cbebook

Chỉ 94‘Sex’ cekhông ‘Yêu’ c0- Hồ Ly ed- Hiện đại 2- 104 chương

Chỉ 75số nóng 8ebỏng 100% 2f- Xuân Thu 1- Hiện đại, 2dsắc - 10 fchương

Chỉ eyêu chiều 4thế tử 3phi 1- Mại Manh e2Miêu - Trùng 6sinh - 116 9bchương - Link febook

Chiếc abông tai 8cđịnh ước 8- Bích Diệp aaPhi Tuyết d- Hiện đại a8– 20 chương

Chiếm 03Đoạt Em 6Dâu 8- Thịnh eHạ Thái e6Vi - Hiện dađại - 84 6chương + 810 ngoại 1ctruyện

"Chiến" 4fchiếm hữu 1e- Tỏa Nhiên 78Vô Cốt 6- Hiện đại, csắc - 55 cachương + 82 ngoại 1ftruyện - Link f4ebook

Chiến 0lợi phẩm fcủa Liệp c6Vương 0- Tứ Nguyệt 9- Hiện đại, beH - 10 chương a7- Link 0ebook

Chiêu aquân săn echồng 9- Phức Mai c- Cổ đại 4- 10 chương 7- Hệ liệt 0Đàm gia 33tam mỹ

Chinh dphục tổng 4dgiám đốc 87lạnh lùng: 29Ông xã trí 43mạng của 6tiểu ma 60nữ 7- Mộc Yêu 5- Hiện đại 96- 192 chương 0- Link fdebook

Chọc 3phải người 64đàn ông 41háo sắc 6- Tả Ninh 8a- Hiện đại b- 10 chương 56- Hệ liệt eePhải lòng

Chọc aphải người 98đàn ông 27hồ ly e2- Tả Ninh d- Hiện đại, 5sắc - 10 31chương - bHệ liệt 49Phải lòng b- Link 1ebook

Chọc cphải người 91đàn ông 0lưu manh 5e- Tả Ninh 4- Hiện đại, asắc - 10 33chương - e0Hệ liệt 25Phải lòng 2- Link bebook

Chọc 27phải người afđàn ông anóng nảy a- Tả Ninh ac- Hiện đại, esắc - 10 2cchương - 20Hệ liệt cfPhải lòng

Chồng 0ấm giường 6b- Giản Huân 1- Hiện đại e– 10 chương 84– Hệ liệt 04Bích hoa 61cũng có fbmùa xuân 18- Link 21ebook

Chồng 9ckhờ không 8nghe dạy 6- Quý Vũ 9Lương - 2Hiện đại b6- 10 chương 8- Link 60ebook

Chồng 3trước đuổi 24tới cửa ba- Bố Đinh 5- Hiện đại, 62sắc - 10 eechương - Link 9ebook

Chớ 8nói "xử" 2với tôi f- Liễu Liễu 51Là Ta - Hiện fđại, trùng f6sinh - 71 6chương + 25 ngoại dtruyện - Link aebook

Chơi 7đùa em đến 4nghiện 8- Lăng Hề 4aHề - Hiện 92đại, sắc d– 10 chương 23– Hệ liệt cNgười yêu 4không ngoan 71- Link 08ebook

Chủ fnhân, xin a7chào 6- Nguyên 62Viện - Hiện 39đại, sắc 2c- 10 chương

Chủ ctịch hiểu 6flầm lớn c0- Vu Trinh 4f- Hiện đại 39- 10 chương 6f- Hệ liệt cfChủ tịch 2thật có 9lỗi - Link 61ebook

Chung 2dCư Hạnh 5Phúc: Tổng bgiám đốc ad- Kim Huyên 0b- Hiện Đại a5– 9 chương c1– Hệ liệt eCông ngụ c8 tầng

Chuyến atàu tình 67yêu của batrùm xã 8hội đen d– Túc Vân 09– Hiện deđại – 7010 chương

Chuyện btình của d6tổng giám 2đốc 5e- Giản Phàm ab- Hiện đại b7- 10 chương

Chưa 9Đủ d- Bàn Tơ 72- Hiện đại, 62H - 10 chương b7- Link 6debook

ccon chó nhỏ 11tên Du Hoan cHoan 4- Du Hoan 6Hoan - Hiện 96đại - 11 10chương

35vương gia cmới dám 3lớn tiếng f– Tứ Nguyệt 1– Xuyên 7không, sắc 9– 10 chương 6– Hệ liệt 4bĐến đâu b3cũng được b2như ý

Con c5gái yêu acủa ác 6ma 9- Điển f7Tâm - Hiện 1bđại - 9 f7chương - dHệ liệt 5Đảng ác 90ma - Link cbebook

Con 21thỏ nhỏ bngoan ngoãn f- Luyện 8Nghê Thái 8- Hiện đại b1- 10 chương

Con dthứ 5- Nhạc Nhan c1- Cổ đại 64- 10 chương 7- Hệ liệt eĐại trạch 8môn - Link 47ebook

3bé lọ lem 1dcủa lão 6đại ed- Nhạc Nhan ee- Hiện đại, 7sắc - 10 d9chương - Link 40ebook

60bé lọ lem 75của tổng 00giám đốc 16bá đạo ba- Lạc Vi 7Nhi - Hiện edđại - 166 achương - Link d3ebook

36bé lọ lem 4đá hoàng a5tử 75- Khải Ly 98– Hiện 6đại – 510 chương 53- Link 4ebook

95dâu 17 tuổi 34- Giản Huân 66- Hiện đại 3d– 10 chương 7c- Hệ liệt a3Cô dâu nhỏ

1ddâu không 3nên là em 3- Phong Quang b0- Hiện đại b3- 10 chương 40- Hệ liệt 1Đổi chú crể

6bdâu nhỏ fcủa tổng c4giám đốc e- Lâm Thiên eSắc - Hiện e9đại - 10 echương - Link 5cebook

88gái nhà 89giàu theo 71đuổi tình cyêu 8- Mạn Lục 8- Hiện đại, 2bH - 9 chương

7gái thích 50khóc d5- Kỷ Nhạc cVân - Hiện 51đại - 10 0chương - Link 88ebook

9gái xinh edđẹp và 9thiên sứ 6đen 65- Lam Chi 0Vũ - Hiện 3ađại - 10 4chương

2nàng đáng 4yêu của 0tổng giám 5eđốc chung 8tình b5- Hoàng Phủ 9Vũ Nguyệt 49- Hiện đại d2- 12 chương

7anàng xinh 73đẹp của 03bá tước 88- Thần Hi 0d- Hiện đại e- 10 chương df- Hệ liệt 3Cô nàng b3trốn hôn

7nàng xinh eđẹp của 48giáo phụ fa- Thần Hi 4- Hiện đại b6- 10 chương 3f- Hệ liệt b9Cô nàng dbtrốn hôn 7f- Link 89ebook

73nàng xinh 7bđẹp của 3môn chủ f- Thần Hi 8- Hiện đại f- 10 chương f5- Hệ liệt 25Cô nàng 90trốn hôn

0nàng xinh 8đẹp của dtổng giám 45đốc 52- Thần Hi fe- Hiện đại 4b- 10 chương 04- Hệ liệt 3Cô nàng 0dtrốn hôn

56nương, nàng fthật khó 6theo đuổi 80- Phỉ Phỉ f1- Xuyên không f- 8 chương 89+ kết thúc

81vợ bé nhỏ 1ecủa tổng 5giám đốc e6băng hỏa f8- Ái Ước 3c- 99 chương

25vợ bỏ fdtrốn e7- Tiểu Đào 10- Hiện đại d5- 10 chương

1vợ giả 09của tổng 6giám đốc d- Thanh Đình 9- Hiện đại, 5trùng sinh 70- 170 chương

1dvợ nhỏ 5trẻ trung a- Cổ Lăng 6- Hiện đại e- 10 chương

05vợ trẻ 1con của 0ftổng giám dđốc b- Mộ Dung 86Tuyết Anh 6c- Hiện đại 1– 81 chương

evợ trẻ 17con mười 93triệu của edtổng giám c6- Quế Tiểu a2Văn - Hiện 9cđại, H 1- 10 chương 88- Hệ liệt 3Ông chủ 46lớn tập 56hợp đặc 52biệt

Công 6chúa, chớ 82đi 0- Tác Đông bLan - Cổ f6đại - 10 9chương

Công echúa dã 3aman a- Nhạc Nhan f- Cổ đại 20- 10 chương

Công 50chúa nhỏ 9phúc hắc: 68cha trước, acách mẹ cxa một chút! b3- Hinh Như aChỉ Thủy 44- Hiện đại fa- 101 chương f+ 9 ngoại 07truyện - Link 4ebook

Công cchúa nếm atrái cấm 5f– Kim Huyên 87– Hiện bđại - 10 cechương – 5Hệ liệt ecTỷ muội

Công fchúa thất 44sủng, ta 6muốn ngươi 92- Mộng Yểm b0- Cổ đại 8e- 136 chương d- Link f9ebook

Cục 1cưng bé 80nhỏ của 9tổng giám 4ađốc hai 0mặt dc- Bàng Đô cĐô - Hiện 37đại, NP d6- 192 chương

Cục 9cưng bé 0nhỏ yêu 95bạo quân 8– Tứ Nguyệt e– Hiện 0đại, sắc ef– 10 chương 40- Link 7ebook

Cục eecưng của 2tổng giám 68đốc 7- Tô Lâm 07- Hiện đại, 0H - 10 chương

Cục 11cưng phúc dhắc: Mẹ fcvẫn còn 2rất thuần 13khiết d- Đồng 57Niên - Hiện fdđại - 247 8chương

Cung 4bchủ đùa 45phi 1- Lam Cầm 36- Cổ đại f6- 10 chương 5e- Hệ liệt e3Khéo đùa 81thê tử a2hoàng đế f- Link eebook

Cùng 8múa với e1sói 8- Quả Đào aĐáng Yêu 22- Xuyên không 00– 107 chương ff- Link b0ebook

Cuộc cchiến trạch 93nam 3c- Mễ Bao 13- Hiện đại 9- 10 chương 6– Hệ liệt 7Đại “Trạch” 1môn – Link 6ebook

Cuộc 7đấu tình 4yêu tàn d6khốc 9– Mai tử e- Hiện đại 6c– 9 chương 4- Link 9ebook

Cuồng 9thú 1- Nhạc Nhan 5- Hiện đại, asắc - 10 7dchương

Cưng 5fà, cưng 55chiều anh 9fnữa đi! 6- Nguyên 8aViện - Hiện eđại - 10 3achương - 00Hệ liệt 2Nguyệt lão chơi bận

Cưng 38à, đừng avờ đứng 0đắn nữa 8d- Nguyên aViện - Hiện 2đại, H 2- 10 chương e8- Hệ liệt 9Nguyệt lão fhơi bận

Cưng 25chiều: Bảo 2hộ vợ 5yêu 4e- Tịch Mộng 45- Hiện đại, absủng - 188 2chương

Cười 7hỏi sinh ctử duyên 3b– Cổ Linh 9– Hiện 4đại - 10 d8chương - fHệ liệt 38thất tu cla

Cưới 54trước yêu 2dsau 2c- Giản Anh 41- Hiện đại 64- 10 chương

Cưới 10vợ trước cso chiêu 31– Trạm b6Lượng – 48Hiện đại 6– 10 chương

Cưỡng cchiếm giường bvua: Bạo 55quân, thỉnh 0can cho bổn cecung 49– Nại f9Tiểu Nhàn 17– Xuyên akhông - 135 1chương

Cưỡng abép cô nàng 82nằm vùng 78làm vợ 1a- Trần Tiểu 3Na - Hiện 0đại - 91 bchương

Cướp aTân Lang 28- Akiaki - 1Cổ đại bd- 10 chương c6- Link aebook

Cửu 21Vĩ Miêu 1bYêu f- Tâm Tuyền 42Thủy Toản 7e- Huyền 07huyễn, hiện eađại - 71 2bchương


images


fvương phi b1từ trên btrời rơi 8xuống 9- Giang Chỉ ddLam - Xuyên 7dkhông - 9 0chương

Dám eyêu dám 4lên 36- Kagen no 6Ju - Hiện dfđại - 44 99chương - Link debook

Dạy 2dỗ ác ma e2- Lộ Khả bKhả - Hiện a7đại - 8 e9chương

Dạy 45Dỗ Bà Xã ccCủa Mình 7- Kim Tinh 2- Hiện đại 9- 10 chương b4- Link aeebook

Dâu dtrưởng 87- Nhạc Nhan b2- Cổ đại, 78sắc - 10 afchương - 3Hệ liệt cĐại trạch fbmôn - Link bbebook

bfác đánh asói e9– Cổ Linh d– Cổ đại 7– 9 chương, ae1 hồi kết fLink 5cebook 1 bc- Link b1ebook 2

Diễm 71cơ của 5bá vương f5– Vu Linh 2– Xuyên 26không – 610 chương 3Link 3aebook

Diễm 01Luyến Tàn 9eĐồng 0- Duật Dương fc- Đam mỹ, 8cổ đại, 07cường thủ fbhào đoạt 7– 40 chương

Dính enàng thật cchặt ae- Tử Tâm eb- Xuyên không 3f- 10 chương 7c- Hệ liệt deĐiều kiện 7ecủa ma nữ

Dụ achàng cắn 40câu a– Cổ Linh 8– Cổ Đại 6c– 8 chương

26đau vẫn 28yêu em 87- Quý Khả ecTường - 8Hiện đại e6- 10 chương

Dục cvọng của 71kẻ chinh aphục 1a- Đinh Mặc 68- Viễn Tưởng 4e- 101 chương 02- Link debook

Dùng bhết đời 95để yêu 59– Vu San 27– Hiện fđại – 173 chương f- Link 47ebook

Duyên dđến 1– Kim Huyên 5– Xuyên fbkhông - 10 2cchương – aHệ liệt 4Rơi vào c3biển thời b2gian

Duyên a8đến khó athoát 2- Thương aTố Hoa - bHiện đại, 7H - 58 chương 4- Hệ liệt bChuyện rối 7rắm trước 2csau hôn nhân

Dưa 81Gang nhỏ ecủa tôi 2- Nhạc Nhan 3- Hiện đại, bdH - 10 chương 90- Link 10ebook

Dược 3dyêu 0e- akiaki - 8Cổ đại d3- 14 chương

Đại 2ca si tình 5- Quý Ly 21- Hiện đại 0- 10 chương

Đại 2lục thất 6lạc bf- Đa Mộc fMộc Đa 5- Nhân thú a0- 62 chương b+ 3 ngoại 4truyện

Đại 7quản gia 7tiểu nương ctử c- Nữ Vương f6Không Ở b4Nhà - Cổ dđại - 94 3chương + 521 ngoại 5truyện - Link a5ebook

Đại 1btiểu thư 96của tôi 3b- Đường 4Quả - Hiện 0đại, sắc f7- 10 chương

Đánh 94mất tình fbyêu c- Lam Bạch 84Sắc - Hiện cađại - 64 edchương + 82 ngoại ftruyện

Đánh 0ngã nữ fechính, cự f8tuyệt làm e1vật hy sinh f- Khí Khanh 05Mộc tiểu dJJ - Xuyên fkhông - 46 7chương + e2 ngoại ftruyện - Link aebook

Đào 5fhôn tám 20trăm năm aa- Dư Uyển 4Uyển -  Cổ 1bđại, hiện 0đại – 222 chương a+ 2 ngoại 4truyện - Link eebook

Đặt bbút thành f1hôn 44- Hân Hân 0Hướng Vinh 8e- Hiện đại 69- 45 chương a- Link aebook

ĐCHH: 0Nữ đặc 0công xuyên 70qua thành 2thiên kim 3thủ phú 75- Hoa Vô 3Tâm - Xuyên ckhông - Phần 51: 250 chương b+ Phần 2: 0128 chương 2- Link 7ebook

Đế 58nghiệp như 3họa 0- Mộ Dung bdNhân Nhi e- Cổ đại 8- 30 chương

Đế 6vương bạc ftình 45- Minh Tinh db- Cổ đại 21- 10 chương 5d- Hệ liệt fBí mật 9không tốt ebcủa người beấy - Link 5cebook

Đêm 7mất hồn 24của tổng 9giám đốc 45- Bảo Bối 0- Hiện đại 58- 8 chương 7e- Link febook

Đêm 2mưa: Chọc 4cphải tổng 88giám đốc 4trí mạng 3- Tử Thu 4- Hiện đại 8- 233 chương 5+ 33 ngoại 0ctruyện

Đêm 8săn xuân 8sắc 0- Kim Bích 16- Hiện đại, 63sắc - 10 fchương

Đi 01xem mắt b- Tát Không bbKhông - Hiện eđại - 73 98chương + 411 ngoại c6truyện - Link bdebook

Địa 2ngục cấm fái: I love dmy sister 1- Tử Thiên 83Băng - Hiện 26đại - 27 9achương + 92 ngoại abtruyện

Địch fhậu 3- Kiều Ninh 0b- Cổ đại, 5H - 16 chương 62- Hệ liệt 7Truyện sống 5còn ở hậu 7cung

Định d7nghĩa độc 6nhất vô 26nhị 4- Hương fNam Thảo 6- Hiện đại 84– 18 chương, 79 ngoại 9truyện – Link c3ebook

Độc 82chiếm quân fsủng, hoàng 0hậu không abdễ chọc e5- Mèo Bị 0Cá Ăn - baXuyên không 40- 152 chương 3- Link 2ebook

Độc 8sủng thiên 2kim nô 83- Vu Linh 10- Xuyên không a- 9 chương 1– Hệ liệt 00Song long 0bgiành châu 5b- Link 9febook

Động 0phòng hoa cchúc trễ 3mười năm f– Minh Tinh d1– Cổ Đại, d4hài, sủng d– 10 chương 25– Hệ liệt eeTình đẹp fthành đôi b- Link 0ebook

Đông 4phương thần 7long 1- Thủy Ngân 07- Cổ đại e- 10 chương 25– Hệ liệt 0Vân cung 6tứ đường da- Link aebook

Đuổi 36Theo Trái 89Tim 5b- Phương 9Tiểu Á 0- Hiện đại 1e- 10 chương

Đừng 2cnhư vậy, 7người ta 1vẫn còn 8elà học 99sinh đấy! 4c- Hồng Cửu 9- Hiện đại 6- 70 chương 56+ 1 ngoại cdtruyện - Link 2ebook

Đừng f7nói hoàng eđế vô 7tình c3- Đông Trùng c- Đam mỹ, bccổ đại 2c- 9 chương

Đường achim bay 1- Cuồng 7Ngôn Thiên 96Tiếu - Hiện ađại, hắc f7bang - 58 bchương + 6b9 ngoại 1truyện - Link 25ebook

Đương 42gia cách c3cácheDương Quan 8Tình Tử 2- Cổ đại 74– 10 chương 09– Hệ liệt a0Công chúa b7bang - Link 3ebook

Đường 1Tâm thục 3nữ e9- Điển 5fTâm - Hiện 3ađại, sắc 7- 10 chương 9- Hệ liệt f9Thục nữ


images


Em 8ddám nói 9em không 49tính phúc f- Hốt Nhiên fcChi Gian - 4Hiện đại 30– 63 chương, 9d4 ngoại cbtruyện

Em 1dđã nghe athấy chưa? 3a- Tâm Thường 50- Hiện đại 67- 53 chương 06+ 1 ngoại 1truyện - Link dbebook

Em 6bkhông yêu 2tôi 49- Khải Ly b3- Hiện đại, 4csắc – 19 chương, b4kết thúc 3c– Hệ liệt 49Ngược luyến d4tình thâm


images


Gặp 9agỡ tổng e6giám đốc 70tuyệt tình 9ftàn khốc 4e- Tuyết bSắc Đồ 6Mi - Hiện cđại, sắc 7- 266 chương f+ 2 ngoại 6truyện - Link 4debook

Gần c8nhau lúc 6phồn hoa 00tan mất 3- Thủy Dạ 5bLam - Xuyên b4không - 72 1chương, 95 ngoại 6truyện - Link 0aebook

Gấp 9gáp để 54mắt nhà b1tù vàng 4- Đồng 6Đồng - 15Hiện đại 80- 10 chương e- Hệ liệt 5cKhông vào fhào môn 8rất khó bbsống - Link e2ebook

Giả 2làm người f9tình xã 9hội đen 7- Tạp Nhi 34- Hiện đại c4- 10 chương 24- Link 9ebook

Gia f1mặt sẹo 19- Nguyên fNhu - Xuyên d3không – e10 chương 3b- Hệ liệt 5Trời giáng 04sứ mạng 35- Link 55ebook

Gia 73sư có vấn a6đề 7- Tử Tuyền 8- Hiện đại 1e- 10 chương b+ 1 kết 7thúc - Link 3ebook

Giang 5hồ kỳ 55cục e3- An Tư Nguyên 13- Cổ đại, ehài - 45 echương + f1 kết thúc

Giang 56nam mỹ nương 4tử b- Vân Nhạc 2- Cổ đại, b7sắc – ab10 chương b4– Hệ liệt cGiang Nam bnương tử 9- Link 7ebook

Giao 7dịch tình bnhân 25- Liên Trân 34- Hiện đại a- 10 chương

Giáo a9sư, em có 1thể tốt 71nghiệp chưa? f- Kiêu Dương 2Noãn Noãn 9- Hiện đại 43- 62 chương 49+ 1 ngoại batruyện - Link 2febook

Giấc e7mộng của 5danh, chính elà em fb- Ninh Mông c- Võng du, 61hiện đại de- 39 chương 2d- Link 0ebook

Giờ 9lành trộm 37yêu b- Cổ Tâm ff- Xuyên không, 79sắc - 10 42chương

Gỗ emục không 61thể đẽo f- Dạ Lễ 0Phục Mông fDiện - Hiện ađại - 35 8echương


images


Hai e'cầm' cùng advui 7- Đông Bôn dbTây Cố 8d- Hiện đại 3- 58 chương 3- Link debook

Hải aDương c- Hắc Khiết bdMinh - Hiện f1đại - 10 dchương

Hai 5người đấu 98hư giường 48- Thương d8Tố Hoa - b1Hiện đại, cH - 51 chương 3+ 2 ngoại btruyện - ddHệ liệt 2cChuyện rối 9rắm trước 7sau hôn nhân

Hải dVương e9- Minh Tinh af- Cổ đại b6- 10 chương 4c- Hệ liệt b7Chí tôn ahoàn lương c2- Link 59ebook

Hạnh 9Phúc, không 2bắn không e6trúng bia! 21- Mộc Thanh bVũ - Hiện 6đại, quân cnhân - 71 6chương + 8f3 ngoại ctruyện - Link febook

Hành 6ctrình nắm 0bgiữ Nguyệt e- Hân Hân caHướng Vinh 1c- Xuyên không 0- 56 chương 8+ 1 ngoại 9truyện

Hạt 7tiêu nhỏ 07trên bàn 40cơm 5- Liên Liên 6b- Hiện đại c- 9 chương 8- Hệ liệt 1fLà lạ một 86nhà thân cd- Link c7ebook

Hãy 1nhớ, anh 3eyêu em a- Giản Huân 3- Hiện đại 6- 10 chương

Hắc 62la sát 2- Đan Phi 62Tuyết - 1Cổ đại 8– 10 chương ccLink cebook

Hoa 0đào khuynh bquốc f4- Trạm Lộ c- Cổ đại af- 17 chương 5- Hệ liệt dNguyện làm 73phu nô - Link 8ebook

Hoa 2Khai 8- Giản Huân 0- Cổ đại ba- 10 chương 9- Hệ liệt 14Tứ hỉ blâm môn 1a- Link f0ebook

Hoa 6bkhôi nắm 24quyền: Vương 81gia người 6dthật xấu!! e- Dạ Vũ 52Khuynh Thành 8- Xuyên không 4- 207 chương 48- Link 5ebook

Hoa 33tâm tổng 3giám đốc 22- Vân Thanh ec- Hiện đại f2- 127 chương

Hoàng c7Hậu Ác 29Độc a- A Đậu 86- Huyền 2bhuyễn, cổ 82đại - 13 dachương - Link b9ebook

Hoàng fhậu bị 8vứt bỏ 32- Minh Tinh 4d- Cổ đại 1- 10 chương d8- Hệ liệt aÁc thê tới 1cửa

Hoàng 4hậu sát 9ethủ b- akiaki - 38Xuyên không 6- 12 chương

Hoàng dhậu xinh 9đẹp ác dđộc 6a- Vũ Cách d1Nguyệt - bcTrùng sinh e- 22 chương f- Link 6ebook

Hoàng dkhông hư, c5phi không athương 60- Tô Nguyệt fcVân - Xuyên 1không - 167 b9chương - Link 0ebook

Hoàng 29Phi lính 4đặc công: fPhượng bfmưu thiên 3hạ 1- Dương 2Giai Ny - eaXuyên không c9- 551 chương

Hoàng 6thượng 8dụ dỗ fthị vệ 19- Vạn Ngữ 2e- Đam mỹ, 6cổ đại a5– 10 chương

Hoàng 9tước kỷ 0sự cc- Song Mục 66– Cổ đại 9Link bebook

Hồ 57ly! Muốn 86chờ ta bao 98lâu? 8a- Mật Trầm 0Trầm - Huyền b2huyễn – bb62 chương, 94 ngoại f9truyện - Link a4ebook

Hổ 3Môi 0- Thập Phương b- Đam mỹ, dfxuyên không 44- 5 chương

Hôm 39nay em phải cgả cho anh b– Lục 3Phong Tranh 0d– Hiện 68đại, sủng cf– 10 chương 37– Hệ liệt 79A phiêu tiểu 4tình ca - Link 1ebook

Hôn 6mê liền 1cưới 4e- Kagen no 5Ju - Hiện 6eđại, sủng db– 39 chương 4+ 5 ngoại ectruyện - Link 3eebook

Hôn 45nhân 88 tỷ 2b- Mễ Nhạc b- Hiện đại 7- 10 chương

Hôn 2nhân đại b6sự d8- Tử Trừng 58- Hiện đại f8- 11 chương 06- Hệ liệt 3Chỉ yêu 52em thôi

Hợp 8đồng 77 angày: Ông 53xã bá đạo 4đứng sang 8bên 6d- Bách Lý 91Yêu Yêu 24- Hiện đại e5- 45 chương 5c- Link 3ebook

Hợp 6ađồng tình 6yêu nguy 78hiểm a- Mạc Nhan 2– Hiện 0đại – 410 chương 9Link 0ebook

Hợp 5pháp tình 35nhân e3– Sugar 0d- Hiện đại, 3csắc – b10 chương e- Hệ liệt aTàng xuống 9tình nhân

Hương 2thơm băng 5đá như 43xưa 8- Mễ Lạp fcPhấn - Hiện cđại - 35 57chương - Link 44ebook

Hương 0thơm mê 9ahoặc của edhoàng hậu 2f– Chu Tiếu 1Y – Cổ 0đại – 0e32 chương 9d- Link 88ebook


images


Kẻ f7gian tuyệt ađối phải 47cáo trạng 43trước 3b– Tả Vân b– Hiện 1đại – 910 chương 1- Link 7ebook

Kẹo b3đã mở 8không thể 70trả lại 54- Nguyên 85Viện - Hiện ceđại, sắc 9- 10 chương 0c- Hệ liệt bNguyệt lão 4ehơi bận

Kế fhoạch theo fbđuổi vợ 2của Dạ 71tiên sinh 36- Lộ Khả 9Khả - Hiện c1đại - 8 7chương

Kết 2hôn rồi dyêu 13- Chu Khinh 4c- Hiện đại, 8sắc - 10 7chương - Link aebook

Kết 1ahôn với detổng giám 4ađốc ee- Điển e1Điển - 1Hiện đại f7- 10 chương f2- Hệ liệt ccNgười yêu ftổng giám dđốc của 15tôi - Link febook

Khách cquan, không bthể được 4- Lam Bạch 26Sắc - Hiện 1đại - 45 96chương + f2 ngoại 78truyện - Link 4ebook

Khách f1trọ, đừng 1như vậy 6- Lam Bạch 5Sắc - Hiện 4fđại - 47 dchương + 383 ngoại c1truyện - Link d3ebook

Khát 0thú 7d- Nhạc Nhan e7- Hiện đại b- 10 chương

Khẩu 87vị nặng 9d- Tửu Tiểu 9Thất - Hiện 0đại, hài 0e- 48 chương 5c- Link cebook

Khéo 17dụ nữ 1tổng giám 2đốc 6- Đan Tinh ef- Hiện đại 6a- 10 chương

Khi 5ác thiếu dxuyên qua 4thành hoa fdkhôi e- Tiêu Bạch 5Luyện - 9Xuyên không e- 88 chương

Khí 8phi khuynh 4ethành của 0Vương gia 6- Vân Thiên 1Thiếu - bXuyên không d- 168 chương 8a- Link 6ebook

Khí bphi tái giá: 1bQuân thần d8phân tranh 2e- Lam Tử 0c- Xuyên không 0- 156 chương 47+ 3 ngoại 9atruyện

Khi e7phụ nữ exuyên đến 1thế giới 8cthú nam 4- Tư Đồ 5cYêu Yêu 2d- Xuyên không, 0người thú 60- 78 chương d+ 5 ngoại batruyện

Khi 0fphúc hắc cfgặp biến d6thái a6– Lãnh a9Túy – Xuyên dKhông, hài 4– 39 chương 5- Link 61ebook

Khi 0fquân hôn ebgặp gỡ 71tình yêu 8- Thanh Xuân 9Tiểu Biến 1Thái -Hiện 4eđại – 0043 chương ab– Hệ liệt 20Ái ái bảo 28bối - Link bdebook

Khiêu akhích mất d2khống chế: 0Gặp gỡ 35nhân vật 1dlớn cực a0phẩm 4- Nhật Lạc 82Cách Tang 3Hoa - Hiện 4đại - 143 1echương

Không 0cẩn thận bđụng phải 68tổng giám eađốc ea- Khiết 0dTâm - Hiện fđại - 10 5chương - 2Hệ liệt aCổ tích dphi thường 81của tôi

Không 2cẩn thận fgặp phải 2nhân vật 7lớn a- Khiết cTâm - Hiện 51đại - 10 b7chương - 4Hệ liệt 04Cổ tích 4cphi thường ccủa tôi

Không 1cẩn thận enhặt được dông chủ 83lớn 6- Khiết 91Tâm - Hiện 7đại - 10 4dchương - 1cHệ liệt 4Cổ tích bphi thường ecủa tôi

Không 7được giật 1chồng tôi e- Mạn Ny 6e- Hiện đại 90- 10 chương

Không 71nhận người ctình cũ 6- Dư Mật 93- Hiện đại 7- 10 chương

Không esợ làm 5hư em 4d- Thạch 6cTú - Hiện 39đại - 10 dchương - Link 91ebook

Không 4thị tẩm, 16chém! b1– Lam Ngả 92Thảo – dCổ đại, 5fhài, phúc bahắc – 9647 chương, 924 ngoại 0truyện – Link 2ebook

Khúc f1giao hưởng 3quân hôn d- Vitamin 79ABC - Hiện 1fđại - 49 d9chương

Kích 4Tình Tuyết a5Sắc 8- Quý Sa fa- Hiện đại, 8sắc – 2a10 chương a7- Link 68ebook

Kiêu 45hoa của 88bảo chủ a2- Liên Liên 9b- Cổ đại, bH - 10 chương

Kiêu 6Sủng 5- Đinh Mặc 7- Viễn tưởng 8a- 90 chương 3d+ 14 ngoại 2truyện - Link 14ebook

Kiều 4thê lạc 6đường 4e– Lăng 4Trúc – 11Cổ Đại c2– 10 chương d8– Hệ liệt d9Huyền cốc 73tứ thánh

Kiều athê, xem 92ngươi chạy 51hướng nào 7- Quế Tiểu 8fVăn - Hiện b1đại - 8 5chương

Kim 43chủ định 94đoạt 6- Tả Vân 38- Hiện đại b– 10 chương, 2dkết thúc d- Link a5ebook

Kim 82cương cấp d2phá sản 4nữ 5- Minh Tinh 22– Hiện c6đại – d10 chương 0Link febook

Kim 6Nhật Kim 4Sinh 2- Thử Khởi 7Bỉ Phục 3- Đam mỹ, 2hiện đại 6- 9 chương


images


Lạc 7eĐường a- Dạ An b- Xuyên không fb- 25 chương 00+ 3 ngoại e5truyện - Link 0ebook

Lạc d4mất tình a8yêu: Linh f4hồn của 4tội lỗi 7- Hạ Vũ 5d- Hiện đại, 80trùng sinh e- 45 chương ba+ 2 ngoại btruyện

Lạc 61Tuyết Thành 9Bạch ef- Bunny - e8Đam mỹ c- 7 chương, 9b1 ngoại adtruyện

Làm 5nhục ca dca f- Lam Cầm 73- Cổ đại a, sắc – d89 chương, bf1 kết thúc 5- Link 8ebook

Làm 44phiền huyện bthái gia 4c- Mai Bối 3Nhĩ - Cổ fcđại – 410 chương d- Link 6eebook

Lãng dtử phụ 52tình 6- Đường 6bTâm - Hiện 3đại, trùng e5sinh - 10 bchương

Lang e5Nha 4- Neleta - a7Đam mỹ, 6acổ đại 0a- 10 chương

Lãnh 2thiếu truy 8thê 0e- Hoa Điền cBắc - Hiện 4đại – 045 chương, c35 ngoại ctruyện – Link 52ebook

Lão e1bà tiểu b1bạch của 34sắc lang 88tổng giám 0đốc cb- Y Nắng c0Tình + Tyna cTrần - Hiện fđại, H 5d- 10 chương  

Lâm 2Giang Tiên d2- Hồ Điệp 5SEBA - Xuyên ekhông - 56 5bchương - Link 5ebook

Lấy 4nhầm anh 30chồng nhiều 52tiền 9- Phong Quang 0- Hiện đại 2- 10 chương 42- Hệ liệt eĐổi chú erể - Link ddebook

8Hoa Khuynh afQuốc 3- Lê Chi 72Chi - Huyềnh ahuyễn - 2a17 chương

Lệ 7ngọc 2b– Lăng 2Nặc – f6Đam mỹ 40- 16 chương

Lên fgiường 73trước ly 8dhôn 71- Diệp Tình c- Hiện đại 8- 9 chương 5- Link 1ebook

Lên 2Nhầm Giường? 2a- Akiaki - bXuyên không a- 10 chương

Lên 8eNhầm Kiệu f7Hoa ca- akiaki - 5bCổ đại 9- 18 chương

Loạn 0thế khuynh d7ca b– hoatranh b- Xuyên không, 8ftự sáng 4tác – 59 4achương, 74 ngoại 90truyện

Lỡ cyêu thanh 3mai trúc 0 a- Nhược 4aTinh - Hiện cđại, sắc 3- 9 chương

Lửa 8cdục khó 7nhịn 3- Tinh Hồng 1b- Hiện đại, 9H mạnh - 810 chương f- Hệ liệt 9Hộ vệ 90tuyệt sắc 8- Link b3ebook

Ly 30hôn không e9chia tay 0a- Quan Dĩnh b- Hiện đại 46- 33 chương

Ly 98hôn rồi ebyêu 06- Dạ Ngưng dTử - Hiện 5đại - 22 2chương - Link febook


Được thanks
Xem thông tin cá nhân YIM
Có bài mới 13.07.2012, 23:17
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Quỷ Hồ Bang Cầm Thú
Bang Chủ Quỷ Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 33959
Được thanks: 40298 lần
Điểm: 9.83
Tài sản riêng:
Có bài mới List truyện dài hoàn + Ebook - Điểm: 10
Chú 1thích: click f4vào tên 6truyện. a © DiendanLeQuyDon.comTruyện mới b7sẽ được 13để ở 4đầu list.

Lưu 29ý: 1Bạn nào 85dùng opera 2bmini mà bị 2lỗi chữ 07ố khi đọc aruyện ở fiễn đàn, c7hì hãy vào 75etting (cài bđặt) của 97pera mini, 3ỏ phần b7huyên xem c5ho điện 9bhoại (off 3bingle column 82iew), lưu d9(save) lại, b0eload page fbà xem được. 9 © DiendanLeQuyDon.comòn dùng 6C thì vào 66etting chọn 0drowse mode, dồi chọn 3zoom mode, eeau đó reload 0eage lại c3à được. 9 © DiendanLeQuyDon.comếu không 3được thì 91ãy nâng a0ấp phiên faản mới 06ồi làm eehư trên. 6 © DiendanLeQuyDon.comếu bị cỗi mất 1hữ thì 6ào setting, 02nable javascript cà được.

images


bmi! Mau về 83nhà thôi b3- Trần Duy 6- Hiện đại 9- 53 chương be+ 1 ngoại 0dtruyện - Link 8ebook

Mang c2Theo Cục 1Cưng Chơi e9Game c0- Trang Cầu 9Đích Bình 5Tử - Võng bDu – 24 ffchương, 43 ngoại 3ctruyện - Link debook

Mạnh 6Có Kiếp cfThiên Thiên a- Lục Xu 0- Hiện đại 1- 48 chương 7a+ 1 ngoại dtruyện - Link c4ebook

Mãnh 7nam đầu 3gỗ theo 9đuổi cô 76dâu d- Hắc Khiết ccMinh - Hiện bđại - 10 e7chương - 6Hệ liệt 15City Hunter

May emắn được cchàng yêu 1– A Đồng 0– Cổ đại, e0sắc – f210 chương 3- Link 9ebook

Mặt b7trắng nhỏ fđứng sang fbên! 9- Vân Cát 29Cẩm Tú a8- Hiện đại e5- 49 chương 5f+ 3 ngoại 0truyện

Mấy cđêm cũng 2clà đêm 8cđầu 99- Nghệ Tịnh 30- Hiện đại 1- 10 chương

Mẹ, achúng con 6muốn cha: a2bảo bối 7Mật Đường cd- Đan Thanh 1Mộng - Hiện eeđại - 144 f6chương - Link aebook

Mẹ 8của đứa atrẻ đừng eechạy 0- Tâm Đào f8- Hiện đại 7- 151 chương 1e- Link 23ebook

Mẹ 0mạnh mẽ emua một 92tặng hai e- Anh Vũ aPhiêu Linh 1- Hiện đại 5- 188 chương 5- Link f8ebook

d7hoặc song 73vương 30- Thánh Yêu a3- Xuyên không e1- 102 chương

Mị fhậu hí 0lãnh hoàng 4- Sở Thanh ea- Xuyên không 25- 495 chương

Minh cftinh kiêm 3ftổng giám f1đốc 8- Đạm Mạc feĐích Tử daSắc - Hiện 63đại - 84 6chương - Link 76ebook

Môn fcchủ đùa 7phi 6- Lam Cầm c- Cổ đại 8- 10 chương 0- Hệ liệt 8Khéo đùa c2thê tử 0hoàng đế c5- Link 1ebook

Một c3đêm một 79ngày một b0đời e8- Phù Tô 0bLục - Hiện dđại, ngược 7luyến tình 6thâm – 7d22 chương

Một 93mình đấu dvới lưu dmanh c3- Thần Vân 1c- Hiện đại d4- 10 chương f9- Link 1febook

Một angày làm 5thầy, cả 0đời làm 6chồng 6a- Hồ Ly 0Đi Ngang 56Qua - Hiện bcđại - 58 81chương + f1 ngoại 4btruyện - Link 9ebook

Mời 64tân lang 7lên kiệu bhoa f- Mai Bối e6Nhĩ - Cổ 8đại - 10 cchương

Mua e3em một trăm 1eđêm f2- Nghê Tịnh 57- Hiện đại, e8H - 20 chương 1- Link 4eebook

Mùa 0hoa rơi gặp d5lại chàng a- Thục Khách 7– Huyền 3huyễn – 647 chương 6Link 5ebook

Mua fthê tử 7a- akiaki - 61Cổ đại b6- 12 chương

Mười 9dặm gió aexuân không ebằng em ab- Mộc Thanh fVũ - Hiện aeđại - 64 bchương + 73 ngoại 6ftruyện - Link 5eebook

Mướn 9phòng rồi 6lên giường 2- Thương b1Tố Hoa - 1Hiện đại, 9H - 37 chương- 2Hệ liệt 90Chuyện rối f1rắm trước 63sau hôn nhân

Mưu 6sắc c- Dạ Chi 8aDạ - Cổ 2bđại - 49 f8chương

Mỹ 9Nhân Phu 37Quân 6- Lạc Thần e9Hoa - Cổ 5đại - 172 72chương

Mỹ 2vị se duyên 8anh với 7em f- Hàn Liệt 0- Hiện đại d– 42 chương f– Hệ liệt e3Quyến luyến abgiữa răng 12môi - Link 7ebook


images


Nam 7ccương trực 22sợ nữ edây dưa b9- Chanh Tinh 5b- Hiện đại 7– 10 chương, 122 kết thúc f6- Link 5ebook

Này! fMau Buông 74Cô Ấy Ra a- Ức Cẩm 2- Hiện đại 2d- 57 chương 2d+ 1 ngoại 6dtruyện

Năm 3mươi thước bethâm lam d– Ba Nữu b– Hiện aađại – 4475 chương

Năm cnăm sau kéo bem lên giường c5- An Tĩnh 9- Hiện đại, 6sắc - 15 1echương - Link 4ebook

Nắm 2ftay người, 08kéo người bđi d6- Thiên Hạ bVô Bệnh 36- Xuyên không b- 82 chương 9+ 7 ngoại atruyện - Link 4ebook

Nắm 91tay nhau đi 8dkhắp nhân 55gian cb- Ly Trần bdNhất Tiếu 90- Cổ đại f6- 24 chương

Ngài 1chủ tịch aác liệt fa- Vu Trinh b- Hiện đại 5- 10 chương 88- Hệ liệt 8Chủ tịch 19thật có 5blỗi

Ngại 3gì lên giường 8- Lưu Tam 03Tam - Hiện 2đại - 73 achương + 510 ngoại c3truyện

Ngạo 56thế tuyệt ftrần 8- Tuyệt 3Trần Tử b8Thương - 72Xuyên không, 4edị giới cd- 81 chương

Nghịch 5lửa 99- Phong Tử 8bTam Tam - f1Hiện đại ab- 69 chương ed+ 6 ngoại etruyện

Ngoài 2dự đoán 0emọi người 6d- Tát Không d3Không -  Hiện fdđại – b10 chương

Ngọt 5bngào đùa 5tình 7- Lâm Hiểu 50Quân - Hiện 91đại - 10 8chương

Ngọt 0ngào với 2tổng giám 3đốc c- Điển 98Điển - c8Hiện đại a7- 10 chương d- Hệ liệt eNgười yêu ctổng giám f3đốc của dtôi

Ngốc b1thê lưu 71lạc giang f9hồ 10- Mạc Nghiên cYên - Xuyên 78không - 164 74chương + a33 ngoại etruyện - Link cebook

Ngồi 1hưởng tám fchồng f- Giản Hồng 66Trang - Xuyên 92không, NP fa- 203 chương 5+ 10 ngoại c9truyện

Ngủ 3fbên cạnh f6giáo sư f– Mộc 8Không Bách 9- Hiện đại 1- 48 chương 1+ 2 ngoại abtruyện - Link bebook

Nguyện ffước trọn dđời- 69Lục Xu - 0aHiện đại 2- 88 chương af+ 1 ngoại ctruyện

Nguyệt 18Quang 0- Hắc Khiết bMinh - Hiện 5đại - 10 0chương

Ngự 03hoàng 03- Minh Tinh 16- Cổ đại 98– 10 chương b4– Hệ liệt 8Chí tôn b2hoàn lương 1- Link 23ebook

Ngự 8thú nữ c5vương 7- Luyến 0Nguyệt Nhi 1e- Xuyên không f- 183 chương f+ 2 ngoại 9truyện - Link bebook

Người b4anh yêu chính dblà em c- Trinh Tử 93- Hiện đại, 0H - 10 chương af- Hệ liệt fbNuôi quỷ 7bnhỏ - Link cebook

Người 6bên gối 71lạnh lùng f- Đình Nghiên d9- Hiện đại, 9cH - 10 chương 1- Hệ liệt c2Liệt Nam 59Truy Tập cdLệnh

Người d4đàn ông 5ekiêu ngạo 3chớ phiền atôi 8- Tử Tiệp 74- Hiện đại 53- 10 chương

Người 03đàn ông 8xấu hiếm 6 f- Kiều Ninh 39- Hiện đại, a4H - 10 chương

Người 0giám hộ 25tà ma f6- Đình Nghiên b0- Hiện đại, bH - 10 chương 17- Hệ liệt 2Liệt Nam 4Truy Tập 97Lệnh - Link 8ebook

Người 1giám hộ 62ưu tú 9- Trinh Tử 3- Hiện đại, b6sắc - 10 9chương - d0Hệ liệt 8Nuôi quỷ 54nhỏ

Người 34Hầu Kiếm e4Thánh 3- Cần Thái 8- Cổ đại, 5fsắc – 6e10 chương 53- Hệ liệt 2Vạn Thiên 4Sủng Ái

Người 1kia, thiếu fgia ! 1d- Kim Huyên 19- Hiện đại 7- 10 chương 0- Hệ liệt a8quán cà 96phê hạnh cphúc – Link b9ebook

Người 43kia, tổng 7giám đốc ea! 7- Kim Huyên 6b- Hiện đại 92- 10 chương e- Hệ liệt 8cquán cà bcphê hạnh 1phúc – Link 55ebook

Người 1dở chung bcuồng ngạo 2- Đình Nghiên d- Hiện đại 4- 10 chương 35- Hệ liệt e0Liệt Nam a6Truy Tập 8eLệnh

Người 8thiếp bị abỏ của f9vương gia 6cmãnh tướng d3- Hồ Ly 9- Cổ đại, 1ngược – 00109 chương

Người 9tình của 6ác ma 08- Hạ Điệp 4- Hiện đại 66- 9 chương 51- Link fdebook

Người 8ctình nguy 2hiểm 7– Mạc cNhan – Hiện ađại – b710 chương 2- Link eebook

Người 1yêu "anh efem" của 3tôi 7e- Nhược ebTinh - Hiện 8fđại, sắc 5f- 10 chương

Người cyêu bị 3nguyền rủa 73- Tứ Nguyệt a- Cổ đại, 8bH - 10 chương

Người 2yêu của 4tổng giám fađốc xã 5hội đen e1- Quân Tử 4aHữu Ước ad- Hiện đại a- 110 chương 52+ 3 ngoại btruyện - Link 90ebook

Người 43yêu đào b9hoa của 9dtôi 5- Liên Liên 2- Hiện đại 19– 10 chương a– Hệ liệt c7Đang len 5lén yêu 9đương - Link 5ebook

Người b3yêu ngây dthơ của 11tôi 16– Liên 6Liên – 2Hiện đại 0f– 10 chương 3– Hệ liệt 1fĐang len 91lén yêu 0ađương

Người 8yêu ngốc 5nghếch của etổng giám 7cđốc 33- Cung Ninh a5- Hiện đại 7- 10 chương

Người ayêu ơi, d3đi nào! a- Nhất Độ bQuân Hoa 2- Huyền 94huyễn - 466 chương d- Link cebook

Nha choàn 0- Trịnh fViện - Cổ dđại - 20 9chương

Nha 47hoàn không fchịu gả a3- Trạm Lượng 6b- Cổ đại a8- 10 chương 9- Hệ liệt 0Quẻ hồng 75loan tinh cđộng

Nhà 2tù nóng 5fbỏng: Tổng 5giám đốc a9tha cho tôi 9đi 5- Ái Tình dHoa Viên f- Hiện đại 98- 132 chương 3+ 24 ngoại 38truyện

Nhạn dĐộ Thủy aNhu Tình 0a- Hân Ngữ 7- Đam mỹ, 6cổ đại 4- 10 chương

Nhặt 1được ông 5cxã sĩ quan 6a- Mặc Hạp 2Thiển Trà 2- Hiện đại e- 56 chương d+ 4 ngoại e3truyện - Link febook

Nhận 19tội với 6em 6- Mạc Nhan cb- Hiện đại 6- 10 chương

Nhập 2 05- Donggua1986 13- Đam mỹ, 4hiện đại, detrọng sinh 26– 75 chương

Nhật 6ký thăng dcấp ở 5hậu cung 3ecủa nữ 7phụ c- Cửu Nguyệt 8Vi Lam - Xuyên 69không, cung 7đấu - 89 06chương

Nhật eký tìm chồng dcủa mẹ 6hồ đồ 47- Mính Hương 33Hoa Hồn d- Hiện đại 9b- 100 chương

Nhật e5ký trưởng 0thành của 1cbảo mẫu f4- Hàn Liệt  - 1Hiện đại- 6710 chương

Nhất 7thế khuynh 0ctình a4- Yên Thị 9- Đam mỹ, 4cổ đại, fsắc – b56 chương

Nhị bkiến khiêu 6tình d- Mễ Nhạc b- Hiện đại, 9sắc – 3f10 chương 29– Hệ liệt 0cThời kỳ d4yêu thử 52- Link 2eebook

Nhím 2bcon, em đừng 6dsợ! 4- Hoàng Phủ 88Vũ Nguyệt e- Hiện đại 8b- 8 chương a9- Link 0debook

Nhu e4Hoàng Ngự fẢnh 6- Quý Ly f- Cổ đại, a8sắc - 10 c9chương - 21Hệ liệt cLòng chàng 3như sắt

Như b7Ý 3c- Kim Huyên 58- Cổ đại af- 10 chương bc- Hệ liệt 59Tứ hỉ 6lâm môn 0- Link aebook

Nhược aPhi a- akiaki - aCổ đại f0- 10 chương

Nịnh 7cvương 6- Trạm Lộ 32- Cổ đại 70– 9 chương 03– Hệ liệt 3dQuan trường aechơi thật 1evui – Link 14ebook 1 6- Link 58ebook 2

Nóng elòng chữa e6trị bậy 36- Mộc Tú 8- Cổ đại a4- 9 chương ac+ 1 ngoại ftruyện

Nợ 4chồng 1- Chu Khinh 2- Hiện đại, aH - 10 chương a8- Link 7febook

Nợ 3phong lưu 3acủa công 01chúa b6- Phức Mai 8- Cổ đại 17– 10 chương 1– Hệ liệt 9Thành thân 9dthật là 0ekhó - Link 6aebook

Nuôi 66anh là họa f– Cốc 1Nguyệt Ưu d2– Đam mỹ, 78hiện đại  – d010 chương

Nuôi 0dưỡng thỏ 7tiểu thư 6- Cầu Mộng ab- Hiện đại 1d- 10 chương

Nữ 00giúp việc ecủa thái 2tử phúc 48hắc aa- Thiên Lại 2Thần Thoại a- Hiện đại 16- 176 chương 76- Link 15ebook

Nữ 4aphụ là 95vô tội 6- Tiểu Cô 6Tử - Xuyên 8không - 78 9echương

Nữ d2phúc khí 0của tửu 06vương c- Minh Tinh e1– Cổ đại 1– 11 chương 8– Hệ liệt fcƯớc định ethủy tinh 7- Link deebook

Nữ eftặc trộm 22tim 78- Ngải Đông e7- Hiện đại d0- 10 chương 9- Hệ liệt 5Hồ sơ Ngục e0Thiên

Nữ 9vương của 89tể tướng 6- Nhược 1Tinh - Cổ ađại, sắc 64- 10 chương ed- Hệ liệt c6Trộm gạt 1giành lừa

Nữ 43vương dã 9man của 31tổng giám 3đốc 7- Quan Tĩnh 06- Hiện đại b- 9 chương df- Link 3ebook

Nữ 0vương lạnh 3lùng, Vạn fvạn tuế! d- Thiên Nhan c- Hiện đại, 86H - 10 chương

Nửa a1đời sau 2của ta 6- Ta Không 9dPhải Thiên e0Sứ Của 9Ngươi - 1bXuyên không bd- 42 chương 1f+ 10 ngoại btruyện - Link 0ebook

Nương 8fnương rất 2khí phách: bbChỉ cưng 8chiều Thái 2Tử Phi bướng dbbỉnh 1- An Thuần c7Nguyệt - bXuyên không 34- 140 chương 4d- Link 0ebook

Nương c4tử bán 8thân 9- Chanh Tinh 42- Cổ đại f- 10 chương c- Link 7bebook


images


Ồn b3ào nhỏ b- Tát Không 0Không - Hiện 3đại - 74 cchương + 4d5 ngoại 50truyện - Link 3debook

Ông 5axã ăn vụng dxin chùi 71mép e- Lăng Hề faHề - Hiện 50đại, sắc e- 14 chương 2- Hệ liệt 0Yêu lớn 7ehơn tiếng fnói

Ông cdxã, chúng 20ta cùng nhau 7làm ruộng 4bđi 44- Cửu Nguyệt 09Bảo Bối 28- Xuyên không, 1hiện đại d2- 68 chương 4+ 1 ngoại 5truyện - Link bcebook

Ông 2xã của etôi là xã 83hội đen 67- 4bThanh Âm f6Thiên Sứ 9- Hiện đại 9– 69 chương b- Link 7ebook

Ông d8xã dân chơi 3không yêu 6tôi a- Lâu Doanh 7Doanh - Hiện eđại - 15 0echương - Link dbebook

Ông b0xã không cthể nuông 8chiều d4- Lâm Phỉ 9- Hiện đại, daH - 10 chương

Ông 7xã là giáo 6c f- Tử Tuyền 66- Hiện đại d4- 10 chương

Ông 0xã quái a5quỷ, xem dai sợ ai 42- Cổ Nại d- Hiện đại 87- 152 chương 5- Link ccebook

Ông bxã Satan 4đến gõ bcửa f0- Thất Niệm 7eAn - Hiện 72đại - 199 fchương - Link 01ebook

Ông 26xã tuyệt c4không phải 5cực phẩm 5- Tạ Thượng aHuân - Hiện 7đại - 10 dchương - 4eHệ liệt c4Tình duyên 7thai long cphượng

6Chung YES, 6Kết Hôn cNO 1- Ngải Mân b– Hiện a8đại - 10 3chương


images


Pa 7Pa 17 tuổi 0- Hương 57Chương Thụ 8aĐích Ảnh 18Tử - Tuổi 21Teen – 52 5chương

Phế 8Tích 1- Cuộc Sống 1eThật TMD 01Tịch Mịch 21Như Máu f9- Võng Du, c1hài – 31 bchương

Phi 9ctử điêu 02ngoa của 9Hoàng đế 6- Mễ Lộ 1Lộ - Cổ 9đại, H 08- 10 chương 2- Hệ liệt abLong phượng ecát tường 0- Link e1ebook

Phong b8lưu đấu doan gia b- Trạm Lượng 5- Hiện đại 4- 10 chương 8- Link 6ebook

Phong 1Vũ Thanh fTriều 1 ef- VMT - Cổ 90đại, kiếm 2fhiệp, 60 31chương

Phong 0Vũ Thanh 40Triều 2 7- VMT - Kiếm ehiệp - 109 8echương

Phù 4quang 36- Mạt Hồi e8- Đam mỹ, 3fhiện đại e3- 8 chương 5+ 1 ngoại aftruyện

Phu e5quân của 6giáo chủ fd- akiaki - 18Cổ đại f- 20 chương

Phu 1Quân Xấu d6Xa a- Điển 6Tâm - Cổ 99đại - 10 d0chương – 13Hệ liệt 6Gia tộc 0keo kiệt 1b- Link bebook

Phú fQuý 06- Ký Thu e9- Cổ đại 5- 10 chương a2- Hệ liệt 9Tứ hỉ 1alâm môn

Phúc e9hắc cũng dphải biết acách c- Thu Thủy 1Y Nhân - f6Hiện đại, 2quân nhân 6- 59 chương 94- Link caebook

Phượng 67ẩn thiên 1bhạ 3f- Nguyệt a3Xuất Vân 66- Cổ đại a6- 167 chương 0- Link 1ebook

Phượng 3mị 8e- hoatranh fc- Nữ tôn, a0tự sáng ctác – 10 2fchương, ef4 ngoại 4ftruyện


images


Quản 2egia e- Kha Hải d9Tình - Đam 2mỹ, hiện 6đại - 6 39chương, 523 ngoại atruyện

Quản e4gia công 6ccứng nhắc a5- Lê Tiêm d5- Hiện đại 9– 10 chương 8– Hệ liệt 5Diệu quản 34gia

Quán 6drượu nhỏ 8yêu nhau 3f- Đan Phi 2Tuyết – f5Hiện đại e– 10 chương 4- Link debook

Quan 0ftỳ 5- Mễ Lộ afLộ - Cổ 65đại, H 8- 10 chương 66+ 2 ngoại 4truyện - 5Hệ liệt 33Truyện sống 1bcòn ở hậu 4ccung

Quần 7aáo xốc 4xếch 4- Thương 5Tố Hoa - 0Hiện đại, 1cH - 56 chương 8+ 2 ngoại etruyện - dHệ liệt 0dChuyện rối 0rắm trước 8dsau hôn nhân

Quân 70chủ chọc 1phi 3- Lam Cầm 5- Cổ đại 7- 10 chương 46- Hệ liệt 2Khéo đùa a0thê tử dhoàng đế 39- Link e8ebook

Quấn blấy em đến f4thê thảm 27- Trạm Lượng 20- Hiện đại 4- 10 chương

Quần dlụa c- Nhạc Nhan 00- Cổ đại, 08H - 10 chương 29+ 1 ngoại 8truyện - 3Hệ liệt d3Đại trạch 72môn - Link 5ebook

Quân csủng 0- Sâm Trung 1Nhất Tiểu ffYêu - Hiện fđại - 56 9chương + f5 ngoại 32truyện

Quân 40vương đoạt aphi e1- Lam Cầm 83- Cổ đại 7- 10 chương a- Hệ liệt d3Khéo đùa 5dthê tử 5hoàng đế d- Link c0ebook

Quý 2công tử 6ngang ngược 1- Tứ Nguyệt a- Hiện đại, 82H - 10 chương 1- Link 6ebook

Quỷ 6alinh tinh 2- Mai Bối aNhĩ - Cổ eđại – 29 chương

Qủy 4thê e– Mạt 1Hồi – 9Đam mỹ, 16kỳ bí – f30 chương

Quỷ b9Thần Y 3- Lâm Uyển 7cDu - Cổ bfđại, sắc 9e– 10 chương 19– Hệ liệt 8Ma mỵ tứ b8công tử

Quyện 89tầm phương 1d- Hồ Điệp cSeba - Cổ cđại - 31 b2chương


images


Rất dyêu tướng b6công e– Ngụy 5Quân – abCổ đại 2a– 10 chương a6Link febook


images


Sau 8Khi Nữ Vương 23Thất Tình 4- Kim Huyên 3-  Hiện 4đại – 510 chương 7- Hệ liệt 4tỷ muội

Sắc bMàu Ấm d8- Phong Tử 3Tam Tam - 1Hiện đại fd- 77 chương d7+ 12 ngoại 6truyện - Link debook

Sầu 07triền miên 5- Đạm Mạc 9Đích Tử 6aSắc - Xuyên c0không – 666 chương

Scandal fĐình Đám 8- An Tư Nguyên 6- Hiện đại 40- 77 chương 3+ 1 ngoại datruyện - Link 8ebook

‘Sex’, c4là điều bcực phiền 2atoái! f5- An Tình f- Hiện đại, 79H - 10 chương 44- Link 96ebook

Sống 1chung với bbá tước 5c- Hai Viên 7fĐường bBách Thảo d- Hiện đại 98- 57 chương

Sống 8lại thành 2Mục Niệm 4Từ dc- Trần Lan cb- Trùng sinh, 0đồng nhân 2Kim Dung - 0372 chương 2- Link 7ebook

Sống 2criêng không 9đơn giản 8d– Đào 3cNhạc Tư 1– Hiện ađại – d410 chương 7c– Hệ liệt dBảo bối 5thật xin a5lỗi – Link 0ebook

Sống 1thử thì ecó gì đâu 47ghê gớm 46- Tử Trừng 2- Hiện đại ad- 10 chương c4- Hệ liệt 21Chỉ yêu 73em thôi

Sợ bcô quạnh fmới yêu 02anh c- An Tĩnh a- Hiện đại, 6cH - 10 chương

Sở a0Tiêu b- Nguyệt 6Vũ Dạ - 30Đam mỹ, 8cổ đại 2- 20 chương

Sủng 8Em Đến dTận Trời 4- Đan Phi 5Tuyết - 4Hiện đại 6b– 10 chương

Sủng eem không 5tốt sao 04– Hận 21Điệp – aHiện đại, desủng – c75 chương 22- Link 01ebook

Sủng ephi bướng 6bỉnh của aVương gia 01- Mễ Lộ 4aLộ - Cổ 98đại, H 62- 10 chương 17- Hệ liệt 2Long phượng 56cát tường f4- Link 4ebook

Sự c3dịu dàng bdđáng ghét c0- Hốt Nhiên 2fChi Gian - 3Hiện đại ae- 88 chương 0a+ 1 ngoại 46truyện

Sự efmềm mại bdưới quân btrang b9- Chiết dfChỉ Mã 4Nghĩ - Hiện f4đại - 56 f8chương + 0e5 ngoại batruyện - Link 5febook

Sự fatỏ tình 1bcủa tổng 5fgiám đốc c3máu lạnh 2- Ni Nam - c9Hiện đại 0- 10 chương

Sửu enữ cũng 6khuynh thành- 9Ẩn Hình 93Đích Xí dBàng - Cổ 9đại - 82 83chương


images


Ta 5Là Minh Tuệ a- Hưu Luyến 8Thệ Thủy 4c- Đồng 1nhân, xuyên fkhông - 45 bchương + 281 ngoại aatruyện - Link 4ebook

31Lang Quân dc- Lâm Uyển 49Du - Cổ 4đại, sắc 1– 10 chương 8– Hệ liệt 47Ma mỵ tứ 7công tử

cY 7- Nguyên 6Viện - Xuyên 5không - 10 cdchương - 6Hệ liệt d6Truyện sống ddcòn ở hậu 32cung - Link 42ebook

Tái 2bgiá a- Nhạc Nhan 57- Cổ đại, 6H - Hệ liệt e8Đại trạch 1amôn - Link c4ebook

Tái 8Thế Vi Xà 89– Phi Ngữ 8dĐam mỹ, 6Cổ trang 7c– 10 chương, 21 ngoại 0truyện

Tam 26thiếu cứu bvớt cô b9nàng mồ b5côi cb- Thần Tâm 7f- Hiện đại f5- 10 chương 96- Link 06ebook

Tăng 0sản báo 6aquốc 5- Kí Thu 4- Hiện đại 0e- 10 chương 9- Link 4ebook

Tất 61cả mọi 03người đều dyêu tổng 6giám đốc d2- Trạm Thanh 5- Hiện đại 41- 10 chương 06- Link edebook

Tây 29Môn Bạch 5Hổ b4- Thủy Ngân b- Cổ đại 1- 10 chương 56– Hệ liệt 3Vân cung 32tứ đường b- Link 43ebook

Thạch fđến vận 3achuyển 1f- Mai Bối 6Nhĩ – Xuyên 6không – c10 chương 1Link bebook

Thái f1tử cũng 00xưng thần d- Lưu Phong 8a- Cổ đại 6– 8 chương

Thái e6tử phi 7- Nhạn nhan 0- Cổ đại b5- 10 chương bb- Hệ liệt c1Đại trạch 0amôn - Link debook

Thanh 71Liên Phượng 38Dẫn 36- Mạt Trà 6Khởi Ti 79- Huyền 9huyễn - ea57 chương 04+ 6 ngoại e8truyện

Thanh 3fMai nghi kỵ fTrúc Mã 95- Tọa Hóa 6cBồ Đề b- Hiện đại, 7bhài, sủng a- 48 chương e6- Link 1aebook

Thanh 7mai trúc 6bmã đến fdtuổi có 3athể cưới 4- Ái Phiêu 2Đích Dạ 6- Hiện đại e- 65 chương

Thay 01tim 7- Lâu Vũ e4Tình - Hiện dđại, huyền 4huyễn - 8c10 chương 8+ 4 ngoại 5truyện

Thâu btâm tiểu exà tiên 5- Vũ Thần 08Hoàn - Đam 6bmỹ , hiện f3đại – 8910 chương

Thầy agiáo sói dhoang và chọc sinh 38cừu nhỏ a- Mê Đồ bdVong Giả 96- Hiện đại, 99H - 40 chương 33+ 2 ngoại 4truyện

Theo ddòng tình 49yêu 5d- Sói Xám 45Mọc Cánh 9- Hiện đại, f1sắc - 78 8chương + a7 ngoại 62truyện

Thê ebằng tử 9cquý b2– Mai Bối b6Nhĩ – Cổ 61đại – 049 chương

Thế 0thân thì 9có làm sao fd- Trạm Lượng 4- Hiện đại a6– 10 chương, f2 ngoại 9truyện – Link eebook

Thê 9ctử bỏ c6trốn 93- akiaki - 7Cổ đại e2- 18 chương 2+ 4 ngoại dtruyện

Thê 2fTừ Chỉ 24Phúc Vi Hôn 8e- akiaki - 60Cổ đại 10- 10 chương

Thiên 6đường 3quá xa, nhân dgian thì f6gần dd- Quất Tử 13Thụ - Hiện 0đại - 48 aechương + 53 ngoại batruyện

Thiên fhạ đệ a3nhất trang d0- Đường 7fNhân - Cổ c9đại - 10 85chương

Thiên 6ckim làm vợ ekế 5- Tô Diệu 7Thủ - Cổ dđại - 72 98chương

Thiên 6eNga Đen Bị 4Phản Bội f- Ký Thu a- Hiện đại 9- 10 chương 4- Link c2ebook

Thiên 9Niên Lệ 6- Nam Cung e5Dao - Đam 6mỹ, 10 chương

Thiên 3Tung xinh 7eđẹp ab- Lí Tẫn feHoan - Xuyên aekhông - 113 fchương - Link 60ebook

Thiếu dachủ hắc 4eđạo 9- Nghê Tịnh 5- Hiện đại 6- 8 chương

Thiếu cnữ dệt 35mộng 0- Lăng Trúc 5- Hiện đại 2- 10 chương 4- Hệ liệt 06Thiên Địa d8môn

Thiếu d9nữ giựt 38tiền 86- Lăng Trúc 96- Hiện đạ b5- 10 chương

Thoát 5ekhông khỏi eôn nhu của b0anh 41- Diệp Lạc 1bVô Tâm - 2Hiện đại 4– 15 chương 9và kết 4thúc

Thời bagian nhiệt 30luyến d- Tử Văn 01- Hiện đại 5- 20 chương 6e- Link feebook

"Thú" 7dY 0c– Hidden 5b- Đam mỹ, 48hiện đại, ahài – 25 a5chương

Thú cnam và tiểu fbạch a8- Ngũ Canh dVũ - Hiện 2đại - 53 achương + a4 ngoại f0truyện - Link cebook

Thuần 1phục cô 01vợ bé nhỏ: 10Tổng giám b0đốc hư dhư hư 0- Bắc Minh c7- Hiện đại b- 158 chương 9- Link 4ebook

Thuần 41phục vợ 4atrên giường 33- Lâu Doanh fDoanh - Hiện 1đại, trùng 05sinh - 10 96chương + 6e1 ngoại 73truyện - Link 4debook

Thục 90nữ nghịch clửa c- Điển 9bTâm - Hiện 7đại - 10 48chương - b0Hệ liệt 86Thục nữ 9- Link 7ebook

Thuê fboss làm e0bạn trai eb- Hỉ Cách 10Cách - Hiện c4đại - 10 39chương

Thứ beđế b- Kim Cát 3- Cổ đại, fH - 24 chương 5c- Hệ liệt 6Truyện sống 3còn ở hậu e1cung

Thư a3kí không 0lên giường c3- Tống Vũ 5Đồng - 7fHiện đại f- 10 chương

Thư 2bký trẻ f7nóng bỏng d7- Mộc Dung 37- Hiện đại, 1H - 10 chương

Thượng cCung a- Vân Ngoại 0Thiên Đô 28- Cổ đại, 5bcung đấu 0- 46 chương e8+ 2 ngoại f1truyện - Link 8febook

Thương 59hoa tiếc fngọc 18- Thập Tứ 86Lang - Xuyên 0dkhông -45 3chương

Thường bgiáo sư c8ôn nhu 5- Kim Huyên c- Hiện đại 4– 10 chương b8- Hệ liệt 11Một nửa dkhác của e5tôi

Thượng 9tướng tà daác, hôn 1bnhẹ nhàng cthôi! 7- Lưu Niên 28Vô Ngữ 5- Hiện đại a0- 181 chương

Ti cTi cài tình c- Vũ Hân a7- Hiện đại 03- 10 chương

Tiền bđặt cược b8của tổng 0giám đốc 40- Quý Anh 32- Hiện đại b3- 10 chương

Tiếu eddiện vương eagia, lạnh 9cnhạt vương 90phi a2- Nam Cung 7Dao - Xuyên 54không, hài e7- 41 chương 3+ 6 ngoại 3truyện

Tiểu 6fnương tử 5bướng bỉnh 0- Kim Huyên 1- Cổ đại 9c- 10 chương

Tiểu fdnương tử 5đào hôn 0- Mạn Lục 12- Cổ đại 2- 10 chương

Tiểu 5nương tử 50nhà thợ dsăn 7e- Nữ Vương 5Không Ở 0Nhà - Cổ ađại - 89 9cchương - Link 26ebook

Tiểu 01quy mô chiến 75tranh 17– Ngân d7Sâm - Đam 4mỹ, hiện 49đại - 22 bachương

Tiểu 54Thiếp b- Nhạc Nhan ee- Cổ đại 6- 10 chương 3- Hệ liệt 9Đại trạch 6môn - Link 8ebook

Tiểu 8thôn cô 0mang theo 7bánh bao 1tung hoành 6thiên hạ 2- Thượng 3Quan Hinh 0c- Xuyên không 98- 198 chương 4+ 1 ngoại 5truyện

Tiểu 3athư, ăn 82xong xin thanh 5toán 9- Lăng Hề 56Hề - Hiện 5fđại, sắc 4- 12 chương 48- Hệ liệt dYêu lớn 31hơn tiếng 24nói

Tiếu e9Thường 9Nhac 0- Hạ Oa 1-Cổ đại 6– 10 chương f– Hệ liệt fVương triều 7Đại Đông f4- Link 7ebook 1 9- Link 5febook 2

Tiểu ayêu tinh chọa thủy: 50Xem trẫm 9thu phục 3nàng 16- Chiêu Hạ a- Xuyên không 3- 254 chương 6+ 21 ngoại etruyện

Tìm 5sói để 9gả 3- Liễu Doanh 7d– Xuyên 8Không – 3912 chương ef- Link 8bebook

Tinh 51Ấn Online 6- Thính Khanh 6Nhất Ngữ 2- Đam mỹ, 6võng du - e23 chương

Tinh alinh tuyết f- akiaki - 5Cổ đại 81- 10 chương

Tình 4bnhân giao 7dịch d- Lệ Lỵ e5- Hiện đại 54– 10 chương 63– Hệ liệt aaTứ thiên 92kim

Tình fyêu ban đầu, 7ftình yêu 8cuối cùng c- Mai Tử 0Hoàng Thì fVũ – Hiện 81đại – e25 chương, a74 ngoại ctruyện – Link 1eebook

Tôi 63muốn chàng ddnam sủng 7này ef- Chu Khinh c1- Hiện đại, 6bsắc - 10 echương, 1b3 ngoại 0truyện - Link 76ebook

Tôi 53muốn làm cphu nhân 67- Kim Huyên 26- Hiện đại e- 10 chương c- Hệ liệt 3dBốn mùa 51cuồng tưởng 04khúc

Tôi 0muốn nổi 2tiếng 5e- Mộng Chân f- Hiện đại dc- 48 chương

Tối 3Nay Muốn e4Lên Giường b- Lam Mân f- Hiện đại, 7huyền huyễn, 3sắc - 10 2chương

Tôi ayêu nhân 1ddân tệ d- Trùng Tiền 69Hữu Điểu df- Hiện đại 1d- 44 chương 6- Link 2aebook

Tổng 31giám đốc 5& Cô athư ký 6- Đỗ Nhâm 5d- Hiện đại 5d- 10 chương e- Link feebook

Tổng f4giám đốc 1cấp trên aOUT e- An Nhiễm 4Nhiễm - 7Hiện đại e7- 287 chương 51- Link 99ebook

Tổng 0giám đốc, aacho tôi mượn 37sinh em bé a- Noãn Đường 68- Hiện đại a- 83 chương

Tổng egiám đốc 5châu Âu 3- Chử Nguyệt 7- Hiện đại 89- 10 chương 2- Hệ liệt 4Đàn ông 6nước ngoài 4dgiàu có

Tổng 5giám đốc 6châu Úc 27- Chử Nguyệt 1- Hiện đại b- 10 chương 5- Hệ liệt 7Đàn ông 6anước ngoài 6cgiàu có

Tổng 26giám đốc ddchung nhà, 8xấu xa 4– Cầu 6aMộng – b4Hiện đại db– 10 chương 9- Link 3eebook

Tổng egiám đốc 6ađào hoa 1axin cẩn 30thận: Con ddâu xã hội e5đen nuôi c9từ bé d- Tiền Tiểu 0Bạch - Hiện 9đại - 258 echương - Link 7ebook

Tổng 91giám đốc 18đói bụng: dThỏ trắng bmở cửa eđi 07- Yêu Yêu f6Đào Chi 7- Hiện đại af- 185 chương b+ 1 ngoại 79truyện

Tổng 2egiám đốc 66đừng thế f2mà! a9- Lương eHải Yến bf- Hiện đại, asắc - 8 0chương

Tổng 8agiám đốc cgạt cưới e1– Cầu 1Mộng - Hiện ecđại – 510 chương

Tổng 0dgiám đốc cagặp nạn 6f- Mạc Thần 78- Hiện đại bb- 10 chương 33- Hệ liệt 4Công tử 6gặp nạn f- Link bebook

Tổng 65giám đốc 65không biết dtốt xấu a- Đường bQuân - Hiện 19đại - 8 dchương

Tổng 73giám đốc 5không tốt fa- Nhiếp 63Thiểu Trăn 1c- Hiện đại a- 10 chương

Tổng 3giám đốc aalạnh lùng b0- Cổ Tâm 9- Hiện đại c1- 10 chương

Tổng e0giám đốc 01lạnh tình 8- Khải Tâm 5f- Hiện đại 9- 10 chương 5- Hệ liệt dTổng giám cađốc cay 5nghiệt

Tổng 56giám đốc 82lên giường 5bđi 0- Bố Đinh 49- Hiện đại 3d- 28 chương 4- Link 81ebook

Tổng 66giám đốc alừa đảo fc- Quý Hồng a4- Hiện đại 57- 10 chương 0- Hệ liệt 29Tập đoàn 3gạt tình

Tổng 80giám đốc 7fmuốn làm 2thuê 23- Hồng Hạnh 6- Hiện đại b- 10 chương e9- Hệ liệt 2dMua một 8người tình 9blàm bạn

Tổng f0giám đốc athật lạnh 8lùng 4- Mạnh Ny e- Hiện đại b7- 10 chương

Tổng egiám đốc 1tỏ ra uy 7fphong 5a- Lê Liêm 8- Hiện đại 4c- 10 chương

Tổng 8giám đốc, 6tôi không 8bán 19- Yên Vũ 49Tiểu Ốc 55- Hiện đại 5- 252 chương a+ 25 ngoại ddtruyện - Link 3bebook

Tổng 74giám đốc 6tuyệt tình 7- Khải Tâm 39- Hiện đại 2- 10 chương 00- Hệ liệt aTổng giám 9đốc cay 2nghiệt

Tổng agiám đốc bfvà người 6tình hung badữ 1- Thát Bạt 2Nguyệt Lượng 7- Hiện đại 9- 10 chương

Tổng 8cgiám đốc a7yêu Thủy 7Tinh fe- Thiên Nhan 0- Hiện đại, 1bH - 10 chương

Trả 89thù tổng 33giám đốc eác độc a- Nhật Dạ fAn Nhiên 7a- Hiện đại 32- 89 chương 1+ 3 ngoại 2truyện - Link f8ebook

Trái 3eCấm Thơ 7Ngây f- Đường d9Y - Hiện 3đại, H 49- 10 chương 96- Link 9ebook

Tráo 07đổi vương 6phi f- akiaki - fCổ đại d- 20 chương 36+ 1 ngoại atruyện

Trâu fGià ‘Gặm’ 6Cỏ Non 54- Thương 9Tố Hoa - 4eHiện đại 14- 66 chương 3- Hệ liệt d7Chuyện rối f1rắm trước 8sau hôn nhân

Tri 7huyện bị 2ép lấy bchồng 7- Vũ Anh 2fTuyết - 7Cổ đại, asắc – 110 chương

Trò 8đùa của 69Nguyệt Lão 95- Chu Ánh 7Huy - Cổ ađại – c10 chương db– Hệ liệt 3Lỡ rồi 98cứ liều

Trọng fSinh Chi Nịch bÁi 9- Hoàn Hoàn b3- Đam mỹ, ceHiện Đại 8– 54 chương

Trộm 5sói f- Mạc Nhan 1- Cổ đại a7- Hệ liệt b6Tuần phu

Trốn ehôn gặp 4phải tình 49yêu 35- Kim Huyên 5c- Hiện đại d7- 10 chương

Trời 92sáng nói bdtạm biệt  - efĐường 42Nhã - Hiện eeđại, H 5- 8 chương c- Link 64ebook

Trời 69Sinh Chính 56Là Mệnh aeHoàng Hậu f4- Thiển 75Thảo Mạc a6Ly - Cổ 1đại - 10 1chương - 96Hệ liệt cTam long đấu 67oan gia - Link 3ebook

Trung dkhuyển cắn 6ngược 2c- Nguyên 7Viện - Cổ 56đại - 10 c7chương + 11 ngoại ftruyện

Truy 6phu 91- akiaki - 8fCổ đại 4- 10 chương 0- Link eaebook

Truyền 2thuyết yêu a5nghiệt f- Nhất Độ dcQuân Hoa b- Huyền 61huyễn - 990 chương 2+ 2 ngoại 0truyện - Link a1ebook

Trừ 6em ra còn ccó ai 9- Lâu Vũ 1bTình - Hiện f7đại - 10 fchương

b8cầu mèo 35– Phức 6Mai – Cổ eđại – 7a10 chương bf– Hệ liệt 0eHồng nương 8khác loài 6Link 80ebook 7b- Link 7ebook 2

efhồn b– Minh Tinh e– Cổ đại, 4thâm tình c– 10 chương c– Hệ liệt 34Hắc sơn 97chi thần 3- Link 5ebook

Túc 4cVương thiên 2tuế d9- Cầu Mộng b– Cổ đại, asủng – 210 chương b- Link 57ebook

Tuyến 8thời gian 68- Lăng Thục 3Phân - Hiện fđại, sủng 05- 10 chương 4- Link aebook

Tuyệt f7sắc truyền 3kỳ: Nguyệt 0lạc hồng d2trần af- Lâm Vũ fPhàm -Xuyên ekhông – d60 chương a0- Link 9ebook

Tứ 6eĐại Gia 18Tộc, bản 9tình ca của 0Vương tử f- Ngưng Mâu 2Nhất Thuấn 8- Hiện đại b- 133 chương

5niệm thành 17thành e- Quân Tử aDĩ Trạch e- Hiện đại d7- 27 chương

Từ bvợ tướng 68quân trở 1thành hoàng fbhậu: lên 4nhầm kiệu fhoa 62- Hoả Hồng 7– Cổ đại a- 452 chương 8- Link 2ebook

Tướng 3công đòi 95cưới c- Nguyên cNhu – Cổ e0đại – 210 chương bbLink acebook

Tướng 8công không 0xuất gia 9- Trạm Lượng 3- Cổ đại e3- 10 chương

Tướng 1công thật 8vô lý a- Nhược 67Hoan - Cổ 61đại, H d7- 10 chương

Tướng 6ecông, thỉnh d7dùng chậm 58- Lăng Hi 6- Xuyên không 0- 10 chương 4d- Link 61ebook

Tướng d9Gia Ái Thê a8- Cần Thái f1- Cổ đại, 7sắc - 10 e5chương

Tương btư cơm nắm f- Điển bTâm - Hiện aađại – 99 chương, b1kết thúc a3– Hệ liệt e8Phúc Nhĩ cbMa Sa – Link cebook

Tương e4tư cùng 5quân tuyệt de- Nguyên f0Viện - Cổ 8đại, H 2b- 10 chương c– Hệ liệt c5Khuynh quốc

Tỳ e4nữ vương cphi 7- Lữ Nhan a- Xuyên không d- 92 chương


images


U 99linh sơn 57trang 0d- Tứ Mộc b9- Cổ đại, 3điều tra b5- 12 chương 88- Link 3debook

Ưng 3aVương Đoạt bÁi 0– Tứ Nguyệt 3- Cổ đại, cbH - 10 chương


images


Vật 36cưng của 61thiếu gia 92– Hồng cfSầm – eHiện đại, fsủng, sắc 6– 10 chương

Vị 05hôn phu tuyệt bbchẳng phải 3người lương 81thiện 7- Tạ Thượng 1Huân - Hiện bđại - 8 echương - 3Hệ liệt 2Tình duyên 74thai long daphượng f5- Link 22ebook

dsao hạ lạnh 9b– Cố Tây 9Tước – bHiện đại, 9sủng – 6526 chương

Võng 7du chi gia 5hữu quai 1sủng 6- Nhu の eThiên Vũ 0- Đam mỹ, 4bvõng du - 279 chương

Võng ddu chi thủy bbhỏa giao 4dung ea- Tiên Nữ a9Hạ Phàm 6Ưng Sát 4b- Đam mỹ a- 44 chương 8a+ 1 ngoại 4ctruyện

Võng 9du chi trận dtiện thiên c4nhai d8- Tử Ai 1Mạt Lỵ bf- Võng du a6- 42 chương

Vọng f5Giang Nam 2- Hồ Điệp 8cSEBA - Xuyên 4akhông - 28 64chương - Link 1ebook

3ecùng mập 91Vô cùng agầy a- Mễ Lạp 9Phấn - Hiện 78đại - 45 dchương - Link 1ebook

2diệm xinh fđẹp a– Lâm Gia aThành – 62Xuyên không, f7đấu trí 8– 230 chương 7- Link aebook

Vợ 1có thai mười ebtriệu của 4phó tổng 3- Quế Tiểu a3Văn - Hiện e0đại, H f- 10 chương 4e- Hệ liệt 24Ông chủ 32lớn tập 5hợp đặc 9biệt

Vợ d5đẹp trộm 7tim: Đại 1bthiếu phúc dhắc đừng 0phách lối 6- Ưu Thương 7Nhĩ Hoàn 19- Hiện đại 0- 218 chương

Vợ 9dlạnh lùng 1không sợ 6tôi 4f- Ngũ Vi c7- Hiện đại 2- 10 chương 39- Link 2debook

Vợ f9ngốc 4- A Bối e0- Hiện đại a- 40 chương 9+ 4 ngoại 8truyện

Vợ 34phúc hắc 88của Đế dVương Hắc eĐạo 3- Thiên Thượng 28Lam Cẩn b7- Hiện đại 94- 110 chương

Vợ c4trước giá dtrên trời 7của tổng 82giám đốc d- Phần 042 e9- Hàn Trinh 2Trinh - Hiện 9fđại - 616 50chương + a513 ngoại ctruyện

Vợ 4trước mập 43mạp 91- Giản Huân 2- Hiện đại 05- 10 chương ac- Link 1ebook

Vợ 3ayêu của 7tổng giám fcđốc xã fhội đen 5- Quân Tử cHữu Ước d- Hiện đại 05- 123 chương 5+ 3 ngoại 51truyện - Link 8ebook

Vợ dyêu khó cathuần phục b- Thanh Thần 1Vi Dương d- Hiện đại e- 120 chương

Vợ 9yêu gây dhọa 1a- Thần Hi a7- Hiện đại 2- 10 chương b6- Hệ liệt 44Bà xã vô c9cùng phiền 5ftoái - Link 27ebook

Vợ 5yêu thích fbtán gái 8-  Cầu 57Mộng – 5eHiện đại fa– 9 chương c5- Link 9ebook

f7em siêu cấp: 83Tướng công bthật hung emãnh e- Lam Tiểu 7Uất - Xuyên 9không, sắc f0– 184 chương, 525 ngoại d0truyện - Link c0ebook

a1Khuynh Thành 49- Nam Cung 49Dao - Xuyên ekhông, tự 5sang tác b- 70 chương

Vừa e2gặp đã b3yêu d- Hắc Khiết 82Minh - Hiện 31đại - 10 55chương

Vừa cý quý công 5tử 8– Thủy d2Lam – Hiện 8eđại – 610 chương d4- Link debook

Vương 1gia chạy b8trốn 6- Âu Dương 70Vân - Đam 3mỹ, cổ 1đại - 10 cchương

Vương 4gia giá lâm 2a- Tứ Nguyệt a- Xuyên không, 46sắc – 4f10 chương, ckết thúc 22– Hệ liệt eĐến đâu 69cũng được 90như ý - Link f5ebook

Vương agia, hãy 2để ta bảo 07vệ ngươi 2- crazyhuyen be- Xuyên không 2- 40 chương 0+ 2 ngoại 5truyện

Vương fgia lạnh elùng chỉ dsủng vương 5ephi bị bỏ 6b- Lộ Dung 3Thuỷ Tích 25- Xuyên không e- 100 chương 3c- Link 0ebook

Vương 3eGia Lấy 44Vợ 8- Trạm Lộ c7- Cổ đại 83- 10 chương 2b- Hệ liệt 2Hoa gả sai 7d- Link beebook

Vương 9gia, nhà 1dcủa em chính flà phủ 8của anh b1– Tứ Nguyệt b– Hiện 1đại, sắc 0– 10 chương 9e– Hệ liệt b1Đến đâu 03cũng được 9như ý

Vương egia sợ vợ f- Cầu Mộng c4- Cổ đại 7- 10 chương 2- Link 1aebook

Vương 57gia ta biết fsai rồi b- Loan Loan 9- Xuyên không 0- 128 chương c- Link 3bebook

Vương agia tóc trắng: e9Vương phi esi ngốc 9akhông dễ a9chọc 8a- Nha Tiểu f6Quyển - 1Xuyên không 0- 204 chương 60- Link aebook

Vương bdphi của byêu tinh 05vương e- Trúc Quân e- Xuyên không c- 10 chương


images


6quân đùa f4hậu b- Trúc Quân 63- Xuyên không c7- 10 chương 75- Link fbebook

Xấu e6phi 6- Trinh Tử 4- Xuyên không, 0eH - 15 chương 6- Hệ liệt c7Truyện sống 0còn ở hậu 4fcung

Xuân 6mang lưu aluyến 8c- Tự Thị eCố Nhân fLai - Trùng dsinh, H - f80 chương e- Link 8eebook

Xuân e6tình nhộn 6nhạo 51- Tinh Hồng 9- Hiện đại, 5H mạnh - 910 chương a3- Hệ liệt 3Hộ vệ btuyệt sắc

Xí, cđồ tiện 5nhân 4e- Thương 1Tố Hoa - 29Trùng sinh, 8eH - 57 chương

Xin 0chào, con cemèo của c0tôi! 7- Môi Quả 4- Hiện đại c- 190 chương 9a- Link eebook

Xin 7chào, trung 63tá tiên 32sinh f- Mạc Oanh b2- Hiện đại 9b- 71 chương 0+ 1 ngoại 89truyện

Xuyên 9cqua làm tình 63nhân của 13hoàng đế! 7- Lạc Nhật afBầu Bạn 1f- Xuyên không 44- 138 chương a6+ 1 ngoại etruyện

Xuyên 73qua mĩ nam 2tóc trắng: 3eCông tử 6Huyền Tuyết 59Y f- Bùi Thị 27Thúy Vân 51- Xuyên không

Xuyên 46qua thời 8không giả fbbộ vô tội 0c- Tứ Nguyệt ae- Xuyên không, 38H - 10 chương 0c- Hệ liệt 56Ông trời ebđùa giỡn

Xuyên 5dqua thời 3không tìm ddtình lang bf- Tứ Nguyệt d5- Xuyên không, aH - 10 chương c3- Hệ liệt f1Ông trời 3đùa giỡn

Xuyên 15việt cự 4fnhân quốc c9độ 9- Thi Chức 4- Đam mỹ f8– 27 chương

Xử 4nữ đoạt 9tình 2d- Ngải Đông e4- Hiện đại 5- 10 chương 4- Hệ liệt cHồ sơ Ngục d2Thiên


images


Y 06Sinh Thế aGia 2- Điệp 3Chi Linh - 1Đam mỹ, 3hiện đại aa- 76 chương fa+ 2 ngoại 4truyện

0fThiên chi 8fLâm Cửu bd- Thập Nguyệt 5Trùng - Xuyên 70không, đồng 9bnhân - 40 bdchương

Yêu 72anh đừng 68nên bỏ 3rơi anh 9a- Trạm Lượng a0- Hiện đại 5e- 9 chương 0a- Link 6ebook

Yêu 08anh, thật 2ađau lòng a3- Mạc Lâm a- Hiện đại 25- 10 chương

Yêu 8em lần nữa, bđược không 4anh? f- Nguyên 68Viện - Hiện 9đại, trùng c0sinh, H - 210 chương

Yêu cđương với 1tổng giám dđốc 0- Điển eĐiển - aHiện đại 45- 10 chương 11- Hệ liệt aNgười yêu btổng giám 46đốc của btôi

Yêu fgiả, thích 0thật: Điện 4hạ, người fthật là d 86- Nhất Phu 0- Hiện đại 8- 144 chương a- Link 7ebook

Yêu 08Hận Triền fMiên f- Thịnh fHạ Thái cVi - Hiện ceđại - 98 cchương + 54 ngoại 2atruyện - Link eebook

Yêu 41kiều đùa d5lang quân 1– Tần ePhương Ngọc 7f– Cổ đại 2– 10 chương 95Link 26ebook

Yêu 9mị hồ ce- Mạc Nhan 31- Huyền 2huyễn – 010 chương 80Link 9ebook

Yêu 0phải cô dnàng hai dmặt 81- Kim Huyên ba- Hiện Đại 2– 10 chương 25– Hệ liệt 3cCô dâu tuyển 9dchồng - Link 14ebook


Được thanks
Xem thông tin cá nhân YIM
Có bài mới 14.07.2012, 00:09
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor
Cựu Editor
 
Ngày tham gia: 16.08.2011, 10:02
Bài viết: 1087
Được thanks: 1947 lần
Điểm: 9.37
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: List truyện dài hoàn + Ebook - Điểm: 4
Cho ta quảng cáo ké cái list đang lập của nhà ta nhé, cũng hơi bị đầy đủ đó *PR xí* ^^
http://lachoacung.wordpress.com/list-truyen/ngon-tinh-da-hoan/. Có link ebook và số chương truyên kèm theo, truyện nào ta đọc rồi thì có chia thể loại kỹ nữa, mại zô, mại zô. :bighug:


Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 14.07.2012, 09:41
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor
Cựu Editor
 
Ngày tham gia: 01.08.2011, 12:51
Bài viết: 1804
Được thanks: 4045 lần
Điểm: 9.6
Có bài mới Re: List truyện dài hoàn + Ebook - Điểm: 2
Ta cũng bày đặt bon chen làm một cái đây, cho quảng cáo hộ cái nhé
https://huyenbibo.wordpress.com/list-truyen-dai-hoan/


Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 14.07.2012, 10:17
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor
Cựu Editor
 
Ngày tham gia: 06.06.2012, 21:34
Tuổi: 18 Nữ
Bài viết: 161
Được thanks: 1179 lần
Điểm: 9.09
Có bài mới Re: List truyện dài hoàn + Ebook - Điểm: 3
Cho em xin một chân.
https://thuytamcung.wordpress.com/list-truyen-dai-hoan/


Được thanks
Xem thông tin cá nhân WWW
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 57 bài ] 
       Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm

Chuyển đến:  
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Thành viên nổi bật 
Yến My
Yến My
lazy_lazy
lazy_lazy
Thi Ca
Thi Ca

Hồ Thiên Khả Du: trước hôm đó nhắc ta nha ông xã :3
lazy_lazy: màn thoát y của ta xin dc chính thức bắt đầu =))) viewtopic.php?f=20&t=321336&p=2017961#p2017961
Xi Hoang: Hả?? Ngày 8/8 sao??
Tiểuhàn: Ak không vào ngày 8/8 lúc 8h8 phút chúng ta kết hôn với vc cua đó.
Hồ Thiên Khả Du: hôn lễ của cta tháng 8 a?
Hồ Thiên Khả Du: :3 hihihi...
Tiểuhàn: Ta iu nàng r nha
Tiểuhàn: *Á* nàng nhéo ta đau qúa nha.
Hồ Thiên Khả Du: hô hô... ta trên fb là Vanessa con gái Heizn Doofensmirtz đó
Hồ Thiên Khả Du: a.... yêu quá nhèo a...... măm măm măm.... phi nítt en phơ mếch ơ thai cờ si guyn
Tiểuhàn: Phi nít en phơ
Hồ Thiên Khả Du: phim gì dợ Hàn?
Xi Hoang: Anna tỉ Ok đc đc
Tiểuhàn: Hehe m.n vào đây kiếm điểm nè viewtopic.php?style=6&f=6&t=320881&start=0&style=6&style=2
Tiểuhàn: Hey tắc ghẽ mạng lắm đó. Anna ak
ღ Tử Sam ღ: chào 2 má, tỷ tỷ, tỷ phu con pải off đây...thời gian 2 má cứ quyết định rồi nói cho con
Anna Ninhhong: Tối mai 8h9' đc ko?
Xi Hoang: Ách..anna tỉ à tỷ chọn h làh thág tốt lập lễ đi tỷ?
Hồ Thiên Khả Du: con xuống cho đứa cháu ăn a, rồi lại lên
Tiểuhàn: Trời có ta mừng cho nàng rùi nữa. Sở thích phim của bx giống ox lắm nè. Hehe mỗi một điều là ox thích đọc ngược thôi. Hehe
Anna Ninhhong: ừ! nãy h tỉ có việc sao rồi bàn tới đâu a?
Xi Hoang: Anna tỷ à tỷ lập topic nhận con ik.lập nhớ nêu tên theo thứ tự nhá
Xi Hoang: Hả?? Muội iu tỷ k hết sao qên tỷ a
Anna Ninhhong: Xi muội đâu rồi?
ღ Tử Sam ღ: muội vừa ib xong
Anna Ninhhong: Xi mụi quên tỉ rùi hả?
Hồ Thiên Khả Du: MẸ ANNA.... K GIẬN CON NỮA A...
Hồ Thiên Khả Du: quà cưới a.....
Anna Ninhhong: AAA! bỏ quên mẹ Anna rùi hả?
Hồ Thiên Khả Du: sam sam a muội ib mẹ anna đi a... mẹ đang giân ta đó a...


DiendanLeQuyDon | ddLQD | Phong thu am | studio | YeuCaHat
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.