Diễn đàn Lê Quý Đôn
Cần người sửa lỗi truyện. Liên lạc email modeditddlqd@gmail.comTạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 65 bài ] 

List truyện ngôn tình hoàn + Ebook

 
Có bài mới 10.07.2012, 14:29
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 34066
Được thanks: 44097 lần
Điểm: 9.83
Tài sản riêng:
Có bài mới List truyện ngôn tình hoàn + Ebook (update 23/9) - Điểm: 11
List 00truyện ngôn 9etình hoàn b+ Ebook


Chú 3thích: click 2vào tên ctruyện. a © DiendanLeQuyDon.comTruyện mới 0sẽ được 66để ở 32đầu list.
EDIT c7MỚI = Truyện 49vừa edit 9hoàn. BETA 04MỚI = đã 2eedit hoàn dvà mới 3được beta c7lại. EBOOK a= truyện 0ừa có ebook. 47 © DiendanLeQuyDon.comBOOK MỚI 5d= đã có ebook nhưng b3được beta 05ại và làm 8book mới.

Lưu cý: 10ạn nào 6edùng opera 0mini mà bị delỗi chữ 74số khi đọc 52truyện ở 5diễn đàn, 6thì hãy 9vào setting db(cài đặt) 5của opera 5mini, bỏ aphần chuyên 7axem cho điện a4thoại (off 28single column ddview), lưu ad(save) lại, ereload page flà xem được. d © DiendanLeQuyDon.comCòn dùng 8UC thì vào 5esetting chọn abrowse mode, 5rồi chọn 38zoom mode, 27sau đó reload 8page lại 3là được. 4 © DiendanLeQuyDon.comNếu không fdđược thì 8hãy nâng ebcấp phiên 9bản mới 8rồi làm bbnhư trên. 3 © DiendanLeQuyDon.comNếu bị c6lỗi mất 71chữ thì 7bvào setting, 4enable javascript 3là được.

NEW


Anh d3em 80- Cúc Tử c8– Hiện 4dđại - Link b2ebook 8(EBOOK)  

60xã gây phiền c1toái 1- Thần Hi 14– Hiện 4Đại - 10 5dchương -  Link debook b(EBOOK)  

f0xã, ngoan b7ngoãn để 12anh sủng 6em 5f- Tô Cẩn 2Nhi – Hiện 4ađại – a130 chương 4(EDIT MỚI)

Buông 8tay, tôi a0không lấy 0cchồng c9- Kim Tinh 3– Hiện 7đại – 210 chương fe(EDIT MỚI)

2vợ trẻ 94con của cfLăng thiếu 6bá đạo 9- Ức Tích 9Nhan - Hiện eđại - 262 6chương + d5 ngoại 1etruyện (EDIT 2bMỚI)

Cưỡng cfép cô nàng enằm vùng blàm vợ- f6Trần Tiểu 87Na – Hiện cĐại – bc91 chương cf- Link debook 9(EBOOK)

Dây btơ hồng...khó 9đứt! 3- Đàm Nguyệt 5Tiểu Ngư b0– Hiện aeđại – 6721 chương f0(EDIT MỚI)

Ly 1hôn tái 5kết hôn 11- Ngũ Vi 6– Hiện 5eđại – 639 chương d(EDIT MỚI)

Ngại 20gì lên giường b5- Lưu Tam 2Tam – Hiện 9bđại – d10 chương 71- Link 5ebook 4(EBOOK)

Quân 2ahôn toả 35sáng b7- Công Tử 5Khanh Thành 4- Hiện đại, 9Quân nhân 7- 54 chương c1+ 2 ngoại dctruyện (EDIT c9MỚI)

Tướng 60công thật 0vô lý c- Nhược 0Hoan – Cỗ 74đại – c10 chương Link 11ebook cd(EBOOK)

Vật ecriêng của 9tổng giám 1ađốc máu 4blạnh 33- Thiển 7Thủy Đích 2Ngư - Hiện fđại – d102 chương 16+ 9 ngoại a4truyện (EDIT 77MỚI)

Vợ ayêu dịu 9dàng đến 5điểm danh a- Hắc Khiết 5Minh – Hiện 71đại – d10 chương 18Link 5ebook 2(EBOOK)

Vợ cyêu khó 27thuần phục- 8cThanh Thần 2Vi Dương 76– Hiện 91đại – 2410 chương dLink bebook d(EBOOK)

Vương 4phi xà y d8- Long Ngạo 8aTuyết - dXuyên không, fdị giới 4– 55 chương 3d(EDIT MỚI)

Yêu 6em xin làm 9cchuyện xấu 36- Vu Trinh 1- Hiện đại 6– 10 Chương 4(EDIT MỚI)


images


Ác f1nương tử f3- Nguyên f4Nhu – Xuyên 6không  - 3c10 chương 7– Hệ liệt 56Trời giáng 8sứ mạng b9- Link 35ebook

Ác dnữ vương 0phách lối 3– Mễ Lộ b7Lộ - Hiện 9đại, sắc  – 110 chương 37- Link 65ebook

Ai fcnói tôi bkết hôn 16- Thương 5Tố Hoa - 2dHiện đại, dH - 54 chương 25+ 1 ngoại bctruyện - 04Hệ liệt dChuyện rối brắm trước esau hôn nhân e9- Link debook

Ái 80phi, nghe 3nói nàng 9muốn trèo 3tường 8- Thiên Lạc baHọa Tâm 7- Xuyên không, asắc - 233 1chương, b413 ngoại b2truyện

Ái 8phi trẫm 44là đặc acông c- Dương b3Giai Ny - d8Xuyên không 8-199 chương 7b- Link d1ebook

Ái 0phi, trẫm 3thật sự ckhông mệt 3dmỏi 10- Hàn Tiểu 8Đình - Xuyên dkhông - 180 96chương

Ái bdthiếp của a2bối lặc ea- Tiểu Đào 76- Xuyên không e4- 10 chương 9- Link 76ebook

Ám bfdạ ma vương 5a- Cô Quang 5dTàn Chiếu c9- Đam mỹ, fcổ đại, 3ngược – 8520 chương

Anh ecả không dlàm không 1công 7c- Tạ Thượng fHuân - Hiện 55đại - 8 6chương - Link 3eebook

Anh cdám lấy btôi dám egả 6- Hân Hân aHướng Vinh 55- Hiện đại, c6H - 63 chương 52+ 4 ngoại 82truyện

Anh 2Em 7- Cúc Tử 8c- Hiện đại fd- 84 chương 4-Link bebook

Anh a8hùng thời 1loạn 74- Đinh Mặc 6- Viễn tưởng 7a- 65 chương a+ 5 ngoại 6truyện - Link bebook

Áp 9trại tiểu 54nha hoàn da– Tứ Nguyệt c– Cổ đại, b1sắc –10 6achương – d4Hệ liệt bSơn đại b7vương - Link b0ebook

Áp a9trại tiểu 5phu nhân 89– Tứ Nguyệt ac– Cổ đại, a5sắc – 9210 chương 1a– Hệ liệt 6Sơn đại 4vương - Link 1ebook

Áp 9trại tiểu 14tình nhân d9– Tứ Nguyệt 62– Cổ đại, c4sắc – 710 chương e– Hệ liệt 0cSơn đại 4vương - Link 6ebook

Áp 3etrại tiểu fvương phi f9- Tứ Nguyệt 84- Cổ đại, b9sắc – 010 chương d6– Hệ liệt 59Sơn đại b2vương - Link cebook

Âm a3mưu của 8tổng giám 3đốc 6- Mai Tử 6- Hiện đại 2- 10 chương


images


74hoàng dụ b9lãnh phi 33- U Nguyệt 7Như Yên e9- Xuyên không 2– 134 chương 4+ 1 ngoại etruyện - Link aebook

6cmai điểm 5sai bài 61- Chu Ánh 9Huy - Cổ 6đại - 18 82chương - 6cHệ liệt cĐâm lao 28phải theo 8lao

20xã chớ 1giở trò 99– Tạp 2cNhi – Hiện ađại – 3710 chương 7– Hệ liệt 40Ngũ trọc caác ma - Link febook

36xã của 5hắn thật 46tham ăn 81- Lương 28Hải Yến 6e- Hiện đại 09- 10 chương

cxã keo kiệt 52chống lại 9btiền nợ 2- An Tĩnh 5- Hiện đại, 77sắc - 9 bbchương + d2 ngoại 3truyện - Link 42ebook

fxã gây phiền 5dtoái 5f- Thần Hi 70- Hiện đại 1- 10 chương 7– Hệ liệt 7Bà xã vô 7cùng phiền 5ctoái -  Link 4bebook

3xã là họa 9thủy 9- Thần Hi 79- Hiện đại a8- 10 chương 8- Hệ liệt 8Bà xã vô 8cùng phiền dtoái

dxã, ly hôn 8đã hết 39hiệu lực 44- Hữu Dung bf- Hiện đại 3- 10 chương

bxã nghịch cngợm a- Lâm Phỉ 1- Hiện đại d- 10 chương

80xã, ngoan 02ngoãn để canh sủng dem b4- Tô Cẩn 6Nhi – Hiện dđại – fe130 chương

5fyêu mưu 1tình d- Hân Hân 99Hướng Vinh 6- Hiện đại 27- 61 chương 57+ 2 ngoại 5truyện - Link 1ebook

Bạn 27gái cũ của 8tổng giám 3đốc e- Liên Liên 0e- Hiện đại, 2H - 10 chương

Bạn e1gái hám 7tiền của 1btổng giám 98đốc 0- Liên Liên 70- Hiện đại, dH - 10 chương

Bạn 7fgiường d5mười triệu 0fcủa tổng egiám đốc e- Quế Tiểu 16Văn - Hiện ađại, H b- 10 chương 6- Hệ liệt 8Ông chủ dlớn tập 1fhợp đặc 5biệt - Link 51ebook  

Bạn f1Nhi đùa afxuân 9- Quý Ly 75- Trùng sinh, 4ccổ đại, 9sắc - 10 echương

Bang c8chủ dụ 3phi 9e- Lam Cầm 48- Cổ đại 8- 10 chương 2- Hệ liệt bKhéo đùa 88thê tử 6hoàng đế a- Link 9ebook

Bảo bBối Lên 29Nhầm Giường 1c- Tạp Nhi e- Hiện đại 4- 10 chương 05- Hệ liệt 2eNgũ trọc 71ác ma

Bảo 25bối trong 4lòng phúc 9dhắc tổng 24giám đốc 00– Đào aNhạc Tư 8– Hiện 0đại – 910 chương 7– Hệ liệt fKhinh thục 75nữ chính eckháng - Link 1ebook

Bảo 9avệ tân 1hôn 5 năm c- Đường eQuân - Hiện 81đại - 15 0chương - Link 0ebook

Bắc dcCung Huyền 9f 96– Thủy 6Ngân – 64Cổ Đại ca– 10 chương 07– Hệ liệt bVân cung btứ đường b3- Link 44ebook

Bắt 2cóc em đem 3evề làm 9fvợ 7e- Dư Tiểu eThuần - 9Hiện đại 8- 40 chương

Bắt b9được người bđàn ông 38lưu manh ad- Chử Nguyệt 7- Hiện đại, casủng - 10 2chương - abHệ liệt e9Bắt được 37tình yêu 3- Link 9ebook

Bắt 1lấy người 7đàn ông elạnh lùng 6a- Chử Nguyệt ef- Hiện đại, aesủng - 10 dchương - ceHệ liệt 52Bắt được etình yêu 9- Link 27ebook

Bất d1ngờ lên fflàm Thế 87tử phi 5- Thiển 01Thảo Mạt 2Ly - Cổ 46đại - 10 14chương - dHệ liệt aTam long đấu 6oan gia - Link 0ebook

Bẫy bTình b4- Lam Bạch a3Sắc - Hiện f4đại - 36 26chương + c2 ngoại 90truyện - Link 1ebook

6Cưng Của 9Học Trưởng 26- Chanh Bảo 19Bảo - Hiện 4đại - 10 dchương - Link cebook

Bẻ b5em không 1dthương lượng f- Tuyết 23Mặc – 2Hiện đại, ccsắc -38 22chương

bckíp theo 64đuổi vợ 9ecủa tổng cgiám đốc f1- Quý Nhu 7a- Hiện đại dd- 10 chương a- Link 1ebook

3dmật của 9đại tiểu cthư 67- Y Phương a- Hiện đại, 6sắc - 10 7achương - Link febook

1fmật của 83nương tử d0- Mạc Nhan d3- Cổ đại 1e- 20 chương

6mật của 4tổng giám 8đốc 5c- Nhạc Nhan 1- Hiện đại c7- 10 chương e9- Link 6ebook

BLOOD 43X BLOOD 1-Yêu Chu 4- Dị thế, 1vampire - 360 chương

Bỏ 9rơi vương e4gia 6- Trạm Lộ 1c- Cổ đại 64- 10 chương 6a- Hệ liệt 8eCưỡng hôn

Bỏ 7vợ, không 44có cửa 1dđâu 6d- Kim Tinh a- Hiện đại 2- 10 chương f- Link acebook

Boss c7yêu nghiệt, dchớ mập 2mờ 80- Sơ Thần bc- Hiện đại, 9sắc - 200 64chương, 954 ngoại 8truyện - Link 2ebook

Bộ eBộ Liên 9Hoa 4- Thanh Ca 5dNhất Phiến 5f- Xuyên không, aeH - 89 chương

Bối 4lặc gia 9tác tình 8– Mạn 81Ny – Cổ 30đại, sắc 99– 9 chương, 58phần 2 tự 05sáng tác: Link 36ebook

Bốn 9miệng ăn 9Dịch gia 17- Sở Nguyệt 55- Hiện đại f- 10 chương, 392 ngoại cdtruyện - b6Hệ liệt 6Nữ trên fnam dưới a5- Link bebook

Bởi 6vì đùa fem rất vui 5- An Tình 81- Hiện đại, 4eH - 10 chương

Bức c0hôn tổng 9giám đốc c2– Yến 78Ngữ Yên 3Nhiên – eHiện đại 85– 53 chương

Buông ftay, tôi 8không lấy a8chồng d2- Kim Tinh b5– Hiện 1dđại – 110 chương

images


Cả cđêm nghiệt 2tình: Tổng 47giám đốc, bxin anh nhẹ 5một chút! e7- Quai Quai bdBăng - Hiện adđại - 276 64chương - Link a8ebook

Cách 80cách cát atường be- Trịnh a8Viện - Cổ 47đại - 10 bechương - Link 2ebook

Cạm 29bẫy hôn 16nhân: Sự ftrả thù dcủa tổng 8giám đốc 8- Lưu Lãng 7Hồng Tường fdVi - Hiện cđại - 247 2dchương - Link 83ebook

Cách e1Mạng Bà 74 ad- Tử Trừng 94- Hiện đại 5- 8 chương f- Link 1ebook

Cách fxa ngựa cđực, tự 05ta làm lên 54- Khí Khanh 7Mộc Hữu 0dTiểu JJ e4- Trùng sinh d- 48 chương 5- Link febook

Cao eđiệu ái 6thê đại 2btrượng 5phu c9- Giản Anh 4- Hiện đại 4– 10 chương ab– Hệ liệt 8Kháng phu dLink cebook

Cát 7Tường e0– Giản 64Anh - Cổ 51đại – a10 chương 3– Hệ liệt eTứ hỉ 1flâm môn 02Link 49ebook

Cắn c8anh không 23hề sai 06- Ôn Tâm 3- Hiện đại 48- 10 chương 0- Link 87ebook

Cặp dakè với 45tổng giám 9eđốc 5a- Điển 5dĐiển - 2Hiện đại d8- 10 chương 0- Hệ liệt 55Người yêu dtổng giám 8đốc của 70tôi -Link dcebook

Cắt 7đứt tơ 3tình 5- Tây Tây 29Đông Đông 2- Trùng sinh 63- 72 chương 32+ 4 ngoại 51truyện

Cần 76cù bù ngốc enghếch 6d- Lâu Vũ cTình - Hiện 32đại - 10 dchương - 5Hệ liệt aTình quan

Cần 25gì quá đa 95tình f- Cúc Tử ce- Hiện đại 6- 37 chương 75+ 3 ngoại 69truyện - Link 5ebook

Cấp 4trên muốn 6cưới tôi a– Kim Huyên f6– Hiện 6fđại, sủng 7a– 10 chương b– Hệ liệt 50Tình nhân adhoàn mỹ dcủa tôi c- Link 1febook

Cấp btrên, xin 8bao nuôi 7- Bát Trà 0Hương - 9Hiện đại 2e- 52 chương a+ 2 ngoại 5truyện - Link 9ebook

Câu 1được anh 4trai thân 3yêu 4- Dư Phàm d- Hiện đại 59- 10 chương ad- Hệ liệt dChuyên câu 28rể rùa 8dvàng - Link 8ebook

Câu a5được hoa a8hoa công 5tử 2f- Dư Phàm a5- Hiện đại 9- 9 chương 46- Hệ liệt dbChuyên câu 82rể rùa 3vàng - Link aebook

Câu e3được tổng 1egiám đốc 4lạnh lùng 9d- Dư Phàm 1- Hiện đại 4- 10 chương bb- Hệ liệt cChuyên câu 5rể rùa 35vàng

Câu ađược trùm 5xấu xa c7- Dư Phàm 4- Hiện đại 5- 10 chương 07- Hệ liệt 9Chuyên câu arể rùa evàng

Cấu 99Kết c7- Tâm Thường ae- Hiện đại df- 77 chương 64- Link e0ebook

Cha 7Con Tranh eSủng: Mẹ! 35Cha Không 4Phải Người 7- Náo Náo 3- Hiện đại 02- 111 chương 18- Link 2ebook

Cha 2atới rồi, 1mẹ chạy 9mau!! b- Ngũ Nguyệt cfThất Nhật 3c- Hiện đại 09- 361 chương 0- Link d4ebook

Chán 3ghét cô 8eđơn mới 1byêu anh 8c- An Tĩnh 9e- Hiện đại, e9H - 10 chương a+ 1 ngoại 6btruyện

Chàng d7mù, hóa f1ra em thật 8fyêu anh 3a- Mộc Phù 1Sinh - Hiện ađại – 5913 chương efLink 1ebook

Chàng 31ngốc 9- Quả Lệ 3- Hiện đại 3- 10 chương

Chàng d0rể hồ d1tiên a- Tử Văn d2- Huyền 3bhuyễn - 618 chương

Chặn 0alại quý 76công tử 72toàn diện ab- Đồng d8Đồng - b9Hiện đại 1d- 10 chương 8- Hệ liệt aKhông vào e5hào môn 5rất khó 9esống

Chặt 1đứt đường 4bđào hoa 6- Tứ Nguyệt 1- Hiện đại, 5sắc - 10 1dchương - Link 6ebook

Chân 9emệnh Thiên ecNữ 6f- Kiều Hiên 85-  Nữ 0dtôn – 10 fchương

Chỉ acho em cưng 8chiều anh 0- Đường e4Nhã - Hiện 4đại, H 5a- 15 chương 7f- Link 8ebook

Chỉ fquan tâm 4đến em b2– Thiên bThảo – bHiện đại c– 10 chương 39– Hệ liệt 62Mỹ mỹ cchi âm - Link 7ebook

Chỉ b9‘Sex’ 52không ‘Yêu’ b9- Hồ Ly 7- Hiện đại 6- 104 chương c9- Link 3ebook

Chỉ esố nóng d4bỏng 100% 8- Xuân Thu d6- Hiện đại, 44sắc - 10 40chương

Chỉ 3yêu chiều dthế tử 0fphi 3f- Mại Manh fMiêu - Trùng edsinh - 116 bchương - Link d8ebook

Chiếc 0bông tai 89định ước 7- Bích Diệp 64Phi Tuyết fb- Hiện đại b3– 20 chương

Chiếm 27Đoạt Em 0Dâu a5- Thịnh 66Hạ Thái 68Vi - Hiện eđại - 84 b9chương + a810 ngoại 9ftruyện

"Chiến" 7echiếm hữu a- Tỏa Nhiên b8Vô Cốt 3- Hiện đại, bdsắc - 55 0chương + 92 ngoại 88truyện - Link f9ebook

Chiến 38lợi phẩm c5của Liệp 3Vương 92- Tứ Nguyệt 5- Hiện đại, fH - 10 chương 2- Link febook

Chiêu 7dquân săn 57chồng 7f- Phức Mai 30- Cổ đại c0- 10 chương d9- Hệ liệt 0Đàm gia 6tam mỹ

Chinh 8phục tổng 27giám đốc 8lạnh lùng: 2Ông xã trí 8mạng của 5dtiểu ma bnữ a- Mộc Yêu 59- Hiện đại b- 192 chương b- Link 34ebook

Chọc 27phải người 7eđàn ông 9háo sắc 94- Tả Ninh 9- Hiện đại b- 10 chương 8d- Hệ liệt 4aPhải lòng

Chọc 40phải người d4đàn ông efhồ ly 2d- Tả Ninh 38- Hiện đại, asắc - 10 2chương - a5Hệ liệt 7Phải lòng 92- Link 7ebook

Chọc 2phải người e7đàn ông 83lưu manh bd- Tả Ninh 8- Hiện đại, 80sắc - 10 6chương - 7Hệ liệt fPhải lòng 8- Link 8ebook

Chọc 9phải người fađàn ông anóng nảy 65- Tả Ninh c- Hiện đại, 2asắc - 10 19chương - 1Hệ liệt 7fPhải lòng

Chồng 24ấm giường 1- Giản Huân e0- Hiện đại e– 10 chương 72– Hệ liệt 8Bích hoa d5cũng có 9mùa xuân 5- Link 1ebook

Chồng a7già vợ 20trẻ 9- Tống Thanh 8Thanh - Hiện eđại - 10 3chương - Link a9ebook

Chồng ckhờ không 84nghe dạy d- Quý Vũ 57Lương - 4Hiện đại c- 10 chương b- Link bebook

Chồng 2trước đuổi 1tới cửa a- Bố Đinh b- Hiện đại, 8sắc - 10 f5chương - Link edebook

Chồng cxấu đến 4quấy rối 60- Hạ Mạt e5Tang - Hiện dđại - 10 2chương

Chớ f1nói "xử" 8với tôi d- Liễu Liễu 24Là Ta - Hiện 0đại, trùng a7sinh - 71 achương + 935 ngoại 74truyện - Link 59ebook

Chơi 9đùa em đến 0nghiện cd- Lăng Hề dbHề - Hiện a5đại, sắc f– 10 chương 5– Hệ liệt dNgười yêu 9không ngoan 9b- Link e5ebook

Chủ 3nhân, xin 5chào d- Nguyên 0fViện - Hiện 7fđại, sắc 39- 10 chương

Chủ ctịch hiểu 77lầm lớn 9a- Vu Trinh c- Hiện đại a9- 10 chương 6- Hệ liệt 6dChủ tịch 7thật có c8lỗi - Link debook

Chung e2Cư Hạnh 7dPhúc: Tổng 63giám đốc 21- Kim Huyên d- Hiện Đại 96– 9 chương 4– Hệ liệt dCông ngụ 128 tầng

Chuyến dtàu tình 81yêu của ftrùm xã 7hội đen 54– Túc Vân 44– Hiện cbđại – 110 chương

Chuyện ftình của atổng giám 28đốc bb- Giản Phàm f3- Hiện đại 0- 10 chương

Chưa fĐủ e0- Bàn Tơ 20- Hiện đại, 8H - 10 chương 9d- Link 8ebook

f5con chó nhỏ 7tên Du Hoan 6Hoan 5- Du Hoan b0Hoan - Hiện a4đại - 11 cchương

avương gia 6mới dám 15lớn tiếng 84– Tứ Nguyệt 5– Xuyên fkhông, sắc c– 10 chương f3– Hệ liệt 77Đến đâu 7ccũng được b9như ý - Link 2febook

Con e6gái yêu 6của ác afma 46- Điển e5Tâm - Hiện d5đại - 9 echương - 5Hệ liệt 0fĐảng ác 87ma - Link 4ebook

Con 8thỏ nhỏ 0ngoan ngoãn a3- Luyện 3Nghê Thái 2d- Hiện đại f9- 10 chương

Con 0thứ c8- Nhạc Nhan b- Cổ đại 5- 10 chương 55- Hệ liệt 6bĐại trạch 67môn - Link 9cebook

35bé lọ lem acủa lão eđại c5- Nhạc Nhan d5- Hiện đại, 19sắc - 10 8chương - Link 8aebook

2abé lọ lem 7của tổng 1giám đốc 5cbá đạo 6b- Lạc Vi 4Nhi - Hiện eđại - 166 achương - Link 8eebook

2bé lọ lem 88đá hoàng 2tử a- Khải Ly c– Hiện f1đại – 410 chương bc- Link a8ebook

7cdâu 17 tuổi 6- Giản Huân 8- Hiện đại d– 10 chương 7c- Hệ liệt ecCô dâu nhỏ

b6dâu không e6nên là em a- Phong Quang 08- Hiện đại 5- 10 chương 7b- Hệ liệt 7Đổi chú 51rể

3bdâu nhỏ 11của tổng egiám đốc 1- Lâm Thiên 7Sắc - Hiện 9bđại - 10 dchương - Link cebook

agái nhà 78giàu theo 5đuổi tình eyêu 23- Mạn Lục 7- Hiện đại, 43H - 9 chương

e5gái thích dkhóc 8- Kỷ Nhạc 5Vân - Hiện cđại - 10 achương - Link cebook

74gái xinh 3đẹp và 3thiên sứ 9đen de- Lam Chi 7Vũ - Hiện 5đại - 10 b0chương

6bnàng đáng d5yêu của 5tổng giám ađốc chung 5tình f- Hoàng Phủ b4Vũ Nguyệt 69- Hiện đại b- 12 chương

1nàng hám 6tiền phiền 2phức 8- Phạm Dung 1a- Hiện đại cc- 10 chương

enàng xinh 88đẹp của fbá tước 35- Thần Hi 1f- Hiện đại b3- 10 chương 4- Hệ liệt cCô nàng 1trốn hôn e2Link eEbook

3nàng xinh 5cđẹp của 83giáo phụ 8d- Thần Hi f- Hiện đại 2- 10 chương 1- Hệ liệt fCô nàng dtrốn hôn f- Link 9bebook

dcnàng xinh 1đẹp của 5môn chủ 3- Thần Hi b- Hiện đại 8d- 10 chương e- Hệ liệt 4aCô nàng 4dtrốn hôn 7a- Link 61ebook

c0nàng xinh 7đẹp của 6tổng giám 7dđốc c- Thần Hi a- Hiện đại e- 10 chương 0- Hệ liệt 9fCô nàng btrốn hôn

6nương, nàng eathật khó 5theo đuổi 6- Phỉ Phỉ 20- Xuyên không d- 8 chương 5+ kết thúc

bbvợ bé nhỏ 10của tổng 2giám đốc a8băng hỏa 7b- Ái Ước 2- 99 chương

bvợ bỏ etrốn 58- Tiểu Đào 9- Hiện đại b- 10 chương

7vợ bỏ etrốn 15 2tuổi 3- Mộc Yêu 9- Hiện đại e3- 97 chương

cvợ giả edcủa tổng 4giám đốc be- Thanh Đình 59- Hiện đại, 0ctrùng sinh 4a- 170 chương

8vợ nghèo 0dcủa tỷ 32phú 14- Dạ Lan 1d- Hiện đại 75- 60 chương fb+ 3 ngoại c4truyện

d8vợ nhỏ 0trẻ trung ad- Cổ Lăng d- Hiện đại 8- 10 chương

dvợ trẻ 8con của dLăng thiếu 2bá đạo 3- Ức Tích 7Nhan - Hiện bđại - 262 3chương + aa5 ngoại atruyện

cvợ trẻ dfcon của 38tổng giám e5đốc 58- Mộ Dung 6Tuyết Anh 3- Hiện đại e8– 81 chương 60-

a9vợ trẻ f5con mười 6triệu của 2tổng giám 8- Quế Tiểu 3Văn - Hiện 28đại, H 47- 10 chương 5- Hệ liệt a7Ông chủ clớn tập 95hợp đặc 4biệt - Link 92Ebook

Công acchúa, chớ 2đi ab- Tác Đông dLan - Cổ 0bđại - 10 achương - Linh 4ebook

Công fchúa dã 6man 1a- Nhạc Nhan 6- Cổ đại 8e- 10 chương

Công 6chúa nhỏ dphúc hắc: 8cha trước, ecách mẹ 93xa một chút! b- Hinh Như 2Chỉ Thủy 7c- Hiện đại 92- 101 chương 8+ 9 ngoại 8truyện - Link aebook

Công 1bchúa nếm aatrái cấm d7– Kim Huyên 3c– Hiện 5đại - 10 b5chương – feHệ liệt d9Tỷ muội

Công fchúa thất 5sủng, ta 4muốn ngươi 52- Mộng Yểm 60- Cổ đại c0- 136 chương cd- Link 9ebook

Cục 8cưng bé 77nhỏ của 1tổng giám ddđốc hai 9mặt a8- Bàng Đô 8Đô - Hiện 4ađại, NP 0a- 192 chương

Cục 3ccưng bé 21nhỏ yêu 1bbạo quân 6– Tứ Nguyệt 04– Hiện 62đại, sắc 6– 10 chương 1- Link 2ebook

Cục 95cưng của ftổng giám 3bđốc 6a- Tô Lâm 1d- Hiện đại, 13H - 10 chương

Cục fcưng của fcác ma, em 85dám bỏ 7trốn 0- Tam Chưởng aQuỹ - Hiện 0đại - 304 5bchương + 322 ngoại 03truyện

Cục 58cưng phúc 0hắc: Mẹ 4vẫn còn f0rất thuần f7khiết 8- Đồng aaNiên - Hiện 2đại - 247 2chương

Cung 62chủ đùa 0phi 4- Lam Cầm 87- Cổ đại 4- 10 chương 3- Hệ liệt 6bKhéo đùa 8thê tử 66hoàng đế c- Link 4ebook

Cùng 7múa với easói 4- Quả Đào cĐáng Yêu d8- Xuyên không c5– 107 chương 7b- Link 0ebook

Cuộc a5chiến trạch 7nam c- Mễ Bao 1- Hiện đại 58- 10 chương d4– Hệ liệt 7Đại “Trạch” bdmôn – Link 0eebook

Cuộc 0đấu tình a7yêu tàn 7khốc 2c– Mai tử c- Hiện đại 6c– 9 chương 44- Link 49ebook

Cuộc 0hôn nhân dnày đã 0nhiều năm 78- Lục Xu 96- Hiện đại 3c- 43 chương

Cuồng 6thú 2- Nhạc Nhan f- Hiện đại, 0sắc - 10 20chương

Cưng cbà, cưng dchiều anh 76nữa đi! 3e- Nguyên 0Viện - Hiện 1dđại - 10 bchương - 0Hệ liệt 9Nguyệt lão 4hơi bận

Cưng 8à, đừng 9vờ đứng dbđắn nữa 5- Nguyên 9Viện - Hiện 3đại, H 5- 10 chương 2- Hệ liệt 8Nguyệt lão 9bhơi bận

Cưng d6chiều: Bảo chộ vợ 91yêu df- Tịch Mộng a6- Hiện đại, dsủng - 188 6achương

Cưng c4chiều vương 2phi chí tôn 3- Mộc Âm 2Vũ - Xuyên 8không - 107 25chương

Cưới bccô nàng 1keo kiệt a- Lương 80Hải Yến 3a- Hiện đại 60- 10 chương

Cười 25hỏi sinh 4tử duyên d6– Cổ Linh 0– Hiện 1đại - 10 cchương - 99Hệ liệt bthất tu 4la

Cưới atrước yêu 7sau b3- Giản Anh 0e- Hiện đại 8- 10 chương

Cưới avợ trước a3so chiêu d– Trạm 29Lượng – 0Hiện đại d– 10 chương

Cưỡng fbức lính 3bđặc biệt 1a- Vô Ngã e- Hiện đại 2- 58 chương 9+ 1 ngoại 7btruyện

Cưỡng f7chiếm giường 32vua: Bạo 08quân, thỉnh 8dan cho bổn 27cung 89– Nại 37Tiểu Nhàn 5– Xuyên fkhông - 135 0chương

Cưỡng 8ép cô nàng 1nằm vùng e9làm vợ 72- Trần Tiểu 9cNa - Hiện 0đại - 91 echương - Link 2ebook

Cướp d3Tân Lang b- Akiaki - 8Cổ đại f- 10 chương 6- Link 40ebook

Cửu 6bVĩ Miêu 8Yêu 8- Tâm Tuyền cThủy Toản e3- Huyền 7huyễn, hiện cbđại - 71 b2chương


images


6vương phi 53từ trên 7trời rơi e7xuống 4- Giang Chỉ cbLam - Xuyên 90không - 9 fchương

Dám 6yêu dám 16lên 1- Kagen no aeJu - Hiện 2dđại - 44 4chương - Link aebook

Dạy 26dỗ ác ma f- Lộ Khả 77Khả - Hiện 51đại - 8 60chương

Dạy 3Dỗ Bà Xã 3eCủa Mình d- Kim Tinh 7e- Hiện đại 6- 10 chương 5- Link 2ebook

Dâu ftrưởng d- Nhạc Nhan f3- Cổ đại, 69sắc - 10 6chương - fHệ liệt 84Đại trạch famôn - Link f2ebook

Dây aatơ hồng...khó 1cđứt! 1- Đàm Nguyệt 4bTiểu Ngư 1e– Hiện fbđại – 0d21 chương

3ác đánh 9sói 0e– Cổ Linh af– Cổ đại 3a– 9 chương, 61 hồi kết 7bLink 22ebook 1 3- Link 1ebook 2

Diễm 4cơ của 9bá vương d– Vu Linh 24– Xuyên 5ekhông – a510 chương c1Link 8ebook

Diễm 79Luyến Tàn 29Đồng 4- Duật Dương 48- Đam mỹ, 1cổ đại, 6cường thủ 49hào đoạt dc– 40 chương

Diễm 7fthám d0- Sô Đa 73- Cổ đại, b3H - 10 chương 19- Hệ liệt d6Truyện sống f4còn ở hậu 0cung

Dính fnàng thật e4chặt 3- Tử Tâm e7- Xuyên không 2- 10 chương 90- Hệ liệt 75Điều kiện b3của ma nữ

Dụ 7chàng cắn 69câu c– Cổ Linh 3– Cổ Đại 99– 8 chương

0dđau vẫn 1yêu em a- Quý Khả 7fTường - fHiện đại 0- 10 chương

Dục 2vọng của 7kẻ chinh cphục 50- Đinh Mặc 26- Viễn Tưởng 2- 101 chương 6f- Link bebook

Dùng 17hết đời dđể yêu 7– Vu San c4– Hiện 1đại – 073 chương e- Link 9ebook

Duyên a8đến b– Kim Huyên 10– Xuyên 7không - 10 71chương – 5fHệ liệt 03Rơi vào 9biển thời d3gian

Duyên 45đến khó e8thoát aa- Thương 2Tố Hoa - 8Hiện đại, 3H - 58 chương 17- Hệ liệt e6Chuyện rối crắm trước 5sau hôn nhân 5b- Link 4ebook

Dưa 5Gang nhỏ dcủa tôi e- Nhạc Nhan 96- Hiện đại, 9eH - 10 chương 4- Link bebook

Dược 5eyêu 9- akiaki - 3Cổ đại 4e- 14 chương

Đại 40ca si tình 7b- Quý Ly ff- Hiện đại ae- 10 chương

Đại 5lục thất 6dlạc 4c- Đa Mộc bMộc Đa 6f- Nhân thú 50- 62 chương 03+ 3 ngoại 1truyện

Đại dquản gia 4tiểu nương b4tử 1- Nữ Vương 5Không Ở 7Nhà - Cổ 6ađại - 94 02chương + 81 ngoại 9dtruyện - Link f7ebook

Đại aftiểu thư fcủa tôi ce- Đường a2Quả - Hiện 8đại, sắc 79- 10 chương

Đánh 7mất tình 07yêu 2- Lam Bạch 42Sắc - Hiện 8đại - 64 0chương + 522 ngoại 07truyện

Đánh 9engã nữ 6bchính, cự 06tuyệt làm avật hy sinh a- Khí Khanh 09Mộc tiểu 9JJ - Xuyên 4bkhông - 46 f7chương + 32 ngoại 74truyện - Link 6ebook

Đào 3hôn tám cctrăm năm 9- Dư Uyển bdUyển -  Cổ 5đại, hiện 60đại – 822 chương cb+ 2 ngoại ctruyện - Link 0bebook

Đặt ebút thành 83hôn 8- Hân Hân 9fHướng Vinh c- Hiện đại 4- 45 chương 6- Link e2ebook

ĐCHH: cNữ đặc 28công xuyên 5qua thành 1thiên kim f8thủ phú 4- Hoa Vô 0Tâm - Xuyên ckhông - Phần 51: 250 chương 15+ Phần 2: b128 chương 2- Link abebook

Đế 4nghiệp như 3họa 9- Mộ Dung 7Nhân Nhi c0- Cổ đại 3e- 30 chương

Đế 3vương bạc 49tình 9- Minh Tinh 9- Cổ đại 9- 10 chương 0b- Hệ liệt 2Bí mật 9không tốt 58của người 8ấy - Link a6ebook

Đêm 9mất hồn 8của tổng 2giám đốc 37- Bảo Bối d- Hiện đại 4- 8 chương 9- Link 2ebook

Đêm fmưa: Chọc aephải tổng 4giám đốc fdtrí mạng 8- Tử Thu 4- Hiện đại 5- 233 chương 39+ 33 ngoại ftruyện

Đêm 3săn xuân 0sắc a9- Kim Bích 60- Hiện đại, 89sắc - 10 97chương

Đi 9xem mắt 2- Tát Không cKhông - Hiện bđại - 73 7chương + 191 ngoại 3ctruyện - Link a0ebook

Địa 7ngục cấm 0ái: I love fmy sister 79- Tử Thiên a0Băng - Hiện eđại - 27 ffchương + 072 ngoại ftruyện

Địch aahậu 0- Kiều Ninh 9b- Cổ đại, eH - 16 chương 86- Hệ liệt 9Truyện sống 66còn ở hậu 15cung - Link 1cebook

Định 8nghĩa độc 32nhất vô 3nhị bd- Hương a7Nam Thảo 0- Hiện đại de– 18 chương, c9 ngoại fctruyện – Link 1eebook

Độc bfchiếm quân 4sủng, hoàng 53hậu không 24dễ chọc 1e- Mèo Bị b8Cá Ăn - 2Xuyên không 3- 152 chương 8- Link debook

Độc 13sủng thiên 58kim nô 6- Vu Linh 3c- Xuyên không a- 9 chương 2– Hệ liệt e9Song long 4giành châu 4- Link 8ebook

Động 97phòng hoa echúc trễ 1amười năm e7– Minh Tinh 6– Cổ Đại, ahài, sủng 8– 10 chương f8– Hệ liệt 72Tình đẹp ccthành đôi a- Link 9ebook

Đông bphương thần a3long c4- Thủy Ngân 9- Cổ đại e2- 10 chương 13– Hệ liệt a7Vân cung dtứ đường 2- Link 4ebook

Đuổi feTheo Trái 46Tim 71- Phương 02Tiểu Á 4e- Hiện đại 5- 10 chương

Đừng cnhư vậy, eangười ta fvẫn còn 2clà học 83sinh đấy! 7- Hồng Cửu 83- Hiện đại 0- 70 chương 7+ 1 ngoại 4dtruyện - Link 95ebook

Đừng cdnói hoàng dfđế vô 6tình 9- Đông Trùng 10- Đam mỹ, ddcổ đại 2- 9 chương

Đường 0chim bay a- Cuồng dNgôn Thiên ecTiếu - Hiện 12đại, hắc 1bang - 58 77chương + 69 ngoại 4ftruyện - Link 4ebook

Đương 18gia cách acách1Dương Quan 4Tình Tử 1b- Cổ đại f3– 10 chương 7– Hệ liệt eCông chúa 6bang - Link 8ebook

Đường 6Tâm thục anữ 81- Điển 3eTâm - Hiện 3đại, sắc 0- 10 chương d- Hệ liệt fThục nữ


images


Em 7fdám nói bem không 5tính phúc d- Hốt Nhiên 4eChi Gian - 5Hiện đại 68– 63 chương, 34 ngoại 90truyện

Em 55đã nghe 63thấy chưa? 73- Tâm Thường 25- Hiện đại 7- 53 chương 7+ 1 ngoại 9atruyện - Link aaebook

Em 4không yêu 0btôi 0- Khải Ly c2- Hiện đại, 3sắc – 89 chương, ekết thúc 4a– Hệ liệt 88Ngược luyến 6btình thâmĐược thanks
Xem thông tin cá nhân YIM
Có bài mới 13.07.2012, 18:21
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 34066
Được thanks: 44097 lần
Điểm: 9.83
Tài sản riêng:
Có bài mới List truyện ngôn tình hoàn + Ebook - Điểm: 10
images


Gặp 51gỡ tổng 3cgiám đốc 0dtuyệt tình 1tàn khốc 17- Tuyết 7Sắc Đồ 3Mi - Hiện d3đại, sắc c- 266 chương 9b+ 2 ngoại 4dtruyện - Link 0ebook

Gần 34nhau lúc 0phồn hoa dtan mất 66- Thủy Dạ 2am - Xuyên 6hông - 72 2hương, 5 3goại truyện e- Link 3book

Gấp c9áp để a2ắt nhà 6ù vàng 36- Đồng 7Đồng - 1Hiện đại d- 10 chương 6d- Hệ liệt d9Không vào d6hào môn 96rất khó 3fsống - Link 6febook

Giả alàm người 5tình xã 38hội đen 3- Tạp Nhi 60- Hiện đại f- 10 chương 2f- Link cfebook

Gia 2mặt sẹo a- Nguyên 72Nhu - Xuyên 7ekhông – d110 chương 6- Hệ liệt 2Trời giáng 45sứ mạng ef- Link 9ebook

Gia 1sư có vấn c0đề 52- Tử Tuyền d3- Hiện đại 0- 10 chương 4+ 1 kết 91thúc - Link 6ebook

Giang d9hồ kỳ e4cục 3- An Tư Nguyên 5- Cổ đại, 3hài - 45 1chương + c71 kết thúc

Giang 8nam mỹ nương 7tử 2- Vân Nhạc f- Cổ đại, 48sắc – 2710 chương e– Hệ liệt eGiang Nam eenương tử 6- Link 96ebook

Giao 7dịch tình anhân 7c- Liên Trân 1f- Hiện đại e8- 10 chương

Giáo 39sư, em có 9thể tốt 8bnghiệp chưa? 7- Kiêu Dương e3Noãn Noãn 2- Hiện đại 5- 62 chương 3+ 1 ngoại a1truyện - Link c5ebook

Giáo 8sư khó chịu, 1chớ lộn 1xộn 5- Mạn Nam f- Hiện đại fc- 93 chương

Giấc emộng của 3anh, chính 5là em 8- Ninh Mông 1e- Võng du, 5hiện đại 37- 39 chương 10- Link bebook

Giờ b6lành trộm 5yêu 7- Cổ Tâm 1d- Xuyên không, 7sắc - 10 38chương

Gỗ f6mục không dthể đẽo 2e- Dạ Lễ cPhục Mông 5Diện - Hiện dđại - 35 bchương - Link a5ebook


images


Hai 7'cầm' cùng 56vui e9- Đông Bôn 6Tây Cố f- Hiện đại 74- 58 chương 1- Link 33ebook

Hải 8Dương a- Hắc Khiết 43Minh - Hiện eđại - 10 2chương - Link 0ebook

Hai d2người đấu 8hư giường 6f- Thương 2Tố Hoa - bHiện đại, 0H - 51 chương 3c+ 2 ngoại 6truyện - 1Hệ liệt afChuyện rối 7erắm trước 2asau hôn nhân da- Link 06ebook

Hải eVương c- Minh Tinh c- Cổ đại ae- 10 chương 7- Hệ liệt 2Chí tôn 1ahoàn lương 81- Link 14ebook

Hạnh aPhúc, không 0bắn không 5btrúng bia! a- Mộc Thanh 88Vũ - Hiện 86đại, quân cfnhân - 71 f5chương + 93 ngoại 21truyện - Link 0ebook

Hành e4trình nắm fgiữ Nguyệt 3- Hân Hân 9Hướng Vinh b4- Xuyên không cf- 56 chương 8+ 1 ngoại 97truyện – Link dcebook

Hào 6môn đoạt 2tình: Bảo cdbối, em 22đừng mong bchạy thoát! 93- Thịnh 7Hạ Thái aVi - Hiện 5đại - 103 19chương + e21 ngoại 5truyện

Hào acmôn tội eyêu 2, Hợp 5bđồng tàn anhẫn b6- Vũ Quy 8Lai - Hiện 7đại - 141 9chương + 6d3 ngoại 14truyện

Hạt 9tiêu nhỏ eatrên bàn 4cơm 9- Liên Liên c- Hiện đại 1e- 9 chương 8- Hệ liệt dLà lạ một 3nhà thân b3- Link aebook

Hãy enhớ, anh 2yêu em 9c- Giản Huân b- Hiện đại cd- 10 chương

Hắc 3la sát 96- Đan Phi e3Tuyết - dCổ đại d9– 10 chương 8Link 95ebook

Hoa cđào khuynh 0quốc 71- Trạm Lộ 6- Cổ đại 36- 17 chương 63- Hệ liệt 5bNguyện làm c7phu nô - Link 3debook

Hoa 22Khai 21- Giản Huân 8- Cổ đại 53- 10 chương 3- Hệ liệt 9Tứ hỉ 9lâm môn 3- Link 1ebook

Hoa c7khôi nắm 9fquyền: Vương fgia người a9thật xấu!! 7- Dạ Vũ 6dKhuynh Thành d1- Xuyên không df- 207 chương 6- Link 05ebook

Hoa 2tâm tổng 16giám đốc 66- Vân Thanh bb- Hiện đại 08- 127 chương

Hoàng 17Hậu Ác cĐộc 3d- A Đậu e- Huyền 96huyễn, cổ 6đại - 13 2chương - Link 7ebook

Hoàng 74hậu bị 65vứt bỏ f- Minh Tinh 57- Cổ đại 1- 10 chương d- Hệ liệt 6Ác thê tới 8cửa

Hoàng 6chậu sát 7thủ 14- akiaki - 3eXuyên không c4- 12 chương

Hoàng abhậu xinh f9đẹp ác 9độc 5- Vũ Cách 1Nguyệt - e6Trùng sinh d- 22 chương 2- Link 6ebook

Hoàng 6không hư, 44phi không 98thương 2- Tô Nguyệt 5Vân - Xuyên akhông - 167 b3chương - Link a0ebook

Hoàng 66Phi lính 5bđặc công: cPhượng 22mưu thiên 30hạ bf- Dương fbGiai Ny - ffXuyên không b- 551 chương

Hoàng e1thượng cdụ dỗ 8thị vệ 54- Vạn Ngữ b- Đam mỹ, 5cổ đại c– 10 chương

Hoàng 37tước kỷ esự 95- Song Mục 9e– Cổ đại 7Link 77ebook

Hồ 7ely! Muốn 1chờ ta bao 8lâu? dd- Mật Trầm 6Trầm - Huyền 90huyễn – 1162 chương, 7f4 ngoại 86truyện - Link 2ebook

Hổ 4Môi 8- Thập Phương 85- Đam mỹ, 1xuyên không e4- 5 chương

Hôm 2nay em phải 4egả cho anh f– Lục 33Phong Tranh 8– Hiện 00đại, sủng 1– 10 chương f7– Hệ liệt 8fA phiêu tiểu 04tình ca - Link 0cebook

Hôn cbmê liền fbcưới 1- Kagen no 9Ju - Hiện fađại, sủng ff– 39 chương c+ 5 ngoại 4truyện - Link 0debook

Hôn 7anhân 88 tỷ c4- Mễ Nhạc 7- Hiện đại d0- 10 chương

Hôn 7dnhân đại 58sự 3- Tử Trừng cd- Hiện đại e2- 11 chương 2- Hệ liệt 4Chỉ yêu 3em thôi

Hợp 46đồng 77 4ngày: Ông 5dxã bá đạo 6đứng sang 1bên 72- Bách Lý 89Yêu Yêu 35- Hiện đại 11- 45 chương ab- Link 55ebook

Hợp 81đồng tình cyêu nguy ehiểm 7- Mạc Nhan 7– Hiện 5fđại – 0310 chương b1Link 1ebook

Hợp 1fpháp tình 7nhân 9– Sugar 4- Hiện đại, 8sắc – 9f10 chương c9- Hệ liệt 3Tàng xuống 1tình nhân

Hương 15thơm băng 17đá như 8xưa b4- Mễ Lạp 1Phấn - Hiện 2bđại - 35 3chương - Link b2ebook

Hương 3thơm mê e9hoặc của 6ehoàng hậu 25– Chu Tiếu 7aY – Cổ fđại – c932 chương c- Link aebook


images


Kẻ agian tuyệt 1cđối phải 1cáo trạng 5trước b– Tả Vân 6– Hiện 6đại – 9c10 chương d3- Link e9ebook

Kẹo 3đã mở bkhông thể 48trả lại c- Nguyên dViện - Hiện a4đại, sắc 4- 10 chương 39- Hệ liệt 4Nguyệt lão 2ahơi bận 7f- Link debook

Kế 56hoạch dưỡng fthành đồng c0dưỡng phu 7c- Tuyền eTrúc Trà 8d- Cổ đại 10- 50 chương 2+ 1 ngoại atruyện

Kế ahoạch theo cđuổi vợ 7của Dạ f0tiên sinh 28- Lộ Khả c3Khả - Hiện dđại - 8 7bchương

Kết e6hôn rồi dyêu ce- Chu Khinh c2- Hiện đại, 20sắc - 10 achương - Link 3ebook

Kết 7hôn với aetổng giám 7đốc 95- Điển aĐiển - 31Hiện đại 5f- 10 chương 68- Hệ liệt eNgười yêu dbtổng giám dđốc của ctôi - Link 21ebook

Khách 3aquan, không 3cthể được 5e- Lam Bạch 69Sắc - Hiện 03đại - 45 0chương + 822 ngoại btruyện - Link 8febook

Khách 8trọ, đừng dnhư vậy c- Lam Bạch ebSắc - Hiện fđại - 47 fchương + f3 ngoại catruyện - Link bcebook

Khát cthú 3- Nhạc Nhan 9- Hiện đại 8e- 10 chương

Khẩu 90vị nặng 0- Tửu Tiểu 3Thất - Hiện 7dđại, hài 7- 48 chương 85- Link a9ebook

Khéo edụ nữ 30tổng giám 51đốc b- Đan Tinh 1- Hiện đại 46- 10 chương

Khi các thiếu 6xuyên qua 9thành hoa 3ckhôi 4- Tiêu Bạch e9Luyện - 2Xuyên không a- 88 chương

Khí 6phi không fadễ làm e- Tương b0Tương Ngọc cdNhân - Xuyên 2không - 267 4chương

Khí 0phi khuynh 7thành của aVương gia 95- Vân Thiên 25Thiếu - 2Xuyên không 6- 168 chương 74- Link b6ebook

Khí 4phi tái giá: cQuân thần 6aphân tranh e- Lam Tử 23- Xuyên không 2- 156 chương 1+ 3 ngoại c9truyện

Khi 58phụ nữ dxuyên đến 0thế giới cthú nam bc- Tư Đồ e3Yêu Yêu f- Xuyên không, 95người thú 5- 78 chương 9a+ 5 ngoại etruyện

Khi dphúc hắc 31gặp biến dcthái e4– Lãnh eTúy – Xuyên 0Không, hài 9– 39 chương f3- Link 9ebook

Khi 8quân hôn d3gặp gỡ atình yêu d1- Thanh Xuân 6aTiểu Biến bThái -Hiện 4đại – 443 chương 46– Hệ liệt 0Ái ái bảo 0bối - Link 6ebook

Khiêu 2khích mất dkhống chế: 74Gặp gỡ e3nhân vật 2lớn cực cphẩm 7- Nhật Lạc 26Cách Tang d6Hoa - Hiện 87đại - 143 87chương

Không 4cẩn thận 20đụng phải 5btổng giám 30đốc 35- Khiết 57Tâm - Hiện 1đại - 10 3cchương - 4Hệ liệt 1fCổ tích 4bphi thường dcủa tôi 4d- Link 9ebook

Không 5acẩn thận 4gặp phải d6nhân vật 28lớn e6- Khiết cfTâm - Hiện 29đại - 10 dfchương - 23Hệ liệt 8Cổ tích 70phi thường 9của tôi

Không e2cẩn thận 2nhặt được e9ông chủ 5clớn 1- Khiết 2Tâm - Hiện cbđại - 10 7chương - 4dHệ liệt dCổ tích dphi thường ecủa tôi

Không ddđược giật 2echồng tôi 1- Mạn Ny 44- Hiện đại 10- 10 chương e- Link 22ebook

Không 5bnhận người 4tình cũ 1- Dư Mật 84- Hiện đại 1e- 10 chương

Không 5fsợ làm 3hư em c- Thạch cTú - Hiện 9đại - 10 dcchương - Link 6ebook

Không f9thể ngừng 10yêu 3- Lục Xu be- Hiện đại 68- 42 chương

Không ethị tẩm, 3chém! d5– Lam Ngả aThảo – baCổ đại, 0hài, phúc 4hắc – f147 chương, 54 ngoại 9truyện – Link 32ebook

Khúc 40giao hưởng 1cquân hôn 71- Vitamin 4bABC - Hiện 25đại - 49 10chương - Link 84ebook

Kích 0Tình Tuyết 0Sắc 3- Quý Sa 5- Hiện đại, 1asắc – b210 chương df- Link 9ebook

Kiêu ehoa của dbbảo chủ a- Liên Liên 5- Cổ đại, afH - 10 chương 0- Link debook

Kiêu 3Sủng f- Đinh Mặc 24- Viễn tưởng a1- 90 chương e1+ 14 ngoại 41truyện - Link 1ebook

Kiều fdthê lạc 1đường 4– Lăng 84Trúc – 0Cổ Đại 3– 10 chương 7– Hệ liệt fHuyền cốc ctứ thánh

Kiều afthê, xem engươi chạy dhướng nào f- Quế Tiểu 4dVăn - Hiện d8đại - 8 29chương

Kim 0chủ định 9đoạt 4- Tả Vân b- Hiện đại 4– 10 chương, 0kết thúc d- Link 3ebook

Kim f2cương cấp 44phá sản bnữ b- Minh Tinh 65– Hiện 9đại – 410 chương eLink 00ebook

Kim dNhật Kim 0cSinh 43- Thử Khởi a7Bỉ Phục 0- Đam mỹ, 9hiện đại 88- 9 chương


images


Lạc dĐường 7b- Dạ An 62- Xuyên không e0- 25 chương 1+ 3 ngoại 5truyện - Link e3ebook

Lạc fmất tình ayêu: Linh ahồn của b0tội lỗi 5- Hạ Vũ 7- Hiện đại, ctrùng sinh a- 45 chương 48+ 2 ngoại etruyện

Lạc eTuyết Thành 01Bạch e- Bunny - 4Đam mỹ f- 7 chương, 341 ngoại 8truyện

Làm 91nhục ca 95ca 0- Lam Cầm 53- Cổ đại 8c, sắc – c9 chương, 61 kết thúc 3- Link daebook

Làm cphiền huyện 5thái gia f- Mai Bối 0aNhĩ - Cổ 0đại – b010 chương a- Link 72ebook

Làm 9fquả phụ f2thật khó c- Thanh Phong 1Noãn - Trùng 1sinh - 35 43chương + 8c1 ngoại atruyện

Lãng 4tử phụ d7tình c7- Đường 4fTâm - Hiện ceđại, trùng 2sinh - 10 6dchương

Lang ddNha f- Neleta - e3Đam mỹ, 10cổ đại 4- 10 chương

Lãnh d4thiếu truy 83thê 06- Hoa Điền aBắc - Hiện c3đại – 5345 chương, 85 ngoại 10truyện – Link 3bebook

Lão ccbà tiểu fbbạch của 52sắc lang ebtổng giám 6đốc 2- Y Nắng fTình + Tyna 29Trần - Hiện 9đại, H 1- 10 chương  

Lâm 57Giang Tiên c- Hồ Điệp 1SEBA - Xuyên dkhông - 56 25chương - Link bebook

Lấy 4anhầm anh fchồng nhiều 31tiền 0- Phong Quang a- Hiện đại 8- 10 chương 9f- Hệ liệt 8dĐổi chú 1drể - Link cebook

9Hoa Khuynh 39Quốc e- Lê Chi 4Chi - Huyềnh 33huyễn - e817 chương

Lệ fdngọc b1– Lăng bNặc – fbĐam mỹ 01- 16 chương

Lên 4bgiường 4trước ly 6chôn b2- Diệp Tình c- Hiện đại 7- 9 chương e- Link 04ebook

Lên bNhầm Giường? e- Akiaki - 41Xuyên không d1- 10 chương

Lên ccNhầm Kiệu 1Hoa 24- akiaki - fbCổ đại d- 18 chương

Loạn a1thế khuynh f0ca bd– hoatranh 3- Xuyên không, etự sáng 8tác – 59 6chương, fe4 ngoại 6truyện

Lỡ 3yêu thanh 67mai trúc 3 8- Nhược eTinh - Hiện 1đại, sắc 6- 9 chương f0- Link 24ebook

Lửa acdục khó 8nhịn cf- Tinh Hồng d- Hiện đại, fH mạnh - 9010 chương 6- Hệ liệt 6Hộ vệ 82tuyệt sắc 9- Link bebook

Lược eThê 1a- Lâu Vũ 3Tình – aCổ đại 3a– 20 chương

Ly 7fhôn không 75chia tay 28- Quan Dĩnh 1e- Hiện đại 3- 33 chương

Ly 96hôn rồi 1yêu b- Dạ Ngưng 1Tử - Hiện 4cđại - 22 8achương - Link 2ebook

Ly ahôn tái fdkết hôn 4- Ngũ Vi 8– Hiện b1đại – 89 chương

Ly 85hôn vui vẻ 21- Mật Quả d5Tử - Hiện 4ađại - 10 69chương Link aebook


images


dmi! Mau về 2cnhà thôi 44- Trần Duy f- Hiện đại 8- 53 chương 1+ 1 ngoại 84truyện - Link 8ebook

Mang ethai hộ 5f- Mạc Thần 49- Hiện đại 0- 10 chương 8- ED

Mang 48Theo Cục 0dCưng Chơi b2Game 6- Trang Cầu 7Đích Bình eTử - Võng 9fDu – 24 5chương, c3 ngoại 46truyện - Link 9ebook

Mạnh 69Có Kiếp 5Thiên Thiên 29- Lục Xu 4a- Hiện đại 2- 48 chương 0+ 1 ngoại f1truyện - Link f7ebook

Mãnh enam đầu 46gỗ theo e9đuổi cô 39dâu 18- Hắc Khiết fdMinh - Hiện 67đại - 10 6chương - 8dHệ liệt 0City Hunter 8- Link a8ebook

May fmắn được dchàng yêu 5– A Đồng e– Cổ đại, 0sắc – b10 chương f0- Link 6cebook

Mặt 43trắng nhỏ 1ađứng sang 4bên! bb- Vân Cát 7bCẩm Tú 6- Hiện đại f1- 49 chương f7+ 3 ngoại 8truyện – Link 9cebook

Mấy cđêm cũng 8là đêm 6cđầu bc- Nghệ Tịnh 3- Hiện đại b- 10 chương a0- Link 9ebook

Mẹ, 9achúng con f2muốn cha: aabảo bối 18Mật Đường d2- Đan Thanh a8Mộng - Hiện 7đại - 144 1chương - Link eebook

Mẹ 2của đứa 6ftrẻ đừng 24chạy 7- Tâm Đào 81- Hiện đại 60- 151 chương 1- Link 3ebook

Mẹ bkế Zombie 3- Tổng Công f0Đại Nhân 8– Hiện dĐại – 668 Chương d7+ 2 Ngoại 31Truyện -  Link debook

Mẹ 8mạnh mẽ amua một f5tặng hai ac- Anh Vũ 7Phiêu Linh d- Hiện đại 10- 188 chương c- Link 7ebook

4hoặc song 29vương 7- Thánh Yêu 08- Xuyên không 2- 102 chương

Mị ehậu hí blãnh hoàng cf- Sở Thanh 8- Xuyên không dd- 495 chương

Minh ddtinh kiêm 1ftổng giám 25đốc 2e- Đạm Mạc 1dĐích Tử 46Sắc - Hiện 12đại - 84 echương - Link ebebook

Môn 3achủ đùa dphi c5- Lam Cầm e- Cổ đại 78- 10 chương e7- Hệ liệt 6cKhéo đùa 6athê tử choàng đế 76- Link 2ebook

Một 5đêm một 62ngày một a6đời e- Phù Tô 88Lục - Hiện cđại, ngược 32luyến tình 50thâm – 7822 chương

Một 3mình đấu d8với lưu 2manh 3b- Thần Vân 7- Hiện đại 2- 10 chương e- Link cebook

Một 09ngày làm fthầy, cả 4đời làm 58chồng 9- Hồ Ly 0Đi Ngang dQua - Hiện 1đại - 58 41chương + 431 ngoại 4ctruyện - Link 28ebook

Mời 2btân lang 1flên kiệu 93hoa 42- Mai Bối 7Nhĩ - Cổ dđại - 10 a7chương

Mua 5em một trăm 41đêm d- Nghê Tịnh 26- Hiện đại, 0H - 20 chương 62- Link dcebook

Mùa ahoa rơi gặp a5lại chàng f- Thục Khách d– Huyền 9huyễn – e47 chương fLink 43ebook

Mua 56thê tử 93- akiaki - 2Cổ đại 8- 12 chương

Mười 5fdặm gió 9xuân không 1bằng em c- Mộc Thanh 01Vũ - Hiện eđại - 64 dchương + 73 ngoại c8truyện - Link 02ebook

Mướn 2dphòng rồi dlên giường 0- Thương 3fTố Hoa - eHiện đại, 06H - 37 chương- 00Hệ liệt 3Chuyện rối 7erắm trước 2sau hôn nhân 0- Link bcebook

Mưu 8sắc 4- Dạ Chi bDạ - Cổ 56đại - 49 9chương

Mỹ bNhân Phu 76Quân b4- Lạc Thần 31Hoa - Cổ fađại - 172 c9chương

Mỹ 0avị se duyên 7banh với 6em 87- Hàn Liệt 11- Hiện đại 5e– 42 chương 7a– Hệ liệt eQuyến luyến c4giữa răng acmôi - Link debook


images


Nam acương trực 8sợ nữ eadây dưa 6- Chanh Tinh 48- Hiện đại 1f– 10 chương, 6d2 kết thúc 05- Link 8ebook

Này! 29Mau Buông 4Cô Ấy Ra b- Ức Cẩm 0- Hiện đại ab- 57 chương 9+ 1 ngoại 00truyện

Năm 8dmươi thước ddthâm lam e– Ba Nữu cc– Hiện c4đại – 175 chương

Năm b9năm sau kéo eaem lên giường 2- An Tĩnh 4- Hiện đại, d6sắc - 15 4chương - Link 5ebook

Nắm 0tay người, 8kéo người 2đi 9- Thiên Hạ 1Vô Bệnh 42- Xuyên không 22- 82 chương be+ 7 ngoại a8truyện - Link 2ebook

Nắm f0tay nhau đi 26khắp nhân 79gian 19- Ly Trần 4Nhất Tiếu 4- Cổ đại c- 24 chương

Nếu afchúng ta fcđã không 6thể có fahạnh phúc 7- Áo Rách f- Hiện đại, 02ngược - 029 chương 1e+ 2 ngoại b6truyện

Ngài 1chủ tịch 6ác liệt f9- Vu Trinh d9- Hiện đại f- 10 chương a- Hệ liệt b3Chủ tịch 4thật có 8lỗi

Ngại 22gì lên giường 5- Lưu Tam 3eTam - Hiện 4fđại - 73 8chương + a410 ngoại 58truyện - Link 23ebook

Nghe f6nói tình 86yêu sẽ 77đến 13- Mộc Thanh 8Vũ - Hiện 4đại - 66 f6chương + 073 ngoại 4truyện

Ngạo ethế tuyệt 3trần 65- Tuyệt aTrần Tử 6Thương - c4Xuyên không, 3dị giới f- 81 chương

Nghịch 1lửa 5f- Phong Tử eTam Tam - 86Hiện đại d3- 69 chương 8f+ 6 ngoại ftruyện

Ngoài 1fdự đoán 6mọi người bf- Tát Không 28Không -  Hiện 2đại – 210 chương

Ngọt 7ngào đùa 0tình 7- Lâm Hiểu 1fQuân - Hiện cđại - 10 6chương

Ngọt fngào với f9tổng giám 5fđốc c- Điển 1Điển - 10Hiện đại 0- 10 chương a- Hệ liệt bNgười yêu e0tổng giám 0đốc của 0tôi

Ngốc 51thê lưu 06lạc giang ahồ fa- Mạc Nghiên 69Yên - Xuyên 4không - 164 1chương + d23 ngoại 4truyện - Link 41ebook

Ngồi 52hưởng tám 7chồng 27- Giản Hồng 5Trang - Xuyên eekhông, NP 7- 203 chương 34+ 10 ngoại 2truyện

Ngủ 1bbên cạnh 81giáo sư 8e– Mộc 1Không Bách 4- Hiện đại 2b- 48 chương 1+ 2 ngoại 4truyện - Link 01ebook

Nguyện cước trọn 8đời- dLục Xu - bHiện đại 6- 88 chương 41+ 1 ngoại dctruyện

Nguyệt 3fQuang d- Hắc Khiết eMinh - Hiện eđại - 10 achương – Link eebook

Ngự 67hỏa mỹ 2nương tử 5- Nguyên 5Mộng - Xuyên fkhông - 10 cchương - 4aHệ liệt 3Thiếu nữ esiêu thời 0không

Ngự dehoàng 7e- Minh Tinh b8- Cổ đại 7f– 10 chương 7– Hệ liệt 5Chí tôn 7hoàn lương 6- Link febook

Ngự bthú nữ 8dvương 8- Luyến 33Nguyệt Nhi c- Xuyên không 3d- 183 chương 1+ 2 ngoại 0truyện - Link eebook

Người 9fanh yêu chính 1là em e6- Trinh Tử b- Hiện đại, eH - 10 chương f- Hệ liệt 7fNuôi quỷ 1nhỏ - Link cebook

Người dfbên gối 7clạnh lùng 13- Đình Nghiên 4- Hiện đại, 2H - 10 chương 57- Hệ liệt 0bLiệt Nam 5Truy Tập 5Lệnh

Người 40đàn ông 73kiêu ngạo 1chớ phiền 0tôi b- Tử Tiệp 70- Hiện đại e- 10 chương

Người dađàn ông a6xấu hiếm c3 70- Kiều Ninh e- Hiện đại, 68H - 10 chương ba- Link eebook

Người 8dgiám hộ actà ma a- Đình Nghiên 7c- Hiện đại, 6H - 10 chương 0- Hệ liệt 6fLiệt Nam 71Truy Tập 6Lệnh - Link cebook

Người 5giám hộ dưu tú 7- Trinh Tử f- Hiện đại, 57sắc - 10 7fchương - 4Hệ liệt f4Nuôi quỷ 75nhỏ

Người 00Hầu Kiếm 4dThánh e4- Cần Thái 63- Cổ đại, 49sắc – a10 chương 2- Hệ liệt 2bVạn Thiên 7Sủng Ái

Người 2dkia, thiếu 8gia ! 8- Kim Huyên f6- Hiện đại 4- 10 chương 97- Hệ liệt 61quán cà b1phê hạnh e6phúc – Link aeebook

Người 3bkia, tổng 08giám đốc 7a! e5- Kim Huyên 1- Hiện đại f7- 10 chương e- Hệ liệt b5quán cà bphê hạnh ephúc – Link 3febook

Người 0ở chung 7cuồng ngạo 09- Đình Nghiên 4a- Hiện đại 85- 10 chương 6- Hệ liệt 5Liệt Nam 8Truy Tập 9Lệnh

Người 6thiếp bị 55bỏ của 3vương gia 1amãnh tướng 43- Hồ Ly b- Cổ đại, 3ngược – 4109 chương

Người dtình của ebác ma fc- Hạ Điệp 74- Hiện đại db- 9 chương f- Link a7ebook

Người dtình nguy 8hiểm e– Mạc 4Nhan – Hiện bđại – 210 chương 7- Link eebook

Người cyêu "anh 38em" của 4tôi a- Nhược 41Tinh - Hiện eđại, sắc e1- 10 chương

Người 8yêu bị 1nguyền rủa a- Tứ Nguyệt 92- Cổ đại, 6H - 10 chương 6- Link aebook

Người d1yêu của b9tổng giám 88đốc xã 41hội đen d- Quân Tử d4Hữu Ước 7- Hiện đại 7- 110 chương 9b+ 3 ngoại 9truyện - Link deebook

Người ddyêu đào 9hoa của 5tôi 5- Liên Liên 8f- Hiện đại a0– 10 chương 1– Hệ liệt 2Đang len flén yêu 7đương - Link febook

Người dyêu ngây d3thơ của 2tôi e– Liên d3Liên – 0Hiện đại 8– 10 chương 3– Hệ liệt 5Đang len e2lén yêu e1đương

Người 11yêu ngốc enghếch của 7tổng giám fđốc 6- Cung Ninh 52- Hiện đại 2f- 10 chương a- Link 2ebook

Người 6yêu ơi, ađi nào! d8- Nhất Độ 5Quân Hoa ac- Huyền 40huyễn - 566 chương 46- Link 8ebook

Nha f3hoàn 9- Trịnh e3Viện - Cổ 9đại - 20 9fchương

Nha ehoàn không b9chịu gả 68- Trạm Lượng 00- Cổ đại 52- 10 chương 3- Hệ liệt b7Quẻ hồng d0loan tinh c1động

Nhà betù nóng cbỏng: Tổng 0giám đốc btha cho tôi f9đi b1- Ái Tình d7Hoa Viên c6- Hiện đại 0- 132 chương 8+ 24 ngoại 8truyện

Nhạn 65Độ Thủy cNhu Tình 5f- Hân Ngữ 8- Đam mỹ, 9fcổ đại 2d- 10 chương

Nhặt 6được ông 6fxã sĩ quan 7- Mặc Hạp 3cThiển Trà 8- Hiện đại 85- 56 chương 3+ 4 ngoại b0truyện - Link debook

Nhận 9tội với ecem 4d- Mạc Nhan d- Hiện đại ca- 10 chương

Nhập d d9- Donggua1986 a5- Đam mỹ, e1hiện đại, 4trọng sinh 5– 75 chương

Nhật cký thăng 10cấp ở 2bhậu cung 6fcủa nữ 29phụ d0- Cửu Nguyệt a9Vi Lam - Xuyên dbkhông, cung ađấu - 89 eechương

Nhật 8ký tìm chồng ccủa mẹ 0hồ đồ 51- Mính Hương 7Hoa Hồn e- Hiện đại a- 100 chương

Nhật 3ký trưởng fthành của 52bảo mẫu 2d- Hàn Liệt  - e8Hiện đại- 410 chương

Nhất a4thế khuynh aetình 0- Yên Thị 64- Đam mỹ, 1cổ đại, 7sắc – 056 chương

Nhị fkiến khiêu 26tình e- Mễ Nhạc 55- Hiện đại, esắc – fe10 chương 5– Hệ liệt a0Thời kỳ 47yêu thử f3- Link 2ebook

Nhím 0con, em đừng 1sợ! 30- Hoàng Phủ 11Vũ Nguyệt 8- Hiện đại 17- 8 chương 2- Link 6cebook

Nhu 3aHoàng Ngự 6Ảnh 2- Quý Ly e3- Cổ đại, asắc - 10 68chương - 0Hệ liệt cLòng chàng 6như sắt

Như 3bÝ 7- Kim Huyên b- Cổ đại 8- 10 chương 7- Hệ liệt 3fTứ hỉ elâm môn 98- Link 92ebook

Nhược 6Phi 6- akiaki - 0aCổ đại b7- 10 chương

Nịnh 5vương ce- Trạm Lộ 8- Cổ đại d6– 9 chương 70– Hệ liệt 6Quan trường 2chơi thật 13vui – Link debook 1 f3- Link bebook 2

Nóng 8alòng chữa 1etrị bậy fa- Mộc Tú 74- Cổ đại 1- 9 chương 8+ 1 ngoại a9truyện

Nợ fchồng 54- Chu Khinh a- Hiện đại, 2H - 10 chương e3- Link cebook

Nợ 8phong lưu 3của công echúa 7c- Phức Mai c- Cổ đại 6a– 10 chương 43– Hệ liệt 51Thành thân 5thật là 5khó - Link a4ebook

Nuôi 6canh là họa 1b– Cốc fbNguyệt Ưu 5– Đam mỹ, 6dhiện đại  – dd10 chương

Nuôi 1dưỡng thỏ 6ftiểu thư e8- Cầu Mộng ee- Hiện đại 65- 10 chương

Nữ bagiúp việc 8của thái 3tử phúc chắc fb- Thiên Lại aThần Thoại 5- Hiện đại f- 176 chương 60- Link 1ebook

Nữ 7phụ là 65vô tội 8- Tiểu Cô 4Tử - Xuyên 2không - 78 5chương

Nữ 56phúc khí d9của tửu bvương 7- Minh Tinh b– Cổ đại 8– 11 chương b3– Hệ liệt eƯớc định 92thủy tinh 01- Link 72ebook

Nữ 57tặc trộm 3dtim cb- Ngải Đông b- Hiện đại 71- 10 chương f8- Hệ liệt 7bHồ sơ Ngục 3bThiên

Nữ 3vương của dftể tướng a4- Nhược 2dTinh - Cổ 58đại, sắc 1- 10 chương 30- Hệ liệt e9Trộm gạt 6bgiành lừa

Nữ 2avương dã 3man của 2ctổng giám 4đốc 8- Quan Tĩnh 1- Hiện đại 8- 9 chương 1- Link 39ebook

Nữ 92vương lạnh 0lùng, Vạn 0vạn tuế! d9- Thiên Nhan ad- Hiện đại, 6fH - 10 chương

Nửa 3ađời sau 5của ta f- Ta Không 9Phải Thiên 9Sứ Của 8Ngươi - 1Xuyên không 72- 42 chương 62+ 10 ngoại atruyện - Link 4ebook

Nương 7nương rất 0ekhí phách: eeChỉ cưng 83chiều Thái 4bTử Phi bướng 9bỉnh c- An Thuần 82Nguyệt - 50Xuyên không 9- 140 chương a- Link febook

Nương 6tử bán 5thân 1e- Chanh Tinh 4- Cổ đại 69- 10 chương 5- Link 00ebook


images


Ôm 6ấp yêu 3thương 5- Nhan Tiểu 6fNgôn - Hiện 50đại - 55 8chương

Ồn 1ào nhỏ 1b- Tát Không 2Không - Hiện eđại - 74 1chương + 605 ngoại 29truyện - Link 8ebook

Ông dxã ăn vụng 7xin chùi b4mép 9- Lăng Hề 6eHề - Hiện 63đại, sắc f7- 14 chương b9- Hệ liệt 83Yêu lớn bhơn tiếng 4nói

Ông 2xã, chúng 3fta cùng nhau d4làm ruộng 15đi f- Cửu Nguyệt 6Bảo Bối 0- Xuyên không, 8hiện đại cc- 68 chương 1+ 1 ngoại 7truyện - Link 68ebook

Ông 3xã của ctôi là xã 1hội đen 1- bbThanh Âm 53Thiên Sứ a2- Hiện đại 1d– 69 chương a- Link 9ebook

Ông dxã dân chơi d4không yêu atôi 2f- Lâu Doanh fDoanh - Hiện 32đại - 15 11chương - Link 7ebook

Ông 2xã không 69thể nuông dchiều a- Lâm Phỉ d4- Hiện đại, d2H - 10 chương

Ông f9xã là giáo c3 f- Tử Tuyền 66- Hiện đại 7- 10 chương

Ông 25xã quái 3quỷ, xem 46ai sợ ai 74- Cổ Nại de- Hiện đại 13- 152 chương b- Link bfebook

Ông 9xã Satan dđến gõ 4ccửa be- Thất Niệm a0An - Hiện eđại - 199 6chương - Link bbebook

Ông f8xã tuyệt 6dkhông phải 4fcực phẩm 18- Tạ Thượng 13Huân - Hiện 71đại - 10 4chương - 2fHệ liệt fTình duyên 0athai long c5phượng

1chung thì bcó làm sao 9đâu 59- Tử Trừng 9- Hiện đại d2- 14 chương d- Hệ liệt 69Chỉ yêu 44em thôi

ccChung YES, 08Kết Hôn 70NO 3e- Ngải Mân 8d– Hiện 7đại - 10 dchươngĐã sửa bởi nuhoangtuyet8393 lúc 03.09.2014, 17:31.

Được thanks
Xem thông tin cá nhân YIM
Có bài mới 13.07.2012, 23:17
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 34066
Được thanks: 44097 lần
Điểm: 9.83
Tài sản riêng:
Có bài mới List truyện dài hoàn + Ebook - Điểm: 10
Chú 7thích: click fvào tên 2truyện. 7 © DiendanLeQuyDon.comTruyện mới 7sẽ được cđể ở 2đầu list.

images


Pa 8Pa 17 tuổi 4- Hương 9Chương Thụ 5Đích Ảnh faTử - Tuổi 6Teen – 52 8chương

Phản 3bội hôn adnhân c- Ngũ Vi d4- Hiện đại, 5 - 10 chương

Phế aích fb- Cuộc Sống c7hật TMD 8ịch Mịch 5dhư Máu - 4õng Du, hài f– 31 chương

Phi 76tử điêu 8ngoa của 3Hoàng đế c- Mễ Lộ fLộ - Cổ 7đại, H a- 10 chương 7- Hệ liệt 98Long phượng acát tường 8- Link 2ebook

Phong 7dlưu đấu boan gia 3- Trạm Lượng 4- Hiện đại 1- 10 chương 23- Link 7ebook

Phong 9cVũ Thanh eTriều 1 25- VMT - Cổ 5đại, kiếm 9hiệp, 60 5chương

Phong 7bVũ Thanh ddTriều 2 1- VMT - Kiếm chiệp - 109 d0chương

Phù b3quang 5c- Mạt Hồi 02- Đam mỹ, a9hiện đại d- 8 chương 4+ 1 ngoại 9truyện

Phu 1cquân của 18giáo chủ eb- akiaki - aCổ đại 8- 20 chương

Phu 48Quân Xấu 3bXa d1- Điển c3Tâm - Cổ 4ađại - 10 6echương – 68Hệ liệt 0Gia tộc 28keo kiệt 20- Link 8ebook

Phú a1Quý 7- Ký Thu 94- Cổ đại c7- 10 chương 7d- Hệ liệt 22Tứ hỉ 2lâm môn

Phúc bhắc cũng 1phải biết 7cách 6- Thu Thủy 2Y Nhân - 1Hiện đại, eequân nhân c- 59 chương 10- Link e7ebook

Phượng 4ẩn thiên 5hạ 7- Nguyệt 2fXuất Vân 5b- Cổ đại 1- 167 chương f- Link d1ebook

Phượng 53mị 1b- hoatranh 5- Nữ tôn, 0tự sáng 42tác – 10 f1chương, a4 ngoại 1truyện


images


Quản 51gia cb- Kha Hải 7Tình - Đam 2mỹ, hiện ađại - 6 6chương, 373 ngoại ebtruyện

Quản 06gia công 2cứng nhắc 1b- Lê Tiêm e4- Hiện đại 2– 10 chương f– Hệ liệt 9Diệu quản 9fgia

Quán 9rượu nhỏ aeyêu nhau 4- Đan Phi 97Tuyết – d7Hiện đại 68– 10 chương 3- Link 71ebook

Quan c1tỳ ca- Mễ Lộ 7Lộ - Cổ d6đại, H 7- 10 chương b1+ 2 ngoại 0btruyện - a9Hệ liệt aTruyện sống 4còn ở hậu acung - Link febook

Quần dáo xốc f9xếch 8- Thương 6Tố Hoa - 6Hiện đại, 15H - 56 chương 7+ 2 ngoại 5truyện - 03Hệ liệt 24Chuyện rối f4rắm trước 9sau hôn nhân 21- Link 7ebook

Quân echủ chọc 4phi b- Lam Cầm a4- Cổ đại 47- 10 chương b- Hệ liệt 8aKhéo đùa 9thê tử 8hoàng đế 8a- Link a1ebook

Quân ahôn toả e8sáng 23- Công Tử aKhanh Thành 10- Hiện đại, 1Quân nhân 3- 54 chương f0+ 2 ngoại 2truyện

Quấn 8lấy em đến c0thê thảm 0- Trạm Lượng 9- Hiện đại bb- 10 chương

Quần 55lụa 08- Nhạc Nhan d- Cổ đại, 4H - 10 chương 1+ 1 ngoại ctruyện - eHệ liệt eaĐại trạch 4môn - Link febook

Quân 68sủng c- Sâm Trung cNhất Tiểu 8Yêu - Hiện 8bđại - 56 dchương + 35 ngoại 2truyện

Quân 2avương đoạt cphi 4b- Lam Cầm 7- Cổ đại 9e- 10 chương 29- Hệ liệt b4Khéo đùa a5thê tử 9hoàng đế 9- Link eebook

Quý dbcông tử bngang ngược 3d- Tứ Nguyệt 74- Hiện đại, 14H - 10 chương b- Link bebook

Quỷ elinh tinh db- Mai Bối 7Nhĩ - Cổ 4đại – f69 chương

Qủy dfthê fe– Mạt 6Hồi – 8Đam mỹ, 4kỳ bí – 9030 chương

Quỷ 8Thần Y 7- Lâm Uyển 04Du - Cổ 3đại, sắc de– 10 chương e7– Hệ liệt dMa mỵ tứ d1công tử

Quyện 41tầm phương 7d- Hồ Điệp 28Seba - Cổ 2đại - 31 cchương


images


Rất fyêu tướng 1ecông 6– Ngụy fQuân – b2Cổ đại cc– 10 chương 7Link 0ebook


images


Sau fKhi Nữ Vương 2Thất Tình 0- Kim Huyên a0-  Hiện 4đại – b910 chương 4- Hệ liệt ftỷ muội

Sắc fMàu Ấm 5- Phong Tử fTam Tam - c6Hiện đại 2f- 77 chương b0+ 12 ngoại c9truyện - Link a6ebook

Sầu 2ftriền miên 49- Đạm Mạc 9Đích Tử aeSắc - Xuyên b7không – c66 chương

Scandal 0bĐình Đám f- An Tư Nguyên 19- Hiện đại a- 77 chương b8+ 1 ngoại atruyện - Link 9bebook

‘Sex’, 0là điều e2cực phiền 87toái! b- An Tình f- Hiện đại, c2H - 10 chương cb- Link febook

Sống dchung với 23bá tước b1- Hai Viên 1Đường b7Bách Thảo 9- Hiện đại 3b- 57 chương

Sống a4lại thành f9Mục Niệm dTừ e8- Trần Lan 8- Trùng sinh, 88đồng nhân a0Kim Dung - 3a72 chương 4- Link 1ebook

Sống d9riêng không dđơn giản a– Đào 4Nhạc Tư e4– Hiện bđại – c510 chương 9– Hệ liệt dBảo bối 0thật xin flỗi – Link bebook

Sống 2bthử thì dcó gì đâu e9ghê gớm 4- Tử Trừng c- Hiện đại cf- 10 chương 2- Hệ liệt 90Chỉ yêu cem thôi

Sợ facô quạnh 1mới yêu 4anh 0- An Tĩnh c- Hiện đại, fH - 10 chương

Sở 3Tiêu ec- Nguyệt 7Vũ Dạ - cĐam mỹ, 3cổ đại 3- 20 chương

Sủng cem đến 0nghiện 6- Lăng Hề c4Hề - Hiện 63đại, H b0- 10 chương

Sủng fEm Đến 9cTận Trời dc- Đan Phi cTuyết - 4Hiện đại a5– 10 chương

Sủng dem không dtốt sao 40– Hận 9aĐiệp – bHiện đại, 48sủng – 775 chương 9f- Link 3ebook

Sủng 9phi bướng 3bỉnh của 93Vương gia 1- Mễ Lộ aaLộ - Cổ 3ađại, H 8- 10 chương 1- Hệ liệt cLong phượng becát tường b4- Link 2ebook

Sự 4dịu dàng ađáng ghét 16- Hốt Nhiên bChi Gian - 77Hiện đại d6- 88 chương ac+ 1 ngoại 9truyện

Sự 16mềm mại bdưới quân 84trang 1- Chiết 3Chỉ Mã 4Nghĩ - Hiện eđại - 56 6chương + 35 ngoại 4truyện - Link afebook

Sự 38tỏ tình 2của tổng 29giám đốc 85máu lạnh 7- Ni Nam - 6bHiện đại 1- 10 chương

Sửu 2nữ cũng 7khuynh thành- 7aẨn Hình eĐích Xí 24Bàng - Cổ fđại - 82 0chương


images


Ta 40Là Minh Tuệ b0- Hưu Luyến c4Thệ Thủy 0- Đồng 8nhân, xuyên c5không - 45 achương + 31 ngoại 08truyện - Link 8ebook

7aLang Quân 4- Lâm Uyển 7Du - Cổ 8đại, sắc 3– 10 chương 89– Hệ liệt 07Ma mỵ tứ ccông tử

9Y 43- Nguyên fViện - Xuyên 2không - 10 6chương - aHệ liệt 4Truyện sống 41còn ở hậu 24cung - Link e5ebook

Tái 7fgiá 67- Nhạc Nhan 1f- Cổ đại, 88H - Hệ liệt aĐại trạch fmôn - Link 1aebook

Tài 1bnăng tuyệt 10sắc 8- Vô Tình cBảo Bảo d6- Xuyên không be- 233 chương

Tái 61Thế Vi Xà e– Phi Ngữ 96Đam mỹ, e2Cổ trang 1– 10 chương, 1d1 ngoại 14truyện

Tam 6thiếu cứu 0vớt cô 20nàng mồ bcôi 5- Thần Tâm 9- Hiện đại 02- 10 chương 7e- Link 33ebook

Tăng 3sản báo 52quốc ac- Kí Thu c- Hiện đại f- 10 chương 8- Link 6ebook

Tất 85cả mọi 0người đều e2yêu tổng 89giám đốc 0- Trạm Thanh 0c- Hiện đại 2- 10 chương d- Link 09ebook

Tây 27Môn Bạch acHổ 4- Thủy Ngân 5- Cổ đại b2- 10 chương 0– Hệ liệt 1Vân cung 6tứ đường 5- Link 7ebook

Thạch 4đến vận fchuyển a2- Mai Bối 9eNhĩ – Xuyên 7không – ae10 chương 86Link eebook

Thái 8tử cũng bxưng thần 22- Lưu Phong e6- Cổ đại f– 8 chương

Thái 2tử phi 2e- Nhạn nhan 42- Cổ đại 9- 10 chương 6- Hệ liệt cĐại trạch 2amôn - Link 7ebook

Thanh 5cLiên Phượng 0eDẫn af- Mạt Trà 4Khởi Ti 64- Huyền 3ahuyễn - 2557 chương 9+ 6 ngoại datruyện - Link 9ebook

Thanh 0fMai nghi kỵ 0aTrúc Mã 1- Tọa Hóa fBồ Đề 8- Hiện đại, 0hài, sủng 10- 48 chương d- Link b4ebook

Thanh 12mai trúc bmã đến btuổi có 7thể cưới 4- Ái Phiêu 8Đích Dạ 5- Hiện đại 18- 65 chương

Thay bbtim f- Lâu Vũ f8Tình - Hiện 2đại, huyền 7bhuyễn - 2c10 chương cc+ 4 ngoại 23truyện

Thâu 51tâm tiểu 28xà tiên c- Vũ Thần c1Hoàn - Đam d4mỹ , hiện 57đại – a10 chương

Thầy agiáo sói choang và 11học sinh fecừu nhỏ d5- Mê Đồ 9fVong Giả a- Hiện đại, cfH - 40 chương 7+ 2 ngoại ctruyện

Theo 5dòng tình 7yêu a- Sói Xám aMọc Cánh d- Hiện đại, esắc - 78 1fchương + 597 ngoại etruyện

Thê e7bằng tử fcquý 70– Mai Bối edNhĩ – Cổ 4đại – d29 chương

Thế fthân thì 49có làm sao 33- Trạm Lượng ac- Hiện đại c3– 10 chương, b2 ngoại 3truyện – Link 4ebook

Thê 8tử bỏ 7trốn f- akiaki - cCổ đại 6- 18 chương a+ 4 ngoại 5truyện

Thê 89Từ Chỉ 0Phúc Vi Hôn c3- akiaki - cCổ đại e3- 10 chương

Thiên 72đường 4quá xa, nhân adgian thì 38gần 0- Quất Tử e9Thụ - Hiện 5eđại - 48 83chương + 383 ngoại 8truyện

Thiên 01hạ đệ 4anhất trang 42- Đường d7Nhân - Cổ 48đại - 10 3chương

Thiên 3kim làm vợ 9kế 7a- Tô Diệu 73Thủ - Cổ deđại - 72 4dchương

Thiên fbNga Đen Bị bPhản Bội 90- Ký Thu 4- Hiện đại 9d- 10 chương 98- Link eebook

Thiên b9Niên Lệ 7- Nam Cung cDao - Đam amỹ, 10 chương

Thiên b0Tung xinh eđẹp 0a- Lí Tẫn 0Hoan - Xuyên 7không - 113 1chương - Link 8ebook

Thiếu bchủ hắc 3đạo d3- Nghê Tịnh 77- Hiện đại 5- 8 chương

Thiêu 1đốt tình dyêu: Tấn 9công tổng ddgiám đốc dbtuyệt tình 9- Tuyết adSắc Đồ 8Mi - Hiện cđại - 150 0chương

Thiếu 02gia, đừng 85làm rộn 10- Kim Cát 51- Hiện đại 0- 10 chương 88+ Kết thúc

Thiếu 17gia nhà giàu 9nuôi vợ e- Hoa Noãn e- Hiện đại e- 10 chương

Thiếu 9nữ dệt 5mộng 8- Lăng Trúc 1c- Hiện đại f2- 10 chương e- Hệ liệt 11Thiên Địa 64môn

Thiếu 2nữ giựt 4ftiền 2- Lăng Trúc 6- Hiện đạ 9f- 10 chương

Thiếu 30tá, kết 13hôn đi 8- Bát Trà cHương - 4aHiện đại 36- 63 chương e+ 2 ngoại ctruyện

Thoát 8không khỏi 8ôn nhu của 5anh cf- Diệp Lạc 38Vô Tâm - d0Hiện đại d2– 15 chương 1và kết 78thúc

Thời 4gian nhiệt beluyến 13- Tử Văn 47- Hiện đại b- 20 chương 24- Link ddebook

Thu 04mua vợ trước f- Đông Mật b3- Hiện đại 3- 10 chương 3+ 1 ngoại 3ctruyện

"Thú" 8Y 9e– Hidden e- Đam mỹ, b0hiện đại, dhài – 25 echương

Thú cnam và tiểu 1bạch 09- Ngũ Canh a8Vũ - Hiện dđại - 53 06chương + 1a4 ngoại 69truyện - Link 8eebook

Thuần b9phục cô 02vợ bé nhỏ: 38Tổng giám a4đốc hư 1dhư hư 8- Bắc Minh ec- Hiện đại 0- 158 chương 7c- Link debook

Thuần a2phục vợ btrên giường de- Lâu Doanh dDoanh - Hiện 9đại, trùng esinh - 10 1chương + b51 ngoại 0truyện - Link cebook

Thục 9nữ nghịch 5lửa f0- Điển 4Tâm - Hiện e5đại - 10 8chương - bHệ liệt 8Thục nữ 5b- Link 05ebook

Thuê eboss làm 0bạn trai b- Hỉ Cách 7Cách - Hiện 2đại - 10 cchương

Thứ 0fđế 02- Kim Cát d8- Cổ đại, cH - 24 chương df- Hệ liệt e5Truyện sống 58còn ở hậu 62cung - Link 86ebook

Thư 5hối lỗi bcủa chồng 18trước 9- Kim Cát 0- Hiện đại, cH - 10 chương

Thư dkí không 6alên giường b- Tống Vũ e0Đồng - ceHiện đại f0- 10 chương

Thư 86ký trẻ 9nóng bỏng f1- Mộc Dung 2c- Hiện đại, 0eH - 10 chương

Thượng 29Cung 7- Vân Ngoại 9Thiên Đô 95- Cổ đại, 57cung đấu 12- 46 chương 7+ 2 ngoại 5truyện - Link 27ebook

Thương ehoa tiếc eangọc a- Thập Tứ 3Lang - Xuyên 8không -45 c6chương

Thường 4giáo sư 73ôn nhu 1- Kim Huyên b- Hiện đại c– 10 chương e- Hệ liệt deMột nửa 4khác của f0tôi

Thượng 54tướng tà 8ác, hôn 2nhẹ nhàng aethôi! 62- Lưu Niên 35Vô Ngữ e0- Hiện đại 5b- 181 chương

Ti 3Ti cài tình 6- Vũ Hân c0- Hiện đại b- 10 chương

Tiền 1cđặt cược c3của tổng efgiám đốc 6- Quý Anh 7- Hiện đại a5- 10 chương

Tiếu 9diện vương 5gia, lạnh 1nhạt vương 8phi 28- Nam Cung 3Dao - Xuyên 41không, hài 85- 41 chương a0+ 6 ngoại 0truyện

Tiểu 26nương tử a1bướng bỉnh f4- Kim Huyên bd- Cổ đại 3- 10 chương

Tiểu a9nương tử fđào hôn 92- Mạn Lục a- Cổ đại 9- 10 chương

Tiểu c4nương tử 49nhà thợ 6săn 2- Nữ Vương 34Không Ở 7Nhà - Cổ b2đại - 89 dchương - Link cebook

Tiểu 1equy mô chiến atranh 72– Ngân f0Sâm - Đam bmỹ, hiện ađại - 22 21chương

Tiểu cThiếp 50- Nhạc Nhan a9- Cổ đại 10- 10 chương c4- Hệ liệt 4Đại trạch 3môn - Link 0ebook

Tiểu eethôn cô 1mang theo ebánh bao 9tung hoành 5thiên hạ 9- Thượng 18Quan Hinh bf- Xuyên không 5- 198 chương 1+ 1 ngoại 20truyện - 06- Link 5ebook

Tiểu 52thư, ăn b1xong xin thanh 0toán 71- Lăng Hề dHề - Hiện edđại, sắc 8- 12 chương c- Hệ liệt 0aYêu lớn a5hơn tiếng 5nói

Tiếu 9Thường 8Nhac 5- Hạ Oa cb-Cổ đại e– 10 chương 36– Hệ liệt 4Vương triều 22Đại Đông b- Link 38ebook 1 5- Link bdebook 2

Tiểu e8yêu tinh ehọa thủy: ccXem trẫm f6thu phục 1nàng f0- Chiêu Hạ 6- Xuyên không 9a- 254 chương 1+ 21 ngoại 9truyện

Tìm 4fsói để dagả 5- Liễu Doanh ea– Xuyên d8Không – 412 chương d- Link 55ebook

Tinh 3fẤn Online 2- Thính Khanh 11Nhất Ngữ 8c- Đam mỹ, eevõng du - 923 chương

Tinh blinh tuyết 0- akiaki - 9Cổ đại b- 10 chương

Tình 6nhân giao 62dịch e- Lệ Lỵ 65- Hiện đại 8– 10 chương 7– Hệ liệt dTứ thiên fekim

Tình eyêu ban đầu, 0tình yêu a4cuối cùng 33- Mai Tử bbHoàng Thì 5Vũ – Hiện 34đại – 6325 chương, 5a4 ngoại b6truyện – Link 4debook

Tình 58yêu dũng 6cảm của a0Quyên Tử 4- Hân Hân cHướng Vinh 28- Hiện đại 4- 51 chương 5+ 3 ngoại 2truyện

Tình 1yêu ngọt 4fngào của 0trung tá  - 6Đam Nhĩ cdMan Hoa – 15Hiệndđại, 3quân nhân f– 64 Chương

Tôi 7muốn chàng 2fnam sủng e1này 9- Chu Khinh 92- Hiện đại, 9sắc - 10 5chương, 53 ngoại a1truyện - Link 24ebook

Tôi a7muốn làm 5phu nhân 8- Kim Huyên 6- Hiện đại 4- 10 chương 46- Hệ liệt 6Bốn mùa acuồng tưởng 10khúc

Tôi 01muốn nổi 26tiếng 2c- Mộng Chân 7- Hiện đại c- 48 chương

Tối aNay Muốn 6Lên Giường 73- Lam Mân 46- Hiện đại, 3huyền huyễn, ddsắc - 10 8chương

Tôi 2yêu nhân 8ddân tệ 6- Trùng Tiền eHữu Điểu 95- Hiện đại e- 44 chương 09- Link eebook

Tổng dfgiám đốc 9& Cô 9thư ký 4- Đỗ Nhâm 10- Hiện đại a1- 10 chương 9- Link cdebook

Tổng 3giám đốc fcấp trên fOUT 20- An Nhiễm eNhiễm - f5Hiện đại 13- 287 chương 0- Link cebook

Tổng e8giám đốc, 4dcho tôi mượn e9sinh em bé 9- Noãn Đường 7- Hiện đại ae- 83 chương

Tổng egiám đốc 56châu Âu 9- Chử Nguyệt 0- Hiện đại 3- 10 chương 8d- Hệ liệt dĐàn ông enước ngoài 0giàu có 8- Link 02ebook

Tổng 14giám đốc 92châu Úc 10- Chử Nguyệt 0c- Hiện đại 3- 10 chương 39- Hệ liệt aĐàn ông fnước ngoài 3giàu có

Tổng ccgiám đốc fdchung nhà, 9dxấu xa 88– Cầu fMộng – 27Hiện đại 4– 10 chương c- Link 0ebook

Tổng 49giám đốc 07đào hoa 2xin cẩn 6thận: Con 06dâu xã hội 6đen nuôi dtừ bé 6- Tiền Tiểu 1Bạch - Hiện 12đại - 258 c9chương - Link aeebook

Tổng 6giám đốc 8đói bụng: 5Thỏ trắng 3emở cửa 71đi d- Yêu Yêu fĐào Chi 1d- Hiện đại d- 185 chương 6+ 1 ngoại 3atruyện

Tổng 9giám đốc 2đừng thế 3amà! 79- Lương 9Hải Yến 6- Hiện đại, a3sắc - 8 echương

Tổng 7cgiám đốc agạt cưới 7b– Cầu bbMộng - Hiện 2dđại – 6510 chương

Tổng 4giám đốc ecgặp nạn e- Mạc Thần 0- Hiện đại b3- 10 chương 1c- Hệ liệt 6Công tử 7gặp nạn 3a- Link adebook

Tổng bgiám đốc 3ckhông biết d4tốt xấu 86- Đường c8Quân - Hiện 9ađại - 8 2chương

Tổng 6giám đốc 3không tốt 7- Nhiếp e6Thiểu Trăn f2- Hiện đại 0- 10 chương

Tổng fgiám đốc dlạnh lùng 6- Cổ Tâm e8- Hiện đại dd- 10 chương

Tổng 7giám đốc 9lạnh tình 3- Khải Tâm e0- Hiện đại 5- 10 chương c- Hệ liệt a9Tổng giám 2eđốc cay 34nghiệt

Tổng c1giám đốc elên giường a3đi c8- Bố Đinh e- Hiện đại 0b- 28 chương d0- Link e5ebook

Tổng 1giám đốc elừa đảo 1- Quý Hồng a2- Hiện đại 95- 10 chương d6- Hệ liệt efTập đoàn fagạt tình

Tổng 4egiám đốc 4muốn làm 9thuê 31- Hồng Hạnh e1- Hiện đại 7a- 10 chương 9- Hệ liệt ccMua một 57người tình delàm bạn

Tổng dgiám đốc fthật lạnh 6dlùng fd- Mạnh Ny 8b- Hiện đại 3- 10 chương

Tổng 2giám đốc 9tỏ ra uy 63phong d5- Lê Liêm 3- Hiện đại e- 10 chương

Tổng egiám đốc, 9tôi không 45bán a- Yên Vũ b0Tiểu Ốc 44- Hiện đại 1- 252 chương d+ 25 ngoại cetruyện - Link 02ebook

Tổng 2giám đốc 3tuyệt tình 4- Khải Tâm 53- Hiện đại 91- 10 chương 46- Hệ liệt 78Tổng giám cđốc cay 4nghiệt

Tổng 7giám đốc 2và người 8dtình hung 2dữ e- Thát Bạt dNguyệt Lượng 7- Hiện đại 66- 10 chương

Tổng 8giám đốc c6yêu Thủy aTinh d- Thiên Nhan f- Hiện đại, 2H - 10 chương

Trả fthù tổng 9cgiám đốc 6ác độc 6- Nhật Dạ 1An Nhiên b1- Hiện đại ec- 89 chương dc+ 3 ngoại a4truyện - Link 7aebook

Trái 4Cấm Thơ eNgây 6b- Đường 01Y - Hiện 61đại, H db- 10 chương a- Link 16ebook

Tráo ađổi vương 5phi a- akiaki - 8eCổ đại 11- 20 chương cf+ 1 ngoại 4truyện

Trâu 8aGià ‘Gặm’ b9Cỏ Non 6- Thương 7eTố Hoa - 9Hiện đại e- 66 chương a- Hệ liệt eChuyện rối e7rắm trước 8sau hôn nhân e2- Link ffebook

Tri 9dhuyện bị 6cép lấy 95chồng 1a- Vũ Anh 38Tuyết - fCổ đại, 9sắc – a10 chương

Trò 0ađùa của 1bNguyệt Lão 10- Chu Ánh 69Huy - Cổ 87đại – b110 chương bc– Hệ liệt e7Lỡ rồi 2acứ liều

Trọng 9Sinh Chi Nịch 63Ái bf- Hoàn Hoàn e- Đam mỹ, 68Hiện Đại d4– 54 chương

Trộm acsói b5- Mạc Nhan e5- Cổ đại a- Hệ liệt 7aTuần phu

Trốn cehôn gặp 47phải tình 39yêu 1b- Kim Huyên f- Hiện đại 0f- 10 chương

Trời 2sáng nói d2tạm biệt  - 40Đường c8Nhã - Hiện 0bđại, H f- 8 chương c- Link eebook

Trời 8Sinh Chính 6aLà Mệnh 17Hoàng Hậu 79- Thiển 91Thảo Mạc 0Ly - Cổ 30đại - 10 bechương - 38Hệ liệt bTam long đấu 9oan gia - Link 73ebook

Trung 43khuyển cắn d4ngược 5- Nguyên 5aViện - Cổ 9đại - 10 45chương + ef1 ngoại 13truyện

Truy b4phu 2- akiaki - 03Cổ đại 4- 10 chương a- Link 9ebook

Truyền cthuyết yêu 5nghiệt b5- Nhất Độ 6Quân Hoa 24- Huyền 1huyễn - c90 chương 7+ 2 ngoại d9truyện - Link 0ebook

Trừ dem ra còn bcó ai 2- Lâu Vũ bTình - Hiện 0đại - 10 8chương - Link debook

9cầu mèo 80– Phức cMai – Cổ 02đại – 810 chương 60– Hệ liệt adHồng nương 2khác loài f5Link b2ebook e- Link 0ebook 2

93hồn 4– Minh Tinh c4– Cổ đại, 1thâm tình 8– 10 chương 7– Hệ liệt deHắc sơn 1cchi thần e- Link bebook

Túc aeVương thiên 9tuế 1- Cầu Mộng e– Cổ đại, 4bsủng – f10 chương 2c- Link 5eebook

Tuyến 2fthời gian e- Lăng Thục 6bPhân - Hiện 8eđại, sủng 9- 10 chương da- Link 9ebook

Tuyệt 3esắc truyền c0kỳ: Nguyệt 8lạc hồng 32trần 85- Lâm Vũ 58Phàm -Xuyên 40không – c060 chương 3d- Link e7ebook

Tứ 59Đại Gia d8Tộc, bản 0tình ca của c8Vương tử 1- Ngưng Mâu 7Nhất Thuấn 5e- Hiện đại ca- 133 chương

82niệm thành cthành e- Quân Tử f3Dĩ Trạch c- Hiện đại 7f- 27 chương

Từ 5vợ tướng cquân trở 94thành hoàng 6hậu: lên 3nhầm kiệu 3hoa 8- Hoả Hồng 9e– Cổ đại e8- 452 chương e3- Link 4ebook

Tướng 63công đòi ccưới e- Nguyên d3Nhu – Cổ 9đại – ab10 chương aLink d1ebook

Tướng 7công không 4xuất gia 9- Trạm Lượng 0- Cổ đại a6- 10 chương

Tướng 3công thật dvô lý c- Nhược 7Hoan - Cổ 65đại, H c9- 10 chương e- Link 86ebook

Tướng 88công, thỉnh f4dùng chậm b- Lăng Hi 73- Xuyên không 47- 10 chương 39- Link dbebook

Tướng ccGia Ái Thê 9- Cần Thái 1- Cổ đại, fsắc - 10 bchương

Tương 3tư cơm nắm 9- Điển 7Tâm - Hiện cđại – 49 chương, f6kết thúc b– Hệ liệt 7Phúc Nhĩ 1Ma Sa – Link b6ebook

Tương c8tư cùng 9quân tuyệt b- Nguyên e0Viện - Cổ 5cđại, H 9c- 10 chương d– Hệ liệt 4Khuynh quốc

Tửu 3nương xinh f4đẹp bán 3chữ c- Trạm Lộ 4- Cổ đại b- 10 chương

Tỳ 3bnữ vương c2phi 1- Lữ Nhan 4- Xuyên không 08- 92 chương 6Link daebook


images


U flinh sơn 7dtrang c6- Tứ Mộc a7- Cổ đại, c9điều tra 7- 12 chương 4- Link debook

Ưng eVương Đoạt cÁi b8– Tứ Nguyệt 78- Cổ đại, 4H - 10 chương


images


Vật 6bcưng của 5thiếu gia 16– Hồng f2Sầm – 96Hiện đại, 50sủng, sắc 6– 10 chương

Vật 8riêng của ftổng giám 7đốc máu 2lạnh c- Thiển 1Thủy Đích dNgư - Hiện 7đại – 3c102 chương 1+ 9 ngoại e2truyện

Vị 0fhôn phu tuyệt c9chẳng phải 37người lương 39thiện 67- Tạ Thượng 0Huân - Hiện cđại - 8 echương - bHệ liệt ccTình duyên cthai long 4phượng 4- Link 62ebook

f1sao hạ lạnh 34– Cố Tây fTước – a2Hiện đại, 6sủng – 2a26 chương

Võng 0cdu chi gia 08hữu quai f2sủng d- Nhu の 5eThiên Vũ d- Đam mỹ, 58võng du - ec79 chương

Võng e2du chi thủy bhỏa giao 3dung c5- Tiên Nữ 1Hạ Phàm b2Ưng Sát 0e- Đam mỹ 4- 44 chương 1+ 1 ngoại 1truyện

Võng 82du chi trận ftiện thiên enhai 5e- Tử Ai 7cMạt Lỵ f- Võng du a5- 42 chương

Vọng e2Giang Nam 3- Hồ Điệp 2SEBA - Xuyên 8không - 28 1chương - Link 08ebook

ecùng mập 9cVô cùng 4gầy 4c- Mễ Lạp 2Phấn - Hiện 03đại - 45 cchương - Link febook

1diệm xinh 9đẹp 65– Lâm Gia 9Thành – eXuyên không, e6đấu trí 16– 230 chương 7- Link 9cebook

Vợ 4chồng chớp 3fnhoáng 2- Tinh Dã 1Tuệ - Hiện 1dđại - 10 c5chương

Vợ ebcó thai mười a8triệu của 08phó tổng e- Quế Tiểu 48Văn - Hiện 9đại, H 5- 10 chương 12- Hệ liệt beÔng chủ alớn tập ahợp đặc 7biệt - Link 37ebook

Vợ 22đẹp trộm 7etim: Đại 4thiếu phúc c1hắc đừng ephách lối 29- Ưu Thương 7Nhĩ Hoàn 3- Hiện đại 15- 218 chương

Vợ 4đồng chí, fcố lên! 7- Tô Già dMục - Hiện beđại - 68 bchương + 214 ngoại 64truyện

Vợ balạnh lùng e6không sợ 3tôi 3c- Ngũ Vi aa- Hiện đại 2- 10 chương 5- Link 7bebook

Vợ 89ngốc 6- A Bối 45- Hiện đại 52- 40 chương 8+ 4 ngoại 4truyện - Link 39ebook

Vợ 9phúc hắc 0của Đế 0Vương Hắc 8Đạo 3- Thiên Thượng 1Lam Cẩn c- Hiện đại 6- 110 chương

Vợ 0trước giá 9trên trời d4của tổng 6giám đốc ca- Phần c42 1- Hàn Trinh 6eTrinh - Hiện 3đại - 616 85chương + ec13 ngoại 9truyện

Vợ 1trước mập 71mạp 0a- Giản Huân d- Hiện đại c0- 10 chương 72- Link bebook

Vợ 0yêu của edtổng giám 85đốc xã c6hội đen c5- Quân Tử eHữu Ước 26- Hiện đại e0- 123 chương 57+ 3 ngoại 8truyện - Link 39ebook

Vợ 7yêu dịu 2fdàng đến 6dđiểm danh b5- Hắc Khiết 6Minh - Hiện 3đại - 10 dcchương - 15Hệ liệt e1City Hunter 8- Link e7ebook

Vợ 4yêu khó 25thuần phục d- Thanh Thần 10Vi Dương 9- Hiện đại 2c- 120 chương 4- Link 5ebook

Vợ eyêu gây a0họa 3e- Thần Hi 9b- Hiện đại 98- 10 chương 96- Hệ liệt 94Bà xã vô f9cùng phiền 13toái - Link 36ebook

Vợ 0byêu thích 6tán gái 0-  Cầu 92Mộng – 9cHiện đại e0– 9 chương 6- Link 78ebook

dbem siêu cấp: 1cTướng công 67thật hung 30mãnh 02- Lam Tiểu 9Uất - Xuyên 2không, sắc 6– 184 chương, c25 ngoại d6truyện - Link 5debook

cKhuynh Thành 45- Nam Cung 3Dao - Xuyên 5ckhông, tự f9sang tác 1b- 70 chương

Vừa cgặp đã cyêu a- Hắc Khiết 72Minh - Hiện fdđại - 10 1achương - Link 1ebook

Vừa cý quý công btử e– Thủy 65Lam – Hiện eđại – 610 chương c7- Link 4debook

Vương 9gia chạy 32trốn 3b- Âu Dương 6aVân - Đam 1dmỹ, cổ 8dđại - 10 69chương

Vương 3gia giá lâm 3- Tứ Nguyệt cb- Xuyên không, csắc – c810 chương, 5kết thúc 1– Hệ liệt 2Đến đâu 2fcũng được 4như ý - Link 21ebook

Vương egia, hãy 1dđể ta bảo 22vệ ngươi 8- crazyhuyen 5- Xuyên không a5- 40 chương f+ 2 ngoại 15truyện

Vương f1gia lạnh 8lùng chỉ fsủng vương cphi bị bỏ d- Lộ Dung a6Thuỷ Tích 3d- Xuyên không d- 100 chương 68- Link febook

Vương bGia Lấy 9Vợ b9- Trạm Lộ f- Cổ đại 0- 10 chương 3- Hệ liệt 4Hoa gả sai c4- Link 1ebook

Vương 75gia ngốc 19nghếch trêu 6achọc Vương c9phi ngây 4ngô 2- Nhứ Ngữ dfPhân Phi 0- Xuyên không 0- 79 chương d8+ 2 ngoại 06truyện

Vương 23gia, nhà fcủa em chính 3blà phủ 06của anh fb– Tứ Nguyệt 6d– Hiện 0đại, sắc 48– 10 chương 3– Hệ liệt 61Đến đâu 73cũng được 80như ý

Vương a1gia sợ vợ 0- Cầu Mộng e0- Cổ đại fd- 10 chương 8b- Link 0ebook

Vương egia ta biết 33sai rồi 0- Loan Loan 4f- Xuyên không 7- 128 chương 21- Link cebook

Vương 4gia tóc trắng: 8Vương phi 6csi ngốc eakhông dễ 1chọc d- Nha Tiểu 24Quyển - 3Xuyên không e- 204 chương 7- Link 73ebook

Vương 6fphi của 8yêu tinh evương 6- Trúc Quân 37- Xuyên không e0- 10 chương

Vương bephi xà y 0- Long Ngạo d8Tuyết - 7aXuyên không, 3ddị giới 69– 55 chương


images


2aquân đùa 95hậu cc- Trúc Quân e- Xuyên không ac- 10 chương 1- Link aebook

Xấu 7phi 2b- Trinh Tử 3a- Xuyên không, 0H - 15 chương e- Hệ liệt 82Truyện sống dccòn ở hậu ccung - Link 7eebook

Xuân 1mang lưu 8cluyến ec- Tự Thị 59Cố Nhân 53Lai - Trùng fsinh, H - 5580 chương 0a- Link 5ebook

Xuân atình nhộn 0nhạo 14- Tinh Hồng fd- Hiện đại, 37H mạnh - 210 chương f- Hệ liệt 7Hộ vệ f6tuyệt sắc

Xí, 93đồ tiện 5nhân c8- Thương 9dTố Hoa - feTrùng sinh, 90H - 57 chương 97- Link 42ebook

Xin bchào, con 6fmèo của 9tôi! 7- Môi Quả 4c- Hiện đại 9- 190 chương f- Link 6ebook

Xin 9chào, trung 4tá tiên 41sinh 8- Mạc Oanh a- Hiện đại ad- 71 chương e3+ 1 ngoại etruyện

Xuyên 1qua làm tình cfnhân của f6hoàng đế! 2b- Lạc Nhật 75Bầu Bạn 5- Xuyên không 8- 138 chương 5f+ 1 ngoại 50truyện

Xuyên 9qua mĩ nam 92tóc trắng: eCông tử aHuyền Tuyết 7Y 64- Bùi Thị dfThúy Vân 03- Xuyên không

Xuyên efqua thời dkhông giả 74bộ vô tội b- Tứ Nguyệt a0- Xuyên không, 5aH - 10 chương af- Hệ liệt 0Ông trời 1cđùa giỡn

Xuyên fcqua thời 04không tìm ftình lang 7- Tứ Nguyệt 1e- Xuyên không, 47H - 10 chương 9- Hệ liệt bÔng trời 5bđùa giỡn

Xuyên c0việt cự 2nhân quốc ffđộ 1- Thi Chức fc- Đam mỹ 44– 27 chương

Xử c0nữ đoạt 4tình 9- Ngải Đông 0a- Hiện đại 2- 10 chương 0- Hệ liệt a8Hồ sơ Ngục 73Thiên


images


Y 6Sinh Thế 2cGia ef- Điệp 0Chi Linh - f9Đam mỹ, eahiện đại db- 76 chương 00+ 2 ngoại 61truyện

95Thiên chi 3Lâm Cửu d- Thập Nguyệt 0Trùng - Xuyên fkhông, đồng 78nhân - 40 7chương

Yêu 9anh đừng 4bnên bỏ 96rơi anh c6- Trạm Lượng f0- Hiện đại 52- 9 chương 5- Link a4ebook

Yêu 8anh, thật 66đau lòng a- Mạc Lâm 8b- Hiện đại 2- 10 chương f- Link cebook

Yêu dcbà xã lạnh 4lùng 5e- Thiên Mỹ fKhả - Hiện c5đại, H f8- 45 chương d+ 10 ngoại ctruyện

Yêu ceem không edễ đâu 33- Tứ Diệp f0Thảo - Hiện 9đại - 29 20chương

Yêu 5em xin làm a1chuyện xấu bc- Vu Trinh 50- Hiện đại 7c– 10 Chương

Yêu 90em lần nữa, 6được không f6anh? 2- Nguyên dViện - Hiện 89đại, trùng 9sinh, H - e10 chương

Yêu deđương với 4dtổng giám c7đốc 2a- Điển 6fĐiển - fHiện đại a- 10 chương 08- Hệ liệt 9Người yêu 04tổng giám 3đốc của dtôi

Yêu fbgiả, thích 01thật: Điện bhạ, người 8thật là 2c 1- Nhất Phu 2- Hiện đại 0- 144 chương 2- Link 1ebook

Yêu 2Hận Triền fMiên 73- Thịnh 0Hạ Thái 1Vi - Hiện ađại - 98 8chương + 034 ngoại 0truyện - Link debook

Yêu 9kiều đùa 03lang quân 35– Tần 7Phương Ngọc a– Cổ đại ad– 10 chương 7Link 4ebook

Yêu 4mị hồ b- Mạc Nhan 3- Huyền dhuyễn – 2e10 chương 47Link 15ebook

Yêu 1phải cô adnàng hai 1mặt b8- Kim Huyên cd- Hiện Đại 1– 10 chương b– Hệ liệt cCô dâu tuyển d5chồng - Link 4ebook


Đã sửa bởi nuhoangtuyet8393 lúc 03.09.2014, 17:33.

Được thanks
Xem thông tin cá nhân YIM
Có bài mới 14.07.2012, 00:09
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor
Cựu Editor
 
Ngày tham gia: 16.08.2011, 10:02
Bài viết: 1079
Được thanks: 2001 lần
Điểm: 9.38
Có bài mới Re: List truyện dài hoàn + Ebook - Điểm: 4
Cho ta quảng cáo ké cái list đang lập của nhà ta nhé, cũng hơi bị đầy đủ đó *PR xí* ^^
http://lachoacung.wordpress.com/list-truyen/ngon-tinh-da-hoan/. Có link ebook và số chương truyên kèm theo, truyện nào ta đọc rồi thì có chia thể loại kỹ nữa, mại zô, mại zô. :bighug:


Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 14.07.2012, 09:41
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor
Cựu Editor
 
Ngày tham gia: 01.08.2011, 12:51
Bài viết: 1799
Được thanks: 4559 lần
Điểm: 9.55
Có bài mới Re: List truyện dài hoàn + Ebook - Điểm: 2
Ta cũng bày đặt bon chen làm một cái đây, cho quảng cáo hộ cái nhé
https://huyenbibo.wordpress.com/list-truyen-dai-hoan/


Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 65 bài ] 
       Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm

Chuyển đến: