Diễn đàn Lê Quý Đôn


images

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 170 bài ] 

Cưỡng chiếm giường vua: Bạo quân, thỉnh an cho Bổn cung - Nại Tiểu Nhàn

 
Có bài mới 06.11.2011, 23:29
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor
Cựu Editor
 
Ngày tham gia: 01.08.2011, 12:51
Bài viết: 1804
Được thanks: 4046 lần
Điểm: 9.6
Có bài mới [Xuyên không] Cưỡng chiếm giường vua: Bạo quân, thỉnh an cho Bổn cung - Nại Tiểu Nhàn - Điểm: 10
Cưỡng 10chiếm giường a8vua: Bạo 77quân, thỉnh 8an cho Bổn bccung

images


Tác 7giả: Nại 2Tiểu Nhàn

Thể 4floại: Xuyên a8không, ngôn 27tình, HE.

Độ c8dài: 136 c2chương

Convert: bdgocquynh520, 15inhmaroon

Giới 20hiệu

“Bạo duân, đêm 3ay đến 0ượt ngươi 1chị tẩm.” 19ạ Như Thanh 16gồi ở 1rên long bàng, nét 2ặt đầy faý cười a4hìn Kỳ 11ạc Hi.

“Hoàng cậu, nàng d2uốn làm 91ì. . . . 7 © DiendanLeQuyDon.com. .” Kỳ 7ạc Hi nuốt 37ước miếng aột cái, d8ùng ánh bfắt hàm chứa sương aù nhìn nàng.

Hạ chư Thanh eong môi cười, 04au đó…

“Hoàng b3ậu, nàng dđừng cởi 4 phục.”

“Hoàng 1ậu, đừng 7éo đai lưng 56rẫm.”

“Hoàng adậu, đừng 77ép buộc 9erẫm!”

“Ngươi 1ác định 0không muốn? 5Người đâu 32triệu nam fsủng số f2 tới thị 15tẩm!”

“Trẫm 2fkhông cho dphép, trẫm 00tới thị 89tẩm. . . 9 © DiendanLeQuyDon.com. . .”

Đêm e4hôm đó, bhắn vươn 35mình thành d0sói, không 5biết là 16ai ăn ai. 42 © DiendanLeQuyDon.comNhưng trên cđời này bkhông có 36bữa ăn 3cnào miễn dphí, chiếm e5tiện nghi ethì phải 0clàm osin.

“Bạo 9quân, châm 9btrà cho Bổn 1cung. Thay 1quần áo acho Bổn 6cung. Làm 5eấm giường dcho Bổn 3ccung. Cho 8cBổn cung. 18 © DiendanLeQuyDon.com. . . . .”

Hạ 6Như Thanh ahé cái miệng d7nhỏ nhắn f9lải nhải 8cra lệnh ccho Kỳ Lạc dHi. Mà Kỳ dLạc Hi lại 9ebuồn rầu, 2nữ nhân 8ađáng chết 7rõ ràng 4coi hoàng fađế là 1nô tài sai bfvặt, xem 68trẫm giáo 5huấn nàng.

“Người 39đâu, mang 6dhoàng hậu atới long 9fsàng của 06trẫm, trẫm 7muốn tiến 4bhành ‘giáo 2dục yêu’ 3e. . . . . 8 © DiendanLeQuyDon.com.”

Hạ 8aNhư Thanh dfnhíu mắt abạc lại, 72nói khẽ: d0“Bạo quân, aangươi dám f7phảng kháng? bNgười đâu, bmang nam sủng fsố 1 xuống, 61triệu số 92 hầu hạ.”

Chúng 8anô tài run 8rẩy nói 0với Kỳ fLạc Hi: b“Nương 5nương lớn enhất, ngài cethứ hai, 95cho nên đành 5fủy khuất 9ahoàng thượng. 3d © DiendanLeQuyDon.com. . . . .”

Mọi 90người vung c4tay lên, 29kéo hoàng 5đế xuống. d © DiendanLeQuyDon.com. . . . .

Giới 5cthiệu

[Cực fephẩm cuồng b2ngạo 】- 53cung chủ

Nàng, 5Hạ Như 6eThanh, cung 6chủ “yêu 4cnghiệt điện” 7lãnh huyết.

Một 19nữ nhân 0làm người 67trong hắc 4ađạo nghe 1ctin đã sợ 91mất mật,

Cuồng 1ngạo, ngoan fđộc, xinh 4cđẹp, lãnh 38huyết. . f7 © DiendanLeQuyDon.com. . . .

Ai 86có thể bcuồng hơn canàng?

Một 9khi xuyên 5qua, Hạ 4Như Thanh 4nhắm thẳng 54đến long fasàng của fbạo quân, 8nàng đảo 8dkhách thành 6chủ, một ecước đá 11hoàng đế 6xuống long dsàng. Nàng flông mày fakẻ đen 38cao cuồng dvọng khiêu 14khích nói fvới bạo 4quân “Bạo 5quân, giường fcủa ngươi 71Bổn cung f8muốn. . 53 © DiendanLeQuyDon.com. . . .”

Ai 10có thể cbngạo hơn 6nàng?

“Bạo 23quân, ngươi afmuốn làm cBổn cung 63chết rét 2sao?” Hạ afNhư Thanh elạnh run 22co rúc một 0góc ở long b8sàng, nhìn 2thân thể 0emềm mại 3đơn bạc 2run rẩy 0vì lạnh. e © DiendanLeQuyDon.comKhóe mắt 0enàng liếc c8bạo quân c1bên giường, 31dùng tay cchỉ hắn, 7khóe miệng 0nhếch lên, 7akhẽ mở 8môi lạnh, 0giống như anữ vương 80uy nghiêm 6cao ngạo a2ra lệnh 5“Bạo quân, 57còn không 7mau đi lên 6elàm ấm fgiường 3cho Bổn 5cung!”

Ai bcó thể 2‘yêu’ 1như nàng?

Hạ 1Như Thanh f6bàn chân e0trắng nõn 8ađứng ở 52trên giường 1hoàng đế, 10nàng cúi 57người xem 19nhẹ (khinh 6bthường) 0bạo quân, 6cánh tay 3xinh đẹp 5vũ động, a2nắm cái 46cằm trơn 35bóng của 0hắn nâng 76lên, không fnói lời 2bnào bá đạo a5hôn xuống, 07“Bạo quân, 6làm nam sủng 4cho Bổn e2cung được 32không?”

Hạ 3Như Thanh fkhẽ cười, 1bhơi nghiêng 0khóe môi, 5eba phần ecuồng ngạo, 0ebảy phần bxinh đẹp 5——

Cực cphẩm yêu 1nghiệt - 70bạo quân

Hắn d2- Kỳ Lạc 64Hi,“Kỳ 37Liên Quốc” 8quân chủ 29vô tình.

Một bcnam nhân alàm cả btriều văn 7evõ kinh hồn 7táng đảm,

Yêu bnghiệt, c3tàn bạo, 43vô tình. 8 © DiendanLeQuyDon.com. . . . .

Ai 1có thể f7cuồng hơn 3hắn?

Hắn 7căm tức a4nữ tử 7kia đá hắn 5xuống giường, 8tà câu lấy 23khóe môi, 2“Nàng muốn a8giường? f7Trẫm cho 9fnàng. Bất bquá trẫm cmuốn người f7của nàng. 7c © DiendanLeQuyDon.com. . . . .”

Ai 44có thể f5ngạo hơn 3ehắn?

Hắn 4nhếch cao 6lông mày atuấn tú, ctà tứ nhìn 41Hạ Như 41Thanh đang 26lạnh run, b3muốn trẫm 1bgiúp nàng 2ấm giường? 5Vậy nàng 9trước giúp 2trẫm ấm 8dthân a. . 8e © DiendanLeQuyDon.com. . . .

Ai 66có thể f‘yêu’ 8như hắn?

Hắn 6có chút 49giật mình 4nhìn Hạ 0Như Thanh, 57hắn đường eđường b2quân chủ fmột nước 73lại bị 1một nữ 0nhân cưỡng 5hiếp, còn 1muốn hắn 5làm nam sủng 43cho nàng? 5Kỳ Lạc 0Hi băng mâu 3(mắt lạnh) 79híp lại, 00thả ra ánh 1asáng lạnh, 2b“Không 54sai a, vậy ađể trẫm 45cẩn thủ 6(cẩn thận a8nghiêm túc) echức trách 1nam sủng e. . . . . 4 © DiendanLeQuyDon.com.” Tiếng e9nói còn ebchưa dứt, 8hắn liền 16ngược lại 38hôn lên, 50xâm lược fHạ Như 8eThanh, bá bđạo cướp 0đoạt . 5f © DiendanLeQuyDon.com. . . . .

Nữ dnhân đáng fechết rõ 6ràng coi 7bhoàng đế e9là nô tài f8sai vặt, 6xem trẫm bckhông hảo dbhảo giáo a7huấn nàng,

“Người edđâu, mang 5fhoàng hậu 19tới long 8sàng của ctrẫm, trẫm 0dmuốn tiến 8hành giáo eedục yêu. 0 © DiendanLeQuyDon.com. . . . .”

Đem d0cung chủ 1đụng với 0bạo quân,

Đem 3cuồng nữ c5gặp gỡ 81yêu nam,

Khi 53nữ nhân 0đụng nam 6nhân

Khiến 5người biết 4dkhông khí btràn đầy 2emùi thuốc 9nổ.

Theo ebthời gian 1dần dần 7exoay chuyển,

Bản 4thân hắn 1và nàng ebbắt đầu 7đắm chìm, 7kể cả 68tâm. . . 65 © DiendanLeQuyDon.com. . .Đã sửa bởi thanhhuyen00 lúc 16.01.2012, 21:14.

Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 08.11.2011, 12:54
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor
Cựu Editor
 
Ngày tham gia: 01.08.2011, 12:51
Bài viết: 1804
Được thanks: 4046 lần
Điểm: 9.6
Có bài mới Re: [Xuyên không] Cưỡng chiếm giường vua: Bạo quân, thỉnh an cho Bổn cunng - Điểm: 10
Chương 631: Số mệnh dđã định, 8kiểu tiền 7bạc

Một 54du thuyền 70hùng vĩ 4ecao lớn cmàu trắng afphong cách 0eRussia huênh 7choang chạy 85vào vùng 42biển Somalia 27(Tác Mã dý Hải Vực), 6à đuôi fhuyền lại b1ung lay một 8ây tường 72i màu trắng 2erên đáy 2(đáy thuyền) 9đỏ, diêm búa lẳng 43ơ mà bắt c8ắt.

Du 9huyền lộng d4ẫy vô cùng ea hoa lãng bhí, nhưng 8à người fám phô trương ehư thế 2ađi vào vùng 86iển Somalia, ahỉ sợ 7ũng chỉ 5ó cung chủ 4“yêu nghiệt fđiện” 1ãnh huyết e8—— Hạ 8bhư Thanh.

Làm biệc khí 2hách quyết dđoán, làm dgười cuồng 1gạo lãnh 5uyết, cung eahủ đại fhân trong 13ổ chức 3ắc đạo 8hiến người 72a nghe tin 6đã sợ amất mật dc.

d4lúc này, 18Hạ Như 66Thanh đang 1eở trong 7phòng VIP 7của chiếc d8du thuyền 4tư nhân 6này ngắm enhìn hiện 0btượng thiên f8văn (hiện e7tượng thay cđổi trong 3không trung), 4nghiên cứu becảnh quan 5Thất Tinh 6eLiên Châu 70(bảy ngôi e6sao) khó ccó được d3sắp tới.

Dần 37dần sắc 6trời càng 0ngày càng amờ, màn csân khấu b3đen kịt 7bao sát vô 4số sao bạc, c3trong miệng 51hút khổng 3lồ màu 0đen dung bnạp ngàn 8ngàn vạn cvãn ngọc bvỡ, biển earộng thâm 81thuý khôn 8cùng ánh clên tấm a8màn đen, 3một hồi acảm giác 4lúc ẩn a1lúc hiện 8fbốc lên 21chạy đến f2não.

“Thất abTinh Liên c1Châu rốt b2cục để 7fcho Bổn 1bcung gặp 48phải . . c5 © DiendanLeQuyDon.com. . . .” 3Hạ Như 40Thanh đang dmặc một 69bộ áo da 5màu đen cbó sát người, 2dáng người 1bnhanh nhẹn 0ehấp dẫn ađược phác fhọa rõ 07ràng, tóc b3dài màu 7đen như 8thác nước 82đổ xuống, 2cda thịt 9nổi bật 63như ngọc, 3dmột đôi 0bạc mâu 8flại chợt 2hiện vài 3phần bén cnhọn hư evô. . . . 06 © DiendanLeQuyDon.com. .

“Mấy 7dngười các ccngươi đều 0fđi xuống 9đi, trừ bphi có sự 5kiện đặc 8thù, nếu 8không đừng adquấy rầy 4Bổn cung angắm nhìn bthất tinh. e © DiendanLeQuyDon.com. . . . .” 0Hạ Như ddThanh nghiêng d6mắt liếc cmấy người 42mặc tây 8btrang màu e6đen bên dcạnh, khẽ 6mở môi 6flạnh phân 79phó nói, dtrong bạc 3mâu xẹt equa một 4tia hàm xúc aakhông thể 79kháng cự.

“Vâng, 7cung chủ 2đại nhân.” 5Những người ckia đều blà thành 3viên yêu 0nghiệt điện, 7ebọn họ bckhông nói 9bhai lời 5thối lui 7ra khỏi 65phòng quan 45vọng, tốc 3độ cực 9fnhanh khó 54có thể f2tưởng tượng, 1bbởi vì 9cho dù sống f4cùng cung bchủ đã 1lâu, nhưng 28giọng điệu 7lạnh như 21băng cùng 07ánh mắt 6sắc bén, 2không thể 5không khiến aabọn họ 2có chút 95run sợ trong 1lòng mà fdsởn tóc b4gáy.

Theo f8thời gian f6gần tới, 2sao thuỷ, 78sao kim, địa 28cầu, sao fhoả, sao 1thổ, sao 4thiên vương, f4sao diêm 6vương, vị atrí thất 00tinh này fdần dần c2di động 08trở nên 3rõ ràng, 53bắt đầu c0hình thành f9một đường athẳng.

Hạ fNhư Thanh 32tập trung b6tinh thần 04ngắm nhìn 3bầu trời, 0bầu trời 4emàu xanh b4đậm đang dtrình diễn cfcảnh quan 5trăm năm 0khó gặp.

Đột 43nhiên trông c8thấy Thất 80Tinh hợp 2thành một 23đường, fchỉ cảm 8thấy hai cmắt tỏa 2sáng, màn dtrời đen 99kịt phảng e0phất khảm a7lên một b1chuỗi trân 5châu sáng 42chói, mượt f2mà phong 0phú, trong 9suốt sáng 2long lanh, c3sáng lạn 0chói mắt, dbầu trời 6chói mắt blóe ra quang bhuy (ánh 6sáng) kỳ 6fdị.

Đột enhiên, giống 31như một 3cngôi sao 7dbăng nào 9đó xẹt 0cqua không 7trung, vẽ 4ra vĩ tuyến cmàu trắng 0bạc, Hạ c0Như Thanh 4chỉ cảm dthấy có 7dthứ gì 95đó thoáng 25qua trước 4mắt, một 2dđồng tiền 6bạc từ 93trên rơi e5xuống lòng a4bàn tay của eenàng.

Hạ 1Như Thanh d1khẽ mím fmôi đỏ 18tươi lạnh 0lẽo, nâng 60cao đôi bmi thanh tú 9ngưng mắt 45nhìn cái 36thứ không d2rõ đến 29từ đâu 3này.

“Tiền 3. . . . . 0 © DiendanLeQuyDon.com. Làm sao fcó thể 7atừ trên 3trời rơi dxuống . 8 © DiendanLeQuyDon.com. . . . .” eHạ Như bThanh bỗng 5dùng ngón dtay non mềm 83vuốt ve 0đồng tiền 3abạc, cúi 61đầu lẩm 23bẩm .

Mặt 2trước đồng 64tiền chạm cbkhắc hoa 0dvăn cổ 1điển rườm 5ra, bức a4vẽ nho nhã 9yêu dã tựa 7hồ ngụ 0cý cái gì fđó.

Hạ fNhư Thanh 1đột nhiên 6cảm thấy cfcái đồng 6atiền kia 7tựa hồ 42được giao b4sinh mệnh, 68đang chậm cdrãi dung 7cnhập da dthịt của emình, huyết 1nhục, cốt 5btủy

Đột 18nhiên trên 2mi tâm trở 65nên mệt 9mỏi, ánh fsáng trắng 2fchợt lóe alên, Hạ 3Như Thanh 17biến mất. 9 © DiendanLeQuyDon.com. . . . .

Thời 8bgian chuyển 3động, vận b7mệnh cũng 72bị thay 7đổi theo e. . . . . 1 © DiendanLeQuyDon.com.Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 08.11.2011, 13:10
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor
Cựu Editor
 
Ngày tham gia: 01.08.2011, 12:51
Bài viết: 1804
Được thanks: 4046 lần
Điểm: 9.6
Có bài mới Re: [Xuyên không] Cưỡng chiếm giường vua: Bạo quân, thỉnh an cho Bổn cunng - Điểm: 11
Chương e92: Trời bagiáng long b1sàng, đùa 4giỡn quân 4vương

Bóng 02đêm xâm 2nhập cung 5điện, trong fhoàng cung 3to lớn như cvậy thập bphần yên 2ftĩnh.

Trên a9long sàng 5a hoa xa xỉ e8à một gã 2dam tử tuyệt 04ắc, tóc bđen quấn 41uanh trên biường màu 46đỏ, hai 42đầu lông 4ày tinh sảo 50en lẫn vài 87ia yêu mị, dôi mỏng fđỏ thẫm 1ản ra hơi chở hấp 23ẫn.

Đột 5hiên ngoài 89ửa sổ 0iện lên 2ột tia sét 6inh thiên, fheo đó chấm cứt Thất 74inh Liên e1hâu, cùng 6ới một 5eđạo bạch duang, Hạ 7hư Thanh cciáng xuống 6ong sàng.

“**! 9aơi này là adơi nào. 9 © DiendanLeQuyDon.com. . . . .” 8ạ Như Thanh 8chấp giọng 4dắng, lông 2i thanh tú 3hen chúc fthành một 6eđoàn, màu a1bạc trong a4con ngươi d0hiện lên 8một tia a8không vui, a5nhất định b8là vừa frồi cái 9đồng tiền 68kia giở 7trò quỷ, 6dnàng thầm f9suy nghĩ, 99tạm thời 4không chú 0bý mỹ nam fctử bên 6cạnh.

Kỳ 5cLạc Hi cũng 8đồng thời dbị Hạ 98Như Thanh 2eđột nhiên 03xuất hiện 7đánh thức, a6thần sắc 8hắn phức 28tạp nhìn e6Hạ Như 3eThanh, khóe dmôi đỏ 2thẫm thâm e0thúy phiết, 25thấp giọng 6hỏi đến 85“Nữ nhân, fngươi làm 1như thế 0nào bò lên 73trên long a6sàng của 04trẫm . . d3 © DiendanLeQuyDon.com. . . .”

“Trẫm? 7fLong sàng. a © DiendanLeQuyDon.com. . . . . 54 © DiendanLeQuyDon.comTrời ạ, 3dmình rốt dcuộc xuyên fqua đến 35đâu rồi?” 5aHạ Như 74Thanh hơi 0híp mắt 35con mắt enhìn đế 1vương yêu 0nghiệt trước 4mắt này, clàn da trắng 91nõn tôn 0lên một 3vẻ lạnh anhạt phối cehợp cùng 2asợi tóc, 73môi mỏng 44lạnh lùng 2phun ra nuốt 1vào hàn fkhí nhàn 3nhạt.

Hạ 74Như Thanh ddđảo mắt atưởng tượng, 8hơi nghiêng 0khóe môi a3bình tĩnh 1nói “Bò dlên giường? 77Thật sự 7là buồn 1cười, từ ctrước đến 2cnay đều flà người 7bkhác giúp d2Bổn cung d7ấm giường, 61không cần 2Bổn cung cetự mình 5eđộng thân. 5 © DiendanLeQuyDon.com. . . . .”

Kỳ dLạc Hi khẽ a8mím môi 69mỏng, nhìn 88nữ tử 01cuồng vọng 5etrước mắt fnày, đột 74nhiên sinh 90lòng trêu achọc, hắn 53dùng tay fchống cằm f0nhìn Hạ 40Như Thanh, enhíu mày 06quyến rũ 59quyến rũ, 4nhẹ giọng 0mị hoặc 4ngâm “Vậy 7trẫm giúp canàng ấm 64giường d9thì thế 45nào. . . 10 © DiendanLeQuyDon.com. . .”

Kỳ cLạc Hi tà 75cười, không 49chút che a2dấu đánh 89giá Hạ 95Như Thanh, edung nhan ftuyệt sắc e3tinh sảo, e3khiến mắt edhắn không amuốn ly c7khai. Lần fđầu tiên 3ccó nữ nhân a4thú vị 5bđến như 6vậy, đủ d9cuồng. . fa © DiendanLeQuyDon.com. . . .

“Bổn ccung không 97phải phi 0tử chó 24má gì của 7ngươi, là bngươi muốn 8mà, huống 8chi Bổn abcung hiện 7tại không 6dcần. . . f © DiendanLeQuyDon.com. . .” Hạ 91Như Thanh 5akiềm chế 45bỏ Kỳ 2Lạc Hi qua fmột bên, cxoay người 87không để eý tới hắn, fbạo quân 5chết tiệt, 6lại dám e5ăn đậu 77hũ của enàng.

Kỳ beLạc Hi thật cakhông ngờ 60Hạ Như 45Thanh lại 1quyết đoán fcự tuyệt cnhư vậy, efhắn làm fbộ bi thương chối tiếc a2quất vào 2emặt nói 4“Trẫm, 7dchẳng lẽ dchọc giận 8dlàm nàng 1chán ghét 9à. . . . 7 © DiendanLeQuyDon.com. .”

Hạ 38Như Thanh 9ckhông có cphản ứng 98lời mà 7aKỳ Lạc f9Hi nói…, bnàng nhìn 4bốn phía fquan sát 2dò xét, 1enhư có điều 43suy nghĩ belo lắng, b1nàng đột fnhiên đảo 1mắt nhìn 3về phía 62Kỳ Lạc 7aHi trước 58mắt, có 3lẽ hoàng 4cung đúng 8là nơi đầu 94tiên nàng eephát triển.

Hạ 5Như Thanh a5cười nhạt, 7dbạo quân, 4bngươi rất 8vinh hạnh eđược Bổn d5cung coi trọng.

Nàng ckhẽ mở 8môi băng 4“Bạo quân, fBổn cung 1cphong ngươi 7làm nam sủng 1esố một 6thế nào. 8 © DiendanLeQuyDon.com. . . . .”Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 08.11.2011, 13:10
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor
Cựu Editor
 
Ngày tham gia: 01.08.2011, 12:51
Bài viết: 1804
Được thanks: 4046 lần
Điểm: 9.6
Có bài mới Re: [Xuyên không] Cưỡng chiếm giường vua: Bạo quân, thỉnh an cho Bổn cunng - Điểm: 11
Chương 83: Cung chủ anóng nảy, 5dđạp bạo 10quân

“Phong 5trẫm làm 5nam sủng dsố một?” 3Kỳ Lạc 3Hi tựa hồ 72không tin dvào lỗ 2tai của d3mình, hắn dnâng cao 41ông mày 9ãnh, quanh 9o một hồi: 4“Nhưng bà, ngươi faó tư cách f2ì đây ?”

Kỳ 46ạc Hi liếc 7hìn Hạ 04hư Thanh, 0aại bất fđồng với eà mị trước, eai con ngươi 24ách ra ánh 0áng lạnh 29àm cho người 36a run như aầy sấy.

Hạ 18hư Thanh 0fhìn thần 9dắc lạnh 5hư băng dủa Kỳ 7ạc Hi, cười 7hầm nói, e1“Đế vương fdốt cục 7ắt đầu 37hật tình cồi, Bổn 4ung còn cho 2aằng ngươi 1ẽ vẫn 6diếp tục 21hơi nữa c6đấy, thật 5ự là một chút cũng 8hông đáng 8yêu. . . a5 © DiendanLeQuyDon.com. . .”

Hạ fNhư Thanh 7lười biếng eliếc Kỳ 9Lạc Hi, 4btập mãi 9thành thói 8quen nói, e“Bạo quân, 6engươi không 17biết là ecuộc sống enhư vậy b3rất nhàm 64chán sao?” 69Nàng khẽ ecười, cánh 82môi lạnh 0bnhư băng 1chiện ra 02một tia 8tái nhợt, 5tựa hồ dđang cười dnhạo, cười bbnhạo hết f8thảy thế 1gian này, bacuộc sống d2giả tạo athật sự 6là rất 5không thú c9vị. . . 1 © DiendanLeQuyDon.com. . .

Tâm 21Kỳ Lạc 1Hi hơi run 25rẩy, hắn 0lẳng lặng ađưa mắt 54nhìn Hạ fNhư Thanh 45trước mắt, 35tựa hồ 0là nhìn 8cxem loại 0cướp đoạt 0linh hồn, cđôi mắt 03thâm thúy 6abắn ra một dloại hào 7quang, đó d8là một b3loại tia 8lửa va chạm 9alinh hồn.

“Cuộc 1csống thú 9cvị ư, nghe 3ngươi vừa 97nói như fvậy, trẫm 8dđến lúc feđó thực b8mong đợi. b © DiendanLeQuyDon.com. . . . .” 27Mong đợi 4ngươi sẽ fmang đến c4cho trẫm 74cái dạng f5kinh hỉ dgì, tiểu fmèo hoang fdcuồng ngạo, e0.

Kỳ 88Lạc Hi vẻ bmặt cười 8bchâm biếm 38nhìn Hạ 66Như Thanh, 45nhưng mắt 3không có 34ý cười 5(nụ cười edchưa đến ađáy mắt), 8làm cho Hạ 5Như Thanh 7brất không fthoải mái, 4ecảm giác 2fbị tính etoán thật a1không tốt d5chút nào, ccHạ Như eThanh âm 5thầm khinh 01bỉ Kỳ bLạc Hi, 4bất quá, 58ai kêu hắn 8có quyền d. . . . . ef © DiendanLeQuyDon.com.

“Bạo 2quân, chuyện 6hậu cung 0thực không 0fthú vị 9sao?” Hạ cNhư Thanh bdễ dàng 3đoán ra ctính toán dcủa Kỳ fLạc Hi, bdmuốn lợi 4dụng nàng 1miễn phí? f6Chẳng lẽ 2hắn không f2biết thiên 0hạ không 5có bữa 7cơm trưa cnào miễn 8phí sao?

“Ha 7ha, cần 91gì phải 0ethông minh dfnhư vậy echứ, nữ 94nhân quá 2fthông minh f1sẽ làm dcho nam nhân 9eghen ghét 3lắm à nha, ea” Kỳ Lạc c3Hi giả vờ 26trêu ghẹo 2anói, híp 3mắt đào 4hoa điện 2lực mười ephần cười advới Hạ 6eNhư Thanh, 2“Bất quá, 2trẫm chính blà thích bchặt đây 93. . . . . b4 © DiendanLeQuyDon.com.” Bởi bvì ít nhất 4so với những 33nữ nhân 8nhàm chán fkia, hắn 9tình nguyện 7lựa chọn 72người mà 71mình cảm 5thấy hứng 44thú, ít enhất cuộc dsống sẽ bthú vị, a6nữ nhân, fnàng sẽ 1dkhiến trẫm fcảm thấy 2hứng thú 73sao, trẫm 3bchính là e7thực chờ 1mong . . . ce © DiendanLeQuyDon.com. . .

“Thế 0dlực hậu 52cung rất 1phiền não f5sao? Nếu 6có hứng 8thú, Bổn b6cung sẽ ccân nhắc 4một chút a0giúp ngươi ftrừ bỏ a1mấy việc 8blinh tinh. 48 © DiendanLeQuyDon.com. . . . .” 41Hạ Như fThanh tựa 78như không 7thèm để bý liếc c6liếc về dephía Kỳ 6Lạc Hi, ekhóe môi 28như có như ekhông vẽ a3ra đường 4cong.

“Bất 9bquá nam sủng, 71Bổn cung 40hiện tại efbuồn ngủ erồi. . . fe © DiendanLeQuyDon.com. . .” Hạ 55Như Thanh 6chuyển đề d4tài, mệt dmỏi lười 19biếng duỗi 1cái lưng, dehơi nghiêng 6con mắt 5bạc, có 85chuyện gì 8dnói.

Nghe 65xong lời 84này, lông f6mày tuấn atú của 28Kỳ Lạc 6Hi nâng lên, a7vô cùng fhứng thú 6nói: ” 1ekhông biết 02cung chủ a1đại nhân, 12khi nào tuyên f5trẫm thị 9tẩm . . 76 © DiendanLeQuyDon.com. . . .” baHắn hàm 4ẩn nói, ffquỷ quái 3nhìn Hạ 7Như Nhanh.

“Bổn 3cung bình 40thường dluôn không ccthích cùng 2người khác c0cùng giường 41chung gối, 35về phần 01bạo quân 54ngươi, chịu 3eủy khuất 5một chút, a6ngả ra đất 61nghỉ a (xuống 2đất ngủ). 2 © DiendanLeQuyDon.com. . . . .” 1Hạ Như 42Thanh trực d4tiếp phản 4bác lời 9nói của aKỳ Lạc 5Hi…, nàng 8nhanh chóng acướp được 7chủ quyền, 83lông mày 35cao kẻ đen e9cuồng vọng 4nói với 0Kỳ Lạc bbHi “Bạo 50quân, ngại 05quá, giường dcủa ngươi e3Bổn cung b8muốn. . a1 © DiendanLeQuyDon.com. . . .”

Lời 7ccòn chưa badứt, Hạ dNhư Thanh 3liền một acước đạp eKỳ Lạc cHi xuống e7khỏi long 0sàng. (haha, 90vua ơi là 9avua)

Hứ, 69ai kêu đó f8là bút tích 3của ngươi, 30Bổn cung 85miễn phí c1tiễn ngươi dmột đoạn cfđường.

Kỳ 1Lạc Hi căm 3tức bị 0Hạ Như a6Thanh đá bxuống giường, c2nghiêng câu 40khóe môi, c“Nàng muốn 40giường? 6Trẫm cho 09nàng. Bất f2quá trẫm 4amuốn thân 1thể của 0nàng. . . 6 © DiendanLeQuyDon.com. . .”Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 08.11.2011, 13:12
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor
Cựu Editor
 
Ngày tham gia: 01.08.2011, 12:51
Bài viết: 1804
Được thanks: 4046 lần
Điểm: 9.6
Có bài mới Re: [Xuyên không] Cưỡng chiếm giường vua: Bạo quân, thỉnh an cho Bổn cunng - Điểm: 10
Chương e4: Trộm ctrên giường 0rồng, long 67phượng 17đấu

Hạ 2Như Thanh 0không thèm 6đếm xỉa 3đến lời 91của Kỳ 24Lạc Hi, ađiềm nhiên 21như không 3đem tóc 98ài màu đen 61uốn, ngũ efuan xinh xắn 52ấp lánh 8rong ánh 1fáng lập fòe ở cung 08điện xa ddoa xa xỉ.

“Nàng 5hế mà cam 5òng để aho đế vương aanh tuấn 78iêu sái 0gả ra đất 3ghỉ, bảo 2bối, nàng 8ehật sự 1dà quá tàn 8hẫn vô 12ình. . . 3 © DiendanLeQuyDon.com. . .” Kỳ d0ạc Hi giống 65hư người 1ị vợ bé 8ém bỏ, 6ờn dỗi, 42óc đen quấn 95uanh tại eương quai 0anh, nông 6ộng y phục 41đang lúc 0ó thể nhìn dđến bộ e5gực trắng 77õn bằng 8hẳng kia.

Rất bhó tưởng c2ượng trước 53mắt người 67này lại 00là quân 0chủ vô 1tình “Kỳ dLiên Quốc”, 65một nam 03nhân làm 89cả triều dvăn võ kinh 3fhồn táng fđảm, nếu 3fđể cho 3fnhững quan 47viên thị a7vệ kia nhìn cthấy, chỉ 8bsợ là cho 5frằng đã 38gặp quỷ, 4mò mẫm anằm mơ. 1 © DiendanLeQuyDon.com. . . . .

“Bạo 8quân, thu fdhồi cái 7chăn của a3ngươi a, 32Bổn cung 5nổi da gà 8bvì té xuống, 53còn có để 49cho người 55ta ngủ hay 65không, đại f4nam nhân 2lấy chăn 9dđệm nằm 5dưới đất acó quan hệ 4gì, ở đó a4ầm ĩ Bổn 7cung, Bổn ecung liền 0đập chết 1ngươi. . ce © DiendanLeQuyDon.com. . . .” 3fHạ Như 6Thanh không 75kiên nhẫn enói với 83Kỳ Lạc 26Hi, nàng 0chau nâng elông mi tú cckhí, chẳng 28lẽ đế d2vương đều e6yêu mến eđức hạnh bgiả tạo 92thành sao. 8 © DiendanLeQuyDon.com. . . . .

Hạ d9Như Thanh 2thầm suy 6nghĩ, quen 69không biết 0Kỳ Lạc e9Hi chỉ là fđặc biệt 4đối với 4trường 4hợp của 9bnàng mà 6fthôi.

“Bổn 3cung buồn 3dngủ, bạo aquân tắt fđèn!” dHạ Như 42Thanh một c6bên phân d0phó nói eevới bạo 8quân, một 63bên nhìn 9bnhìn chính amình đang emặc quần 59áo không ekhỏi buồn dfbực, mặc 7áo da bó 9fsát người 0ngủ, còn edcó để cecho người 1sống hay dakhông, đợi eetí nữa 0nhất định 7phải cởi 4ra, bất 4equá điều 4kiện tiên ffquyết là 8phải tắt 44đèn. . . 2 © DiendanLeQuyDon.com. . .

Hạ 8cNhư Thanh 6vừa dứt 68lời, Kỳ 1Lạc Hi trong 5nháy mắt evung lên, 20những cây c1đèn cầy ckia toàn 52bộ dập c1tắt, bóng btối bao 9phủ cung 5điện, cái e6gì cũng 8thấy không brõ lắm.

Giờ 7ccách trong dchốc lát, 1Hạ Như 8Thanh thừa 9dịp thời b9khắc đêm 6fđen vắng f4người, 82nhanh chóng 5cởi áo fda bó sát 96người, 6da thịt 5cnguyên bản 7khô nóng f0lúc này bbphóng thích 0cũng nhận 66được khoan 57khoái nhẹ denhàng.

“Bảo ebối, cái 2yếm của f5nàng như 3thế nào 78kỳ quái 32vậy, màu 3lam nhạt 1không thích ehợp với 1nàng. . . c6 © DiendanLeQuyDon.com. . .” Đột 5nhiên một f2thanh âm 9trầm thấp 9từ tính 2xông ra, 5thân thể 64Hạ Như 60Thanh lập 3atức trở 7nên căng a5thẳng. (haha, dbvua này thiệt 3tình)

“Bạo aquân, ngươi 52không phải angủ rồi 8sao, tối 6như vậy 02làm sao ngươi 9dnhìn được. d © DiendanLeQuyDon.com. . . . .” fHạ Như dThanh có achút ảo 1não nói, 6trời ạ, 1dnàng cư 2nhiên bị 4thấy hết. 67 © DiendanLeQuyDon.com. . . . .

“Ngu 5ngốc, người 83thường 0xuyên tập 1võ cơ bản 1cũng có e1thể nhìn e7ban đêm, c9bất quá 8bảo bối 5athân hình 7của nàng 9thật sự 6là không 48tệ a. . 11 © DiendanLeQuyDon.com. . . .” 43Kỳ Lạc fHi quyệt 9agóc miệng, 45dừng ở 6trên da thịt atrơn như 3tơ lụa 9của Hạ 20Như Thanh, bthần sắc 15hai con ngươi 9không chút 7cnào che lấp 3toát ra một 32tia khác e.

“Khốn 6kiếp chết 0tiệt, không 4cho phép f2ngắm loạn. f © DiendanLeQuyDon.com. . . . .” 1dHạ Như 7Thanh nổi dgiận quát, 53nàng nhanh 6chóng đem 25ga giường 30trên long 03sàng tung c7ra, choàng 0clên người 59của mình, 0tơ lụa c0trơn bóng d0xẹt qua 1ada thịt, 5lộ ra vai ekhêu gợi.

Nhưng 8mà những 2động tác fdY Y chọc 2fngười này dcủa Hạ 5Như Thanh 41bị Kỳ 3Lạc Hi thu 7chết vào 3đáy mắt, 2một vòng ehỏa diễm 15thiêu đốt 3đáy mắt 46của hắn, 17hắn thấp 0giọng khàn 6agiọng “Bảo acbối, nàng 8đây là 5đang hấp 8dẫn trẫm csao?”

Chỉ 4athấy Kỳ 7Lạc Hi từ 2etừ tới a0gần long 3sàng, tùy eý thưởng 2thức dáng dngười hoàn 16mỹ khêu dgợi của dHạ Như efThanh, hắn 9nói nhỏ a5“Như vậy, 41trẫm sẽ 6không khách 7khí. . . b © DiendanLeQuyDon.com. . .”

Bất 4aquá trong 5chốc lát, cở thâm 4u trong hoàng ecung, từ 8ftrong phòng 07ngủ hoàng 9eđế truyền e1ra một câu 7phẫn nộ 5chửi rủa 24“Bạo quân, aekhông cho aphép sờ 07loạn!” fTrong khoảng bthời gian 1ngắn tựa 5dhồ vang 2vọng toàn 5dbộ hoàng bfcung.Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 170 bài ] 
       


Thành viên đang xem chuyên mục này: ---Koorihime---, 144tangbatho, 9030303, alo.olala, angell0nelycute, Anna2693, apple_92, Argentina, August97, bangnhi_uhm, baobao2002, Bee95, bichthuy010193, Blue Rose, bongbep, brulee, bubenoluz, bumxitchan, bupbechauphi, Camry2006dng, Cao Tiểu Vũ Hàn, Catherine Liu, Chichiru, chinteo, Chiphuong22, choithoi, Colau0593, Cunyeuanh, cát bụi, cún sì tel lar, Danbo413, Dandelion Flower, DarkLee, Dinhhuongtra, dothidieuhien, DuoiBongHoangLan, đầu đá, Fannie93, Funny232528, futhuybilangquen, Giang Dobi, giangpi, Google Adsense [Bot], gundamwing083, gái già 0515, Hana86, Hana96, Hanagogatsu, hanayuki1010, Hangvuvna, hlokbme, Hoa tranh, hoaanhtuc290682, hoangbachcam, hoangminhhuong, hotaru_yuki, huyen huyen, Huyenhoamtv, huyetlienhoa98, Huyền Bôngg, Hải Thiên, Ichikazumi, jasmine010198, jessica.nguyen, Juillet01, kenly774, Keobonggon2013, khung ne, khưu gia hân, knokoutlove, kykychiaki, lamlinh81, Linh Ha Tinh, linh2810, Louis Huân Y, lunapham96, Lê Thuý Oanh, Lệ Hy, macynguyen, megau1976, MeOw, MichiyoHamano, Min_Mun, mohoang.1998, moitinhcuoi, monmin, Moon blb, MrsMoks90, myhanhvu, Mùa say đắm1983, narcissus7101, Ngoc Kim, ngocdiep0201, Ngochiennh, nguyenhoangajc, Nguyễn thanh duy, ngân ngáo, nhatminh2606, nhibolun, Ninh Uyển, Nini sushi, Npquynh, ongbjrak198, peheobuongbinh, phamngoclinh, Phong Linh 2310, phong nhi Toriki, phong vô định, Phongvanytuyet, phuongthank, piggy lovly, pixy, quynho899x, quynhtram29791, Quách Ny, rắn con 89, sam_8352, sandy huynh, sandy mika, saobang153dd, Sarah Nguyen, senkyu, snowflake_td, SNowXxSNow, sohy, soisoine, songngu45, Su Boice, Su ri Muội, su tu nho AxA, sunhills, Sunnynga, Suzzan_Anh, t2nlienme, ta là gió, tan-chan, thanh146913, thanhkhang112110, thao lun, Thocon25, thungphididong, thutrang1331, thuyvan1912, tieuthuhoahong, tiffinytiti, tin93, Tiểu Bình Nhi, tranphuongnghi, trạch mỗ, tuyentran204, Tâm Anh, tùng k3, Tịch Lạc, uyenuonghodiep, van_1, vip171, vitluoi, vivision, vuhongnhung, Vệ Tử Y, xuanyentrang, Yahoo [Bot], Yuuki WF, zphiphiz và 6989 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm

Chuyển đến:  
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Thành viên nổi bật 
Yến My
Yến My
lazy_lazy
lazy_lazy
Thi Ca
Thi Ca

Thiên Phong: la sắp tới ta sẽ viết 1 bài t/y của ta vs bà xã đại nhân, hi vọng ng mọi đến xem và góp zui cho hành trình yêu thương để ta xin baba va mama lấy nàng về làm vk
Thiên Phong: ta xin trân trọng thông báo mọi ng mọi chuyện * đỏ mặt *
Thiên Phong: chào mọi ng
Tiểuhàn: Thế là ta ko phải lam phóng ziên đúng ko
Cua Rang Me: ồ. sao qua hk mới mới thi hả?
dienvi2011: lên ôn phẫu 2 vs tư tưởng, em học cùng lịch vs cua mà.......
Cua Rang Me: mấy chương cũng được..... k sao đâu ^^

vĩ học sớm hơn Cua 1 tuần á
dienvi2011: oải........2 chương cố lấy ngày mai 2 chương nữa dc hông???? Ngày kia em bò đi HP rồi! Huhu....vác sách về như đúng rồi.....nặng mấy kg mà quái dc chữ nào???? Lẽ nào trượt????
Cua Rang Me: ờ ráng vài ngày lên học nữa ròi

nàng edit mấy chương rồi
dienvi2011: k.....dung lượng miễn phj mà.....dùng min max lm chj????
Ở trọ toàn dùng Wifi về quê thôi dùng tạm  sjm mà!
Cua Rang Me: mèo ơi: edit truyen tới đau rùi
Cua Rang Me: sao lai thế.... có xài trọn gói 50k/tháng k?
dienvi2011: 3.5G mà cũng k chui vào đâu dc, chui vào dc mỗi NTN thôi cua ơi.....huhuhu
~mèo xinh~: mèo nè . . vào bóc tem mèo đi :))
Cua Rang Me: vĩ: viewtopic.php?f=20&t=320802&p=2018548#p2018548

vô đây chém đi
Cua Rang Me: vĩ xài ba gờ ha?
dienvi2011: hu....nu.....k vào dc là sao.....t thù m....cái mạng viettel chết bầm nhá.....cả tiếng k chui vào dc là sao????
Cua Rang Me: mèo hoang ở sóc trăng...... h này mới biết á
Hồ Thiên Khả Du: ừa thì chém
Cua Rang Me: vô link chém vài đao rồi ngủ
Hồ Thiên Khả Du: sao rứa?
Cua Rang Me: du: khoan ngủ
Cua Rang Me: viewtopic.php?f=20&t=320802&p=2018548#p2018548

về đây chém đi linh
Hồ Thiên Khả Du: Khả Du yên giấc đây a.... :">
Hồ Thiên Khả Du: ĐÃ 11 GIỜ ĐÊM RỒI CƠ Á. THÔI NHA... MAI ĐÚ ĐỞN VẬY, CHÚC CÁC PA MA NGỦ NGON, CHÚC MÁ CHỒNG NGỦ NGON, CHÚC CÁC BÁC, CÁC CÔ CÔ, THÚC THÚC NGỦ NGON, CHÚC EM GÁI SAM NGỦ NGON, CHÚC EM RỂ VÀ VỢ ẺM NGỦ NGON. CHÚC PHU QUÂN TIỂU HÀN NGỦ NGON.
linh ỉn: đúng nha, k có topic này k cho con Cua lấy vợ a^^
Cua Rang Me: má từ *kêu gào* má từ.
Sô con nhận bị bỏ rồi..... h con phải làm gì á? con phải giúp gia tộc này, sau này 2 nhà mần sui
Anna Ninhhong: truyện trái tim băng với vết nứt có đc ko? nếu ko hay thì Anna khóa đề tài lại a
Anna Ninhhong: cmas ơn nhìu nhìu nha!
tudiemto: @vivi: vào nhận má đi con viewtopic.php?p=2018436#p2018436


DiendanLeQuyDon | ddLQD | Phong thu am | studio | YeuCaHat
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.