Diễn đàn Lê Quý Đôn

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 171 bài ] 

Cưỡng chiếm giường vua: Bạo quân, thỉnh an cho Bổn cung - Nại Tiểu Nhàn

 
Có bài mới 06.11.2011, 23:29
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor
Cựu Editor
 
Ngày tham gia: 01.08.2011, 12:51
Bài viết: 1804
Được thanks: 4142 lần
Điểm: 9.63
Có bài mới [Xuyên không] Cưỡng chiếm giường vua: Bạo quân, thỉnh an cho Bổn cung - Nại Tiểu Nhàn - Điểm: 10
Cưỡng 9chiếm giường 1dvua: Bạo bquân, thỉnh b3an cho Bổn 1ccung

images


Tác 9bgiả: Nại 1Tiểu Nhàn

Thể 8floại: Xuyên b9không, ngôn atình, HE.

Độ 6dài: 136 5fchương

Convert: egocquynh520, finhmaroon

Giới 7ehiệu

“Bạo 43uân, đêm d0ay đến b2ượt ngươi 7hị tẩm.” 8ạ Như Thanh 31gồi ở 1frên long 4aàng, nét 0ặt đầy 9eý cười 6hìn Kỳ 2ạc Hi.

“Hoàng 0ậu, nàng 6uốn làm 72ì. . . . 0 © DiendanLeQuyDon.com. .” Kỳ fạc Hi nuốt 89ước miếng aột cái, eùng ánh 5ắt hàm f6hứa sương fù nhìn nàng.

Hạ c6hư Thanh 6fong môi cười, aau đó…

“Hoàng 0ậu, nàng a6đừng cởi 1 phục.”

“Hoàng 6aậu, đừng féo đai lưng 7rẫm.”

“Hoàng 0ậu, đừng 1ép buộc bfrẫm!”

“Ngươi 2ác định akhông muốn? dNgười đâu 3triệu nam 8sủng số 272 tới thị 7tẩm!”

“Trẫm 0không cho 3phép, trẫm ctới thị 1tẩm. . . 94 © DiendanLeQuyDon.com. . .”

Đêm ahôm đó, 0hắn vươn a9mình thành csói, không 55biết là cai ăn ai. c8 © DiendanLeQuyDon.comNhưng trên 34đời này 9ekhông có 49bữa ăn 0nào miễn 0phí, chiếm c8tiện nghi 7thì phải elàm osin.

“Bạo 2quân, châm 4trà cho Bổn e2cung. Thay 9equần áo 85cho Bổn 83cung. Làm 79ấm giường 7cho Bổn 6cung. Cho b8Bổn cung. 31 © DiendanLeQuyDon.com. . . . .”

Hạ 73Như Thanh b4hé cái miệng 73nhỏ nhắn 25lải nhải dra lệnh 1cho Kỳ Lạc 9Hi. Mà Kỳ 77Lạc Hi lại bcbuồn rầu, 60nữ nhân 4đáng chết erõ ràng cccoi hoàng 63đế là 0nô tài sai 6vặt, xem 8trẫm giáo 3huấn nàng.

“Người e3đâu, mang fhoàng hậu 7tới long csàng của c8trẫm, trẫm 79muốn tiến aehành ‘giáo ccdục yêu’ 6. . . . . d © DiendanLeQuyDon.com.”

Hạ adNhư Thanh e1nhíu mắt 4bạc lại, 7nói khẽ: 7c“Bạo quân, 3ngươi dám fphảng kháng? eNgười đâu, 7fmang nam sủng 5số 1 xuống, cdtriệu số 82 hầu hạ.”

Chúng 86nô tài run 43rẩy nói 89với Kỳ e2Lạc Hi: d3“Nương 0fnương lớn f6nhất, ngài dathứ hai, 08cho nên đành fủy khuất ahoàng thượng. 67 © DiendanLeQuyDon.com. . . . .”

Mọi 97người vung 6tay lên, 7ekéo hoàng 67đế xuống. c © DiendanLeQuyDon.com. . . . .

Giới 8thiệu

[Cực 73phẩm cuồng 14ngạo 】- 0cung chủ

Nàng, bHạ Như 7Thanh, cung 1chủ “yêu 6anghiệt điện” 8lãnh huyết.

Một 37nữ nhân a0làm người 6trong hắc ađạo nghe 5ftin đã sợ 2emất mật,

Cuồng cngạo, ngoan 6fđộc, xinh e1đẹp, lãnh d2huyết. . 7 © DiendanLeQuyDon.com. . . .

Ai f1có thể d5cuồng hơn 86nàng?

Một akhi xuyên a0qua, Hạ 9Như Thanh bnhắm thẳng 3đến long fsàng của 52bạo quân, 14nàng đảo dkhách thành 6chủ, một 0acước đá fhoàng đế 9axuống long 32sàng. Nàng ealông mày ekẻ đen 96cao cuồng fbvọng khiêu 83khích nói bdvới bạo cquân “Bạo d8quân, giường ffcủa ngươi 7Bổn cung 4muốn. . 47 © DiendanLeQuyDon.com. . . .”

Ai 8có thể 4angạo hơn 61nàng?

“Bạo cquân, ngươi 0muốn làm 2Bổn cung dchết rét 0sao?” Hạ 05Như Thanh 58lạnh run 72co rúc một 29góc ở long acsàng, nhìn 4thân thể 57mềm mại 16đơn bạc d7run rẩy b0vì lạnh. 9 © DiendanLeQuyDon.comKhóe mắt 1nàng liếc 4bạo quân 72bên giường, 5edùng tay 1chỉ hắn, 0khóe miệng 0nhếch lên, 3fkhẽ mở e1môi lạnh, 2giống như 56nữ vương c0uy nghiêm 3cao ngạo 4ra lệnh f“Bạo quân, 00còn không bmau đi lên dlàm ấm ddgiường dcho Bổn 9cung!”

Ai 4dcó thể 14‘yêu’ dnhư nàng?

Hạ eNhư Thanh 7bàn chân d9trắng nõn ađứng ở 4trên giường 99hoàng đế, fcnàng cúi 9angười xem 7nhẹ (khinh 5thường) cbạo quân, 2bcánh tay 81xinh đẹp fvũ động, 8anắm cái fcằm trơn 63bóng của 48hắn nâng 20lên, không 2nói lời 3nào bá đạo 71hôn xuống, 4“Bạo quân, felàm nam sủng ccho Bổn 0cung được 7không?”

Hạ dNhư Thanh 4khẽ cười, dahơi nghiêng 12khóe môi, dbba phần 4dcuồng ngạo, 5bảy phần 1xinh đẹp c——

Cực 29phẩm yêu 2nghiệt - 3cbạo quân

Hắn 2- Kỳ Lạc 5Hi,“Kỳ 6eLiên Quốc” 3dquân chủ cavô tình.

Một 25nam nhân 3làm cả 8triều văn 54võ kinh hồn 9táng đảm,

Yêu 7dnghiệt, ctàn bạo, 1cvô tình. 0 © DiendanLeQuyDon.com. . . . .

Ai 42có thể 6dcuồng hơn c8hắn?

Hắn 9căm tức c1nữ tử 9kia đá hắn 49xuống giường, 0btà câu lấy ffkhóe môi, 1“Nàng muốn 5giường? 9eTrẫm cho 73nàng. Bất 3quá trẫm 3emuốn người fcủa nàng. ac © DiendanLeQuyDon.com. . . . .”

Ai 8có thể 4bngạo hơn 6hắn?

Hắn fnhếch cao b6lông mày 1tuấn tú, atà tứ nhìn 1Hạ Như 4Thanh đang 9lạnh run, d1muốn trẫm egiúp nàng 7ấm giường? 71Vậy nàng etrước giúp 9trẫm ấm 68thân a. . 95 © DiendanLeQuyDon.com. . . .

Ai 26có thể 6‘yêu’ 9như hắn?

Hắn 88có chút 43giật mình 37nhìn Hạ f5Như Thanh, 6fhắn đường 60đường 4equân chủ bmột nước 5blại bị 6một nữ 5nhân cưỡng 0hiếp, còn bmuốn hắn blàm nam sủng 4cho nàng? 0Kỳ Lạc cHi băng mâu a6(mắt lạnh) 31híp lại, ethả ra ánh fasáng lạnh, a“Không 7sai a, vậy 7để trẫm acẩn thủ e(cẩn thận 62nghiêm túc) bcchức trách anam sủng f7. . . . . 3 © DiendanLeQuyDon.com.” Tiếng 7nói còn achưa dứt, chắn liền 65ngược lại 7bhôn lên, 06xâm lược 2Hạ Như 5dThanh, bá fđạo cướp 3đoạt . 5a © DiendanLeQuyDon.com. . . . .

Nữ 8nhân đáng fchết rõ 80ràng coi 7hoàng đế 9là nô tài 6sai vặt, 58xem trẫm 9không hảo dhảo giáo 5huấn nàng,

“Người 0dđâu, mang 9ehoàng hậu 1tới long 6sàng của 06trẫm, trẫm cmuốn tiến fhành giáo 65dục yêu. 9 © DiendanLeQuyDon.com. . . . .”

Đem d9cung chủ b9đụng với 9bạo quân,

Đem 7bcuồng nữ 85gặp gỡ 6eyêu nam,

Khi 2anữ nhân 03đụng nam enhân

Khiến angười biết 6không khí 49tràn đầy 2mùi thuốc cnổ.

Theo 10thời gian adần dần 3xoay chuyển,

Bản 42thân hắn 23và nàng 61bắt đầu d8đắm chìm, 6kể cả 6tâm. . . a © DiendanLeQuyDon.com. . .Đã sửa bởi thanhhuyen00 lúc 16.01.2012, 21:14.

Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 08.11.2011, 12:54
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor
Cựu Editor
 
Ngày tham gia: 01.08.2011, 12:51
Bài viết: 1804
Được thanks: 4142 lần
Điểm: 9.63
Có bài mới Re: [Xuyên không] Cưỡng chiếm giường vua: Bạo quân, thỉnh an cho Bổn cunng - Điểm: 11
Chương e91: Số mệnh 54đã định, 34kiểu tiền 1bạc

Một dcdu thuyền dehùng vĩ 4cao lớn 5màu trắng bphong cách feRussia huênh 01hoang chạy cvào vùng e0biển Somalia de(Tác Mã 3ý Hải Vực), e3à đuôi 27huyền lại eung lay một 35ây tường bi màu trắng 9rên đáy e(đáy thuyền) ađỏ, diêm 09úa lẳng 26ơ mà bắt 48ắt.

Du 31huyền lộng cẫy vô cùng fa hoa lãng 61hí, nhưng a3à người 41ám phô trương 1ehư thế 4cđi vào vùng ciển Somalia, 15hỉ sợ c5ũng chỉ dó cung chủ 7“yêu nghiệt 3cđiện” cãnh huyết ec—— Hạ 7hư Thanh.

Làm d8iệc khí a3hách quyết 5dđoán, làm bgười cuồng 7gạo lãnh fuyết, cung efhủ đại bbhân trong dổ chức cắc đạo 3hiến người cba nghe tin 69đã sợ emất mật 2d.

alúc này, ccHạ Như 85Thanh đang e8ở trong ffphòng VIP 52của chiếc bdu thuyền ctư nhân 7này ngắm 1nhìn hiện 2tượng thiên 70văn (hiện 5tượng thay 0đổi trong fkhông trung), 95nghiên cứu 6cảnh quan 9Thất Tinh 8Liên Châu fe(bảy ngôi 6sao) khó 64có được bsắp tới.

Dần d1dần sắc 46trời càng angày càng 1bmờ, màn d6sân khấu 0đen kịt 5bao sát vô csố sao bạc, 3trong miệng 0hút khổng elồ màu 1đen dung 11nạp ngàn dngàn vạn 6vãn ngọc fvỡ, biển bbrộng thâm 4bthuý khôn 7cùng ánh ddlên tấm 81màn đen, 46một hồi 6cảm giác 7blúc ẩn 93lúc hiện 5bbốc lên 8chạy đến 0bnão.

“Thất bbTinh Liên 28Châu rốt 23cục để 37cho Bổn 1cung gặp 89phải . . 5 © DiendanLeQuyDon.com. . . .” 91Hạ Như 0Thanh đang 28mặc một cbộ áo da c9màu đen abbó sát người, cdáng người 03nhanh nhẹn fhấp dẫn f9được phác ahọa rõ 6aràng, tóc dddài màu 26đen như ebthác nước 4đổ xuống, 3bda thịt 82nổi bật 8như ngọc, dmột đôi abạc mâu 53lại chợt 7fhiện vài 7phần bén 92nhọn hư 4vô. . . . 4 © DiendanLeQuyDon.com. .

“Mấy 3người các 9ngươi đều 0đi xuống 6bđi, trừ 0phi có sự 1kiện đặc bthù, nếu 2không đừng cquấy rầy 5bBổn cung engắm nhìn 6thất tinh. 1 © DiendanLeQuyDon.com. . . . .” 4Hạ Như 7bThanh nghiêng 6mắt liếc f7mấy người 6mặc tây 26trang màu 92đen bên efcạnh, khẽ 1amở môi 15lạnh phân 7phó nói, c5trong bạc amâu xẹt aqua một 22tia hàm xúc f9không thể akháng cự.

“Vâng, e2cung chủ 1đại nhân.” 0Những người bkia đều 2elà thành fviên yêu 4bnghiệt điện, 5fbọn họ e6không nói 77hai lời acthối lui a2ra khỏi 23phòng quan avọng, tốc 7độ cực d3nhanh khó aecó thể 58tưởng tượng, 1cbởi vì 5cho dù sống e5cùng cung 6fchủ đã eclâu, nhưng 92giọng điệu b7lạnh như 59băng cùng 50ánh mắt 0bsắc bén, 3không thể 14không khiến 7bọn họ 76có chút bcrun sợ trong 37lòng mà 7sởn tóc 48gáy.

Theo 79thời gian fdgần tới, 0sao thuỷ, 66sao kim, địa 4cầu, sao ahoả, sao 61thổ, sao 2thiên vương, 23sao diêm d7vương, vị c6trí thất d1tinh này d2dần dần 1di động 79trở nên 4rõ ràng, c2bắt đầu 1hình thành 3một đường 30thẳng.

Hạ efNhư Thanh 6etập trung 0btinh thần 1dngắm nhìn 61bầu trời, b2bầu trời 44màu xanh 72đậm đang 4trình diễn 3cảnh quan 2trăm năm 2khó gặp.

Đột 6nhiên trông 9thấy Thất dTinh hợp e4thành một d7đường, 2chỉ cảm 03thấy hai amắt tỏa 7sáng, màn ctrời đen cckịt phảng dphất khảm 3alên một 3achuỗi trân 99châu sáng 5chói, mượt dmà phong 60phú, trong dsuốt sáng 13long lanh, 52sáng lạn 3chói mắt, ebầu trời b2chói mắt alóe ra quang 89huy (ánh d3sáng) kỳ bfdị.

Đột abnhiên, giống 4như một dngôi sao c0băng nào b2đó xẹt fqua không 9ftrung, vẽ f1ra vĩ tuyến 5màu trắng 28bạc, Hạ aNhư Thanh 1chỉ cảm 4thấy có cthứ gì 09đó thoáng aaqua trước emắt, một 6cđồng tiền 8bạc từ 60trên rơi 35xuống lòng 2bàn tay của 94nàng.

Hạ e1Như Thanh dkhẽ mím 5môi đỏ 7tươi lạnh dclẽo, nâng 3cao đôi 96mi thanh tú 41ngưng mắt 55nhìn cái 3ethứ không crõ đến cdtừ đâu 34này.

“Tiền f. . . . . e3 © DiendanLeQuyDon.com. Làm sao 2có thể c8từ trên f1trời rơi 0dxuống . a © DiendanLeQuyDon.com. . . . .” 82Hạ Như efThanh bỗng 37dùng ngón d2tay non mềm 7dvuốt ve 3đồng tiền 4bạc, cúi b4đầu lẩm 2bẩm .

Mặt a5trước đồng 2tiền chạm 2khắc hoa ccvăn cổ 7fđiển rườm c2ra, bức d1vẽ nho nhã 4yêu dã tựa 3hồ ngụ a9ý cái gì 1đó.

Hạ 84Như Thanh 9đột nhiên 7cảm thấy 34cái đồng dtiền kia 2ftựa hồ 26được giao 0sinh mệnh, 2đang chậm 8erãi dung cnhập da b8thịt của fmình, huyết 84nhục, cốt 2tủy

Đột 81nhiên trên eami tâm trở 6enên mệt bmỏi, ánh 98sáng trắng fdchợt lóe 88lên, Hạ b7Như Thanh c8biến mất. 27 © DiendanLeQuyDon.com. . . . .

Thời 6gian chuyển 6động, vận dfmệnh cũng 4bị thay 3đổi theo 0. . . . . 1 © DiendanLeQuyDon.com.Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 08.11.2011, 13:10
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor
Cựu Editor
 
Ngày tham gia: 01.08.2011, 12:51
Bài viết: 1804
Được thanks: 4142 lần
Điểm: 9.63
Có bài mới Re: [Xuyên không] Cưỡng chiếm giường vua: Bạo quân, thỉnh an cho Bổn cunng - Điểm: 11
Chương 42: Trời 5giáng long a9sàng, đùa 3giỡn quân cvương

Bóng 6ađêm xâm 1nhập cung 03điện, trong 94hoàng cung 6to lớn như 2vậy thập 33phần yên 0tĩnh.

Trên flong sàng 96a hoa xa xỉ 6à một gã cam tử tuyệt 7ắc, tóc d4đen quấn fuanh trên diường màu 3đỏ, hai e0đầu lông 62ày tinh sảo 32en lẫn vài 72ia yêu mị, 5ôi mỏng 8đỏ thẫm 4ản ra hơi 1bhở hấp eẫn.

Đột abhiên ngoài 7ửa sổ a1iện lên 82ột tia sét 5inh thiên, 8heo đó chấm e8ứt Thất fbinh Liên 48hâu, cùng bới một e8đạo bạch 9uang, Hạ fhư Thanh 50iáng xuống 1ong sàng.

“**! 84ơi này là d0ơi nào. 9f © DiendanLeQuyDon.com. . . . .” 92ạ Như Thanh 29hấp giọng 74ắng, lông 5bi thanh tú 55hen chúc bthành một 6bđoàn, màu dabạc trong c3con ngươi 28hiện lên 03một tia b3không vui, 11nhất định dlà vừa 24rồi cái 2đồng tiền ekia giở 8trò quỷ, 43nàng thầm 5suy nghĩ, dtạm thời 5fkhông chú 56ý mỹ nam 53tử bên 5cạnh.

Kỳ 0aLạc Hi cũng dđồng thời 27bị Hạ 5Như Thanh 52đột nhiên 12xuất hiện 13đánh thức, 3thần sắc 2hắn phức f4tạp nhìn 8Hạ Như cThanh, khóe c6môi đỏ 2thẫm thâm 9thúy phiết, 9dthấp giọng 9hỏi đến 7“Nữ nhân, 0ngươi làm a9như thế 02nào bò lên btrên long 3bsàng của 8trẫm . . 63 © DiendanLeQuyDon.com. . . .”

“Trẫm? cLong sàng. 6 © DiendanLeQuyDon.com. . . . . 7c © DiendanLeQuyDon.comTrời ạ, 2mình rốt acuộc xuyên 9qua đến 3đâu rồi?” 7Hạ Như 4Thanh hơi 7híp mắt a6con mắt 4nhìn đế 9vương yêu 4cnghiệt trước 17mắt này, elàn da trắng 27nõn tôn elên một 9fvẻ lạnh anhạt phối 63hợp cùng 12sợi tóc, 78môi mỏng blạnh lùng 37phun ra nuốt f9vào hàn akhí nhàn 8nhạt.

Hạ 38Như Thanh a4đảo mắt 66tưởng tượng, 83hơi nghiêng 4ckhóe môi 5bình tĩnh 0anói “Bò d7lên giường? fcThật sự 4là buồn 2bcười, từ 1trước đến 1nay đều blà người fkhác giúp eBổn cung 4ấm giường, bkhông cần eBổn cung 2tự mình 99động thân. 4 © DiendanLeQuyDon.com. . . . .”

Kỳ fLạc Hi khẽ 8mím môi e6mỏng, nhìn 2anữ tử 77cuồng vọng btrước mắt enày, đột 28nhiên sinh blòng trêu adchọc, hắn bdùng tay e2chống cằm 5nhìn Hạ 20Như Thanh, fnhíu mày 0quyến rũ aquyến rũ, 4nhẹ giọng 5mị hoặc engâm “Vậy 41trẫm giúp 4nàng ấm dbgiường bthì thế 2nào. . . e © DiendanLeQuyDon.com. . .”

Kỳ aLạc Hi tà 95cười, không 0chút che 6adấu đánh c6giá Hạ dNhư Thanh, 61dung nhan d0tuyệt sắc ctinh sảo, afkhiến mắt 4ahắn không 4bmuốn ly 2khai. Lần eđầu tiên ecó nữ nhân 3thú vị 1đến như 5cvậy, đủ 5cuồng. . 0 © DiendanLeQuyDon.com. . . .

“Bổn 5cung không dphải phi 0btử chó cmá gì của 79ngươi, là ddngươi muốn 31mà, huống 8chi Bổn ffcung hiện 6tại không 3ecần. . . 33 © DiendanLeQuyDon.com. . .” Hạ 65Như Thanh 4dkiềm chế abỏ Kỳ 4Lạc Hi qua 1amột bên, 8xoay người 0không để bý tới hắn, 6bạo quân 7chết tiệt, dlại dám dăn đậu 7hũ của 6nàng.

Kỳ 8Lạc Hi thật bkhông ngờ 21Hạ Như 5Thanh lại bquyết đoán 73cự tuyệt enhư vậy, f4hắn làm 99bộ bi thương 7hối tiếc d5quất vào b3mặt nói e“Trẫm, 7chẳng lẽ 11chọc giận 8làm nàng 4fchán ghét 7eà. . . . 0 © DiendanLeQuyDon.com. .”

Hạ 8Như Thanh 8không có 5aphản ứng 8lời mà 51Kỳ Lạc ceHi nói…, c1nàng nhìn 2bốn phía 07quan sát 9dò xét, 4như có điều 2suy nghĩ clo lắng, efnàng đột 6nhiên đảo ebmắt nhìn avề phía 00Kỳ Lạc 7dHi trước b8mắt, có 6lẽ hoàng fcung đúng c6là nơi đầu 1tiên nàng 4fphát triển.

Hạ 26Như Thanh 8cười nhạt, e0bạo quân, 89ngươi rất 1vinh hạnh 87được Bổn 36cung coi trọng.

Nàng 38khẽ mở 7môi băng 5b“Bạo quân, 6Bổn cung 0phong ngươi alàm nam sủng 54số một cfthế nào. 77 © DiendanLeQuyDon.com. . . . .”Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 08.11.2011, 13:10
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor
Cựu Editor
 
Ngày tham gia: 01.08.2011, 12:51
Bài viết: 1804
Được thanks: 4142 lần
Điểm: 9.63
Có bài mới Re: [Xuyên không] Cưỡng chiếm giường vua: Bạo quân, thỉnh an cho Bổn cunng - Điểm: 11
Chương 53: Cung chủ bnóng nảy, fđạp bạo 1quân

“Phong 2trẫm làm 77nam sủng 1dsố một?” adKỳ Lạc 3Hi tựa hồ 26không tin 35vào lỗ a2tai của 7fmình, hắn 8nâng cao 1dông mày d1ãnh, quanh d0o một hồi: a“Nhưng 9à, ngươi 3ó tư cách 0cì đây ?”

Kỳ eạc Hi liếc d9hìn Hạ f8hư Thanh, 22ại bất 2cđồng với 1à mị trước, 5aai con ngươi 78ách ra ánh b5áng lạnh 53àm cho người aaa run như 7cầy sấy.

Hạ 8hư Thanh dhìn thần dắc lạnh 6hư băng 9ủa Kỳ 2ạc Hi, cười ehầm nói, 3e“Đế vương 8ốt cục 9ắt đầu dhật tình cồi, Bổn 6ung còn cho 3ằng ngươi 2ẽ vẫn 09iếp tục 08hơi nữa f3đấy, thật 8ự là một 84hút cũng 21hông đáng a6yêu. . . 9 © DiendanLeQuyDon.com. . .”

Hạ d1Như Thanh 0lười biếng 3cliếc Kỳ 0Lạc Hi, 5tập mãi 48thành thói 2quen nói, 89“Bạo quân, 11ngươi không cbiết là 88cuộc sống 09như vậy 12rất nhàm 9chán sao?” cNàng khẽ 2cười, cánh 1môi lạnh fbnhư băng fehiện ra 1một tia 90tái nhợt, 9tựa hồ 0đang cười anhạo, cười 6cnhạo hết e9thảy thế f1gian này, dcuộc sống 7agiả tạo 0thật sự elà rất a3không thú bvị. . . be © DiendanLeQuyDon.com. . .

Tâm 22Kỳ Lạc cHi hơi run crẩy, hắn 0lẳng lặng ađưa mắt enhìn Hạ 1Như Thanh 9trước mắt, 2tựa hồ 7là nhìn 9bxem loại b3cướp đoạt dlinh hồn, 26đôi mắt ffthâm thúy abắn ra một 4loại hào 3quang, đó 7là một aloại tia 3lửa va chạm 1linh hồn.

“Cuộc eesống thú 6vị ư, nghe 1ngươi vừa bnói như 3vậy, trẫm dđến lúc eđó thực 38mong đợi. 5 © DiendanLeQuyDon.com. . . . .” aMong đợi 69ngươi sẽ afmang đến 2cho trẫm fcái dạng 8kinh hỉ 86gì, tiểu 7mèo hoang d4cuồng ngạo, 8.

Kỳ 4Lạc Hi vẻ f1mặt cười fchâm biếm bnhìn Hạ 6Như Thanh, bnhưng mắt 6không có dý cười 4(nụ cười 1cchưa đến cđáy mắt), 9elàm cho Hạ e0Như Thanh 5rất không 1thoải mái, 3cảm giác 68bị tính 69toán thật ckhông tốt 2chút nào, 2fHạ Như 3Thanh âm ethầm khinh 6fbỉ Kỳ 3Lạc Hi, 8bất quá, 0ai kêu hắn 8ccó quyền 3b. . . . . 26 © DiendanLeQuyDon.com.

“Bạo c5quân, chuyện 4hậu cung 8thực không 3thú vị 3sao?” Hạ 2Như Thanh 71dễ dàng 23đoán ra 24tính toán 8ecủa Kỳ 4dLạc Hi, 1muốn lợi 1dụng nàng 1miễn phí? 3Chẳng lẽ 93hắn không 6fbiết thiên dhạ không 7có bữa 0acơm trưa 6cnào miễn 1phí sao?

“Ha cha, cần 08gì phải 1thông minh 1như vậy 9chứ, nữ cnhân quá 1thông minh 41sẽ làm 4acho nam nhân 4ghen ghét elắm à nha, f6” Kỳ Lạc cHi giả vờ datrêu ghẹo 1enói, híp 1fmắt đào 4bhoa điện elực mười 99phần cười 3fvới Hạ 5eNhư Thanh, d7“Bất quá, cetrẫm chính 2là thích 4chặt đây 09. . . . . 6 © DiendanLeQuyDon.com.” Bởi dvì ít nhất e2so với những 0nữ nhân 52nhàm chán 0kia, hắn ctình nguyện f6lựa chọn angười mà emình cảm cdthấy hứng dthú, ít 4nhất cuộc 2csống sẽ 4thú vị, d5nữ nhân, anàng sẽ c3khiến trẫm a5cảm thấy 91hứng thú ebsao, trẫm b1chính là ethực chờ emong . . . 87 © DiendanLeQuyDon.com. . .

“Thế 4elực hậu fcung rất bphiền não esao? Nếu bcó hứng fthú, Bổn e2cung sẽ ccân nhắc cmột chút fgiúp ngươi btrừ bỏ 0dmấy việc 33linh tinh. fa © DiendanLeQuyDon.com. . . . .” eHạ Như 4Thanh tựa c1như không 9thèm để aý liếc 6liếc về bphía Kỳ e6Lạc Hi, 96khóe môi 37như có như 3không vẽ ara đường 9cong.

“Bất 95quá nam sủng, 0dBổn cung fhiện tại 5ebuồn ngủ 3rồi. . . 7 © DiendanLeQuyDon.com. . .” Hạ 62Như Thanh 2chuyển đề btài, mệt 3mỏi lười 1biếng duỗi 7cái lưng, 6ahơi nghiêng 66con mắt 3bạc, có 8fchuyện gì d4nói.

Nghe 3xong lời 17này, lông famày tuấn e5tú của 6dKỳ Lạc deHi nâng lên, a2vô cùng fhứng thú 89nói: ” 0không biết ccung chủ 2đại nhân, 6akhi nào tuyên 4trẫm thị fbtẩm . . 6b © DiendanLeQuyDon.com. . . .” 0Hắn hàm deẩn nói, 1bquỷ quái 81nhìn Hạ eNhư Nhanh.

“Bổn 0cung bình eethường 84luôn không 8thích cùng 0người khác 5ccùng giường 6chung gối, 0bvề phần 83bạo quân c4ngươi, chịu 83ủy khuất 1một chút, engả ra đất 67nghỉ a (xuống 0đất ngủ). 21 © DiendanLeQuyDon.com. . . . .” 3eHạ Như 74Thanh trực 83tiếp phản 7bác lời 6nói của cKỳ Lạc 56Hi…, nàng 21nhanh chóng e2cướp được bchủ quyền, b1lông mày e5cao kẻ đen 17cuồng vọng 00nói với 0Kỳ Lạc 60Hi “Bạo aquân, ngại 57quá, giường 15của ngươi 1Bổn cung 6bmuốn. . e © DiendanLeQuyDon.com. . . .”

Lời dcòn chưa ddứt, Hạ 7Như Thanh 9liền một 89cước đạp dKỳ Lạc f9Hi xuống 8khỏi long 2asàng. (haha, 7vua ơi là 09vua)

Hứ, dbai kêu đó 2là bút tích 5của ngươi, e4Bổn cung 44miễn phí 6tiễn ngươi 3một đoạn cđường.

Kỳ b3Lạc Hi căm ftức bị bbHạ Như 2aThanh đá 6xuống giường, 7fnghiêng câu fbkhóe môi, 4“Nàng muốn 7giường? 2cTrẫm cho anàng. Bất dquá trẫm 8dmuốn thân 4cthể của 1cnàng. . . 3 © DiendanLeQuyDon.com. . .”Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 08.11.2011, 13:12
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor
Cựu Editor
 
Ngày tham gia: 01.08.2011, 12:51
Bài viết: 1804
Được thanks: 4142 lần
Điểm: 9.63
Có bài mới Re: [Xuyên không] Cưỡng chiếm giường vua: Bạo quân, thỉnh an cho Bổn cunng - Điểm: 10
Chương a4: Trộm 3trên giường 50rồng, long 6phượng cbđấu

Hạ 3Như Thanh 9không thèm 7đếm xỉa 0ađến lời 33của Kỳ 6Lạc Hi, 3điềm nhiên 07như không 3đem tóc 5ài màu đen 5uốn, ngũ ffuan xinh xắn 0aấp lánh 75rong ánh dáng lập b6òe ở cung 78điện xa b6oa xa xỉ.

“Nàng fchế mà cam 6còng để 6eho đế vương 4anh tuấn diêu sái 7gả ra đất 78ghỉ, bảo 0ối, nàng ffhật sự bà quá tàn e4hẫn vô c2ình. . . a © DiendanLeQuyDon.com. . .” Kỳ d3ạc Hi giống ahư người 45ị vợ bé 5ém bỏ, aờn dỗi, 4aóc đen quấn 35uanh tại 2aương quai 47anh, nông 1ộng y phục bđang lúc 5ó thể nhìn ffđến bộ 12gực trắng eõn bằng 1hẳng kia.

Rất 7hó tưởng 37ượng trước 60mắt người 9anày lại 2là quân 64chủ vô 7etình “Kỳ 4bLiên Quốc”, camột nam 7nhân làm 0cả triều 2văn võ kinh c8hồn táng 1đảm, nếu 2để cho enhững quan 1viên thị 62vệ kia nhìn 8cthấy, chỉ 43sợ là cho ddrằng đã 2gặp quỷ, d2mò mẫm e3nằm mơ. a3 © DiendanLeQuyDon.com. . . . .

“Bạo 5quân, thu fchồi cái 86chăn của cngươi a, dBổn cung ebnổi da gà cvì té xuống, 2còn có để 5cho người 7ta ngủ hay 1không, đại 3nam nhân 63lấy chăn f0đệm nằm 6cdưới đất 4bcó quan hệ 40gì, ở đó 0bầm ĩ Bổn 7acung, Bổn 8cung liền f1đập chết 9fngươi. . 3 © DiendanLeQuyDon.com. . . .” 0Hạ Như 2Thanh không 40kiên nhẫn 6cnói với 6Kỳ Lạc 8Hi, nàng 3chau nâng e2lông mi tú 1ekhí, chẳng 9lẽ đế 84vương đều cyêu mến 10đức hạnh 5fgiả tạo 20thành sao. e © DiendanLeQuyDon.com. . . . .

Hạ 5Như Thanh 2thầm suy 62nghĩ, quen 3không biết 5Kỳ Lạc 5aHi chỉ là 9đặc biệt 5đối với 4trường 94hợp của 5nàng mà 1thôi.

“Bổn acung buồn 3ngủ, bạo equân tắt 1ađèn!” eHạ Như bThanh một cbên phân ephó nói 0bvới bạo c0quân, một 1bên nhìn 1nhìn chính 1mình đang 4mặc quần ecáo không 3khỏi buồn 55bực, mặc d5áo da bó 5sát người e8ngủ, còn 7acó để 6cho người esống hay fkhông, đợi 75tí nữa a5nhất định 5phải cởi 76ra, bất 5quá điều b5kiện tiên fquyết là 7ephải tắt 9ađèn. . . 8 © DiendanLeQuyDon.com. . .

Hạ 65Như Thanh d4vừa dứt 9lời, Kỳ 47Lạc Hi trong abnháy mắt 8vung lên, b2những cây 4đèn cầy akia toàn 3bộ dập batắt, bóng 6tối bao f5phủ cung dđiện, cái e5gì cũng 7ethấy không a7rõ lắm.

Giờ 50cách trong dbchốc lát, 0eHạ Như 6aThanh thừa e9dịp thời e6khắc đêm 2cđen vắng 72người, dfnhanh chóng acởi áo 15da bó sát 8người, adda thịt 2nguyên bản 1bkhô nóng 3lúc này 5phóng thích 89cũng nhận 92được khoan dkhoái nhẹ 2dnhàng.

“Bảo cbối, cái 48yếm của 23nàng như 1thế nào c5kỳ quái 92vậy, màu 38lam nhạt akhông thích 0hợp với bnàng. . . c © DiendanLeQuyDon.com. . .” Đột cnhiên một 7thanh âm e4trầm thấp 1từ tính cxông ra, 7thân thể bHạ Như 7Thanh lập 8etức trở 77nên căng dthẳng. (haha, bavua này thiệt 6tình)

“Bạo 8equân, ngươi d9không phải 4ngủ rồi 3sao, tối 21như vậy 67làm sao ngươi e9nhìn được. 3 © DiendanLeQuyDon.com. . . . .” 7Hạ Như 7Thanh có 4echút ảo fnão nói, 9trời ạ, 3enàng cư 9nhiên bị 2bthấy hết. 2 © DiendanLeQuyDon.com. . . . .

“Ngu f2ngốc, người bthường axuyên tập 5võ cơ bản fccũng có ethể nhìn 7ban đêm, 9bất quá 0bảo bối 3thân hình 3acủa nàng bthật sự cblà không ftệ a. . 55 © DiendanLeQuyDon.com. . . .” 6Kỳ Lạc 14Hi quyệt f8góc miệng, ccdừng ở bftrên da thịt dftrơn như 76tơ lụa b7của Hạ 8Như Thanh, 1bthần sắc 9bhai con ngươi 0không chút 0nào che lấp 39toát ra một 4ctia khác ca.

“Khốn b4kiếp chết 30tiệt, không 35cho phép 2dngắm loạn. eb © DiendanLeQuyDon.com. . . . .” bdHạ Như b1Thanh nổi 7giận quát, 1enàng nhanh bbchóng đem cga giường 9atrên long asàng tung 0ra, choàng 86lên người 39của mình, 01tơ lụa dtrơn bóng axẹt qua 7da thịt, aelộ ra vai d9khêu gợi.

Nhưng 0dmà những fđộng tác 25Y Y chọc 27người này aecủa Hạ eaNhư Thanh fbị Kỳ 9cLạc Hi thu 3chết vào 1đáy mắt, 56một vòng e9hỏa diễm a0thiêu đốt 7đáy mắt bcủa hắn, 69hắn thấp 2giọng khàn 7giọng “Bảo 41bối, nàng bđây là 7đang hấp 8dẫn trẫm 9sao?”

Chỉ dthấy Kỳ 0Lạc Hi từ 03từ tới 7gần long esàng, tùy 6ý thưởng 21thức dáng 6người hoàn 97mỹ khêu egợi của fHạ Như 2Thanh, hắn fnói nhỏ 7b“Như vậy, 8trẫm sẽ a8không khách akhí. . . 5a © DiendanLeQuyDon.com. . .”

Bất equá trong 2chốc lát, 1eở thâm 8du trong hoàng 1cung, từ 3trong phòng 0ngủ hoàng 57đế truyền 2era một câu 86phẫn nộ 8chửi rủa 5“Bạo quân, dkhông cho 92phép sờ 2loạn!” a1Trong khoảng afthời gian engắn tựa fhồ vang 9evọng toàn debộ hoàng 8dcung.Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 171 bài ] 
       Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm

Chuyển đến:  
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Thành viên nổi bật 
Askim
Askim
tudiemto
tudiemto
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012

linh ỉn: máy tôi lại lag rồi
dienvi2011: tui cũng đi ngủ mà! Quà j mà quà...điểm bà kiếm dc kia kfa!
linh ỉn: Máy ta lại lag rồi, nên ta đi ngủ đây, pái pai, làm việc mộtminhf nha vi, mai nhớ có quà cho ta đấy
dienvi2011: chả biết cái topic này có lên top dc k nhj??
dienvi2011: @ỉn xấu....tin cưng bọn chj hết biến thái roài!
linh ỉn: bài hát, nhưng tôi k xuống dòng
dienvi2011: mà bà post cái quái j vậy???
dienvi2011: tui vs bà sang 33 rồi dốc!
linh ỉn: viewtopic.php?style=2&f=20&t=322662&p=2058492#p2058492 link đây mèo
linh ỉn: ta pót nhiều rồi mà vẫn 32
dienvi2011: vào diễn dsàn, ở box tình yêu, bài mới nhất đó! Têntui học ỉn là thấy liền!
linh ỉn: mèo đừng giả ngây nha, ta nói mèo đánh ta nên bị muỗi đốt đấy
dienvi2011: tui cũng ở trọ nhưng mà k cómuỗi a! Sao nà k mua lấy cái vợt muỗi á! Có phải đỡ mệt hơn k??
~mèo xinh~: ủn ỉn: báo có quả hả. . báo đực à?
~mèo xinh~: sang cái gì a? cho mèo xinh link đi ~~  
ủn ỉn: gọi hồn ai nha?
linh ỉn: yaaa quả báo dây mèo xing
~mèo xinh~: tiểu vivi: mèo ở phòng trọ, nhiều muỗi, đốt nhang muỗi, ko đeo kính, đạp phải, chân lủng một lỗ.
dienvi2011: chả hiểu.....tui post mỏi tay mà mãi k sang trang mới đó! Hồi trước nhanh sang trang mới lắm mà!
linh ỉn: mèo gọi hồn đó
dienvi2011: tui đi gọi cưú hoả 120 cho nha!
linh ỉn: sao mãi mới lên 32 vậy a
dienvi2011: bà dùng nhanh muỗi lm j??? Mà đập phải thj bjlmsao mà kjnh vậy??? Đi đêm k bật đènchứ j???
linh ỉn: mèo xấu ta đi báo cảnh sát 114 đúng k?
linh ỉn: aaaaa...mèo ám sát ta...
~mèo xinh~: tiểu vivi: ăn trái ớt đi, có vẻ rẻ.
~mèo xinh~: ỉn: *bóp cổ* ma đã tốt a, ma thì không có chân, không có chân sẽ không đạp phải nhang muỗi . . *gào thét*. .
dienvi2011: tui k thjch...h tui chj muốn ăn hoa quả thôi nhưng mà hoa quả ở đây đắt quá!
dienvi2011: đang kiếm điểm...bay đi đâu mà bay!
linh ỉn: mèo xinh hiện ra như ma
linh ỉn: ờ ha, ăn mì tôm đi a


DiendanLeQuyDon | ddLQD | Phong thu am | studio | YeuCaHat
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.