Diễn đàn Lê Quý Đôn

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 68 bài ] 

Xuyên Qua Thành Hoa Tranh - Đình Hòa

 
Có bài mới 09.10.2012, 00:25
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Quỷ Hồ Bang Cầm Thú
Bang Chủ Quỷ Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 33960
Được thanks: 40313 lần
Điểm: 9.83
Tài sản riêng:
Có bài mới [Xuyên không] Xuyên Qua Thành Hoa Tranh - Đình Hòa - Điểm: 10
Xuyên 90Qua Thành 0Hoa Tranh


images


Tác bgiả : Đình faHòa

Nguồn econvert: Tàng 75Thư Viện 52(Nàng Silly ef0301)

Edit: Gia 1Lăng Tần

Thể 82oại: Xuyên achông, đồng 2hân Kim Dung

Nguồn: http://datichlau.wordpress.com

Giới bhiệu: (văn 9aán chém 67o truyện e8o có văn dbán = = )

Ta f0à Hoa Tranh.

Đúng 55ậy, chính 7à Hoa Tranh b5rong Anh Hùng 47ạ Điêu.

Ai 0ói Hoa Tranh b1hất định 9chải thích 01uách Tĩnh 2?

Ai 9ói Quách e1ĩnh là Kim f6Đao Phò d6ã của Mông ebổ ??

Ai d3ói Bạch b1Điêu là a7ủa Quách b9ĩnh ???

Kim dĐao ta lấy, 3a xem không dó Kim Đao, 9uách Tĩnh e9àm sao làm 5fđược “Kim cĐao Phò 8ã” ?

Hai 0on Bạch 26Điêu đều feà của ta. 4f © DiendanLeQuyDon.comái loại ehuyện “Ngươi 9một con, 3fta một con, 44giờ ta nuôi 3hộ ngươi, 3khi nào Điêu f6Nhi lớn 4sẽ trả alại” ta 35không làm. f2 © DiendanLeQuyDon.comCả hai con 8ta lấy cả, 0ta không acho Quách 1aTĩnh !!!

Hoa a7Tranh sẽ 7không thích fQuách Tĩnh…

Người fdHoa Tranh 0ethích là eai ???

Giới cthiệu nhân 95vật

Nữ echính: Hoa 23Tranh

[ bHoa Tranh 6trong Anh 1Hùng Xạ ccĐiêu là econ gái của 7Thành Cát 5bTư Hãn Thiết 5Mộc Chân. 2 © DiendanLeQuyDon.comKhi còn nhỏ 7được hứa 72hôn với 2cĐô Sử f(cháu trai 93của Vương 6Hãn), về 47sau khi Thiết bMộc Chân ctấn công 7bộ tộc 97của Vương 7Hãn, Đô 3Sử chết. 40 © DiendanLeQuyDon.comThiết Mộc 9cChân lại chứa gả 0Hoa Tranh 1cho Quách 7Tĩnh (cho 75nên Quách bTĩnh mới 7là kim đao 24phò mã Mông aaCổ). Hoa 0Tranh thích 4Quách Tĩnh, 7cnhưng về 78sau vì sai 7lầm của 0cnàng, khiến 0mẫu thân 65Quách Tĩnh dchết thảm, fanàng không dacòn mặt cdmũi nào b2gặp Quách 54Tĩnh nên c1bỏ đi. 58 © DiendanLeQuyDon.comKết cục 2của Hoa fTranh, Kim 66Dung tiên 2sinh không 1cnói rõ, echỉ nói 71nàng tới 5nương tựa 9huynh trưởng, 1suốt đời f1không trở 37lại đất 0cũ.]

Nam 24chính: Âu 56Dương Khắc

[ 0Âu Dương 7Khắc trên cdanh nghĩa 7flà cháu ctrai, nhưng 0thực chất 1chính là 3con trai của e4Âu Dương 24Phong, là 0thiếu chủ cBạch Đà d0Sơn. Âu 0Dương Khắc cftrong nguyên 3tác là một cbkẻ ham sắc, 3eđi tới 3đâu cũng 52có một 00đám cơ 31thiếp theo 3sau. Về 98sau vì trêu cghẹo Mục 5Niệm Từ f1nên bị 4Dương Khang c7giết chết.]


Được thanks
Xem thông tin cá nhân YIM
Có bài mới 09.10.2012, 00:27
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Quỷ Hồ Bang Cầm Thú
Bang Chủ Quỷ Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 33960
Được thanks: 40313 lần
Điểm: 9.83
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Xuyên Qua Thành Hoa Tranh - Đình Hòa - Điểm: 10
Tiết 29Tử

Ta f7là Hoa Tranh.

Đúng 9vậy, chính clà Hoa Tranh 2ở “Xạ 9eĐiêu Anh 76Hùng Truyện”, dsự tồn 43tại vô 5cùng loãng, 2luôn bị 34người ta 2xem như không 8ekhí.

8eái gì mọi 8bgười thích 3ột người d4hụ tình 9hư  Nhạc ainh San, dung 15ạo không d8âu sắc 3chư Trình 8inh Tố, 4hánh mẫu 48ào quang fhiếu sáng 0hư  Hương 74ương công ehúa… Là cfởi vì các 05àng biết bàm thơ, 34iết văn, dênh vực 06ẻ yếu? 5oa Tranh so eới Nhạc 9ainh San si 7ình hơn, a4o với Trình 9inh Tố mỹ adạo hơn, 2bo với Hương e6ương công 26húa có đầu 2óc hơn, 1ách, nhưng 4ea vẫn bị aọi người dfuên đi.

—— aĐược rồi, ea thừa nhận d“So với 8Trình Linh e1Tố mạo emỹ hơn” 3cái này 03còn phải 09chờ bàn bbạc.

—— 0Được rồi, 5ta cũng thừa 2nhận ngoài 32lời nói 03và thân 64phận không 5ephù hợp 9với Hoa 0eTranh, ta bcòn tràn 8ngập một 4loại tình 8cảm quỷ 9dị.

Kẻ acnào đó 82từng đi 0qua rất 45nhiều nơi acó người 65chết vẫn 7thường 54nói: chân dtướng chỉ 94có một!

Chân ftướng… 84Ngươi xác 5định muốn 7nghe sao? aNgươi thật 03sự muốn 76nghe? Ngươi ethật sự dethật sự a7thật sự… aeXác định dfmuốn nghe? 4Kia… Liền 7bnói cho ngươi 9anghe.

Thỉnh d7cúi đầu d45° nhìn 5đất, đứng 7trước mặt 73ngươi chính 0là ta, một c5tiểu LOLI 71chân ngắn 1mập mạp—— 6a, thỉnh bchú ý không 47cần tùy 8tiện liền 0echảy nước 2cmắt ưu 4thương, 11bởi vì fcách thời bđiểm ưu 4athương nước fcchảy thành 9sông cũng 7không còn dexa.

Khụ 6khụ, nơi 9này không f0có Quách 63tiểu tử, dthực xin 95lỗi rồi, 8fchúng ta 5quay trở 54lại chính dđề.

2trước mặt 8ngươi thoạt d1nhìn chính 53là một 8tiểu LOLI 0ưu thương, 1kỳ thật 7chính là 33thành viên ccủa tổ 5cchức thần 4bí  trong 6etruyền thuyết 1d“Nghịch 7Trung Hoa cnăm ngàn c0năm lịch 0sử nước 65lũ mà lên, 53hiện tại 8thành công a7vượt qua c6Nhật Bản, 27giải thích banhững nghi 53hoặc của 1phương Đông, esắp tới b1tiến quân bfvào vũ trụ”.

Các 7thành viên 3trong tổ e0chức thần cabí này, 5atừng ở 8cnhững giai fđoạn lịch 0sử khác cnhau, sử 5dụng những bthân phận 4khác nhau, elàm ra những 58chuyện vĩ 1đại khác 0nhau, tỷ 46như Hạng 03Thiếu Long 18giáo dục 1bra ‘thiên edcổ nhất 9fđế’, a6tỷ như 5ccao nhân 2nào đó f5đã dạy 2các vị 1anương nương ctrong cung 1đình chơi amạt chượt, 54hay người dnào đó 10đã phát 0triển kỹ 6thuật trồng dtrọt…

Đúng 2vậy, ngươi 7hẳn là cfđoán được, 2dđây chính 8là tổ chức 5thần bí fbcó tên “Xuyên dQua Giả 6Liên Minh”.

1ta, đúng clà “Xuyên cQua Giả 09Liên Minh” ethành viên 6mang mã số db402620.

Về 5bviệc trước 4bkhi xuyên 5aqua là thành b6phần tri 81thức, phương 4bthức xuyên 9qua là tai 77nạn xe cộ dhoặc nhảy blầu, cùng 0avới những b6chuyện sẽ bfxảy ra tiếp 0đó, tin cetưởng mọi 0người đều 15nhìn xem f1chán ngấy 64rồi, cho f1nên ta sẽ 63không dong bdài nữa.

Tóm blại, trước edmắt một d3màu tối ffđen ta liền emất đi 85tri giác, 8sau đó trước emắt lại 2sáng ngời, btrở thành 8Hoa Tranh.

Không c9thể không 0dnói là, 4ta, một 4người đã 9đọc đến bthuộc Kim 04Dung toàn 4tập, lại bđược xuyên bfqua tới 9f“Xạ Điêu 0Anh Hùng 11Truyện”, avận khí 5dthật là 1rất tốt…

Ừ, 1đã xong, aHoa Tranh b8cảm tình 0mênh mông d0biểu đạt 0exong.

———-

Hạng 58Thiếu Long: c1nhân vật c7chính trong 3bộ truyện 71dã sử viễn ftưởng Tầm deTần Ký, 48người đã 4trở lại 5quá khứ 3năm 251TCN 4tức sáu fnăm trước 8khi Tần bThuỷ Hoàng 17lên ngôi.Từ 3đây hàng 4loạt biến 4cố ngoài 59chính sử fđã được 3Hạng Thiếu cLong phát 8ahiện và dtận dụng 4như: Doanh 9cChính (Tần bThuỷ Hoàng) 3đã chết etại nước 6eTriệu, Thiếu fbLong bèn ethế vào 7chỗ khuyết aấy một fcnhân vật ctên Tiểu 70Bàn và đưa b2y lên đến angôi vương. 6 © DiendanLeQuyDon.comLà kẻ hiểu e2rõ những 83việc sẽ 6xảy ra Thiếu 5Long đã 83lôi kéo 3Lã Bất 9Vi, Điền 6Đan, Lý 30Tư…vào 02cuộc chơi e1vô tiền 61khoáng hậu 37của mình e7– cuộc e2chơi lịch 4sử.
Được thanks
Xem thông tin cá nhân YIM
Có bài mới 09.10.2012, 00:29
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Quỷ Hồ Bang Cầm Thú
Bang Chủ Quỷ Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 33960
Được thanks: 40313 lần
Điểm: 9.83
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Xuyên Qua Thành Hoa Tranh - Đình Hòa - Điểm: 10
Quyển cI. Đại 5bMạc Thiên


Chương cc1: Hoa Tranh 0rất phiền enão

Ta ecnằm ở 1trên cỏ, 0phiền não.

Sầu.

Thực ebsầu.

Ta 50thực sầu.

Hoa 30Tranh thực fsầu.

Làm 4oa Tranh khiến 33a thực sầu.Ta c4hông chỉ 3em Kim Dung, caa cũng xem 2cổ Long —— c5đương nhiên, e9ại đây, 3ại thảo aguyên mờ b4ịt này 2hông có 6im Dung cũng 5hông có 1ổ Long.

Chỉ 72ó đến 1dhảo nguyên, 4ới biết fđược cái 52ì là thảo 4guyên.

Đó aà… một edhế giới eoàn toàn 7eất đồng fới những 75ét miêu eả ít ỏi 3rong tiểu 7huyết.

Trên 4hảo nguyên 3dà những e5đàn ngựa 1hạy còn 7hanh hơn fió, mang d1heo mùi cỏ acanh trong 95ơi thở; d1hăn dắt c7những đàn dngựa đó 4là những 96nam nhi nhiệt 8huyết trước 3fnúi đao b5biển lửa edcũng không 6cúi đầu 5nhăn mặt d8chau mày, bvây quanh 0đống lửa 89lớn uống 7ely rượu d6nồng; làm 6cho dũng 9sĩ cúi đầu 1là tiếng dca của các cacô gái còn 6uyển chuyển 2hơn so với 5chim chóc…

Nơi 7này là nhà 10của ta, dcnhà của 61Hoa Tranh.

Thành c4Cát Tư Hãn a9tương lai 9dẫn thiết e5kỵ Mông 5fCổ diệt 0bKim phá Tống f4lúc này 46còn là Thiết f9Mộc Chân, 1chính là e5phụ thân 9ta.

Người e8tương lai 1dẫn quân 7dđánh Ba 23Lan và Hungary, 4bành trướng 62lãnh thổ 3Mông Cổ 52lúc này acòn là Oa 15Khát Đài, eca ca của 86ta.Nơi enày có phụ 25thân cùng 70ca ca yêu 1thương ta, 31còn có mọi 1người trong 66tộc…

Đối cavới thân 8thể này cmà nói, 5Hoa Tranh ahoàn toàn bdlà người 8Mông Cổ, e1nhưng trước 10khi xuyên 85qua, ta hoàn a1toàn là 2bngười Hán.

Cho 9nên hơn 4mười năm a8sau, thời 7điểm Mông 14Cổ xâm 9lược Tống ftriều, đối 44mặt giữa b‘Dân tộc fđại nghĩa’ a5cùng ‘Phụ 7huynh thân c0tình’ ta 8fnên làm 0như thế 67nào? Trơ 0mắt nhìn fNam triều 56bị hủy 1edưới gót 4sắt Mông 13Cổ, hay dlà học 29theo Quách 7đại hiệp ctrấn thủ 6thành Tương 6Dương, hay 7alà… đơn 1giản bỏ 9tới một e8nơi xa xôi 39nào đó 4làm rùa 44đen rút 1đầu ẩn 74cư đi?

Nghĩ f1không ra, 1avì thế 79ta vô cùng 8phiền não dtiếp tục 8bở trên 5cỏ quay ccuồng, quay 9ccuồng, quay c2cuồng… 82Khoan khoan, fcvì cái gì ccàng lăn ccàng nhanh 7arồi?

A 1a a a!

Ai 5fnói cho ta abiết vì 3acái gì trên 1thảo nguyên 5lại có 77sườn dốc 9như vậy? d4Rốt cuộc 0ta sẽ lăn 4dtới bao egiờ đây… eĐầu thực bđau quá… 6Rất buồn 92nôn a…

Rốt 7cục, sau bkhi ta đã 8lăn không 7bbiết bao 1nhiêu vòng, e9có một 4ckẻ nào 96đó túm 74được thắt clưng của 0ta. Có lẽ 6alà do dư elực còn 2quá mạnh, dfcòn lăn fhai vòng fcùng ta, 0mới đứng bvững.

Chẳng fblẽ… Chẳng e2lẽ đây 9là ‘Anh 60hùng cứu fmĩ nhân’ 3atrong truyền 2thuyết?

Chẳng 8lẽ… Chẳng dlẽ đây 7chính là 7đãi ngộ 38dành cho 00ta đây?

Lão 6Thiên a, 8người vứt 6fbỏ ta tại 1đại mạc 3này suốt 7năm năm, 11cuối cùng 74cũng mở dbmắt rồi 3bsao?

Thừa d6dịp còn 5cchưa đứng 3dậy, ta fnhanh chóng 8suy đoán bthân phận f6của người 4fkia trong 9đầu:

Tốt c0nhất là 5mỹ thiếu a1niên mặt 5bđẹp như 66ngọc, như 56vậy ta có 37thể lấy ecớ đại 0ân không alời nào f2cảm tạ 7hết được, 2đành phải 44lấy thân 3ebáo đáp, 7kiếm lấy ddcái danh 0phận lão 5bà tương e1lai. Bất fquá… Ta 3thực lý 4trí nghĩ c3lại, trong bngoài phạm 2vi năm trăm ecdặm quanh c9đây đều 6không tồn actại loại 1sinh vật dnào tên b3là ‘Mỹ athiếu niên’ acả —— 22cho dù có, elúc đó 5cũng chỉ 47là trái bcầu LOLI, 1angươi có bthể mong dước gì 44chứ!

Bỏ 2qua ‘mỹ 8enam tử’, 2tiếp đến 1nếu là elão nhân 0đầu bạc a9tiên phong 57đạo cốt 30cũng tốt 64a. Không fchừng người cta coi trọng 95ta ‘căn ecốt thậm bgiai’ ra 7etay cứu 04giúp, sau cđó thuận 67lý thành cechương thu cta làm đồ 0cđệ, truyền 06thụ tuyệt a1thế võ 92công, sau bđó lần 2Hoa Sơn Luận 0Kiếm kế 3atiếp một 3mình ta đại 0etriển thần a4uy đứng ccđầu Ngũ 2Tuyệt… 8Ách… Cũng 1không tồi.

[‘Tiên 85phong đạo bccốt’: 4phong thái f7thần tiên 8; ‘căn becốt thậm egiai’: có 8tố chất 8tốt ; ‘thuận dlý thành 47chương’: athuận tiện, btheo lẽ 6thường]

Ta 2miễn cưỡng 0mở mắt, 4nhìn thấy 6esắc tím 9áo bào Mông 0cCổ cùng 49với cây 2chủy thủ e2cực quen 44mắt giắt 5ở đai lưng c8người kia…

Không 8nhịn được 2dnội tâm d9kích động abốc hỏa 0mắng thầm.

Đối f4phương nắm 2bả vai, 4ckéo ta đứng 1dậy.

“Hoa bTranh, muội f1không sao bchứ?”

Quay 34đầu lại, edvừa giáp 9fmặt hắn, 97trong miệng 8bỗng dưng 5như một etrận phiên e1giang đảo a0hải, ta bđành chuyển 8hướng khác, c7nôn mửa b5không ngớt, 48thẳng đến 7btận khi 6mật xanh 9mật vàng 15đều ói 78ra hết mới e9thôi.

[‘Phiên 4bgiang đảo 5hải’: 5sông cuộn cbiển gầm, bý chỉ sự 03mạnh mẽ]

Ta asai lầm brồi, ta 8thật sự 5sai lầm 3rồi!

Ta ađã biết a‘Định 0aluật nhân 9dvật chính 4dvô địch’, e1cũng biết engay cả 1foán thầm 4fnhân vật 5chính cũng 2là có tội. 7 © DiendanLeQuyDon.comTrời đất 70chứng giám, 2sau này Quách 7đại hiệp 8hắn nói fthế nào 60chính là 3như vậy, fcho dù hắn 67nói bầu f7trời màu axanh lá, 1dlá cây màu 0xanh lam, 3dê ăn thịt, e5sói ngồi fkhông, Hoa bTranh ta cũng 5tuyệt không 9cnói nửa 12chữ “Không 9đúng”!

Nhưng emà Kim lão 5tiên sinh, 8ngài cũng 07bất công 96quá trời fđi…

Ta 5oán giận 38nhìn thằng 20nhóc ngây 24ngô cười 83trước mặt. 7 © DiendanLeQuyDon.comTương lai echính là e9Quách đại d4hiệp, hiện ftại là 2etiểu Quách eTĩnh, toàn 90thân tản 3ra hạo nhiên e7chính khí, 3quả thực 6có thể 7ađược xưng 37là người 35của chính fnghĩa. Từ 16khi biết 9bhắn, mặc 3kệ là ăn 5vụng, trốn ađi chơi, 33trốn một 8chỗ để bngủ, rong f5chơi nhàn 68hạ… Mọi 88thứ đều 86đừng nghĩ fdthành công, 2ách, ta thật 65sự không b1phải có cbất mãn 3gì đối avới Quách 1đại hiệp, 98đây chỉ 2flà chút 09bực tức ccủa tiểu 0LOLI năm 1tuổi mà 3athôi, không 5đáng bị 2ftrừng phạt, 3đúng không?

[‘Hạo 70nhiên chính e5khí’: ý 7dchí to lớn, fquang minh echính đại]

“Nôn…”

Ta e3biết sai 3lầm rồi fcòn không 74được sao?

Thiết 8Mộc Chân 40luôn luôn 34thưởng 4fphạt phân 4minh.

Cho 3nên Quách eTĩnh đã cdcứu ta trở cvề được cathưởng efhai con dê, c4mà ta chạy 77đi chơi, 70bị phạt 23đi cho dê 9ăn.

Chế bđộ cấp 8bậc ở fthảo nguyên 5là như vậy, c2cho dù là 5người nhà 20thủ lĩnh cfcũng không dcó đặc equyền, cho 8dù là người a5nhà của 6Vương Hãn, 0athủ lĩnh ccác bộ elạc thảo 85nguyên, thê danữ cũng f2đều tự 7tay châm 7rượu, dâng c5dê nướng bcho người 94trong tộc.

Đối 9với ta mà 6nói, cho bdê ăn cũng bfkhông phải 6không thú 1vị —— 3nếu con adê mẹ Tháp 7Na không 8thích húc 73đầu vào 7ebụng ta b9thì tốt 5rồi…

Sau 7một hồi 4vòng quanh 49đuổi theo 83Tháp Na, bta trên đầu 6dính đầy 3cỏ, trên 6mặt còn 1lọ lem, 47thở hổn 09hển ngã 4exuống đống 84cỏ khô.

Đống 07cỏ phơi c7dưới ánh bnắng mặt 0trời, tỏa 4ra một mùi bhương dễ 02ngửi, lại f6ấm, lại f4mềm, so d2với mặt cđất cứng 4erắn thì 88thoải mái fhơn nhiều. 9 © DiendanLeQuyDon.comTa dùng sức 8chui vào 98một đống e5cỏ cao bằng e9người lớn, f8bảo đảm baai đi ngang d9qua cũng 7ekhông dễ ccdàng nhận 9thấy có 7người ở eabên trong, ceyên tâm 78nhắm mắt 22ngủ một 60giấc.

Một fbgiấc ngủ 0này chính blà thiên bhôn địa 8ám, một 9cái gì đó 78đụng vào acchân ta khiến adta tỉnh 18lại… Cho 1dù nhắm ffmắt lại 9eta cũng biết 1là Tháp eNa! Thực 6là quá phận, achưa thấy 91qua kẻ nào b6quá phận 74như vậy, 63ngươi ỷ f3rằng ngươi flà con dê 9mẹ mới 6csinh thì 9có thể akhi dễ ta 7ctừ giờ 1ngọ tới 2agiờ sao?

(‘thiên d1hôn địa fám’: trời 01đất u ám)

Ta 74hùng hổ 8enhư con lừa 0lười lăn 2ra khỏi bđống cỏ 50khô, vừa 0fđịnh hung bchăng thu 2ethập nó 61một chút, 7lại phát c2hiện Tháp 5Na “Ô ô” ehừ nhẹ 32lấy đầu 9đụng vào 6bụng ta, a4mắt to đen 4lúng liếng 13đầy nước 4bmắt, móng 49trước bất eaan cào cào dtrên cỏ, bdthỉnh thoảng 1quay đầu 40nhìn về anơi nào 5đó…

Bộ 3dạng này fcủa Tháp cbNa… Ta nghĩ 86ta đã thấy… 4bNăm trước, b9thời điểm 3hai bộ lạc 5lớn liên 6minh…

Chủ btrướng 26quả nhiên 56đèn đuốc 74sáng trưng, 9trước trướng 4còn đốt f2một đống bdlửa trại 3hừng hực, 7dvừa thấy d7đã biết blà chuẩn 2ebị để dcnghênh đón c7khách quý, e3hơn nữa… a9Ta đoán 2fta biết 9khách quý 23này là ai…

Bất 2quá… Vẫn e9là thử 78xem đi.

Trấn ean Tháp Na, bta rón rén 5bđi vào thiện 37trướng, 2fquả nhiên 0tìm được fbcon dê con 11chưa đầy 7tháng do eTháp Na sinh 5ra ở trong bgóc. Vẫn 68chưa bị 2đem nướng. b © DiendanLeQuyDon.comKhông thể 2không nói adtiểu gia 9chỏa này 1thật sự 90là mệnh 8lớn! Một ackhi đã như e2vậy, ta 93sẽ giúp 5anó một fphen… Thừa 3dịp mấy 3người trong cclều đang 88bận tối 6dmày tối e6mặt, ta 2im ắng ôm 0nó, tay chân fcùng sử adụng, men 3theo góc dlều đi 4ra ngoài.

(thiện ctrướng: fngười Mông bCổ ở trong 8dlều bạt, 24gọi là c8‘trướng’. 5 © DiendanLeQuyDon.com‘thiện a9trướng’ 5là trướng 6chuẩn bị a8đồ ăn)

Về 0phần như 32thế này, 0thiện trướng fdsẽ cho vị f2khách quý 7kia ăn cái 20gì, ta cũng 4không quan 0tâm, vị akhách quý 3kia trình dđộ thưởng 9thức kém 1cỏi, tru 1lên muốn făn “Dê 77non chưa eđủ tháng cnướng” 1cbất quá 7là khoe khoang 0thôi. Cho 8dù đem lên cmột con 2dê chết 7già, lấy 7cái loại cdmiệng thô 65tục đó, 7có ăn cũng 3không biết 5được.

Ta 4vừa chạy, fevừa tưởng 9tượng bộ 3cdạng của 5vị khách 02quý kia khi 5ăn dê già 8nướng mà 3đắc ý, 4dđứa con dfcủa vị 19khách quý 2alại xuất 7hiện trước 9mặt… Quả a8nhiên là 61người không 11tốt trời e9tru đất ddiệt sao?

Cho b9nên tình 7hình hiện 6ctại là:

Ta 0tay không… 50À, không, 2còn ôm theo 0bmột con 2bdê con chưa fđủ tháng 9hoàn toàn e0không có a6sức chiến 1đấu.

Đối 35diện là 5cmột thằng 5bé ước b9chừng cao ehơn ta cả 4nửa người, 8phía sau 8còn một 60đám tùy eatùng khỏe 5mạnh, cùng 95một con c0báo hoa hai 24mắt sáng bfngời.

Lực 79lượng địch cta chênh 0lệch xa 3như thế, 8eta thức athời lập 6tức vỗ 5mông ngựa, 7amỉm cười dnịnh nọt.

(vỗ 1mông ngựa: 8nịnh nọt)

Đại fkhái hôm 3nay tạo a0hình quá 5bmức kinh 4ngạc, thằng 6nhóc đáng 94chết kia 9ngó nghiêng 7ađánh giá 8ta một hồi, 2vẻ mặt 1vừa kinh 0ngạc, lại 4mang theo 2khinh thường, b1nghi hoặc 16hỏi:

“Ngươi 31thế nhưng 01lại ôm bdê?”

Thực 3dhiển nhiên 9fhắn căn 3bản không 65phân biệt 58được ôm 3dê và trộm adê khác 9cnhau ở chỗ 0nào, nhưng f2ta cũng hoàn 54toàn không 0có ý định eexóa nạn b2mù chữ d0cho hắn, 8vì thế 9tiếp tục 52ngây ngô 58cười.

“Về 8sau không 4cho phép 5làm những 7chuyện như 0thế này. 1 © DiendanLeQuyDon.comNếu còn 7như vậy, 9ta sẽ nói bvới đại bhãn Thiết 23Mộc Chân.” 4Thằng nhóc 5đáng chết bbđó ghét 45bỏ, liếc 7mắt nhìn 4cta một cái, f5mang theo 92đám tùy ftùng nghênh 5fngang mà fđi. Trước c8khi đi còn 9để lại cmột câu. 8b © DiendanLeQuyDon.com“Bổn thiếu bgia sao lại ecó một c4vị hôn 3thê thiếu 9ephẩm chất fdnhư vậy.”

Trên 5trán ta nổi 3đầy gân bxanh. Ngươi 1mới thiếu 7phẩm chất, e2cả nhà 1angươi thiếu 5phẩm chất!

Năm eđó nếu 7ekhông phải 8ftên nhóc 73chết tiệt 53này giảo asự, làm c6sao Hoa Tranh 0acòn nhỏ 7như vậy 33đã phải 31đính hôn! 1bHơn nữa 97đối với bta mà nói, 9cchuyện bị f3định đoạt ehôn sự 20này quả ethật là 30một đả 6kích lớn b—— nó 9có nghĩa 3dlà ta có 36cố gắng btới mức 45nào cũng fkhông thể bthay đổi b0tình tiết 69của truyện…

Những 9tình tiết 2bKim Dung viết fchẳng lẽ 06hoàn toàn 0không thể e9thay đổi?

Từ 5ngày đầu 4tiên tới c3thế giới 9này cho tới 3bây giờ, 3ta đều 0suy nghĩ 1về vấn 5bđề này. 9 © DiendanLeQuyDon.comCuộc sống 28của ta hàng 4ngày, vừa 34phải điều 59chỉnh hành 2vi cho phù 5hợp với 9một đứa 9trẻ con, 4vừa nhớ 2lại toàn 7ctruyện từ 40đầu tới 57cuối vô 0số lần, ccuối cùng 2quyết định bkhiêu chiến 7đối tượng c6—— “Giang 2Nam thất 7quái”.

Giang 9Nam thất d6quái vốn 4ở nơi Giang feNam phong 0cảnh hữu 58tình, sơn 47ôn thủy 7fnhuyễn, 9bởi vì 08đánh cuộc 6ecùng Khưu 8Xử Cơ của 75Toàn Chân 8giáo, đi 6tới đại 9mạc phong esương rét 2lạnh. Bôn dtẩu sáu 19năm, tìm 8được Quách 6Tĩnh, dạy 9hắn võ decông, chờ 8tới năm chắn mười 9etám tuổi 50sẽ tỷ 89võ với 8cDương Khang 6do Khưu Xử aaCơ dạy 1võ, lấy 8kết quả abtỷ võ làm b7kết quả fcủa trận 64đánh cược.

Nguyên 5bản, vào 47buổi tối bngày bọn 9họ gặp 0được Quách 86Tĩnh, Trương 8A Sinh đứng 4chàng thứ 3năm trong 0thất quái 7sẽ vì cứu bthất muội 4cHàn Tiểu 01Oanh, sau clưng trúng 73một chiêu 9“Cửu Âm 44Bạch Cốt 01Trảo” 5của Hắc cPhong Song a9Sát, chết 6ctrên núi 6bhoang.

Từ atrước, 8ta đã cảm ethấy đoạn 8này không c3trọng yếu, b9lão đại ecủa thất fquái là d0Kha Trấn 64Ác cùng bHắc Phong 6Song Sát 6vốn thù 33sâu như 4biển, cho d5dù không 5ccó sự việc 56này cũng 5sẽ đánh 05nhau không d4ngừng. Huống 58chi Trương 89A Sinh này 6cchết, Hàn 1Tiểu Oanh enhớ ân dđức của 82hắn, cả 9dđời thủ e9tiết không b0xuất giá, cthật sự 6là làm cho 1bngười ta 72thổn thức 2không thôi.

6quan trọng 1ahơn là, b9“Xạ Điêu 87Anh Hùng 11Truyện” edtoàn thư 8gồm bốn 67mươi hồi, 18Giang Nam ethất quái 31bình thường 6dđều xuất 05hiện cùng 32nhau, nói dcách khác, 0tuyệt đại e8bộ phận etrường c5hợp chỉ 93cần có 9“Giang Nam 0thất quái” c7xuất hiện 0flà đủ 8rồi, về e7phần rốt cacuộc là f9bảy người 8hay là sáu aangười, 62căn bản 2dchỉ là 5râu ria.

Cho 90nên điều f0đầu tiên 73ta làm, chính 8là thay đổi bvận mệnh 5của Trương aA Sinh.

Cho 37nên từ ckhi gặp cđược Quách 92Tĩnh, ta 5đã chuẩn 20bị công 1etác tốt b0lắm: bao cgồm mua 0nhân sâm 2của những 9bngười Hán 4thỉnh thoảng a8đến bộ belạc trao 6đổi sản 02phẩm, trộm 84một ít 1ckim sang dược ftốt nhất 76cùng một 5miếng hộ 3tâm trong 5trướng 14của đại 9ehãn.

Ta 59không có 4cách nào 4khống chế 8thời gian caGiang Nam dthất quái 1bgặp Quách dTĩnh, cũng fkhông có 7khả năng 2ahơn nửa 1đêm bò bdậy theo 4bQuách Tĩnh bchạy đi b7tìm bọn ehọ.

Cho 9nên để b9chuẩn bị 60tốt cho 5engày đó, ata liền f6cưỡng chế 87luyện cho 0Quách Tĩnh 5thói quen 8chạy bộ, fkéo hắn 9chạy nơi 6này nơi 4khác —— 0may mắn 6Quách đại 65hiệp tương 54lai thể 3elực rất 82tốt, coi 96như là luyện e5tập đi.

Kế 0tiếp mỗi bngày không 8ngừng ghé evào lỗ ctai hắn 2lải nhải, 13để cho c6hắn nhớ fkĩ “Vừa 3thấy mặt dliền đem 1miếng hộ 6etâm đưa 27cho sư phụ 6dbéo nhất” a6cùng với 94“Nhìn thấy 3dy ngã xuống 73thì đưa 7cái gói 90này cho sư 7dphụ gầy 97nhất” f5đây là 1hai chuyện dtrọng yếu 7nhất.

Sau 7này, căn 14cứ vào 1những gì eQuách Tĩnh 34lắp bắp fathuật lại, dđêm hôm e8đó, ba thứ 9bkia đều e0phát huy d5đầy đủ 67tác dụng:

Miếng 37hộ tâm bbị đánh 6trúng dập bnát đã 91chắn đi 53gần một 0anửa chưởng 3lực của aTrần Huyền 0Phong;

Kim 6sang dược 98thành công 7tránh cho 6hắn mất aquá nhiều 06máu mà chết;

Về 52phần nhân 9esâm đủ 4eđể kéo 59dài thời e1gian, chờ 9những người dkia đưa d7Trương A 6Sinh về 5cứu chữa.

Cho bnên tuy rằng 22bị thương fcrất nặng, 5phải điều adưỡng hơn d2nửa năm, 78nhưng Trương 28A Sinh dù 04sao cũng 47sống sót 8crồi, hơn 5nữa… Không 9lâu sau cưới 42Hàn Tiểu 32Oanh.

Tình 5tiết này fphát triển f0không hợp fvới trong ftruyện, bkhiến ta 39lo lắng 3frất lâu, e0nhưng kế ebtiếp cũng 4không phát dsinh chuyện fcgì khác.

Đà dLôi cùng b9Quách Tĩnh f2kết an đáp; 73Quách Tĩnh 05theo Giang ceNam thất 3quái học 37võ công, 1học kỹ 8thuật bắn abcung của dTriết Biệt… 15Nói cách ffkhác không 8có chuyện dbgì trọng cbyếu, cũng 0không có c3người nào 5không hợp 2lý xuất 3hiện…

(kết 76an đáp: 17kết nghĩa b3huynh đệ)

Những a0chuyện đó 9dcàng khiến 90ta đắc b8ý, muốn 7cthay đổi 10vận mệnh 62của chính 48mình.

Bởi 9vậy ngày dbThiết Mộc 0Chân tới 3chỗ Vương 19Hãn, ta lăn 3ra đất b2khóc lóc bom sòm, bắt 8Đà Lôi 4cvà Quách 24Tĩnh ở 3trong trướng, 88chết sống 16không thả 1fbọn họ 73ra ngoài. 25 © DiendanLeQuyDon.comNhư vậy cbọn họ 6esẽ không dgặp đứa dcháu của 4Vương Hãn dlà Đô Sử, 8bcũng sẽ ekhông gây c0chuyện đánh anhau, thế 77cho nên cuối 0cùng sẽ 85không có 79chuyện hai cbộ lạc 9lấy hôn b3sự của 2ta ra để 6chòa giải echiềm khích.

Kết e7quả… Người 2gây chuyện 87là đại 7ca Truật dbXích.

Hắn 9uống rượu csay mèm, eđi nhầm evào doanh 7trướng a2khác, hơn 22nữa lại bOOXX cô nương atrong đó, 0mà vị cô 53nương kia 6elại chính 0là cháu 9gái của aVương Hãn 9e—— Vì a1thế, Truật e9Xích bị b0Thiết Mộc 9fChân nổi 82giận trói 9flại, đem 6ađến chỗ 77Vương Hãn f3nhận tội, 2fhai bộ lạc 5dthương nghị, e9cuối cùng 9quyết định: 2fTruật Xích aphải lập 27tức cưới cavị cô nương 2kia.

Chuyện fnày nếu 8chấm dứt c2như vậy 03thì thực elà chuyện 9vui mừng, 62nhưng đó 1là còn chưa 99nhắc tới 6chuyện tiếp 9theo, Đô bSử lại 0chạy đến 4chủ trướng, 30trước mặt emọi người 8la to, tuyên 05bố chuyện akết thân 7này chính blà vũ nhục 8Vương Hãn…

Được 0rồi, ta ccũng thừa 8nhận “gả 04người bị 4ehại cho 6kẻ phạm 52tội” là 4ekhông có fđạo lý, 4nhưng các f8ngươi không 6thể nghĩ dra biện 2pháp gì 04khác để 0bồi thường 4sao, vì cái 8gì nhất 40định phải blà gả muội d6muội của fbkẻ phạm 63tội cho 82đệ đệ 28của người acbị hại 95kia mới eecó thể bhòa hảo? eHơn nữa 5muội muội dcủa kẻ 46phạm tội 6khi đó chỉ 9bcó một…

Tóm 4lại, tuy b3rằng ta e2có sửa 15chữa, nguyên enhân cùng cquá trình 60rõ ràng 4có thay đổi, b6nhưng kết c5quả… Vẫn felà giống a5như trong 14truyện viết: 5Hai bộ lạc 02liên minh, 61con gái duy 8nhất của 06Thiết Mộc d7Chân gả e5cho cháu 4ruột Vương d9Hãn.

8thế, tiểu 5LOLI Hoa Tranh 2khi bốn c7tuổi thực 0không tình anguyện có 7một vị 5hôn phu chín 8tuổi Đô 5aSử, ồ, bdta đoán 6bên kia cũng 3dlà thực 1không tình 78nguyện.Chương 1e2. Chu Thông, 9coi chừng 2đó!

Trời f8xanh, mây 6trắng bay, 6phía dưới, 9amột người 6emột dê 6chạy.

Ta ecưỡi Tháp 72Na đi thẳng avào lều 3trại của 1một người 1dnào đó, 73nó không dphụ kỳ avọng của 2ta, xông 3thẳng tới d0chân người dekia.

“Đói fsư phụ! 28Con đến cbhọc dâm c2thi rồi!”

Không 7ngoài dự 1dkiến, ta 66thấy Chu dThông biểu 8etình khóc 2akhông ra 6nước mắt, bđường dđường 97“Diệu 7thủ thư 84sinh” lại 92dạy tiểu 74cô nương d1năm tuổi 5“Dâm thi” 3… Loại f0đồn đại 82này nếu 95rơi vào 9tay giang 1hồ, Giang 1Nam Thất 1Hiệp cũng 63không muốn 80sống rồi…

“Hoa cTranh, ‘Nhị’ 74sư phụ 1bdạy ngươi 5elà ‘Ngâm’ fthi, không eephải ‘Dâm’ 5thi…” eChu Thông 5bnghiến răng b7nghiến lợi 4sửa cho 9ađúng.

Ta 37dùng sức 48gật đầu.”Vâng, 89đói sư ephụ, chúng 31ta bắt đầu 6ngâm dâm 1bthi đi!”

c8Sau đó ta cnhư nguyện 0thấy được 5avẻ mặt 1bhắc tuyến 58của đối 7phương.

Một e1tiểu LOLI e1Mông Cổ dnăm tuổi c1sinh trưởng b2ở đại 2dmạc, nói 7tiếng Hán 75phát âm 1không chuẩn 2là chuyện abthực bình athường, 31nếu không 7tận dụng 4điều đó, b1ta cảm thấy afthực có 39lỗi với 2chính mình, b7cho nên… 01Biểu tình 0của hắn 74mới có 65thể rối f8rắm vặn 62vẹo phấn 6khích như 6bthế đi…

Trước 95khi người 9kia núi lửa 2phun trào, ata phi thường 0cthành khẩn 9thỉnh giáo: 7“Đói sư 52phụ, người elần trước 47dạy ‘Nhân dfkhông biết 5mà không efuấn, không 1cũng quân 6atử hồ’ bflà có ý 6atứ gì a?”

Núi 0lửa giống 6như vừa 3bị một dchậu nước bhắt vào. 0a © DiendanLeQuyDon.comSau một 1dlúc lâu, ffhắn không 9dcó hảo 7ý nhếch 07miệng cười, 1“Hôm nay 7không học 1‘Ngâm’ 77thi, ‘Nhị’ desư phụ bdạy ngươi 8dmột chút 52về ‘Nữ 3eGiới’.”

Lần 49này đến 5phiên ta 80xanh mặt 5rồi.

Trên 6thực tế 5cta cũng không 0dbái Giang a2Nam Thất 5Hiệp làm 64sư phụ, 78chính là 54xuất phát 69từ một 6fmục đích 5không thể ddcho ai biết, c7đi theo Quách 2Tĩnh, “Đại 05sư phụ”, de“Nhị sư 6phụ” gọi eebậy một c7mạch, kêu 7enhiều lắm crồi, bọn 1họ cũng 21mặc kệ 9rồi.

Giang 1Nam Thất 1Hiệp tuy blà người 56tốt, nhưng a0lại có 1aý nghĩ ‘Phân 3biệt chủng b5tộc’ thâm fcăn cố bfđế, Quách cTĩnh cùng dĐà Lôi 1fđều theo 89chân bọn 19họ tập 9võ, cái 1bọn họ 6dạy Đà bLôi lại flà cường bathân kiện 76thể thuật, dccó thể 0thấy được 9bọn họ 85tuyệt đối 5asẽ không 8đem võ công accủa mình ctruyền thụ 4cho người 8ngoại tộc. c7 © DiendanLeQuyDon.comHơn nữa, 4ccho dù bọn 7họ dạy a1thật sự, 0cho dù tập d2luyện được emột thân 77tuyệt nghệ 8ccủa Giang eNam Thất 54Hiệp, cũng 6bất quá 3chỉ là c9cao thủ 0hàng thứ 83ba, thứ 9tư trên e4giang hồ, 9không chịu f3nổi một 33chưởng fdcủa Đông aTà, Tây 48Độc…

Cứ a5nhìn Vi Tiểu fBảo mà 56học tập: 64lấy loại btiêu chuẩn b4gà mờ này 3amà hành ftẩu giang ehồ, ngược 70lại so với bbkhông có 1dvõ công 2còn nguy 1hiểm hơn. 3 © DiendanLeQuyDon.comVi tước degia có bảo 43giáp Thiên a7Tàm hộ athân, cộng 3thêm bảy 1lão bà hộ cgiá có thể b1ngang dọc 49khắp nơi, 9Hoa Tranh 8thân là a4vật hi sinh 04nữ xứng 97lại không athể không 71để ý đến c9cái mạng fenhỏ của 1mình.

Cho 7nên… Ta bchỉ là 5quấn quít blấy Thiết 1Mộc Chân cnói muốn 7chọc người 26Hán nói 3chuyện mà 70thôi.

Rồi 8sau đó Chu bThông, người 13có trình 7độ học 48vấn cao ccnhất trong eGiang Nam 15Thất Hiệp 7liền thuận 1clý thành 7dchương trở b3thành giáo edviên tư 0thục của eta, nhìn dvị tiên csinh này 7an bài một 0cái thời 86khóa biểu 3phóng ngưu 64ăn cỏ “Mỗi 9bnăm ngày 62giảng bài 92một canh cgiờ”, 3là có thể 8biết được b0hắn hoàn aatoàn không 9tình nguyện 6dạy ta, 99cũng may 9ta cũng chỉ 0là muốn 7dtìm một ccái cớ 9mà thôi 8—— nếu 7không một 2ccô gái Mông b8Cổ sinh dra ở nhà 9bạt, trưởng 8thành ở 8đại thảo 70nguyên như 8Hoa Tranh, 7flàm thế 90nào có thể bgiải thích 0vì sao mình e1có thể 33lưu loát 8nói được 1ethứ tiếng bcủa bọn 6người “Nam 9mọi rợ”?

Tại 1dđây, dưới 23tình huống 4tiên sinh badạy không 17chút để efý, đệ 4tử cũng 11học cà 1lơ phất 8phơ, ta cùng 16Chu Thông 6aở chung 94thật ra brất vui, 56cụ thể 6là ta luôn 50lấy việc 7khiến đối 48phương tức 5giận làm 1vui.

Nhân 2tiện nói 74một câu, 2hắn mới 8kiếm được f4một lạc a9thú, đó dflà giảng 7‘Nữ Giới’ 5bcho ta…

Một 0lúc lâu 3asau, ta ánh 67mắt giống dnhư cái 5anhang muỗi, 3bđi ra từ ablều của 3dngười nào 9đó.

“Tam 9tòng tứ 7đức” 3chẳng những 4là vũ khí 23công kích fetinh thần 57ta cường 6dđại rồi, ahắn… hắn 6cư nhiên 2còn bố 68trí bài 0tập thực 4etiễn cho 0eta: hoàn d3thành một 78kiện tú dphẩm lần 2tới trình f3hắn xem, dlấy cái fnày tự athể nghiệm b7nội dung 40“Phụ công” 3atrong tứ cđức “Đức, dedung, ngôn, 66công”.

(tú b7phẩm: đồ b4thêu)

Ta 2dbi phẫn engẩng đầu 1nhìn trời, 2dông trời 2a, ngươi amột đạo 8sét đánh cdchết cái b6kẻ ngụy atư thục aftiên sinh 4cđộc hại 9nhi đồng 73kia đi! Tú ffphẩm a, 6đó là thứ 53nên xuất 5hiện tại 1fđây, giữa 63đại mạc 0này sao? 1Đó là kĩ 2năng đặc 6biệt của 76con gái Giang 9Nam a… Từ btừ… Giang 0Nam… ồ… bTa nghĩ ta 86biết nên 1đi tìm ai 1hỗ trợ 47rồi…

“Quách 5bđại nương, f5Quách đại 32nương, người 6khẳng định fbiết thêu, c3đúng hay fkhông?” fTa bày ra 61tiêu chuẩn d9của tiểu 81LOLI, ngẩng 4đầu 45° anhìn trời ftươi cười 53sáng lạn.

Quách fđại nương 5chính là 3amẫu thân 95của Quách 4Tĩnh, Lý b2Bình.

Vị 6này tự 4alực nuôi fnấng Quách 05Tĩnh lớn 0lên, chính 52là một cngười phụ ccnữ kiên 4ccường ta b9xưa nay thực 4kính nể, fechỉ là… 3Hơi có điểm 2dtiếc hận dmà thôi. fa © DiendanLeQuyDon.comNhiều năm 2equa như vậy 91bà thủy 8chung vẫn 6canh cánh d4chuyện cũ 47của hai 1nhà Quách, 4Dương, ta 93lại không fthể nói avị Dương 3gia đệ 0muội Bao cTích Nhược 7bà ấy nhớ 1mãi không 34quên kia, flúc này 87đang ở cKim quốc atrong phủ 05Lục Vương 90gia làm Vương c8phi, so với abà ấy còn d0ung dung hơn.

“Kia… 26Quách đại anương có 0thể thêu 47một vật 7nhỏ gì 5eđó cho cháu 1dhay không?”

Quách 5đại nương 4eliếc mắt 79nhìn ta một dcái, lại 0nở nụ 90cười, “Chả etrách mới 40vừa rồi 39nhị sư 59phụ của 0eTĩnh Nhi 6cố ý đến ddặn, vạn 32vạn lần 49không thể dfđưa Hoa 2Tranh cái 5cgì, ta còn 2eđang nghi 32hoặc. Đứa anhỏ này, 8thêu là dviệc tiên dcsinh dạy 0ngươi học, 74ngươi lại eanhàn hạ 72tới tìm 45ta giúp ngươi flàm.”

…Chu 03Thông coi 15chừng đó! cCó bản 39lĩnh cả aeđời đừng d9để bị 38ta tóm được ebnhược điểm!

Tiếp atheo tốt 9nhất là 1enên làm bnũng rồi, 9bất đắc 6adĩ ta lại flà kẻ ngụy b5LOLI, khóc blóc om sòm 74thì thực c5am hiểu, 9làm nũng cdlại rất 2khó.

Đang 99phân vân 7không biết 28nên xấu a3hổ hay giẫy 5dụa, Quách 6ađại nương flại mở dmiệng trước arồi, “Không abằng ta 7dạy ngươi 9thêu một 48vật đơn 44giản, đưa 3cho tiên 0csinh, coi 02như là xong 9bài học f0rồi.”

Ta ccảm động enước mắt eagiàn giụa, 9một phen 2nắm lấy fgóc áo Quách bđại nương, 5nức nở enói: “Cháu 5muốn học… aeCái đơn a4giản nhất.”

Quệt 7mông ngồi axuống, ta fcùng Quách d8đại nương 5dvây quanh fmột đống fcđồ đa bdạng vừa f5làm vừa 4thân thiết 38nói chuyện 2với nhau.

26vốn muốn d6dạy ta thêu 89“Ngư diễn 02liên diệp dgian”, nhưng 3esau khi chính 0mắt thấy 84ngón trỏ acủa ta chỉ 5etrong vài 1đường dethêu ngắn 60ngủi đã 95bị đâm 5chảy máu 5mấy lần, bQuách đại 01nương rốt 3fcục nhận 65thức được 09ta là một ckẻ vụng a5về “trời 11sinh”, hơn anữa sau 2fvài lần 5akhảo nghiệm 9lại, song 61phương đều d5nhận thức:

Ta 8chỉ có dthể thêu chình một 6cái cây, b6không, một 0bụi cỏ 18nhỏ trên f8cái khăn catay trắng 2muốt cũng 3dđã là quá dsức rồi ba

Sau 19khi cò kè 1fmặc cả, dđem số 26lá cây giảm 4xuống còn 96ba lá, ta ebắt đầu 73dùng tú 3hoa châm 4lên khăn 7tay, vừa d7châm được evài cái, 58lều trại 59đột nhiên 9abị xốc 27lên từ 98bên ngoài, a8một bóng 18người nhanh 2fnhư gió 6ftiến vào.

(tú b5hoa: kim thêu)

“Quách 4đại nương, 9xin lỗi d3rồi, cháu acó việc c3gấp tìm 3cHoa Tranh.”

Vừa c9nói vừa 09túm lấy 7cổ tay của 0ta kéo lên, 6ta bị hắn 05kéo một dcái lảo cđảo thiếu bchút nữa cngã lăn b1ra, tức 02giận nhấc e6chân đá cmạnh, “Đà a4Lôi, buông c6muội ra!” b2Làm một etiểu LOLI, 9ta cũng chỉ 48có thể bkhi dễ một 89mình Đà 2Lôi. Ai bảo 05hắn là ftứ ca của cta…

Đà 48Lôi bị eta đá hai 9cái cũng 37không buông etay, vẫn 6túm ta kéo 0đến ngoài flều mới 9thấp giọng 26nói: “Quách 0aTĩnh cùng 6eĐô Sử  đánh 4nhau, chúng 1ta mau đi 9hỗ trợ.”


Được thanks
Xem thông tin cá nhân YIM
Có bài mới 09.10.2012, 00:30
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Quỷ Hồ Bang Cầm Thú
Bang Chủ Quỷ Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 33960
Được thanks: 40313 lần
Điểm: 9.83
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Xuyên Qua Thành Hoa Tranh - Đình Hòa - Điểm: 10
Edit: 9Gia Lăng 98Tần

Chương f3. Báo khẩu 94thoát hiểm

Đà 25Lôi một 1đường 9cgiục ngựa cchạy như d9điên, ta 5ngồi ở etrước người d7hắn cũng b1bị gió f9thổi như 0điên vào fặt.

Nếu 7hớ không 6ầm, trong 9ruyện Quách 8aĩnh cùng 7Đô Sử c2hạm trán 4ung đột dcổng cộng 70hỉ có hai 9ần. Một 3ần sau khi 6hành niên, 13ạm thời 1aiờ không 88ần nhắc 1ới, xung 0đột thời 2fhơ ấu hẳn 4à nên phát 7inh vào một dăm trước, f9hi hai bộ aạc kết ciên minh, 9ơn nữa… 20ẽ ra phải 8bà Đô Sử dung đột c1ùng Đà 1ôi và Quách eĩnh. Nhưng 3cĐà Lôi c3iện tại 18đang ở eùng chỗ 20ới ta, nói cách khác 7ó một sự aeiệc gì 7đã lặng 2lẽ thay 16đổi mà dta không 85biết…

Như 5vậy, cái 0bị thay ađổi rốt acuộc là c5cái gì? 3Nói thật cta có điểm a5lo lắng…

Con 44ngựa Thanh edThông mà 4Đà Lôi 32cưỡi là 0clương câu 58bảo mã ado Thiết dMộc Chân 3đích thân 25tuyển chọn, 0bkỹ thuật 27cưỡi ngựa 00của Đà bdLôi lại 0là do Tứ 6Kiệt dưới 0trướng 8Thiết Mộc 80Chân đích bthân dạy edỗ. Cho anên hắn f9cưỡi Thanh cThông xông 0dđến giữa edhai người 80đang xung 3đột kia fmới kéo 0trụ dây e3cương, con ccngựa Thanh bThông phối fehợp ăn dý lập tức 2ngừng lại, 4sau đó… c2ta theo đà c7rơi khỏi 42lưng ngựa, 2dbay thẳng 2ara ngoài… 9ở không 70trung vẽ flên một fđường 43cong hoàn 8emỹ, tiếp 7theo lấy 4thế sét 84đánh không a6kịp bưng 4tai, thẳng 30tắp rơi 6bxuống đất.

“Phanh!”

—— 78Đà Lôi cngươi là 88đồ hỗn f7đản!

Miệng bđầy cỏ 5xanh lẫn adđất cát, a6hai tai ông c7ông, giống 2như có một 0cngàn người e3đồng thời 2ở bên tai c1hô to cái 8bgì, ta hai 4tay chống 9mặt đất, c2miễn cưỡng 81ngồi dậy, 6trước mắt bsương mù d4mờ mịt 70chẳng nhìn 9thấy gì, 85thính giác 1achậm rãi cfkhôi phục d9lại…

“Hoa aTranh, đừng dfnhúc nhích!”

9âm điệu 0hoàn toàn 1ekhông chuẩn e3Mông Cổ 8của Quách f2Tĩnh.

“Hoa cTranh, không 8nên cử 94động!”

dthanh âm 2hoảng sợ 9của Đà 60Lôi, tốt eflắm, ngươi b0cũng biết 9hoảng sợ, ctrở về 1csẽ chậm 9rãi thu thập engươi!

“Hoa 9cTranh, không d4cho phép 6nhúc nhích!”

Đô bSử, ngươi 7là thằng 7nhóc đáng echết… 0Từ từ, 0vì cái gì 7thanh âm 9hắn giống 1như ở sau blưng ta? aTa nhớ rõ blúc ta bị 1văng ra còn f5thấy hắn 03đứng đối 75diện nhìn etrừng trừng 0aQuách Tĩnh, 88lúc ấy dphía sau bcòn có hai fcon hoa báo erít gào…

Hoa.. b2 © DiendanLeQuyDon.comhoa báo… 79Không thể 8enào!

Ta 2cố gắng cetrừng mắt 4nhìn, vì 22thế trước 87mắt mờ fmịt cũng 29có thể 0thấy hai 8con báo một 1atrái một aphải từ ctừ đi tới, 0mùi thú 86vật xông 0bvào mũi atừng chập…

Lão 84thiên a, 1ta làm sao 8lại ngã 6giữa miệng f5hai con hoa 7báo!

Chúng 0enó… Hôm a7nay đã nếm 46qua cơm trưa 22chưa?

Phía 0sau một 9mảnh ồn bbào.

Đà c6Lôi rống 4to với Đô dSử, Đô aSử tức 1giận thét 1cbáo phu, cbáo phu thất fkinh quát 6hoa báo…

Nhưng c5chẳng có 4hiệu quả 5dgì, chúng 77nó vẫn 5đang nhìn ata, ánh mắt e1sáng ngời, 3bốn vuốt dcào cào 8dưới đất, 09tựa hồ a6chờ thời 3acơ lao lên. ce © DiendanLeQuyDon.comĐại khái blà vừa 94rồi ta đột bnhiên từ 90trên trời 11rơi xuống fegiữa chỗ bđó đã 1làm kinh 3động chúng 1crồi, khơi fdậy bản 15năng phòng 0evệ cùng 8hung tính ftrời sinh c1của chúng 0nó? Ta chỉ 1fbiết nếu 9gặp gấu d1có thể 73giả chết, 7nếu gặp 9báo săn…có 7nên thử 99xem không? 39Đang do dự 0ccó nên giả f9chết hay fckhông, đối 3tượng rít agào của 20Đô Sử 4đã thay d8đổi.

“Hoa cTranh, ngươi e7nghe cho ta, bfkhông cho e3phép nhúc 2nhích, không 0dchuẩn nói bachuyện… aCũng không 9chuẩn khóc!”

Quên 4bđi… Muốn 7ta cos Mộc bĐầu Nhân csao?

(cos 19: cosplay 03nghĩa là 3hóa trang. 0a © DiendanLeQuyDon.comMộc đầu 8nhân: người 1gỗ)

Ngừng 1lại chút 79lại nghe ahắn rống: c3“Ngươi 49rốt cuộc f8có nghe thấy 9bkhông?”

Này 8evị huynh 4đài, ngươi 4dcó thể cở trong 7tình huống 3không thể 1eđộng đậy, 4không thể 5nói chuyện, 97lại còn 4đưa lưng 1cvề phía 2mọi người, 2biểu đạt d7hai chữ 1“Nghe được” echo ta xem eea!

0vẻ hắn 6fcũng phát 0hiện yêu 8cầu của 5cmình mới 9rồi thật 6dsự không 83hợp lý, 8ethan thở 6bmột câu, d8người nói 3chuyện đổi bthành Đà 3Lôi.

“Hoa 0aTranh ngoan, 10không sợ fa, đừng fbkhóc, đợi 3lát tứ fca mang muội bđi ăn dê 73nướng.”

Đà 3aLôi… Thích 3dăn dê nướng 3là ngươi 2echứ không 06phải ta 86a!

“Dê ddnướng có 1cái gì ngon, 8trong lều acủa ta có bLộc Hươu edo Kim Quốc 56đem tới…”

“Xuy! dfLoại nhu 3nhược mới dthích cái dthứ của 89người Kim 3đó!”

“Ngươi 8bnói cái 0gì?”

b3Hiển nhiên 3Đà Lôi dthành công 7khơi mào 1khiến Đô 1Sử phẫn 8nộ. Rồi 28sau đó chính 6là thanh 0âm quát f5tháo, cãi b1vã ầm ĩ… aồn ào lọt 19vào tai. 16 © DiendanLeQuyDon.comÊ, hai người dcác ngươi acthật đúng f3là chẳng dfphân biệt 1được trường 95hợp, chẳng 0bphân biệt cđược thời bgian có thể cgây gổ 5a!

Còn fcó… Quách dTĩnh chạy 2đi đâu 1erồi, nãy 4egiờ không e0nghe được 7tiếng hắn… 1Xét thấy 1Quách đại chiệp tương 15lai cũng 2bkhông phải 1là loại 84người thấy bbtình huống 50này lại f5bỏ bạn f6bè mà chạy fchứ, ừm, 4ta đoán 8blà bị Đà 68Lôi giục cđi gọi 6fGiang Nam a4Thất Hiệp feđến làm cdcứu binh frồi, ta 7chỉ cần 4kiên trì cachờ bọn edhọ tới flà có thể 70được cứu 1frồi.

Bất 12quá, trong 9tình huống 62này mà duy 9ctrì tư thế 28y nguyên 3fkhông được 9động đậy fthật là fmệt chết 5đi a. Hơn dnữa… Bởi evì sức 6fnặng thân 16thể hơn 7phân nửa b3dồn cả 26lên bàn 29tay, ngón 9btrỏ tay ctrái khi 2dnãy bị 3atú hoa đâm 8vào giờ 1lại bắt 8đầu chảy 1máu rồi, 2fmảnh vải 6ban nãy Quách c1đại nương 6băng cho 0ta giờ đang 82rỉ máu, 84trong không bkhí có thể 0ngửi thấy 0mùi máu ftươi.

c0Không phải bchứ!

Nói ethì chậm 3mà xảy ara thì nhanh, 16mắt thấy 18một cái 3miệng đầy 0brăng nhọn 82nhằm thẳng acổ họng bta mà phóng 8tới, trong 2đầu ta 6chợt lóe 3lên những alời giải f6thích trong 0fchương trình 68‘thế giới 7bđộng vật’ 2đã từng ecxem: những e7động vật 1fhọ nhà 3mèo đều 1ecó khứu d6giác đặc 6biệt mẫn cacảm, có bthể ở d4khoảng cách 61rất xa ngửi a7được mùi dcủa con bmồi…

Hoàn 57hảo tác 46giả đại 2dthần không bfphải chỉ ddchiếu cố anhân vật 0chính mà d4cũng có a8để ý một e4chút tới 4vật hy sinh 0nữ xứng 1là ta đây.

Lúc bấy hàm 53răng kia 0chỉ cách 6ta một khoảng 60nhỏ, nhưng fcon báo sẽ 34ngã xuống, fabởi vì 9…Giang Nam 66Thất Hiệp 9đến.

Gió fthoảng bên etai, móng d0vuốt đã 0sắp chụp 10tới vai d5ta, hai con 1hoa báo chợt 7ngã lăn ara, gầm bfrú mấy 6tiếng liền c9bất động, e4trán ồ 4ồ chảy 7máu đen… 94Ồ, nếu 2có khám 3nghiệm tử 3athi, còn 2ccó thể b8tìm thấy 9Độc Lăng 0trên trán 1chúng nó, 68đó là ám 3khí độc 91môn của 4lão đại 2Giang Nam 2dThất Quái, e‘Phi Thiên 48Biển Bức’ 27Kha Trấn fÁc, ngay eacả người 7có võ công 1cao nhất 4trong Toàn 58Chân giáo 87là Khưu 8Xử Cơ cũng 7phải úy bkỵ, huống 2chi là hai acon súc sinh 7ckia.

Im 13lặng một fflát sau, 8trong không 12trung mới 17vang lên a6tiếng vó 0ngựa và 45tiếng kêu fhét, thanh 84âm Kha lão 98đại trung 00khí mười 8phần rõ 8ràng truyền 41vào tai ta: cd“Lão nhị, efđồ đệ 15này của 3ngươi định 9clực không btồi.”

Ta bđoán Chu fThông lúc 7này nhất b5định là d4đang cười 2hề hề c5rồi. Sở d7dĩ chỉ 8có thể a8đoán, là dvì ta đã fsợ tới 2mức chân d7mền tay 76nhuyễn, 0cả người a4vô lực, fkhông có 5acách nào 77quay đầu 6nhìn. Ách, 8cđây là 3ecái gọi 1blà “Định delực” đi, eakhông phải belà mặt 86không đổi acsắc, mà 2là đã không e9còn có thể 76đổi màu bđược nữa brồi…

“Hoa 21Tranh!”

Đô ceSử phẫn 32nộ bước fđến, nhìn dthi thể 74hai con hoa 30báo trước dmặt, ta 76không khỏi 96run lên.

Hai 1con hoa báo 3dnày nghe 4nói là thú 11cưng của 57cha Đô Sử, 4đã mất 9rất nhiều e5công sức cthuần dưỡng. 4e © DiendanLeQuyDon.comTheo như 03trong truyện, aThiết Mộc 25Chân bồi blại bốn 02con báo, 0một đôi 1hắc ưng, 0cộng thêm e5đem Hoa Tranh 8gả cho Đô 7Sử mới b9dẹp yên 4ađược chuyện 4này. Được e0rồi, bốn 6con báo và 4một cặp 9hắc ưng 2vẫn là d2việc nhỏ, 67dù sao Thiết 09Mộc Chân 3cũng không f6có con gái cthứ hai 86nào cả, acó bản ablĩnh ngươi 3lấy luôn 6bĐà Lôi 0ađi…

Đà 77Lôi phát 0huy đầy 6đủ công 11năng huynh 62trưởng, 51một bước 0evọt tới 3bên người 98ta, lấy btư thái c8không biết bsợ là gì flàm chỗ cdựa cho 7dta: “Đô f1Sử, hung 3cái gì mà 8hung! Không e8phải là 2hai con báo dthôi sao, eeta bảo phụ 61hãn bồi 6ngươi bốn 5con, cộng cfthêm một f3đôi hắc 0ưng!”

3aHóa ra bại 6gia tử là 09ngươi a, 0Đà Lôi dhuynh.

Đô 0Sử nghiêm 7mặt đi 1tới, ngồi 4xuống bên cngười liếc 04mắt nhìn dta một cái, 7sau đó một 48tay đè bả 6vai ta, một 6ftay kéo lấy ecổ tay áo a7của ta. 72 © DiendanLeQuyDon.comTrong lúc 31ta cùng Đà 82Lôi còn 0chưa kịp 73phản ứng elại, “Xoẹt” 84một tiếng, dtoàn bộ 41ống tay 5dáo đã bị 47hắn xé dfrách…

Ta engây người 8thành tượng 3bđá tại 2dchỗ… Này… 6cnày tính c7làm gì, aphi lễ sao?

Đà dLôi hét 8lớn một btiếng, đang 0muốn xông 7lên đánh b8người, dkẻ gây b7chuyện kia 86lại không 5đếm xỉa 9gì tới 64hắn, quay cfngười lại, 3nam nhi Mông 0Cổ kiêng akị nhất 4là ra tay 75đả thương 4fngười sau e2lưng, vì 2thế Đà 29Lôi trừ 22bỏ hai mắt 5bốc hỏa, fcũng chỉ bdđành đứng 7im tức giận.

Đô 79Sử vung 60tay, đem 7nửa ống b3tay áo của eta đưa cho cbáo phu, 6“Để cho d4đám súc dcsinh trong 7nhà nhớ 0rõ mùi vị.” 65Quay đầu b2đạp hai decái lên 2athi thể 14báo hoa, 94“Vị hôn 2thê của 1bổn thiếu b4gia chúng 1fnó cũng 0fdám cắn, flột da đưa 8đến lều 5dcủa Hoa… alều của e7Thiết Mộc 13Chân đại efhãn, thi cethể đem 2dra cho sói ceăn.”

Ta 16cảm thấy 8khi đó như 39có ma xui 85quỷ khiến 7nên mới 81mở miệng 18nói: “Cho 3sói ăn rất dfđáng tiếc 2a, không 0bằng chúng 3ta nướng 88lên ăn đi.”

Đô 62Sử đại 0gia ngây 7ra một chút, eatừ trên 0ecao trừng bmắt nhìn 84xuống ta, 4hừ một 21tiếng, xoay 2angười bước dđi, đại dđội nhân 9mã kia cũng cđi theo, cvì thế… 13Toàn bộ 64thế giới enhất thời 5thanh tịnh 94rồi.

Đà dfLôi vuốt fđầu ta danói lời 5thấm thía: 3“Hoa Tranh, 1thịt báo a7không thể 1dăn, tứ 3ca mang muội 7cđi ăn dê fenướng.”

Lệ 49rơi, ta giống 9như một 1kẻ phàm f5ăn sao!

“Êu, 6c‘Đồ đệ’ d!”

Chu 65Thông ngoài 9fcười nhưng 5trong không 2cười nhìn e8ta, hiển cnhiên đối evới cách dcđại ca 5hắn xưng 4hô vừa erồi rất 4là bất 2mãn.

Ta adbi phẫn bở trong fbụng mặc dniệm “Chẳng 4lẽ ta so 1fvới Quách bTĩnh còn 7khiến ngươi 2amất mặt c7hơn sao” 28vừa oán 1bgiận, vừa ebdũng cảm e4chạy lại b6ôm chân d1Kha lão đại, flộ ra vẻ 62tươi cười ddcực kỳ 8echân chó.

“Đa 4tạ đại 5fsư phụ bcứu khổ 41cứu nạn 21cứu mạng! 00Nếu không c0phải đại d4sư phụ e4đại ân dbđại đức 0không lời dfnào cảm atạ hết 0được, 9hôm nay con 11chắc chắn bmất mạng 2giữa miệng 1báo, đại ecsư phụ 9người thật dasự là Đại 9Từ Đại 39Bi Hữu Cầu 8Tất Ứng a3Thế Âm 19Bồ Tát!”

Ta 7cnghĩ Kha 15lão đại 52tung hoành 27giang hồ 1nhiều năm, anhất định 7vẫn là 16lần đầu eetiên được 0người ta 54ca ngợi 83như vậy, 6cchỉ thấy 9hắn có a9vẻ không 0khỏe nhíu e2mày, hiển 2cnhiên đối c0với tiếng 3Hán lưu e7loát của 9cta có chút f6nghi ngờ. e © DiendanLeQuyDon.comTa sợ hắn cnhận ra 85điều gì, 60vội quay 6người nhìn 8Chu Thông, 49“Nhị sư 2phụ, con f8học người bHán nói f5chuyện như athế có ccđược không?”

“Tốt, 62đương nhiên aetốt!” dChu Thông fccười hì 2hì ngồi 7xổm xuống, dtừ ái vô b6cùng nhìn 8ta, “Hoa 2Tranh đã 4ngoan ngoãn 91mà gọi 5ba chữ ‘Nhị’ b5sư phụ 02rồi, đương 1cnhiên học dcrất tốt! 4cLần này f‘Nhị’ 1sư phụ cnhất định 2phải thưởng b7cho ngươi 42một phen!”

Thảm 36rồi!Edit: aGia Lăng a6Tần

Chương 104. “Chu” 8bkhẩu thoát 2dhiểm

Vương 2Hãn là ai?

Vương cHãn là người 1đứng đầu cacác bộ blạc ở bthảo nguyên, 89binh lực a1tối thịnh, 1dcũng là d3nghĩa phụ 4của Thiết b7Mộc Chân, 4đối với e2Thiết Mộc 77Chân cũng 3dcó ân giúp 8đỡ.

Đô fbSử là ai?

Đô 4Sử là đứa 8con trai duy 69nhất của dđứa con 3trai duy nhất 9ccủa Vương e5Hãn, đơn 3giản mà canói chính a0là người 04nối nghiệp 99đời thứ cba.

Bởi 1fvậy chuyện 93“Hoa Tranh 4báo khẩu 0thoát hiểm” 5cuối cùng bquyết định 3kết quả 1là trách 9nhiệm toàn ebộ quy về 33Đà Lôi dcùng ta. ff © DiendanLeQuyDon.comChẳng những 0y lời Đà 08Lôi bồi a5trả bốn fcon báo, 2một đôi 4hắc ưng, 3eThiết Mộc 8Chân còn 0cố ý tuyển cvài nữ bnô mĩ mạo 90đưa đến 9cho Đô Sử, 2mỹ kỳ 45danh là “An 37ủi” —— 0chậc chậc, eđây chẳng 7clẽ là tập 7aquán của 9người thảo 9nguyên sao, 77cũng không 6sợ XX quá 7sớm ảnh 94hưởng phát edục a… 50Không, đây 91hẳn là 5chủ ý của 0Thành Cát 9bTư Hãn tương 1lai đi, muốn 07từng bước căn mòn ý fchí của 5dđối phương…

Được 8rồi, ta 8thừa nhận fquyết định dnhìn có 51vẻ bình fthường 2anày của 6Thiết Mộc dChân thật 8fra lại có bbdự tính d7sâu xa, nhưng 1cmà… Vì 8cái gì Đà 3Lôi phải 5theo quân athao luyện, 7ta bị đưa e3cho Chu Thông engược đãi, cdđồng thời, a4Quách Tĩnh 4ehắn, lại e6bởi viện 0bbinh có công cdđược thưởng 9mười đầu c7dê?

Cứ f9thưởng 6cnhư vậy, cdmột thế 37hệ đại bhiệp Quách 79Tĩnh vốn 57sinh trưởng 3bình dị 31đã bị 8Thiết Mộc 6Chân giúp 85đỡ thoát 0khỏi nghèo c6khó mà làm 41giàu, trở 2thành dân 7chăn nuôi achính gốc brồi.

Quay dlại, cảm 28tưởng của 8ta khi đỉnh 9đầu chất 1một xấp cthư sách, dchân trát 17trung bình ctấn, Chu eThông ngồi 62sau lưng, dở đại b7thảo nguyên a7gió thổi 34phơi nắng 26mấy ngày…

“Hoa aaTranh…”

Thanh 8âm lười 9cbiếng của 8Chu Thông 03từ sau lưng a1truyền đến, bta sợ tới 5mức lập bftức đem 0hai tay vừa a4hạ xuống 88trở về 7chỗ cũ, b7lấy một 3aloại âm 69điệu hết 0sức nịnh 8cnọt đáp:

“Nhị 38sư phụ!”

“Trát 7ftrung bình 1etấn được 0không a?”

“Được… ba..”

Ta acắn răng 52phun ra hai 9từ đó.

“Nếu 4như vậy…” 4thanh âm 96Chu Thông 8có chút 2sung sướng 81không che fdấu được, 92“Luyện 6thêm nửa fcanh giờ 6bđi.”

Ta e0quay đầu 2cđi, yên 0lặng chảy cxuống hai d1hàng nước bamắt.

Ngày e1hôm qua cũng 5là như thế c7này, hôm 7trước cũng 42là như thế 0này, hôm c3kia, hôm ekia nữa… fĐều là 2như thế dnày, mặc 30kệ ta trả 86lời như 9dthế nào, dbmặc kệ 08ta nói là 1“Hôm nay 63nắng ghê 6gớm thật 5a, ha ha ha!” fCái loại 9bngười không 3dinh dưỡng 0Chu Thông 93kia đều 9lấy bất e6biến ứng 8vạn biến c1“Nếu như 8avậy, luyện 2thêm nửa dcanh giờ” 0amà kết bluận.

Đầu 14năm nay, 45LOLI cũng 8dkhông được 8yêu thích 1a…

Từ 59ngày Thiết 81Mộc Chân 2bái phỏng 7alều Giang c4Nam Thất fHiệp để 9cảm tạ 8ơn cứu dmạng, cũng 67cùng Chu 96Thông “mật 59đàm” nửa 6canh giờ, 8ta liền e5bị kéo 4vào cường eđộ luyện 8tập có a4thể so với eechương trình 8ôn thi đại 8fhọc:

Bình afminh vừa 6rạng, cùng 9cĐà Lôi, eQuách Tĩnh d7học cưỡi 65ngựa. Nghe dnói trong 7một năm bbta phải e5học được 7ekỹ thuật e4kỵ mã chổng 30ngược người, bchui dưới 3ngựa, phi 8athân thay cngựa cùng 28các động f3tác đòi 4hỏi kỹ 2thuật cưỡi b7ngựa cao 4—— được 7rồi, tương 8blai vạn danhất không fở Mông fCổ, ít 92nhất ta 8còn có thể 18gia nhập 6gánh xiếc 77kiếm cơm 9ăn.

Buổi 9fsáng, cùng 1Chu Thông 6học tập 8e“Nữ giới”, c“Nữ quy”, a1“Liệt enữ truyền” 4với một 8loạt “Kinh 2eđiển chỉ” 9.

Buổi fchiều, một cngười trong eGiang Nam fThất Quái fsẽ giám f3sát ta tập e6chạy, trát a6trung bình 23tấn, huấn e2luyện thể 5năng.

Buổi 4etối, học f9chương trình ephát âm c0Hán Ngữ 15đặc biệt 18với Chu 2Thông, đó e3là “Nhiễu 8khẩu lệnh 0bách khoa 7btoàn thư” bdạy hư 2trẻ nhỏ.

Nghe 7nói trong 8dthời gian 8bnày, ta ngay 9cả nói 83mơ cũng 75là “Ăn fcây nho không 26phun cây fnho” cùng 6e“Đói sư 34phụ ngươi 6đi chết 1đi”, thế ccho nên Đà cLôi thương 6tình đem 4cho ta một fít nho khô 8ado Tây Vực fđưa tới, 8dmà Chu Thông 3thì cười d4khiến người 50ta nổi da 8gà, tự e2nguyện tiếp 74nhận việc 8giám sát 46chương trình 0học tập 07của ta, 6dtừ việc chọc chạy, 40học cưỡi 8ngựa, đến 1học tiếng 63Hán…

Từ 9đó về 29sau ta liền 05sinh hoạt ftrong địa 1angục trần 5gian của b6Chu Thông…

Nửa b3canh giờ 56sau, ta vô 6lực rốt 66cục được cephép ngã dlên bãi acỏ mà thở fclấy hơi, 1dChu Thông edlão nhân 5gia thản 5nhiên tự dđắc thong 1thả tiến 70lại, ngồi 4trên mặt 8đất dùng 90chiết phiến a4quạt quạt.

Ta 1fmỏi nhừ dchân tay, 1nhắm mắt 60lại giả dchết, hắn 6nở nụ 2fcười.

“So 1với Tĩnh 6Nhi cơ biến 6ahơn, nếu 11không phải 38tổ sư gia ffcó huấn…” ccChu Thông dcmơ hồ phun b1một câu 24liền vòng 2evo đề tài, 3“Tĩnh Nhi 7ahọc tuyệt 7nghệ của d5tứ đệ, 5ngũ đệ dthật ra 1rất thích bhợp, chỉ 5atiếc…”

Giang 7Nam Thất f9Quái chỉ 7có Nam Hi 6Nhân cùng aaTrương A 5Sinh công f2phu là ổn 1trọng một edđường, 45Quách Tĩnh 1atư chất 3mặc dù a7kém, nhưng 22có thể 39chịu khổ d6lại dụng 82công, ít 9anhất cũng 00có thể echọc được 93tám phần 9bản lĩnh. 5 © DiendanLeQuyDon.comCông phu 4khéo léo fxê dịch camượn lực 8đả lực becủa Chu 90Thông tuyệt bkhông phải 10sở trường 7của Quách 6Tĩnh, chỉ 42sợ là ngay 13cả nửa d9thành cũng a6không lĩnh 5ngộ đến, 7lại càng akhông dùng a4đến tuyệt f8kĩ “Diệu 46Thủ Không 8aKhông” 78rồi, nói 8avậy Chu 52Thông này falàm nhị 82sư phụ 12cũng có achút mất 9mát.

Ta 6đồng tình 8nhìn Chu 8Thông, hắn 4ahai mắt 9nhìn trời, eclại thình elình hỏi 5ata một câu:

“Hoa aTranh, năm 20đó ‘Cứu 9bmạng bảo 0túi’ trên d8người Tĩnh 2Nhi… Là 1ngươi cho 0anó đi?”

Lúc 5đó trời 18nóng lắm, 18ta lại bỗng 9nhiên cảm 4thấy lạnh 0fcả người atừ lòng 4bàn chân dtràn ra đến 75toàn thân, b8miễn cưỡng 8fquay người 75đưa lưng 22về phía 1Chu Thông, 9mới lo lắng 10trả lời:

“Cái 2akia hắn 6cầm… Cũng 25là con đưa d4a… Con cũng echo Đà Lôi 2fmột cái 26a!”

Lúc f4trước chỉ e8một lòng 71nghĩ tới 4việc làm 3bthay đổi 0dtình tiết 3truyện, 7dlàm việc 5suy nghĩ fcũng không 8đủ chu 2đáo. Quả 43nhiên vẫn 15là bị phát dhiện ra 4cđiểm khác 13thường 53rồi a…

“Cứu d5trở về deTrương A 11Sinh” một 9achuyện thoạt 5nhìn không 8có vấn 3dđề gì, bchẳng qua 3là túi tùy 24thân Quách 23Tĩnh mang d4theo lại 7có tác dụng 4đầy đủ. 9 © DiendanLeQuyDon.comNhưng mà 3chỉ cần ecẩn thận 3bnghĩ một fccái cũng fbcó thể 2ethấy được 18rất nhiều 2lỗ hổng, 9tỷ như dQuách Tĩnh 6vì cái gì 0vừa thấy fmặt liền dđem miếng ehộ tâm 0đưa cho 0Trương A 69Sinh mà không 85phải người 7khác, tỷ 5như củ 93nhân sâm 2kia phải 3fdùng năm 36mươi đầu 02dê mới 3đổi được, 3cũng không 4phải thứ 2mà Quách 4Tĩnh có 0ethể có 8cđược…

Chu 4Thông tâm 4kế cơ mưu, alúc ấy 5achuyện cấp 9bách nên 0không suy 8anghĩ nhiều, cnhưng sau 0chỉ cần 6ccẩn thận d8nghĩ lại, ftất nhiên 59sẽ nghi 30ngờ. Hiện 57tại nếu 0đã hỏi 3enhư thế, 72hẳn hắn 51đã hỏi cQuách Tĩnh 5cmọi chuyện 7từ trước 3rồi.

Ta dchỉ âm 2thầm hy bvọng chuyện 9dta vừa bịa 7ara có thể bqua mặt chắn được. c2 © DiendanLeQuyDon.comĐúng là dcmất bò damới lo làm achuồng a.

“Là 6như thế 21a, bất quá… d0cái túi 8atrên người 97Tĩnh Nhi 3anăm đó 88còn có kim 4sang dược…”

Năm fđó củ 4nhân sâm e5kia là ta 1bkhóc lóc 5fom sòm lăn ealộn, làm e4ầm ĩ toàn febộ hãn 43trướng aba ngày ba 5ađêm không fthể an bình 29mới đổi alấy được… 9Chỉ có 77một củ, b3không có 8củ thứ 8bhai… Cho f3dù có ta 1cũng sẽ eckhông cho 1Quách Tĩnh…

Ta 00cắn chặt 11răng, xoay f3người, c4mỉm cười 5vô tội.

“Nhị asư phụ, dcon nói cho angười, 3cngười ngàn 5evạn đừng f2nói cho Quách bcTĩnh nha!”

“Sao?”

Ta 2vẻ mặt 2sám hối 8enhìn Chu 8eThông: “Khi 0cđó con là 38ý định 72chỉnh Quách fTĩnh, mới e9ở trong 5lều phụ 3hãn tìm 8một miếng 9sắt đưa b9cho hắn, alừa hắn 28nói đó d7là bảo 21bối có 2cthể cứu eemạng, buộc chắn mỗi 62ngày mang 3theo, còn e8nói với 0hắn chỉ 56khi nhìn a1thấy người fnào béo bhơn Ba Đặc eNhĩ mới 8có thể fbchuyển giao…”

Ba 8Đặc Nhĩ 0elà người fto béo nhất 7trong bộ 6elạc của 90Thiết Mộc 1Chân, ở c8hiện đại 3amà nói chính 2là người ahình thể 2to béo, có 3thể tham 9gia vật dcổ điển 34hạng cân 3120kg, Giang eNam Thất 0Quái cũng 50biết hắn, 4muốn tìm bdngười béo 2hơn hắn, d7quả thật bchỉ có caTrương A 92Sinh.

Nhìn 8trộm Chu aThông, thần 5sắc trên c1mặt hắn 1hiển nhiên bcòn có chút a6nghi hoặc, aalòng ta run 3lên, đi f8lên ôm lấy cechân hắn 39khóc thút 65thít.

“Con 1làm sao mà 11biết ngũ 4sư phụ 6so với Ba 86Đặc Nhĩ f3còn béo chơn… Con 28biết sai 5lầm rồi… 7Nhị sư bphụ ngàn b4vạn đừng enói cho Quách 5Tĩnh a, bằng 2không hắn fkhông để 9ý tới con d4rồi làm dcsao bây giờ…”

Chu 59Thông vỗ 14vỗ đầu 27của ta, dnhưng không emở miệng 9nói chuyện.

Hắn d0rốt cuộc blà tin hay 2không tin? 4dTrong lòng blo lắng, 3ta một phen 5nước mắt 5fnước mũi, 48tiếp tục e5nói dối:

“Ngay 6cả cái 8cây hình 5angười phụ bhãn đưa f1con… Cũng 6bị Quách bTĩnh đánh bmất… Con 35không dám 3cnói cho phụ 2hãn biết, b6nhị sư f4phụ người 7cũng đừng fnói cho ai ebiết a… c4Bằng không 18Quách Tĩnh 3nhất định 99sẽ bị 59phạt roi…”

Ta d7không trông 9dcậy có 23thể hoàn a1toàn xóa 4dtan hoài 5cnghi của eChu Thông, f6nói đến 9Quách Tĩnh 6chỉ để 6nhắc nhở bhắn: chuyện cnày đối d5với đồ acđệ bảo 50bối của 83ngươi cũng ddcó liên 32quan…

Chu aThông trầm edngâm một 7alát, đại fdkhái cảm 3thấy ta 52giải thích f4cũng thông, d9cúi người 2axoa xoa mặt data, cười fdnói: “Nhị csư phụ 6cam đoan 52không nói 0ara ngoài.”

Hô… 1Ta âm thầm fthở dài 43nhẹ nhõm 35một hơi, 3mới phát chiện trên elưng đầy 1mồ hôi 7lạnh, áo f0trong đã eướt đẫm, dngay cả 7ngày đó c6giữa miệng 3báo ta cũng dkhông bị 77dọa sợ 5tới mức 9này… Ách, 8lần này 54là “Chu” 38khẩu thoát ffhiểm a…

“Hoa 8Tranh, ngươi 82có nguyện 7theo ta học 9kỹ thuật b‘Diệu bThủ Không 3Không’?” 0Chu Thông 22đột nhiên 8hỏi.

Ta 8chỉ sửng 75sốt không 1đến một 4bgiây, liền 8lớn tiếng 0hoan hô nhảy 6dựng lên, 9“Con muốn 70học! Con 4muốn học!”

Giang d6Nam Thất e7Quái võ c4học tuy 91rằng chỉ eđứng hàng afthứ ba, 5thứ tư, 2nhưng tuyệt ekỹ ‘Diệu d4Thủ Không 3bKhông’ 60này của d4Chu Thông, 3phải là 9độc bộ a8võ lâm, 9cho dù Hoàng e2Dược Sư 5được xưng 07tụng ‘Không fgì không e0biết, không 73gì không 9giỏi’ 9chỉ sợ 0cũng không 5thể bằng. 4 © DiendanLeQuyDon.comHuống chi 2cái loại e8này nếu 3đạt tới 5cảnh giới ee‘Vỗ vỗ a8bả vai cũng f2có thể dkhoắng sạch 49đồ của 64người ta’, 2tuyệt đối aso với cái 3gì Hàng 48Long Thập 20Bát Chưởng, 73cái gì Cửu 2aÂm Chân 2bKinh cũng 24đều thực 6dụng hơn!

Học 9được cái 59này, đi dkhắp nơi acũng không 00sợ thiếu 9tiền dùng 5a…

Thấy 6ta nhảy 3nhót hoan 6fhô, Chu Thông dcó lẽ tâm 61tình cũng f2rất tốt, 9cmỉm cười banói: “Học 20môn công fphu này cũng 7không phải 1là để 86làm mánh clới của fckẻ trộm 0a.”

Ta fthành tâm e9thành ý 5amãnh liệt 51gật đầu, atrước hết 4phải thành 61tâm, đạo elý này ta ebiết mà.

“Như cvậy, từ acngày mai ebắt đầu…”

Chu 62Thông còn 9đang giao 61cho ta từng chạng mục 6công việc bcần chú cý, phương fxa một người 1đã giục 33ngựa vội 04vàng chạy 79tới, nhảy cxuống trước 9emặt chúng 8ta.

“Hoa 21Tranh, phụ a5hãn bảo 32chúng ta 34đi gặp cengười!”

“Đà 23Lôi, biết 1là chuyện 2gì không?” 83Gần đây 1ta hình như… e6Không trêu 5chọc gây e3họa a…

Đà d8Lôi hừ 07một tiếng 6atừ lỗ 4amũi, căm 5giận nói: 3“Dường 5như người 37Kim Quốc 72tới rồi, 3phong phụ 8hãn làm 7dcái gì Chiêu 7Thảo Sứ… 9Ai mà biết!”

Nếu 6bta nhớ không 03lầm, lần 0này… Có 8thể nhìn 2thấy Kim 3bquốc Lục cvương gia 8Hoàn Nhan 11Hồng Liệt drồi…


Được thanks
Xem thông tin cá nhân YIM
Có bài mới 09.10.2012, 01:01
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Quỷ Hồ Bang Cầm Thú
Bang Chủ Quỷ Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 33960
Được thanks: 40313 lần
Điểm: 9.83
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Xuyên Qua Thành Hoa Tranh - Đình Hòa - Điểm: 10
images
images
images
images
images
Chương 206. Vẻ mặt cchưa từng 50thấy qua

Trước 0khi Thiết 3ộc Chân 6ở miệng, a9Đô Sử aađã không ebhút cố 8ỵ đâm 3bửa sổ ciấy.

“Lục 8bương gia, 62oa Tranh là 9ị hôn thê c2ủa ta!”

Hắn 74ường điệu d8ai chữ “Hoa eranh” thể caiện quyền dở hữu bdõ ràng. e8 © DiendanLeQuyDon.comai tay ôm 6gực, hai 3ắt tà phiêu, c5ộ dáng 4fhiêu khích 1‘Có bản d8ĩnh thì 7đánh ta 2chử xem.’.

Lần 7fđầu tiên ea cảm thấy, 1Đô Sử 97đại gia 2hoạt nhìn e6iêu ngạo 12hư thế 1hưng lại 6ó phần bhuận mắt… 3òn có, Hoàn a5han Hồng 7aiệt, ngươi 81hẳn đã 1sớm biết, 7vẻ kinh 07ngạc trên 2mặt kia 00không khỏi fquá giả f7dối đi…

“Ha 0dha ha!” 3Thiết Mộc 0bChân mượn ccơ hội 3phá lên 3ecười sang 7sảng, “Đa ftạ Vương 79gia quá yêu, 3chính là 59tiểu nữ 4cùng cháu 6dtrai của 4Vương Hãn 7đại hãn 8fđã sớm 7đính hôn…”

“Nha, a0nói như e3thế, là 7tiểu vương 14đã quá 7liều lĩnh 71rồi.” 00Hoàn Nhan 5Hồng Liệt achắp tay 7với Thiết 67Mộc Chân, blại nhìn 32về phía e4Đô Sử, dcười nói: f7“Chớ trách, 7echớ trách.”

Đô 1cSử xanh 85mặt quy bcủ đáp 18lễ lại, 7người này d5cư nhiên 3cũng thực c0thức thời… 9Lúc đó dKim Quốc d9thế mạnh, 5lại không 5hề thất 2alễ với emột bộ 8dlạc Mông eCổ…

Hoàn bNhan Hồng 0Liệt không e1hổ là người 37tâm cơ thâm 3trầm, Đô 0Sử rõ ràng 0vẫn còn cphẫn uất 20bất bình, dcy lại không 1chút phật 88lòng, tháo 1từ bên 9hông xuống 8một khối a7ngọc bội.

“Ngọc d1bội này 8acoi như lễ cvật tiểu d0vương chúc 47mừng, đưa dtặng hai 23vị.”

Này… 3Sao?

Ta 94mở to hai 44mắt nhìn, 5aHoàn Nhan 3Hồng Liệt e7hai tay nắm e5hai bên ngọc ebội, hơi 7hơi sử 5elực, ngọc d1bội kia e6liền “Tách” 8một tiếng, 62chia làm dfhai nửa, 26mặt trên 99nguyên bản dcó một 56dải lụa dhồng hình 2fthêu tinh 11xảo, cũng 6theo đó 8chia làm 05hai dải f5lụa nhỏ.

clẽ đây 9fvốn là f4hai khối 57ngọc bội 3hoa văn tương fdphản giống 67nhau, được 0dải lụa 83kia kết flại, nhìn b8qua thực 4giống một 43khối nguyên cvẹn.

8Hoàn Nhan cfHồng Liệt 0cười nhìn 49về phía 4Thiết Mộc 62Chân, “Khối dâm bội ffnày liền ctặng cho 53lệnh ái frồi.”

Đụng c9đến ngọc 0dbội… Ta 5thiếu chút a6nữa hét 8lên.

A fa a a, là edương chi b1bạch ngọc! b2Loại này fmát dịu 86trơn bóng, bdưới ánh 3fmặt trời 3cũng không fnhìn ra một 2dtia tạp esắc, đích 55thực là 03dương chi 1bạch ngọc 0ecực phẩm. a © DiendanLeQuyDon.comNếu ở 9hiện đại a3ta khẳng dađịnh sẽ echo nó là 5ađồ dỏm, dnhưng mà… dXét thân 4phận Hoàn a8Nhan Hồng 25Liệt cũng dcquá đủ 3dđể chứng 1cnhận đồ e9thật rồi…

“Khụ…”

09bảo tàng 8mới có 65thể nhìn 2thấy dương e8chi bạch 1ngọc hàng 4cthượng fphẩm a ! aCư nhiên, 5cư nhiên 69hiện tại 6lại tùy ftiện nằm b4trên tay 2ta như vậy…

“Khụ…”

Bảo 1bối vô 76giá a… 7Vô giá a! e2Ta lớn tới 5dgiờ cũng 9chưa từng bsờ qua bảo 21bối như a9này…

“Khụ 08khụ khụ!”

Nghe 3Thiết Mộc bChân liên ctục ho khẽ, 3eta mới quay ađầu, phát fhiện mọi 5người chung b7quanh nhìn ata ánh mắt 2có chút bfkhác thường: a3Đà Lôi 1so với ban fnãy càng 1ngây ra, 3cĐô Sử 9vẻ mặt d4khó chịu 96trừng mắt dnhìn ta, 3mà Hoàn 0Nhan Hồng 27Liệt ở 7đối diện 7giờ phút enày ánh 8mắt chăm 4chú xem xét 9ta… Nói 4thực, làm acho ta thật d0không thoải 19mái…

“Nói 7ra thật 15xấu hổ, etiểu vương 46mới vừa 6rồi tặng 9ngọc là 9còn có chút flo lắng. 6 © DiendanLeQuyDon.comLệnh ái 7tuy thông 4fminh, nhưng 02dù sao vẫn 5còn nhỏ 1atuổi, chỉ 7sợ không 8biết chỗ btrân quý 2của dương echi bạch 1ngọc này, 9không nghĩ ftới…” 63Hoàn Nhan 11Hồng Liệt 2dường như 90đang cố 5tìm từ d7ngữ, nói 68thật chậm, 17“… Nhưng 6thật ra bgia học 6esâu xa, lại 35biết ngọc dnày nhu hòa 4fnhìn không 5ra tạp sắc, a9là thượng cphẩm mỹ ffngọc.”

Hắn 0akhông biết b8nghĩ tới 6cái gì, 3trên mặt dđột nhiên c5lộ ra tươi dcười, “Ngọc cbội này 23vốn là 1cống vật 79của Tống 89Quốc, phụ f9hoàng ban 0cho tiểu dvương, cũng 3akể là hàng athượng 7phẩm, nay 39tặng lại 5lệnh ái, 8fcũng không 55quá mất 8bmặt.”

Ta 5đột nhiên 35cảm thấy 0evẻ tươi 74cười kia 60thực chói 4mắt, làm 2ccho người b8ta rất muốn 21cong hai móng 8vuốt.

Lúc 3đó hoàng 51đế Nam 28Tống tự dcoi mình 8alà hàng cecon cháu, a6hàng năm 8cống nạp b6cho Kim Quốc 9ba mươi 6vạn ngân 56lượng, 26ba mươi fvạn quyên d6thất, kỳ 5trân dị 5bảo vô 5esố… Một 84đoạn lịch csử khuất 6dnhục như a5vậy… Nhưng b5mà… Ta eetrừ bỏ 7fmắng thầm 32trong bụng 2cũng chẳng athể làm c6gì khác, 5cũng không bcó tư cách 3dđể mắng f8người…

Thiết bMộc Chân 77cười ha 78hả, đứng 9dậy đặt a1ta xuống 30đất, “Còn 0ckhông mau 54cám ơn Vương 8gia ban cho.”

Ta 37theo lời, fcúi người e6thi lễ xong, cliền trở 1về đứng 0dbên cạnh 78Đà Lôi. 8a © DiendanLeQuyDon.comTrình diễn b8xong rồi, ađạo cụ 11cũng nên 02thu lại 51rồi, không 30cần thiết cphải vẽ f9rắn thêm 58chân.

Quả 5nhiên Thiết aMộc Chân 0liền cười fnói: “Đà 10Lôi, Hoa 1Tranh, hai 51người các 4ngươi ra angoài chơi 8đi.” Lại 25vỗ vỗ bbvị trí 6bên cạnh, 9“Đô Sử cngươi tới, dngồi ở c2chỗ này.” f7Ngữ điệu 8thật là athân thiết 87hòa ái.

Đà 8Lôi lên cdtiếng, nắm etay ta định 2đi ra ngoài, 7Đô Sử 9lại do dự 8một chút, 4liếc nhìn c6ta ngầm cdcảnh cáo, bmới đi 35ra phía trước.

—— 22Ta sao lại 32chọc tới c6Đô Sử dđại gia 0rồi?

Bất f3quá… Sau 50khi từ miệng 11Đà Lôi 0biết được ecta đã làm egì… Ta 4anghĩ ta có 26thể hiểu 96được đại a7khái tâm 6tình Đô aSử đại 3bgia rồi…

Nghe 6nói sau khi ata lấy được dngọc bội 9ekia, đầu 00tiên là cgiơ nó lên b7soi dưới 8ánh mặt b0trời nhìn bnửa ngày, 0sau đó cầm 8nó ngây 6ngô cười, cvừa ngây 2ngô cười cvừa chảy 83nước miếng 8—— đúng 2vậy, có avạt áo 87ướt trước b2ngực làm 92chứng —— cvừa chảy 32nước miếng 6vừa đưa 7mắt nhìn cekhối ngọc 7bội trong btay Đô Sử, 8bộ dạng 8thèm rỏ 2rãi…

Đà adLôi thực achân thành cnắm tay d6ta, “Hoa 3eTranh, cái ckia không dthể ăn 3được, 6tứ ca mang 0muội đi 7ăn dê nướng…”

Tốt 3clắm, để 4cho ta đâm b6đầu chết 9đi!

Từ fxấu hổ 37chuyển thành 5bgiận dữ, eata một cước dđá Đà 9dLôi về e8với dê d3nướng của d3hắn, chính 2mình xám 1fmặt chui fvề lều, 8nằm lăn 26xuống đất. eb © DiendanLeQuyDon.comNgực có 81cái gì cứng dcứng, đè dxuống đau 3đau…

Ta cxoay tay lấy 9khối ngọc 7bội từ 84trong áo f5ra, cẩn 8thận nhẹ 6nhàng.

Cực 2fphẩm không 9dphải nói 7rồi. Quân 02thần Nam e7Tống chỉ 26sợ người 3Kim không 4ahài lòng 5với cống 7vật, đem d8quân đánh cqua Trường 86Giang, cho 1enên cống 3vật tất a0phải là 6ethượng fphẩm ngàn c2chọn vạn e7tuyển. Ngay 8cả kỹ 1xảo mài 7dũa ngọc 7cũng không dcphải người echế tác fbbình thường 9có thể 2alàm được da: trên ngọc cbội có 33khắc nửa 98bức sơn 7thủy đồ f7tinh diệu btuyệt luân, 43ngay cả 6đỉnh núi, 9egốc cây f7cổ tùng, 44cành lá ađều có fdthể nhìn drõ rành 2mạch.

Đại d6khái trên 6khối ngọc b4của Đô 0Sử chính 8blà nửa fcòn lại d2của sơn 81thủy đồ d8rồi…

Ta 3nắm chặt 4ngọc bội, ebnằm ngửa 6mặt, nhìn 5đỉnh lều bbắt đầu d8ngẩn người.

Hoàn c6Nhan Hồng 3Liệt hôm 4nay hành a7động như 7vậy, rốt 3cuộc là acó dụng a3ý gì?

Chẳng 4fnhững khiến 6echo Đô Sử 04nổi giận, 6lại còn 3tặng khối 6ngọc bội d5vô giá này dd—— được erồi, đối 4với một 8Vương gia bmà nói, 2dđại khái 1cũng chỉ c6là tiện atay mà tặng, b8không tính 9ecái gì. 1 © DiendanLeQuyDon.comNhưng… 84Hoàn Nhan 7Hồng Liệt 8cũng không ephải người 0bsẽ làm 6những chuyện dalinh tinh 0akhông có 1dmục đích.

Như 6vậy, nhất 9bđịnh có 7chuyện gì 9trọng yếu 29bị ta xem bnhẹ rồi…

Ngoài e3lều bỗng 29vang lên 0etiếng động 5lớn dị 53thường, 94ánh lửa 88sáng trời, 4hẳn là 2bộ tướng 59của Thiết 88Mộc Chân 4cùng đám f4quân Kim f3Hoàn Nhan 7Hồng Liệt 17mang tới 5đang đốt d2lên mấy b3trăm đống 7lửa giữ 4fấm.

Nghe 19nói ban ngày 1khi Thiết 6Mộc Chân 3edẫn quân a7đi đón bđoàn người 23của Hoàn 6eNhan Hồng d3Liệt, gặp aba vạn đại aquân của e4người Nãi feMan tấn 0công, bị abnăm ngàn etinh binh fecủa Thiết 4dMộc Chân 45đánh cho f1hoa rơi nước 7chảy. Nhớ f8rõ trong 45truyện có enói qua, 17một trận 2đánh này, eThiết Mộc eChân khiến 4cho quân 2Kim sợ hãi; 3dcũng một 27trận này, 2Hoàn Nhan b5Hồng Liệt 0thấy được c1Mông Cổ 9ftinh binh 28trong tay 4Thiết Mộc cChân đánh bbđâu thắng efđó không 0gì cản a5nổi…

Mông dCổ tinh 6binh…

Lòng f4ta cả kinh, 7sợ hãi bngồi dậy.

Đúng 7vậy, Hoàn 5Nhan Hồng 99Liệt nói 8anhững lời e4đó quả 9dthật là 0có mục 6đích, y b5đang thử ddThiết Mộc 0Chân!

Đối a6với Kim 6Quốc mà 72nói, những 0bộ lạc 5du mục cường 45hãn của bMông Cổ dchính là atai họa cngầm, có 7thể châm 4angòi cho 14bọn họ 0chém giết flẫn nhau 0thì không 69còn gì tốt 58hơn.

Nhưng 1đối với 41Hoàn Nhan dHồng Liệt amà nói, 65cho tới 4abây giờ fby vẫn chưa dhài lòng 9fvới thân 21phận Triệu 25Vương, vẫn bmơ tưởng 8tới ngai 5bvàng Kim 5Quốc. Cho 83nên nếu 07ở phương 6bắc chỗ f2yếu hại 4của Kim dQuốc, có 2thể có 9một đội ctinh binh dnghe theo alời y, y 7tuyệt đối 9sẽ mượn esức để 4trợ lực 8dcho mục 7bđích của 31bản thân…

Về 2phần ý a5đồ của 6cThiết Mộc 43Chân… Có 61lẽ cũng 5đã thực d4rõ ràng 51rồi.

Lúc 7Hoàn Nhan 63Hồng Liệt 6dđưa ra chủ b6ý muốn 5kết thân, 7bhắn cũng ekhông lập 3dtức phản ebác, hẳn 7là đang 19tính toán 44lợi hại. e © DiendanLeQuyDon.comHừ… Ta 57đoán… 57Không lẽ a3còn suy nghĩ 65xem nên bán 6Hoa Tranh 22cho nhà nào 7để thu 3được lợi 7aích lớn 1nhất…

Tuy aarằng bị 4Đô Sử ccphản bác, fnhưng trong 4nháy mắt 1do dự đó, 8chẳn là 6cũng đủ 71để Hoàn 4cNhan Hồng 68Liệt hiểu 5cđược Thiết 96Mộc Chân 99vĩnh viễn ackhông cam 76lòng ở fdưới Vương 04Hãn… Người bcó dã tâm 0luôn dễ 8dàng nhìn cthấy dã 58tâm của bngười khác.

Bất b1quá, Hoàn bNhan Hồng cLiệt phải 3thật lâu fsau mới 0minh bạch, 53dã tâm của 1dThiết Mộc 64Chân lớn dcỡ nào… 86Chính là… fThành Cát 7dTư Hãn nuốt 8Kim diệt 9Tống a…


Được thanks
Xem thông tin cá nhân YIM
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 68 bài ] 
       


Điều hành 

Chưa có (Nếu bạn có khả năng quản lý thì đăng ký)


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm

Chuyển đến:  
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Thành viên nổi bật 
Yến My
Yến My
lazy_lazy
lazy_lazy
Thi Ca
Thi Ca

Xi Hoang: Thế ngưi có kần kưới nx hôg hả...tiểu hàn??
Tiểuhàn: Đám cứơi đên xoành xoạnh óc nổ tung vì phải  nghĩ ngợi haizz
Thiên Phong: dạ, tới lúc đó tự tay con sẽ viết ạ, nhưng chả biết hay ko nữa
Cua Rang Me: phong đợi má Vĩ nhận ba má xong thì tới con nhận ba má đó nha
Cua Rang Me: viewtopic.php?f=20&t=320802&p=2018778#p2018778 nè hàn ca ca
Cua Rang Me: hàn: vẫn làm nha  đại ca
Cua Rang Me: phong con trai
Thiên Phong: la sắp tới ta sẽ viết 1 bài t/y của ta vs bà xã đại nhân, hi vọng ng mọi đến xem và góp zui cho hành trình yêu thương để ta xin baba va mama lấy nàng về làm vk
Thiên Phong: ta xin trân trọng thông báo mọi ng mọi chuyện * đỏ mặt *
Thiên Phong: chào mọi ng
Tiểuhàn: Thế là ta ko phải lam phóng ziên đúng ko
Cua Rang Me: ồ. sao qua hk mới mới thi hả?
dienvi2011: lên ôn phẫu 2 vs tư tưởng, em học cùng lịch vs cua mà.......
Cua Rang Me: mấy chương cũng được..... k sao đâu ^^

vĩ học sớm hơn Cua 1 tuần á
dienvi2011: oải........2 chương cố lấy ngày mai 2 chương nữa dc hông???? Ngày kia em bò đi HP rồi! Huhu....vác sách về như đúng rồi.....nặng mấy kg mà quái dc chữ nào???? Lẽ nào trượt????
Cua Rang Me: ờ ráng vài ngày lên học nữa ròi

nàng edit mấy chương rồi
dienvi2011: k.....dung lượng miễn phj mà.....dùng min max lm chj????
Ở trọ toàn dùng Wifi về quê thôi dùng tạm  sjm mà!
Cua Rang Me: mèo ơi: edit truyen tới đau rùi
Cua Rang Me: sao lai thế.... có xài trọn gói 50k/tháng k?
dienvi2011: 3.5G mà cũng k chui vào đâu dc, chui vào dc mỗi NTN thôi cua ơi.....huhuhu
~mèo xinh~: mèo nè . . vào bóc tem mèo đi :))
Cua Rang Me: vĩ: viewtopic.php?f=20&t=320802&p=2018548#p2018548

vô đây chém đi
Cua Rang Me: vĩ xài ba gờ ha?
dienvi2011: hu....nu.....k vào dc là sao.....t thù m....cái mạng viettel chết bầm nhá.....cả tiếng k chui vào dc là sao????
Cua Rang Me: mèo hoang ở sóc trăng...... h này mới biết á
Hồ Thiên Khả Du: ừa thì chém
Cua Rang Me: vô link chém vài đao rồi ngủ
Hồ Thiên Khả Du: sao rứa?
Cua Rang Me: du: khoan ngủ
Cua Rang Me: viewtopic.php?f=20&t=320802&p=2018548#p2018548

về đây chém đi linh


DiendanLeQuyDon | ddLQD | Phong thu am | studio | YeuCaHat
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.