Diễn đàn Lê Quý Đôn
Cần người sửa lỗi truyện. Liên lạc email modeditddlqd@gmail.comTạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 65 bài ] 

List truyện ngôn tình hoàn + Ebook

 
Có bài mới 10.07.2012, 14:29
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 34064
Được thanks: 44136 lần
Điểm: 9.83
Tài sản riêng:
Có bài mới List truyện ngôn tình hoàn + Ebook (update 23/9) - Điểm: 11
List 62truyện ngôn 1tình hoàn 8e+ Ebook


Chú bthích: click fvào tên 5ftruyện. 2d © DiendanLeQuyDon.comTruyện mới d7sẽ được 15để ở 68đầu list.
EDIT dMỚI = Truyện 8evừa edit 68hoàn. BETA 9MỚI = đã 3dedit hoàn advà mới cđược beta 8lại. EBOOK 2= truyện 4ừa có ebook. 1 © DiendanLeQuyDon.comBOOK MỚI 20= đã có 2book nhưng 2được beta beại và làm 03book mới.

Lưu beý: cạn nào bdùng opera cmini mà bị 75lỗi chữ a3số khi đọc dtruyện ở 32diễn đàn, fthì hãy 9vào setting a4(cài đặt) bcủa opera cmini, bỏ aphần chuyên bxem cho điện 0thoại (off fsingle column dview), lưu 8(save) lại, breload page 9clà xem được. 39 © DiendanLeQuyDon.comCòn dùng 4cUC thì vào esetting chọn cbrowse mode, 4erồi chọn 7zoom mode, 0sau đó reload 16page lại 8là được. 4b © DiendanLeQuyDon.comNếu không bđược thì ahãy nâng a0cấp phiên cbản mới f0rồi làm dnhư trên. 6d © DiendanLeQuyDon.comNếu bị dlỗi mất cchữ thì 2vào setting, 4enable javascript 3clà được.

NEW


Anh 1dem d7- Cúc Tử e– Hiện aađại - Link c3ebook 9d(EBOOK)  

3xã gây phiền 4toái f- Thần Hi 66– Hiện cĐại - 10 23chương -  Link 8ebook b(EBOOK)  

47xã, ngoan 8ngoãn để 33anh sủng a5em 3e- Tô Cẩn 12Nhi – Hiện 75đại – 2c130 chương 8b(EDIT MỚI)

Buông a2tay, tôi b7không lấy 11chồng d- Kim Tinh 4– Hiện 7đại – 6e10 chương 1(EDIT MỚI)

4vợ trẻ 01con của 3Lăng thiếu 1bá đạo 53- Ức Tích dcNhan - Hiện beđại - 262 6echương + 75 ngoại 31truyện (EDIT 2MỚI)

Cưỡng eép cô nàng bnằm vùng 3flàm vợ- 9Trần Tiểu faNa – Hiện b5Đại – 191 chương cb- Link 10ebook 2d(EBOOK)

Dây dtơ hồng...khó aeđứt! 05- Đàm Nguyệt 5Tiểu Ngư b8– Hiện 8đại – e921 chương c5(EDIT MỚI)

Ly 1hôn tái f2kết hôn b- Ngũ Vi 8– Hiện ađại – c9 chương 4(EDIT MỚI)

Ngại agì lên giường 5- Lưu Tam fTam – Hiện dđại – 110 chương 5- Link 4ebook c5(EBOOK)

Quân 17hôn toả 43sáng 4- Công Tử 7Khanh Thành de- Hiện đại, 61Quân nhân 08- 54 chương db+ 2 ngoại cctruyện (EDIT ceMỚI)

Tướng 0bcông thật dbvô lý 9- Nhược 7bHoan – Cỗ 44đại – f810 chương Link cebook f1(EBOOK)

Vật driêng của ftổng giám cđốc máu ddlạnh 3b- Thiển cThủy Đích e0Ngư - Hiện cđại – 4102 chương d+ 9 ngoại 9truyện (EDIT 6MỚI)

Vợ edyêu dịu c9dàng đến 4eđiểm danh a- Hắc Khiết 05Minh – Hiện 02đại – c10 chương bLink cebook 1(EBOOK)

Vợ c6yêu khó 9thuần phục- 4Thanh Thần 5Vi Dương 4– Hiện 4đại – 7a10 chương dLink 8ebook 1(EBOOK)

Vương c2phi xà y 0- Long Ngạo a2Tuyết - 4aXuyên không, b3dị giới 4– 55 chương 8(EDIT MỚI)

Yêu 0em xin làm 0fchuyện xấu b3- Vu Trinh 0- Hiện đại 0– 10 Chương 5(EDIT MỚI)


images


Ác 5nương tử 80- Nguyên bNhu – Xuyên ekhông  - e10 chương d5– Hệ liệt 55Trời giáng d2sứ mạng 4b- Link 7ebook

Ác 9nữ vương 7phách lối a– Mễ Lộ 0Lộ - Hiện 00đại, sắc  – be10 chương 7- Link 6ebook

Ai 45nói tôi 6kết hôn 65- Thương ebTố Hoa - 7Hiện đại, fH - 54 chương 9+ 1 ngoại 4truyện - 9Hệ liệt dChuyện rối 7crắm trước d0sau hôn nhân b3- Link 8ebook

Ái 0phi, nghe 5nói nàng 1muốn trèo 2ftường c6- Thiên Lạc d4Họa Tâm 3- Xuyên không, csắc - 233 dchương, 9d13 ngoại f6truyện

Ái dphi trẫm 8là đặc 13công c- Dương bGiai Ny - 53Xuyên không b4-199 chương e- Link 43ebook

Ái 8phi, trẫm 3dthật sự 8không mệt 10mỏi 46- Hàn Tiểu 29Đình - Xuyên akhông - 180 50chương

Ái 5thiếp của 7ebối lặc 76- Tiểu Đào 1a- Xuyên không fb- 10 chương 31- Link 10ebook

Ám 1dạ ma vương 0- Cô Quang bTàn Chiếu 4- Đam mỹ, 2acổ đại, 64ngược – 620 chương

Anh fcả không 2làm không bbcông 46- Tạ Thượng 8Huân - Hiện ađại - 8 08chương - Link f6ebook

Anh 1bdám lấy ctôi dám bgả 4e- Hân Hân fHướng Vinh a- Hiện đại, e8H - 63 chương 4+ 4 ngoại 20truyện

Anh aEm d2- Cúc Tử 3- Hiện đại 6- 84 chương 1-Link 8ebook

Anh ahùng thời 4loạn 5- Đinh Mặc a- Viễn tưởng 23- 65 chương 8b+ 5 ngoại 8truyện - Link 95ebook

Áp 2trại tiểu enha hoàn c7– Tứ Nguyệt e– Cổ đại, 6esắc –10 8chương – cHệ liệt cSơn đại 90vương - Link 05ebook

Áp atrại tiểu 3phu nhân 0– Tứ Nguyệt 0– Cổ đại, 5sắc – 510 chương 7f– Hệ liệt aSơn đại fcvương - Link 43ebook

Áp 0trại tiểu 0tình nhân d0– Tứ Nguyệt c– Cổ đại, 1dsắc – c10 chương 7– Hệ liệt 7Sơn đại d7vương - Link 5ebook

Áp 5btrại tiểu 9vương phi d- Tứ Nguyệt d- Cổ đại, f3sắc – 9c10 chương 56– Hệ liệt 8Sơn đại 2vương - Link 1ebook

Âm emưu của 5atổng giám 98đốc cc- Mai Tử d- Hiện đại 53- 10 chương


images


d7hoàng dụ 53lãnh phi 71- U Nguyệt 8Như Yên 8d- Xuyên không ee– 134 chương 3+ 1 ngoại 37truyện - Link d6ebook

cemai điểm 1sai bài 19- Chu Ánh cHuy - Cổ 6đại - 18 acchương - 9Hệ liệt aĐâm lao 2dphải theo 8lao

0xã chớ 7bgiở trò 0– Tạp a8Nhi – Hiện f4đại – 6b10 chương 3– Hệ liệt 7eNgũ trọc aác ma - Link debook

4xã của ahắn thật 4tham ăn 0b- Lương daHải Yến 9- Hiện đại b7- 10 chương

fxã keo kiệt echống lại b7tiền nợ b- An Tĩnh 0d- Hiện đại, 7sắc - 9 8chương + 42 ngoại 4truyện - Link 9ebook

13xã gây phiền dtoái a- Thần Hi c7- Hiện đại 9- 10 chương f3– Hệ liệt bBà xã vô cfcùng phiền 8toái -  Link 8eebook

5xã là họa 3ethủy 8b- Thần Hi d6- Hiện đại e8- 10 chương 42- Hệ liệt 0Bà xã vô 92cùng phiền atoái

f4xã, ly hôn 1đã hết 5hiệu lực 11- Hữu Dung 5- Hiện đại bf- 10 chương

5xã nghịch 3ngợm c- Lâm Phỉ d3- Hiện đại 42- 10 chương

98xã, ngoan 5ngoãn để 3anh sủng c4em 1- Tô Cẩn 28Nhi – Hiện dđại – e8130 chương

47yêu mưu atình 6- Hân Hân cdHướng Vinh f0- Hiện đại 6f- 61 chương 4+ 2 ngoại 4truyện - Link 4ebook

Bạn 91gái cũ của 3tổng giám fđốc 30- Liên Liên e- Hiện đại, 8H - 10 chương

Bạn cgái hám 9tiền của atổng giám 80đốc 71- Liên Liên 8c- Hiện đại, bH - 10 chương

Bạn cgiường e7mười triệu fecủa tổng 9fgiám đốc d4- Quế Tiểu eVăn - Hiện 0dđại, H 0- 10 chương 4- Hệ liệt 6fÔng chủ eflớn tập c2hợp đặc 1biệt - Link eebook  

Bạn 7Nhi đùa 90xuân 7- Quý Ly d- Trùng sinh, 5dcổ đại, 2esắc - 10 ffchương

Bang dchủ dụ edphi e- Lam Cầm 1- Cổ đại 84- 10 chương f- Hệ liệt ceKhéo đùa 0cthê tử bhoàng đế 6- Link 81ebook

Bảo 6Bối Lên 3Nhầm Giường a8- Tạp Nhi fe- Hiện đại 7- 10 chương 2- Hệ liệt 16Ngũ trọc 98ác ma

Bảo ebối trong flòng phúc 1ehắc tổng cgiám đốc 4b– Đào b8Nhạc Tư 8b– Hiện 4đại – 2310 chương a– Hệ liệt 38Khinh thục enữ chính bkháng - Link 7ebook

Bảo fvệ tân ahôn 5 năm 7a- Đường bQuân - Hiện 5đại - 15 fchương - Link bebook

Bắc a1Cung Huyền 8 a3– Thủy 0Ngân – 7Cổ Đại 5– 10 chương c– Hệ liệt 2fVân cung 57tứ đường 2- Link 34ebook

Bắt 85cóc em đem 8về làm 59vợ ae- Dư Tiểu 9Thuần - 0Hiện đại 88- 40 chương

Bắt bđược người 2đàn ông f2lưu manh 8- Chử Nguyệt 1- Hiện đại, 48sủng - 10 dchương - 7Hệ liệt 7Bắt được 2tình yêu 5- Link 54ebook

Bắt 01lấy người c4đàn ông 9lạnh lùng 08- Chử Nguyệt b- Hiện đại, d0sủng - 10 50chương - f6Hệ liệt 2cBắt được 2etình yêu 2- Link f2ebook

Bất c1ngờ lên 2blàm Thế 29tử phi 1- Thiển 3Thảo Mạt 03Ly - Cổ 5đại - 10 fchương - 9fHệ liệt d7Tam long đấu 9oan gia - Link debook

Bẫy 43Tình a- Lam Bạch 8dSắc - Hiện 31đại - 36 fdchương + cd2 ngoại 1truyện - Link 02ebook

78Cưng Của 2eHọc Trưởng e- Chanh Bảo dBảo - Hiện 2đại - 10 cdchương - Link 1ebook

Bẻ 5em không 95thương lượng 4- Tuyết 7Mặc – 9Hiện đại, 10sắc -38 9chương

06kíp theo eđuổi vợ 7dcủa tổng 1giám đốc 3- Quý Nhu 8e- Hiện đại e7- 10 chương 41- Link 1ebook

3fmật của dđại tiểu bethư 5- Y Phương 6- Hiện đại, 81sắc - 10 b2chương - Link f8ebook

0mật của 41nương tử c- Mạc Nhan 55- Cổ đại 60- 20 chương

9mật của 9atổng giám 8đốc 66- Nhạc Nhan 0- Hiện đại 75- 10 chương 6- Link 45ebook

BLOOD 68X BLOOD a-Yêu Chu d- Dị thế, 3evampire - 260 chương

Bỏ arơi vương bcgia f- Trạm Lộ 3- Cổ đại da- 10 chương 4- Hệ liệt eCưỡng hôn

Bỏ 2vợ, không 23có cửa fđâu d- Kim Tinh 9- Hiện đại 5a- 10 chương 14- Link cebook

Boss 2yêu nghiệt, a9chớ mập 3cmờ 1- Sơ Thần be- Hiện đại, 5sắc - 200 7chương, 854 ngoại ctruyện - Link 2debook

Bộ 9Bộ Liên 4Hoa a1- Thanh Ca bcNhất Phiến dd- Xuyên không, c7H - 89 chương

Bối ablặc gia 8tác tình 1– Mạn 81Ny – Cổ 09đại, sắc 75– 9 chương, e0phần 2 tự bfsáng tác: Link 0ebook

Bốn 4miệng ăn 80Dịch gia 2- Sở Nguyệt b- Hiện đại f9- 10 chương, e82 ngoại atruyện - d1Hệ liệt 43Nữ trên 00nam dưới 47- Link fbebook

Bởi favì đùa aem rất vui 0- An Tình 6- Hiện đại, 95H - 10 chương

Bức chôn tổng 22giám đốc b4– Yến 0Ngữ Yên dfNhiên – 1Hiện đại 5– 53 chương

Buông 89tay, tôi cekhông lấy 1chồng 9c- Kim Tinh 62– Hiện ađại – 3e10 chương

images


Cả 9đêm nghiệt 1tình: Tổng 89giám đốc, cxin anh nhẹ 3bmột chút! ff- Quai Quai aBăng - Hiện 0eđại - 276 1chương - Link 87ebook

Cách 18cách cát 89tường e- Trịnh 9Viện - Cổ ađại - 10 88chương - Link 41ebook

Cạm bebẫy hôn benhân: Sự 1etrả thù 35của tổng dgiám đốc 5- Lưu Lãng 2Hồng Tường c6Vi - Hiện 1đại - 247 1chương - Link e6ebook

Cách 8Mạng Bà 7 b2- Tử Trừng cf- Hiện đại 97- 8 chương d- Link 48ebook

Cách axa ngựa bđực, tự 55ta làm lên e1- Khí Khanh 41Mộc Hữu 5Tiểu JJ ea- Trùng sinh 9d- 48 chương 23- Link cebook

Cao fđiệu ái 1dthê đại 87trượng 3phu 3c- Giản Anh d9- Hiện đại 5– 10 chương 3– Hệ liệt 2Kháng phu cLink eebook

Cát e4Tường 1– Giản 0aAnh - Cổ eđại – 710 chương 9– Hệ liệt 4Tứ hỉ elâm môn ecLink beebook

Cắn 83anh không 16hề sai 9- Ôn Tâm 3- Hiện đại 1- 10 chương c6- Link 9bebook

Cặp ckè với eftổng giám 53đốc 46- Điển 02Điển - daHiện đại 2- 10 chương 7c- Hệ liệt e1Người yêu ctổng giám 82đốc của 2tôi -Link eebook

Cắt cđứt tơ bftình 3- Tây Tây 6Đông Đông e- Trùng sinh d- 72 chương 8+ 4 ngoại 5truyện

Cần 6cù bù ngốc cenghếch 3- Lâu Vũ afTình - Hiện efđại - 10 bcchương - cHệ liệt fTình quan

Cần 9egì quá đa 52tình a4- Cúc Tử b7- Hiện đại c2- 37 chương d9+ 3 ngoại 2ftruyện - Link dbebook

Cấp 28trên muốn ebcưới tôi d– Kim Huyên c– Hiện 24đại, sủng c– 10 chương 6b– Hệ liệt cTình nhân 7bhoàn mỹ 36của tôi 1- Link 78ebook

Cấp 2trên, xin 65bao nuôi 4- Bát Trà 4cHương - c3Hiện đại 1f- 52 chương da+ 2 ngoại ctruyện - Link 1ebook

Câu b0được anh 2trai thân 8fyêu f- Dư Phàm c- Hiện đại 16- 10 chương d- Hệ liệt 39Chuyên câu drể rùa cvàng - Link 5ebook

Câu 90được hoa bhoa công dtử f- Dư Phàm b- Hiện đại 8- 9 chương 8- Hệ liệt eChuyên câu 9rể rùa bbvàng - Link e1ebook

Câu 90được tổng 7giám đốc d6lạnh lùng 8- Dư Phàm ff- Hiện đại 1- 10 chương 8- Hệ liệt d7Chuyên câu 6rể rùa 5vàng

Câu 36được trùm 69xấu xa 25- Dư Phàm 7- Hiện đại 4c- 10 chương 6- Hệ liệt c6Chuyên câu 9frể rùa 8vàng

Cấu dKết c- Tâm Thường 72- Hiện đại ae- 77 chương 1- Link 2ebook

Cha dCon Tranh cSủng: Mẹ! 18Cha Không d3Phải Người 6b- Náo Náo 4d- Hiện đại 4e- 111 chương 6- Link 3ebook

Cha 22tới rồi, e8mẹ chạy 9emau!! 45- Ngũ Nguyệt 0Thất Nhật 1f- Hiện đại 96- 361 chương 8- Link 4ebook

Chán 04ghét cô 6đơn mới ayêu anh 9- An Tĩnh e0- Hiện đại, bH - 10 chương 16+ 1 ngoại 50truyện

Chàng amù, hóa 3ra em thật 48yêu anh 55- Mộc Phù aSinh - Hiện 2cđại – b13 chương 3Link 4debook

Chàng 0ngốc bc- Quả Lệ 9- Hiện đại 83- 10 chương

Chàng 5rể hồ 5tiên 0- Tử Văn f8- Huyền b6huyễn - 418 chương

Chặn 5lại quý acông tử a3toàn diện 4- Đồng 3Đồng - dHiện đại a5- 10 chương 2f- Hệ liệt 66Không vào 82hào môn erất khó 3sống

Chặt dfđứt đường 35đào hoa 80- Tứ Nguyệt 36- Hiện đại, fesắc - 10 5bchương - Link 3bebook

Chân 3dmệnh Thiên 7aNữ e- Kiều Hiên c-  Nữ 02tôn – 10 70chương

Chỉ 46cho em cưng 40chiều anh af- Đường f6Nhã - Hiện 1đại, H 4- 15 chương d- Link 0ebook

Chỉ 1quan tâm fđến em d– Thiên c3Thảo – dHiện đại b– 10 chương a– Hệ liệt 2Mỹ mỹ fchi âm - Link b2ebook

Chỉ 15‘Sex’ fkhông ‘Yêu’ f- Hồ Ly c- Hiện đại b3- 104 chương a- Link debook

Chỉ 18số nóng a1bỏng 100% 0- Xuân Thu 0- Hiện đại, 96sắc - 10 bchương

Chỉ c0yêu chiều 4bthế tử 8phi 66- Mại Manh 7Miêu - Trùng 1sinh - 116 4chương - Link febook

Chiếc 4bông tai 81định ước 5- Bích Diệp 87Phi Tuyết 2- Hiện đại f– 20 chương

Chiếm 30Đoạt Em eDâu 4d- Thịnh 52Hạ Thái 9Vi - Hiện 08đại - 84 f9chương + e10 ngoại 99truyện

"Chiến" 95chiếm hữu a3- Tỏa Nhiên 39Vô Cốt 0- Hiện đại, e4sắc - 55 6chương + c2 ngoại atruyện - Link 9ebook

Chiến elợi phẩm ecủa Liệp 65Vương e- Tứ Nguyệt 1d- Hiện đại, 0H - 10 chương 7- Link 0ebook

Chiêu aquân săn 5chồng 96- Phức Mai d- Cổ đại 1- 10 chương 96- Hệ liệt cĐàm gia 2tam mỹ

Chinh b7phục tổng edgiám đốc 4blạnh lùng: 8dÔng xã trí 4bmạng của catiểu ma 0nữ 15- Mộc Yêu a- Hiện đại 0- 192 chương 2f- Link 35ebook

Chọc 06phải người 4eđàn ông c7háo sắc 77- Tả Ninh f- Hiện đại 3- 10 chương 9- Hệ liệt 0dPhải lòng

Chọc b8phải người c2đàn ông 8dhồ ly 7- Tả Ninh b- Hiện đại, 6sắc - 10 b6chương - 7Hệ liệt b2Phải lòng d3- Link 7eebook

Chọc 09phải người 03đàn ông 5blưu manh cb- Tả Ninh b- Hiện đại, csắc - 10 ecchương - 3Hệ liệt 22Phải lòng 40- Link 1ebook

Chọc 8phải người bđàn ông d4nóng nảy 3- Tả Ninh a- Hiện đại, 9sắc - 10 achương - 21Hệ liệt 78Phải lòng

Chồng c1ấm giường 6- Giản Huân 4- Hiện đại 4– 10 chương 9– Hệ liệt bBích hoa 9cũng có 2mùa xuân a- Link f7ebook

Chồng 1già vợ 84trẻ db- Tống Thanh 8Thanh - Hiện 41đại - 10 dbchương - Link 6eebook

Chồng fdkhờ không 3nghe dạy 70- Quý Vũ 22Lương - 2Hiện đại 9c- 10 chương 27- Link 93ebook

Chồng f9trước đuổi 97tới cửa 0e- Bố Đinh 66- Hiện đại, b8sắc - 10 a2chương - Link 3cebook

Chồng dxấu đến 84quấy rối 3- Hạ Mạt 3Tang - Hiện 4đại - 10 c4chương

Chớ 7dnói "xử" 99với tôi a- Liễu Liễu 79Là Ta - Hiện 63đại, trùng 6esinh - 71 1chương + 465 ngoại 1dtruyện - Link 55ebook

Chơi 59đùa em đến 6nghiện 65- Lăng Hề 30Hề - Hiện ađại, sắc d– 10 chương d– Hệ liệt 73Người yêu c5không ngoan 4- Link 0ebook

Chủ 95nhân, xin 9chào a- Nguyên 9Viện - Hiện cđại, sắc f- 10 chương

Chủ 75tịch hiểu 9lầm lớn 7- Vu Trinh c- Hiện đại 24- 10 chương 51- Hệ liệt cChủ tịch 49thật có 52lỗi - Link d4ebook

Chung b4Cư Hạnh 32Phúc: Tổng egiám đốc 7- Kim Huyên 6- Hiện Đại d4– 9 chương 1– Hệ liệt 32Công ngụ 518 tầng

Chuyến 0tàu tình b8yêu của 7trùm xã 3hội đen 26– Túc Vân 6f– Hiện beđại – f10 chương

Chuyện e9tình của 5atổng giám 6đốc 9- Giản Phàm c6- Hiện đại 47- 10 chương

Chưa 3Đủ 2- Bàn Tơ 4- Hiện đại, 24H - 10 chương 38- Link febook

a6con chó nhỏ 3tên Du Hoan 66Hoan e- Du Hoan 0Hoan - Hiện 08đại - 11 achương

36vương gia 8amới dám d5lớn tiếng 11– Tứ Nguyệt 9e– Xuyên 4không, sắc d0– 10 chương fc– Hệ liệt 8Đến đâu 33cũng được c2như ý - Link 1ebook

Con 1gái yêu 7của ác 73ma e- Điển 78Tâm - Hiện 7đại - 9 9echương - c5Hệ liệt 5Đảng ác aema - Link debook

Con 4bthỏ nhỏ cngoan ngoãn df- Luyện 6Nghê Thái 5- Hiện đại cd- 10 chương

Con 9thứ 7f- Nhạc Nhan 5b- Cổ đại 7- 10 chương d- Hệ liệt 1Đại trạch 17môn - Link c7ebook

0abé lọ lem 1của lão cđại 7- Nhạc Nhan 28- Hiện đại, 06sắc - 10 4dchương - Link 14ebook

b8bé lọ lem 1của tổng 3giám đốc 55bá đạo 9d- Lạc Vi dcNhi - Hiện 5eđại - 166 3chương - Link 5ebook

48bé lọ lem 6đá hoàng etử ed- Khải Ly d– Hiện fađại – f10 chương c- Link aebook

9dâu 17 tuổi d2- Giản Huân 4a- Hiện đại 0– 10 chương 28- Hệ liệt bCô dâu nhỏ

41dâu không dnên là em 0f- Phong Quang 7c- Hiện đại 7- 10 chương 00- Hệ liệt 3Đổi chú 1rể

3ddâu nhỏ 3của tổng 69giám đốc 9f- Lâm Thiên 7Sắc - Hiện 5đại - 10 bchương - Link 76ebook

44gái nhà 7giàu theo 80đuổi tình ayêu f- Mạn Lục c5- Hiện đại, 51H - 9 chương

62gái thích a7khóc b7- Kỷ Nhạc dVân - Hiện e9đại - 10 8achương - Link febook

0gái xinh 8fđẹp và 6thiên sứ e4đen e- Lam Chi 6Vũ - Hiện bđại - 10 3chương

9anàng đáng 72yêu của 7tổng giám 12đốc chung 2tình 7- Hoàng Phủ 1Vũ Nguyệt 6- Hiện đại 4- 12 chương

3cnàng hám eftiền phiền cphức 4b- Phạm Dung a7- Hiện đại d6- 10 chương

e8nàng xinh 1đẹp của 8bá tước 7- Thần Hi 54- Hiện đại 5c- 10 chương 2- Hệ liệt fbCô nàng 8trốn hôn aLink 5dEbook

4dnàng xinh 9đẹp của 3bgiáo phụ 4- Thần Hi c- Hiện đại 17- 10 chương 3- Hệ liệt dCô nàng 6trốn hôn 0- Link bebook

86nàng xinh 3đẹp của 3emôn chủ 1- Thần Hi 9e- Hiện đại e- 10 chương 9- Hệ liệt cdCô nàng 4trốn hôn 5f- Link aebook

7nàng xinh 5đẹp của 7tổng giám 27đốc a8- Thần Hi 42- Hiện đại 8- 10 chương 14- Hệ liệt 45Cô nàng btrốn hôn

5nương, nàng b0thật khó 5theo đuổi 32- Phỉ Phỉ 8- Xuyên không a- 8 chương fc+ kết thúc

cvợ bé nhỏ fcủa tổng 8giám đốc 5băng hỏa ed- Ái Ước 7- 99 chương

5vợ bỏ dtrốn 5d- Tiểu Đào 7- Hiện đại 3- 10 chương

5vợ bỏ 4trốn 15 dtuổi 5- Mộc Yêu a- Hiện đại 7- 97 chương

12vợ giả 17của tổng 3giám đốc 95- Thanh Đình 76- Hiện đại, 5btrùng sinh 65- 170 chương

cvợ nghèo 7của tỷ aaphú d- Dạ Lan 07- Hiện đại 7- 60 chương 5d+ 3 ngoại abtruyện

1vợ nhỏ dtrẻ trung dd- Cổ Lăng 82- Hiện đại 1- 10 chương

3vợ trẻ 2fcon của 2Lăng thiếu 8bá đạo a- Ức Tích 5Nhan - Hiện fđại - 262 34chương + b95 ngoại atruyện

dvợ trẻ acon của 94tổng giám 9đốc 0- Mộ Dung 9cTuyết Anh 41- Hiện đại b– 81 chương 0-

9vợ trẻ d8con mười 72triệu của 1tổng giám 21- Quế Tiểu b0Văn - Hiện 18đại, H b- 10 chương c- Hệ liệt 5Ông chủ 4lớn tập 1hợp đặc 9biệt - Link 3Ebook

Công 8echúa, chớ 03đi d1- Tác Đông c7Lan - Cổ 6đại - 10 4chương - Linh febook

Công 11chúa dã c1man d2- Nhạc Nhan e7- Cổ đại c3- 10 chương

Công 05chúa nhỏ 67phúc hắc: ccha trước, 0cách mẹ 2xa một chút! d4- Hinh Như f6Chỉ Thủy b- Hiện đại 7- 101 chương 3+ 9 ngoại dtruyện - Link 48ebook

Công bchúa nếm 71trái cấm f– Kim Huyên 7– Hiện f2đại - 10 13chương – c1Hệ liệt 3Tỷ muội

Công cfchúa thất bsủng, ta bmuốn ngươi 0c- Mộng Yểm f- Cổ đại c- 136 chương 4- Link aaebook

Cục 15cưng bé efnhỏ của 3tổng giám beđốc hai dfmặt 0- Bàng Đô 6Đô - Hiện cđại, NP 0- 192 chương

Cục 0cưng bé 23nhỏ yêu fbạo quân 4– Tứ Nguyệt 40– Hiện afđại, sắc 1– 10 chương 12- Link 4ebook

Cục 76cưng của 04tổng giám 0fđốc 69- Tô Lâm 2- Hiện đại, 6dH - 10 chương

Cục 9cưng của 71ác ma, em 1dám bỏ dtrốn 4d- Tam Chưởng fQuỹ - Hiện dđại - 304 95chương + 872 ngoại 3truyện

Cục f4cưng phúc ehắc: Mẹ 0vẫn còn frất thuần 10khiết 4a- Đồng 83Niên - Hiện 9đại - 247 98chương

Cung 8fchủ đùa cbphi db- Lam Cầm 21- Cổ đại c- 10 chương 3- Hệ liệt c1Khéo đùa 2thê tử 3hoàng đế b- Link 4ebook

Cùng fmúa với csói 1f- Quả Đào 2cĐáng Yêu ba- Xuyên không 5– 107 chương d- Link 3ebook

Cuộc echiến trạch bnam 8- Mễ Bao f- Hiện đại 1- 10 chương 3– Hệ liệt fĐại “Trạch” 4môn – Link ccebook

Cuộc eđấu tình 1yêu tàn 3khốc f– Mai tử 5- Hiện đại 3e– 9 chương d- Link 37ebook

Cuộc d0hôn nhân bnày đã 1nhiều năm 8- Lục Xu 2b- Hiện đại 37- 43 chương

Cuồng ethú 53- Nhạc Nhan 5- Hiện đại, 6sắc - 10 2chương

Cưng b2à, cưng cchiều anh 3nữa đi! b1- Nguyên cViện - Hiện 99đại - 10 0cchương - a7Hệ liệt 5Nguyệt lão bhơi bận

Cưng 3à, đừng 10vờ đứng 5đắn nữa f- Nguyên 1Viện - Hiện ecđại, H c- 10 chương 4- Hệ liệt 9Nguyệt lão bhơi bận

Cưng 8chiều: Bảo ehộ vợ d8yêu 3- Tịch Mộng 80- Hiện đại, bbsủng - 188 dchương

Cưng fechiều vương 2phi chí tôn 20- Mộc Âm e7Vũ - Xuyên 1không - 107 43chương

Cưới 9cô nàng 8ckeo kiệt 34- Lương 4Hải Yến 08- Hiện đại a- 10 chương

Cười 8hỏi sinh a8tử duyên 6a– Cổ Linh fd– Hiện eeđại - 10 4chương - 5eHệ liệt 48thất tu 9bla

Cưới 7trước yêu 7sau 6- Giản Anh e6- Hiện đại d3- 10 chương

Cưới 4vợ trước 5so chiêu 0a– Trạm adLượng – 6Hiện đại 0– 10 chương

Cưỡng 8bức lính 65đặc biệt 80- Vô Ngã 4- Hiện đại 1e- 58 chương e+ 1 ngoại dtruyện

Cưỡng 1chiếm giường c9vua: Bạo f0quân, thỉnh b2an cho bổn 1acung 0– Nại eTiểu Nhàn 0a– Xuyên d2không - 135 99chương

Cưỡng aaép cô nàng 5nằm vùng 7làm vợ 1- Trần Tiểu c7Na - Hiện d4đại - 91 2fchương - Link cebook

Cướp e5Tân Lang d- Akiaki - fCổ đại 3- 10 chương 2c- Link f8ebook

Cửu 62Vĩ Miêu eYêu 2b- Tâm Tuyền 88Thủy Toản 8- Huyền 53huyễn, hiện 2đại - 71 cachương


images


fvương phi 6từ trên 4trời rơi 8xuống 5- Giang Chỉ 53Lam - Xuyên 8bkhông - 9 14chương

Dám 77yêu dám 8lên 1a- Kagen no 3Ju - Hiện 8đại - 44 0chương - Link febook

Dạy 0ddỗ ác ma b0- Lộ Khả 9Khả - Hiện 4đại - 8 0chương

Dạy 92Dỗ Bà Xã 52Của Mình 5- Kim Tinh 6- Hiện đại cb- 10 chương 8d- Link 1ebook

Dâu 7trưởng 2- Nhạc Nhan 2- Cổ đại, cdsắc - 10 4chương - 6Hệ liệt 3Đại trạch a4môn - Link 70ebook

Dây 0tơ hồng...khó 3đứt! b- Đàm Nguyệt 74Tiểu Ngư 0– Hiện 3fđại – a721 chương

4ác đánh 9esói 1– Cổ Linh e– Cổ đại d– 9 chương, 7a1 hồi kết cLink 9ebook 1 a- Link 20ebook 2

Diễm 7cơ của 3bá vương 80– Vu Linh 4– Xuyên 09không – b10 chương e0Link 3ebook

Diễm 1dLuyến Tàn 44Đồng a- Duật Dương 60- Đam mỹ, dbcổ đại, 1cường thủ c4hào đoạt d– 40 chương

Diễm athám 1- Sô Đa 2- Cổ đại, 9H - 10 chương df- Hệ liệt 9Truyện sống acòn ở hậu a1cung

Dính 43nàng thật 3chặt bb- Tử Tâm d- Xuyên không c0- 10 chương 8f- Hệ liệt cĐiều kiện e0của ma nữ

Dụ a6chàng cắn 3câu 3– Cổ Linh 7– Cổ Đại ba– 8 chương

2bđau vẫn 1yêu em 2- Quý Khả dTường - 7Hiện đại 4- 10 chương

Dục avọng của b2kẻ chinh 0ephục 8- Đinh Mặc 05- Viễn Tưởng 3- 101 chương eb- Link bdebook

Dùng 2hết đời eđể yêu 3– Vu San 4– Hiện cfđại – d073 chương b- Link 0aebook

Duyên bđến 1– Kim Huyên df– Xuyên 3không - 10 29chương – aHệ liệt 9Rơi vào 64biển thời 24gian

Duyên 38đến khó 9thoát c- Thương 08Tố Hoa - 5Hiện đại, 1fH - 58 chương 2- Hệ liệt edChuyện rối 6rắm trước 8sau hôn nhân c- Link acebook

Dưa 3Gang nhỏ 5ecủa tôi d- Nhạc Nhan 79- Hiện đại, aH - 10 chương 28- Link 4ebook

Dược 4dyêu 5- akiaki - 67Cổ đại 9- 14 chương

Đại f1ca si tình 2e- Quý Ly 97- Hiện đại b- 10 chương

Đại 1clục thất clạc 7- Đa Mộc cMộc Đa 2- Nhân thú f6- 62 chương 30+ 3 ngoại 2truyện

Đại 9quản gia abtiểu nương 6atử 13- Nữ Vương dKhông Ở 6Nhà - Cổ fđại - 94 1chương + 371 ngoại 0truyện - Link fcebook

Đại 8tiểu thư adcủa tôi ce- Đường 7Quả - Hiện 1đại, sắc 8- 10 chương

Đánh 5mất tình 79yêu 91- Lam Bạch 96Sắc - Hiện f0đại - 64 0chương + 22 ngoại e4truyện

Đánh 92ngã nữ 8chính, cự 4etuyệt làm bevật hy sinh 0a- Khí Khanh 9Mộc tiểu f4JJ - Xuyên 5không - 46 39chương + 92 ngoại 4truyện - Link 0ebook

Đào 0hôn tám 19trăm năm 0- Dư Uyển 3Uyển -  Cổ 2eđại, hiện 3đại – a822 chương 1+ 2 ngoại etruyện - Link febook

Đặt 3bút thành 4chôn a9- Hân Hân 0Hướng Vinh 7- Hiện đại b- 45 chương e- Link 1ebook

ĐCHH: 98Nữ đặc 99công xuyên d1qua thành 26thiên kim ethủ phú e0- Hoa Vô 71Tâm - Xuyên b0không - Phần e1: 250 chương e+ Phần 2: 1128 chương c- Link 33ebook

Đế 47nghiệp như 1họa 6- Mộ Dung 5Nhân Nhi f- Cổ đại 6- 30 chương

Đế 1vương bạc 7tình 8- Minh Tinh 09- Cổ đại 76- 10 chương a- Hệ liệt 61Bí mật 5không tốt 16của người 4ấy - Link 7febook

Đêm cmất hồn 5của tổng dbgiám đốc 34- Bảo Bối b- Hiện đại a- 8 chương b3- Link 2ebook

Đêm bmưa: Chọc 79phải tổng 8agiám đốc 4trí mạng 46- Tử Thu 6- Hiện đại 97- 233 chương fd+ 33 ngoại ctruyện

Đêm b6săn xuân 9sắc 8d- Kim Bích 0a- Hiện đại, 8sắc - 10 2chương

Đi cxem mắt 0- Tát Không 6Không - Hiện fđại - 73 9chương + f1 ngoại b4truyện - Link 19ebook

Địa dngục cấm 44ái: I love 9my sister 6- Tử Thiên eBăng - Hiện 1đại - 27 5chương + f32 ngoại 98truyện

Địch 1chậu 4- Kiều Ninh 5- Cổ đại, b2H - 16 chương 1- Hệ liệt eTruyện sống e5còn ở hậu acung - Link 0ebook

Định 45nghĩa độc 58nhất vô d9nhị 4- Hương f0Nam Thảo 9- Hiện đại 1– 18 chương, 3d9 ngoại 3truyện – Link 4ebook

Độc achiếm quân csủng, hoàng a8hậu không 0edễ chọc 7- Mèo Bị 8Cá Ăn - 4Xuyên không 2- 152 chương 06- Link 7febook

Độc c8sủng thiên akim nô 1c- Vu Linh d- Xuyên không 1- 9 chương 8e– Hệ liệt 5Song long 35giành châu 7- Link 3ebook

Động 2phòng hoa 3echúc trễ 43mười năm 0– Minh Tinh bc– Cổ Đại, e5hài, sủng 33– 10 chương 2f– Hệ liệt 12Tình đẹp 4bthành đôi 1- Link e5ebook

Đông cphương thần 34long 87- Thủy Ngân 0- Cổ đại 7- 10 chương 02– Hệ liệt aVân cung 3tứ đường 5a- Link b8ebook

Đuổi 39Theo Trái aTim 76- Phương 23Tiểu Á 0- Hiện đại 11- 10 chương

Đừng 27như vậy, 1engười ta 1vẫn còn clà học 6sinh đấy! 4- Hồng Cửu 4- Hiện đại 8- 70 chương 62+ 1 ngoại f9truyện - Link 7febook

Đừng 2nói hoàng ađế vô 0tình ae- Đông Trùng c- Đam mỹ, 54cổ đại 36- 9 chương

Đường fchim bay 33- Cuồng 41Ngôn Thiên 3bTiếu - Hiện feđại, hắc 29bang - 58 b6chương + d89 ngoại d9truyện - Link 15ebook

Đương 77gia cách 96cách02Dương Quan 9Tình Tử 76- Cổ đại f9– 10 chương f– Hệ liệt 08Công chúa dbang - Link 3eebook

Đường 6Tâm thục anữ ed- Điển 6Tâm - Hiện 4đại, sắc c5- 10 chương 05- Hệ liệt 1aThục nữ


images


Em 8dám nói 82em không c7tính phúc d- Hốt Nhiên 3Chi Gian - e5Hiện đại f7– 63 chương, 24 ngoại 30truyện

Em 6dđã nghe fthấy chưa? a8- Tâm Thường 8- Hiện đại e- 53 chương db+ 1 ngoại 7truyện - Link cebook

Em 4không yêu 8tôi 0- Khải Ly b- Hiện đại, 0sắc – 39 chương, bkết thúc 16– Hệ liệt 83Ngược luyến e8tình thâmĐược thanks
Xem thông tin cá nhân YIM
Có bài mới 13.07.2012, 18:21
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 34064
Được thanks: 44136 lần
Điểm: 9.83
Tài sản riêng:
Có bài mới List truyện ngôn tình hoàn + Ebook - Điểm: 10
images


Gặp 70gỡ tổng b4giám đốc 0btuyệt tình 9dtàn khốc 1- Tuyết e1Sắc Đồ 6bMi - Hiện ađại, sắc 1c- 266 chương f+ 2 ngoại 91truyện - Link debook

Gần a7nhau lúc 85phồn hoa 1tan mất 6- Thủy Dạ 5am - Xuyên d8hông - 72 94hương, 5 0dgoại truyện b4- Link cbook

Gấp 6áp để cắt nhà 89ù vàng e- Đồng 1Đồng - 7Hiện đại 87- 10 chương 3- Hệ liệt 30Không vào 0hào môn 45rất khó 6sống - Link 67ebook

Giả 5clàm người 06tình xã 9ehội đen be- Tạp Nhi 0- Hiện đại 6e- 10 chương 61- Link aebook

Gia e8mặt sẹo e7- Nguyên 6Nhu - Xuyên 21không – 6610 chương ab- Hệ liệt b4Trời giáng fasứ mạng 8- Link 3febook

Gia asư có vấn d4đề a0- Tử Tuyền 08- Hiện đại 4a- 10 chương 64+ 1 kết 1bthúc - Link 4ebook

Giang 1hồ kỳ 50cục 1f- An Tư Nguyên 4- Cổ đại, 7hài - 45 fchương + 21 kết thúc

Giang 01nam mỹ nương ftử b- Vân Nhạc 59- Cổ đại, dsắc – 210 chương 9d– Hệ liệt 0Giang Nam 54nương tử 3a- Link 4febook

Giao 6fdịch tình 0fnhân 5- Liên Trân 2- Hiện đại 16- 10 chương

Giáo b2sư, em có dthể tốt bnghiệp chưa? 64- Kiêu Dương 3dNoãn Noãn f2- Hiện đại b5- 62 chương ae+ 1 ngoại 16truyện - Link 7ebook

Giáo c5sư khó chịu, fchớ lộn fxộn 8- Mạn Nam 5- Hiện đại b- 93 chương

Giấc 9mộng của banh, chính 3blà em 2- Ninh Mông c- Võng du, 5hiện đại 6- 39 chương bf- Link 67ebook

Giờ 79lành trộm edyêu 2- Cổ Tâm 4- Xuyên không, bsắc - 10 c1chương

Gỗ 2mục không athể đẽo f9- Dạ Lễ a0Phục Mông cDiện - Hiện 83đại - 35 36chương - Link 0ebook


images


Hai 2'cầm' cùng 8bvui c- Đông Bôn 4Tây Cố c- Hiện đại c- 58 chương d5- Link 33ebook

Hải 42Dương 3- Hắc Khiết dMinh - Hiện fđại - 10 6echương - Link a3ebook

Hai 0engười đấu 7hư giường 4- Thương aTố Hoa - b4Hiện đại, 1H - 51 chương c+ 2 ngoại 1truyện - d8Hệ liệt 59Chuyện rối arắm trước 9sau hôn nhân f8- Link ceebook

Hải eVương 1- Minh Tinh 76- Cổ đại 90- 10 chương d- Hệ liệt 24Chí tôn d2hoàn lương 3- Link c5ebook

Hạnh 6Phúc, không dbắn không 7dtrúng bia! 6b- Mộc Thanh 84Vũ - Hiện ebđại, quân 5nhân - 71 7chương + 73 ngoại 94truyện - Link 5ebook

Hành 5trình nắm 87giữ Nguyệt 1f- Hân Hân eHướng Vinh 6- Xuyên không 6a- 56 chương 51+ 1 ngoại 5ctruyện – Link febook

Hào d2môn đoạt 5ftình: Bảo 95bối, em 4đừng mong 34chạy thoát! c7- Thịnh 45Hạ Thái 16Vi - Hiện 6đại - 103 22chương + c41 ngoại d8truyện

Hào 40môn tội 0yêu 2, Hợp 7đồng tàn 7cnhẫn 8- Vũ Quy 91Lai - Hiện e1đại - 141 8chương + 7e3 ngoại 3truyện

Hạt fftiêu nhỏ abtrên bàn 91cơm de- Liên Liên 4- Hiện đại d6- 9 chương f- Hệ liệt dLà lạ một 2nhà thân 69- Link 48ebook

Hãy 5nhớ, anh 4yêu em 8- Giản Huân 9- Hiện đại ae- 10 chương

Hắc dla sát d3- Đan Phi 2Tuyết - d5Cổ đại 8– 10 chương 9Link 3aebook

Hoa 5đào khuynh aquốc 0f- Trạm Lộ 3d- Cổ đại 7e- 17 chương e- Hệ liệt 4Nguyện làm 9phu nô - Link e3ebook

Hoa 9Khai 68- Giản Huân 13- Cổ đại d1- 10 chương 7- Hệ liệt 7Tứ hỉ 71lâm môn d- Link eebook

Hoa 7khôi nắm dquyền: Vương 93gia người 46thật xấu!! 7- Dạ Vũ dcKhuynh Thành f- Xuyên không 3- 207 chương 0- Link b4ebook

Hoa 8tâm tổng 2giám đốc e7- Vân Thanh d- Hiện đại 5- 127 chương

Hoàng 2Hậu Ác e3Độc e4- A Đậu a- Huyền 24huyễn, cổ 3đại - 13 0bchương - Link 4bebook

Hoàng 8hậu bị 8vứt bỏ 29- Minh Tinh f4- Cổ đại bb- 10 chương a- Hệ liệt 01Ác thê tới fbcửa

Hoàng 00hậu sát e9thủ 2- akiaki - 6bXuyên không 1- 12 chương

Hoàng 0hậu xinh 6đẹp ác 6độc 30- Vũ Cách daNguyệt - bTrùng sinh 2- 22 chương 7- Link 1cebook

Hoàng f8không hư, 7phi không e1thương a- Tô Nguyệt d4Vân - Xuyên 5ckhông - 167 e4chương - Link 12ebook

Hoàng dPhi lính 5ađặc công: bPhượng 5mưu thiên 99hạ 8- Dương 2fGiai Ny - c0Xuyên không 2- 551 chương

Hoàng 06thượng edụ dỗ 4thị vệ b- Vạn Ngữ 0- Đam mỹ, 1cổ đại b– 10 chương

Hoàng 6ftước kỷ 20sự e9- Song Mục 5– Cổ đại 41Link 25ebook

Hồ 4ly! Muốn 4chờ ta bao blâu? 4- Mật Trầm 9Trầm - Huyền e3huyễn – 1262 chương, f04 ngoại e4truyện - Link 47ebook

Hổ fMôi 27- Thập Phương 43- Đam mỹ, 6dxuyên không a- 5 chương

Hôm 41nay em phải 60gả cho anh a– Lục 0Phong Tranh f2– Hiện 7đại, sủng e– 10 chương e3– Hệ liệt 5A phiêu tiểu dtình ca - Link 1ebook

Hôn cmê liền bacưới 6f- Kagen no 2Ju - Hiện d7đại, sủng e– 39 chương b8+ 5 ngoại atruyện - Link 13ebook

Hôn 62nhân 88 tỷ 2a- Mễ Nhạc 42- Hiện đại 5- 10 chương

Hôn a0nhân đại 7dsự 39- Tử Trừng b- Hiện đại 81- 11 chương fa- Hệ liệt 0Chỉ yêu 5eem thôi

Hợp bđồng 77 93ngày: Ông 12xã bá đạo 12đứng sang 9abên 32- Bách Lý eYêu Yêu 3- Hiện đại 5- 45 chương d- Link 6ebook

Hợp d2đồng tình 8yêu nguy chiểm 92- Mạc Nhan 75– Hiện 5đại – 5f10 chương 9aLink cebook

Hợp fepháp tình 13nhân 9– Sugar da- Hiện đại, csắc – c10 chương b- Hệ liệt 0Tàng xuống 1tình nhân

Hương 8thơm băng 4đá như 65xưa 4f- Mễ Lạp b5Phấn - Hiện 8đại - 35 abchương - Link 5ebook

Hương c7thơm mê 8choặc của c6hoàng hậu 8– Chu Tiếu 8bY – Cổ 0đại – 7d32 chương 5- Link 5aebook


images


Kẻ bdgian tuyệt b6đối phải f7cáo trạng 6trước 0f– Tả Vân b– Hiện 78đại – 010 chương 28- Link 28ebook

Kẹo 8đã mở 7không thể 1dtrả lại 27- Nguyên 56Viện - Hiện 7ađại, sắc f6- 10 chương 1- Hệ liệt cNguyệt lão c0hơi bận be- Link 44ebook

Kế 3choạch dưỡng 65thành đồng 1dưỡng phu 0- Tuyền 6Trúc Trà 6- Cổ đại b- 50 chương 45+ 1 ngoại btruyện

Kế 7hoạch theo c9đuổi vợ 39của Dạ 34tiên sinh d- Lộ Khả 7Khả - Hiện 5đại - 8 4chương

Kết ehôn rồi 9cyêu 2b- Chu Khinh 6- Hiện đại, a5sắc - 10 48chương - Link 84ebook

Kết 2dhôn với bbtổng giám 0đốc 9- Điển eaĐiển - 7Hiện đại 9- 10 chương 10- Hệ liệt 39Người yêu f1tổng giám ađốc của 1tôi - Link 5aebook

Khách 39quan, không cthể được e7- Lam Bạch bSắc - Hiện 68đại - 45 c8chương + 12 ngoại 25truyện - Link 5febook

Khách 61trọ, đừng 2như vậy 13- Lam Bạch 45Sắc - Hiện 53đại - 47 7chương + 0c3 ngoại 0truyện - Link bebook

Khát 5thú 8- Nhạc Nhan 17- Hiện đại 17- 10 chương

Khẩu 57vị nặng f- Tửu Tiểu bThất - Hiện 45đại, hài 9- 48 chương 19- Link a8ebook

Khéo ddụ nữ cftổng giám 50đốc bb- Đan Tinh 6- Hiện đại c5- 10 chương

Khi 8ác thiếu baxuyên qua 8dthành hoa ackhôi 2d- Tiêu Bạch 6Luyện - 1Xuyên không ce- 88 chương

Khí cphi không 14dễ làm e8- Tương 45Tương Ngọc 0Nhân - Xuyên 5ekhông - 267 1cchương

Khí 5phi khuynh 17thành của fVương gia 82- Vân Thiên ecThiếu - eXuyên không d1- 168 chương 8- Link 9ebook

Khí ephi tái giá: 6Quân thần 72phân tranh 54- Lam Tử 7b- Xuyên không 9- 156 chương 6+ 3 ngoại c3truyện

Khi 29phụ nữ 5exuyên đến ethế giới ebthú nam 8- Tư Đồ 9Yêu Yêu ca- Xuyên không, 6người thú 1- 78 chương 8c+ 5 ngoại 8truyện

Khi 0phúc hắc bgặp biến 10thái 93– Lãnh a0Túy – Xuyên bKhông, hài 4b– 39 chương 0- Link c3ebook

Khi 8quân hôn 6bgặp gỡ a4tình yêu b- Thanh Xuân aTiểu Biến 3Thái -Hiện 3đại – 6443 chương 9– Hệ liệt bÁi ái bảo 9bối - Link 97ebook

Khiêu e2khích mất dbkhống chế: 3Gặp gỡ fnhân vật 7dlớn cực 2phẩm 00- Nhật Lạc eCách Tang 3Hoa - Hiện eđại - 143 7echương

Không 7cẩn thận 71đụng phải ftổng giám dđốc 87- Khiết ecTâm - Hiện dđại - 10 fchương - 51Hệ liệt 76Cổ tích bphi thường 8của tôi c7- Link febook

Không 3cẩn thận 1gặp phải 3nhân vật 9lớn 62- Khiết fTâm - Hiện 3đại - 10 9chương - 7Hệ liệt eCổ tích 1phi thường aecủa tôi

Không f4cẩn thận 9nhặt được 0ông chủ 9lớn 5- Khiết 57Tâm - Hiện f0đại - 10 bchương - b4Hệ liệt 0Cổ tích 5phi thường bcủa tôi

Không 9được giật 8chồng tôi a- Mạn Ny 32- Hiện đại 8- 10 chương d- Link c6ebook

Không anhận người 8tình cũ 20- Dư Mật 4- Hiện đại 9- 10 chương

Không 9sợ làm 9hư em 4f- Thạch 1Tú - Hiện fđại - 10 dchương - Link 8bebook

Không fthể ngừng f2yêu fe- Lục Xu 99- Hiện đại e- 42 chương

Không 71thị tẩm, 2chém! b– Lam Ngả fThảo – 34Cổ đại, c8hài, phúc 14hắc – 447 chương, 44 ngoại c0truyện – Link e3ebook

Khúc 2giao hưởng 8bquân hôn 7- Vitamin 1bABC - Hiện 1đại - 49 edchương - Link 68ebook

Kích 92Tình Tuyết 92Sắc 5- Quý Sa 5- Hiện đại, 9sắc – 2710 chương 7- Link 4ebook

Kiêu 4hoa của 0bảo chủ 85- Liên Liên 51- Cổ đại, e5H - 10 chương cf- Link 9ebook

Kiêu cSủng 8- Đinh Mặc c- Viễn tưởng 7- 90 chương ff+ 14 ngoại d7truyện - Link cebook

Kiều 1ethê lạc 0đường 4c– Lăng eaTrúc – dCổ Đại 8e– 10 chương ae– Hệ liệt cHuyền cốc 7tứ thánh

Kiều 1thê, xem 1ngươi chạy 3hướng nào 49- Quế Tiểu caVăn - Hiện f8đại - 8 a6chương

Kim dchủ định fđoạt 62- Tả Vân 7- Hiện đại 5– 10 chương, b2kết thúc 1f- Link 7ebook

Kim 05cương cấp aephá sản 2dnữ 1- Minh Tinh fa– Hiện 64đại – 110 chương 5Link 87ebook

Kim 1eNhật Kim 9Sinh 0f- Thử Khởi baBỉ Phục 8- Đam mỹ, 51hiện đại 9- 9 chương


images


Lạc 0Đường 53- Dạ An 6- Xuyên không d- 25 chương a+ 3 ngoại 1ctruyện - Link 76ebook

Lạc 21mất tình 0dyêu: Linh fbhồn của 76tội lỗi 62- Hạ Vũ 6- Hiện đại, 0trùng sinh 7b- 45 chương 93+ 2 ngoại 41truyện

Lạc 1cTuyết Thành b4Bạch ba- Bunny - 53Đam mỹ b- 7 chương, 41 ngoại 95truyện

Làm 5fnhục ca d5ca 1- Lam Cầm 2f- Cổ đại d2, sắc – f29 chương, a01 kết thúc 16- Link debook

Làm aphiền huyện 3dthái gia 9- Mai Bối dNhĩ - Cổ ađại – e10 chương b- Link 1ebook

Làm b8quả phụ 79thật khó bc- Thanh Phong 05Noãn - Trùng 60sinh - 35 23chương + 81 ngoại 4truyện

Lãng 48tử phụ c8tình 7- Đường fTâm - Hiện 5fđại, trùng 2sinh - 10 echương

Lang 50Nha 1- Neleta - 20Đam mỹ, 52cổ đại b7- 10 chương

Lãnh 0thiếu truy 2thê e0- Hoa Điền b5Bắc - Hiện bđại – 3845 chương, 85 ngoại 61truyện – Link 21ebook

Lão 37bà tiểu 55bạch của 5sắc lang 52tổng giám eđốc 3c- Y Nắng 2Tình + Tyna 1Trần - Hiện fbđại, H 5- 10 chương  

Lâm 0Giang Tiên 8e- Hồ Điệp 4SEBA - Xuyên 8không - 56 b9chương - Link 3debook

Lấy b2nhầm anh 14chồng nhiều 2btiền 35- Phong Quang d1- Hiện đại dd- 10 chương c- Hệ liệt cbĐổi chú 3rể - Link 13ebook

e7Hoa Khuynh 5Quốc d9- Lê Chi fChi - Huyềnh fhuyễn - a17 chương

Lệ 57ngọc 3– Lăng 3Nặc – a4Đam mỹ b- 16 chương

Lên 50giường dtrước ly fhôn d- Diệp Tình 27- Hiện đại 2- 9 chương 5- Link 62ebook

Lên 5aNhầm Giường? 0- Akiaki - fXuyên không c- 10 chương

Lên ecNhầm Kiệu 94Hoa b- akiaki - 75Cổ đại e- 18 chương

Loạn 4thế khuynh feca aa– hoatranh e- Xuyên không, f3tự sáng etác – 59 c8chương, cc4 ngoại ctruyện

Lỡ a2yêu thanh 8mai trúc 0 5- Nhược f0Tinh - Hiện 6eđại, sắc b0- 9 chương 5- Link 74ebook

Lửa 8edục khó adnhịn 5- Tinh Hồng 47- Hiện đại, e7H mạnh - b710 chương 2- Hệ liệt 1Hộ vệ 78tuyệt sắc d- Link 29ebook

Lược b4Thê e- Lâu Vũ aeTình – 7aCổ đại 7– 20 chương

Ly 0hôn không echia tay 86- Quan Dĩnh bd- Hiện đại 03- 33 chương

Ly dhôn rồi 4yêu 6- Dạ Ngưng aTử - Hiện 6đại - 22 3cchương - Link 04ebook

Ly 1hôn tái 09kết hôn e0- Ngũ Vi c– Hiện 9đại – 69 chương

Ly bhôn vui vẻ 7e- Mật Quả 84Tử - Hiện bfđại - 10 bcchương Link bfebook


images


dfmi! Mau về 1fnhà thôi 9- Trần Duy 80- Hiện đại 89- 53 chương 7b+ 1 ngoại 3truyện - Link eebook

Mang 2thai hộ 78- Mạc Thần 4d- Hiện đại 1d- 10 chương 6- ED

Mang e5Theo Cục bCưng Chơi fGame 80- Trang Cầu 5Đích Bình bTử - Võng 9Du – 24 5achương, 23 ngoại 9ctruyện - Link 3bebook

Mạnh 95Có Kiếp 98Thiên Thiên 3- Lục Xu 6f- Hiện đại 93- 48 chương 96+ 1 ngoại 6truyện - Link 00ebook

Mãnh 0fnam đầu 76gỗ theo bđuổi cô 56dâu d- Hắc Khiết eMinh - Hiện 0fđại - 10 1chương - 12Hệ liệt aCity Hunter c- Link 9aebook

May 9cmắn được d4chàng yêu 7c– A Đồng b– Cổ đại, 8sắc – b10 chương e- Link 4ebook

Mặt a1trắng nhỏ 9đứng sang 68bên! cd- Vân Cát 7aCẩm Tú de- Hiện đại 1c- 49 chương c+ 3 ngoại 6truyện – Link 7aebook

Mấy d7đêm cũng 9là đêm 96đầu 2- Nghệ Tịnh 4- Hiện đại 5- 10 chương 5a- Link cebook

Mẹ, bchúng con 4muốn cha: fbảo bối bMật Đường c- Đan Thanh f1Mộng - Hiện 0đại - 144 bcchương - Link 0debook

Mẹ d1của đứa 5trẻ đừng e2chạy e- Tâm Đào 1- Hiện đại 8- 151 chương 84- Link d1ebook

Mẹ 8kế Zombie f- Tổng Công bĐại Nhân 0– Hiện 7Đại – a768 Chương 5+ 2 Ngoại 16Truyện -  Link 8ebook

Mẹ bamạnh mẽ 4mua một 7dtặng hai fc- Anh Vũ f0Phiêu Linh 8c- Hiện đại 78- 188 chương 5- Link 14ebook

a0hoặc song cvương 08- Thánh Yêu 3c- Xuyên không 48- 102 chương

Mị 8hậu hí 61lãnh hoàng cd- Sở Thanh 1d- Xuyên không af- 495 chương

Minh b8tinh kiêm a3tổng giám 1đốc 67- Đạm Mạc 7Đích Tử 76Sắc - Hiện 5bđại - 84 00chương - Link 1ebook

Môn d4chủ đùa 7dphi 5f- Lam Cầm b7- Cổ đại f- 10 chương 25- Hệ liệt 56Khéo đùa 2thê tử 5hoàng đế 5a- Link a4ebook

Một f8đêm một cengày một 5bđời 0- Phù Tô bdLục - Hiện 2đại, ngược 49luyến tình cthâm – 6022 chương

Một a5mình đấu cvới lưu bmanh 6a- Thần Vân 0- Hiện đại af- 10 chương f7- Link 3ebook

Một fngày làm 1thầy, cả d1đời làm 8chồng 94- Hồ Ly fĐi Ngang bdQua - Hiện 34đại - 58 3cchương + b1 ngoại a3truyện - Link 2ebook

Mời aetân lang 4lên kiệu 5hoa e- Mai Bối 5Nhĩ - Cổ 0đại - 10 5fchương

Mua efem một trăm d6đêm d3- Nghê Tịnh 5- Hiện đại, ebH - 20 chương 47- Link 91ebook

Mùa 2hoa rơi gặp d0lại chàng 8a- Thục Khách 57– Huyền 28huyễn – d47 chương 7Link 3ebook

Mua 1dthê tử 3b- akiaki - 0dCổ đại 2d- 12 chương

Mười bdặm gió 0xuân không 90bằng em 3c- Mộc Thanh bVũ - Hiện 4fđại - 64 echương + 713 ngoại 9truyện - Link 57ebook

Mướn 1bphòng rồi 5lên giường c5- Thương 5cTố Hoa - 2Hiện đại, 1fH - 37 chương- 62Hệ liệt 15Chuyện rối frắm trước csau hôn nhân c- Link 54ebook

Mưu esắc 4- Dạ Chi 0aDạ - Cổ fcđại - 49 7echương

Mỹ aNhân Phu 9Quân 1c- Lạc Thần 5cHoa - Cổ 0cđại - 172 achương

Mỹ evị se duyên 0canh với 3fem 4- Hàn Liệt 3a- Hiện đại 2– 42 chương 0– Hệ liệt eQuyến luyến 18giữa răng 7môi - Link 8cebook


images


Nam 5cương trực 2sợ nữ 55dây dưa c- Chanh Tinh 0- Hiện đại 4– 10 chương, 32 kết thúc 4- Link 1aebook

Này! 1Mau Buông eCô Ấy Ra 0d- Ức Cẩm 7- Hiện đại 5- 57 chương 0b+ 1 ngoại 10truyện

Năm 3fmươi thước 4thâm lam d– Ba Nữu bb– Hiện 2fđại – dd75 chương

Năm 4enăm sau kéo 03em lên giường a2- An Tĩnh c- Hiện đại, 9sắc - 15 1bchương - Link 2aebook

Nắm ddtay người, fekéo người 66đi ac- Thiên Hạ 6Vô Bệnh 0b- Xuyên không 0b- 82 chương c+ 7 ngoại etruyện - Link 6ebook

Nắm etay nhau đi d5khắp nhân 9gian 2- Ly Trần a9Nhất Tiếu f- Cổ đại b- 24 chương

Nếu c9chúng ta 8đã không 6thể có e3hạnh phúc 55- Áo Rách 1e- Hiện đại, 9ngược - 429 chương 12+ 2 ngoại e7truyện

Ngài 7chủ tịch 6ác liệt f- Vu Trinh 13- Hiện đại 9- 10 chương 8- Hệ liệt c7Chủ tịch abthật có 59lỗi

Ngại egì lên giường 5- Lưu Tam aTam - Hiện 2đại - 73 32chương + 310 ngoại 0truyện - Link ebebook

Nghe bnói tình 5yêu sẽ 57đến df- Mộc Thanh 0Vũ - Hiện 6đại - 66 a7chương + e23 ngoại 3truyện

Ngạo f3thế tuyệt b6trần 2- Tuyệt 69Trần Tử 8Thương - 90Xuyên không, 6dị giới 37- 81 chương

Nghịch 1lửa 35- Phong Tử 1fTam Tam - c8Hiện đại 84- 69 chương 3a+ 6 ngoại abtruyện

Ngoài 14dự đoán 0mọi người e- Tát Không dKhông -  Hiện 90đại – f10 chương

Ngọt 4ngào đùa dtình 6- Lâm Hiểu fQuân - Hiện 10đại - 10 8chương

Ngọt 74ngào với 0tổng giám 1đốc 1- Điển 21Điển - 5fHiện đại e- 10 chương 7c- Hệ liệt 0Người yêu 9btổng giám 2đốc của 1btôi

Ngốc 09thê lưu alạc giang 2hồ f- Mạc Nghiên 91Yên - Xuyên dbkhông - 164 c5chương + 183 ngoại 50truyện - Link 9aebook

Ngồi 5hưởng tám fchồng 5- Giản Hồng cTrang - Xuyên fkhông, NP dc- 203 chương a+ 10 ngoại 9btruyện

Ngủ bbên cạnh 00giáo sư b6– Mộc 55Không Bách 77- Hiện đại e- 48 chương e+ 2 ngoại ftruyện - Link 74ebook

Nguyện f5ước trọn 31đời- fcLục Xu - 7Hiện đại 04- 88 chương d8+ 1 ngoại 7dtruyện

Nguyệt 6Quang d- Hắc Khiết 7Minh - Hiện 76đại - 10 dchương – Link 3ebook

Ngự b2hỏa mỹ dnương tử d8- Nguyên 4Mộng - Xuyên 5không - 10 0chương - 3Hệ liệt fThiếu nữ csiêu thời 2không

Ngự cchoàng e- Minh Tinh 0f- Cổ đại 1– 10 chương 0– Hệ liệt 1Chí tôn choàn lương f- Link bebook

Ngự 25thú nữ cvương 5- Luyến 24Nguyệt Nhi e9- Xuyên không 13- 183 chương 76+ 2 ngoại d1truyện - Link 2aebook

Người 3anh yêu chính elà em 3- Trinh Tử d6- Hiện đại, bH - 10 chương 4- Hệ liệt dfNuôi quỷ 23nhỏ - Link c7ebook

Người 6ebên gối 9alạnh lùng 7- Đình Nghiên 45- Hiện đại, 1H - 10 chương 6- Hệ liệt eLiệt Nam 52Truy Tập 36Lệnh

Người 9cđàn ông 9kiêu ngạo f9chớ phiền etôi 10- Tử Tiệp 4b- Hiện đại 8- 10 chương

Người fđàn ông a0xấu hiếm b0 50- Kiều Ninh 3d- Hiện đại, aH - 10 chương bc- Link 1ebook

Người bgiám hộ 4tà ma e- Đình Nghiên 3- Hiện đại, 30H - 10 chương 7- Hệ liệt fLiệt Nam 5Truy Tập dLệnh - Link 24ebook

Người 4giám hộ 6dưu tú 5- Trinh Tử 6- Hiện đại, a1sắc - 10 1chương - 9cHệ liệt 27Nuôi quỷ 34nhỏ

Người 9Hầu Kiếm 3bThánh f- Cần Thái 8d- Cổ đại, 39sắc – 610 chương 47- Hệ liệt cVạn Thiên d2Sủng Ái

Người akia, thiếu 0gia ! 0- Kim Huyên 82- Hiện đại 2- 10 chương 73- Hệ liệt 1quán cà 8aphê hạnh 05phúc – Link 87ebook

Người bakia, tổng 15giám đốc a! 9a- Kim Huyên b- Hiện đại 1- 10 chương b- Hệ liệt 43quán cà 4phê hạnh dphúc – Link 00ebook

Người dở chung 1acuồng ngạo 4- Đình Nghiên 33- Hiện đại e- 10 chương 52- Hệ liệt 13Liệt Nam eTruy Tập 5Lệnh

Người c7thiếp bị 6bỏ của 0evương gia 56mãnh tướng d- Hồ Ly 0- Cổ đại, 67ngược – bf109 chương

Người 1tình của dác ma 8- Hạ Điệp d- Hiện đại 5- 9 chương 92- Link 5ebook

Người 2tình nguy 9hiểm 55– Mạc bNhan – Hiện 38đại – f010 chương 7- Link 2febook

Người 9ayêu "anh 19em" của betôi 2e- Nhược 9Tinh - Hiện ađại, sắc 1- 10 chương

Người 6byêu bị afnguyền rủa 63- Tứ Nguyệt 2- Cổ đại, fH - 10 chương c- Link b0ebook

Người bfyêu của atổng giám dđốc xã 6dhội đen 1- Quân Tử 3Hữu Ước 4b- Hiện đại 0- 110 chương f+ 3 ngoại 20truyện - Link 7ebook

Người b8yêu đào 1hoa của a7tôi 0e- Liên Liên 3- Hiện đại 9f– 10 chương 3– Hệ liệt 1bĐang len 02lén yêu 0đương - Link 9ebook

Người 2fyêu ngây 1ethơ của 4btôi 97– Liên 38Liên – ffHiện đại 38– 10 chương 61– Hệ liệt 6Đang len fdlén yêu 48đương

Người 46yêu ngốc 2dnghếch của 3tổng giám 2đốc 0- Cung Ninh fd- Hiện đại a- 10 chương b- Link 8ebook

Người c8yêu ơi, 0đi nào! 90- Nhất Độ 85Quân Hoa 28- Huyền b2huyễn - 266 chương 6e- Link 54ebook

Nha 80hoàn 5- Trịnh dViện - Cổ eđại - 20 9fchương

Nha 9hoàn không f7chịu gả 30- Trạm Lượng 41- Cổ đại 41- 10 chương 5- Hệ liệt 31Quẻ hồng 5loan tinh 9động

Nhà 5atù nóng 5bbỏng: Tổng 0cgiám đốc ftha cho tôi 7bđi 72- Ái Tình e0Hoa Viên 4c- Hiện đại 2d- 132 chương 86+ 24 ngoại 2truyện

Nhạn dĐộ Thủy dcNhu Tình d0- Hân Ngữ de- Đam mỹ, ccổ đại f9- 10 chương

Nhặt d4được ông 7xã sĩ quan 3d- Mặc Hạp dThiển Trà 3- Hiện đại 5d- 56 chương 24+ 4 ngoại ctruyện - Link 5ebook

Nhận 17tội với bem 50- Mạc Nhan b- Hiện đại c0- 10 chương

Nhập bc f- Donggua1986 7e- Đam mỹ, bhiện đại, 6trọng sinh 17– 75 chương

Nhật deký thăng 1cấp ở d7hậu cung 0ecủa nữ 1cphụ a6- Cửu Nguyệt 4Vi Lam - Xuyên 3dkhông, cung 95đấu - 89 a2chương

Nhật b2ký tìm chồng 7của mẹ bhồ đồ 9- Mính Hương 53Hoa Hồn 8- Hiện đại 7- 100 chương

Nhật fký trưởng 80thành của bbảo mẫu ba- Hàn Liệt  - 0Hiện đại- dd10 chương

Nhất 51thế khuynh 87tình 5- Yên Thị 4- Đam mỹ, 07cổ đại, 24sắc – fd56 chương

Nhị e3kiến khiêu 0btình 7e- Mễ Nhạc 2- Hiện đại, 7sắc – 910 chương f– Hệ liệt cThời kỳ cyêu thử 5- Link 5ebook

Nhím 96con, em đừng 1sợ! c- Hoàng Phủ aVũ Nguyệt d3- Hiện đại 18- 8 chương 1a- Link 29ebook

Nhu dHoàng Ngự 9Ảnh a- Quý Ly 6c- Cổ đại, 0sắc - 10 2bchương - 4Hệ liệt 0Lòng chàng 6như sắt

Như eÝ c2- Kim Huyên 6d- Cổ đại f2- 10 chương 91- Hệ liệt 78Tứ hỉ 4lâm môn 7- Link 1ebook

Nhược cPhi 17- akiaki - 5Cổ đại e- 10 chương

Nịnh 5fvương 3- Trạm Lộ 5a- Cổ đại 6– 9 chương b– Hệ liệt fQuan trường 06chơi thật 7bvui – Link cfebook 1 87- Link 10ebook 2

Nóng d1lòng chữa 6trị bậy 7e- Mộc Tú bf- Cổ đại d9- 9 chương 9+ 1 ngoại 9truyện

Nợ 20chồng ed- Chu Khinh 76- Hiện đại, 4H - 10 chương e- Link 4ebook

Nợ b0phong lưu 2ecủa công 4cchúa 96- Phức Mai c- Cổ đại 8– 10 chương d5– Hệ liệt eThành thân 2thật là 9khó - Link 1aebook

Nuôi 47anh là họa 8a– Cốc 5Nguyệt Ưu 3– Đam mỹ, 0hiện đại  – 310 chương

Nuôi b0dưỡng thỏ 3etiểu thư 8- Cầu Mộng 66- Hiện đại 2f- 10 chương

Nữ 16giúp việc bcủa thái fbtử phúc 6bhắc be- Thiên Lại cThần Thoại c7- Hiện đại 4- 176 chương c2- Link 3ebook

Nữ efphụ là e5vô tội a- Tiểu Cô 8Tử - Xuyên ekhông - 78 27chương

Nữ 20phúc khí 57của tửu 28vương f- Minh Tinh 6– Cổ đại 8– 11 chương 8– Hệ liệt c6Ước định 79thủy tinh e1- Link a7ebook

Nữ dtặc trộm 7tim f- Ngải Đông 4- Hiện đại 3- 10 chương 8- Hệ liệt 0Hồ sơ Ngục dThiên

Nữ 85vương của atể tướng cb- Nhược ffTinh - Cổ 4đại, sắc b- 10 chương c3- Hệ liệt 5Trộm gạt 0bgiành lừa

Nữ 93vương dã 7man của edtổng giám 6đốc c1- Quan Tĩnh 0- Hiện đại 4e- 9 chương 3- Link 3ebook

Nữ 12vương lạnh 30lùng, Vạn dvạn tuế! 73- Thiên Nhan 6b- Hiện đại, 3H - 10 chương

Nửa 78đời sau 39của ta 4- Ta Không 98Phải Thiên bSứ Của 86Ngươi - cXuyên không ef- 42 chương 2+ 10 ngoại fbtruyện - Link 7ebook

Nương 28nương rất 2khí phách: eChỉ cưng 48chiều Thái 9Tử Phi bướng e7bỉnh 59- An Thuần 3Nguyệt - bfXuyên không c1- 140 chương 7- Link 5ebook

Nương f8tử bán d6thân 41- Chanh Tinh ab- Cổ đại 1- 10 chương 6- Link 9ebook


images


Ôm 9ấp yêu 7thương 8- Nhan Tiểu 9eNgôn - Hiện d7đại - 55 4cchương

Ồn 37ào nhỏ fc- Tát Không 90Không - Hiện aeđại - 74 c4chương + b75 ngoại dbtruyện - Link 05ebook

Ông 7xã ăn vụng 2xin chùi b5mép 74- Lăng Hề abHề - Hiện eđại, sắc 1- 14 chương 6e- Hệ liệt 8Yêu lớn dhơn tiếng anói

Ông dbxã, chúng 3ta cùng nhau 0làm ruộng 7fđi b- Cửu Nguyệt 9Bảo Bối e- Xuyên không, 5hiện đại 49- 68 chương cf+ 1 ngoại ctruyện - Link 31ebook

Ông 8xã của 02tôi là xã 28hội đen 0b- aThanh Âm 66Thiên Sứ c- Hiện đại f6– 69 chương 80- Link c6ebook

Ông 4xã dân chơi 36không yêu 7tôi 28- Lâu Doanh baDoanh - Hiện 0fđại - 15 ecchương - Link 4ebook

Ông bxã không 19thể nuông e2chiều 27- Lâm Phỉ 0- Hiện đại, fH - 10 chương

Ông 4xã là giáo 7 c- Tử Tuyền b- Hiện đại 6- 10 chương

Ông 2xã quái bquỷ, xem afai sợ ai 1- Cổ Nại 97- Hiện đại 2- 152 chương 8- Link 64ebook

Ông 2xã Satan 2bđến gõ 59cửa 6- Thất Niệm fAn - Hiện 2đại - 199 e9chương - Link 04ebook

Ông c3xã tuyệt 76không phải ecực phẩm 6f- Tạ Thượng dHuân - Hiện bbđại - 10 8chương - bHệ liệt 80Tình duyên athai long d6phượng

bchung thì eecó làm sao 61đâu e0- Tử Trừng 8e- Hiện đại 6- 14 chương 91- Hệ liệt 8Chỉ yêu b7em thôi

1Chung YES, adKết Hôn 6eNO d- Ngải Mân 4– Hiện 98đại - 10 bchươngĐã sửa bởi nuhoangtuyet8393 lúc 03.09.2014, 17:31.

Được thanks
Xem thông tin cá nhân YIM
Có bài mới 13.07.2012, 23:17
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 34064
Được thanks: 44136 lần
Điểm: 9.83
Tài sản riêng:
Có bài mới List truyện dài hoàn + Ebook - Điểm: 10
Chú 1athích: click 96vào tên 75truyện. 6b © DiendanLeQuyDon.comTruyện mới 0sẽ được eđể ở 16đầu list.

images


Pa d6Pa 17 tuổi a- Hương 28Chương Thụ ffĐích Ảnh fTử - Tuổi 19Teen – 52 16chương

Phản 9abội hôn enhân a7- Ngũ Vi 7f- Hiện đại, 82 - 10 chương

Phế bcích d- Cuộc Sống 81hật TMD 34ịch Mịch 7hư Máu - 7õng Du, hài 3– 31 chương

Phi atử điêu angoa của 99Hoàng đế d- Mễ Lộ 7fLộ - Cổ 69đại, H 94- 10 chương 3- Hệ liệt 7bLong phượng e4cát tường 17- Link 12ebook

Phong f0lưu đấu 41oan gia f- Trạm Lượng 4- Hiện đại 0- 10 chương 9- Link 7bebook

Phong 1aVũ Thanh d4Triều 1 a- VMT - Cổ b1đại, kiếm c6hiệp, 60 16chương

Phong dfVũ Thanh bTriều 2 55- VMT - Kiếm 4fhiệp - 109 d9chương

Phù 4quang d3- Mạt Hồi a- Đam mỹ, eahiện đại 1- 8 chương ae+ 1 ngoại adtruyện

Phu aquân của b1giáo chủ 4b- akiaki - 0cCổ đại ad- 20 chương

Phu 93Quân Xấu aeXa 5- Điển 8Tâm - Cổ b9đại - 10 a3chương – b9Hệ liệt 58Gia tộc 9keo kiệt 36- Link eebook

Phú 1Quý a- Ký Thu 9- Cổ đại f- 10 chương b- Hệ liệt 87Tứ hỉ alâm môn

Phúc aahắc cũng 7phải biết 6cách a4- Thu Thủy 1eY Nhân - b5Hiện đại, 1quân nhân b3- 59 chương 8- Link d0ebook

Phượng cẩn thiên 5hạ fb- Nguyệt 5Xuất Vân d9- Cổ đại d- 167 chương 30- Link 2ebook

Phượng 0mị 95- hoatranh 2- Nữ tôn, 94tự sáng 2tác – 10 87chương, 074 ngoại c4truyện


images


Quản cgia 6- Kha Hải 6Tình - Đam 3bmỹ, hiện d8đại - 6 31chương, b3 ngoại 0truyện

Quản 4cgia công a4cứng nhắc d- Lê Tiêm 4a- Hiện đại 5a– 10 chương 6b– Hệ liệt fDiệu quản fgia

Quán 3rượu nhỏ feyêu nhau f- Đan Phi 6Tuyết – 1Hiện đại 4d– 10 chương 5- Link aebook

Quan d7tỳ 22- Mễ Lộ 60Lộ - Cổ 8bđại, H 26- 10 chương 9+ 2 ngoại 1truyện - 44Hệ liệt aTruyện sống 3còn ở hậu 7cung - Link 7febook

Quần eáo xốc 17xếch 50- Thương fTố Hoa - c2Hiện đại, 4H - 56 chương 5d+ 2 ngoại 40truyện - 91Hệ liệt 5Chuyện rối 06rắm trước 8sau hôn nhân 6- Link 46ebook

Quân 9chủ chọc 2phi 0c- Lam Cầm 8- Cổ đại c- 10 chương 06- Hệ liệt 8Khéo đùa 0thê tử dhoàng đế 9- Link bebook

Quân fhôn toả 41sáng b- Công Tử 4eKhanh Thành a6- Hiện đại, 6Quân nhân d- 54 chương 5c+ 2 ngoại 4truyện

Quấn 92lấy em đến 3athê thảm ea- Trạm Lượng c0- Hiện đại 7- 10 chương

Quần 72lụa f- Nhạc Nhan 7- Cổ đại, 4H - 10 chương f1+ 1 ngoại 81truyện - adHệ liệt 50Đại trạch bamôn - Link 4ebook

Quân 6dsủng 56- Sâm Trung 63Nhất Tiểu cYêu - Hiện fđại - 56 4chương + 75 ngoại 0atruyện

Quân 2avương đoạt 9phi a- Lam Cầm d- Cổ đại e- 10 chương 4- Hệ liệt 39Khéo đùa 31thê tử dfhoàng đế 15- Link 3cebook

Quý ccông tử 0angang ngược d- Tứ Nguyệt b5- Hiện đại, bcH - 10 chương b- Link 5ebook

Quỷ a6linh tinh 6- Mai Bối 95Nhĩ - Cổ 6đại – 099 chương

Qủy 1thê 8f– Mạt fHồi – ebĐam mỹ, 8kỳ bí – 1b30 chương

Quỷ f2Thần Y 4d- Lâm Uyển aDu - Cổ cđại, sắc ac– 10 chương b– Hệ liệt bMa mỵ tứ d9công tử

Quyện btầm phương 5f- Hồ Điệp 44Seba - Cổ 3đại - 31 31chương


images


Rất 6ayêu tướng f5công b– Ngụy 3Quân – 59Cổ đại f3– 10 chương 9Link debook


images


Sau 0bKhi Nữ Vương d5Thất Tình 4- Kim Huyên ef-  Hiện 19đại – 610 chương 05- Hệ liệt b8tỷ muội

Sắc 69Màu Ấm dd- Phong Tử 7Tam Tam - 86Hiện đại 8- 77 chương 5+ 12 ngoại 2truyện - Link 5bebook

Sầu 6triền miên 4- Đạm Mạc 6Đích Tử dSắc - Xuyên 4không – 0d66 chương

Scandal 2Đình Đám 1- An Tư Nguyên 6- Hiện đại 8- 77 chương 7+ 1 ngoại ctruyện - Link efebook

‘Sex’, c4là điều 7cực phiền etoái! b- An Tình b- Hiện đại, 17H - 10 chương e- Link 77ebook

Sống 8achung với dbá tước 3b- Hai Viên d2Đường 8eBách Thảo a2- Hiện đại 2- 57 chương

Sống eflại thành 7cMục Niệm e3Từ c- Trần Lan ae- Trùng sinh, 3cđồng nhân abKim Dung - 472 chương 2- Link e6ebook

Sống abriêng không 0đơn giản 3– Đào 2Nhạc Tư 7d– Hiện c4đại – ae10 chương 3e– Hệ liệt b4Bảo bối ethật xin 2lỗi – Link 9debook

Sống 11thử thì b9có gì đâu bghê gớm b7- Tử Trừng 62- Hiện đại 6- 10 chương 2- Hệ liệt 79Chỉ yêu 2eem thôi

Sợ 25cô quạnh b3mới yêu aanh 37- An Tĩnh 30- Hiện đại, dbH - 10 chương

Sở fTiêu dd- Nguyệt 1Vũ Dạ - e5Đam mỹ, 86cổ đại 5a- 20 chương

Sủng 9aem đến 4nghiện 85- Lăng Hề 76Hề - Hiện bđại, H 1- 10 chương

Sủng 6Em Đến aTận Trời e- Đan Phi 35Tuyết - dHiện đại c– 10 chương

Sủng 9em không 8tốt sao 06– Hận c2Điệp – cHiện đại, bsủng – 1175 chương f0- Link b5ebook

Sủng 3fphi bướng 7cbỉnh của 18Vương gia f3- Mễ Lộ 81Lộ - Cổ 6đại, H c- 10 chương 0- Hệ liệt aLong phượng c0cát tường 8- Link 3ebook

Sự 3edịu dàng 2đáng ghét 75- Hốt Nhiên adChi Gian - aHiện đại 66- 88 chương d8+ 1 ngoại cdtruyện

Sự 4mềm mại 48dưới quân 2etrang 2- Chiết 77Chỉ Mã 4fNghĩ - Hiện 8đại - 56 08chương + b5 ngoại 8truyện - Link 9ebook

Sự 03tỏ tình 41của tổng cgiám đốc 25máu lạnh 7- Ni Nam - 12Hiện đại 6b- 10 chương

Sửu 8nữ cũng 5khuynh thành- bẨn Hình 97Đích Xí ebBàng - Cổ 3cđại - 82 bchương


images


Ta fLà Minh Tuệ 0- Hưu Luyến eThệ Thủy 5- Đồng 6nhân, xuyên cbkhông - 45 3chương + c31 ngoại btruyện - Link debook

e5Lang Quân c5- Lâm Uyển 26Du - Cổ fđại, sắc 4f– 10 chương 2– Hệ liệt fMa mỵ tứ bcông tử

3Y 96- Nguyên aViện - Xuyên 0không - 10 cchương - 5Hệ liệt 8Truyện sống 40còn ở hậu 9cung - Link d5ebook

Tái 2egiá 1- Nhạc Nhan c9- Cổ đại, 5fH - Hệ liệt faĐại trạch e7môn - Link aebook

Tài anăng tuyệt 0sắc 0- Vô Tình bBảo Bảo 6c- Xuyên không 3- 233 chương

Tái 2Thế Vi Xà a– Phi Ngữ 6Đam mỹ, 51Cổ trang c4– 10 chương, 931 ngoại ctruyện

Tam 6athiếu cứu c8vớt cô b7nàng mồ f1côi eb- Thần Tâm 2- Hiện đại 2a- 10 chương 78- Link adebook

Tăng 60sản báo 8quốc eb- Kí Thu b4- Hiện đại a- 10 chương 0- Link eebook

Tất 63cả mọi 7người đều e0yêu tổng e9giám đốc 9- Trạm Thanh 98- Hiện đại a- 10 chương e0- Link 25ebook

Tây 6aMôn Bạch 0Hổ 1b- Thủy Ngân 6- Cổ đại 2- 10 chương f7– Hệ liệt 6Vân cung 9tứ đường da- Link aebook

Thạch 90đến vận fechuyển 7c- Mai Bối eNhĩ – Xuyên 62không – e10 chương dcLink c7ebook

Thái 8etử cũng 0axưng thần f- Lưu Phong c2- Cổ đại c– 8 chương

Thái 02tử phi 46- Nhạn nhan a- Cổ đại e- 10 chương f- Hệ liệt bĐại trạch 1môn - Link 6ebook

Thanh 33Liên Phượng 25Dẫn 5c- Mạt Trà 8Khởi Ti c6- Huyền 3huyễn - 6e57 chương 86+ 6 ngoại 6truyện - Link 71ebook

Thanh 6Mai nghi kỵ 4Trúc Mã db- Tọa Hóa cBồ Đề d- Hiện đại, 9fhài, sủng 47- 48 chương d- Link 2ebook

Thanh 4mai trúc 8mã đến 9tuổi có 9thể cưới fc- Ái Phiêu 1aĐích Dạ e7- Hiện đại 86- 65 chương

Thay 56tim 8- Lâu Vũ 3Tình - Hiện cđại, huyền 9huyễn - 110 chương 4+ 4 ngoại 6truyện

Thâu dtâm tiểu b4xà tiên 2- Vũ Thần faHoàn - Đam 8mỹ , hiện 0đại – 3010 chương

Thầy dgiáo sói 3hoang và ehọc sinh 2cừu nhỏ 0c- Mê Đồ 1cVong Giả b- Hiện đại, 34H - 40 chương 7c+ 2 ngoại 3etruyện

Theo bdòng tình e5yêu a8- Sói Xám 01Mọc Cánh b4- Hiện đại, 6sắc - 78 5chương + 2e7 ngoại btruyện

Thê 4bằng tử 7quý 9d– Mai Bối 1Nhĩ – Cổ 74đại – ab9 chương

Thế 3thân thì 04có làm sao ed- Trạm Lượng 5- Hiện đại 9– 10 chương, e82 ngoại 7truyện – Link 8ebook

Thê 0tử bỏ 62trốn 8- akiaki - 73Cổ đại 7d- 18 chương 3d+ 4 ngoại 0truyện

Thê 66Từ Chỉ 40Phúc Vi Hôn a- akiaki - 7Cổ đại df- 10 chương

Thiên f0đường 3quá xa, nhân egian thì dgần 26- Quất Tử 05Thụ - Hiện f3đại - 48 83chương + 93 ngoại 54truyện

Thiên dhạ đệ e4nhất trang 0- Đường 0Nhân - Cổ 0đại - 10 fchương

Thiên 0kim làm vợ 0kế c- Tô Diệu 5Thủ - Cổ a3đại - 72 9chương

Thiên 04Nga Đen Bị dPhản Bội d- Ký Thu c- Hiện đại 1e- 10 chương f7- Link deebook

Thiên 53Niên Lệ 8- Nam Cung f1Dao - Đam 9mỹ, 10 chương

Thiên 64Tung xinh 65đẹp 5- Lí Tẫn 8Hoan - Xuyên akhông - 113 bcchương - Link 19ebook

Thiếu bchủ hắc 89đạo d- Nghê Tịnh e4- Hiện đại 1- 8 chương

Thiêu 5đốt tình dyêu: Tấn 6công tổng 1giám đốc atuyệt tình 2- Tuyết 3Sắc Đồ c6Mi - Hiện dđại - 150 0fchương

Thiếu 0gia, đừng 2làm rộn 15- Kim Cát 8- Hiện đại e- 10 chương 7c+ Kết thúc

Thiếu 8gia nhà giàu c6nuôi vợ a- Hoa Noãn 43- Hiện đại 0- 10 chương

Thiếu 6nữ dệt fmộng a7- Lăng Trúc e3- Hiện đại 8- 10 chương 5c- Hệ liệt 3Thiên Địa 3môn

Thiếu 00nữ giựt 36tiền 0d- Lăng Trúc bb- Hiện đạ bf- 10 chương

Thiếu 7tá, kết bhôn đi 5- Bát Trà 2dHương - 92Hiện đại 0- 63 chương 5+ 2 ngoại d6truyện

Thoát 1không khỏi aôn nhu của 1anh a- Diệp Lạc cVô Tâm - 94Hiện đại 5– 15 chương 7và kết 9thúc

Thời fgian nhiệt 30luyến 8- Tử Văn d9- Hiện đại 5- 20 chương b- Link 15ebook

Thu 7mua vợ trước 2- Đông Mật ec- Hiện đại a1- 10 chương a+ 1 ngoại 1truyện

"Thú" 58Y dc– Hidden aa- Đam mỹ, 43hiện đại, ahài – 25 c3chương

Thú ddnam và tiểu dbạch a1- Ngũ Canh a8Vũ - Hiện ađại - 53 4fchương + 64 ngoại 6truyện - Link 17ebook

Thuần cphục cô 50vợ bé nhỏ: fTổng giám 4đốc hư 3ahư hư 53- Bắc Minh ef- Hiện đại 5d- 158 chương 5f- Link 5ebook

Thuần 8phục vợ 2dtrên giường 3d- Lâu Doanh 3Doanh - Hiện 41đại, trùng aesinh - 10 c5chương + d71 ngoại 1truyện - Link 4ebook

Thục 5cnữ nghịch f0lửa 07- Điển bfTâm - Hiện 8đại - 10 c5chương - 8Hệ liệt 0dThục nữ b- Link aebook

Thuê 21boss làm a3bạn trai d- Hỉ Cách 7Cách - Hiện 0đại - 10 5echương

Thứ ađế 2- Kim Cát 7- Cổ đại, 0H - 24 chương 91- Hệ liệt bTruyện sống 68còn ở hậu bcung - Link 9ebook

Thư c7hối lỗi ccủa chồng etrước 3f- Kim Cát 95- Hiện đại, 18H - 10 chương

Thư 74kí không 9lên giường cc- Tống Vũ 4bĐồng - f9Hiện đại fc- 10 chương

Thư 2ký trẻ dnóng bỏng b- Mộc Dung c- Hiện đại, fH - 10 chương

Thượng a4Cung 6- Vân Ngoại e6Thiên Đô 19- Cổ đại, d3cung đấu 4- 46 chương 0d+ 2 ngoại 37truyện - Link cebook

Thương cfhoa tiếc 19ngọc a- Thập Tứ fbLang - Xuyên 0không -45 edchương

Thường 5giáo sư 3eôn nhu df- Kim Huyên b1- Hiện đại 2– 10 chương 0- Hệ liệt b7Một nửa 9khác của 4tôi

Thượng 8tướng tà 1bác, hôn 3fnhẹ nhàng 8cthôi! b- Lưu Niên b2Vô Ngữ 39- Hiện đại 9- 181 chương

Ti 4Ti cài tình 7- Vũ Hân 39- Hiện đại 74- 10 chương

Tiền eđặt cược 70của tổng f7giám đốc 1- Quý Anh d2- Hiện đại fc- 10 chương

Tiếu 62diện vương agia, lạnh bfnhạt vương 5dphi ea- Nam Cung aDao - Xuyên c6không, hài 3- 41 chương c+ 6 ngoại 5truyện

Tiểu anương tử 1bướng bỉnh f- Kim Huyên 1- Cổ đại 8- 10 chương

Tiểu dcnương tử 7đào hôn 9- Mạn Lục 41- Cổ đại e6- 10 chương

Tiểu cnương tử 65nhà thợ 4săn 64- Nữ Vương eKhông Ở aNhà - Cổ 32đại - 89 3chương - Link 1ebook

Tiểu fquy mô chiến adtranh 1b– Ngân 4Sâm - Đam 8mỹ, hiện 2đại - 22 eechương

Tiểu 5Thiếp e- Nhạc Nhan 5- Cổ đại 44- 10 chương 8e- Hệ liệt aĐại trạch 55môn - Link 29ebook

Tiểu 1thôn cô 72mang theo 60bánh bao atung hoành 43thiên hạ 36- Thượng 5Quan Hinh 68- Xuyên không 3- 198 chương c3+ 1 ngoại 2truyện - b- Link 35ebook

Tiểu ethư, ăn 3xong xin thanh 82toán 8- Lăng Hề adHề - Hiện 4dđại, sắc 0- 12 chương c- Hệ liệt 2Yêu lớn 3hơn tiếng e2nói

Tiếu f8Thường 9Nhac 4c- Hạ Oa d1-Cổ đại 1d– 10 chương 22– Hệ liệt bVương triều eĐại Đông 99- Link 94ebook 1 59- Link cebook 2

Tiểu e3yêu tinh bhọa thủy: cXem trẫm fthu phục bnàng 9- Chiêu Hạ 57- Xuyên không a- 254 chương 4+ 21 ngoại bctruyện

Tìm f0sói để 29gả 2- Liễu Doanh 7b– Xuyên 9Không – c212 chương 07- Link 05ebook

Tinh 34Ấn Online 2- Thính Khanh 7Nhất Ngữ 3- Đam mỹ, 68võng du - 8423 chương

Tinh 0linh tuyết e6- akiaki - fCổ đại d8- 10 chương

Tình 2cnhân giao bcdịch 37- Lệ Lỵ 4- Hiện đại 62– 10 chương 7– Hệ liệt 8Tứ thiên 0ekim

Tình 22yêu ban đầu, b4tình yêu eacuối cùng e6- Mai Tử aHoàng Thì fVũ – Hiện 2đại – 725 chương, 04 ngoại 2truyện – Link 4ebook

Tình 99yêu dũng 5cảm của 42Quyên Tử 8- Hân Hân 2dHướng Vinh b4- Hiện đại 00- 51 chương 1d+ 3 ngoại 0etruyện

Tình 6fyêu ngọt 9ngào của d6trung tá  - fĐam Nhĩ bMan Hoa – 7Hiệndđại, 23quân nhân eb– 64 Chương

Tôi fmuốn chàng 8cnam sủng fnày 9- Chu Khinh 9- Hiện đại, ecsắc - 10 d7chương, cd3 ngoại 4ftruyện - Link cebook

Tôi f4muốn làm bdphu nhân 2c- Kim Huyên b- Hiện đại d- 10 chương e- Hệ liệt 1Bốn mùa 1acuồng tưởng 3khúc

Tôi 8muốn nổi ctiếng d- Mộng Chân 27- Hiện đại d- 48 chương

Tối fdNay Muốn ffLên Giường f- Lam Mân 6b- Hiện đại, 4huyền huyễn, fsắc - 10 dchương

Tôi 77yêu nhân 0ddân tệ d- Trùng Tiền 9Hữu Điểu 37- Hiện đại 5a- 44 chương f2- Link 4ebook

Tổng 8giám đốc ec& Cô a6thư ký 22- Đỗ Nhâm c- Hiện đại 6- 10 chương 86- Link bebook

Tổng 25giám đốc 4ccấp trên 0aOUT f- An Nhiễm cNhiễm - 6Hiện đại ae- 287 chương 67- Link 36ebook

Tổng 00giám đốc, 0cho tôi mượn 5sinh em bé 56- Noãn Đường 35- Hiện đại 1- 83 chương

Tổng 8giám đốc 76châu Âu 9c- Chử Nguyệt 22- Hiện đại d- 10 chương 6- Hệ liệt 1aĐàn ông a9nước ngoài begiàu có b- Link 00ebook

Tổng 4giám đốc a7châu Úc 7- Chử Nguyệt ca- Hiện đại 3- 10 chương b- Hệ liệt a4Đàn ông 23nước ngoài b3giàu có

Tổng bgiám đốc 34chung nhà, a4xấu xa db– Cầu f7Mộng – 52Hiện đại 9– 10 chương d- Link f2ebook

Tổng 9giám đốc bđào hoa 9xin cẩn athận: Con edâu xã hội eđen nuôi etừ bé 8- Tiền Tiểu bBạch - Hiện 10đại - 258 c8chương - Link 2ebook

Tổng 7giám đốc 8cđói bụng: 1dThỏ trắng 22mở cửa 2đi 1- Yêu Yêu 8Đào Chi 3- Hiện đại e- 185 chương d8+ 1 ngoại 6truyện

Tổng 2giám đốc fdđừng thế 49mà! 0- Lương 3Hải Yến 8- Hiện đại, afsắc - 8 f3chương

Tổng 0giám đốc fgạt cưới 3b– Cầu aMộng - Hiện 56đại – 510 chương

Tổng 4giám đốc cgặp nạn d5- Mạc Thần 50- Hiện đại 29- 10 chương 18- Hệ liệt 8Công tử 46gặp nạn 5- Link 9ebook

Tổng egiám đốc 74không biết 6tốt xấu 96- Đường 15Quân - Hiện ađại - 8 a6chương

Tổng fgiám đốc 2không tốt 0- Nhiếp 6Thiểu Trăn 1c- Hiện đại 5- 10 chương

Tổng 56giám đốc 4lạnh lùng 0d- Cổ Tâm 6- Hiện đại b- 10 chương

Tổng 1giám đốc 5lạnh tình d- Khải Tâm 7- Hiện đại e2- 10 chương a- Hệ liệt 6cTổng giám 7đốc cay 05nghiệt

Tổng 00giám đốc blên giường ađi 3f- Bố Đinh f- Hiện đại 81- 28 chương d- Link 53ebook

Tổng b3giám đốc 3lừa đảo dd- Quý Hồng 70- Hiện đại b3- 10 chương 77- Hệ liệt 54Tập đoàn egạt tình

Tổng bfgiám đốc bmuốn làm cethuê 1a- Hồng Hạnh 7- Hiện đại 1- 10 chương 16- Hệ liệt aMua một 6angười tình clàm bạn

Tổng agiám đốc 5thật lạnh 1lùng df- Mạnh Ny 2- Hiện đại 67- 10 chương

Tổng 1giám đốc c2tỏ ra uy 0phong 4- Lê Liêm a- Hiện đại 2- 10 chương

Tổng 2bgiám đốc, 2tôi không 18bán 3- Yên Vũ 5Tiểu Ốc 5- Hiện đại e9- 252 chương f+ 25 ngoại ctruyện - Link 0ebook

Tổng aagiám đốc 6btuyệt tình 68- Khải Tâm f- Hiện đại b- 10 chương d- Hệ liệt 79Tổng giám d8đốc cay bnghiệt

Tổng 43giám đốc 53và người ftình hung 9dữ 6- Thát Bạt 7Nguyệt Lượng c4- Hiện đại 3- 10 chương

Tổng e7giám đốc cyêu Thủy 62Tinh 6- Thiên Nhan 8- Hiện đại, fH - 10 chương

Trả 5thù tổng 22giám đốc a2ác độc 71- Nhật Dạ 4An Nhiên 62- Hiện đại 6- 89 chương 2c+ 3 ngoại 6atruyện - Link 6ebook

Trái 9Cấm Thơ 8Ngây 01- Đường 67Y - Hiện 2đại, H 7- 10 chương a3- Link 73ebook

Tráo 9đổi vương bphi c- akiaki - 28Cổ đại 05- 20 chương 8+ 1 ngoại 27truyện

Trâu bdGià ‘Gặm’ bCỏ Non cc- Thương 67Tố Hoa - 9Hiện đại 8- 66 chương 00- Hệ liệt eChuyện rối brắm trước 7asau hôn nhân 3- Link 6ebook

Tri 39huyện bị 0ép lấy echồng 56- Vũ Anh 96Tuyết - 08Cổ đại, dsắc – 810 chương

Trò 6dđùa của d4Nguyệt Lão b8- Chu Ánh 8eHuy - Cổ 4bđại – 310 chương 1– Hệ liệt 8Lỡ rồi bcứ liều

Trọng daSinh Chi Nịch 1aÁi 0- Hoàn Hoàn 7- Đam mỹ, eHiện Đại 1– 54 chương

Trộm bsói 35- Mạc Nhan 98- Cổ đại b- Hệ liệt 54Tuần phu

Trốn 3hôn gặp c4phải tình 93yêu 0- Kim Huyên 13- Hiện đại 8b- 10 chương

Trời 5sáng nói 4tạm biệt  - 7Đường d2Nhã - Hiện 0đại, H 11- 8 chương f- Link 2ebook

Trời 15Sinh Chính c3Là Mệnh cHoàng Hậu 4f- Thiển 04Thảo Mạc 2Ly - Cổ 7fđại - 10 7bchương - 52Hệ liệt 6Tam long đấu 6oan gia - Link aebook

Trung fkhuyển cắn 9ngược 5- Nguyên a6Viện - Cổ 55đại - 10 achương + 791 ngoại 88truyện

Truy fephu 8- akiaki - eCổ đại 16- 10 chương 41- Link 21ebook

Truyền 7thuyết yêu 70nghiệt 17- Nhất Độ cQuân Hoa 7- Huyền a6huyễn - b90 chương ce+ 2 ngoại ftruyện - Link 8ebook

Trừ 4em ra còn e5có ai a5- Lâu Vũ 2Tình - Hiện 8dđại - 10 cchương - Link 50ebook

5acầu mèo 4– Phức 9cMai – Cổ ađại – b10 chương c– Hệ liệt caHồng nương 8khác loài 9eLink 8febook 3b- Link 7ebook 2

0hồn 87– Minh Tinh f– Cổ đại, 1thâm tình 46– 10 chương e9– Hệ liệt 3Hắc sơn 2chi thần a6- Link b4ebook

Túc 40Vương thiên edtuế 6- Cầu Mộng a– Cổ đại, 3sủng – a10 chương f- Link 55ebook

Tuyến 63thời gian 1- Lăng Thục bcPhân - Hiện 6đại, sủng a- 10 chương 9- Link 4ebook

Tuyệt cfsắc truyền ekỳ: Nguyệt b0lạc hồng 09trần 6- Lâm Vũ 4cPhàm -Xuyên 5không – bd60 chương 88- Link 9ebook

Tứ 5Đại Gia deTộc, bản 4tình ca của 0Vương tử 4b- Ngưng Mâu 60Nhất Thuấn 00- Hiện đại 6- 133 chương

1niệm thành 66thành 3- Quân Tử fDĩ Trạch 6c- Hiện đại 3- 27 chương

Từ 6vợ tướng d8quân trở 07thành hoàng 3hậu: lên dfnhầm kiệu e4hoa 9- Hoả Hồng c– Cổ đại ed- 452 chương 66- Link a8ebook

Tướng 3ecông đòi acưới 8- Nguyên fcNhu – Cổ 62đại – e10 chương 4Link 1ebook

Tướng acông không cxuất gia cd- Trạm Lượng 9- Cổ đại 3- 10 chương

Tướng 4công thật 7vô lý 3e- Nhược dHoan - Cổ eđại, H 70- 10 chương 8- Link 8ebook

Tướng 3ccông, thỉnh 46dùng chậm 2- Lăng Hi c- Xuyên không 8- 10 chương a- Link 5ebook

Tướng aGia Ái Thê 7- Cần Thái 44- Cổ đại, csắc - 10 71chương

Tương 70tư cơm nắm 0- Điển 35Tâm - Hiện 0đại – 199 chương, 8dkết thúc e8– Hệ liệt 0Phúc Nhĩ aMa Sa – Link 6ebook

Tương etư cùng bdquân tuyệt e4- Nguyên 3Viện - Cổ 4đại, H 3- 10 chương f2– Hệ liệt eaKhuynh quốc

Tửu 8nương xinh 4đẹp bán 02chữ 6c- Trạm Lộ e- Cổ đại 32- 10 chương

Tỳ 6nữ vương 4phi c- Lữ Nhan 00- Xuyên không 8- 92 chương 71Link 77ebook


images


U 5linh sơn dtrang 6f- Tứ Mộc 4f- Cổ đại, 77điều tra 2- 12 chương 94- Link 0debook

Ưng 60Vương Đoạt 95Ái e3– Tứ Nguyệt e- Cổ đại, 18H - 10 chương


images


Vật 5cưng của 1thiếu gia 6– Hồng 76Sầm – ecHiện đại, 2sủng, sắc 3– 10 chương

Vật 35riêng của ftổng giám 4đốc máu 9lạnh 5- Thiển c0Thủy Đích 2Ngư - Hiện 7cđại – 15102 chương c+ 9 ngoại 0truyện

Vị echôn phu tuyệt fchẳng phải 1người lương 3thiện 12- Tạ Thượng 21Huân - Hiện 7đại - 8 00chương - a1Hệ liệt 81Tình duyên 5dthai long ephượng 8- Link 3ebook

csao hạ lạnh 13– Cố Tây dTước – 0Hiện đại, dsủng – a226 chương

Võng 5du chi gia e0hữu quai 2sủng 4- Nhu の 3Thiên Vũ 2d- Đam mỹ, 4fvõng du - bd79 chương

Võng cdu chi thủy chỏa giao 8dung 0- Tiên Nữ c6Hạ Phàm 3Ưng Sát b4- Đam mỹ 60- 44 chương fb+ 1 ngoại f0truyện

Võng 7adu chi trận bctiện thiên 1nhai 3- Tử Ai 8Mạt Lỵ 6- Võng du 32- 42 chương

Vọng 23Giang Nam 9e- Hồ Điệp 9cSEBA - Xuyên a2không - 28 cchương - Link 0ebook

ecùng mập b0Vô cùng 8gầy e- Mễ Lạp a0Phấn - Hiện bđại - 45 38chương - Link febook

adiệm xinh b9đẹp 40– Lâm Gia fThành – 43Xuyên không, feđấu trí a– 230 chương c- Link bebook

Vợ 1chồng chớp 29nhoáng c- Tinh Dã 3Tuệ - Hiện 6eđại - 10 90chương

Vợ cecó thai mười 2triệu của cphó tổng 2- Quế Tiểu fcVăn - Hiện abđại, H 6- 10 chương d1- Hệ liệt 54Ông chủ 62lớn tập f0hợp đặc abiệt - Link 9bebook

Vợ 3đẹp trộm 53tim: Đại dthiếu phúc d4hắc đừng ddphách lối 2- Ưu Thương 14Nhĩ Hoàn 93- Hiện đại d6- 218 chương

Vợ d8đồng chí, dacố lên! 1- Tô Già dMục - Hiện 40đại - 68 dchương + 94 ngoại 6truyện

Vợ 0lạnh lùng 11không sợ 6tôi eb- Ngũ Vi b2- Hiện đại d2- 10 chương 3- Link 3debook

Vợ 8angốc 1b- A Bối d8- Hiện đại 7d- 40 chương e+ 4 ngoại 5truyện - Link c7ebook

Vợ 0phúc hắc 4bcủa Đế 92Vương Hắc 6Đạo 4- Thiên Thượng c5Lam Cẩn be- Hiện đại 90- 110 chương

Vợ c3trước giá atrên trời 1của tổng 38giám đốc c4- Phần c2 5- Hàn Trinh 13Trinh - Hiện 3fđại - 616 8chương + 413 ngoại 2truyện

Vợ 86trước mập 9mạp 5- Giản Huân 17- Hiện đại 1- 10 chương 8- Link 05ebook

Vợ 1yêu của 7tổng giám 45đốc xã 7hội đen 1c- Quân Tử 6Hữu Ước e6- Hiện đại f- 123 chương ed+ 3 ngoại 7truyện - Link 5ebook

Vợ 4cyêu dịu adàng đến 81điểm danh 2- Hắc Khiết ecMinh - Hiện fđại - 10 5chương - 9Hệ liệt 74City Hunter 39- Link eebook

Vợ 4yêu khó 5thuần phục 5- Thanh Thần 1eVi Dương d5- Hiện đại 5- 120 chương 1f- Link cebook

Vợ 8yêu gây 17họa f- Thần Hi 3- Hiện đại c- 10 chương 0- Hệ liệt efBà xã vô adcùng phiền 25toái - Link c1ebook

Vợ acyêu thích 24tán gái 3-  Cầu eMộng – 8Hiện đại 84– 9 chương 4b- Link 0ebook

dem siêu cấp: 39Tướng công 9thật hung bmãnh 1d- Lam Tiểu fUất - Xuyên ddkhông, sắc 4– 184 chương, 525 ngoại c2truyện - Link 6ebook

3bKhuynh Thành 3- Nam Cung 3dDao - Xuyên 25không, tự c1sang tác b- 70 chương

Vừa 2gặp đã e3yêu aa- Hắc Khiết 85Minh - Hiện 92đại - 10 0chương - Link 6aebook

Vừa 6ý quý công ftử 67– Thủy 0Lam – Hiện dđại – e310 chương 42- Link 47ebook

Vương bagia chạy 61trốn 4- Âu Dương 3Vân - Đam aemỹ, cổ abđại - 10 4chương

Vương 4gia giá lâm 3- Tứ Nguyệt 70- Xuyên không, 5csắc – c10 chương, 2kết thúc e– Hệ liệt 0aĐến đâu 9ecũng được 5như ý - Link 8debook

Vương 3gia, hãy fbđể ta bảo 0vệ ngươi 0b- crazyhuyen 5d- Xuyên không 9- 40 chương 26+ 2 ngoại 7truyện

Vương 59gia lạnh 0lùng chỉ 4dsủng vương 32phi bị bỏ f7- Lộ Dung 3Thuỷ Tích 41- Xuyên không 5f- 100 chương 1c- Link 2febook

Vương 0Gia Lấy a5Vợ 12- Trạm Lộ 0- Cổ đại 6- 10 chương bc- Hệ liệt 3Hoa gả sai 3- Link 9ebook

Vương bgia ngốc 6nghếch trêu a6chọc Vương bphi ngây 58ngô c3- Nhứ Ngữ 8Phân Phi 03- Xuyên không a9- 79 chương 2e+ 2 ngoại 4atruyện

Vương 64gia, nhà becủa em chính dblà phủ 83của anh 4– Tứ Nguyệt 8– Hiện a1đại, sắc fc– 10 chương 6– Hệ liệt 9Đến đâu 98cũng được 6như ý

Vương 7agia sợ vợ 60- Cầu Mộng cd- Cổ đại c- 10 chương 3- Link 3cebook

Vương 2gia ta biết 67sai rồi 4- Loan Loan 4- Xuyên không fe- 128 chương 3- Link cebook

Vương 9gia tóc trắng: 1Vương phi fsi ngốc 48không dễ 6chọc 41- Nha Tiểu 12Quyển - 8Xuyên không e4- 204 chương 5e- Link adebook

Vương daphi của 4yêu tinh c2vương 2- Trúc Quân e- Xuyên không 1- 10 chương

Vương dcphi xà y 43- Long Ngạo dTuyết - 75Xuyên không, 3dị giới 7– 55 chương


images


e3quân đùa 4hậu a0- Trúc Quân d1- Xuyên không 3b- 10 chương 7c- Link d7ebook

Xấu 0phi 1f- Trinh Tử a7- Xuyên không, 6H - 15 chương 7b- Hệ liệt 6Truyện sống f2còn ở hậu 92cung - Link 58ebook

Xuân 9fmang lưu daluyến e6- Tự Thị 0Cố Nhân bLai - Trùng 79sinh, H - fc80 chương da- Link 1cebook

Xuân f8tình nhộn 5nhạo 43- Tinh Hồng 28- Hiện đại, b0H mạnh - 610 chương 6- Hệ liệt e8Hộ vệ 6tuyệt sắc

Xí, 5dđồ tiện a2nhân 6d- Thương edTố Hoa - 70Trùng sinh, 4H - 57 chương 74- Link 0cebook

Xin 86chào, con fcmèo của atôi! 6b- Môi Quả f- Hiện đại a4- 190 chương 7- Link 4febook

Xin 6chào, trung 69tá tiên 74sinh 8- Mạc Oanh 8- Hiện đại 43- 71 chương b+ 1 ngoại cbtruyện

Xuyên cqua làm tình cnhân của 5hoàng đế! 4- Lạc Nhật d9Bầu Bạn 60- Xuyên không 1d- 138 chương f5+ 1 ngoại c2truyện

Xuyên 3equa mĩ nam etóc trắng: d8Công tử 7Huyền Tuyết 79Y e9- Bùi Thị cThúy Vân 4- Xuyên không

Xuyên 91qua thời 3bkhông giả 3bbộ vô tội 9- Tứ Nguyệt 09- Xuyên không, 9H - 10 chương b8- Hệ liệt 6Ông trời c2đùa giỡn

Xuyên bqua thời 1không tìm 1etình lang 6- Tứ Nguyệt 1- Xuyên không, bH - 10 chương b- Hệ liệt 9Ông trời 5bđùa giỡn

Xuyên 77việt cự bbnhân quốc fđộ 8- Thi Chức a1- Đam mỹ ac– 27 chương

Xử enữ đoạt 37tình 42- Ngải Đông 15- Hiện đại 5e- 10 chương 52- Hệ liệt 6Hồ sơ Ngục 3Thiên


images


Y 73Sinh Thế 43Gia c- Điệp f0Chi Linh - 7Đam mỹ, 2chiện đại 7- 76 chương dc+ 2 ngoại etruyện

3fThiên chi bLâm Cửu 3- Thập Nguyệt 8Trùng - Xuyên 70không, đồng fnhân - 40 64chương

Yêu 95anh đừng 0nên bỏ c4rơi anh 66- Trạm Lượng 53- Hiện đại be- 9 chương 67- Link 2ebook

Yêu 01anh, thật fđau lòng d6- Mạc Lâm 49- Hiện đại 5- 10 chương 62- Link e4ebook

Yêu 00bà xã lạnh a5lùng 4b- Thiên Mỹ 4Khả - Hiện 54đại, H c- 45 chương 8+ 10 ngoại etruyện

Yêu bem không 75dễ đâu de- Tứ Diệp 1Thảo - Hiện 31đại - 29 5achương

Yêu 6cem xin làm 5echuyện xấu a- Vu Trinh 86- Hiện đại 44– 10 Chương

Yêu eem lần nữa, cđược không 8anh? 4f- Nguyên a3Viện - Hiện 3đại, trùng csinh, H - 3d10 chương

Yêu fđương với 1tổng giám abđốc 3- Điển 7eĐiển - 71Hiện đại b- 10 chương 4a- Hệ liệt 07Người yêu 41tổng giám 61đốc của 4tôi

Yêu 08giả, thích 1thật: Điện 71hạ, người 2thật là 67 fb- Nhất Phu 81- Hiện đại 53- 144 chương 73- Link ccebook

Yêu 69Hận Triền 76Miên fc- Thịnh 3dHạ Thái 8eVi - Hiện 1eđại - 98 3chương + 14 ngoại 8truyện - Link 9eebook

Yêu 3kiều đùa 47lang quân 8– Tần c7Phương Ngọc 50– Cổ đại f– 10 chương fLink 4ebook

Yêu bmị hồ 89- Mạc Nhan 2- Huyền 91huyễn – e10 chương acLink 0ebook

Yêu 94phải cô fbnàng hai emặt d8- Kim Huyên 8- Hiện Đại 8– 10 chương 3– Hệ liệt bcCô dâu tuyển dchồng - Link 91ebook


Đã sửa bởi nuhoangtuyet8393 lúc 03.09.2014, 17:33.

Được thanks
Xem thông tin cá nhân YIM
Có bài mới 14.07.2012, 00:09
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor
Cựu Editor
 
Ngày tham gia: 16.08.2011, 10:02
Bài viết: 1079
Được thanks: 2004 lần
Điểm: 9.38
Có bài mới Re: List truyện dài hoàn + Ebook - Điểm: 4
Cho ta quảng cáo ké cái list đang lập của nhà ta nhé, cũng hơi bị đầy đủ đó *PR xí* ^^
http://lachoacung.wordpress.com/list-truyen/ngon-tinh-da-hoan/. Có link ebook và số chương truyên kèm theo, truyện nào ta đọc rồi thì có chia thể loại kỹ nữa, mại zô, mại zô. :bighug:


Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 14.07.2012, 09:41
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor
Cựu Editor
 
Ngày tham gia: 01.08.2011, 12:51
Bài viết: 1799
Được thanks: 4559 lần
Điểm: 9.55
Có bài mới Re: List truyện dài hoàn + Ebook - Điểm: 2
Ta cũng bày đặt bon chen làm một cái đây, cho quảng cáo hộ cái nhé
https://huyenbibo.wordpress.com/list-truyen-dai-hoan/


Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 65 bài ] 
       Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm

Chuyển đến: