Diễn đàn Lê Quý Đôn

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 60 bài ] 

List truyện ngôn tình hoàn + Ebook

 
Có bài mới 13.07.2012, 18:21
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 34032
Được thanks: 42120 lần
Điểm: 9.83
Tài sản riêng:
Có bài mới List truyện ngôn tình hoàn + Ebook (update 26/8) - Điểm: 10
List etruyện ngôn 14tình hoàn b+ Ebook


Chú 2thích: click dvào tên 80truyện. d © DiendanLeQuyDon.comTruyện mới csẽ được 2để ở 9đầu list.
EDIT f4MỚI = Truyện 6ừa edit 7oàn. BETA 0dỚI = đã 6adit hoàn dà mới được 7eta lại. e © DiendanLeQuyDon.comBOOK = truyện fừa có ebook. a4 © DiendanLeQuyDon.comBOOK MỚI f0= đã có 1book nhưng 0được beta 8fại và làm 98book mới.

Lưu 5ý: eạn nào 17ùng opera a2ini mà bị c4ỗi chữ 6eố khi đọc 23ruyện ở fiễn đàn, 2bhì hãy vào 83etting (cài e1đặt) của 26pera mini, 85ỏ phần b7huyên xem eho điện 1hoại (off 47ingle column 96iew), lưu 9(save) lại, 70eload page 7fà xem được. 1 © DiendanLeQuyDon.comòn dùng 6C thì vào 51etting chọn 99browse mode, 9rồi chọn 9zoom mode, 66sau đó reload 72page lại dlà được. 37 © DiendanLeQuyDon.comNếu không 3được thì f9hãy nâng 1cấp phiên 8bbản mới 0frồi làm 54như trên. f © DiendanLeQuyDon.comNếu bị 3alỗi mất achữ thì 96vào setting, 72enable javascript 04là được.

NEW


Bạn 9agiường cmười triệu 5của Tổng bGiám đốc 3b- Quế Tiểu 7fVăn – Hiện 29Đại – b010 Chương 9- Link 76ebook 26(EBOOK)

8mật của 7tổng giám bbđốc 35- Nhạc Nhan 6– Hiện 44Đại - 10 a4Chương + e41 ngoại ftruyện - Link 0ebook 9(EBOOK)

anàng xinh fđẹp của d2bá tước dd- Thần Hi 91– 10 Chương f- Hiện Đại bLink 03ebook 6(EBOOK)

Địch chậu 07- Kiều Ninh 7- Cổ đại, eH - 16 chương e- Hệ liệt 1Truyện sống bcòn ở hậu dcung - Link 8ebook f(EBOOK)

Hành 1trình nắm dgiữ Nguyệt a9- Hân Hân dcHướng Vinh d8– Xuyên aKhông – 654 Chương 5d+ 1 Ngoại ccTruyện – Link 06ebook 0(EBOOK)

Lược 5dThê 4- Lâu Vũ fcTình – 0dCổ đại 8e– 20 chương 55(EDIT MỚI)

Mặt 42trắng nhỏ 94đứng sang 83bên!- 99Vân Cát bdCẩm Tú 8b– Hiện 8Đại – 149 Chương 2+ 3 Ngoại 2Truyện – Link 01ebook 8(EBOOK)

Mẹ 7kế Zombie a8- Tổng Công 08Đại Nhân 1– Hiện 0Đại – e968 Chương a+ 2 Ngoại 4Truyện -  Link febook aa(EDIT MỚI)

Nguyệt 2Quang 9- Hắc Khiết 1Minh – Hiện 3Đại – 9210 Chương eLink e1ebook e(EBOOK)

Tình 7yêu ngọt 0ngào của d6trung tá c(H)  - 3Đam Nhĩ eaMan Hoa – 9Quân Nhân 2– 64 Chương 7(EDIT MỚI)

Tỳ 13nữ vương 4phi  - 8Lữ Nhan 7– Xuyên 6Không – ab92 Chương bLink eebook 09(EBOOK)


images


Ác 6nương tử c5- Nguyên 79Nhu – Xuyên 1không  - 910 chương 6– Hệ liệt bTrời giáng bsứ mạng 31- Link 1aebook

Ác adnữ vương 3ephách lối b– Mễ Lộ 1Lộ - Hiện b7đại, sắc  – dc10 chương 0- Link eebook

Ai 22nói tôi 6kết hôn f- Thương 8Tố Hoa - d3Hiện đại, fH - 54 chương 3+ 1 ngoại 8truyện - cbHệ liệt fChuyện rối ferắm trước csau hôn nhân

Ái d5phi, nghe a1nói nàng d7muốn trèo 07tường 88- Thiên Lạc 1Họa Tâm f- Xuyên không, 9sắc - 233 ecchương, b13 ngoại 92truyện

Ái 63phi trẫm a3là đặc 8công b- Dương 5cGiai Ny - 5Xuyên không 0-199 chương c- Link 3ebook

Ái 38thiếp của 1bối lặc 1- Tiểu Đào b8- Xuyên không 4- 10 chương 29- Link 7eebook

Ám cdạ ma vương 5- Cô Quang 9Tàn Chiếu 13- Đam mỹ, 6cổ đại, angược – 020 chương

Anh 03cả không 1blàm không 0công 4c- Tạ Thượng fHuân - Hiện 25đại - 8 7chương - Link 56ebook

Anh 8dám lấy atôi dám egả 60- Hân Hân f6Hướng Vinh b9- Hiện đại, caH - 63 chương 0+ 4 ngoại 9truyện

Anh cEm 7- Cúc Tử d5- Hiện đại 7b- 84 chương

Anh e1hùng thời c2loạn 04- Đinh Mặc 8- Viễn tưởng 6d- 65 chương 1e+ 5 ngoại 07truyện - Link 5ebook

Áp 32trại tiểu 1nha hoàn f– Tứ Nguyệt 81– Cổ đại, a3sắc –10 dechương – 3Hệ liệt 5Sơn đại 2vương - Link b2ebook

Áp b9trại tiểu 1phu nhân f– Tứ Nguyệt e4– Cổ đại, 3sắc – e010 chương 9– Hệ liệt b0Sơn đại 7vương - Link 5bebook

Áp dtrại tiểu 2tình nhân 4– Tứ Nguyệt d3– Cổ đại, 76sắc – 2610 chương 1– Hệ liệt 3fSơn đại b9vương - Link cebook

Áp 3trại tiểu f7vương phi 16- Tứ Nguyệt 89- Cổ đại, fsắc – 2110 chương d– Hệ liệt 9Sơn đại 3vương - Link c2ebook

Âm fdmưu của 16tổng giám 6đốc c8- Mai Tử 83- Hiện đại 8- 10 chương


images


dhoàng dụ a4lãnh phi d- U Nguyệt a3Như Yên e4- Xuyên không 4– 134 chương 54+ 1 ngoại btruyện - Link 57ebook

9mai điểm 4esai bài b0- Chu Ánh 8Huy - Cổ 5đại - 18 8chương - 85Hệ liệt 7Đâm lao 7phải theo 8lao

axã chớ 8giở trò 8d– Tạp 8Nhi – Hiện 74đại – 8d10 chương f0– Hệ liệt 9Ngũ trọc 22ác ma - Link 8aebook

66xã của a4hắn thật e1tham ăn 28- Lương 13Hải Yến 66- Hiện đại 9- 10 chương

5xã keo kiệt 94chống lại 0tiền nợ 5d- An Tĩnh 35- Hiện đại, 4sắc - 9 bchương + a2 ngoại 4truyện - Link 9bebook

93xã gây phiền ctoái 1- Thần Hi 82- Hiện đại b5- 10 chương e– Hệ liệt 5Bà xã vô 7cùng phiền 4btoái

d3xã là họa cathủy f8- Thần Hi 23- Hiện đại 4- 10 chương 9- Hệ liệt 4Bà xã vô 1cùng phiền 2toái

5xã nghịch 9ngợm 15- Lâm Phỉ 5- Hiện đại d4- 10 chương

0yêu mưu 6ctình 42- Hân Hân b9Hướng Vinh 5- Hiện đại 8- 61 chương a6+ 2 ngoại 58truyện - Link a9ebook

Bạn 5egái cũ của 13tổng giám 8đốc 78- Liên Liên d1- Hiện đại, dcH - 10 chương

Bạn 1gái hám 2tiền của c3tổng giám 73đốc 6f- Liên Liên a4- Hiện đại, 6H - 10 chương

Bạn 66giường 4mười triệu 7ccủa tổng fgiám đốc 1b- Quế Tiểu eVăn - Hiện 2cđại, H 6- 10 chương 57- Hệ liệt fÔng chủ 5lớn tập 5hợp đặc bbiệt - Link c2ebook  

Bạn 0Nhi đùa 68xuân c- Quý Ly 7- Trùng sinh, dcổ đại, b5sắc - 10 8chương

Bang dchủ dụ 3phi e- Lam Cầm ea- Cổ đại 3- 10 chương 7- Hệ liệt eKhéo đùa b2thê tử 6hoàng đế c- Link 6ebook

Bảo eBối Lên a3Nhầm Giường 2- Tạp Nhi 3- Hiện đại e- 10 chương 9- Hệ liệt 7Ngũ trọc 08ác ma

Bảo 9bối trong fflòng phúc 2hắc tổng 3dgiám đốc 4– Đào eNhạc Tư e– Hiện 0đại – e10 chương f– Hệ liệt 9Khinh thục 4fnữ chính 4kháng - Link debook

Bảo 1vệ tân bhôn 5 năm 11- Đường bQuân - Hiện e2đại - 15 echương - Link bebook

Bắc 26Cung Huyền 4 e– Thủy 2Ngân – 8Cổ Đại 82– 10 chương 6b– Hệ liệt 7cVân cung 5tứ đường e5- Link 50ebook

Bắt 4được người 0đàn ông blưu manh 5- Chử Nguyệt 03- Hiện đại, 6asủng - 10 dchương - dbHệ liệt dBắt được cbtình yêu 62- Link 5ebook

Bắt 4lấy người 4đàn ông 0lạnh lùng e- Chử Nguyệt b- Hiện đại, 36sủng - 10 8cchương - 6fHệ liệt 16Bắt được btình yêu 5- Link cebook

Bất ebngờ lên alàm Thế ctử phi f2- Thiển fcThảo Mạt 17Ly - Cổ 7đại - 10 c0chương - 9Hệ liệt bTam long đấu boan gia - Link 1ebook

Bẫy 6bTình 9- Lam Bạch 2Sắc - Hiện 17đại - 36 f9chương + 12 ngoại etruyện - Link 3ebook

cCưng Của eHọc Trưởng dd- Chanh Bảo bBảo - Hiện dđại - 10 97chương - Link b4ebook

Bẻ fem không 5thương lượng 8- Tuyết cMặc – a3Hiện đại, 7sắc -38 9chương

e1kíp theo 4đuổi vợ 3của tổng egiám đốc 6- Quý Nhu 3- Hiện đại f- 10 chương 95- Link 66ebook

61mật của ađại tiểu athư 1- Y Phương 2d- Hiện đại, 31sắc - 10 0chương - Link 1ebook

1mật của 09nương tử ea- Mạc Nhan 2d- Cổ đại f- 20 chương

d8mật của etổng giám 8đốc c9- Nhạc Nhan 2- Hiện đại 3- 10 chương 8c- Link f1ebook

BLOOD 3X BLOOD f0-Yêu Chu 9a- Dị thế, cfvampire - af60 chương

Bỏ d0rơi vương agia e7- Trạm Lộ 8- Cổ đại eb- 10 chương 2d- Hệ liệt 2Cưỡng hôn

Bỏ bvợ, không d5có cửa 53đâu 9- Kim Tinh d- Hiện đại 5- 10 chương b8- Link 6ebook

Boss 44yêu nghiệt, d6chớ mập 4mờ a1- Sơ Thần 6f- Hiện đại, 3sắc - 200 43chương, c4 ngoại 6dtruyện - Link 60ebook

Bộ 7Bộ Liên b6Hoa 0- Thanh Ca 59Nhất Phiến a7- Xuyên không, 3H - 89 chương

Bối 64lặc gia 8tác tình 67– Mạn dNy – Cổ 4đại, sắc 4f– 9 chương, fphần 2 tự 7bsáng tác: Link 09ebook

Bốn 1bmiệng ăn 2Dịch gia d- Sở Nguyệt 22- Hiện đại 9- 10 chương, 02 ngoại 2truyện - dHệ liệt 3cNữ trên b1nam dưới ad- Link 0ebook

Bức chôn tổng 9giám đốc d– Yến dNgữ Yên 4Nhiên – fHiện đại 7– 53 chương


images


Cả 2đêm nghiệt d6tình: Tổng 31giám đốc, 7xin anh nhẹ bmột chút! d- Quai Quai 4Băng - Hiện 1đại - 276 56chương - Link 1debook

Cách d1cách cát etường 2b- Trịnh fViện - Cổ 8eđại - 10 d8chương - Link 7ebook

Cạm 5bẫy hôn 2nhân: Sự 4etrả thù dacủa tổng 6giám đốc 1- Lưu Lãng 43Hồng Tường efVi - Hiện 4đại - 247 dchương - Link bebook

Cách 99Mạng Bà 29 1b- Tử Trừng 89- Hiện đại da- 8 chương 5- Link 8ebook

Cách 1cxa ngựa 2đực, tự dta làm lên 0- Khí Khanh 7Mộc Hữu fTiểu JJ 4- Trùng sinh 45- 48 chương 3b- Link 4ebook

Cao e2điệu ái bthê đại 83trượng a6phu 81- Giản Anh 4- Hiện đại 40– 10 chương 5a– Hệ liệt dKháng phu 25Link 3ebook

Cát fdTường 4d– Giản 6Anh - Cổ 9đại – 210 chương 8– Hệ liệt efTứ hỉ 7clâm môn 0cLink 0ebook

Cắn 4anh không ahề sai e9- Ôn Tâm b- Hiện đại f7- 10 chương 62- Link 0ebook

Cặp 5kè với 4tổng giám 1đốc 6- Điển a2Điển - 8bHiện đại de- 10 chương 15- Hệ liệt eNgười yêu 3tổng giám 8đốc của 3tôi

Cắt ađứt tơ f3tình a- Tây Tây afĐông Đông 9- Trùng sinh 8d- 72 chương 80+ 4 ngoại 9truyện

Cần 0cù bù ngốc 5nghếch 2- Lâu Vũ ffTình - Hiện 7đại - 10 48chương - cHệ liệt 36Tình quan

Cần dgì quá đa dtình 9f- Cúc Tử 2- Hiện đại 4- 37 chương 4+ 3 ngoại 64truyện - Link aebook

Cấp 9trên muốn 67cưới tôi a1– Kim Huyên 9– Hiện 26đại, sủng d– 10 chương 7– Hệ liệt 7Tình nhân 5fhoàn mỹ 86của tôi d- Link d7ebook

Cấp 8trên, xin 9bao nuôi a- Bát Trà 2Hương - 91Hiện đại 72- 52 chương 14+ 2 ngoại 16truyện - Link 4debook

Câu 7fđược anh 82trai thân e4yêu 5- Dư Phàm 1- Hiện đại a- 10 chương 11- Hệ liệt 5cChuyên câu 7rể rùa 0avàng - Link 99ebook

Câu d0được hoa 78hoa công 7tử 0- Dư Phàm 29- Hiện đại f1- 9 chương f- Hệ liệt 21Chuyên câu 0rể rùa 1vàng - Link 1ebook

Câu 6được tổng 0egiám đốc blạnh lùng e8- Dư Phàm 3- Hiện đại f- 10 chương 4- Hệ liệt a9Chuyên câu 2crể rùa 5cvàng

Câu 5được trùm dxấu xa 7- Dư Phàm 9- Hiện đại 7- 10 chương 66- Hệ liệt 07Chuyên câu crể rùa 6vàng

Cấu f1Kết 9- Tâm Thường 0- Hiện đại 24- 77 chương 7- Link 04ebook

Cha 6bCon Tranh 3Sủng: Mẹ! 1Cha Không d0Phải Người 41- Náo Náo 3b- Hiện đại 0- 111 chương d- Link 9ebook

Cha 7dtới rồi, 2mẹ chạy 5mau!! 9- Ngũ Nguyệt 1Thất Nhật e- Hiện đại 83- 361 chương c4- Link edebook

Chán 91ghét cô 79đơn mới 6byêu anh a6- An Tĩnh fe- Hiện đại, e4H - 10 chương 0+ 1 ngoại 26truyện

Chàng 5dmù, hóa era em thật 12yêu anh ee- Mộc Phù 21Sinh - Hiện 9đại – ee13 chương 5Link e0ebook

Chàng 2ngốc e- Quả Lệ f- Hiện đại 6f- 10 chương

Chàng 7rể hồ 90tiên 0- Tử Văn 12- Huyền ehuyễn - f18 chương

Chặn 3alại quý f7công tử ctoàn diện 1f- Đồng aĐồng - c2Hiện đại ed- 10 chương 12- Hệ liệt bKhông vào 0hào môn 2rất khó eesống

Chặt 9đứt đường 5eđào hoa 89- Tứ Nguyệt 3- Hiện đại, e5sắc - 10 4dchương - Link ddebook

Chân 0mệnh Thiên 07Nữ 1a- Kiều Hiên e-  Nữ edtôn – 10 02chương

Chỉ 73cho em cưng 22chiều anh 7- Đường 58Nhã - Hiện 4đại, H d4- 15 chương 3- Link 5ebook

Chỉ 0quan tâm 8đến em 8– Thiên d5Thảo – 9dHiện đại 40– 10 chương ff– Hệ liệt 6Mỹ mỹ bechi âm - Link cebook

Chỉ c7‘Sex’ ekhông ‘Yêu’ 5a- Hồ Ly d0- Hiện đại c9- 104 chương e- Link debook

Chỉ 79số nóng e1bỏng 100% a0- Xuân Thu 0- Hiện đại, 55sắc - 10 9chương

Chỉ 9cyêu chiều e5thế tử 20phi 7- Mại Manh 18Miêu - Trùng 5sinh - 116 6chương - Link e5ebook

Chiếc 9bông tai d1định ước 6- Bích Diệp 8Phi Tuyết bc- Hiện đại a– 20 chương

Chiếm eĐoạt Em faDâu b- Thịnh 9Hạ Thái e5Vi - Hiện 8đại - 84 cchương + 9010 ngoại 34truyện

"Chiến" 28chiếm hữu 71- Tỏa Nhiên 18Vô Cốt b- Hiện đại, a0sắc - 55 0chương + c72 ngoại 23truyện - Link 82ebook

Chiến 88lợi phẩm e0của Liệp 1Vương d- Tứ Nguyệt 4- Hiện đại, 0H - 10 chương 8c- Link 9ebook

Chiêu 9bquân săn 26chồng e- Phức Mai 6b- Cổ đại e- 10 chương b- Hệ liệt f0Đàm gia dtam mỹ

Chinh e2phục tổng 0giám đốc 14lạnh lùng: fÔng xã trí 0mạng của 4tiểu ma dnữ f- Mộc Yêu c- Hiện đại 4- 192 chương 1- Link 4ebook

Chọc cbphải người cđàn ông 4bháo sắc 29- Tả Ninh db- Hiện đại 2d- 10 chương d- Hệ liệt aPhải lòng

Chọc 7phải người dfđàn ông 8hồ ly a- Tả Ninh 7- Hiện đại, csắc - 10 5dchương - d7Hệ liệt 70Phải lòng 5d- Link cfebook

Chọc 1dphải người 2đàn ông clưu manh 80- Tả Ninh 3- Hiện đại, esắc - 10 6chương - b7Hệ liệt 4cPhải lòng c- Link aebook

Chọc f4phải người 88đàn ông cnóng nảy 6- Tả Ninh e5- Hiện đại, 2sắc - 10 f8chương - 7Hệ liệt 7Phải lòng

Chồng 9ấm giường 7- Giản Huân 19- Hiện đại 69– 10 chương 43– Hệ liệt bBích hoa ccũng có fmùa xuân 22- Link afebook

Chồng 2già vợ 05trẻ 9e- Tống Thanh 9Thanh - Hiện b0đại - 10 05chương

Chồng 84khờ không 83nghe dạy 57- Quý Vũ aLương - 3Hiện đại 5f- 10 chương 31- Link c3ebook

Chồng ctrước đuổi fbtới cửa f- Bố Đinh 7- Hiện đại, 2sắc - 10 42chương - Link 6febook

Chồng bxấu đến dquấy rối 7- Hạ Mạt 7Tang - Hiện 5đại - 10 16chương

Chớ 6dnói "xử" bvới tôi 78- Liễu Liễu d2Là Ta - Hiện 7fđại, trùng 75sinh - 71 bchương + d5 ngoại 31truyện - Link 5cebook

Chơi c5đùa em đến 4nghiện a- Lăng Hề a1Hề - Hiện dđại, sắc 5– 10 chương 3– Hệ liệt bdNgười yêu 0không ngoan 9- Link 0ebook

Chủ 92nhân, xin f7chào 0b- Nguyên 0Viện - Hiện 02đại, sắc 59- 10 chương

Chủ btịch hiểu 2lầm lớn 78- Vu Trinh d4- Hiện đại 9e- 10 chương 2- Hệ liệt fChủ tịch 20thật có alỗi - Link f7ebook

Chung 9fCư Hạnh eePhúc: Tổng 3giám đốc 2- Kim Huyên 71- Hiện Đại 1– 9 chương a– Hệ liệt 0Công ngụ a28 tầng

Chuyến 8tàu tình dyêu của dtrùm xã 23hội đen b– Túc Vân 32– Hiện ecđại – b110 chương

Chuyện 16tình của 7tổng giám d2đốc ce- Giản Phàm 4e- Hiện đại 0- 10 chương

Chưa 27Đủ 76- Bàn Tơ 56- Hiện đại, 3aH - 10 chương 5e- Link 58ebook

4ccon chó nhỏ 17tên Du Hoan 88Hoan a0- Du Hoan 52Hoan - Hiện 85đại - 11 48chương

2vương gia 3amới dám aelớn tiếng f– Tứ Nguyệt 58– Xuyên 31không, sắc cb– 10 chương 6c– Hệ liệt baĐến đâu 30cũng được 02như ý - Link 30ebook

Con 9gái yêu 89của ác 7ma 0c- Điển 5Tâm - Hiện 3đại - 9 88chương - 6Hệ liệt 2Đảng ác 6bma - Link acebook

Con bthỏ nhỏ 8dngoan ngoãn 6- Luyện 77Nghê Thái f- Hiện đại e- 10 chương

Con edthứ f9- Nhạc Nhan 5f- Cổ đại 7- 10 chương 22- Hệ liệt 8Đại trạch 0cmôn - Link ceebook

89bé lọ lem 8của lão 4đại 6c- Nhạc Nhan 5- Hiện đại, a7sắc - 10 7chương - Link bebook

9bé lọ lem 98của tổng 6giám đốc 8bá đạo de- Lạc Vi 3Nhi - Hiện 3ađại - 166 2chương - Link b9ebook

d7bé lọ lem 02đá hoàng 8dtử f- Khải Ly f– Hiện 25đại – 1a10 chương e- Link aeebook

bdâu 17 tuổi 1- Giản Huân 31- Hiện đại b– 10 chương f- Hệ liệt 47Cô dâu nhỏ

0dâu không dnên là em 1- Phong Quang b9- Hiện đại 1- 10 chương 1- Hệ liệt 2Đổi chú 01rể

66dâu nhỏ 9ecủa tổng 73giám đốc 67- Lâm Thiên 14Sắc - Hiện cađại - 10 94chương - Link 7ebook

8gái nhà 35giàu theo 5fđuổi tình 26yêu b3- Mạn Lục 8b- Hiện đại, deH - 9 chương

abgái thích 1ckhóc 6e- Kỷ Nhạc 05Vân - Hiện dđại - 10 49chương - Link 3ebook

f3gái xinh 5đẹp và dthiên sứ adđen 8- Lam Chi 0Vũ - Hiện 32đại - 10 9chương

91nàng đáng eyêu của 88tổng giám 5đốc chung 4tình e- Hoàng Phủ 1Vũ Nguyệt 71- Hiện đại 5b- 12 chương

24nàng hám 30tiền phiền 6phức 6- Phạm Dung c- Hiện đại 55- 10 chương

dnàng xinh ađẹp của 2bá tước 2- Thần Hi e- Hiện đại dd- 10 chương 24- Hệ liệt 4Cô nàng 5trốn hôn 1bLink 4bEbook

e7nàng xinh 4ađẹp của 9cgiáo phụ 4- Thần Hi b- Hiện đại 91- 10 chương b- Hệ liệt 31Cô nàng 5trốn hôn ac- Link 9ebook

d6nàng xinh dađẹp của 2emôn chủ f6- Thần Hi 8- Hiện đại 0d- 10 chương 8c- Hệ liệt 3Cô nàng ctrốn hôn 6- Link 3bebook

22nàng xinh bdđẹp của 62tổng giám 0đốc 6- Thần Hi 7- Hiện đại c- 10 chương 07- Hệ liệt 72Cô nàng etrốn hôn

1nương, nàng cethật khó c0theo đuổi 7b- Phỉ Phỉ 0- Xuyên không d0- 8 chương de+ kết thúc

3vợ bé nhỏ 6của tổng dgiám đốc bbăng hỏa 35- Ái Ước 8- 99 chương

5vợ bỏ 38trốn 20- Tiểu Đào 69- Hiện đại 9d- 10 chương

fdvợ bỏ 1etrốn 15 4tuổi e7- Mộc Yêu d- Hiện đại e1- 97 chương

f0vợ giả 01của tổng cgiám đốc 3a- Thanh Đình b0- Hiện đại, 5trùng sinh c- 170 chương

avợ nghèo 7của tỷ 41phú 24- Dạ Lan 99- Hiện đại 2- 60 chương 57+ 3 ngoại 0truyện

1vợ nhỏ 95trẻ trung e- Cổ Lăng b5- Hiện đại 1- 10 chương

5vợ trẻ 7fcon của 0tổng giám 1ađốc 4c- Mộ Dung baTuyết Anh a7- Hiện đại d8– 81 chương

cdvợ trẻ bcon mười btriệu của aatổng giám b6- Quế Tiểu aVăn - Hiện 09đại, H f1- 10 chương 4- Hệ liệt d2Ông chủ 3blớn tập fhợp đặc 7biệt

Công 89chúa, chớ 72đi 37- Tác Đông 5Lan - Cổ 2đại - 10 9chương

Công 5chúa dã f9man f- Nhạc Nhan 4- Cổ đại 2c- 10 chương

Công dachúa nhỏ 8phúc hắc: 3fcha trước, 90cách mẹ fxa một chút! 0- Hinh Như 49Chỉ Thủy 9d- Hiện đại f- 101 chương 7+ 9 ngoại 4atruyện - Link 2ebook

Công dchúa nếm atrái cấm 05– Kim Huyên 4– Hiện 2đại - 10 19chương – bHệ liệt fTỷ muội

Công a0chúa thất 8sủng, ta 58muốn ngươi 20- Mộng Yểm 02- Cổ đại 8- 136 chương e- Link 1febook

Cục ccưng bé 2nhỏ của 5tổng giám 87đốc hai 0mặt f- Bàng Đô 53Đô - Hiện dfđại, NP 8- 192 chương

Cục 27cưng bé 84nhỏ yêu 80bạo quân 89– Tứ Nguyệt d6– Hiện 96đại, sắc e7– 10 chương 78- Link c0ebook

Cục 3acưng của b9tổng giám beđốc 0a- Tô Lâm 3- Hiện đại, 64H - 10 chương

Cục 72cưng của fác ma, em efdám bỏ 6trốn 9- Tam Chưởng 5Quỹ - Hiện eđại - 304 dchương + 5d2 ngoại 17truyện

Cục 7cưng phúc 2ahắc: Mẹ evẫn còn crất thuần 2khiết 05- Đồng 5Niên - Hiện 6eđại - 247 fcchương

Cung 5chủ đùa 3phi 1a- Lam Cầm 7b- Cổ đại 6- 10 chương d0- Hệ liệt c2Khéo đùa dthê tử 50hoàng đế 47- Link 70ebook

Cùng cfmúa với 2sói eb- Quả Đào 05Đáng Yêu 7- Xuyên không 75– 107 chương e- Link 0ebook

Cuộc 7chiến trạch 36nam 9b- Mễ Bao 5- Hiện đại db- 10 chương 64– Hệ liệt 8Đại “Trạch” 56môn – Link 68ebook

Cuộc dđấu tình 1yêu tàn ckhốc ac– Mai tử 2- Hiện đại e– 9 chương b3- Link 51ebook

Cuồng 6thú 0- Nhạc Nhan 7- Hiện đại, esắc - 10 9chương

Cưng cà, cưng f4chiều anh aanữa đi! a- Nguyên eViện - Hiện 83đại - 10 14chương - 8Hệ liệt 05Nguyệt lão f2hơi bận

Cưng 73à, đừng cvờ đứng 1đắn nữa af- Nguyên 47Viện - Hiện 5đại, H a- 10 chương 3- Hệ liệt 0Nguyệt lão 6chơi bận

Cưng 0fchiều: Bảo 38hộ vợ 4yêu 8- Tịch Mộng 7- Hiện đại, 20sủng - 188 6chương

Cưng 4chiều vương 1phi chí tôn 51- Mộc Âm 50Vũ - Xuyên 4không - 107 achương

Cưới 8cô nàng 8keo kiệt 1c- Lương bHải Yến e- Hiện đại 8- 10 chương

Cười 4hỏi sinh 57tử duyên 3– Cổ Linh 56– Hiện 1đại - 10 achương - e7Hệ liệt 9fthất tu 0la

Cưới 4trước yêu 0sau 02- Giản Anh 30- Hiện đại b5- 10 chương

Cưới dvợ trước 0so chiêu 0– Trạm dbLượng – 43Hiện đại 5– 10 chương

Cưỡng 2fbức lính 8fđặc biệt 9- Vô Ngã a- Hiện đại b- 58 chương 2+ 1 ngoại 6dtruyện

Cưỡng c0chiếm giường bvua: Bạo bquân, thỉnh 5an cho bổn 3cung 19– Nại aTiểu Nhàn 1– Xuyên c1không - 135 b5chương

Cưỡng 0ép cô nàng 4nằm vùng dflàm vợ c7- Trần Tiểu a3Na - Hiện 1đại - 91 ddchương

Cướp 69Tân Lang 7- Akiaki - 29Cổ đại 4- 10 chương f4- Link bdebook

Cửu 7Vĩ Miêu f9Yêu 5- Tâm Tuyền 67Thủy Toản 68- Huyền c4huyễn, hiện 1đại - 71 f0chương


images


dvương phi c8từ trên d2trời rơi 5xuống bc- Giang Chỉ eLam - Xuyên 6không - 9 bchương

Dám 4byêu dám flên 9- Kagen no aJu - Hiện 40đại - 44 86chương - Link debook

Dạy 5dỗ ác ma 4f- Lộ Khả d5Khả - Hiện 6đại - 8 adchương

Dạy 8fDỗ Bà Xã 9Của Mình f- Kim Tinh c4- Hiện đại d7- 10 chương 6- Link 83ebook

Dâu 3atrưởng b1- Nhạc Nhan 1e- Cổ đại, afsắc - 10 49chương - 15Hệ liệt 3Đại trạch b4môn - Link 4ebook

ccác đánh asói 8– Cổ Linh 7– Cổ đại a– 9 chương, 1d1 hồi kết 27Link c3ebook 1 a- Link eebook 2

Diễm 7cơ của 5bá vương 0d– Vu Linh 35– Xuyên 7bkhông – f410 chương 8Link 7ebook

Diễm aLuyến Tàn 5Đồng 6- Duật Dương 85- Đam mỹ, 4cổ đại, fcường thủ 8hào đoạt 4– 40 chương

Diễm athám 51- Sô Đa 5c- Cổ đại, abH - 10 chương 96- Hệ liệt 05Truyện sống 0còn ở hậu 03cung

Dính 6nàng thật 1achặt 2- Tử Tâm d- Xuyên không 0- 10 chương 24- Hệ liệt aĐiều kiện 19của ma nữ

Dụ 8chàng cắn afcâu 9– Cổ Linh 5– Cổ Đại 0– 8 chương

b1đau vẫn f8yêu em a- Quý Khả 43Tường - 41Hiện đại 9- 10 chương

Dục c5vọng của 51kẻ chinh dphục e- Đinh Mặc 3- Viễn Tưởng c3- 101 chương f1- Link 41ebook

Dùng 4hết đời 17để yêu 7– Vu San 4– Hiện b5đại – 373 chương b- Link 0aebook

Duyên 6đến ad– Kim Huyên 0e– Xuyên ckhông - 10 b3chương – aHệ liệt fRơi vào 0abiển thời 6gian

Duyên 0dđến khó cdthoát a- Thương 08Tố Hoa - dHiện đại, d7H - 58 chương d- Hệ liệt 9Chuyện rối crắm trước 71sau hôn nhân 72- Link 8aebook

Dưa d6Gang nhỏ 1ccủa tôi 7- Nhạc Nhan e- Hiện đại, 5H - 10 chương 8- Link 2ebook

Dược 3dyêu 2- akiaki - 9Cổ đại b0- 14 chương

Đại 8eca si tình 7- Quý Ly b- Hiện đại 92- 10 chương

Đại 9lục thất 9lạc f1- Đa Mộc 1Mộc Đa c- Nhân thú d- 62 chương 1+ 3 ngoại 0truyện

Đại 1aquản gia ctiểu nương 4tử a- Nữ Vương 2Không Ở 68Nhà - Cổ ađại - 94 96chương + e1 ngoại atruyện - Link 86ebook

Đại 78tiểu thư bcủa tôi 88- Đường e4Quả - Hiện e8đại, sắc 14- 10 chương

Đánh bmất tình eyêu 0e- Lam Bạch bSắc - Hiện 97đại - 64 8chương + f2 ngoại betruyện

Đánh 7ngã nữ 4chính, cự etuyệt làm f6vật hy sinh 9- Khí Khanh 84Mộc tiểu 7eJJ - Xuyên 4ekhông - 46 8chương + a2 ngoại 3atruyện - Link 0debook

Đào 96hôn tám e8trăm năm 68- Dư Uyển 0Uyển -  Cổ 54đại, hiện dađại – c22 chương b+ 2 ngoại 29truyện - Link 2febook

Đặt 3bút thành 3dhôn 0- Hân Hân 2Hướng Vinh 1- Hiện đại 20- 45 chương 6- Link f1ebook

ĐCHH: 12Nữ đặc accông xuyên aqua thành ethiên kim bthủ phú 06- Hoa Vô 2Tâm - Xuyên 18không - Phần d51: 250 chương 7+ Phần 2: f128 chương f- Link debook

Đế 3nghiệp như f9họa c- Mộ Dung 00Nhân Nhi 1- Cổ đại 2- 30 chương

Đế 06vương bạc ctình c5- Minh Tinh 46- Cổ đại 9- 10 chương 65- Hệ liệt 4Bí mật ekhông tốt b2của người 4ấy - Link cebook

Đêm 5mất hồn 5của tổng 92giám đốc 2- Bảo Bối b- Hiện đại 1b- 8 chương f- Link 88ebook

Đêm e4mưa: Chọc bphải tổng 79giám đốc 4ctrí mạng 57- Tử Thu e- Hiện đại 22- 233 chương 8+ 33 ngoại 0btruyện

Đêm f8săn xuân 12sắc 1d- Kim Bích 1- Hiện đại, c7sắc - 10 6chương

Đi d6xem mắt 9b- Tát Không 84Không - Hiện 59đại - 73 09chương + b41 ngoại c9truyện - Link 7ebook

Địa 3ngục cấm 3ái: I love fmy sister 1- Tử Thiên 3Băng - Hiện 9fđại - 27 9chương + 5d2 ngoại 7truyện

Địch 23hậu 30- Kiều Ninh 0- Cổ đại, cdH - 16 chương 0- Hệ liệt 04Truyện sống acòn ở hậu 7cung - Link 4ebook

Định 1cnghĩa độc 1nhất vô 82nhị 7- Hương 9Nam Thảo d- Hiện đại b– 18 chương, b49 ngoại etruyện – Link 0ebook

Độc echiếm quân a2sủng, hoàng 60hậu không 1dễ chọc 0e- Mèo Bị 5Cá Ăn - 1Xuyên không e1- 152 chương 8e- Link a7ebook

Độc 8sủng thiên d5kim nô 0- Vu Linh 80- Xuyên không f1- 9 chương a3– Hệ liệt fSong long 9giành châu a- Link 3ebook

Động 27phòng hoa 65chúc trễ bfmười năm 4– Minh Tinh 3– Cổ Đại, 99hài, sủng eb– 10 chương 0– Hệ liệt 82Tình đẹp 4thành đôi fc- Link fdebook

Đông dphương thần d2long 2- Thủy Ngân 05- Cổ đại d9- 10 chương c7– Hệ liệt baVân cung 3btứ đường 99- Link 2ebook

Đuổi 77Theo Trái 5fTim e2- Phương 0Tiểu Á ce- Hiện đại 3d- 10 chương

Đừng 0như vậy, fngười ta dvẫn còn 2là học 0sinh đấy! ae- Hồng Cửu 0- Hiện đại 52- 70 chương a8+ 1 ngoại 9ftruyện - Link 6ebook

Đừng 0nói hoàng cđế vô 6tình d- Đông Trùng 1- Đam mỹ, 7cổ đại af- 9 chương

Đường echim bay 0- Cuồng 4Ngôn Thiên 04Tiếu - Hiện bđại, hắc 17bang - 58 1chương + f9 ngoại 0truyện - Link feebook

Đương cagia cách acách6Dương Quan bfTình Tử 2- Cổ đại 4– 10 chương 04– Hệ liệt 6eCông chúa 2bbang - Link 3ebook

Đường 3dTâm thục 6nữ 4f- Điển f9Tâm - Hiện 89đại, sắc ff- 10 chương ab- Hệ liệt dThục nữ


images


Em 9dám nói 00em không 00tính phúc fa- Hốt Nhiên 8Chi Gian - 7Hiện đại 6– 63 chương, 04 ngoại 81truyện

Em eđã nghe 4ethấy chưa? 4- Tâm Thường 4- Hiện đại 1- 53 chương c+ 1 ngoại 6truyện - Link a8ebook

Em 20không yêu 04tôi 3b- Khải Ly 3- Hiện đại, 0fsắc – eb9 chương, 1dkết thúc 2– Hệ liệt 79Ngược luyến 3tình thâm


images


Gặp f5gỡ tổng 2agiám đốc atuyệt tình c7tàn khốc ed- Tuyết 38Sắc Đồ 3Mi - Hiện 8đại, sắc 6- 266 chương 6+ 2 ngoại 9ftruyện - Link 81ebook

Gần 79nhau lúc 5phồn hoa etan mất a- Thủy Dạ caLam - Xuyên 5không - 72 bchương, 995 ngoại detruyện - Link bebook

Gấp 86gáp để 14mắt nhà 92tù vàng 5- Đồng 8Đồng - 8Hiện đại e- 10 chương ee- Hệ liệt a0Không vào 4chào môn 6frất khó asống - Link cebook

Giả 34làm người 1ctình xã ehội đen e- Tạp Nhi 6- Hiện đại b- 10 chương 1- Link bbebook

Gia 3mặt sẹo b7- Nguyên 70Nhu - Xuyên fkhông – c110 chương 35- Hệ liệt 4Trời giáng 2sứ mạng d- Link 85ebook

Gia 1bsư có vấn 2đề 3c- Tử Tuyền f- Hiện đại 3- 10 chương cb+ 1 kết e5thúc - Link ddebook

Giang bhồ kỳ dcục d9- An Tư Nguyên 53- Cổ đại, 3hài - 45 a8chương + 51 kết thúc

Giang 1nam mỹ nương 5ftử 6- Vân Nhạc cc- Cổ đại, 4sắc – 0710 chương 1– Hệ liệt edGiang Nam 7nương tử c9- Link cebook

Giao c1dịch tình 71nhân ec- Liên Trân 07- Hiện đại ba- 10 chương

Giáo 7sư, em có e3thể tốt 2nghiệp chưa? 19- Kiêu Dương 8dNoãn Noãn 38- Hiện đại c- 62 chương 0+ 1 ngoại ftruyện - Link 6ebook

Giáo dfsư khó chịu, 61chớ lộn 0xộn b- Mạn Nam 0- Hiện đại 7- 93 chương

Giấc 95mộng của 9anh, chính a6là em 8e- Ninh Mông dd- Võng du, 06hiện đại 26- 39 chương b8- Link 1bebook

Giờ 26lành trộm cyêu 0c- Cổ Tâm 0- Xuyên không, 0sắc - 10 5bchương

Gỗ 2fmục không a0thể đẽo c- Dạ Lễ dPhục Mông 13Diện - Hiện 78đại - 35 12chương - Link 9aebook


images


Hai 2e'cầm' cùng 6bvui 9c- Đông Bôn 2bTây Cố c9- Hiện đại e6- 58 chương d- Link d1ebook

Hải dDương cd- Hắc Khiết 1Minh - Hiện bđại - 10 ecchương - Link aebook

Hai 53người đấu 15hư giường 72- Thương e8Tố Hoa - eHiện đại, 0aH - 51 chương f+ 2 ngoại dtruyện - 7Hệ liệt 7Chuyện rối 1rắm trước 6sau hôn nhân

Hải fVương d- Minh Tinh d- Cổ đại 3a- 10 chương a9- Hệ liệt eaChí tôn 3hoàn lương 27- Link 2ebook

Hạnh 8fPhúc, không cdbắn không c3trúng bia! bf- Mộc Thanh 4cVũ - Hiện fđại, quân 3nhân - 71 eechương + 993 ngoại 1truyện - Link 7aebook

Hành 7trình nắm 4giữ Nguyệt ec- Hân Hân 0Hướng Vinh d7- Xuyên không 0- 56 chương d5+ 1 ngoại 4truyện – Link 0febook

Hào 6môn đoạt etình: Bảo 2bối, em a5đừng mong 70chạy thoát! 9d- Thịnh cHạ Thái 9Vi - Hiện ađại - 103 fchương + 91 ngoại 3atruyện

Hạt 0tiêu nhỏ 77trên bàn cbcơm b- Liên Liên b6- Hiện đại b- 9 chương 2f- Hệ liệt aLà lạ một dnhà thân c0- Link 8febook

Hãy 77nhớ, anh 1eyêu em 2- Giản Huân 07- Hiện đại 72- 10 chương

Hắc 2la sát 0- Đan Phi 9cTuyết - 3aCổ đại 3c– 10 chương f2Link 8ebook

Hoa 5đào khuynh cquốc 5- Trạm Lộ e9- Cổ đại b- 17 chương e- Hệ liệt fNguyện làm eaphu nô - Link cebook

Hoa 5Khai 6- Giản Huân 20- Cổ đại e- 10 chương 5a- Hệ liệt 4Tứ hỉ e4lâm môn 6- Link aeebook

Hoa 0dkhôi nắm adquyền: Vương cgia người 30thật xấu!! 3- Dạ Vũ 61Khuynh Thành db- Xuyên không a- 207 chương 62- Link 67ebook

Hoa 29tâm tổng 44giám đốc ee- Vân Thanh 9c- Hiện đại 7- 127 chương

Hoàng 6Hậu Ác 83Độc 2- A Đậu f1- Huyền c9huyễn, cổ eđại - 13 90chương - Link 5ebook

Hoàng d4hậu bị c3vứt bỏ 47- Minh Tinh a- Cổ đại 98- 10 chương 0- Hệ liệt 67Ác thê tới 60cửa

Hoàng 7chậu sát e9thủ 30- akiaki - 8Xuyên không 2a- 12 chương

Hoàng b4hậu xinh ađẹp ác 5độc 60- Vũ Cách 49Nguyệt - 7Trùng sinh 90- 22 chương 9- Link 56ebook

Hoàng c1không hư, 32phi không 0thương ce- Tô Nguyệt 49Vân - Xuyên bkhông - 167 achương - Link 29ebook

Hoàng 6aPhi lính 6đặc công: 9fPhượng 7mưu thiên e6hạ c- Dương 9Giai Ny - cbXuyên không 16- 551 chương

Hoàng 86thượng 8bdụ dỗ fthị vệ 8- Vạn Ngữ 7- Đam mỹ, eccổ đại 15– 10 chương

Hoàng 4tước kỷ 9sự 22- Song Mục e– Cổ đại 39Link cebook

Hồ 11ly! Muốn 9chờ ta bao dlâu? 7- Mật Trầm 6Trầm - Huyền ehuyễn – 6d62 chương, c4 ngoại 5atruyện - Link aebook

Hổ aMôi 7f- Thập Phương d4- Đam mỹ, cxuyên không 62- 5 chương

Hôm 74nay em phải 2gả cho anh f– Lục 4Phong Tranh 80– Hiện 4ađại, sủng 06– 10 chương 3a– Hệ liệt 4A phiêu tiểu 6tình ca - Link 9ebook

Hôn e9mê liền 59cưới cf- Kagen no 4Ju - Hiện 3đại, sủng f– 39 chương f+ 5 ngoại cftruyện - Link baebook

Hôn 2cnhân 88 tỷ 0- Mễ Nhạc 70- Hiện đại da- 10 chương

Hôn 2nhân đại 28sự 1- Tử Trừng 3- Hiện đại 3d- 11 chương 2- Hệ liệt 65Chỉ yêu c1em thôi

Hợp 5bđồng 77 angày: Ông 44xã bá đạo d4đứng sang bbên 0b- Bách Lý 6Yêu Yêu 8a- Hiện đại 6a- 45 chương e4- Link 6eebook

Hợp 38đồng tình d4yêu nguy 16hiểm 7- Mạc Nhan 59– Hiện 43đại – 1810 chương 41Link b0ebook

Hợp 1pháp tình 0nhân 50– Sugar f4- Hiện đại, 4sắc – b10 chương c0- Hệ liệt 56Tàng xuống 5tình nhân

Hương 2thơm băng b6đá như 78xưa e1- Mễ Lạp 9bPhấn - Hiện 6dđại - 35 0chương - Link 3eebook

Hương 80thơm mê c7hoặc của 46hoàng hậu a– Chu Tiếu 2eY – Cổ 5đại – 2c32 chương 30- Link 43ebook


images


Kẻ c9gian tuyệt 5đối phải 7acáo trạng 0trước d– Tả Vân 8b– Hiện 43đại – 110 chương d- Link 14ebook

Kẹo 1đã mở 2không thể 1trả lại 75- Nguyên 5Viện - Hiện eđại, sắc c3- 10 chương 93- Hệ liệt fNguyệt lão 2hơi bận 3- Link 8ebook

Kế 14hoạch dưỡng bthành đồng 30dưỡng phu 9- Tuyền 8Trúc Trà d- Cổ đại f- 50 chương f+ 1 ngoại fctruyện

Kế d6hoạch theo 0đuổi vợ 89của Dạ 7tiên sinh b- Lộ Khả 3Khả - Hiện bđại - 8 cbchương

Kết dhôn rồi b1yêu f- Chu Khinh b- Hiện đại, 4sắc - 10 97chương - Link 25ebook

Kết 4hôn với 4tổng giám deđốc a- Điển 5Điển - 1Hiện đại 9c- 10 chương 8- Hệ liệt fNgười yêu atổng giám 6đốc của 8tôi - Link 8ebook

Khách dquan, không athể được 1a- Lam Bạch 47Sắc - Hiện 5dđại - 45 25chương + 82 ngoại etruyện - Link 3cebook

Khách 7trọ, đừng fnhư vậy c- Lam Bạch 1bSắc - Hiện eđại - 47 86chương + a13 ngoại 04truyện - Link febook

Khát 3thú 8- Nhạc Nhan 8- Hiện đại 6- 10 chương

Khẩu 6vị nặng a8- Tửu Tiểu bThất - Hiện 84đại, hài c1- 48 chương 0- Link febook

Khéo fdụ nữ 2tổng giám fđốc 06- Đan Tinh cf- Hiện đại 97- 10 chương

Khi f1ác thiếu exuyên qua 1ethành hoa d3khôi 3- Tiêu Bạch 3Luyện - 9Xuyên không 0d- 88 chương

Khí 70phi không 2dễ làm f8- Tương 9Tương Ngọc 44Nhân - Xuyên ckhông - 267 13chương

Khí dphi khuynh 2thành của 02Vương gia 6- Vân Thiên 2Thiếu - bXuyên không b- 168 chương d4- Link 95ebook

Khí bphi tái giá: 0Quân thần a3phân tranh f4- Lam Tử 49- Xuyên không 72- 156 chương a0+ 3 ngoại 1truyện

Khi aphụ nữ 1xuyên đến ethế giới 38thú nam c- Tư Đồ eYêu Yêu 06- Xuyên không, 11người thú 96- 78 chương 63+ 5 ngoại 1truyện

Khi 79phúc hắc b5gặp biến 9thái 92– Lãnh 9Túy – Xuyên 8Không, hài e8– 39 chương 1- Link aebook

Khi 0quân hôn 64gặp gỡ cctình yêu b- Thanh Xuân a4Tiểu Biến 1eThái -Hiện 11đại – d043 chương 43– Hệ liệt 5dÁi ái bảo cbối - Link 50ebook

Khiêu 29khích mất 3dkhống chế: 4Gặp gỡ cnhân vật 60lớn cực bephẩm 2- Nhật Lạc 5Cách Tang b3Hoa - Hiện 8đại - 143 06chương

Không 34cẩn thận 8đụng phải etổng giám 8đốc d- Khiết c5Tâm - Hiện 1đại - 10 achương - 92Hệ liệt 7Cổ tích ephi thường d1của tôi 1- Link 0ebook

Không 0cẩn thận ddgặp phải 14nhân vật b3lớn 4- Khiết 0Tâm - Hiện bđại - 10 96chương - c2Hệ liệt 0dCổ tích ebphi thường 29của tôi

Không 1cẩn thận c4nhặt được 0dông chủ eflớn 7- Khiết beTâm - Hiện 38đại - 10 achương - 8fHệ liệt bCổ tích 68phi thường e3của tôi

Không 5eđược giật 9chồng tôi 0- Mạn Ny 3- Hiện đại aa- 10 chương 7- Link 0ebook

Không 0fnhận người b5tình cũ c7- Dư Mật 5- Hiện đại 42- 10 chương

Không a1sợ làm 7hư em 68- Thạch 6Tú - Hiện ddđại - 10 b9chương - Link 8ebook

Không 1thể ngừng 35yêu b6- Lục Xu af- Hiện đại 3- 42 chương

Không 0thị tẩm, 41chém! 7c– Lam Ngả beThảo – 6Cổ đại, 27hài, phúc 8ehắc – 247 chương, 64 ngoại 2truyện – Link ecebook

Khúc 14giao hưởng dquân hôn f- Vitamin eABC - Hiện 0đại - 49 67chương

Kích 37Tình Tuyết 8eSắc 5c- Quý Sa 9- Hiện đại, 5csắc – 5b10 chương a1- Link c6ebook

Kiêu dhoa của 4bảo chủ 98- Liên Liên 2- Cổ đại, 01H - 10 chương 24- Link eebook

Kiêu 71Sủng f- Đinh Mặc e- Viễn tưởng 41- 90 chương d+ 14 ngoại catruyện - Link bbebook

Kiều bthê lạc b8đường 6– Lăng 7bTrúc – 9aCổ Đại 33– 10 chương 4– Hệ liệt c0Huyền cốc d2tứ thánh

Kiều 39thê, xem 47ngươi chạy 30hướng nào 1- Quế Tiểu 1Văn - Hiện fđại - 8 3chương

Kim dchủ định 7fđoạt 4c- Tả Vân f- Hiện đại b– 10 chương, 0kết thúc d- Link 7ebook

Kim abcương cấp 66phá sản efnữ 4- Minh Tinh 38– Hiện 70đại – 910 chương 37Link eebook

Kim dNhật Kim 94Sinh 8d- Thử Khởi 91Bỉ Phục 34- Đam mỹ, 0fhiện đại 50- 9 chương


images


Lạc cbĐường 0c- Dạ An cb- Xuyên không 1- 25 chương 1+ 3 ngoại eftruyện - Link 9ebook

Lạc amất tình cayêu: Linh 4ahồn của 03tội lỗi e0- Hạ Vũ a- Hiện đại, dtrùng sinh 5- 45 chương 2+ 2 ngoại bctruyện

Lạc e9Tuyết Thành 44Bạch c0- Bunny - 7fĐam mỹ 5- 7 chương, a1 ngoại e0truyện

Làm c9nhục ca eca f2- Lam Cầm f3- Cổ đại f, sắc – 249 chương, b1 kết thúc 0a- Link 4ebook

Làm 56phiền huyện 1dthái gia 8b- Mai Bối eNhĩ - Cổ 5đại – f10 chương d4- Link 6ebook

Làm 0quả phụ 0bthật khó 7- Thanh Phong fNoãn - Trùng esinh - 35 bfchương + 2f1 ngoại 5truyện

Lãng 4btử phụ 7btình bb- Đường 2eTâm - Hiện 7đại, trùng 90sinh - 10 achương

Lang dNha 14- Neleta - dbĐam mỹ, 9acổ đại 8- 10 chương

Lãnh 60thiếu truy 6ethê 6- Hoa Điền 4Bắc - Hiện 8đại – 245 chương, 0d5 ngoại 2dtruyện – Link 0ebook

Lão cbbà tiểu 2cbạch của 67sắc lang 73tổng giám 9cđốc 8- Y Nắng 90Tình + Tyna 7fTrần - Hiện a7đại, H d- 10 chương  

Lâm fGiang Tiên 6- Hồ Điệp dbSEBA - Xuyên ekhông - 56 84chương - Link faebook

Lấy 0nhầm anh f7chồng nhiều 28tiền b6- Phong Quang 1- Hiện đại c9- 10 chương a6- Hệ liệt 6Đổi chú arể - Link 4ebook

e6Hoa Khuynh 9Quốc 8- Lê Chi 85Chi - Huyềnh 75huyễn - 1a17 chương

Lệ 16ngọc 9– Lăng dNặc – 5Đam mỹ 8a- 16 chương

Lên 35giường d9trước ly a9hôn b7- Diệp Tình 32- Hiện đại 99- 9 chương 8- Link 7ebook

Lên 1Nhầm Giường? 12- Akiaki - e7Xuyên không f- 10 chương

Lên cbNhầm Kiệu afHoa 2- akiaki - fCổ đại a- 18 chương

Loạn dthế khuynh 9ca 48– hoatranh 23- Xuyên không, 09tự sáng aetác – 59 6chương, fa4 ngoại etruyện

Lỡ e7yêu thanh amai trúc 98 4- Nhược 2Tinh - Hiện 53đại, sắc 8d- 9 chương b- Link e6ebook

Lửa 3dục khó fnhịn 1- Tinh Hồng d1- Hiện đại, cH mạnh - 510 chương 2b- Hệ liệt 10Hộ vệ 52tuyệt sắc 6- Link 64ebook

Lược dThê 0- Lâu Vũ 2Tình – 5eCổ đại f– 20 chương

Ly d4hôn không a7chia tay 4- Quan Dĩnh a- Hiện đại 6f- 33 chương

Ly 6hôn rồi 62yêu fd- Dạ Ngưng 70Tử - Hiện 71đại - 22 f3chương - Link 0ebook

Ly dhôn vui vẻ 09- Mật Quả 2bTử - Hiện 8đại - 10 fchương


Được thanks
Xem thông tin cá nhân YIM
Có bài mới 13.07.2012, 23:17
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 34032
Được thanks: 42120 lần
Điểm: 9.83
Tài sản riêng:
Có bài mới List truyện dài hoàn + Ebook - Điểm: 10
Chú athích: click 1vào tên 03truyện. 9e © DiendanLeQuyDon.comTruyện mới 78sẽ được 5để ở 2cđầu list.

images


edmi! Mau về 4nhà thôi 4- Trần Duy e- Hiện đại 6a- 53 chương d1+ 1 ngoại 6bruyện - Link cbook

Mang eahai hộ 62- Mạc Thần 39- Hiện đại 22- 10 chương

Mang fheo Cục 9ưng Chơi abame d5- Trang Cầu 2Đích Bình fử - Võng au – 24 chương, 2f3 ngoại aruyện - Link f8book

Mạnh cdó Kiếp 8hiên Thiên 07- Lục Xu 2- Hiện đại 8- 48 chương bc+ 1 ngoại cruyện - Link 0book

Mãnh 2eam đầu 9ỗ theo đuổi fô dâu e- Hắc Khiết 1ainh - Hiện 24đại - 10 1hương - bệ liệt f5ity Hunter 4a- Link cfbook

May 7ắn được 8chàng yêu 7– A Đồng f– Cổ đại, 4asắc – 7510 chương b- Link 4ebook

Mặt 1ftrắng nhỏ 48đứng sang 8bên! 0- Vân Cát 6Cẩm Tú b- Hiện đại 6b- 49 chương 9e+ 3 ngoại 56truyện – Link 0ebook

Mấy adđêm cũng fclà đêm 0dđầu b- Nghệ Tịnh 5- Hiện đại 5b- 10 chương b1- Link 5ebook

Mẹ, 0chúng con 9fmuốn cha: 8ebảo bối 6Mật Đường 00- Đan Thanh 8cMộng - Hiện 12đại - 144 64chương - Link 7ebook

Mẹ 0ecủa đứa 41trẻ đừng 57chạy dd- Tâm Đào 4- Hiện đại 8- 151 chương 56- Link 5ebook

Mẹ 7akế Zombie 6c- Tổng Công 84Đại Nhân 1b– Hiện 8Đại – 0468 Chương 4a+ 2 Ngoại cTruyện -  Link 68ebook

Mẹ damạnh mẽ a6mua một c2tặng hai 8- Anh Vũ 98Phiêu Linh 3- Hiện đại a- 188 chương b6- Link cdebook

8hoặc song fvương 7- Thánh Yêu e- Xuyên không 92- 102 chương

Mị fehậu hí 80lãnh hoàng 3a- Sở Thanh e- Xuyên không 5b- 495 chương

Minh etinh kiêm 3tổng giám 15đốc d- Đạm Mạc e1Đích Tử 39Sắc - Hiện cđại - 84 47chương - Link a3ebook

Môn cchủ đùa 3phi 2- Lam Cầm 1- Cổ đại 7- 10 chương 1- Hệ liệt 80Khéo đùa bthê tử 3hoàng đế 6- Link b2ebook

Một f2đêm một cngày một bđời 3- Phù Tô 7Lục - Hiện 9đại, ngược deluyến tình e5thâm – 4b22 chương

Một 72mình đấu 43với lưu 0manh 8- Thần Vân e- Hiện đại 5e- 10 chương c- Link aebook

Một 5ngày làm 6thầy, cả cđời làm fchồng 0- Hồ Ly 2aĐi Ngang ebQua - Hiện 2cđại - 58 f8chương + 91 ngoại 3truyện - Link 5ebook

Mời 7tân lang 8lên kiệu afhoa 2- Mai Bối 7Nhĩ - Cổ beđại - 10 8chương

Mua aem một trăm 3bđêm b7- Nghê Tịnh d- Hiện đại, feH - 20 chương dd- Link febook

Mùa 3hoa rơi gặp 52lại chàng 6- Thục Khách 7– Huyền chuyễn – 2e47 chương fLink 9ebook

Mua 7thê tử 8- akiaki - 64Cổ đại a7- 12 chương

Mười 6dặm gió 8axuân không 1bằng em 4- Mộc Thanh dVũ - Hiện 09đại - 64 97chương + 743 ngoại 0truyện - Link 7debook

Mướn 3phòng rồi 37lên giường 81- Thương aeTố Hoa - bHiện đại, 9H - 37 chương- f3Hệ liệt 61Chuyện rối 1rắm trước 9sau hôn nhân f7- Link aebook

Mưu bsắc 5- Dạ Chi c8Dạ - Cổ 3đại - 49 57chương

Mỹ ebNhân Phu 3bQuân 26- Lạc Thần 5Hoa - Cổ eđại - 172 echương

Mỹ 8vị se duyên 77anh với 8em 5- Hàn Liệt 7- Hiện đại b– 42 chương 2– Hệ liệt aQuyến luyến agiữa răng dmôi - Link 16ebook


images


Nam 2cương trực 91sợ nữ ddây dưa 7- Chanh Tinh 30- Hiện đại 2– 10 chương, 022 kết thúc 6- Link dfebook

Này! 91Mau Buông 6Cô Ấy Ra 6- Ức Cẩm 3- Hiện đại 93- 57 chương d+ 1 ngoại 9truyện

Năm 8mươi thước 6ethâm lam 6– Ba Nữu 7b– Hiện 7đại – 875 chương

Năm anăm sau kéo 5cem lên giường 1- An Tĩnh e- Hiện đại, 0sắc - 15 2chương - Link 75ebook

Nắm atay người, 6kéo người beđi 00- Thiên Hạ 6Vô Bệnh 7e- Xuyên không 44- 82 chương 90+ 7 ngoại b4truyện - Link c2ebook

Nắm 0tay nhau đi ekhắp nhân fgian a9- Ly Trần 19Nhất Tiếu eb- Cổ đại 8- 24 chương

Ngài 1chủ tịch ebác liệt d- Vu Trinh 6- Hiện đại 91- 10 chương 1- Hệ liệt 6Chủ tịch 1ethật có dflỗi

Ngại d5gì lên giường 3e- Lưu Tam acTam - Hiện 3đại - 73 6chương + a310 ngoại atruyện

Ngạo cthế tuyệt etrần 2- Tuyệt 26Trần Tử 33Thương - 04Xuyên không, 4cdị giới 8- 81 chương

Nghịch 4alửa a- Phong Tử 4Tam Tam - a9Hiện đại af- 69 chương 04+ 6 ngoại 7truyện

Ngoài 4dự đoán 62mọi người 1- Tát Không 1Không -  Hiện d7đại – c310 chương

Ngọt 27ngào đùa 96tình e1- Lâm Hiểu 6dQuân - Hiện 72đại - 10 dcchương

Ngọt 4ngào với 7tổng giám 14đốc 0- Điển 3Điển - 4eHiện đại 9- 10 chương 45- Hệ liệt f7Người yêu etổng giám cđốc của dtôi

Ngốc ethê lưu 3dlạc giang dhồ c- Mạc Nghiên a8Yên - Xuyên ckhông - 164 36chương + 13 ngoại 8atruyện - Link f6ebook

Ngồi 0hưởng tám 6chồng 05- Giản Hồng f4Trang - Xuyên fkhông, NP 58- 203 chương b+ 10 ngoại cftruyện

Ngủ c7bên cạnh 9cgiáo sư c1– Mộc 6Không Bách 6- Hiện đại e- 48 chương a+ 2 ngoại 9truyện - Link 5bebook

Nguyện 4ước trọn 6ađời- 2Lục Xu - d9Hiện đại 26- 88 chương f0+ 1 ngoại 7truyện

Nguyệt 0Quang 2a- Hắc Khiết dMinh - Hiện 28đại - 10 b2chương – Link bebook

Ngự d3hỏa mỹ ednương tử a- Nguyên 4Mộng - Xuyên efkhông - 10 ebchương - 40Hệ liệt 9Thiếu nữ 5siêu thời 6không

Ngự f0hoàng 16- Minh Tinh a- Cổ đại d– 10 chương 4– Hệ liệt adChí tôn b5hoàn lương e2- Link 4cebook

Ngự 42thú nữ evương 5c- Luyến c0Nguyệt Nhi 5- Xuyên không b- 183 chương 44+ 2 ngoại 93truyện - Link 48ebook

Người 3anh yêu chính 5flà em ed- Trinh Tử 11- Hiện đại, 49H - 10 chương 0- Hệ liệt a1Nuôi quỷ 4nhỏ - Link bebook

Người 2bên gối 0blạnh lùng a- Đình Nghiên b4- Hiện đại, 0H - 10 chương d- Hệ liệt ecLiệt Nam 0Truy Tập 13Lệnh

Người 1đàn ông dkiêu ngạo achớ phiền 4tôi eb- Tử Tiệp 0d- Hiện đại 8- 10 chương

Người 3eđàn ông 4xấu hiếm a7 8b- Kiều Ninh f- Hiện đại, 54H - 10 chương 9- Link 9ebook

Người fgiám hộ 7tà ma ef- Đình Nghiên b2- Hiện đại, 6H - 10 chương ff- Hệ liệt 19Liệt Nam 4Truy Tập fdLệnh - Link 1ebook

Người dgiám hộ b3ưu tú 1- Trinh Tử 5b- Hiện đại, 6sắc - 10 6achương - 33Hệ liệt 3eNuôi quỷ 3enhỏ

Người 96Hầu Kiếm 3Thánh 1- Cần Thái 6b- Cổ đại, bsắc – 5b10 chương 7- Hệ liệt 7Vạn Thiên 6bSủng Ái

Người 53kia, thiếu fcgia ! 6- Kim Huyên 1- Hiện đại c- 10 chương d6- Hệ liệt 8equán cà bphê hạnh 0phúc – Link 9ebook

Người 2kia, tổng 1cgiám đốc 0! 6c- Kim Huyên 1- Hiện đại 8- 10 chương 5- Hệ liệt 6quán cà 2bphê hạnh ephúc – Link 16ebook

Người 2cở chung d8cuồng ngạo fb- Đình Nghiên d8- Hiện đại 3f- 10 chương 6c- Hệ liệt 5fLiệt Nam 41Truy Tập d4Lệnh

Người bthiếp bị b6bỏ của 09vương gia 0mãnh tướng 4- Hồ Ly 78- Cổ đại, angược – 25109 chương

Người 08tình của 0ác ma 2a- Hạ Điệp 6- Hiện đại f- 9 chương 1a- Link 5ebook

Người 00tình nguy 75hiểm 69– Mạc cNhan – Hiện d4đại – 9210 chương ce- Link 55ebook

Người fyêu "anh 01em" của 5tôi dc- Nhược 4Tinh - Hiện eđại, sắc b- 10 chương

Người dyêu bị 2nguyền rủa 7- Tứ Nguyệt 9- Cổ đại, 5H - 10 chương b6- Link 3ebook

Người eyêu của 2tổng giám ađốc xã dhội đen a- Quân Tử 9Hữu Ước fd- Hiện đại 1- 110 chương 8+ 3 ngoại 73truyện - Link 0eebook

Người byêu đào 1hoa của 6tôi 1- Liên Liên 8- Hiện đại 8– 10 chương a6– Hệ liệt dĐang len 9lén yêu 63đương - Link 57ebook

Người eyêu ngây 36thơ của 4tôi 7– Liên 9Liên – bHiện đại 35– 10 chương 00– Hệ liệt bĐang len 4lén yêu 5đương

Người e4yêu ngốc 6bnghếch của 8tổng giám ecđốc f- Cung Ninh f- Hiện đại 28- 10 chương 43- Link a9ebook

Người 9yêu ơi, ađi nào! 7e- Nhất Độ abQuân Hoa 02- Huyền 99huyễn - 066 chương 1a- Link 9ebook

Nha 8bhoàn d1- Trịnh bViện - Cổ 1đại - 20 97chương

Nha 41hoàn không 24chịu gả 5- Trạm Lượng 0- Cổ đại e- 10 chương 4d- Hệ liệt 3Quẻ hồng 07loan tinh d7động

Nhà 45tù nóng 6bỏng: Tổng 17giám đốc ctha cho tôi 5đi b5- Ái Tình 1Hoa Viên 77- Hiện đại 15- 132 chương 6+ 24 ngoại 61truyện

Nhạn efĐộ Thủy 45Nhu Tình e0- Hân Ngữ 8c- Đam mỹ, 82cổ đại 5- 10 chương

Nhặt 4được ông f0xã sĩ quan a- Mặc Hạp 55Thiển Trà f0- Hiện đại 52- 56 chương cb+ 4 ngoại 1truyện - Link 9ebook

Nhận dtội với f0em a- Mạc Nhan c1- Hiện đại 1c- 10 chương

Nhập e a3- Donggua1986 34- Đam mỹ, 1hiện đại, 87trọng sinh b– 75 chương

Nhật 7ký thăng ecấp ở cchậu cung 9của nữ 02phụ c- Cửu Nguyệt 2Vi Lam - Xuyên akhông, cung 67đấu - 89 d7chương

Nhật 6eký tìm chồng 4fcủa mẹ e3hồ đồ e4- Mính Hương eHoa Hồn 5b- Hiện đại 8a- 100 chương

Nhật cký trưởng 78thành của 6cbảo mẫu f7- Hàn Liệt  - cHiện đại- c810 chương

Nhất bthế khuynh 5tình 0- Yên Thị c- Đam mỹ, 9cổ đại, 42sắc – d756 chương

Nhị 4kiến khiêu 2tình 4- Mễ Nhạc e- Hiện đại, 27sắc – f10 chương 4b– Hệ liệt bThời kỳ 8dyêu thử 1c- Link 9ebook

Nhím 14con, em đừng bsợ! e- Hoàng Phủ 0Vũ Nguyệt 8b- Hiện đại 98- 8 chương e3- Link a6ebook

Nhu 27Hoàng Ngự 7Ảnh 68- Quý Ly 9- Cổ đại, e9sắc - 10 3bchương - e9Hệ liệt fLòng chàng 7fnhư sắt

Như 1fÝ 11- Kim Huyên 6- Cổ đại 3b- 10 chương 5f- Hệ liệt 37Tứ hỉ 90lâm môn 32- Link aebook

Nhược 0Phi 1b- akiaki - cCổ đại 9- 10 chương

Nịnh bvương 3- Trạm Lộ 1d- Cổ đại 8– 9 chương 8– Hệ liệt 20Quan trường 7chơi thật cvui – Link b2ebook 1 19- Link eaebook 2

Nóng 5lòng chữa aatrị bậy 6- Mộc Tú 00- Cổ đại b8- 9 chương c+ 1 ngoại c1truyện

Nợ ffchồng 70- Chu Khinh 7- Hiện đại, 2H - 10 chương c- Link c4ebook

Nợ 4phong lưu 6fcủa công 7dchúa 62- Phức Mai ab- Cổ đại 7e– 10 chương d– Hệ liệt 80Thành thân 33thật là cckhó - Link 5ebook

Nuôi 73anh là họa 5a– Cốc fNguyệt Ưu 1f– Đam mỹ, fhiện đại  – 4610 chương

Nuôi cdưỡng thỏ 64tiểu thư 62- Cầu Mộng d8- Hiện đại 2e- 10 chương

Nữ 0giúp việc acủa thái 23tử phúc chắc 2- Thiên Lại 81Thần Thoại f4- Hiện đại b2- 176 chương 3- Link 4bebook

Nữ 6phụ là 1vô tội 1- Tiểu Cô 5bTử - Xuyên b5không - 78 9chương

Nữ dphúc khí 91của tửu 24vương c- Minh Tinh 6– Cổ đại 2b– 11 chương c7– Hệ liệt 3Ước định 87thủy tinh 65- Link 1ebook

Nữ 0tặc trộm 3etim 76- Ngải Đông fa- Hiện đại 01- 10 chương f- Hệ liệt 0Hồ sơ Ngục f6Thiên

Nữ 78vương của f7tể tướng f- Nhược 45Tinh - Cổ 09đại, sắc cc- 10 chương 28- Hệ liệt 3Trộm gạt eegiành lừa

Nữ b6vương dã 68man của catổng giám 7đốc 70- Quan Tĩnh 0- Hiện đại a7- 9 chương f- Link 4ebook

Nữ 8bvương lạnh 5flùng, Vạn 51vạn tuế! be- Thiên Nhan f2- Hiện đại, 5H - 10 chương

Nửa 32đời sau 7acủa ta 21- Ta Không 6aPhải Thiên d7Sứ Của 4Ngươi - aXuyên không 3- 42 chương a4+ 10 ngoại 81truyện - Link 8ebook

Nương bnương rất ckhí phách: a4Chỉ cưng fdchiều Thái e1Tử Phi bướng 6bỉnh dd- An Thuần 3eNguyệt - cXuyên không 9- 140 chương e- Link a7ebook

Nương 7tử bán 42thân 93- Chanh Tinh bc- Cổ đại ad- 10 chương c- Link 3ebook


images


Ôm 8ấp yêu 3cthương 45- Nhan Tiểu 8Ngôn - Hiện bđại - 55 d2chương

Ồn 02ào nhỏ e- Tát Không 4Không - Hiện c8đại - 74 cchương + 25 ngoại 10truyện - Link febook

Ông 4xã ăn vụng 1xin chùi a5mép 8c- Lăng Hề cHề - Hiện 8đại, sắc c- 14 chương a- Hệ liệt eYêu lớn 7hơn tiếng e4nói

Ông bxã, chúng 7ta cùng nhau bblàm ruộng 92đi fd- Cửu Nguyệt 8Bảo Bối f6- Xuyên không, 0ahiện đại 75- 68 chương d+ 1 ngoại dtruyện - Link 5ebook

Ông 28xã của aatôi là xã 2ahội đen 1- 31Thanh Âm 03Thiên Sứ 9- Hiện đại b– 69 chương 84- Link 30ebook

Ông 8xã dân chơi 4không yêu 2tôi 6- Lâu Doanh efDoanh - Hiện 2đại - 15 5chương - Link 9ebook

Ông e5xã không fthể nuông 96chiều 0f- Lâm Phỉ 0- Hiện đại, aH - 10 chương

Ông 2axã là giáo f 8- Tử Tuyền d- Hiện đại 38- 10 chương

Ông 99xã quái 1quỷ, xem dcai sợ ai 75- Cổ Nại 83- Hiện đại b- 152 chương e- Link 19ebook

Ông 2xã Satan 5đến gõ fdcửa 49- Thất Niệm 4An - Hiện 37đại - 199 d0chương - Link f0ebook

Ông fxã tuyệt ekhông phải 1cực phẩm 47- Tạ Thượng 66Huân - Hiện feđại - 10 8chương - 55Hệ liệt 8fTình duyên 8thai long 2phượng

fcchung thì 5có làm sao 8đâu e- Tử Trừng 26- Hiện đại db- 14 chương f2- Hệ liệt 2Chỉ yêu 87em thôi

dChung YES, 2Kết Hôn aNO c- Ngải Mân 45– Hiện 8đại - 10 60chương


images


Pa 7Pa 17 tuổi 31- Hương 57Chương Thụ dĐích Ảnh 8Tử - Tuổi 0Teen – 52 62chương

Phản 7bội hôn 30nhân 0- Ngũ Vi 98- Hiện đại, d3H - 10 chương

Phế dTích e- Cuộc Sống 7Thật TMD 4Tịch Mịch 63Như Máu 55- Võng Du, 72hài – 31 bchương

Phi 16tử điêu 47ngoa của 8Hoàng đế 88- Mễ Lộ 50Lộ - Cổ 68đại, H a- 10 chương 8- Hệ liệt 7eLong phượng 9cát tường 6- Link 67ebook

Phong 7lưu đấu aoan gia 88- Trạm Lượng 57- Hiện đại 1a- 10 chương 9- Link 2ebook

Phong 5Vũ Thanh 5Triều 1 df- VMT - Cổ 8đại, kiếm ahiệp, 60 29chương

Phong 2Vũ Thanh a2Triều 2 de- VMT - Kiếm 0hiệp - 109 fchương

Phù 46quang 8e- Mạt Hồi 1- Đam mỹ, 10hiện đại b- 8 chương f9+ 1 ngoại f0truyện

Phu cquân của 2giáo chủ 19- akiaki - 45Cổ đại f- 20 chương

Phu 9Quân Xấu cXa 05- Điển 9Tâm - Cổ d3đại - 10 fcchương – 3Hệ liệt 01Gia tộc 1keo kiệt 5- Link bcebook

Phú eQuý b4- Ký Thu 1- Cổ đại 4e- 10 chương b- Hệ liệt 4Tứ hỉ aelâm môn

Phúc 09hắc cũng 1phải biết 9cách 8- Thu Thủy 18Y Nhân - aHiện đại, aquân nhân 76- 59 chương c2- Link f3ebook

Phượng fcẩn thiên 07hạ 8e- Nguyệt 0Xuất Vân fa- Cổ đại 0- 167 chương 51- Link 0ebook

Phượng 47mị fa- hoatranh 2- Nữ tôn, 1tự sáng 9ftác – 10 4chương, c64 ngoại 4atruyện


images


Quản 29gia 83- Kha Hải e7Tình - Đam 4cmỹ, hiện d8đại - 6 6chương, 8a3 ngoại atruyện

Quản dgia công edcứng nhắc 4a- Lê Tiêm 3- Hiện đại b8– 10 chương 1b– Hệ liệt 0fDiệu quản 8gia

Quán 9rượu nhỏ 6fyêu nhau 0e- Đan Phi aaTuyết – aHiện đại 1– 10 chương b- Link 8bebook

Quan a7tỳ 9- Mễ Lộ c5Lộ - Cổ 35đại, H 5- 10 chương 8+ 2 ngoại btruyện - 2Hệ liệt 4dTruyện sống ccòn ở hậu ccung - Link f4ebook

Quần cáo xốc 5fxếch c- Thương c4Tố Hoa - eHiện đại, 53H - 56 chương 3d+ 2 ngoại 44truyện - d4Hệ liệt 97Chuyện rối farắm trước 4sau hôn nhân b- Link b6ebook

Quân 9chủ chọc 4phi 4d- Lam Cầm 3f- Cổ đại d- 10 chương 4a- Hệ liệt 7dKhéo đùa fthê tử dhoàng đế ad- Link cebook

Quấn 1lấy em đến 3thê thảm c4- Trạm Lượng 51- Hiện đại f4- 10 chương

Quần 6lụa e- Nhạc Nhan 5- Cổ đại, 6H - 10 chương 8+ 1 ngoại 33truyện - 5bHệ liệt dĐại trạch fmôn - Link 5ebook

Quân 2sủng 80- Sâm Trung cNhất Tiểu 43Yêu - Hiện b1đại - 56 0chương + d35 ngoại bftruyện

Quân 37vương đoạt 96phi 0- Lam Cầm 22- Cổ đại 05- 10 chương 78- Hệ liệt 3Khéo đùa 7thê tử 4hoàng đế 8a- Link cebook

Quý 30công tử dangang ngược f- Tứ Nguyệt 6- Hiện đại, 6cH - 10 chương e5- Link 4ebook

Quỷ 8linh tinh e- Mai Bối a3Nhĩ - Cổ deđại – 0d9 chương

Qủy ethê 1– Mạt eHồi – a4Đam mỹ, 14kỳ bí – 9830 chương

Quỷ 0Thần Y 3- Lâm Uyển cDu - Cổ a5đại, sắc 8c– 10 chương 8f– Hệ liệt b4Ma mỵ tứ 0công tử

Quyện 4tầm phương 60- Hồ Điệp 7Seba - Cổ 53đại - 31 7chương


images


Rất 81yêu tướng dcông 76– Ngụy 5Quân – dcCổ đại 33– 10 chương cLink 6ebook


images


Sau 3Khi Nữ Vương 22Thất Tình ac- Kim Huyên 7-  Hiện 54đại – 6e10 chương a- Hệ liệt 86tỷ muội

Sắc 2bMàu Ấm a- Phong Tử 99Tam Tam - 58Hiện đại 14- 77 chương a+ 12 ngoại etruyện - Link daebook

Sầu cdtriền miên f- Đạm Mạc 33Đích Tử f7Sắc - Xuyên 3không – 5966 chương

Scandal 9fĐình Đám 4- An Tư Nguyên 80- Hiện đại f- 77 chương 33+ 1 ngoại 2etruyện - Link 9ebook

‘Sex’, 3là điều cdcực phiền etoái! 50- An Tình 00- Hiện đại, 9H - 10 chương 56- Link 6ebook

Sống c5chung với 0bá tước 9d- Hai Viên 48Đường 56Bách Thảo 8c- Hiện đại b- 57 chương

Sống b4lại thành 85Mục Niệm 9Từ 9- Trần Lan 57- Trùng sinh, 2ađồng nhân 3Kim Dung - 3272 chương 2f- Link 2aebook

Sống 41riêng không ađơn giản 14– Đào eNhạc Tư f– Hiện 87đại – a210 chương c1– Hệ liệt faBảo bối athật xin 74lỗi – Link 3ebook

Sống cfthử thì 6có gì đâu 3ghê gớm 5- Tử Trừng db- Hiện đại c7- 10 chương 1- Hệ liệt 2Chỉ yêu 4dem thôi

Sợ 6dcô quạnh 75mới yêu 4eanh d6- An Tĩnh 84- Hiện đại, 2H - 10 chương

Sở dbTiêu 6- Nguyệt 7Vũ Dạ - eĐam mỹ, 0dcổ đại 39- 20 chương

Sủng 04em đến dnghiện c3- Lăng Hề bfHề - Hiện 9cđại, H 8- 10 chương

Sủng 6Em Đến 8Tận Trời 3- Đan Phi 2Tuyết - 0Hiện đại d4– 10 chương

Sủng aem không 16tốt sao f5– Hận cĐiệp – 05Hiện đại, 8sủng – 7675 chương b- Link 0ebook

Sủng c8phi bướng 2bỉnh của 8Vương gia 4b- Mễ Lộ 3Lộ - Cổ dđại, H 5- 10 chương 57- Hệ liệt a9Long phượng 1ecát tường 39- Link bebook

Sự bdịu dàng acđáng ghét f0- Hốt Nhiên 16Chi Gian - bHiện đại 6- 88 chương 61+ 1 ngoại ctruyện

Sự 37mềm mại b3dưới quân 4etrang 0- Chiết c3Chỉ Mã aNghĩ - Hiện cđại - 56 1dchương + 05 ngoại 3truyện - Link 4ebook

Sự 5tỏ tình 08của tổng cdgiám đốc d9máu lạnh 0d- Ni Nam - bHiện đại 5- 10 chương

Sửu cenữ cũng 13khuynh thành- 82Ẩn Hình 77Đích Xí 2aBàng - Cổ 1đại - 82 3chương


images


Ta 8Là Minh Tuệ 7e- Hưu Luyến 8Thệ Thủy c- Đồng afnhân, xuyên 9ekhông - 45 efchương + 51 ngoại e5truyện - Link bcebook

ffLang Quân 2- Lâm Uyển 5Du - Cổ 9đại, sắc f3– 10 chương 00– Hệ liệt 5Ma mỵ tứ 3công tử

52Y e- Nguyên a0Viện - Xuyên 4không - 10 1chương - b3Hệ liệt 2Truyện sống 31còn ở hậu 73cung - Link 91ebook

Tái bgiá 4- Nhạc Nhan 4- Cổ đại, 70H - Hệ liệt 78Đại trạch 4emôn - Link 5debook

Tài 8năng tuyệt asắc fc- Vô Tình 8Bảo Bảo a- Xuyên không 94- 233 chương

Tái 0Thế Vi Xà 8c– Phi Ngữ 7Đam mỹ, bCổ trang 3– 10 chương, a1 ngoại c8truyện

Tam 39thiếu cứu 00vớt cô b6nàng mồ 4côi 25- Thần Tâm a- Hiện đại 43- 10 chương 8- Link 64ebook

Tăng 2sản báo 6quốc 3e- Kí Thu d- Hiện đại 75- 10 chương b- Link 32ebook

Tất 6cả mọi ebngười đều d2yêu tổng 5agiám đốc f- Trạm Thanh 9- Hiện đại c1- 10 chương a- Link 4aebook

Tây 7fMôn Bạch 9Hổ 9- Thủy Ngân 4- Cổ đại 40- 10 chương 53– Hệ liệt 8Vân cung 8atứ đường f- Link 6ebook

Thạch 6đến vận 0achuyển 1b- Mai Bối 17Nhĩ – Xuyên 3không – ad10 chương 9dLink 1ebook

Thái 55tử cũng 5xưng thần 56- Lưu Phong 5- Cổ đại 8– 8 chương

Thái b4tử phi d- Nhạn nhan eb- Cổ đại a2- 10 chương bb- Hệ liệt 2Đại trạch b4môn - Link cebook

Thanh 87Liên Phượng 1Dẫn ad- Mạt Trà 19Khởi Ti a- Huyền 7ehuyễn - d57 chương 0+ 6 ngoại 8btruyện

Thanh 3Mai nghi kỵ fTrúc Mã c1- Tọa Hóa 7Bồ Đề f- Hiện đại, bahài, sủng 61- 48 chương f4- Link febook

Thanh 2mai trúc 1mã đến 07tuổi có 11thể cưới e3- Ái Phiêu aĐích Dạ fe- Hiện đại 0- 65 chương

Thay 9tim f5- Lâu Vũ fTình - Hiện 8đại, huyền 1huyễn - d10 chương 7+ 4 ngoại btruyện

Thâu 3tâm tiểu fdxà tiên a- Vũ Thần 4Hoàn - Đam 81mỹ , hiện 0đại – 310 chương

Thầy 8giáo sói 6hoang và 84học sinh 4cừu nhỏ b8- Mê Đồ e2Vong Giả 4- Hiện đại, 8H - 40 chương bb+ 2 ngoại eatruyện

Theo bdòng tình ceyêu 1a- Sói Xám 7Mọc Cánh 5b- Hiện đại, 9esắc - 78 e8chương + 707 ngoại 5truyện

Thê 39bằng tử 9quý e– Mai Bối faNhĩ – Cổ b2đại – fe9 chương

Thế 9thân thì 2có làm sao 0- Trạm Lượng f0- Hiện đại d– 10 chương, 602 ngoại 7truyện – Link b1ebook

Thê 27tử bỏ aftrốn d- akiaki - 2Cổ đại 4- 18 chương 63+ 4 ngoại 8dtruyện

Thê dTừ Chỉ 5Phúc Vi Hôn 8- akiaki - fCổ đại e4- 10 chương

Thiên b3đường 1quá xa, nhân 9gian thì egần 0b- Quất Tử 75Thụ - Hiện 41đại - 48 2chương + 653 ngoại 82truyện

Thiên 44hạ đệ 8nhất trang 6- Đường 3Nhân - Cổ fđại - 10 67chương

Thiên 78kim làm vợ 0kế 0a- Tô Diệu 1Thủ - Cổ bđại - 72 88chương

Thiên aeNga Đen Bị 04Phản Bội 2- Ký Thu c1- Hiện đại f2- 10 chương 8- Link e8ebook

Thiên 65Niên Lệ f- Nam Cung b1Dao - Đam 9mỹ, 10 chương

Thiên 1Tung xinh 71đẹp db- Lí Tẫn 1Hoan - Xuyên 6không - 113 2bchương - Link 5bebook

Thiếu 5achủ hắc 8dđạo 7- Nghê Tịnh 0- Hiện đại 84- 8 chương

Thiêu ađốt tình eyêu: Tấn 5công tổng 2cgiám đốc btuyệt tình 02- Tuyết cSắc Đồ 2cMi - Hiện 2đại - 150 6dchương

Thiếu enữ dệt 9mộng 29- Lăng Trúc 49- Hiện đại 8- 10 chương 2e- Hệ liệt 3aThiên Địa b6môn

Thiếu 7nữ giựt detiền a6- Lăng Trúc f- Hiện đạ 7c- 10 chương

Thiếu atá, kết f9hôn đi e0- Bát Trà 6Hương - dHiện đại 2- 63 chương 11+ 2 ngoại ctruyện

Thoát 0bkhông khỏi bôn nhu của 7danh a9- Diệp Lạc fbVô Tâm - 7Hiện đại 2– 15 chương 7và kết dthúc

Thời 31gian nhiệt 5luyến fb- Tử Văn e- Hiện đại 82- 20 chương 2b- Link 0ebook

"Thú" eeY 7– Hidden 25- Đam mỹ, a0hiện đại, 14hài – 25 5chương

Thú 2bnam và tiểu 7bạch c4- Ngũ Canh 3Vũ - Hiện cđại - 53 5chương + 34 ngoại e6truyện - Link 5ebook

Thuần 1dphục cô 8vợ bé nhỏ: 1bTổng giám ađốc hư 3hư hư f- Bắc Minh 2- Hiện đại a- 158 chương 55- Link 1ebook

Thuần 4aphục vợ 79trên giường b- Lâu Doanh 6Doanh - Hiện d4đại, trùng 20sinh - 10 22chương + 751 ngoại 5truyện - Link 6ebook

Thục 10nữ nghịch d1lửa 0f- Điển 3eTâm - Hiện dđại - 10 6dchương - 0bHệ liệt 56Thục nữ 9- Link 7ebook

Thuê b9boss làm a9bạn trai 27- Hỉ Cách dCách - Hiện 83đại - 10 2chương

Thứ eđế d- Kim Cát 2- Cổ đại, dH - 24 chương 98- Hệ liệt a4Truyện sống 46còn ở hậu b3cung

Thư bhối lỗi f0của chồng 5trước 0- Kim Cát 9- Hiện đại, fH - 10 chương

Thư ckí không blên giường 5a- Tống Vũ e1Đồng - 03Hiện đại 07- 10 chương

Thư cký trẻ a7nóng bỏng 84- Mộc Dung c2- Hiện đại, dH - 10 chương

Thượng 3cCung 8- Vân Ngoại aThiên Đô 77- Cổ đại, ecung đấu e- 46 chương 58+ 2 ngoại 8truyện - Link 22ebook

Thương 0dhoa tiếc 9dngọc d- Thập Tứ aLang - Xuyên 01không -45 dchương

Thường 9giáo sư 2ôn nhu b- Kim Huyên b1- Hiện đại 6– 10 chương a- Hệ liệt fcMột nửa cekhác của 1tôi

Thượng e0tướng tà 0ác, hôn fanhẹ nhàng 3thôi! 5- Lưu Niên aaVô Ngữ 7- Hiện đại a- 181 chương

Ti c1Ti cài tình f- Vũ Hân 7- Hiện đại d- 10 chương

Tiền 8đặt cược ecủa tổng 98giám đốc 04- Quý Anh f9- Hiện đại 0- 10 chương

Tiếu c1diện vương d3gia, lạnh 56nhạt vương dphi 3a- Nam Cung aDao - Xuyên 1không, hài b2- 41 chương 37+ 6 ngoại 75truyện

Tiểu 91nương tử 1bướng bỉnh 59- Kim Huyên 6- Cổ đại e- 10 chương

Tiểu cnương tử 75đào hôn b2- Mạn Lục 80- Cổ đại 4c- 10 chương

Tiểu 6dnương tử cnhà thợ 0săn 6- Nữ Vương 8Không Ở 97Nhà - Cổ eđại - 89 7chương - Link 18ebook

Tiểu 28quy mô chiến 0tranh a– Ngân eSâm - Đam 2emỹ, hiện e0đại - 22 5chương

Tiểu 55Thiếp 2f- Nhạc Nhan 1- Cổ đại 8- 10 chương d2- Hệ liệt adĐại trạch fmôn - Link 2bebook

Tiểu 85thôn cô 1amang theo 9bánh bao 0tung hoành 0thiên hạ a1- Thượng a2Quan Hinh b- Xuyên không 2- 198 chương 5d+ 1 ngoại 7truyện

Tiểu 1thư, ăn cxong xin thanh c1toán f0- Lăng Hề 83Hề - Hiện 8fđại, sắc 21- 12 chương 00- Hệ liệt 1aYêu lớn e4hơn tiếng d5nói

Tiếu 35Thường 8dNhac b- Hạ Oa 13-Cổ đại 07– 10 chương b5– Hệ liệt 3Vương triều 1Đại Đông 7- Link d1ebook 1 45- Link 3ebook 2

Tiểu 8yêu tinh b6họa thủy: 7dXem trẫm a4thu phục 8nàng e8- Chiêu Hạ f- Xuyên không 3- 254 chương e7+ 21 ngoại 8truyện

Tìm 7sói để egả 73- Liễu Doanh e4– Xuyên 2Không – c312 chương 45- Link 6ebook

Tinh afẤn Online b- Thính Khanh bNhất Ngữ a4- Đam mỹ, 55võng du - 823 chương

Tinh cflinh tuyết 4- akiaki - 61Cổ đại 0- 10 chương

Tình a8nhân giao 52dịch a- Lệ Lỵ 09- Hiện đại 61– 10 chương c– Hệ liệt 9Tứ thiên 9kim

Tình 7yêu ban đầu, 0tình yêu ccuối cùng 74- Mai Tử 9bHoàng Thì ffVũ – Hiện 5đại – e25 chương, e34 ngoại 99truyện – Link 41ebook

Tình 69yêu ngọt angào của actrung tá  - c8Đam Nhĩ 3bMan Hoa – eHiệndđại, dequân nhân 32– 64 Chương

Tôi 4bmuốn chàng 1nam sủng 9này 9- Chu Khinh f- Hiện đại, 59sắc - 10 2chương, 883 ngoại ctruyện - Link 6ebook

Tôi emuốn làm dphu nhân 2a- Kim Huyên a7- Hiện đại 97- 10 chương 5- Hệ liệt 4Bốn mùa fcuồng tưởng a5khúc

Tôi 7muốn nổi f7tiếng b- Mộng Chân 8- Hiện đại 77- 48 chương

Tối 0Nay Muốn 83Lên Giường dd- Lam Mân 53- Hiện đại, bahuyền huyễn, 5csắc - 10 08chương

Tôi 2byêu nhân adân tệ c- Trùng Tiền 9Hữu Điểu 11- Hiện đại d2- 44 chương e- Link a9ebook

Tổng fgiám đốc 3& Cô 6thư ký 5- Đỗ Nhâm a- Hiện đại a3- 10 chương e9- Link e9ebook

Tổng a3giám đốc 9cấp trên 83OUT 2- An Nhiễm 4Nhiễm - d1Hiện đại 24- 287 chương 7- Link 8ebook

Tổng b4giám đốc, 0cho tôi mượn 36sinh em bé 6- Noãn Đường 15- Hiện đại 71- 83 chương

Tổng 95giám đốc a6châu Âu 5- Chử Nguyệt 04- Hiện đại ee- 10 chương d- Hệ liệt eĐàn ông bdnước ngoài c7giàu có e9- Link 1aebook

Tổng cfgiám đốc 60châu Úc c- Chử Nguyệt 9- Hiện đại b- 10 chương c9- Hệ liệt 5Đàn ông bnước ngoài 4giàu có

Tổng 54giám đốc 7chung nhà, 52xấu xa ff– Cầu 8cMộng – 2fHiện đại e– 10 chương 8- Link 90ebook

Tổng e6giám đốc 70đào hoa bxin cẩn 2bthận: Con d8dâu xã hội dđen nuôi 51từ bé c- Tiền Tiểu 2Bạch - Hiện 6đại - 258 00chương - Link aebook

Tổng 0cgiám đốc dbđói bụng: aThỏ trắng dmở cửa 25đi 9- Yêu Yêu dĐào Chi dd- Hiện đại 2a- 185 chương 57+ 1 ngoại 88truyện

Tổng 2giám đốc 5đừng thế ebmà! b- Lương 9bHải Yến 88- Hiện đại, bsắc - 8 achương

Tổng f8giám đốc 9gạt cưới 19– Cầu 18Mộng - Hiện bđại – 9510 chương

Tổng 0bgiám đốc 3gặp nạn b- Mạc Thần a- Hiện đại 8b- 10 chương 8- Hệ liệt bdCông tử 77gặp nạn e- Link 1ebook

Tổng 2fgiám đốc cbkhông biết etốt xấu 92- Đường 9fQuân - Hiện a6đại - 8 3chương

Tổng 3agiám đốc akhông tốt 3- Nhiếp dbThiểu Trăn d- Hiện đại 31- 10 chương

Tổng 3fgiám đốc 9lạnh lùng b4- Cổ Tâm 46- Hiện đại f- 10 chương

Tổng bgiám đốc 43lạnh tình 5- Khải Tâm d1- Hiện đại 2- 10 chương 7- Hệ liệt c2Tổng giám 1đốc cay b9nghiệt

Tổng fagiám đốc 9lên giường dfđi 0- Bố Đinh 9- Hiện đại 62- 28 chương f- Link 0ebook

Tổng b9giám đốc 21lừa đảo 9a- Quý Hồng 60- Hiện đại f9- 10 chương 1- Hệ liệt daTập đoàn 06gạt tình

Tổng agiám đốc cmuốn làm 4bthuê 1- Hồng Hạnh a9- Hiện đại 2c- 10 chương e- Hệ liệt 1Mua một 1người tình elàm bạn

Tổng bdgiám đốc 35thật lạnh 7flùng d- Mạnh Ny e- Hiện đại e7- 10 chương

Tổng 5cgiám đốc 2ftỏ ra uy 62phong 6- Lê Liêm 99- Hiện đại c2- 10 chương

Tổng b5giám đốc, 5tôi không e1bán 9- Yên Vũ 5dTiểu Ốc 42- Hiện đại 8- 252 chương 3+ 25 ngoại c3truyện - Link 53ebook

Tổng c7giám đốc 7ftuyệt tình 7b- Khải Tâm 02- Hiện đại 6- 10 chương 0a- Hệ liệt bTổng giám 41đốc cay 3bnghiệt

Tổng e4giám đốc 1và người 1tình hung 7dữ 5- Thát Bạt cNguyệt Lượng 21- Hiện đại 6d- 10 chương

Tổng 7dgiám đốc 4yêu Thủy 9Tinh e- Thiên Nhan 0d- Hiện đại, 8H - 10 chương

Trả bthù tổng 1giám đốc 2bác độc 5- Nhật Dạ 62An Nhiên 11- Hiện đại 4e- 89 chương 3+ 3 ngoại btruyện - Link cebook

Trái 8Cấm Thơ fNgây 7- Đường fY - Hiện 5cđại, H f- 10 chương f2- Link 1ebook

Tráo dđổi vương 73phi 89- akiaki - d4Cổ đại 0- 20 chương 3+ 1 ngoại 18truyện

Trâu 32Già ‘Gặm’ 3Cỏ Non 6- Thương 3Tố Hoa - b7Hiện đại c- 66 chương df- Hệ liệt 0bChuyện rối 43rắm trước 2sau hôn nhân e8- Link cebook

Tri 81huyện bị 8aép lấy b1chồng d5- Vũ Anh eTuyết - 7eCổ đại, 0sắc – c110 chương

Trò bđùa của c4Nguyệt Lão 2- Chu Ánh aaHuy - Cổ ađại – 310 chương b8– Hệ liệt 63Lỡ rồi acứ liều

Trọng 3Sinh Chi Nịch dÁi 7e- Hoàn Hoàn 65- Đam mỹ, 1Hiện Đại 83– 54 chương

Trộm 7sói b- Mạc Nhan f0- Cổ đại 0- Hệ liệt 1dTuần phu

Trốn 7hôn gặp fdphải tình 4yêu d- Kim Huyên 3- Hiện đại a- 10 chương

Trời d2sáng nói 90tạm biệt  - dfĐường a8Nhã - Hiện 4cđại, H 90- 8 chương 5- Link 45ebook

Trời eSinh Chính 5Là Mệnh f5Hoàng Hậu ed- Thiển fThảo Mạc eLy - Cổ 87đại - 10 70chương - f9Hệ liệt bTam long đấu c8oan gia - Link aebook

Trung fkhuyển cắn 1ngược 52- Nguyên 80Viện - Cổ 02đại - 10 e9chương + a1 ngoại 88truyện

Truy 81phu 88- akiaki - 9dCổ đại c- 10 chương b- Link 8ebook

Truyền 8thuyết yêu 0nghiệt 4- Nhất Độ daQuân Hoa 0- Huyền 7fhuyễn - 690 chương 1+ 2 ngoại 74truyện - Link aebook

Trừ 5em ra còn 4ecó ai e- Lâu Vũ f0Tình - Hiện ceđại - 10 ecchương - Link eebook

2bcầu mèo f– Phức 26Mai – Cổ 8đại – 8c10 chương e2– Hệ liệt eHồng nương bkhác loài baLink aebook f- Link 3ebook 2

3hồn 5– Minh Tinh 6– Cổ đại, dthâm tình 0b– 10 chương c– Hệ liệt ddHắc sơn 95chi thần 90- Link 8ebook

Túc 6Vương thiên 10tuế c- Cầu Mộng 60– Cổ đại, 2sủng – 410 chương c- Link aebook

Tuyến bthời gian 12- Lăng Thục 5bPhân - Hiện 9fđại, sủng d2- 10 chương f- Link febook

Tuyệt 0sắc truyền 43kỳ: Nguyệt 34lạc hồng 0dtrần 81- Lâm Vũ c7Phàm -Xuyên 7không – e460 chương 0- Link c6ebook

Tứ d1Đại Gia afTộc, bản 23tình ca của 9Vương tử 0e- Ngưng Mâu 44Nhất Thuấn d- Hiện đại d7- 133 chương

32niệm thành 4thành 1c- Quân Tử 8Dĩ Trạch b- Hiện đại 46- 27 chương

Từ 1vợ tướng 9dquân trở 4cthành hoàng chậu: lên eanhầm kiệu ehoa 8- Hoả Hồng de– Cổ đại 5f- 452 chương 3- Link bebook

Tướng 5công đòi 06cưới 7- Nguyên f5Nhu – Cổ 2đại – a10 chương eLink b6ebook

Tướng 9ccông không 58xuất gia ab- Trạm Lượng d5- Cổ đại 0- 10 chương

Tướng 38công thật 1vô lý 28- Nhược baHoan - Cổ 47đại, H 0- 10 chương

Tướng 3công, thỉnh 27dùng chậm 72- Lăng Hi 1- Xuyên không 34- 10 chương 79- Link 7ebook

Tướng 73Gia Ái Thê 7- Cần Thái 1b- Cổ đại, 42sắc - 10 3chương

Tương b2tư cơm nắm 15- Điển 03Tâm - Hiện 7đại – 5d9 chương, 39kết thúc 3– Hệ liệt 6Phúc Nhĩ 6Ma Sa – Link aebook

Tương 9tư cùng 4quân tuyệt e4- Nguyên 03Viện - Cổ bđại, H f9- 10 chương 1– Hệ liệt aKhuynh quốc

Tỳ 8nữ vương 9dphi 5- Lữ Nhan ee- Xuyên không 6a- 92 chương 0Link 8cebook


images


U 78linh sơn 7dtrang 8f- Tứ Mộc a- Cổ đại, 4điều tra 8- 12 chương 9- Link cbebook

Ưng 6Vương Đoạt 11Ái c– Tứ Nguyệt 4- Cổ đại, 84H - 10 chương


images


Vật 29cưng của efthiếu gia 6– Hồng 8Sầm – caHiện đại, 4sủng, sắc 0d– 10 chương

Vị 0hôn phu tuyệt dchẳng phải bengười lương 7thiện f1- Tạ Thượng e1Huân - Hiện fđại - 8 cchương - d6Hệ liệt a9Tình duyên 97thai long 3phượng 1- Link bebook

01sao hạ lạnh 9– Cố Tây 5Tước – 37Hiện đại, 96sủng – d826 chương

Võng 04du chi gia 1chữu quai d7sủng a9- Nhu の 83Thiên Vũ 2d- Đam mỹ, cvõng du - 779 chương

Võng 0du chi thủy 08hỏa giao 01dung 44- Tiên Nữ 67Hạ Phàm 2dƯng Sát 7- Đam mỹ d- 44 chương 0f+ 1 ngoại 7dtruyện

Võng 2du chi trận 4btiện thiên anhai ab- Tử Ai c7Mạt Lỵ 7- Võng du 66- 42 chương

Vọng 8Giang Nam 3- Hồ Điệp baSEBA - Xuyên e9không - 28 9chương - Link a3ebook

1bcùng mập 1Vô cùng 7gầy af- Mễ Lạp d9Phấn - Hiện cđại - 45 7chương - Link bcebook

bdiệm xinh 55đẹp 19– Lâm Gia 4Thành – 3Xuyên không, 62đấu trí b– 230 chương 3- Link cebook

Vợ 8ecó thai mười 54triệu của 58phó tổng f- Quế Tiểu efVăn - Hiện 1eđại, H 58- 10 chương c- Hệ liệt eaÔng chủ f4lớn tập 3hợp đặc 1biệt - Link cebook

Vợ 74đẹp trộm 65tim: Đại bthiếu phúc 6hắc đừng 6cphách lối b- Ưu Thương cfNhĩ Hoàn 0- Hiện đại 9- 218 chương

Vợ 5lạnh lùng bkhông sợ 21tôi 7- Ngũ Vi d4- Hiện đại 64- 10 chương 95- Link 5ebook

Vợ dbngốc 2- A Bối e3- Hiện đại 37- 40 chương 5+ 4 ngoại 6truyện

Vợ 7ephúc hắc dccủa Đế f5Vương Hắc bĐạo f- Thiên Thượng 2Lam Cẩn 0a- Hiện đại 1e- 110 chương

Vợ d7trước giá ftrên trời 9của tổng 16giám đốc c- Phần 72 c1- Hàn Trinh 2cTrinh - Hiện 9đại - 616 bchương + b613 ngoại 02truyện

Vợ btrước mập 45mạp 57- Giản Huân 0a- Hiện đại d- 10 chương a6- Link 1ebook

Vợ 5fyêu của 8tổng giám 8đốc xã 31hội đen 2e- Quân Tử 9Hữu Ước 0- Hiện đại a7- 123 chương 0+ 3 ngoại 6truyện - Link febook

Vợ 2yêu dịu 98dàng đến c5điểm danh 3- Hắc Khiết 63Minh - Hiện 2đại - 10 21chương - 1Hệ liệt 97City Hunter

Vợ byêu khó fethuần phục 0- Thanh Thần bVi Dương 00- Hiện đại 7- 120 chương

Vợ 8yêu gây 9họa 6- Thần Hi 1a- Hiện đại b- 10 chương 15- Hệ liệt dBà xã vô 0bcùng phiền btoái - Link 4ebook

Vợ byêu thích 5tán gái 9-  Cầu 0bMộng – dHiện đại 0d– 9 chương 1- Link b7ebook

c0em siêu cấp: aTướng công 6thật hung 2emãnh fc- Lam Tiểu d6Uất - Xuyên 2không, sắc 0– 184 chương, 1a25 ngoại 4truyện - Link febook

b8Khuynh Thành 18- Nam Cung 64Dao - Xuyên 39không, tự 6sang tác 59- 70 chương

Vừa ddgặp đã 4yêu e- Hắc Khiết 0aMinh - Hiện 4đại - 10 bchương

Vừa eeý quý công 41tử 2– Thủy 7Lam – Hiện 0đại – 110 chương 8- Link debook

Vương 8gia chạy 67trốn 3- Âu Dương 5Vân - Đam 8mỹ, cổ d1đại - 10 65chương

Vương abgia giá lâm ba- Tứ Nguyệt 0d- Xuyên không, b0sắc – d110 chương, akết thúc e– Hệ liệt c2Đến đâu dcũng được 3dnhư ý - Link 8febook

Vương cegia, hãy d0để ta bảo evệ ngươi f- crazyhuyen d1- Xuyên không d6- 40 chương 74+ 2 ngoại ftruyện

Vương dgia lạnh 52lùng chỉ 43sủng vương fphi bị bỏ 7- Lộ Dung e9Thuỷ Tích ca- Xuyên không e- 100 chương 66- Link ddebook

Vương 5Gia Lấy aVợ 8- Trạm Lộ 82- Cổ đại 6- 10 chương bf- Hệ liệt 00Hoa gả sai 1- Link 68ebook

Vương c8gia ngốc 09nghếch trêu fchọc Vương 6phi ngây 8ngô 9- Nhứ Ngữ ePhân Phi 8e- Xuyên không d- 79 chương 4+ 2 ngoại ftruyện

Vương bgia, nhà 3bcủa em chính 77là phủ 0acủa anh 5f– Tứ Nguyệt 7– Hiện e7đại, sắc f– 10 chương ae– Hệ liệt b8Đến đâu 7cũng được 9như ý

Vương 59gia sợ vợ 70- Cầu Mộng 2- Cổ đại 1- 10 chương 1- Link 35ebook

Vương 0gia ta biết 7sai rồi 86- Loan Loan b- Xuyên không b- 128 chương 5- Link ecebook

Vương 7agia tóc trắng: f7Vương phi 5si ngốc 2akhông dễ fchọc 7- Nha Tiểu 7Quyển - f7Xuyên không b- 204 chương 7- Link 9ebook

Vương 6phi của 9yêu tinh 28vương 8- Trúc Quân 7- Xuyên không e- 10 chương


images


cquân đùa 2hậu 23- Trúc Quân 52- Xuyên không 21- 10 chương 3d- Link 2ebook

Xấu 3phi 2- Trinh Tử a- Xuyên không, 5H - 15 chương 1- Hệ liệt 2Truyện sống c4còn ở hậu 2dcung - Link 6ebook

Xuân 83mang lưu 2luyến c- Tự Thị 0Cố Nhân 5Lai - Trùng a0sinh, H - 4580 chương 1- Link 4ebook

Xuân 3ftình nhộn 7nhạo a- Tinh Hồng e- Hiện đại, 55H mạnh - 8e10 chương d- Hệ liệt fHộ vệ 36tuyệt sắc

Xí, f3đồ tiện 15nhân c- Thương bbTố Hoa - 5Trùng sinh, dH - 57 chương 7b- Link 3ebook

Xin echào, con admèo của 0tôi! 4- Môi Quả f- Hiện đại c- 190 chương c- Link 31ebook

Xin achào, trung 60tá tiên csinh 55- Mạc Oanh 5- Hiện đại 0- 71 chương a+ 1 ngoại 1truyện

Xuyên 47qua làm tình enhân của 41hoàng đế! 18- Lạc Nhật 7Bầu Bạn 4e- Xuyên không ad- 138 chương 68+ 1 ngoại 6truyện

Xuyên aqua mĩ nam 2tóc trắng: 67Công tử 00Huyền Tuyết bdY ec- Bùi Thị 5Thúy Vân d6- Xuyên không

Xuyên a8qua thời 3dkhông giả fabộ vô tội 2- Tứ Nguyệt 9- Xuyên không, ceH - 10 chương 3d- Hệ liệt 02Ông trời 74đùa giỡn

Xuyên 2qua thời akhông tìm 32tình lang 11- Tứ Nguyệt d- Xuyên không, d4H - 10 chương a9- Hệ liệt 3Ông trời 2đùa giỡn

Xuyên 2aviệt cự 59nhân quốc 8độ 4- Thi Chức d4- Đam mỹ f5– 27 chương

Xử cnữ đoạt 17tình 16- Ngải Đông d- Hiện đại 8- 10 chương 8f- Hệ liệt 55Hồ sơ Ngục eThiên


images


Y dSinh Thế 7eGia d3- Điệp 75Chi Linh - bcĐam mỹ, 6ahiện đại d6- 76 chương 3+ 2 ngoại 4atruyện

5Thiên chi 1Lâm Cửu b1- Thập Nguyệt 7fTrùng - Xuyên 5không, đồng 75nhân - 40 3chương

Yêu 8anh đừng bfnên bỏ erơi anh 0b- Trạm Lượng 2- Hiện đại 60- 9 chương 3- Link aebook

Yêu 60anh, thật 5ađau lòng f- Mạc Lâm b- Hiện đại bd- 10 chương

Yêu dem lần nữa, 8eđược không canh? 03- Nguyên 0Viện - Hiện bđại, trùng 80sinh, H - 1710 chương

Yêu fđương với 4btổng giám 7eđốc a1- Điển 66Điển - 55Hiện đại 7- 10 chương 7b- Hệ liệt 80Người yêu etổng giám f9đốc của ctôi

Yêu 7giả, thích 0thật: Điện 0hạ, người athật là 17 b- Nhất Phu a- Hiện đại b6- 144 chương 2f- Link 30ebook

Yêu c6Hận Triền 9bMiên 88- Thịnh 41Hạ Thái 20Vi - Hiện 13đại - 98 d3chương + 3a4 ngoại etruyện - Link 6ebook

Yêu ckiều đùa 75lang quân 8– Tần 66Phương Ngọc 09– Cổ đại 8– 10 chương aLink bcebook

Yêu c7mị hồ c- Mạc Nhan 7- Huyền 3huyễn – 710 chương b1Link 1ebook

Yêu e2phải cô adnàng hai 7mặt 3b- Kim Huyên c- Hiện Đại a– 10 chương 78– Hệ liệt bCô dâu tuyển 0chồng - Link e2ebook


Được thanks
Xem thông tin cá nhân YIM
Có bài mới 14.07.2012, 00:09
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor
Cựu Editor
 
Ngày tham gia: 16.08.2011, 10:02
Bài viết: 1087
Được thanks: 1962 lần
Điểm: 9.38
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: List truyện dài hoàn + Ebook - Điểm: 4
Cho ta quảng cáo ké cái list đang lập của nhà ta nhé, cũng hơi bị đầy đủ đó *PR xí* ^^
http://lachoacung.wordpress.com/list-truyen/ngon-tinh-da-hoan/. Có link ebook và số chương truyên kèm theo, truyện nào ta đọc rồi thì có chia thể loại kỹ nữa, mại zô, mại zô. :bighug:


Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 14.07.2012, 09:41
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor
Cựu Editor
 
Ngày tham gia: 01.08.2011, 12:51
Bài viết: 1804
Được thanks: 4183 lần
Điểm: 9.64
Có bài mới Re: List truyện dài hoàn + Ebook - Điểm: 2
Ta cũng bày đặt bon chen làm một cái đây, cho quảng cáo hộ cái nhé
https://huyenbibo.wordpress.com/list-truyen-dai-hoan/


Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 14.07.2012, 10:17
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor
Cựu Editor
 
Ngày tham gia: 06.06.2012, 21:34
Tuổi: 18 Nữ
Bài viết: 161
Được thanks: 1188 lần
Điểm: 9.1
Có bài mới Re: List truyện dài hoàn + Ebook - Điểm: 3
Cho em xin một chân.
https://thuytamcung.wordpress.com/list-truyen-dai-hoan/


Được thanks
Xem thông tin cá nhân WWW
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 60 bài ] 
       Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm

Chuyển đến:  
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Thành viên nổi bật 
Askim
Askim
Cua Rang Me
Cua Rang Me
lazy_lazy
lazy_lazy

tudiemto: :kiss:
LogOut Bomb: ếchxanh -> linh ỉn
Lý do: quà wd muộn *ta đã trở lại và điên dại hơn xưa*
linh ỉn: vk à sao em cười nhièu thế
ngansieunhann: =)))
linh ỉn: may mà quay lại đã thấy vk trả thù cho rồi
linh ỉn: đg đọc truyện bomb, đg định hỏi ed thì
rất tiếc, bạn đã bị bomb
cái cục c...
ngansieunhann: =)))
lazy_lazy: nhìn mọi ngừ ôm nhau cưa bomb ta thấy rắt zui và hạnh phúc =)))))
ngansieunhann: Nhật mụi mụi cũng sẽ đc thử thui a =)))
Thủy Bách Nhật: loạn gòi a
NgânNgântiên tử: Thôi đi hết rồi =)))
LogOut Bomb: NgânNgântiên tử -> vân sơn
Lý do: Cho ck iu ta thôi mà :">
LogOut Bomb: vân sơn -> linh ỉn
Lý do: ta hướng dẫn nhuoctu thôi mà
ngansieunhann: Doạ em đấy ck iu huhu :(
linh ỉn: sulia đg dọa ai đấy???
vân sơn: ta nói thật nhá mi thử cho cái nick kia lên sàn xem nà
ngansieunhann: =)))) lêu lêu k bomb đc ta chứ gì =)))
Tiểu Hân Nhi: vân sơn: ta đang định bomb mi đây...nhưng ngân khố eo hẹp nên thôi!!
vân sơn: ngân chết tiệt mi chui ra đây coi
LogOut Bomb: NgânNgântiên tử -> nhuoctu
Lý do: CÁI NÀY GỌI LÀ BOMB ĐÓ =)))))) GIÚP SULIA ĐI A =)))))))
vân sơn: nhuoctu mi có thấy chữ bomb ở thanh đầu tiên trên d đ không ? nó đó
Tiểu Hân Nhi: ta cũng có 1 mình mừ, ck ta có onl đâu @@
nhuoctu: Ta day ta dayyy....koa ai pit taaa....bon con nuong ko
vân sơn: uk không phải mi thì ta chẳng phải là đang tự kỉ sao ???
linh ỉn: ta cũng chỉ có 1 ng mà^^
ngansieunhann: Linh yêu vào luật sư đi anh
Tiểu Hân Nhi: mi nói ta á??!
vân sơn: ta nói nè mi nên công bằng 1 chút ta chỉ có 1 mình a
Tiểu Hân Nhi: vân sơn: ta bomb mi nhé
vân sơn: không chuồn ngu gì ở đó cho mi bomb lại hả ???


DiendanLeQuyDon | ddLQD | Phong thu am | studio | YeuCaHat
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.
[ Time : 0.689s | 14 Queries | GZIP : On ]