Diễn đàn Lê Quý Đôn


images


Tuyển người sửa lỗi truyện. Xin liên lạc email ngocquynh520@gmail.comTạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 57 bài ] 

List truyện ngôn tình hoàn + Ebook

 
Có bài mới 13.07.2012, 18:21
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Quỷ Hồ Bang Cầm Thú
Bang Chủ Quỷ Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 33960
Được thanks: 40345 lần
Điểm: 9.83
Tài sản riêng:
Có bài mới List truyện ngôn tình hoàn + Ebook (update 22/7) - Điểm: 10
List 3etruyện ngôn 9tình hoàn 0d+ Ebook


Chú 8thích: click 83vào tên 8ctruyện. 39 © DiendanLeQuyDon.comTruyện mới 58sẽ được ebđể ở aeđầu list.
EDIT 98MỚI = Truyện cdừa edit 8oàn. BETA 3ỚI = đã adit hoàn 3dà mới được 4eta lại. e © DiendanLeQuyDon.comBOOK = truyện 3ừa có ebook. 1e © DiendanLeQuyDon.comBOOK MỚI bc= đã có e9book nhưng f7được beta c7ại và làm 1book mới.

Lưu 95ý: cạn nào 5ùng opera bini mà bị 60ỗi chữ a7ố khi đọc d9ruyện ở 0iễn đàn, 2fhì hãy vào deetting (cài 7đặt) của fcpera mini, 0ỏ phần bhuyên xem fho điện 79hoại (off 43ingle column 1iew), lưu e(save) lại, 7eload page aà xem được. 7 © DiendanLeQuyDon.comòn dùng 2C thì vào fetting chọn 14browse mode, 8frồi chọn 89zoom mode, 68sau đó reload 48page lại e0là được. a © DiendanLeQuyDon.comNếu không fđược thì ahãy nâng 9cấp phiên 12bản mới 0rồi làm 6như trên. 26 © DiendanLeQuyDon.comNếu bị 0lỗi mất 42chữ thì 79vào setting, 7aenable javascript 7là được.

NEW


Anh 0cả không 0làm không 7công 8- Tạ Thượng ffHuân - Hiện 9đại - 8 2chương - Link 4ebook 6(EBOOK)

Cắn eanh không ahề sai 4- Ôn Tâm 2- Hiện đại 57- 10 chương 9c- Link 22ebook 4(EBOOK)

75nàng xinh 04đẹp của 7giáo phụ 55- Thần Hi 0c- Hiện đại 5d- 10 chương 6c- Hệ liệt 3Cô nàng 74trốn hôn 1- Link 23ebook 0(EBOOK)

Cưỡng 1ép cô nàng 3nằm vùng 9làm vợ 6- Trần Tiểu b4Na - Hiện b2đại - 91 2chương (EDIT 79MỚI)

Dưa 7bGang nhỏ cbcủa tôi 4- Nhạc Nhan 6- Hiện đại, 54H - 10 chương 6- Link bebook 08(EBOOK)

Mạnh cCó Kiếp 3Thiên Thiên 6- Lục Xu 0- Hiện đại a- 48 chương e+ 1 ngoại 3truyện - Link 43ebook 5(EBOOK)

Một 5mình đấu 47với lưu f7manh f4- Thần Vân d5- Hiện đại e- 10 chương c- Link b1ebook b2(EBOOK)

Mời 5tân lang 9lên kiệu 95hoa 40- Mai Bối aNhĩ - Cổ deđại - 10 6dchương (EDIT 9MỚI)

Mưu 54sắc 3- Dạ Chi d9Dạ - Cổ cađại - 49 e1chương (EDIT b5MỚI)

Phu caQuân Xấu f3Xa d- Điển 7Tâm - Cổ a7đại - 10 8chương – 9Hệ liệt aGia tộc 7ekeo kiệt 46- Link 00ebook 44(EBOOK)

Thiên 8kim làm vợ 75kế 6- Tô Diệu eThủ - Cổ 3đại - 72 7bchương (EDIT 2MỚI)

Thư beký trẻ dnóng bỏng ff- Mộc Dung 7- Hiện đại, dH - 10 chương 61(EDIT MỚI)

Tôi efmuốn nổi 0tiếng 1d- Mộng Chân f- Hiện đại ce- 48 chương a2(EDIT MỚI)

Trả 9thù tổng 8giám đốc 49ác độc b- Nhật Dạ efAn Nhiên 43- Hiện đại d- 89 chương e+ 3 ngoại etruyện - Link d7ebook d(EBOOK)

Vợ 3phúc hắc 9ccủa Đế cVương Hắc e9Đạo e- Thiên Thượng 0Lam Cẩn 4- Hiện đại 80- 110 chương 28(EDIT MỚI)

Vợ 5trước giá 37trên trời 6của tổng 3fgiám đốc b- Phần 9e2 e- Hàn Trinh 22Trinh - Hiện 4đại - 616 2achương + 313 ngoại 8truyện (EDIT 3bMỚI)

Vương cgia giá lâm f8- Tứ Nguyệt e- Xuyên không, 2sắc – 310 chương, 0akết thúc 75– Hệ liệt dĐến đâu 0cũng được 1như ý - Link 9aebook e(EBOOK)

Yêu 82Hận Triền bfMiên 3- Thịnh 00Hạ Thái 4Vi - Hiện 1đại - 98 cchương + 64 ngoại 8truyện - Link 1ebook ad(EBOOK)


images


Ác 9nương tử dc- Nguyên fNhu – Xuyên ackhông  - 710 chương 2– Hệ liệt 5aTrời giáng asứ mạng 6- Link 39ebook

Ác 42nữ vương 9phách lối 9– Mễ Lộ 1Lộ - Hiện 9fđại, sắc  – 110 chương 70- Link e6ebook

Ai 5cnói tôi dckết hôn f- Thương 4Tố Hoa - b7Hiện đại, aH - 54 chương 1+ 1 ngoại btruyện - e4Hệ liệt aChuyện rối 8rắm trước 3asau hôn nhân

Ái 6bphi, nghe 7nói nàng 72muốn trèo 5atường 9- Thiên Lạc 7Họa Tâm 6- Xuyên không, esắc - 233 5chương, ec13 ngoại 7ftruyện

Ái fphi trẫm 71là đặc fcông 8- Dương 6Giai Ny - d4Xuyên không 9-199 chương d7- Link 52ebook

Ái 87thiếp của c5bối lặc ff- Tiểu Đào 6- Xuyên không 2d- 10 chương 2- Link aeebook

Ám 6dạ ma vương 9d- Cô Quang 41Tàn Chiếu 9d- Đam mỹ, 6ccổ đại, 1ngược – 920 chương

Anh 09cả không 85làm không acông 9- Tạ Thượng 5Huân - Hiện 99đại - 8 6chương - Link debook

Anh 0dám lấy 39tôi dám dgả 2- Hân Hân 78Hướng Vinh a- Hiện đại, e9H - 63 chương ff+ 4 ngoại atruyện

Anh 6Em e8- Cúc Tử c- Hiện đại 4- 84 chương

Anh ehùng thời 3loạn 8b- Đinh Mặc 4c- Viễn tưởng 0d- 65 chương d+ 5 ngoại atruyện - Link 50ebook

Áp 1trại tiểu 49nha hoàn e– Tứ Nguyệt e9– Cổ đại, 12sắc –10 9chương – 4Hệ liệt cSơn đại 04vương - Link 5febook

Áp 0trại tiểu 46phu nhân ce– Tứ Nguyệt 64– Cổ đại, 6bsắc – 7c10 chương b– Hệ liệt 4fSơn đại 6vương - Link 7ebook

Áp 55trại tiểu f4tình nhân c– Tứ Nguyệt 86– Cổ đại, 7sắc – 1210 chương f– Hệ liệt dSơn đại f3vương - Link 9ebook

Áp 31trại tiểu 59vương phi 6- Tứ Nguyệt 5- Cổ đại, dsắc – 010 chương 5– Hệ liệt 11Sơn đại evương - Link 5ebook

Âm bmưu của btổng giám 5đốc 66- Mai Tử dd- Hiện đại 13- 10 chương


images


choàng dụ 31lãnh phi 58- U Nguyệt 53Như Yên 54- Xuyên không f– 134 chương c+ 1 ngoại 5truyện - Link 2ebook

14mai điểm 2sai bài c- Chu Ánh eHuy - Cổ dđại - 18 9cchương - 3bHệ liệt b9Đâm lao 4fphải theo 5lao

31xã chớ agiở trò 8d– Tạp 0Nhi – Hiện cđại – 010 chương 9– Hệ liệt 2Ngũ trọc 38ác ma - Link 3ebook

ffxã của 92hắn thật 81tham ăn 6- Lương eHải Yến 32- Hiện đại 2b- 10 chương

exã keo kiệt 28chống lại e4tiền nợ a- An Tĩnh 4- Hiện đại, 18sắc - 9 cchương + 02 ngoại abtruyện - Link debook

9xã gây phiền 2toái 22- Thần Hi f8- Hiện đại d- 10 chương 7– Hệ liệt bBà xã vô 1cùng phiền 25toái

2axã nghịch 35ngợm 9- Lâm Phỉ b- Hiện đại 63- 10 chương

e1yêu mưu 6etình a- Hân Hân fHướng Vinh 5- Hiện đại 00- 61 chương 0e+ 2 ngoại 0ftruyện - Link 89ebook

Bạn egái cũ của 40tổng giám 1đốc 67- Liên Liên 2- Hiện đại, 6aH - 10 chương

Bạn 9giường 3mười triệu 39của tổng 5bgiám đốc b6- Quế Tiểu cVăn - Hiện 06đại, H fa- 10 chương 3- Hệ liệt beÔng chủ 0lớn tập 6hợp đặc abiệt  

Bạn 7aNhi đùa cxuân 52- Quý Ly 5e- Trùng sinh, 7dcổ đại, 8sắc - 10 fchương

Bang 89chủ dụ 5phi c4- Lam Cầm d- Cổ đại d- 10 chương 0- Hệ liệt 3Khéo đùa 51thê tử 84hoàng đế 7- Link bcebook

Bảo cBối Lên 49Nhầm Giường 7- Tạp Nhi 3- Hiện đại 60- 10 chương c- Hệ liệt dNgũ trọc aác ma

Bảo abối trong 24lòng phúc 5bhắc tổng f6giám đốc d2– Đào 3Nhạc Tư b– Hiện 8đại – a10 chương 2– Hệ liệt 88Khinh thục 56nữ chính 6kháng - Link 34ebook

Bảo a1vệ tân 1hôn 5 năm 0c- Đường bQuân - Hiện 55đại - 15 cachương - Link 5ebook

Bắc 9Cung Huyền ba f– Thủy 14Ngân – aCổ Đại f9– 10 chương 51– Hệ liệt aVân cung etứ đường f- Link 95ebook

Bắt eđược người cđàn ông eelưu manh 9- Chử Nguyệt 9- Hiện đại, easủng - 10 1chương - 3Hệ liệt 79Bắt được 3tình yêu 8f- Link 9debook

Bắt dlấy người 9đàn ông e6lạnh lùng 2- Chử Nguyệt e9- Hiện đại, f9sủng - 10 b1chương - e6Hệ liệt 00Bắt được ftình yêu 2- Link cebook

Bất 5ngờ lên 2làm Thế dtử phi 68- Thiển b6Thảo Mạt eLy - Cổ 8fđại - 10 aechương - 8Hệ liệt 7cTam long đấu 32oan gia - Link 85ebook

Bẫy 71Tình 3- Lam Bạch 97Sắc - Hiện fđại - 36 fbchương + 02 ngoại etruyện - Link febook

4Cưng Của 5cHọc Trưởng c- Chanh Bảo e6Bảo - Hiện 2đại - 10 4chương - Link 55ebook

Bẻ 28em không 49thương lượng 04- Tuyết 8Mặc – 47Hiện đại, 6asắc -38 21chương

65kíp theo 6ađuổi vợ 65của tổng 4giám đốc a1- Quý Nhu 7- Hiện đại 6a- 10 chương 94- Link 0ebook

9cmật của fđại tiểu c7thư c5- Y Phương 0d- Hiện đại, 3fsắc - 10 22chương

emật của 66nương tử e- Mạc Nhan 9- Cổ đại 8b- 20 chương

1mật của atổng giám beđốc 7- Nhạc Nhan 9e- Hiện đại c- 10 chương

BLOOD ceX BLOOD 42-Yêu Chu 8- Dị thế, f3vampire - 0960 chương

Bỏ 6rơi vương 1gia aa- Trạm Lộ d6- Cổ đại 9- 10 chương c8- Hệ liệt eCưỡng hôn

Bỏ c6vợ, không 2có cửa 0đâu e7- Kim Tinh 12- Hiện đại d2- 10 chương 3- Link 16ebook

Boss 7eyêu nghiệt, a2chớ mập bmờ ad- Sơ Thần 54- Hiện đại, 8sắc - 200 d7chương, 84 ngoại 2truyện - Link 3ebook

Bộ 57Bộ Liên 20Hoa 9e- Thanh Ca 3Nhất Phiến 27- Xuyên không, 4H - 89 chương

Bối 38lặc gia 6etác tình da– Mạn 3Ny – Cổ 3đại, sắc e– 9 chương, 41phần 2 tự f4sáng tác: Link 10ebook

Bốn 5miệng ăn a3Dịch gia 57- Sở Nguyệt ad- Hiện đại 8- 10 chương, cd2 ngoại 4etruyện - 48Hệ liệt b4Nữ trên 8nam dưới f7- Link 7ebook

Bức 3chôn tổng 9giám đốc 8– Yến bNgữ Yên 48Nhiên – 7Hiện đại 9– 53 chương


images


Cả 76đêm nghiệt 27tình: Tổng f7giám đốc, 2xin anh nhẹ 1một chút! 0- Quai Quai 79Băng - Hiện 0đại - 276 echương - Link 8eebook

Cách 09cách cát 72tường 21- Trịnh 2bViện - Cổ cđại - 10 bchương

Cạm d8bẫy hôn 63nhân: Sự 5trả thù 12của tổng 2giám đốc 8f- Lưu Lãng 53Hồng Tường c8Vi - Hiện 3đại - 247 f5chương - Link eebook

Cách f6Mạng Bà b8 4a- Tử Trừng 4- Hiện đại d- 8 chương eb- Link 02ebook

Cách 8bxa ngựa 99đực, tự bdta làm lên e- Khí Khanh 3Mộc Hữu bTiểu JJ 44- Trùng sinh f- 48 chương

Cao c8điệu ái 91thê đại ctrượng 3phu 1- Giản Anh 6- Hiện đại 1– 10 chương e6– Hệ liệt 16Kháng phu 4cLink b4ebook

Cát 4Tường 8– Giản cAnh - Cổ bdđại – c10 chương 4– Hệ liệt 8Tứ hỉ clâm môn 1Link 4ebook

Cắn 2anh không a3hề sai f5- Ôn Tâm a- Hiện đại 83- 10 chương 1- Link 0bebook

Cặp 1kè với 20tổng giám 2đốc 4- Điển fĐiển - 91Hiện đại 14- 10 chương 7- Hệ liệt cNgười yêu 61tổng giám 6đốc của 9tôi

Cần 9cù bù ngốc 90nghếch ce- Lâu Vũ 3Tình - Hiện 20đại - 10 afchương - bbHệ liệt 5Tình quan

Cần bbgì quá đa 91tình 84- Cúc Tử 6b- Hiện đại 1- 37 chương f1+ 3 ngoại 5truyện - Link 3ebook

Cấp 07trên muốn 2cưới tôi af– Kim Huyên bc– Hiện dđại, sủng b7– 10 chương 40– Hệ liệt 6Tình nhân fahoàn mỹ dfcủa tôi b2- Link e0ebook

Cấp 4trên, xin 2bao nuôi 4e- Bát Trà 0Hương - 89Hiện đại 92- 52 chương 1+ 2 ngoại 2truyện - Link 8ebook

Câu 1bđược anh f5trai thân 6yêu a- Dư Phàm 79- Hiện đại d2- 10 chương e7- Hệ liệt 8Chuyên câu c9rể rùa 2vàng - Link 3bebook

Câu 21được hoa 8hoa công atử e- Dư Phàm 9c- Hiện đại 48- 9 chương 90- Hệ liệt 9Chuyên câu 4arể rùa 8vàng - Link 4aebook

Câu dđược tổng 0giám đốc 1alạnh lùng 02- Dư Phàm 8- Hiện đại bc- 10 chương e- Hệ liệt cfChuyên câu 0crể rùa 4vàng

Câu 1bđược trùm 7xấu xa e- Dư Phàm 7d- Hiện đại af- 10 chương 45- Hệ liệt c4Chuyên câu cdrể rùa 8vàng

Cấu 6bKết e- Tâm Thường 66- Hiện đại 4b- 77 chương

Cha 9Con Tranh 2bSủng: Mẹ! 4Cha Không fPhải Người a- Náo Náo 7a- Hiện đại f0- 111 chương 2- Link 6ebook

Cha 2tới rồi, 4mẹ chạy 4mau!! a5- Ngũ Nguyệt cbThất Nhật 3d- Hiện đại cb- 361 chương e4- Link cebook

Chán 0fghét cô c2đơn mới byêu anh d7- An Tĩnh 2- Hiện đại, f2H - 10 chương 9+ 1 ngoại 7truyện

Chàng 76mù, hóa 53ra em thật 1yêu anh 6c- Mộc Phù 9cSinh - Hiện 78đại – 0413 chương eLink 56ebook

Chàng 3ngốc 53- Quả Lệ 52- Hiện đại 6- 10 chương

Chàng 06rể hồ 45tiên a7- Tử Văn ad- Huyền 4huyễn - e18 chương

Chặn 4lại quý bcông tử btoàn diện 4a- Đồng 47Đồng - f2Hiện đại 4- 10 chương 9e- Hệ liệt bKhông vào 1ahào môn c5rất khó bsống

Chặt cđứt đường 3đào hoa 6- Tứ Nguyệt fc- Hiện đại, 8sắc - 10 a9chương - Link 68ebook

Chân aamệnh Thiên 8dNữ 2e- Kiều Hiên 3-  Nữ 0ftôn – 10 echương

Chỉ 80cho em cưng 7bchiều anh bc- Đường 69Nhã - Hiện 4đại, H 43- 15 chương d- Link b5ebook

Chỉ 0bquan tâm fđến em 87– Thiên aThảo – 54Hiện đại a– 10 chương b– Hệ liệt 36Mỹ mỹ dchi âm - Link a1ebook

Chỉ 6‘Sex’ ekhông ‘Yêu’ c- Hồ Ly a7- Hiện đại 08- 104 chương

Chỉ csố nóng dbỏng 100% 17- Xuân Thu 5- Hiện đại, asắc - 10 1chương

Chỉ 7yêu chiều b4thế tử 22phi e- Mại Manh 8Miêu - Trùng 8sinh - 116 1chương - Link 6ebook

Chiếc eabông tai 61định ước 1- Bích Diệp dcPhi Tuyết 26- Hiện đại 1c– 20 chương

Chiếm a7Đoạt Em 8Dâu e- Thịnh fHạ Thái f7Vi - Hiện b3đại - 84 2chương + c10 ngoại 3dtruyện

"Chiến" 9chiếm hữu 24- Tỏa Nhiên b2Vô Cốt f- Hiện đại, 08sắc - 55 cchương + 42 ngoại 41truyện - Link 93ebook

Chiến 43lợi phẩm 6ecủa Liệp 8Vương b- Tứ Nguyệt 22- Hiện đại, eeH - 10 chương e5- Link b7ebook

Chiêu 85quân săn achồng b- Phức Mai 24- Cổ đại 7- 10 chương 9- Hệ liệt 1Đàm gia ctam mỹ

Chinh 2aphục tổng cgiám đốc 6lạnh lùng: d5Ông xã trí 1dmạng của fctiểu ma c1nữ 4- Mộc Yêu 7- Hiện đại 8d- 192 chương d9- Link febook

Chọc 76phải người 41đàn ông e9háo sắc 4- Tả Ninh ad- Hiện đại 0- 10 chương 6- Hệ liệt 15Phải lòng

Chọc dbphải người 88đàn ông b9hồ ly e5- Tả Ninh a- Hiện đại, asắc - 10 3cchương - 8eHệ liệt 0Phải lòng 5- Link a9ebook

Chọc daphải người 50đàn ông dlưu manh b- Tả Ninh 6- Hiện đại, 6sắc - 10 dcchương - 66Hệ liệt 51Phải lòng bc- Link bebook

Chọc cephải người 48đàn ông a2nóng nảy 9a- Tả Ninh f- Hiện đại, bbsắc - 10 32chương - e9Hệ liệt abPhải lòng

Chồng 29ấm giường 04- Giản Huân 22- Hiện đại cc– 10 chương 8– Hệ liệt 2Bích hoa bccũng có 8fmùa xuân cf- Link eebook

Chồng d8khờ không 73nghe dạy e0- Quý Vũ 7Lương - 46Hiện đại ec- 10 chương fe- Link 89ebook

Chồng dtrước đuổi 14tới cửa a- Bố Đinh 1- Hiện đại, e9sắc - 10 9chương - Link 15ebook

Chớ 2nói "xử" 7bvới tôi 8- Liễu Liễu 3Là Ta - Hiện 11đại, trùng esinh - 71 a5chương + 435 ngoại 1truyện - Link c3ebook

Chơi e6đùa em đến 3fnghiện 9- Lăng Hề 0fHề - Hiện dđại, sắc 82– 10 chương 8f– Hệ liệt 5cNgười yêu c6không ngoan 6- Link d2ebook

Chủ 2nhân, xin 5chào 6- Nguyên fViện - Hiện ađại, sắc 4- 10 chương

Chủ 3tịch hiểu 8blầm lớn c5- Vu Trinh 4- Hiện đại d- 10 chương 5- Hệ liệt 1Chủ tịch 1thật có calỗi - Link 2aebook

Chung 5eCư Hạnh 7ePhúc: Tổng d9giám đốc b8- Kim Huyên ca- Hiện Đại 1– 9 chương 65– Hệ liệt 25Công ngụ 88 tầng

Chuyến b9tàu tình 17yêu của 22trùm xã f5hội đen 6f– Túc Vân a– Hiện 0đại – d010 chương

Chuyện ectình của btổng giám cđốc 70- Giản Phàm 11- Hiện đại 6- 10 chương

Chưa bĐủ 05- Bàn Tơ 03- Hiện đại, d4H - 10 chương 5- Link 12ebook

7con chó nhỏ 8etên Du Hoan 6Hoan a- Du Hoan 72Hoan - Hiện 1fđại - 11 5chương

cvương gia 1mới dám b7lớn tiếng d– Tứ Nguyệt 7– Xuyên 0không, sắc 37– 10 chương 3– Hệ liệt fĐến đâu 0acũng được dnhư ý

Con 1gái yêu b2của ác 69ma 3- Điển 5Tâm - Hiện 4đại - 9 2dchương - a4Hệ liệt 8bĐảng ác cma - Link a2ebook

Con fthỏ nhỏ 68ngoan ngoãn b6- Luyện 6dNghê Thái c- Hiện đại eb- 10 chương

Con acthứ 3- Nhạc Nhan c5- Cổ đại 3e- 10 chương be- Hệ liệt bdĐại trạch 4môn - Link f9ebook

e5bé lọ lem ffcủa lão 4đại 9- Nhạc Nhan f- Hiện đại, 4sắc - 10 8chương - Link b9ebook

0ebé lọ lem ecủa tổng 50giám đốc 3bá đạo b- Lạc Vi 1bNhi - Hiện 6đại - 166 5chương - Link c8ebook

1bé lọ lem 82đá hoàng detử 2d- Khải Ly 73– Hiện fcđại – 7d10 chương 0- Link aebook

4dâu 17 tuổi b- Giản Huân ae- Hiện đại bf– 10 chương ad- Hệ liệt 6Cô dâu nhỏ

2dâu không 2nên là em 3- Phong Quang ac- Hiện đại e8- 10 chương d1- Hệ liệt cfĐổi chú brể

6cdâu nhỏ c8của tổng 10giám đốc ac- Lâm Thiên 5Sắc - Hiện 93đại - 10 7chương - Link cdebook

cgái nhà 5giàu theo 81đuổi tình byêu 4- Mạn Lục f- Hiện đại, eH - 9 chương

abgái thích 52khóc df- Kỷ Nhạc eVân - Hiện ceđại - 10 ebchương - Link 0ebook

8gái xinh 9đẹp và 7thiên sứ bfđen b5- Lam Chi dVũ - Hiện 89đại - 10 8bchương

fnàng đáng 40yêu của b3tổng giám 4đốc chung 57tình 98- Hoàng Phủ a9Vũ Nguyệt 49- Hiện đại c- 12 chương

67nàng xinh 8đẹp của abá tước 3- Thần Hi 51- Hiện đại 01- 10 chương 0a- Hệ liệt 5Cô nàng b1trốn hôn

cfnàng xinh 0đẹp của 1giáo phụ 89- Thần Hi 3- Hiện đại f- 10 chương 9- Hệ liệt 0Cô nàng 94trốn hôn cf- Link 6eebook

dnàng xinh 9cđẹp của b7môn chủ 2- Thần Hi 15- Hiện đại ae- 10 chương 9- Hệ liệt bCô nàng btrốn hôn

43nàng xinh bđẹp của a1tổng giám 4đốc 17- Thần Hi 76- Hiện đại 5- 10 chương ef- Hệ liệt 4Cô nàng f4trốn hôn

bnương, nàng a7thật khó 44theo đuổi b- Phỉ Phỉ c2- Xuyên không b- 8 chương 8+ kết thúc

b9vợ bé nhỏ ccủa tổng ebgiám đốc fbăng hỏa f4- Ái Ước f0- 99 chương

9fvợ bỏ 25trốn 66- Tiểu Đào dd- Hiện đại 2- 10 chương

28vợ giả f1của tổng 3giám đốc 3- Thanh Đình 8- Hiện đại, dtrùng sinh 2b- 170 chương

dvợ nhỏ dtrẻ trung 2- Cổ Lăng 2- Hiện đại a4- 10 chương

5vợ trẻ econ của dtổng giám 9dđốc d9- Mộ Dung eTuyết Anh ea- Hiện đại c4– 81 chương

6vợ trẻ ccon mười 83triệu của 8tổng giám 7- Quế Tiểu b4Văn - Hiện cđại, H 3- 10 chương 0- Hệ liệt fÔng chủ 24lớn tập ahợp đặc d0biệt

Công b7chúa, chớ fbđi e- Tác Đông 2Lan - Cổ 8đại - 10 7chương

Công c9chúa dã 59man 7c- Nhạc Nhan 94- Cổ đại a9- 10 chương

Công dbchúa nhỏ e6phúc hắc: 7cha trước, bbcách mẹ c1xa một chút! 4- Hinh Như 5aChỉ Thủy 1- Hiện đại 04- 101 chương fa+ 9 ngoại b6truyện - Link 7ebook

Công d5chúa nếm 0btrái cấm 8a– Kim Huyên 68– Hiện 7đại - 10 cchương – 4Hệ liệt fcTỷ muội

Công 02chúa thất 18sủng, ta c2muốn ngươi bc- Mộng Yểm e7- Cổ đại 8- 136 chương 1- Link f2ebook

Cục 17cưng bé 11nhỏ của d8tổng giám ađốc hai cfmặt b8- Bàng Đô 3fĐô - Hiện c8đại, NP db- 192 chương

Cục 3cưng bé 1nhỏ yêu e0bạo quân 54– Tứ Nguyệt 25– Hiện a2đại, sắc 2– 10 chương d- Link 9ebook

Cục 2cưng của f7tổng giám abđốc 8- Tô Lâm 60- Hiện đại, e9H - 10 chương

Cục acưng phúc 19hắc: Mẹ 4vẫn còn a1rất thuần 3akhiết 72- Đồng 4Niên - Hiện cađại - 247 fechương

Cung 19chủ đùa 7phi 1- Lam Cầm 6- Cổ đại 1a- 10 chương 30- Hệ liệt d7Khéo đùa cthê tử 18hoàng đế f1- Link d8ebook

Cùng 27múa với csói fd- Quả Đào dĐáng Yêu 2- Xuyên không e4– 107 chương 1- Link cbebook

Cuộc bchiến trạch 7nam c- Mễ Bao b8- Hiện đại e1- 10 chương a4– Hệ liệt 8Đại “Trạch” 3môn – Link c7ebook

Cuộc a4đấu tình 2dyêu tàn 3khốc 10– Mai tử e0- Hiện đại b4– 9 chương 43- Link 9ebook

Cuồng 62thú 8- Nhạc Nhan a- Hiện đại, 9sắc - 10 efchương

Cưng 8cà, cưng 5dchiều anh 0nữa đi! f7- Nguyên aViện - Hiện acđại - 10 achương - 1Hệ liệt 7Nguyệt lão ahơi bận

Cưng e9à, đừng cvờ đứng 0đắn nữa 0d- Nguyên 5Viện - Hiện 8đại, H 09- 10 chương 6- Hệ liệt cdNguyệt lão e4hơi bận

Cưng achiều: Bảo aahộ vợ 8yêu d- Tịch Mộng 75- Hiện đại, aesủng - 188 49chương

Cười f3hỏi sinh 2atử duyên b– Cổ Linh fe– Hiện bđại - 10 cechương - 6aHệ liệt 91thất tu 85la

Cưới 8trước yêu 1sau 6- Giản Anh be- Hiện đại c5- 10 chương

Cưới 1vợ trước faso chiêu 80– Trạm cbLượng – 7Hiện đại e9– 10 chương

Cưỡng 8chiếm giường 6vua: Bạo 69quân, thỉnh 5an cho bổn 4dcung 2– Nại abTiểu Nhàn 4– Xuyên 08không - 135 echương

Cưỡng 4dép cô nàng 9anằm vùng blàm vợ a7- Trần Tiểu 4bNa - Hiện 4cđại - 91 75chương

Cướp 1Tân Lang 1- Akiaki - 69Cổ đại 7- 10 chương 70- Link 4febook

Cửu 05Vĩ Miêu c1Yêu d- Tâm Tuyền 0bThủy Toản 5- Huyền 4dhuyễn, hiện a1đại - 71 42chương


images


5vương phi 8từ trên atrời rơi 4xuống a9- Giang Chỉ dLam - Xuyên 3ekhông - 9 echương

Dám 54yêu dám edlên 5- Kagen no 74Ju - Hiện fđại - 44 6chương - Link aebook

Dạy 0dỗ ác ma e- Lộ Khả 08Khả - Hiện 50đại - 8 9fchương

Dạy daDỗ Bà Xã 8bCủa Mình 1d- Kim Tinh 3- Hiện đại 3- 10 chương d- Link cebook

Dâu ctrưởng 8- Nhạc Nhan e9- Cổ đại, 41sắc - 10 2chương - 7Hệ liệt eeĐại trạch c5môn - Link 5ebook

7ác đánh 69sói 68– Cổ Linh f8– Cổ đại 0– 9 chương, 81 hồi kết c9Link eaebook 1 e- Link ceebook 2

Diễm 7fcơ của 0bá vương 5– Vu Linh 7b– Xuyên 07không – a510 chương c4Link a2ebook

Diễm e6Luyến Tàn 2Đồng c9- Duật Dương 4- Đam mỹ, aecổ đại, 20cường thủ 4hào đoạt d– 40 chương

Dính 77nàng thật 3echặt a- Tử Tâm a6- Xuyên không 8- 10 chương b- Hệ liệt 55Điều kiện 0của ma nữ

Dụ 00chàng cắn 7fcâu 9– Cổ Linh 6– Cổ Đại 77– 8 chương

48đau vẫn 6yêu em 2- Quý Khả dTường - 00Hiện đại 4- 10 chương

Dục 8vọng của 93kẻ chinh 4phục 1- Đinh Mặc 6- Viễn Tưởng d- 101 chương 2- Link 0ebook

Dùng 03hết đời 58để yêu 6– Vu San 6– Hiện 0đại – b773 chương c5- Link e1ebook

Duyên 11đến 82– Kim Huyên 6b– Xuyên ekhông - 10 7dchương – f8Hệ liệt 72Rơi vào bbiển thời 7gian

Duyên 18đến khó 5athoát 6- Thương fTố Hoa - 82Hiện đại, 3bH - 58 chương 5- Hệ liệt aChuyện rối 8frắm trước csau hôn nhân

Dưa a5Gang nhỏ 34của tôi b1- Nhạc Nhan 6- Hiện đại, 82H - 10 chương 9- Link febook

Dược 7byêu 63- akiaki - 13Cổ đại 8e- 14 chương

Đại aca si tình f2- Quý Ly df- Hiện đại a- 10 chương

Đại 54lục thất 04lạc a- Đa Mộc 90Mộc Đa 6b- Nhân thú d7- 62 chương b+ 3 ngoại 0ctruyện

Đại f2quản gia ftiểu nương 1ftử de- Nữ Vương 0Không Ở 51Nhà - Cổ dđại - 94 2chương + 91 ngoại c0truyện - Link f0ebook

Đại 4tiểu thư 38của tôi 7d- Đường 5Quả - Hiện cđại, sắc d- 10 chương

Đánh d4mất tình 7fyêu 78- Lam Bạch dcSắc - Hiện 9đại - 64 79chương + 292 ngoại 4truyện

Đánh 1ngã nữ 96chính, cự e3tuyệt làm bvật hy sinh aa- Khí Khanh 4dMộc tiểu fJJ - Xuyên bekhông - 46 f4chương + ed2 ngoại ctruyện - Link baebook

Đào 18hôn tám etrăm năm bf- Dư Uyển 9Uyển -  Cổ dđại, hiện 7đại – 922 chương 8+ 2 ngoại 8truyện - Link 48ebook

Đặt 1bút thành 9bhôn 2- Hân Hân fbHướng Vinh d- Hiện đại c5- 45 chương 26- Link ecebook

ĐCHH: 78Nữ đặc fecông xuyên 18qua thành bthiên kim ethủ phú 8- Hoa Vô c2Tâm - Xuyên e8không - Phần e51: 250 chương 1+ Phần 2: cc128 chương 10- Link 4ebook

Đế 36nghiệp như 5chọa 84- Mộ Dung 13Nhân Nhi 63- Cổ đại 4- 30 chương

Đế 2vương bạc b5tình a3- Minh Tinh a7- Cổ đại af- 10 chương 1- Hệ liệt 8Bí mật dkhông tốt 3của người 1ấy - Link c8ebook

Đêm 8mất hồn fcủa tổng 7giám đốc 0- Bảo Bối df- Hiện đại 2e- 8 chương 6- Link d1ebook

Đêm ddmưa: Chọc 6phải tổng cbgiám đốc 91trí mạng cc- Tử Thu 78- Hiện đại 86- 233 chương 0+ 33 ngoại 0truyện

Đêm 5fsăn xuân 8asắc 7a- Kim Bích e- Hiện đại, 76sắc - 10 echương

Đi axem mắt a1- Tát Không eKhông - Hiện 5đại - 73 27chương + 7d1 ngoại fatruyện - Link 7ebook

Địa f4ngục cấm bdái: I love 6my sister 6- Tử Thiên a0Băng - Hiện 3eđại - 27 c6chương + 22 ngoại 2ctruyện

Địch ahậu 6- Kiều Ninh d0- Cổ đại, aH - 16 chương 1- Hệ liệt c8Truyện sống 02còn ở hậu 2cung

Định 4nghĩa độc enhất vô 02nhị 64- Hương c4Nam Thảo a- Hiện đại 7– 18 chương, 369 ngoại 0truyện – Link 9ebook

Độc 3echiếm quân 7asủng, hoàng 3ehậu không edễ chọc c- Mèo Bị 1Cá Ăn - beXuyên không d1- 152 chương bb- Link 28ebook

Độc 66sủng thiên 8kim nô 4c- Vu Linh 7- Xuyên không c- 9 chương 96– Hệ liệt fSong long 8giành châu f4- Link a2ebook

Động 1cphòng hoa bchúc trễ 1mười năm fa– Minh Tinh 7– Cổ Đại, 7hài, sủng 71– 10 chương 7c– Hệ liệt 7Tình đẹp fthành đôi f- Link 28ebook

Đông 3phương thần 8long f5- Thủy Ngân e- Cổ đại e- 10 chương b– Hệ liệt 04Vân cung ftứ đường 5- Link 90ebook

Đuổi 4cTheo Trái 8Tim bd- Phương eTiểu Á 8a- Hiện đại 4a- 10 chương

Đừng 7như vậy, 43người ta 62vẫn còn alà học 89sinh đấy! 1- Hồng Cửu c3- Hiện đại b- 70 chương 3+ 1 ngoại 5truyện - Link 1cebook

Đừng c5nói hoàng c2đế vô dftình 4c- Đông Trùng 3- Đam mỹ, 50cổ đại 5- 9 chương

Đường 38chim bay f- Cuồng 57Ngôn Thiên 8Tiếu - Hiện c7đại, hắc 3bang - 58 cchương + 989 ngoại 30truyện - Link 54ebook

Đương abgia cách bcách49Dương Quan 62Tình Tử c- Cổ đại ee– 10 chương b7– Hệ liệt 65Công chúa 0bang - Link 4ebook

Đường cTâm thục 47nữ d- Điển dTâm - Hiện 55đại, sắc 3- 10 chương e3- Hệ liệt 1Thục nữ


images


Em 89dám nói 0em không 34tính phúc f- Hốt Nhiên 3eChi Gian - a0Hiện đại e– 63 chương, 84 ngoại 1ctruyện

Em 2bđã nghe 73thấy chưa? a- Tâm Thường 3- Hiện đại f- 53 chương b5+ 1 ngoại 8truyện - Link eebook

Em 5không yêu 5tôi 27- Khải Ly 65- Hiện đại, bsắc – ed9 chương, 8kết thúc e7– Hệ liệt 6Ngược luyến etình thâm


images


Gặp b5gỡ tổng cfgiám đốc 9etuyệt tình 1tàn khốc 9e- Tuyết cfSắc Đồ cMi - Hiện 0đại, sắc 2b- 266 chương 8+ 2 ngoại etruyện - Link 1ebook

Gần c0nhau lúc cphồn hoa d1tan mất f5- Thủy Dạ 5Lam - Xuyên 81không - 72 5chương, 45 ngoại 6truyện - Link 8ebook

Gấp fgáp để b4mắt nhà 02tù vàng e8- Đồng 83Đồng - 5aHiện đại fd- 10 chương 4- Hệ liệt 3cKhông vào bhào môn arất khó 90sống - Link 9ebook

Giả c5làm người ctình xã 5dhội đen b- Tạp Nhi 76- Hiện đại 4- 10 chương a- Link 74ebook

Gia d6mặt sẹo e- Nguyên 2Nhu - Xuyên 64không – 1c10 chương 0f- Hệ liệt 6eTrời giáng 0sứ mạng 8- Link 3ebook

Gia 7sư có vấn 07đề 26- Tử Tuyền 16- Hiện đại 4- 10 chương 5e+ 1 kết 1thúc - Link 7ebook

Giang 89hồ kỳ 8cục ae- An Tư Nguyên f- Cổ đại, dahài - 45 d9chương + 61 kết thúc

Giang 39nam mỹ nương 7dtử 2e- Vân Nhạc f3- Cổ đại, 7dsắc – a810 chương da– Hệ liệt c0Giang Nam 9fnương tử 7- Link 7ebook

Giao 94dịch tình 9nhân 9- Liên Trân 4- Hiện đại 4- 10 chương

Giáo 2sư, em có 8thể tốt d1nghiệp chưa? f- Kiêu Dương bNoãn Noãn d- Hiện đại 8- 62 chương 6+ 1 ngoại 45truyện - Link 8debook

Giấc 8emộng của aanh, chính 58là em 9- Ninh Mông b- Võng du, 3hiện đại 8- 39 chương 3- Link c2ebook

Giờ e1lành trộm byêu 78- Cổ Tâm 30- Xuyên không, 18sắc - 10 8chương

Gỗ 5mục không 2bthể đẽo 4- Dạ Lễ 3Phục Mông 9Diện - Hiện 6đại - 35 1chương


images


Hai ff'cầm' cùng davui e1- Đông Bôn 1Tây Cố e- Hiện đại e2- 58 chương e- Link 3ebook

Hải 49Dương d3- Hắc Khiết 2fMinh - Hiện 5đại - 10 7achương

Hai a6người đấu 1hư giường 2a- Thương d2Tố Hoa - aHiện đại, bH - 51 chương a+ 2 ngoại 4truyện - 16Hệ liệt eChuyện rối 2rắm trước 73sau hôn nhân

Hải 7Vương 8- Minh Tinh 6- Cổ đại 2a- 10 chương 8- Hệ liệt 06Chí tôn 5hoàn lương b- Link 6ebook

Hạnh 8Phúc, không 58bắn không 1trúng bia! fd- Mộc Thanh 66Vũ - Hiện 6đại, quân dfnhân - 71 9echương + 73 ngoại 4truyện - Link 95ebook

Hành 3trình nắm 0egiữ Nguyệt 3c- Hân Hân bHướng Vinh 3c- Xuyên không e8- 56 chương 0+ 1 ngoại f9truyện

Hạt c7tiêu nhỏ 3trên bàn 4bcơm 3- Liên Liên 3- Hiện đại 48- 9 chương 09- Hệ liệt 42Là lạ một 4anhà thân 4- Link 0aebook

Hãy b5nhớ, anh 35yêu em 1- Giản Huân 5- Hiện đại 7e- 10 chương

Hắc 2bla sát 22- Đan Phi dTuyết - 0dCổ đại 6e– 10 chương 1Link 4eebook

Hoa 74đào khuynh 4quốc 9- Trạm Lộ b- Cổ đại b2- 17 chương 69- Hệ liệt 7Nguyện làm fphu nô - Link 3aebook

Hoa 5Khai 3- Giản Huân 19- Cổ đại 07- 10 chương 9d- Hệ liệt 4Tứ hỉ 58lâm môn b- Link 78ebook

Hoa 87khôi nắm 6quyền: Vương edgia người adthật xấu!! 6- Dạ Vũ dKhuynh Thành f- Xuyên không c- 207 chương 0d- Link b9ebook

Hoa bdtâm tổng agiám đốc 7b- Vân Thanh 5- Hiện đại 8- 127 chương

Hoàng 83Hậu Ác 07Độc 2d- A Đậu b1- Huyền 95huyễn, cổ 1đại - 13 8chương - Link 6ebook

Hoàng ehậu bị cvứt bỏ 2- Minh Tinh d- Cổ đại cb- 10 chương 01- Hệ liệt 7Ác thê tới 47cửa

Hoàng 7bhậu sát 8thủ 5c- akiaki - bXuyên không 9- 12 chương

Hoàng fhậu xinh e1đẹp ác 54độc 84- Vũ Cách cNguyệt - 7bTrùng sinh 5e- 22 chương 3b- Link 6debook

Hoàng 8không hư, 37phi không dthương 8- Tô Nguyệt 1Vân - Xuyên ekhông - 167 b1chương - Link 9ebook

Hoàng f6Phi lính 09đặc công: 3Phượng 2mưu thiên 84hạ 4- Dương 9Giai Ny - bXuyên không 1b- 551 chương

Hoàng dthượng 5dụ dỗ b6thị vệ 5- Vạn Ngữ 53- Đam mỹ, ecổ đại f6– 10 chương

Hoàng 7tước kỷ eesự 30- Song Mục 05– Cổ đại 4Link febook

Hồ cdly! Muốn 28chờ ta bao 6clâu? 0- Mật Trầm c9Trầm - Huyền fhuyễn – 5562 chương, d4 ngoại ftruyện - Link 8ebook

Hổ aMôi d- Thập Phương 31- Đam mỹ, 9dxuyên không 20- 5 chương

Hôm 4nay em phải 67gả cho anh 7d– Lục 6dPhong Tranh a7– Hiện 3ađại, sủng 3– 10 chương 12– Hệ liệt 4dA phiêu tiểu ctình ca - Link 7ebook

Hôn 7mê liền 7dcưới 7b- Kagen no b1Ju - Hiện bđại, sủng 9f– 39 chương 6e+ 5 ngoại 45truyện - Link debook

Hôn 40nhân 88 tỷ e6- Mễ Nhạc 50- Hiện đại a2- 10 chương

Hôn enhân đại 4bsự 9- Tử Trừng 0- Hiện đại 3b- 11 chương 7- Hệ liệt 1Chỉ yêu 82em thôi

Hợp dđồng 77 c1ngày: Ông c6xã bá đạo bdđứng sang bcbên 80- Bách Lý aYêu Yêu 6- Hiện đại b8- 45 chương 1- Link 06ebook

Hợp e7đồng tình 83yêu nguy 7ehiểm 75- Mạc Nhan 6f– Hiện 5đại – 3310 chương fLink 8ebook

Hợp 1fpháp tình b9nhân 9– Sugar e- Hiện đại, bcsắc – ac10 chương e- Hệ liệt 64Tàng xuống ftình nhân

Hương bthơm băng 18đá như bdxưa ad- Mễ Lạp 6Phấn - Hiện 3đại - 35 f7chương - Link 5ebook

Hương athơm mê 34hoặc của 7choàng hậu e– Chu Tiếu 04Y – Cổ 14đại – 732 chương b5- Link f7ebook


images


Kẻ dgian tuyệt 08đối phải e1cáo trạng dftrước 0– Tả Vân d6– Hiện 2cđại – 3f10 chương 9b- Link 0eebook

Kẹo 70đã mở 51không thể 7trả lại 8- Nguyên aViện - Hiện bđại, sắc b- 10 chương 96- Hệ liệt 4Nguyệt lão ahơi bận

Kế 0dhoạch theo 94đuổi vợ e2của Dạ ctiên sinh a4- Lộ Khả a2Khả - Hiện 7đại - 8 68chương

Kết chôn rồi 5yêu d1- Chu Khinh 57- Hiện đại, dsắc - 10 93chương - Link bebook

Kết 2hôn với ctổng giám 7đốc 3- Điển 2Điển - 75Hiện đại fe- 10 chương 35- Hệ liệt dNgười yêu 6tổng giám cđốc của eftôi - Link febook

Khách ebquan, không 0bthể được 7- Lam Bạch 2Sắc - Hiện 0đại - 45 8fchương + e52 ngoại bdtruyện - Link 4ebook

Khách 77trọ, đừng d4như vậy b4- Lam Bạch 54Sắc - Hiện 87đại - 47 01chương + e23 ngoại 7truyện - Link f6ebook

Khát 6thú c5- Nhạc Nhan b- Hiện đại 6- 10 chương

Khẩu 4vị nặng e- Tửu Tiểu fThất - Hiện 3đại, hài f6- 48 chương c- Link debook

Khéo cedụ nữ 6tổng giám 3fđốc 02- Đan Tinh 3- Hiện đại f8- 10 chương

Khi d1ác thiếu 6xuyên qua 06thành hoa 7khôi a- Tiêu Bạch 61Luyện - dbXuyên không 26- 88 chương

Khí a5phi khuynh athành của 7eVương gia 1- Vân Thiên f5Thiếu - bdXuyên không d2- 168 chương d- Link 56ebook

Khí cbphi tái giá: 9Quân thần eephân tranh 4- Lam Tử 04- Xuyên không d- 156 chương 0b+ 3 ngoại 0truyện

Khi 23phụ nữ fxuyên đến ebthế giới 90thú nam a- Tư Đồ cYêu Yêu c6- Xuyên không, 0người thú 4a- 78 chương b+ 5 ngoại atruyện

Khi 6phúc hắc 1gặp biến 1thái 79– Lãnh 3eTúy – Xuyên 7cKhông, hài f– 39 chương f0- Link 8ebook

Khi equân hôn 74gặp gỡ 8tình yêu 35- Thanh Xuân f1Tiểu Biến 7Thái -Hiện 3đại – 6a43 chương fe– Hệ liệt fÁi ái bảo f5bối - Link 14ebook

Khiêu bkhích mất 4khống chế: 52Gặp gỡ 64nhân vật fflớn cực 1phẩm 52- Nhật Lạc 37Cách Tang 6Hoa - Hiện 78đại - 143 fchương

Không fcẩn thận fđụng phải 91tổng giám 86đốc 8- Khiết 6Tâm - Hiện bđại - 10 0bchương - 3dHệ liệt 28Cổ tích 3cphi thường 2của tôi

Không 2cẩn thận 3gặp phải 4nhân vật 89lớn b- Khiết aTâm - Hiện 18đại - 10 5chương - aHệ liệt 7Cổ tích 9phi thường ecủa tôi

Không cfcẩn thận 1nhặt được dông chủ 7lớn af- Khiết dTâm - Hiện 38đại - 10 f6chương - 8Hệ liệt 38Cổ tích 0phi thường ccủa tôi

Không 1được giật 2chồng tôi f- Mạn Ny 31- Hiện đại 9- 10 chương

Không f5nhận người 9tình cũ 6- Dư Mật 03- Hiện đại 81- 10 chương

Không 85sợ làm fbhư em 1- Thạch 6Tú - Hiện 25đại - 10 9chương - Link 9ebook

Không 46thị tẩm, cchém! 8– Lam Ngả b8Thảo – fCổ đại, c1hài, phúc 55hắc – f47 chương, 34 ngoại cftruyện – Link debook

Khúc 42giao hưởng fquân hôn 3- Vitamin 7cABC - Hiện 0fđại - 49 dchương

Kích fTình Tuyết 0aSắc 5- Quý Sa 8- Hiện đại, 3sắc – d10 chương db- Link 92ebook

Kiêu 2hoa của f8bảo chủ 70- Liên Liên 50- Cổ đại, 8H - 10 chương

Kiêu 0bSủng 5- Đinh Mặc 00- Viễn tưởng 6- 90 chương 7+ 14 ngoại 3truyện - Link b9ebook

Kiều 2thê lạc 2đường d– Lăng 1Trúc – 72Cổ Đại 45– 10 chương 6– Hệ liệt 3dHuyền cốc 3ftứ thánh

Kiều bathê, xem efngươi chạy 37hướng nào 7- Quế Tiểu 3Văn - Hiện 1dđại - 8 4echương

Kim dchủ định b2đoạt 4f- Tả Vân 8e- Hiện đại b9– 10 chương, 0kết thúc a3- Link ddebook

Kim 1cương cấp afphá sản 9nữ 5- Minh Tinh 29– Hiện 4fđại – dd10 chương 5fLink d1ebook

Kim 4bNhật Kim a3Sinh a3- Thử Khởi 89Bỉ Phục 1- Đam mỹ, bhiện đại 7- 9 chương


images


Lạc 1Đường be- Dạ An e- Xuyên không d- 25 chương c+ 3 ngoại atruyện - Link 3ebook

Lạc 4dmất tình 9yêu: Linh c4hồn của 6tội lỗi ed- Hạ Vũ ab- Hiện đại, 1trùng sinh d- 45 chương 7+ 2 ngoại c3truyện

Lạc bTuyết Thành 5Bạch 65- Bunny - dĐam mỹ 0- 7 chương, d71 ngoại fftruyện

Làm dnhục ca 2ca 4- Lam Cầm b- Cổ đại 2, sắc – 39 chương, 41 kết thúc be- Link 6ebook

Làm 66phiền huyện 1cthái gia b6- Mai Bối bNhĩ - Cổ 2fđại – e10 chương 9e- Link 0ebook

Lãng 8tử phụ 58tình 70- Đường 53Tâm - Hiện 9bđại, trùng esinh - 10 25chương

Lang 21Nha ac- Neleta - c7Đam mỹ, 8bcổ đại 1- 10 chương

Lãnh dthiếu truy fthê 7- Hoa Điền 8Bắc - Hiện f2đại – b45 chương, c5 ngoại 1truyện – Link aebook

Lão d9bà tiểu e4bạch của 95sắc lang 22tổng giám bđốc 1- Y Nắng 0cTình + Tyna 1aTrần - Hiện 8đại, H 21- 10 chương  

Lâm aGiang Tiên 9- Hồ Điệp 25SEBA - Xuyên 55không - 56 8chương - Link 1ebook

Lấy anhầm anh 3chồng nhiều 4dtiền 1- Phong Quang 4- Hiện đại a- 10 chương 8- Hệ liệt 3Đổi chú 8rể - Link 7ebook

0Hoa Khuynh 13Quốc d- Lê Chi a8Chi - Huyềnh 5huyễn - 917 chương

Lệ 45ngọc c– Lăng dNặc – cĐam mỹ 3b- 16 chương

Lên 7giường etrước ly c1hôn 5- Diệp Tình 3- Hiện đại a6- 9 chương d- Link 3ebook

Lên dbNhầm Giường? 5c- Akiaki - 7Xuyên không 4- 10 chương

Lên 25Nhầm Kiệu fbHoa 1- akiaki - b9Cổ đại c- 18 chương

Loạn 75thế khuynh 0bca e7– hoatranh 7- Xuyên không, etự sáng 1etác – 59 9chương, 04 ngoại 0truyện

Lỡ byêu thanh e2mai trúc 4 5- Nhược 5Tinh - Hiện 6đại, sắc a- 9 chương

Lửa c3dục khó 21nhịn 88- Tinh Hồng a- Hiện đại, 4H mạnh - a910 chương 42- Hệ liệt 93Hộ vệ btuyệt sắc 7- Link 3ebook

Ly 0hôn không dchia tay 2- Quan Dĩnh 6- Hiện đại 26- 33 chương

Ly 3ahôn rồi 2yêu 86- Dạ Ngưng 6Tử - Hiện 4eđại - 22 3echương - Link d1ebook


Được thanks
Xem thông tin cá nhân YIM
Có bài mới 13.07.2012, 23:17
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Quỷ Hồ Bang Cầm Thú
Bang Chủ Quỷ Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 33960
Được thanks: 40345 lần
Điểm: 9.83
Tài sản riêng:
Có bài mới List truyện dài hoàn + Ebook - Điểm: 10
Chú 0thích: click d4vào tên 48truyện. 3 © DiendanLeQuyDon.comTruyện mới d8sẽ được efđể ở 9đầu list.

Lưu 73ý: cdBạn nào cdùng opera 57mini mà bị dlỗi chữ 08ố khi đọc e5ruyện ở 3iễn đàn, 8hì hãy vào betting (cài 8đặt) của 6pera mini, dỏ phần 96huyên xem cho điện 93hoại (off 1ingle column 1fiew), lưu b(save) lại, ffeload page 2à xem được. 6 © DiendanLeQuyDon.comòn dùng 9C thì vào eetting chọn dcrowse mode, c0ồi chọn azoom mode, c7au đó reload 5age lại 40à được. 4 © DiendanLeQuyDon.comếu không 6được thì 34ãy nâng 1dấp phiên bản mới 8ồi làm 78hư trên. 4a © DiendanLeQuyDon.comếu bị 9ỗi mất ahữ thì 0ào setting, 9nable javascript 9à được.

images


9mi! Mau về c8nhà thôi 4- Trần Duy c- Hiện đại e- 53 chương f+ 1 ngoại 0dtruyện - Link ddebook

Mang dTheo Cục 41Cưng Chơi dGame 7- Trang Cầu fĐích Bình eeTử - Võng 78Du – 24 2fchương, 83 ngoại ctruyện - Link 8ebook

Mạnh f4Có Kiếp caThiên Thiên 4- Lục Xu 4- Hiện đại 4c- 48 chương e6+ 1 ngoại 9truyện - Link 9bebook

Mãnh fnam đầu agỗ theo 4đuổi cô 6dâu 1- Hắc Khiết 9eMinh - Hiện 92đại - 10 37chương - 9eHệ liệt cCity Hunter

May 5mắn được 8achàng yêu b– A Đồng a– Cổ đại, 8sắc – 110 chương 9c- Link 57ebook

Mặt 8ftrắng nhỏ 9đứng sang afbên! c2- Vân Cát afCẩm Tú 8- Hiện đại 2f- 49 chương 0+ 3 ngoại ftruyện

Mấy ađêm cũng ealà đêm dđầu 1- Nghệ Tịnh f0- Hiện đại 1- 10 chương

Mẹ, bchúng con bmuốn cha: 68bảo bối a4Mật Đường d- Đan Thanh a5Mộng - Hiện 26đại - 144 56chương - Link 10ebook

Mẹ d3của đứa 9trẻ đừng 57chạy b5- Tâm Đào 3f- Hiện đại d- 151 chương 8c- Link 00ebook

Mẹ 1mạnh mẽ b1mua một btặng hai 8- Anh Vũ 90Phiêu Linh b- Hiện đại e- 188 chương c- Link aebook

ahoặc song 7vương d- Thánh Yêu c9- Xuyên không d- 102 chương

Mị 8bhậu hí 2blãnh hoàng a- Sở Thanh 6- Xuyên không 0- 495 chương

Minh e2tinh kiêm dtổng giám 3đốc 5c- Đạm Mạc cĐích Tử 1Sắc - Hiện 51đại - 84 4chương - Link 34ebook

Môn 34chủ đùa d7phi d2- Lam Cầm 7c- Cổ đại b- 10 chương 1- Hệ liệt e9Khéo đùa cthê tử 25hoàng đế 25- Link bbebook

Một bđêm một a6ngày một 2đời ac- Phù Tô bLục - Hiện 93đại, ngược 3fluyến tình bthâm – 022 chương

Một 68mình đấu 6với lưu 5bmanh 1- Thần Vân 3- Hiện đại 5- 10 chương 87- Link ebebook

Một 9ngày làm bthầy, cả fđời làm 7cchồng 42- Hồ Ly 50Đi Ngang 2Qua - Hiện ađại - 58 99chương + b1 ngoại 9truyện - Link eebook

Mời 7tân lang 30lên kiệu 9hoa 0- Mai Bối eNhĩ - Cổ ađại - 10 2chương

Mua 52em một trăm b8đêm ac- Nghê Tịnh ef- Hiện đại, caH - 20 chương 8e- Link 2aebook

Mùa 4hoa rơi gặp 3lại chàng 35- Thục Khách c– Huyền 6huyễn – f247 chương 7bLink bebook

Mua cthê tử 3f- akiaki - baCổ đại 1- 12 chương

Mười 38dặm gió 8xuân không fbằng em 0- Mộc Thanh ceVũ - Hiện 33đại - 64 1cchương + 83 ngoại 5ctruyện - Link 6debook

Mướn 5phòng rồi 6dlên giường a- Thương 18Tố Hoa - fHiện đại, 6H - 37 chương- aHệ liệt b2Chuyện rối bfrắm trước 3fsau hôn nhân

Mưu 1sắc 8- Dạ Chi 33Dạ - Cổ aeđại - 49 3chương

Mỹ 3Nhân Phu 6Quân 12- Lạc Thần f0Hoa - Cổ 25đại - 172 21chương

Mỹ 5vị se duyên 06anh với e4em da- Hàn Liệt a- Hiện đại 1d– 42 chương f– Hệ liệt 59Quyến luyến 98giữa răng amôi - Link eebook


images


Nam dcương trực 1sợ nữ 9dây dưa 17- Chanh Tinh f- Hiện đại b– 10 chương, 442 kết thúc 30- Link a5ebook

Này! 1Mau Buông 8Cô Ấy Ra 4- Ức Cẩm 03- Hiện đại 4e- 57 chương 2+ 1 ngoại ctruyện

Năm 3mươi thước ccthâm lam 0– Ba Nữu 97– Hiện 0ađại – 175 chương

Năm 62năm sau kéo bem lên giường 4d- An Tĩnh e- Hiện đại, dsắc - 15 fchương - Link 6ebook

Nắm 1dtay người, 9kéo người eđi d- Thiên Hạ 3Vô Bệnh c- Xuyên không ad- 82 chương 3b+ 7 ngoại fdtruyện - Link 0ebook

Nắm 1etay nhau đi 1dkhắp nhân 8gian 3e- Ly Trần 4Nhất Tiếu 95- Cổ đại 4- 24 chương

Ngài dchủ tịch 4ác liệt 1- Vu Trinh f- Hiện đại e1- 10 chương 32- Hệ liệt bChủ tịch cthật có a1lỗi

Ngại 1gì lên giường 3- Lưu Tam cTam - Hiện c2đại - 73 cchương + 2510 ngoại cftruyện

Ngạo 8thế tuyệt aetrần 74- Tuyệt 2Trần Tử 90Thương - 10Xuyên không, 74dị giới 50- 81 chương

Nghịch 2lửa 03- Phong Tử 19Tam Tam - 87Hiện đại 97- 69 chương 2+ 6 ngoại 9ctruyện

Ngoài 3dự đoán ddmọi người e- Tát Không 0Không -  Hiện f7đại – d010 chương

Ngọt fngào đùa 4tình 16- Lâm Hiểu 0Quân - Hiện 1dđại - 10 cchương

Ngọt fengào với 36tổng giám aađốc ae- Điển 3eĐiển - 96Hiện đại d- 10 chương 2b- Hệ liệt 06Người yêu a2tổng giám 5bđốc của 6tôi

Ngốc 0bthê lưu d8lạc giang 51hồ 5a- Mạc Nghiên 8Yên - Xuyên 7fkhông - 164 d0chương + 083 ngoại ctruyện - Link cebook

Ngồi cbhưởng tám 14chồng 0c- Giản Hồng 5Trang - Xuyên 7không, NP c- 203 chương d6+ 10 ngoại 70truyện

Ngủ 3bên cạnh bbgiáo sư 10– Mộc afKhông Bách 49- Hiện đại 05- 48 chương 9+ 2 ngoại cftruyện - Link 2debook

Nguyện 4ước trọn 9đời- 2Lục Xu - abHiện đại ba- 88 chương a+ 1 ngoại 2truyện

Nguyệt dQuang 1- Hắc Khiết fMinh - Hiện dđại - 10 7chương

Ngự 32hoàng 15- Minh Tinh f- Cổ đại 1– 10 chương 8– Hệ liệt fChí tôn ahoàn lương 46- Link 7ebook

Ngự 5thú nữ 9vương e- Luyến dNguyệt Nhi 45- Xuyên không b4- 183 chương 2+ 2 ngoại cctruyện - Link 05ebook

Người 9banh yêu chính 5là em 0- Trinh Tử 2a- Hiện đại, 2fH - 10 chương a- Hệ liệt eNuôi quỷ enhỏ - Link 8aebook

Người 25bên gối f5lạnh lùng 6- Đình Nghiên 27- Hiện đại, 49H - 10 chương 1b- Hệ liệt 2Liệt Nam 09Truy Tập 53Lệnh

Người 6đàn ông 5kiêu ngạo ccchớ phiền 9tôi 40- Tử Tiệp f9- Hiện đại 9- 10 chương

Người 6đàn ông 5xấu hiếm d1 b- Kiều Ninh 03- Hiện đại, c6H - 10 chương

Người dgiám hộ ftà ma 70- Đình Nghiên 39- Hiện đại, 81H - 10 chương c- Hệ liệt fLiệt Nam 9Truy Tập 5Lệnh - Link 3ebook

Người 7giám hộ fưu tú c- Trinh Tử 0f- Hiện đại, aasắc - 10 03chương - 6fHệ liệt 2Nuôi quỷ 7nhỏ

Người 9Hầu Kiếm 7Thánh 02- Cần Thái e- Cổ đại, 92sắc – 4810 chương 72- Hệ liệt 74Vạn Thiên abSủng Ái

Người 0kia, thiếu 3dgia ! b9- Kim Huyên e- Hiện đại c0- 10 chương 2- Hệ liệt 7dquán cà aphê hạnh 0bphúc – Link d3ebook

Người 17kia, tổng fgiám đốc 88! c- Kim Huyên 37- Hiện đại a- 10 chương 96- Hệ liệt a1quán cà f9phê hạnh 2bphúc – Link a2ebook

Người aở chung 9cuồng ngạo cc- Đình Nghiên 12- Hiện đại 6- 10 chương 9- Hệ liệt aLiệt Nam cTruy Tập bLệnh

Người 9thiếp bị 94bỏ của 3cvương gia 93mãnh tướng d9- Hồ Ly 68- Cổ đại, e2ngược – 45109 chương

Người 3etình của 9ác ma 1d- Hạ Điệp 2- Hiện đại b- 9 chương 64- Link 6ebook

Người 83tình nguy e3hiểm 67– Mạc 4Nhan – Hiện 3đại – 510 chương 9- Link 7febook

Người 8yêu "anh 58em" của 1tôi 69- Nhược 9Tinh - Hiện 91đại, sắc 3- 10 chương

Người eyêu bị 0nguyền rủa a- Tứ Nguyệt 3- Cổ đại, 2H - 10 chương

Người 3byêu của atổng giám 5ađốc xã dhội đen 60- Quân Tử e4Hữu Ước 0b- Hiện đại 9- 110 chương 2+ 3 ngoại 26truyện - Link 7ebook

Người 86yêu đào 9hoa của ftôi 3- Liên Liên f- Hiện đại d– 10 chương ad– Hệ liệt 6Đang len 9lén yêu f7đương - Link 7ebook

Người b5yêu ngây 44thơ của 9tôi db– Liên 5Liên – 5Hiện đại fe– 10 chương d– Hệ liệt 5Đang len bclén yêu dfđương

Người dyêu ngốc 8enghếch của ctổng giám cđốc b- Cung Ninh 9- Hiện đại 5- 10 chương

Người eyêu ơi, fđi nào! 8- Nhất Độ fQuân Hoa 24- Huyền 2huyễn - 2c66 chương f- Link 8ebook

Nha 98hoàn e6- Trịnh 78Viện - Cổ 9đại - 20 5chương

Nha d7hoàn không bchịu gả 83- Trạm Lượng a- Cổ đại 7a- 10 chương 53- Hệ liệt 33Quẻ hồng 8bloan tinh 0dđộng

Nhà 47tù nóng 7abỏng: Tổng 9giám đốc 6tha cho tôi d1đi 59- Ái Tình 3Hoa Viên 1- Hiện đại f8- 132 chương b9+ 24 ngoại 8truyện

Nhạn b4Độ Thủy cNhu Tình 4- Hân Ngữ 2- Đam mỹ, 6cổ đại 9d- 10 chương

Nhặt 9được ông 2xã sĩ quan 8- Mặc Hạp 0Thiển Trà 80- Hiện đại 2- 56 chương e+ 4 ngoại etruyện - Link e8ebook

Nhận 5tội với 24em 66- Mạc Nhan f- Hiện đại b- 10 chương

Nhập 92 1d- Donggua1986 7- Đam mỹ, ahiện đại, 6trọng sinh f– 75 chương

Nhật b3ký thăng 1cấp ở fhậu cung 79của nữ c4phụ 27- Cửu Nguyệt 0Vi Lam - Xuyên dkhông, cung 1ađấu - 89 echương

Nhật 1cký tìm chồng 3của mẹ 5hồ đồ 4- Mính Hương cHoa Hồn 04- Hiện đại 0- 100 chương

Nhật 50ký trưởng 88thành của 6bảo mẫu 5- Hàn Liệt  - e1Hiện đại- d010 chương

Nhất 3thế khuynh dctình 9d- Yên Thị 5- Đam mỹ, c1cổ đại, bsắc – 8f56 chương

Nhị 37kiến khiêu 4tình a- Mễ Nhạc 54- Hiện đại, 8sắc – 710 chương a– Hệ liệt eThời kỳ 9yêu thử a- Link 6cebook

Nhím 1con, em đừng 4sợ! f0- Hoàng Phủ 1Vũ Nguyệt 32- Hiện đại 3- 8 chương 53- Link c1ebook

Nhu 5fHoàng Ngự 93Ảnh 5f- Quý Ly 24- Cổ đại, basắc - 10 9echương - aHệ liệt 5Lòng chàng 8như sắt

Như dÝ c4- Kim Huyên e- Cổ đại 1- 10 chương 74- Hệ liệt 1Tứ hỉ eblâm môn f- Link 5febook

Nhược 9Phi 6- akiaki - 20Cổ đại 2- 10 chương

Nịnh 0vương f- Trạm Lộ c- Cổ đại 2– 9 chương 4– Hệ liệt 7Quan trường 18chơi thật 47vui – Link 27ebook 1 b- Link eebook 2

Nóng 6lòng chữa 3trị bậy 3- Mộc Tú 0a- Cổ đại a- 9 chương 82+ 1 ngoại 99truyện

Nợ 5chồng b- Chu Khinh 8f- Hiện đại, bH - 10 chương e- Link 15ebook

Nợ 30phong lưu cfcủa công 5chúa c8- Phức Mai c- Cổ đại 54– 10 chương 71– Hệ liệt bdThành thân e3thật là 85khó - Link 11ebook

Nuôi 39anh là họa d– Cốc 0Nguyệt Ưu 9– Đam mỹ, 9hiện đại  – 0b10 chương

Nuôi 43dưỡng thỏ 4tiểu thư fc- Cầu Mộng 6- Hiện đại 78- 10 chương

Nữ bgiúp việc 8acủa thái 5tử phúc 2hắc 1- Thiên Lại 7eThần Thoại 81- Hiện đại b- 176 chương 60- Link eebook

Nữ e4phụ là 6vô tội 02- Tiểu Cô 37Tử - Xuyên 33không - 78 e9chương

Nữ b1phúc khí bcủa tửu 0vương 1- Minh Tinh 5– Cổ đại 8– 11 chương c– Hệ liệt cƯớc định 0thủy tinh d0- Link 12ebook

Nữ e3tặc trộm 70tim 2- Ngải Đông c- Hiện đại c- 10 chương 8- Hệ liệt 9aHồ sơ Ngục bcThiên

Nữ 2cvương của 1tể tướng 4- Nhược 96Tinh - Cổ 1đại, sắc 65- 10 chương f5- Hệ liệt 4Trộm gạt 9cgiành lừa

Nữ 8vương dã aman của 9tổng giám e6đốc d2- Quan Tĩnh 2- Hiện đại 8- 9 chương 4- Link 10ebook

Nữ d9vương lạnh elùng, Vạn 3vạn tuế! b4- Thiên Nhan 96- Hiện đại, 9dH - 10 chương

Nửa dđời sau 5của ta 0- Ta Không ePhải Thiên 81Sứ Của 53Ngươi - 9cXuyên không 8- 42 chương 30+ 10 ngoại 6atruyện - Link 0ebook

Nương 2nương rất d9khí phách: 0Chỉ cưng 3chiều Thái a8Tử Phi bướng 45bỉnh a- An Thuần d3Nguyệt - bXuyên không 7- 140 chương 35- Link 7bebook

Nương btử bán bathân 9d- Chanh Tinh 1c- Cổ đại cd- 10 chương 2- Link febook


images


Ồn 2ào nhỏ 16- Tát Không 8fKhông - Hiện 4đại - 74 5chương + a5 ngoại 7truyện - Link adebook

Ông 6xã ăn vụng 5xin chùi b8mép 3- Lăng Hề 0Hề - Hiện 9đại, sắc 1- 14 chương 3a- Hệ liệt 0Yêu lớn 5hơn tiếng 7dnói

Ông 9xã, chúng ccta cùng nhau b8làm ruộng eađi c- Cửu Nguyệt aBảo Bối 3f- Xuyên không, 4hiện đại 6- 68 chương 0+ 1 ngoại 99truyện - Link 20ebook

Ông 0dxã của 5tôi là xã chội đen d- 18Thanh Âm 9Thiên Sứ 31- Hiện đại 19– 69 chương f1- Link 35ebook

Ông dfxã dân chơi 6không yêu dtôi cd- Lâu Doanh 0eDoanh - Hiện cađại - 15 e5chương - Link 4ebook

Ông 9xã không 9thể nuông 1chiều 12- Lâm Phỉ 3- Hiện đại, 50H - 10 chương

Ông aexã là giáo 51 8f- Tử Tuyền f- Hiện đại 3- 10 chương

Ông 20xã quái 93quỷ, xem 8bai sợ ai f- Cổ Nại 8- Hiện đại cf- 152 chương ad- Link dfebook

Ông 3xã Satan 4đến gõ 5cửa 2- Thất Niệm dcAn - Hiện 8đại - 199 2chương - Link b7ebook

Ông 1xã tuyệt 0không phải 69cực phẩm c- Tạ Thượng 27Huân - Hiện 6đại - 10 90chương - 68Hệ liệt 48Tình duyên ethai long 3phượng

eChung YES, 36Kết Hôn 3NO 93- Ngải Mân d– Hiện 1fđại - 10 70chương


images


Pa dPa 17 tuổi 8- Hương 1Chương Thụ fĐích Ảnh 4Tử - Tuổi 4Teen – 52 7chương

Phế aTích 0- Cuộc Sống 84Thật TMD 03Tịch Mịch 5Như Máu e3- Võng Du, 85hài – 31 5chương

Phi 99tử điêu 8bngoa của 5Hoàng đế d- Mễ Lộ 27Lộ - Cổ dđại, H b2- 10 chương b- Hệ liệt aLong phượng d4cát tường 95- Link 17ebook

Phong 7elưu đấu 9oan gia b9- Trạm Lượng 1- Hiện đại ed- 10 chương 6a- Link 1ebook

Phong fVũ Thanh 41Triều 1 2- VMT - Cổ fađại, kiếm 1dhiệp, 60 3chương

Phong d1Vũ Thanh 9dTriều 2 c- VMT - Kiếm a8hiệp - 109 78chương

Phù 0dquang 86- Mạt Hồi 6- Đam mỹ, 7bhiện đại 53- 8 chương 6+ 1 ngoại 7truyện

Phu bquân của 7cgiáo chủ 4- akiaki - ffCổ đại 0- 20 chương

Phu 9Quân Xấu 1Xa 7- Điển 8Tâm - Cổ 5đại - 10 1chương – eHệ liệt eGia tộc 7keo kiệt b- Link a4ebook

Phú 7Quý b1- Ký Thu 7d- Cổ đại 1- 10 chương 5a- Hệ liệt fTứ hỉ 6blâm môn

Phúc 3hắc cũng 2bphải biết 8cách 10- Thu Thủy 3Y Nhân - e1Hiện đại, 1equân nhân 4a- 59 chương 0- Link 4ebook

Phượng 3ẩn thiên chạ 4- Nguyệt 4fXuất Vân c- Cổ đại 6- 167 chương ed- Link 45ebook

Phượng 1mị 1e- hoatranh d1- Nữ tôn, btự sáng 27tác – 10 7chương, 444 ngoại 85truyện


images


Quản dgia b- Kha Hải 1Tình - Đam 23mỹ, hiện 22đại - 6 5chương, 03 ngoại 9truyện

Quản 1gia công 5cứng nhắc 9- Lê Tiêm 5- Hiện đại b– 10 chương f7– Hệ liệt fDiệu quản 7gia

Quán 0brượu nhỏ b1yêu nhau c9- Đan Phi 93Tuyết – cHiện đại 9– 10 chương 5- Link 05ebook

Quan 82tỳ 3- Mễ Lộ 7Lộ - Cổ 3đại, H af- 10 chương 8+ 2 ngoại a0truyện - 3Hệ liệt 8Truyện sống 5còn ở hậu ccung

Quần 4áo xốc axếch bf- Thương 1bTố Hoa - 5Hiện đại, 5H - 56 chương 7+ 2 ngoại 8truyện - cfHệ liệt 7cChuyện rối 5rắm trước 9sau hôn nhân

Quân c1chủ chọc bdphi fd- Lam Cầm 5- Cổ đại 0- 10 chương f- Hệ liệt 8bKhéo đùa 3thê tử 71hoàng đế 37- Link 92ebook

Quấn dlấy em đến b7thê thảm e- Trạm Lượng 95- Hiện đại 58- 10 chương

Quần 4lụa 8- Nhạc Nhan 19- Cổ đại, bH - 10 chương 7+ 1 ngoại 2truyện - e9Hệ liệt fĐại trạch dmôn - Link 1ebook

Quân 5sủng 0- Sâm Trung 2aNhất Tiểu 43Yêu - Hiện 7eđại - 56 4chương + 965 ngoại 25truyện

Quân 1vương đoạt 10phi a4- Lam Cầm e6- Cổ đại b- 10 chương 9- Hệ liệt 2Khéo đùa 3thê tử 2hoàng đế 4- Link 8ebook

Quý efcông tử b6ngang ngược 1- Tứ Nguyệt 1- Hiện đại, 5H - 10 chương c2- Link cebook

Quỷ dlinh tinh b- Mai Bối 7Nhĩ - Cổ aađại – 8e9 chương

Qủy 9thê 94– Mạt 2dHồi – 6bĐam mỹ, 36kỳ bí – 430 chương

Quỷ 6cThần Y 17- Lâm Uyển eDu - Cổ eđại, sắc f– 10 chương 4– Hệ liệt 5fMa mỵ tứ 1acông tử

Quyện 39tầm phương 6- Hồ Điệp cdSeba - Cổ 4đại - 31 achương


images


Rất fyêu tướng efcông 8– Ngụy 5Quân – dCổ đại 0c– 10 chương 9Link 9ebook


images


Sau cKhi Nữ Vương 9Thất Tình 92- Kim Huyên 59-  Hiện 3đại – 3b10 chương 1- Hệ liệt 94tỷ muội

Sắc 0Màu Ấm 45- Phong Tử 7bTam Tam - 5Hiện đại 3a- 77 chương f+ 12 ngoại 17truyện - Link 0ebook

Sầu 4triền miên 44- Đạm Mạc 8aĐích Tử 23Sắc - Xuyên cekhông – 166 chương

Scandal 61Đình Đám 4b- An Tư Nguyên 34- Hiện đại 08- 77 chương 0+ 1 ngoại 1truyện - Link 8febook

‘Sex’, 1flà điều 22cực phiền 3ctoái! ec- An Tình 89- Hiện đại, 0H - 10 chương f0- Link 2cebook

Sống 0chung với 4bá tước 7f- Hai Viên 05Đường 8Bách Thảo 12- Hiện đại 9- 57 chương

Sống 00lại thành 6fMục Niệm 55Từ 20- Trần Lan c- Trùng sinh, eđồng nhân eKim Dung - b472 chương 0- Link 23ebook

Sống c2riêng không f5đơn giản a– Đào c0Nhạc Tư 0– Hiện 31đại – 0e10 chương 8– Hệ liệt 17Bảo bối 78thật xin 3elỗi – Link 83ebook

Sống 0thử thì 21có gì đâu 6ghê gớm c- Tử Trừng 3- Hiện đại 2- 10 chương 4- Hệ liệt 2Chỉ yêu 92em thôi

Sợ 66cô quạnh damới yêu fanh 5- An Tĩnh d- Hiện đại, cdH - 10 chương

Sở 96Tiêu 9- Nguyệt 7Vũ Dạ - 6Đam mỹ, 2cổ đại e- 20 chương

Sủng 5Em Đến bTận Trời 3- Đan Phi 0eTuyết - faHiện đại b1– 10 chương

Sủng cem không 2tốt sao 0– Hận 8Điệp – b7Hiện đại, csủng – 7275 chương 95- Link 1ebook

Sủng cfphi bướng ebỉnh của e9Vương gia a- Mễ Lộ 67Lộ - Cổ 1cđại, H d4- 10 chương 2e- Hệ liệt 8Long phượng 0cát tường 90- Link cebook

Sự e3dịu dàng eđáng ghét 0- Hốt Nhiên 2Chi Gian - a9Hiện đại 04- 88 chương 5a+ 1 ngoại e2truyện

Sự 96mềm mại 8dưới quân 7trang cb- Chiết 13Chỉ Mã 79Nghĩ - Hiện 27đại - 56 3chương + 15 ngoại 2truyện - Link 6ebook

Sự 4tỏ tình cecủa tổng 97giám đốc emáu lạnh ea- Ni Nam - 2Hiện đại 5- 10 chương

Sửu fnữ cũng b0khuynh thành- 03Ẩn Hình 78Đích Xí 63Bàng - Cổ 2đại - 82 3chương


images


Ta aLà Minh Tuệ b7- Hưu Luyến 7Thệ Thủy e- Đồng 20nhân, xuyên 6fkhông - 45 89chương + 81 ngoại edtruyện - Link debook

dLang Quân 0f- Lâm Uyển 1Du - Cổ 92đại, sắc 0– 10 chương 20– Hệ liệt cMa mỵ tứ fcông tử

89Y 34- Nguyên 2Viện - Xuyên 4không - 10 e4chương - 34Hệ liệt fTruyện sống a3còn ở hậu 79cung - Link 29ebook

Tái 69giá 4- Nhạc Nhan 4- Cổ đại, 66H - Hệ liệt 81Đại trạch 5môn - Link beebook

Tái 2cThế Vi Xà 3c– Phi Ngữ 66Đam mỹ, 3Cổ trang b– 10 chương, d1 ngoại 9truyện

Tam fthiếu cứu 6vớt cô dnàng mồ 4côi 8- Thần Tâm 7f- Hiện đại a9- 10 chương d3- Link 5eebook

Tăng a5sản báo a5quốc 5- Kí Thu e7- Hiện đại e4- 10 chương 10- Link 35ebook

Tất 3cả mọi 7người đều c3yêu tổng 80giám đốc 9f- Trạm Thanh c6- Hiện đại 2- 10 chương a- Link 0aebook

Tây ccMôn Bạch cHổ 91- Thủy Ngân 92- Cổ đại 6- 10 chương fa– Hệ liệt 8fVân cung dctứ đường 1- Link 79ebook

Thạch fđến vận adchuyển a- Mai Bối cNhĩ – Xuyên 48không – c10 chương f1Link 9ebook

Thái fetử cũng exưng thần 1- Lưu Phong 5- Cổ đại d– 8 chương

Thái 73tử phi d- Nhạn nhan f- Cổ đại f- 10 chương 03- Hệ liệt 0Đại trạch 64môn - Link f2ebook

Thanh 3Liên Phượng d2Dẫn 6- Mạt Trà 2dKhởi Ti b- Huyền 9huyễn - 957 chương 96+ 6 ngoại catruyện

Thanh eMai nghi kỵ 79Trúc Mã 1- Tọa Hóa 6Bồ Đề 3- Hiện đại, 74hài, sủng 7- 48 chương 9- Link bebook

Thanh 2mai trúc 2mã đến ctuổi có 7thể cưới e- Ái Phiêu dĐích Dạ c- Hiện đại 63- 65 chương

Thay atim 7a- Lâu Vũ 1cTình - Hiện 9đại, huyền 5huyễn - 5310 chương 1+ 4 ngoại 0atruyện

Thâu dftâm tiểu bbxà tiên 27- Vũ Thần cHoàn - Đam amỹ , hiện 43đại – c110 chương

Thầy 2giáo sói dhoang và 0ehọc sinh 43cừu nhỏ d- Mê Đồ 0Vong Giả d- Hiện đại, 4H - 40 chương 9d+ 2 ngoại 09truyện

Theo 13dòng tình 81yêu f- Sói Xám b5Mọc Cánh de- Hiện đại, 46sắc - 78 c0chương + 57 ngoại d9truyện

Thê 3bằng tử cquý f– Mai Bối 30Nhĩ – Cổ 4đại – 39 chương

Thế 0thân thì fcó làm sao 7- Trạm Lượng 1- Hiện đại 1a– 10 chương, 232 ngoại 54truyện – Link febook

Thê fatử bỏ atrốn c- akiaki - 5Cổ đại db- 18 chương 59+ 4 ngoại 6truyện

Thê f7Từ Chỉ 3bPhúc Vi Hôn c- akiaki - 7Cổ đại 7- 10 chương

Thiên 8đường dquá xa, nhân 60gian thì 27gần 37- Quất Tử 1Thụ - Hiện 6fđại - 48 52chương + 03 ngoại b9truyện

Thiên 5hạ đệ 1nhất trang cc- Đường 1fNhân - Cổ bđại - 10 echương

Thiên ekim làm vợ b5kế d4- Tô Diệu 7Thủ - Cổ 0đại - 72 8echương

Thiên 78Nga Đen Bị 6Phản Bội 86- Ký Thu 1- Hiện đại 5- 10 chương 8- Link b8ebook

Thiên 0Niên Lệ 15- Nam Cung 40Dao - Đam 4fmỹ, 10 chương

Thiên 2Tung xinh f8đẹp 6- Lí Tẫn bHoan - Xuyên bkhông - 113 8fchương - Link 3ebook

Thiếu cchủ hắc 4đạo 52- Nghê Tịnh 5- Hiện đại 80- 8 chương

Thiếu fnữ dệt bmộng 4- Lăng Trúc e- Hiện đại e- 10 chương 3f- Hệ liệt 3Thiên Địa f0môn

Thiếu dnữ giựt 9ctiền 23- Lăng Trúc 06- Hiện đạ 2- 10 chương

Thoát akhông khỏi dôn nhu của 86anh 5- Diệp Lạc 40Vô Tâm - eHiện đại 82– 15 chương cvà kết cdthúc

Thời 7agian nhiệt bluyến 1- Tử Văn 9- Hiện đại 8b- 20 chương 7- Link d0ebook

"Thú" 52Y 2– Hidden 7- Đam mỹ, 6hiện đại, 8hài – 25 bchương

Thú 5nam và tiểu 0fbạch 5f- Ngũ Canh d7Vũ - Hiện 49đại - 53 e7chương + 24 ngoại 0truyện - Link debook

Thuần 23phục cô 5vợ bé nhỏ: aTổng giám 14đốc hư 2hư hư 84- Bắc Minh 9f- Hiện đại 4- 158 chương c- Link 0ebook

Thuần c6phục vợ etrên giường 6- Lâu Doanh 0Doanh - Hiện ađại, trùng 67sinh - 10 c8chương + b1 ngoại 35truyện - Link afebook

Thục f9nữ nghịch dlửa c- Điển 6Tâm - Hiện 3dđại - 10 2chương - 8Hệ liệt 1fThục nữ 87- Link 8ebook

Thuê bboss làm 7bạn trai 7- Hỉ Cách 3Cách - Hiện ffđại - 10 dchương

Thứ 0eđế 3- Kim Cát d3- Cổ đại, fH - 24 chương 2d- Hệ liệt fTruyện sống d0còn ở hậu cfcung

Thư dekí không 2lên giường 5- Tống Vũ 6eĐồng - 3Hiện đại e- 10 chương

Thư cký trẻ enóng bỏng 5- Mộc Dung f- Hiện đại, fH - 10 chương

Thượng bbCung 91- Vân Ngoại 9Thiên Đô 3- Cổ đại, ccung đấu b- 46 chương d+ 2 ngoại ftruyện - Link 9ebook

Thương 2hoa tiếc 1ngọc d2- Thập Tứ f6Lang - Xuyên 9không -45 08chương

Thường 7fgiáo sư aôn nhu 24- Kim Huyên 2c- Hiện đại 8d– 10 chương 1- Hệ liệt f6Một nửa 2khác của 84tôi

Thượng 6tướng tà aác, hôn 28nhẹ nhàng 5thôi! 2a- Lưu Niên 06Vô Ngữ 0- Hiện đại b1- 181 chương

Ti eTi cài tình 70- Vũ Hân 1- Hiện đại b1- 10 chương

Tiền a1đặt cược 7của tổng 7giám đốc 1- Quý Anh c- Hiện đại 9- 10 chương

Tiếu 60diện vương 46gia, lạnh efnhạt vương 7phi 7- Nam Cung eDao - Xuyên 12không, hài 2- 41 chương e+ 6 ngoại 3etruyện

Tiểu cnương tử 5bướng bỉnh 51- Kim Huyên e- Cổ đại 0b- 10 chương

Tiểu dnương tử 2đào hôn 66- Mạn Lục d- Cổ đại e- 10 chương

Tiểu d1nương tử 59nhà thợ 83săn d- Nữ Vương 18Không Ở 41Nhà - Cổ 61đại - 89 c6chương - Link ffebook

Tiểu 86quy mô chiến 40tranh b– Ngân 4fSâm - Đam 5cmỹ, hiện b2đại - 22 5chương

Tiểu fThiếp 6c- Nhạc Nhan c- Cổ đại f- 10 chương 31- Hệ liệt dfĐại trạch 28môn - Link aebook

Tiểu dthôn cô emang theo dfbánh bao 5tung hoành cethiên hạ 06- Thượng c6Quan Hinh d3- Xuyên không 87- 198 chương e+ 1 ngoại 7truyện

Tiểu 40thư, ăn efxong xin thanh 5etoán d- Lăng Hề 8Hề - Hiện ađại, sắc 1- 12 chương 7f- Hệ liệt 4Yêu lớn 97hơn tiếng 5nói

Tiếu 1Thường 48Nhac aa- Hạ Oa c-Cổ đại 7– 10 chương 22– Hệ liệt d5Vương triều 91Đại Đông f7- Link 2ebook 1 b- Link 3ebook 2

Tiểu dyêu tinh adhọa thủy: 5Xem trẫm 1thu phục 5nàng 8- Chiêu Hạ 1a- Xuyên không 2- 254 chương 8+ 21 ngoại 0atruyện

Tìm 8dsói để 0gả a7- Liễu Doanh 74– Xuyên deKhông – f12 chương 14- Link 3ebook

Tinh 0Ấn Online 74- Thính Khanh c9Nhất Ngữ 1- Đam mỹ, 0võng du - 4a23 chương

Tinh 6linh tuyết 6- akiaki - fCổ đại 61- 10 chương

Tình 29nhân giao 9dịch c- Lệ Lỵ f- Hiện đại f– 10 chương 0– Hệ liệt 3Tứ thiên d0kim

Tình 5yêu ban đầu, 9tình yêu 8cuối cùng 1- Mai Tử 0Hoàng Thì 6fVũ – Hiện 2đại – e25 chương, b4 ngoại d5truyện – Link ebebook

Tôi 9muốn chàng 1nam sủng f1này 94- Chu Khinh a3- Hiện đại, 08sắc - 10 8chương, f3 ngoại 7dtruyện - Link bebook

Tôi bdmuốn làm 7phu nhân f- Kim Huyên 92- Hiện đại 73- 10 chương f- Hệ liệt 9Bốn mùa 72cuồng tưởng c7khúc

Tôi 96muốn nổi 6tiếng 1- Mộng Chân d9- Hiện đại 90- 48 chương

Tối 52Nay Muốn 42Lên Giường 4f- Lam Mân b7- Hiện đại, 2huyền huyễn, 2sắc - 10 bchương

Tôi 0yêu nhân 04dân tệ 9b- Trùng Tiền cHữu Điểu 87- Hiện đại 6- 44 chương 3- Link aebook

Tổng 01giám đốc d& Cô athư ký 2e- Đỗ Nhâm 2- Hiện đại 5- 10 chương 9- Link 98ebook

Tổng bgiám đốc fdcấp trên 1OUT bf- An Nhiễm cNhiễm - 96Hiện đại 86- 287 chương f- Link 6bebook

Tổng 3giám đốc, 51cho tôi mượn 47sinh em bé d- Noãn Đường b7- Hiện đại 2- 83 chương

Tổng 8dgiám đốc 9châu Âu b8- Chử Nguyệt 4- Hiện đại 42- 10 chương 3d- Hệ liệt 54Đàn ông bnước ngoài 70giàu có

Tổng 2giám đốc 0châu Úc c- Chử Nguyệt 6e- Hiện đại 2- 10 chương 63- Hệ liệt 2Đàn ông fnước ngoài abgiàu có

Tổng fgiám đốc 0bchung nhà, 7dxấu xa 5– Cầu d7Mộng – c6Hiện đại 5– 10 chương e3- Link 2ebook

Tổng ecgiám đốc fđào hoa 2cxin cẩn 3thận: Con 6dâu xã hội 7đen nuôi 19từ bé e- Tiền Tiểu aBạch - Hiện 2đại - 258 bchương - Link 2ebook

Tổng ebgiám đốc c4đói bụng: c9Thỏ trắng f5mở cửa 3đi ef- Yêu Yêu ebĐào Chi e9- Hiện đại 27- 185 chương 5+ 1 ngoại 4truyện

Tổng dgiám đốc cđừng thế 61mà! 2- Lương a0Hải Yến 3c- Hiện đại, 80sắc - 8 fchương

Tổng 4giám đốc 9dgạt cưới 2– Cầu 1Mộng - Hiện 9đại – 710 chương

Tổng 38giám đốc 1gặp nạn dd- Mạc Thần 67- Hiện đại e- 10 chương b- Hệ liệt 47Công tử bgặp nạn 7- Link 7ebook

Tổng egiám đốc fkhông biết dtốt xấu 99- Đường cbQuân - Hiện 98đại - 8 8chương

Tổng 94giám đốc 7ekhông tốt b- Nhiếp 5Thiểu Trăn 6- Hiện đại 61- 10 chương

Tổng egiám đốc 50lạnh lùng 90- Cổ Tâm e- Hiện đại 6- 10 chương

Tổng 1giám đốc 3clạnh tình 6- Khải Tâm ca- Hiện đại 19- 10 chương 5- Hệ liệt 29Tổng giám a5đốc cay 04nghiệt

Tổng 78giám đốc cclên giường 40đi 1- Bố Đinh 2- Hiện đại d- 28 chương 82- Link bebook

Tổng 2giám đốc elừa đảo 0- Quý Hồng 8b- Hiện đại a1- 10 chương 57- Hệ liệt 0Tập đoàn 3gạt tình

Tổng 8giám đốc 8fmuốn làm 1thuê 57- Hồng Hạnh e- Hiện đại cf- 10 chương 9- Hệ liệt 0Mua một acngười tình b9làm bạn

Tổng 3giám đốc 63thật lạnh 7lùng b- Mạnh Ny 5- Hiện đại a- 10 chương

Tổng bgiám đốc cctỏ ra uy a5phong 4- Lê Liêm 0- Hiện đại f- 10 chương

Tổng 8giám đốc, 5ftôi không 82bán 6- Yên Vũ 4Tiểu Ốc 4- Hiện đại 92- 252 chương b+ 25 ngoại 4truyện - Link 6ebook

Tổng cgiám đốc btuyệt tình dc- Khải Tâm 6e- Hiện đại 5- 10 chương d4- Hệ liệt 23Tổng giám 8đốc cay 0nghiệt

Tổng 39giám đốc 0dvà người b7tình hung f5dữ d- Thát Bạt 7eNguyệt Lượng 2d- Hiện đại 4- 10 chương

Tổng dgiám đốc 86yêu Thủy aTinh a- Thiên Nhan f- Hiện đại, 4bH - 10 chương

Trả a9thù tổng 76giám đốc c2ác độc 7- Nhật Dạ dAn Nhiên a- Hiện đại 1a- 89 chương cb+ 3 ngoại etruyện - Link 0eebook

Trái bCấm Thơ 21Ngây e- Đường bY - Hiện eđại, H 8- 10 chương 25- Link 9ebook

Tráo 43đổi vương ephi 50- akiaki - 37Cổ đại 0c- 20 chương be+ 1 ngoại 1atruyện

Trâu bGià ‘Gặm’ eCỏ Non af- Thương 5Tố Hoa - dHiện đại 68- 66 chương 0b- Hệ liệt 9Chuyện rối 6rắm trước f3sau hôn nhân

Tri 84huyện bị 41ép lấy 4fchồng 2- Vũ Anh dTuyết - bCổ đại, asắc – 4410 chương

Trò f0đùa của aNguyệt Lão c- Chu Ánh 9dHuy - Cổ 4bđại – 4510 chương bb– Hệ liệt 73Lỡ rồi 8cứ liều

Trọng 2cSinh Chi Nịch d8Ái bb- Hoàn Hoàn 6a- Đam mỹ, 9bHiện Đại 5– 54 chương

Trộm bsói 7- Mạc Nhan 3- Cổ đại d- Hệ liệt fTuần phu

Trốn c8hôn gặp dbphải tình 15yêu 7- Kim Huyên 3- Hiện đại bf- 10 chương

Trời esáng nói 1etạm biệt  - 23Đường cNhã - Hiện 2đại, H 9c- 8 chương 9- Link acebook

Trời 48Sinh Chính fLà Mệnh 23Hoàng Hậu 2- Thiển 9Thảo Mạc 9Ly - Cổ 53đại - 10 achương - 1Hệ liệt eTam long đấu 65oan gia - Link 6ebook

Trung 98khuyển cắn 15ngược 3- Nguyên 6Viện - Cổ 7ađại - 10 41chương + c01 ngoại 5truyện

Truy 3dphu c0- akiaki - fCổ đại 23- 10 chương b9- Link febook

Truyền 63thuyết yêu 3nghiệt 0- Nhất Độ 2Quân Hoa 8e- Huyền bhuyễn - 0390 chương 03+ 2 ngoại ctruyện - Link bcebook

Trừ b9em ra còn 4có ai f7- Lâu Vũ 39Tình - Hiện 0ađại - 10 82chương

8fcầu mèo 58– Phức dMai – Cổ dđại – f610 chương f5– Hệ liệt fHồng nương 2khác loài 2Link 5ebook 7- Link eebook 2

d8hồn 3c– Minh Tinh d0– Cổ đại, ethâm tình 0– 10 chương 1– Hệ liệt 1Hắc sơn 0dchi thần d7- Link 6ebook

Túc 58Vương thiên btuế 84- Cầu Mộng 3c– Cổ đại, 6esủng – 3e10 chương b- Link febook

Tuyến 88thời gian 27- Lăng Thục 88Phân - Hiện 44đại, sủng 29- 10 chương 6f- Link bebook

Tuyệt 17sắc truyền 1ckỳ: Nguyệt f6lạc hồng btrần 3c- Lâm Vũ aPhàm -Xuyên 3không – 660 chương 4- Link eebook

Tứ d3Đại Gia e7Tộc, bản f5tình ca của 7dVương tử 8- Ngưng Mâu 6Nhất Thuấn 0- Hiện đại 11- 133 chương

0niệm thành 0thành 7e- Quân Tử 8Dĩ Trạch 2- Hiện đại ae- 27 chương

Từ c6vợ tướng 76quân trở 8cthành hoàng 86hậu: lên 93nhầm kiệu fhoa d- Hoả Hồng 72– Cổ đại b- 452 chương 3f- Link 1ebook

Tướng 3công đòi 1cưới 05- Nguyên 7Nhu – Cổ 9đại – 010 chương 8Link f8ebook

Tướng bcông không 4xuất gia 5e- Trạm Lượng 5- Cổ đại 0f- 10 chương

Tướng c2công thật devô lý 49- Nhược dHoan - Cổ f5đại, H d2- 10 chương

Tướng 2công, thỉnh 8dùng chậm c- Lăng Hi ba- Xuyên không 0a- 10 chương f9- Link eebook

Tướng ebGia Ái Thê 0- Cần Thái d- Cổ đại, csắc - 10 dachương

Tương datư cơm nắm 40- Điển 7Tâm - Hiện 2fđại – db9 chương, 4kết thúc a2– Hệ liệt bPhúc Nhĩ baMa Sa – Link 37ebook

Tương 5tư cùng bquân tuyệt e- Nguyên 5Viện - Cổ 86đại, H 4- 10 chương 92– Hệ liệt bKhuynh quốc

Tỳ 9fnữ vương 8phi 3a- Lữ Nhan d0- Xuyên không 9- 92 chương


images


U flinh sơn 1etrang c- Tứ Mộc 2f- Cổ đại, c1điều tra 4- 12 chương b- Link c6ebook

Ưng 0fVương Đoạt 3Ái 9– Tứ Nguyệt c- Cổ đại, aH - 10 chương


images


Vật 05cưng của c5thiếu gia 7– Hồng fSầm – 23Hiện đại, 0sủng, sắc ca– 10 chương

Vị aehôn phu tuyệt 3chẳng phải bngười lương 9ethiện e- Tạ Thượng bHuân - Hiện 49đại - 8 dechương - eHệ liệt 6Tình duyên fthai long 0phượng c- Link 1ebook

bbsao hạ lạnh 2– Cố Tây a7Tước – 46Hiện đại, 8sủng – e626 chương

Võng 7du chi gia ahữu quai 0fsủng 0c- Nhu の 5aThiên Vũ b- Đam mỹ, c6võng du - f79 chương

Võng cdu chi thủy 9dhỏa giao 7dung b- Tiên Nữ dHạ Phàm 7dƯng Sát 64- Đam mỹ ae- 44 chương 5+ 1 ngoại 6truyện

Võng 69du chi trận ctiện thiên 7nhai 9- Tử Ai 36Mạt Lỵ 5b- Võng du 6- 42 chương

Vọng 8bGiang Nam 83- Hồ Điệp 3aSEBA - Xuyên fkhông - 28 d9chương - Link 15ebook

61cùng mập 9fVô cùng bgầy 0e- Mễ Lạp 0Phấn - Hiện 44đại - 45 13chương - Link fcebook

8diệm xinh f3đẹp 0a– Lâm Gia 9cThành – c2Xuyên không, 90đấu trí a– 230 chương b- Link 9ebook

Vợ fcó thai mười 4triệu của 1phó tổng c- Quế Tiểu 2Văn - Hiện 0ađại, H e- 10 chương 1e- Hệ liệt beÔng chủ 6dlớn tập 21hợp đặc bbiệt

Vợ cđẹp trộm 0tim: Đại 3thiếu phúc 8hắc đừng 93phách lối cb- Ưu Thương a1Nhĩ Hoàn b7- Hiện đại 7- 218 chương

Vợ 2lạnh lùng 5không sợ cftôi 14- Ngũ Vi 33- Hiện đại 6- 10 chương 7- Link 2ebook

Vợ acngốc a- A Bối 37- Hiện đại 2- 40 chương 60+ 4 ngoại ctruyện

Vợ 24phúc hắc 0của Đế dVương Hắc 0Đạo 7- Thiên Thượng 4Lam Cẩn 4- Hiện đại f- 110 chương

Vợ btrước giá 3trên trời 2của tổng 1egiám đốc b- Phần 1d2 14- Hàn Trinh 4eTrinh - Hiện a8đại - 616 4bchương + 113 ngoại 9dtruyện

Vợ btrước mập 2mạp 6- Giản Huân e- Hiện đại 1- 10 chương e1- Link 1ebook

Vợ 70yêu của atổng giám 6đốc xã a6hội đen 79- Quân Tử eHữu Ước b3- Hiện đại e- 123 chương bb+ 3 ngoại dtruyện - Link bebook

Vợ 7ayêu khó 3bthuần phục 8- Thanh Thần a7Vi Dương 9- Hiện đại 2- 120 chương

Vợ fyêu gây 9họa 38- Thần Hi 76- Hiện đại 0- 10 chương c- Hệ liệt f7Bà xã vô 9fcùng phiền 6toái - Link debook

Vợ 1ayêu thích 3ftán gái 50-  Cầu f0Mộng – e2Hiện đại 2– 9 chương e- Link 65ebook

a9em siêu cấp: feTướng công 7bthật hung 9mãnh 3- Lam Tiểu 2Uất - Xuyên 1không, sắc 25– 184 chương, 125 ngoại 5truyện - Link eebook

4Khuynh Thành b1- Nam Cung bDao - Xuyên 9không, tự 3sang tác c- 70 chương

Vừa 1gặp đã eyêu f8- Hắc Khiết 22Minh - Hiện 46đại - 10 bfchương

Vừa fý quý công 0etử 6– Thủy 2cLam – Hiện 6dđại – e10 chương 4- Link 4eebook

Vương 5gia chạy 94trốn 4- Âu Dương 6Vân - Đam e3mỹ, cổ 4ađại - 10 64chương

Vương 4gia giá lâm 5- Tứ Nguyệt 5d- Xuyên không, 4sắc – 710 chương, 3kết thúc c3– Hệ liệt 97Đến đâu 6cũng được enhư ý - Link 2ebook

Vương 2gia, hãy fđể ta bảo 6vệ ngươi 48- crazyhuyen 25- Xuyên không c0- 40 chương a+ 2 ngoại a0truyện

Vương a6gia lạnh 4lùng chỉ bsủng vương aephi bị bỏ 13- Lộ Dung 2Thuỷ Tích 7d- Xuyên không f0- 100 chương d- Link 86ebook

Vương 3dGia Lấy fVợ 69- Trạm Lộ d- Cổ đại 5- 10 chương e- Hệ liệt 2fHoa gả sai 8- Link 2ebook

Vương 06gia, nhà 5của em chính flà phủ dccủa anh 5– Tứ Nguyệt f8– Hiện 4đại, sắc c5– 10 chương c– Hệ liệt fĐến đâu c1cũng được 0anhư ý

Vương 9gia sợ vợ e- Cầu Mộng d- Cổ đại 3- 10 chương 70- Link 7ebook

Vương 50gia ta biết 2fsai rồi 10- Loan Loan b- Xuyên không 7- 128 chương 83- Link e7ebook

Vương dgia tóc trắng: 8Vương phi 0si ngốc ekhông dễ 6bchọc b- Nha Tiểu 1Quyển - 7Xuyên không b- 204 chương 3- Link 7debook

Vương 6phi của d7yêu tinh 5vương c- Trúc Quân 61- Xuyên không 7- 10 chương


images


efquân đùa fhậu f- Trúc Quân 45- Xuyên không 7- 10 chương 1d- Link 53ebook

Xấu 65phi 5- Trinh Tử 7- Xuyên không, 98H - 15 chương 7- Hệ liệt 76Truyện sống 41còn ở hậu 7cung

Xuân 4fmang lưu 4cluyến 3- Tự Thị 9Cố Nhân 6Lai - Trùng 24sinh, H - 8180 chương 8- Link 4ebook

Xuân etình nhộn 6dnhạo 0- Tinh Hồng a- Hiện đại, 81H mạnh - 410 chương 53- Hệ liệt cHộ vệ 0tuyệt sắc

Xí, 1cđồ tiện 59nhân b- Thương 5Tố Hoa - a4Trùng sinh, bH - 57 chương

Xin 4chào, con 5mèo của d2tôi! 9- Môi Quả 3a- Hiện đại 90- 190 chương e3- Link 7ebook

Xin 7bchào, trung 61tá tiên 6dsinh 4- Mạc Oanh 2d- Hiện đại 7f- 71 chương 0e+ 1 ngoại fbtruyện

Xuyên 5qua làm tình f5nhân của ehoàng đế! 66- Lạc Nhật 40Bầu Bạn 9a- Xuyên không 08- 138 chương 89+ 1 ngoại 8ftruyện

Xuyên fqua mĩ nam 0tóc trắng: d2Công tử bHuyền Tuyết 17Y 8- Bùi Thị cThúy Vân 3- Xuyên không

Xuyên dqua thời 2không giả cfbộ vô tội 2- Tứ Nguyệt a1- Xuyên không, 93H - 10 chương 1b- Hệ liệt 9dÔng trời c5đùa giỡn

Xuyên d4qua thời 51không tìm c6tình lang 8- Tứ Nguyệt 72- Xuyên không, 4bH - 10 chương be- Hệ liệt b3Ông trời 66đùa giỡn

Xuyên daviệt cự 2fnhân quốc 3độ c0- Thi Chức 41- Đam mỹ 8– 27 chương

Xử a4nữ đoạt 6tình 8a- Ngải Đông e- Hiện đại 63- 10 chương 1- Hệ liệt 0cHồ sơ Ngục 7Thiên


images


Y 9Sinh Thế 2bGia 36- Điệp 9Chi Linh - c4Đam mỹ, dbhiện đại e- 76 chương 9+ 2 ngoại 2atruyện

6Thiên chi 40Lâm Cửu ea- Thập Nguyệt d0Trùng - Xuyên 75không, đồng anhân - 40 bechương

Yêu dbanh đừng 43nên bỏ 3rơi anh 3- Trạm Lượng 64- Hiện đại 5e- 9 chương 5- Link 0ebook

Yêu 74anh, thật eđau lòng 4- Mạc Lâm c4- Hiện đại 98- 10 chương

Yêu f3em lần nữa, 6eđược không 52anh? 07- Nguyên bViện - Hiện 3đại, trùng fsinh, H - f10 chương

Yêu ađương với 0dtổng giám cđốc 21- Điển d2Điển - 67Hiện đại b5- 10 chương b- Hệ liệt dNgười yêu bdtổng giám 8đốc của 42tôi

Yêu 68giả, thích 8thật: Điện d7hạ, người 7fthật là 6 e- Nhất Phu 8a- Hiện đại f6- 144 chương 36- Link 30ebook

Yêu 0Hận Triền 5Miên 27- Thịnh 0Hạ Thái 41Vi - Hiện 7đại - 98 achương + 94 ngoại 7truyện - Link c8ebook

Yêu e2kiều đùa 7dlang quân 4c– Tần 76Phương Ngọc 4– Cổ đại 8– 10 chương 3Link cebook

Yêu bfmị hồ 8- Mạc Nhan ee- Huyền 46huyễn – 310 chương 71Link dfebook

Yêu 6phải cô 2nàng hai 47mặt 74- Kim Huyên a- Hiện Đại 1– 10 chương fc– Hệ liệt 8aCô dâu tuyển 3chồng - Link eebook


Được thanks
Xem thông tin cá nhân YIM
Có bài mới 14.07.2012, 00:09
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor
Cựu Editor
 
Ngày tham gia: 16.08.2011, 10:02
Bài viết: 1087
Được thanks: 1947 lần
Điểm: 9.37
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: List truyện dài hoàn + Ebook - Điểm: 4
Cho ta quảng cáo ké cái list đang lập của nhà ta nhé, cũng hơi bị đầy đủ đó *PR xí* ^^
http://lachoacung.wordpress.com/list-truyen/ngon-tinh-da-hoan/. Có link ebook và số chương truyên kèm theo, truyện nào ta đọc rồi thì có chia thể loại kỹ nữa, mại zô, mại zô. :bighug:


Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 14.07.2012, 09:41
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor
Cựu Editor
 
Ngày tham gia: 01.08.2011, 12:51
Bài viết: 1804
Được thanks: 4051 lần
Điểm: 9.6
Có bài mới Re: List truyện dài hoàn + Ebook - Điểm: 2
Ta cũng bày đặt bon chen làm một cái đây, cho quảng cáo hộ cái nhé
https://huyenbibo.wordpress.com/list-truyen-dai-hoan/


Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 14.07.2012, 10:17
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor
Cựu Editor
 
Ngày tham gia: 06.06.2012, 21:34
Tuổi: 18 Nữ
Bài viết: 161
Được thanks: 1179 lần
Điểm: 9.09
Có bài mới Re: List truyện dài hoàn + Ebook - Điểm: 3
Cho em xin một chân.
https://thuytamcung.wordpress.com/list-truyen-dai-hoan/


Được thanks
Xem thông tin cá nhân WWW
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 57 bài ] 
       


Thành viên đang xem chuyên mục này: angell0nelycute, babycold, Bamboo412, Bbhouse, Bongmi0809, Boolazy, bumxitchan, Băng Nhi vô vi, Chichiru, chinteo, Choi_Miu_99, Conmaxinh, cúc trắng, cún sì tel lar, Dai long vuong, dandelionlove, diep diep, dieunhi, Dino_JY, dothidieuhien, Dung Hoàng, duyendang, dương lệ, Đọc chùa, eoayen, evolfapallam, fsr1994, fufudethuong, futhuybilangquen, gaubaoluc1, Giang Dobi, Google Adsense [Bot], gấume6, haiichi, Hana86, hang.nguyen147, hanhphuc90, hanhquang, hathinh, hjnna, hoangbachcam, hoangcindy, Hoài Ngọc, huyentram185, Iris Leo, izabella_3494, Kiều Thảo, Kuro Zenki, kyucmua, Landien11, langmaihuong, leo exotic, littlepea11, luuchiin, Lệ Quỹ Vô Tình, macchan97, macynguyen, map_th, mayy205, mh238, Min_Mun, minhdang2506, MinLee95, mohoang.1998, Mùa say đắm1983, ngo mai thu thao, Ngoc Kim, ngocdiep0201, Ngochiennh, Nguyễn thanh duy, nhatminh2606, nxqvt, nynyxink1990, Nắng Banmai, ohichi, peheobuongbinh, pemi741999, phongdong147, Phongvanytuyet, phuong thi, PHUONGTRANG22, pnbn240912, quynhnhuho, redmountain, Ruby vo, rắn con 89, sei_leo, snow_angel_2014, Spring2710, Thamnguyen, thaonguyen17, the glee, thien binh, thungphididong, Thuy duong27, thuy Jenly 4, thuy512, ThuyDjnh, Thủy Lưu Ly, tieuthuhoahong, Tocdothuhut, toiyeugiadinh, Tracyduong, TranLienikt, tranphuongnghi, Trúcc Trúcc, Tuyết Như, tùng k3, Tường Nghii, vittm, vnht, voikoi, vuthuhien8369, vũ thanh thủy, whitemic97, yeungontinh, Yêu thích truyện, Én nhỏ99, Ốc Vui Vẻ và 5435 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm

Chuyển đến:  
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Thành viên nổi bật 
tudiemto
tudiemto
Thi Ca
Thi Ca
HoaHoaTựVũ
HoaHoaTựVũ

Cua Rang Me: má: vâng
tudiemto: hôm bữa má đăng ký bên box của Q, link má gởi í
tudiemto: box này tuyển lung tung quá, má không biết
Cua Rang Me: má ơi, cái này viewtopic.php?style=2&p=1946398#p1946398 thì có giong tmod k?
Cua Rang Me: vâng má
tudiemto: cua: vào xem các đơn đã gởi tham khảo ghi như thế nào nha
Cua Rang Me: vậy cái link má gửi.... cua ghi mod hay tmod???
Tiểuhàn: Chỉ có ta và ss wenny thôi. Ak nhưng ss wen ko thấy lên nên của vào làm tmod đi a
Cua Rang Me: hàn: vâng
Tiểuhàn: Ko phải đâu ta đăng ký cái ta gửi đệ ý phải làm trong 5 tháng cơ. Ta làm mod gì ý quên rôi. Cua theo chỉ dẫn của má ý
Cua Rang Me: mà Hàn hàn ơi, sao 2 tmod kia cua k thấy gì hết á?!?
Tiểuhàn: Uk vào của má là có box ta đó
Cua Rang Me: haizz... hại não nha.......
Tiểuhàn: Ak cái ý khác ak thôi cua theo chỉ dẫn của má nha
Cua Rang Me: vĩ: thấy mail rùi
Cua Rang Me: viewtopic.php?style=6&f=6&t=318358&style=6&style=2
cái này đwwojc k má, ngay topic TGT LQ luôn
tudiemto: cua: con gởi đơn ở topic này nè
dienvi2011: check mail đi cua!
Cua Rang Me: tiểu hàn bảo con dki làm tmod bên TGT LQ
Cua Rang Me: má: là sao má
tudiemto: thôi chị qua TQ ở với suongsuong cho khỏi lạc đạn :D
Tiểuhàn: Pa sương ta sẽ xử huynh đó nha
tudiemto: cua: ở đây nè viewtopic.php?f=84&t=308992
lazy_lazy: =))))) đi theo nhìn e cũng cho lạc đạn trúng =)))))
Tiểuhàn: Ưk
sư huynh ta sẽ đánh  sư huynh để sư huynh ko động dục đc nữa a
tudiemto: thôi, VC nhà này bạo lựic quá, không chơi đâu, chỉ đi theo nhìn thôi :)
lazy_lazy: Vk iu iu chúng ta sắp có nhẫn cưới rùi kakakaka
Cua Rang Me: Hàn: chưa gửi. cái hàn gửi là mod á @@
lazy_lazy: Ừ đúng rùi ta tính làm thế đó =))) ta đâu có nói sẽ xé áo ta a~~~~~~ =))))
Nminhngoc1012: Ox ah, phải là sang xé áo tuột quần sunnie để xin lỗi chứ :))


DiendanLeQuyDon | ddLQD | Phong thu am | studio | YeuCaHat
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.