Diễn đàn Lê Quý ĐônTạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 46 bài ] 

List truyện ngôn tình hoàn + Ebook

 
Gởi bài 13.07.2012, 18:21
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Quỷ Hồ Bang Cầm Thú
Bang Chủ Quỷ Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 39269
Được thanks: 34403 lần
Điểm: 8.91
Tài sản riêng:
Gởi bài List truyện ngôn tình hoàn + Ebook (update 24/4) - Điểm: 10
List 9ftruyện ngôn 28tình hoàn 5+ Ebook


Chú 8thích: click 15vào tên 8etruyện. 1e © DiendanLeQuyDon.comTruyện mới b1sẽ được 47để ở 42đầu list.
EDIT bMỚI = Truyện 2ừa edit 06oàn. BETA 4ỚI = đã 2dit hoàn 1à mới được feta lại. 9 © DiendanLeQuyDon.comBOOK = truyện 9ừa có ebook. c © DiendanLeQuyDon.comBOOK MỚI 8= đã có 1cbook nhưng 9được beta b1ại và làm 9book mới.

Lưu eeý: 3ạn nào 0ùng opera 2fini mà bị 3ỗi chữ 58ố khi đọc druyện ở 6ciễn đàn, e9hì hãy vào 2etting (cài 14đặt) của cdpera mini, aỏ phần d3huyên xem 09ho điện choại (off 9ingle column d7iew), lưu 7(save) lại, c2eload page 04à xem được. b © DiendanLeQuyDon.comòn dùng 0C thì vào c3etting chọn bbrowse mode, 48rồi chọn 6zoom mode, 4csau đó reload cpage lại 96là được. b8 © DiendanLeQuyDon.comNếu không eđược thì 90hãy nâng 19cấp phiên 46bản mới 25rồi làm 2như trên. 22 © DiendanLeQuyDon.comNếu bị elỗi mất b7chữ thì c9vào setting, 1enable javascript c0là được.

NEW


Chồng 1eấm giường 75- Giản Huân f9- Hiện đại a– 10 chương 9– Hệ liệt 3dBích hoa 3cũng có emùa xuân 9f- Link 37ebook b(EBOOK)

Cách aMạng Bà f 5- Tử Trừng 7c- Hiện đại bf- 8 chương 6(EDIT MỚI)

Con 9thỏ nhỏ 2ngoan ngoãn d- Luyện c0Nghê Thái e5- Hiện đại fb- 10 chương 3(EDIT MỚI)

Kế 7hoạch theo 9đuổi vợ 17của Dạ 62tiên sinh a- Lộ Khả aKhả - Hiện 0cđại - 8 7cchương (EDIT 42MỚI)

Mẹ 90sắc bén 62mua một 6atặng hai 2- Anh Vũ 1Phiêu Linh 34- Hiện đại d3- 188 chương d(EDIT MỚI)

Nửa 0đời sau ddcủa ta 0a- Ta Không 5Phải Thiên 8Sứ Của 14Ngươi - 6Xuyên không c8- 42 chương 8+ 10 ngoại cdtruyện - Link eebook f(EBOOK MỚI)

Ông 5bxã không 79thể nuông 73chiều 5- Lâm Phỉ 2- Hiện đại, fH - 10 chương 3(EDIT MỚI)

Quân fbvương đoạt 4cphi fa- Lam Cầm b- Cổ đại 5- 10 chương 6d- Hệ liệt 2Khéo đùa c6thê tử 03hoàng đế 5a- Link 9cebook b(EBOOK)

Scandal ecĐình Đám e- An Tư Nguyên 7- Hiện đại e6- 77 chương 5+ 1 ngoại 4truyện - Link 5ebook c(EBOOK)

Thanh bmai trúc 97mã đến atuổi có 5bthể cưới 5- Ái Phiêu eĐích Dạ b7- Hiện đại 78- 65 chương ee(EDIT MỚI)

Tổng 01giám đốc 5đào hoa 65xin cẩn d2thận: Con 26dâu xã hội 8đen nuôi ftừ bé 3- Tiền Tiểu eBạch - Hiện 8đại - 258 1achương - Link c4ebook d(EBOOK)

Trốn 9hôn gặp e3phải tình 4yêu 59- Kim Huyên 2- Hiện đại 59- 10 chương 5(EDIT MỚI)

Xuân 55mang lưu 70luyến 60- Tự Thị 7Cố Nhân 5Lai - Trùng 0asinh, H - 880 chương 3b- Link f5ebook f(EBOOK)


images


Ác 7nương tử a- Nguyên 1Nhu – Xuyên 5không  - 5910 chương 8– Hệ liệt ebTrời giáng 4csứ mạng 8- Link 59ebook

Ác 8anữ vương fephách lối f– Mễ Lộ 4Lộ - Hiện 4đại, sắc  – c10 chương 9a- Link eeebook

Ái aphi, nghe 28nói nàng d9muốn trèo e1tường 9- Thiên Lạc cHọa Tâm a5- Xuyên không, esắc - 233 0chương, 213 ngoại 8truyện

Ái aaphi trẫm elà đặc b7công c- Dương cGiai Ny - 82Xuyên không eb-199 chương 7- Link febook

Ái dthiếp của 9bối lặc 75- Tiểu Đào b- Xuyên không 8- 10 chương 9- Link 2ebook

Ám c6dạ ma vương 86- Cô Quang 3Tàn Chiếu e- Đam mỹ, cfcổ đại, abngược – 0820 chương

Anh 0cả không 14làm không 8công 5- Tạ Thượng 0Huân - Hiện 2đại - 8 5chương

Anh 6hùng thời 5loạn cc- Đinh Mặc 41- Viễn tưởng 7- 65 chương 9e+ 5 ngoại dtruyện - Link 7ebook

Áp dtrại tiểu 5nha hoàn e6– Tứ Nguyệt f– Cổ đại, 80sắc –10 bchương – 7cHệ liệt 51Sơn đại 22vương - Link 31ebook

Áp 31trại tiểu 77phu nhân b3– Tứ Nguyệt 15– Cổ đại, 72sắc – 1510 chương a6– Hệ liệt b5Sơn đại d3vương - Link 2ebook

Áp ftrại tiểu 6tình nhân b– Tứ Nguyệt 8b– Cổ đại, d8sắc – 0110 chương 86– Hệ liệt 2Sơn đại acvương - Link 1ebook

Áp a6trại tiểu avương phi f1- Tứ Nguyệt 8f- Cổ đại, esắc – 8d10 chương f4– Hệ liệt 9Sơn đại 4vương - Link debook

Âm 0mưu của btổng giám 88đốc 6- Mai Tử 7- Hiện đại e- 10 chương


images


d3hoàng dụ 4lãnh phi 7- U Nguyệt 1Như Yên e1- Xuyên không f– 134 chương 0f+ 1 ngoại 97truyện - Link eebook

9dmai điểm 9csai bài 1f- Chu Ánh eHuy - Cổ 9đại - 18 2fchương - 6Hệ liệt b4Đâm lao 6phải theo 08lao

c9xã chớ 08giở trò 1– Tạp 5cNhi – Hiện dđại – e210 chương 7b– Hệ liệt 7Ngũ trọc f8ác ma - Link 1ebook

8xã của 2hắn thật 14tham ăn 8- Lương 2bHải Yến a- Hiện đại 2- 10 chương

4exã keo kiệt 5chống lại 07tiền nợ cf- An Tĩnh b- Hiện đại, b4sắc - 9 echương + 82 ngoại 32truyện - Link debook

cyêu mưu btình 8- Hân Hân 13Hướng Vinh 0- Hiện đại b3- 61 chương 33+ 2 ngoại f6truyện - Link 20ebook

Bạn d3Nhi đùa bxuân 0a- Quý Ly e- Trùng sinh, 58cổ đại, asắc - 10 66chương

Bang 1chủ dụ 0aphi 3b- Lam Cầm 4- Cổ đại c4- 10 chương e- Hệ liệt 5Khéo đùa 6thê tử achoàng đế b8- Link 4cebook

Bảo dBối Lên 3Nhầm Giường 75- Tạp Nhi e- Hiện đại 6- 10 chương f6- Hệ liệt 4Ngũ trọc 76ác ma

Bảo 52bối trong 7lòng phúc 5hắc tổng 8giám đốc f0– Đào f4Nhạc Tư f– Hiện 7ađại – 3510 chương bf– Hệ liệt f5Khinh thục 1nữ chính 91kháng - Link eebook

Bắc 48Cung Huyền d8 4e– Thủy 7aNgân – f4Cổ Đại 3– 10 chương e9– Hệ liệt 0Vân cung dtứ đường 7- Link eebook

Bắt cđược người 8đàn ông alưu manh a- Chử Nguyệt a7- Hiện đại, bsủng - 10 4chương - a3Hệ liệt aBắt được 68tình yêu 0c- Link 45ebook

Bắt 10lấy người dđàn ông flạnh lùng 2- Chử Nguyệt 9- Hiện đại, fdsủng - 10 a5chương - 7Hệ liệt dBắt được 6tình yêu 46- Link 8ebook

Bất 7ngờ lên elàm Thế 5dtử phi e8- Thiển cThảo Mạt 3cLy - Cổ 5dđại - 10 79chương - 2eHệ liệt 96Tam long đấu 2oan gia - Link 0ebook

Bẫy 4Tình 2f- Lam Bạch 2Sắc - Hiện f5đại - 36 27chương + 692 ngoại 0truyện

7Cưng Của 7Học Trưởng c6- Chanh Bảo 05Bảo - Hiện 3dđại - 10 5chương - Link debook

Bẻ 4cem không e5thương lượng fe- Tuyết 82Mặc – 2Hiện đại, 38sắc -38 51chương

bdkíp theo 1đuổi vợ 0acủa tổng dgiám đốc b9- Quý Nhu b- Hiện đại 1- 10 chương f- Link 7ebook

cmật của e6đại tiểu 2thư f- Y Phương d3- Hiện đại, 94sắc - 10 dchương

c4mật của bfnương tử 8- Mạc Nhan 85- Cổ đại 10- 20 chương

49mật của 5btổng giám cđốc 8- Nhạc Nhan 4- Hiện đại 3e- 10 chương

BLOOD daX BLOOD e-Yêu Chu 6- Dị thế, cvampire - 860 chương

Bỏ 0rơi vương 81gia b- Trạm Lộ 3c- Cổ đại a- 10 chương a- Hệ liệt a6Cưỡng hôn

Bỏ 0vợ, không c7có cửa aađâu e3- Kim Tinh d- Hiện đại b5- 10 chương

Boss 1yêu nghiệt, 1chớ mập 4mờ e5- Sơ Thần 3- Hiện đại, 6dsắc - 200 a2chương, 84 ngoại 17truyện - Link 0ebook

Bộ a2Bộ Liên d6Hoa ee- Thanh Ca bNhất Phiến 2d- Xuyên không, dH - 89 chương

Bối 4lặc gia cctác tình ca– Mạn 3Ny – Cổ cđại, sắc 31– 9 chương, 5phần 2 tự ccsáng tác: Link cebook

Bốn 3miệng ăn fDịch gia d- Sở Nguyệt 3- Hiện đại 4- 10 chương, f2 ngoại f4truyện - 1aHệ liệt 2Nữ trên 7nam dưới 86- Link debook

Bức ahôn tổng 1dgiám đốc e– Yến d4Ngữ Yên 1Nhiên – eHiện đại 9– 53 chương


images


Cả 3đêm nghiệt dtình: Tổng 7giám đốc, 4fxin anh nhẹ 64một chút! 96- Quai Quai aBăng - Hiện 0đại - 276 32chương - Link caebook

Cách 3cách cát etường 36- Trịnh fcViện - Cổ 16đại - 10 3cchương

Cạm cbẫy hôn 0cnhân: Sự d0trả thù 8của tổng 2giám đốc b6- Lưu Lãng 9Hồng Tường d5Vi - Hiện 8ađại - 247 echương - Link fbebook

Cách 2eMạng Bà ac 65- Tử Trừng 8a- Hiện đại 6- 8 chương b(EDIT MỚI)

Cao 63điệu ái 6thê đại 1trượng 7phu 6- Giản Anh 0- Hiện đại 85– 10 chương a7– Hệ liệt 7Kháng phu eLink eebook

Cát eTường 86– Giản 3bAnh - Cổ f0đại – a710 chương f4– Hệ liệt 2Tứ hỉ 1lâm môn 1Link aebook

Cắn 9aanh không a1hề sai c5- Ôn Tâm b- Hiện đại 0- 10 chương

Cặp 3kè với 5tổng giám 8cđốc b- Điển 2eĐiển - 7dHiện đại 4- 10 chương 1e- Hệ liệt eNgười yêu d0tổng giám 0đốc của c4tôi

Cần 6cù bù ngốc 5nghếch 5c- Lâu Vũ eTình - Hiện cđại - 10 achương - 5Hệ liệt c8Tình quan

Cần dgì quá đa 0tình dc- Cúc Tử 2- Hiện đại 30- 37 chương 95+ 3 ngoại 0truyện - Link faebook

Cấp 6trên muốn 1bcưới tôi 84– Kim Huyên 57– Hiện 8đại, sủng 7– 10 chương 95– Hệ liệt 0Tình nhân c1hoàn mỹ e1của tôi 35- Link feebook

Cấp 9trên, xin d3bao nuôi 3- Bát Trà e3Hương - 5eHiện đại 2- 52 chương 8+ 2 ngoại 27truyện - Link 8ebook

Câu 21được anh ftrai thân 26yêu 3c- Dư Phàm 1- Hiện đại fb- 10 chương 46- Hệ liệt 3eChuyên câu 15rể rùa f2vàng - Link febook

Câu 7được hoa 53hoa công 7tử 4a- Dư Phàm 7- Hiện đại ae- 9 chương 44- Hệ liệt e2Chuyên câu 5erể rùa 0vàng - Link 1cebook

Câu 5được tổng egiám đốc 08lạnh lùng f- Dư Phàm 4- Hiện đại 4- 10 chương d9- Hệ liệt 3Chuyên câu f2rể rùa bvàng

Câu 3được trùm dxấu xa 62- Dư Phàm 6- Hiện đại 4- 10 chương a- Hệ liệt edChuyên câu 9rể rùa 8vàng

Cha 4Con Tranh 3Sủng: Mẹ! fCha Không b9Phải Người d9- Náo Náo 63- Hiện đại 51- 111 chương 69- Link b2ebook

Cha 5tới rồi, 62mẹ chạy 8amau!! ba- Ngũ Nguyệt 6Thất Nhật 7b- Hiện đại f- 361 chương f- Link eebook

Chàng 1mù, hóa 7ra em thật 65yêu anh 47- Mộc Phù ebSinh - Hiện 0đại – ee13 chương dLink eebook

Chàng 8fngốc a8- Quả Lệ 18- Hiện đại b- 10 chương

Chàng 79rể hồ btiên b7- Tử Văn 8- Huyền ehuyễn - e18 chương

Chặn 3lại quý 9công tử 4toàn diện 92- Đồng 83Đồng - 8fHiện đại 5- 10 chương 7- Hệ liệt 8Không vào 2chào môn 26rất khó a1sống

Chặt ebđứt đường 4đào hoa 15- Tứ Nguyệt 7- Hiện đại, dsắc - 10 cchương

Chân 51mệnh Thiên c7Nữ dd- Kiều Hiên 55-  Nữ 4tôn – 10 achương

Chỉ 2cho em cưng f6chiều anh e- Đường 5Nhã - Hiện cđại, H fb- 15 chương 9- Link 0ebook

Chỉ 7fquan tâm 8dđến em e6– Thiên fbThảo – 85Hiện đại bd– 10 chương 5– Hệ liệt 8Mỹ mỹ 8chi âm - Link 4ebook

Chỉ 6số nóng b7bỏng 100% be- Xuân Thu 1e- Hiện đại, ecsắc - 10 echương

Chiếc c2bông tai e1định ước c8- Bích Diệp ePhi Tuyết 1- Hiện đại 4– 20 chương

Chiếm 47Đoạt Em 6Dâu e0- Thịnh 65Hạ Thái aVi - Hiện 4đại - 84 fchương + 010 ngoại 3truyện

"Chiến" cchiếm hữu 1- Tỏa Nhiên 0Vô Cốt 12- Hiện đại, f3sắc - 55 5chương + 82 ngoại 47truyện - Link 4ebook

Chiến 9lợi phẩm fcủa Liệp 84Vương 9- Tứ Nguyệt f- Hiện đại, 19H - 10 chương 74- Link 73ebook

Chiêu 4quân săn dchồng a9- Phức Mai ef- Cổ đại 0e- 10 chương bc- Hệ liệt 1Đàm gia btam mỹ

Chinh 49phục tổng agiám đốc 9lạnh lùng: f8Ông xã trí cbmạng của 2tiểu ma a2nữ 7- Mộc Yêu 20- Hiện đại d- 192 chương

Chọc 0phải người cđàn ông 2háo sắc 4- Tả Ninh b- Hiện đại 74- 10 chương d- Hệ liệt ePhải lòng

Chọc 6phải người ađàn ông 5hồ ly 9- Tả Ninh e- Hiện đại, 14sắc - 10 08chương - eHệ liệt fbPhải lòng 1- Link 61ebook

Chọc 08phải người 7đàn ông b9lưu manh 8- Tả Ninh e- Hiện đại, 11sắc - 10 e4chương - 8Hệ liệt caPhải lòng c- Link debook

Chọc 0phải người ađàn ông b8nóng nảy 8- Tả Ninh 2- Hiện đại, 20sắc - 10 2dchương - d5Hệ liệt fPhải lòng

Chồng d2ấm giường 4- Giản Huân eb- Hiện đại 75– 10 chương fc– Hệ liệt 2Bích hoa a5cũng có 1mùa xuân 4- Link 8ebook

Chồng 0ckhờ không 01nghe dạy 8- Quý Vũ 1Lương - 9Hiện đại 9c- 10 chương

Chồng btrước đuổi 83tới cửa 4d- Bố Đinh b7- Hiện đại, 78sắc - 10 41chương

Chớ 0anói "xử" 86với tôi 1e- Liễu Liễu 09Là Ta - Hiện 90đại, trùng c8sinh - 71 f1chương + e5 ngoại 6truyện - Link 51ebook

Chơi ađùa em đến 4bnghiện 1- Lăng Hề 14Hề - Hiện bđại, sắc a– 10 chương 9c– Hệ liệt 0Người yêu 5không ngoan 9- Link 08ebook

Chủ dnhân, xin 65chào cc- Nguyên 2Viện - Hiện ebđại, sắc 77- 10 chương

Chủ 34tịch hiểu flầm lớn e0- Vu Trinh 39- Hiện đại 8- 10 chương 1- Hệ liệt 1Chủ tịch f0thật có eblỗi - Link f4ebook

Chung fCư Hạnh 5cPhúc: Tổng 0giám đốc 2- Kim Huyên 25- Hiện Đại 3– 9 chương 0– Hệ liệt cCông ngụ b78 tầng

Chuyến 6etàu tình d7yêu của 69trùm xã 8hội đen e– Túc Vân 75– Hiện dđại – 010 chương

Chuyện 9tình của 44tổng giám 10đốc 3b- Giản Phàm 1f- Hiện đại 8c- 10 chương

Chưa 9Đủ e0- Bàn Tơ 7- Hiện đại, f9H - 10 chương c- Link 2aebook

decon chó nhỏ 4tên Du Hoan 9Hoan d- Du Hoan bHoan - Hiện a3đại - 11 fchương

avương gia 0emới dám bclớn tiếng 7– Tứ Nguyệt 6– Xuyên dkhông, sắc e– 10 chương 30– Hệ liệt 1Đến đâu acũng được 23như ý

Con 2agái yêu 17của ác 29ma 8- Điển e1Tâm - Hiện 9đại - 9 3chương - c5Hệ liệt c3Đảng ác ema - Link b0ebook

Con b1thỏ nhỏ engoan ngoãn 9- Luyện cNghê Thái d7- Hiện đại cd- 10 chương

Con 8bthứ 8- Nhạc Nhan e- Cổ đại 7- 10 chương 04- Hệ liệt 0Đại trạch dmôn - Link 03ebook

bbé lọ lem 9acủa lão d4đại 89- Nhạc Nhan b- Hiện đại, 10sắc - 10 9chương - Link 2ebook

d8bé lọ lem 6fcủa tổng cgiám đốc fabá đạo b- Lạc Vi 5Nhi - Hiện 1đại - 166 2bchương - Link 59ebook

e9bé lọ lem 2đá hoàng ctử 5- Khải Ly 0– Hiện 2đại – 6010 chương 71- Link 19ebook

86dâu 17 tuổi f0- Giản Huân c- Hiện đại 1a– 10 chương 1- Hệ liệt 6Cô dâu nhỏ

e9dâu không 9nên là em 3- Phong Quang 6- Hiện đại c- 10 chương 0- Hệ liệt bĐổi chú brể

35dâu nhỏ d0của tổng edgiám đốc 4a- Lâm Thiên aSắc - Hiện 9đại - 10 0chương - Link 90ebook

fagái nhà f8giàu theo 6bđuổi tình e6yêu 2- Mạn Lục 74- Hiện đại, 6H - 9 chương

cgái thích 66khóc a- Kỷ Nhạc 10Vân - Hiện dcđại - 10 cchương - Link 2ebook

1dgái xinh ađẹp và 5thiên sứ 3đen a- Lam Chi 5Vũ - Hiện 94đại - 10 16chương

1nàng đáng 7yêu của 3tổng giám cđốc chung ctình d6- Hoàng Phủ 7Vũ Nguyệt c- Hiện đại 8b- 12 chương

d9nàng xinh 38đẹp của 4bá tước 47- Thần Hi c4- Hiện đại ac- 10 chương 6- Hệ liệt cfCô nàng etrốn hôn

fnàng xinh dđẹp của 07giáo phụ e- Thần Hi 2a- Hiện đại 8- 10 chương ad- Hệ liệt 41Cô nàng 3trốn hôn

anàng xinh fđẹp của cmôn chủ f3- Thần Hi 25- Hiện đại 48- 10 chương b7- Hệ liệt eCô nàng 36trốn hôn

fdnàng xinh eđẹp của 1tổng giám bbđốc 6a- Thần Hi 4- Hiện đại c7- 10 chương 06- Hệ liệt aCô nàng 6trốn hôn

c4nương, nàng bthật khó 7theo đuổi 2d- Phỉ Phỉ 6- Xuyên không 4a- 8 chương f+ kết thúc

b1vợ bé nhỏ ccủa tổng 0giám đốc a1băng hỏa 2- Ái Ước 04- 99 chương

dvợ bỏ etrốn 67- Tiểu Đào 8- Hiện đại 3- 10 chương

2vợ giả 3ecủa tổng 2giám đốc f- Thanh Đình ae- Hiện đại, 68trùng sinh 53- 170 chương

cvợ trẻ bcon của 1tổng giám 60đốc 7c- Mộ Dung e9Tuyết Anh 9d- Hiện đại 3b– 81 chương

Công 5chúa, chớ fđi b- Tác Đông f9Lan - Cổ 5đại - 10 53chương

Công f7chúa dã b6man 8e- Nhạc Nhan 7- Cổ đại 51- 10 chương

Công 5chúa nhỏ cbphúc hắc: ccha trước, 3cách mẹ 41xa một chút! 6- Hinh Như fChỉ Thủy 9a- Hiện đại 92- 101 chương 0c+ 9 ngoại 9truyện - Link e4ebook

Công f0chúa nếm 7trái cấm c– Kim Huyên e– Hiện dđại - 10 5chương – bHệ liệt 9Tỷ muội

Công echúa thất 09sủng, ta 18muốn ngươi e- Mộng Yểm 73- Cổ đại 69- 136 chương e- Link 75ebook

Cục e5cưng bé d6nhỏ yêu ebạo quân a– Tứ Nguyệt b5– Hiện 1đại, sắc c– 10 chương 6- Link cebook

Cục 1ccưng phúc 5hắc: Mẹ 4bvẫn còn b5rất thuần 8khiết 2f- Đồng 52Niên - Hiện 19đại - 247 4chương

Cung echủ đùa bbphi 46- Lam Cầm 6- Cổ đại 41- 10 chương 5- Hệ liệt 36Khéo đùa fthê tử 0bhoàng đế

Cuộc 8đấu tình 6yêu tàn 2khốc b– Mai tử 5- Hiện đại 0– 9 chương 8- Link 8ebook

Cuồng ethú 30- Nhạc Nhan e- Hiện đại, e9sắc - 10 achương

Cưng 1eà, cưng 5chiều anh 8nữa đi! b2- Nguyên aViện - Hiện 40đại - 10 0chương - f2Hệ liệt 57Nguyệt lão 3hơi bận

Cưng abà, đừng 8evờ đứng cđắn nữa e- Nguyên eViện - Hiện 5đại, H a- 10 chương b- Hệ liệt 52Nguyệt lão bhơi bận

Cưng f5chiều: Bảo 2hộ vợ dyêu 2- Tịch Mộng e6- Hiện đại, 54sủng - 188 2chương

Cười 3hỏi sinh a8tử duyên 1c– Cổ Linh e– Hiện 3đại - 10 5chương - 31Hệ liệt 79thất tu fla

Cưới e5trước yêu 72sau f2- Giản Anh 3- Hiện đại 54- 10 chương

Cưới 9evợ trước f5so chiêu f– Trạm a1Lượng – ddHiện đại a– 10 chương

Cưỡng cbchiếm giường 5vua: Bạo 5quân, thỉnh 1an cho bổn 30cung d0– Nại 59Tiểu Nhàn 65– Xuyên 5không - 135 ccchương

Cướp 7dTân Lang e6- Akiaki - aCổ đại f1- 10 chương 16- Link 8eebook

Cửu 54Vĩ Miêu eYêu 8- Tâm Tuyền eThủy Toản b2- Huyền 27huyễn, hiện 4ađại - 71 f1chương


images


a2vương phi 7từ trên fbtrời rơi fxuống f- Giang Chỉ 59Lam - Xuyên 14không - 9 c7chương

Dám 8dyêu dám b4lên 83- Kagen no 1Ju - Hiện b5đại - 44 24chương - Link e3ebook

Dạy 3dỗ ác ma 7e- Lộ Khả 2Khả - Hiện 1eđại - 8 4bchương

Dạy 4fDỗ Bà Xã 6fCủa Mình ee- Kim Tinh 47- Hiện đại 5- 10 chương 20- Link f3ebook

Dâu dtrưởng 9- Nhạc Nhan 56- Cổ đại, 8sắc - 10 72chương - aHệ liệt 40Đại trạch 6emôn - Link 0ebook

2fác đánh 6sói 60– Cổ Linh fc– Cổ đại e– 9 chương, 01 hồi kết 6Link cebook 1 5- Link 9aebook 2

Diễm 7cơ của 04bá vương 5a– Vu Linh fd– Xuyên 8bkhông – 210 chương cLink 3ebook

Diễm bLuyến Tàn cĐồng 64- Duật Dương 19- Đam mỹ, e9cổ đại, 77cường thủ eahào đoạt 0– 40 chương

Dính 2enàng thật b9chặt 4- Tử Tâm 54- Xuyên không 81- 10 chương 4- Hệ liệt 8Điều kiện f7của ma nữ

Dụ echàng cắn 5bcâu 2– Cổ Linh 80– Cổ Đại 2b– 8 chương

eđau vẫn 5ayêu em 4b- Quý Khả 67Tường - 6Hiện đại 00- 10 chương

Dục 7cvọng của ekẻ chinh 4phục d6- Đinh Mặc d2- Viễn Tưởng ff- 101 chương aa- Link 0ebook

Dùng 65hết đời eđể yêu d– Vu San d– Hiện 5fđại – e73 chương 21- Link dfebook

Duyên eđến 0– Kim Huyên 5– Xuyên d5không - 10 99chương – 1aHệ liệt 13Rơi vào 0biển thời 9gian

Dưa 3Gang nhỏ 6của tôi 7b- Nhạc Nhan 4b- Hiện đại, 59H - 10 chương

Dược 2yêu a8- akiaki - acCổ đại bd- 14 chương

Đại bca si tình f5- Quý Ly f- Hiện đại 6b- 10 chương

Đại 23lục thất 13lạc a- Đa Mộc 73Mộc Đa 0- Nhân thú 21- 62 chương e9+ 3 ngoại d7truyện

Đại 9quản gia 9dtiểu nương bdtử 59- Nữ Vương 5dKhông Ở 0Nhà - Cổ 03đại - 94 25chương + 2b1 ngoại 47truyện - Link edebook

Đại a0tiểu thư 9bcủa tôi d- Đường 2aQuả - Hiện fđại, sắc 0- 10 chương

Đánh cngã nữ 9bchính, cự etuyệt làm 1vật hy sinh b6- Khí Khanh 8Mộc tiểu 4JJ - Xuyên 94không - 46 8chương + a2 ngoại e3truyện - Link 0ebook

Đào 6hôn tám 76trăm năm 5a- Dư Uyển 9Uyển -  Cổ bđại, hiện 9đại – f22 chương d+ 2 ngoại atruyện - Link 72ebook

Đặt 9bút thành 61hôn f6- Hân Hân 39Hướng Vinh c- Hiện đại 3- 45 chương 2- Link 36ebook

ĐCHH: 7aNữ đặc 0fcông xuyên afqua thành bathiên kim 67thủ phú 2- Hoa Vô 3Tâm - Xuyên 6không - Phần 11: 250 chương 2+ Phần 2: 7c128 chương 08- Link 31ebook

Đế 7nghiệp như 1họa d- Mộ Dung 3Nhân Nhi af- Cổ đại d- 30 chương

Đế cvương bạc 16tình 35- Minh Tinh 2- Cổ đại 87- 10 chương 52- Hệ liệt fBí mật 18không tốt f6của người 5ấy - Link aebook

Đêm dmất hồn a3của tổng 44giám đốc a- Bảo Bối ba- Hiện đại fc- 8 chương 25- Link febook

Đêm 84săn xuân 44sắc 37- Kim Bích 18- Hiện đại, 4sắc - 10 83chương

Đi 33xem mắt f- Tát Không 8Không - Hiện dđại - 73 cdchương + cd1 ngoại e3truyện - Link 3ebook

Định anghĩa độc c3nhất vô 0dnhị 68- Hương fNam Thảo ef- Hiện đại b– 18 chương, 99 ngoại 4truyện – Link debook

Độc 59chiếm quân c3sủng, hoàng 6dhậu không 2dễ chọc 41- Mèo Bị bCá Ăn - 05Xuyên không 74- 152 chương

Độc asủng thiên 49kim nô 2- Vu Linh 1- Xuyên không 3- 9 chương fb– Hệ liệt 8cSong long 0giành châu 7- Link c3ebook

Động 8phòng hoa 05chúc trễ 9bmười năm 0– Minh Tinh d– Cổ Đại, 3bhài, sủng d– 10 chương 51– Hệ liệt 5Tình đẹp 1thành đôi d2- Link 4cebook

Đông 24phương thần blong 3- Thủy Ngân 1- Cổ đại 0- 10 chương 7– Hệ liệt 7Vân cung 16tứ đường f- Link deebook

Đuổi bTheo Trái 2Tim 7e- Phương eTiểu Á ed- Hiện đại 68- 10 chương

Đừng 0như vậy, 0người ta 9vẫn còn 69là học f1sinh đấy! d- Hồng Cửu bf- Hiện đại f1- 70 chương c+ 1 ngoại etruyện - Link 04ebook

Đừng 71nói hoàng 9đế vô 00tình 9- Đông Trùng 6- Đam mỹ, e5cổ đại 1- 9 chương

Đường 3chim bay 63- Cuồng aNgôn Thiên 0Tiếu - Hiện 8bđại, hắc 1bang - 58 cchương + f79 ngoại 3ftruyện - Link 31ebook

Đương 6gia cách 4acácheDương Quan eTình Tử 1c- Cổ đại 3c– 10 chương e– Hệ liệt 3Công chúa 9bang - Link 35ebook

Đường 18Tâm thục a3nữ 1- Điển eTâm - Hiện 37đại, sắc c- 10 chương e- Hệ liệt 8fThục nữ


images


Em 43dám nói 5em không 36tính phúc a- Hốt Nhiên 0Chi Gian - 5Hiện đại 0– 63 chương, f04 ngoại 9truyện

Em 69đã nghe bthấy chưa? 76- Tâm Thường 6- Hiện đại b- 53 chương 76+ 1 ngoại 7etruyện - Link 2aebook

Em b2không yêu 9tôi 8- Khải Ly f9- Hiện đại, csắc – 139 chương, 5kết thúc 1d– Hệ liệt a4Ngược luyến 7tình thâm


images


Gặp 66gỡ tổng cfgiám đốc eetuyệt tình ctàn khốc 35- Tuyết 7Sắc Đồ 29Mi - Hiện 43đại, sắc 8- 266 chương e+ 2 ngoại 4ftruyện - Link d7ebook

Gần 4nhau lúc fphồn hoa 75tan mất 6- Thủy Dạ 2Lam - Xuyên 9không - 72 fdchương, 9c5 ngoại 5truyện - Link eebook

Gấp agáp để 6mắt nhà 3tù vàng 77- Đồng fĐồng - 65Hiện đại c- 10 chương b3- Hệ liệt 5Không vào bhào môn 7rất khó 6sống - Link 8ebook

Giả 2elàm người 9tình xã fhội đen a3- Tạp Nhi c1- Hiện đại 12- 10 chương 5- Link a0ebook

Gia 0mặt sẹo f- Nguyên f8Nhu - Xuyên dakhông – 8a10 chương 65- Hệ liệt 6dTrời giáng 3csứ mạng 44- Link 42ebook

Gia asư có vấn dđề a- Tử Tuyền 8e- Hiện đại 4f- 10 chương 91+ 1 kết cthúc - Link f1ebook

Giang ehồ kỳ 5cục 1- An Tư Nguyên 75- Cổ đại, 52hài - 45 1cchương + b91 kết thúc

Giang f6nam mỹ nương 9dtử 3- Vân Nhạc ed- Cổ đại, 3dsắc – 810 chương c– Hệ liệt c9Giang Nam enương tử d- Link 7ebook

Giao 4dịch tình 1nhân d0- Liên Trân 5- Hiện đại a- 10 chương

Giáo 1sư, em có fcthể tốt 1nghiệp chưa? a- Kiêu Dương 6Noãn Noãn 61- Hiện đại 9a- 62 chương d6+ 1 ngoại 1truyện - Link b9ebook

Giấc 6mộng của d9anh, chính 33là em e- Ninh Mông 13- Võng du, b8hiện đại 4- 39 chương a- Link 8ebook

Giờ 80lành trộm ayêu f1- Cổ Tâm 1- Xuyên không, 5sắc - 10 91chương


images


Hai 5'cầm' cùng bvui 5- Đông Bôn aTây Cố 6- Hiện đại 9b- 58 chương c2- Link 7ebook

Hải cVương 80- Minh Tinh 66- Cổ đại 3- 10 chương 74- Hệ liệt bChí tôn 36hoàn lương 22- Link 2ebook

Hạnh 53Phúc, không bfbắn không 6trúng bia! e- Mộc Thanh 2Vũ - Hiện cđại, quân cnhân - 71 8chương + 63 ngoại 86truyện - Link bebook

Hành btrình nắm c4giữ Nguyệt 65- Hân Hân 0Hướng Vinh 4f- Xuyên không 0- 56 chương 7+ 1 ngoại 6truyện

Hạt atiêu nhỏ btrên bàn ebcơm 9c- Liên Liên f- Hiện đại ff- 9 chương b- Hệ liệt 07Là lạ một fnhà thân

Hãy dfnhớ, anh 0dyêu em 3- Giản Huân 9- Hiện đại 90- 10 chương

Hắc d1la sát 84- Đan Phi cTuyết - 14Cổ đại f– 10 chương 8bLink eebook

Hoa 44đào khuynh 4quốc bc- Trạm Lộ c0- Cổ đại 27- 17 chương 86- Hệ liệt 84Nguyện làm 7phu nô - Link 81ebook

Hoa fKhai 12- Giản Huân 62- Cổ đại 60- 10 chương 11- Hệ liệt 8Tứ hỉ 52lâm môn c5- Link 3ebook

Hoa c0khôi nắm 9quyền: Vương fcgia người 29thật xấu!! f- Dạ Vũ bKhuynh Thành 50- Xuyên không c- 207 chương 73- Link 8ebook

Hoa 7dtâm tổng a8giám đốc b8- Vân Thanh a- Hiện đại f8- 127 chương

Hoàng 27Hậu Ác b6Độc f- A Đậu 4b- Huyền ahuyễn, cổ 3dđại - 13 dbchương - Link 6debook

Hoàng 6hậu bị fvứt bỏ 10- Minh Tinh 15- Cổ đại 6- 10 chương 4- Hệ liệt 9Ác thê tới 2cửa

Hoàng afhậu sát ethủ aa- akiaki - 0Xuyên không 4- 12 chương

Hoàng e9hậu xinh bđẹp ác cfđộc f2- Vũ Cách dNguyệt - 8Trọng sinh 3b- 22 chương 0- Link febook

Hoàng a2không hư, 6phi không 2thương 3- Tô Nguyệt 55Vân - Xuyên 87không - 167 e5chương - Link 55ebook

Hoàng 6Phi lính 77đặc công: 5Phượng 1mưu thiên 94hạ 6a- Dương 0Giai Ny - 3Xuyên không 54- 551 chương

Hoàng e6thượng d9dụ dỗ d3thị vệ da- Vạn Ngữ b8- Đam mỹ, 05cổ đại db– 10 chương

Hoàng 2tước kỷ fsự 6- Song Mục ad– Cổ đại eLink c7ebook

Hồ 43ly! Muốn dchờ ta bao b4lâu? 85- Mật Trầm 5aTrầm - Huyền 01huyễn – 962 chương, 24 ngoại c5truyện - Link 3cebook

Hổ 8Môi 7a- Thập Phương bb- Đam mỹ, 4xuyên không f8- 5 chương

Hôm 8anay em phải 1gả cho anh 4– Lục 14Phong Tranh 6– Hiện fđại, sủng 1e– 10 chương 4– Hệ liệt bA phiêu tiểu 3tình ca - Link 9febook

Hôn d4mê liền fcưới 0d- Kagen no f4Ju - Hiện 46đại, sủng c– 39 chương 47+ 5 ngoại cftruyện - Link aebook

Hôn 5nhân đại c5sự cc- Tử Trừng 0- Hiện đại 4- 11 chương ee- Hệ liệt 6Chỉ yêu 6dem thôi

Hợp d1đồng 77 bngày: Ông cxã bá đạo 21đứng sang 8bên eb- Bách Lý 68Yêu Yêu 3d- Hiện đại 9- 45 chương 34- Link 9febook

Hợp 21đồng tình 3byêu nguy chiểm 9a- Mạc Nhan 9– Hiện efđại – 310 chương eLink aebook

Hợp bpháp tình 9nhân 35– Sugar a- Hiện đại, asắc – 3610 chương b3- Hệ liệt 6fTàng xuống 5tình nhân

Hương dthơm băng cđá như 3xưa 6e- Mễ Lạp dPhấn - Hiện fđại - 35 1bchương - Link 4ebook

Hương 4dthơm mê 9hoặc của 0ahoàng hậu f– Chu Tiếu f5Y – Cổ eđại – e32 chương 0- Link 57ebook


images


Kẻ 19gian tuyệt 42đối phải f4cáo trạng dtrước a9– Tả Vân f– Hiện 9đại – 4b10 chương 0f- Link 9cebook

Kẹo cđã mở 3không thể b1trả lại 1- Nguyên 64Viện - Hiện dđại, sắc 0- 10 chương 7- Hệ liệt 5Nguyệt lão 93hơi bận

Kế ehoạch theo bđuổi vợ 3của Dạ 4tiên sinh 9- Lộ Khả 4bKhả - Hiện 59đại - 8 4chương

Kết 8hôn rồi dbyêu 3d- Chu Khinh bc- Hiện đại, 53sắc - 10 9chương - Link debook

Kết 2hôn với f4tổng giám bđốc b- Điển 86Điển - bHiện đại 78- 10 chương ba- Hệ liệt 85Người yêu 4tổng giám 46đốc của 0tôi - Link 45ebook

Khách 79quan, không c9thể được 0a- Lam Bạch aSắc - Hiện cbđại - 45 68chương + 12 ngoại 6ctruyện - Link cebook

Khách 1trọ, đừng 4như vậy b3- Lam Bạch e7Sắc - Hiện 54đại - 47 eechương + a3 ngoại f3truyện - Link 9ebook

Khát a2thú 4c- Nhạc Nhan 36- Hiện đại 34- 10 chương

Khẩu 1vị nặng e- Tửu Tiểu 1dThất - Hiện 85đại, hài c1- 48 chương 7- Link bebook

Khéo 5dụ nữ 31tổng giám 9ađốc 0- Đan Tinh c8- Hiện đại 83- 10 chương

Khi 82ác thiếu 3xuyên qua cthành hoa c3khôi 4a- Tiêu Bạch 78Luyện - 6Xuyên không 99- 88 chương

Khí c9phi khuynh 2thành của 5Vương gia 5f- Vân Thiên 05Thiếu - c2Xuyên không 6d- 168 chương 7- Link 1ebook

Khí 2fphi tái giá: eQuân thần c8phân tranh 10- Lam Tử f8- Xuyên không 27- 156 chương e+ 3 ngoại 74truyện

Khi cphụ nữ 58xuyên đến dathế giới 94thú nam e- Tư Đồ 9Yêu Yêu 4- Xuyên không, 5người thú 1- 78 chương 2+ 5 ngoại 92truyện

Khi 17phúc hắc agặp biến cthái c3– Lãnh b0Túy – Xuyên 46Không, hài fc– 39 chương e- Link 3ebook

Khi 66quân hôn 7dgặp gỡ 44tình yêu b9- Thanh Xuân d7Tiểu Biến b4Thái -Hiện e8đại – 743 chương 2– Hệ liệt 36Ái ái bảo 4bối - Link bfebook

Không d5cẩn thận 3đụng phải e4tổng giám 48đốc d- Khiết 31Tâm - Hiện ađại - 10 4chương - 1eHệ liệt 83Cổ tích 45phi thường ebcủa tôi

Không b1cẩn thận 2nhặt được 5dông chủ 2lớn a- Khiết 6Tâm - Hiện 05đại - 10 achương - 2Hệ liệt 7dCổ tích 4phi thường ccủa tôi

Không 2dđược giật achồng tôi f- Mạn Ny 1f- Hiện đại e- 10 chương

Không 1sợ làm bhư em 98- Thạch 9Tú - Hiện 55đại - 10 a6chương - Link 9ebook

Không ccthị tẩm, 5chém! d5– Lam Ngả b3Thảo – fCổ đại, 4hài, phúc 23hắc – 5147 chương, e74 ngoại b4truyện – Link 4ebook

Khúc c9giao hưởng equân hôn 8b- Vitamin 9fABC - Hiện a3đại - 49 achương

Kích 1Tình Tuyết aSắc af- Quý Sa e- Hiện đại, d5sắc – 510 chương 4- Link 63ebook

Kiêu 3aSủng b- Đinh Mặc 3- Viễn tưởng d- 90 chương 7a+ 14 ngoại 4truyện - Link 5ebook

Kiều 3thê lạc d9đường 0a– Lăng 87Trúc – 91Cổ Đại 7– 10 chương d– Hệ liệt 9Huyền cốc 4dtứ thánh

Kim 6chủ định ađoạt 2- Tả Vân 3- Hiện đại 9– 10 chương, 0kết thúc a0- Link d7ebook

Kim fbcương cấp ephá sản 9nữ 7- Minh Tinh 5– Hiện bbđại – 1510 chương cLink 9febook


images


Lạc bĐường 5c- Dạ An 67- Xuyên không 7d- 25 chương 2+ 3 ngoại f7truyện - Link 4ebook

Lạc cmất tình b0yêu: Linh b2hồn của 10tội lỗi 6- Hạ Vũ 6- Hiện đại, dftrùng sinh c- 45 chương 00+ 2 ngoại 1truyện

Lạc bTuyết Thành 11Bạch 1d- Bunny - dĐam mỹ 3- 7 chương, 2c1 ngoại 2ctruyện

Làm bnhục ca 44ca f0- Lam Cầm e- Cổ đại e9, sắc – 7f9 chương, ac1 kết thúc a- Link edebook

Làm 94phiền huyện 89thái gia 9- Mai Bối 5Nhĩ - Cổ 10đại – 8910 chương c- Link 87ebook

Lãng 5tử phụ btình 7c- Đường 9Tâm - Hiện 9đại, trùng 0esinh - 10 5chương

Lang 8Nha 9e- Neleta - cĐam mỹ, fcổ đại fe- 10 chương

Lãnh bthiếu truy 1dthê e- Hoa Điền dBắc - Hiện 4đại – 145 chương, 85 ngoại 3truyện – Link bcebook

Lão 7bà tiểu 56bạch của b7sắc lang 6tổng giám 0bđốc 2- Y Nắng 55Tình + Tyna 3Trần - Hiện 58đại, H ff- 10 chương  

Lâm 5Giang Tiên 5- Hồ Điệp 9fSEBA - Xuyên 6không - 56 achương - Link 26ebook

Lấy 7nhầm anh 5dchồng nhiều f8tiền e- Phong Quang f0- Hiện đại ed- 10 chương 9c- Hệ liệt 8Đổi chú 1crể

Lệ 6angọc 5– Lăng dNặc – dĐam mỹ 58- 16 chương

Lên 2giường 1trước ly 9hôn 6- Diệp Tình 8- Hiện đại d- 9 chương

Lên 63Nhầm Giường? 86- Akiaki - 15Xuyên không 46- 10 chương

Lên dNhầm Kiệu 38Hoa 67- akiaki - 5Cổ đại 04- 18 chương

Loạn 02thế khuynh 96ca f4– hoatranh 26- Xuyên không, 94tự sáng batác – 59 0chương, fc4 ngoại 6truyện

Lỡ b3yêu thanh 9mai trúc 04 c- Nhược d1Tinh - Hiện 9ađại, sắc 3c- 9 chương

Lửa 7fdục khó cnhịn df- Tinh Hồng d- Hiện đại, 3H mạnh - 2d10 chương 28- Hệ liệt bdHộ vệ ftuyệt sắc 7- Link d6ebook

Ly 30hôn không 14chia tay 2c- Quan Dĩnh f- Hiện đại a- 33 chương

Ly edhôn rồi 6fyêu a- Dạ Ngưng 43Tử - Hiện 67đại - 22 c3chương - Link bebook


Được thanks
Xem thông tin cá nhân YIM
Gởi bài 13.07.2012, 23:17
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Quỷ Hồ Bang Cầm Thú
Bang Chủ Quỷ Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 39269
Được thanks: 34403 lần
Điểm: 8.91
Tài sản riêng:
Gởi bài List truyện dài hoàn + Ebook - Điểm: 10
Chú dethích: click 7vào tên 6btruyện. 8 © DiendanLeQuyDon.comTruyện mới 8bsẽ được 52để ở ađầu list.

Lưu 0ý: 3Bạn nào 1dùng opera 3mini mà bị clỗi chữ eố khi đọc 7ruyện ở feiễn đàn, 0hì hãy vào betting (cài dđặt) của 5fpera mini, 78ỏ phần bhuyên xem 4eho điện 8hoại (off a6ingle column 8iew), lưu b7(save) lại, 6beload page 39à xem được. cc © DiendanLeQuyDon.comòn dùng a8C thì vào 16etting chọn drowse mode, 3ồi chọn bzoom mode, 8au đó reload 8dage lại 9à được. 4 © DiendanLeQuyDon.comếu không 36được thì 88ãy nâng e6ấp phiên 7ản mới a2ồi làm 5hư trên. 8d © DiendanLeQuyDon.comếu bị dỗi mất b0hữ thì 30ào setting, d8nable javascript 4à được.

images


Mang 6eTheo Cục dfCưng Chơi 9Game e- Trang Cầu 76Đích Bình 5Tử - Võng aDu – 24 dchương, 553 ngoại 13truyện - Link debook

May cmắn được b1chàng yêu f– A Đồng 6d– Cổ đại, 1sắc – e410 chương b- Link 1ebook

Mặt 2trắng nhỏ 8đứng sang dfbên! d- Vân Cát dCẩm Tú 10- Hiện đại dd- 49 chương 64+ 3 ngoại dtruyện

Mẹ, 7chúng con 0muốn cha: 0bảo bối d4Mật Đường 7- Đan Thanh eMộng - Hiện c8đại - 144 bechương - Link 6ebook

Mẹ e0của đứa 8trẻ đừng 1chạy 7- Tâm Đào 1- Hiện đại 6a- 151 chương 86- Link 6ebook

Mẹ 29sắc bén c3mua một ebtặng hai 9b- Anh Vũ 8Phiêu Linh 7b- Hiện đại 1- 188 chương

ahoặc song 9vương b- Thánh Yêu 15- Xuyên không 73- 102 chương

Mị 1chậu hí 5lãnh hoàng 2- Sở Thanh 6a- Xuyên không a- 495 chương

Minh ctinh kiêm etổng giám 8đốc ca- Đạm Mạc 53Đích Tử 3Sắc - Hiện 8bđại - 84 59chương - Link 9ebook

Môn achủ đùa aphi 13- Lam Cầm 87- Cổ đại c- 10 chương 6- Hệ liệt 8bKhéo đùa 38thê tử a2hoàng đế

Một 2đêm một f1ngày một f5đời 34- Phù Tô 1dLục - Hiện 76đại, ngược bluyến tình cthâm – ed22 chương

Một 04mình đấu 46với lưu 99manh 3d- Thần Vân 2- Hiện đại c- 10 chương

Một 4cngày làm 6thầy, cả 6đời làm e1chồng 54- Hồ Ly 12Đi Ngang 80Qua - Hiện 21đại - 58 66chương + d1 ngoại ftruyện - Link aebook

Mua 2em một trăm efđêm b- Nghê Tịnh f- Hiện đại, dH - 20 chương 68- Link f9ebook

Mùa 7ehoa rơi gặp 40lại chàng 2- Thục Khách 93– Huyền 44huyễn – cf47 chương 2Link 0ebook

Mua c9thê tử 4a- akiaki - 04Cổ đại 0c- 12 chương

Mỹ dNhân Phu 02Quân 43- Lạc Thần aHoa - Cổ 1đại - 172 68chương

Mỹ 6bvị se duyên d5anh với fem 91- Hàn Liệt 4- Hiện đại fe– 42 chương b– Hệ liệt 18Quyến luyến bcgiữa răng 96môi - Link debook


images


Nam bdcương trực 37sợ nữ 73dây dưa 0- Chanh Tinh 3- Hiện đại a– 10 chương, 212 kết thúc 4- Link 41ebook

Nạm 6vàng ăn 9acỏ nam 5- Mễ Bao 8- Hiện đại a- 10 chương 5– Hệ liệt 56Đại “Trạch” 8dmôn – Link debook

Này! 6Mau Buông dCô Ấy Ra 2f- Ức Cẩm 9- Hiện đại 4- 57 chương 55+ 1 ngoại 62truyện

Năm 5mươi thước 3thâm lam b– Ba Nữu 3– Hiện 4bđại – c75 chương

Năm 44năm sau kéo 67em lên giường 3- An Tĩnh 2- Hiện đại, 18sắc - 15 8chương - Link 6ebook

Nắm 14tay người, 49kéo người 7đi 34- Thiên Hạ b4Vô Bệnh 1- Xuyên không c- 82 chương 6b+ 7 ngoại 01truyện - Link 5ebook

Nắm 4btay nhau đi 7khắp nhân 05gian 9- Ly Trần e2Nhất Tiếu 23- Cổ đại 3c- 24 chương

Ngài 1cchủ tịch eác liệt b- Vu Trinh 0- Hiện đại b- 10 chương 6- Hệ liệt cChủ tịch f8thật có clỗi

Ngại 1gì lên giường f- Lưu Tam 3Tam - Hiện 78đại - 73 6chương + d10 ngoại 2truyện

Nghịch 1lửa a- Phong Tử dTam Tam - 0Hiện đại 61- 69 chương e+ 6 ngoại dtruyện

Ngoài 44dự đoán bemọi người 3- Tát Không bbKhông -  Hiện dđại – 310 chương

Ngọt 3ngào đùa 68tình 4- Lâm Hiểu cfQuân - Hiện bđại - 10 7chương

Ngọt engào với etổng giám ađốc c- Điển aĐiển - 7Hiện đại 6e- 10 chương 25- Hệ liệt 6Người yêu 75tổng giám 7đốc của 0tôi

Ngốc 8fthê lưu flạc giang 7dhồ c- Mạc Nghiên 7Yên - Xuyên ekhông - 164 11chương + b23 ngoại c1truyện - Link aebook

Ngồi 4hưởng tám echồng f9- Giản Hồng 6dTrang - Xuyên 6không, NP 4- 203 chương a3+ 10 ngoại btruyện

Ngủ 6bên cạnh 67giáo sư 59– Mộc 9Không Bách 92- Hiện đại f- 48 chương 0f+ 2 ngoại 0truyện - Link 5eebook

Ngự 26hoàng b9- Minh Tinh 8f- Cổ đại db– 10 chương 1– Hệ liệt 9fChí tôn 64hoàn lương a- Link 4ebook

Ngự bfthú nữ 01vương 70- Luyến 8Nguyệt Nhi b8- Xuyên không f- 183 chương 15+ 2 ngoại 5ftruyện - Link 56ebook

Người 8bên gối 4lạnh lùng f- Đình Nghiên b- Hiện đại, 80H - 10 chương 92- Hệ liệt 5Liệt Nam b9Truy Tập fbLệnh

Người bdđàn ông akiêu ngạo 46chớ phiền 8tôi 6f- Tử Tiệp 2a- Hiện đại 36- 10 chương

Người 62giám hộ 4tà ma 29- Đình Nghiên d5- Hiện đại, 9H - 10 chương ed- Hệ liệt 65Liệt Nam 3Truy Tập aLệnh - Link 47ebook

Người 5giám hộ c7ưu tú b6- Trinh Tử 7b- Hiện đại, 79sắc - 10 5chương - cHệ liệt cNuôi quỷ bbnhỏ

Người eHầu Kiếm cThánh 6d- Cần Thái e4- Cổ đại, bsắc – 110 chương b- Hệ liệt f5Vạn Thiên 8Sủng Ái

Người ekia, thiếu 6fgia ! 9f- Kim Huyên f- Hiện đại 9- 10 chương 5- Hệ liệt 5quán cà d4phê hạnh 2phúc – Link 4ebook

Người 02kia, tổng 6giám đốc 74! 22- Kim Huyên 5- Hiện đại bd- 10 chương c- Hệ liệt dquán cà 39phê hạnh 41phúc – Link 1aebook

Người athiếp bị 1dbỏ của 3vương gia 0mãnh tướng 5- Hồ Ly f1- Cổ đại, c7ngược – 71109 chương

Người 3tình của 0ác ma f- Hạ Điệp fc- Hiện đại c- 9 chương af- Link 28ebook

Người 8tình nguy ehiểm a– Mạc 5aNhan – Hiện 62đại – b10 chương 30- Link e1ebook

Người c1yêu "anh 8em" của dtôi 3d- Nhược 4bTinh - Hiện 90đại, sắc 9- 10 chương

Người 1cyêu bị 2nguyền rủa 83- Tứ Nguyệt 6- Cổ đại, fH - 10 chương

Người 54yêu của 0tổng giám cđốc xã fhội đen f6- Quân Tử 17Hữu Ước ec- Hiện đại 1- 110 chương d+ 3 ngoại 6truyện - Link faebook

Người cyêu đào 8hoa của fftôi 1c- Liên Liên ab- Hiện đại 8– 10 chương b– Hệ liệt f4Đang len 9lén yêu 01đương

Người dyêu ngây dethơ của b0tôi cd– Liên 0Liên – 7cHiện đại e– 10 chương 9d– Hệ liệt 9Đang len 57lén yêu dđương

Người fyêu ngốc c1nghếch của 2tổng giám 6đốc 26- Cung Ninh 7- Hiện đại 5a- 10 chương

Người 29yêu ơi, cđi nào! b- Nhất Độ 8Quân Hoa c- Huyền 54huyễn - c366 chương 1- Link 34ebook

Nha dhoàn 6- Trịnh 08Viện - Cổ ffđại - 20 3chương

Nha cahoàn không 1achịu gả c- Trạm Lượng c- Cổ đại a- 10 chương d- Hệ liệt 1Quẻ hồng d3loan tinh ađộng

Nhà 07tù nóng 6bỏng: Tổng cgiám đốc ftha cho tôi d4đi 1b- Ái Tình aHoa Viên 16- Hiện đại 00- 132 chương 08+ 24 ngoại 66truyện

Nhạn 05Độ Thủy 35Nhu Tình 4- Hân Ngữ e9- Đam mỹ, 4cổ đại 50- 10 chương

Nhận adtội với dem f- Mạc Nhan 0- Hiện đại b- 10 chương

Nhập 54 3f- Donggua1986 9c- Đam mỹ, 4hiện đại, 91trọng sinh 50– 75 chương

Nhật 9ký thăng 0cấp ở bhậu cung fcủa nữ 2phụ 5- Cửu Nguyệt e5Vi Lam - Xuyên d8không, cung 1fđấu - 89 cchương

Nhật 2ký tìm chồng 3của mẹ bhồ đồ 7- Mính Hương 8Hoa Hồn cd- Hiện đại d- 100 chương

Nhật e4ký trưởng 40thành của 1bảo mẫu c- Hàn Liệt  - 8Hiện đại- f10 chương

Nhất 10thế khuynh 20tình b- Yên Thị 4- Đam mỹ, b9cổ đại, 8dsắc – cd56 chương

Nhị 8kiến khiêu 0tình b0- Mễ Nhạc 28- Hiện đại, csắc – c10 chương e8– Hệ liệt ddThời kỳ eyêu thử 6- Link bebook

Nhím acon, em đừng 2sợ! f- Hoàng Phủ 18Vũ Nguyệt b- Hiện đại bb- 8 chương 13- Link b4ebook

Nhu 16Hoàng Ngự 10Ảnh 9- Quý Ly d0- Cổ đại, dfsắc - 10 62chương - 4Hệ liệt 0Lòng chàng cnhư sắt

Như 1Ý 8f- Kim Huyên 3- Cổ đại 9- 10 chương f- Hệ liệt 0Tứ hỉ 62lâm môn 8- Link 37ebook

Nhược 93Phi 2- akiaki - 90Cổ đại b- 10 chương

Nịnh fevương 6a- Trạm Lộ 5- Cổ đại 6– 9 chương 9– Hệ liệt 9Quan trường bchơi thật avui – Link bebook 1 1- Link 6ebook 2

Nóng 9lòng chữa 98trị bậy 70- Mộc Tú 8- Cổ đại 6- 9 chương e+ 1 ngoại 7truyện

Nợ 81chồng c- Chu Khinh 1- Hiện đại, 0H - 10 chương 84- Link dcebook

Nợ 3ephong lưu 4của công b0chúa d- Phức Mai 7- Cổ đại 4– 10 chương ad– Hệ liệt cThành thân bthật là d9khó - Link 08ebook

Nuôi bfanh là họa f– Cốc 0Nguyệt Ưu f– Đam mỹ, aehiện đại  – 710 chương

Nuôi 6dưỡng thỏ 4tiểu thư a- Cầu Mộng 92- Hiện đại 0f- 10 chương

Nữ 89giúp việc 21của thái atử phúc bdhắc 5- Thiên Lại fcThần Thoại ab- Hiện đại c0- 176 chương 1- Link 6ebook

Nữ b7phụ là 5vô tội 07- Tiểu Cô d2Tử - Xuyên akhông - 78 f5chương

Nữ fphúc khí 4của tửu 2vương 73- Minh Tinh 8– Cổ đại e– 11 chương 7e– Hệ liệt cƯớc định 3ethủy tinh 6- Link 2ebook

Nữ cevương của eetể tướng c- Nhược 44Tinh - Cổ 6đại, sắc ab- 10 chương 7- Hệ liệt cTrộm gạt f5giành lừa

Nữ bvương dã d4man của a2tổng giám fđốc 1- Quan Tĩnh db- Hiện đại 9- 9 chương 9e- Link 6eebook

Nửa 1đời sau 1của ta b0- Ta Không 5ePhải Thiên acSứ Của 6Ngươi - 8Xuyên không 03- 42 chương 70+ 10 ngoại etruyện - Link 62ebook

Nương 1anương rất 3khí phách: aaChỉ cưng 01chiều Thái caTử Phi bướng 1bỉnh 4f- An Thuần aNguyệt - 7Xuyên không e2- 140 chương 18- Link 9eebook

Nương 84tử bán 3thân 62- Chanh Tinh f8- Cổ đại ba- 10 chương 15- Link bcebook


images


Ồn feào nhỏ e- Tát Không 79Không - Hiện 75đại - 74 58chương + 35 ngoại 2truyện - Link a5ebook

Ông a8xã ăn vụng a2xin chùi 5cmép 1- Lăng Hề bHề - Hiện fbđại, sắc 72- 14 chương 2e- Hệ liệt 1Yêu lớn 9hơn tiếng 8nói

Ông 2xã của btôi là xã 2hội đen 66- 4Thanh Âm 42Thiên Sứ 57- Hiện đại c1– 69 chương 4- Link 98ebook

Ông 42xã dân chơi 7không yêu 20tôi 6b- Lâu Doanh 79Doanh - Hiện ađại - 15 6dchương

Ông d0xã không 08thể nuông 4chiều 25- Lâm Phỉ 6- Hiện đại, 8H - 10 chương

Ông e8xã quái afquỷ, xem e4ai sợ ai 7- Cổ Nại 2b- Hiện đại 1- 152 chương 73- Link b9ebook

Ông 2xã Satan 5đến gõ acửa 1b- Thất Niệm 34An - Hiện 7dđại - 199 8chương

Ông e1xã tuyệt bckhông phải ecực phẩm 6- Tạ Thượng 3Huân - Hiện 56đại - 10 6chương - eHệ liệt 6aTình duyên cthai long cphượng

aChung YES, 1eKết Hôn aNO e- Ngải Mân 0f– Hiện feđại - 10 59chương


images


Pa afPa 17 tuổi c- Hương dChương Thụ 4Đích Ảnh 1Tử - Tuổi 7dTeen – 52 5echương

Phế 54Tích c0- Cuộc Sống dThật TMD 7Tịch Mịch 9Như Máu 14- Võng Du, 76hài – 31 4echương

Phi c9tử điêu 1cngoa của 16Hoàng đế f1- Mễ Lộ 8Lộ - Cổ 4đại, H dc- 10 chương b- Hệ liệt 30Long phượng 9acát tường 8- Link d0ebook

Phong aelưu đấu aoan gia 89- Trạm Lượng 2- Hiện đại 3- 10 chương

Phong a2Vũ Thanh cdTriều 1 f- VMT - Cổ adđại, kiếm 2hiệp, 60 echương

Phong fVũ Thanh 7bTriều 2 e4- VMT - Kiếm 50hiệp - 109 cchương

Phu aquân của fgiáo chủ 4- akiaki - 8bCổ đại 3c- 20 chương

Phu eQuân Xấu deXa 28- Điển 4Tâm - Cổ 33đại - 10 1chương – e9Hệ liệt 3Gia tộc 9keo kiệt

Phú aQuý c8- Ký Thu 7- Cổ đại 7- 10 chương d- Hệ liệt 0Tứ hỉ clâm môn

Phúc fchắc cũng 8phải biết 0cách f- Thu Thủy 38Y Nhân - 9Hiện đại, aquân nhân a6- 59 chương

Phượng 0ẩn thiên 3hạ 4- Nguyệt a2Xuất Vân 61- Cổ đại 80- 167 chương 0d- Link 5cebook

Phượng f7mị d6- hoatranh 94- Nữ tôn, 0tự sáng 82tác – 10 92chương, 044 ngoại ddtruyện


images


Quản c9gia b- Kha Hải 0Tình - Đam 3mỹ, hiện e0đại - 6 56chương, 73 ngoại dtruyện

Quản ccgia công 90cứng nhắc 16- Lê Tiêm 9- Hiện đại e– 10 chương 0– Hệ liệt 3Diệu quản bgia

Quán 62rượu nhỏ 19yêu nhau 68- Đan Phi fTuyết – 1cHiện đại b– 10 chương 4- Link debook

Quân 6chủ chọc dphi f- Lam Cầm 5- Cổ đại 8- 10 chương a- Hệ liệt 9bKhéo đùa 91thê tử 72hoàng đế

Quần d7lụa 99- Nhạc Nhan e8- Cổ đại, 4H - 10 chương d6+ 1 ngoại d0truyện - ddHệ liệt aĐại trạch 84môn - Link 4ebook

Quân 42vương đoạt 63phi b- Lam Cầm 40- Cổ đại 2- 10 chương 9- Hệ liệt cbKhéo đùa bbthê tử 3hoàng đế 4c- Link debook

Quý 3công tử fngang ngược 72- Tứ Nguyệt 1b- Hiện đại, 5fH - 10 chương d2- Link 93ebook

Quỷ 8linh tinh d7- Mai Bối 9Nhĩ - Cổ dđại – 249 chương

Qủy 6thê f– Mạt 4Hồi – bcĐam mỹ, bkỳ bí – 6a30 chương

Quỷ edThần Y e- Lâm Uyển 9fDu - Cổ 4đại, sắc a– 10 chương 18– Hệ liệt 84Ma mỵ tứ 8công tử

Quyện 97tầm phương d- Hồ Điệp e2Seba - Cổ a7đại - 31 89chương


images


Rất 15yêu tướng d3công 03– Ngụy dQuân – fdCổ đại cc– 10 chương f3Link debook


images


Sau 5Khi Nữ Vương 3Thất Tình f- Kim Huyên 1b-  Hiện 49đại – c510 chương 0- Hệ liệt etỷ muội

Sắc 06Màu Ấm 53- Phong Tử 6aTam Tam - eHiện đại 8- 77 chương b+ 12 ngoại c1truyện - Link 0bebook

Sầu 43triền miên e5- Đạm Mạc 6Đích Tử 8Sắc - Xuyên 24không – 966 chương

Scandal e3Đình Đám 0- An Tư Nguyên c- Hiện đại c- 77 chương 75+ 1 ngoại 8truyện - Link eebook

‘Sex’, 31là điều 67cực phiền 8ctoái! 6f- An Tình 7- Hiện đại, 1H - 10 chương 51- Link baebook

Sống cchung với 69bá tước 29- Hai Viên 7Đường 49Bách Thảo 0- Hiện đại 94- 57 chương

Sống 2dlại thành 2Mục Niệm 37Từ cc- Trần Lan 6- Trọng 63sinh, đồng 6bnhân Kim f3Dung - 72 0chương - Link 7ebook

Sống criêng không 7eđơn giản b– Đào bNhạc Tư 75– Hiện cđại – 0c10 chương e6– Hệ liệt d2Bảo bối d3thật xin 82lỗi – Link 10ebook

Sống dthử thì 0có gì đâu 0ghê gớm f- Tử Trừng 72- Hiện đại 98- 10 chương 68- Hệ liệt bChỉ yêu faem thôi

Sủng 55Em Đến adTận Trời 0b- Đan Phi d9Tuyết - 04Hiện đại ae– 10 chương

Sủng eem không 6ftốt sao 19– Hận 96Điệp – 7Hiện đại, 5sủng – b75 chương 3- Link 8ebook

Sủng 7ephi bướng 60bỉnh của 7dVương gia 05- Mễ Lộ 79Lộ - Cổ 3đại, H 32- 10 chương 1- Hệ liệt 2Long phượng 6cát tường 9- Link e1ebook

Sự f4dịu dàng 27đáng ghét 53- Hốt Nhiên 2Chi Gian - cHiện đại 8a- 88 chương d5+ 1 ngoại dtruyện

Sự 8mềm mại 11dưới quân 1btrang ce- Chiết 04Chỉ Mã c4Nghĩ - Hiện 2đại - 56 83chương + 4b5 ngoại 59truyện - Link eebook

Sửu 7nữ cũng 8khuynh thành- aẨn Hình bĐích Xí 9Bàng - Cổ 87đại - 82 9chương


images


9Lang Quân 7a- Lâm Uyển dDu - Cổ cđại, sắc 62– 10 chương b– Hệ liệt 3bMa mỵ tứ dcông tử

2eY 70- Nguyên 2Viện - Xuyên 7ekhông - 10 9fchương - 7Hệ liệt 6Hậu cung 16sinh hoàn 01truyện

Tái 7giá 5c- Nhạc Nhan f- Cổ đại, 7fH - Hệ liệt 5cĐại trạch 8môn - Link 7ebook

Tái 7aThế Vi Xà c8– Phi Ngữ 5Đam mỹ, ecCổ trang f4– 10 chương, 71 ngoại 30truyện

Tam bthiếu cứu b9vớt cô 4nàng mồ ccôi 2- Thần Tâm 2- Hiện đại 81- 10 chương 28- Link feebook

Tăng 0fsản báo 5quốc 5- Kí Thu b- Hiện đại f1- 10 chương c- Link d9ebook

Tất 1cả mọi 98người đều byêu tổng bgiám đốc 4- Trạm Thanh 1- Hiện đại 2- 10 chương 8- Link 1febook

Tây d9Môn Bạch 85Hổ 75- Thủy Ngân 06- Cổ đại d- 10 chương f– Hệ liệt bbVân cung 69tứ đường 3e- Link 6cebook

Thạch a5đến vận 9chuyển 5- Mai Bối 6Nhĩ – Xuyên 6không – 8d10 chương 7Link 0ebook

Thái f3tử cũng eexưng thần c- Lưu Phong 4- Cổ đại 9– 8 chương

Thái atử phi 9- Nhạn nhan c- Cổ đại 08- 10 chương 0b- Hệ liệt bĐại trạch 1cmôn - Link 2ebook

Thanh f2Liên Phượng 04Dẫn 3d- Mạt Trà 3Khởi Ti a1- Huyền 0huyễn - 957 chương 9d+ 6 ngoại etruyện

Thanh 6Mai nghi kỵ 7Trúc Mã d1- Tọa Hóa 9dBồ Đề 76- Hiện đại, bhài, sủng bd- 48 chương a1- Link 41ebook

Thanh 4mai trúc dmã đến ctuổi có 5thể cưới 38- Ái Phiêu 1cĐích Dạ e- Hiện đại b- 65 chương

Thay 3dtim 8- Lâu Vũ 6Tình - Hiện beđại, huyền 7huyễn - a10 chương 3+ 4 ngoại d8truyện

Thâu 9tâm tiểu 43xà tiên c3- Vũ Thần 5eHoàn - Đam 14mỹ , hiện ddđại – fc10 chương

Theo fdòng tình 54yêu 8- Sói Xám 0Mọc Cánh 4- Hiện đại, esắc - 78 3chương + 327 ngoại b4truyện

Thê bbằng tử 2quý 9– Mai Bối 39Nhĩ – Cổ 4đại – 39 chương

Thế 5athân thì 8có làm sao 85- Trạm Lượng a4- Hiện đại 86– 10 chương, b2 ngoại 35truyện – Link cebook

Thê 50tử bỏ 8trốn 9- akiaki - 7Cổ đại 6- 18 chương 4+ 4 ngoại a4truyện

Thê 3Từ Chỉ 4Phúc Vi Hôn b7- akiaki - 9Cổ đại f7- 10 chương

Thiên 4ađường 98quá xa, nhân 38gian thì 6gần f- Quất Tử 1Thụ - Hiện eđại - 48 cchương + ad3 ngoại 4truyện

Thiên 4hạ đệ cnhất trang 8f- Đường fNhân - Cổ 2đại - 10 9chương

Thiên cNga Đen Bị f4Phản Bội ad- Ký Thu 77- Hiện đại 04- 10 chương 2- Link aebook

Thiên 55Niên Lệ 4c- Nam Cung cDao - Đam 8amỹ, 10 chương

Thiên 1bTung xinh ađẹp 75- Lí Tẫn fHoan - Xuyên 6không - 113 4chương - Link eebook

Thiếu e9chủ hắc b3đạo 9b- Nghê Tịnh 56- Hiện đại 94- 8 chương

Thiếu cnữ dệt 8mộng 1- Lăng Trúc 8- Hiện đại 3c- 10 chương de- Hệ liệt b7Thiên Địa 4bmôn

Thoát 76không khỏi 1dôn nhu của 19anh eb- Diệp Lạc 5cVô Tâm - faHiện đại 2– 15 chương 3và kết 89thúc

Thời 3agian nhiệt b2luyến 5- Tử Văn 4- Hiện đại e7- 20 chương

"Thú" 4Y 5– Hidden 1d- Đam mỹ, bhiện đại, ahài – 25 4cchương

Thú 7nam và tiểu 5bạch 4a- Ngũ Canh 56Vũ - Hiện 8cđại - 53 07chương + 24 ngoại 0truyện - Link b2ebook

Thuần fphục cô 0vợ bé nhỏ: 3Tổng giám bđốc hư 4dhư hư e- Bắc Minh d2- Hiện đại a- 158 chương d5- Link 3ebook

Thuần 9fphục vợ dtrên giường e9- Lâu Doanh 7Doanh - Hiện 29đại, trùng 7sinh - 10 6chương + 441 ngoại 5truyện

Thục bfnữ nghịch flửa 83- Điển 5Tâm - Hiện c7đại - 10 echương - 1bHệ liệt 3Thục nữ 6- Link ddebook

Thuê 8eboss làm 57bạn trai 6b- Hỉ Cách 58Cách - Hiện 8đại - 10 4chương

Thư dkí không 81lên giường 6- Tống Vũ 2Đồng - aHiện đại 5f- 10 chương

Thượng dCung 0- Vân Ngoại 50Thiên Đô 6f- Cổ đại, 70cung đấu 58- 46 chương 4+ 2 ngoại ftruyện - Link eebook

Thương 9hoa tiếc 41ngọc c- Thập Tứ 4Lang - Xuyên 1không -45 6chương

Thường 5fgiáo sư fôn nhu c6- Kim Huyên d- Hiện đại f– 10 chương c- Hệ liệt 23Một nửa 8ckhác của 9tôi

Thượng 4tướng tà d0ác, hôn 1anhẹ nhàng 7thôi! 92- Lưu Niên 43Vô Ngữ e- Hiện đại 0- 181 chương

Ti 1bTi cài tình 4a- Vũ Hân 3- Hiện đại 0- 10 chương

Tiền 74đặt cược ecủa tổng 83giám đốc 13- Quý Anh c2- Hiện đại af- 10 chương

Tiếu f9diện vương dgia, lạnh 0anhạt vương 2phi 8c- Nam Cung 2Dao - Xuyên adkhông, hài 50- 41 chương 71+ 6 ngoại bctruyện

Tiểu 2nương tử a7bướng bỉnh 99- Kim Huyên 5d- Cổ đại 0- 10 chương

Tiểu d2nương tử denhà thợ 31săn cb- Nữ Vương 9Không Ở aNhà - Cổ ecđại - 89 5chương - Link 5ebook

Tiểu bquy mô chiến a6tranh c6– Ngân 42Sâm - Đam 0mỹ, hiện 4fđại - 22 achương

Tiểu 9Thiếp 48- Nhạc Nhan d- Cổ đại 22- 10 chương 3e- Hệ liệt 24Đại trạch b9môn - Link 2ebook

Tiểu 25thư, ăn 8xong xin thanh btoán 15- Lăng Hề aHề - Hiện dađại, sắc 1- 12 chương 22- Hệ liệt b2Yêu lớn chơn tiếng 5nói

Tiếu c6Thường 84Nhac 9- Hạ Oa 5f-Cổ đại a6– 10 chương e– Hệ liệt f5Vương triều 9cĐại Đông 4c- Link 11ebook 1 8- Link 9febook 2

Tiểu 5yêu tinh bhọa thủy: 6Xem trẫm 6thu phục 7nàng ea- Chiêu Hạ 6- Xuyên không cc- 254 chương 8+ 21 ngoại ftruyện

Tìm 5sói để 68gả 2- Liễu Doanh 35– Xuyên 9Không – c12 chương b- Link 5ebook

Tinh 0bẤn Online e2- Thính Khanh 1Nhất Ngữ c- Đam mỹ, 4võng du - 323 chương

Tinh 38linh tuyết 40- akiaki - dCổ đại 19- 10 chương

Tình 9fnhân giao 23dịch 71- Lệ Lỵ ee- Hiện đại 1– 10 chương b– Hệ liệt c7Tứ thiên 0kim

Tình fyêu ban đầu, a7tình yêu 4cuối cùng 19- Mai Tử 9bHoàng Thì 88Vũ – Hiện 3đại – cd25 chương, a4 ngoại 3dtruyện – Link 4bebook

Tôi 26muốn chàng 1dnam sủng 48này 6- Chu Khinh 51- Hiện đại, 81sắc - 10 bcchương, 33 ngoại atruyện - Link d3ebook

Tôi bmuốn làm b5phu nhân 7- Kim Huyên 6- Hiện đại a- 10 chương 8e- Hệ liệt 44Bốn mùa 35cuồng tưởng c6khúc

Tối 81Nay Muốn 7Lên Giường dd- Lam Mân eb- Hiện đại, b1huyền huyễn, 6sắc - 10 e4chương

Tôi 32yêu nhân 1dân tệ 1d- Trùng Tiền 9Hữu Điểu 9- Hiện đại 3- 44 chương 7- Link f2ebook

Tổng 21giám đốc 2& Cô ethư ký fc- Đỗ Nhâm a1- Hiện đại 1- 10 chương 81- Link 5ebook

Tổng d4giám đốc 2cấp trên d8OUT e- An Nhiễm 6cNhiễm - 82Hiện đại af- 287 chương c- Link 5ebook

Tổng f2giám đốc, acho tôi mượn 1sinh em bé 7- Noãn Đường 30- Hiện đại ec- 83 chương

Tổng 8dgiám đốc 2châu Âu a0- Chử Nguyệt 38- Hiện đại 37- 10 chương 99- Hệ liệt 3Đàn ông 52nước ngoài fbgiàu có

Tổng b5giám đốc 0châu Úc 92- Chử Nguyệt c- Hiện đại 5f- 10 chương af- Hệ liệt 2Đàn ông 9fnước ngoài fgiàu có

Tổng 92giám đốc 7chung nhà, bxấu xa 96– Cầu 2Mộng – 1eHiện đại 4b– 10 chương 5- Link 0ebook

Tổng 5giám đốc 9đào hoa 7xin cẩn 3thận: Con f8dâu xã hội 0đen nuôi 5etừ bé 1- Tiền Tiểu 6Bạch - Hiện 4dđại - 258 6chương - Link 3ebook

Tổng cfgiám đốc d7đừng thế 7bmà! a- Lương cbHải Yến 16- Hiện đại, 3csắc - 8 96chương

Tổng 9bgiám đốc eagạt cưới 3c– Cầu 1Mộng - Hiện dđại – 410 chương

Tổng 0giám đốc egặp nạn 63- Mạc Thần 16- Hiện đại 48- 10 chương a9- Hệ liệt bCông tử e9gặp nạn 19- Link febook

Tổng 7giám đốc bkhông biết 1tốt xấu 4- Đường 20Quân - Hiện a3đại - 8 97chương

Tổng 3giám đốc e6không tốt 7- Nhiếp 59Thiểu Trăn 3e- Hiện đại b- 10 chương

Tổng eagiám đốc c2lạnh lùng 7- Cổ Tâm a- Hiện đại 2- 10 chương

Tổng 5agiám đốc 2lạnh tình 5- Khải Tâm b- Hiện đại 86- 10 chương 53- Hệ liệt 6eTổng giám 4đốc cay 1nghiệt

Tổng 11giám đốc 74lên giường bdđi b- Bố Đinh 1d- Hiện đại fd- 28 chương a8- Link 5ebook

Tổng 99giám đốc 18lừa đảo 6- Quý Hồng 21- Hiện đại 5- 10 chương bf- Hệ liệt efTập đoàn 52gạt tình

Tổng 3giám đốc e3muốn làm ethuê 5- Hồng Hạnh b- Hiện đại a- 10 chương ee- Hệ liệt 6Mua một fngười tình 8làm bạn

Tổng 7giám đốc 3fthật lạnh clùng 0- Mạnh Ny d- Hiện đại 6- 10 chương

Tổng cgiám đốc f7tỏ ra uy d0phong 83- Lê Liêm b- Hiện đại 4- 10 chương

Tổng 8giám đốc, 7tôi không f4bán e4- Yên Vũ 0Tiểu Ốc c- Hiện đại 51- 252 chương 3+ 25 ngoại 0truyện - Link 2febook

Tổng b1giám đốc 0tuyệt tình e6- Khải Tâm 5d- Hiện đại 4- 10 chương 36- Hệ liệt 3eTổng giám 4fđốc cay 6bnghiệt

Tổng 6giám đốc 74và người 43tình hung 21dữ fb- Thát Bạt b4Nguyệt Lượng 30- Hiện đại c4- 10 chương

Tổng c4giám đốc 7yêu Thủy 2Tinh 47- Thiên Nhan a2- Hiện đại, 49H - 10 chương

Trái 0Cấm Thơ 0Ngây 4- Đường 0Y - Hiện d9đại, H 77- 10 chương 77- Link 7debook

Tráo 31đổi vương 3phi 8- akiaki - d6Cổ đại 43- 20 chương 33+ 1 ngoại 8btruyện

Trâu c9Già ‘Gặm’ 3Cỏ Non 4a- Thương 50Tố Hoa - 00Hiện đại 70- 66 chương

Tri 3huyện bị dép lấy 21chồng a9- Vũ Anh eTuyết - 4Cổ đại, csắc – 110 chương 7aLink 39ebook

Trò ecđùa của f3Nguyệt Lão 9- Chu Ánh bHuy - Cổ 4đại – e810 chương f3– Hệ liệt 3Lỡ rồi 6acứ liều

Trọng 81Sinh Chi Nịch 38Ái d- Hoàn Hoàn 8- Đam mỹ, 13Hiện Đại 24– 54 chương

Trộm 9sói a9- Mạc Nhan 9e- Cổ đại c- Hệ liệt 9Tuần phu

Trốn 47hôn gặp 0phải tình 2dyêu 7- Kim Huyên c8- Hiện đại d- 10 chương

Trời 4fsáng nói 6tạm biệt  - 23Đường aNhã - Hiện c4đại, H 7- 8 chương

Trời 4bSinh Chính 54Là Mệnh 9Hoàng Hậu 3- Thiển f9Thảo Mạc 08Ly - Cổ 2eđại - 10 abchương - bdHệ liệt 9Tam long đấu beoan gia - Link debook

Truy fphu d- akiaki - 62Cổ đại 52- 10 chương 2- Link 64ebook

Truyền 5thuyết yêu 9dnghiệt 7- Nhất Độ f1Quân Hoa a6- Huyền 60huyễn - 0590 chương 12+ 2 ngoại btruyện - Link ddebook

0cầu mèo 9c– Phức dMai – Cổ ađại – a10 chương 4– Hệ liệt a9Hồng nương 4khác loài fLink 2ebook 5- Link deebook 2

9hồn de– Minh Tinh 2– Cổ đại, 22thâm tình 21– 10 chương 8– Hệ liệt 7cHắc sơn c5chi thần 7- Link 30ebook

Túc 7bVương thiên 8tuế ae- Cầu Mộng c– Cổ đại, 57sủng – 310 chương 3- Link 6ebook

Tuyến 0thời gian 64- Lăng Thục d0Phân - Hiện 14đại, sủng 37- 10 chương 25- Link 6debook

Tuyệt c1sắc truyền 60kỳ: Nguyệt 3lạc hồng 7trần 99- Lâm Vũ c4Phàm -Xuyên eakhông – 3760 chương 1c- Link 0ebook

Tứ 20Đại Gia bTộc, bản 9tình ca của fVương tử d0- Ngưng Mâu fNhất Thuấn 7- Hiện đại 82- 133 chương

8niệm thành a6thành 7- Quân Tử 8Dĩ Trạch 3- Hiện đại 7- 27 chương

Từ 13nô tì thành 1hoàng hậu: 13Cùng múa bvới sói c3- Quả Đào cĐáng Yêu 9- Xuyên không f– 107 chương

Từ 81vợ tướng d6quân trở 65thành hoàng 40hậu: lên anhầm kiệu 2hoa fa- Hoả Hồng 63– Cổ đại f2- 452 chương 20- Link febook

Tướng 29công đòi 4cưới e3- Nguyên fNhu – Cổ d4đại – b810 chương aLink 6aebook

Tướng ecông không 8xuất gia f- Trạm Lượng c- Cổ đại e- 10 chương

Tướng 12công thật 8avô lý 7- Nhược 2Hoan - Cổ b2đại, H c- 10 chương

Tướng 8công, thỉnh 1dùng chậm 7- Lăng Hi fc- Xuyên không fe- 10 chương 5- Link 0ebook

Tướng c7Gia Ái Thê f7- Cần Thái 5- Cổ đại, 8dsắc - 10 5chương

Tương 49tư cơm nắm 0- Điển ccTâm - Hiện 7eđại – 329 chương, 86kết thúc 83– Hệ liệt 4Phúc Nhĩ 4fMa Sa – Link eebook

Tương 59tư cùng 87quân tuyệt c- Nguyên 51Viện - Cổ beđại, H cd- 10 chương be– Hệ liệt 4dKhuynh quốc


images


U elinh sơn 8trang 8b- Tứ Mộc f- Cổ đại, 65điều tra 74- 12 chương f- Link debook

Ưng 63Vương Đoạt 2Ái 3– Tứ Nguyệt 37- Cổ đại, 5H - 10 chương


images


Vật bccưng của 1athiếu gia e– Hồng 86Sầm – 3bHiện đại, 11sủng, sắc 3– 10 chương

Vị f4hôn phu tuyệt 4chẳng phải 9người lương 3bthiện a- Tạ Thượng 39Huân - Hiện ađại - 8 a9chương - eeHệ liệt 02Tình duyên 5thai long 6phượng 2b- Link 65ebook

csao hạ lạnh ed– Cố Tây fbTước – dHiện đại, 6sủng – f26 chương

Võng bdu chi gia 8dhữu quai fsủng 80- Nhu の 0bThiên Vũ b4- Đam mỹ, 0cvõng du - f79 chương

Vọng 3eGiang Nam 9- Hồ Điệp 3SEBA - Xuyên 4không - 28 cchương - Link 01ebook

acùng mập c6Vô cùng dgầy 5- Mễ Lạp 18Phấn - Hiện 2đại - 45 e6chương - Link feebook

95diệm xinh fđẹp 79– Lâm Gia 1Thành – c3Xuyên không, 09đấu trí 0– 230 chương

Vợ 40lạnh lùng 1không sợ 2tôi 21- Ngũ Vi c2- Hiện đại 35- 10 chương cd- Link e5ebook

Vợ ebngốc b4- A Bối d6- Hiện đại 9b- 40 chương 5+ 4 ngoại btruyện

Vợ 1trước mập 0amạp f- Giản Huân 5- Hiện đại 5- 10 chương 5e- Link aebook

Vợ a3yêu của ctổng giám 7đốc xã ahội đen b- Quân Tử eHữu Ước 0- Hiện đại b- 123 chương ee+ 3 ngoại 5truyện - Link acebook

Vợ 07yêu khó ethuần phục 06- Thanh Thần 2Vi Dương 1d- Hiện đại c- 120 chương

Vợ 03yêu gây 99họa 0- Thần Hi b- Hiện đại 22- 10 chương 58- Hệ liệt 8Bà xã vô 2cùng phiền 91toái - Link fcebook

Vợ 7yêu thích 8tán gái 1-  Cầu aaMộng – 1dHiện đại c– 9 chương 79- Link ceebook

8fem siêu cấp: 7Tướng công 81thật hung 8cmãnh 2c- Lam Tiểu 2Uất - Xuyên 8ckhông, sắc 8– 184 chương, b25 ngoại bctruyện - Link 2ebook

9bKhuynh Thành 22- Nam Cung 7Dao - Xuyên dkhông, tự acsang tác 1- 70 chương

Vừa 67gặp đã 6yêu b- Hắc Khiết edMinh - Hiện 8eđại - 10 4chương

Vừa 54ý quý công 6tử 3– Thủy 0Lam – Hiện eđại – a10 chương 7- Link 0eebook

Vương f0gia chạy dtrốn 9c- Âu Dương cVân - Đam 6mỹ, cổ feđại - 10 fchương

Vương 7gia giá lâm 1d- Tứ Nguyệt d2- Xuyên không, 50sắc – aa10 chương, 71kết thúc 0e– Hệ liệt 58Đến đâu c4cũng được b7như ý

Vương c9gia, hãy b0để ta bảo 6avệ ngươi cc- crazyhuyen b- Xuyên không 2- 40 chương 76+ 2 ngoại dctruyện

Vương 06gia lạnh 1lùng chỉ 6sủng vương 5bphi bị bỏ b- Lộ Dung 03Thuỷ Tích c- Xuyên không 1- 100 chương 6- Link 5ebook

Vương 0aGia Lấy caVợ 3- Trạm Lộ c- Cổ đại ce- 10 chương 4- Hệ liệt dHoa gả sai

Vương egia, nhà 1của em chính 7là phủ eccủa anh b– Tứ Nguyệt 97– Hiện 72đại, sắc 69– 10 chương e– Hệ liệt a1Đến đâu e0cũng được dnhư ý

Vương 9gia sợ vợ 4a- Cầu Mộng 5d- Cổ đại 56- 10 chương 1- Link 2aebook

Vương bbgia ta biết 9asai rồi c6- Loan Loan 04- Xuyên không e3- 128 chương e9- Link 98ebook

Vương 78gia tóc trắng: aVương phi 7si ngốc 4không dễ 9cchọc f2- Nha Tiểu 0Quyển - e6Xuyên không 1- 204 chương

Vương 8phi của 75yêu tinh 2vương 02- Trúc Quân 70- Xuyên không 4- 10 chương


images


2quân đùa 5hậu c0- Trúc Quân 94- Xuyên không d- 10 chương 6- Link deebook

Xuân 6mang lưu aluyến 59- Tự Thị 4Cố Nhân bLai - Trùng d7sinh, H - d80 chương 5- Link 5ebook

Xuân 4etình nhộn 1nhạo e- Tinh Hồng 74- Hiện đại, 1H mạnh - 7d10 chương 7- Hệ liệt 8Hộ vệ 4tuyệt sắc

Xin 1chào, con 90mèo của abtôi! 5- Môi Quả 8- Hiện đại 59- 190 chương 7- Link 0ebook

Xuyên 6Qua Bộ Bộ aKinh Tâm 87Ta Là Minh eTuệ 7- Hưu Luyến 2dThệ Thủy 7c- Đồng 2cnhân, xuyên 86không - 45 f0chương

Xuyên dqua mĩ nam btóc trắng: 3Công tử 3Huyền Tuyết fY cd- Bùi Thị 5Thúy Vân 2- Xuyên không

Xuyên 21qua thời 23không giả 07bộ vô tội 76- Tứ Nguyệt b0- Xuyên không, eH - 10 chương 1- Hệ liệt e1Ông trời cđùa giỡn

Xuyên 6qua thời bkhông tìm 8tình lang d- Tứ Nguyệt 81- Xuyên không, 5H - 10 chương bb- Hệ liệt 41Ông trời 5đùa giỡn

Xuyên 83việt cự 6nhân quốc cdđộ 2- Thi Chức e- Đam mỹ d– 27 chương

Xử fnữ đoạt 9tình 4- Ngải Đông a- Hiện đại a2- 10 chương


images


Y c2Sinh Thế 2Gia 0- Điệp c7Chi Linh - cĐam mỹ, chiện đại 2- 76 chương 0+ 2 ngoại dtruyện

81Thiên chi e9Lâm Cửu b- Thập Nguyệt eTrùng - Xuyên b7không, đồng enhân - 40 6bchương

Yêu 55anh đừng dnên bỏ 63rơi anh da- Trạm Lượng 07- Hiện đại f- 9 chương d- Link 9ebook

Yêu eem lần nữa, 3được không 4anh? 2- Nguyên 5Viện - Hiện bcđại, trùng a0sinh, H - d10 chương

Yêu 8đương với 8ftổng giám 92đốc 2c- Điển fĐiển - 0dHiện đại e- 10 chương 0- Hệ liệt e1Người yêu atổng giám 2dđốc của 6tôi

Yêu dgiả, thích 1thật: Điện 60hạ, người d0thật là a 9- Nhất Phu b9- Hiện đại 3- 144 chương ab- Link 5ebook

Yêu 57kiều đùa 2alang quân 95– Tần 51Phương Ngọc 2– Cổ đại 4– 10 chương 6Link 5ebook

Yêu 7mị hồ c3- Mạc Nhan d- Huyền chuyễn – d10 chương 1dLink f7ebook

Yêu 8aphải nha 2đầu hai bmặt 87- Kim Huyên 0e- Hiện Đại 7– 10 chương 91– Hệ liệt 48Cô dâu tuyển 5chồng


Được thanks
Xem thông tin cá nhân YIM
Gởi bài 14.07.2012, 00:09
Hình đại diện của thành viên
Hộ Pháp Tiềm Long Bang Cầm Thú
Hộ Pháp Tiềm Long Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 16.08.2011, 10:02
Bài viết: 1092
Được thanks: 1729 lần
Điểm: 9.46
Tài sản riêng:
Gởi bài Re: List truyện dài hoàn + Ebook - Điểm: 3
Cho ta quảng cáo ké cái list đang lập của nhà ta nhé, cũng hơi bị đầy đủ đó *PR xí* ^^
http://lachoacung.wordpress.com/list-truyen/ngon-tinh-da-hoan/. Có link ebook và số chương truyên kèm theo, truyện nào ta đọc rồi thì có chia thể loại kỹ nữa, mại zô, mại zô. :bighug:


Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Gởi bài 14.07.2012, 09:41
Hình đại diện của thành viên
♥•.ღ°• lãnh khốc •.ღ°•♥
♥•.ღ°• lãnh khốc •.ღ°•♥
 
Ngày tham gia: 01.08.2011, 12:51
Bài viết: 1795
Được thanks: 3336 lần
Điểm: 9.54
Gởi bài Re: List truyện dài hoàn + Ebook - Điểm: 2
Ta cũng bày đặt bon chen làm một cái đây, cho quảng cáo hộ cái nhé
https://huyenbibo.wordpress.com/list-truyen-dai-hoan/


Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Gởi bài 14.07.2012, 10:17
Hình đại diện của thành viên
Lớp phó văn thể mỹ
Lớp phó văn thể mỹ
 
Ngày tham gia: 06.06.2012, 21:34
Tuổi: 18 Nữ
Bài viết: 175
Được thanks: 1121 lần
Điểm: 8.98
Gởi bài Re: List truyện dài hoàn + Ebook - Điểm: 3
Cho em xin một chân.
https://thuytamcung.wordpress.com/list-truyen-dai-hoan/


Được thanks
Xem thông tin cá nhân WWW
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 46 bài ] 
       


Điều hành 

Editor


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm

Chuyển đến:  
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Thành viên nổi bật 
Yến My
Yến My
August97
August97
Huyenxxxx9x
Huyenxxxx9x

sương mai: uki, tks nàng, ta ko post ảnh nữa, hihi...
Min Ngốc: là nó đấy nàng~ edit và tự sáng tác~ k cần pót ảnh cũng đc mà
sương mai: Aizzz, tiểu thuyết của thành viên làm ta tưởng là box chỗ các nàng post tiểu thuyết tự sáng tác :D
sương mai: Post topic mới thì phải có ảnh đó hả các nàng?
sương mai: Nàng cho ta hỏi, mấy cái ảnh minh họa ở trang đầu các nàng lấy ở đâu vậy?
Min Ngốc: mới k biết là phải thôi~!! ai cũng vậy mà :))
sương mai: Thank nàng nhé, là box tiểu thuyết của thành viên mà ta ko biết, mới vào ngố quá, hihi
Min Ngốc: bấm vô đây nè viewforum.php?f=142
sương mai: Box edit ở đâu các nàng nhỉ? sao ta tìm mà ko thấy, hic
nguyensenck52: Miu: đang bảo điên con mộc niệm kiều,
MiuLinh: Ck măm ngon nhá,  tối 8, bi ck~
Min Ngốc: haiz~ ck đi nấu cơm đây~ hihi
MiuLinh: Vk toàn nghe để ngủ a...:D  nghe riếc quen r .
Min Ngốc: ặc~ ck hơm thích thể loại đó~ he he
MiuLinh: hôm nay ở vk có F đàn ca tài tử nầy  = = mà vk lười đi qó, hắc
Min Ngốc: ha ha ck biết òy~ mua cái này cũng tốn phết đấy
MiuLinh: hắc, mỗi ngày tặng nhau 1  quả thôi nhá =))) k đc  măm quả thứ 2  đâu đấy
Min Ngốc: ừa~ đợi mãi hắc hắc
Min Ngốc: ah~ lúc đấy ta nói nhầm~ viết nhanh quá chưa kịp beta
MiuLinh: hắc :)) Ck êu vào đc r ạ
MiuLinh: @letungduong kéo xuống, xem câu nói của Min Ngốc,  Tớ chả có xem tr này, tại thấy min nói hơi tếu nên lặp lại thôi, chứ đúng sai gì thì tớ chả biết
letungduong: con của bộcân tử kỳ vụng trộm vs bạn của mẹ cận tử kỳ mới đúng,miu ghi lầm
MiuLinh: @nguyếnnck  có zô duyên thì cũng vừa vừa thôi, điên hay ko chả mắc mớ j bạn. Lắm lời
nguyensenck52: Miu: điên quá
LogOut Bomb: MiuLinh -> Min Ngốc
Lý do: hắc, tặng ck iu quà  buổi tối a... =)))
MiuLinh: Con e gái của bố Cạn tử kỳ vụng trộm vs bạn thân của mẹ cận tử kỳ :))
nguyensenck52: ừ, dạo này nhiều truyện quá, đọc nhớ loan hết cả lên
Min Ngốc: àh bị nhầm tên Kiều niện chiêu mới đúng
Diệp Lạc Hoa: ờ bộ ấy tối hoặc mai mới có
nguyensenck52: Hoa : làm sao mà chán , ta vẫn đang hóng bộ vợ trước của nang!


DiendanLeQuyDon | ddLQD | Phong thu am | studio | YeuCaHat
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.