Diễn đàn Lê Quý Đôn

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 59 bài ] 

List truyện ngôn tình hoàn + Ebook

 
Có bài mới 13.07.2012, 18:21
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 34023
Được thanks: 41894 lần
Điểm: 9.82
Tài sản riêng:
Có bài mới List truyện ngôn tình hoàn + Ebook (update 26/8) - Điểm: 10
List aatruyện ngôn 3tình hoàn 39+ Ebook


Chú bcthích: click e9vào tên 3truyện. 9 © DiendanLeQuyDon.comTruyện mới dsẽ được 5cđể ở 6đầu list.
EDIT 5MỚI = Truyện 6ừa edit 0oàn. BETA eỚI = đã e2dit hoàn e3à mới được 21eta lại. 3 © DiendanLeQuyDon.comBOOK = truyện 42ừa có ebook. c © DiendanLeQuyDon.comBOOK MỚI c3= đã có 6cbook nhưng 95được beta 6bại và làm 82book mới.

Lưu 9bý: 5ạn nào bùng opera bbini mà bị 98ỗi chữ 8ố khi đọc deruyện ở 0biễn đàn, 81hì hãy vào 0etting (cài 2đặt) của dpera mini, 9bỏ phần dhuyên xem 58ho điện 2hoại (off 83ingle column ddiew), lưu 57(save) lại, 74eload page 6à xem được. 0 © DiendanLeQuyDon.comòn dùng 0aC thì vào detting chọn 64rowse mode, 4arồi chọn 3bzoom mode, c6sau đó reload 4fpage lại 5clà được. de © DiendanLeQuyDon.comNếu không 68được thì d6hãy nâng 87cấp phiên 4bbản mới arồi làm 70như trên. c0 © DiendanLeQuyDon.comNếu bị 4lỗi mất 25chữ thì 9vào setting, 23enable javascript clà được.

NEW


Bạn 2giường 7mười triệu 5ecủa Tổng 3aGiám đốc da- Quế Tiểu 00Văn – Hiện 86Đại – 610 Chương d9- Link 9ebook cf(EBOOK)

a7mật của 6tổng giám 0dđốc 4e- Nhạc Nhan 6b– Hiện 28Đại - 10 5Chương + 991 ngoại 3truyện - Link dfebook 5(EBOOK)

cnàng xinh bdđẹp của 8bbá tước 5- Thần Hi f7– 10 Chương f- Hiện Đại aLink 01ebook 6(EBOOK)

Địch 1hậu b7- Kiều Ninh 2- Cổ đại, dH - 16 chương 1- Hệ liệt 3Truyện sống 8bcòn ở hậu 23cung - Link 9ebook 1c(EBOOK)

Hành 5ctrình nắm 4giữ Nguyệt 9b- Hân Hân 5Hướng Vinh c– Xuyên 48Không – 154 Chương a+ 1 Ngoại 0Truyện – Link 66ebook 46(EBOOK)

Lược e1Thê b- Lâu Vũ 8Tình – 72Cổ đại 0f– 20 chương 77(EDIT MỚI)

Mặt 0trắng nhỏ 5đứng sang 9bên!- eVân Cát bcCẩm Tú 2– Hiện 5cĐại – 5a49 Chương a+ 3 Ngoại 5Truyện – Link 56ebook b(EBOOK)

Mẹ 65kế Zombie 6d- Tổng Công 97Đại Nhân 78– Hiện 82Đại – 8568 Chương c1+ 2 Ngoại dbTruyện -  Link 33ebook d(EDIT MỚI)

Nguyệt e3Quang 6- Hắc Khiết 71Minh – Hiện b0Đại – 810 Chương daLink f3ebook 59(EBOOK)

Tình 94yêu ngọt d2ngào của ftrung tá 3(H)  - 65Đam Nhĩ 2dMan Hoa – 3Quân Nhân 11– 64 Chương 4(EDIT MỚI)

Tỳ 1enữ vương ebphi  - bLữ Nhan 77– Xuyên 9Không – a092 Chương 3Link 5ebook 52(EBOOK)


images


Ác 8nương tử ef- Nguyên eNhu – Xuyên akhông  - 810 chương 0– Hệ liệt 5Trời giáng 2sứ mạng be- Link bebook

Ác 3nữ vương bphách lối 71– Mễ Lộ 2Lộ - Hiện d6đại, sắc  – 010 chương 19- Link eebook

Ai anói tôi 6ekết hôn 7- Thương 6Tố Hoa - 9Hiện đại, 04H - 54 chương 0b+ 1 ngoại etruyện - dHệ liệt a1Chuyện rối 76rắm trước 9bsau hôn nhân

Ái 2phi, nghe 03nói nàng bbmuốn trèo 9tường 0- Thiên Lạc 95Họa Tâm 6b- Xuyên không, 8dsắc - 233 40chương, 013 ngoại detruyện

Ái 5phi trẫm 0là đặc 7công 6c- Dương 9Giai Ny - 4aXuyên không 6-199 chương 7c- Link 55ebook

Ái b5thiếp của 3bối lặc 1- Tiểu Đào e0- Xuyên không 4a- 10 chương f6- Link 44ebook

Ám 4bdạ ma vương 9- Cô Quang f0Tàn Chiếu 1- Đam mỹ, cccổ đại, f1ngược – 820 chương

Anh 9fcả không 1làm không bcông 3b- Tạ Thượng cfHuân - Hiện 8đại - 8 1fchương - Link 1ebook

Anh edám lấy a7tôi dám 2gả 5- Hân Hân 4Hướng Vinh f3- Hiện đại, e1H - 63 chương 32+ 4 ngoại 4truyện

Anh cEm 7d- Cúc Tử 0- Hiện đại aa- 84 chương

Anh 9hùng thời 5floạn 14- Đinh Mặc f- Viễn tưởng e- 65 chương 71+ 5 ngoại 05truyện - Link fcebook

Áp 4trại tiểu e3nha hoàn ea– Tứ Nguyệt ba– Cổ đại, 97sắc –10 d3chương – 1eHệ liệt 4Sơn đại 2bvương - Link 19ebook

Áp ftrại tiểu 5phu nhân f5– Tứ Nguyệt de– Cổ đại, 3sắc – c010 chương 73– Hệ liệt b1Sơn đại 9vương - Link 1ebook

Áp 65trại tiểu 1tình nhân d– Tứ Nguyệt e– Cổ đại, 6sắc – a10 chương 06– Hệ liệt 17Sơn đại 3vương - Link 5ebook

Áp d5trại tiểu evương phi 6- Tứ Nguyệt 2- Cổ đại, c5sắc – 6410 chương a– Hệ liệt 8cSơn đại 62vương - Link 7ebook

Âm 4cmưu của 0tổng giám 26đốc 8- Mai Tử ba- Hiện đại 2- 10 chương


images


7hoàng dụ 6lãnh phi 72- U Nguyệt 8Như Yên 01- Xuyên không 88– 134 chương f+ 1 ngoại 40truyện - Link 1ebook

7mai điểm bsai bài d- Chu Ánh 0Huy - Cổ 4đại - 18 7chương - c2Hệ liệt 4Đâm lao aephải theo 9alao

6xã chớ 6bgiở trò 7– Tạp 98Nhi – Hiện 1đại – 910 chương 33– Hệ liệt 4Ngũ trọc 7ác ma - Link 50ebook

efxã của bhắn thật 51tham ăn b- Lương 6Hải Yến cb- Hiện đại 63- 10 chương

c1xã keo kiệt 8chống lại 96tiền nợ 2- An Tĩnh a- Hiện đại, 00sắc - 9 67chương + b2 ngoại 4truyện - Link 31ebook

87xã gây phiền d6toái f- Thần Hi 1f- Hiện đại 61- 10 chương 06– Hệ liệt acBà xã vô 7cùng phiền 6toái

ddxã là họa 4thủy eb- Thần Hi 32- Hiện đại 0f- 10 chương d- Hệ liệt 6Bà xã vô 1cùng phiền 9ftoái

cxã nghịch 9ngợm ba- Lâm Phỉ 9- Hiện đại 91- 10 chương

7byêu mưu e1tình 0- Hân Hân 9Hướng Vinh 6- Hiện đại 2- 61 chương 1+ 2 ngoại 8truyện - Link 45ebook

Bạn bcgái cũ của aetổng giám eđốc eb- Liên Liên bc- Hiện đại, 0H - 10 chương

Bạn 89gái hám ftiền của 9atổng giám 0đốc 8c- Liên Liên 1- Hiện đại, 3H - 10 chương

Bạn 1giường fmười triệu 4của tổng 2giám đốc f- Quế Tiểu 6Văn - Hiện 1đại, H 3- 10 chương 4- Hệ liệt 4Ông chủ 9lớn tập dhợp đặc ebiệt - Link 85ebook  

Bạn 4Nhi đùa 0xuân 1- Quý Ly 01- Trùng sinh, 75cổ đại, 66sắc - 10 5chương

Bang echủ dụ 8phi fd- Lam Cầm b8- Cổ đại 6d- 10 chương 19- Hệ liệt aKhéo đùa cdthê tử ahoàng đế e- Link 31ebook

Bảo 8Bối Lên 2Nhầm Giường b3- Tạp Nhi c- Hiện đại f- 10 chương 11- Hệ liệt cNgũ trọc 4ác ma

Bảo 2abối trong blòng phúc 6hắc tổng 4fgiám đốc 09– Đào 8Nhạc Tư ec– Hiện d5đại – b10 chương 8– Hệ liệt 12Khinh thục anữ chính 6ekháng - Link 7cebook

Bảo 02vệ tân dhôn 5 năm c2- Đường 62Quân - Hiện 4bđại - 15 76chương - Link 94ebook

Bắc 02Cung Huyền 59 f– Thủy 6Ngân – 2Cổ Đại b4– 10 chương 26– Hệ liệt 1Vân cung 2tứ đường a- Link 1ebook

Bắt 4được người 3đàn ông 8alưu manh b- Chử Nguyệt b- Hiện đại, 7sủng - 10 10chương - 9Hệ liệt 01Bắt được f1tình yêu aa- Link 7ebook

Bắt 48lấy người afđàn ông 7lạnh lùng 61- Chử Nguyệt a- Hiện đại, 2esủng - 10 4echương - 7Hệ liệt daBắt được ftình yêu cf- Link 8ebook

Bất ebngờ lên 0làm Thế a6tử phi 1- Thiển d3Thảo Mạt f6Ly - Cổ 7eđại - 10 1chương - 3Hệ liệt 7Tam long đấu 73oan gia - Link 07ebook

Bẫy 9aTình 54- Lam Bạch 8aSắc - Hiện ađại - 36 1fchương + a92 ngoại d2truyện - Link a7ebook

eaCưng Của 10Học Trưởng f- Chanh Bảo 0Bảo - Hiện fđại - 10 4chương - Link 01ebook

Bẻ 5em không 6thương lượng 6- Tuyết 1Mặc – deHiện đại, 79sắc -38 5achương

akíp theo 7đuổi vợ bcủa tổng 2giám đốc c- Quý Nhu 7a- Hiện đại 1- 10 chương d2- Link 8ebook

4mật của 5đại tiểu 4fthư b- Y Phương b0- Hiện đại, bsắc - 10 2chương - Link eebook

8amật của 57nương tử 1- Mạc Nhan 7- Cổ đại f3- 20 chương

01mật của 48tổng giám 66đốc ac- Nhạc Nhan 3f- Hiện đại 52- 10 chương 32- Link 9ebook

BLOOD 24X BLOOD ef-Yêu Chu f- Dị thế, 0vampire - 2760 chương

Bỏ erơi vương 6gia 8- Trạm Lộ e4- Cổ đại b- 10 chương 4- Hệ liệt ecCưỡng hôn

Bỏ 0vợ, không 4fcó cửa 1dđâu 3f- Kim Tinh 31- Hiện đại 7f- 10 chương 6- Link bebook

Boss ayêu nghiệt, 8chớ mập 6cmờ 70- Sơ Thần 0f- Hiện đại, 7sắc - 200 32chương, 714 ngoại 3truyện - Link 1debook

Bộ ddBộ Liên f3Hoa 3- Thanh Ca 3bNhất Phiến 16- Xuyên không, cH - 89 chương

Bối 50lặc gia 3tác tình 8– Mạn aNy – Cổ ađại, sắc 80– 9 chương, 6phần 2 tự 15sáng tác: Link eebook

Bốn 76miệng ăn 44Dịch gia aa- Sở Nguyệt f- Hiện đại a3- 10 chương, 7c2 ngoại 0truyện - b5Hệ liệt cNữ trên enam dưới 2- Link 59ebook

Bức b3hôn tổng b4giám đốc be– Yến fNgữ Yên 7Nhiên – 9Hiện đại a– 53 chương


images


Cả 7đêm nghiệt btình: Tổng e0giám đốc, axin anh nhẹ cmột chút! 8- Quai Quai 1Băng - Hiện d2đại - 276 2chương - Link e4ebook

Cách 83cách cát 3tường ee- Trịnh c9Viện - Cổ 98đại - 10 f6chương - Link deebook

Cạm 68bẫy hôn a7nhân: Sự 0etrả thù f8của tổng dgiám đốc 4- Lưu Lãng 45Hồng Tường 2Vi - Hiện a5đại - 247 cachương - Link 0ebook

Cách 15Mạng Bà fb 53- Tử Trừng 3- Hiện đại 49- 8 chương 83- Link 6ebook

Cách 59xa ngựa 53đực, tự dta làm lên e- Khí Khanh 38Mộc Hữu c6Tiểu JJ 47- Trùng sinh 0e- 48 chương 9f- Link 81ebook

Cao eađiệu ái 57thê đại 54trượng 1phu 34- Giản Anh 3- Hiện đại f– 10 chương 74– Hệ liệt 68Kháng phu fLink e0ebook

Cát 80Tường 91– Giản 1Anh - Cổ eđại – de10 chương 83– Hệ liệt 7Tứ hỉ 9lâm môn 49Link daebook

Cắn 3danh không 8hề sai d5- Ôn Tâm 06- Hiện đại 0b- 10 chương be- Link 8ebook

Cặp fkè với f6tổng giám 5đốc 96- Điển fĐiển - ceHiện đại 4d- 10 chương 7- Hệ liệt 81Người yêu 88tổng giám 1ađốc của 12tôi

Cắt 3đứt tơ 6tình b- Tây Tây 5Đông Đông 8- Trùng sinh 41- 72 chương c6+ 4 ngoại btruyện

Cần fcù bù ngốc 4nghếch d4- Lâu Vũ 75Tình - Hiện 5dđại - 10 e5chương - dHệ liệt 34Tình quan

Cần 52gì quá đa 24tình 12- Cúc Tử 5a- Hiện đại 06- 37 chương a+ 3 ngoại a0truyện - Link 7ebook

Cấp 7ftrên muốn 4cưới tôi 3– Kim Huyên b6– Hiện 1đại, sủng cf– 10 chương f– Hệ liệt 0Tình nhân 41hoàn mỹ 6của tôi 7- Link a2ebook

Cấp fetrên, xin abao nuôi 4- Bát Trà afHương - eHiện đại fa- 52 chương 9+ 2 ngoại 00truyện - Link eebook

Câu ađược anh 4trai thân 9yêu 6- Dư Phàm 2- Hiện đại bf- 10 chương c- Hệ liệt 1Chuyên câu e9rể rùa cvàng - Link e8ebook

Câu 88được hoa 5hoa công etử d4- Dư Phàm 57- Hiện đại d- 9 chương 49- Hệ liệt 3Chuyên câu 62rể rùa evàng - Link 80ebook

Câu 2fđược tổng 6giám đốc 09lạnh lùng d- Dư Phàm 86- Hiện đại 32- 10 chương 20- Hệ liệt 9Chuyên câu 05rể rùa 05vàng

Câu 5dđược trùm 1xấu xa 4a- Dư Phàm c6- Hiện đại c5- 10 chương ee- Hệ liệt d7Chuyên câu 47rể rùa 9vàng

Cấu cKết 3- Tâm Thường 5a- Hiện đại a- 77 chương 1- Link debook

Cha 3eCon Tranh 5Sủng: Mẹ! aCha Không 63Phải Người 2d- Náo Náo e0- Hiện đại ff- 111 chương 6- Link 08ebook

Cha 38tới rồi, cmẹ chạy 0mau!! 65- Ngũ Nguyệt 2Thất Nhật 01- Hiện đại ce- 361 chương 3- Link d4ebook

Chán 96ghét cô 95đơn mới 12yêu anh e- An Tĩnh 3b- Hiện đại, eH - 10 chương 9+ 1 ngoại ftruyện

Chàng 9mù, hóa 6ra em thật cyêu anh 3- Mộc Phù 7Sinh - Hiện 93đại – 4413 chương baLink 0aebook

Chàng f3ngốc 9- Quả Lệ d- Hiện đại c7- 10 chương

Chàng 4rể hồ 4tiên 5- Tử Văn b- Huyền f0huyễn - d18 chương

Chặn 0lại quý 2bcông tử b5toàn diện 0- Đồng 2Đồng - 8Hiện đại 23- 10 chương 12- Hệ liệt b0Không vào 1hào môn 00rất khó 0sống

Chặt 0đứt đường 9đào hoa 6- Tứ Nguyệt 8- Hiện đại, 0sắc - 10 7cchương - Link d6ebook

Chân emệnh Thiên 36Nữ 4e- Kiều Hiên 1-  Nữ etôn – 10 1chương

Chỉ 49cho em cưng 8chiều anh 2- Đường bbNhã - Hiện 0đại, H d8- 15 chương 1- Link debook

Chỉ 66quan tâm 4đến em 5– Thiên b0Thảo – 7Hiện đại 9– 10 chương d1– Hệ liệt 9bMỹ mỹ cchi âm - Link c2ebook

Chỉ 0f‘Sex’ 7bkhông ‘Yêu’ e3- Hồ Ly 2- Hiện đại 7c- 104 chương 8c- Link 0ebook

Chỉ 5asố nóng 9bỏng 100% 6- Xuân Thu 24- Hiện đại, 4sắc - 10 8chương

Chỉ 2ayêu chiều 1thế tử 55phi 06- Mại Manh b1Miêu - Trùng 32sinh - 116 c0chương - Link ddebook

Chiếc 4bông tai 9ađịnh ước e- Bích Diệp 0cPhi Tuyết 1f- Hiện đại 8– 20 chương

Chiếm abĐoạt Em 3cDâu ec- Thịnh 31Hạ Thái 6Vi - Hiện 7đại - 84 6chương + 5d10 ngoại ftruyện

"Chiến" 5chiếm hữu f- Tỏa Nhiên 5Vô Cốt 1- Hiện đại, fsắc - 55 fchương + 82 ngoại 96truyện - Link febook

Chiến 2blợi phẩm bcủa Liệp 9Vương a- Tứ Nguyệt 4- Hiện đại, fH - 10 chương 35- Link d7ebook

Chiêu 8quân săn a5chồng 0- Phức Mai 2b- Cổ đại bd- 10 chương b- Hệ liệt a4Đàm gia btam mỹ

Chinh 2phục tổng 1giám đốc 8lạnh lùng: 8Ông xã trí c0mạng của cftiểu ma 13nữ 1- Mộc Yêu c- Hiện đại f- 192 chương e- Link 3ebook

Chọc 7phải người cđàn ông 78háo sắc a5- Tả Ninh f- Hiện đại 4- 10 chương 6- Hệ liệt 62Phải lòng

Chọc 53phải người efđàn ông ehồ ly 2- Tả Ninh 5- Hiện đại, b2sắc - 10 17chương - 8eHệ liệt 4aPhải lòng a- Link 7ebook

Chọc a5phải người 0đàn ông alưu manh 4- Tả Ninh 6- Hiện đại, 19sắc - 10 a7chương - 4aHệ liệt 2Phải lòng 11- Link 0ebook

Chọc 4phải người fđàn ông 23nóng nảy d0- Tả Ninh b8- Hiện đại, 84sắc - 10 cchương - 4Hệ liệt cPhải lòng

Chồng 0eấm giường 65- Giản Huân 0- Hiện đại 5– 10 chương d– Hệ liệt 6Bích hoa 6cũng có 97mùa xuân 1- Link 0ebook

Chồng 1già vợ 5trẻ f- Tống Thanh f2Thanh - Hiện 91đại - 10 f2chương

Chồng bkhờ không bnghe dạy 2- Quý Vũ c1Lương - 4dHiện đại 2- 10 chương c6- Link 51ebook

Chồng 3trước đuổi 51tới cửa a- Bố Đinh 19- Hiện đại, 3bsắc - 10 ccchương - Link 07ebook

Chồng d1xấu đến 1quấy rối 46- Hạ Mạt 1Tang - Hiện dđại - 10 a1chương

Chớ 92nói "xử" 7với tôi 46- Liễu Liễu 37Là Ta - Hiện eđại, trùng esinh - 71 echương + 485 ngoại a7truyện - Link 5ebook

Chơi 5đùa em đến 9nghiện f2- Lăng Hề e5Hề - Hiện 8đại, sắc 8b– 10 chương 3– Hệ liệt f0Người yêu 1ekhông ngoan 4- Link 47ebook

Chủ 5dnhân, xin 0achào 0- Nguyên f9Viện - Hiện cđại, sắc b1- 10 chương

Chủ 83tịch hiểu clầm lớn 55- Vu Trinh b- Hiện đại 8- 10 chương c- Hệ liệt 0Chủ tịch ethật có 0dlỗi - Link 1ebook

Chung dCư Hạnh 69Phúc: Tổng ecgiám đốc a- Kim Huyên dd- Hiện Đại e2– 9 chương 0b– Hệ liệt 9Công ngụ e8 tầng

Chuyến 2tàu tình 5yêu của 4trùm xã 4dhội đen 56– Túc Vân f– Hiện 7đại – c10 chương

Chuyện 80tình của 98tổng giám bdđốc 67- Giản Phàm f- Hiện đại e9- 10 chương

Chưa 76Đủ 1- Bàn Tơ a- Hiện đại, 4H - 10 chương 2- Link 4ebook

70con chó nhỏ ftên Du Hoan 8eHoan d9- Du Hoan bHoan - Hiện ađại - 11 4cchương

bvương gia 5amới dám 8lớn tiếng 2– Tứ Nguyệt df– Xuyên 8ckhông, sắc 1– 10 chương 54– Hệ liệt 3Đến đâu 87cũng được fdnhư ý - Link 42ebook

Con 7gái yêu 08của ác 28ma e- Điển 19Tâm - Hiện 97đại - 9 bchương - 5Hệ liệt 92Đảng ác ama - Link 9aebook

Con bethỏ nhỏ 04ngoan ngoãn 0- Luyện b4Nghê Thái 2- Hiện đại 09- 10 chương

Con 9cthứ a- Nhạc Nhan 5- Cổ đại 79- 10 chương 9- Hệ liệt f5Đại trạch b2môn - Link 82ebook

1bé lọ lem dcủa lão 09đại be- Nhạc Nhan 00- Hiện đại, 4dsắc - 10 2fchương - Link 70ebook

71bé lọ lem 7ccủa tổng 6giám đốc 6bá đạo 6- Lạc Vi 6Nhi - Hiện 5đại - 166 4chương - Link 5ebook

fdbé lọ lem 23đá hoàng d6tử 2- Khải Ly d9– Hiện 53đại – 010 chương 8e- Link 9ebook

62dâu 17 tuổi 0- Giản Huân e9- Hiện đại a8– 10 chương 9- Hệ liệt 8Cô dâu nhỏ

fdâu không denên là em f4- Phong Quang 76- Hiện đại 1- 10 chương 5- Hệ liệt 3Đổi chú 0rể

bedâu nhỏ 8dcủa tổng bgiám đốc 0c- Lâm Thiên cdSắc - Hiện 9đại - 10 8chương - Link 45ebook

5gái nhà fgiàu theo eđuổi tình 1yêu f- Mạn Lục 7f- Hiện đại, 2H - 9 chương

05gái thích 49khóc d4- Kỷ Nhạc dfVân - Hiện 85đại - 10 bachương - Link 5ebook

dgái xinh 22đẹp và 0thiên sứ 3đen a- Lam Chi 20Vũ - Hiện ađại - 10 5echương

bnàng đáng 83yêu của dtổng giám 6đốc chung dtình 96- Hoàng Phủ 8Vũ Nguyệt 4- Hiện đại e- 12 chương

anàng hám 8tiền phiền b7phức 0b- Phạm Dung 8c- Hiện đại f9- 10 chương

a3nàng xinh 3dđẹp của fbá tước e6- Thần Hi 5- Hiện đại d0- 10 chương 95- Hệ liệt 3Cô nàng atrốn hôn d7Link 57Ebook

ddnàng xinh 8đẹp của 89giáo phụ 0- Thần Hi 11- Hiện đại 1- 10 chương 7- Hệ liệt 6Cô nàng ftrốn hôn 96- Link 4ebook

34nàng xinh 7đẹp của 76môn chủ 0c- Thần Hi 2- Hiện đại 3- 10 chương b2- Hệ liệt 7fCô nàng 72trốn hôn b- Link 1eebook

a0nàng xinh f1đẹp của f9tổng giám 15đốc e6- Thần Hi f- Hiện đại 31- 10 chương 9b- Hệ liệt fCô nàng b1trốn hôn

7nương, nàng bthật khó 69theo đuổi 9f- Phỉ Phỉ 9- Xuyên không 6e- 8 chương ee+ kết thúc

9vợ bé nhỏ acủa tổng 6giám đốc 00băng hỏa df- Ái Ước cd- 99 chương

5vợ bỏ 6etrốn 9- Tiểu Đào d- Hiện đại bf- 10 chương

bavợ bỏ etrốn 15 dtuổi 2e- Mộc Yêu 35- Hiện đại 9- 97 chương

2vợ giả 39của tổng 79giám đốc 0- Thanh Đình 96- Hiện đại, 9etrùng sinh d- 170 chương

1cvợ nghèo 10của tỷ ephú 2c- Dạ Lan a9- Hiện đại 57- 60 chương 43+ 3 ngoại 62truyện

3vợ nhỏ 2trẻ trung b0- Cổ Lăng 85- Hiện đại a- 10 chương

evợ trẻ d6con của etổng giám b2đốc 7- Mộ Dung eTuyết Anh 17- Hiện đại 34– 81 chương

1vợ trẻ 07con mười dtriệu của 63tổng giám 26- Quế Tiểu 1Văn - Hiện ađại, H e- 10 chương 5- Hệ liệt 1Ông chủ clớn tập 05hợp đặc 8dbiệt

Công 8echúa, chớ 3đi 7e- Tác Đông 0fLan - Cổ 7đại - 10 achương

Công c3chúa dã fman e- Nhạc Nhan 4a- Cổ đại 26- 10 chương

Công 7chúa nhỏ 01phúc hắc: f8cha trước, 9acách mẹ 00xa một chút! b- Hinh Như 96Chỉ Thủy d7- Hiện đại a9- 101 chương 2+ 9 ngoại dtruyện - Link 7aebook

Công 6chúa nếm 5trái cấm 6– Kim Huyên 3– Hiện 43đại - 10 echương – eHệ liệt fdTỷ muội

Công echúa thất 8sủng, ta 67muốn ngươi 4e- Mộng Yểm 2- Cổ đại c- 136 chương fb- Link 1ebook

Cục 1fcưng bé 1nhỏ của e5tổng giám 97đốc hai emặt 8- Bàng Đô 8Đô - Hiện 52đại, NP 5- 192 chương

Cục ccưng bé enhỏ yêu bcbạo quân 3– Tứ Nguyệt a– Hiện 8đại, sắc d8– 10 chương 8a- Link 33ebook

Cục 00cưng của ctổng giám dđốc e- Tô Lâm 5- Hiện đại, bH - 10 chương

Cục accưng của 5ác ma, em edám bỏ 6ftrốn b4- Tam Chưởng cQuỹ - Hiện 13đại - 304 cchương + 912 ngoại 63truyện

Cục 5cưng phúc ehắc: Mẹ fvẫn còn brất thuần 65khiết 87- Đồng a0Niên - Hiện d7đại - 247 4cchương

Cung 1chủ đùa d8phi d8- Lam Cầm 08- Cổ đại 43- 10 chương 26- Hệ liệt ecKhéo đùa 02thê tử 1fhoàng đế 5f- Link 1ebook

Cùng bmúa với 08sói c- Quả Đào 7Đáng Yêu 3- Xuyên không a– 107 chương 7- Link cebook

Cuộc cchiến trạch fnam 6- Mễ Bao 66- Hiện đại 9- 10 chương a4– Hệ liệt 3Đại “Trạch” 26môn – Link 1debook

Cuộc d8đấu tình 4yêu tàn 78khốc b– Mai tử 2- Hiện đại 5d– 9 chương 6- Link 6ebook

Cuồng cthú 8- Nhạc Nhan 54- Hiện đại, a6sắc - 10 06chương

Cưng abà, cưng a0chiều anh 5nữa đi! 9a- Nguyên 96Viện - Hiện 3dđại - 10 3chương - 2Hệ liệt b2Nguyệt lão fhơi bận

Cưng 3à, đừng 4evờ đứng ađắn nữa 70- Nguyên 16Viện - Hiện 8eđại, H b- 10 chương 7- Hệ liệt fNguyệt lão e6hơi bận

Cưng 7chiều: Bảo 1hộ vợ e1yêu f- Tịch Mộng 06- Hiện đại, 31sủng - 188 eechương

Cưng achiều vương 9phi chí tôn 5- Mộc Âm ecVũ - Xuyên d1không - 107 4achương

Cưới 6cô nàng 94keo kiệt b- Lương fHải Yến 5- Hiện đại e- 10 chương

Cười 2hỏi sinh 81tử duyên f– Cổ Linh e1– Hiện 52đại - 10 7chương - 98Hệ liệt ethất tu e4la

Cưới 2trước yêu 9sau 2- Giản Anh c- Hiện đại a- 10 chương

Cưới b8vợ trước 3so chiêu b– Trạm 6Lượng – 03Hiện đại 5– 10 chương

Cưỡng 0cbức lính d8đặc biệt 61- Vô Ngã 9- Hiện đại 1b- 58 chương 4+ 1 ngoại e4truyện

Cưỡng echiếm giường 5vua: Bạo fequân, thỉnh 0an cho bổn 9cung 8– Nại fTiểu Nhàn 7– Xuyên d9không - 135 82chương

Cưỡng 2ép cô nàng 7nằm vùng 2làm vợ 9b- Trần Tiểu 43Na - Hiện 0đại - 91 2dchương

Cướp a3Tân Lang 7- Akiaki - 0Cổ đại 9- 10 chương d1- Link 7ebook

Cửu 82Vĩ Miêu 7Yêu 7- Tâm Tuyền abThủy Toản a9- Huyền chuyễn, hiện 1đại - 71 8dchương


images


eevương phi ftừ trên ctrời rơi 35xuống 26- Giang Chỉ 1cLam - Xuyên 9bkhông - 9 b8chương

Dám 6yêu dám 4lên f- Kagen no 2Ju - Hiện 4đại - 44 3cchương - Link 4debook

Dạy 1adỗ ác ma 2- Lộ Khả edKhả - Hiện 60đại - 8 2chương

Dạy 49Dỗ Bà Xã 64Của Mình 94- Kim Tinh 3c- Hiện đại 2b- 10 chương 4d- Link febook

Dâu 49trưởng 8- Nhạc Nhan 70- Cổ đại, 6sắc - 10 dachương - 88Hệ liệt 11Đại trạch 0bmôn - Link 24ebook

eác đánh 3bsói 5– Cổ Linh 66– Cổ đại 25– 9 chương, e1 hồi kết 57Link aebook 1 89- Link 1ebook 2

Diễm 32cơ của 6bá vương 1– Vu Linh 1– Xuyên fkhông – 4310 chương aLink 95ebook

Diễm 16Luyến Tàn 57Đồng e- Duật Dương c- Đam mỹ, 8cổ đại, bcường thủ 0hào đoạt 8– 40 chương

Diễm 5thám 2- Sô Đa 4e- Cổ đại, cH - 10 chương a- Hệ liệt e4Truyện sống 7còn ở hậu acung

Dính 6nàng thật 55chặt 3- Tử Tâm 4- Xuyên không 19- 10 chương b- Hệ liệt bĐiều kiện acủa ma nữ

Dụ dbchàng cắn 10câu 41– Cổ Linh 09– Cổ Đại 3b– 8 chương

f1đau vẫn byêu em 81- Quý Khả 3Tường - 32Hiện đại 01- 10 chương

Dục 3vọng của 6kẻ chinh adphục 93- Đinh Mặc 7- Viễn Tưởng 6a- 101 chương 4- Link 5ebook

Dùng fhết đời c3để yêu cb– Vu San f– Hiện 8đại – c73 chương 9- Link febook

Duyên 5đến 67– Kim Huyên b– Xuyên 03không - 10 34chương – 1Hệ liệt 3Rơi vào abiển thời ccgian

Duyên 5đến khó bthoát a0- Thương 5Tố Hoa - 7Hiện đại, 7H - 58 chương 13- Hệ liệt cfChuyện rối drắm trước 4csau hôn nhân 5- Link 83ebook

Dưa 1Gang nhỏ bcủa tôi 04- Nhạc Nhan 4d- Hiện đại, aH - 10 chương 66- Link cebook

Dược fyêu 6- akiaki - 7Cổ đại e2- 14 chương

Đại 11ca si tình fc- Quý Ly 28- Hiện đại 9- 10 chương

Đại alục thất cflạc 4- Đa Mộc aMộc Đa 0- Nhân thú 6d- 62 chương 3f+ 3 ngoại dtruyện

Đại 24quản gia d5tiểu nương ftử a- Nữ Vương f8Không Ở 7fNhà - Cổ 23đại - 94 78chương + 891 ngoại ftruyện - Link b9ebook

Đại 1tiểu thư dcủa tôi 7e- Đường 3Quả - Hiện ceđại, sắc 49- 10 chương

Đánh bmất tình 6yêu a- Lam Bạch aSắc - Hiện 44đại - 64 echương + 192 ngoại 1truyện

Đánh 58ngã nữ 16chính, cự dtuyệt làm evật hy sinh 5f- Khí Khanh 6Mộc tiểu 1JJ - Xuyên f6không - 46 b5chương + 422 ngoại 5truyện - Link ccebook

Đào a0hôn tám 0dtrăm năm a- Dư Uyển 3Uyển -  Cổ 1đại, hiện 4ađại – 222 chương 0+ 2 ngoại 7truyện - Link 1febook

Đặt efbút thành a7hôn 4- Hân Hân bHướng Vinh 30- Hiện đại 45- 45 chương 5- Link cebook

ĐCHH: aNữ đặc 2công xuyên 28qua thành 10thiên kim 4thủ phú 1- Hoa Vô deTâm - Xuyên akhông - Phần f01: 250 chương 3+ Phần 2: 2128 chương 25- Link 68ebook

Đế 9nghiệp như 97họa 7- Mộ Dung 59Nhân Nhi 3- Cổ đại 8b- 30 chương

Đế 79vương bạc 48tình f9- Minh Tinh 44- Cổ đại 9- 10 chương 51- Hệ liệt 57Bí mật 5ckhông tốt 29của người fấy - Link d3ebook

Đêm 13mất hồn 3của tổng 25giám đốc 4d- Bảo Bối e- Hiện đại 17- 8 chương 2d- Link 12ebook

Đêm 7amưa: Chọc 4phải tổng agiám đốc fbtrí mạng e- Tử Thu de- Hiện đại 5- 233 chương 2+ 33 ngoại 49truyện

Đêm 4săn xuân 6sắc a- Kim Bích 9f- Hiện đại, absắc - 10 1chương

Đi axem mắt 32- Tát Không 50Không - Hiện 87đại - 73 4chương + d11 ngoại 41truyện - Link b3ebook

Địa cngục cấm 56ái: I love 9bmy sister 67- Tử Thiên 4bBăng - Hiện 70đại - 27 91chương + e2 ngoại 3truyện

Địch 3hậu c- Kiều Ninh c1- Cổ đại, 1H - 16 chương 6e- Hệ liệt 4Truyện sống 2còn ở hậu 3cung - Link febook

Định 23nghĩa độc 5nhất vô 9nhị c- Hương cfNam Thảo 67- Hiện đại b– 18 chương, 7a9 ngoại 4truyện – Link 46ebook

Độc 6chiếm quân 94sủng, hoàng behậu không cfdễ chọc a- Mèo Bị 6fCá Ăn - 2Xuyên không d- 152 chương 02- Link bebook

Độc 54sủng thiên 09kim nô c- Vu Linh 20- Xuyên không f- 9 chương 6– Hệ liệt d1Song long 9giành châu ea- Link 5ebook

Động bphòng hoa 5chúc trễ fmười năm 5f– Minh Tinh 3– Cổ Đại, fhài, sủng d4– 10 chương 4– Hệ liệt 73Tình đẹp a1thành đôi 2- Link aebook

Đông bphương thần 6long 2- Thủy Ngân 8- Cổ đại 5- 10 chương 1– Hệ liệt 8Vân cung ctứ đường 5- Link debook

Đuổi cfTheo Trái 34Tim 7- Phương 2eTiểu Á c7- Hiện đại a- 10 chương

Đừng 8như vậy, 2người ta a1vẫn còn felà học 5csinh đấy! 6- Hồng Cửu f- Hiện đại 5- 70 chương 64+ 1 ngoại e8truyện - Link debook

Đừng bcnói hoàng 0đế vô ctình e- Đông Trùng ea- Đam mỹ, 67cổ đại 2b- 9 chương

Đường 34chim bay 3- Cuồng 9Ngôn Thiên fTiếu - Hiện ađại, hắc 9bang - 58 6chương + 299 ngoại ctruyện - Link 04ebook

Đương cgia cách 7cách8Dương Quan 8dTình Tử 88- Cổ đại 8b– 10 chương a1– Hệ liệt 3Công chúa aabang - Link eebook

Đường cdTâm thục 4nữ 2- Điển 67Tâm - Hiện ađại, sắc df- 10 chương 7- Hệ liệt b5Thục nữ


images


Em 0dám nói dfem không 7ftính phúc b- Hốt Nhiên bdChi Gian - 42Hiện đại ca– 63 chương, fd4 ngoại 20truyện

Em 80đã nghe athấy chưa? 29- Tâm Thường 2f- Hiện đại 4d- 53 chương 08+ 1 ngoại e3truyện - Link eebook

Em 08không yêu c6tôi 5- Khải Ly f- Hiện đại, 04sắc – 79 chương, 81kết thúc f– Hệ liệt 7eNgược luyến 9ftình thâm


images


Gặp 9agỡ tổng 0giám đốc 12tuyệt tình b8tàn khốc de- Tuyết 8fSắc Đồ 54Mi - Hiện 89đại, sắc 0- 266 chương 5a+ 2 ngoại e6truyện - Link 2debook

Gần 22nhau lúc 1cphồn hoa f1tan mất 2- Thủy Dạ 82Lam - Xuyên 7ekhông - 72 95chương, a5 ngoại a6truyện - Link e3ebook

Gấp 81gáp để 6mắt nhà ftù vàng a- Đồng 18Đồng - 8aHiện đại 4f- 10 chương a9- Hệ liệt 4Không vào 1hào môn d7rất khó 8sống - Link 46ebook

Giả 0elàm người dbtình xã 88hội đen a6- Tạp Nhi 9- Hiện đại df- 10 chương c9- Link 9ebook

Gia bmặt sẹo 4- Nguyên 0Nhu - Xuyên ekhông – 4710 chương 9- Hệ liệt 0dTrời giáng desứ mạng 5b- Link febook

Gia 3sư có vấn e4đề 4- Tử Tuyền 2e- Hiện đại 01- 10 chương 5+ 1 kết 7ethúc - Link 1ebook

Giang 19hồ kỳ 92cục 7b- An Tư Nguyên 66- Cổ đại, 58hài - 45 1chương + 091 kết thúc

Giang 90nam mỹ nương c2tử d- Vân Nhạc a- Cổ đại, fsắc – be10 chương f– Hệ liệt 3fGiang Nam 77nương tử 15- Link 7ebook

Giao 1dịch tình 3nhân 58- Liên Trân 84- Hiện đại 13- 10 chương

Giáo 71sư, em có d0thể tốt 4nghiệp chưa? 1- Kiêu Dương 6Noãn Noãn 9f- Hiện đại 0b- 62 chương 1+ 1 ngoại 7truyện - Link 9febook

Giáo cesư khó chịu, 1chớ lộn exộn c4- Mạn Nam c- Hiện đại 3- 93 chương

Giấc amộng của aaanh, chính 6là em 13- Ninh Mông f- Võng du, 4dhiện đại 00- 39 chương 55- Link 86ebook

Giờ 6flành trộm 33yêu 9- Cổ Tâm e- Xuyên không, fsắc - 10 bchương

Gỗ 34mục không 4thể đẽo 4- Dạ Lễ d5Phục Mông a8Diện - Hiện 1dđại - 35 6achương - Link aebook


images


Hai e'cầm' cùng 7vui 7- Đông Bôn 4Tây Cố f8- Hiện đại 0f- 58 chương 1e- Link 2ebook

Hải 9fDương 6f- Hắc Khiết eMinh - Hiện fađại - 10 achương - Link 34ebook

Hai dngười đấu b2hư giường e- Thương 0Tố Hoa - 7Hiện đại, 7cH - 51 chương 6c+ 2 ngoại 68truyện - d7Hệ liệt 00Chuyện rối 2rắm trước d7sau hôn nhân

Hải 2Vương a0- Minh Tinh f- Cổ đại 1- 10 chương 9- Hệ liệt 9aChí tôn choàn lương 5d- Link 5ebook

Hạnh 87Phúc, không 9bắn không 9ctrúng bia! 8- Mộc Thanh 59Vũ - Hiện 3đại, quân 3nhân - 71 69chương + 03 ngoại ctruyện - Link 43ebook

Hành 39trình nắm 6giữ Nguyệt be- Hân Hân aHướng Vinh 4- Xuyên không 19- 56 chương 8+ 1 ngoại 3truyện – Link 05ebook

Hào 2môn đoạt ctình: Bảo bdbối, em deđừng mong 18chạy thoát! 5- Thịnh 0cHạ Thái 65Vi - Hiện 70đại - 103 8chương + f1 ngoại 51truyện

Hạt etiêu nhỏ 4btrên bàn a2cơm 67- Liên Liên d- Hiện đại 6- 9 chương cf- Hệ liệt 35Là lạ một e1nhà thân b- Link 56ebook

Hãy bnhớ, anh 5yêu em d6- Giản Huân e9- Hiện đại 6c- 10 chương

Hắc 2la sát a- Đan Phi 82Tuyết - 6dCổ đại b– 10 chương 4Link aebook

Hoa 9cđào khuynh fquốc ff- Trạm Lộ 96- Cổ đại 41- 17 chương 3e- Hệ liệt 5aNguyện làm 5phu nô - Link 87ebook

Hoa 50Khai 5- Giản Huân 5- Cổ đại 6- 10 chương 6- Hệ liệt 1Tứ hỉ d6lâm môn 9e- Link f6ebook

Hoa 7khôi nắm bquyền: Vương 5egia người cthật xấu!! 9- Dạ Vũ cKhuynh Thành 60- Xuyên không 0- 207 chương 4- Link 8ebook

Hoa 2tâm tổng 4giám đốc c- Vân Thanh 5- Hiện đại d- 127 chương

Hoàng 8Hậu Ác fĐộc 1- A Đậu 4- Huyền e6huyễn, cổ eađại - 13 3dchương - Link debook

Hoàng 21hậu bị 1vứt bỏ 4- Minh Tinh fc- Cổ đại 9- 10 chương 4- Hệ liệt 8dÁc thê tới ddcửa

Hoàng 17hậu sát 46thủ 2- akiaki - eXuyên không b5- 12 chương

Hoàng fhậu xinh 77đẹp ác 68độc e6- Vũ Cách 7Nguyệt - 3Trùng sinh 7e- 22 chương 8- Link 9ebook

Hoàng 0không hư, fphi không 1thương 4- Tô Nguyệt 3Vân - Xuyên e5không - 167 1chương - Link a8ebook

Hoàng 5bPhi lính 55đặc công: 2Phượng bcmưu thiên dehạ f- Dương 36Giai Ny - b8Xuyên không 3- 551 chương

Hoàng 3bthượng edụ dỗ athị vệ 49- Vạn Ngữ 3- Đam mỹ, 3cổ đại 06– 10 chương

Hoàng 1tước kỷ 28sự 2b- Song Mục 0– Cổ đại d5Link 50ebook

Hồ 02ly! Muốn echờ ta bao 21lâu? b2- Mật Trầm 6Trầm - Huyền c2huyễn – c662 chương, 34 ngoại 0truyện - Link d1ebook

Hổ 6Môi b- Thập Phương 3f- Đam mỹ, 3dxuyên không b3- 5 chương

Hôm 4bnay em phải c9gả cho anh 1a– Lục dPhong Tranh 5– Hiện 16đại, sủng 53– 10 chương 1a– Hệ liệt fA phiêu tiểu 4tình ca - Link 9ebook

Hôn amê liền b3cưới e- Kagen no 89Ju - Hiện d5đại, sủng 1– 39 chương f+ 5 ngoại d5truyện - Link 35ebook

Hôn 52nhân 88 tỷ ec- Mễ Nhạc 9d- Hiện đại 2- 10 chương

Hôn dnhân đại dsự d- Tử Trừng 2- Hiện đại f9- 11 chương 1- Hệ liệt 91Chỉ yêu bem thôi

Hợp 2đồng 77 fngày: Ông baxã bá đạo cđứng sang bdbên 1a- Bách Lý e4Yêu Yêu 9- Hiện đại d3- 45 chương 9f- Link cebook

Hợp 1đồng tình 91yêu nguy 5hiểm b7- Mạc Nhan 88– Hiện 46đại – d10 chương b9Link 5debook

Hợp fapháp tình 8cnhân 8– Sugar 20- Hiện đại, 1sắc – 6510 chương 9- Hệ liệt 9aTàng xuống dtình nhân

Hương ebthơm băng e6đá như 83xưa c- Mễ Lạp 0Phấn - Hiện eđại - 35 96chương - Link 31ebook

Hương d5thơm mê ehoặc của 5hoàng hậu 5– Chu Tiếu 3Y – Cổ cađại – 832 chương 2- Link 0ebook


images


Kẻ 0fgian tuyệt 8đối phải acáo trạng ftrước 3– Tả Vân 3d– Hiện 4ađại – 5110 chương d- Link cebook

Kẹo feđã mở 1không thể 52trả lại e- Nguyên bViện - Hiện eđại, sắc 6- 10 chương 35- Hệ liệt c3Nguyệt lão dhơi bận b- Link 6ebook

Kế 4hoạch dưỡng cthành đồng b9dưỡng phu 0c- Tuyền 7Trúc Trà 88- Cổ đại 9- 50 chương 5+ 1 ngoại c9truyện

Kế bhoạch theo 74đuổi vợ d5của Dạ 4tiên sinh e- Lộ Khả 9Khả - Hiện f3đại - 8 6chương

Kết 71hôn rồi ayêu 1- Chu Khinh 5- Hiện đại, 66sắc - 10 dchương - Link 93ebook

Kết 6hôn với c3tổng giám 1cđốc 72- Điển dfĐiển - 2Hiện đại 3- 10 chương 5- Hệ liệt fNgười yêu b0tổng giám b6đốc của 2tôi - Link 0ebook

Khách a2quan, không 39thể được 2- Lam Bạch 2aSắc - Hiện eđại - 45 f6chương + a22 ngoại 9truyện - Link 9ebook

Khách ctrọ, đừng 55như vậy b- Lam Bạch 8Sắc - Hiện 02đại - 47 8chương + c3 ngoại 6etruyện - Link 8ebook

Khát dthú c5- Nhạc Nhan b- Hiện đại 5- 10 chương

Khẩu 4dvị nặng 7- Tửu Tiểu a2Thất - Hiện d4đại, hài e9- 48 chương 5d- Link 7ebook

Khéo 7dụ nữ 51tổng giám c9đốc a2- Đan Tinh 5b- Hiện đại 86- 10 chương

Khi b6ác thiếu exuyên qua 40thành hoa 4akhôi f- Tiêu Bạch 87Luyện - 0Xuyên không 20- 88 chương

Khí 6aphi không 6adễ làm b- Tương 4Tương Ngọc eNhân - Xuyên 75không - 267 27chương

Khí 7phi khuynh 9thành của bVương gia 5- Vân Thiên 9Thiếu - 9aXuyên không d- 168 chương d- Link 7ebook

Khí cphi tái giá: 0Quân thần 5fphân tranh 6- Lam Tử 9c- Xuyên không e1- 156 chương 0+ 3 ngoại btruyện

Khi 9cphụ nữ 44xuyên đến 7thế giới 9thú nam 1- Tư Đồ 41Yêu Yêu 71- Xuyên không, dngười thú 3- 78 chương 32+ 5 ngoại 72truyện

Khi 5phúc hắc 2gặp biến 6athái 27– Lãnh cdTúy – Xuyên aKhông, hài 57– 39 chương 8- Link 5debook

Khi 5bquân hôn fgặp gỡ 9etình yêu 6- Thanh Xuân 7Tiểu Biến 15Thái -Hiện 47đại – 5243 chương a– Hệ liệt fÁi ái bảo 8bối - Link 0ebook

Khiêu ekhích mất 06khống chế: 23Gặp gỡ anhân vật clớn cực 89phẩm 9- Nhật Lạc bCách Tang 1Hoa - Hiện 4đại - 143 41chương

Không f0cẩn thận fđụng phải ctổng giám fđốc 61- Khiết 63Tâm - Hiện eđại - 10 2echương - 9Hệ liệt 3bCổ tích bphi thường dfcủa tôi 91- Link 8cebook

Không 5cẩn thận begặp phải 65nhân vật 6lớn 0- Khiết 7cTâm - Hiện 64đại - 10 9fchương - fHệ liệt 58Cổ tích 1bphi thường d7của tôi

Không fcẩn thận 8nhặt được 88ông chủ blớn 2- Khiết 4fTâm - Hiện bđại - 10 51chương - f5Hệ liệt 0Cổ tích 3phi thường 3của tôi

Không 70được giật 97chồng tôi 5- Mạn Ny b- Hiện đại 5- 10 chương 3- Link 1ebook

Không 9nhận người eetình cũ c- Dư Mật f- Hiện đại e- 10 chương

Không e8sợ làm 7hư em 17- Thạch 9Tú - Hiện e6đại - 10 9chương - Link 1ebook

Không d4thể ngừng 6yêu 55- Lục Xu e- Hiện đại b- 42 chương

Không e7thị tẩm, e9chém! cf– Lam Ngả f7Thảo – 5Cổ đại, 25hài, phúc 79hắc – e47 chương, 2e4 ngoại 2truyện – Link 2ebook

Khúc 0dgiao hưởng e9quân hôn 5a- Vitamin 6ABC - Hiện 4đại - 49 00chương

Kích 97Tình Tuyết 53Sắc 9- Quý Sa 26- Hiện đại, 1sắc – c410 chương ca- Link 4debook

Kiêu 9hoa của 8ebảo chủ e- Liên Liên 65- Cổ đại, 5H - 10 chương 57- Link 14ebook

Kiêu 3dSủng bb- Đinh Mặc 43- Viễn tưởng c- 90 chương 8+ 14 ngoại bbtruyện - Link 6ebook

Kiều 53thê lạc 5đường 7– Lăng 78Trúc – 88Cổ Đại 1– 10 chương 4c– Hệ liệt 4Huyền cốc 2tứ thánh

Kiều 3cthê, xem 0ngươi chạy ehướng nào 8- Quế Tiểu 2Văn - Hiện 22đại - 8 f4chương

Kim 60chủ định ccđoạt 1- Tả Vân 7b- Hiện đại 6b– 10 chương, 62kết thúc 9- Link 2ebook

Kim 5cương cấp cphá sản a9nữ 2- Minh Tinh d– Hiện f4đại – fa10 chương cLink 3debook

Kim dcNhật Kim b0Sinh 1- Thử Khởi f8Bỉ Phục 3- Đam mỹ, a1hiện đại 01- 9 chương


images


Lạc 3Đường 57- Dạ An d8- Xuyên không 9- 25 chương 92+ 3 ngoại b5truyện - Link ebebook

Lạc 8mất tình 54yêu: Linh a6hồn của 0tội lỗi d6- Hạ Vũ e6- Hiện đại, 3trùng sinh 7d- 45 chương 1+ 2 ngoại 33truyện

Lạc 1Tuyết Thành 0Bạch a- Bunny - 8Đam mỹ 6- 7 chương, 41 ngoại 6truyện

Làm 7nhục ca aca 9- Lam Cầm a- Cổ đại 3, sắc – 49 chương, 51 kết thúc 8- Link 0ebook

Làm b7phiền huyện 7cthái gia 8f- Mai Bối 2cNhĩ - Cổ 77đại – 4d10 chương 37- Link e9ebook

Làm 1quả phụ d5thật khó e3- Thanh Phong faNoãn - Trùng 0sinh - 35 2chương + 771 ngoại atruyện

Lãng 6tử phụ ebtình 0- Đường 2Tâm - Hiện afđại, trùng 95sinh - 10 0chương

Lang 48Nha aa- Neleta - 4Đam mỹ, 2cổ đại d- 10 chương

Lãnh bthiếu truy c9thê cc- Hoa Điền 5Bắc - Hiện ađại – d45 chương, 75 ngoại 9truyện – Link 0ebook

Lão 4bà tiểu cabạch của 9sắc lang edtổng giám 2đốc 6- Y Nắng 0Tình + Tyna 6Trần - Hiện 24đại, H e- 10 chương  

Lâm 20Giang Tiên cd- Hồ Điệp efSEBA - Xuyên 3không - 56 1chương - Link cebook

Lấy f7nhầm anh b7chồng nhiều 6tiền 82- Phong Quang cb- Hiện đại 8- 10 chương c- Hệ liệt a1Đổi chú 4drể - Link 9ebook

0bHoa Khuynh 4Quốc 3- Lê Chi 12Chi - Huyềnh 58huyễn - e17 chương

Lệ angọc af– Lăng 8Nặc – 8Đam mỹ f- 16 chương

Lên 90giường c3trước ly 25hôn 3- Diệp Tình 21- Hiện đại 0- 9 chương ab- Link 68ebook

Lên e9Nhầm Giường? 0- Akiaki - acXuyên không 0- 10 chương

Lên 43Nhầm Kiệu 23Hoa 40- akiaki - 8Cổ đại 14- 18 chương

Loạn 2ethế khuynh fca 4c– hoatranh 9c- Xuyên không, atự sáng btác – 59 cachương, 74 ngoại f8truyện

Lỡ cyêu thanh dmai trúc 30 c- Nhược a2Tinh - Hiện ađại, sắc e- 9 chương a- Link debook

Lửa efdục khó canhịn c- Tinh Hồng 69- Hiện đại, 4eH mạnh - d10 chương 38- Hệ liệt 7Hộ vệ 1tuyệt sắc 61- Link c4ebook

Lược c2Thê e5- Lâu Vũ cTình – 34Cổ đại 27– 20 chương

Ly ehôn không 3chia tay 5- Quan Dĩnh 6- Hiện đại 02- 33 chương

Ly 3dhôn rồi 20yêu 3f- Dạ Ngưng eTử - Hiện 5ađại - 22 cchương - Link 1ebook

Ly 6hôn vui vẻ 2- Mật Quả dTử - Hiện 7đại - 10 achương


Được thanks
Xem thông tin cá nhân YIM
Có bài mới 13.07.2012, 23:17
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 34023
Được thanks: 41894 lần
Điểm: 9.82
Tài sản riêng:
Có bài mới List truyện dài hoàn + Ebook - Điểm: 10
Chú 2thích: click 38vào tên c4truyện. ba © DiendanLeQuyDon.comTruyện mới cbsẽ được 85để ở 29đầu list.

images


7mi! Mau về 7nhà thôi 6- Trần Duy 35- Hiện đại 1d- 53 chương a+ 1 ngoại eruyện - Link 5book

Mang 62hai hộ 5- Mạc Thần a- Hiện đại 99- 10 chương

Mang 26heo Cục 2ưng Chơi 42ame 3- Trang Cầu 0Đích Bình 61ử - Võng 7u – 24 chương, f3 ngoại c9ruyện - Link 29book

Mạnh 2ó Kiếp 9hiên Thiên 53- Lục Xu 66- Hiện đại b- 48 chương 53+ 1 ngoại 7ruyện - Link 8abook

Mãnh 6am đầu 1ỗ theo đuổi 96ô dâu 91- Hắc Khiết 45inh - Hiện b9đại - 10 fchương - beệ liệt 57ity Hunter 7- Link c5book

May 6ắn được dchàng yêu e4– A Đồng 0e– Cổ đại, 79sắc – c10 chương 09- Link 0ebook

Mặt 4trắng nhỏ 4đứng sang 0bên! cb- Vân Cát eaCẩm Tú c8- Hiện đại fa- 49 chương 6+ 3 ngoại adtruyện – Link 0ebook

Mấy 4đêm cũng 2elà đêm bđầu d- Nghệ Tịnh 3e- Hiện đại 45- 10 chương b3- Link 65ebook

Mẹ, 72chúng con 6muốn cha: 8bbảo bối 7Mật Đường a- Đan Thanh 8Mộng - Hiện c2đại - 144 2bchương - Link 9ebook

Mẹ 78của đứa f1trẻ đừng 0chạy 0- Tâm Đào ff- Hiện đại d- 151 chương 32- Link aeebook

Mẹ fkế Zombie 9- Tổng Công 7dĐại Nhân 3– Hiện 2Đại – 768 Chương d1+ 2 Ngoại eTruyện -  Link 5cebook

Mẹ cmạnh mẽ f9mua một 0tặng hai 8- Anh Vũ 9bPhiêu Linh f- Hiện đại 2- 188 chương 53- Link 25ebook

26hoặc song e8vương a- Thánh Yêu f- Xuyên không 92- 102 chương

Mị 0hậu hí 8lãnh hoàng 4- Sở Thanh 19- Xuyên không a- 495 chương

Minh 8tinh kiêm 0ftổng giám 54đốc 4- Đạm Mạc 48Đích Tử 64Sắc - Hiện 5đại - 84 8chương - Link 7febook

Môn 7cchủ đùa ephi 83- Lam Cầm 98- Cổ đại c- 10 chương 14- Hệ liệt 2cKhéo đùa 1thê tử 22hoàng đế 6- Link 24ebook

Một 8đêm một 4engày một 3ađời 3a- Phù Tô f2Lục - Hiện a1đại, ngược 5dluyến tình 15thâm – 4722 chương

Một eamình đấu evới lưu amanh 84- Thần Vân a- Hiện đại 5d- 10 chương 78- Link 58ebook

Một 3ngày làm ethầy, cả 90đời làm 29chồng 58- Hồ Ly 2Đi Ngang d7Qua - Hiện fđại - 58 2echương + 561 ngoại cetruyện - Link 0ebook

Mời ctân lang alên kiệu 0dhoa fc- Mai Bối 97Nhĩ - Cổ fcđại - 10 47chương

Mua 14em một trăm 7đêm 7c- Nghê Tịnh a8- Hiện đại, 6H - 20 chương 4f- Link 6ebook

Mùa ahoa rơi gặp 4lại chàng 7f- Thục Khách 6– Huyền d7huyễn – 7d47 chương 6eLink 4ebook

Mua 0thê tử 9b- akiaki - 1Cổ đại 3- 12 chương

Mười 8dặm gió e3xuân không 1bằng em 35- Mộc Thanh 1eVũ - Hiện cđại - 64 3chương + d3 ngoại 1truyện - Link cebook

Mướn 9phòng rồi c0lên giường 9- Thương a4Tố Hoa - 2Hiện đại, 77H - 37 chương- 00Hệ liệt 71Chuyện rối f4rắm trước 18sau hôn nhân 8- Link 1ebook

Mưu 07sắc a- Dạ Chi 35Dạ - Cổ 9đại - 49 0chương

Mỹ 0Nhân Phu 9cQuân 8- Lạc Thần 8Hoa - Cổ cbđại - 172 9chương

Mỹ 85vị se duyên 7eanh với 3em 4- Hàn Liệt 2- Hiện đại 5c– 42 chương 3– Hệ liệt 5Quyến luyến 9giữa răng 9môi - Link 1bebook


images


Nam ecương trực edsợ nữ 26dây dưa 1e- Chanh Tinh 8- Hiện đại b5– 10 chương, 32 kết thúc f- Link febook

Này! b9Mau Buông 5Cô Ấy Ra 91- Ức Cẩm 54- Hiện đại c3- 57 chương b+ 1 ngoại 7truyện

Năm 9mươi thước 4thâm lam 9– Ba Nữu d5– Hiện 75đại – 1b75 chương

Năm 5fnăm sau kéo edem lên giường 2- An Tĩnh 35- Hiện đại, 24sắc - 15 6chương - Link bebook

Nắm atay người, 6kéo người 0eđi c- Thiên Hạ 58Vô Bệnh f- Xuyên không 0- 82 chương 4+ 7 ngoại 2etruyện - Link 3bebook

Nắm dtay nhau đi 50khắp nhân 9fgian b- Ly Trần 5Nhất Tiếu 22- Cổ đại e- 24 chương

Ngài 0chủ tịch c4ác liệt fd- Vu Trinh 2- Hiện đại c- 10 chương b- Hệ liệt 14Chủ tịch 4ethật có flỗi

Ngại 0gì lên giường 4- Lưu Tam 97Tam - Hiện 9đại - 73 1dchương + 310 ngoại dtruyện

Ngạo dthế tuyệt 3trần d8- Tuyệt 46Trần Tử 06Thương - 9Xuyên không, e7dị giới 3a- 81 chương

Nghịch 4lửa f- Phong Tử eTam Tam - 85Hiện đại 3e- 69 chương 6+ 6 ngoại c2truyện

Ngoài 7dự đoán 1mọi người f4- Tát Không f6Không -  Hiện dđại – 310 chương

Ngọt 0ngào đùa 19tình b- Lâm Hiểu dQuân - Hiện 4đại - 10 67chương

Ngọt cngào với 0tổng giám 95đốc 0e- Điển aaĐiển - 05Hiện đại 32- 10 chương d- Hệ liệt 21Người yêu d3tổng giám 78đốc của 1etôi

Ngốc fthê lưu flạc giang 2hồ ef- Mạc Nghiên 8aYên - Xuyên 4không - 164 f4chương + 43 ngoại 1truyện - Link 68ebook

Ngồi 08hưởng tám 4chồng aa- Giản Hồng b3Trang - Xuyên dkhông, NP 3- 203 chương 3f+ 10 ngoại 5truyện

Ngủ 3bên cạnh 2giáo sư d4– Mộc 3Không Bách 63- Hiện đại d- 48 chương af+ 2 ngoại ctruyện - Link 86ebook

Nguyện dước trọn b3đời- 0Lục Xu - fdHiện đại 83- 88 chương 2f+ 1 ngoại ctruyện

Nguyệt b7Quang 02- Hắc Khiết 1Minh - Hiện 6đại - 10 3chương – Link 7ebook

Ngự cahỏa mỹ enương tử e0- Nguyên 52Mộng - Xuyên 4không - 10 8chương - bHệ liệt 1Thiếu nữ 7esiêu thời a7không

Ngự 7hoàng 43- Minh Tinh 7f- Cổ đại f– 10 chương 8– Hệ liệt 0aChí tôn ehoàn lương 6- Link 6ebook

Ngự 99thú nữ avương 2e- Luyến 1Nguyệt Nhi 52- Xuyên không 0- 183 chương 8a+ 2 ngoại 5truyện - Link f2ebook

Người 17anh yêu chính 2là em a4- Trinh Tử d3- Hiện đại, 7H - 10 chương 6c- Hệ liệt a3Nuôi quỷ 5nhỏ - Link 7ebook

Người 3bên gối 9lạnh lùng 4- Đình Nghiên da- Hiện đại, 6fH - 10 chương 0- Hệ liệt 12Liệt Nam 1Truy Tập d0Lệnh

Người 97đàn ông ekiêu ngạo 9dchớ phiền ftôi 8- Tử Tiệp c- Hiện đại a- 10 chương

Người d0đàn ông 3xấu hiếm f3 0- Kiều Ninh 03- Hiện đại, 8H - 10 chương c- Link 39ebook

Người 8dgiám hộ c3tà ma 6b- Đình Nghiên f9- Hiện đại, a0H - 10 chương 19- Hệ liệt 54Liệt Nam 4Truy Tập bdLệnh - Link bbebook

Người cegiám hộ 1ưu tú 1c- Trinh Tử 52- Hiện đại, e7sắc - 10 3bchương - 7Hệ liệt 9Nuôi quỷ 2nhỏ

Người 7Hầu Kiếm 4Thánh 39- Cần Thái 7f- Cổ đại, 3sắc – f10 chương 0- Hệ liệt 6cVạn Thiên 0fSủng Ái

Người ekia, thiếu 8gia ! 7- Kim Huyên 6- Hiện đại 0- 10 chương a- Hệ liệt 5quán cà 1phê hạnh 4phúc – Link f4ebook

Người 70kia, tổng 7giám đốc 6! 72- Kim Huyên 3- Hiện đại d7- 10 chương 01- Hệ liệt 78quán cà 95phê hạnh 64phúc – Link 21ebook

Người 3ở chung ccuồng ngạo 1- Đình Nghiên 4- Hiện đại 36- 10 chương 7b- Hệ liệt 06Liệt Nam 8cTruy Tập 99Lệnh

Người 3thiếp bị eabỏ của 3vương gia 87mãnh tướng 3- Hồ Ly 3- Cổ đại, 78ngược – 54109 chương

Người 1tình của feác ma ff- Hạ Điệp c5- Hiện đại 9- 9 chương 1- Link 49ebook

Người 97tình nguy 1hiểm d9– Mạc eNhan – Hiện 86đại – 8410 chương e1- Link 5ebook

Người 0yêu "anh 8em" của 4ctôi 6e- Nhược 7Tinh - Hiện 8đại, sắc f8- 10 chương

Người 43yêu bị 34nguyền rủa b- Tứ Nguyệt 6- Cổ đại, 3H - 10 chương f- Link 1ebook

Người dcyêu của 0tổng giám 0đốc xã 5ehội đen 4- Quân Tử 2Hữu Ước 4f- Hiện đại 0- 110 chương 7+ 3 ngoại d5truyện - Link 71ebook

Người eyêu đào 3hoa của btôi 64- Liên Liên e- Hiện đại 7c– 10 chương 3– Hệ liệt 33Đang len 6clén yêu 39đương - Link febook

Người 2yêu ngây 3cthơ của f2tôi 5a– Liên d3Liên – 1cHiện đại f4– 10 chương 6a– Hệ liệt 6Đang len 9elén yêu 3đương

Người 5ayêu ngốc 81nghếch của 7tổng giám 33đốc f- Cung Ninh 1d- Hiện đại 46- 10 chương bd- Link cdebook

Người 7yêu ơi, f9đi nào! 2- Nhất Độ 32Quân Hoa 97- Huyền 4huyễn - 166 chương ff- Link e8ebook

Nha a6hoàn 0- Trịnh 3Viện - Cổ 7đại - 20 21chương

Nha 99hoàn không dchịu gả bd- Trạm Lượng 9- Cổ đại ad- 10 chương 17- Hệ liệt 3Quẻ hồng 87loan tinh 73động

Nhà 2etù nóng abỏng: Tổng 2giám đốc 9tha cho tôi 9đi d0- Ái Tình 9Hoa Viên 3- Hiện đại a- 132 chương 9+ 24 ngoại 75truyện

Nhạn e3Độ Thủy 2Nhu Tình 7- Hân Ngữ 3f- Đam mỹ, b1cổ đại d- 10 chương

Nhặt eđược ông 9xã sĩ quan 3- Mặc Hạp e1Thiển Trà a- Hiện đại c- 56 chương 0+ 4 ngoại 0truyện - Link 7febook

Nhận btội với 2em ec- Mạc Nhan 9- Hiện đại 11- 10 chương

Nhập f 5- Donggua1986 d- Đam mỹ, 6ehiện đại, 26trọng sinh 8– 75 chương

Nhật bký thăng 01cấp ở ahậu cung 35của nữ 9fphụ 7a- Cửu Nguyệt 3bVi Lam - Xuyên 5bkhông, cung 1đấu - 89 01chương

Nhật bký tìm chồng aacủa mẹ chồ đồ 6- Mính Hương 1Hoa Hồn e- Hiện đại 39- 100 chương

Nhật bký trưởng b0thành của 5bảo mẫu 6- Hàn Liệt  - 64Hiện đại- 610 chương

Nhất 1thế khuynh 1tình 7- Yên Thị b3- Đam mỹ, dcổ đại, 0sắc – f556 chương

Nhị 88kiến khiêu bftình c- Mễ Nhạc 56- Hiện đại, 88sắc – d10 chương f– Hệ liệt eThời kỳ byêu thử 1d- Link 8ebook

Nhím b2con, em đừng 40sợ! 7a- Hoàng Phủ 87Vũ Nguyệt f7- Hiện đại d- 8 chương 7f- Link 8ebook

Nhu 89Hoàng Ngự e1Ảnh 88- Quý Ly fc- Cổ đại, csắc - 10 7chương - 4Hệ liệt 8fLòng chàng 5như sắt

Như 0Ý 61- Kim Huyên 7- Cổ đại 6- 10 chương 7- Hệ liệt 1Tứ hỉ a0lâm môn 56- Link bfebook

Nhược ffPhi 0- akiaki - 9dCổ đại d- 10 chương

Nịnh 6avương 36- Trạm Lộ 1d- Cổ đại 89– 9 chương 9– Hệ liệt 1eQuan trường b6chơi thật 7vui – Link 5ebook 1 5- Link febook 2

Nóng 70lòng chữa 1trị bậy c- Mộc Tú 7- Cổ đại 5- 9 chương 3f+ 1 ngoại 6ctruyện

Nợ fchồng d8- Chu Khinh f3- Hiện đại, dH - 10 chương 9- Link 6ebook

Nợ d8phong lưu 8bcủa công dchúa e9- Phức Mai d3- Cổ đại 22– 10 chương 09– Hệ liệt 78Thành thân 2athật là 2ekhó - Link cebook

Nuôi 44anh là họa 0– Cốc 59Nguyệt Ưu 81– Đam mỹ, f7hiện đại  – 2f10 chương

Nuôi 3ddưỡng thỏ 3tiểu thư 4- Cầu Mộng 2- Hiện đại 86- 10 chương

Nữ e2giúp việc 21của thái btử phúc bahắc 4- Thiên Lại ddThần Thoại ee- Hiện đại 0- 176 chương f9- Link 5ebook

Nữ 0ephụ là 0vô tội 2- Tiểu Cô bcTử - Xuyên c6không - 78 bchương

Nữ d2phúc khí 9của tửu f4vương 7- Minh Tinh a9– Cổ đại 06– 11 chương 3– Hệ liệt 0Ước định 68thủy tinh a3- Link acebook

Nữ etặc trộm 2tim 1d- Ngải Đông a- Hiện đại f- 10 chương 76- Hệ liệt 7Hồ sơ Ngục 4Thiên

Nữ a2vương của 7tể tướng df- Nhược 34Tinh - Cổ 5đại, sắc 2- 10 chương 2f- Hệ liệt 3Trộm gạt 36giành lừa

Nữ 32vương dã 4dman của 5ftổng giám 52đốc 7- Quan Tĩnh 8b- Hiện đại 3e- 9 chương 0- Link cebook

Nữ 5vương lạnh blùng, Vạn cvạn tuế! d4- Thiên Nhan e6- Hiện đại, 9H - 10 chương

Nửa 97đời sau 8ccủa ta 0- Ta Không 4Phải Thiên 60Sứ Của 8cNgươi - cXuyên không f- 42 chương d2+ 10 ngoại 57truyện - Link 5ebook

Nương 37nương rất 4akhí phách: cChỉ cưng 2chiều Thái 1Tử Phi bướng 81bỉnh a2- An Thuần 7Nguyệt - cfXuyên không 9- 140 chương b- Link d0ebook

Nương 65tử bán fthân 3a- Chanh Tinh ca- Cổ đại e- 10 chương 3- Link a3ebook


images


Ôm 3ấp yêu e6thương 0b- Nhan Tiểu cNgôn - Hiện 5bđại - 55 40chương

Ồn 7cào nhỏ 1- Tát Không edKhông - Hiện 6dđại - 74 2chương + 75 ngoại e4truyện - Link f5ebook

Ông 6xã ăn vụng 8xin chùi bmép a4- Lăng Hề bHề - Hiện 8đại, sắc e- 14 chương 4c- Hệ liệt 0Yêu lớn e9hơn tiếng b6nói

Ông 0fxã, chúng 7ta cùng nhau 28làm ruộng 48đi b- Cửu Nguyệt 8dBảo Bối 33- Xuyên không, 7dhiện đại e3- 68 chương e1+ 1 ngoại 2truyện - Link 6bebook

Ông cxã của btôi là xã 84hội đen f- dThanh Âm b8Thiên Sứ e- Hiện đại 89– 69 chương 86- Link aebook

Ông fxã dân chơi 0không yêu 5etôi 8- Lâu Doanh caDoanh - Hiện 05đại - 15 8chương - Link cebook

Ông 2xã không 1thể nuông fachiều 8- Lâm Phỉ 56- Hiện đại, 4H - 10 chương

Ông 85xã là giáo 4 9e- Tử Tuyền d- Hiện đại 2- 10 chương

Ông 48xã quái 9quỷ, xem 05ai sợ ai b- Cổ Nại e- Hiện đại d- 152 chương 87- Link febook

Ông 6xã Satan 2đến gõ 2cửa 7e- Thất Niệm 96An - Hiện 72đại - 199 dchương - Link eaebook

Ông dxã tuyệt 1akhông phải fbcực phẩm db- Tạ Thượng 64Huân - Hiện bđại - 10 57chương - cHệ liệt 64Tình duyên 4thai long 1phượng

9chung thì fcó làm sao c5đâu 6- Tử Trừng 7a- Hiện đại 61- 14 chương 90- Hệ liệt fChỉ yêu 56em thôi

7Chung YES, bKết Hôn 1NO c- Ngải Mân f– Hiện 14đại - 10 a5chương


images


Pa 3aPa 17 tuổi 45- Hương 27Chương Thụ 55Đích Ảnh 57Tử - Tuổi 39Teen – 52 echương

Phản 8abội hôn 7nhân d- Ngũ Vi 5- Hiện đại, eH - 10 chương

Phế 0fTích 47- Cuộc Sống aThật TMD fTịch Mịch aNhư Máu b- Võng Du, 0hài – 31 45chương

Phi 30tử điêu bngoa của c4Hoàng đế b- Mễ Lộ 7Lộ - Cổ bđại, H 9- 10 chương 6e- Hệ liệt d7Long phượng 63cát tường e- Link 9ebook

Phong 4elưu đấu 6aoan gia d- Trạm Lượng 40- Hiện đại f- 10 chương 5d- Link 57ebook

Phong bVũ Thanh 5bTriều 1 6- VMT - Cổ 4đại, kiếm bahiệp, 60 7chương

Phong 27Vũ Thanh 2Triều 2 6d- VMT - Kiếm 13hiệp - 109 6fchương

Phù 8quang be- Mạt Hồi a- Đam mỹ, 18hiện đại 4- 8 chương b+ 1 ngoại 4truyện

Phu 14quân của 4agiáo chủ 13- akiaki - 3Cổ đại 7- 20 chương

Phu daQuân Xấu 08Xa d4- Điển 7Tâm - Cổ cđại - 10 bechương – dHệ liệt fGia tộc 96keo kiệt 68- Link eebook

Phú 03Quý c- Ký Thu 18- Cổ đại e- 10 chương 8- Hệ liệt 0Tứ hỉ 5lâm môn

Phúc ahắc cũng 4phải biết dcách d8- Thu Thủy 0Y Nhân - 0Hiện đại, 19quân nhân e1- 59 chương 1- Link 60ebook

Phượng 9ẩn thiên 74hạ c- Nguyệt 71Xuất Vân e- Cổ đại 1f- 167 chương 1- Link 73ebook

Phượng 3mị d- hoatranh 54- Nữ tôn, 6ctự sáng atác – 10 33chương, f4 ngoại f9truyện


images


Quản bgia ec- Kha Hải 3Tình - Đam 1mỹ, hiện a6đại - 6 e5chương, 93 ngoại 8truyện

Quản 4egia công 1cứng nhắc b- Lê Tiêm e- Hiện đại 8– 10 chương a1– Hệ liệt 7cDiệu quản 34gia

Quán 5rượu nhỏ 35yêu nhau 2a- Đan Phi b5Tuyết – 22Hiện đại b– 10 chương 40- Link 6ebook

Quan 8dtỳ d- Mễ Lộ 2Lộ - Cổ 3đại, H 38- 10 chương b+ 2 ngoại catruyện - dHệ liệt 9Truyện sống dcòn ở hậu 38cung - Link 5ebook

Quần cáo xốc 9xếch f- Thương aeTố Hoa - 6Hiện đại, 2eH - 56 chương a+ 2 ngoại btruyện - 2Hệ liệt 16Chuyện rối derắm trước bsau hôn nhân 5- Link 44ebook

Quân f3chủ chọc 0phi 4e- Lam Cầm 54- Cổ đại d- 10 chương 1- Hệ liệt 1aKhéo đùa 2ethê tử 0hoàng đế 55- Link 6debook

Quấn bblấy em đến 3thê thảm c- Trạm Lượng c8- Hiện đại 63- 10 chương

Quần dlụa c7- Nhạc Nhan b0- Cổ đại, bcH - 10 chương 24+ 1 ngoại c0truyện - bbHệ liệt dĐại trạch 6môn - Link 76ebook

Quân 17sủng c- Sâm Trung 9Nhất Tiểu dYêu - Hiện 4đại - 56 d5chương + bf5 ngoại 57truyện

Quân 26vương đoạt a7phi 51- Lam Cầm 8- Cổ đại 3- 10 chương 05- Hệ liệt 3Khéo đùa 87thê tử 5hoàng đế 66- Link 7ebook

Quý 1công tử 2ngang ngược b- Tứ Nguyệt d- Hiện đại, 2H - 10 chương a- Link 06ebook

Quỷ d6linh tinh b6- Mai Bối 0Nhĩ - Cổ 8eđại – 0a9 chương

Qủy 49thê d– Mạt 0cHồi – 4Đam mỹ, 98kỳ bí – e130 chương

Quỷ 4Thần Y 93- Lâm Uyển eDu - Cổ 24đại, sắc 5– 10 chương d– Hệ liệt e5Ma mỵ tứ a9công tử

Quyện 2tầm phương c- Hồ Điệp 1eSeba - Cổ fđại - 31 3chương


images


Rất 2yêu tướng 9acông 3– Ngụy 11Quân – cdCổ đại a0– 10 chương 68Link 1febook


images


Sau e0Khi Nữ Vương 2Thất Tình b7- Kim Huyên 7-  Hiện cđại – 110 chương 6- Hệ liệt cftỷ muội

Sắc 82Màu Ấm c- Phong Tử 5Tam Tam - eHiện đại a- 77 chương a+ 12 ngoại 3atruyện - Link cebook

Sầu d1triền miên 7- Đạm Mạc fĐích Tử bSắc - Xuyên cakhông – e66 chương

Scandal 0cĐình Đám 2- An Tư Nguyên a- Hiện đại 8- 77 chương 0c+ 1 ngoại dtruyện - Link 34ebook

‘Sex’, belà điều 43cực phiền 3toái! 1- An Tình 6- Hiện đại, deH - 10 chương e- Link bebook

Sống bchung với 57bá tước 5- Hai Viên 3Đường 8Bách Thảo 8- Hiện đại c0- 57 chương

Sống 6clại thành bMục Niệm 37Từ 37- Trần Lan 9- Trùng sinh, 9đồng nhân b2Kim Dung - d972 chương f3- Link cebook

Sống b6riêng không a5đơn giản 56– Đào c0Nhạc Tư 92– Hiện 7đại – 510 chương 2– Hệ liệt 47Bảo bối 40thật xin 7blỗi – Link aebook

Sống 7thử thì 0ccó gì đâu 5ghê gớm 68- Tử Trừng 3c- Hiện đại 24- 10 chương e5- Hệ liệt 7Chỉ yêu cem thôi

Sợ 2cô quạnh 1mới yêu 30anh f- An Tĩnh 6a- Hiện đại, cH - 10 chương

Sở f7Tiêu 8- Nguyệt f6Vũ Dạ - bĐam mỹ, 4cổ đại 40- 20 chương

Sủng daem đến 6anghiện 6- Lăng Hề cHề - Hiện 8đại, H 2- 10 chương

Sủng 3Em Đến 6Tận Trời 99- Đan Phi 5Tuyết - 50Hiện đại 96– 10 chương

Sủng 3em không 0tốt sao 3– Hận fĐiệp – 74Hiện đại, 0sủng – 075 chương 3- Link 38ebook

Sủng 0phi bướng 6bỉnh của 3Vương gia 3- Mễ Lộ c4Lộ - Cổ eđại, H 96- 10 chương c- Hệ liệt 8Long phượng 8cát tường e- Link 41ebook

Sự 7dịu dàng 1đáng ghét 80- Hốt Nhiên e7Chi Gian - dHiện đại 2- 88 chương 00+ 1 ngoại 5truyện

Sự 9cmềm mại edưới quân ctrang 83- Chiết 03Chỉ Mã a4Nghĩ - Hiện 6đại - 56 e8chương + 395 ngoại 97truyện - Link 21ebook

Sự 4etỏ tình bcủa tổng 2cgiám đốc emáu lạnh 3- Ni Nam - 0Hiện đại e- 10 chương

Sửu enữ cũng 37khuynh thành- 5fẨn Hình 6Đích Xí dBàng - Cổ 72đại - 82 8chương


images


Ta dLà Minh Tuệ 1- Hưu Luyến 9Thệ Thủy 9e- Đồng cnhân, xuyên ckhông - 45 62chương + b81 ngoại a7truyện - Link 5ebook

baLang Quân e0- Lâm Uyển 5fDu - Cổ ađại, sắc 01– 10 chương 57– Hệ liệt 6Ma mỵ tứ 7công tử

fY e5- Nguyên 8Viện - Xuyên 7không - 10 99chương - 5Hệ liệt 28Truyện sống 4acòn ở hậu e2cung - Link 5ebook

Tái 15giá 4- Nhạc Nhan 70- Cổ đại, 01H - Hệ liệt 7Đại trạch cmôn - Link 4ebook

Tài d3năng tuyệt 3sắc 89- Vô Tình 9dBảo Bảo 8- Xuyên không d- 233 chương

Tái 61Thế Vi Xà 9e– Phi Ngữ a8Đam mỹ, 2dCổ trang 3e– 10 chương, 11 ngoại 2truyện

Tam 9thiếu cứu 7vớt cô cfnàng mồ 8côi 2- Thần Tâm 8- Hiện đại d- 10 chương 8- Link 1cebook

Tăng 5sản báo 8quốc 3c- Kí Thu 8- Hiện đại 9- 10 chương 87- Link 7ebook

Tất eccả mọi 38người đều 3byêu tổng 0bgiám đốc c1- Trạm Thanh 3- Hiện đại 88- 10 chương 61- Link 6ebook

Tây cMôn Bạch baHổ 5- Thủy Ngân 64- Cổ đại 5- 10 chương 7– Hệ liệt 0dVân cung ctứ đường 4- Link 53ebook

Thạch 2đến vận 54chuyển 94- Mai Bối fdNhĩ – Xuyên bekhông – 010 chương 96Link 5ebook

Thái 1tử cũng 0xưng thần 3- Lưu Phong 0- Cổ đại d– 8 chương

Thái 1tử phi 1f- Nhạn nhan 3- Cổ đại 08- 10 chương e5- Hệ liệt f2Đại trạch 1fmôn - Link 4aebook

Thanh 6eLiên Phượng fDẫn 27- Mạt Trà 78Khởi Ti 3a- Huyền f8huyễn - 1d57 chương a0+ 6 ngoại etruyện

Thanh 4Mai nghi kỵ 47Trúc Mã 3- Tọa Hóa 2Bồ Đề 0f- Hiện đại, 8hài, sủng 8- 48 chương 8- Link f7ebook

Thanh 2mai trúc dfmã đến ftuổi có 7dthể cưới b- Ái Phiêu ffĐích Dạ 3a- Hiện đại 48- 65 chương

Thay 83tim 6- Lâu Vũ 96Tình - Hiện fđại, huyền 48huyễn - db10 chương 9+ 4 ngoại edtruyện

Thâu 80tâm tiểu 51xà tiên 21- Vũ Thần aHoàn - Đam 60mỹ , hiện 76đại – 1010 chương

Thầy 1giáo sói ahoang và 8học sinh 7ecừu nhỏ 7- Mê Đồ 28Vong Giả 5d- Hiện đại, f5H - 40 chương 4f+ 2 ngoại 96truyện

Theo 1adòng tình 3dyêu 4b- Sói Xám e0Mọc Cánh 93- Hiện đại, bsắc - 78 5chương + 77 ngoại d0truyện

Thê bbằng tử d9quý 8f– Mai Bối 3Nhĩ – Cổ 0đại – 09 chương

Thế e8thân thì 1có làm sao 5- Trạm Lượng b- Hiện đại 6– 10 chương, 8c2 ngoại d5truyện – Link 46ebook

Thê 41tử bỏ b5trốn a- akiaki - 1Cổ đại c- 18 chương 11+ 4 ngoại 4truyện

Thê eTừ Chỉ bbPhúc Vi Hôn bd- akiaki - 3Cổ đại b- 10 chương

Thiên 35đường bquá xa, nhân 9gian thì efgần 1- Quất Tử dThụ - Hiện eđại - 48 b5chương + 303 ngoại 6atruyện

Thiên f5hạ đệ 67nhất trang ce- Đường d5Nhân - Cổ 8đại - 10 fchương

Thiên cdkim làm vợ d3kế 5- Tô Diệu 97Thủ - Cổ 7đại - 72 fbchương

Thiên 3eNga Đen Bị 7Phản Bội c7- Ký Thu 21- Hiện đại 6- 10 chương 1- Link 1febook

Thiên bNiên Lệ 5- Nam Cung 5Dao - Đam 11mỹ, 10 chương

Thiên 05Tung xinh 23đẹp 6d- Lí Tẫn 23Hoan - Xuyên 2không - 113 83chương - Link c4ebook

Thiếu 2bchủ hắc beđạo 7- Nghê Tịnh a6- Hiện đại ee- 8 chương

Thiêu 98đốt tình 4yêu: Tấn fbcông tổng 1cgiám đốc 2tuyệt tình 31- Tuyết 94Sắc Đồ eMi - Hiện 9đại - 150 4dchương

Thiếu a1nữ dệt 4mộng 23- Lăng Trúc b- Hiện đại 30- 10 chương d- Hệ liệt aThiên Địa 5môn

Thiếu 3nữ giựt ftiền 5- Lăng Trúc 1- Hiện đạ fb- 10 chương

Thiếu 1etá, kết d9hôn đi 76- Bát Trà 5Hương - d0Hiện đại 73- 63 chương 9+ 2 ngoại 45truyện

Thoát 7không khỏi 9dôn nhu của 8anh 9- Diệp Lạc 8Vô Tâm - eHiện đại d– 15 chương bvà kết 62thúc

Thời begian nhiệt 5luyến c4- Tử Văn d6- Hiện đại 4b- 20 chương 38- Link a4ebook

"Thú" dY 3– Hidden 85- Đam mỹ, 2hiện đại, 15hài – 25 2chương

Thú bfnam và tiểu 5bạch b8- Ngũ Canh 3aVũ - Hiện 5đại - 53 5cchương + bb4 ngoại 75truyện - Link 5ebook

Thuần 4phục cô 55vợ bé nhỏ: 10Tổng giám 60đốc hư 5hư hư a2- Bắc Minh 5- Hiện đại 1- 158 chương 3- Link 5aebook

Thuần 0phục vợ atrên giường 27- Lâu Doanh d8Doanh - Hiện adđại, trùng 24sinh - 10 2chương + 931 ngoại 0ctruyện - Link e7ebook

Thục 2enữ nghịch 9lửa de- Điển cTâm - Hiện 08đại - 10 cchương - dHệ liệt 3Thục nữ 8- Link b8ebook

Thuê 63boss làm cfbạn trai 33- Hỉ Cách e1Cách - Hiện c8đại - 10 8chương

Thứ 7bđế d- Kim Cát 1- Cổ đại, 4fH - 24 chương 52- Hệ liệt 7Truyện sống 8ccòn ở hậu ccung

Thư 3hối lỗi 62của chồng 6trước 6e- Kim Cát a8- Hiện đại, 14H - 10 chương

Thư 26kí không b9lên giường 2- Tống Vũ 6Đồng - 2Hiện đại f9- 10 chương

Thư 85ký trẻ 77nóng bỏng b- Mộc Dung d- Hiện đại, 45H - 10 chương

Thượng 95Cung 9d- Vân Ngoại 82Thiên Đô 49- Cổ đại, 9fcung đấu 0- 46 chương b+ 2 ngoại a1truyện - Link 8ebook

Thương 9ehoa tiếc cngọc 39- Thập Tứ fLang - Xuyên 4fkhông -45 43chương

Thường 7giáo sư 79ôn nhu 59- Kim Huyên 7- Hiện đại bf– 10 chương 2f- Hệ liệt 7Một nửa 3ckhác của e0tôi

Thượng a4tướng tà 06ác, hôn enhẹ nhàng d2thôi! d1- Lưu Niên eVô Ngữ 7- Hiện đại 0- 181 chương

Ti 5Ti cài tình c- Vũ Hân 0- Hiện đại f- 10 chương

Tiền 4cđặt cược ecủa tổng b3giám đốc b- Quý Anh 5- Hiện đại c- 10 chương

Tiếu b9diện vương cgia, lạnh 9nhạt vương 87phi fd- Nam Cung 4Dao - Xuyên cdkhông, hài e- 41 chương d2+ 6 ngoại 2etruyện

Tiểu 15nương tử 2abướng bỉnh 9- Kim Huyên 2c- Cổ đại e- 10 chương

Tiểu 2nương tử bđào hôn 0- Mạn Lục 8- Cổ đại ad- 10 chương

Tiểu 61nương tử 9nhà thợ 2săn 7- Nữ Vương cbKhông Ở 2Nhà - Cổ bfđại - 89 8chương - Link 7ebook

Tiểu 9quy mô chiến 4tranh 08– Ngân bdSâm - Đam cmỹ, hiện f2đại - 22 67chương

Tiểu 01Thiếp 7- Nhạc Nhan e- Cổ đại 58- 10 chương 29- Hệ liệt 3eĐại trạch 2môn - Link 61ebook

Tiểu 0dthôn cô 2mang theo fbánh bao b0tung hoành 4thiên hạ 4b- Thượng e5Quan Hinh 9- Xuyên không b3- 198 chương 5+ 1 ngoại etruyện

Tiểu fthư, ăn 0dxong xin thanh 67toán b8- Lăng Hề 08Hề - Hiện 5đại, sắc 84- 12 chương 0- Hệ liệt 3Yêu lớn 1chơn tiếng bnói

Tiếu 8Thường 6Nhac 35- Hạ Oa fc-Cổ đại 2– 10 chương a– Hệ liệt 13Vương triều 0cĐại Đông 8d- Link 6ebook 1 6- Link d0ebook 2

Tiểu 36yêu tinh 17họa thủy: 17Xem trẫm 8thu phục d6nàng 1- Chiêu Hạ 90- Xuyên không 41- 254 chương b8+ 21 ngoại aetruyện

Tìm 8sói để bgả f- Liễu Doanh f– Xuyên 7Không – 912 chương 4- Link 15ebook

Tinh ebẤn Online 3- Thính Khanh fNhất Ngữ 25- Đam mỹ, bvõng du - e23 chương

Tinh 2linh tuyết 2- akiaki - 2Cổ đại 88- 10 chương

Tình enhân giao 5dịch 67- Lệ Lỵ c- Hiện đại fc– 10 chương 8– Hệ liệt fTứ thiên 6akim

Tình 8fyêu ban đầu, 1tình yêu dcuối cùng a- Mai Tử 1Hoàng Thì 0Vũ – Hiện 4eđại – 125 chương, 94 ngoại dtruyện – Link cebook

Tình 76yêu ngọt d2ngào của 88trung tá  - 41Đam Nhĩ ecMan Hoa – 07Hiệndđại, 0quân nhân b8– 64 Chương

Tôi dmuốn chàng 0nam sủng fnày 89- Chu Khinh 1c- Hiện đại, a3sắc - 10 5dchương, 83 ngoại 7truyện - Link 17ebook

Tôi 72muốn làm 7phu nhân 7c- Kim Huyên 7- Hiện đại d- 10 chương 9- Hệ liệt 9Bốn mùa 1cuồng tưởng akhúc

Tôi 4muốn nổi c9tiếng d5- Mộng Chân 25- Hiện đại 6- 48 chương

Tối dNay Muốn 24Lên Giường ec- Lam Mân c8- Hiện đại, 8huyền huyễn, 87sắc - 10 54chương

Tôi 0eyêu nhân 8dân tệ cb- Trùng Tiền fHữu Điểu a6- Hiện đại 7- 44 chương ca- Link d0ebook

Tổng dgiám đốc 8& Cô 7thư ký 0- Đỗ Nhâm 3e- Hiện đại 00- 10 chương f9- Link 05ebook

Tổng 1giám đốc 8ecấp trên 71OUT 54- An Nhiễm cNhiễm - 2dHiện đại 8- 287 chương 97- Link 3ebook

Tổng 1giám đốc, 0fcho tôi mượn 57sinh em bé c0- Noãn Đường 70- Hiện đại e9- 83 chương

Tổng d9giám đốc 0châu Âu dc- Chử Nguyệt 6b- Hiện đại 8- 10 chương 14- Hệ liệt aĐàn ông 78nước ngoài 06giàu có f- Link a6ebook

Tổng 2giám đốc 6bchâu Úc 8e- Chử Nguyệt ab- Hiện đại 7f- 10 chương 27- Hệ liệt 6eĐàn ông 3nước ngoài 3giàu có

Tổng 6giám đốc achung nhà, 2fxấu xa 2– Cầu 7Mộng – 0Hiện đại c– 10 chương 1c- Link cebook

Tổng 2giám đốc 63đào hoa ddxin cẩn fthận: Con 6dâu xã hội 8đen nuôi ectừ bé d- Tiền Tiểu fBạch - Hiện 7đại - 258 55chương - Link 1ebook

Tổng bfgiám đốc 0đói bụng: 01Thỏ trắng 3mở cửa 9đi 6- Yêu Yêu daĐào Chi 18- Hiện đại 7d- 185 chương c7+ 1 ngoại 4truyện

Tổng c8giám đốc cđừng thế bemà! b- Lương 15Hải Yến f- Hiện đại, 5sắc - 8 29chương

Tổng 3giám đốc bgạt cưới 0– Cầu 28Mộng - Hiện 43đại – 0110 chương

Tổng 7giám đốc begặp nạn 5- Mạc Thần 35- Hiện đại 20- 10 chương 5- Hệ liệt dCông tử 36gặp nạn 8- Link aebook

Tổng 05giám đốc 64không biết c3tốt xấu 21- Đường d1Quân - Hiện 3đại - 8 dchương

Tổng 2giám đốc 9không tốt 1- Nhiếp eaThiểu Trăn e- Hiện đại 2- 10 chương

Tổng 8giám đốc 6alạnh lùng 1f- Cổ Tâm 3- Hiện đại d- 10 chương

Tổng 31giám đốc 3lạnh tình 71- Khải Tâm 2- Hiện đại 8- 10 chương 6- Hệ liệt 71Tổng giám dđốc cay 0anghiệt

Tổng egiám đốc d0lên giường ađi 3- Bố Đinh 8- Hiện đại 74- 28 chương 3b- Link f2ebook

Tổng 1giám đốc b1lừa đảo f7- Quý Hồng 0e- Hiện đại d- 10 chương d- Hệ liệt 5bTập đoàn 4gạt tình

Tổng 4giám đốc 1muốn làm ethuê 5- Hồng Hạnh f7- Hiện đại ed- 10 chương 7- Hệ liệt 16Mua một 5người tình flàm bạn

Tổng 9giám đốc 0thật lạnh d8lùng 5- Mạnh Ny 1- Hiện đại 45- 10 chương

Tổng b4giám đốc 5etỏ ra uy aphong b- Lê Liêm b- Hiện đại 6e- 10 chương

Tổng agiám đốc, btôi không cbán 48- Yên Vũ fTiểu Ốc 8b- Hiện đại 7- 252 chương 5+ 25 ngoại 29truyện - Link 0febook

Tổng egiám đốc 46tuyệt tình 2- Khải Tâm 9b- Hiện đại 7- 10 chương 7c- Hệ liệt 6Tổng giám bđốc cay 33nghiệt

Tổng 47giám đốc dvà người 98tình hung cdữ 7- Thát Bạt bfNguyệt Lượng 27- Hiện đại e1- 10 chương

Tổng 0giám đốc 6dyêu Thủy bTinh a- Thiên Nhan b- Hiện đại, 5fH - 10 chương

Trả 9thù tổng 82giám đốc d3ác độc 5- Nhật Dạ 9cAn Nhiên b- Hiện đại bc- 89 chương b9+ 3 ngoại 4truyện - Link 2eebook

Trái 3Cấm Thơ 65Ngây 01- Đường 0Y - Hiện 7đại, H 4f- 10 chương 5- Link c6ebook

Tráo abđổi vương d7phi 23- akiaki - bCổ đại 61- 20 chương 5+ 1 ngoại 1dtruyện

Trâu dGià ‘Gặm’ cfCỏ Non 4- Thương bTố Hoa - aHiện đại d6- 66 chương 4d- Hệ liệt b7Chuyện rối 7rắm trước bsau hôn nhân f1- Link 35ebook

Tri 04huyện bị cép lấy 7chồng 7a- Vũ Anh dTuyết - eCổ đại, 9asắc – 4010 chương

Trò 4đùa của cNguyệt Lão a1- Chu Ánh a5Huy - Cổ 62đại – f10 chương 4d– Hệ liệt 16Lỡ rồi a7cứ liều

Trọng 8cSinh Chi Nịch 3aÁi 77- Hoàn Hoàn b- Đam mỹ, 2eHiện Đại 1c– 54 chương

Trộm bsói 4d- Mạc Nhan f- Cổ đại 5- Hệ liệt eTuần phu

Trốn f8hôn gặp c5phải tình 47yêu 76- Kim Huyên 0- Hiện đại bc- 10 chương

Trời 3dsáng nói 38tạm biệt  - 1Đường eNhã - Hiện bđại, H 62- 8 chương 03- Link cebook

Trời c7Sinh Chính b2Là Mệnh 0Hoàng Hậu aa- Thiển 2eThảo Mạc 46Ly - Cổ 1đại - 10 00chương - 8Hệ liệt 3bTam long đấu 1oan gia - Link 0ebook

Trung 4khuyển cắn 6ngược 5e- Nguyên bViện - Cổ fđại - 10 0chương + ea1 ngoại c8truyện

Truy 6phu 9- akiaki - 5Cổ đại d- 10 chương e- Link 9ebook

Truyền 9thuyết yêu b3nghiệt 81- Nhất Độ 24Quân Hoa 51- Huyền 5dhuyễn - 690 chương ab+ 2 ngoại 53truyện - Link 1ebook

Trừ 7bem ra còn dcó ai 5c- Lâu Vũ fTình - Hiện c9đại - 10 12chương - Link d3ebook

acầu mèo 9f– Phức 9Mai – Cổ ađại – d810 chương 22– Hệ liệt eHồng nương 8khác loài 5aLink b3ebook 3a- Link 8ebook 2

8hồn 7– Minh Tinh 30– Cổ đại, 0thâm tình a– 10 chương 90– Hệ liệt 7eHắc sơn cchi thần 9f- Link 9ebook

Túc 1Vương thiên 6tuế a1- Cầu Mộng 14– Cổ đại, 10sủng – 710 chương 86- Link aebook

Tuyến 1thời gian a5- Lăng Thục fPhân - Hiện eđại, sủng 73- 10 chương af- Link 1ebook

Tuyệt 7fsắc truyền 6kỳ: Nguyệt 6lạc hồng 20trần 33- Lâm Vũ 50Phàm -Xuyên 8không – 4760 chương 3f- Link 9ebook

Tứ 9fĐại Gia 7Tộc, bản 8tình ca của 2eVương tử 65- Ngưng Mâu 7Nhất Thuấn 3- Hiện đại 18- 133 chương

52niệm thành 7fthành 59- Quân Tử 10Dĩ Trạch bf- Hiện đại 1- 27 chương

Từ evợ tướng 5quân trở bthành hoàng dfhậu: lên f9nhầm kiệu d2hoa 9a- Hoả Hồng f– Cổ đại 44- 452 chương 4- Link bebook

Tướng 4dcông đòi 7cưới e2- Nguyên 5eNhu – Cổ 7đại – 110 chương 9Link f5ebook

Tướng 58công không 4xuất gia 32- Trạm Lượng de- Cổ đại f- 10 chương

Tướng 3công thật 82vô lý a- Nhược 0Hoan - Cổ ffđại, H 7- 10 chương

Tướng bcông, thỉnh 5dùng chậm d2- Lăng Hi f- Xuyên không 1- 10 chương af- Link 3eebook

Tướng 6aGia Ái Thê 99- Cần Thái 12- Cổ đại, 0dsắc - 10 94chương

Tương aetư cơm nắm 8- Điển aTâm - Hiện fđại – 99 chương, 8kết thúc 3– Hệ liệt aPhúc Nhĩ 3Ma Sa – Link aebook

Tương ftư cùng ecquân tuyệt 98- Nguyên 49Viện - Cổ 7đại, H 2- 10 chương 1– Hệ liệt eKhuynh quốc

Tỳ fnữ vương 2phi 02- Lữ Nhan f0- Xuyên không e- 92 chương aLink 0ebook


images


U 7linh sơn eatrang f- Tứ Mộc 6e- Cổ đại, 1ađiều tra 9b- 12 chương 0- Link eebook

Ưng a3Vương Đoạt 9Ái 8– Tứ Nguyệt 36- Cổ đại, b1H - 10 chương


images


Vật acưng của c1thiếu gia f2– Hồng cSầm – dHiện đại, 02sủng, sắc e– 10 chương

Vị c8hôn phu tuyệt 03chẳng phải engười lương 34thiện 1a- Tạ Thượng 5Huân - Hiện dđại - 8 6chương - 0Hệ liệt c7Tình duyên 5cthai long 8ephượng f- Link a3ebook

7esao hạ lạnh a– Cố Tây 0cTước – eaHiện đại, 9sủng – 726 chương

Võng eddu chi gia 6fhữu quai asủng bc- Nhu の 7Thiên Vũ b- Đam mỹ, a9võng du - 979 chương

Võng 8du chi thủy dhỏa giao 6dung 72- Tiên Nữ dHạ Phàm beƯng Sát f- Đam mỹ b7- 44 chương 0+ 1 ngoại ftruyện

Võng 7bdu chi trận 32tiện thiên 9bnhai 3e- Tử Ai 1Mạt Lỵ 6b- Võng du 8d- 42 chương

Vọng 7Giang Nam f0- Hồ Điệp fSEBA - Xuyên 4không - 28 23chương - Link 4bebook

1cùng mập 9Vô cùng egầy a- Mễ Lạp 0Phấn - Hiện 9đại - 45 2chương - Link 6ebook

f5diệm xinh bđẹp d– Lâm Gia 0Thành – 6Xuyên không, 67đấu trí 4– 230 chương 3b- Link aebook

Vợ 12có thai mười 2triệu của bphó tổng d- Quế Tiểu d2Văn - Hiện 71đại, H 0- 10 chương f- Hệ liệt 7cÔng chủ flớn tập 7hợp đặc abiệt - Link cebook

Vợ cfđẹp trộm 2tim: Đại 40thiếu phúc 4hắc đừng aphách lối 0e- Ưu Thương e2Nhĩ Hoàn 00- Hiện đại 9- 218 chương

Vợ blạnh lùng 37không sợ f3tôi 7e- Ngũ Vi 7- Hiện đại 5- 10 chương 2b- Link 5ebook

Vợ 67ngốc 27- A Bối d- Hiện đại f8- 40 chương c+ 4 ngoại 0truyện

Vợ bcphúc hắc f6của Đế 9eVương Hắc eĐạo b7- Thiên Thượng 2bLam Cẩn 72- Hiện đại a- 110 chương

Vợ 34trước giá 05trên trời 9của tổng 8cgiám đốc 4- Phần c2 9- Hàn Trinh 1Trinh - Hiện 7đại - 616 bchương + b13 ngoại 7truyện

Vợ 88trước mập bmạp cf- Giản Huân 87- Hiện đại b- 10 chương 33- Link 1ebook

Vợ a3yêu của 9tổng giám 1đốc xã 6hội đen 41- Quân Tử aHữu Ước 0- Hiện đại 9- 123 chương 8e+ 3 ngoại ftruyện - Link 03ebook

Vợ e6yêu dịu 8fdàng đến bđiểm danh c8- Hắc Khiết 92Minh - Hiện aađại - 10 2chương - 2cHệ liệt f8City Hunter

Vợ 67yêu khó 8ethuần phục 8- Thanh Thần e3Vi Dương 3- Hiện đại 62- 120 chương

Vợ 30yêu gây 1họa bc- Thần Hi b1- Hiện đại d- 10 chương c6- Hệ liệt 0Bà xã vô 40cùng phiền 6toái - Link 8aebook

Vợ 01yêu thích 0tán gái d-  Cầu 49Mộng – 16Hiện đại a– 9 chương b- Link 97ebook

4em siêu cấp: c1Tướng công 55thật hung 19mãnh 4- Lam Tiểu 0cUất - Xuyên 1bkhông, sắc c– 184 chương, a25 ngoại 6truyện - Link d0ebook

bKhuynh Thành 1e- Nam Cung dDao - Xuyên 19không, tự 41sang tác 15- 70 chương

Vừa bgặp đã f9yêu 59- Hắc Khiết eMinh - Hiện fđại - 10 e7chương

Vừa 8ý quý công 58tử 4– Thủy 8eLam – Hiện 7đại – 8510 chương 5- Link 0ebook

Vương 1bgia chạy 0trốn e- Âu Dương bVân - Đam 2mỹ, cổ 5bđại - 10 3chương

Vương e1gia giá lâm 74- Tứ Nguyệt 9- Xuyên không, dsắc – ad10 chương, 5kết thúc b1– Hệ liệt f2Đến đâu 6fcũng được e7như ý - Link c4ebook

Vương 8gia, hãy 9để ta bảo 8dvệ ngươi 9- crazyhuyen 5e- Xuyên không 1- 40 chương 2a+ 2 ngoại 4truyện

Vương 66gia lạnh 86lùng chỉ asủng vương dphi bị bỏ 8a- Lộ Dung 62Thuỷ Tích 27- Xuyên không 4- 100 chương 9a- Link b7ebook

Vương 3Gia Lấy 32Vợ 69- Trạm Lộ f- Cổ đại c8- 10 chương 9- Hệ liệt c8Hoa gả sai d1- Link 0ebook

Vương 1cgia ngốc 8nghếch trêu d9chọc Vương aphi ngây 92ngô b- Nhứ Ngữ 3dPhân Phi cb- Xuyên không a5- 79 chương 63+ 2 ngoại ftruyện

Vương 51gia, nhà 8của em chính 2là phủ 8của anh da– Tứ Nguyệt 7– Hiện 2eđại, sắc fa– 10 chương 39– Hệ liệt 3aĐến đâu 0cũng được 4bnhư ý

Vương 1gia sợ vợ 6- Cầu Mộng b- Cổ đại 08- 10 chương 8- Link 24ebook

Vương 8gia ta biết cdsai rồi 6- Loan Loan 4- Xuyên không 3f- 128 chương a- Link daebook

Vương 9gia tóc trắng: e1Vương phi e5si ngốc b8không dễ 4cchọc a- Nha Tiểu 58Quyển - d5Xuyên không 4- 204 chương a- Link dcebook

Vương fphi của 0yêu tinh 4avương e- Trúc Quân 3a- Xuyên không 9f- 10 chương


images


bbquân đùa 76hậu 27- Trúc Quân 87- Xuyên không 6- 10 chương 3- Link 2ebook

Xấu ebphi c- Trinh Tử b- Xuyên không, 8cH - 15 chương 7a- Hệ liệt 79Truyện sống dcòn ở hậu acung - Link 3ebook

Xuân bmang lưu 2bluyến ba- Tự Thị b6Cố Nhân e1Lai - Trùng 2bsinh, H - 7180 chương 9f- Link bebook

Xuân 81tình nhộn 3nhạo 4- Tinh Hồng 64- Hiện đại, bH mạnh - e10 chương 4- Hệ liệt 2Hộ vệ ftuyệt sắc

Xí, cđồ tiện 5enhân 1- Thương 9fTố Hoa - fTrùng sinh, 1H - 57 chương 26- Link debook

Xin fchào, con 4cmèo của 0dtôi! 60- Môi Quả c- Hiện đại 6- 190 chương a- Link 65ebook

Xin 1chào, trung 5tá tiên bsinh 6c- Mạc Oanh 49- Hiện đại 7- 71 chương 53+ 1 ngoại btruyện

Xuyên 5dqua làm tình 6nhân của 83hoàng đế! 0- Lạc Nhật d9Bầu Bạn d- Xuyên không b- 138 chương 2+ 1 ngoại 3atruyện

Xuyên 5qua mĩ nam 1tóc trắng: 7Công tử bHuyền Tuyết 3Y f- Bùi Thị fThúy Vân 6- Xuyên không

Xuyên 5qua thời 7không giả 8bộ vô tội c- Tứ Nguyệt 5b- Xuyên không, c2H - 10 chương 0b- Hệ liệt dÔng trời 3đùa giỡn

Xuyên 7qua thời dbkhông tìm 4tình lang 00- Tứ Nguyệt 06- Xuyên không, 33H - 10 chương 9- Hệ liệt 9Ông trời 2fđùa giỡn

Xuyên fviệt cự 4nhân quốc cđộ 9- Thi Chức b- Đam mỹ 4– 27 chương

Xử 10nữ đoạt 2tình 05- Ngải Đông 5- Hiện đại 1- 10 chương c- Hệ liệt b9Hồ sơ Ngục 19Thiên


images


Y 1fSinh Thế 69Gia 4b- Điệp 5Chi Linh - 8Đam mỹ, 1hiện đại 3f- 76 chương e+ 2 ngoại 48truyện

5Thiên chi 6Lâm Cửu 60- Thập Nguyệt 5Trùng - Xuyên 2không, đồng f4nhân - 40 achương

Yêu 0anh đừng 6nên bỏ 1rơi anh 4e- Trạm Lượng 4- Hiện đại 6b- 9 chương dd- Link 5debook

Yêu aanh, thật eđau lòng c- Mạc Lâm 36- Hiện đại a- 10 chương

Yêu 25em lần nữa, 2cđược không 9anh? f- Nguyên 1Viện - Hiện f7đại, trùng esinh, H - 3b10 chương

Yêu 3đương với 70tổng giám eđốc 1- Điển 8dĐiển - f3Hiện đại d5- 10 chương e9- Hệ liệt 7Người yêu 2tổng giám 5đốc của a4tôi

Yêu 2giả, thích 58thật: Điện 08hạ, người eathật là f 3a- Nhất Phu 12- Hiện đại 5- 144 chương 4- Link 6ebook

Yêu eeHận Triền 5Miên f- Thịnh 46Hạ Thái fVi - Hiện 8đại - 98 achương + 584 ngoại btruyện - Link 6ebook

Yêu 8kiều đùa 67lang quân 4e– Tần aaPhương Ngọc 39– Cổ đại f0– 10 chương 79Link 9aebook

Yêu c9mị hồ b- Mạc Nhan 50- Huyền ehuyễn – 810 chương 0eLink debook

Yêu 76phải cô 00nàng hai 2mặt 3- Kim Huyên c7- Hiện Đại fb– 10 chương b– Hệ liệt c0Cô dâu tuyển achồng - Link 8aebook


Được thanks
Xem thông tin cá nhân YIM
Có bài mới 14.07.2012, 00:09
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor
Cựu Editor
 
Ngày tham gia: 16.08.2011, 10:02
Bài viết: 1087
Được thanks: 1958 lần
Điểm: 9.38
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: List truyện dài hoàn + Ebook - Điểm: 4
Cho ta quảng cáo ké cái list đang lập của nhà ta nhé, cũng hơi bị đầy đủ đó *PR xí* ^^
http://lachoacung.wordpress.com/list-truyen/ngon-tinh-da-hoan/. Có link ebook và số chương truyên kèm theo, truyện nào ta đọc rồi thì có chia thể loại kỹ nữa, mại zô, mại zô. :bighug:


Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 14.07.2012, 09:41
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor
Cựu Editor
 
Ngày tham gia: 01.08.2011, 12:51
Bài viết: 1804
Được thanks: 4179 lần
Điểm: 9.64
Có bài mới Re: List truyện dài hoàn + Ebook - Điểm: 2
Ta cũng bày đặt bon chen làm một cái đây, cho quảng cáo hộ cái nhé
https://huyenbibo.wordpress.com/list-truyen-dai-hoan/


Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 14.07.2012, 10:17
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor
Cựu Editor
 
Ngày tham gia: 06.06.2012, 21:34
Tuổi: 18 Nữ
Bài viết: 161
Được thanks: 1188 lần
Điểm: 9.1
Có bài mới Re: List truyện dài hoàn + Ebook - Điểm: 3
Cho em xin một chân.
https://thuytamcung.wordpress.com/list-truyen-dai-hoan/


Được thanks
Xem thông tin cá nhân WWW
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 59 bài ] 
       Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm

Chuyển đến:  
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Thành viên nổi bật 
Askim
Askim
tudiemto
tudiemto
SunniePham
SunniePham

tudiemto: Thế sao má nghe con cua nó nói thế :D
dienvi2011: con là 7h đã buồn ngủ, qua 10 mà vẫn thức là mất ngủ luôn....... Má lại suy nghj lung tung cái j vậy??
dienvi2011: cái j????? Đam mỹ á....má nhần con vs ai sao????? Con chưa chơi đam mỹ bách hợp bao h đâu nhá!
tudiemto: Là sống lành mạnh, chứ không thức đêm đọc đam mỹ như con, rồi không ngủ được
tudiemto: Tập thể dục, tắm rửa, ăn sáng rồi đi làm
tudiemto: má là ngủ sớm dậy sớm
dienvi2011: má từ mất ngủ à?
tudiemto: Có ai dậy sớm như ta không nhỉ
Như Băng: ởh trên face đó Nguyệt Nhi quốc
Thủy Bách Nhật: ở đâu a~
Như Băng: Nhật muội ta xây nhà cho muội , mai muội nhớ vào ngó nha
Thủy Bách Nhật: tỷ ngủ ngon a~
linh ỉn: thôi tỷ ddi ngủ đây, chúc nhật ngủ ngon
Thủy Bách Nhật: Linh:cú vào chuồng rồi hả
Thủy Bách Nhật: tỷ buồn ngủ chưa
Thủy Bách Nhật: À
linh ỉn: nhìn xem điểm hai ta lên cao quá trời
linh ỉn: chưa nhật à, mai xem mới cập nhập đc
Thủy Bách Nhật: Á, SAO HẠN 3 HẢ TRỜI
linh ỉn: mèo quà cuới của ta???
~mèo xinh~: diễn đàn nhiều cú nhỉ
Thủy Bách Nhật: há há, còn một con cú nhỏ này tỷ, trong kia còn nữa kìa
Diệp Thanh Trúc: Chưa
~mèo xinh~: mới giờ này ngủ hết rồi ?
Tiểuhàn: Ta vào r? Giúp kiểu gì?
Tiểuhàn: Ta vào r
Như Băng: Trên face hàn ngốc ah
Tiểuhàn: Ta đồng ý giúp băng r? Nhưng chẳng hiểu gì về cái băng đang nói cả
Tiểuhàn: Ý là sao ? Nói thẳng là nàng muốn lập gia tộc nguyệt nhi trên này hả. Ko hỉu gì a băng nói rõ đi a
Như Băng: ưh,,, nhưng ta không nhờ hàn giúp đc sao?


DiendanLeQuyDon | ddLQD | Phong thu am | studio | YeuCaHat
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.