Diễn đàn Lê Quý Đôn


images

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 57 bài ] 

List truyện ngôn tình hoàn + Ebook

 
Có bài mới 13.07.2012, 18:21
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Quỷ Hồ Bang Cầm Thú
Bang Chủ Quỷ Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 33956
Được thanks: 40118 lần
Điểm: 9.83
Tài sản riêng:
Có bài mới List truyện ngôn tình hoàn + Ebook (update 22/7) - Điểm: 10
List 84truyện ngôn 0tình hoàn b+ Ebook


Chú e5thích: click 48vào tên 1truyện. ed © DiendanLeQuyDon.comTruyện mới 6dsẽ được eđể ở c7đầu list.
EDIT dMỚI = Truyện dừa edit 83oàn. BETA 09ỚI = đã d9dit hoàn aà mới được 06eta lại. 1c © DiendanLeQuyDon.comBOOK = truyện 54ừa có ebook. 1c © DiendanLeQuyDon.comBOOK MỚI 6d= đã có 6cbook nhưng 0được beta e0ại và làm abook mới.

Lưu ecý: 5ạn nào ddùng opera 3ini mà bị cỗi chữ 9bố khi đọc 1ruyện ở 01iễn đàn, 8hì hãy vào 5etting (cài bđặt) của 28pera mini, fỏ phần b2huyên xem 2ho điện 2hoại (off 6ingle column 68iew), lưu d2(save) lại, feload page e8à xem được. 7b © DiendanLeQuyDon.comòn dùng 0aC thì vào 4etting chọn 4rowse mode, 9rồi chọn 4zoom mode, csau đó reload 25page lại c3là được. d2 © DiendanLeQuyDon.comNếu không cđược thì 8hãy nâng 06cấp phiên 0bản mới 2erồi làm e6như trên. 4 © DiendanLeQuyDon.comNếu bị 90lỗi mất 51chữ thì bvào setting, 1enable javascript 88là được.

NEW


Anh 39cả không alàm không 6công e- Tạ Thượng bHuân - Hiện e2đại - 8 a8chương - Link e7ebook 7(EBOOK)

Cắn e8anh không dhề sai e- Ôn Tâm e- Hiện đại 26- 10 chương 7- Link 03ebook 83(EBOOK)

fnàng xinh 82đẹp của bgiáo phụ 2c- Thần Hi 39- Hiện đại d8- 10 chương 2b- Hệ liệt 5Cô nàng ftrốn hôn 2- Link 17ebook d4(EBOOK)

Cưỡng 2ép cô nàng enằm vùng balàm vợ 1- Trần Tiểu 8Na - Hiện 08đại - 91 02chương (EDIT eMỚI)

Dưa b4Gang nhỏ 22của tôi 3- Nhạc Nhan 5- Hiện đại, d1H - 10 chương c6- Link cebook 87(EBOOK)

Mạnh 1Có Kiếp ffThiên Thiên 1- Lục Xu 94- Hiện đại 3f- 48 chương 1b+ 1 ngoại 6truyện - Link bebook 50(EBOOK)

Một amình đấu 98với lưu 5manh b0- Thần Vân 2- Hiện đại ad- 10 chương 4- Link debook 9(EBOOK)

Mời 24tân lang eelên kiệu 01hoa d- Mai Bối a1Nhĩ - Cổ 50đại - 10 1echương (EDIT e5MỚI)

Mưu 32sắc 7- Dạ Chi 6Dạ - Cổ ddđại - 49 24chương (EDIT 7MỚI)

Phu 1Quân Xấu ccXa 6c- Điển eTâm - Cổ 5đại - 10 81chương – 19Hệ liệt aGia tộc bfkeo kiệt c0- Link ebebook de(EBOOK)

Thiên 3ekim làm vợ ekế 6e- Tô Diệu 35Thủ - Cổ f3đại - 72 bdchương (EDIT 1MỚI)

Thư c1ký trẻ dcnóng bỏng e9- Mộc Dung 1- Hiện đại, eH - 10 chương d(EDIT MỚI)

Tôi 7muốn nổi 9tiếng 3- Mộng Chân 3c- Hiện đại 9- 48 chương f6(EDIT MỚI)

Trả dthù tổng 3giám đốc dbác độc c- Nhật Dạ caAn Nhiên 35- Hiện đại 2c- 89 chương 28+ 3 ngoại dtruyện - Link aebook d(EBOOK)

Vợ 4phúc hắc 2của Đế 0aVương Hắc fĐạo 85- Thiên Thượng 9aLam Cẩn cd- Hiện đại b- 110 chương d(EDIT MỚI)

Vợ 9etrước giá atrên trời 8của tổng ddgiám đốc 10- Phần f62 a- Hàn Trinh 05Trinh - Hiện 7đại - 616 fchương + 1913 ngoại 6truyện (EDIT f1MỚI)

Vương 2gia giá lâm 2- Tứ Nguyệt 46- Xuyên không, 48sắc – 5810 chương, 1ckết thúc f4– Hệ liệt bĐến đâu 91cũng được 4như ý - Link 24ebook 3(EBOOK)

Yêu 65Hận Triền 4Miên 27- Thịnh 1Hạ Thái 69Vi - Hiện bdđại - 98 6echương + d4 ngoại 9truyện - Link e1ebook 37(EBOOK)


images


Ác c7nương tử 45- Nguyên 5fNhu – Xuyên e5không  - 410 chương 97– Hệ liệt 8Trời giáng 3sứ mạng df- Link 10ebook

Ác anữ vương 01phách lối 2– Mễ Lộ 85Lộ - Hiện 9cđại, sắc  – 9610 chương 65- Link 9debook

Ai 8enói tôi 4kết hôn 8- Thương 2Tố Hoa - bHiện đại, 5dH - 54 chương 6+ 1 ngoại 3btruyện - 6Hệ liệt 9cChuyện rối barắm trước esau hôn nhân

Ái edphi, nghe cnói nàng d0muốn trèo 7tường f- Thiên Lạc dfHọa Tâm f- Xuyên không, 43sắc - 233 91chương, 2e13 ngoại 9truyện

Ái 39phi trẫm dlà đặc a2công 3e- Dương bGiai Ny - 1Xuyên không dc-199 chương 46- Link 8ebook

Ái 6thiếp của 7bối lặc eb- Tiểu Đào 70- Xuyên không 1f- 10 chương 8f- Link 17ebook

Ám 5bdạ ma vương ed- Cô Quang 7Tàn Chiếu 0- Đam mỹ, 0cổ đại, 76ngược – 420 chương

Anh bcả không cclàm không ffcông 9- Tạ Thượng fHuân - Hiện f5đại - 8 5chương - Link febook

Anh 5adám lấy 9tôi dám 98gả 45- Hân Hân deHướng Vinh 68- Hiện đại, cH - 63 chương 5+ 4 ngoại 95truyện

Anh 3dEm 2f- Cúc Tử a4- Hiện đại 00- 84 chương

Anh 1dhùng thời 4loạn 5- Đinh Mặc 29- Viễn tưởng 4c- 65 chương 7+ 5 ngoại adtruyện - Link 5ebook

Áp 7trại tiểu 98nha hoàn b– Tứ Nguyệt b– Cổ đại, basắc –10 fchương – fHệ liệt 5Sơn đại afvương - Link c3ebook

Áp 07trại tiểu dphu nhân 61– Tứ Nguyệt 0– Cổ đại, 57sắc – 5110 chương 7– Hệ liệt 08Sơn đại 46vương - Link b2ebook

Áp dctrại tiểu 1atình nhân c– Tứ Nguyệt 5c– Cổ đại, b1sắc – 310 chương f– Hệ liệt 6bSơn đại c7vương - Link 0cebook

Áp atrại tiểu afvương phi f3- Tứ Nguyệt f- Cổ đại, 1sắc – f10 chương d2– Hệ liệt 1Sơn đại 4vương - Link 44ebook

Âm 6cmưu của 8tổng giám cđốc 55- Mai Tử a- Hiện đại d3- 10 chương


images


2hoàng dụ 8lãnh phi 2- U Nguyệt 1Như Yên 64- Xuyên không c9– 134 chương 2+ 1 ngoại 1truyện - Link b8ebook

5mai điểm 12sai bài 1- Chu Ánh f9Huy - Cổ aeđại - 18 5bchương - 6Hệ liệt 5Đâm lao 40phải theo 58lao

f5xã chớ 3giở trò 7– Tạp 7Nhi – Hiện 3dđại – b10 chương 7– Hệ liệt 2Ngũ trọc 8ác ma - Link 6ebook

7xã của 3hắn thật 9etham ăn 58- Lương 1fHải Yến 96- Hiện đại 8- 10 chương

2exã keo kiệt cchống lại atiền nợ 65- An Tĩnh 6- Hiện đại, dsắc - 9 fchương + 82 ngoại 9truyện - Link 35ebook

exã gây phiền b7toái 6- Thần Hi 0- Hiện đại f- 10 chương 7– Hệ liệt 95Bà xã vô 0cùng phiền 6toái

29xã nghịch 58ngợm 6- Lâm Phỉ 55- Hiện đại 8d- 10 chương

46yêu mưu 92tình 9- Hân Hân 0Hướng Vinh 5- Hiện đại 9e- 61 chương 2+ 2 ngoại atruyện - Link 20ebook

Bạn 6gái cũ của a4tổng giám 0đốc 5- Liên Liên 38- Hiện đại, aH - 10 chương

Bạn agiường 9mười triệu d8của tổng 6dgiám đốc d8- Quế Tiểu 4fVăn - Hiện 5đại, H 5- 10 chương 8- Hệ liệt 91Ông chủ clớn tập 3hợp đặc 5biệt  

Bạn 4dNhi đùa ebxuân a- Quý Ly c- Trùng sinh, 13cổ đại, e0sắc - 10 8chương

Bang bfchủ dụ 5cphi 4- Lam Cầm 5a- Cổ đại f- 10 chương a9- Hệ liệt cKhéo đùa dthê tử 0hoàng đế 18- Link c5ebook

Bảo a2Bối Lên b9Nhầm Giường c- Tạp Nhi c- Hiện đại 4- 10 chương c- Hệ liệt eNgũ trọc 8ác ma

Bảo a6bối trong 40lòng phúc chắc tổng b8giám đốc 2– Đào 4Nhạc Tư 7– Hiện 2đại – d910 chương d9– Hệ liệt faKhinh thục dnữ chính 9akháng - Link 5ebook

Bảo 0vệ tân 27hôn 5 năm 95- Đường 8Quân - Hiện a5đại - 15 cechương - Link 2ebook

Bắc f5Cung Huyền 49 1– Thủy ebNgân – eCổ Đại d5– 10 chương 3f– Hệ liệt 38Vân cung dtứ đường c2- Link bdebook

Bắt bđược người dđàn ông 9lưu manh 47- Chử Nguyệt 69- Hiện đại, 3sủng - 10 aachương - fHệ liệt 7Bắt được 8tình yêu 0- Link 48ebook

Bắt alấy người fdđàn ông blạnh lùng bb- Chử Nguyệt c- Hiện đại, 7sủng - 10 0chương - 43Hệ liệt deBắt được btình yêu 27- Link d3ebook

Bất bcngờ lên 5làm Thế f4tử phi a- Thiển 21Thảo Mạt fLy - Cổ 0ađại - 10 f0chương - 5Hệ liệt 05Tam long đấu 4boan gia - Link d2ebook

Bẫy e1Tình d- Lam Bạch 4bSắc - Hiện cđại - 36 36chương + a72 ngoại 08truyện - Link 7aebook

5dCưng Của 8Học Trưởng 55- Chanh Bảo 4Bảo - Hiện 1dđại - 10 cchương - Link d6ebook

Bẻ bem không 3thương lượng e0- Tuyết 33Mặc – 0cHiện đại, e3sắc -38 achương

62kíp theo 1ađuổi vợ 14của tổng egiám đốc 6- Quý Nhu 82- Hiện đại 7- 10 chương 0f- Link 2cebook

90mật của 8đại tiểu athư b8- Y Phương 9- Hiện đại, b0sắc - 10 4chương

29mật của 6nương tử f9- Mạc Nhan 8- Cổ đại 5- 20 chương

3mật của dtổng giám 4fđốc d- Nhạc Nhan 03- Hiện đại 32- 10 chương

BLOOD d2X BLOOD d-Yêu Chu 1d- Dị thế, 3vampire - 6960 chương

Bỏ 6arơi vương 5agia 14- Trạm Lộ b- Cổ đại 63- 10 chương e- Hệ liệt 8Cưỡng hôn

Bỏ 76vợ, không f8có cửa 1đâu 9- Kim Tinh 5- Hiện đại 6- 10 chương d- Link 62ebook

Boss fyêu nghiệt, dchớ mập f9mờ d- Sơ Thần 7- Hiện đại, 55sắc - 200 0chương, 944 ngoại b4truyện - Link 6ebook

Bộ eBộ Liên fHoa 2- Thanh Ca 1Nhất Phiến 9e- Xuyên không, a0H - 89 chương

Bối 09lặc gia 82tác tình 0– Mạn cNy – Cổ 9bđại, sắc 6b– 9 chương, cphần 2 tự fsáng tác: Link 2debook

Bốn e1miệng ăn aDịch gia 6- Sở Nguyệt b- Hiện đại 2c- 10 chương, 02 ngoại atruyện - 75Hệ liệt 3Nữ trên 3anam dưới 2- Link b8ebook

Bức 78hôn tổng 6giám đốc cb– Yến 3dNgữ Yên 04Nhiên – eHiện đại 90– 53 chương


images


Cả 6đêm nghiệt 22tình: Tổng 1egiám đốc, 1axin anh nhẹ cmột chút! 07- Quai Quai efBăng - Hiện bđại - 276 3bchương - Link 2ebook

Cách 70cách cát 0tường 0- Trịnh 25Viện - Cổ 89đại - 10 4cchương

Cạm ebbẫy hôn 2nhân: Sự e5trả thù acủa tổng dgiám đốc 0b- Lưu Lãng 97Hồng Tường 72Vi - Hiện 3đại - 247 2chương - Link 74ebook

Cách f1Mạng Bà 40 c5- Tử Trừng 82- Hiện đại 37- 8 chương fa- Link f3ebook

Cách 9exa ngựa 94đực, tự 6ta làm lên 7- Khí Khanh dMộc Hữu 86Tiểu JJ a- Trùng sinh 1- 48 chương

Cao 5điệu ái 2thê đại 1trượng 5phu 4d- Giản Anh 02- Hiện đại 3– 10 chương 8– Hệ liệt 78Kháng phu 8Link fcebook

Cát 3Tường 71– Giản a8Anh - Cổ e9đại – 8f10 chương 1– Hệ liệt fbTứ hỉ 5lâm môn 50Link a9ebook

Cắn 8danh không dhề sai a- Ôn Tâm 0- Hiện đại fa- 10 chương 7- Link 6febook

Cặp dkè với ctổng giám 7đốc 0- Điển 8Điển - 10Hiện đại 26- 10 chương b- Hệ liệt 5Người yêu ctổng giám d2đốc của 5tôi

Cần dcù bù ngốc 36nghếch c3- Lâu Vũ 7Tình - Hiện eđại - 10 5chương - bHệ liệt b3Tình quan

Cần 01gì quá đa 4ctình 91- Cúc Tử 82- Hiện đại 4- 37 chương 33+ 3 ngoại 8truyện - Link cebook

Cấp etrên muốn 70cưới tôi d6– Kim Huyên 03– Hiện 0đại, sủng d– 10 chương 1– Hệ liệt 7Tình nhân 2hoàn mỹ 05của tôi 3- Link 8ebook

Cấp 7trên, xin cbao nuôi e- Bát Trà 1Hương - 9Hiện đại 5b- 52 chương 6+ 2 ngoại 06truyện - Link 7eebook

Câu 18được anh 5btrai thân 8yêu db- Dư Phàm 0- Hiện đại ca- 10 chương 2- Hệ liệt 7Chuyên câu frể rùa 2vàng - Link 7ebook

Câu dđược hoa b9hoa công dtử 3- Dư Phàm a- Hiện đại 46- 9 chương 59- Hệ liệt b2Chuyên câu ferể rùa bvàng - Link 7ebook

Câu ddđược tổng 22giám đốc elạnh lùng 52- Dư Phàm d- Hiện đại ab- 10 chương 1- Hệ liệt 0Chuyên câu 7frể rùa fvàng

Câu 5ađược trùm bxấu xa a1- Dư Phàm f3- Hiện đại e- 10 chương 9- Hệ liệt 7Chuyên câu abrể rùa 2avàng

Cấu 2Kết f5- Tâm Thường 6- Hiện đại a- 77 chương

Cha 7Con Tranh dSủng: Mẹ! 8bCha Không ePhải Người 1- Náo Náo f- Hiện đại b2- 111 chương 59- Link 65ebook

Cha 34tới rồi, f9mẹ chạy 5dmau!! 54- Ngũ Nguyệt 2Thất Nhật 7- Hiện đại 95- 361 chương a9- Link a3ebook

Chán bghét cô 2ađơn mới 26yêu anh f0- An Tĩnh f- Hiện đại, 40H - 10 chương 0+ 1 ngoại 31truyện

Chàng 8mù, hóa 9ra em thật 5yêu anh 6- Mộc Phù 0Sinh - Hiện 09đại – 2a13 chương 0Link 1ebook

Chàng 1ngốc 0- Quả Lệ 1- Hiện đại e6- 10 chương

Chàng a7rể hồ 3tiên b6- Tử Văn 48- Huyền f8huyễn - e18 chương

Chặn 8lại quý 54công tử ctoàn diện a5- Đồng 2Đồng - 0Hiện đại c3- 10 chương 35- Hệ liệt b0Không vào 5hào môn 73rất khó e3sống

Chặt 2đứt đường 2đào hoa 1- Tứ Nguyệt 5- Hiện đại, 1esắc - 10 f6chương - Link adebook

Chân 18mệnh Thiên aaNữ 2d- Kiều Hiên d-  Nữ 0btôn – 10 42chương

Chỉ 30cho em cưng 8chiều anh c- Đường 5Nhã - Hiện 1cđại, H 6- 15 chương 42- Link 2ebook

Chỉ 6aquan tâm d5đến em 6– Thiên fThảo – fHiện đại c– 10 chương 9– Hệ liệt ceMỹ mỹ 3chi âm - Link 8ebook

Chỉ 30‘Sex’ 3fkhông ‘Yêu’ 23- Hồ Ly 51- Hiện đại 6- 104 chương

Chỉ 4số nóng 3bỏng 100% c- Xuân Thu c9- Hiện đại, c3sắc - 10 dchương

Chỉ 06yêu chiều 38thế tử dphi 05- Mại Manh aMiêu - Trùng dsinh - 116 7cchương - Link eebook

Chiếc 5fbông tai ađịnh ước f4- Bích Diệp dPhi Tuyết 60- Hiện đại 2– 20 chương

Chiếm 7Đoạt Em d5Dâu f7- Thịnh 2Hạ Thái f3Vi - Hiện e6đại - 84 1fchương + 9810 ngoại 1truyện

"Chiến" 3fchiếm hữu a- Tỏa Nhiên 4Vô Cốt d- Hiện đại, 2sắc - 55 achương + 212 ngoại 10truyện - Link 8aebook

Chiến clợi phẩm 24của Liệp 32Vương 43- Tứ Nguyệt 2f- Hiện đại, 6H - 10 chương ec- Link 7ebook

Chiêu 6quân săn dchồng 23- Phức Mai 39- Cổ đại ed- 10 chương b- Hệ liệt 66Đàm gia 67tam mỹ

Chinh 4phục tổng 12giám đốc blạnh lùng: 3Ông xã trí bamạng của 5tiểu ma 27nữ fa- Mộc Yêu a- Hiện đại d- 192 chương 2- Link 1ebook

Chọc aphải người 30đàn ông cháo sắc d- Tả Ninh 9- Hiện đại 2f- 10 chương 8- Hệ liệt efPhải lòng

Chọc 0phải người 4đàn ông ehồ ly a- Tả Ninh d- Hiện đại, 0sắc - 10 7chương - cHệ liệt e2Phải lòng 32- Link eebook

Chọc 6phải người ddđàn ông celưu manh 1- Tả Ninh 3- Hiện đại, 6esắc - 10 0chương - 4dHệ liệt f7Phải lòng 1- Link 5ebook

Chọc 5phải người 3đàn ông 7anóng nảy 8- Tả Ninh 5d- Hiện đại, d8sắc - 10 achương - bfHệ liệt 6Phải lòng

Chồng eấm giường 1- Giản Huân 90- Hiện đại 3– 10 chương 9– Hệ liệt 7Bích hoa 19cũng có amùa xuân 60- Link 9bebook

Chồng 8fkhờ không 9nghe dạy 6- Quý Vũ d5Lương - 5Hiện đại 93- 10 chương 7- Link 7cebook

Chồng ctrước đuổi 9tới cửa 33- Bố Đinh 5c- Hiện đại, 6sắc - 10 1chương - Link 3ebook

Chớ cnói "xử" d1với tôi 1- Liễu Liễu dLà Ta - Hiện f7đại, trùng 7sinh - 71 0chương + 2b5 ngoại 39truyện - Link 1debook

Chơi e9đùa em đến e5nghiện 05- Lăng Hề 8Hề - Hiện eđại, sắc 4– 10 chương 5– Hệ liệt f7Người yêu ekhông ngoan 72- Link 8ebook

Chủ 9cnhân, xin fbchào 9- Nguyên 1Viện - Hiện b7đại, sắc e3- 10 chương

Chủ 6tịch hiểu e9lầm lớn 3a- Vu Trinh 9- Hiện đại 27- 10 chương 1- Hệ liệt aChủ tịch dthật có f3lỗi - Link eebook

Chung 0Cư Hạnh ePhúc: Tổng b3giám đốc f- Kim Huyên 8- Hiện Đại 1a– 9 chương 08– Hệ liệt 2Công ngụ 68 tầng

Chuyến 3tàu tình 5yêu của f5trùm xã 61hội đen 1e– Túc Vân 69– Hiện a4đại – 910 chương

Chuyện 49tình của 7ftổng giám ađốc ac- Giản Phàm 68- Hiện đại bc- 10 chương

Chưa aĐủ 2- Bàn Tơ c4- Hiện đại, d6H - 10 chương a9- Link a0ebook

70con chó nhỏ aetên Du Hoan dHoan 39- Du Hoan daHoan - Hiện 55đại - 11 fechương

3vương gia 5mới dám elớn tiếng 9– Tứ Nguyệt a– Xuyên 87không, sắc b2– 10 chương 6– Hệ liệt d6Đến đâu acũng được f9như ý

Con bgái yêu dcủa ác 4ma d- Điển 39Tâm - Hiện b1đại - 9 bchương - 3Hệ liệt 53Đảng ác cma - Link 2ebook

Con a1thỏ nhỏ 55ngoan ngoãn 42- Luyện 5Nghê Thái cf- Hiện đại d- 10 chương

Con cthứ f- Nhạc Nhan 2- Cổ đại 2- 10 chương d- Hệ liệt 9Đại trạch bmôn - Link 9ebook

bbé lọ lem ecủa lão 6đại 46- Nhạc Nhan 2- Hiện đại, b5sắc - 10 e0chương - Link 99ebook

abé lọ lem b8của tổng 6dgiám đốc dbá đạo 0- Lạc Vi 55Nhi - Hiện bđại - 166 8chương - Link 92ebook

dbé lọ lem 2ađá hoàng e6tử a- Khải Ly 7c– Hiện 4đại – f310 chương 9- Link 0ebook

22dâu 17 tuổi 1- Giản Huân 51- Hiện đại 5– 10 chương 5f- Hệ liệt 94Cô dâu nhỏ

8cdâu không 28nên là em 65- Phong Quang 1- Hiện đại ef- 10 chương d- Hệ liệt 6bĐổi chú 0rể

f2dâu nhỏ a9của tổng bbgiám đốc f8- Lâm Thiên aaSắc - Hiện e0đại - 10 fchương - Link 85ebook

6fgái nhà ebgiàu theo 7đuổi tình 36yêu 6b- Mạn Lục c- Hiện đại, 1H - 9 chương

40gái thích d2khóc 9f- Kỷ Nhạc aeVân - Hiện 5đại - 10 3chương - Link 20ebook

fbgái xinh 03đẹp và 19thiên sứ 11đen 93- Lam Chi 04Vũ - Hiện 55đại - 10 4chương

bnàng đáng ayêu của 8tổng giám 99đốc chung etình f- Hoàng Phủ 8bVũ Nguyệt 0- Hiện đại 7- 12 chương

fnàng xinh 1fđẹp của 6bá tước 7- Thần Hi e- Hiện đại 49- 10 chương 4- Hệ liệt 3Cô nàng 5trốn hôn

ccnàng xinh cđẹp của 57giáo phụ 93- Thần Hi 80- Hiện đại ee- 10 chương 4- Hệ liệt 2Cô nàng 16trốn hôn a- Link 3eebook

abnàng xinh e0đẹp của 77môn chủ 65- Thần Hi f- Hiện đại e7- 10 chương a- Hệ liệt a0Cô nàng 65trốn hôn

1bnàng xinh afđẹp của 0tổng giám a5đốc 3- Thần Hi 6- Hiện đại e- 10 chương 2- Hệ liệt 2Cô nàng atrốn hôn

dbnương, nàng aathật khó 85theo đuổi 6- Phỉ Phỉ ff- Xuyên không 3- 8 chương 4c+ kết thúc

9vợ bé nhỏ 5của tổng 7cgiám đốc fbăng hỏa 0f- Ái Ước c- 99 chương

dvợ bỏ atrốn 35- Tiểu Đào b- Hiện đại 4- 10 chương

cvợ giả 7bcủa tổng 13giám đốc 5- Thanh Đình e- Hiện đại, c2trùng sinh 91- 170 chương

fvợ nhỏ ctrẻ trung 8b- Cổ Lăng d- Hiện đại 9d- 10 chương

fvợ trẻ dcon của ctổng giám cđốc 08- Mộ Dung 1Tuyết Anh 7a- Hiện đại 91– 81 chương

8vợ trẻ b3con mười 5triệu của dtổng giám 5- Quế Tiểu 2Văn - Hiện 0bđại, H e- 10 chương 2f- Hệ liệt 64Ông chủ e9lớn tập 4hợp đặc cbiệt

Công 03chúa, chớ 48đi c5- Tác Đông aeLan - Cổ f9đại - 10 3fchương

Công 5achúa dã 35man d- Nhạc Nhan 7- Cổ đại 3d- 10 chương

Công bfchúa nhỏ 8phúc hắc: 97cha trước, 55cách mẹ 0xa một chút! 7- Hinh Như c3Chỉ Thủy 3- Hiện đại a- 101 chương 14+ 9 ngoại 7truyện - Link eebook

Công 18chúa nếm aftrái cấm 97– Kim Huyên e– Hiện dđại - 10 ffchương – 99Hệ liệt dfTỷ muội

Công e2chúa thất 91sủng, ta d6muốn ngươi 7- Mộng Yểm 2- Cổ đại f6- 136 chương d0- Link caebook

Cục 5cưng bé b7nhỏ của 9atổng giám 4đốc hai 2mặt f- Bàng Đô 7Đô - Hiện cfđại, NP 4- 192 chương

Cục b2cưng bé 58nhỏ yêu dbạo quân 7– Tứ Nguyệt 5– Hiện fcđại, sắc e– 10 chương 55- Link 93ebook

Cục 1dcưng của e8tổng giám 24đốc c4- Tô Lâm f4- Hiện đại, eaH - 10 chương

Cục a2cưng phúc 8chắc: Mẹ 93vẫn còn ddrất thuần 46khiết cf- Đồng cNiên - Hiện 92đại - 247 67chương

Cung 1chủ đùa 5phi 75- Lam Cầm 6a- Cổ đại 2- 10 chương 5- Hệ liệt eKhéo đùa 6thê tử b4hoàng đế d0- Link a6ebook

Cùng a5múa với 3sói b- Quả Đào 1Đáng Yêu d7- Xuyên không 72– 107 chương b- Link 1ebook

Cuộc c8chiến trạch 18nam 7- Mễ Bao 1- Hiện đại c1- 10 chương 42– Hệ liệt f5Đại “Trạch” emôn – Link b3ebook

Cuộc 41đấu tình cyêu tàn 43khốc 2b– Mai tử 9- Hiện đại 5– 9 chương e0- Link f0ebook

Cuồng 6thú c1- Nhạc Nhan f- Hiện đại, 2sắc - 10 7chương

Cưng 78à, cưng 41chiều anh a8nữa đi! 00- Nguyên 1bViện - Hiện d6đại - 10 d2chương - 0Hệ liệt dNguyệt lão dchơi bận

Cưng 9bà, đừng 4dvờ đứng 9đắn nữa b- Nguyên 5bViện - Hiện dđại, H 7- 10 chương f6- Hệ liệt 6Nguyệt lão 3hơi bận

Cưng f2chiều: Bảo 10hộ vợ fyêu c7- Tịch Mộng c- Hiện đại, 3sủng - 188 7chương

Cười chỏi sinh 5tử duyên f9– Cổ Linh 7– Hiện eđại - 10 fchương - 85Hệ liệt 1thất tu fla

Cưới 1trước yêu 6sau c- Giản Anh 65- Hiện đại 9- 10 chương

Cưới eevợ trước ddso chiêu 22– Trạm b7Lượng – 26Hiện đại a– 10 chương

Cưỡng achiếm giường aavua: Bạo equân, thỉnh 8an cho bổn 5cung 65– Nại 2Tiểu Nhàn 3e– Xuyên c9không - 135 5chương

Cưỡng 4ép cô nàng 4enằm vùng 66làm vợ e- Trần Tiểu 9Na - Hiện 3đại - 91 71chương

Cướp 67Tân Lang 3e- Akiaki - 49Cổ đại a6- 10 chương a- Link 8ebook

Cửu 1eVĩ Miêu 3Yêu b- Tâm Tuyền bThủy Toản e9- Huyền 2huyễn, hiện 4đại - 71 achương


images


cvương phi batừ trên 0trời rơi 82xuống f- Giang Chỉ e5Lam - Xuyên 1không - 9 8achương

Dám 4yêu dám 3alên 8- Kagen no bJu - Hiện 2đại - 44 c1chương - Link eebook

Dạy f2dỗ ác ma b- Lộ Khả 10Khả - Hiện 2fđại - 8 70chương

Dạy 0fDỗ Bà Xã 20Của Mình 0f- Kim Tinh bc- Hiện đại 7d- 10 chương 6a- Link 1ebook

Dâu d3trưởng 39- Nhạc Nhan 4- Cổ đại, fsắc - 10 cchương - 4Hệ liệt 78Đại trạch 21môn - Link 3ebook

eác đánh 2sói a6– Cổ Linh b– Cổ đại 4d– 9 chương, 61 hồi kết 0Link 51ebook 1 07- Link debook 2

Diễm acơ của 5bá vương 5– Vu Linh d– Xuyên a7không – 3610 chương 0Link eebook

Diễm eLuyến Tàn 4Đồng 96- Duật Dương 1a- Đam mỹ, 1cổ đại, 8cường thủ 4hào đoạt fe– 40 chương

Dính 8nàng thật achặt 7b- Tử Tâm 6e- Xuyên không d- 10 chương a6- Hệ liệt e8Điều kiện 7của ma nữ

Dụ 78chàng cắn e9câu 6– Cổ Linh 8– Cổ Đại d– 8 chương

16đau vẫn 1yêu em 1- Quý Khả f0Tường - 4Hiện đại b- 10 chương

Dục bvọng của 2kẻ chinh 50phục d2- Đinh Mặc 8a- Viễn Tưởng 1- 101 chương c- Link 9aebook

Dùng cahết đời dđể yêu 0– Vu San 3a– Hiện 9cđại – a873 chương a- Link a0ebook

Duyên 98đến b3– Kim Huyên 23– Xuyên 3không - 10 a4chương – 5Hệ liệt 46Rơi vào e0biển thời 94gian

Duyên cbđến khó 1thoát 2- Thương 4Tố Hoa - aHiện đại, 7H - 58 chương 7- Hệ liệt a8Chuyện rối frắm trước 98sau hôn nhân

Dưa 4Gang nhỏ 7của tôi c- Nhạc Nhan 6- Hiện đại, e1H - 10 chương 32- Link debook

Dược 68yêu 6e- akiaki - 12Cổ đại 41- 14 chương

Đại 84ca si tình a- Quý Ly d- Hiện đại d- 10 chương

Đại 5lục thất a1lạc d1- Đa Mộc 76Mộc Đa c- Nhân thú c4- 62 chương c+ 3 ngoại 6truyện

Đại 54quản gia 6tiểu nương dtử 88- Nữ Vương 7eKhông Ở eeNhà - Cổ ađại - 94 9chương + 41 ngoại 2btruyện - Link 5ebook

Đại 5btiểu thư 6của tôi 8b- Đường 1eQuả - Hiện 83đại, sắc 48- 10 chương

Đánh c3mất tình 12yêu 4- Lam Bạch ceSắc - Hiện 89đại - 64 1chương + 952 ngoại 33truyện

Đánh 1ngã nữ afchính, cự atuyệt làm cavật hy sinh db- Khí Khanh ceMộc tiểu 03JJ - Xuyên bbkhông - 46 cachương + 42 ngoại 7truyện - Link 5ebook

Đào fdhôn tám 88trăm năm 90- Dư Uyển fUyển -  Cổ 6đại, hiện 9đại – 3422 chương d5+ 2 ngoại 68truyện - Link baebook

Đặt 3bút thành cchôn b0- Hân Hân 68Hướng Vinh c- Hiện đại ed- 45 chương 75- Link 7aebook

ĐCHH: 6Nữ đặc 44công xuyên ecqua thành 9thiên kim 7ethủ phú 1- Hoa Vô cTâm - Xuyên 0fkhông - Phần 6c1: 250 chương d+ Phần 2: 20128 chương e- Link 4ebook

Đế 6cnghiệp như bchọa fe- Mộ Dung 54Nhân Nhi ca- Cổ đại b- 30 chương

Đế 75vương bạc ftình 84- Minh Tinh 0- Cổ đại d7- 10 chương ec- Hệ liệt e1Bí mật bkhông tốt b4của người d2ấy - Link 72ebook

Đêm 8mất hồn 9của tổng 1egiám đốc 4- Bảo Bối 5- Hiện đại 6- 8 chương b- Link 85ebook

Đêm bmưa: Chọc 69phải tổng 3dgiám đốc btrí mạng 2- Tử Thu b- Hiện đại 8- 233 chương 9+ 33 ngoại dtruyện

Đêm 1săn xuân 04sắc 2- Kim Bích c- Hiện đại, 7dsắc - 10 82chương

Đi a2xem mắt f- Tát Không 6eKhông - Hiện b0đại - 73 6bchương + e41 ngoại 6truyện - Link 8ebook

Địa 1angục cấm eái: I love d9my sister a4- Tử Thiên 3Băng - Hiện 4đại - 27 3chương + 852 ngoại 0truyện

Địch b9hậu 3- Kiều Ninh 8- Cổ đại, 8dH - 16 chương c- Hệ liệt aTruyện sống a3còn ở hậu 1cung

Định 35nghĩa độc 9nhất vô 45nhị 3a- Hương 59Nam Thảo 15- Hiện đại de– 18 chương, fe9 ngoại aetruyện – Link 03ebook

Độc 4chiếm quân 2sủng, hoàng 4hậu không 6adễ chọc b5- Mèo Bị f0Cá Ăn - 2Xuyên không 4- 152 chương e- Link eebook

Độc 3sủng thiên d6kim nô 8- Vu Linh 8- Xuyên không 0- 9 chương ca– Hệ liệt aSong long a3giành châu 5c- Link b2ebook

Động 2cphòng hoa 7chúc trễ fmười năm b– Minh Tinh 2– Cổ Đại, 0ahài, sủng 3– 10 chương f– Hệ liệt 7Tình đẹp 17thành đôi c- Link 57ebook

Đông efphương thần 70long c- Thủy Ngân ac- Cổ đại a- 10 chương 3– Hệ liệt fVân cung 5tứ đường fb- Link 8ebook

Đuổi aTheo Trái 49Tim 84- Phương 78Tiểu Á 1- Hiện đại 79- 10 chương

Đừng 5như vậy, 37người ta 2vẫn còn flà học 31sinh đấy! 9d- Hồng Cửu 2e- Hiện đại a- 70 chương 0+ 1 ngoại 4truyện - Link 7ebook

Đừng 3nói hoàng 2fđế vô 3tình 5b- Đông Trùng 0d- Đam mỹ, 0cổ đại a- 9 chương

Đường 89chim bay 9c- Cuồng 23Ngôn Thiên 8Tiếu - Hiện fđại, hắc 79bang - 58 fchương + 5b9 ngoại 8truyện - Link 82ebook

Đương 27gia cách 2fcáchaDương Quan 3Tình Tử 1- Cổ đại 77– 10 chương 8– Hệ liệt fCông chúa 6ebang - Link 6ebook

Đường 1aTâm thục 7nữ 00- Điển 0cTâm - Hiện 4đại, sắc 28- 10 chương 6- Hệ liệt 01Thục nữ


images


Em fdám nói 9em không dtính phúc 66- Hốt Nhiên 4Chi Gian - fHiện đại 0– 63 chương, 44 ngoại f2truyện

Em 1đã nghe 20thấy chưa? d9- Tâm Thường 8- Hiện đại 7- 53 chương 0+ 1 ngoại 3truyện - Link 70ebook

Em 6không yêu 7tôi a- Khải Ly 7- Hiện đại, bsắc – e9 chương, akết thúc 80– Hệ liệt cNgược luyến 3tình thâm


images


Gặp 95gỡ tổng 6giám đốc 6ctuyệt tình eatàn khốc f- Tuyết 2dSắc Đồ abMi - Hiện 34đại, sắc f- 266 chương 3+ 2 ngoại 8truyện - Link 92ebook

Gần 8nhau lúc b9phồn hoa 1etan mất 98- Thủy Dạ a9Lam - Xuyên akhông - 72 echương, ac5 ngoại btruyện - Link 8ebook

Gấp 6dgáp để cmắt nhà 2btù vàng 0- Đồng d6Đồng - cHiện đại 6- 10 chương 8b- Hệ liệt cKhông vào fhào môn 9rất khó a1sống - Link fbebook

Giả 85làm người 5atình xã 1hội đen c9- Tạp Nhi 9b- Hiện đại a8- 10 chương 4- Link e4ebook

Gia 5mặt sẹo 1b- Nguyên 96Nhu - Xuyên 2không – 1a10 chương 5- Hệ liệt d3Trời giáng bsứ mạng 05- Link bebook

Gia f9sư có vấn fđề 24- Tử Tuyền 4f- Hiện đại 8- 10 chương ae+ 1 kết 0fthúc - Link 90ebook

Giang ahồ kỳ 29cục f4- An Tư Nguyên eb- Cổ đại, a3hài - 45 3chương + d1 kết thúc

Giang dnam mỹ nương 7btử 2- Vân Nhạc 2- Cổ đại, dsắc – b10 chương 1– Hệ liệt dGiang Nam 02nương tử 3d- Link c4ebook

Giao 2dịch tình fnhân 4- Liên Trân c- Hiện đại 5c- 10 chương

Giáo 1dsư, em có b6thể tốt 8nghiệp chưa? 4- Kiêu Dương 94Noãn Noãn 9- Hiện đại a- 62 chương 7+ 1 ngoại d4truyện - Link 39ebook

Giấc 8mộng của 6anh, chính 93là em e- Ninh Mông 6- Võng du, 5ahiện đại 3- 39 chương 8- Link 57ebook

Giờ e9lành trộm 11yêu 7- Cổ Tâm 0e- Xuyên không, 6sắc - 10 1chương

Gỗ 5mục không 84thể đẽo 3- Dạ Lễ 2Phục Mông 09Diện - Hiện 0đại - 35 b8chương


images


Hai 73'cầm' cùng ccvui c- Đông Bôn ddTây Cố b- Hiện đại a- 58 chương 4- Link f2ebook

Hải 3Dương 6- Hắc Khiết 5Minh - Hiện 0đại - 10 6chương

Hai e4người đấu bdhư giường f- Thương 39Tố Hoa - 21Hiện đại, cH - 51 chương b2+ 2 ngoại btruyện - beHệ liệt 8Chuyện rối 1rắm trước 3sau hôn nhân

Hải 89Vương 9- Minh Tinh dd- Cổ đại e- 10 chương 1c- Hệ liệt b0Chí tôn 3hoàn lương 8a- Link febook

Hạnh ePhúc, không 1abắn không ctrúng bia! 3- Mộc Thanh 0eVũ - Hiện 6đại, quân 23nhân - 71 2chương + f23 ngoại 7truyện - Link cebook

Hành 79trình nắm 8giữ Nguyệt 7d- Hân Hân 0Hướng Vinh 4- Xuyên không df- 56 chương a+ 1 ngoại 3etruyện

Hạt 73tiêu nhỏ 4ctrên bàn ecơm 86- Liên Liên 2- Hiện đại 93- 9 chương b- Hệ liệt c3Là lạ một e5nhà thân 1b- Link 0ebook

Hãy 0nhớ, anh 4yêu em 69- Giản Huân d- Hiện đại 05- 10 chương

Hắc bfla sát de- Đan Phi 1Tuyết - 9Cổ đại 9– 10 chương 8Link aebook

Hoa 94đào khuynh d2quốc 2- Trạm Lộ 0- Cổ đại 08- 17 chương 1- Hệ liệt beNguyện làm 12phu nô - Link 72ebook

Hoa 83Khai b3- Giản Huân 9- Cổ đại 51- 10 chương c- Hệ liệt eTứ hỉ b5lâm môn 27- Link c4ebook

Hoa dakhôi nắm 1quyền: Vương 1gia người 7athật xấu!! 5f- Dạ Vũ eKhuynh Thành 9- Xuyên không 9- 207 chương 4- Link 5ebook

Hoa 0tâm tổng 10giám đốc 0- Vân Thanh d- Hiện đại 8- 127 chương

Hoàng 5fHậu Ác 2bĐộc f5- A Đậu 0- Huyền 08huyễn, cổ dđại - 13 7echương - Link a2ebook

Hoàng 5dhậu bị 5vứt bỏ e5- Minh Tinh c6- Cổ đại bd- 10 chương a- Hệ liệt b9Ác thê tới acửa

Hoàng 82hậu sát 84thủ 0- akiaki - 6Xuyên không d3- 12 chương

Hoàng 88hậu xinh eđẹp ác eđộc d5- Vũ Cách 9Nguyệt - 98Trùng sinh c- 22 chương c5- Link bebook

Hoàng akhông hư, aphi không 39thương 9- Tô Nguyệt cVân - Xuyên 9bkhông - 167 27chương - Link 0ebook

Hoàng 8Phi lính 54đặc công: 47Phượng 3mưu thiên 6hạ 40- Dương fdGiai Ny - 8Xuyên không 8e- 551 chương

Hoàng ethượng addụ dỗ 7thị vệ 2a- Vạn Ngữ 8- Đam mỹ, 9cổ đại 3– 10 chương

Hoàng etước kỷ 9sự 1- Song Mục 4– Cổ đại 2Link 4ebook

Hồ 0bly! Muốn 2dchờ ta bao 4lâu? e- Mật Trầm eeTrầm - Huyền 3huyễn – 9f62 chương, b54 ngoại 2truyện - Link bebook

Hổ 4Môi f- Thập Phương f- Đam mỹ, bcxuyên không 84- 5 chương

Hôm bnay em phải 0gả cho anh f0– Lục 1Phong Tranh 1– Hiện cđại, sủng e– 10 chương 9– Hệ liệt 83A phiêu tiểu eatình ca - Link bebook

Hôn ccmê liền edcưới e8- Kagen no 5Ju - Hiện eđại, sủng f– 39 chương 4+ 5 ngoại btruyện - Link 79ebook

Hôn 08nhân 88 tỷ f- Mễ Nhạc 4- Hiện đại 3- 10 chương

Hôn f3nhân đại dsự 73- Tử Trừng 5- Hiện đại 1a- 11 chương e- Hệ liệt a9Chỉ yêu d6em thôi

Hợp fđồng 77 45ngày: Ông aexã bá đạo 1đứng sang f4bên 54- Bách Lý 1dYêu Yêu d- Hiện đại c- 45 chương a8- Link 8ebook

Hợp 8ađồng tình cyêu nguy 65hiểm f2- Mạc Nhan f– Hiện 4đại – b10 chương 69Link 3ebook

Hợp ddpháp tình 3nhân 1d– Sugar 4c- Hiện đại, 7sắc – 310 chương 2- Hệ liệt 7Tàng xuống dtình nhân

Hương 74thơm băng bđá như 37xưa 8f- Mễ Lạp bPhấn - Hiện e0đại - 35 0chương - Link febook

Hương 75thơm mê 6hoặc của 8hoàng hậu a– Chu Tiếu bY – Cổ cđại – 632 chương b- Link 8ebook


images


Kẻ 9gian tuyệt 8đối phải 8cáo trạng 9trước 5– Tả Vân 17– Hiện fđại – c10 chương e- Link 5bebook

Kẹo dđã mở c8không thể 19trả lại a- Nguyên b9Viện - Hiện 05đại, sắc 2- 10 chương f- Hệ liệt fNguyệt lão d0hơi bận

Kế dhoạch theo 92đuổi vợ decủa Dạ 65tiên sinh 3b- Lộ Khả 39Khả - Hiện 66đại - 8 5chương

Kết 8hôn rồi 4yêu f1- Chu Khinh 7- Hiện đại, 4sắc - 10 6chương - Link 5ebook

Kết 10hôn với 6tổng giám dđốc db- Điển 69Điển - 4Hiện đại 74- 10 chương f- Hệ liệt 1Người yêu dtổng giám 92đốc của 39tôi - Link fbebook

Khách 04quan, không 6thể được 4b- Lam Bạch 11Sắc - Hiện 87đại - 45 fchương + 42 ngoại 4dtruyện - Link 7ebook

Khách 3trọ, đừng 57như vậy 7- Lam Bạch fSắc - Hiện 48đại - 47 33chương + 03 ngoại bbtruyện - Link 2ebook

Khát 3athú 9- Nhạc Nhan 12- Hiện đại 2b- 10 chương

Khẩu 0vị nặng e- Tửu Tiểu bThất - Hiện 75đại, hài 9- 48 chương 33- Link feebook

Khéo 1edụ nữ ftổng giám 63đốc 85- Đan Tinh 7d- Hiện đại 7- 10 chương

Khi 8fác thiếu a2xuyên qua 0thành hoa ffkhôi 1e- Tiêu Bạch 60Luyện - 80Xuyên không cf- 88 chương

Khí c8phi khuynh 6thành của 9Vương gia 3e- Vân Thiên e7Thiếu - 53Xuyên không aa- 168 chương 1c- Link 6ebook

Khí 8ephi tái giá: eQuân thần 75phân tranh 6f- Lam Tử c7- Xuyên không c8- 156 chương 3+ 3 ngoại b3truyện

Khi 9fphụ nữ 0xuyên đến 1thế giới 10thú nam f2- Tư Đồ bYêu Yêu 40- Xuyên không, f2người thú df- 78 chương bc+ 5 ngoại ctruyện

Khi e7phúc hắc 26gặp biến athái 4– Lãnh e8Túy – Xuyên 0Không, hài 33– 39 chương c- Link 8ebook

Khi 4quân hôn ddgặp gỡ 84tình yêu 8- Thanh Xuân fcTiểu Biến 8Thái -Hiện 72đại – d43 chương 25– Hệ liệt cÁi ái bảo 2bối - Link 6ebook

Khiêu 0ckhích mất 2khống chế: f5Gặp gỡ 6nhân vật 7lớn cực 7phẩm 9- Nhật Lạc 7Cách Tang bHoa - Hiện 4đại - 143 5echương

Không acẩn thận b7đụng phải c6tổng giám 9đốc 03- Khiết 6Tâm - Hiện 8đại - 10 fchương - 7Hệ liệt 61Cổ tích 85phi thường 2của tôi

Không 9cẩn thận 6gặp phải dnhân vật 3lớn 1- Khiết aTâm - Hiện ccđại - 10 6chương - e6Hệ liệt 5dCổ tích 1phi thường dcủa tôi

Không acẩn thận enhặt được 8ông chủ bdlớn 1c- Khiết 6Tâm - Hiện 0đại - 10 b1chương - 2fHệ liệt ccCổ tích aphi thường 7của tôi

Không 3ađược giật 6chồng tôi 02- Mạn Ny 9- Hiện đại e- 10 chương

Không bnhận người 7tình cũ 3- Dư Mật f- Hiện đại e8- 10 chương

Không 7sợ làm dhư em f2- Thạch 0dTú - Hiện eđại - 10 dbchương - Link cebook

Không 6thị tẩm, 46chém! 68– Lam Ngả eThảo – 77Cổ đại, 15hài, phúc 1hắc – 947 chương, b14 ngoại 03truyện – Link 6ebook

Khúc 94giao hưởng equân hôn 3- Vitamin 1ABC - Hiện ađại - 49 2chương

Kích 68Tình Tuyết fSắc cf- Quý Sa 9- Hiện đại, 6fsắc – 1210 chương 9- Link 2eebook

Kiêu 3hoa của 5bảo chủ 6- Liên Liên 3- Cổ đại, 2H - 10 chương

Kiêu 2bSủng 5- Đinh Mặc 7c- Viễn tưởng bb- 90 chương 0+ 14 ngoại actruyện - Link febook

Kiều bdthê lạc 96đường 3– Lăng 1Trúc – eCổ Đại c0– 10 chương c– Hệ liệt 2Huyền cốc 4btứ thánh

Kiều fthê, xem dengươi chạy 95hướng nào 4- Quế Tiểu 7Văn - Hiện 9đại - 8 2chương

Kim 7chủ định 6đoạt d- Tả Vân 8- Hiện đại 74– 10 chương, 31kết thúc c8- Link 5ebook

Kim bcương cấp 1phá sản 34nữ d- Minh Tinh e– Hiện 3đại – 710 chương 76Link debook

Kim 05Nhật Kim 1Sinh d- Thử Khởi 63Bỉ Phục e- Đam mỹ, 8hiện đại 9- 9 chương


images


Lạc 8cĐường 5- Dạ An b2- Xuyên không 5- 25 chương b+ 3 ngoại 1truyện - Link 26ebook

Lạc 8mất tình 7fyêu: Linh d4hồn của ftội lỗi e3- Hạ Vũ f- Hiện đại, 1trùng sinh 0e- 45 chương b9+ 2 ngoại 29truyện

Lạc 9Tuyết Thành b2Bạch 8- Bunny - 7Đam mỹ 98- 7 chương, 51 ngoại 5truyện

Làm cnhục ca 4fca 64- Lam Cầm 0- Cổ đại 7a, sắc – 69 chương, 261 kết thúc 2- Link e6ebook

Làm dphiền huyện 3cthái gia 0- Mai Bối c7Nhĩ - Cổ 1đại – 810 chương d- Link c5ebook

Lãng 06tử phụ ftình 59- Đường eTâm - Hiện 7đại, trùng 3sinh - 10 83chương

Lang eNha 97- Neleta - cĐam mỹ, c3cổ đại 5d- 10 chương

Lãnh 4thiếu truy 32thê 7- Hoa Điền c3Bắc - Hiện eđại – ae45 chương, 1c5 ngoại 6truyện – Link 35ebook

Lão a6bà tiểu 93bạch của 2fsắc lang 6etổng giám dđốc 2- Y Nắng 9Tình + Tyna 9Trần - Hiện 82đại, H 6- 10 chương  

Lâm eGiang Tiên 0- Hồ Điệp 3SEBA - Xuyên 9không - 56 9chương - Link 08ebook

Lấy enhầm anh cchồng nhiều btiền 48- Phong Quang 0- Hiện đại 16- 10 chương 1f- Hệ liệt bĐổi chú d9rể - Link 73ebook

bHoa Khuynh 3Quốc b9- Lê Chi 35Chi - Huyềnh 0huyễn - 517 chương

Lệ dngọc c– Lăng 9Nặc – 3Đam mỹ d- 16 chương

Lên 7giường catrước ly 6hôn fa- Diệp Tình dd- Hiện đại cf- 9 chương 95- Link 99ebook

Lên 31Nhầm Giường? f3- Akiaki - 3dXuyên không 8- 10 chương

Lên 1Nhầm Kiệu eHoa 1- akiaki - 73Cổ đại c1- 18 chương

Loạn 3athế khuynh fca d– hoatranh c- Xuyên không, 67tự sáng 5tác – 59 5chương, b04 ngoại 44truyện

Lỡ eyêu thanh fmai trúc 4 4- Nhược 45Tinh - Hiện 47đại, sắc 8- 9 chương

Lửa fedục khó enhịn 2- Tinh Hồng 0c- Hiện đại, 3H mạnh - 810 chương 5- Hệ liệt bdHộ vệ 10tuyệt sắc 85- Link 4debook

Ly 5hôn không 46chia tay 6- Quan Dĩnh f- Hiện đại c5- 33 chương

Ly ahôn rồi e1yêu 9- Dạ Ngưng edTử - Hiện 1đại - 22 fchương - Link eebook


Được thanks
Xem thông tin cá nhân YIM
Có bài mới 13.07.2012, 23:17
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Quỷ Hồ Bang Cầm Thú
Bang Chủ Quỷ Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 33956
Được thanks: 40118 lần
Điểm: 9.83
Tài sản riêng:
Có bài mới List truyện dài hoàn + Ebook - Điểm: 10
Chú 8thích: click fbvào tên 1truyện. 2a © DiendanLeQuyDon.comTruyện mới 47sẽ được f1để ở eđầu list.

Lưu d3ý: dBạn nào 0dùng opera 8mini mà bị flỗi chữ 5aố khi đọc 7ruyện ở a8iễn đàn, 0hì hãy vào aetting (cài 5ađặt) của 06pera mini, bỏ phần ddhuyên xem e1ho điện 8dhoại (off baingle column 9iew), lưu 7d(save) lại, 87eload page e9à xem được. 87 © DiendanLeQuyDon.comòn dùng 3C thì vào e8etting chọn 6browse mode, aồi chọn azoom mode, eau đó reload 70age lại deà được. 5 © DiendanLeQuyDon.comếu không 81được thì bãy nâng fấp phiên 0ản mới a7ồi làm cehư trên. 7 © DiendanLeQuyDon.comếu bị bỗi mất 6hữ thì 8aào setting, 0dnable javascript 3à được.

images


5mi! Mau về 2nhà thôi 0d- Trần Duy b2- Hiện đại 14- 53 chương 1+ 1 ngoại bftruyện - Link 02ebook

Mang eTheo Cục 2Cưng Chơi b8Game 3- Trang Cầu 22Đích Bình aTử - Võng dDu – 24 1chương, 53 ngoại atruyện - Link cebook

Mạnh 7Có Kiếp a7Thiên Thiên 3- Lục Xu 40- Hiện đại d- 48 chương 53+ 1 ngoại aetruyện - Link 5aebook

Mãnh 23nam đầu 4agỗ theo ađuổi cô 7bdâu 7- Hắc Khiết 8Minh - Hiện cđại - 10 echương - ffHệ liệt acCity Hunter

May 5mắn được 9bchàng yêu 49– A Đồng 0– Cổ đại, dsắc – 510 chương de- Link 10ebook

Mặt c3trắng nhỏ bđứng sang 5ebên! 2- Vân Cát bCẩm Tú 3- Hiện đại 7- 49 chương ba+ 3 ngoại ctruyện

Mấy 05đêm cũng a0là đêm 53đầu 4e- Nghệ Tịnh 1a- Hiện đại e- 10 chương

Mẹ, echúng con d5muốn cha: 9abảo bối 8cMật Đường cb- Đan Thanh 5Mộng - Hiện a3đại - 144 7achương - Link 86ebook

Mẹ 6của đứa 4trẻ đừng e1chạy f3- Tâm Đào 2- Hiện đại f- 151 chương 6f- Link f5ebook

Mẹ 8mạnh mẽ c2mua một 1tặng hai ab- Anh Vũ 47Phiêu Linh 1- Hiện đại 8f- 188 chương 9- Link 0eebook

40hoặc song 04vương 6- Thánh Yêu a6- Xuyên không 0f- 102 chương

Mị bhậu hí 7lãnh hoàng 7- Sở Thanh 7a- Xuyên không 2b- 495 chương

Minh 8tinh kiêm 5tổng giám 98đốc fb- Đạm Mạc cĐích Tử 4Sắc - Hiện 7đại - 84 fdchương - Link 21ebook

Môn 0chủ đùa c0phi 1- Lam Cầm f- Cổ đại 88- 10 chương bd- Hệ liệt bKhéo đùa 4thê tử a8hoàng đế b1- Link 9ebook

Một fđêm một angày một d2đời 6- Phù Tô 3dLục - Hiện 9đại, ngược 4cluyến tình 6cthâm – 522 chương

Một 8fmình đấu dcvới lưu fmanh c1- Thần Vân c- Hiện đại b7- 10 chương a- Link a7ebook

Một bngày làm athầy, cả 9dđời làm 07chồng a9- Hồ Ly 9Đi Ngang dcQua - Hiện 91đại - 58 9chương + f61 ngoại b1truyện - Link 1eebook

Mời 2atân lang f0lên kiệu choa 80- Mai Bối aNhĩ - Cổ 91đại - 10 b2chương

Mua bem một trăm 1đêm 6- Nghê Tịnh 05- Hiện đại, 26H - 20 chương c1- Link bebook

Mùa fhoa rơi gặp bclại chàng 5- Thục Khách b– Huyền chuyễn – 347 chương a7Link aebook

Mua 2thê tử d- akiaki - eCổ đại 9- 12 chương

Mười 6dặm gió bxuân không 8bằng em ec- Mộc Thanh 92Vũ - Hiện 3đại - 64 9chương + a3 ngoại atruyện - Link 4ebook

Mướn dphòng rồi f1lên giường 4- Thương a9Tố Hoa - 4Hiện đại, 6H - 37 chương- 5Hệ liệt 6Chuyện rối 3rắm trước 56sau hôn nhân

Mưu 0sắc 9- Dạ Chi 31Dạ - Cổ 0đại - 49 12chương

Mỹ 7aNhân Phu 5Quân ee- Lạc Thần b6Hoa - Cổ 9dđại - 172 62chương

Mỹ 7vị se duyên 8anh với 1em c- Hàn Liệt 9- Hiện đại cc– 42 chương 1– Hệ liệt b7Quyến luyến 1giữa răng 6môi - Link 8ebook


images


Nam 19cương trực bsợ nữ bddây dưa 4c- Chanh Tinh 6- Hiện đại 4– 10 chương, cc2 kết thúc d9- Link d5ebook

Này! 86Mau Buông 1Cô Ấy Ra b1- Ức Cẩm 4- Hiện đại 1- 57 chương 7+ 1 ngoại 0etruyện

Năm 84mươi thước athâm lam d– Ba Nữu 9– Hiện cđại – 875 chương

Năm dnăm sau kéo 71em lên giường e- An Tĩnh c1- Hiện đại, 35sắc - 15 9chương - Link 8ebook

Nắm 05tay người, fkéo người 2fđi a0- Thiên Hạ 7Vô Bệnh 4- Xuyên không 8- 82 chương b1+ 7 ngoại 4dtruyện - Link 9bebook

Nắm btay nhau đi 3akhắp nhân fgian 0- Ly Trần 4aNhất Tiếu 3- Cổ đại 0b- 24 chương

Ngài abchủ tịch 15ác liệt 27- Vu Trinh 2- Hiện đại a- 10 chương e- Hệ liệt 3Chủ tịch b2thật có 9lỗi

Ngại 5fgì lên giường 8- Lưu Tam aTam - Hiện 1đại - 73 efchương + 5a10 ngoại etruyện

Ngạo 0thế tuyệt etrần 0e- Tuyệt 10Trần Tử cdThương - 9aXuyên không, 5dị giới 06- 81 chương

Nghịch 2lửa 3- Phong Tử 58Tam Tam - fHiện đại 6c- 69 chương 90+ 6 ngoại 2truyện

Ngoài 3dự đoán 9mọi người 4- Tát Không fKhông -  Hiện bđại – 0e10 chương

Ngọt 0ngào đùa ftình cc- Lâm Hiểu b9Quân - Hiện 92đại - 10 66chương

Ngọt 2ngào với 84tổng giám f9đốc 9f- Điển e4Điển - 6Hiện đại c6- 10 chương 9f- Hệ liệt ceNgười yêu datổng giám 6eđốc của cetôi

Ngốc cathê lưu 41lạc giang 89hồ 02- Mạc Nghiên 5Yên - Xuyên ekhông - 164 14chương + 33 ngoại ftruyện - Link 8ebook

Ngồi 6hưởng tám fbchồng 9d- Giản Hồng 0Trang - Xuyên dkhông, NP a9- 203 chương b7+ 10 ngoại 7btruyện

Ngủ 15bên cạnh dagiáo sư ab– Mộc 97Không Bách 4- Hiện đại 2- 48 chương 65+ 2 ngoại 4truyện - Link 5ebook

Nguyện cước trọn 1đời- 3bLục Xu - f9Hiện đại c- 88 chương 2+ 1 ngoại 1dtruyện

Nguyệt 00Quang d1- Hắc Khiết 97Minh - Hiện 3đại - 10 d2chương

Ngự bhoàng c- Minh Tinh f- Cổ đại 7c– 10 chương b5– Hệ liệt 9Chí tôn dhoàn lương 90- Link 2ebook

Ngự 1ethú nữ 4vương d- Luyến 3Nguyệt Nhi c- Xuyên không a5- 183 chương 89+ 2 ngoại 3truyện - Link 8ebook

Người 7anh yêu chính 0blà em b- Trinh Tử 0- Hiện đại, dbH - 10 chương f- Hệ liệt a0Nuôi quỷ 12nhỏ - Link 62ebook

Người 4bên gối 49lạnh lùng 81- Đình Nghiên 4b- Hiện đại, 96H - 10 chương fa- Hệ liệt fLiệt Nam c8Truy Tập 9Lệnh

Người 9đàn ông 0akiêu ngạo 7chớ phiền 99tôi 2- Tử Tiệp 78- Hiện đại 29- 10 chương

Người d8đàn ông 3xấu hiếm e 4- Kiều Ninh b- Hiện đại, 8H - 10 chương

Người egiám hộ atà ma 18- Đình Nghiên 60- Hiện đại, 9H - 10 chương 7- Hệ liệt 4Liệt Nam 9Truy Tập 7eLệnh - Link 4eebook

Người 64giám hộ a8ưu tú a2- Trinh Tử 41- Hiện đại, 6sắc - 10 6chương - eHệ liệt a7Nuôi quỷ 6nhỏ

Người b6Hầu Kiếm 9Thánh b7- Cần Thái 7- Cổ đại, 5sắc – b10 chương 4- Hệ liệt 45Vạn Thiên 04Sủng Ái

Người 4kia, thiếu bdgia ! 37- Kim Huyên 1- Hiện đại 6- 10 chương a1- Hệ liệt bquán cà b2phê hạnh 09phúc – Link 07ebook

Người edkia, tổng d8giám đốc 69! 1- Kim Huyên a- Hiện đại 3- 10 chương e- Hệ liệt dquán cà dphê hạnh 62phúc – Link bebook

Người 8ở chung 8cuồng ngạo f4- Đình Nghiên ce- Hiện đại 3- 10 chương 4- Hệ liệt 05Liệt Nam 4Truy Tập dLệnh

Người 26thiếp bị 5bỏ của 9vương gia 76mãnh tướng c- Hồ Ly f1- Cổ đại, 7ngược – cb109 chương

Người 5tình của e1ác ma c- Hạ Điệp 60- Hiện đại e- 9 chương e- Link 7ebook

Người 8tình nguy 9hiểm 37– Mạc cNhan – Hiện 13đại – b10 chương 1- Link 5ebook

Người 5ayêu "anh 4bem" của 80tôi fa- Nhược e6Tinh - Hiện 8đại, sắc 8- 10 chương

Người 9cyêu bị 2nguyền rủa a9- Tứ Nguyệt 1- Cổ đại, dH - 10 chương

Người 6yêu của dtổng giám bđốc xã 64hội đen 13- Quân Tử c7Hữu Ước b- Hiện đại ab- 110 chương e+ 3 ngoại dtruyện - Link beebook

Người f1yêu đào 17hoa của 5tôi c- Liên Liên 09- Hiện đại 81– 10 chương 2– Hệ liệt f0Đang len 2lén yêu fđương - Link 1ebook

Người 49yêu ngây 35thơ của 71tôi 8– Liên 5aLiên – 7Hiện đại f0– 10 chương 9– Hệ liệt fĐang len clén yêu 26đương

Người 19yêu ngốc 6cnghếch của 74tổng giám ađốc a1- Cung Ninh 52- Hiện đại b- 10 chương

Người 2yêu ơi, a2đi nào! a- Nhất Độ ecQuân Hoa 46- Huyền f5huyễn - 466 chương 50- Link cebook

Nha dchoàn e7- Trịnh cViện - Cổ 2đại - 20 63chương

Nha fhoàn không 5achịu gả a- Trạm Lượng 28- Cổ đại 2- 10 chương 34- Hệ liệt 73Quẻ hồng 50loan tinh bđộng

Nhà 7tù nóng 6bỏng: Tổng a3giám đốc 04tha cho tôi 8đi 0- Ái Tình cHoa Viên 27- Hiện đại 66- 132 chương 1+ 24 ngoại c1truyện

Nhạn 04Độ Thủy 2cNhu Tình b- Hân Ngữ a- Đam mỹ, 4cổ đại 8a- 10 chương

Nhặt 84được ông 64xã sĩ quan 95- Mặc Hạp 5Thiển Trà db- Hiện đại 42- 56 chương ff+ 4 ngoại atruyện - Link cebook

Nhận 2tội với 94em 42- Mạc Nhan f- Hiện đại e3- 10 chương

Nhập 78 df- Donggua1986 f2- Đam mỹ, 3hiện đại, 7ctrọng sinh 4– 75 chương

Nhật 24ký thăng f6cấp ở b2hậu cung fcủa nữ 1dphụ 1- Cửu Nguyệt 8Vi Lam - Xuyên 9không, cung 13đấu - 89 fchương

Nhật 6bký tìm chồng ecủa mẹ bahồ đồ 96- Mính Hương 73Hoa Hồn e2- Hiện đại 3- 100 chương

Nhật fký trưởng edthành của 4abảo mẫu f8- Hàn Liệt  - 7eHiện đại- 9810 chương

Nhất 8thế khuynh atình 3c- Yên Thị 4- Đam mỹ, 7acổ đại, 3sắc – 356 chương

Nhị 42kiến khiêu 0tình 9- Mễ Nhạc 4c- Hiện đại, f1sắc – a810 chương 5– Hệ liệt 9Thời kỳ 5yêu thử d- Link a6ebook

Nhím 4con, em đừng 3sợ! 01- Hoàng Phủ dVũ Nguyệt e9- Hiện đại b- 8 chương d- Link 6ebook

Nhu 6aHoàng Ngự fẢnh cb- Quý Ly a- Cổ đại, 56sắc - 10 cchương - 96Hệ liệt 0Lòng chàng 3như sắt

Như 3Ý 45- Kim Huyên 4b- Cổ đại d8- 10 chương 38- Hệ liệt dTứ hỉ d2lâm môn 8- Link 0ebook

Nhược 9fPhi 8- akiaki - 93Cổ đại 39- 10 chương

Nịnh ecvương d8- Trạm Lộ 8- Cổ đại 1– 9 chương 2– Hệ liệt 5Quan trường 1cchơi thật 77vui – Link 0cebook 1 a2- Link febook 2

Nóng blòng chữa a8trị bậy c- Mộc Tú 5b- Cổ đại b- 9 chương d5+ 1 ngoại 9truyện

Nợ 4dchồng 7- Chu Khinh 5- Hiện đại, 5H - 10 chương 9- Link 9ebook

Nợ 9bphong lưu 2của công e8chúa 0- Phức Mai f- Cổ đại 3a– 10 chương f– Hệ liệt 80Thành thân 41thật là ckhó - Link 7ebook

Nuôi fanh là họa 3– Cốc 0Nguyệt Ưu 0– Đam mỹ, dhiện đại  – 6210 chương

Nuôi 0dưỡng thỏ 2btiểu thư 8- Cầu Mộng 6- Hiện đại 24- 10 chương

Nữ agiúp việc 21của thái 83tử phúc 16hắc 6a- Thiên Lại 86Thần Thoại 9- Hiện đại 85- 176 chương 81- Link e2ebook

Nữ aphụ là 1cvô tội 59- Tiểu Cô 2Tử - Xuyên 5không - 78 2chương

Nữ b6phúc khí acủa tửu e4vương 89- Minh Tinh 28– Cổ đại 84– 11 chương c– Hệ liệt c7Ước định 2thủy tinh 1- Link 75ebook

Nữ ctặc trộm 01tim 1- Ngải Đông 6- Hiện đại dd- 10 chương 6a- Hệ liệt 0fHồ sơ Ngục faThiên

Nữ fvương của 1tể tướng a- Nhược 86Tinh - Cổ bđại, sắc fc- 10 chương 4- Hệ liệt 8fTrộm gạt 5giành lừa

Nữ 2vương dã bcman của ctổng giám 8đốc 4- Quan Tĩnh e- Hiện đại 38- 9 chương 37- Link 75ebook

Nữ cdvương lạnh 4lùng, Vạn 7vạn tuế! 70- Thiên Nhan 2e- Hiện đại, 5H - 10 chương

Nửa 00đời sau 11của ta c3- Ta Không bbPhải Thiên dSứ Của 4Ngươi - 0Xuyên không 21- 42 chương c+ 10 ngoại 5truyện - Link 24ebook

Nương 3nương rất 67khí phách: d3Chỉ cưng 15chiều Thái d8Tử Phi bướng 9bỉnh 7- An Thuần cNguyệt - 74Xuyên không a- 140 chương 0- Link 80ebook

Nương dftử bán 3thân a- Chanh Tinh 1- Cổ đại 25- 10 chương a- Link 3ebook


images


Ồn dào nhỏ d2- Tát Không bKhông - Hiện 05đại - 74 7chương + c5 ngoại 7dtruyện - Link cebook

Ông c8xã ăn vụng axin chùi 3mép f- Lăng Hề 7Hề - Hiện 79đại, sắc 3- 14 chương 2- Hệ liệt 05Yêu lớn ehơn tiếng ebnói

Ông 99xã, chúng fta cùng nhau e0làm ruộng 1đi c1- Cửu Nguyệt 6Bảo Bối 61- Xuyên không, 45hiện đại d4- 68 chương f+ 1 ngoại e3truyện - Link 3ebook

Ông 30xã của atôi là xã 54hội đen e- 3Thanh Âm feThiên Sứ 7e- Hiện đại 5– 69 chương f- Link eebook

Ông 7xã dân chơi 13không yêu 55tôi 5- Lâu Doanh 5cDoanh - Hiện 12đại - 15 3chương - Link 5ebook

Ông 5xã không 2thể nuông 6bchiều 8- Lâm Phỉ 66- Hiện đại, 8H - 10 chương

Ông 1xã là giáo e 1- Tử Tuyền 75- Hiện đại b8- 10 chương

Ông 2xã quái 14quỷ, xem 0ai sợ ai 6b- Cổ Nại 9- Hiện đại 6- 152 chương 5d- Link 2debook

Ông 6xã Satan d1đến gõ 1cửa 5- Thất Niệm fAn - Hiện bdđại - 199 c7chương - Link cfebook

Ông 0xã tuyệt 5không phải 21cực phẩm a7- Tạ Thượng c6Huân - Hiện d5đại - 10 bchương - 8Hệ liệt bTình duyên d8thai long 0phượng

4cChung YES, 0Kết Hôn 30NO 9f- Ngải Mân 08– Hiện e3đại - 10 bchương


images


Pa 1Pa 17 tuổi e- Hương 3Chương Thụ 1Đích Ảnh cTử - Tuổi 5eTeen – 52 bchương

Phế b0Tích d- Cuộc Sống 3bThật TMD 3Tịch Mịch 65Như Máu 7- Võng Du, 3hài – 31 9chương

Phi b0tử điêu 47ngoa của 63Hoàng đế 0- Mễ Lộ 9aLộ - Cổ c0đại, H a- 10 chương 0a- Hệ liệt f6Long phượng c1cát tường ff- Link 8cebook

Phong 7lưu đấu 2oan gia 8- Trạm Lượng 8- Hiện đại f0- 10 chương 04- Link febook

Phong 68Vũ Thanh b9Triều 1 4- VMT - Cổ 1đại, kiếm 5hiệp, 60 dchương

Phong b6Vũ Thanh 6Triều 2 b- VMT - Kiếm 0hiệp - 109 65chương

Phù a0quang 3- Mạt Hồi 1b- Đam mỹ, 3hiện đại 5- 8 chương 8+ 1 ngoại 6ftruyện

Phu 8quân của 93giáo chủ 4- akiaki - 5Cổ đại 87- 20 chương

Phu 97Quân Xấu 6dXa 5- Điển 5Tâm - Cổ 8eđại - 10 bfchương – 72Hệ liệt 84Gia tộc e8keo kiệt a- Link 08ebook

Phú 1Quý e0- Ký Thu 03- Cổ đại b0- 10 chương c9- Hệ liệt 13Tứ hỉ b6lâm môn

Phúc dhắc cũng edphải biết 0cách 8- Thu Thủy 2Y Nhân - 7Hiện đại, b7quân nhân ca- 59 chương 4- Link 25ebook

Phượng 0cẩn thiên dbhạ f- Nguyệt 12Xuất Vân a7- Cổ đại b- 167 chương 5- Link bebook

Phượng f9mị e- hoatranh df- Nữ tôn, 46tự sáng e3tác – 10 0chương, eb4 ngoại etruyện


images


Quản 91gia 8- Kha Hải 3Tình - Đam 7fmỹ, hiện 71đại - 6 fchương, e3 ngoại 73truyện

Quản 97gia công 61cứng nhắc 4- Lê Tiêm 8- Hiện đại 45– 10 chương 7– Hệ liệt 2Diệu quản agia

Quán 1rượu nhỏ bdyêu nhau a- Đan Phi 83Tuyết – 0dHiện đại 0– 10 chương 1e- Link 6ebook

Quan 6tỳ f- Mễ Lộ 26Lộ - Cổ 49đại, H 4- 10 chương e+ 2 ngoại c0truyện - 9Hệ liệt 6Truyện sống fcòn ở hậu ccung

Quần 1áo xốc fxếch a- Thương 98Tố Hoa - 9aHiện đại, bH - 56 chương 65+ 2 ngoại 8truyện - bHệ liệt 6Chuyện rối 5rắm trước 24sau hôn nhân

Quân 46chủ chọc fphi b- Lam Cầm 9- Cổ đại dc- 10 chương a1- Hệ liệt 0eKhéo đùa 27thê tử ehoàng đế f3- Link 1debook

Quấn 78lấy em đến ethê thảm 97- Trạm Lượng 9- Hiện đại 9- 10 chương

Quần eclụa bf- Nhạc Nhan 8b- Cổ đại, 5H - 10 chương 0+ 1 ngoại 5truyện - 6Hệ liệt f2Đại trạch fmôn - Link 6ebook

Quân 1fsủng 0- Sâm Trung 3fNhất Tiểu 1Yêu - Hiện 3đại - 56 3chương + b5 ngoại dtruyện

Quân e2vương đoạt ephi c4- Lam Cầm 9f- Cổ đại 3- 10 chương 24- Hệ liệt 0eKhéo đùa 2thê tử ehoàng đế b- Link 8ebook

Quý 2công tử 0bngang ngược d3- Tứ Nguyệt b4- Hiện đại, 0eH - 10 chương 0d- Link febook

Quỷ 77linh tinh 3d- Mai Bối 0Nhĩ - Cổ 78đại – a9 chương

Qủy 0dthê 6– Mạt 0aHồi – 20Đam mỹ, ekỳ bí – b30 chương

Quỷ f0Thần Y 85- Lâm Uyển 6Du - Cổ 8đại, sắc 5e– 10 chương 7– Hệ liệt 1Ma mỵ tứ 95công tử

Quyện 19tầm phương 50- Hồ Điệp 2Seba - Cổ 6đại - 31 c3chương


images


Rất cyêu tướng 5dcông 7– Ngụy 4fQuân – 2Cổ đại 5– 10 chương 4Link 7ebook


images


Sau 4Khi Nữ Vương cThất Tình 6f- Kim Huyên 7b-  Hiện 53đại – 210 chương 4b- Hệ liệt eatỷ muội

Sắc e8Màu Ấm e- Phong Tử 6Tam Tam - dHiện đại 18- 77 chương c+ 12 ngoại d5truyện - Link e7ebook

Sầu 2atriền miên 3- Đạm Mạc 8Đích Tử 8dSắc - Xuyên 4không – a66 chương

Scandal c6Đình Đám de- An Tư Nguyên f- Hiện đại 4- 77 chương 1+ 1 ngoại ftruyện - Link b2ebook

‘Sex’, 52là điều 6cực phiền 1toái! c3- An Tình 95- Hiện đại, 1eH - 10 chương 24- Link b5ebook

Sống 8fchung với 1bá tước e5- Hai Viên 73Đường aBách Thảo 22- Hiện đại 0- 57 chương

Sống 27lại thành 8Mục Niệm 3Từ 3- Trần Lan f3- Trùng sinh, 7đồng nhân dKim Dung - a372 chương 2- Link aebook

Sống 66riêng không fđơn giản da– Đào 00Nhạc Tư a7– Hiện 1đại – 010 chương 6– Hệ liệt 69Bảo bối 02thật xin 7lỗi – Link febook

Sống abthử thì 9có gì đâu 86ghê gớm 5- Tử Trừng 2- Hiện đại 9- 10 chương 1- Hệ liệt 1Chỉ yêu 5em thôi

Sợ 7cô quạnh e0mới yêu a3anh 48- An Tĩnh c3- Hiện đại, a8H - 10 chương

Sở 84Tiêu 7- Nguyệt bVũ Dạ - 8cĐam mỹ, 8cổ đại ae- 20 chương

Sủng 3Em Đến 5Tận Trời c8- Đan Phi b3Tuyết - 1Hiện đại 7– 10 chương

Sủng 3em không atốt sao 9b– Hận aĐiệp – 81Hiện đại, b2sủng – 6475 chương 38- Link 7ebook

Sủng 2phi bướng 50bỉnh của 7eVương gia 8c- Mễ Lộ 4Lộ - Cổ 9đại, H d3- 10 chương f4- Hệ liệt 85Long phượng 05cát tường 53- Link 5ebook

Sự 5dịu dàng bdđáng ghét e- Hốt Nhiên fChi Gian - 3Hiện đại 4- 88 chương 79+ 1 ngoại 6ctruyện

Sự 7dmềm mại fdưới quân e1trang 6- Chiết e0Chỉ Mã d2Nghĩ - Hiện 72đại - 56 6chương + be5 ngoại 19truyện - Link bebook

Sự 9tỏ tình 88của tổng ecgiám đốc bmáu lạnh 2- Ni Nam - cHiện đại 98- 10 chương

Sửu 23nữ cũng 2khuynh thành- a0Ẩn Hình 9Đích Xí 14Bàng - Cổ 28đại - 82 1chương


images


Ta 07Là Minh Tuệ 0f- Hưu Luyến aThệ Thủy b- Đồng 5cnhân, xuyên 3không - 45 dchương + c91 ngoại 7ftruyện - Link f8ebook

8fLang Quân b- Lâm Uyển 82Du - Cổ 8đại, sắc 1– 10 chương a– Hệ liệt 14Ma mỵ tứ 36công tử

4bY 97- Nguyên 9Viện - Xuyên akhông - 10 bchương - 4Hệ liệt caTruyện sống ccòn ở hậu 9acung - Link 93ebook

Tái 0dgiá 28- Nhạc Nhan 5- Cổ đại, 50H - Hệ liệt bĐại trạch 72môn - Link 97ebook

Tái fThế Vi Xà 3– Phi Ngữ 5Đam mỹ, 6Cổ trang b– 10 chương, 841 ngoại 9truyện

Tam b8thiếu cứu 2vớt cô ebnàng mồ 6côi f- Thần Tâm 0- Hiện đại 93- 10 chương 49- Link eeebook

Tăng 5sản báo f8quốc b7- Kí Thu f- Hiện đại 7- 10 chương b- Link 5ebook

Tất efcả mọi 85người đều a7yêu tổng 3bgiám đốc fd- Trạm Thanh 6- Hiện đại f- 10 chương 4e- Link debook

Tây 2Môn Bạch cHổ b0- Thủy Ngân d3- Cổ đại c6- 10 chương 0f– Hệ liệt 71Vân cung 2tứ đường 4- Link 59ebook

Thạch ecđến vận fchuyển 35- Mai Bối 7cNhĩ – Xuyên 1ckhông – 3e10 chương 60Link 5ebook

Thái 1tử cũng 4xưng thần c- Lưu Phong 7f- Cổ đại cc– 8 chương

Thái d0tử phi 84- Nhạn nhan d- Cổ đại 2- 10 chương d- Hệ liệt 8Đại trạch 7môn - Link 4ebook

Thanh bLiên Phượng e5Dẫn 3- Mạt Trà a6Khởi Ti 15- Huyền 4huyễn - 357 chương 78+ 6 ngoại 2atruyện

Thanh aMai nghi kỵ dTrúc Mã d- Tọa Hóa fBồ Đề f1- Hiện đại, bhài, sủng 59- 48 chương 9- Link b3ebook

Thanh 1mai trúc 3mã đến dtuổi có 34thể cưới 6- Ái Phiêu b4Đích Dạ d- Hiện đại ff- 65 chương

Thay 0atim 78- Lâu Vũ 7Tình - Hiện bđại, huyền fhuyễn - 6e10 chương c1+ 4 ngoại 94truyện

Thâu f7tâm tiểu 0xà tiên 8- Vũ Thần 2Hoàn - Đam 1mỹ , hiện 3eđại – b510 chương

Thầy a7giáo sói cchoang và ahọc sinh 03cừu nhỏ 19- Mê Đồ ffVong Giả b- Hiện đại, 7H - 40 chương 9e+ 2 ngoại fatruyện

Theo 5adòng tình 1yêu 4e- Sói Xám bMọc Cánh e9- Hiện đại, f2sắc - 78 7chương + 97 ngoại 1truyện

Thê 2bằng tử 9quý a– Mai Bối aNhĩ – Cổ 31đại – 09 chương

Thế bthân thì 3có làm sao 43- Trạm Lượng 2- Hiện đại 4– 10 chương, fe2 ngoại 50truyện – Link 28ebook

Thê f7tử bỏ 8atrốn ae- akiaki - 0Cổ đại 95- 18 chương 1+ 4 ngoại d9truyện

Thê a1Từ Chỉ cfPhúc Vi Hôn b1- akiaki - 3Cổ đại a5- 10 chương

Thiên ebđường 3cquá xa, nhân 6gian thì 83gần 5- Quất Tử d8Thụ - Hiện c0đại - 48 b3chương + 903 ngoại ddtruyện

Thiên 80hạ đệ 03nhất trang 61- Đường aNhân - Cổ 85đại - 10 69chương

Thiên d8kim làm vợ 9kế e- Tô Diệu 7eThủ - Cổ bđại - 72 7chương

Thiên e7Nga Đen Bị fPhản Bội f- Ký Thu 30- Hiện đại 7- 10 chương 86- Link bebook

Thiên 4Niên Lệ ed- Nam Cung fDao - Đam 6mỹ, 10 chương

Thiên bTung xinh 4đẹp e- Lí Tẫn 1aHoan - Xuyên 10không - 113 1chương - Link 4debook

Thiếu 88chủ hắc eđạo 83- Nghê Tịnh 6c- Hiện đại 18- 8 chương

Thiếu b0nữ dệt camộng a- Lăng Trúc 87- Hiện đại a- 10 chương e0- Hệ liệt e9Thiên Địa 0môn

Thiếu cnữ giựt 9tiền c- Lăng Trúc a- Hiện đạ 92- 10 chương

Thoát 4không khỏi 0ôn nhu của 42anh 4- Diệp Lạc 7Vô Tâm - cHiện đại c– 15 chương 98và kết 59thúc

Thời 8gian nhiệt acluyến a- Tử Văn e1- Hiện đại 65- 20 chương e5- Link 1eebook

"Thú" d6Y b– Hidden c1- Đam mỹ, 1hiện đại, 7hài – 25 54chương

Thú dnam và tiểu 9bạch 69- Ngũ Canh dVũ - Hiện 41đại - 53 6chương + 124 ngoại 1truyện - Link 5ebook

Thuần 7phục cô 0dvợ bé nhỏ: 7Tổng giám beđốc hư 8hư hư 7- Bắc Minh 6b- Hiện đại a- 158 chương 61- Link 8bebook

Thuần 76phục vợ etrên giường 25- Lâu Doanh deDoanh - Hiện 8eđại, trùng 16sinh - 10 6achương + c1 ngoại 33truyện - Link aebook

Thục 6nữ nghịch dlửa 1- Điển 0Tâm - Hiện 4đại - 10 achương - bHệ liệt 2Thục nữ 96- Link deebook

Thuê dboss làm 8bạn trai b7- Hỉ Cách 4Cách - Hiện 6đại - 10 bfchương

Thứ 5cđế 64- Kim Cát 64- Cổ đại, c6H - 24 chương 9a- Hệ liệt aTruyện sống 8acòn ở hậu e6cung

Thư 8kí không c5lên giường b- Tống Vũ 14Đồng - 4Hiện đại 3- 10 chương

Thư 8ký trẻ 4cnóng bỏng 7c- Mộc Dung 5b- Hiện đại, 34H - 10 chương

Thượng bCung d1- Vân Ngoại 67Thiên Đô 1e- Cổ đại, 05cung đấu 00- 46 chương f0+ 2 ngoại 1truyện - Link 1ebook

Thương 7hoa tiếc fngọc de- Thập Tứ 9Lang - Xuyên 2akhông -45 7chương

Thường 3giáo sư 7ôn nhu f5- Kim Huyên 6- Hiện đại f– 10 chương e- Hệ liệt 23Một nửa 9khác của 37tôi

Thượng 89tướng tà 59ác, hôn 6nhẹ nhàng 7athôi! c2- Lưu Niên bdVô Ngữ c- Hiện đại 8- 181 chương

Ti fTi cài tình e- Vũ Hân 9d- Hiện đại 80- 10 chương

Tiền 02đặt cược b8của tổng e9giám đốc 96- Quý Anh 26- Hiện đại 5b- 10 chương

Tiếu 2diện vương 2gia, lạnh cnhạt vương dphi 97- Nam Cung 71Dao - Xuyên 33không, hài 8- 41 chương 5d+ 6 ngoại d9truyện

Tiểu 3bnương tử 79bướng bỉnh f2- Kim Huyên 9- Cổ đại 5- 10 chương

Tiểu fnương tử fđào hôn d- Mạn Lục 6- Cổ đại 2- 10 chương

Tiểu 9nương tử 3nhà thợ e0săn 0- Nữ Vương 6fKhông Ở eNhà - Cổ c5đại - 89 cdchương - Link bebook

Tiểu 5equy mô chiến 6tranh 6a– Ngân 81Sâm - Đam 46mỹ, hiện 1fđại - 22 4chương

Tiểu 74Thiếp a2- Nhạc Nhan d- Cổ đại d- 10 chương e- Hệ liệt 46Đại trạch 5môn - Link e1ebook

Tiểu 83thôn cô eamang theo 6cbánh bao e1tung hoành ddthiên hạ 7- Thượng 61Quan Hinh eb- Xuyên không b- 198 chương e+ 1 ngoại 9truyện

Tiểu fbthư, ăn 18xong xin thanh d6toán 8- Lăng Hề 6Hề - Hiện b3đại, sắc 69- 12 chương 4- Hệ liệt e9Yêu lớn 4hơn tiếng 2nói

Tiếu 2Thường 29Nhac cf- Hạ Oa 50-Cổ đại b– 10 chương e– Hệ liệt 3Vương triều 4Đại Đông e- Link a9ebook 1 2- Link 0ebook 2

Tiểu ayêu tinh cfhọa thủy: 1Xem trẫm 5thu phục 9nàng 6- Chiêu Hạ 2b- Xuyên không fc- 254 chương b+ 21 ngoại b4truyện

Tìm dsói để 0gả a- Liễu Doanh 0– Xuyên 1Không – 612 chương 8- Link 8febook

Tinh aẤn Online f- Thính Khanh efNhất Ngữ 2- Đam mỹ, fvõng du - 823 chương

Tinh flinh tuyết 9d- akiaki - 3Cổ đại 51- 10 chương

Tình ednhân giao e3dịch eb- Lệ Lỵ c- Hiện đại f8– 10 chương 9a– Hệ liệt 7Tứ thiên 79kim

Tình 7yêu ban đầu, 46tình yêu 2dcuối cùng a- Mai Tử f1Hoàng Thì 8Vũ – Hiện ddđại – 325 chương, d44 ngoại 4truyện – Link 6bebook

Tôi 3muốn chàng b7nam sủng bnày 3- Chu Khinh af- Hiện đại, 2sắc - 10 bchương, 43 ngoại 1ftruyện - Link 1ebook

Tôi c3muốn làm 41phu nhân f- Kim Huyên ad- Hiện đại 8- 10 chương a- Hệ liệt eBốn mùa 9bcuồng tưởng 4khúc

Tôi 60muốn nổi a3tiếng f- Mộng Chân 3f- Hiện đại d- 48 chương

Tối 53Nay Muốn 4Lên Giường 6- Lam Mân 07- Hiện đại, ahuyền huyễn, 78sắc - 10 dchương

Tôi cyêu nhân adân tệ 0- Trùng Tiền ffHữu Điểu b9- Hiện đại b9- 44 chương a7- Link 33ebook

Tổng 94giám đốc 5& Cô 2thư ký 15- Đỗ Nhâm 40- Hiện đại b2- 10 chương b- Link 3ebook

Tổng d0giám đốc 65cấp trên 3OUT 5- An Nhiễm cNhiễm - 7Hiện đại d- 287 chương 47- Link 39ebook

Tổng 4giám đốc, 4cho tôi mượn esinh em bé fe- Noãn Đường 63- Hiện đại d3- 83 chương

Tổng 1bgiám đốc 2châu Âu 4d- Chử Nguyệt 9- Hiện đại 20- 10 chương 6e- Hệ liệt 9cĐàn ông 6nước ngoài a6giàu có

Tổng 60giám đốc 2châu Úc 7- Chử Nguyệt 4- Hiện đại c0- 10 chương 0- Hệ liệt 2Đàn ông 24nước ngoài 4agiàu có

Tổng c5giám đốc fchung nhà, 87xấu xa 8– Cầu 68Mộng – e0Hiện đại 7d– 10 chương 21- Link 34ebook

Tổng 1bgiám đốc 7đào hoa f9xin cẩn ethận: Con 0dâu xã hội 2đen nuôi datừ bé 83- Tiền Tiểu 0eBạch - Hiện 09đại - 258 cchương - Link d9ebook

Tổng d8giám đốc 15đói bụng: eThỏ trắng dmở cửa b4đi 2a- Yêu Yêu 7fĐào Chi d- Hiện đại 7- 185 chương d0+ 1 ngoại btruyện

Tổng 1giám đốc 26đừng thế bbmà! d3- Lương a2Hải Yến 89- Hiện đại, 67sắc - 8 dachương

Tổng bgiám đốc 10gạt cưới 4d– Cầu 42Mộng - Hiện 3đại – 2b10 chương

Tổng fagiám đốc 8gặp nạn a- Mạc Thần d- Hiện đại 17- 10 chương 81- Hệ liệt 5Công tử 36gặp nạn 3f- Link 2ebook

Tổng 10giám đốc f2không biết 7tốt xấu 27- Đường a2Quân - Hiện 4ađại - 8 5chương

Tổng 3giám đốc 5không tốt 08- Nhiếp cfThiểu Trăn 2- Hiện đại 1f- 10 chương

Tổng 4dgiám đốc blạnh lùng 0f- Cổ Tâm d- Hiện đại 8- 10 chương

Tổng 7giám đốc e0lạnh tình 0d- Khải Tâm 36- Hiện đại 3c- 10 chương 2- Hệ liệt 40Tổng giám 0eđốc cay 9nghiệt

Tổng 9giám đốc flên giường 22đi 10- Bố Đinh 74- Hiện đại 3- 28 chương 01- Link 8ebook

Tổng e4giám đốc 7lừa đảo 1- Quý Hồng 11- Hiện đại 9- 10 chương 63- Hệ liệt c3Tập đoàn 0dgạt tình

Tổng 0fgiám đốc 1muốn làm d2thuê 3- Hồng Hạnh e8- Hiện đại a- 10 chương 4- Hệ liệt 5Mua một 0người tình 9làm bạn

Tổng 0giám đốc cthật lạnh 3lùng 9- Mạnh Ny 77- Hiện đại d- 10 chương

Tổng bgiám đốc 2tỏ ra uy 92phong c- Lê Liêm 3b- Hiện đại 3- 10 chương

Tổng cgiám đốc, ftôi không bbán c- Yên Vũ 8Tiểu Ốc 44- Hiện đại d- 252 chương 3f+ 25 ngoại fdtruyện - Link 9ebook

Tổng 74giám đốc 0tuyệt tình 0- Khải Tâm 5- Hiện đại 5- 10 chương 3- Hệ liệt 4Tổng giám dđốc cay 17nghiệt

Tổng d4giám đốc 63và người fbtình hung 69dữ 7- Thát Bạt 3aNguyệt Lượng 93- Hiện đại 69- 10 chương

Tổng 54giám đốc fyêu Thủy bdTinh b- Thiên Nhan 7- Hiện đại, 3aH - 10 chương

Trả 4thù tổng f7giám đốc 39ác độc d- Nhật Dạ 37An Nhiên b8- Hiện đại b6- 89 chương 6+ 3 ngoại 3truyện - Link b2ebook

Trái b1Cấm Thơ aNgây 7- Đường 1Y - Hiện 20đại, H 8f- 10 chương b- Link d5ebook

Tráo 6đổi vương 3dphi d7- akiaki - fCổ đại 0- 20 chương 74+ 1 ngoại 6btruyện

Trâu 9Già ‘Gặm’ 21Cỏ Non 02- Thương 5cTố Hoa - d9Hiện đại 6a- 66 chương 6- Hệ liệt 3cChuyện rối 1drắm trước 2asau hôn nhân

Tri dhuyện bị 3ép lấy f9chồng cf- Vũ Anh 8fTuyết - f1Cổ đại, 47sắc – 7a10 chương

Trò 3đùa của ceNguyệt Lão 7e- Chu Ánh 13Huy - Cổ a0đại – 110 chương 05– Hệ liệt fLỡ rồi 7cứ liều

Trọng fSinh Chi Nịch 0Ái d- Hoàn Hoàn 30- Đam mỹ, 1Hiện Đại 4– 54 chương

Trộm 18sói e- Mạc Nhan f- Cổ đại 6- Hệ liệt cdTuần phu

Trốn chôn gặp 6phải tình f0yêu b2- Kim Huyên 88- Hiện đại b0- 10 chương

Trời bsáng nói 08tạm biệt  - 8Đường 2Nhã - Hiện dđại, H df- 8 chương 6- Link 65ebook

Trời 2Sinh Chính dLà Mệnh 0Hoàng Hậu e- Thiển dThảo Mạc 11Ly - Cổ e0đại - 10 4chương - adHệ liệt 7aTam long đấu 47oan gia - Link bebook

Trung 0khuyển cắn 6fngược 00- Nguyên 1aViện - Cổ 3đại - 10 echương + e11 ngoại 5truyện

Truy 5ephu 0a- akiaki - 1cCổ đại 5- 10 chương a0- Link eebook

Truyền 0thuyết yêu 9nghiệt 9- Nhất Độ 03Quân Hoa 46- Huyền 30huyễn - d90 chương 96+ 2 ngoại ftruyện - Link 4ebook

Trừ fem ra còn ecó ai c2- Lâu Vũ c7Tình - Hiện fđại - 10 cchương

4cầu mèo 89– Phức b3Mai – Cổ cfđại – c310 chương 9– Hệ liệt 2bHồng nương c8khác loài 02Link cfebook 2- Link 65ebook 2

5hồn 0– Minh Tinh f– Cổ đại, 7fthâm tình 9– 10 chương c– Hệ liệt 1Hắc sơn 1dchi thần c- Link 69ebook

Túc 1Vương thiên d6tuế 5- Cầu Mộng fa– Cổ đại, 45sủng – b710 chương 4- Link cebook

Tuyến 36thời gian b8- Lăng Thục aPhân - Hiện dđại, sủng d- 10 chương b0- Link a9ebook

Tuyệt 0sắc truyền 96kỳ: Nguyệt 9lạc hồng dtrần 2- Lâm Vũ 23Phàm -Xuyên 54không – b760 chương b6- Link 0ebook

Tứ 0Đại Gia 17Tộc, bản 43tình ca của d6Vương tử 0b- Ngưng Mâu 1Nhất Thuấn c6- Hiện đại 5b- 133 chương

beniệm thành ethành c- Quân Tử 15Dĩ Trạch d8- Hiện đại 30- 27 chương

Từ 0vợ tướng 0quân trở 71thành hoàng 8dhậu: lên 82nhầm kiệu 9hoa a- Hoả Hồng f– Cổ đại a- 452 chương df- Link 5ebook

Tướng acông đòi 3cưới b- Nguyên 0Nhu – Cổ eđại – 2a10 chương 2Link 5ebook

Tướng 4công không 1xuất gia e- Trạm Lượng 6- Cổ đại 84- 10 chương

Tướng 48công thật cvô lý 0- Nhược 10Hoan - Cổ a5đại, H b0- 10 chương

Tướng 95công, thỉnh 4dùng chậm 0a- Lăng Hi 0- Xuyên không 1- 10 chương 5a- Link b6ebook

Tướng e2Gia Ái Thê 8- Cần Thái 1e- Cổ đại, 4sắc - 10 7cchương

Tương eftư cơm nắm 8c- Điển 38Tâm - Hiện 9ađại – fe9 chương, 7kết thúc 0– Hệ liệt ePhúc Nhĩ 3Ma Sa – Link 8ebook

Tương 6tư cùng dquân tuyệt e- Nguyên bViện - Cổ ecđại, H b- 10 chương 82– Hệ liệt d8Khuynh quốc

Tỳ 44nữ vương baphi 8- Lữ Nhan 99- Xuyên không d9- 92 chương


images


U 27linh sơn eftrang 4- Tứ Mộc f6- Cổ đại, dđiều tra ed- 12 chương 2- Link 61ebook

Ưng e8Vương Đoạt 77Ái 5– Tứ Nguyệt 1c- Cổ đại, c3H - 10 chương


images


Vật aecưng của 88thiếu gia 2b– Hồng cSầm – 56Hiện đại, 72sủng, sắc f7– 10 chương

Vị 30hôn phu tuyệt 1chẳng phải 5engười lương 8thiện d0- Tạ Thượng 6Huân - Hiện 52đại - 8 4chương - 2Hệ liệt c4Tình duyên 36thai long 3ephượng 8d- Link b9ebook

5dsao hạ lạnh 9– Cố Tây d0Tước – 9bHiện đại, 1sủng – d126 chương

Võng 1du chi gia 2hữu quai 2sủng 0- Nhu の eThiên Vũ 15- Đam mỹ, fvõng du - 679 chương

Võng 8du chi thủy 8hỏa giao c6dung c- Tiên Nữ b3Hạ Phàm 13Ưng Sát 5- Đam mỹ 8- 44 chương 4+ 1 ngoại 8truyện

Võng 31du chi trận atiện thiên dnhai 0- Tử Ai 2Mạt Lỵ 5- Võng du b- 42 chương

Vọng 79Giang Nam 14- Hồ Điệp f2SEBA - Xuyên 1không - 28 5chương - Link 16ebook

e5cùng mập bVô cùng 6gầy db- Mễ Lạp b2Phấn - Hiện 16đại - 45 dchương - Link 4cebook

89diệm xinh 38đẹp 2c– Lâm Gia 9bThành – 74Xuyên không, 6đấu trí ca– 230 chương 7- Link 3eebook

Vợ 87có thai mười 9triệu của b3phó tổng e- Quế Tiểu 1aVăn - Hiện 3ađại, H 27- 10 chương 8d- Hệ liệt 0Ông chủ blớn tập 6chợp đặc edbiệt

Vợ fđẹp trộm a7tim: Đại 6thiếu phúc 0hắc đừng 4ephách lối 32- Ưu Thương 46Nhĩ Hoàn 8e- Hiện đại b- 218 chương

Vợ d7lạnh lùng 6không sợ 1tôi ef- Ngũ Vi ce- Hiện đại 3- 10 chương 5- Link 12ebook

Vợ 8ngốc 9- A Bối a- Hiện đại f- 40 chương 2+ 4 ngoại e1truyện

Vợ a6phúc hắc 7của Đế 2dVương Hắc 84Đạo d- Thiên Thượng 61Lam Cẩn 50- Hiện đại d- 110 chương

Vợ 9ctrước giá 6dtrên trời 4của tổng 69giám đốc d4- Phần 72 b- Hàn Trinh dTrinh - Hiện fđại - 616 12chương + b713 ngoại 1truyện

Vợ 7trước mập famạp 39- Giản Huân 2- Hiện đại c- 10 chương b1- Link a8ebook

Vợ 38yêu của dtổng giám cđốc xã 57hội đen e- Quân Tử bdHữu Ước 01- Hiện đại 6- 123 chương 5b+ 3 ngoại 25truyện - Link 3ebook

Vợ 7eyêu khó 65thuần phục c- Thanh Thần 69Vi Dương 6- Hiện đại a- 120 chương

Vợ 13yêu gây 9họa 63- Thần Hi 6- Hiện đại d- 10 chương f0- Hệ liệt a3Bà xã vô 56cùng phiền 7ctoái - Link 90ebook

Vợ ffyêu thích 2tán gái 21-  Cầu 56Mộng – f9Hiện đại d– 9 chương d- Link 5ebook

6em siêu cấp: 96Tướng công a2thật hung d7mãnh 1- Lam Tiểu 57Uất - Xuyên 3không, sắc dc– 184 chương, b125 ngoại fctruyện - Link aebook

b2Khuynh Thành ea- Nam Cung 4Dao - Xuyên 4không, tự 79sang tác 80- 70 chương

Vừa 6egặp đã d5yêu 76- Hắc Khiết cMinh - Hiện bđại - 10 dbchương

Vừa 0ý quý công 2tử 7– Thủy 95Lam – Hiện deđại – 9910 chương 8- Link 68ebook

Vương 35gia chạy ctrốn 4- Âu Dương 8Vân - Đam afmỹ, cổ 2đại - 10 31chương

Vương agia giá lâm 0- Tứ Nguyệt 4- Xuyên không, asắc – 1c10 chương, ekết thúc 29– Hệ liệt 8Đến đâu 4cũng được 84như ý - Link 7ebook

Vương 2bgia, hãy b5để ta bảo 7vệ ngươi 9e- crazyhuyen c- Xuyên không 69- 40 chương d3+ 2 ngoại 9ctruyện

Vương 4agia lạnh 81lùng chỉ 5sủng vương dphi bị bỏ 57- Lộ Dung 1Thuỷ Tích e- Xuyên không 08- 100 chương e- Link 67ebook

Vương 31Gia Lấy 8bVợ 16- Trạm Lộ 1- Cổ đại b5- 10 chương 13- Hệ liệt 1Hoa gả sai 51- Link 2aebook

Vương 64gia, nhà 2bcủa em chính 70là phủ 7của anh e– Tứ Nguyệt 9– Hiện 1đại, sắc d1– 10 chương 5– Hệ liệt 8Đến đâu 5bcũng được cnhư ý

Vương 48gia sợ vợ c- Cầu Mộng 76- Cổ đại 66- 10 chương d9- Link 46ebook

Vương c6gia ta biết ebsai rồi 9- Loan Loan 5- Xuyên không c- 128 chương fe- Link 55ebook

Vương abgia tóc trắng: eVương phi dsi ngốc 9không dễ 36chọc 4d- Nha Tiểu 6Quyển - 6Xuyên không 2- 204 chương 49- Link febook

Vương b9phi của 4yêu tinh 1vương 89- Trúc Quân 1- Xuyên không c5- 10 chương


images


0quân đùa 8hậu d4- Trúc Quân d- Xuyên không d- 10 chương 1a- Link 56ebook

Xấu 9phi a- Trinh Tử d- Xuyên không, 44H - 15 chương 78- Hệ liệt 2Truyện sống 33còn ở hậu 3fcung

Xuân 41mang lưu a1luyến 79- Tự Thị aCố Nhân 6dLai - Trùng 8esinh, H - 280 chương 3- Link 25ebook

Xuân 71tình nhộn e2nhạo 7- Tinh Hồng a- Hiện đại, 8aH mạnh - eb10 chương 55- Hệ liệt 8Hộ vệ dtuyệt sắc

Xí, eđồ tiện fnhân 6- Thương 04Tố Hoa - 16Trùng sinh, 4H - 57 chương

Xin fchào, con 8mèo của d3tôi! f- Môi Quả a- Hiện đại b- 190 chương c- Link b4ebook

Xin 58chào, trung 7tá tiên 10sinh 0- Mạc Oanh ee- Hiện đại 14- 71 chương e+ 1 ngoại 53truyện

Xuyên 1qua làm tình fnhân của 7hoàng đế! 11- Lạc Nhật eBầu Bạn f- Xuyên không 9d- 138 chương 01+ 1 ngoại 7truyện

Xuyên 0qua mĩ nam aatóc trắng: 36Công tử 72Huyền Tuyết dY d- Bùi Thị a5Thúy Vân 6c- Xuyên không

Xuyên b4qua thời 02không giả 5abộ vô tội a4- Tứ Nguyệt 3- Xuyên không, 3H - 10 chương 2d- Hệ liệt 1Ông trời 55đùa giỡn

Xuyên 59qua thời akhông tìm 7tình lang 3- Tứ Nguyệt 98- Xuyên không, 1H - 10 chương b- Hệ liệt eeÔng trời bđùa giỡn

Xuyên 86việt cự f1nhân quốc 22độ 0- Thi Chức a4- Đam mỹ 2– 27 chương

Xử anữ đoạt atình 57- Ngải Đông 9b- Hiện đại d1- 10 chương a- Hệ liệt 1Hồ sơ Ngục 1eThiên


images


Y 7eSinh Thế aGia c9- Điệp 4Chi Linh - bcĐam mỹ, d2hiện đại 60- 76 chương 89+ 2 ngoại 5truyện

fThiên chi 8Lâm Cửu 7- Thập Nguyệt 2Trùng - Xuyên 92không, đồng 4bnhân - 40 6chương

Yêu 8fanh đừng 7nên bỏ arơi anh 04- Trạm Lượng 2e- Hiện đại 06- 9 chương a- Link bebook

Yêu 8anh, thật 7đau lòng 30- Mạc Lâm 1- Hiện đại bd- 10 chương

Yêu 8em lần nữa, 4được không 4anh? 23- Nguyên 1Viện - Hiện 2đại, trùng 4sinh, H - d10 chương

Yêu 5đương với 0tổng giám 2đốc 50- Điển 23Điển - c8Hiện đại f4- 10 chương 1- Hệ liệt 70Người yêu etổng giám 1đốc của 23tôi

Yêu 3giả, thích 8athật: Điện 1fhạ, người 26thật là e6 df- Nhất Phu 0- Hiện đại e- 144 chương d- Link 41ebook

Yêu 0Hận Triền 58Miên 9- Thịnh d6Hạ Thái 0Vi - Hiện cdđại - 98 f7chương + 104 ngoại 1truyện - Link cebook

Yêu 2akiều đùa belang quân f1– Tần 1Phương Ngọc 32– Cổ đại f– 10 chương 4Link 8ebook

Yêu 3mị hồ 4- Mạc Nhan d- Huyền 1huyễn – e10 chương aaLink f4ebook

Yêu 9dphải cô fbnàng hai 9mặt d- Kim Huyên 2- Hiện Đại 2– 10 chương c– Hệ liệt 3Cô dâu tuyển cchồng - Link 1ebook


Được thanks
Xem thông tin cá nhân YIM
Có bài mới 14.07.2012, 00:09
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor
Cựu Editor
 
Ngày tham gia: 16.08.2011, 10:02
Bài viết: 1087
Được thanks: 1946 lần
Điểm: 9.37
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: List truyện dài hoàn + Ebook - Điểm: 4
Cho ta quảng cáo ké cái list đang lập của nhà ta nhé, cũng hơi bị đầy đủ đó *PR xí* ^^
http://lachoacung.wordpress.com/list-truyen/ngon-tinh-da-hoan/. Có link ebook và số chương truyên kèm theo, truyện nào ta đọc rồi thì có chia thể loại kỹ nữa, mại zô, mại zô. :bighug:


Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 14.07.2012, 09:41
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor
Cựu Editor
 
Ngày tham gia: 01.08.2011, 12:51
Bài viết: 1804
Được thanks: 4007 lần
Điểm: 9.6
Có bài mới Re: List truyện dài hoàn + Ebook - Điểm: 2
Ta cũng bày đặt bon chen làm một cái đây, cho quảng cáo hộ cái nhé
https://huyenbibo.wordpress.com/list-truyen-dai-hoan/


Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 14.07.2012, 10:17
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor
Cựu Editor
 
Ngày tham gia: 06.06.2012, 21:34
Tuổi: 18 Nữ
Bài viết: 161
Được thanks: 1179 lần
Điểm: 9.09
Có bài mới Re: List truyện dài hoàn + Ebook - Điểm: 3
Cho em xin một chân.
https://thuytamcung.wordpress.com/list-truyen-dai-hoan/


Được thanks
Xem thông tin cá nhân WWW
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 57 bài ] 
       Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm

Chuyển đến:  
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Thành viên nổi bật 
Yến My
Yến My
tinanguyễn
tinanguyễn
Bỉ Ngạn Hoa
Bỉ Ngạn Hoa

~mèo xinh~: Ậy.
Xi Hoang: Phog: nhảm nhí...gì mà"iu là iu hết đườg đi lối về" chứ.à qên ta đây đi "kiếm zai" chớ hôg phải "tán zai" nhé
Thiên Phong: Xí: đó là sự thật mà, ng ta nói iu là yêu hết dg đi lối về mà * cười gian * mi khai thật đi còn chối làm gì * né * * súng bắn pằng pằng *. Đi tán zai đi
Xi Hoang: Phog: "ở riết hôi cũg thành thơm" á?? Logic nào vậy?? *tát tát*hự*rầm* vấn đề chỗ ta sao? Mơ.rõ ràg là ở mi nhé,đừg nguỵ biện.hừ nc vs ngưi lừi qá..ta đi kiếm zai đây.hứ
Xi Hoang: Phog: "ở riết hôi cũg thành thơm" á?? Logic nào vậy?? *tát tát*hự*rầm* vấn đề chỗ ta sao? Mơ.rõ ràg là ở mi nhé,đừg nguỵ biện.hừ nc vs ngưi lừi qá..ta đi kiếm zai đây.hứ
Thiên Phong: Xi: ox mi thì có liên quan j, ox mi ở riết hôi cũng thành thơm. * bốp bốp * * đấm * * hự * * sát * cho mi đi vô viện luôn. Mũi ta ko có vấn đề, vấn đề là nằm chỗ mí á
Xi Hoang: *chát*chát* dám đánh bà hả?? Này nhé khôg chừg vấn đề là nằm ở ngay trên mũi ngưi đấy nhé..ng ta ri mà hôi sao?? Hứ.hôg tin ngưi..có thể hỏi ox ta nha
~mèo xinh~: @ss My: Cái đó thì mèo đồng ý bốn chân với ss. . cơ mà ban đầu là truyền cho nhoc ái Nhàn mà, nhóc đó đủ cứng cỏi rồi, tại nhóc đó truyền cho nhóc Ái Cơ thôi. . nghĩ tội Ái Cơ ghê, đọc cái lúc nó đốt thành rồi đi vào ngọn lửa á, xém khóc.
Thiên Phong: Xí : * rưng rưng * mọi ng thấy chưa rõ ràng là có nên đánh ta để diệt hậu quạ mà. * đạp * * đá * * tát * đám uýnh ta choa cho mi chết Xí Hoàng độc ác xấu xa
Xi Hoang: Phog: *chát* ns ai bốc mùi hở?? Hở?? Này nhé,coi lại mũi ngưi đi.khôg chừg..có vấn đề đó
Thiên Phong: xí: * đạp * tay dơ quá. Mi dơ vs ta suy ra mi chắc chắn dơ vs nhiều ng rùi * gật gật * chắc chắn là thế, ko thui seo mà ng bôc mùi * bịt mũi * nghê quá
Yến My: @meo: ss kg thích cái pn mà thằng nhóc hay ngủ đó. Buồn quá. Với lại chưa thấy cha mẹ nào như na, nữ9. Bỏ con nhỏ làm vua. Rồi tự đi hưởng hp của họ
Xi Hoang: Phog: *bịt mồm* ai ở dơ?? Ai ns ta ở dơ?hả?hả? *ngó quanh* này nhé,ta chỉ dơ vs ngưi thôi đó
Thiên Phong: Xí: dơ qua đi à. Loa Loa thông báo Xí ở dơ ơ ơ quá xá
~mèo xinh~: @Gấu: pipi. . .rảnh mèo vào đọc ^^
~mèo xinh~: @ss My: mèo lại thấy pn có nét đặc biệt a, cảm thấy, mỗi một ngoại truyện lại có thể viết ra một bộ truyện nữa, giả như truyện về nàng Phượng Vũ, truyện về Ái Nhàn và cô bé kia, rồi truyện về cha mẹ của cô bé kia. . . chậc. .
Xi Hoang: Lau hả?? *phù phù* ta phun..ta phun..tên ta hay thế mà sao ai cx hiểu lầm thành Xí là sao? ><
Thiên Phong: My: cô ham zui quá
Yến My: @phong: hỏng ham. Đang còn yêu đời :)2
Thiên Phong: ^^!!! nổi cơn lên nghê quá. nc bọt vung tung téo kìa * lau lau * tui nghe thấy zy tưởng Xí mà, ai mà biết cô là Xi
tuilagaucon: chị gau xem truyen day, tìm duoc roi, mung ghe
Thiên Phong: my: thì tại cô tới tuỗi đó nên ngán ấy mà, thui ráng kiếm ng mà lo cho mình
Xi Hoang: Phog: yaaa sao hết vc Cua Điên r h ts..ôg..bà kêu tui là Xí qài z?? Tui là Xi nhé Xi đó,chớ hôg phải Xí như mấy ng ns đâu a.tui khôg khác pà là sao??? Là s?là s?là s?hảhảhảhả
tuilagaucon: @mèo : Ách phu dưỡng thành ký nha. Mèo đọc Ngâm vịnh phong ca với Thất dạ sủng cơ đi, khá hay
Yến My: @phong: giờ ta chán chai lắm. Oải

@meo: ngủ như thế chắc tối nay e lại thức đêm nữa rồi.
Nhưng ss kg thích pn
Thiên Phong: xí: cô cũng chả # j tui âu * lêu lêu *
~mèo xinh~: Truyện Nhàn thê đương gia hay ghê gớm. . . đọc N lần vẫn không chán. .
Xi Hoang: Phog: hừ đồ..đồ lanh chanh con bà bán lanh
Thiên Phong: ráng mà giũ nhan sắc mà lấy ck, Aki đang tán zai để hốt ẽm về làm ck đóa, cô tích cực lên chứ my
~mèo xinh~: ss My, mèo sáng còn đi học, mãi 12h trưa mới ngủ đến 8h tối. ặc.


DiendanLeQuyDon | ddLQD | Phong thu am | studio | YeuCaHat
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.