Diễn đàn Lê Quý Đôn
images

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 190 bài ] 

Cuộc sống nhàn nhã sau khi xuyên không - Tín Dụng Tạp

 
Có bài mới 21.11.2013, 15:18
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Hổ Con Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Hổ Con Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 24.05.2013, 18:54
Bài viết: 327
Được thanks: 682 lần
Điểm: 10.48
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Cuộc sống nhàn nhã sau khi xuyên không - Tín Dụng Tạp - Điểm: 11
Chương 332: Vô đề 8( tiếp theo)

Thẩm 0mama nói d5thêm vài f2lời, hai 8người Lâm, 97Vương mới 5fđi ra ngoài. 6 © DiendanLeQuyDon.comLâm di nương accố ý đi dsau vài bước 4thấy Vương 37i nương 7đi trở 24ề viện d2ình vội aghiêng đầu 10đi về phòng 3ớn đi thăm f8hu nhân.

Lâm 7i nương eho rằng 9bđến thăm 4hu nhân là b8ó thể đi fào phòng 83ai ngờ đám 53gười Thái b4uyết chặn 82àng ở bên 9goài nói 47à phu nhân dần nghỉ cgơi, trước 64hi lão gia cđi thư phòng 11đã phân 28hó không 8ho người 8uấy rầy chu nhân. 6e © DiendanLeQuyDon.comâm di nương b2è nheo nửa eagày cũng 5ahông đi cào phòng bđược, 4iền sờ 96oạn trong eaay áo lấy 71iền nhét 24ào tay Thái 8uyết “Chờ f6phu nhân cdtỉnh dậy e4cô nương cđừng quên athay ta ân 02cần hỏi cthăm”

Thái 1Tuyết cười 8đáp, đưa 1mắt nhìn e1Lâm di nương 0ra khỏi 28viện sắc 1mặt trầm 74xuống thuận 9ftay ném mấy 2dđồng tiền 2Lâm di nương 7vừa đưa 49cho mama canh 5cửa.

Mama 3này vuốt 11mấy đồng 6tiền trong 64tay miệng 3khinh thường 9nói “Còn ffnói Lâm 7di nương d4xuất thân alà tiểu f6thư, vừa 6rat ay không acó bao nhiêu 09tiền cũng 8muốn đưa dcho Thái 50Tuyết cô 3nương, ngay bcả đưa 7cho bọn cmama chúng 1ta cũng không 62đủ”

Một c7mama bên 73cạnh không 5gặp may 52phủi nàng 0bmột cái enói “Làm 8agì là tiểu 6thư, ta nghe 7mama theo 4dtừ kinh 09thành đến enói về 5cLâm di nương. 8e © DiendanLeQuyDon.comNghe nói 6nàng là d9cô nhi không 9có chỗ 87dựa, phụ 0thân nàng 3năm đó 2ba mươi 20mà chưa dccó con, sau dclại là 2một nha 3đầu thông 0phòng sinh 3dra nữ nhi, 21về sau cũng 4không có eesinh thêm afvì vậy 63cả nhà 3nâng nàng 16lên trời. 0 © DiendanLeQuyDon.comNàng quen 3athói ở 6nhà kiêu becăng thật bđúng là 9ađem mình 7flàm tiểu fthư có tiếng d0có miếng. 56 © DiendanLeQuyDon.comSau phụ 4thân nàng cqua đời e1đem nàng 1cgiao cho phủ 5chúng ta. a © DiendanLeQuyDon.comLão thái 23thái nuôi 2nàng ở bebên người, c7cũng có emấy phần a8thương yêu a5nàng, nàng dthường dxuyên bày f2ra tư thái 4tiểu thư 01cho người 6người nhìn 1cũng không 2nghĩ là 8enàng ăn admặc dùng d3đồ đều 3là bạc 8nhà chúng 4ta”

Mama cdtrước mặt 36không khỏi fdche miệng 6dcười “Nếu 13nói như f0vậy thật 1đúng là 4không biết fnói nàng 2là loại 3người nào? bThông phòng 0nha đầu 7có khi còn dbsạch sẽ d4hơn đấy”

Mấy bmama canh fcửa không akhỏi cười dto có tiểu 2nha đầu 1ebên cạnh 2nghe vội adđi tới 3“Còn không ađi làm việc 5ở đây bnói cái cgì, nếu 1để Thái 2Tuyết tỉ 55tỉ biết e1xem có mắng c9các ngươi fkhông”

Các 4mama bị b9dọa đùng 2một cái 2dcũng không 3dám nói cthêm.

Lúc dtrước Nguyên 8Thu sai tiểu dnha đầu 06qua báo cho 80Trương di eenương đi 59hầu hạ fbNguyên Dung 18bị trẹo echân. Trương 5di nương 62nghe nói 6Nguyên Dung 2abị trẹo cfchân sưng 63lên một 7khối thật 9bto cũng không c4để ý mặt 3mình còn csưng, vội d5cầm rượu 3thuốc dẫn 35theo Như 72Lan, Như 1Mai chạy 2tới viện 84Nguyên Dung. c © DiendanLeQuyDon.comVừa vào eathấy trên 3đất một 8mảnh hỗn 3độn, chậu 8gỗ nằm 2úp trên 0mặt đất 4ftrên bàn 2cũng có anước tung 4tóe, Nguyên 2bDung nằm 05trên giường ckhóc hu hu 29nha đầu a3trong phòng 66đều đứng f3rất xa.

Trương e9di nương bthấy thế advội mắng 88“Các ngươi 6phục vụ 4cô nương dnhư thế 76nào, còn 0không dọn 5phòng cho b7sạch sẽ. 1 © DiendanLeQuyDon.comĐừng cho 1rằng hai fmẫu tử achúng ta 3thất sủng 5liền một 03cái hai cái 57đều chà ffđạp chúng 82ta” Xong dđi lại ebbên giường, e1vỗ nhè cnhẹ sau 3elưng Nguyên fDung an ủi enàng.

Nguyên 11Dung nghe dtiếng Trương bcdi nương aabật người 47ngồi dậy, enhìn thấy d0vết sẹo 6Trương di 8nương càng bsưng lợi 4hại cũng 8bị dọa 1giật mình 7vươn tay blên sờ 8“Mặt mũi 8di nương c0thế này 4là sao?”

Trương 4di nương 3thình lình 4bị nàng 42sờ nhất 80thời đau e6nhe răng bnhếch miệng d2vội tránh c0ra “Cô 89nương đừng bbđụng cẩn 3fthận dơ 4tay cô nương. a9 © DiendanLeQuyDon.comDi nương 9nghe nói achân cô d0nương bị btrẹo mau 6cho ta xem 4ethử”

Nguyên 7Dung đành blấy chân ecđể lên 8đùi Trương 5di nương. 8f © DiendanLeQuyDon.comTrương di cbnương nhẹ fvén ống 3fquần lên, 00nhìn thấy 3chân Nguyên 7Dung sưng edlên không afkhỏi hít cmột hơi c6“Cô nương 8của ta, 84sao lại fsưng lợi 0bhại như athế, may 2nhờ di nương 0có đem theo f8rượu thuốc esẽ nhanh b3thoa cho ngươi”

Nguyên 2Dung nhớ 8tới vừa b5rồi Trương eamama có làm 80một lần 7da đầu bdbắt đầu 6ctê dại 2vội rút cechân về. 45 © DiendanLeQuyDon.comTrương di 96nương dụ dcdỗ nàng 70nói “Mặc 7cdù hơi đau 6một chút 4nhưng rất 4nhanh sẽ aakhỏi. Nếu 9không làm, cdchân sẽ 7bsưng lâu clắm đấy”

Nguyên 4fDung là chẳng 5biết gì, 4fnghe Trương cdi nương enói như athế đành 1fđưa chân 3ccho nàng 0xoa bóp trong 3amiệng thì 0athầm “Trương dmama bên 71cạnh mẫu 3thân ngày bthường damặt mũi 5hiền lành cthật ra 4thật xấu 5xa, ta vừa cnói đau 3nàng không 1chịu xoa 1nhẹ cho 5ta còn cố 64ý làm mạnh b9lên”

Trương 5cdi nương bvội nói 2“Đúng 4avậy, nếu 59là tam cô c4nương trẹo d7chân sợ e3là Trương emama mỗi 5ngày đều 6ctới đó, flão gia thiếu e7gia đoán bchắc là 14sẽ tự edmình đi 63xem nàng”

Nguyên bDung nghe e7lời này e5nhớ tới eemình đau 2chân mà eaphụ thân, 06mẫu thân, 59ca ca không b8đến hỏi 2một câu. 9 © DiendanLeQuyDon.comChỉ có 9Trương di b2nương không 4để ý thương ctích trên cmặt mình 7tự mình echạy tới 7xoa chân. c4 © DiendanLeQuyDon.comTuy là mìn d6gọi phụ dbthân mẫu 4thân nhưng 06lại yêu fthương Nguyên 47Thu hơn, d5bây giờ 5engay cả 6phụ thân 8fcũng không cmuốn gặp 3mình. Về a3phần ca fca, Nguyên 5Dung nhớ f3tới ban 1engày Cố eSơn vì vịn fdNguyên Thu 43đang đỡ 87mình lên 8một nửa 90lại vứt 1etrên mặt cđất không 4dkhỏi nước camắt chảy 9ra.

Trương ddi nương enghĩ là 8nàng đau 1echân vội enói “Chờ dxoa bóp thêm 06một chút 3máu bầm b3là tốt 62rồi, cô 17nương đừng 49khóc”

Nguyên 00Dung ôm lấy 53Trương di 4nương từ asau lưng, b4vùi đầu btrên lưng a8nàng mà 41khóc “Di 2bnương, tại 8fsao phụ 17thân, mẫu 0thân, ca 28ca đều 89thương Nguyên dThu mà không 71thương ta. d3 © DiendanLeQuyDon.comTrước kia 1nghe di nương 2nói lúc f7chưa có 1emuội muội 7phụ thân csuốt ngày 0ôm ta vào 2ngực, mẫu 3ethân giữ 0ta ở trong 8nhà nàng 7ngủ, ca 67ca còn kéo 74tay ta học acđi bộ. e © DiendanLeQuyDon.comNhưng bây d3giờ cho aadù là xiêm 45áo hay đồ 75trang sức 5mẫu thân b0cũng cho 2muội muội 5cchọn trước, bclúc trước a9phụ thân 5còn thương 29ta một chút 80gần đây 0cũng lạnh d0nhạt ta, 9còn ca ca 5ở trong dấn tượng 7của ta hắn 7chỉ có efNguyên Thu d4là muội 94muội”

Trương 68di nương 3enghe vậy bdtay cứng 7đờ, mắt 8drơi ra một 4bgiọt lệ 88“Còn không 58phải là cbởi vì c7di nương 37xuất thân akhông cao, 3ông ngoại dbngươi cũng dlà quan lớn ftrong triều bnhưng phụ 4thân của 0di nương dchỉ là 8cai nho nhỏ cThông Phán. 0 © DiendanLeQuyDon.comMặc dù 1ngươi gọi 2phu nhân alà mẫu 83thân nhưng eflà di nương 1sinh ra. Phu fnhân hôm 8nay lại ccó thân 0thể nơi e2nào còn 3để ý đến dngươi. Phụ ethân ngươi 7bây giờ a3tinh thần 48đều đặt ctrên người d5mẫu thân 7ngươi, hai cmẫu tử 7chúng ta 3bị quên 2sau đầu 08rồi”

Nguyên 57Dung khóc cxong ngồi ddậy nói 0“Di nương 7yên tâm, c1dù sao ta 6cũng là 9etrưởng e1nữ của 8phụ thân, 67nữ công 79cũng tốt 9hơn Nguyên 8bThu không 4biết bao cnhiêu lần. 9 © DiendanLeQuyDon.comGần đây 4phụ thân 0achỉ là 7bị Nguyên 81Thu dụ dỗ faváng đầu 6thôi, chờ aphụ thân e6suy nghĩ 8dkĩ dĩ nhiên 98là thương blại ta”

Trương 81di nương 7luôn miệng f2nói đúng, 6fkhen ngợi 3nàng một cphen, lại anói liên e8tục “Sau 6này di nương 7cũng trông 96cậy vào 15cô nương, atừ nay di 9nương bị 3hủy dung afmạo còn bdkhông biết benhư thế 79nào. Nếu 25bị hủy bbthật sợ clà không 9thể vừa dmắt phụ 0ethân ngươi”

Nguyên f3Dung vội 6ftrấn an 72nói “Mặt fdi nương 9chắc chắn 3sẽ tốt, 7cho dù có 9dsẹo cũng fkhông rõ 4ràng dùng 3fphấn che 50lại là 04được”

Trương 3di nương 4thở dài 55nói “Nếu 08là trước 56kia di nương acũng không flo, nhưng 7hôm nay trong 0phủ lại 99có thêm 4hai người…” 6Trương di anương nói cphân nửa 8chợt nhớ btới Nguyên 1Dung còn 7là cô nương 3có vài lời 1nàng cũng fckhông nói 0được vội 0bvòng vo câu 64chuyện không 0nói điều 8này nữa.

Trương 39di nương 64chườm đá a1lạnh cho 3Nguyên Dung, 1ddỗ nàng ecthêm lúc fbnữa mới 50rời viện dNguyên Dung. 05 © DiendanLeQuyDon.comAi ngờ trên e6đường afthấy Lâm b0di nương 8cầm hộp 1thức ăn a9vội vã eđi qua


Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 23.11.2013, 10:27
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Hổ Con Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Hổ Con Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 24.05.2013, 18:54
Bài viết: 327
Được thanks: 682 lần
Điểm: 10.48
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Cuộc sống nhàn nhã sau khi xuyên không - Tín Dụng Tạp - Điểm: 11
Chương 9a33: Lâm di 3nương rơi a1xuống nước   

Trương 34di nương d5thấy Lâm 05di nương 9đi vội 02vã, mang 27theo hộp 0bthức ăn 2cố tình 5đi vào hướng 3trong vườn arong lòng 9âm thầm 2ảm thấy feì quái, dđứng đó cfửng sốt e4ửa ngày. e © DiendanLeQuyDon.comhư Lan lại eơ trí vội 1ói “Hôm 90ay trong vườn 1doa quế tỏa 44ương ngào 4fgạt, lão 1ia sai người 1chu thập 87hư các ra 2goài làm 5hư phòng, 64uốt ngày 03ào đó đọc 26ách mà thư ehòng bên eahiền viện 96đã lâu 2hưa sử f1ụng. Lâm 1ei nương 88đi vào vườn eơn phân 85ửa chắc d2à đi tìm 1ão gia”

Trương 8i nương 33ghe vậy 9auay đầu 0ại hướng 9hư Lan nhổ 1fột ngụm 4ước bọt, ffhá mồm 8mắng “Nàng 67ta mà di cnương gì, dngay cả 82trà nàng eta kính phu 36nhân cũng 5chưa uống, 09xem ngươi 34thò chân 35ra ngoài dgọi nàng fta là di 4nương rồi” 1Như Lan bị 3nàng mắng e6vội thấp 8đầu ngậm 01miệng. Trương cdi nương 10quay đầu e8lại nhìn 69thấy Lâm cdi nương 0sắp biến 5mất khỏi 5etầm mắt 9mình, vội 2đi nhanh 2thêm hai 5bbước, trong emiệng không 85ngừng mắng 97Lâm di nương 6“Tiểu 6tiện nhân, 93cư nhiên a4chạy tới 58thư phòng 2quyến rũ 3lão gia, 49cái thứ bkhông biết 7exấu hổ”

Như 8Mai ở một 2cbên vội cđỡ Trương 49di nương c9nói “Di 8nương, chẳng alẽ trơ 6mắt nhìn 7nàng sáp 28lại gần 27lão gia sao?”

Trương edi nương 65cười lạnh 3nói “Nàng 35nghĩ thật 3hay, lão 9gia chán bghét nhất 94là thời 8fđiểm đang a7đọc sách 1bị người f4khác quấy 0rầy, các 9bngươi không 0thấy bình 4thường 54ngay cả 8phu nhân 4cũng không 8đi thư phòng edtìm lão 05gia, lúc 25này nàng bađi là chuẩn dbị ăn mắng ca”

Như 7Lan ở phía d8sau nghe Trương adi nương enói như cthế do dự 23chốc lát 8nhỏ giọng 9fnói “Di fbnương, nô atì có câu fnày không 63biết có 2nên nói 0hay không?”

Trương 0fdi nương 4nghe vậy 96lườm nàng 96một cái bc“Lúc nào 95lời nói b9của ngươi 6blại phun cra rồi nuốt 01vào với 86ta, ta mắng 56ngươi là avì ngươi egọi tiện 7nhân kia flà di nương 0clại không fmắng ngươi ffvì mở miệng 3nói chuyện. 59 © DiendanLeQuyDon.comCó gì cứ 42nói, ít 3eấp a ấp 7cúng con mẹ 39nó đi” a( edit chỗ 6anày thấy 1Trương di 85nương cũng 47chợ búa fquá).

Như 2Lan nghe vậy 96nói “Nếu flà bình 1fthường eLâm tiện enhân kia dđi sẽ bị 6lão gia mắng 3trở về. 4 © DiendanLeQuyDon.comChỉ là ethời gian c9này phu nhân damang thai, 23nhất định c7là không b5có thông 9phòng. Mà blão gia mỗi 45đêm trừ 52phòng lớn 34cũng không 1đi nơi khác etính ra hôm 5nay lão gia 57cũng đã cnín lâu 8rồi. Nếu 97tiện nhân ffnày sáp alại khó 23tránh khỏi flão gia sẽ cợm ờ muốn fnàng”

Trương 7di nương 5nghe vậy 9lập tức 95bối rối, d1muốn chạy 0đi lên cản b1Lâm di nương. a4 © DiendanLeQuyDon.comNhư Lan, 91Như Mai thấy 6vậy vội 3níu nàng 0lại nói d“Di nương 0của ta, alúc này 1cản nàng blàm gì, e8nếu nàng 9aquậy lên 3flão gia biết 9mặt mũi 1dcủa di nương 9cũng thật ekhó xem”

Trương bdi nương 5vốn là 0đầu óc anhư gỗ, 6anghe nói b9vậy cũng 7không biết 5làm gì mới 8tốt, may 54còn có Như d0Mai cơ trí bbđi theo một 2dđoạn cười enói “Họ bLâm này fccũng hồ 9eđồ, biết 9rõ lão gia 98ở trong evườn mà 0không biết athư phòng 4ở đâu, 73cũng làm f1cho chúng 4ta xoay quanh 05trong vườn. bb © DiendanLeQuyDon.comTrời cũng 8dtối rồi c4chi bằng dbdi nương 1eđi mời 18lão gia ăn 8cơm nô tì 90lưu lại 3bdọn dẹp b5nàng”

Trương d3di nương ddnghe vậy 8dchuyển buồn 31làm vui “Nhờ e9ngươi thông dminh” Nói exong chạy d5đi đường bbnhỏ, đi 20nửa đoạn 6axa xa thấy 5Cố Lễ 46từ thư cphòng đi 3ra. Trương 4ddi nương b6luống cuống 1tay chân 2chỉnh y aphục nghênh 8đón, chợt 24nhớ tới 7mình chạy 15gấp như fvậy tóc cnhất định 2rối loạn, 6vội vàng 0chạy lại 5chỗ có 06nước vuốt f5lại tóc. b © DiendanLeQuyDon.comNàng vừa cthấp đầu 9chỉ thấy 0trên mặt 58nước chiếu brõ vết 2asẹo cực 66kì khó coi fkhông khỏi b4lung lay thân 60thể vài dcái. Lúc 75ngẩng đầu d3lên Cố 1eLễ đã 68đi tới 0dchợt lách dngười núp 9csau ngọn 1bnúi giả, 71thấy Cố 3Lễ đi xa cbmới đưa ctầm mắt anhìn theo cbóng lưng 5Cố Lễ dngẩn người 64đi thẳng 3về viện.

Lại 07nói Lâm 2bdi nương 85là lần 0fđầu tiên cfđi dạo b4trong vườn, 02cũng không 9quen thuộc elắm, giờ 3trời cũng 9bđã tối, 4nàng đi 22hơn vòng 1flớn cũng a5không tìm fbđược thư 8bphòng ở b2đâu. Mà a8lòng nàng 5dkhông ai 8biết được, clại không ebdám trực eatiếp hỏi fngười khác 0bchỉ có 2xung quanh 26đi loạn.

Trước 5bgiờ Lâm fddi nương 0ăn sung mặt 70sướng ra b8cửa là 0cngồi kiệu frất ít fđi bộ mà dchộp thức 79ăn trên batay lại fnặng, nàng 1miễn cưỡng 0ađi nửa ddngày như bvậy thật 51sự là cất 8bước không 8nổi nữa.

Như 2cLan, Như 7dMai đứng 5esau bụi ehoa thấy 66Lâm di nương fdđang đứng e8chống eo dnhìn thấy 76bên cạnh 9bờ hồ dcó tảng 3dđá lớn 62vội đem 5hộp thức 4ăn đặt 59lên, mình fcũng ngồi 6alên trên. 18 © DiendanLeQuyDon.comNhư Lan, eeNhư Mai hai e3người rón d0rén đi ra, athấy trước admặt có 9người tới d4hai người 8bị dọa a2ngồi xổm 02xuống. Chỉ 0thấy người 2nọ nhẹ 9nhàng ra 0fsau lưng 5Lâm di nương f5chợt đẩy 0dnàng, bùm cmột tiếng afLâm di nương 8fngã vào 2hồ. Người f9nọ làm 3xong quay 40người trốn bvào lùm ccây, chỉ 1còn một 7mình Lâm 14di nương cquậy nước 6hô to cứu 28mạng.

Như 2Lan, Như 4Mai thấy c5như vậy 44không khỏi dchai mắt 9nhìn nhau c7cũng không 98dám tùy 89tiện chạy d1ra ngoài. 4 © DiendanLeQuyDon.comĐúng lúc 8này có mama efquét sân 2đi qua, nghe 1ftiếng kêu 3acứu ba chân 5bốn cẳng d3lôi Lâm fdi nương b1lên cũng 58không biết 3atừ đâu 1tìm được ccánh cửa 9bên mang cddi nương 8ra khỏi dvườn.


Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 23.11.2013, 10:28
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Hổ Con Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Hổ Con Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 24.05.2013, 18:54
Bài viết: 327
Được thanks: 682 lần
Điểm: 10.48
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Cuộc sống nhàn nhã sau khi xuyên không - Tín Dụng Tạp - Điểm: 12
Chương f533: Lâm di 9bnương rơi 8axuống nước 37( tiếp theo)

Như baMai, Như e2Lan hai người bthấy thế bkhông ngừng 1fđặt mông 0xuống đất ebthở hổn 2hển. Như f3lan chỉ 2ảm thấy aồ hôi lạnh càm sau lưng 6aướt đẫm, d0á mồm muốn b7ói nhưng 0fhư Mai bụm 20iệng nàng 7ehặt lại, 8dđè đầu 85àng xuống 2aặng lẽ 9fhỉ chỉ dên ngoài.

Hai e7gười theo dbẽ hở bụi 79oa thấy 30gười nọ 4ừ trong 0ừng cây eđi tới 2bên hồ liêc f2ắt nhìn 1chỗ nước 5bđọng mới 5đổi một 22on đường dhác ra khỏi cườn.

Như 9an và Như 65ai không 5ám tin, liếc 95hau đồng bahanh nói 5b“Vương 9bi nương”

Đêm dfđó tin Lâm adi nương 1ơi xuống 0ước đến cai Nguyên 3Thu. Mặc ddù Nguyên 9aThu đã đoán bađược mấy 67di nương 67tranh thủ fdlúc mẫu 4cthân mang dthai mà tranh 7giành tình dcảm cũng ekhông nghĩ 3elà thủ f3đoạn họ 5âm độc 2như vậy. ce © DiendanLeQuyDon.comNếu như a0không phải 4mama làm d2vườn ra 03trễ một b1chút chậm 7hơn nửa 31canh giờ 0so với bình bthường 4sợ là Lâm 7edi nương d9chết ở 4trong hồ 9rồi.

Nguyên 5Thu mặc 5dù không 30thích mấy acái di nương 8này, nhưng 86cũng không 84muốn ai echết. Hơn 79nữa mấy bdi nương 5có người 4trong lòng d7mang ý đồ 55xấu, không 94chừng lúc 9nào đó 9fđêm ý đồ bchuyển đến ctrên người a1Lý thị. d © DiendanLeQuyDon.comKiếp trước 0Nguyên Thu 19có đọc 0sách cũng 77biết được 6bphần lớn 5nữ nhân ecmang thai 67muốn bình 66an sinh ra 59cũng không cphải dễ, 4bđa số là 3bị thê 4thiếp khác 27của trượng 08phu hại 2sinh non.

Nguyên 64Thu suy nghĩ dthông suốt adngồi kiệu 8đi vào viện aeLâm di nương, 4lúc này 0hai mama đang d5ở trong fphòng bếp dnhỏ đun 24canh gừng. b © DiendanLeQuyDon.comNguyên Thu f2thấy liền chỏi “Phòng 2bếp nhỏ 7chưa từng 1esử dụng, bbình thường 7eăn uống cdLâm di nương bcũng cho bngười đến 57phòng bếp c4lấy thức băn, sao phòng 46bếp nhỏ 4lại có 5đầy đủ 1mọi thứ?”

Mấy 4mama này elà người cNguyên Thu 2đưa tới, athấy Nguyên 4Thu hỏi 8dnhư thế dvội hành 28lễ nói 45“Thưa cô 1anương, buổi 4chiều Lâm 8di nương 59cho mấy emama dọn 4dẹp phòng a4bếp, ali5 8sai nha đầu dfXảo Xảo 4của nàng 53cầm cây 19trâm đi ađổi vài edụng cụ 89về. Nô etì chỉ enghĩ là ddi nương f1muốn ăn 9mùi vị 27quen thuộc 9nên cũng akhông để fý. Ai ngờ 3Lâm di nương dtự mình 21xuống bếp 8làm vài 5cmón ăn bỏ 6evào hộp bmang đi ra 6ngoài, sau 72đó nửa 51canh giờ 58cũng không bethấy bóng 81dáng vừa f4mới bị 76người đưa 1trở về”

Nguyên 6Thu nghe cũng 8không nói 9gì nhiều, 3fvào phòng 6cho người cđưa hai 2chén canh 68gừng cho 6eLâm di nương fuống xong c7mới hỏi 6cnàng có f8thấy rõ a1ai đẩy 46nàng xuống 8nước không. 5c © DiendanLeQuyDon.comSắc mặt cLâm di nương btái nhợt 44núp trong bchăn lắc dđầu. Nguyên 4Thu nghĩ 0hôm nay cũng ađã vào e6thu, huống cgì buổi 6tối lại 17rơi vào 79nước sợ 4là bị nhiễm c0bệnh phong ehàn, vội 0cho người 87gọi đại 7fphu đến.

Quả 3nhiên ban 2eđêm Lâm 19di nương 32nóng sốt, 25mama vội 9vàng đem achén thuốc ehầu hạ efnàng uống. fc © DiendanLeQuyDon.comNguyên Thu fbiết ở 9thời đại 2này nhiễm aphong hàn 45rất dễ 3dàng chết, 6bkhông dám 5dsơ sót sai 4người vào 18khố phòng bhỏi lấy frượu nguyên 69chất. Nha bđầu kia fhỏi xong dachạy về 8báo “Hạ 19lão gia mang arượu từ d5Sơn Đông ftới vô dcùng tinh 5khiết. Nghe 7enói rượu 13Hạ lão 0gia mang tới f5là rượu 46mà mấy 17vở kịch 9hay hát Võ 2dTòng uống 80ba chén là 6say”

Nguyên dThu vội 3nói “Đem erượu đó b7vào viện 8Lâm di nương, fnói mama a1lấy khăn 77nhúng vào 48rượu lau 0cả người anàng cho a2đến khi 3chạ sốt 89mới thôi”

Nha 23đầu kia dđáp lời, 5chạy đi bftìm người d6đưa rượu etới. Chức 5Mộng thấy 4vẻ mặt 3Nguyên Thu 6mệt mỏi 1fkêu người 54đưa nước 9tắm vào 4phòng hầu ahạ nàng b3tắm rửa, 2đau lòng b1miệng thì 2thầm nói 3d“Cô nương 42cũng quá 4tốt tính, 1mình mệt cmỏi không e3nói còn 8ađem rượu a1quý của 01lão gia lãng 9phí trên 11người nàng”

Nguyên cThu ngồi 87trong phòng 9tắm cười e3lạnh nói bb“Phụ thân 3luôn phải 70có thiếp, 2ta quan sát 7mấy ngày dnay, đầu 1bóc Lâm di 5nương không 5rõ ràng 05bằng Trương 2di nương. 2 © DiendanLeQuyDon.comNhưng Vương 6di nương 83sợ là không 2đơn giản b3như vậy, 4chuyện lần 42này không 5chừng chính clà nàng 6dlàm”

Chức dMộng cầm bkhăn tay 2vừa chà blau cho nàng evừa nói 88“Nô tì ftưởng là fTrương di 5nương làm, f1mặt của fnàng là a9bị Lâm 09di nương 79hủy dung”

Nguyên 4Thu gật ađầu nói d1“Trương 6di nương f6từ trước 7đến giờ amiệng lưỡi 61rất lợi b0hại, nhỏ 9mọn tham 5tiền một 80chút nhưng 9lá gan không 3dlớn như 8bvậy. Nhưng 49lần này 5nàng bị 2hủy dung ccũng khó fftránh xảy 5ra ý nghĩ 9độc ác”

Chức dMộng cười ednói “Cô 56nương nói 6fđúng nhưng a1chuyện này 5phải nói 84với lão egia và phu c2nhân mới 1phải”

Nguyên 57Thu nói “Tất dnhiên là 56phải hồi 1bẩm phụ 4thân, mẫu acthân. Dù 2sao cũng f5là thiếp 6fthất của 9phụ thân 79quả thật 3cta không eenên đi quản. 3 © DiendanLeQuyDon.comTheo ta nghĩ, 8mấy cái 6di nương anày cũng 0nên đuổi 9dra phủ mới 2được bằng fkhông mọi 4dngười không 6được yên beổn”

Chức aaMộng nghe 32vậy cũng 57không tiện 4bnói tiếp, 2cảm giác 5cnước trên abtay hơi nguội 71một chút, c5đỡ Nguyên 30Thu lau sạch 0sẽ hầu 4hạ nàng efđi ngủ.

Sáng c5sớm hôm 5sau, Nguyên e2Thu sai người 4đi xem Lâm 6di nương fdđã hạ esốt chưa, 4nếu không dtốt sai 82đại phu 38đến xem 10thử. Mình bthì đi phòng 85lớn, tiểu b6nha đầu 65ngoài cửa 2thấy Nguyên 65Thu tới, ebchạy nhanh d9lại cười fnói “Cô bnương đến, 7dThẩm mama 17đang nói 4chuyện với dclão gia, 9nếu không 59cô nương 39vào nhà csau xem phu bnhân”

Nguyên beThu nghe vậy 6khoát tay cbra hiệu 2nàng nói 18nhỏ, mình 1thì tới a7gần cửa c4lắng nghe 4bên trong 32nói chuyện. b © DiendanLeQuyDon.comChỉ nghe ccThẩm mama 1nói “Phu 29nhân có 9thân thể 6không thể 8bphục vụ 1đại lão bgia, lão fnô biết 20đại lão 6gia đau lòng 4cho phu nhân dnhưng không fthể không dbđi những a2phòng khác. 85 © DiendanLeQuyDon.comLão thái 6thái đã 0đưa đên ffsẵn mấy bdi nương, 0cũng muốn bcác nàng 03thay phu nhân 2fphân ưu”

Cố 32Lễ nghe 5vậy chỉ 78cười không 1fnói, bưng ftrà uống.

Thẩm dmama thấy 3cthế đành 98cười nói ctheo “Lão bnô biết clần đầu 7lão thái 8thái đưa fhai di nương 0tới sợ 2là phu nhân 71không vui. 8 © DiendanLeQuyDon.comHôm qua lão 80nô đi xem 5ahai vị di cnương mới 0ecũng nói 2avới họ 78sẽ để 7Lâm di nương ephục vụ eflão gia trước. 5 © DiendanLeQuyDon.comLâm di nương edù sao cũng alà biểu 6emuội của cađại lão 2gia là người 0có tri thức 1clại hiểu 57lễ nghĩa, 26buổi tối 17nếu lão aegia muốn 7viết chữ 6nàng có cthể giúp 54lão gia mài 3mực. Chờ ephu nhân bsinh xong, a4đại lão 12gia lại 7đem Vương 8di nương e0thu vào phòng, 0khi đó phu 2dnhân cũng ekhông còn 2gì có thể 6nói”

Bên fengoài Nguyên eThu nghe Thẩm cmama tự 6nói thật a9náo nhiệt 46không khỏi f2cười lạnh e6đi tới 7cửa, tiểu 5nha đầu 7giữ cửa 3cơ trí hô 10“Tam cô cnương tới, 49thỉnh an 6tam cô nương” 0Tiến lên 6hành lễ 09mới nhấc 6rèm lên.

Thẩm c6mama thấy e7Nguyên Thu 0tới, vội 7lúng túng avòng vo câu 2bchuyện, b1Nguyên Thu 52làm như 3dkhông biết 2bcười khanh fakhách thỉnh 9ean Cố Lễ. 5 © DiendanLeQuyDon.comThẩm mama 0đứng dậy c8chào hỏi 8dNguyên Thu fnói vài 0câu thấy dNguyên Thu 5akhông có 2ý muốn 5bđi mới 6cáo lui trước.

Nguyên 2Thu thấy etrong phòng dbchỉ còn 35mấy tiểu c5nha đầu fliền đuổi 55ra khỏi 7phòng, mới 80nói chuyện 85Lâm di nương 32rơi xuống 0nước cho 58Cố Lễ. 0 © DiendanLeQuyDon.comThường 2ngày Cố dLễ chán 3ghét nhất f3là thiếp 1thất tranh 9giành, bình bfthường b0nháo loạn 3nho nhỏ ccoi như xong, elần này esuýt gây 4ra mạng 1angười. e © DiendanLeQuyDon.comNếu Lâm 98di nương bthật bị ccái gì chuyện 59này truyền e4đi nhất bdđịnh ảnh bhưởng danh etiếng của 5mình, Cố aeLễ nghĩ eđến đây 4aliền hạ c6quyết đoán cnhất định cphải tra ccho rõ ràng.


Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 02.12.2013, 16:15
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Hổ Con Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Hổ Con Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 24.05.2013, 18:54
Bài viết: 327
Được thanks: 682 lần
Điểm: 10.48
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Cuộc sống nhàn nhã sau khi xuyên không - Tín Dụng Tạp - Điểm: 11
Chương 4d34: Sự kiện 0rơi xuống 6nước

Dính dcdáng đến 3thiếp thất 6của Cố 46Lễ, Nguyên 0Thu là cô 33nương chưa clấy chồng 84không tốt 8nhúng tay cvào, nếu 1ố Lễ tự 6eay mình điều 9ra có lẽ aó vài phần eahông hợp 0eễ. Chuyện bày đáng cí Lý thị 8à ứng cử 1iên tốt fbhất nhưng 7àng đang 5dó thân thể, 25ố Lễ làm 2dao chịu 5aho nàng hao 05ổn tinh f0hần vì 1fhững chuyện 8ày. Đang 1úc trái ceo phải nghĩ a5em ai đi e8điều tra 3à tốt nhất, 5rương mama 7bđỡ Lý dhị đi vào. b4 © DiendanLeQuyDon.comố Lễ thấy fhế vội 1ói “Sao 7gươi lại 09ậy? Sao 26hông nghỉ 7hêm chút afữa?”

dhị phúc chân cười aới Cố 3Lễ mấy ffcái mới 97nói “Mấy d6hôm nay ngủ 2nhiều cảm 1thấy thắt flưng hơi 0đau, chi 6cbằng ra 0ngoài đi 75dạo chút f7cho thoải amái”

Cố 81Lễ nghe 1vội phân ffphó Thái 93Tuyết đi 0lấy nệm fêm đặt c0vào ghế, 8để Trương amama đỡ bLý thị 6ngồi xuống, 5fđánh giá 77sắc mặt 79nàng mới 6fnói “Hôm 6nay nhìn 83sắc mặt a3phu nhân 44khá tốt, ata cũng yên 3tâm”

3thị nửa 67tựa vào fdghế “Lão fcgia cũng 4quá kĩ tính, 7cận thân 48có mảnh dbmai như vậy dđâu”

Cố 37Lễ nghe 3giọng Lý 95thị nũng 07nịu trong a0lòng cảm 4thấy ấm 2áp, vừa afđịnh dỗ 27nàng vài 37câu lại bthấy Nguyên cThu ngồi 5ngay ngắn 3bên dưới. 84 © DiendanLeQuyDon.comCố Lễ 28vòng vo câu 1chuyện, 5nói chuyện 8Lâm di nương 3rơi xuống b6nước cho e4Lý thị anghe.

6thị cười 6dnói “Không 6bằng lão 3agia giao chuyện e6này cho Trương 26mama đi thăm e8dò, Trương amama vào 1phủ nhiều 3năm cũng b0có chút 8uy tín, huống 7chi nàng 3còn là người 1chúng ta fftin tưởng. 2 © DiendanLeQuyDon.comNếu để famấy quản 3asự bên c9ngoài đi 23thăm dò fkhông chừng 18bị bạc 33thu mua mà cmu muội 0lương tâm dlừa gạt 15lão gia”

Cố b1Lễ nghe 84vậy vuốt 1râu cười 4nói “Phu 2nhân nói frất đúng, dngười bên 7cạnh phu 54nhân làm 99việc dĩ 4nhiên là b3đáng tin 9ctưởng, 0vậy để 5ccho Trương c5mama đi thăm 7adò đi”

7bthị nhân btiện phân 9fphó Trương 0mama vài 1câu, dặn bdò nàng f3nhất định b4phải tỉ 6mỉ không bfđược oan 7buổng người dkhác. Trương 6mama đáp 4lời Cố 4Lễ, Lý dthị mới dara khỏi aviện. Cố 5fLễ nhìn a8sắc trời 8bên ngoài akhá tốt, fliền dặn acdò Lý thị bmấy câu 2chắp ta 91đi thư phòng. 28 © DiendanLeQuyDon.comNguyên Thu 2bthấy Cố fLễ đi nhìn 2dLý thị 7cùng nhau 26cười một 7dtiếng.

Thì b4ra gần đây, 7Nguyên Thu b2đều đem a5chuyện lục 16tục của 0hai vị di 5nương mới 88tất cả ehành động 0cử chỉ 78đều nói 7cho Lý thị. 28 © DiendanLeQuyDon.comLý thị 90trong lòng bfsớm phán 7đoán hai 19vị Lâm 5di nương, 1aVương di a7nương. Sáng ehôm nay Nguyên 81Thu phân fphó Trương admama đi nói 8evới Lý 00thị chuyện 8eLâm di nương b5rơi xuống 7nước. Lý 3thị tỉ 7mỉ phân 20tích một dfphen trong 5elòng đã 3fcó chủ 6aý, lặng 7lẽ dặn fdò Trương 2mama mấy c3câu. Hai 60người ước 12chừng Nguyên 17Thu nói xong cchuyện này 33với Cố 1Lễ không 9sai biệt 43lắm, Trương e9mama mới d9đỡ Lý e1thị vào 3phòng.

Trương 91mama từ 4phòng lớn cđi ra liền afchạy thẳng 3tới viện 8Trương di 3nương và 2Vương di 5nương. Đi 4vào viện 14Trương di c8nương trước 47nói chuyện bevới nàng 17vài câu, 3anhìn vết 8sẹo trên 4mặt nàng dmột chút. 9 © DiendanLeQuyDon.comThấy mặt fnàng chưa a4tiêu sưng 1dặn dò 2vài câu, 8fTrương mama 4thường bngày thấy 01Trương di a6nương đều 1blà mặt 0lạnh. Lòng 4Trương di e4nương cũng 5có chút esợ nàng, 2ehôm nay thấy 3Trương mama 6dđối với 6cmình cực ekì thân 57thiết, Trương d7di nương akhông khỏi fvui mừng, edlôi kéo 7Trương mama bnói không 28ngừng. Trương 1mama ứng cphó vài 99câu rồi 1cười nói cphu nhân 8mời di nương a2đến phòng a4nói chuyện, 0axin di nương băn mặc 9thật tốt dalát nữa 7đi cùng f4với Vương 6ddi nương 5clên phòng. 46 © DiendanLeQuyDon.comTrương di 2nương vội 3dđáp liền 8kêu Như 6cLan múc nước, 8Trương mama 6lại dặn 1fdò nàng 7nhanh lên 69một chút frồi đi 49qua phòng 2Vương di 0bnương.

Vừa avào phòng eTrương mama 6thấy Vương 1di nương 0đang ở cbên cửa 0sổ thêu 7hoa, tiểu fnha đầu e2vội tiến 53lên chào 4chỏi. Vương 2edi nương enghe tiến dfngẩng đầu 0thấy Trương cbmama vội etiến lên 5enghênh đón 4nàng đi 9vào, tự 17mình rót 98trà dâng 49nàng.

Trương d1mama cười c6nhận lấy 0“Vương dcdi nương 78đến vài c1ngày vẫn aở trong 43phòng , phía cNam không 6thể so với fkinh thành, dfban ngày b5có thể cđi ra ngoài 39dạo một 5chút, nếu dVương di enương buồn fcbực nên 0eđi ra vườn 29dạo một 7echút, ở 8ađó hoa đang 85nở rất c6đẹp”

Vương 3cdi nương 9cười nói ac“Trong phủ 4ta cũng không e1quen thuộc, alúc trước ccũng qua 41phòng Trương 8tỉ tỉ 6hai lần. 8 © DiendanLeQuyDon.comChỉ là 37gần đây 8Trương tỉ 6tỉ không cnên ra cửa, dta cũng không 6dám đi phiền 5nàng, mình 8lại sợ clạc đường 0định ở ftrong nhà 0thêu hoa 6thôi”

Trương bmama gật 75đầu nói 29“Di nương 62nói phải, dnếu di nương 8rãnh rỗi dckhông ngại 55lên phòng e0bồi phu 1nhân nói cchuyện, 8ta đến 9đây phu a0nhân đang 8ebuồn bực 9nhưng ta 89lại không 7biết nói 17chuyện phiếm eckhông thể 1bồi phu 13nhân. Nếu cdi nương e7rãnh rỗi, ckhông ngại c7lên phòng 0dngồi một 29chút?”

Vương 79di nương cnghe vậy f9hơi trầm 66ngâm mới f5cười nói 35“Ta vẫn fmuốn đi athỉnh an fcphu nhân, 9echỉ là adlão gia hạ 0lệnh nói 5bkhông có dcchuyện gì 1dkhông cho 9quấy rầy 6cphu nhân 0nghỉ ngơi, ata cũng không 3dám đi qua”

Trương dcmama cầm 0ftay nàng 7nói “Mới 68vừa rồi b3phu nhân 12kêu ta gọi eba di nương b4đến nói 7chuyện, 2ta thấy 5dnơi này 9cgần đường 4atới chỗ acnày trước bmời hai 1edi nương dđi qua”

Vương cdi nương 3nghe trong 9lòng nhịn 40không được c4suy nghĩ, bnàng đến 9dđây hơn 5dmột tháng 6nhưng chỉ 0nhìn thấy 8bmặt Lý 85thị một f0lần lúc 29đến đây. d0 © DiendanLeQuyDon.comMấy ngày 4fđầu nàng a0cũng lên dphòng thỉnh 4an, chỉ clà mấy 7tiểu nha deđầu đem fphòng lớn 2cchặn đến 00sít sao, elấy mọi 7cớ đuổi 7nàng trở b8về. Sau 69Nguyên Thu b4lấy lí 7cdo sợ các fnàng lặn c8lội đường 0xa bị nhiễm ebệnh cấm 4cửa nửa catháng, cho 3đến tiết 0Trung Thu 65mới cởi 2bỏ cấm bcchừng.

Hôm d1Trung Thu, 17Lý thị 4đối với 35nàng và 68Vương di 24nương cũng edkhông thăm aahỏi, thậm ebchí ngay 6cả nhìn c9cũng không 5bnhìn nàng fmột cái. 9e © DiendanLeQuyDon.comSao lại 99sau hôm Lâm dadi nương 8ngã vào c8nước lại 8bảo nàng 11lên phòng 3nói chuyện? 70Vương di fnương càng a9nghĩ càng 1thấy lần 3này Lý thị 43hành động 4fcó thâm 91ý, không e9khỏi suy 4nghĩ trong elòng.

Trương 20mama vừa 8uống trà 3vừa quan 85sát sắc emặt Vương 8di nương, aachỉ thấy 1cnàng hơi 77nhăn mày 01sắc mặt f3vẫn bình ethường. 4 © DiendanLeQuyDon.comTrong lòng 9càng thêm 4đề phòng 5nàng vài dphần, không 71cho nàng 22thời gian 4bsuy nghĩ 4nhiều, đứng c4lên kéo 34tay nàng d2đi “Di 3nương nhanh 6lên một 8dchút, lúc 8này e là dTrương di cnương cũng 0ethu thập 4dxong”

Vương 7di nương 65bị Trương 3mama kéo b1đi cũng 5không dám 0đẩy nàng fra, chỉ 8đành quay d1đầu phân 0phó nha đầu 5mình dẫn 5tới “Hỉ dcnhi, giữ 6kĩ nhà, 12lấy khăn ctay của ata thêu cho 20xong, ta trở c2về sẽ a6kiểm tra f6ngươi thêu aethế nào”

Hỉ 2nhi nghe vậy 6eở trong 01phòng đáp dlời, hai bngười tới 6viện, Thái c8Tuyết từ e6bên ngoài dcđi vào liền 10cười đáp e1“Phu nhân dcho ta đến 8xem hai di 6nương thu acthập xong bchưa?”

Trương 5di nương b1ở trong bphòng nghe 09thanh âm, 16xốc rèm 98ra ngoài e5cười nói 0“Thu thập 5xong rồi, b3đang đi 2era đây”

Thái 5Tuyết thấy dNhư Lan đi bdphía sau bTrương di 4cnương, Vương 7di nương 0clại một ethân một amình không 1dẫn nha 6hoàn từ 0kinh thành 91tới liền 7cười nói 8b“Vương 8di nương a4không sai 2nha hoàn 2dđi theo chăm asóc sao?”


Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 02.12.2013, 16:16
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Hổ Con Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Hổ Con Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 24.05.2013, 18:54
Bài viết: 327
Được thanks: 682 lần
Điểm: 10.48
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Cuộc sống nhàn nhã sau khi xuyên không - Tín Dụng Tạp - Điểm: 11
Chương e34: Sự kiện 0crơi xuống 87nước ( 7tiếp theo)

Vương 9di nương 9cười nói 0“Trong phòng 2ta chỉ có 2amột nha 18đầu luôn 9có việc fcho nàng 19làm nên 93iữ nàng a1ại trong 67hòng. Ta dũng xuất 16hân từ bha hoàn, 0ó tiểu 3ha đầu 95đi theo cũng b2hấy kì cục”

Thái 9uyết cười 0bôi kéo tay eàng “Không caao, có ta f0ầu hạ 6ai nương 0cđây” Vừa b4ghiêng đầu 2cang nói với crương mama a“Mama cứ bcđi làm việc 0ủa mình, 4a dẫn hai 4ei nương ddên phòng eà được”

Ngoài eiệng Trương 5ama cười 3ói “Vậy 3hiền cô 6ương” cột mặt dđi theo phía 3au các nàng 8a khỏi viện, fẽ sang một 74ướng khác.

Hỉ 5hi thấy 31ương di enương đi, 1liền ngồi 7đàng hoàng 3dở vị trí blúc trước 8ecủa Vương 1di nương, elấy khăn etay tiếp btục thêu 0fhoa, ước 14chừng qua c5một nén enhang, thì 0thấy nha 36hoàn Tố 8Tố từ dphòng lớn 51chạy tới fvén rèm dbvào phòng. 5 © DiendanLeQuyDon.comHỉ nhi thấy f8có người btới bận brộn tiến blên vấn dan.

Tố 9bTố đứng 3trước cửa 43miệng cười 2ngọt ngào 10nói “Phu 9dnhân chuẩn 19bị làm 9quần áo 71mùa thu trước, 1fđáng lẽ 4phải làm dđồ mới. 3 © DiendanLeQuyDon.comTuy nhiên 5hôm nay có cthân thể b5không thể efmặc được. a © DiendanLeQuyDon.comPhu nhân 9nói những 7y phục tốt enhư vậy 7để ở 70đó cũng clãng phí 21không bằng 01đưa cho ccác di nương 4emặc. Di benương vừa c5thử thấy 7dxiêm áo 6có chút f8không vừa dngười sợ 79là phải 32sửa lại. 0 © DiendanLeQuyDon.comVương di anương phân fphó ta gọi dangươi lấy 1dmột bộ c3quần áo a8nàng thường d6mặc hàng dngày đi 3phòng lớn, e0đúng lúc 9fmấy nương 07tử may vá fdđang ở fđó, sẽ asửa lại by phục cho 82di nương 95luôn”.

Hỉ 0nhi nghe vội 8tìm một 5bộ y phục 0đi ra ngoài 7ftheo Tố cTố cùng 82nhau nói achuyện rời 2ekhỏi viện. 8e © DiendanLeQuyDon.comHỉ nhi nghĩ 19là trực 09tiếp lên 79phòng ai c5ngờ Tố 1Tố dẫn benàng đi b6hướng khác, 55Hỉ nhi vội a9cười nói fc“Tỉ không 72phải nói 9flên phòng dlớn đưa 4dxiêm áo 1cho di nương 48sao?”

Tố 5Tố cười 28nói “Từ 65chỗ này 4qua vừa d5đúng đi 1bqua một 8bồn hoa, fdhoa ở đó bnở cực 6đẹp, phu 47nhân không echịu được bbmấy thứ 6hương nhan 7kia bảo b3ta hái về 7chưng một 4ít”

Hỉ f4nhi nghe vậy bangồi nhìn bTố Tố 17hái thêm 8vài đóa 5hoa lại 4bị Tố 65Tố lôi 8ckéo đi bắt e9bướm. Tố fbTố chơi cnửa ngày 43đến khi 9hết hứng 0fmới chậm arãi dẫn cfHỉ nhi đi 9phòng lớn.

Hai f1người vừa 1dvào viện f8thấy một 8mama đi theo 7asau lưng 4eCố Lễ bvào. Hỉ 14nhi thấy 4mặt Cố b9Lễ xanh dmét không 6dkhỏi giật camình. Tố 8aTố vội 7akéo nàng 58đến một abên hành eelễ với cCố Lễ, 2không đợi 5hai người 8fmở miệng 7vấn an, cCố Lễ 5bđã phất 1erèm đi vào 5nhà. Tiểu f8nha đầu 9cđứng ngoài 3cửa thấy 7eHỉ nhi đang cđi về phía 5trước vội 9tiến tới 7nói “Lão egia, phu nhân 5đang có 52chuyện phải 65xử lí, 83hôm nay sợ 95là không fđổi quần cbáo được. c © DiendanLeQuyDon.comTrước Hỉ 2nhi muội a6muội cứ abđem xiêm cy của di c0nương cầm c9về trước, 3chờ đến 5khi muốn b8mặc thì 7cho người edđi qua đổi”

Hỉ 76nhi nghe vậy 0đành ôm 46y phục quay 5về.

Cố 07Lễ vào 0phòng lớn 75thấy Trương 8mama và quản 3gia đang 5ở đó. f7 © DiendanLeQuyDon.comQuản gia 7tiến lên ahành lễ avới Cố 1Lễ “Hôm 95nay nô tài atheo Trương f1mama đến 0chỗ hồ 71mà Lâm di 5fnương rơi 20xuống nước, dtra xét xung 3quanh một 1lần”

Cố f4Lễ nghe 8fvậy thả c0tách trà 52xuống nói c“Các ngươi emời ta tới cchắc đã 2tra xét được ccái gì rồi”

Quản fgia vội 3nói “Cách 9bờ hồ 2phía đông 69hai trượng 48có một 4núi giả 1làm bằng bđá Thái d6Hồ, phía d8sau núi giả 0là miếng dđất bằng cphẳng, hôm a8trước Tam e2cô nương fdphân phó 3btrồng một 5chút hoa 1dcỏ. Vì e9mảnh đất ckhông lớn, 7hôm qua một b9mama đến 73trưa đã 5btrồng xong frồi chỉnh f8mặt đất aabằng lại, 8buổi chiều e7tưới nước 39hai lần 8fmới làm fbxong việc. b © DiendanLeQuyDon.comVừa rồi anô tài và 09Trương mama 6phát hiện 77phía sau 0dnúi giả 4có mấy b5dấu chân 2dmảnh khảnh, de là tưới 1dnước chưa d3được bao alâu đã 4giẫm lên. 02 © DiendanLeQuyDon.comMấy mama 9làm quen cviệc nặng, cmà chân f0cũng không 8nhỏ như dvậy”

Cố cLễ nghe 6liền đứng 0dậy đi 8era ngoài 0“Đi với 4ta đến 1viện Trương ethị, Vương bthị”

Quản 3gia vội 1đáp cùng 63đi với 13Trương mama 5phía sau 0Cố Lễ.

Phòng 3dVương di ccnương cạnh 5bên hơi e9cách phòng 5Trương di 6enương một 0bchút. Cố 7Lễ đến cfphòng Vương 3di nương 18trước một f5cước đá 67văng cửa era. “Phanh” dmột tiếng 0làm cho Hỉ 5nhi ngồi 34bên cửa b2sợ nhảy 7hoảng lên, 8thấy Cố 3Lễ đi vào, 60Hỉ nhi cũng ebkhông dám 7nói gì xuôi f4tay đứng 45một bên.

Cố adLễ ngồi 0giữa nhà 54quát lên d0“Lục soát 55cho ta”

Quản 0gia và Trương 4mama vội eđáp một 0tiếng, liền bclục soát 92lung tung, 2không bao 6lâu liền 6tìm được 13một đôi 8giày dính 6bùn trong erương. Cố dLễ thấy c7bùn đã 94cứng hơn 5phân nửa 93phỏng đoán 5là dính 9từ tối echôm qua, 7liền ngẩng 3eđầu hỏi 26Hỉ nhi “Đây 0là giày 89của di nương 4các ngươi?”

Hỉ enhi không b9biết có 8chuyện gì 44xảy ra, enghe Cố afLễ hỏi, 5chỉ đành cdchú ý nhìn 37kĩ rồi 56trả lời 14“Là giày 2do di nương 23chính tay 4thêu”

Cố aLễ nghe 69liền lạnh 78mặt hỏi 59“Gần tối fhôm qua di 3nương các 68ngươi đi eađâu?”

Hỉ 9dnhi chỉ 1có mười 27tuổi hơn, aemà lão phu 8fnhân vừa 4mua về không 20tới mấy 31ngày đưa cdcho Vương 9di nương 9flàm nha hoàn. e7 © DiendanLeQuyDon.comVương di d8nương ngại 19nàng tuổi 4cnhỏ mà 9không tâm dkế, chuyện 0cgì cũng 7không nói f7cho nàng 7biết. Vì 1vậy Hỉ 35nhi mờ mịt 01nói “Nô fatì cũng ckhông biết egần tối 0di nương eđi đâu 51nữa”

Cố aLễ vỗ 07bàn mắng 8“Đưa nha 1đầu này 34đến phòng blớn tỉ 52mỉ thẩm 82tra cho ta”

Quản 0gia nghe vậy 5vội lôi f5Hỉ nhi đi 4sau Cố Lễ 8tới phòng d9lớn. Vừa 2vào nhà 1dCố Lễ 3ethấy Lý 3thị dẫn 2eVương di 8dnương và eTrương di 1fnương ở 81trên giường fchọn y phục, 5thấy thế eCố Lễ cgiật y phục dxuống đất 5nghiêng đầu 9mắng Vương 3di nương 6“Ngươi e8còn không dquỳ xuống 69cho ta”

Vương 8di nương 61nghe vậy 5trong lòng 3dlạnh lẽo, 2trên mặt 0lại giả 8vờ ra vẻ 0mờ mịt dbquỳ gối 2giữa nhà. e © DiendanLeQuyDon.comCố Lễ e1thấy nàng 94còn giả 3ngu liền equay về 94phía Trương b5mama quát 1lên “Còn 8akhông ném 6giày nàng ftới cho 2dnàng nhìn”

Trương 02mama lấy c9giày đưa 8tới trước bmặt Vương 2di nương.

Vương 2di nương 5cthấy giày cmình còn 63chưa mang 6lần nào bbị bùn 4bao quanh 1đã khô 7hơn phân 3nửa, trong alòng không 9khỏi căng 7thẳng, vội 9dùng tay 3sờ giày, 1atrên tay fsờ thử 1thấy đáy 46giày còn 7hơi nóng, 62trong bụng 2hiểu rõ 10há mồm e5muốn nói.

Trương 5mama thấy 17nàng sờ 0bgiày liền 7phòng bị 08nàng, thấy 77nàng há d3mồm vội 4cầm khăn a5ngăn chặn 8miệng nàng, fLý thị 64nhân cơ 2hội nói 2f“Trước 1đem nàng 6bnhốt vào 6achuồng ngựa, 0bchờ hỏi f7rõ rồi 67khảo tra d8nàng sau”

Quản agia gọi 4hai mama thô csử đi vào, 74cầm dây 0ctrói Vương 6di nương 9ném vào dchuồng ngựa 41cho mấy 30người canh 4agiữ không 30cho bất fluận kẻ 7enào tới afgần chuồng 8ngựa.


Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 190 bài ] 
       


Thành viên đang xem chuyên mục này: @phonglinh, An Du, AnĐiệp, Anh Dương, anhnguyen121, Aoi Kobayashi, asdfghjkl, Bachnhaty, bich131676, Blackrose99, Blue Rose, blueroselonely, Bombinbong, bombo712, Bảo Song, cacao28, caonho, Cellina, Chihirio, Chimy Lữ, chocobino, cindy chang, claas_lexion, cogaivungbien, colours, Corny.168, cumeomengu, Cutie Coco, cuồng truyện, Cỏ gấu 92, diep diep, Diễm Diễm, Diễm Mỗ, dothidieuhien, drizzle2703, Đôn Phương Quỳnh, Fannie93, Giorgia, h-t-b, h20voyeudau, Hana86, hanachann, hanglaser, haobubu, hatrang221, heongoan, hoa bỉ ngạn, hoangdung0202, hongnhient, hotaru_yuki, huongduong0967, huongvirgo, huyen1991, Hà Hương, Hàn Tuyết Linh, Hắc Đê U, hằng tử nguyệt, Hồ ly trắng, iloveshakira, iristhao, jupiter92, Katherina Phạm, khưu gia hân, kid-pro, kimlienvuthi, Kiều Thảo, kungfudoremon, kunnqoc, kynguyenbangha, Lam Lan, le thi phuong, lengkeeng, lethilanh, lethuyoanh, linh ỉn, lizycool, liễu nhiên, Liễu Trúc Y, Lynk Andy, lê lam, Lăng Kỳ Y, MABUBEOTRON, makjyoko, mattroiden2810, MiltonKiz, Mimin, mira20299, mitran1234, Mlonch, msanhuyen88, mua hoa roi, mèohoanglạcbước, Mạn Nhi, Mẫn Thanhh, Mị Huyết, nana97, ngannhi123, nguyensenck52, nhatminh2606, nhuandong, nhutien09ldc, peheobuongbinh, pekjen, pemeo_kibi, pemichio, Pham Thi Kim Lan, phamloan1991, phan thao, phuonganhdao229, pipertivan, quynhhuong2611, quynhnhuho, quynhpk, quynhtrieu, Quỳnh Min 47, rea, ryankavy, SCR0811, sei_leo, shmilysmile, sociuxu, susu, Thamnguyen, thao lun, thaohaha, thaonhan, the glee, thientinh1906, Thiên Lam, Thiên Mộc, Thiên Ý, thu nina, Thuy duong27, thuyaries, thuyvu115257, Thủy Bách Nhật, tieu.truong, tieunhadau92, Tiểu Yết Bình, toiyeugiadinh, Tongchuta, ToNghi, traiothiem, Tranghuyennguyen, Trịnh Vy, Trử Anh, tuanan, Tuongvi108, tuongvy84, tuthihongngoc, Tuyết Huệ, Tường Nghii, Vithienlanh, VoTuTu, vuthuhang95, vuthuhien8369, Vân Anh Vũ, wind_cold_00, winkly, Xi Hoang, yenjei, ynhuluong, Yongssi, Zombie Miêu Miêu, »gamE»_«___0ver, ゆりこ và 2555 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm

Chuyển đến:  
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Thành viên nổi bật 
tudiemto
tudiemto
lazy_lazy
lazy_lazy
SunniePham
SunniePham

Lăng Kỳ Y: xjxj ta cận nhẹ lắm, một mắt 1,75. mắt còn lại 1,5. nhưng mà mắt ta điều tiết kém nên khổ thế đấy
Lăng Kỳ Y: bị cảm thật khổ, ai nói canh gừng ngon thế? cay chết đi đc
Hồ Thiên Khả Du: "Yêu bà xã lạnh lùng" có chap mới a... viewtopic.php?f=142&t=321463&p=2024915#p2024915
tudiemto: sổ xố chiều nay nha viewtopic.php?p=2022596#p2022596
tudiemto: viewtopic.php?p=2022596#p2022596
tudiemto: [url=http://diendanlequydon.com/viewtopic.php?p=2022596#p2022596]số 15g00 chiều nay xổ nha[url]
tudiemto: chị có còn gì để tuột nữa đâu :(
lazy_lazy: hê hê hê chị tu à e sẽ đu theo chị mãi mãi =))))) dziên ta chưa hết đâu hố hố hố hố hố
tudiemto: chị phải tuột quần, tuột áo, quỳ lạy năn nỉ mới được đó :(
tudiemto: xong nha :D
lazy_lazy: =)))) chị tu mà kakakak tếm tếm em thix tếm màu tếm bùn bùn a~~~~
Nminhngoc1012: Chúc mừng chị sau 8 và 10 lần đã vớt đc thành công cái nhẫn :D
tudiemto: lão naiiiiiiiiii, em thích cái màu xanh hay màu tím
Eavesdrop: ah , xin lổi mình nhìn 2 bạn đẹp quá tưởng đó là hình làm mẩu của người nổi tiếng . 2 bạn đẹp quá đi
Thi Ca: Mấy hình đó chỉ lấy mẫu trang phục thôi, để phối vs 2 tấm chân dung của mình vs Hoa. Thể lệ thi đó nàng đọc kỹ lại đi
Eavesdrop: Trời hehe , bạn Thi Ca che mặt hết trơn rồi mới post hình lên làm sao mà khen bây giờ ?
Thi Ca: NẾU KO CHỊU THI THÌ ÍT NHẤT VÔ KHEN TỤI TUI ĐẸP TÍ =)) VÀ TIẾC GIÙM CHO TỤI TA ĐÃ KO CHỊU THI MISS LQD
Thi Ca: viewtopic.php?f=128&t=321133 ĐÂY LÀ CHÂN DUNG 2 VỊ GK MỸ NHƠN, VS BÀI THI MẪU CỦA EVENT VỀ STYLISH =)))
Xi Hoang: Thế bà cận bn mà đc tn cũg phải cần kính a
Lăng Kỳ Y: tui cận nhẹ mờ, sao nghiêm trọng thía đc
Xi Hoang: Hả?? YY à bà bị cận sao?? OoO *đập bàn* hèn gì nảy h nt mà k thấy tl a
Lăng Kỳ Y: ờ ờ, để tìm cái kính cận cái @@
Xi Hoang: YY rồi a,tui tl r mà ta @@ bà xem lại đi
Xi Hoang: Số tui loan chỉ cń một số thàh phần pk thôu
Lăng Kỳ Y: bà vào tin nhắn cho tui biết số bà bn ik
Xi Hoang: Yên tâm..minh ngọc dính chưởg đag chọn số 7 a..
Lăng Kỳ Y: A, k p? mình bị vào tròng chứ
Lăng Kỳ Y: đổi r, nhưng bjo mình p? làm j?? 0.0
Xi Hoang: Ây da...đổi r nhé.k ý kiến ý cò nhé *nháy mắt*
Lăng Kỳ Y: oài coi như m chưa hỏi j hết, k nghe k thấy k biết k có tội


DiendanLeQuyDon | ddLQD | Phong thu am | studio | YeuCaHat
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.