Diễn đàn Lê Quý Đôn


images

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 89 bài ] 

Ái phi, nghe nói nàng muốn trèo tường - Thiên Lạc Họa Tâm

 
Có bài mới 17.08.2011, 15:10
Hình đại diện của thành viên
Thủ quỹ
Thủ quỹ
 
Ngày tham gia: 27.05.2011, 21:24
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 96
Được thanks: 85 lần
Điểm: 6.3
Có bài mới (Xuyên không) Ái phi, nghe nói nàng muốn trèo tường - Thiên Lạc Họa Tâm - Điểm: 12
Tác bgiả : Thiên 72Lạc Họa 1Tâm

Convert 9: Ngocquynh520

Nguồn d9covert: viewtopic.php?f=146&t=105751

Edit: http://Bichsongcac.wordpress.com

Thể cloại : xuyên bqua, giang bhồ, cung eđình, hài, 30sủng


Giới dthiệu

Tỉnh ablại liền aehát hiện 5hính mình 8auyên không 52, từ cô cái mười fảy biến bhành một 9fiểu cô eương ba 8uổi? Cái 09ì phi tử 0hông phi 8ử , nàng faới không 6ghĩ sẽ 9bhết già 07rong cung, 2hỉ là nhìn arông không fdđến cuối 5hành cung, e6iền có dfhể tưởng eượng tượng 19ề sau chính faình sinh dống sẽ bất vả 4bỡ nào,nào cà bị hạ 0ađộc, bị 27ạ kế, d1oặc là 97rực tiếp 7ị đoản f8iếm cắm eào trong a0ồng ngực f, vô luận 19à chết fdkiểu gì, 2fnàng cũng 9không muốn, 6cho nên, b6nàng quyết 2dđịnh trốn d8ra ngoài……

Ba bftuổi là 1lúc:

Chính 4là, tiểu 6bhài tử anày là ai? 1Sao lại ckéo quần 43nàng không a6buông?

“Nhất, b2nhất……” 2Tay tiểu ehài tử 4dần dần 58nâng lên, 77nương nhờ fdchút lực 47đạo hắn 6bắt đầu 7leo lên,“Tất fctất”, 92sau đó dùng 3lực hít 20lấy nước a1miếng.

Ân? e4Quần thế 5nhưng bị 55hắn kéo d?

Không e3sao, không 9bsao, dù sao 6nàng mới 733 tuổi, 93bị một etiểu hài 64tử nhìn 5cũng không 29sao.

“Ngô a9ngô……” 0Môi của 7atiểu hài 0tử trực e1tiếp đặt 66ở trên abcặp mông e7khả ái.

“Ta, 9cần, ra, d7ngoài!” f6Nàng lớn cftiếng hò 5hét.

Mười 2tuổi là d6lúc:

“Đi dđâu?” cHắn mắt 1lạnh nhìn 7bóng dáng 06lén la lén 0lút.

“Nhà acvệ sinh.” 9Đem túi bađồ ném 4bra ngoài c8tường , e2nàng bắt 80đầu dựng ecthang, tốc 7dđộ lưu 73loát đó dclà do nàng etrong bảy cfnăm không 38ngừng tích 1lũy kinh 8nghiệm.

“Đi 9nhà vệ 0sinh ở ngoài 44cung?” Trên dtrán gân 8xanh hiện e0lên.

“Không d6đúng, phải 3fđi nhà vệ b9sinh ở kỹ aviện, nhìn e5xem.” Một b0thân nam 5trang, nàng e9hưng phấn fmà bắt 8đầu leo 8lên.

“Trở cvề ngủ.” dMột nhát dkiếm chém 8đứt cây cthang, ôm dlấy bóng 8dáng nhỏ 4yêu kiều 4ngã xuống, 53trực tiếp 0dbiến mất……

Mười 7abảy tuổi blà lúc:

“Ái 20phi, lại 8abị mộng 5du?” Hắn 7ngồi ở  trên b4nhuyễn kiệu, 37chậm rãi dphe phẩy 3aquạt.

“A,là 35tên Vương efgia nói muốn 90dẫn ta ra 0ngoài.” e5Thực rõ 3cràng nàng btrốn tránh e5trách nhiệm, 7dsự không 7liên quan 22mình, vẫn ddlà tiếp 31tục trèo 4lên.

“Vương b1gia đem đi 6chém, ái 67phi, lần 9asau đừng 1như vậy, eetrang điểm 5đậm như 14vậy, ai 65thấy cũng 2nói nàng a8là hoàng 9phi, vốn 4là xấu, echo nên đừng 0đi ra ngoài b8dọa người.”

Nghiêng 7cmặt, nàng bâm ngoan 0dcười cười.Nàng a,vẫn là, 69cần, ra, 6ngoài !


Được thanks
Xem thông tin cá nhân WWW
Có bài mới 17.08.2011, 15:11
Hình đại diện của thành viên
Thủ quỹ
Thủ quỹ
 
Ngày tham gia: 27.05.2011, 21:24
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 96
Được thanks: 85 lần
Điểm: 6.3
Có bài mới Re: Ái phi,nghe nói nàng muốn trèo tường Tác giả : Thiên Lạc Họa Tâm - Điểm: 11
001.Thiên 5chàng hồng 5phúc (Hồng 3dphúc từ 0trên trời 3rơi xuống)

Bichsongcac.wordpress.com

Cơn 3mưa qua đi, cfcầu vồng arực rỡ axuất hiện, 1cđột nhiên 4trong lúc 7đó, bầu d2trời lóe b7ên một c2ệt sáng, c7hẳng tắp 0ơi xuống dhía nam chân brời, màu eím hào quang d4hiếu sáng eoàn bộ 19ặt đất 8, mọi người 57ai cũng đứng dên chờ 5bđợi.

“Quốc eư, đây 9à chuyện a6ì?” Hoàng ahái hậu f4gồi ở d5rong cung 4hượng Minh, 3aẻ mặt finh ngạc 8hìn hiện ebượng quái 29ị trên 9dầu trời, cự kiện 0ày, trăm 2ăm khó gặp, 9hẳng lẽ 3ại đem 2đến một 4fhảm họa?

Một e4am tử tuấn 97ú thân mặc 80áo đạo bĩ màu đen e0uông quân 0ờ trong 8eay, lộ vẻ 0rất là fcnhàn nhã, 6mặt mày 1dtuấn lãng e2khẽ nâng, b6con ngươi 38di động, f2là phúc 57không phải 1họa, hắn 3chờ người,người ađó cuối ecùng cũng 1sinh ra ở a0thế gian 1này, chẳng 59qua, còn c6phải chờ dbmười bảy 7năm, đợi b9mười bảy ffnăm nữa ea……

“Hồng 3phúc trời 2ban, hoàng 6thái hậu, 25chẳng lẽ 4người quên 0dlúc sinh bHoàng thượng, d6người đã 9từng gặp 35mộng?” fCầm lấy 6fmột tách 6trà Ô Long 7eđặt ở ebên môi 99lạnh nhạt a6uống, nam ddtử mặt 1elộ vẻ ccý cười.

Nghe 4những lời 6fnày, hoàng 9athái hậu 6thực vui 4vẻ.

***

Mang athai mười 4ctháng, không 9bmột giấc 4mộng, nàng 69nguyên tưởng 8erằng mình d8hoài thai 71công chúa, e7không ngờ 15khi sinh, 6lại gặp dgiấc mộng 23kỳ quái, bmột cái a0phiếm kim 77Hoàng Long 4aóng ánh 2xoay quanh 1cở đại eđiện, ném 9một khối 12vòng ngọc 57xuống chỗ 0ngồi của eehoàng đế, ftheo đó fb, một con fphượng ehồng ngâm b8một khối 46ngọc bội dcũng ném dcđặt vào, along phượng 0hạp minh(kêu), 1equanh quẩn f8một lúc 84sau rời e0đi.(Cái bnày là lúc cemang thai 0bố của b8nam chính,hoàng 6thái hậu 69đang hồi 11tưởng)

Sau 4ekhi tỉnh fmộng, biết ađược hoàng 1enhi vừa csinh không 9phải công 3bchúa, mà 7còn được a8thái thượng 72hoàng phong 3làm hoàng 85hậu.

Chính flà, hoàng 6nhi sinh hạ 2erất thông dminh, nhưng 38thân thể 7lại suy 7yếu dị 1thường,sau 7bkhi thái 50thượng b1hoàng băng 1fhà, hoàng 73nhi tuy là 50kế thừa 7angôi vị b8hoàng đế, 4nhưng là, 8thân thể 2này ngự 74y cũng hết e5cách cứu 52chữa.

Được 10quốc sư anhắc nhở, emới biết 0được, 8nguyên lai, 1mộng lúc adđó, không 69phải hoàng 1nhi hạ phàm, 81mà là hoàng abtôn của 2nàng.

***

“Chẳng 8lẽ là hồng aphúc phượng f1hồng mang 57đến lúc 9trước?” 4Hoàng thái 67hậu đột 6dnhiên suy 9enghĩ cẩn 1thận, rồng 6ném vòng 4cngọc, là 30cho phượng 4vật đính 5ước, mà 5ephượng 0bném ngọc 7bội, tất dfnhiên là 9tín vật 7dcho rồng, 03như vậy, 38hoàng nhi fbchắc chắn ccó con nối 32dõi.

“Thần bcchúc mừng 0bhoàng thái 49hậu, chúc 22mừng hoàng 35thái hậu, 49ba năm sau, 9nhất định 1long phượng 5gặp nhau, 64trời ban dhồng phúc 8fcho Lạc fcTang quốc.” e7Hai tay khẽ 1akhép, quốc c2sư quỳ 1lạy.

Ba 99năm sau sao? 7Nói cách 3akhác, trong bba năm này, 62nhất định 6phải bảo 72vệ thân f6thể hoàng 53nhi.

“Quốc 8sư, năm 2cđó may có bdngươi nhắc 2nhở, bằng 1không, hoàng 6nhi chỉ 11sợ sớm 1bị kẻ 26gian làm 33hại, nay 5Lạc Tang aaquốc có 93thể nghênh 9eđón hồng 7phúc, cũng elà ít nhiều acông lao 3giải mộng 3của ngươi, 92ngươi đối 48với ai gia 7flà đại a7ân đại 2đức, đối etoàn bộ 9Lạc Tang 76quốc cũng flà đại eân đại f5đức, ai 2gia suốt 6đời không faquên, chỉ 5fcần ngươi 4muốn , ai a7gia nhất 4ađịnh sẽ bbgiúp ngươi 11một tay.” 42Hoàng thái 8hậu vẻ 9mặt vui dmừng quá 4bđỗi khóc.

Hoa egiáp chi a4năm(Sáu 56mươi tuổi), d3vẫn có fcthể nhìn b2thấy quốc fcthái dân 7an,chuyện dnày đối 78nàng không 53thể nghi 29ngờ mà 89nói là việc 2an ủi nhất.

“Hoàng 8thái hậu, 03chỉ sợ ađến lúc 9thần muốn 6, chưa chắc 1là có thể 05cho .” Quốc 5sư vỗ về 8mu bàn tay c0có hình e3vẽ màu cđen, sắc 0mặt ngưng 5btrọng.

“Không, b8chỉ cần 9là quốc 75sư thỉnh b2cầu, ai e3gia nhất 06định khuynh 1tẫn sở 1ahữu(dốc 7ahết toàn flực) giúp 43ngươi.”

“Nếu eclà như thế, 4vậy đa 2tạ hoàng 0thái hậu a.”

“Lệnh 38bài này 0clà vật ethái thượng 8hoàng ban 3cho ai gia, b1nay, ai gia e5ban cho ngươi, 85có lệnh 30bài này, 4vô luận e3ai là người 45kế thừa 61Lạc Tang 27quốc, cũng 4sẽ đáp c1ứng ngươi emột nguyện 69vọng.” eThái Hậu atrịnh trọng 0đặt lệnh fbài vào 14trong tay 50quốc sư.

Này, 6dchính là b8lệnh bài dcủa Hoàng c0thượng 3trong truyền 30thuyết? 1fNam tử con cngươi lóe 4dlên, quỳ fgối hướng c0Hoàng thái 4hậu lạy bcba cái.

“Trong cfba năm đó,phượng c3phúc(con ehồng phượng e2manh phúc 56bên trên cdnha) vẫn 4amơ hồ chưa 96rõ, thỉnh bhoàng thái chậu phái 5người đi dctìm.”

“Ân, 1ai gia sẽ 92cho người 3đến phía 4nam tìm kiếm,” 69Hoàng thái 66hậu gật ffgật đầu, 0nghĩ hồi 6lâu, vẫn 98là hỏi cra miệng,“Nghe 1nói quốc 00sư muốn ađi tu hành 48mười bảy 5dnăm, không 77biết có b3còn cơ hội c2gặp lại?”

Đôi 3mắt lạnh banhạt, hắn bnhẹ lắc cđầu, hoàng 1thái hậu 5chỉ còn d4sống được 1dcó mười enăm, đợi ftân hoàng 7đăng cơ, c6nàng cũng 7cđi về cõi atiên, hết bthảy đều ađã được c3định đoạt.

Than 1nhẹ một ftiếng, hoàng 6thái hậu f9đưa bàn ectay đầy fanếp nhăn 9vỗ vỗ aabờ vai của dahắn.

Nàng, 6làm sao không 07biết thân d8thể của 65chính mình? aNếu là 90có thể 6chống được 09tới lúc 68tân hoàng 44đăng cơ, cbnàng cũng 36đã cảm 8thấy mỹ 78mãn .

“Thần 7xin cáo biệt eeHoàng thái 0ehậu, chúc 6hoàng thái d1hậu thiên 5tuế thiên 95tuế thiên 2athiên tuế!” cVạn vật, cluôn luôn 5mai một 2từng ngày, fviệc này bhắn sớm 39đã biết 96được.

Chính dlà, hắn e0vẫn là bfkhông bỏ 08xuống được bvướng bận 9trong lòng, 4đối nghịch 8dý trời fcmà đi, đã emuốn là cgiới hạn ccao nhất.

“Đi 1thôi, đi cthôi.” a6Sợ chính b1mình lệ flại lần 96nữa chảy 0xuống, hoàng e1thái hậu dquay lưng 36đi, nhiều 1năm làm 7bạn, quốc cesư giống anhư đứa 7nhỏ thân 7mật của c7nàng như f6vậy, nàng 8làm sao có 5thể nhìn 2hắn rời 6đi.

Nghe 1tiếng bước dchân rời 8đi, nước 3mắt, vẫn c6là nhịn dkhông được a3chảy xuống, 1dung nhan b3già nua mệt 1mỏi.


Được thanks
Xem thông tin cá nhân WWW
Có bài mới 19.08.2011, 14:18
Hình đại diện của thành viên
Thủ quỹ
Thủ quỹ
 
Ngày tham gia: 27.05.2011, 21:24
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 96
Được thanks: 85 lần
Điểm: 6.3
Có bài mới Re: (Xuyên không) Ái phi,nghe nói nàng muốn trèo tường - Thiên Lạc Họa Tâm - Điểm: 11
002-Hoàng cphi thức 7ctỉnh

09Bichsongcac.wordpress.com

Đầu, 5cđau quá!

“Này, 3fcác ngươi 3alà ai nha?” 2thanh âm 5non nớt avang lên, dnàng ngơ engác nhìn 6fmột đống 3người vây 4uanh mình, 4ổ trang? d8ga liệt, afọn họ dà đang đóng chim sao?

Cái cdì? Bàn tay dình chỉ 1ào người caọn họ…rất ahỏ……

Nàng 7ội vàng 6ốc chăn bông lên, ehân mình 8bho nhỏ mặc dhục y(quần 8áo vừa d3gười), 6rên chân 0duộc một 00ái lắc bchỏ, nói dóm lại, c3hấy thế f4ào cũng 56đều là 7ột cái 26a nhi(em bé) 83a tuổi.

“Nha, 4oàng phi, 8egười vừa 2fới tỉnh 95ậy, như 2ậy sẽ 8ảm lạnh 6b.” Các cbung nữ hoảng 6ợ, bọn 7ọ ba chân cbốn cẳng 94đem chăn 2bông kéo 0lên đắp 26trên thân 8thể nàng.

Hoàng, bhoàng phi? fNàng chỉ ebchỉ vào 5mình.

Cái 15này không 7flẽ là xuyên akhông? Tiểu 7thuyết nàng bđã thấy 54nhiều, không eadự đoán b7được loại 09sự tình 93này sẽ 4phát sinh 34ở trên 66người chính 48mình, bất f4quá chỉ 8là một 37giấc ngủ, 9lại mạc 9danh kỳ 93diệu không 0biết đi dfđến thời eđại nào, bfnhưng là, 9dvì cái gì, 25nàng không 5enhớ rõ dcchính mình 8trước khi 6xuyên qua?

“Mau, fnhanh đi 6bẩm báo 86Hoàng thái dhậu.”

“Mau, a5nhanh đi 1bẩm báo cbHoàng thượng.”

“Hoàng 2dThượng 8mới ra đời ftháng trước, 4đi bẩm 3báo Hoàng 79Thượng, 0bngười nghe 2ahiểu được c6sao?” Một 67cung nữ 1yếu ớt ehỏi.

Các 06cung nữ 54chạy tới 42chạy lui 2chưa từng a5ngừng cước 2bộ, mờ dmịt làm f9theo mệnh 2elệnh của feđại cung a4nữ, chỉ 8cần không 5fbị rơi 77đầu, các enàng sẽ elàm tất cccả.

Bọn e6cung nữ 2này là đồ fcngốc sao? 98Nữ oa ba btuổi lấy a1tay chống bdđầu nghĩ, fđánh giá 62vật phẩm 64trong phòng.

Hết bbthảy đều bcó thể fchứng minh, 5đây quả 1ethật là e0cổ đại 44, về phần edlà triều bbđại nào…. 4 © DiendanLeQuyDon.comngượng fngùng, lịch f0sử của 23nàng cho 55tới bây 9cgiờ chưa 28đạt tiêu echuẩn, dù 3sao cũng b2không sao bhết .

“Đương 6nhiên muốn 4đi bẩm 3báo , nếu 5người trưởng 6thành, biết 0achuyện này, 85sẽ nói ccác ngươi 73giấu diếm cchân tướng 55sự việc, 0trị tội abkhi quân, d3tru di cửu 9tộc .” 8aTiểu hoàng d5phi rung đùi bđắc ý fbắt chước fnhững gì e9xem được f7trên sân 1khấu điện 59ảnh trong 64ti vi.

Tội,tội ekhi quân

Tất c8cả cung 2nữ sắc dcmặt đều 8xanh mét, 82chỉ sợ 0cchậm một 01bước liền baxông ra ngoài.phỏng c9chừng chả e4khác gì 15đàn voi cchạy loạn edẫm chết 0dngười cả.

Ngoáy 4bngoáy lỗ dtai, nàng 13thật sự b7hiểu được amấy nữ 46nhân đó 69đều là 5ngu ngốc 6a.

“Hoàng, 3dhoàng phi, angười……” 1Thật là 22lợi hại!

Đại 6fcung nữ 2sợ hãi d0cúi đầu, dkhông nghĩ 8tới hoàng 6phi ngủ asay ba năm evừa thức cbtỉnh, lại 5xuất sắc dnhư thế, 6khó trách, 6Hoàng Thục dphi để 44ý.

“Cô cdnương, nơi 3này nên fbsẽ không 5là hoàng 8acung đi?” eLưu loát d6nhảy xuống 7giường, 34tiểu hoàng 8fphi phát fehiện chính 7mình đang 2đi chân 5không? “Còn 8có a, vì 6cái gì ta ckhông có 60mang giày?”

7nương? Giọng 1eđiệu này 7giống như 5nữ tử 96thanh lâu 4fbị công ctử nhà 6giàu đùa 2giỡn mới 30có giọng 8điệu đó.

Đại ccung nữ 20trừng lớn 5hai mắt, 9đôi môi 15run rẩy, cvẫn là bkhông dám a8mạo muội 8nói cái 7gì, dù sao eeviệc lễ 5giáo, trách 2nhiệm hẳn 19là do các 4quan văn 5ftrong cung 57dạy bảo.

“Ngươi edlà vài ngày 1nay thiếu 1ăn sao ? 4aMặt trắng febệch như 52giấy, nếu a6không thoải 1emái thì 7đi nghỉ 02ngơi đi, eta không 76cần ngươi 04hầu hạ.” 55Nàng tùy 5aý vẫy vẫy ftay, ngồi 38xổm xuống, d7cúi đầu akiểm tra a7gầm giường a3để tự etìm đáp d7án, bất 7quá thực asự không 8ccó chiếc 16giày nào 7cho nàng 85đi .

“Thỉnh 4hoàng phi 4thứ tội! 3Thỉnh hoàng c0phi cứ trách bphạt nô 8tỳ, trăm b1ngàn lần b7đừng đuổi 2nô tỳ đi 47a!” Đại 1dcung nữ 9avội vàng 9quỳ xuống, 47hai tròng 3mắt lay 2động tầng 6tầng nước fmắt.

Đuổi anàng đi? 7dAi nói đuổi anàng đi? 1bChẳng qua blà cho phép 56nàng ta nếu bdkhông thoải emái liền f5nghỉ ngơi, f1nếu không efmột hoàng 89phi như nàng 7echẳng phải d1là không 7có nhân bđạo sao.

Đang 5không hiểu f2ra sao, chợt b0nghe thấy 1bthanh âm 9lanh lảnh 2bvang lên 30ở ngoài 1cửa.

“Thái 6hoàng Thái 7Hậu giá elâm, Hoàng 70Thượng 38giá lâm!”


Được thanks
Xem thông tin cá nhân WWW
Có bài mới 20.08.2011, 22:09
Hình đại diện của thành viên
Thủ quỹ
Thủ quỹ
 
Ngày tham gia: 27.05.2011, 21:24
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 96
Được thanks: 85 lần
Điểm: 6.3
Có bài mới Re: (Xuyên không) Ái phi,nghe nói nàng muốn trèo tường - Thiên Lạc Họa Tâm - Điểm: 1
images
images
images


Được thanks
Xem thông tin cá nhân WWW
Có bài mới 22.08.2011, 07:36
Hình đại diện của thành viên
Thủ quỹ
Thủ quỹ
 
Ngày tham gia: 27.05.2011, 21:24
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 96
Được thanks: 85 lần
Điểm: 6.3
Có bài mới Re: (Xuyên không) Ái phi,nghe nói nàng muốn trèo tường - Thiên Lạc Họa Tâm - Điểm: 11
004.Hoàng e2phi trèo 6tường

http://Bichsongcac.wordpress.com

Thái 5hoàng Thái cHậu vừa 3brời đi, 03Y Y liền 8lấy cớ d6muốn đi 6nhà vệ 0sinh, sau 81đó chạy 0ra ngoài d1[ đương 82hiên là 0ặc các d7ung nữ không eiết lấy fài từ đâu c9a nữa ].

Nói fđùa gì fậy, cái 4aì phi tử a9hông phi 9aử , nàng cới không 7ghĩ chết 8ià trong e1ung, chỉ 2à vấn an afhông hết 17ung, liền 2ó thể tưởng 3dượng về 4au cuộc 4fống  sẽ  vất b1ả cỡ nào, 52ào là bị eaạ độc, 3ị hạ kế, deoặc là derực tiếp bị chủy 1ehủ đâm 8ào lồng bcgực, vô 4uận là eiểu chết ahế nào, 74àng cũng 2hông muốn, 84ho nên, nàng 93uyết định 6trèo tường 8axuất cung……

Nhưng 2dlà, tường anày thật 2đúng là…… dcao a!

Nhảy 4vài cái, 7đừng nói 8đầu tường 6, ngay cả 7góc tường 87đều cao 1dhơn so với b6nàng.

Làm 0sao bây giờ, 91ba tuổi, 22quả thực c6không phải acái tuổi 01có thể fgiỡn,mà 8không chỉ 8ecòn nhỏ, fliền ngay 8cả thân 0thủ cũng 8không linh 0hoạt, hơn 0nữa tại dsao bên tường 95thành lại b7không có 5cái cây 3đại thụ 0enào? Ít f7nhất cũng acho nàng 91một địa 5cđiểm cất 3cánh chứ? 9Chỉ cần 16có thể 6nhảy ra, asống hay 1echết chính 9mình phụ f9trách không 1phải được c9rồi sao?

“Lạch fcạch……”

Ân? eLà ai đang b4nắm ống dcquần của 83nàng? Chẳng 6lẽ là bị 8phát hiện e? Y Y cứng 25ngắc quay 84đầu.

“Nhất, 22nhất……”, etiểu nãi a4oa vui tươi 46hớn hở b6cười, một 0tay cầm 61lấy ống b3quần của 1nàng một 24tay chống abtrên mặt a1đất, lúc 51lắc lúc 9lắc muốn 5học theo anàng đứng 7clên.

Tiểu 95hài tử 8nhà ai vậy? cY Y nghĩ bnghĩ, có 5thể hay 11không là 2bcái mà thái 40hoàng Thái 3Hậu ôm b2lúc nãy? 73Bất quá clàm sao có b8thể, hắn facòn có nhũ 8mẫu chăm 74sóc a , quên 07đi, đấy 3là việc 6enhà họ, 4dtrước hết 61nghĩ biện a7pháp nhảy 1cra rồi nói 6sau.

“Tiểu bnãi oa, hài 9atử ngoan 82là không fthể nơi 53nơi chạy 73loạn , tỷ 1tỷ không crảnh cùng dngươi chơi, angươi về cnhà đi thôi.” 1bY Y cúi đầu 6ôn nhu nói, d7lại tiếp d3tục ngẩng eđầu tự 5hỏi.

“Nhất, bnhất……” 9Tiểu nãi 77oa tay dần 1dần nâng fdlên, nương c6theo lực 2đạo hắn 9bắt đầu bleo,“Tất 4atất”, csau đó dùng blực hít 4nước miếng.

Ân? 8Quần bị fchắn kéo 1d?

Không 1quan hệ, 76không quan 8bhệ, nàng dcũng mới cba tuổi, c9bị cái 1nãi oa “nghịch” 29cũng không 70sao.

“Ngô 45ngô……” 5môi của btiểu nãi doa trực ctiếp hôn fcái mông 0đáng yêu abcủa nàng.

“Ta, 2muốn, trèo, etường!” 9Nàng lớn atiếng hò 6ahét.

Hai 42tay kích dđộng kéo c9quần lên, 7hai má bị 04bao phủ 3một tầng 9phấn hồng, 0fkhông nghĩ adtới tên 7nãi oa nho 2nhỏ lại 5cto gan lớn 0mật như 36vậy, tuy derằng chỉ e0ba tuổi anhưng đây dcũng là 7thân thể 5ccủa mình, 1dù sao cũng 5sẽ có cảm 1giác ngượng 2cngùng a.

“Hoàng 1Thượng!” 0aMột tiếng 76hô to, vú aem như hỏa 4tiễn vọt 2dlại đây, 5ôm lấy ftiểu nãi b8oa vẫn đang 84nắm quần 50áo Y Y.

Hoàng, 7Hoàng Thượng? 1fY Y chớp a3hai mắt.

Không 9cần biết 4làm thế 86nào mà hắn 2có thể ađào thoát 7akhỏi  nhũ 5mẫu, nhưng cnếu chính e4mình bị 5nói thành e8một tiểu 2oa nhi thì 4fthực  không d9dễ làm.

“Không e3nghĩ tới b1Hoàng Thượng athích hoàng 3cphi như thế, 6nô tỳ chỉ bxoay người 82một cái, dHoàng Thượng dliền đi 6theo hoàng cphi, thỉnh bhoàng phi 3trách phạt!” 94Bà vú bất aan cúi đầu, 48nếu không 6phải ôm bHoàng Thượng, e7nàng sớm 0đã quỳ cxuống.

“Bà 08vú xin đứng 62lên, không 14có việc agì, ta sẽ 21không bẩm 51báo với 23thái hoàng 6Thái Hậu 5hay bất d5luận kẻ cnào, ngươi 87yên tâm.” 5aNguyên lai 08quan đại 1còn không 2sợ bị fkhảm đầu, bha ha, xem 1era chính a6mình trừ 1bỏ so với f5chính mình 7đại quan, 17đều có 9thể đi 60ngang .

Hoàng 9phi…… 0Nếu là 58vì danh hiệu 5này mà chết e9thì thực dekhông đáng c, vẫn là 86sớm chạy 36lấy người 30đi.

Y 25Y buồn bực e0nghĩ, rốt acuộc tường 4enày, phải dcó tài năng 82như thế a2nào mới 2đi được 96ra ngoài?

“Tạ fhoàng phi!” a4Vô luận fnàng có 6hay không ddnói cho kẻ 7nào, chính 78mình cũng 0không có cbiện pháp ecđi ngăn 6ccản, một dnô tỳ ở 0trong cung 0vô cùng bnhỏ bé, 6bà vú thở 8dài.

“Đúng d7rồi, hoàng f1phi vừa frồi có a1phải hay ekhông kêu c2muốn trèo f8tường?”

Ân? 0Từng giọt ddmồ hôi bthay nhau 6xuất hiện, 5bY Y phẫn e7nộ cười, bcchính mình bđã giúp 77nàng ta một blần , nàng fata tại sao bdkhông làm 9anhư chưa 55nghe thấy dgì?

“Là 42tìm không 64thấy nhà fvệ sinh eđi?” Bà 79vú kéo tay 27nàng đi 6đến trước 96một cái 7cửa,“Không b9cần nhảy 77tường,qua 3cánh cửa 9này là đến 89nơi, nhà 9vệ sinh 5bở đây fa.”

Không 5dphải đâu? 16Tuyệt vọng fnhìn bức 7tường cao 5, Y Y đột a7nhiên hiểu e1được nhân 3trung đều 53có nhân atrung thủ, 6ngoài tường 1đều có b4tường cao f3ngăn đón d7đạo lý.


Được thanks
Xem thông tin cá nhân WWW
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 89 bài ] 
       Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm

Chuyển đến:  
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Thành viên nổi bật 
tudiemto
tudiemto
Yến My
Yến My
lazy_lazy
lazy_lazy

Lăng Kỳ Y: tui thăng đây
Lăng Kỳ Y: @@
Xi Hoang: Cần ĐUỔI á
Lăng Kỳ Y: cần j cơ
Xi Hoang: Đi đi..có cần khôg??
Lăng Kỳ Y: *lau lau* oa~ tui mún đi tìm chu công chơi cờ, mệt quá đi mất
Xi Hoang: HẢ????? LÃO CÔNGGG A *ôm chầm*chụt chụt*
Lăng Kỳ Y: zia, tui vs b xưng lão công lão bà đi a
Xi Hoang: Ầy Kết Hun cũg r còn bày đặt kỳ cục.....
Lăng Kỳ Y: ờ, mà tự nhiên xưng hô vậy thấy kì cục
Xi Hoang: À là Nam Phẫn Đó chồg iu
Xi Hoang: Mà ai làm gì pà mà pà sợ Chết a???
tudiemto: câu mới viewtopic.php?p=2026123#p2026123
Lăng Kỳ Y: À mà Xjxj gió trời là nam nay nữ phẫn
Lăng Kỳ Y: tui hog sợ trời hog sợ đất nhưng sợ chết nha
Su Boice: :D2
Su Boice: hồi nãy ở công ty ngồi tư vấn nhiệt tình, chỉ đủ cách cho KH đăng nhập FAce
Xi Hoang: Lăng Kỳ Y sao pà nhát chết qá vậy?? Có gì đâu a
Su Boice: giờ về mới biết facebook bị sập
Su Boice: à à @@ quên sao được @@
Lăng Kỳ Y: tui hem mún chít a
Thiên Phong: thôi mọi ng ngủ ngon nhá bye
Lăng Kỳ Y: @@
Thiên Phong: ồ, zy bữa nèo hẹn cô uống cafe mới dc, cô còn nhớ vụ may đồ hủm, cô chưa may cho ta áo khoác
nuhoangtuyet8393: Phong: ta ở Q9
Xi Hoang: Gì??? Ai mượn pà ngồi hóg r h than?? Mà YY này tui vs pà Kết Hôn ít ngừi chúc phúc qá nhỉ,chỉ có Du vs Anna a
Thiên Phong: sở sở ý, cô quên mau nhỉ
Su Boice: @@ ck nào ý nhể :D2
Lăng Kỳ Y: xjxj b lôi tui lên đây lm j để tui ngồi hứng gió đông bắc thía
Thiên Phong: Su: hum bữa đi uống cafe vs ck cô ý, ck co h bị dìm hàng hơi n` đóa, cô lên cứu ck cô mau đi


DiendanLeQuyDon | ddLQD | Phong thu am | studio | YeuCaHat
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.